Моделът "КТБ"

Моделът "КТБ"

© Цветелина Белутова, КапиталПубликуваме анализа от Портал "Култура".


Обвинителният акт по делото "КТБ", внесен тази седмица от прокуратурата, дава възможност да се реконструира не само управлението на една банка, но и функционирането на ключово важни институции в страната. Делото "КТБ" е всъщност огледало на българската държавност.


Прокурорите са обобщили многотомната събрана информация в по-кратко и обозримо описание. В него е заложена и стратегията на обвинението, която е насочена към Цветан Василев и най-близкото му обкръжение, преките надзорници от БНБ и представители на КПМГ, одитирали банката.
КАКВО СЕ ВИЖДА В ОГЛЕДАЛОТО


Картината, която е нарисувана от обвинението, е на сериозен институционален провал: години наред КТБ е функционирала при груби нарушения на законите и добрите практики в банковото дело. Нито една институция – от надзора, през службите, до прокуратурата – не е предотвратила натрупването на сериозна публична щета – 3,9 млрд. лв. Индиректно този обвинителен акт повдига и въпроса за политическата отговорност за КТБ – няколко правителства са си затваряли очите пред проблеми, за които многократно беше писано в медиите.


Най-фрапантно нарушение от страна на Цветан Василев според обвинението е превръщането на банката в силно рискова инвестиционна компания под негов контрол:


"Oбв. Василев фактически изгражда две контролирани от него структури, формално независими една от друга, но реално управлявани изцяло от него – структура на управление и работа в Банката, която да позволява отпускането на кредити по негово нареждане и желание, и структура от търговски дружества, чрез която средствата от отпуснатите кредити да се използват и насочват към крайни получатели пак по нареждане, желание и преценка на самия обв. Василев."


Голяма част от тези търговски дружества са "кухи" – те са на подставени лица и единствената им функция е да пренасочат парите към краен получател. Повечето от другите обвиняеми са притежатели на такива "кухи" дружества – тяхното единствено качество е, че са доверени лица на Василев и са ежедневно пред очите му. Според прокуратурата така се формира ОПГ – престъпна група, начело на която стои обвиняемият банкер/инвеститор.


Основен проблем в дейността на банката според обвинението е, че кредитите са били отпускани без нужните обезпечения. Тоест Василев е използвал парите на хората и с тях си е създавал кръг от привилегировани приятели – "бизнесмени", които срещу малко или нищо са ставали притежатели на сериозни активи – предприятия, медийни компании и т.н. Единственото, което е било достатъчно за кредитиране, е доверието на Василев. В резултат на това се оказва, че "кредитният портфейл" на КТБ е в огромната си част необезпечен и страда от следните дефекти: неналични необходими документи в 68% от проверените кредити; неспазени вътрешни процедури при 77%; липса на финансов анализ при 89% от кредитите


Освен липсата на обезпечения, Василев и най-близкото му обкръжение според обвинението са полагали специални усилия да "прикрият" най-апетитните активи, закупени с пари на банката, в случай на неин фалит:


"В резултат на тази порочна банкова практика, икономически "атрактивните" активи, които в крайна сметка са придобити от обв. Цветан Василев и чиято дейност е финансирана от КТБ АД чрез порочния й модел, са по документи собственост на различни структури, повечето от които офшорни компании, поради което и не могат или трудно могат да бъдат предмет на претенции от страна на кредиторите на Банката в несъстоятелност или към тях да бъдат насочени действия по обезпечение и съдебно изпълнение
Предвид описания начин на функциониране на "Моделът КТБ" възстановените на Фонда суми най-вероятно ще са символични и най-ниските познати в световната история при банкови фалити."


Този цитат от обвинението е странно признание за държавна безпомощност в лицето на организирано зло: щетата е необратима и обвиняемите на практика са си постигнали целта – да отмъкнат 3,9 милиарда лева под носа на всички институции. А и главният обвиняем от тях си е все още на свобода.


КАКВО НЕ СЕ ВИЖДА В ОГЛЕДАЛОТО

 1. Времевата динамика. В обвинението се предполага, че КТБ е функционирала по един и същи начин от момента на създаването си: в нея винаги е имало около 2/3 необезпечени кредити. На базата на това допускане се правят и екстраполации за обществената щета, която банката би нанесла през годините:

"предоставеното рисково финансиране под формата на банкови кредити на свързани дружества, води до едно трайно съотношение на невъзвръщаемост на вземанията и активите. Към момента на отнемането на лиценза на Банката, задълженията й към депозанти, вложители и други лица възлизат на 5 621 млн. лева по данни от неодитирания й баланс за 2014 г. Установената щета под формата на несъбираеми вземания и активи възлиза на 3 903 млн. лева, т.е. съотношението на непокритие на задълженията с активи е 69,4 %. При хипотезата за стереотипност на модела, това съотношение на непокритие на задълженията може да се екстраполира ретроспективно, към всяка дата на баланса."


Това допускане за стереотипност не е убедително обосновано и не отчита особеностите на икономическата конюнктура. Явно при оттеглянето на чуждестранните инвеститори след 2008 г., Василев и групата му решават да придобият множество активи на "разпродажни" цени с надеждата при икономически подем да могат лесно да обслужат взетите заеми. Проточването на кризата отвъд 2013 г. опровергава тази стратегия, което обяснява и защо КТБ се превърна в горещ политически картоф точно тогава: или тя трябваше да бъде "спасена", за да се купи време за Василев и компания, или – фалит.


Тези проблеми са се знаели и преди 2013 г., но тогава правителствата са подпомагали временно банката, държейки държавни пари в нея. През 2013-2014 г., обаче, става нещо необичайно. И тo не е отбелязано в обвинението: много голям обем необезпечени кредити са отпуснати на "кухи фирми" изглежда точно тогава.[1] Какво се е случило? От какво се e уплашил Василев, че е започнал активно да "покрива" активи на банката чрез кухи дружества и офшорни сметки? Искал ли е някой друг да придобие банката и затова Василев се е опитал да я "източи"? Тези въпроси дори не са зададени.

 1. Цялата организирана престъпна група: Прокуратурата е построила сериозен аргумент, че Василев и притежателите на "кухи" фирми са действали като ОПГ, за да инвестират парите на банката в проекти по негово желание и под негов контрол. Но проблемът е, че изглежда в ОПГ-то има и други участници. Това са крайните потребители на кредитите – т.е тези след "кухите фирми", които без да дават сериозни обезпечения, стават притежатели на големи активи. Възможно ли е те да не са знаели какво става? Да са си мислели, че са обект на безпричинно благоволение от страна на Василев? Далеч по-вероятно е да са съзнавали, че участват в заговор за нарушение на банковите закони.
Един хипотетичен пример: Василев решава да даде на лицето Х щедър заем, с който то да купи за своя сметка фабрика или медийна империя. След закупуването лицето залага придобитата собственост в друга банка и връща заема на КТБ. Да предположим, че Х не е дало редовни обезпечения за първоначалния заем, както е в 69% от кредитните досиета на КТБ. Въпросът е, част ли е Х от ОПГ-то на Василев? Вярно е, че заемът е върнат, но също така е вярно, че Василев е "произвел" от господин Никой и срещу нищо крупен собственик, само заради доверието между тях и с парите на хората.


Това са интересни правно-морални проблеми, в които за съжаление прокурорите не са навлезли. Особено тежък става случаят с трети лица кредитополучатели, които не са върнали заемите. Те определено трябва да са част от ОПГ-то на Василев, обвинено в кражбата на 3,9 млрд. лева, но засега те остават неизвестни. Това са собствениците – формални или не – на тези "различни структури, повечето от които офшорни компании, поради което и не могат или трудно могат да бъдат предмет на претенции от страна на кредиторите на Банката в несъстоятелност "


По принцип е възможно зад всички тях да стои само едно лице – Василев. Но най-вероятно има и множество други, които засега остават скрити. В крайна сметка Василев едва ли е единственият кредитор и единственият кредитополучател в цялата афера.

 1. Ролята на прокуратурата при фалита на банката: Обвинението се ограничава само да загатне тази роля, като настоява, че няма значение кога точно е фалирала банката (и при какви обстоятелства), защото колкото по-рано това би се случило, толкова по-малка би била щетата за обществото. Този аргумент е спорен, но тъй като в България няма процедура за търсене на отговорност на главния прокурор, подопечните му правилно са преценили, че не си струва да се занимават с тази тема.

БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


От изнесеното като информация дотук – от прокуратурата, президентството и други органи – е видно, че българската държавност е демонстрирала изключителна слабост, допускайки създаването на проблем като КТБ. И в други страни големи банки са фалирали, но основно заради лошо управление и лоша икономическа конюнктура. Тук обаче, поне според прокуратурата, имаме случай на съзнателно източване (т.е. кражба) на средства с цел инвестирането им в активи извън контрола на банката. Възможно ли е единствено прекият надзорник в БНБ да е виновен за "проспиването" на това състояние на нещата? Възможно ли е всичко това да се случи без службите да разберат? Без следствие и прокуратура да се самосезират от публикации в медиите? Без правителството да знае и да вземе мерки през годините? И възможно ли е, наистина, държавата да е толкова безпомощна, че крадците всъщност да успеят да задържат придобитите активи и средства?
Въпросите са реторични.
_____________________________________________
Виж тази размяна на реплики между Менда Стоянова и Димитър Костов от стенограмата от една от двете срещи за КТБ при президента:


Менда Стоянова:


"Единият е тези кредити от млрд. на броя фирми, ако правилно съм разбрала, кога са изтеглени, в какъв период от време са изтеглени на всички тези фирми без бизнес, без новоучредени, без източници за погасяване, и от момента на тяхното изтегляне досега обслужвани ли са или има голям срок на необслужване на тези кредити? И ако са обслужвани, кога е спряно да се обслужват и откъде са плащани вноските по тези кредити, когато тези служители, охранители нямат представа? Въпросът е малко технически, но нека чуем отговора"


Димитър Костов:


"Иначе другото във Вашия въпрос, който беше технически – от средата на миналата година, т.е. след проверката, която им е правена на място, някъде около млрд. е размерът на стойността на кредитите, които са предоставени. Най-вероятно голяма част от тях са такива."


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1149 Весело

  На "Моделът КТБ" се нагледахме.
  Моля вече да дефилират манекените-:)

 2. 2 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Зa КTБ e яcно!
  Дъpжaвнaтa cyбcидия зa пapтия ДCБ бeшe cложeнa зa ниcкa лиxвa тaм. Paзликaтa до иcтинcкaтa лиxвa Цв. Вacилeв дaвa нa pъкa нa глaвaтapитe нa ДCБ.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5611 Неутрално

  Добър анализ на Смилов. Поздравления.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Анализът на Смилов е прекалено политически, липсват изводите кой и как фалира КТБ!

  Впрочем кога Смилов е станал банков експерт?

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1079 Неутрално

  "Картината, която е нарисувана от обвинението, е на сериозен институционален провал: години наред КТБ е функционирала при груби нарушения на законите и добрите практики в банковото дело. "

  Това е истината. Отгледана с руски и омански капитали "банка", за далаверите на чийто шеф си затварят очите, БНБ, одитори и де що институция се сетиш. Всички виждат че се пилеят пари за финансиране на личните амбиции на собственика или за съвсем налудни начинания. Василев раздава стотици милиони на себе си, останалото отива в офшорки и пак накрая всички "изненадани"..

  Трябва да има осъдени одитори и банков надзор, знаели са какво става и са се правили на ударени, в резултат на коетп изгърмяха 4 милиарда лева. Щеше да има и за самолети и за пенсии.

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1079 Неутрално

  Зa КTБ e яcно!Дъpжaвнaтa cyбcидия зa пapтия ДCБ бeшe cложeнa зa ниcкa лиxвa тaм. Paзликaтa до иcтинcкaтa лиxвa Цв. Вacилeв дaвa нa pъкa нa глaвaтapитe нa ДCБ.
  —цитат от коментар 2 на Dоауnар


  Радан първо отричаше после каза че не знаел че парите на ДСБ са в КТБ. Жалка история...

  А меджувременно надуваха главите на всички за "банката на мафията"

  Няма шики-мики.
 7. 7 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Весело

  Впрочем кога Смилов е станал банков експерт?
  —цитат от коментар 4 на Кърти Вонегът


  Tой е eкcперт дaжe пo мapинованe нa кpacтавички!

 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3041 Неутрално

  До коментар [#4] от "Кърти Вонегът":

  Прочете ли статията?! Последният абзац...

  И какво значи "анализът е политически"? Ние не коментираме поезията на Вапцаров,а какво става с парите на българският народ и държава.

 9. 9 Профил на iur21527716
  iur21527716
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Смилов е специалист по всичко срещу съответния хонорар. А за КТБ истината никога няма да се разбере, защото всички партии и политици са замесени и навързани като свински черва...

 10. 10 Профил на manoll
  manoll
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#6] от "Натътрузен десебар, слуга на БСП":

  И колко е годишната лихва за влог от 40 хил. лв бе смешко

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#6] от "Натътрузен десебар, слуга на БСП":И колко е годишната лихва за влог от 40 хил. лв бе смешко
  —цитат от коментар 10 на manoll


  Лиxвата е някaкви жaлки гpошове.
  Aмa то нa ДCБ и идeите им cа жaлки.
  Нaли заpади тoва Xpиcто Ивaнов не иcкаше дa пpави кoалиция c тяx зa избоpите.

  До коментар [#10] от "manoll":

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Весело

  До коментар [#12] от "Dоауnар":КТБ беше създадена от червените мафиоти,
  —цитат от коментар 13 на anty


  Aйде cтигa бe!
  Бaнкaтa „cъздaденa от чеpвените мaфиоти“, a cините демокpaти cи дъpжaт пapите пpи тяx.
  ДCБ може дa ca глyпaви, aмa ти ги изкapa нaпpaво лyди, бe.

 16. 16 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Добре че българите гласуваха доверие на Борисов 2009 година та разбрахме че Аамбубата е натикала всички държавни пари в така наречената "банка КТБ". Симеон (Дянков) дипломатично намекна на времето че Аамбубата е подготвила грабеж, ама Ваньо (Костов) не се усети и депозира на ДСБ-то парите за лифа

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 17. 17 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#15] от "Dоауnар":

  Разбрах! ДСБ са виновни (и лично Костов / Радан Кънев) за откраднатите 3.9 милиарда от КТБ (бюджета)! Пеевски (който заграби най-голям дял от активите на КТБ), Борисов (който не направи нищо за да изкара държавните депозити от КТБ), Искров и Маврудиев, ДАНС и Цацаратурата (които си затваряха очите въпреки многобройни публикации за порочния бизнесмодел на КТБ) са невинни като момина сълза! Докато розсъждаваме по такъв начин, ще има още много КТБ-та, Белене-та и пАтоци! Жалко!

 18. 18 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#15] от "Dоауnар":Разбрах! ДСБ са виновни (и лично Костов / Радан Кънев)
  —цитат от коментар 17 на vassilun


  Hищo не cи paзбpaлa!
  Aко пapите нa ДCБ нe бяxa в КTБ, a cе използвaxa зa paзяcнявaне нa пpогpaмaтa нa пapтиятa cpед избиpaтелите, cегa в HC мoжеше дa имa пpедcтaвители дa товa „дяcно“.

  До коментар [#17] от "vassilun":

 19. 19 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Цацаров не забелязва ли, че една част от парите от КТБ се търкалят свободно по тротоарита на Пловдив?
  За какво са тези 15 000 страници щом (според прокуратурата) Цв. Василев е единственият крадец на милиардите. И точно този "крадец" не се крие и иска да говори чрез видеостена.

 20. 20 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Смилов кога изчете за 3 дена многотомния обвинителен акт и го обработи юридически!?

  Явно пак си пише едни и същи, до омръзване познати, "изводи".

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 21. 21 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Смилов кога изчете за 3 дена многотомния обвинителен акт и го обработи юридически!?

  Явно пак си пише едни и същи, до омръзване познати, "изводи".

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Либертарианците от "Институт за Пазарна Икономика", ИПИ, и СДСто бленуваха точно за тази капиталистическа форма, въведоха я, и тя се срина пред очите на всички за пореден път.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  До коментар [#15] от "Dоауnар":

  Може би знаеш кой е реалния собственик на всяка една банка и актуалното й финансово състояние?

  No Pain No Gain
 26. 26 Профил на pyn
  pyn
  Рейтинг: 493 Неутрално

  Тоя пак не е разбрал за какво става дума. Лаладжия...

 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8726 Неутрално

  КАКВО НЕ СЕ ВИЖДА В ОГЛЕДАЛОТО
  Засега ролята на тримата шишковци. Да се надяваме, че не задълго.

 28. 28 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 657 Гневно

  До коментар [#4] от "Кърти Вонегът":

  КТБ го фалираха точно такива като ТЕБ, руски м**ерета.

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 29. 29 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 3887 Неутрално

  Анализът на Смилов е прекалено политически, липсват изводите кой и как фалира КТБ!
  —цитат от коментар 4 на Кърти Вонегът

  Прекалено политически е самият "модел КТБ". И не Смилов, а прокуратурата трябваше да даде отговор кой и как фалира КТБ. Но ето ти някои имена, които незаслужено липсват в обвинителния акт: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Пламен Орешарски, Иван Искров, Стефан Мавродиев.

 30. 30 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  До коментар [#18] от "Dоауnар":

  То и с парите раздавани на "избиратели" по избори щяха да се построят няколко детски градини ама тях не ги броиш, нито КОЙ ги раздава нито КОЙ спи докато се раздават. Да си отдъхнем ли вече, че всичко е разкрито и ясно за КТБ, че и да забравим най-добре всичко въобще, като ви четем димките над кофата с л_ _ _а?

 31. 31 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1715 Неутрално

  Незнам какви са тези сайтове, от които сте решили да препечатвате "анализи", но този който го е писал си няма никаква представа от банково управление!?

 32. 32 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#28] от "Captain Shakespeare":

  Американската, англосаксонска догма на компрадорския, разюздан капитализъм фалира КТБ. В Русия досега не е фалирала нито една банка. В САЩ, обаче, всички системно важни банки трябваше да бъдат спасявани през 2008 и 2009 година да не фалират.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 33. 33 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Не бих казал, че е институционен провал. По-скоро всичко е сработило както е било планирано да сработи, но разбира се виновните няма да влязат в затвора.

 34. 34 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  Банкер се създава чрез много поколения труд, усилия, опит! Настоящите български банкери са аматьори и безрасъдни авантюристи, които не познават професията си! Те мислят, че всичко им е позволено, че професията няма правила, няма рискове, главозамайват се от количествата пари и накрая се зомбират. „пази Боже от забогатял бедняк (и простак!)“. Един друг пример – главният касиер на Алфа банк (София) изнесъл в брой 21 милиона лева и ги дал на някакъв грък. Парите не могат да бъдат намерени ... Къде по света може да стане подобно нещо? Стават, разбира се, но не остават ненаказани и то светкавично!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 35. 35 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2229 Весело

  До коментар [#28] от "Captain Shakespeare":

  "КТБ го фалираха точно такива като ТЕБ, руски м**ерета."

  Иван Костов изтегли (разтрогна договора) само на един мижав депозит. Не може точно такива като него да са фалирали КТБ с депозитна маса над 2.5 млрд. лв. Стотиците милиони на Виваком, Булгартабак, Летище София, на общините, никой не ги е теглил ... до намесата на прокуратурата и БНБ.

 36. 36 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2229 Весело

  До коментар [#34] от "vxa15365434":

  "Банкер се създава чрез много поколения труд, усилия, опит!"

  Така е! Минимум 158 години като Лемън Брадърс:
  "Основана е през 1850 г. от братята Леман, преселници от Бавария. През 2008 г. банката банкрутира. Преди това е 4-та по големина инвестиционна банка в САЩ (след „Голдман Сакс“, „Морган Стенли“ и „Мерил Линч“)."
  Тия, по-едричките не фалираха, що краднаха едни 700 млрд. долара от Данъкоплатеца. Социализъм не, ами комунизъм в действия в пълния си тоталитаризъм.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 38. 38 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  Смилов не казва нищо за консултантите на КТБ и политиците с преференциални лихви в банката на мафията

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK