Дефицитът в човешкия ресурс - основният проблем пред българската армия и сигурност

Президентът и военният министър на учението на НАТО в Черноморския регион Saber Guardian 17

© Надежда Чипева

Президентът и военният министър на учението на НАТО в Черноморския регион Saber Guardian 17Конституцията определя, че въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на нейната териториална цялост. А съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, отбраната, като част от националната сигурност, определена от националните интереси, е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.


Какво наблюдаваме в последните месеци, да не кажа и години. Подобно на повечето истински важни теми за българския национален интерес и тази за модернизацията на българската армия беше профанизирана. За няколко седмици маса лобисти, експерти и псевдо експерти, направиха така, че всеки в тази държава - от студенти, през кръчмари до таксиметрови шофьори, да разбира от Gripen, F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, или направо казано от бойна авиация и то в детайли.


Но за въоръжените сили, сигурността и независимостта и териториалната цялост на държавата или пък за системата на отбраната сякаш всички са забравили. Безинтересни теми, в които няма пикантерия, а само огромна нужда от тежки политически и стратегически решения. Теми, които изискват прилагане на съвременен отбранителен мениджмънт, базиран на принципите на доброто управление и планиране, на основа на оперативните способности на силите и вероятните сценарии за тяхното използване.
Политическо безумие е видът и количеството на купуваната бойна техника да бъдат обект на публично обсъждане. Колко от хората участващи в тези абсурдни дебати имат експертните и геополитическите (да, точно геополитически) познания, на базата на които отговорно и аргументирано да кажат "това – да", "това – не"? Шепа хора, не повече.


Безобразие е националната сигурност
да се обсъжда на обществени дебати


Тогава що за сигурност ще е тя, ако всеки, който има интерес да я пробие има достъп до информацията как да го направи?


На обществена дискусия може да бъде поставена политиката, визията, целите на развитие на българската държава и армия, както и прозрачността на харчене на парите за това по стандартите на НАТО. Очевидно цялостната визия за бъдещото на родината се крепи на пожелателно и не съвсем информирано стратегическо мислене, съчетано с колеблива политическа воля, то явно има нужда от широка обществена дискусия, за да компенсира тези недостатъци.


Отговорността на управляващите политици, обаче, е да се грижат за националния суверенитет и отбрана. Това са им делегирали българските граждани като отговорност. Изискват се решения, които на базата на сигурна информация и тежка експертиза, би трябвало да дадат отговори на съвременните предизвикателства и позволят развитието на държавата и нацията. Решения, които засягат конкретни проблеми, а не измислени, защото за истинските няма удобен или лесен отговор.


Вредите от бездействието, политическата импотентност, или блокажа на управлявалите министерството на отбраната през последните няколко мандата се засилват от редиците лобисти, експерти или wannabe играчи, които с безспирното си хвалене на една или друга машина, не правят нищо друго, освен да оставят у обществото усещането, че става дума само за "едни пари", които да сменят собственика си.


Колкото и достойнства да има всеки тип техника, те биват оставени на заден план, а изпъкват само говорителите им и тяхната борба със зъби и нокти за влияние. А това води до опростачване на разговора.


Дебатите се свеждат до скандали и обвинения
кой с каква комисионна ще си тръгне


кой е патриот (още едно странно определение, тъй като в стандартния разговор става дума за руски или американски интереси, но пък те може би са водени от руски или американски патриоти), кой родоотстъпник и всичко друго, но не и нещо общо с темата за отбрана и сигурност. Истинско престъпление, когато става дума за интереса и сигурността на България.


Навлизане в конкретика и детайли, разбираеми за десетина човека в държавата, и отказ от посрещане на реалния проблем. Дори не е само това. Понякога в публичното пространство се носят откровени глупости, дължащи се или на некомпетентност, или на заблуда. Гръмко се обяснява, как Военнопромишленият комплекс (ВПК) на страната ще се включи в модернизацията на армията. Но никой не си дава труд да обясни, че ВПК произвежда предимно боеприпаси за старо руско въоръжение, а предприятията, нужни за целите са Военноремонтните заводи (ВРЗ). Може би, защото това ще наложи навлизане в блатото на управлението на тези дружества и предприятия, където основен проблем пак е липсата на политическа воля, модерна визия за открито управление и финансова отговорност. Едните към Министерство на икономиката, другите към отбраната, а към всички вперени алчни, партизански погледи.


Стилът на управление на отбраната от десетилетия е
да оставим решенията на тежките проблеми за друг път


И колкото повече време минава, решенията от тежки стават почти невъзможни. Отлагането води до натрупване на още повече проблеми, риск от още повече щети, а по темата с отбраната и сигурността, и до потенциални жертви.


Кой и как определя приоритетите при решаването на основните проблеми на българската армия. Дали най-напред трябва да модернизираме въоръжението си или да се справим с дълго отлаганата, но абсолютно задължителна утилизация на боеприпасите (ще спомена само касетъчните бомби, старите ракетни двигатели и химическите боеприпаси)?


Дали пък най-напред не трябва да осигурим войска от високо образовани и мотивирани офицери, предвождащи добре обучен състав?


Да, според мен основният проблем пред българската армия и сигурност е дефицитът в човешкия ресурс, недостатъчно добре подготвен състав, отсъствието на каквато и да е мисъл за мотивация и професионализъм на думи.


Поставят се користни въпроси за купуване на различни видове въоръжение, без да има анализ и обосновка, с неосигурени човешки ресурси. Ето това е темата, пред която, управляващите в последните години се опитват да заровят глава в пясъка. Дори когато пясъкът се оказва бетон.
"Защитата на достойнството и честта на военнослужещия е задължение на държавните органи и на длъжностните лица на територията на Република България и извън нея", чл.177, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Държавата от години нарушава собствените си закони. Какво достойнство, каква чест може да искаме от хора, на които възнаграждението за труда им е определено на 600 лева.


5600 души не достигат на Българската армия


според изнесените данни през февруари тази година. (Добре е да се знае, че пари за заплати на тези 5600 души в бюджета има, те са дават като ДМС на служещите, иначе заплащането ще е съвсем мизерно. И силно намалява мотивацията за попълване на недокомлекта). Като основна причина за недостига на кадри се посочва недостатъчното оборудване и неадекватното заплащане. Защо никой не говори публично за това? Защото не е удобно, не е пикантно и изисква усилие, мисъл и действие.


Защото иначе би трябвало да признаем, че бойният дух на българската армия отдавна е останал само възрожденски идеал и спомен от отминали славни битки. А такива признания не носят политически дивидент. Днес българските военни са герои в мирно време, пазят своя пост и родината, благодарение само на собствената си воля и инат. И в повечето случаи, хората постъпващи на служба са без друг избор в живота. За тях армията е последният шанс за оцеляване, средство да изхранят семействата си, а не мотивация и кауза.


Не се изисква много въображение или управленска мисъл, за да се стигне до извода, че за да привлечеш и задържиш специалисти и професионалисти, най-напред трябва да им осигуриш добро образование, след това, да успееш да задържиш интереса им с нужното уважение и подсигурено адекватно заплащане на труда им. Тези хора трябва да са убедени, че ще работят в сигурна среда с възможност за личностно и кариерно развитие.


Обучението на професионални кадри, особено в областта на отбраната, е много дълъг и скъп процес.


Трябва да се спре и с безумните псевдопатриотични глупости
с наборната военна служба


Всяка инвестиция в обучението на военни кадри би била загубена, ако не можем да задържим тези кадри и да се възползваме от техните знания и умения. Най-ефикасната и евтина войска е професионалната. Последните анализи на НАТО показват, че за изграждането на един професионален войник са необходими поне 4 години, като тенденцията е този период да расте с напредването на технологиите.


Защото, освен да пропилеем времето на младите хора и да хвърлим поредните стотици милиони за обучението на войска, която утре няма да можем да ползваме, нищо друго няма да постигнем. Ще обучаваме войска, ще харчим десетки и стотици милиони, и в момента, когато всеки войник придобие сравнително прилични знания и опит, ние ще го пратим да наваксва с живота, знанията и професията, и така ще захвърлим инвестицията в коша. След което отначало ще пропилеем още време и средства на следващите наборници. А тук изобщо не говорим за пропуснатите икономически ползи, когато буквално замразиш година или две от живота на трудоспособни хора.


Решенията за националната сигурност на България следва да са най-лесните. Или би трябвало да бъдат, освен в случаите, когато има други движещи сили. Недопустимо е да бъдат обслужвани каквито и да било лобита. Националният интерес може да бъде защитен само чрез развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане на единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност. Пише го в доста документи. Изисква само воля и отговорност.


Стоил Яков

Стоил Яков

Авторът Стоил Яков е председател на борда на ТЕРЕМ АД в периода 2015 г. – 2016 г. През 2016 завършва специализация "Тероризъм и контратероризъм" в Университета в Джорджтаун, САЩ, както и "Войната в Близкия Изток" в Бостънския университет. Председател на предизборния щаб на ДСБ

Коментари (80)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7269 Неутрално

  Това с липсата на хора е проблем във всяка сфера в България, но е решимо като казус. Армията и икономиката - като цяло все по-малко ще разчитат на количеството хора. Решаваща ще бъде тяхната квалификация!

  karabastun1@abv.bg
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  Решението е много елементарно господа управляващи - ромите !!! Онзи ден "форумните експерти" Гарантираха поне една хомогенна БОЙНА ромска дивизия в състава на БА. Дайте им оръжие(ако смеете) и бъдете готови за всякакви(може би и неприятни) изненади !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1787 Неутрално

  Трябва да се спре и с безумните псевдопатриотични глупости
  с наборната военна служба".Докато са във властта,няма да спрат с глупостите.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  Това е резултата от разбойническо - ментърджииската приватизация. Затвориха работещи заводи и фабрики, съсипаха цялата лека промишленост, земеделско стопанство и животновъдство и, като добавка оставиха циганите да крадат и безчинстват. Родителите останаха без работа и възможност за препитание, а децата заминаха по широкия свят. Сега реват, ми нямало матрял, ми няма.

 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3748 Неутрално

  видно от снимката , няма дефицит в коремната област на униформените

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  Да попитам Авторът и Форума - какъв е националният идеал, заради който хората да отиват на смърт ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Разстроено

  До коментар [#1] от "karabastun":

  на армиите винаги е нужно пушечно месо.Такива са законите на войната !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514":

  Защо като има толкова патриоти и патриотични организации, които дори провеждат (псевдо)учения в планините и по границата, не може да намерим хора за армията и резерва?

  Умерен толераст
 9. 9 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1529 Неутрално

  Не бойте се, когато почне мобилизацията, ще се намерят офицери и войници. Даже много ще върнат от чужбина.

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, само лунатици могат да дадат на ромовете оръжие.

  Мачкай климатичния чейндж!
 10. 10 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2525 Неутрално

  До коментар [#8] от "Наблюдател":

  над 90% от т нар патриоти и най вече водачите и активистите не са посещавали българската казарма като войници ,наборни или наемни , те нямат никаква представа от защита на държавата и чувство за някаква отговорност ,тези ни управляват и чертаят стратегии ,само ,че няма кой да ги изпълни .

 11. 11 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Бе от дебатите от ТВ-то разбра'аме, че има само едни пари за самальоти. Не разбра'аме препоръчителната бройка, а разбра'аме, че май не са зададени почти ник'ви критерии. Даже един чичка ни обясняваше как едното хвърчило имало два пъти по-гоуям обсег от другото, което все пак си е един от най-важните показатели. Ааа, все пак стана ясно, че става въпрос за изтребители. Което на 80% от публиката им е ясно че са ... самальоти и толкоз. Сигурно изтребват там нещо.
  За наборната служба - мноо се дразниме когато некой ни пробутва западни мантри, за които ние просто сме пушечно месо на входните двери на континента. Смисълът на "наборната" служба отдавна не е да създава войска. Но все пак мутренската дръжава не ще да си създава сама опълчение срещу нея.

 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#9] от "БМЗ":

  Защо ??? мотивирай се. В армията на САЩ има много небели и то дори в генералитета. БХК нали непрекъснато твърди, че те са равноправни. Равебството има две страни - ПРАВА=ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1529 Неутрално

  До коментар [#8] от "Наблюдател":

  Щото като ти кажат, че трябва да отидеш на мисия в Афганистан, нещата стават непатриотични.
  С други думи, политическа корупция.

  Мачкай климатичния чейндж!
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  Защо мутроуправляващите не приложат швейцарския модел на армия ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 696 Неутрално

  То вече не останаха българи дори за държавните службици..а в земеделие, строителство, туризъм, шивачество, кабелчета, магазинчета..огдавна са малцинство..

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  Хайде някой да помогне на автора и да ни разкрие Националния ИНТЕРЕС !!!
  Разбирам, че чакате опорките смс може и малко лично мнение - няма да ви убие !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3167 Неутрално

  Странна е позицията на автора, че публичните обсъждания са "политическо безумие". и понеже се Яков се американее, нека погледне само два публични форума с хиляди мнения за и против само за една машина.

  http://www.f-16.net/forum/viewforum.php?f=65
  http://www.defencetalk.com/forums/air-force-aviation/f-35-program-general-discussion-12487/

  Въпреки някои попадения като наборната служба, все пак учудват крайните по своята категоричност изрази като "абсурдни дебати", "политическа импотентност", "истинско престъпление" и.т.н. Срещу това в отговор ни се предлагат шаблони от административния език като "модерна визия", "предизвикателства" , "открито управление", стратегическо мислене" и тути кванти безсмислици.

 18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  <Национален Интерес>

  Къде скиташ мъжо ти нощес?
  Търся булка Национален интерес !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#17] от "Lemmy":

  Ами виж му биографията - там е видно !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 515 Разстроено

  Странна е позицията на автора, че публичните обсъждания са "политическо безумие". и понеже се Яков се американее, нека погледне само два публични форума с хиляди мнения за и против само за една машина. http://www.f-16.net/forum/viewforum.php?f=65 http://www.defencetalk.com/forums/air-force-aviation/f-35-program-general-discussion-12487/ Въпреки някои попадения като наборната служба, все пак учудват крайните по своята категоричност изрази като "абсурдни дебати", "политическа импотентност", "истинско престъпление" и.т.н. Срещу това в отговор ни се предлагат шаблони от административния език като "модерна визия", "предизвикателства" , "открито управление", стратегическо мислене" и тути кванти безсмислици.
  —цитат от коментар 17 на Lemmy

  Съгласен съм с теб! Статията е изключително крайна и видимо поръчкова/платена публикация. Това не е анализ, а оп-ед! А американеето е толкова силно, че на моменти ми звучи като превод от английски, а не като статия, писана на български!
  Да кажа обаче, че съм разочарован, ще е пресилено - вече претръпнах от изпълненията на Дневник и спря да очаквам истинска и адекватна журналистика!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 21. 21 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1739 Весело

  До коментар [#8] от "Наблюдател":

  Те са руски патриоти.

  Генерал Сандокан с двата МИГ-а
 22. 22 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1739 Весело

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Защото не се знае оръжията в населението срещу кого ще се обърнат...

  Генерал Сандокан с двата МИГ-а
 23. 23 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 1214 Весело

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":

   Защото повече от половината военнослужещи в Швейцария са заети предимно във ВВС на страната. Защото целият им ВВС "парк" е над 500 единици. Защото бойците не чистят казарми и не мият тоалетни. Защото 30 години (от 20 до 50г.) там всеки от шофьора на автобус до президента е запасен войник на служба с постоянно поддържана бойна готовност от боеприпас и храна в къщи. Защото всеки гражданин плаща 3% от ДОД за издръжка на армията.
  Защото нещата с армията ги разглеждат камплексно не банкянски цървули и на това му се казва държава и държавна политика с визия за боеспособност и сигурност. Подобна е и схемата на организация и в Германия.
  Съга разбра ли ,че няма как да закачиш на голо дупе в нашата кочина чифте пищови. Може само луканки.

 24. 24 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3158 Гневно

  "И в повечето случаи, хората постъпващи на служба са без друг избор в живота. За тях армията е последният шанс за оцеляване, средство да изхранят семействата си, а не мотивация и кауза."

  В това има истина. Нека се надяваме, да е малко пресилено, иначе е ужасно.

  подпис
 25. 25 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  Лично за мен, основният проблем на нашата войска е верността.
  Какво имам предвид?
  Ако утре, във Варна, се появяат зелени човечета в отпуск, които говорят на руски, ние ще дадем ли въоръжен отпор с войската си?
  Аз не вервам, че ще се бием за България на живо, не по телевизора.
  Мнозинството от моите сънародници са отровени от руски лъжи и пропаганда до степен да ги направи небоеспособни.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 26. 26 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3158 Гневно

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":
  "Да попитам Авторът и Форума - какъв е националният идеал, заради който хората да отиват на смърт"

  Идеалът е бил исторически винаги един и същи - да защитиш границите на държавата си.

  подпис
 27. 27 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3158 Любопитно

  До коментар [#16] от "КМЕТ В СЯНКА":
  "Хайде някой да помогне на автора и да ни разкрие Националния ИНТЕРЕС !!!"

  Нима националният интерес е толкова тайнствен, че някой да го разкрива.

  подпис
 28. 28 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3158 Неутрално

  Националният интерес не бива да се вмъква във всеки дебат. Националният интерес обхваща само теми с пълен или почти консенсус сред българските граждани. Приблизително това е запазването на границите, напредък на нацията и недопускане настъпването на външни сили, които насила да променят нашия живот.

  подпис
 29. 29 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Проблемите в БА са три:
  - техниката е стара и неподдържана. Причините са постоянното недофинансиране и загубата на експертите кадри, които са били подготвени за тази задача. Обективни и субективни.
  - голямото непопълнение по щата. Тук заслугата е предимно на Герб. Откакто дойдоха на власт се махнаха редица социални придобивки на военните и възрастта за пенсиониране се увеличи с 14-15 години. Даде се възможност пенсионерите да останат на работа с пагони. Заплатите са същите от 2008 година, а цената на тока е с 40% нагоре оттогава.
  Стана така, че много хора, които вече щяха да са пенсионери, останаха и запушиха кариерното развитие на младите, които ако намерят работа извън БА - бягат. Същевременно, желаещи да постъпят на служба няма, поради ниското заплащане и липсата на перспектива. Резултатът е свиване на личния състав с 20% и застаряването. Причини - субективни;
  - превърнаха армията в среда, където вилнее шуробаджанащината. Резултат - кадърните бягат. Причини субективни по места.

 30. 30 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3158 Неутрално

  Ние трябва да направим армията си способна да изпълнява специфичните си задачи. Политиците ще определят какви са специфичните задачи след това експертите ще определят и методите, средствата, подходите.

  подпис
 31. 31 Профил на zakkwild
  zakkwild
  Рейтинг: 245 Неутрално

  Много тежък, високопарен изказ. И надменност.Десетина човека в държавата разбирали за какво става въпрос.И ти господине си един от тях?Поредният всезнайко.

 32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#23] от "One Hour":

  затова питам. имат и дългоцевно автоматично оръжие в къщи и запас всяка година.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#28] от "Иван К":

  от кого и от какво . Земята например вече ще се търгува свободно. а който има земята има и всичко върху нея. тогава ще променят закона и ще върнат пълната собственост както е било преди 1944г. нали знаещ какво означава това?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#27] от "Иван К":

  Никой не е формулирал официално Национален интерес . Моят имтерес например не е суджука . Твоят какъв е ? И моля сериозно!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#31] от "zakkwild":

  просто платен проводник на ЧуЖДИ интереси.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#28] от "Иван К":

  кажи за мястото на ромите в БА.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 37. 37 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#25] от "simval":

  ди носил ли си умрял близък ?Имало ли е по ръцете ти човешка кръв и човешки мозък???Обработвал ли си открити рани "до кокал" ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#25] от "simval":

  Твоята фамилия колко човека праща на фронта като пушечно месо ??? и на каква възраст?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  Защо никой не се изказа за ромската дивизия !
  И за националния интерес !
  Ама конкретно не с общи приказки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  Мерси от такива експерти като този десебар. Според него сигурно САЩ и Турция бдят за сигурността ни и МО трябва да се управлява от специалисти и по съвместителство турски агенти като Орхан Исмаилов!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 41. 41 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Любопитно

  "Ако утре, във Варна, се появяат зелени човечета в отпуск, които говорят на руски, ние ще дадем ли въоръжен отпор с войската си?"

  Сто пъти по-голяма е вероятността да се появят турски командоси както в Кипър преди 40 и кусур години и ако в МО е бъкано от турци и американски възпитаници като господина мислиш ли че някой ще даде заповед за стрелба па агресора??
  До коментар [#25] от "simval":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 42. 42 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Защото нямат пари

 43. 43 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  МЪЛЧНИЕТО ВИ ДРАГИ МИ ФОРУМЦИ Е ОГЛУШИТЕЛЕН ШАМАР ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ДОКТРИНИТЕ ИМ !!!
  ДОРИ И ОПОРКИ НЕ ИЗМИСЛИХА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 44. 44 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 1942 Весело

  До коментар [#7] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, това с ромската дивизия ще реши проблема с пушечното месо

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 45. 45 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Весело

  До коментар [#44] от "tqv30524749":

  ами да я създават ! с помощта на БХК !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 46. 46 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 946 Неутрално

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА": Защото повече от половината военнослужещи в Швейцария са заети предимно във ВВС на страната. Защото целият им ВВС "парк" е над 500 единици. Защото бойците не чистят казарми и не мият тоалетни. Защото 30 години (от 20 до 50г.) там всеки от шофьора на автобус до президента е запасен войник на служба с постоянно поддържана бойна готовност от боеприпас и храна в къщи. Защото всеки гражданин плаща 3% от ДОД за издръжка на армията.Защото нещата с армията ги разглеждат камплексно не банкянски цървули и на това му се казва държава и държавна политика с визия за боеспособност и сигурност. Подобна е и схемата на организация и в Германия.Съга разбра ли ,че няма как да закачиш на голо дупе в нашата кочина чифте пищови. Може само луканки.
  —цитат от коментар 23 на One Hour


  Напълно неверни и преувеличени данни. Швейцарското ВВС разполага със 165 самолета и хеликоптера. Да се прибавят към тях 15 средно големи БЛА + 41 малки БЛА цифрата е далеч от 500. Швейцарските ВВС са последнитене от които можем да вземем опит. Дори те могат да научат доста от нас.

 47. 47 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#46] от "Гарван":

  тук коментираме армията като цяло а не само ВВС . и по конкретно липсата на кадри.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 48. 48 Профил на xamctep
  xamctep
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Проблемът с човешкият ресурс за армията ни е напълно решим, но струва пари... :) Трябва да си супер оптимист, да си мислиш, че ще можеш да си намериш 500 читави кандидати в населено място с 20 000 жители. Военните да си разместят поделенията в големите градове, че да им е по-лесно. :)
  А такива "специалисти" като този защо ли се обаждат, не знам... :)

 49. 49 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#48] от "xamctep":

  защото е добре платено.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 50. 50 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#48] от "xamctep":

  знаеш ли какво стана с ГЖЧ ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 51. 51 Профил на xamctep
  xamctep
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#50] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ГЖЧ? :)

 52. 52 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9050 Неутрално

  Мисля, че трябва да се намали състава на армията , която е около 35 000 души, колкото имат и Швеция, Унгария и Австрия. И трите държави са с по-голямо население. А да се обърне поголямо внимание на модернизацията. Няма смисъл разни девойки във военни униформи да се развяват в поделенията, да изкарат по две майчинства и да напускат.

 53. 53 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#51] от "xamctep":

  да
  Гарнизонна Жилищна Част .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 54. 54 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#51] от "xamctep":

  да
  Гарнизонна Жилищна Част .
  До коментар [#52] от "Роси":

  посочените страни имат национален идеал а ние нямаме. това е много важно бойния дух.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 55. 55 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#41] от "Julian Mall":


  "Сто пъти по-голяма е вероятността да се появят турски командоси както в Кипър преди 40 и кусур години и ако в МО е бъкано от турци и американски възпитаници като господина мислиш ли че някой ще даде заповед за стрелба па агресор.
  —цитат от коментар 41 на Julian Mall


  И какво те кара да определяш вероятността от нападение от Турция 100 пъти по-голяма?
  Защото досега Турция ни е нападала един път, а руснаците са ни окупирали два пъти и още веднъж са ни нападали. Исторически - 3:1.
  Освен това, възпитанието ни в патриотизъм е насочено срещу Турция и според мен вероятността да се опънем на турците е много (айде да не е 100) пъти по-голяма отколкото да се опънем на руснаците.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 56. 56 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#37] от "КМЕТ В СЯНКА":
  До коментар [#38] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Някакви въпроси с неразбираем смисъл, не на място, извън обсъждания въпрос.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 57. 57 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#56] от "simval":

  така е на война . ти ще се запишеш ли ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 58. 58 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5958 Неутрално

  До коментар [#55] от "simval":

  и как ще стане това като нямаме армия?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 59. 59 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4316 Неутрално

  Благодарение на съвместните усилия на БСП/ДПС и ГЕРБ, човешкият ресурс ще става все по-малък и по-малък.
  Безскрупулните кражби, измами и манипулации на властващите, тяхната безотговорност и незаинтересованост към обикновените хора в България продължават да гонят хората от страната.
  Никой не желае непрекъснато да го лъжат и крадат!
  Всеки има достойнство в края на крайщата и като не може да се защити както трябва от всевластниците-обирджии, предпочита да отиде извън страната за да живее човешки!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 60. 60 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4316 Гневно

  Хайде някой да помогне на автора и да ни разкрие Националния ИНТЕРЕС !!!Разбирам, че чакате опорките смс може и малко лично мнение - няма да ви убие !!!
  —цитат от коментар 16 на КМЕТ В СЯНКА


  Всеки случай, националният интерес не се изразява в защита интересите на Русия за сметка на България!
  Нещо, което ти правиш ежедневно тук във форума!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 61. 61 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1172 Весело

  До коментар [#60] от "Храбър":

  кмета е полу-идиот..няма акъл за кръгъл...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 62. 62 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#55] от "simval":
  Защото досега Турция ни е нападала един път, а руснаците са ни окупирали два пъти и още веднъж са ни нападали. Исторически - 3:1.

  Нещата са съвсем различни. Русия никога не е имала териториални претенции към България и дори войските и да са ни окупирали временно след това доброволно са напускали територията ни за разлика от турците които никога доброволно не са отстъпили и квадратен сантиметър завзета територия.

  А колкото до готовността ни за съпротива именно след най-големите ни победи в Източна Тракия следва безумното изтегляне на войските ни от освободените територии и турците без никаква съпротива си връщат всичко загубено.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 63. 63 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#62] от "Julian Mall":

  Не съм съгласен.
  Русия е имала териториални претенции към нас. Но не е могла да ги осъществи. Словосъчетанието "задунайская губерния" не е на български и не съм го измислил аз. Освен това, Русия много отдавна се е самоназначила за опекун на вси славяни (без самите те да са баш славяните). Защо ли, аджеба? За да сее свободолюбие и дух на просветителство? "Не нам, не нам ..."
  Не съм съгласен, че Русия доброволно си изтегля войските.
  И двата пъти е под чуждо влияние. Първият път Берлинският конгрес я ограничава до 9 месеца окупация. Вторият път - защото, все пак, е имало Техерански и Ялтенски пазарлъщи и договорки. И защото по онова време само САЩ са имали бомбата. Плюс моженето (не по-малко важно) да я "доставят" навсякъде.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 64. 64 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  Колкото до отстъплението в Източна Тракия.
  Предполагам, имаш предвид Балканските войни.
  Доколкото знам, по онова време, загубата в крайна сметка се дължи на други наши кривици, а не на липса на желание за съпротива.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 65. 65 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  В допълнение към №63 и като още едно доказателство за руските мераци към България добавям следната извадка:

  "Невероятно, но факт — в т.н. «Архиве президента РФ» лежит (как только не сожгли?) документ с собственноручной подписью Молотова: текст предложений советского правительства об условиях присоединения СССР к «тройственному пакту» (т.е. к фашистской «оси» Рим-Берлин-Токио) от 25 ноября 1940 г. Основные положения: включение Болгарии в «сферу безопасности черноморских границ СССР», военно-морская база СССР в проливах Босфор и Дарданеллы, причем «в случае отказа Турции присоединиться к четырем державам Германия, Италия и СССР договариваются выработать и провести в жизнь необходимые военные и дипломатические меры»."

  Става дума за 1940 г., когато Сталин и Хитлер са си дружки и се пазарят как СССР да се присъедини към Оста, с други думи, на страната на Германия. По това време България все още е била напълно неутрална.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 66. 66 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2449 Весело

  До коментар [#17] от "Lemmy":

  "Странна е позицията на автора"

  Как ще е странна!? Стана модно простаци-зарзаватчии като автора
  http://novarepublika.bg/person/stoil-yakov/
  да обвиняват хората, че питат и, ужас да обсъждат, за какво и как ще им се харчат парите. Па и нагли били гражданите-данъкоплатци та да надничат в копанята с комисионните на разни тъпи парчета-политически протежета.

 67. 67 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2449 Весело

  До коментар [#25] от "simval":

  "Ако утре, във Варна, се появят зелени човечета в отпуск, които говорят на руски, ние ще дадем ли въоръжен отпор с войската си?"

  Ще бъдем верни на атлантическите ценности и ще ги броим за мигранти. Те ще им раздадем имотите си и храната, колкото има като за мигранти в базата в Ново село. Тъй де, руският не е "братски" език и много приличал бил на джихадиския, а мигрантът е свещенно атлантическо постижение за евтина, подчертавам евтина, а не вярна някому работна ръка.

 68. 68 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  До коментар [#29] от "tos_buratino":

  "Проблемите в БА са три:
  - техниката е стара и неподдържана."

  Глупости! Нямаш производство, никога няма и да имаш техника! Аман от талибани! Вижте какво се е случвало с новата и модерна, ама наистина модерна техника във войната Иран-Ирак! Захвърляли са я умниците, защото не са имали ни производсто, ни опит да я поддържат или ремонтират. Ако пък няма война, техниката става "стара и неподържана".

  "- голямото непопълнение по щата. Тук заслугата е предимно на Герб. Откакто дойдоха на власт се махнаха редица социални придобивки на военните и възрастта за пенсиониране се увеличи с 14-15 години"

  Още по-големи глупости! Раздут щат - голям "недокомплект" (да таковам тъпанарския израз - недокомплект). Ей такива "специалисти" превърнаха армията в дом за социални грижи, майчинство, квартинро бюро и теляшки услуги. И тоя зарзаватчия, автора, са го служили в борда на ТЕРЕМ, поредната калинка за украса.
  Какво общо има възрастта за пенсиониране? Увеличена е за всички със седем години (10 след 2025 г.), а за армията и полицията само с две години. Как да не псуваш ей такива хрантутници!? Или искате и детската градина да се брои за войнски стаж!?

 69. 69 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#64] от "simval":
  Решението за изтегляне от Източна Тракия е политическо но е безспорен факт че нито един български офицер не му се противопоставя и единствените които воюват с турците и защитават бягащото българско население са малобройни хайдушки чети. Любомир Милетич е описал подробно този позор в книгата си "Разорението на тракийските българи"

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 70. 70 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#65] от "simval":

  По това време се водят всякакви преговори и надцаквания но въпреки отказът ни да дадем военни бази на СССР това няма никакви последствия за нас и оставаме единствената страна от остта която подържа дипломатически отношения с Москва. Пак с помощта на Русия по това време си връщаме и Южна Добруджа.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 71. 71 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1558 Неутрално

  Статията е високопарна манджа с грозде. Колко лош бил общественият дебат по разходите за отбрана! Абе къде Ви намират такива "демократи"? Ааа, сещам се - в бордовете на държавните дружества.

  Също тезата, че професионалната армия е най-евтина силно издиша. Авторът се пише експерт, а явно не е наясно, че напълно професионална армия няма на Запад. В САЩ полу-професионалния компонент (т.н. Национална Гвардия и Армейският резерв) достига близо 50% от общия състав. Това са хора с цивилни професии, които ходят на учения няколко седмици в годината. И при нужда могат да бъдат мобилизирани и дори изпратени зад граница. Ето това, на практика, липсва у нас. Ние минахме от една крайност (наборна армия) - в друга (напълно професионална). Ако от 30 хиляди военослужещи половината са полу-професионални, то тогава с лекота ще се намерят средства заплатите да станат от 1000 лева нагоре. И за превъоръжаване ще се намерят средства.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 72. 72 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#69] от "Julian Mall":

  Офицерите няма как да се противопоставят.
  В една правова държава войската е подчина на цивилната власт.
  Алтернативата е военен преврат.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 73. 73 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  И в какво по-точно се състои "помощта на Русия" за връщането на Южна Добруджа? Би ли споделил, белким и аз науча нещо ново.
  Защото аз съм чувал за друга помощ.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 74. 74 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Айде Динко понеже е голям мъж да оди. Другите "ловци". А, и да не забравим и рахитичните наркоманета на Волен. Пък и самият волен и той нали е чок отворен.
  Патриотин!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 75. 75 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#72] от "simval":
  Ами полковник Серафимов не се е подчинил на заповедта за отстъпление и е спасил българите от Средните Родопи от турското клане. За съжаление в Източна Тракия не се е намерил такъв доблестен офицер и дори Одрин е предаден без да пукне пушка.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 76. 76 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#73] от "simval":

  Ами заедно с Германия са натиснали мамалигарите да ни върнат Южна Добруджа по Крайовската спогодба от 1940г.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 77. 77 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#69] от "Julian Mall":

  До коментар [#64] от "simva ... безспорен факт че нито един български офицер не му се противопоставя и единствените които воюват с турците и защитават бягащото българско население са малобройни хайдушки чети.
  —цитат от коментар 69 на Julian Mall


  До коментар [#72] от "simval":Ами полковник Серафимов не се е подчинил на заповедта за отстъпление и е спасил българите от Средните Родопи от турското клане...
  —цитат от коментар 75 на Julian Mall


  Две извадки от твоите бръщолевения.
  Въпрос: Как се връзва твърдението, че "нито един български офицер не се противопоставя" с другото такова, 4 реда по-надолу, че "полковник Серафимов не се е подчинил на заповедта за ..."
  Ти май имаш раздвояване на личността, а?
  Второ. След като полковник Серафимов не се е подчинил и се опънал на турците, то това пряко доказва моето твърдение, че за нас е много по-вероятно да се опънем на турците отколкото на руснаците.
  Трето: Защо първия път твърдеше, че Русия ни е помогнала за Южна Добруджа, а беше пропуснал свенливо Германия, основната движеща сила в случая.
  Та, тя твойта е ясна - дай да си плещиме както ни скимне, пък все някой, белким, се хване на плямпаниците ни.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 78. 78 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#77] от "simval":
  Момченце, съжалявам че си губих времето с тебе изглеждаше ми интелигентно момче, а се оказа дребно заядливо тролче!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 79. 79 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1110 Неутрално

  До коментар [#78] от "Julian Mall":

  Така е.
  Срещу логични доводи, доказване на очевидно противоречие в собствените ти думи, показване на непълноти и несъстоятелности в изказа ти, единственото, което ти остана да противопоставиш е лични нападки и обиди, скрит зад анонимността на мрежата.
  Сбогом рожбо, не си ми от класата.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 80. 80 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 1214 Весело

  До коментар [#46] от "Гарван":

  Доскоро бяха 14 ескадрили военна авиация , в т.ч. 350 бойни и 120 учебни самолета и 80 щурмови и 20 транспортни вертолета

  Над 40% от военните кадри са в авиацията.
  Направо се учат от нас.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK