Православна цивилизация?

Православна цивилизация?

© Цветелина Белутова, КапиталНапоследък забелязвам симптоматична промяна в руските геополитически клишета, коeто, струва ми се, налага както на тях самите, така и на почти неприкритите пропагандни цели на тяхната употреба от различни идеологически и политически кръгове да се направи по-задълбочен критически анализ.


Повод да се заема с него ми дава зачестилата употреба например на понятието "православна цивилизация", противопоставяна на "Европа", която се стилизира не, както би следвало да се очаква, като "католическа" и "протестантска" (ако "цивилизацията" се определя по вероизповеден признак), а сякаш като изобщо не-християнска (като "Гей-ропа"), а също на "Запада" (който пък е направо анти-християнски – "либерален").


Православната цивилизация напоследък стана и любим "топос" за дейците на българското "национално движение Русофили" и често се използва от богословски напълно неграмотния му председател Николай Малинов. В своя неотдавнашно интервю той например приписа израза "силата, която задържа" (идването на Антихриста) или на гръцки κατέχων на св. Иоан Богослов, вместо на действителния му автор св. ап. Павел (срв. 2 Сол. 2:6-7). Още по-наскоро същия израз – "православна цивилизация" – употреби в разпростряното на цяла страница във в-к "24 часа" интервю гостувалият у нас депутат от руската Дума Сергей Гаврилов. В него той заявява: "на Запад се изгражда тоталитарно общество, което вече не подкрепя християнските ценности. От Изток настъпват радикалният ислям и тероризмът. Добрите отношения между нашите две държави (т. е. България и Русия – б. м.) са шанс за спасението на православната цивилизация".
Няма да коментирам тук конкретните твърдения на депутата за "тоталитарното общество" на Запад и за шанса ни с Русия да спасим "православната цивилизация". Ще обърна внимание само на това, че въпросната "православна цивилизация" навлезе в руския (и русофилски "дискурс") всъщност едва от 2014-2015 г. Преди това Путиновите идеолози и геополитици предпочитаха да работят с едно друго понятие – "Евразия". В това няма нищо чудно, защото водещо в идеологическия спектър в Русия тогава бе т. нар. "неоевразийство", чийто лидер Александър Дугин още от средата на 90-те години на 20 век реанимира идеите на (емигрантския) "евразийски" кръг на П. Савицкий, Н. Трубецкой и Н. Сувчинский – т. е. идеите за това, че Русия не е европейска страна, но е уникален културен синтез, който следва да се определи като "мир Евразии".


Реанимирането на евразийските идеи – ще обърна внимание – съвсем не случайно бе най-интензивно през първото десетилетие на нашия век, когато, в противовес на разширилия се с бившите сателити на СССР от източна Европа ЕС, Путиновата администрация се бе заела да създаде един алтернативен на Европейския "Евразийски съюз". Би могло да се каже дори, че политико-инженерният проект "Евразийски съюз" отговаряше на първия етап от "ерата Путин" в Русия, характеризиращ се с опит за реванш на Русия (само) в пространството на разпадналия се СССР, т. е. с опита на Русия да възсъздаде отново старата империя на Московските и Петербургските царе в противовес на разгорелите се веднага след падането на комунизма местни национализми в бившите съветски републики.


Всъщност на Русия от началото на XXI век стана болезнено ясно, че нито ще бъде приета в един "общ европейски дом" (за който бленуваха Горбачов и Елцин), нито ще успее да възпрепятства разширяването на ЕС и НАТО на Изток, нито пък някой има намерение да се съобразява в бъдеще с наглите й претенции за запазване на монопола върху поробените от Сталин източно- и централно-европейски държави. Болезнена реакция на всичко това бе именно новото "евразийство". Щом няма да бъдем допуснати "в Европа", щом няма повече да ни се признават там "зони на влияние" и няма да имаме геополитически преференции дори на териториите на бившия Варшавски договор, ние пък ще се заемем с повторното консолидиране на онова, което изгубихме като СССР. И никой да не смее да се меси в това, вече безспорно "наше" пространство. Сигнал за решимостта на Путин да защити тази своя политическа теза бе инвазията му в Грузия през 2008 г. и отпорът срещу "Оранжевата революция" в Украйна (включително с опита да бъде отровен нейния лидер В. Юшченко), а също безпрецедентното насилие при смазването на чеченския сепаратизъм.


Голямата, заветната цел обаче на този първи етап от "ерата Путин" бе създаването – върху постсъветското пространство – на един Евразийски съюз, доминиран разбира се от Русия. Доколкото обаче той все пак трябваше да бъде "съюз" и доколкото пост-комунистическа Русия вече не притежаваше ресурс да стане абсолютен имперски център на своята "Евразия", въпросният "съюз" трябваше да изгради свое ядро – по идея, от славянските страни в него – т. е. от Русия, Украйна и Беларус.


И именно в процеса на идеологическото обосноваване на това "ядро", евразийската идеология преживя своя пик. През 2011 г. напр. Александър Дугин защитаваше тезите, че Русия въобще не е "обикновена национална държава", но е "държава-свят" ("государство-мир"), в което множество етноси и култури образуват "сложна тъкан, всеки елемент от която – славянският, тюрският, монголският, палеоазиатският е взаиморастворен в другите и така изгражда Русия-Евразия". Въобще, Русия-Евразия, според Дугин е "самостоятелна и особена духовно-историческа реалност, съставена на основата на славянската култура, тюркското номадство и православната традиция /Ал. Дугин, Геополитика, М. 2011, стр. 167/.


Както се вижда в "неоевразийския" период на руската политика ролята на Православието не е нито изключителна, нито дори доминираща. Напротив, в "самостоятелната духовно-историческа реалност" Русия-Евразия равноправни елементи са и тюркският и монголският (татарският), а "православната традиция" е само една от основите й (наред с "номадско-степната").


Снемането от "въоръжение" на "евразийската" стилизация на Русия настъпи (и за по-внимателният наблюдател това трябва да е очевидно) с втората украинска революция (тази на "Майдана") – т. е. с окончателното изгубване на Украйна за лелеяното "евразийско ядро" и когато стана ясно, че въобще планираният "Евразийски съюз" е безнадежден проект – безнадежден впрочем от самото начало и съвсем независимо от "отпадането" на Украйна, защото никакви предпоставки за това той да бъде някаква сравнима с ЕС алтернатива, никога не са съществували.
След "Майдана" на Путиновата администрация стана ясно, че Русия очевидно не ще може да господства дори над пространствата на бившия СССР по начина, по който го бе правила от 1917 г. до 1989 г.


Ето защо откъм 2012-2013 г. започна една преориентация на руската империална политика, която по парадокс – претърпяла крушение в своята "Евразия" – стана по-агресивна по отношение на Европа. Но в този смисъл "топосът" за "самостоятелната духовно-историческа реалност Евразия", т. е. за евразийската и противопоставена на европейската "цивилизация" трябваше да бъде изоставен. Първо – той бе изначално насочен на изток (от Русия) и второ – не можеше да има никаква релевантност за който и да било регион на атакуваната Европа. Нито един от бившите съветски сателити от източната част на континента не би приел да бъде идентифициран като принадлежащ към някаква "евразийска", а не европейска група народи.


В кои страни и с какъв (нов) геополитически конструкт можеше "да работи" Путинова Русия след краха на проекта "Евразийски съюз"? В традиционното "всеоръжие" на руската имперска политика славянофилството на 19 век бе абсолютно неизползваемо – след травмата на съветската окупация никоя славянска централноевропейска държава не би приела да бъде причислена към дефинирана на расов принцип общност, чийто център би бил доскорошният окупатор. Нито Полша, нито Чехия, нито Словакия биха могли да бъдат "придърпани" към някаква единна "славянска цивилизация" с Русия.


Ето как се стигна до възхода на понятието "православна цивилизация" (характерно е, че постепенно с него започнаха да си служат и лидерите на доскорошното "неоевразийство" като Александър Дугин). Бих казал следователно, че конструктът (или геополитическият проект, макар че като такъв той е само в стадий на усилия по реализирането му) "православната цивилизация" отговаря на втория (днешния) етап от "ерата Путин" – обръщането от постсъветското пространство ("мир Евразии") към източно- и централно-европейското, т. е. на този по-агресивен в сравнение с първия етап от новоимперската политика на Русия. Ние не успяхме да консолидираме отново пространствата на старата руска и довчерашната съветска империя в една оградена от Европа и монополно доминирана от нас "Евразия", затова пък сега ще се опитаме да откъснем от Европа един регион, който се различава от останалите в нея по вероизповеданието си, но който чрез него е еднороден с нас – това е подтекстът на употребата на новия "топос".


Подробната му критика ще се опитам да направя по-нататък. Сега ще отбележа само, че ироничното в ситуацията се състои в това, че той всъщност е "произведение" на един дълго оспорван (и в Русия) американски политолог – авторът на научния бестселър "Сблъсъкът на цивилизациите", Самюъл Хънтингтън.


Нека припомня, че в края на 90-те години на ХХ век, когато в Европа все още се водеха спорове за мащаба на разширяването на ЕС и НАТО на изток (и когато в Русия властите все още претендираха да бъдат приети като равноправни обитатели на "общия европейски дом") Хънтингтън, предсказвайки, че XXI век ще стане век на "сблъсък на цивилизациите", освободили се от изкуствено обединяващите ги до този момент два мега-блока, създаде значителни главоболия на новите демократични правителства на източно европейските държави като отдели от "европейската цивилизация" една вероизповедно дефинирана – "православна цивилизация", която, според него, не можеше да се определи като принадлежаща към Европа.


Най-лошото бе, че влиятелният автор обвързваше дефинирането на своите "цивилизации" с текущия политически дебат за разширяването на ЕС и предвид предвиждания от него "сблъсък" почти експлицитно препоръчваше непринадлежащите към "европейската цивилизация" страни да не бъдат приемани в евро-атлантическите структури (за да не им създадат в бъдеще много силни главоболия). Нека цитирам: "Какво е Европа? – пита Хънтингтън в книгата си и отговаря – границите на Европа на север, запад и юг се определят от големи водни маси, а южната граница съвпада и с ясно изградена културна граница. Но къде всъщност се намира източната граница на Европа?


На кои страни трябва да се гледа като на европейски и съответно като на потенциални членки на Европейския съюз, НАТО и други подобни категоричен отговор на тези въпроси се корени в съществувалата векове наред разделителна линия между народите на западното християнство и православните и мюсюлманските народи. Тази граница датира още от разделението на Римската империя през IV в.. Тя е минавала там, където я съзираме и сега, в продължение на поне пет века. Започвайки на север тя минава по сегашните граници между Финландия и Русия и между балтийските страни (Естония, Латвия и Литва) и Русия, пресича западната част на Беларус, през Украйна, където разделя униатския Запад от православния Изток, продължава през Румъния, където отделя Трансилвания с нейното католическо унгарско население от останалата част от страната, и през бивша Югославия по границата, разделяща Словения и Хърватия от останалите републики. На Балканите, разбира се, тази линия съвпада с историческото разделение между Австроунгарската и Османската империя. Тя е културната граница на Европа Къде свършва Европа? Европа свършва там, където свършва западното християнство и започват ислямът и православието. Това е отговорът, който западноевропейците желаят да чуят, който те като цяло подкрепят sotto voce и който различни интелектуалци и политически лидери приемат експлицитно." /Самюъл Хънтингтън, Сблъсъкът на цивилизациите, С. 1999/ Разсъждението на Хънтингтън завършва по следния безапелационен начин: "Идентифицирането на Европа със западното християнство предлага ясен критерий за приемането на нови членове в западните организации."/Пак там/


Всъщност ние днес трябва да благодарим Богу горещо, че западните "интелектуалци и политически лидери" в последна сметка не приеха "експлицитно", че Европа "свършва там, където свършва западното християнство" и не възприеха като "ясен критерий" за приемането на нови членове в западните организации критерия на Хънтингтън. Забавното в случая обаче е, че въпросният критерий тогава не приеха и в Русия, където бяха почти обидени, че тяхната велика държава попада извън границите на Европа ("самостоятелната духовно-историческа реалност Евразия" тогава бе още достояние на малки групи от разпадналата се организация "Памят" от която малко преди това бе тръгнал и бъдещият й идеолог Дугин). Съвсем естествено, че принадлежим на цивилизация "извън Европа" не биха се наели да твърдят и консолидиралите се доста по-късно у нас "русофили".


С две думи: убедеността в съществуването на различна от европейскатане-европейска "православна цивилизация" изплува в умовете на руските геостратези и политици (и на подведомствените им "русофили" в държавите от тази "цивилизация") с осемнадесет-деветнадесетгодишно закъснение, когато, за съжаление на всички тези кръгове, поне две от принадлежащите към "православната цивилизация" страни (Румъния и България) вече бяха станали членове и на ЕС и на НАТО, а днес към тях са се запътили поне още две православни страни (Черна гора и Македония).


Истинският проблем обаче не е закъснялото "осъзнаване" на конструкта "православна цивилизация" от страна на Русия – ние вече обяснихме защо именно той замени топоса за "Евразия" и защото го замени тъкмо след 2012 г. Истинският въпрос и днес е: има ли основание Хънтингтън да отделя от Европа (и европейската цивилизация) православните държави от Балканите и да ги "пришива" към Русия и има ли основание Русия (макар и със закъснение) да атакува именно този регион на ЕС като чужд на Европа, където се изграждало "тоталитарно общество" и вече "не се подкрепят християнските ценности" (според депутата от думата Сергей Гаврилов).


На мнозина би трябвало да е известно, че съм православен християнин. Какво бих могъл тогава да имам против тезата за една "православна цивилизация"? Нима само това, че (нека се изразя крайно внимателно) не съм горещ русофил?
Ще се опитам да отговоря на това следващия път.


Първата част на статията "Православна цивилизация" е от портала "Култура"


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (151)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Статията проследява криволиченията в мурзилските опити да пробутат Русия като цивилизована, специална, богоизбрана държава, вместо като кална кочина, каквато си е от създаването си. А ние на Балканите си имаме своето място в Европа, да не се безпокоят ушанките.

 2. 2 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1272 Неутрално

  В основата "цивилизацията" на матушката са цивилните КГБейци, както в управлението на обществото, така и църквата им. Общото им с цивилизацията е само, че са цивилни, а не с униформи. Естествено нашите русофили се родеят с тях по милиционер-КГБейска линия.

 3. 3 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Любопитно

  Европа свършва там, където свършва западното християнство и започват ислямът и православието.Това е отговорът, който западноевропейците желаят да чуят, който те като цяло подкрепят voce и който различни интелектуалци и политически лидери приемат експлицитно."
  =========
  Малиии , въх въх ! .
  Казаха ли ви го най сетне в лицето ....!
  Те , англосаксонците , дори и на гърците не им минаха метър в това отношение , че какво остава за другите православни народи !
  Затова двойния стандарт ще е вечен ....
  Затова ще има Европа на две скорости....

  Bukalemun
 4. 4 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 2023 Неутрално

  Много интересно и ще очаквам втората част. Тези промени в идеологическата доктрина са и опасни заради руската пета колона у нас, но и доста смешни. Защото Русия се опитва да бъде привлекателна с "нещо" - и се пробва да го изобрети това нещо. Само че тя никога не е била привлекателна и винаги е приобщавала с оръжие и окупация. И православната й цивилизация ще е като евразийската, и като ОНД, и като съветския комунизъм, и като панславизма.

 5. 5 Профил на Mатематик
  Mатематик
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Много добър текст на Калин Янакиев! Браво!

  "We should not have to choose between bigots of the left and bigots of the right."
 6. 6 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 286 Неутрално

  Там, къдетос властвал десетилетия комунизъм, няма как да има нормална цивилизация.
  Не подкрепям и американците и европейците, както и тяхната "демокрация".
  Казвам в прав текст, че все още не е намерена най-добрата система на управление, в която най-голям процент от хората да са доволни. Мое мнение.

 7. 7 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Добрите отношения между нашите две държави (т. е. България и Русия – б. м.) са шанс за спасението на православната цивилизация".Избрали сме пътя си за спасение-този път не ни пречи да сме в добри отношения с вас(само ако искате)но България е в ЕС и НАТО,а в тази цивилизация в която е България не е забранено да си православен.Не се нуждаем от спасението ви.Вие си избрахте Евразиа - ваша воля.Ние си избрахме Европа - наша воля.

 8. 8 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Е, според френските историци средновековна - а значи истинската - Европа свършва на Рейн, на изток са вече ментета. Дълго време според гърците Европа свършва там, където започват дивите славянокомунисти (които дори православието не е успяло да цивилизова). Турците също се правеха на бастион на западната, нерелигиозна, модерна, НАТО-вска цивилизация срещу източите брадатковци, но май вече и те брадясаха. И така нататък.
  Хънтингтън е просто един от многото, които съчиняват разни граници. Ние да не сме по-добри - не се ли възприемаме като по-цивилизовани от повечето си съседи. Нищо не разбирам от богословие, но имаше там нещо за очи, греди и сламки.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 9. 9 Профил на BürgerBürokrat
  BürgerBürokrat
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Или както казва самият Исус:
  „Да живее оглвяваното от КГБ православие! Всички други са нехристияни и нещастни еврогейове! Мразете и се разделяйте в Моето име. Амин!“

 10. 10 Профил на rsw37525595
  rsw37525595
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Обединения на религиозен принцип е имало в средновековието, а в днешно време- в територии, които са на ментално ниво средновековие. Този принцип в 21 век е абсолютно архаичен , неприложим и е символ на отчаяното безсилие на Русия да придърпа освободилите от руския хомот народи отново към себе си.

 11. 11 Профил на rsw37525595
  rsw37525595
  Рейтинг: 225 Весело

  Опитват се рашките постоянно да освобождават някого- от фашизма, от капитализма, а напоследък от Европа, и все не им се получава.
  Ех, немитая Русия, освободи първо себе си, пък после мисли за другите.

 12. 12 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  "Запада" (който пък е направо анти-християнски – "либерален").
  ----------------------------
  либерален и "либерален" са две различни понятия.
  Първото стои в основата на днешната ни цивилизация - свобода на словото, свобода на мисълта, свобода на индивида.
  Второто са левундеро- либерасто-толерастки социал-инженерни грантоедски практики - групови права, политически коректно изразяване под страх от преследване, позитивна дискриминация.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5484 Неутрално

  Русия криволичи само в средствата, но не и в целите си.
  Хънтингтън има доста спорни идеи, но не може да се отрече рационалния подход в описанието им...
  С интерес ще прочета продълнеието.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Истинският въпрос и днес е: има ли основание Хънтингтън да отделя от Европа (и европейската цивилизация) православните държави от Балканите
  -----------------------
  Ами дори и през 90-те години когато е писал книгата и са били живи клишетата на савецката рубладжийска пропаганда- по-скоро не.
  Хайде да пришиеш Сърбия и България по някакви формални признаци - ок, ама Румъния и Гърция.
  Но пък написаното от него се сбъдва, за разлика от творенията на левундеро-либераста Фукуяма с неговия край на историята.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 15. 15 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1067 Весело

  Писал съм го неведнъж, ще го направя отново: имахме изключителен геополитически късмет да бъдем приети в НАТО и ЕС, или, както се изрази навремето Соломон Паси: "Качихме се в последното купе на последния вагон на последния влак".
  Иначе сега щяхме да сме като Македония и Сърбия.

  Колкото до "православната цивилизация" мога да кажа само едно - безкрайна е наглостта на личностите, взривявали църкви и арестували вярващи, които сега се правят на "православни християни", а само клиничен идиот (а.к.а. "русофил") може дори и за миг да им вярва на дивотиите.

  Знанието е сила, информацията - власт
 16. 16 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Весело

  До коментар [#3] от "eti mehter":

  Па нищо не си разбрал(а)
  :) :) :) :)

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 17. 17 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Весело

  До коментар [#6] от "yellow_hater":

  Мое мнение.
  -------------
  Кво пък, всеки има правото да е глупав....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 18. 18 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 612 Неутрално

  Темата Русия е прекалено грозна, миризлива и отблъскваща за да ни се навира във вниманието. Като гледам интеграцията на "ромската цивилизация", представям си каква мъка ще е за 22ри век да интегрира "руската" постпуткинова подобна.

  Navigare Necesse Est
 19. 19 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#13] от "penetrating":

  С интерес ще прочета продълнеието.
  -----------
  Какво продължение, той май почина отдавна ????

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 20. 20 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Русия постоянно си търси принадлежност към "цивилизация", в която да реализира имперските си амбиции или просто зони, където най-удобно да минават разни "обединителни" признаци.
  Представяйки се за обединител по същество тя ги отделя от останалия свят и разделя в самите тях народите им.
  Справка клишето при отделяне на страни, като "славянски", които свършиха под името Източен а не Славянски блок отделени от просперираща Европа.
  После е "православието", което сами предадоха с агресията си срещу народа на Украйна и разделението в страната.
  Русия не обединява а разделя.

 21. 21 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4174 Любопитно

  "С две думи: убедеността в съществуването на различна от европейската – не-европейска "православна цивилизация" изплува в умовете на руските геостратези и политици (и на подведомствените им "русофили" в държавите от тази "цивилизация").

  Не е важно какво си въобразяват руските геостратези. За всеки който познава историята на Християнството и Европа му е ясно, че Православното Християнство е част от европейската цивилизация и история, точно както и Католицизмът и Протестанството. Това няма как да бъде променено. Още повече, че три от държавите в ЕС - Гърция, България и Румъния са предимно православно-християнски държави.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 22. 22 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 279 Неутрално

  "Ще обърна внимание само на това, че въпросната "православна цивилизация" навлезе в руския (и русофилски "дискурс") всъщност едва от 2014-2015 г."

  Но подготовката е много отдавна и в нея отново активно участва КГБ:

  "През пролетта на 1990 г. се осъществява среща на високо равнище на офицери от КГБ и ДС, на която е решено сътрудничеството да продължи на „културния и религиозния фронт“. От този момент нататък почти всички български епископи, след получаване на църковно образование в България, се задължават да завършат в Москва. Паралелно на този процес върви кампания по представянето на Богословския факултет в София и новооснования с кипърски пари Богословски факултет във Велико Търново за икуменически и прозападни. Този конфликт избухва по време на разкола в БПЦ, при който една част от преподавателите заема страната на алтернативния синод. Днес обаче равносметката за образованието на висшия клир е следната: от 15 митрополити в настоящия Синод 10 са учили в Москва, а от бъдещите митрополити, които са епископи-помощници и игумени от 14, 12 са учили пак там."
  http://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/ruskoto-vliyanie-v-bpts-ot-promenite-nasam

  Време е Ролексите да си получат заслуженото.
  Някаква нова форма на богомилство???

 23. 23 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 705 Неутрално

  "На мнозина би трябвало да е известно, че съм православен християнин."

  По ваше формално самоопределение - православен сте.

  Само дето делата ви друго говорят! Действате против Православието!

  Жлъч и злоба идва откъм вас - и за БПЦ-БП, и за Православието. Кой ви знае на кого се кланяте...

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 24. 24 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2847 Неутрално

  Страхотен анализ; проф. Янакиев определено е един от фундаменталните съвременни мислители на България.

  Очаквам болезнено остра реакция именно от визираните от него "богослови с пагони", най-вече заради съзнанието (колкото и трудно да приниква в промитите им мозъци), че мантрите им са банални, примитивни и комично лесни за оборване от грамотния, образован човек.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 25. 25 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 670 Весело

  ... проф. Янакиев определено е един от фундаменталните съвременни мислители на България. ...
  —цитат от коментар 24 на Norman Granz


  Хахахахахахахахахахахахахахахахаха

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 26. 26 Профил на minko_georgiev
  minko_georgiev
  Рейтинг: 442 Неутрално

  В контекста на темата, препоръчвам да прочетете първото издание на „Професорско каре” в Портал „Култура” с участието на проф. Цочо Бояджиев, проф. Калин Янакиев, проф. Владимир Градев и проф. Георги Каприев. Какво е "ЕВРОПА", кой е в Европа и къде са нейните граници:

  https://www.youtube.com/watch?v=rLP2G-pSnM8

 27. 27 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Раша не е център, а е периферия на "православния свят". И азбуката и религията идва от нашия регион КЪМ тях, а не от тях към нас. Все-едно Австралия да стане "център на Британския свят." Колкото ядрени ракети да и даде на Австралия човек--няма как да стане това.

  То православния свят какво е? Всякаквите вишеградците, Хърватии и Словении са католици, балтика е протестантска--то остават Сърбия, Черна Гора, Македония, България, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна, Грузия, Армения, Беларус.

  Аз се надявам наистина някой ден да има "православен свят", само че в рамките на ЕС, както вишеградците са си направили собствена група, само че нашата дано не е такава чикиджийско-коплексарска, и приноса към модерната европейска цивилизация от нас да не е само мачо перчене и хленчене едновременно (Полша и Унгария все-едно Мишо Шамара им е шефче), а напротив--с нас Европа да стане по-балансирана и по-благоразумна. Все-пак именно "православния свят" в нашия регион никой не е организирал холокости, никой не е геноцидил никого (освен в клети места като Босна, където се сблъскаха православие, католицизъм, и мохамеданство).

  Дори през втората световна, макар и България и Румъния бяхме на страната на Хитлер--за нас това беше просто една поредна балканска война--а виж, католици като Хърватия, Унгария, Полша--там те го приеха баш по хитлерски и спретнаха геноциди с кеф и примлясквания. И не само те, естествено.

  Те западняците сега се правят, след векове нон-стоп кървави бани и геноциди "колко сме готини"--но това при тях става с непрекъснат самокотрол и закони, не им идва отвътре този "няма да избия вскички" ларж като при нас. Това си личи и в дребните детайли. Нашите протестиращи никога няма да почнат да трошат витрини или да палят коли--не ни е в характера това. Това е много ценна част от "европейската душа" която носим именно ние--извора на "православния свят" и никой друг.

  Щом "католическия свят" и "протестантския свят"--въпреки огромните си разлики по трактовка на библията, и кошмарните си многовековни геноцидни войни един срещу друг, днес може толкова да са се сближили в Европа, че за външен наблюдател да изглеждат като едно и също--то след поколение/две и третия компонент--православния--ще влезе в сглобката.

  А това че и Русия и Беларус са православни е толкова актуално, колкото че и Бразилия и Мексико са католически. Както това не прави Бразилия и Мексико "център на католицизма" към който да искат да се присъединят Италия, Португалия, Испания, Полша, Ирландия, и т.н., така и Русия не е никакъв център на православието.

  НИЕ сме центъра на православието, и исторически, и културно, и НИЕ ще дадем първия пример в историята как едно православно общество става модерно, ефективно, и справедливо. И някой ден рашките и белорашките ще ни сочат нас и ще казват: "Ето, те успяха да станат готина държава! Значи и ние можем!"

 28. 28 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Русия ще прегърне и педофилията като доктрина, стига тя да отговаря на текущите й мераци. Тъй че за православието - нищо чудно.
  Текущите й мераци се менят, но основният мерак да се правят на велики е неугасим. За него те биха пожертвували немислими за нормалните хора неща.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 29. 29 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 567 Неутрално

  Като са носител на Източно православна цивилизация, да бяха покръстили мюслитата в Русия, а не да строят джамии в центъра на Москва и не да хрантутят ислямиста Керимов и кохортата му!

 30. 30 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5484 Неутрално

  До коментар [#19] от "qwertqwert":

  На статията :)
  Вие май сте прочели само заглавието :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 31. 31 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1171 Неутрално

  Путин е бивш служител на КГБ. Последната има значителна роля в погромите срещу РПЦ и храмовете ѝ. Документирано. Та как един служител на най-анитхристянската организация в света става патрон на християнски свят, пък бил той и само от православната деноминация? Загадка. КГБ-ейска.
  Да припомням ли че именно комунистите смениха традицията на гробовете да се поставя кръст с техния култ към петолъчката? Ами мумифицирането на "богочовоека" Ленин? Ами "свещените" книги на комунизма. Ами "светците" от типа на Г. Димитров, Че Ге Вара и подобни? И тези хора, изградили на практика алтернативна религия, сега се връщат на на..иканото и ще градят православен свят?

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 32. 32 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  И аз смятам че анализа е много добър и даването на повод на петоколонниците и авторите на подобни тези в Москва, да търсят под егидата на православието възможност за разделения в съюза и вкарването ни в сценария на техен агент, трябва да ни правят много внимателни и чувствителни по темата.

 33. 33 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 886 Весело

  Чичко Калин Янакиев Самуел Хънтингтън ли ще критикува? Любопитно ще ми е как ще го спретне и какво ще предложи като алтернатива. Особено ще ми е интересно дали ние българите имаме, според К.Я. същите доводи да сме в "европейската цивилизация" като доводите, които Хънтингтън използва за Гърция? Защото тях ги знаем, те не са от "православната цивилизация" :)))

 34. 34 Профил на misho73
  misho73
  Рейтинг: 1171 Неутрално

  Освен всичко друго, голямата драма в Европа не е между православие и католицизъм, а между католицизъм и протестанство. С много и по-кървави конфликти. Ако ще се делим на деноминации, трябва да има католическа, протестантска, православна и англиканска Европа. Ама няма. Има си една Европа, достатъчно широка.
  Да се правят някакви конструкции че православието е от "едната страна", а католицизъм и протестанство "от другата" е същото, като да поставиш ислям и православие от "едната страна" и католицизъм от "другата" Всъщност, понеже Русия все повече се ислямизира, няма да е далеч да видим и това. Особено със статуса на Кадиров като на барон и пълновластен дворянин на Чечня.

  Какво могат Балканите заедно: https://youtu.be/8yuxnj1AWFk
 35. 35 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#3] от "eti mehter":

  ети пак не е прочел. калин разказва за много оспорваната теза на Хънтингтън, с която, слава Богу, в крайна сметка западните интелектуалци и политици не се съобразиха.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 36. 36 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#33] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  не е "чичко" Калин, който спори с Хънтингтън, много по-известни от него отдавна го направиха.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 37. 37 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#23] от "Другарката Михайловна":

  госпожо, вие да не сте от онези православни, които се налютиха на Калин, че не русофилства.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 38. 38 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Неутрално

  Хънтингтън има доста спорни идеи, но дава обяснения на някой от днешните ни трудности. Точно в Румъния, България са най-силните традиции в корупцията.

  подпис
 39. 39 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4074 Весело

  До коментар [#5] от "Mатематик":

  Слаб текст! Терминът "Православна цивилизация" се употребява от Тойнби още през 1930-те години! Просто не разбирам как човек с толкова претенции може да пренебрегне това! А също и да пропусне, че според Тойнби, православната цивилизация съществува в два варианта - балкански и източнославянски. Всички останали високомудри разсъждения на Калинчо при такива пропуски не струват и пет пари!

 40. 40 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  Делението на християните на различни видове - православни, католици, протестанти, може да има някаква цивилизационна, догматична и дори идейна основа, но то не засяга най-съкровената същност на християнството.

  От опит може да се види, че като достигне човек до очертаната от Хънтингтън граница на Западноевропейската цивилизация, като че ли попада в един друг свят. И все пак фактът, че Гърция, а после и България и Румъния бяха приети в ЕС показва, че понякога дори и в реалната политика може да се стигне до равнище, стоящо над цивилизационните различия. И дори да има известно придвижване на цели народи от една цивилизация към друга.

  Ако това движение към западноевропейската цивилизация на българи, гърци и румънци се окаже успешно - то би било интересен пример и за останалите народи с православна цивилизация.

  И е добре да си припомним също, че понякога новите цивилизации се зараждат точно на местата, където има среща и смесване на различни цивилизации. Например в основата на славянския клон на православната цивилизация стои ситуацията в родния град на Св. Св. Кирил и Методий - Солун, където е имало реална среща на няколко цивилизации. Че това е било така може да се съди не само от географията, а например и от факта, че голяма част от населението на града в ранното Средновековие е знаело и славянски, и гръцки език.

 41. 41 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  До към 1000-та година Балканите са ДИОЦЕЗ НА ПАПАТА! България може да е православна, обаче И ДВЕТЕ инвеститури във власт и суверенитет са дадени от Рим - при Княз Борис и при Калоян.
  Освен това, Вселенската Патриаршия не е в Москва, а в КОНСТАНТИНОПОЛ (името Истанбул е просто съкратено произнасяне на имено на Константиновия Град (Истенполи) от вече Гръцко-говорещите му жители още преди Османците), та значи, Истанбул е ЦЕНТЪРЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО. Сериозен е приносът на Османците за защитата на Православието. Някъде около 1430 година е обявена Унията. Към Унията се работи и клирът е в мнозинството си за Унията. През 1453, Мехмед Завоевателя, на следния ден от превземането на Константинопол установява новия Патриарх със специален ферман. Този патриарх (не помня името) е най-върлият и воинствен противник на Унията!
  Отговорът на въпроса къде завършва Европа на Изток може да бъде само динамичен. Затова, разните там професори и корифеи не могат да го намерят, понеже са свикнали на статични решения - граници фиксирани на карта, на базата на някакви критерии. Затова грешат. Нещата са динамични. Днес, Европа възстанови Западната Римска Империя. Предстои възстановяване на ЦЯЛАТА Империя, затова, наследникът и продължител на Ромейската Империя - Турция, също ще влезе в тези очертания, разбира се, с особен статут (Още преди Теодосий, де-факто Източната част на Империята си го има този особен статут - географията е изключително силен дефиниращ политиката фактор). Още по-на изток, след доста време, е твърде възможно Европа да включи Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия и пр.) По принцип, Римската Империя е държала Железните Врати (Прохода Дербент - единствен път през планините, който дава достъп между Анатолия и Степта. Там някъде ще бъдат границите на Европа.
  Русия е Великата Степна Империя - директен продължител на държавническа традиция установена много преди Чингиз Хан (Тенгиз Каган). Винаги в Степта, поне от 2500 години насам има големи империи - Туран, Тюркските Каганати, после е Чингис Хан (който не е никакъв Монгол в сегашния смисъл на думата, а Бял Човек, Тюрк (светлокос и светлоок (Жълтата Раса превзема тези места само през изтеклите четири столетия), Тимур също е Тюрк с рижа брада (на 21 Юни 1941 отварят саркофага и виждат това)). След Чингис е Златната Орда, на която Русия е прекият наследник на държавността, манталитета, генетиката и пр. Русия е славяноезична, обаче Тюркският компонент е над 50% при самите руснаци. Великата Степна Империя само понякога е била част от Европа (Атилла и Хуните, както и Българите (които също са потомци на Вълчицата Асена, понеже са един от десетте народа, произлезли от нея), но тези народи остават в Европа и стават част от нея, пък и получават благословията на Рим (основен признак за принадлежност). Русия, започвайки с Александър Невски, също както България има две инвеститури във власт и суверенитет. Само че, и двете идват от Великия Хан, който прогласява Александър Невски за ЦАРЬ ВСЕЯ РУСЬИ и това се повтаря още веднъж през едно поколение. ВСИЧКИ съвременни държави в Европа започват с благословия от Рим. Турция пък директно приема и продължава Ромейската държавна традиция, поради което Степната Традиция е силно стеснена - остава само титлата ХАН (това е единствената титла в печата на това, което масово се нарича султан, пр. Абдул Хамид Хан), остават и конските опашки - знамена на полковете чак до края на 19-ти век. Но структурата и голяма част от законите и традициите на Ромейската Империя се запазват. Така че, моят отговор за това, докъде ще се простира Европа е динамичен - през следващите 10-15 години ще излезе до Кавказ. Северна Африка ще вземем по-късно.

 42. 42 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4074 Весело

  До коментар [#21] от "Иво":

  И четирите - България, Румъния, Гърция и Кипър спадат към вестернизиращата се, погълната, но все още несмляна от Зоподноевропейската цивилизация периферия /на която създават доста стомашни проблеми/. Исторически те спадат към балканския клон на Източноевропейската цивилизация.

 43. 43 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 589 Неутрално

  "Добрите отношения между нашите две държави (т. е. България и Русия – б. м.) са шанс за спасението на православната цивилизация"."
  От богословска гледна точка това нон- сенс. Православието спасява човека, не човек Прявославието. Размиването на границата между истината и лъжата и превръщането на Православието в идеология обслужваща имперските амбиции на Русия са типечните белези на Путинизма.

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 44. 44 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4074 Разстроено

  Големият проблем в случая не е непознаването от автора на Тойнби. Големият проблем е, че тъкмо от Тойнби следват много тъжни неща - създаването на една-единствана, всеобща държава за една цивилизация е сигурен признак, че тази цивилизация е в упадък. А точно това е идеята на Путинистоте. А от другата страна положението е само малко по-добро - все още има два конкуриращи се донякъде центъра на Западната цивилизация - САЩ и ЕС.

 45. 45 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Когато Янакиев пише за неща, от които разбира му се получава много добре! Браво!

  Мома, връщай 12 и 12А!
 46. 46 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 877 Неутрално

  КГБ-цивилизация ?
  Цезаропапизъм ???
  Майната им !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 47. 47 Профил на maka
  maka
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#27] от "patilanskomeze": +

  "Това е много ценна част от "европейската душа" която носим именно ние--извора на "православния свят" и никой друг.

  Коя/каква черта обаче? Липсата на способност за чисто активистско отъждестяване с "външни" (извън "стомаха" на Хаджийски) каузи, за да мотивират протест? И кога спира да е ценна? Има някаква стойност в това, макар и да не съм убеден че има нещо общо с православието, но истината е някъде по средата - достатъчно е протестът да се фокусира върху основни щрихи, а не върху детайли. Лошто при нас е, общо взето пълното отсъствие на протестни нагласи. Протестът тук е нещо много по-късно, първата проява на инстинкт за самосъхранение ако щеш, а не израз на ценностна подкрепа. ОК - това е освежаващо на фона на "старата" Европа, където обектите на защита постепенно се заменят от все по-маргинални "микро-ценности", "микро-права', та и от обикновен инстинкт за гратис-консумация (вж бунтовете в Лондон от преди няколко години напр.), но е добре човек да има ценностна идентификация и да е готов да я изразява преди несправедливостта да му "влезе в къщата".

 48. 48 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Писал съм го неведнъж, ще го направя отново: имахме изключителен геополитически късмет да бъдем приети в НАТО и ЕС, или, както се изрази навремето Соломон Паси: "Качихме се в последното купе на последния вагон на последния влак".Иначе сега щяхме да сме като Македония и Сърбия.
  —цитат от коментар 15 на pag
  Тъжното е, че в Сърбия нито живеят по-зле, нито страната им е по-малко значима в международен план. Егати късмета значи.

 49. 49 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 589 Неутрално

  До коментар [#27] от "patilanskomeze":

  Армения не е православна а монофизитска.

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 50. 50 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 761 Неутрално

  [quote#24:"Norman Granz"]Страхотен анализ; проф. Янакиев определено е един от фундаменталните съвременни мислители на България.

  Майтап на седмицата.

  На 04.04. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 51. 51 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Русия що не си гледа азиатските съседи ами само се бута в Европа?

 52. 52 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 731 Любопитно

  Я напишете някакъв смислен текст,с който да оборите автора,и тогава се плюнчете в коментарите!И изобщо прочетохте ли текста?

 53. 53 Профил на Rossen Roussanov
  Rossen Roussanov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Забавно е как един политико-пропаганден труп на мултикултуризма след последните избори у нас, как апологетът на разколническия Колимбарски събор в Крит, проф К. Янакиев като политическо и богословско зомби протяга (заради поредния хонорар от фондация Комунитас) костеливата си ръка (тип Кончита Вурст), за да хване за гърлото Huntington, шефът на Харвардската Академия за международни и регионални изследвания, понеже е дръзнал да признае (без позволението на порф.Янакиев!!!? и на фондацията) съществуването на православна цивилизация... Това е все едно да се отрича, че слънцето пече, а вятърът духа, че птичките пеят и летят, и че професорът. дфн е преизпълнен с високомерие, водещо го до глупава и нагла псевдонаучна нахалност... Наистина е забавно как това философско-богословско, всъщност дилетантско, надменно-снобарско гърчене се опитва неуспешно да докаже, че черното е бяло, че Едната Църква е равна на много "църкви" в исторически смисъл, че не съществува Православна цивилизация...Забавно е да се наблюдава как егото под налягане на въпросния професор се опитва да дели мегдан с Huntington... а в предходна статия и с Оливър Стоун - носителя на награди „Еми“ и „БАФТА“, три награди „Оскар“ и пет награди „Златен глобус“. Дали Хънтингтон и Стоун, ако научат аргументите на Янакиев ще си посипят главата с пепел и ще редактират убежденията си?...И изобщо дали Хънтингтон и Стоун знаят изобщо за съществуването на критикаря им и им пука за мнението му?...

 54. 54 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3885 Весело

  Всяка диктатура има необходимост от известна идеологическа подръжка и пълнеж.
  Така както Василевса е представител на бога на земята и управлява от негово име, така и руските идеолози се опитват да намерят подобна роля и за ВВ Путин известно е и друго идеологическо оправдание- "Русия - ето Путин" но то е твърде грубо и изтъркано. Новата православна цивилизация пък е смешно и навява реминисценция за изостаналост, закостенялост, дълги попски бради и омазнени раса носени от бъчвовидни полуграмотни.

  klimentm
 55. 55 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3885 Весело

  До коментар [#53] от "Rossen Roussanov":

  Къде и върху кой камък друже е написано че Хънтингтън е неоспорим авторитет?!
  Покажи ми го за да отида и му се поклоня.

  klimentm
 56. 56 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3885 Весело

  Прочие радетелите на пр. цивилизация моля да ми покажат какъв е приносът на тази в всеобщата човешка такава?

  klimentm
 57. 57 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5622 Неутрално

  До коментар [#3] от "eti mehter":
  Европа я остави на нас, европейците.Ти си гледай Анадола.

 58. 58 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#47] от "maka":

  О, аз не отричам ценноста на протеста--какъв българин бих бил ако го отричах.

  Напротив, може би неясно се изразих, мисълта ми беше че се гордея с това че в никой от многото ни (и според мен достатъчно често--достойни--улични протести), не се случват варварски нападения над полицаи, трошения на витрини и магазини, и палежи на коли, както чест става на запад.

 59. 59 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5622 Неутрално

  До коментар [#33] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  Ако беше прочел статията, щеше да видиш, че Янакиев не критикува Хънтингтън, а просто констатира, че за наше щастие теориите му не са били възприети от европейските политици.

 60. 60 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#37] от "abdelhaqq":

  Бъркате в предположенията си.

  Болката ми е, дето уж другарят Янакиев се пише православен, ама делата му нещо друго показват...

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 61. 61 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#27] от "patilanskomeze":Армения не е православна а монофизитска.
  —цитат от коментар 49 на пустиняк


  Те са всъщност в "Александрийски" християнски свят заедно с Етиопия, Египет, Сирия и пр. Благодаря че обърнахте внимание на този факт, колега! Бях забравил за този най-олд скуул "четвърти вид", може би защото е главно извън Европа.

 62. 62 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  До коментар [#35] от "abdelhaqq":
  До коментар [#16] от "qwertqwert":
  ========
  "Идентифицирането на Европа със западното християнство предлага ясен критерий за приемането на нови членове в западните организации.
  ========
  ;).......ето бе голеги ....още енин цитат от статията. ...
  Мен ли ще ме учите , щом прочета нещо , как да го анализирам ?
  Човека открито го е казал....и това е самата истина !
  Преведено от англосаксонски , на балкански език , това значи :
  ......виж му вида християнство и така го приемай в Ес....

  Bukalemun
 63. 63 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2502 Неутрално

  Няма такова нещо ! Култура да, цивилизация НЕ !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 64. 64 Профил на tomyd
  tomyd
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Прочие радетелите на пр. цивилизация моля да ми покажат какъв е приносът на тази в всеобщата човешка такава?
  —цитат от коментар 56 на klimentm


  Въпросните радетели, не е лошо първо да покажат как точно Русия е центъра на тази "православна цивилизация" и с какво е допринесла за нея, освен с избиване на хоратата от съответните държави, като най-пресен пример за което е Украйна.

  Не мерси, тези архаични обединения не виреят тук. На времето и пан-славизма не им хвана декиш, та трябваше да дойде комунизма, за да ни "приобщят"... отново с убийства и репресии.

 65. 65 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Сергей Гаврилов. В него той заявява: "на Запад се изгражда тоталитарно общество, което вече не подкрепя християнските ценности.
  =============
  Ето пак ......:
  И въобще. ....нека се абстрахираме от Гаврилов , мене , вас.......
  САМИЯ ПАПА ГО КАЗВА ТОВА ......вече от близо 10 години !
  Бие камбаните на тревога човека , но никой не му обръща внимание !!!
  Два пъти наблегна на това , при речите си пред ЕП .......реакции нулеви !
  А Вие като по пишкин в тая сфера , Сте длъжен да направите най адекватния и същански коментар........чакам !
  До коментар [#35] от "abdelhaqq":

  Bukalemun
 66. 66 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3786 Весело

  "....Жлъч и злоба идва откъм вас - и за БПЦ-БП, и за Православието. Кой ви знае на кого се кланяте...
  —цитат от коментар 23 на Другарката Михайловна


  Всеки случай не и на служителите на ДС и КГБ в БПЦ-БП.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 67. 67 Профил на today
  today
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Обединения на религиозен принцип е имало в средновековието, а в днешно време- в територии, които са на ментално ниво средновековие. Този принцип в 21 век е абсолютно архаичен , неприложим и е символ на отчаяното безсилие на Русия да придърпа освободилите от руския хомот народи отново към себе си.
  —цитат от коментар 10 на rsw37525595


  Че Русия си е точно в средновековието, населението са си крепостни селяци, Путлер се изживява като император.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7378 Неутрално

  Чудесен анализ. Но айде този път да минем без спасителката Русия. Този път , ще се спасяваме поотделно.

 69. 69 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#60] от "Другарката Михайловна":

  аз това питам де. какви са "делата му". че смята, че няма категорично православно основание за обявяването на другите деноминации за неспасяеми еретици? затова, че е откровено десен? затова, че е откровен "русофоб". кажете ми на какво основание го твърдите.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 70. 70 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4074 Любопитно

  До коментар [#65] от "eti mehter":

  Не преди 10 години, а много по-рано - през 1974 година кардинал Карол Войтила, бъдещият папа Йоан Павел ІІ казва: "Ние с комунизма лесно ще се оправим - имаме опит. По-опасен за Църквата и християнството е западният консуматорски начин на живот".

 71. 71 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#53] от "Rossen Roussanov":

  много Ви е кофти, че някой смее да настъпи авторитетите Ви, нали. само че на това се гради своободата на словото, и в по-тесен смисъл - свободата на академията. нещо, което много хора от академията в Бг не разбират, отчасти заради комунистическото наследство. всеки - и най-големият идиот от улицата, какво остава за хората от академията - трябва да може разумно да постави под съмнение всяка теза. така работи академията в чист вид. останалото е преклонение пред авторитети. в случая - русофилски, комунистически, атеистични, Вие кажете какви.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 72. 72 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#65] от "eti mehter":

  ислямистите винаги припяват на русофилите, защото не могат да приемат нещо същностно за запада: разделението между църква и държава, способствано от първичнохристиянското "Моето царство не е от този свят". защото и двете страни си представят религиозното тоталитарно като средство за интегритет. тъй като хал хабер си нямат от християнското, нормално.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 73. 73 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Мерси !
  Това не го знаех наистина ......
  До коментар [#70] от "patsis":

  Bukalemun
 74. 74 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Любопитно

  ислямистите винаги ват на русофилите, защото не могат да приемат нещо същностно за запада: разделението между църква и държава,
  =========
  Само толкова ли ? И после ....това е дежурната ви критика на която свикнах вече .
  14 те преврата от Abdülhamid до днес не са ли достатъчен признак ,че не най правилното решение е намерено ? Ляйъклъка , макар и малко по дълголетен от Октомврийската Революция , и той вдигна кървавите си ръце от Анадола , казвайки "стига толкова ....и това не е решението" ....
  Дори и завоевателя на Constantinople , Fatih Sultan Metmet , не го ли осъзна , разплаквайки се и виждайки ,че анадолските ценности са нещо много по важно и ценно от поредната Империя , намираща се по тия земи ? Иначе как би останала до днес Aya Sofiya и Хилядите паметници от предни цивилизации ? А Selahaddin , човека обикнал Jerusalem повече от себе си ?
  Явно днес не сте във форма .....или въпръса ми към вас , бе отправен в грешно време.
  Дори и завоевателя на Cost До коментар [#72] от "abdelhaqq":

  Bukalemun
 75. 75 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#74] от "eti mehter":

  лаикликът имал бил кървави ръце. Вие наистина сте ампутиран от здрав разум. следовник на исляма има наглостта да ми говори за "кървави ръце", на фона на кланетата, извършени от времето на "пейгамбера Мухаммет" досега заради (не просто "в името на" като оправдание, а именно заради) вярата в Аллах. наглост невероятна.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 76. 76 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#53] от "Rossen Roussanov":

  съществуването на православна цивилизация... Това е все едно да се отрича, че слънцето пече, а вятърът духа, че птичките пеят и летят...
  —цитат от коментар 53 на Rossen Roussanov

  Ихаа , как беше " дружбата със СССР е като слънцето и въздуха за всяко живо същество" .
  Нищо ново не можете да измислите, като папагали сте.
  И с "православието" така. То и от преди, ама със сигурност от Наполеон насам , религиозните различия в Европа вече не доминират и нямат решаващо значение в обществата, в политиката и в противопоставянията ако щеш. Значение придобиват нациите, етническото самосъзнание, държавите. Те характеризират цивилизацията и насоките и. А това, че една от тях, огромна, изостанала и авторитарна ,царска Русия имам пред вид, се опитвала да изтъкне православието като морален мотив за своите политически и имперски интереси е просто допълнение. Впрочем и това е правено не много умело и не много настойчиво и постоянно. /да си припомним, че като екзархисти, българите са схизматици според руснаците./ Във дивашкия разгул на псевдомодерност и антирелигиозност, породен при болшевишката революция, пък тази същата изостаналост роди демони на несправедливост, страдание , застой , безморалност, каквито май е нямало в човешката история. И след като тази изостанала модерност се спихна /за съжаление не изцяло/ да се търси упование за противопоставяне пак в православието е от една страна смешно , а от друга омерзително. Това последното, за истинските вярващи православни.

 77. 77 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  България, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Украйна, Беларус и не на последно място Русия са наследници в ДУХОВНО отношение на Източната Римска Империя и културата. Българите дори са единственната нация в света честваща началото на Римската Нова Година - това е Първи Март. За съжаление в Русия и Балканските страни има агресивно нахлуване на чужди азиатски култури (както и в Южна Италия - азиатската култура на мафията). Русия е най-силно засегната от инвазията на Азиатската степна и прочая култура. Така че трябва да се прави разлика между руските православни и азиатските навлеци там.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 78. 78 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Любопитно

  кланетата, извършени от времето на "пейгамбера Мухаммет" досега заради (не просто "в името на" като оправдание, а именно заради) вярата в Аллах. 
  =========
  Известен турски атеист (ръководител на клуб на атеисти) , доста сериозно ме убеждаваше ,че цели 93 човека са станали жертва при битката в Medine ! После , с течение на времето тя станала епична .
  А след смъртта на Ататюрк , ляйъклъка бе кървав....нека не спорим.....
  Криворазбрани и двойностандартни , заветите на (вече) един умрял човек , бяха така ЖЕСТОКО употребявани , че заради тях бяха бесени и отравяни президенти , организирани чистки , обвинявани напълно невинни , погребвани в общи гробове незнайни .....да продължа ли ?
  Аднан Мендерес бе обесен от тия дето се биеха в гърдите , че ревностно пазели заветите ! Бе помечтал за една по независима и развита Турция ....това му бе единствената вина .....
  Пак кривнахме от темата.....
  До коментар [#75] от "abdelhaqq":

  Bukalemun
 79. 79 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  До коментар [#74] от "eti mehter":

  Истинската държавническа традиция, голяма част от която се корени в Римската Република, Римската Империя и Централна Азия и днес е във фундамента на ВСИЧКИ Европейски Държави, както и в Тюркските Държави. ОСНОВНА ЧЕРТА на Държавността (Истинската!) е че власт НЕ СЕ ДЕЛИ. Властта е вън и независима от религиите. Религиите са само помощен инструмент на властта. Неразделността на властта гарантира ЕДИНОНАЧАЛИЕ и ОТГОВОРНОСТ при взимане на решения. Османската Империя съществува близо 700 години, първо защото НЕ ДЕЛИ реалната власт с разни брадати, второ, защото има владения в Европа, които са В ПЪТИ по продуктивни от заспалия Арабски Свят (сиреч - доходи) и трето защото, макар и дискриминационно, все пак толерира различията. НЕ МОЖЕ изграждането на общество и ДЪРЖАВА да почива върху религиозни принципи. ИНТЕРЕСИТЕ на държавите се ЗАЩИТАВАТ и това няма нищо общо с морала на междуличностните отношения. Затова, политиката е ПО ДЕФИНИЦИЯ АМОРАЛНА (т.е. в смисъл, че моралните норми, които ни ръководят в ежедневието НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и често не са приложими). Кемал Ататюрк създаде ВТОРАТА в историята на Европа СЕКУЛЯРНА ДЪРЖАВА (след Франция, където окончателното скъсване между Църква и Държава става през 1908). Реджеп е с религиозно кондиционирано съзнание и поради това няма универсалния подход присъщ на Ататюрк - онзи универсализъм на Франк-Масоните, който е в основата на модерния свят, прогреса и цивилизацията в изтеклите три столетия. Текстът на Декларацията за Правата на Човека и Гражданина по своето въздействие и по бенефиса, който носи на стотици милиони хора по земята е много по-ценен от религиозните лакърдии и тълкувания (не визирам Светите Книги на която и да е религия, тъй като приемам, че на Земята няма нито една грешна религия - ВСИЧКИ религии са верни). Естествено е, религиите да формират съзнание у хората, естествена е потребността на хората от религия. Но това е естествено за индивида, семейството, рода и махалата НО НЕ Е ЕСТЕСТВЕНО Държавността да почива върху религия. Най-малкото, защото в една държава може да има различни религии. Държавата стои над тях. Ето - Доналд Трумп посети Саудия, после Израел, накрая - Папата Римски. Подтекстът е - Ние, Съединените Щати, като най-могъща държава стоим над всички вери и сме АРБИТЪР между тях! Ето това е Държава! И не мисли, че в самата Турция, Властта ще даде част от себе си на разни празноглави имами - дори Османската Империя не им е давала власт и е решавала Държавните Дела често пъти в разрез с мнението на имамите. ИСТИНСКАТА ДЪРЖАВНОСТ Е СЕКУЛЯРНА!

 80. 80 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#78] от "eti mehter":

  нищо не сме кривнали, вие шикалкавите. избити от пророка Бану Курайза. избити от пророка противници на режима му в Мека ("заклахме я поетесата като коза, докато кърмите децата си, субхановетеаля"), избити хиляди по време на "ал-магази" (военните походи на пророка, не четохте ал-Уакиди, нали?), избити от военачалниците на пророка - ал-Халид ибн ал-Уалид - избити по време на десетките години завоевания, избити по време на столетия ислямско владичество. кривнал бил аланкоолу. Вие сте с наистина с прегоряла съвест. и имате наглостта да ми говорите за "лаиклика". стойте си в курортите, правете си пари от наивните западняци, но не ни пробутвайте чисти лъжи анадолски. не налапвайте лъжица, с която не може да се справите.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 81. 81 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  До коментар [#77] от "vxa15365434":

  Пишете три неверни неща в един малък коментар.
  Наследник и продължител като държава на Ромейската Империя е Турция. Тя носи в себе си най-много от това наследство - Държавност, кухня, музика, фолклор, обичаи и дори самосъзнание. Те са, които ликвидират Унията с Рим, издигайки за Патриарх най-върлия и противник, сиреч - най-Православния от Константинополския Клир през 1453. Четете Историята.
  Второ невярно твърдение - 1ви МАРТ НЕ Е НАЧАЛО НА ГОДИНАТА. Начало на всяка Нова Година е 21-ви Март! Днес, това е останало у Зороастрийците (Бахаите) в Персия и при Тюрките (това е от Тенгрианството, в Азербайджан е Национален Празник!) 1-ви Март в Европа и в Англосаксонските страни е Първа Пролет - Spring Day.
  Трето невярно твърдение е нахлуването на ЧУЖДИ Азиатски култури в Русия и на Балканите - Руската Държавност е ПРЯКО И ЕДИНСТВЕНО продължение на ЗЛАТНАТА ОРДА. Поне две-трети от Руската Аристокрация са ОРДИНЦИ, сиреч Тюрки. Личи даже по имената. Почти всичката Руска Военна Аристокрация са Тюрки по потекло - Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов и пр. и пр. - вижте в Нета какво значат тия имена, нямам време за подробности. Така че нищо ЧУЖДО няма в това - това е Вечната Степна Империя поне от 2500 години насам, основа на Държавност не само на Русия, но и на много други народи. Германците също извират от Казахстан-Монголия, само че са стигнали Европа преди 3000 години. Хуните - преди 1500 години, Тюрко-Българите и те тогава, но са основали днешна Дунавска България преди 1300 години. Келтите и те извират от същия извор, но пристигат в Европа преди 4-5 хиляди години. Последни са Тюрките, макар че още по времето на Херодот населяват Понтийската Степ и Украина. ЦЯЛАТА БЯЛА РАСА произлиза от Казахстан-Алтай-Монголия. Там, Жълтата Раса прониква след Христа, а се установява 200-300 години СЛЕД Чингис Хан.
  Мафията в Италия НЯМА НИЩО ОБЩО с чужди влияния. Мафията я има под формата на феодални господари с въоръжени дружини в ЦЯЛА Южна Европа! На Балканите са Хайдути, Клефти в Гърция, Корсиканци, Каталунци и пр. пълни с Робин-Худовци извън закона.
  И да ви светна - в Русия няма никакви азиатски навлеци, както вие си позволявате да ги наричате. Силата на Русия е ЕВРАЗИЙСКА. Вижте в Нета документални филми за Дикая Дивизия - под личното покровителство и командване на Великия Княз! Най-достойните воини на Русия имали РЕШАВАЩО значение за Брусиловия Пробив, и когато болшевиките разлагат цялата армия, ЕДИНСТВЕНИ верни на Императора са Сибирските Казаци и Кавказките конни дивизии! Останалото е прогнило и манипулирано първо от Керенски и неговите изроди, после довършено от болшевишката паплач! Гръбнакът, силата на Русия е ЕДИНЕНИЕТО на всички тия народи и взаимното проникване на всички тези култури. Не можеш да владееш Степта до Тихия Океан без това ЕДИНЕНИЕ!
  А бе защо не се пообразовате малко, омръзна ми да пиша елементарни неща, които всеки би трябвало да знае, понеже инфото е на няколко клика от ВСЕКИ въпрос, плюс това - свят свободен - пътувайте, разширете малко тоя мухлясал соц-кръгозор кондициониран от тъпата пропаганда преди 40 години. Сами себе си манипулирате с тия разсъждения и стигате до НАПЪЛНО грешни твърдения!

 82. 82 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  не налапвайте лъжица, с която не може да се справите.
  ===========
  Моята лъжичка винаги е чаена , колега ......и защо сте така враждебно настроен днес.....?
  Големите лъжици бяха с векове у вас.......ядохте с очите си , а не със стомасите си !
  Затова днес почнахте да повръщате , яденото с векове .....никой не ви е виновен !
  Всчко е въпрос на първичен жизнен усет !
  И не се кахърете за Анадола ......той е имал много ататюрковци , ще има и за напред. .....ако е нужно .
  Анадола си е пазил своите ценности за сметка на всичко !
  Сменял е дори и империи , приемайки други ......само и само заради ценностите .....
  Това му е притегателната сила .....от най древни времена !
  До коментар [#80] от "abdelhaqq":

  Bukalemun
 83. 83 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2448 Гневно

  Според такива корифеи на мисълта като Калнчо Янакиев и Византийска цивилизация не е имало. Имало е само Западна и Ислямска?! Мисля си че вече твърдението на Хънтингън за западняците не е актуално и те на глас са готови да признаят че исляма е цивилизация за разлика от православието това последното е още "sotto voce".

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 84. 84 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Реджеп е с религиозно кондиционирано съзнание и поради това няма универсалния подход присъщ на Ататюрк - онзи универсализъм на Франк-Масоните,
  ==========
  Да питам тогава .....кое е по важно ....етикета или това което стои зад него ?
  Питам понеже това за което си е мечтаел Ататюрк , до голяма степен Ердоан го осъществява .....под един друг етикет.
  А не е ли най важен резултата ?
  До коментар [#79] от "transvaal":

  Bukalemun
 85. 85 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2448 Гневно

  "Наследник и продължител като държава на Ромейската Империя е Турция"

  Трансвалчо, стига повтаря тази идиотия! Османската империя е унищожило Източно-Православната цивилизация на територията на Византийската империя. Всички произведения на изкуството са унищожени а църквите в по-голямата си част унищожени или превърнати в джамии. Турците винаги са били и ще бъдат диваци и варвари в чист вид!
  До коментар [#81] от "transvaal":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 86. 86 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  Анадола си е пазил своите ценности за сметка на всичко !Сменял е дори и империи , приемайки други ......само и само заради ценностите .....Това му е притегателната сила .....от най древни времена ! До коментар [#80] от "abdelhaqq":
  —цитат от коментар 82 на eti mehter


  Това е напълно вярно. Анатолия е синтез на култури населявали същите тези земи от 7-8 хилядолетия. Народът в днешна Анатолия е същият. Под 10% от генофонда е Тюркски. Днес там живеят директните потомци на Хети, Урарту, Ликийци, Мидийци, Йонийски и Черноморски Елини, Келти (Послание на Апостол Павел до Галатяните визира именно тях - жителите на земите между Истанбул и Анкара). Анатолийските цивилизации са определено по-стари от Египет, не е ясно дали са по-стари от Месопотамия, но са определено поне връстници. При вас около Измир са директни потомци на Троянците, генетично ИДЕНТИЧНИ с Етруските и сегашните Тосканци. Вярно е, че Империите и религиите се сменят, но традициите и обичаите остават и смятам, че така ще е и в бъдеще. Анатолия е едно огромно културно богатство и многообразие. Освен това, при вас имате един много силен компонент от Ромейската Империя. Сумата на всичко това има по-голяма тежест от Исляма, както и от сега съществуващите зависимости. Този фундамент ще има по-голяма трайност от всичко останало.

 87. 87 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  До коментар [#85] от "Julian Mall":

  А бе Юлианчо, вземи малко да четеш Историята. Пред екран седиш - всички почти теми и истини са ДОСТЪПНИ с няколко клика плюс няколко години ЦЕЛЕНАСОЧЕНО търсене. Омръзна ми да просвещавам невежи (Не - Веда, сиреч не-знаещи). Нямам нищо против невежите, но когато вземат да дават акъл ме ядосват. Като не знаеш - мълчи си.

 88. 88 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2448 Любопитно

  Прочие радетелите на пр. цивилизация моля да ми покажат какъв е приносът на тази в всеобщата човешка такава?
  —цитат от коментар 56 на klimentm


  Клементи, според теб в Правословните държави не се е родил и един признат учен или човек на изкуството?!
  До коментар [#56] от "klimentm":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 89. 89 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1250 Неутрално

  Да питам тогава .....кое е по важно ....етикета или това което стои зад него ?Питам понеже това за което си е мечтаел Ататюрк , до голяма степен Ердоан го осъществява .....под един друг етикет. А не е ли най важен резултата ? До коментар [#79] от "transvaal":
  —цитат от коментар 84 на eti mehter


  За резултата си прав. Много добър политик е. Не виждам повече от 5-6 от неговата величина в света днес. Резултатите са му много добри - икономически растеж дори при рецесия за света, това е признак, че е много добър играч. Освен това, от посещенията ми в Турция, останах с впечатление, че каквото горе-долу виждам в книжарниците из Париж, го има в Анкара, сиреч - цензурата е доста по-малко от преди 20-тина години. Има ЗАВИДНИ резултати в здравеопазване и образование, както и в нарастване на реалните доходи. Парите и тяхното движение са най-верният индикатор за успеха на един политик. Засега, парите говорят в негова полза. Дразнещо е консервативно-патерналистичното му отношение към инакомислещите. Напомня другаря Сталин понякога, но това е само във виртуален план. За преврата не мога да се произнеса - не съм бил там от две-три години. Не мога да кажа дали е манипулация или е истина, понеже нямам много вяра на авторитарни политици. Но, да - резултатите, бих казал са отлични. Пък и останалите ви партии нямат нито един лидер съизмерим с Ердо. Играта му в Б.И. и Европа е много сложна и засега успешна.

 90. 90 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  До коментар [#87] от "transvaal":
  Трансвалче, такива претенциозни идиотии като твоите малко хора са способни да напишат. За муслима неверника винаги е бил второ качество човек и няма как той да се учи от него. Дори и в късният период на империята единственото което възприемат от Запада това са постиженията във военното дело!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 91. 91 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Анатолийските цивилизации са определено по-стари от Египет, не е ясно дали са по-стари от Месопотамия, но са определено поне връстници. 
  ===========
  Напиши Göbekli Tepe на гугъла .
  В югоизточна Турция , близо до град Шърнак се намира. ....
  Учени откриха цивилизация на 13........14500 години .
  Доколкото знам , турските власти са разрешили единствено на един германски археолог да изследва . Уникалността на обекта е не толкова неговата давност , колкото посланията .....
  До коментар [#86] от "transvaal":

  Bukalemun
 92. 92 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Неутрално

  До коментар [#27] от "patilanskomeze":

  Като чета последния абзсц-то след 1878-ма е било така,до 1944-та.Пък и след това,до 1989-за руснаците бяхме Запад.

 93. 93 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Неутрално

  До коментар [#29] от "himler":

  Като им погледнете евразията-то освен Беларус,други православни няма.Нито централна Азия,нито С.Корея или Куба, еле пък Китай да православни.

 94. 94 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Весело

  До коментар [#33] от "Федоp Венедиктович Езеpский":

  Абе деугарю,сега Кадиров какъв тип православен ще го водим?!

 95. 95 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Весело

  До коментар [#40] от "ijj":

  Що се отнася до Балканите и старите християнски народи в Кавказ-тези земи хиляфолетия са били ядрото на Европа,и са били откъднати от нея за половин хилядолетие от Османската Империя,после от СССР.След връщането им към Европа,съвсем естествено разликите бързо се заличават.Един българин много повече прилича на един италианец,испанец или грък,отколкото на руснак или разни от Централна Азия.

 96. 96 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Весело

  До коментар [#48] от "Стоян":

  Напротив-сърбия е по-бедна,с по-ниски доходи,и сърбия еполитическо джуже,запазило някакво влияние в Македония и Босна.Дори от Черна Горс бяха изритани.

 97. 97 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 1637 Весело

  До коментар [#60] от "Другарката Михайловна":

  Принципно това, дето в Русия му викат православие,е малко по-православие,отколкото християнство.

 98. 98 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1283 Неутрално

  руската така наречена православна така наречена църква си позволи преди няколко години да пусне филм за Византия, в която отрича категорично правото на България да съществува и нарича въстанието на Асеневци, гнусна провокация на запада срещу Византия, това е Русия, това е нейното "християнство"

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 99. 99 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Дразнещо е консервативно-патерналистичното му отношение към инакомислещите.
  =========
  Дразнещо е разбира се ........през 1924 та година , при Ататюрк и около него е имало подобно отношение , в пъти повече ......ненавиждали са го !
  Той обаче е преглътнал всичко и е продължил......каузата е била преди всичко за него ......
  До коментар [#89] от "transvaal":

  Bukalemun
 100. 100 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1283 Неутрално

  "На мнозина би трябвало да е известно, че съм православен християнин."По ваше формално самоопределение - православен сте.Само дето делата ви друго говорят! Действате против Православието!Жлъч и злоба идва откъм вас - и за БПЦ-БП, и за Православието. Кой ви знае на кого се кланяте...
  —цитат от коментар 23 на Другарката Михайловна


  руското православие не е християнство, офицерите от КГБ не са свещенници, на Русия много по ще и подхожда исляма, и най вероятно скоро той ще е доминираща религия там

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK