Бойко Рашков: Целта на прокуратурата и ДАНС е да няма контрол над специалните разузнавателни средства

Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на СРС (НБКСРС)

© Анелия Николова

Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на СРС (НБКСРС)Разговаряме с председателя на Националното бюро за контрол на СРС ден преди да изтече срокът да се произнесе ДАНС по жалбата на зам.-председателя на бюрото Георги Гатев срещу отнемането на достъпа му до класифицирана информация. Според Рашков има недоволство от това, че неговата институция иска да си върши работата както е предписал законът и възможната цел е да бъде отстранен заместникът му, за да бъде овладяно бюрото от удобни и послушни хора.
------


Какво ви смути в прессъобщението на прокуратурата относно твърдяните от нея нарушения на заместника ви Георги Гатев, та определихте съобщението за несъстоятелно?


- Първо, досега подобно прессъобщение във връзка с предстоящо отнемане на достъп до класифицирана информация не е публикувано или поне на мен не е попадало. Статистиката показва че в страната е имало над 20 случая на отнет достъп, но в нито един от тези случаи не е имало подобно разтръбяване на факта, че на конкретната личност ще й бъде отнет достъпът до класифицирана информация. Затова казвам че с това прессъобщение вниманието беше концентрирано върху бюрото за конткрол на СРС. Като в съобщението спестиха името на г-н Гатев, но още същия следобед то беше публикувано в медиите. По-късно ми се обади председателят на ДАНС и ме информира, че са отнели разрешението за достъп на заместника ми Гатев.
И второ, по същество: Прокуратурата е изложила свои констатации, които за мене - най-меко казано, са несериозни: че член на бюрото оказвал съдействие на граждани да пускат молби, жалби и сигнали. И това е интерпретирано, забележете, като нарушение на служебните задължения. Според логиката на прокуратурата излиза, че ако в някоя държавна институция някой оттам ви съдейства да си попълните документите, той извършва нарушение на служебните си задължения.


А нашето задължение е именно да извършим проверка и да уведомим човека дали са нарушени негови конституционни права в нарушение на закона. Следователно ние по закон контактуваме с такива лица, които се жалват. В Наказателния кодекс има текст, в който ясно е казано какво е служебно нарушение. Затова казвам, че колегите прокурори, за да напишат такова прессъобщение, това значи или да нямат никаква представа от разпоредбите на закона и задълженията на НБКСРС, или да е написано с умисъл за друго.


Получавали сме десетки молби, в които не са изпълнени всички изисквания за да може да се извърши проверка дали са неправомерно наблюдавани. Най-лесното е да оставим молбата без разглеждане. Но има хора които не са прочели на нашия сайт изискванията или не боравят с компютър. Означава ли това че трябва да оставим тези хора да не си упражнят правото, което законът им дава.


Какво е обяснението ви тогава?


- Обяснението ми е, че отнемането на достъпа до класифицирана информация на моя заместник под измисления предлог, че нарушил служебни задължения и е ненадежден, понеже помогнал за подаване на молба от гражданин, е злонамерена акция срещу Бюрото за контрол на СРС като държавна институция. Защото такъв акт не намира опора нито в закона, нито в логиката, в нищо, за да има друго обяснение. Целта е да бъде ударен контролът върху използването на специалните разузнавателни средства. Или да бъдат назначени в бюрото удобни послушни хора на мястото на Гатев. Което е по същество същото.


На кого пречите и какво ще предприемете, извън това че г-н Георги Гатев обжалва отнемането на достъпа?


- Пречим на всички , които не искат да бъде разкривано нарушаването на конституционни права на гражданите. Г-н Гатев ще си обжалва по съответния ред в закона. Но аз като ръководител на това ведомство чакам септември и ще поискам да се свика съответната парламентарна комисия за контрол над службите за сигурност, която наблюдава и нашата дейност. И ще настоявам за реакция и съдействие, защото това което става е недопустим натиск над държавна институция, каквато е НБКСРС, свързан с упражняването на нашите законови правомощия. Ако смятат да закриват бюрото . да го кажат, но без такива акции на натиск и сплашване, за да се сетим сами какво се иска от нас. Не, няма да се сетим.


Какво ще поискате от парламентарната комисия?


- Ще поискам да бъде извикан председателят на ДАНС. Ако има някакви факти, които сега не разкриват, да ги разкрият там. Защото се посяга на орган, който е излъчен от парламента и е подотчетен на парламента. И там би следвало да се изяснят много въпроси заедно с фактите - има ли нарушения, извършени от зам.-председателя на бюрото Георги Гатев. В крайна сметка, ако актът за отнемане на достъпа не бъде отменен по административен път, или по съдебен път, с този въпрос накрая ще се занимава парламентът.


Защото отнемането на достъпа да класифицирана информация е равнозначен почти на уволнение на заместник-председателя на НБКСРС. Тоест контролираният от бюрото орган /ДАНС - бел. ред./ уволнява член на бюрото! И по такъв начин размахва пръст на бюрото: внимавайте и вие, останалите, тъй като ние /ДАНС - бел. ред./ не сме длъжни да изтъкваме мотиви! Забележете какъв абсурден архаизъм е това! И според мен стои въпросът дали не трябва редът да претърпи някакво изменение и фактите, с които разполагат службите за сигурност, да бъдат докладвани на парламента.

Вие допускате ли, че прессъобщението на прокуратурата е пуснато без знанието на главния прокурор и въобще че тази акция е извън него?


- На този въпрос аз не мога да отговоря, но принципно, както е в другите институции, пресцентровете са на подчинение на ръководителя на институцията. А че е търсен медийният ефект, категоричен съм. И най-важното: улеснена е ДАНС чрез една про форма извършена проверка на прокуратурата да бъде отнет достъпът до класифицирана информация на Гатев. И съвсем скоро след това наблюдаващата прокурорка, която е извършила тази така наречена проверка, е назначена за съдия във Върховния административен съд.


Въпросът ми е важен - една медия сваля, по ваше собствено признание, ваше интервю, значи под контрол е и ДАНС, и медиите - друг път случвало ли ви се е?


- Преди известно време във в. "Стандарт" ме цензурираха при обсъждане на проект за Наказателен кодекс, където исках да мотивирам чисто професионално мнението си за инкриминирането, каквото се предвиждаше, на журналисти да снимат в някои случаи. Написах експертно становище, но в "Стандарт" излезе каквото те поискаха.


Вторият случай е вчерашният в "24 часа", и признавам, че съм много изненадан и силно разтревожен. Защото вие, журналистите, твърдите, че много държите на свободата на словото, нали така. В случая не виждам свобода на словото, а диктат над словото. Значи прессъобщението на прокуратурата с тези изключително спорни - пак най-меко казано - твърдения може да излезе и всички с охота да тиражират, даже някои да си позволят да пишат как тук, в бюрото, "ятаци на обвиняеми съдии" и подобни "газели лука" и т.н., а сериозно обсъждане на въпроса не може да бъде публикувано. Изумен съм!


Когато сте установявали нарушения на прилагането на СРС, сезирали ли сте прокуратурата, образувани ли са досъдебни производства по ваши сигнали или пък имало ли е откази за образуване?


- Да, няколко десетки случая на нарушения сме установявали и сме сигнализирали главния прокурор, имаме много откази от прокурори на различни нива за образуване на производства, сигнализирали сме повторно главния прокурор... Имаме няколко случая на решения, които не можем да възприемем... Ако се очертае такова разбиране на закона, че един човек може да бъде подслушван и 150 години, ще поискаме парламентът да реши въпроса с уточняване в закона.


Нашето становище е категорично и в съответствие със закона - че един човек за едно деяние не може да бъде подлаган на повече от 6-месечно наблюдение. Докато се опитват някои да ми наложат мнението, че всеки орган, който има право да поиска прилагане на СРС, а тези органи са повече от 300 в страната, може за едно и също престъпление да поиска и да получи разрешение за 6 месеца. Значи 300 органа по 6 месеца - 150 години. Разбирате ли за какво става въпрос...


А освен че прокуратурата отказва в редица случаи да образува производство за такова нарушение, има случаи, в които са изтекли сроковете да се търси и административна отговорност. Излиза че човекът може неправомерно да е бил подслушван, но отговорни няма.


Кое е с най-голяма обществена опасност от нещата, които сте установили досега?


- Когато един регионален директор на МВР например допусне грешка, направи пропуск, е едно. Но когато юрист - наблюдаващ прокурор, който е длъжен да бди за спазването на закона, допусне същото - смятам че е недопустимо и опасно.


Какви документи сте искали да предоставите на ДАНС, а оттам не са ги поискали, казахте, че ще ги публикувате?


- Казах на ДАНС, че проверката на прокуратурата по моето мнение е непълна и е по-скоро имитация. Като имам предвид случаите по отношение на магистрати, спрямо които са вършени или не са вършени проверки в миналото, исках да представя на ДАНС и на прокуратурата съответната документация, която да спомогне за пълна и реална проверка. Ще публикувам тази документация, да. Тя не е секретна.


За съдията от Варна Станислав Георгиев ли става дума?


- Не, за прокурор. В момента когато отнеха достъпа на Гатев, тази проверка не е завършена - не са попълнени всички данни от молителя, изпращане на допълнителни уточнения се налагаше... И като отнеха достъпа, сме принудени да възложим проверката на друг служител. Само дето пропуснах да питам ДАНС дали го смятат за благонадежден...


Не става за шега всичко това...


- Не става за шега, да. Защото колегата, на когото бе възложена проверката по случая пък на варненския съдия след отнемането на достъпа на Гатев, сега отказва да я извърши...

Търсили ли сте премиера Борисов - него всички го търсят в подобни случаи?


- Потърсих премиера преди седмица, но не защото всички го търсят. Той заминаваше за Скопие и срещата ни не се състоя. Потърсих и главния прокурор - от неговия кабинет ми отговаряха, че е зает или ще ме потърси по-късно, но не стана.


Снощи между колеги журналисти се завърза спор дали си давате сметка с кого влизате в публичен конфликт - може да ви струва уволнението, готов ли сте да се разделите с поста си, ако тази е цената да не мълчите?
- Не, не приемам въпроса в такава обвързаност. Няма да напусна поста си под никакъв натиск, независимо явен или таен, независимо откъде.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4439 Неутрално

  Това ли е реформата на бойко, цецко и герб като техни подчинени ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на ЧИЧО ПЕШО
  ЧИЧО ПЕШО
  Рейтинг: 438 Гневно

  ЦАЦАРАТУРАТА СА БОГОВЕ ???????

 3. 3 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не, не е това, макар даже да не можеш да уточниш коя реформа имаш предвид. Просто е трябвало да прочетеш статията преди да вдигнеш червените лозунги.
  Сега прочети статията и ще видиш, че става въпрос за прокурори...."и още нещо".

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 4. 4 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  До коментар [#2] от "ЧИЧО ПЕШО":

  Има и богини.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 5. 5 Профил на kdo52372883
  kdo52372883
  Рейтинг: 923 Разстроено

  Мда. На Главния Тумбак това Бюро започва да му пречи - и той предприема офанзива за овладяване. След като вече си създаде - и Др. Радев го одобри - извънреден (т.е. специализиран) съд. С две думи, Сотир Суджука затваря кръга - СРС-та на кило от СпНС, Бюрото по контрола да не пречи, плюс "Ушев" инсталиран за шеф на втората "специализирана" инстанция. А прокурор Милев ще поеме първата (скоро). Честита ви стабилност - и добре дошли в Беларус! С ЕС членство за параван. На срамотиите Сотирово-Пеевски. Амин.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Скача като матросов на амбразурата, но подозирам, че ще бъде изненадан от действията, извършени от заместника му. Да не забравяме, че човекът с отнет достъп е от квотата на ДПС. А там няма нищо случайно; и не търпят солови играчи.

 8. 8 Профил на sporta
  sporta
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Когато им идва реда ...стават борци за свобода. Тази диктатура се изгради с мълчането на такива като Бойко Рашков , включително и на него самият. Добре е да разкаже какъв "млад и хубав следовател назначи", който сега ще приватизира цялата следствена служба.

 9. 9 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4723 Неутрално

  Вярно е, че Рашков е червен комуняга, но това не омаложава казаното от него! Напълно съм съгласен! Цацаратурата се опитва да сложи пранги и на тази служба!

 10. 10 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 947 Неутрално

  е как мафията ще остави да я контролират. физкултурникът едно време беше стигнал и до там да подслушва и лекарите в горна оряховица. добре че е много тъп и сам се издаде иначе нямаше нищо да научим.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 11. 11 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Стига вече! Болката е некадърната администрация във всички сфери! Какво натрапвате - вашия Христо Иванов, дето и една стотинка не е изкарал извън нпо-хранилки? Забравете! Намерете друг!

  Мърфи е оптимист!
 12. 12 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Отдела така хубаво омаза СРС-тата 13-та година, таака хуубаво омаза един способ за залавяне на престъпници....опасни мишки

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 13. 13 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1868 Неутрално

  Пак ли гербави работи?

  Обичам да грухтя и плюскам.
 14. 14 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 2108 Неутрално
 15. 15 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 2108 Неутрално

  До коментар [#9]
  Като бивш следовател Рашко да посочи мотива за извършване на нарушението. Но предпочита кухи фрази с "права на гражданите" защото си пази стола.

 16. 16 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3436 Неутрално

  "Потърсих и главния прокурор - от неговия кабинет ми отговаряха, че е зает или ще ме потърси по-късно, но не стана."

  Че обадете се на Гергов! Той ще Ви уреди срещата.

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7962 Неутрално

  Даже и Бойко Рашков не издържа на лъжите и манипулациите.

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4723 Неутрално

  До коментар [#10] от "ck2013":

  Физкултурникът е повече от тъп! Той е вдлъбнат! Но Бойко Рашков, колкото и да ми е противен като комуняга, засяга принципни въпроси срещу Шишковците!

 19. 19 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4723 Неутрално

  До коментар [#15] от "Ще върнем България в Европа":

  Не е ли по-редно този, който обвинява да посочи принципни мотиви?

 20. 20 Профил на Юмрукчал
  Юмрукчал
  Рейтинг: 233 Неутрално
 21. 21 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 346 Весело

  Напълно подкрепям изказванията на Рашков по-горе! И изобщо не ме интересува коя партия подкрепял, къде бил работил преди и какви вратовръзки харесва!

  Това, което е казал в интервюто е точно така. Абсурдно е да се отнеме достъп до класифицирана информация на заместника му, защото помагал на гражданите да си попълнят молбите! Още по-абсурдно е милиционерите от ДАНС да уволнят, чрез отнемането на достъпа, заместник-председател на институция, която трябва да контролира тяхната работа. Съдът ще постави милиционерите на мястото им. По същия начин милиционери в прокуратурата се опитват да натискат, сменят и нагласят съдии по отделни дела. Този натиск върви чрез скалъпени сигнали, проверки, конкурси и наказания във ВСС!

 22. 22 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1358 Весело

  новият мъченик за демокрация. не е истина

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 23. 23 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2332 Весело

  Според комунистическия функционер Рашков имало "разтръбяване на факта", че на някого са му отнели някакъв достъп. Забележителното в случая е, че всички ние тук научихме за този факт от наистина разтръбеното обжалване от самия Гатев. Преди това никой не подозираше за съществуването на въпросния индивид. Днес разтръбяването продължава с ударни темпове сякаш някакъв второстепенен чиновник представлява интерес за публиката. Отделно да назначиш адвокат в бюротоза СРС е равносилно на журналяк да пази класифицирана информация. Аре, улево.

 24. 24 Профил на Андонов
  Андонов
  Рейтинг: 474 Неутрално

  Господи, колко е самотен този човек, Рашков в опита си да спазва законите и правилата при СРС.

  “Журналистика е да печаташ/показваш неща, които някой друг не иска да бъдат отпечатани. Всичко останало е пиар” Джордж Оруел
 25. 25 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5908 Неутрално

  Бюрото за СРС явно ще е следващата превзета институция от Цацаров/Пеевски/Борисов ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 26. 26 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1295 Неутрално

  Из дебрите на правосъдието и институциите, които трябва да го осигуряват.

  Институции бол, закони на метри, ефект нула.
  Иначе - реформираме та се пушек дига.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 27. 27 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#6] от "antislav antonoff":

  И аз съм на подобно мнение и се получава, че независимо че с част от изказаното в интервюто съм съгласен, не може да забравя кой ги говори тези неща и започвам да си мисля, няма ли и нещо друго, което да цели този човек.
  Ако не заслужаваше нещо повече, би трябвало отдавна да е безработен или най-много адвокат, ако има права или познания да покрие изискванията за подобна работа.

 28. 28 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Според комунистическия функционер Рашков имало "разтръбяване на факта", че на някого са му отнели някакъв достъп. Забележителното в случая е, че всички ние тук научихме за този факт от наистина разтръбеното обжалване от самия Гатев.
  —цитат от коментар 23 на Lemmy

  Всички вие може и да сте научили заради обжалването, но всички останали, които четат новини научиха няколко дни по-рано. Нормалните медии писаха за неизвестен "член на бюрото", а подлогите като теб веднага публикуваха името му.
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/24/3012136_chlen_na_bjuroto_za_podslushvaniia_pomagal_na_podsudim/
  https://www.24chasa.bg/novini/article/6353790
  https://nova.bg/news/view/2017/07/24/188539/

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK