Брекзит и великите илюзии на Лондон

Противници на Брекзит протестираха на 19 август срещу британския парламент с британски и европейски знамена и маски на известни лидери на антиевропейските среди като Борис Джонсън.

© Reuters

Противници на Брекзит протестираха на 19 август срещу британския парламент с британски и европейски знамена и маски на известни лидери на антиевропейските среди като Борис Джонсън."Should I stay or should I go now?
If I go, there will be trouble
And if I stay it will be double"
The Clash


Измина повече от година от референдума в Обединеното кралство, който постави въпроса за напускане на Европейския съюз. Девет месеца по-късно за първи път в историята на европейската интеграция беше официално активиран станалият общоизвестен член 50 от Договора за Европейския съюз, с което беше поставено началото на двугодишния период за договаряне на раздялата между Европейския съюз и Обединеното кралство. На 30 март 2019г. би следвало тази страна вече да не е част от европейското семейство.


Казано по този начин, всичко изглежда лесно – британците решиха, че искат да напуснат, останалите държави от ЕС приеха това решение, което макар и болезнено, сплоти техните редици, и сега остава да бъдат "уточнени някои подробности по тази раздяла".
На практика, обаче, всичко се оказа много по-сложно и заплетено. Ситуацията около Брекзит може да бъде най-добре обобщена с думите на финансовия министър на Великобритания Филип Хамънд:"Има очевиден потенциал Брекзит да стане повод за най-голямата икономическа, дипломатическа и конституционна бъркотия в съвременната история на Великобритания, с непознати последици за страната, правителството и за самия проект Брекзит ".


Преди да започнат преговорите за бъдещите дългосрочни отношения, трябва да се постигне напредък по няколко чувствителни въпроса: за правата на европейските граждани, за ирландската граница и за размера на средствата, които Великобритания дължи на бюджета на ЕС. И трите въпроса са спорни и нямат лесен отговор, поради което след двата кръга преговори все още не е постигнат напредък по нито един от тях.


Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние нарече първия кръг на преговорите кръг за организиране, втория – за представяне на позициите, а третия (който ще се проведе в края на август т.г.) – за изясняване на позициите главно по тези три въпроса.


В същност се оказва, че излизането на Обединеното кралство от 44-годишното съвместно съжителство съвсем не е лесно и безболезнено, както обясняваше пропагандата ("излизаме бързо и лесно, спестяваме веднага големи суми, които няма да плащаме за бюджета на ЕС, и продължаваме безпроблемно да търгуваме с ЕС") – напротив, то е изключително сложно и скъпо упражнение дори и за тези, които убедено гласуваха за него. Може би тази увереност за лесно и безпроблемно излизане има историческа основа – Обединеното кралство непрекъснато успяваше да договори т.нар. opting out – неучастие в политики, неучастие в конкретни мерки, специална отстъпка при вноската за бюджета на ЕС.


Това "особено и специално" британско членство създаваше впечатлението, че страната е с единия крак в Европейския съюз, а с другия – извън него, при това имайки привилегията да избира само това, което й харесва и от което има конкретна полза. Всичко това подхрани очакванията, че Великобритания ще може да избира и да запази изгодите от членството, отървавайки се бързо от задълженията. Този път по всичко изглежда обаче, че държавите членки няма да бъдат така отстъпчиви към напускащата Великобритания и няма да й разрешат да си избира от менюто, само това, което й е изгодно.


Обединеното кралство обяви, че ще публикува до края на октомври една дузина документи, в които ще изложи своите позиции по конкретните въпроси за бъдещите отношения с ЕС, които трябва да бъдат обсъдени в рамките на поредния кръг преговори през есента. Първият документ, публикуван на 15 август т.г., е посветен на търговските взаимоотношения. Но преди да анализираме британската позиция, нека разгледаме какви са възможните опции.


При т.нар. норвежки модел – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са свързани с Европейския съюз в Европейско икономическо пространство. Тези страни участват в единния европейски пазар (без селското стопанство и рибарството), приемат четирите свободи на движение на хора, стоки, услуги и капитали, прилагат законодателството на ЕС в сферата на единния пазар (без да участват в неговото създаване) и правят вноски в бюджета на ЕС.


При т.нар. швейцарски модел, отношенията на Швейцария с ЕС се регулират от специално и доста сложно споразумение, според което Швейцария има достъп до единния пазар на стоки (без селскостопански продукти), но не и до единния пазар на услуги (включително финансови). Швейцария също дава своята вноска за бюджета на ЕС, приема законодателството, свързано с единния пазар, както и свободното движение на хора. Нито страните от Европейското икономическо пространство, нито Швейцария са в митнически съюз с ЕС, което означава на практика, че те могат самостоятелно да договарят търговски споразумения с трети страни.


Демонстрираното досега желание за "твърд" Брекзит от страна на Великобритания, която нито желае да плаща вноски в бюджета на ЕС в бъдеще, нито да прилага европейското законодателство, отхвърлят автоматично тези две опции. Това, което Великобритания би се опитала да направи, е да поиска специално споразумение като Швейцария, чрез което да си извоюва конкретни изгодни клаузи относно единния пазар.


Друга опция е митническият съюз, какъвто съществува в отношенията на ЕС с Турция. Той се отнася само за промишлените стоки, не предвижда вноски в бюджета на ЕС или съобразяването с четирите свободи, но от друга страна се изисква прилагането на общата външна митническа тарифа на ЕС към трети страни. Този вариант също няма да се хареса на Великобритания, поради това, че при митническия съюз страната не може да сключва самостоятелни търговски споразумения. Подобен договор, обаче би означавал наличие на митнически контрол и на нетарифни ограничения при търговията със стоки, както и изключването на редица услуги (най-вероятно финансовите), от които Великобритания има най-голям интерес.


Разбира се, остава и опцията ЕС и Великобритания да търгуват по правилата на Световната търговска организация. Това би означавало прилагане на мита за някои стоки, например коли, лекарства, селскостопански продукти. Не трябва да се забравя, че в рамките на Световната търговска организация се прилага принципа на най-облагодетелстваната нация, според който ако ЕС и Великобритания направят взаимни отстъпки в търговията помежду си, са длъжни да предоставят тези отстъпки и на останалите страни от Световната търговска организация.


Според изследвания на престижното Лондонското училище за икономика, твърдият Брекзит би означавал прилагане на правилата на Световната търговска организация и съответно намаляване на търговията с 40% за едно десетилетие, което пък би довело да намаляване на годишния доход на глава от население с 2.6%.


Всъщност Великобритания ще се опита да вземе най-изгодните за нея елементи от посочените опции, включително от съществуващите споразумения за свободна търговия и споразумения за асоцииране, които е сключил Европейския съюз. Вероятно Великобритания ще настоява са самостоятелно споразумение с ЕС, което да осигури свободен достъп на стоки, а защо не и на някои видове услуги, но без да има свободно движение на хора, без прилагане на европейското законодателство, без вноски в бюджета. Поради силното нежелание на Великобритания да се съобразява с решенията на Съда на ЕС, тя вероятно ще поиска договаряне на специален механизъм за разрешаване на спорове. Великобритания иска да бъде напълно независима от Европейския съюз, но силно желае да изнася стоки и услуги, което пък означава, че ще бъде принудена да съобразява стандартите и правилата си с тези на Европейския съюз.


В първия публикуван документ, който представя позицията по отношение на търговските отношения, Великобритания заявява, че ще напусне съществуващия митнически съюз на ЕС, но би искала да поддържа "близко асоцииране" за ограничен преходен период, за да може и двете страни да имат време да подготвят необходимата инфраструктура за граничните проверки. След този преходен период, британското предложение е да бъдат сключени едно или две постоянни митнически споразумения с максимално опростяване на митническите формалности и граничните проверки.


Посочена е и втора опция - договаряне на "ново митническо партньорство", което би могло да елиминира в максимална степен митническия контрол, тоест запазване на сегашния статут, включително прилагане на единната митническа тарифа за стоки, идващи от трети страни и събиране на мита от името на държавите членки на ЕС за стоки, които ще влизат в ЕС през британските пристанища.


И при двете предложения, обаче, Великобритания не иска да бъде в митнически съюз с ЕС, за да може сама да сключва търговски споразумения с трети страни. Кайр Стармър – секретар в сянка за Брекзит - окачестви предложенията като "непоследователни и неадекватни, предназначени да замажат продължаващите дълбоки разделения в правителството".


Всъщност, наистина в позицията са предложени две твърде различни опции, но това което ги обединява е, че и двете изглеждат еднакво нереалистични.


Първото предложение предлага установяване на "нова митническа граница с ЕС", без да се нарушава търговията. Втората предполага новото митническо партньорство да бъде договорено така, че на практика да няма митническа граница, като едновременно с това Великобритания да е свободна да сключва нови търговски договори с трети страни. Документът е израз на пожелателното мислене за извличане на максимална изгода за британската търговия, но е илюзия, че е възможно едновременно да се запазят всички преимущества на свободната търговия с ЕС, когато Великобритания се оттегля от митническия съюз. Или казано по-просто: Великобритания иска да запази митническите привилегии след Брекзит, но едновременно с това да договаря самостоятелно други търговски споразумения.


Първата реакция на Европейския съюз е дипломатична, но твърда. Филип Хоган, комисарят по селското стопанство на ЕС, каза пред британския вестник "Файненшъл таймс", че приветства "апетита на Великобритания за прагматичен и разумен подход за постигане на споразумение за свободна търговия", но че "има високо ниво на заблуда в Лондон" относно количеството юридическа работа, която трябва да се извърши, за да се изпълнят идеите й и особено относно желанието и готовността на останалите 27 държави-членки да се съгласят с тези предложения.


Ги Ферхофстад, отговарящ за Брекзит от страна на Европейския парламент, отхвърли категорично британските предложения с аргумента, че не е възможно страната да бъде и в митнически съюз, и извън него и да има "невидима граница". Той квалифицира предложенията като "фантазия".


Подобна реакция дойде и от Чехия – не е възможно Великобритания да има същите предимства в търговията с ЕС, а по-малко задължения. Засега Европейският съюз остава на позицията, че най-напред трябва да се решат проблемите с правата на гражданите, границата с Ирландия и средствата, които Великобритания трябва да плати в бюджета на ЕС, и след това да се договарят бъдещите отношения.


И така, първият документ от очакваната дузина позиции на Великобритания, не внася особена яснота в "бъркотията Брекзит", но той още веднъж потвърждава, че Великобритания винаги е поставяла своята изгода пред всичко останало и че, дори напускайки Европейския съюз, иска да запази търговските привилегии, отървавайки се от всички "досадни" задължения.


Вероятно най-трудното ще бъде съчетаването на "великите илюзии" на Великобритания за суверенитет и нейните търговски нужди и желания. Често човек оценява това, което притежава едва когато го загуби. Получавайки "ерзац суверенитет", вероятно Великобритания ще преосмисли отношението си към членството в ЕС, едва когато го загуби.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2049 Неутрално

  "Има очевиден потенциал Брекзит да стане повод за най-голямата икономическа, дипломатическа и конституционна бъркотия в съвременната история на Великобритания, с непознати последици за страната, правителството и за самия проект Брекзит ".Има.И всичко това - благодарение на политиците на Великобритания.Сами си бихте камшика.

 2. 2 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Някои политици и част от електората си мислиха, че проблема ще се реши лесно като замахване с вълшебна пръчица, но явно не би.

  Имало едно време ссср...
 3. 3 Профил на le_bigmac
  le_bigmac
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Дано Филип Хамънд успее да излезе като министър-председател от задаващата се буря.

 4. 4 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 343 Неутрално

  Мъка им е, че помпозното BRexit трябва да стане просто Exit.

 5. 5 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 632 Неутрално

  И всички "анализи" опират на това какво е положението в момента.. сякаш е някакво непроменимо положение..:-) А всичко тече и се променя..както се пееше в един рефрен..:-)

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 6. 6 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Алчността води до заслепение.

 7. 7 Профил на Nozo No
  Nozo No
  Рейтинг: 321 Неутрално

  До коментар [#5] от "ostin22":

  в момента ВБ пуска документ с желаните от нея условия и хората от ЕС им казват само в мечтите ви, анали за си е съвсем навреме

 8. 8 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 345 Неутрално

  До коментар [#5] от "ostin22":

  Ех че си сладур... точно такива като тебе дето черпят житейска мъдрост от рефрени на песни и си мислят, че техните желания магически променят реалността, та точно те се оставиха да бъдат жестоко излъгани от няколко безскрупулни и алчни индивида. И цената пак ще я платят излъганите, и всички други обикновенни хора заедно с тях, а не лъжците. А глупаците пак ще се оставят да ги излъжат, просто защото толкова им е акъла.

  Мъка...

 9. 9 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Обединеното Кралство: "...излизаме бързо и лесно, спестяваме веднага големи суми, които няма да плащаме за бюджета на ЕС, и продължаваме безпроблемно да търгуваме с ЕС"...

  Кралството: "Отстраняваме" Принцесата на Уелс и проблемите на кралското семейство се решават...

  Наивници! ЕС трябва да подходи твърдо и безкомпромисно към островитяните! И да им даде този Брекзит, който поискаха в началото!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5327 Неутрално

  Точно. При това спечелилите Брексит бяха напълно неподготвени за следващия ден...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Бъдещите отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз може и да имат елементи от норвежкия модел или от швейцарския модел, но като цяло вероятно ще бъде създаден нов, британски модел. Това е така, защото Обединеното кралство е много по-голяма и по-силна страна и с по-значителна роля в европейския живот от Норвегия или Швейцария. Можем само да се надяваме, че след неизбежните политически борби и пазарлъци при преговорите този модел ще се окаже нещо рационално и подходящо за бъдещето на Европа.

 12. 12 Профил на okli
  okli
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Брекзитърите като Джонсън и компания обещаваха чудеса и една немалка група предимно (кандидат) пенсионери и измързелявени мрънкачи им се вързаха, къде от носталгия към великата империя, къде от чиста глупост, необразованост и елементарна наивност. Сега, като дойде време за реални действия, се оказа, че превръщането на чудеса в нещо реално, всъщност не е толкова просто или възможно и управляващите си разраниха главите от чесане как аджеба да накарат гласувалите да повярват, че под илюзионисткия цилиндър имало бял гълъб, а не среден пръст.

  Не че няма по един или друг начин да се приключи това, в една или друга посока, бавно или бързо, но защо цяла Европа трябва и тя да сърба британска попара тип манджа с грозде...

 13. 13 Профил на edin slep
  edin slep
  Рейтинг: 657 Неутрално

  Помня, че шефката на Санита преди време обясняваше, че били прекалено големи за да фалират, но фалираха и ги купи Софарма. И британците мислят, че са прекалено големи за да се съобразяват с другите, ама ядец.

  За сега никой не смее да говори за това открито (там), но когато наближи датата за излизане най-вероятно ще спретнат един референдум да питат народа - абе искате ли да получите това, за което се договорихме с тези лоши, лоши европейци?

  preklara rara
 14. 14 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  https://www.bloomberg.com/quote/GBPEUR :CUR

  Мнението на бизнеса за "Брекзит"- но коммент

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 15. 15 Профил на edin slep
  edin slep
  Рейтинг: 657 Неутрално

  Брекзитърите като Джонсън и компания обещаваха чудеса и една немалка група предимно (кандидат) пенсионери и измързелявени мрънкачи им се вързаха,
  —цитат от коментар 12 на okli


  И младежи от типа на алкохолните туристи по морето им се вързаха.

  preklara rara
 16. 16 Профил на iak
  iak
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  От излизането си британският паунд е загубил 25 % от стойността си спрямо еврото.

  Мъни толкс!

  И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
 17. 17 Профил на Костадинка Костадинова
  Костадинка Костадинова
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Образно казано, ситуацията ми наподобява на нещо като абонатите на топлофикация у нас - не можеш да се избавиш, колкото и да ти се иска. Има нещо особено - как така през цялото време ЕС позволяваше на ВБ да не приема еврото, пък сега се отнася толкова строго към нея?!?!?! Това отношение реално ли е, или е само за пред останалите членки, демек- вижте какво ви очаква, ако решите да напускате?! Знаем че имаше още желаещи.

 18. 18 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3038 Неутрално

  До коментар [#11] от "ijj":

  М-да... Обединеното кралство е голяма и силна страна... Ама, за това все повече ще се говори в минало време...! Имаха и голяма роля в европейския живот, ама имаха.
  Това, което се вижда към момента е, че британците много са си повярвали. Ама много повече от германци, французи, холандци, испанци и прочие взети заедно. Което няма как, да не им изиграе лоша шега...!
  Британците, по незнайно какви причини са решили, че Брекзит е, едностранно и безусловно изпълняване на английските условия от страна на ЕС. Когато разбраха, че няма да е точно така, изпаднаха в безпомощно състояние...!
  Предполагам, че преговорите ще завършат, съвсем не по вкуса на британците... Ако изобщо завършат. И Великобритания ще остане насаме със старата си слава и големите празни надежди.

  Бивш tww09306483.
 19. 19 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1987 Весело

  М-ммм, афторката e шокирана от току-що направеното откритие че "Великобритания винаги е поставяла своята изгода пред всичко останало". Интересно какво друго си е представяла проф. Ингрид? Че UK брани чуждите интереси на първо място? Може, може...

 20. 20 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
  CINZANO - оправете си сайта!
  Рейтинг: 1303 Любопитно

  Мдам, британците прекаляват или по-правилно е да кажем, че англичаните прекаляват. Щото не трябва да се забравя несъгласието в Северна Ирландия и особено в Шотландия. Накрая да не се окаже, че вече няма ОК след брекзита.

  Мома, връщай 12 и 12А!
 21. 21 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  Най-общо ситуацията е, че британците искат да вземат благата, а на ЕС да оставят л...ната. Не искат митнически съюз, не искат свободно движение на работна ръка, не искат да плащат вноски в ЕС. Но пък искат да си запазят напълно достъпа до единния пазар и безмитната търговия, свободни финансови услуги. Те искат получат всичко, което е дадено накуп на Норвегия, Турция и Швейцария, но да не дават абсолютно нищо, което дават тези три държави. Когато чули това, лидерите на ЕС сигурно са се изсмели гръмогласно. Британците не само са се заблудили, те направо не знаят на кой свят живеят. Явно живеят още в 19-ти век, когато бяха властелини на света и си мислят, че още владеят моретата и океаните, както и диктуват световната търговия със своя флот. Или поне заблудените английски пенсионери си мислят така.
  А то всъщност е трагично. Правителството е в шах - няма единна позиция, няма усещане за реалност, няма програма за Брексит, няма уверен лидер, който да води преговорите. Няма нищо. До деня Х остават не повече от 19 месеца и още преговорите не са минали метър. Ще дойде и март 2019 и още няма да има решение. Тогава ще изпаднем всички в патова ситуация. И може да имаме нов парадокс - първата държава, който е излязла от ЕС и пак се върнала веднага след това.

  "Виж, приятелю, на този свят има два типа хора - тези със заредените пистолети и тези, които копаят. Ти копаеш!"
 22. 22 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1084 Неутрално

  Хубава статия. Едно уточнение:
  Норвегия и Швейцария не просто плащат, те плащат щедро.

  Ако Великобритания избере някои от тези два модела, ще плаща много повече от преди в общностния бюджет, но ще има по-малко права!

 23. 23 Профил на liubo...otdale4
  liubo...otdale4
  Рейтинг: 367 Неутрално  Харесва ми заглавието.

  От "Велика Британия" до "велики илюзии". Така де.


 24. 24 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5559 Неутрално

  Интересно ми е, ако британците не платят дължимите вноски за следващште две години, какво ще направят от ЕС?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 25. 25 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Общо взето желанията на екзитърите са от типа "и душата в рая, и парите в банката" :)
  Трудна работа...
  Има къде 27 държавици, които някак си няма да се съгласят хем да си дават пазара, хем да обират пешкира. Няма начин да се съгласят на подобни условия нито Германия, нито Франция, нито Полша, нито Холандия, щото ако стане ще обезмисли съществуването на ЕС . Европа ще се върне 50 години назад във времената на двустранните търговски споразумения и митнически войни.
  Някой много лошо излъга средностатистическия английски лузър, че има начин хем да спестят едни милиарди, хем да не загубят три пъти повече от ответните митническите бариери, спада на търговията и изнасяне на производства.

 26. 26 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2965 Неутрално

  В Европа Британия купува най-много немски автомобили. Какво ще прави ЕС ако някой ден на англичаните специално,им писне от зле прикритата отмъстителност на ЕС и спрат да купуват немски автомобили,и преминат на американски и японски?! А гордите и честолюбиви англичани са способни на това и без да ги приканва Тереза Мей.
  Някои дълбоко се заблуждават,че ЕС е силната страна в преговорите за Брекзит!

 27. 27 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 944 Весело

  До коментар [#26] от "deaf":

  "Някои дълбоко се заблуждават,че ЕС е силната страна в преговорите за Брекзит"

  Вееерно?

  Ако ЮК е силната страна защо просто не пуснат бариерата? За разлика от руското робство в Източна Европа когато (включително Български) башибозук е пратен да трепе Чехи и Словаци, сега никой нищо няма (и не може) да каже на ЮК.

  Просто казват гуд бай, нали? Или има нещо в ЕС което силно ги привлича, а?

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 28. 28 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  Според мен основната грешка на ЕС, начело с Германия и Франция е, че направиха себе си богати, а бедните по-бедни. Разделението доби невиждани размери. Обсебени от своята алчност вкараха съвсем умишлено, за нуждите на бизнеса милиони мигранти. И търпеливия средностатистически избирател му преля чашата. Хората се настроиха срещу преселниците, не искат да заемат работните им места, не искат да ги виждат по улиците, на плажовете, в училищата. Сега защитниците на едрия капитал търсят изход. Великобритания, както почти винаги се е случвало в европейската история "поведе хорото". Хората не са толкова глупави и заблудени, колкото искате да ги изкарате тук. Просто са по-умни.

  Любовта ще спаси света!!!
 29. 29 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 944 Неутрално

  До коментар [#28] от "hope":

  "Обсебени от своята алчност вкараха съвсем умишлено, за нуждите на бизнеса милиони мигранти"

  Колко са мигрантите разделено на половин милиард? Колко е нативният уайт траш в ЕС?

  Иначе да - икономическото неравенство в ЕС е двуостър нож (едно от остриетата е полезно) и за съжаление не се вижда значим ЕС политик с ясна визия и по-важно - разбираемо за широките народни маси послание, което дава много яки козове в ръцете на всякакъв вид популисти

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 30. 30 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 653 Неутрално

  " Получавайки "ерзац суверенитет", вероятно Великобритания ще преосмисли отношението си към членството в ЕС, едва когато го загуби."
  Това изречение казва почти всичко.

 31. 31 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  До коментар [#29] от "evlampi":
  Няма значение колко процента са. Важното, че има градове, емблематични дори за страните си, които промениха облика си., промениха усещането и уханието си. Лондон е ярък пример. По централните улици няма англичани..... това дразни много. За Германия не искам да говоря, защото там връзката между качеството на живот на немците и броя гастербайтери е много ясна и разбираема дори за най-простия немец. Няма турци, няма 1000 евро от заплатата и 1/3 от пенсията /съвсем на око го казвам/.
  Та мисълта ми е, че няма значение броя мигранти, а това че променят автентичността на Европа.

  Любовта ще спаси света!!!
 32. 32 Профил на tko42434569
  tko42434569
  Рейтинг: 277 Неутрално

  В преговорите за Брекзит ЕС се води от една проста фундаментална и правилна логика - никоя държава не може да бъде третирана по-благоприятно извън ЕС отколкото ако е вътре в ЕС. Изумително е как правителството на ОК не схваща тази логика. Предложенията му са изначално неприемливи и неизпълними. Ако нещата продължават така в оставащите твърде малко месеци, вариантите ще се сведат до два: 1) ОК кляка и се съгласява на някакъв вид Норвежки или Швейцарски модел но с по-кофти условия или 2) Чист Брекзит без споразумение, при което политически най-взривоопасната последица ще бъде ирланндско-ирландската граница, която трябва да стане "твърда", с митнически и паспортни проверки и т. н. Това последното обаче трябва да бъде избегнато на всяка цена защото то е опасно както за Р Ирландия и ОК, така и за съюза като цяло. Просто разделението на ирладския остров има политически натрупвания, които далеч предхождат създаването на ЕС.

  По всичко личи, че ОК се опитва да извива ръцете на ЕС точно по тази тема, като се опитва да прехвърли отговорността за евентуална нова "твърда" граница върху ЕС. От друга страна е ясно, че ЕС няма как да се съгласи със съществуването на подобна "задна врата" към неговия пазар, намираща се на ирландския остров.

 33. 33 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#18] от "tww09306483":

  "Имаха и голяма роля в европейския живот, ама имаха."

  И все още имат. Самият факт, че повечето европейци използват като втори език именно техния език, е показателен. Почти цялото европейско законодателство например продължава да се пише на английски език и при това съдържа и много елементи от английския начин на мислене. Френските, немските, италианските и другите европейски медии може и да са интересни, но Би Би Си и Таймс блестят сред тях.

  Изобщо Европа без Англия изглежда малко като половин Европа.

  Не трябва да се забравя също и че икономическите загуби от един хард Брекзит биха били симетрични, а в някои отношения дори и по-големи за водещи европейски страни като Германия и Франция.

  Съгласен съм, че сега покрай преговорите има много хард изказвания и пропаганда и от двете страни. И все пак моята прогноза е, че това което стана възможно за страни като Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария ще се окаже възможно и за Великобритания, и то по нов начин.

 34. 34 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  Сега се сещам за победата на световно или европейско по футбол на Франция. Целия отбор от африканци. Това ли е Франция, това ли са французите. Претопяване на нацията се казва. И ако за някой тази цена е приемлива за това да си сменяш колата през три години, или да си отопляваш тротоарите през зимата, за други НЕ Е.

  Любовта ще спаси света!!!
 35. 35 Профил на tko42434569
  tko42434569
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Между другото, Брекзитърските медии вече са залети от публикации колко по-добре би било за Ирландия също да излезе от ЕС за да запази тесните си връзки с Кралството. Пряко се таргетират ирландските граждани като се цели да се разколебаят относно европейското си бъдеще. Цялата работа страшно прилича на путиновата хибридна война.

 36. 36 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 751 Весело

  До коментар [#31] от "hope":

  Аре бе, верно ли?!

  ЕС ли изсипа пакистанците, индийците или африканците в UK и в Лондон конкретно?!
  Айде посмали малко.
  Имигрантите от ЕС са най-свежата плът в Англия. Плащат си ДАНЪЦИТЕ и допринасят за просперитета на UK.
  Относно свободния пазар:
  Ами, да. Основен ефект от него е че отпадат неефективните. Значи, идеята на местните лузъри е да прмахнат външната конкуренция от българи и да започнат да чистят метрото, примерно!
  Ха-ха!
  Верваш ли си на глупостите?!
  Мързеливите англичани , пакистанци и индийци дето живеят в общински жилища и от помощи изведнъж ще се разработят щото ще заемат работните места на поляците, румънците и българите!!!
  Айде бе - стига майтапи! :)

 37. 37 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#16] от "iak":

  Всъщност намалението на курса на лирата спрямо еврото от 24 юни 2016 г. (1,30) до днешния ден (1,085) е приблизително 17%:

  http://www.xe.com/currencycharts/?from=GBP&to=EUR&view=2Y

  То и това не е малко, ама все пак не е 25% :-)

 38. 38 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  До коментар [#36] от "ali_ibn_isa":

  Аз си веравм ха-ха....
  А ти като не верваш ни обясни брекзита по друг начин.
  А относно "свободния пазар", такова понятие има само в учебниците, няма свободен пазар отдавна. Има политика, кой, колко да печели и тук там някоя иновация и технологична новост, които объркват планираните сметки на политиците. Кога и как да се пусне инфлация, да се напечатат банкноти, да се открият заводи. Големите корпорации и политиците са дупе и гащи.

  Любовта ще спаси света!!!
 39. 39 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Интересно ми е когато излезем , дали английският все още ще бъде един от официалните езици на ЕС.

 40. 40 Профил на tko42434569
  tko42434569
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Интересно ми е когато излезем , дали английският все още ще бъде един от официалните езици на ЕС.
  —цитат от коментар 39 на kaiser


  Да, официален език на Ирлания и Малта.

 41. 41 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#39] от "kaiser":

  Съгласно член 342 от Договора за функционирането на Европейския език, правилата за официалните езици на ЕС се определят от Съвета с единодушно решение. А там е представена Ирландия, също и Малта и Кипър, а и много централноевропейски и скандинавски страни, които вероятно биха гласували за запазване на статута на английския език като официален език:

  https://www.euractiv.com/section/languages-culture/news/english-will-remain-an-official-language-of-the-eu/

 42. 42 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2965 Неутрално

  Гледах редовно Евронюз,но откакто преминаха от английски на френски език,спрях да ги гледам. Не става..! Няма как официална Европа да бъде принудена да говори и пише на френски,(както си мечтае Юнкер!). А то друг що-годе популярен език в Европа няма.

 43. 43 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#29] от "evlampi":Няма значение колко процента са. Важното, че има градове, емблематични дори за страните си, които промениха облика си., промениха усещането и уханието си. Лондон е ярък пример. По централните улици няма англичани..... това дразни много. За Германия не искам да говоря, защото там връзката между качеството на живот на немците и броя гастербайтери е много ясна и разбираема дори за най-простия немец. Няма турци, няма 1000 евро от заплатата и 1/3 от пенсията /съвсем на око го казвам/.Та мисълта ми е, че няма значение броя мигранти, а това че променят автентичността на Европа.
  —цитат от коментар 31 на hope


  Е тия имигранти в Лондон да не са от ЕС?Специално тия,за които говориш идват от държави от Британската общност-Пакистан,Индия,Бангладеш,Нигерия.

 44. 44 Профил на Веселин Минев
  Веселин Минев
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#43:"mushashi"][/quote]

  Ами отиди в Лондон и виж откъде са. Французите са около 250 000, немците 180 000, испанците са дори още повече.

 45. 45 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 723 Неутрално

  До коментар [#18] от "tww09306483":" Самият факт, че повечето европейци използват като втори език именно техния език, е показателен. Почти цялото европейско законодателство например продължава да се пише на английски език ...
  —цитат от коментар 33 на ijj
  да ама НЕ ЗАРАДИ АНГЛИЯ А заради САЩ!!

 46. 46 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#45] от "bgpatriot":

  "да ама НЕ ЗАРАДИ АНГЛИЯ А заради САЩ!!"

  И заради САЩ също, разбира се, но и заради Англия. А също дори и Ирландия има някакъв принос за това. Фактът, че английският език е най-разпространеният втори език в Европа се дължи на няколко страни. Подобно е положението и с френски и немски - и тяхното разпространение като втори език се дължи по на няколко страни.

  Иначе е имало време (преди 1973 г.) когато законодателството на ЕС се е писало предимно на френски език, ама сега това е по-скоро изключение. Единствено съдебната практика на Съда на ЕС продължава да е на френски.

  Като процент на знаещите езика жители на ЕС английският е доста пред останалите официални езици на ЕС и ще продължи да е така дори и след евентуален Брекзит:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union #Knowledge

 47. 47 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  До коментар [#41] от "ijj":

  благодаря

  Въпреки излизането от съюза ВБ си остава важна част от Европа, паК ще се говори английски, ще се слуша английска музика, ще се ползват английски изобретения, ще се гледа английски футбол...

 48. 48 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3038 Неутрално

  До коментар [#33] от "ijj":

  Не казвам, че нямат роля...! Имат, но роля, която постепенно ще стане второстепенна.
  Колкото до езика, не си мисли, че за определен период от време не може да се обърне тенденцията. Германия веднъж постави въпроса, че който плаща най-много в ЕС, неговия език следва да е официален...! Французите, също имат, какво да кажат по въпроса...
  Наскоро, при преговорите за Брекзит, англичаните са изпаднали в много кофти положение, че никой от тях не знае една дума освен английски. Екипите на ЕС откровено са ги бъзикали на немски и френски, докато англичаните са се ослушвали и само са се досещали, какво става...! :)

  Бивш tww09306483.
 49. 49 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 324 Неутрално

  До коментар [#6] от "lechevalier":

  По-скоро "патриотизма" беше в основата на Брекзит вота, а именно вярата че и сами, вън от ЕС ще се оправят защото са толкова велики като нация.

 50. 50 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1635 Неутрално

  Мисля, че долния цитата описва много добре ситуацията:
  "с думите на финансовия министър на Великобритания Филип Хамънд:"Има очевиден потенциал Брекзит да стане повод за най-голямата икономическа, дипломатическа и конституционна бъркотия в съвременната история на Великобритания, с непознати последици за страната, правителството и за самия проект Брекзит "."

  И чве подобен край е неизбежен: "Често човек оценява това, което притежава едва когато го загуби. Получавайки "ерзац суверенитет", вероятно Великобритания ще преосмисли отношението си към членството в ЕС, едва когато го загуби."

 51. 51 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#48] от "tww09306483":

  "Колкото до езика, не си мисли, че за определен период от време не може да се обърне тенденцията. Германия веднъж постави въпроса, че който плаща най-много в ЕС, неговия език следва да е официален...! Французите, също имат, какво да кажат по въпроса..."

  Ами то официално немският и френският език също имат статута на процедурни езици, но реално почти цялата дейност в институциите на ЕС е на английски. Просто така се получава естествено, защото най-много хора могат да ползват в работен порядък английски.

  Например ако някой изпраща предложение за проект, който да бъде финансиран по някоя от европейските програми - по принцип такова предложение може да бъде изпратено на всеки от официалните езици на ЕС, включително и на български. Но практиката е такава, че някъде около 99% от предложенията се подават на английски. Просто подателите знаят, че така улесняват оценителите.

  Спомням си например един случай как имаше предложение, написано на италиански. Организаторите на оценяването специално се бяха постарали да намерят трима оценители, знаещи италиански. Но единият от тях още като погледна първата страница каза, че не може да оценява, защото е приятел с подателите. И така в последния момент почнаха да търсят четвърти експерт с италиански език ...

 52. 52 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7583 Неутрално

  "той още веднъж потвърждава, че Великобритания винаги е поставяла своята изгода пред всичко останало и че, дори напускайки Европейския съюз, иска да запази търговските привилегии, отървавайки се от всички "досадни" задължения."
  Великобритания винаги се държала като капризно дете в ЕС. Позволявали са и неща, които за другите са били забранени. Често е стопирала вземане на решения с гласуването си против, защото на нея не и е изгодно. Сега смята, че ще продължи със същото. Да, ама не.

 53. 53 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7583 Неутрално

  "той още веднъж потвърждава, че Великобритания винаги е поставяла своята изгода пред всичко останало и че, дори напускайки Европейския съюз, иска да запази търговските привилегии, отървавайки се от всички "досадни" задължения."
  Великобритания винаги се държала като капризно дете в ЕС. Позволявали са и неща, които за другите са били забранени. Често е стопирала вземане на решения с гласуването си против, защото на нея не и е изгодно. Сега смята, че ще продължи със същото. Да, ама не.

 54. 54 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#47] от "kaiser":

  "Въпреки излизането от съюза ВБ си остава важна част от Европа, паК ще се говори английски, ще се слуша английска музика, ще се ползват английски изобретения, ще се гледа английски футбол..."

  А то всъщност това е може би по-важно дори и от политиката.

 55. 55 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3559 Неутрално

  KEEP NATURAL LANGUAGES INDEPENDENT AND FREE

  Пораженка...
  Да върви, да върви... на "свобода".
  Всека членка да й смъкне 1 риза от гърба! :)

  "Този път по всичко изглежда обаче, че държавите членки няма да бъдат така отстъпчиви към напускащата Великобритания и няма да й разрешат да си избира от менюто, само това, което й е изгодно."

 56. 56 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 466 Неутрално

  В Европа Британия купува най-много немски автомобили. Какво ще прави ЕС ако някой ден на англичаните специално,им писне от зле прикритата отмъстителност на ЕС и спрат да купуват немски автомобили,и преминат на американски и японски?! А гордите и честолюбиви англичани са способни на това и без да ги приканва Тереза Мей. Някои дълбоко се заблуждават,че ЕС е силната страна в преговорите за Брекзит!
  —цитат от коментар 26 на deaf


  Не ми казвай че сериозно мислиш, че богатите англичани ще спрат да купуват Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, и ще минат на Lexus и Cadillac. Забрави, това никога няма да стане.
  Както, впрочем, и в Америка няма да стане. В Beverly Hills не видях нито една американска или японска кола.

 57. 57 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4095 Любопитно

  До коментар [#1] от "chicago514":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Преди година въобще не съм мислил,че британските политици са глупаци,но днес съм твърдо убеден,че политическите идиоти са "превзели" Лондон!Трагикомедията Брекзит тепърва ще се "вихри" години наред,а "умните "британци " ще "Духат супата"!

 58. 58 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4095 Неутрално

  Сега е моментът ЕС /Брюксел/ да зашие една огромна плесница на тъпанарите в Лондон и после бавно/но последователно/ да "цака" островните тъпаци в този сериал ,който се нарича Брекзит!

 59. 59 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4095 Весело

  До коментар [#2] от "citoplast":

  Фуражът е по-жалък политик от Болен Лидеров!

 60. 60 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2965 Весело

  До коментар [#56] от "koz":

  Ще минат на "английските" Ролс-Ройс,Бентли,Роувър...
  Ако англичаните усетят,че ЕС ги притиска,изобщо няма да се поколебаят да почнат,(заедно със САЩ),търговска война.

 61. 61 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#56] от "koz":Ще минат на "английските" Ролс-Ройс,Бентли,Роувър...
  —цитат от коментар 60 на deaf


  Да, да, чакай... Американците от 30 години не се връщат на американски коли.

 62. 62 Профил на Gale To
  Gale To
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Така, налага се да изясним някой неща. Пиша на фонетика, извинявам се предварително за грешките, много рядко ми се налага да пиша на български.

  Първо ще поправя авторът - никой не е казвал, че излизането ще е лесно, ако визирате изказванията на Фардж, те засягат неговата позиция за излизане без сделка. Позволявам си да ви напомня, че Брексит беше подрепен гласно от дясно и негласно от ляво. Неща които вярам авторката като авторитет по темата знае.

  Второ позволявам си да напомня на акторката един друг модел, който тя явно пеопуска за удобство - Канадския и се вписва с представата на Великобритания за бъдещото и позициониране в сърцето на нов търговски прочит на Комънуелта + САЩ.

  Трето напомням, че към момента Швейцария не прилага свободното движение на работна ръка и хора в пълния му смисъл и плаща вноски само по проекити в които има учстие като бенефициент. Същото важи и за Норвегия. Вярвам авторката е следила драмата по въпроса и с двете страни и ограниченията които бяха наложени на Швейцария от началото на 2017.

  Накрая ще си позволя се намеся в спора за колите - когато се говори за масови немски коли не става дума лукзозния клас. БМВ не е нито скъпа "марка", нито вносна от Германия (поудстърите се произвеждат в САЩ и идват на цена 30К долара, масовите класи и мини за английския пазар се произвеждат в Англия), Ауди също не е скъпа "макра". Най-популярканата масова вносна немска марка е Ваксал (протежавана от Опел, производството е в Англия, Германия и Полша) - продажбите й на нови коли спаднаха с 40% тази година (при общо свиване на пазара ок. 6%). VW e единсвената "евтина" германска марка в топ 10, която няма производство в Англия. Най-много нови коли са продали Форд (база в Уелс) следвани от (не в този ред) Pено-Нисан (база Северна Анфлия), Ситроен-Пежо (Сверна и ЮЗ Англия и Уелс), Хонда (Севена Англия), Сузуки (не знам да имат местни мощности). Най-рекламираният немски модел VW Golf SV (много популярен сред LBGT общноста, коет му дава бyст) е 4-ти в класацията за на-продавана нова кола. В този смисъл Германия се притеснява повече от банковите паспортни права от колкото от колите.

  Налага се да поправя и расистите - индийците за които говорите с такова презрение не са бедни, безработни или бреме за обществото. Повечето българи работещи във Великобритания плащат много по-малко данъци осреднено (ако плащат изобщо) от индийците или пакистанците.

  Накрая препоръчвам на авторът, както и на коментиращите да не намескват махлеските си престрастия по темата и да не забравятч, че истинските ефекти от Брексит за ЕС ще се усетят при правенето на програмата след 2020.

  PS: Никога не цитирайте открит болшевик, чиято партия не може да брои.

 63. 63 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 466 Неутрално

  ...когато се говори за масови немски коли не става дума лукзозния клас.
  —цитат от коментар 62 на Gale To

  В случая ставаше дума за луксозния клас. Марките, които съм изброил, се купуват от богати хора. Тези хора няма да спрат да си купуват Мерцедес.

 64. 64 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#62] от "Gale To":

  Никой не бил казвал, че Брексит ще е лесен? Да бе, освен Фарадж, Борис Джонсън, Майкъл Гоув и стотиците хиляди техни привърженици, плюс няколко от най-популярните вестници.
  Като оставим настрана подробностите, Британското правителства иска да излезе от един договор с ЕС, по който има права и задължения, и да го замени с друг, по който има само права и никакви задължения. Сигурен съм, че и други страни от съюза искат същото, но знаят, че няма как да стане. Да ви предложа един договор - Вие ще ми доставяте някакви стоки и/или услуги, но аз няма да Ви плащам. Добра и лесна сделка, нали?

 65. 65 Профил на slf58372252
  slf58372252
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#42] от "deaf":

  Този език е ням за Вас, както и Вие сте глух за него!

 66. 66 Профил на macifer
  macifer
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#42] от "deaf":

  Euronews можете да гледате онлайн на 13 езика

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK