Трета година реформа в Спешната помощ, резултати евентуално през 2018 г.

Трета година реформа в Спешната помощ, резултати евентуално през 2018 г.

© Анелия НиколоваПърво: Линейката се бави твърде дълго.
Второ: Операторите на спешния телефон са резки и неучтиви.
Трето: Екипът е посрещнат враждебно на мястото.
Четвърто: Оборудването им е скапано или недостатъчно за случая.
Пето: Самите лекари са груби и безразлични.


Това е формулата, по която се пишат новините за Спешната помощ в България. Сценарият се повтаря отново и отново и често пъти завършва със смърт (щом е достигнал до публичното внимание), а обществената дискусия, която неизменно следва всеки път, води все до същия извод, че нещо трябва да се направи. Реформа.


Затова и "Дневник" прецени да не отразява последния подобен случай, за който разказа в понеделник водещата от БНТ Мира Добрева. Нейна гостенка от Афганистан припаднала след предаването пред сградата на националната телевизия. След 50 минути чакане по разказа на Добрева, спешните медици най-после се появили "с безжалостен вид" и "завидно нехайство". За остатъка от историята - справка с формулата в началото.
Но провалите на Спешна помощ не са новина, а ежедневие и причината не е тайна за никого. Системата страда от остър дефицит на хора, защото професията е едновременно високостресова и нископлатена, а стоиците, които се задържат в нея, са разкъсани и прегорели от работа, безсилни срещу ограниченията на времето и пространството, а и срещу хорското отношение. Някои отвръщат с подобаващ цинизъм.


На този фон останалите сме загубили напълно доверието си в системата и се молим да не ни се налага изобщо да прибягваме до Спешна помощ, а ако се случи - вече имаме готово негативно мнение и ясна формула, която очакваме да ни споходи (пак справка с началото). Получава се порочен кръг, за който от години все се търси решение и все не се намира.


Актуалното състояние на Спешна помощ


В момента в България работят 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала.


Във всички центрове на Спешна помощ работят общо 7113 служители, 1551 лекари и 2605 медицински сестри и фелдшери. Основната група - 48% от лекарите и 65% от медицинските служители са във възрастта 35-55 години. По-голяма част от останалите са в предпенсионна възраст, защото професията не привлича много млади хора. Това означава и, че служителите й ще намаляват.


Лекарите с медицинска специалност са 50.2%, но самата специалност "Спешна медицина" не е никак атрактивна.


Всеки ден на разположение в страната работят 388 екипа за спешна помощ. От тях 85 са реанимационни и 274 са лекарски и долекарски, а чисто транспортни са 29 екипа за дежурства.


Според европейските стандарти спрямо населението на града за София са необходими между 30 и 60 спешни екипа по всяко време на денонощието, само че наличните хора са повече от наполовина по-малко и има едва по 12-13 екипа (от тях само по 3-4 реанимационни). Поемат по над 250 сигнала на смяна.


През 2016 г. броят на повикванията за спешна помощ за страната са общо 752 хиляди, разпределени предимно в големите градове. Около 70% от повикванията обаче са фалшиви или не са за спешни случаи. Въпреки това лекарите се отзовават и губят време за наистина спешните случаи.


Линейките и оборудването на много от екипите са остарели, макар че периодично частично се подновяват. През 2007 г. са закупени 157 линейки, през 2008 г. - 108 линейки, 2009 г. - 162, но през 2014-2015 г. има рязък спад с общо само 56 нови линейки. От 2009 г. върви процес на подмяна на апаратурата в линейките, основно дефибрилатори, респиратори и инфузионни помпи - също бавно и частично.


Системата се нуждае от промяна на базата, на оборудването и в квалификацията и организацията на работа - промяна, по която здравното министерство активно работи, увери министърът на здравеопазването Николай Петров, когато обобщи тези данни през септември.


Извън статистиката остава също и проблемът с медицинския стандарт по "Спешна медицина", който се наложи да се пренаписва скоро след като беше обновен и приет в края на 2015 г. Едва сега новият му вариант е готов и одобрен. В него с подробности са описани триажните процедури, по които да се преценява сериозността на спешните случаи и по които спешните екипи да се ориентират по-лесно. Правилото в наредбата е, че за най-спешните пациенти линейката трябва да пристигне до 8 минути, а за тези, които търпят отлагане - до 120 минути. Остава и да започне да се прилага. За лечебните заведения със съществуващи структури по спешна медицина е даден срок от 12 месеца да се съобразят с новата наредба в начина си на работа със спешни пациенти.


Освен всичко друго, има забавяния и проблеми с обществените поръчки за комуникационните канали и системи както на общия спешен номер 112, така и на тези на линейките. Връзката между двете често пъти е технически невъзможна, което допълва проблемите с бавенето, недостатъчните спешни екипи и взаимното изнервяне между медиците и пациентите.


Реформата всъщност вече е започнала... поне на хартия


Няма спор, че е необходима реформа в сектора на спешната помощ. Основите й, дори и да не са видими за обществото, вече са положени през 2014 г. с Концепцията за развитие на спешната помощ в Република България на здравното министерство. Докуменнтът представлява подробен анализ на проблемите в системата за периода 2012-2014 г. и очертава приоритетите и плана за изпълнението им до 2020 г.
Приоритетите:
1. Подобряване на структурата и материално - техническа обезпеченост на елементите на интегрираната система за спешна медицинска помощ.
2. Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ.
3. Осигуряване на ефективна организация, координация и управление на интегрираната система за спешна медицинска помощ.
4. Гарантиране на финансовата устойчивост на интегрираната система за спешна медицинска помощ.
5. Осигуряване на готовност на интегрираната система за спешна медицинска помощ за реакция при бедствия и развитие на европейската координация и трансгранично сътрудничество.
6. Осигуряване на прозрачност и обществен консенсус, участие на гражданите и медицинските специалисти в процеса на развитие на системата за спешна медицинска помощ.


Това е общата рамка, която правителството следва, но всяка отделна стъпка в реализирането й е самостоятелна и изстрадана. Например проектът за обновяване на инфраструктурата на Спешната помощ с финансиране от Европейския съюз, който беше обявен преди точно една година, но все още не е готов заради административни подробности. Или създаването на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ, който също се замисля от 2016 г. насам и в който всички 7000 служители в спешната помощ ще имат възможност за продължаващо обучение, но също не е готов, защото трябва да си изчака реда по изпълнението на плана.


Засега реално направеното по реформата, започнала преди три години, е административната подготовка за нея, както и увеличението в бюджета за заплати на спешните медици, каквото имаше за тази година и има и в проекта за догодина (по плана до 2020 г. възнагражденията в сектора трябва да са двойни на нивото си от 2014 г.). Останалото - същинската работа по ремонти и модернизация на спешните центрове, осигуряване на нови линейки и оборудване, обучение на кадрите и привличане на нови - тепърва предстои. За 2018 г. здравното ведомство има големи амбиции в тези посоки.


проф. Николай Петров, министър на здравеопазването

© Велко Ангелов

проф. Николай Петров, министър на здравеопазването


Какво е обещано за 2018 г.


До 15 декември тази година трябва да е вече напълно готов проектът за обновяване на центровете за спешна медицина в цялата страна. След това предстоят процедури по обществени поръчки за изпълнението на ремонтите, така че работата ще може да започне най-вероятно следващата пролет. Проектът е на стойност 163.5 млн. лева по оперативна програма "Региони в растеж" и включва:


изграждането на 76 изцяло нови спешни центъра
реконструкция и ремонт на 155 вече съществуващи сгради
и купуване на 400 нови линейки.


В интервю за "24 часа" миналата седмица министърът на здравеопазването увери, че сроковете по европрограмата не са изпуснати и въпреки забавянето, проектът за обновяване на инфраструктурата на спешната помощ е на финалната права. Лично и вицепремиерът Томислав Дончев се е включил в подготовката на документите. По думите на министъра новите линейки ще струват 40 млн. лева, което оставя 80 млн. за ремонтите и новите сгради. Бавната част от подготовката е била дейностите да се планират заедно с кметовете по общини.


"Надявам се проектът да бъде осъществен - това е нещо добро за България и трябва да се възползваме. Така ще изградим добра мрежа за спешна помощ и ще осигурим добри условия за труд на спешните медици - ето половината им проблеми решени", коментира министър Петров. Посочва и че по другия проект ще се осигури обучение и квалификация, а третата мярка за догодина е повишаването на заплатите.


"Но пак никой не иска да работи в спешната помощ. Тук идва четвъртата причина - лошото отношение на обществото. Спешните медици са най-обругавани и върху тях се излива недоволството, когато линейката закъснее. И медиите имат своята роля - защо никой не съобщава, когато линейката идва на третата минута, а само когато закъснява? Ами дайте да ги похвалим", завършва той.


Ами, хайде. Това са 7113 човека, от които буквално зависят животи всеки ден. Лекарската професия е най-стресовата от всички, а в спешната медицина напрежението вероятно е двойно. Когато е съпроводено от битови липси, лошо заплащане и враждебно отношение от хората, на които си отишъл да помагаш - сигурно става и тройно, четворно. Ако обаче забавянето им струва живота на близък човек - сякаш нищо от това няма значение. В сегашната ситуация всички са губещи и единственото спасение ще е 2018 г. наистина да донесе обещаните промени.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5418 Неутрално

  При ГЕРБ е ТАКА- реформи НЯМА а когато има са БАВНИ но за сметка на това пък КАЛПАВИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 213 Любопитно

  Хайде, от мен да мине, да ви кажа как да реформирате спешната помощ.
  Организацията трябва да бъде като във филма "Спешно отделение".
  Една група, да ги наречем за кратко "пожарникари", трябва да събират всички припаднали по канафките. Другите, за кратко приемници или картъровци (от д-р Картър), приемат доставката от пожарникарите в обособени хангари, оправят ги и ги пускат да си ходят. Неоправените, в случай че са осигурени, се карат в болниците при "баш майсторите". Така е по света. В спешните отделения да се обучават млади доктори. Там мога да кандисам да се сложат и икони, защото се очаква по-висок процент "божа работа". Като се научат картъровците (справка в мрежата - д-р Картър) на занаят, "божата работа" се забранява. Имайки предвид особеностите на народонаселението в България, можем да станем европейски лидер по обучение на картъровци. Тези социалистически лозунги, които са писани горе, са "божа работа" отвсякъде. Мммдааа.

 3. 3 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 2066 Неутрално

  Как такситата идват за 2-5 ч, а линейката не може?!

  В Русия съм! В Русия съм!
 4. 4 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 2066 Неутрално

  2-5 минути*

  В Русия съм! В Русия съм!
 5. 5 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 213 Любопитно

  Една корекция. Личният ми опит показва, че някой майстори извън болниците са по "баш". Така че дали във, дали извън болница, всеки може да си намери майстора.
  Хайде да видим сега какво мислят докторите по този въпрос.

 6. 6 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Преди около месец имах спешен остър случай в къщи с наложителна животоспасяваща реанимация.Дадох съответното съобщение на 112 и реанимационният автомобил с екипа пристигна ТОЧНО след 2 мин.!Благодаря ви!

 7. 7 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 513 Гневно

  Каква реформи кви 5 лева. НИЩО ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛО.
  1. Трябва да започне промяна в мисленето. Всички административни тикви да уврът, че ЛЕКАРИ НЯМА, НЯМА и да има. Всичко де е годно за лекар ще бяга за по-добри заплати в Германия,Англия, и т.н.
  2. С ограничения лекарски ресурс трябва да се захранят спешните отделения, а не да ги мотат по улиците и да ги бият за щяло и нещяло. Както и циганите да ги полват за ГП-та.
  3. Има достатъчно линейки - всички казват че няма ЕКИПИ. Ами то в подмяна на парка и ремонт на спешните са комисионните, разбираме ги. Ама от спешна помощ имаме нужда. Да въвеждат парамедиците. Където с шофьорска книжка и начални познания за оказване на бърза помощ отиват на адреса, вземата болния и го докарват до приемното спешно отделение и толкова. От там нататък се оправят квалифицираните специалисти.
  И тогава няма да има закъснели линейки и бити лекари. Да няма да има и безплатни прегледи и изписване на рецепти, т.е. домашни посещения на спешна помощ(АМА това не влиза в задълженията на спешната помощ). Ако прегледа в спешното отделение покаже че викането е фалшиво - ДЕБЕЛИ ГЛОБИ, ЧСИ и да видим ще си позволили някой майтап с спешната помощ.

 8. 8 Профил на cintaksis
  cintaksis
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Включете пожарната, както е в САЩ. Там 5-6 пожарникари отиват, вземат човека и го карат в болницата в спешното отделение, където 1 лекар или двама се занимават с притигналите. Никой не се занимава да го спасява у дома му. Откъде да се вземат толкова много лекари?

 9. 9 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1785 Неутрално

  Глупавият електорат още не е разбрал,че докторите намаляват и скоро ще свършат. И продължват да се оплакват вместо да попитат Тиквата защо в София има само 12 екипа на СМП, а всеки ден над 40 лимузини вкл бронирани возят задници от МС, Парламент и т.н. денонощно. Перверзията е,че продължва да се пише и говори за 'липсващи линейки, 'липсваща апаратура', 'липсващи дефибрилатори'. Удобно заобикалят истината ,че няма хора, които да работят за жълти стотинки след като гумаджия с основно образование взима по 10-12 лева за смяна на автомобилна гума, а лекарите трябва да работят за левче или за без левче. И управляващите продължават да се правят на ударени с мокър парцал и да обещават 'липсващите неща , никога обаче да плащат достойно на медицинския персонал. Как да го наречем това освен мръсни комунистически игрички. А електоратът крайно време е да разбере ,че здравеопазването се плаща или с пари или с човешки живот и ако иска промяна ще трябва да спре да нашепва на политическата класа думата 'безплатно' и в същото време да изрине политическите боклуци , които го обещават безплатни неша за сметка на медицинския персонал без оглед на реалностите заради моментната изборна ‘полза’.
  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 10. 10 Профил на Vick Mara
  Vick Mara
  Рейтинг: 8 Неутрално

  (VICK MARA LOAN COMPANY)

         ([email protected])

  Здравейте, аз съм г-жа Вик Мара, заемополучател легитимен и надежден заем за заеми
  при ясни и разбираеми условия с 2% лихвен процент. от
  USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
  Лични заеми, студентски заеми, автомобилни заеми и заеми за плащане на сметките. ако ти
  нуждаят се от loana2
     трябва да направите, за да се свържете директно с мен
  В: ([email protected])
  Бог да те благослови.
  На Ваше разположение,
  Г-жа: викай мара
  Имейл: ([email protected])

  Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: ([email protected])

 11. 11 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 12. 12 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 13. 13 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 14. 14 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 15. 15 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 16. 16 Профил на PAULSON LOAN INVESTMENTS
  PAULSON LOAN INVESTMENTS
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите ли незабавен паричен заем ?, Нашата компания работи по ясни, гъвкави, прозрачни и лесни за разбиране условия. Ние предлагаме много ниски лихвени проценти във връзка със забавянето на икономическата активност (рецесия) в повечето страни по света. Възможно е да имате лош кредит. Нашата компания сега предлага заем за по-ниски лихвени проценти, така че от какво се нуждаете, за да увеличите бизнеса си? Или имате нужда от пари за някои лични цели? Защо да не се свържете с нас сега, когато предлагаме лични и законни заеми при лихвен процент от 3% за максимален период от 25 години. Заинтересован кандидат може да се свърже с нас по електронна поща сега: [email protected] или Whats App номер +18077007921

 17. 17 Профил на Gregorg Clem
  Gregorg Clem
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите бизнес заем? Лични заеми, студентски заеми, заеми за консолидиране на дълга, необезпечени кредити, рисков капитал и т.н. Ако е така, пишете ни днес ([email protected]) и вземете заем днес.

  Спешна оферта за заем.

 18. 18 Профил на Gregorg Clem
  Gregorg Clem
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имате ли нужда от заем? лични заеми? бизнес кредити? ипотечни заеми? земеделско и проектно финансиране? ние даваме всички видове заеми при 2% лихвен процент! Имейл за връзка ([email protected])

  Спешна оферта за заем.

 19. 19 Профил на Susan Benson
  Susan Benson
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ДОБРЕ ДОШЛИ в Sunshine Financial Group, нашите цели са да осигурим отлични професионални услуги.

  Вие сте бизнесмен или жена? Имате ли някакви финансови затруднения или имате нужда от средства, за да започнете собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да започнете малък бизнес? Имате ли нисък кредитен рейтинг и за Вас ли е трудно да получите заем от местни банки и други финансови институции?

  ние сме законен и реномиран заем компания. Ние сме динамична компания с финансова помощ. Нашата основна цел е да ви помогнем да получите услугите, които заслужавате. Нашата програма е най-бързият начин да получите нужното в един миг. Намалете плащанията си, за да облекчите натиска върху месечните си разходи. Получете гъвкавост, с която можете да използвате за всякакви цели - на почивка, за образование, за изключителни покупки

  Ние предлагаме широка гама от финансови услуги, които включват: лични заеми, заеми за консолидиране на дълг, търговски заеми, образователни заеми, обезпечени ипотечни кредити, необезпечени кредити, ипотечни заеми, заеми за заеми, студентски заеми, нисък лихвен процент от 3% годишно за физически лица и юридически лица. Получете най-доброто за вашето семейство и притежавате дома на вашата мечта също с нашата обща схема за заем.

  НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ КРЕДИТИ - КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ДОСТЪПНИ ЗАЕМИ.

  Ако се интересувате от получаване на заем, моля, пишете ни за повече информация чрез имейла по-долу.

  Имейл: ([email protected])

  Очакваме с нетърпение да чуем от вас възможно най-скоро.

  за разбирането
  Сюзън Бенсън

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21 Профил на Adrian Smith Leonardo
  Adrian Smith Leonardo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте всички

  Това е Адриан Смит Леонардо, аз съм частен кредитор. Предлагам всички видове заем при много евтина лихва от 3%. Раздавам всички видове заеми, от които се нуждаете, и вие сте добре дошли да кандидатствате от нас, защото сме една от най-добрите и лицензирани компании.

  Свържете се с нас днес чрез e-mail: [email protected], обадете се / текста ни също: +1 (940) 641-8283 и Webstite: https://asmith9000o1.wixsite.com/adrianfinance

  Уверявам ви със 100% гаранция, че ако стигнете до нас за заем, вие никога няма да оставите с празни ръце, защото ние ще се отнесем добре с вас и ще сте сигурни, че никога не съжалявате, че някога сте знаели или кандидатствали от нас.

  Очакваме скоро приложението Ви
  С Най-Добри Пожелания
  Адриан Смит Леонардо

 22. 22 Профил на Hopkinson Lance
  Hopkinson Lance
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден,

  Кандидатствайте тук за заем, за да отпразнувате този празничен период и за всички останали видове заеми, е лесно и бързо, затова ако се интересувате, свържете се с нас чрез имейл чрез [email protected] с вашите искания.

  Благодаря.

 23. 23 Профил на mattew heart
  mattew heart
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Търсите личен заем, или сте отказали кредит от банка. Давам заеми на фирми и физически лица на ниска и достъпна лихва от 2%. Моля, свържете се с нас по имейл:
  [email protected]

  Благодаря,
  Г-жа Елизабет Тейлър

 24. 24 Профил на Octroi de Crédit
  Octroi de Crédit
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Търсите ли бизнес заем, личен заем,
  ипотека, заем за кола, студентски кредит, заем за консолидация
  дълг, необезпечен заем, рисков капитал и т.н.
  да откаже заем от банка или финансова институция за
  или няколко причини. Вие сте на правилното място за вашите решения
  готов! Аз съм частен кредитор, предоставям бизнес кредити
  и лица с ниска и достъпна лихва от 3%. Интерес.


  Свържете се с нас на e-mail: [email protected]

  ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ.

  Вашето пълно име:
  Адрес:
  държава:
  държава:
  Размер на кредита:
  пол:
  Продължителност на заема:
  Телефонен номер:
  факс:
  Месечен доход:
  Точната дата, от която се нуждаете от заема:

 25. 25 Профил на Octroi de Crédit
  Octroi de Crédit
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Търсите ли бизнес заем, личен заем,
  ипотека, заем за кола, студентски кредит, заем за консолидация
  дълг, необезпечен заем, рисков капитал и т.н.
  да откаже заем от банка или финансова институция за
  или няколко причини. Вие сте на правилното място за вашите решения
  готов! Аз съм частен кредитор, предоставям бизнес кредити
  и лица с ниска и достъпна лихва от 3%. Интерес.


  Свържете се с нас на e-mail: [email protected]

  ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ.

  Вашето пълно име:
  Адрес:
  държава:
  държава:
  Размер на кредита:
  пол:
  Продължителност на заема:
  Телефонен номер:
  факс:
  Месечен доход:
  Точната дата, от която се нуждаете от заема:

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK