Хибридна ли е демокрацията на ЕС

Хибридна ли е демокрацията на ЕС

© Георги КожухаровВсе повече се усилват и разпространяват съмненията за демократичното функциониране на Европейския съюз. Въпросът вълнува активните граждани и елитите (интелектуални, политически и т.н.). Има и безразлични, които не са малко. Това е друг много важен проблем. Недоволството от функциониращата демокрация се адресира най-често към "брюкселска бюрокрация", клише, наподобяващо митологична фигура, виновна за щяло-и-нещяло. Ако въпросната бюрокрация е проблемът, нещата не са чак толкова трудно поправими в условията на добре функциониращата демокрация. Но работата е тъкмо в демокрацията.


Нещо с демокрацията на ЕС не е наред


При демократичните режими е обичайно тези, които са получили властта, да се оправдават за неудачите си с избирателите, които според тях искат повече от това, което фактически дават, а управляваните таксуват бедите в обществото за сметка на управляващите, забравили за предизборните си обещания. В много комплексните общества, обаче, проблемът стои по различен начин. Принципът на модерната демокрация е политическото равенство, което е чисто количествено: един глас е един глас, равен на всеки друг, нищо повече и нищо по-малко. При вземането на колективно обвързващи решения, а тъкмо това е същността на политическата власт, на първо място излиза принципът на компетентност. Качеството излиза на преден план.
Демокрацията може да сътвори умопомрачителни беди. Подобни примери сякаш илюстрират смразяващата народолюбивото съзнание мисъл на Хегел за народа като онова всеобщо, което не знае какво иска. Но в голямата теория и в масовото съзнание се смята, че тъкмо народът знае какво иска и неговата воля има осево значение за функционирането на демокрацията. На референдума гледат като на литургия. Тая политическа болест е разпространена у нас. Но политиката и литургията са несъвместими. Съмненията и отказът от демократичните ценности са опасна съблазън, но е необходимо да мислим върху цитираното заклинание на философа. Не случайно демокрацията остава най-предпочитания между всички изпробвани в историята на човечеството политически режими.


Политическата история на Европа има светли, но и мрачни страници. И едните, и другите са свързани с демокрацията. Работата е там, че сме във времена на непрестанни социални промени, и, както вече са казали други, като че ли


единствената константа е промяната


Уроците от миналото са станали безполезни в настоящето. Това е безпрецедентна в историята на човечеството ситуация. Да мислим с категориите на миналото не е просто старомодно, а твърде, твърде опасно. Настъпва влудяващ разпад на времената, който все още не е осъзнат и осмислен. Миналото е безполезно, бъдещето става все по-непрозрачно.


Според класическата теза за линейното обществено развитие би трябвало функциониращата демокрация да се усъвършенства с натрупването на колективен опит, като резултат на поуки от неудачите, от една страна, и на политическа креативност, от друга страна, но фактическите резултати пораждат скептицизъм и разочарования. Началният красив проект за ЕС е едно, а реализацията му се оказва нещо друго. Демокрацията е в нарастваща зависимост от късно модерната меритокрация. Потънали сме до гушата в амалгама на две разнородни социално-политически конструкции. Мериторкацията елиминира, понякога безцеремонно и неудържимо, демократичните ценности, стандарти и механизми като неефективни: превръща демокрацията във фасада. Това се вижда от публиките, което не означава, че се разбира действителната ситуация.
Понякога разбирането е криворазбиране, което е видно за външния наблюдател, от гледна точка на критическото мислене и критическата публичност. Публиката предпочита да борави с "това да", "това не", но в условията на нарастваща комплексност на социалните отношения такова "подреждане" произвежда хаос. Хаосът е утробата на несигурността. Най-голямата вина е наша – на учените, експертите, интелектуалците. След това са политиците.


Най-важно в политиката са колективно обвързващите решения, а в ЕС те се вземат фактически на основата на меритокрацията. В модерния си смисъл понятието меритокрация означава йерархия на позициите в политическото общество според признати заслуги (качества), приписвани не по наследство, а на основата на рационални, писани правила и стандарти за оценка. Когато експертът казва нещо по въпрос, по който не сме компетентни се смята за разумно да го слушаме.


Ето една социологическа теорема за любителя на социалната геометрия: Колкото по-комплексен е светът, в който живеем, толкова повече се налага да слушаме експертите. И наистина, противното може да се окаже безумие, катастрофа, кошмар, за който сами сме си виновни. Това е в основата на възхода на меритокрацията. За хората, свикнали да се уповават на здравия смисъл разказът за меритокрацията изглежда много убедителен. Но какво става в такъв случай с демокрацията? Тя става хибридна.


Хибриди има, както в природата така и във всяка социална сфера. От овощарството, зеленчукопроизводството и текстила до епистемологията (хибридни знания) и манипулациите на общественото мнение(пропагандата). Има преднамерено и непреднамерено срастване на различни видове в нещо трето, което се нарича хибрид. В категориите на чисто и нечисто се говори за чисти видове и такива, които са нечисти. Не винаги нечисто е в морален или някакъв друг ценностен смисъл. Във връзка с нашумелите в последните години хибридни войни и не само по тази причина се налага негативният смисъл на понятието хибрид. При хибрида от какъвто и да е род се вижда функционалната полза или вреда. Нещо работи, функционално е, но не се знае в какво се състои вътрешната връзка на разновидностите, образуващи нов и различен като цяло вид.


Хибридното знание (епистемологически въпрос) наподобява техническите знания. Срастването на демокрацията и меритокрацията в ЕС е типичен социално-политически хибрид. Това срастване поражда подозрението, че има нещо нередно с демокрацията и основание да се определи тя като хибридна демокрация.


Меритокрацията не е узурпация на власт. Узурпацията е до болка позната в политическата история на Европа. Развитието на демокрацията в късномодерната епоха и специално при реализацията на проекта за обединена Европа (ЕС) е


постъпателното утвърждаване на новия тип меритокрация


Тенденцията поражда тревоги. Ребром поставеният въпрос е дали не настъпва наистина залезът на демокрацията, а заедно с нея и изпепеляването на констелация от европейски социални, политически и екзистенциални ценности. Не, модерната демокрация претърпява трансформация.


Всяка дълбока трансформация преминава през криза.


Настоящата трансформация е най-драматичната в модерната епоха


Демокрацията в чист вид и модерната меритокрация се намират в позитивна поляризация. Това означава, че противоположностите се свързват в едно и в това е хибридът. За да стане разбираем сложният проблем, можем да си послужим с аналогия. Има фундаментални научни открития, чиито последици са много рискови. Става дума за нов тип рискове, когато последиците са непоправими и не могат да бъдат компенсирани по никакъв начин . В такъв случай не може да се приеме за единствено меродавно мнението на учените и експертите. На първо място се поставя информираното съгласие на всички, които евентуално биха понесли вреди. По аналогичен начин стоят нещата и с хибридната демокрация. Избирателите имат последна и решаваща дума, тоест


меритокрацията е ресурс на демокрацията и нищо повече


Някои хора биха възроптали, че тук се прекалява с теорията. Ситуацията на съвременния свят обаче е такава, че всеки член на обществото е необходимо да се чувства, както би казал Кант, пълнолетен гражданин на Европейския съюз. За да избегнем евентуални недоразумения е необходимо да се подчертае, че никой от меритокрацията не е имунизиран срещу критика от страна на демократичните общности. Патосът на тази статия е да знаем какво правим.


През текущата година се провежда (в интервал от 9 години) Петата вълна на European Values Survey, което вече обхваща 47-те европейски страни и региони. В началото на идната година, когато започва Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, ще разполагаме с данните. Разбира се, съвпадението е случайно. Интересно е какво ще ни покажат емпиричните социологически измервания. Още повече, че изследването е лонгитюдно и от най-висока класа. Включени са, естествено, въпроси и за състоянието на демокрацията в европейските страни, отношението към институциите на ЕС и т.н. Надявам се, да се развият в България задълбочени и дългосрочни дебати върху функциониращите в европейските общества демократични ценности – в страните от ЕС и всички останали европейски страни.


Проф. Георги Фотев е почетен професор на Нов български университет и директор на Центъра за изучаване на европейските ценности при НБУ. Автор е на голям брой научни публикации у нас и в чужбина. Проф. Г. Фотев е National Program Director на European Values Study/Survey. Той е действителен член на European Academy of Sciences and Arts от 1993 г. Репресиран е от тоталитарно-комунистическия режим. Семейството му е изселвано по политически причини. Дълго време не му разрешават да следва, бил е работник и т.н. Министър на науката и висшето образование (1991). Три мандата е директор на Института по социология към БАН. Сред основните му трудове са книгите: Социална реалност и въображение (1986, изд. на гръцки език в Атина, 1996), История на социологията, том 1-2 (1993), Другият етнос (1994), Ethnicity, Religion and Politics (1999), Криза на легитимността (1999), смисъл на политиката (1999), Граници на политиката (2001), Диалогична социология (2004), Дисциплинарна структура на социологията (2006), Дългата нощ на комунизма в България (2008), Българската меланхолия (2010), Сфери на ценностите (2012), Смисъл и разбиране (2014), Човешката несигурност (2016) и др. В чест на проф. Г. Фотев е публикуван монументалният сборник "Светове в социологията" (2006) с участие на негови ученици, колеги и на световни имена в социологията като Зигмунт Бауман, Едуард Тирикян, Майкъл Бъроуей, Джон Рекс и др.

Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 433 Неутрално

  "Демокрацията е в нарастваща зависимост от късно модерната меритокрация. Потънали сме до гушата в амалгама на две разнородни социално-политически конструкции. Мериторкацията елиминира, понякога безцеремонно и неудържимо, демократичните ценности, стандарти и механизми като неефективни: превръща демокрацията във фасада"
  "Меритокрацията не е узурпация на власт."
  Меритокрацията отдавна се е въздигнала до елитарни висини и гледа на суверена като на маса инертни овце, които трябва да са управляват. Меритокрацията днес не смята за нужно да аргументира своите действия и решения, които влияят изцяло на суверена. Меритокрацията би трябвало да функционира в абсолютно свободна от непотизъм среда.
  Като гледам българските меритократи се сещам за видния меритократ Бай Тошо.

 2. 2 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 600 Неутрално


  До коментар [#1] от "Deinio":

  ....Меритокрацията отдавна се е въздигнала до елитарни висини и гледа на суверена като на маса инертни овце, които трябва да са управляват...

  Смисъла на демокрацията е овцете да вземат нещата в собствените си ръце, да са активни ,образовани , постояно да се борят за правата си и да не отстъпват пред онова там мери...Защото демокрацията не идва само отгоре а смисъла е да има движение и отдолу , откъм овцете...
  Професора е прав но статията му е крайно едностранчива и неубедителна...

 3. 3 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Български професор като чуя, особено такива дето са специалисти в политиката си представям умел трол който набива дяволи в главите на хората. И този май май е от тези, щото сее недоверие. Стигнах до"демократичните режими" и спрях да чета....направа падладях

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 4. 4 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 2681 Неутрално

  "активните граждани и елитите" - Макрон срещу Меланшон и Фийон. Старите елити инкасират сериозна загуба от активните граждани.

  " Недоволството от функциониращата демокрация се адресира най-често към "брюкселска бюрокрация"" - Тц. Недоволството се адресира към офшорната икономика но старата политическа класа "ляво-десни". "В ЕС ТЕЧЕ НЕВИДИМА ДАНЪЧНА РЕВОЛЮЦИЯ" - http://www.segabg.com/article.php?id=876247

  "Нещо с демокрацията на ЕС не е наред" ЕС се преосновава според мнението на активните граждани, а не според старите "елити".

 5. 5 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  Колкото по-комплексен е светът, в който живеем, толкова повече се налага да слушаме експертите.

  Проблемът е, че ако експертите/политиците объркат - те не плащат това от джоба си, плаща го данъкоплатеца. Експертите и политиците (тези дето вземат/лобират решения) трябва да носят последствията от тях. След като почнат да ги носят, много бързо ще се откажат от даването на съвети.

 6. 6 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#2] от "lynyrds":

  "Професора е прав но статията му е крайно едностранчива и неубедителна..."

  Всъщност професора узобщо не е прав.
  Има няколко основни камъка на политологията, които професора лекичко загърбва:
  1.Основната разлика между демокрацията и всички останали "платонови" форми на управление (включително и меритокрацията - прочетете Шумпетер) е, че ВСЕКИ гражданин трябва да участва в управлението. Докато Платон казва, че обикновения гражданин не е достатъчно (информиран, умен, зрял и тн) за да участва във взимането на решения. В този смисъл всякакви мантри за меритократична демокрация са демагогия.
  2. Другия крайъгълен камък който професора заобикаля е: кой все пак трябва да решава, когато елитите (меритократите) си противоречат?
  3. Идеята на политиката не е постигане на благоденствие на народа ( това е една утопия, защото мерките се променят). Идеята е постигане на съгласие.
  4. Всяко общество управлявано от квалифицирано малцинство (на база някакъв ценз - при меритокрацията научен) еволюира до диктатура на един човек.

  Вместо философски залитания професора може да посочи практически решения за демокрацията. Например, референдумите, които така хули:
  1. Не може и не бива да се провеждат референдуми по сложни технически въпроси:
  - решения относно развитието на ядрена енергетика. Стринка Гюрга от Чепръчене хабер си няма от ядрена физика.
  - колко депутати да има в народното събрание. Това решение е по право на хора, имащи представа какъв обем работа се върши. Затова се делегират права (демократично) на хора, които да преценят.
  2. По въпроси касаещи общоживеенето, демокрацията може да се прилага малко по консервативно. Когато ситуацията не е критична (примерно Виденовата зима), референдуми променящи сериозно битието на всички граждани да се смятат за валидни само с квалифицирано мнозинство. Дали ще 60, 66, 70 или 75% е въпрос от технически характер. Примера, който бих дал в подкрепа на този подход е познатия до болка на всички Брекзит. Не бива, когато общественото мнение е на кантар да се правят завои към неизвестното.

 7. 7 Профил на gogata1955
  gogata1955
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Започнах да чета и бързо се отказах. Маститият автор ми напомни за фейлетоните на Христо Ботев -
  "...главата му - пет такива глави, каквото има "нашето доктор", макар то да е професор "на букурещкото медицинско факултето" и с конския си ум е зачудило и мало, и голямо."
  Действително маститият професор/не знам от кое факултето/ е зачудил мало и голямо.
  Обръщам се към някой изчел изцяло статията - ако има такъв юнак - с най-сърдечни поздрави и възхищение.

 8. 8 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  Демокрацията означава самоконтрол и себеограничаване в контекста на взаимоотношенията с другите - и по хоризонтала и по-вертикала. Означава да не правиш на другите това, което не искаш да ти правят на теб! Означава, че ЗАКОНЪТ е валиден за всички и няма "велик Вожд" и свита които да не са подвластни на него.
  В ЕС има бюрокрация но предпочитам нея отколкото "клептокрацията" и олигархокрацията, която ни предлагат като алтернатива.

  В България върви смазваща русификация! Чайка - вожд и учител на Цацаров.
 9. 9 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Любопитно

  Настъпва влудяващ разпад на времената, който все още не е осъзнат и осмислен. Миналото е безполезно, бъдещето става все по-непрозрачно.
  ==========
  И този разпад бе предизвикан от неправилното разбиране на демокрацията от недалечно минало .
  Например, докато падането на берлинската стена се счита за един от плодовете и плюсовете на демократичните промени , то от физиологична гледна точка , това е пускане на ожаднели овце извън кошарата навън за водопой (с извинение).
  Това ли е демокрация ? Това не е демокрация !
  Да навиваш с години пружината на единп пумпал , и изведнъж , без да предупредиш никой , да го пуснеш ......НЕ Е демокрация !!!

  Bukalemun
 10. 10 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2926 Неутрално

  До коментар [#2] от "lynyrds":

  Цитирам те:

  "Смисълът на демокрацията е овцете да вземат нещата в собствените си ръце..."

  Тцъ.
  Според великият Сун Дзъ цитирам по памет:"Когато овца води глутница вълци - тя ще загуби битката,когато вълк води стадо овце - то ще победи."

  Този,който обвинява и плюе народа,(и съответно оправдава "елитът"),е опасен манипулатор и мръсник!

 11. 11 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 472 Неутрално

  До коментар [#4] от "plebs":

  Жонглира с понятията автора с една единствена цел - да внушава недоверие в добрите европейски политики и свестните хора в политиката

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 12. 12 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11963 Неутрално

  Меритокрацията е нож с две остриета...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 13. 13 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#9] от "eti mehter":

  Приятелю, нали онзи ден видяхме колко си бос в науките. С какво право ни поучаваш в сложни неща като политология и философия? Задръж си брътвежите за побратимите ти от Анадола. Те по приличат на овце.

 14. 14 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Неутрално

  До коментар [#7] от "gogata1955":

  Започнах да чета и бързо се отказах.
  ========
  Не е нужно да си толерантен към статията ....
  Не я чети и ще и направиш добро.

  Bukalemun
 15. 15 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Неутрално

  Но в голямата теория и в масовото съзнание се смята, че тъкмо народът знае какво иска и неговата воля има осево значение за функционирането на демокрацията.
  =======
  Това е следствие.
  И намери ли се лидер който вижда какво НЕ иска народа , тогава демокрацията става статистика .....и това е най резултатния вид демокрация. ....
  Няма лозунги , няма клишета ....
  В резултат на нея , резултатите се появяват от само себе си. ...

  Bukalemun
 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Весело

  До коментар [#13] от "George Svinarov":

  :)....ами щастлива овца съм аз , щом си ме нарекъл така ....
  Доволен съм от овчара си .....

  Bukalemun
 17. 17 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#16] от "eti mehter":

  Да ме прощаваш, наричал съм те лицемер, неграмотен, безсрамен и лъжец. Овца никога не съм те наричал. И за нещата които съм те наричал е имало твои постове, доказващи тезата ми. Пак ми вкарваш думи, които не съм казвал, което отново те прави лицемер и лъжец.

 18. 18 Профил на Ivan Tcholakov
  Ivan Tcholakov
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Науката не може да даде отговор на всякакви въпроси, а в развитието (не непременно напредък) на обществото има много случайности. Да се чува мнението на експертите е добре, но последната дума трябва да има този, който поема риска, данъкоплатецът, избирателят.

  Втори въпрос е доколко експертите са добросъвестни. Науката мисля е в криза. От края на Втората световна правителствата финансират наука (Big Science), но това поставя хората на науката в политическа зависимост, ако не защитават политически предпоставени тези, вероятно имат проблеми с финансирането. Представете си, какво ще се случи с БАН, ако каже директно, че АЕЦ не трябва да се строи, например.

  Не виждам защо се противопоставят съвременната демокрацията и меритокрацията. България е република, т.е. общите дела се решават чрез политическо представителство, има институции, има процедури. Нашата работа като граждани е да изберем правилните хора. Ние не взимаме решения директно, но това не означава, че не трябва да контролираме избранниците си и да приемаме безкритично всичко, което предложат. Както някой писа по-горе, меритокрацията е елемент на демокрацията. А ако има референдум, може да се пита Конституционният съд относно въпроса или въпросите.

  Проблемът на ЕС не е в меритокрацията, зад тази думичка се крие елит, който де юре носи отговорност, но на практика е безотговорен. Тази сложност на европейските институции и големият обем от правила освобождават елита от отговорност, малко хора могат да се ориентират какво ставо. Както си седиш и фрас... идва някакъв регламент за нещо си и с големи глоби. Определянето на дневния ред на Европейската комисия и оттам на Европейския парламент е голяма мистерия. Има ли механизъм обществото да спира евфемистично казано волунтаристки напъни от европейските институции? Почти не.

  Аз мисля, че Европейският съюз има бъдеще и реформирането му през годините ще се случи, първо чрез промяна на управляващия елит и после чрез сериозен дебат за ценностите. Ако в бъдеще има конституция на ЕС, тя трябва да определи ценностите, а на да представлява сделка на елита от 1000 страници.

  Неприятното откритие на годината е, че за натиск за реформи в България не можем да разчитаме на партиите и институциите на ЕС.

 19. 19 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Неутрално

  До коментар [#17] от "George Svinarov":

  Задръж си брътвежите за побратимите ти от Анадола. Те по приличат на овце.
  =========
  Ето Svinarov .....!
  В рамките на 1 час , имаш наглостта да кажеш нещо и после веднага да го опровергаеш !
  Мерси , че ми помогна да те използвам като пример за типичната ви демокрация !
  Трябва да благодаря на форумната съдба , че ми помогна в случая. .... ;)
  Докато за мен това е оскърбление , за тебе е демократична ценност.....

  Bukalemun
 20. 20 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#19] от "eti mehter":

  Ето че си ЛЪЖЕЦ!
  Ето извадка от твой коментар 9:
  "Например, докато падането на берлинската стена се счита за един от плодовете и плюсовете на демократичните промени , то от физиологична гледна точка , това е пускане на ожаднели овце извън кошарата навън за водопой (с извинение)."

  По този повод казах, че побратимите ти от анадола по (значението на това по е "повече", в слъчай, че си позабравил майчиния си език) приличат на овце.

  И ти ЛЪЖЕШ, че съм те нарекъл овца, в коментар 16:
  "ами щастлива овца съм аз , щом си ме нарекъл така ...."

  Айде със здраве, щом се чувстваш щастлива овца.

 21. 21 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Весело

  До коментар [#6] от "George Svinarov":

  3. Идеята на политиката не е постигане на благоденствие на народа ( това е една утопия, защото мерките се променят). Идеята е постигане на съгласие.
  =========
  Съгласие между кои ?
  Между текущата политическа върхушка и тия дето умишлено променят мерките ли ?
  Ха ха ....тогава няма да негодуваш , че от хиляди километри ти идват бежанци със съмнителен бежански статут. Няма , защото си народ !
  Те.....над държавните институции са се наговорили и на тебе ти остава само да се приспособяваш на новите обстоятелства. .... ;)
  Не ми се сърди .....идеята е твоя !

  Bukalemun
 22. 22 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Неутрално

  До коментар [#20] от "George Svinarov":

  Те по приличат на овце.
  ========
  Степенуваш думата "овца" , Svinarov .....пределно ясно е какво искаш да кажеш ... :)
  Както и да е ,тази практика на увъртане на нещата , си е традиционна за вас , докато от гледна точка на останалия свят , е всичко друго ,но не и ценност !
  Вас .....имам предвид континентално . Има разбира се и свястно мислещи хора в Европа ,но те вече не са политически предсавени , за съжаление.
  Нека приключим тук ....и продължим след развоя на решението относно Пучдемон .....тогава ще ти се доизкажа ..... ;)

  Bukalemun
 23. 23 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#21] от "eti mehter":

  Вече знаем, че по икомика имаш слаб 2. Сега ти пиша 2 и по политология.
  Във всяко общество има така наречените групи по интереси (осъзнати или не). Например зърнопроизводителите, транспортните фирми и т. Н имат интерес акциза на горивата да е по нисък, докато социалните сфери (например учителите ) имат интерес да е по висок.
  Когато се говори за съгласие в едно общество се има предвид именно достигане ниво на компромис, който да е поносим за всички. В дадения пример всички са недоволни, но компромкса към момента е постигнат и поносим за всички.
  При Вас в анадола за съгласие броите само политическата върхушка (по твои думи) и именно затова народа ви повече прилича на стадо от нас в Европа.

 24. 24 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  И българския ти куца, там получаваш 3.
  По приличат = повече приличат, усилвам (степенувам ако кажеш) думата прилича. В случая дали повече прилича на овца, на слон или на слънце е все тая. Ударението е на прилича. И оприличаване (степенувано) и наричане са две коренно различни неща. На всичкото отгоре в сравнителна степен даже не е нужно да има съществена прилика.
  Та така Ети, в резюме:
  Икономика: слаб 2
  Политология: слаб 2
  Български език : среден 3
  Съвест : нула
  Чест : нула
  Подлост и лицемерие, отличен 6

 25. 25 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  До коментар [#22] от "eti mehter":

  "след развоя на решението относно Пучдемон .....тогава ще ти се доизкажа ..... ;)"

  Препоръчвам ти да не се занимаваш с казуса Каталуня. Вкарва те в беля и оттам почваш да навлизаш в противоречия.
  За какво говоря:
  Поддържайки и агитирайки в полза на Пучдемон и сепаратистите се откриваш по линия" Свобода и независимост за кюрфите в Турция". Бащицата ти едва ли ще е щастлив, че агитационната му машина поддържа такива идеи.
  От друга страна, ако заклеймиш Пучдемон и сепаратистите, защитаваш единна и силна Европа. Татенцето пак няма да щастлив.
  Няколко пъти ми направи впечатление, колко си непосладователен, коментирайки темата Каталуня и се замислих защо. Едва преди седмица се усетих, че темата е толкова противоречива и опасна за теб и затова сам се оборваш.
  Да си повторя съвета си:темата Каталуня може да ти донесе само вреда. Нали помниш, че при диктатурите всичко се записва и в един момент може да се окажеш Гюленист.

 26. 26 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Неутрално

  До коментар [#23] от "George Svinarov":

  компромис, който да е поносим за всички.
  =========
  Това е от финансовата страна ....а от социално обществената ?
  Да не е мулти култи .... :) ?
  А в Анадола тия неща са решени отдавна .....много отдавна .....
  И за да не си помислиш ,че го приписвам на Исляма , ще припомня .....още от времето на Ликия ги има тия ценности у нас ! Вие все още се понасяте по между си .....

  Bukalemun
 27. 27 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Весело

  До коментар [#25] от "George Svinarov":
  Няколко пъти ми направи впечатление, колко си непосладователен, коментирайки темата Каталуня и се замислих защо. Едва преди седмица се усетих, .....
  ========
  Нищо не си усетил .....с двуполюсния ти начин на мислене , нищо няма и да усетиш ! За теб , 3 та или 4 та гледна точка е табу !
  Ха да видим какво ще реши Брюксел и тогава. ... ха ха .....и при двата варианта ща побърквам от въпроси , свързани с ценостите и принципи европейски .... :)

  Bukalemun
 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4112 Весело

  До коментар [#25] от "George Svinarov":

  От друга страна, ако заклеймиш Пучдемон и сепаратистите, защитаваш единна и силна Европа. Татенцето пак няма да щастлив.
  =======
  И той и много като мене очакват решението. ... :)

  Bukalemun
 29. 29 Профил на hgi19540132
  hgi19540132
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Каква демокрация бе ... смех. Новата схема се нарича тоталитаризъм в кадифена ръкавица. Влизайте в час.
  И е далече по неприятен вариант от открития, откровен тоталитаризъм. Въобще не мисля че сме далече от времето, в което ще трябва да си крием убежденията и от собствените деца /като при Хитлер/.
  Само че при новата схема не те пращат в трудов лагер, ами почват да ти се случват разни неща - не те взимат на работа, не те канят на обществени мероприятия, банката не ти дава кредит и т.н. А всички вече имаме досиета далеч по-подробни от тия дето водеше КГБ навремето.

 30. 30 Профил на putlercaput
  putlercaput
  Рейтинг: 457 Неутрално

  ,

  R.I.P John McCain Forever in our hearts
 31. 31 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1395 Любопитно

  Демокрация ли е ЕС бюрокрацията да налага насила на мнозинството, да приема като ценност болестни състояния, характерни за някакво малцинство?

  мурзилка
 32. 32 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Кой шибан идиот измисли това заглавие? Не може ли да го пратите да стажува в брадва.бг или някоя подобна медия?

 33. 33 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  Много думи...
  Думи общи.
  И локуми.
  Смисъл няма сякаш.
  Бъра-бъра, два чадъра.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 34. 34 Профил на krj09540132
  krj09540132
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пародия на демокрация. СССР 2.

 35. 35 Профил на Nimart
  Nimart
  Рейтинг: 3698 Весело

  До коментар [#33] от "СДС":

  Издума "Дума" сума думи...Не бяха думи, а локуми...

 36. 36 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 630 Неутрално

  До коментар [#10] от "deaf":

  а тези дето обичат да говорят от името на народа :)

  Birds of a feather flock together.
 37. 37 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  инж. Ганев - малцинство от 5.87%
  Рейтинг: 332 Весело

  Чърчил се шегува, че най-силния довод срещу демокрацията е 5 минутен разговор със средностатистически избирател.

  Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?
 38. 38 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3966 Неутрално

  До коментар [#1] от "Deinio":

  А кои са меритократите?
  Поименно ако обичаш, защото аз не виждам нито един заслужил със знания, нови идеи, с доблест, труд и чест, мястото си в управлението на страната.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 39. 39 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#18] от "Ivan Tcholakov":
  ++++ Мисля като вас! Наред с другите фундаментални категории или разсъждение по темата, и мен като вас, винаги ме занимавал формалния , но много важен отговор на въпроса, който сте формулирал точно:
  ".....Определянето на дневния ред на Европейската комисия и оттам на Европейския парламент е голяма мистерия. Има ли механизъм обществото да спира евфемистично казано волунтаристки напъни от европейските институции? Почти не....."

 40. 40 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  Каква меритокрация, светът отдавна е в хватката на медиокрацията!

 41. 41 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 830 Неутрално

  До коментар [#2] от "lynyrds":

  С цялото ми уважение, в момента в който овцете вземат нещата в ръцете си веднага ще си намерят овчар, който да ги дои, стриже, взема им агнетата, тегли им ножа като станат излишни... а, да, пасе ги за да могат да се възпроизведат.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 42. 42 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#40] от "princess_x":

  +++++Много точно! Де да беше меритокрацията, която да управлява и то не само у нас.Поздрави!
  П.П. Току що започна по БНТ един вълнуващ, първокласен филм (гледал съм го 2 пъти) "Пътят на промените" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уйнслет, и си помислих в реда на нещата, които споделяме , как се е променил света за 50-60 години, и колко е трудно днес да намерим онази подредба на обществото и моралните му опори. Как всичко се размести и вече е трудно да причислиш някого към една или друга класа и определението политически "истаблишмънт" е невалидна категория. Каква гротеска- тогава републиканеца Дуайт Айзенхауер и днес "републиканеца" Доналд Тръмп.

 43. 43 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 2960 Неутрално

  Ах, каква чудесна криза :)

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 44. 44 Профил на Elan Morin
  Elan Morin
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Имайте предвид, че този е агент на Държавна сигурност и думите му трябва да се четат в съответния контекст.

 45. 45 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1667 Неутрално

  До коментар [#6] от "George Svinarov":

  "Всъщност професора узобщо не е прав.
  Има няколко основни камъка на политологията, които професора лекичко загърбва:
  1.Основната разлика между демокрацията и всички останали "платонови" форми на управление (включително и меритокрацията - прочетете Шумпетер) е, че ВСЕКИ гражданин трябва да участва в управлението. Докато Платон казва, че обикновения гражданин не е достатъчно (информиран, умен, зрял и тн) за да участва във взимането на решения. В този смисъл всякакви мантри за меритократична демокрация са демагогия.
  2. Другия крайъгълен камък който професора заобикаля е: кой все пак трябва да решава, когато елитите (меритократите) си противоречат?
  3. Идеята на политиката не е постигане на благоденствие на народа ( това е една утопия, защото мерките се променят). Идеята е постигане на съгласие.
  4. Всяко общество управлявано от квалифицирано малцинство (на база някакъв ценз - при меритокрацията научен) еволюира до диктатура на един човек. "

  Дали е прав професора или не е, няма как еднозначно да се каже, защото той развива няколко тези едновреенно и освен това не изказва крайни становища и рецепти, а по-скоро поставя за разглеждане въпроси, които така или иначе вълнуват хората.
  Но по вашите виждания:
  1. Не е ли вярно и днес виждането на Платон, че най-общо казано народа е наистина некомпетентен и не е ника трудно, да го излъжеш и накараш да подкрепи врени за него тези - примери бол. У нас например виждате т.н. патриоти каква поддръжка от населението получават, във Франция льо Пен, ВБ гласува за излизане от ЕС, в Каталония подобно и т.н. Поради това, не се ли налага да съществуват едновременно демократичните механизми ( избори, референдуми и т.н.) и мерикратично управление - последното доколкото има в съответната страна меритократи, с над нминималната комепетентност - у нас например не са много и почти не стигат до властта.
  2.Когато елитите си противоречат, а това е постоянно, решаваме ние, на коя част от тях ще дадем властта и като се объркаме и си платим за това, както се случи 96-97-а ( безплатни уроци няма:)), след това давамя на другата част и това ще продължава - ерго демокрацията и меритокрацията съществуват и определят живота ни.
  3.На никое управление целта не е била и няма да бъде т.н. "благоденствие" - то самото благоденствие е една фикция, а някаква степен на успешност на самото управление, която се изразява най-вече в неговата продължителност в реално време и оценки в историческо време. Но е факт, че в исторически аспект, живота на хората, на всички хора по света, макар и в много различни мащаби и силно неравномерно, се подобрява и това е естествения ефект на смяната на управленията и в последните два-три века на мерикотократичните управления.
  4. Да има и такава възможност, но тук не е вярно обобщението "всяко общество".
  както показва историческия опит от последните 150 години, едни общества са шо-податливи и стават автократични, а други не и случайно или не:), живота в последните е по-добър и се подобрява по-бързо, докато при автократичните различните показатели се скапват и се стига довлощаване и откровени фалити. Плаща разбира се т.н. народ, няма кой друг, нали?

 46. 46 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#45] от "tsvetko_51":

  ++++++++Добре сте развил тезите си!

 47. 47 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 436 Неутрално

  Това не е анализ. Това е чудесна академична лекция. От години не се беше появявала такава в публичното пространство.
  "Все повече се усилват и разпространяват съмненията за демократичното функциониране на Европейския съюз."
  Въпросът с "демократичния дефицит" в ЕС стои почти от времето на създаването му. Именно това е и причината за много от предприеманите промени във функционирането на съюза през годините. ЕС е най - голямото постижение в историяята на човешката цивилизация. Каквото и да напише проф. Фотев, по която и да е тема, то заслужава огромно уважени и внимание. Поне от тези 20%, които имат капацитет да разберат написаното, и да се съгласят с него. Или ако не се съгласят да му опонират с адекватни аргументи.

 48. 48 Профил на dr.web
  dr.web
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Съгласен съм с професора, меритокрацията е форма на човешкото възприятие на света - в такъв смисъл тя съществува още от времената на първите империи по света - т.е. меритокрацията винаги е била атрибут на демокрацията.

 49. 49 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  меритокрация - Неозвенарство?
  Да видим уикито:
  Меритокрация (от латинското merito, „заслужил“, и старогръцката kratos, „власт“) е форма на държавно управление, основаваща се на участие в управлението на способните (заслужилите).

  Меритокрацията е система на „равните възможности“, при която хората се доказват чрез своите способности и талант, а не от богатството, семейството, това дали са по-привилегировани от други, фактори като социалното положение и политическата власт.

  Думата „меритокрация“ също често се използва за да определи типа на обществото,в което богатството, положението и социалния статус се определят чрез доказване на таланта уменията и интелигентността, било то чрез конкурс или друга демонстрация на идеи и възможности, както и получаването на доверие. Задълженията и социалния авторитет трябва да бъдат спечелени, а не наследени или възложени на произволни групи от хора. Меритокрацията се използва за да охарактезира и да критикува конкурентните за нея общества, които могат да приемат големите спадове в доходите, богатството и статуса в населението като предназначение за таланта, неговите качества, компетентност, мотивация и усилия.

  Терминът „меритокрация“ е използван за пъри път в книгата на Майкъл Йънг през 1958 „Rise of the meritocracy“. Терминът е определен да даде негативна оценка. Социалната система в книгата води до социална революция, при която масите свалят елита.

  От друга страна много хора вярват, че меритократичната система е нещо добро за обществото. Привържениците на меритократичната система смятат, че тази система е по-лесна и по-продуктивна от други системи, а освен това позволява да се сложи край на различията като пол, раса или социалните връзки.[1]

 50. 50 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 997 Неутрално

  Институциите на Европейския съюз се спавят в пъти по добре от всички останали със защитата на права ,отчитането и балансирането на интереси и ефективност на политиките,Непопулярни са сред гражданите и трудно ги убеждават,че отчитат волята им,но реално го правят много по-добре от националните правителства.Волята на гражданите се изразява не само с политически действия,дори не основно с политически действия.Колективните идеологии имат значително по труден достъп до институциите на Европейския съюз и трудно се прокарват идеологически мотивирани решения,което много добре.Всякакви активизми и лобизми трудно минават и дори ако в някаква степен минат не водят до решение,отвъд критериите за разумност и достатъчност.Европейските институции защитават и балансират и незаявени и непредставени права и интереси.,Демокрацията е общо казано механизъм за привеждане на действията на управлението и предвидимите последствия от тях към волята на гражданите,както и корекция на тези действия,когато последствията се окажат различни от предвидените.Това изисква функциониращи система за информиране на избирателите,ситема минимализираща възможностите за заблуждаване на избирателите,и адекватна система за отчитане на волята на избирателите(избирателна система).До скоро тази функция изпълняваха медиите,основно печатните по отношение на анализите и електронните за показване на дебати.Сега медиите правят точно обратното.
  От сега действащите механизми на тези условия отговаря най пълно системата за публична търговия с акции.Публичните дружества са длъжни да предоставят определена информация,като за невярна и непълна информация,както и за манипулативно представена понасят санкции и носят имуществена отговорност пред акционерите,Забранени са лъжливи ,както и някои манипулативни изявления.Анализи,въз основа на които се вземат решения се изготвят само от сертифицирани специалисти,като същите отговарят за добросъвестното им изготвяне.Инсайдерите са длъжни да обявяват сделките си.злоупотребата с инсайдерска имформация,както и предоставянето и се наказват тежко,Съответния регулиран пазар също публикува информация в първичен и обобщен вид.Рекламата е под силна рестрикция,инвестиционните посредници и хедж фондовете трябва да отговарят на стрктни изисквания.
  В политиката е обратното.Всеки идиот,който е подкрепен от определено количество идиоти може да се яви на избори.Никой не е длъжен да действа според обещанията си.Може да лъже безнаказано.Може неограничено да ползва реклама ,както и не е ограничен да плюе комкуренцията и да изрича по-отношемия на нея лъжи и полуистини,На директорите на публични компании изобщо е забранено да говорят за конкурентите,
  Разбира се такава система не може да се приложи директно ,но трябва да се заимстват и адаптират някои принципи и механизми

 51. 51 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#49] от "anarhochristian":

  Като всички системи,които не се базират на естествените механизми "меритокрацита изглежда на пръв поглед привлекателна,но не притежава основното качество "обратна връзка" Освеен това според заслугите звучи добре,но като се постави въпроса какви заслуги,пред кого,по какви критерии и кой и как ще преценява това ,няма задоволителен ,дори приемливо отговор.Единствено при демокрацията,съчетана с пазарна икономока,друга не е извеестна,съществува своевременна обратна връзка.При другите системи обратната връзка се осъществява само с бунт.Първоначално демократичните механизми са възникнали като по добра алтернатива на бунта,както са казли британците изборите заменят трошенето на глави с броене на гласове.

 52. 52 Профил на Gale To
  Gale To
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Толкова думи и напълно излишни чуждици само за да каже, че ЕС не е демократична институция, а е подчинена на парийни заслуги и чисто инстуционални зависимисти, но товае ОК и всички трябва да го приемат най-накрая щото е настоящата година. Въобще избори на 10 години, гласуват само “заслужилите”, никакви такива фейк новини по разни ми ти отвоени социални платформи, ако някой каже нещо на въпреки веднага да се порицае, да се доксне, да се уволно или каквото е подходящо за да млъкне. Абе май стана ЕСсср работата.

 53. 53 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 456 Неутрално

  И въпреки вас измислен професоре с псевдоним аген Йолов, доброто ще победи, а НБУ надявам се да фалира
  мръсниците като вас са в 10 кръг на ада

  BG e мини империя на злото.
 54. 54 Профил на Darcas
  Darcas
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Демокрацията е просто една фасада, като "комунизЪма", зад която определени елити управляват богатствата си. Вижте например САЩ - там поколения наред се отглеждат "бели" политици в Бръшляновата лига и почти няма черни, латиноси, или азиатци в политиката. От кумова срама сложиха Обама за цвят. Иначе говорим за толерантност. Политическите елити по цял свят се грижат единствено и само за своите интереси и тези на спонсорите им, като се капсулират от тия, които ги избират и им плащат сметката.

  България - вече 113-то място по свобода на словото
 55. 55 Профил на Binko Georgiev Binev
  Binko Georgiev Binev
  Рейтинг: 761 Неутрално

  Османската империя е била меритократична , везмали са децата еничари, обучавали са ги , и кой за каквото стане, едни за евнуси за харема, други за босанджии, демек охрана на градините на двореца, други за войската и са се издигали до паши, демек генерали, а най-кадърните са стигали и до велики везири

  въпросът е добре ли са живели християните, от които са вземали тия деца, или пък бедните мюсюлмани
  явно нито християните, нито бедните мюсюлмани са били доволни та са се вдигали на кърваво потушавани въстания против тая меритокрация
  нямало го е тогава професора , да им обясни колко е хубава меритокрация

 56. 56 Профил на Binko Georgiev Binev
  Binko Georgiev Binev
  Рейтинг: 761 Неутрално

  До коментар [#54] от "Darcas":

  или в Германия, Урсула фон дер Лайен я направиха от министърка на семейството на военна министърка, макар да няма компеенции нито в едното, нито в другото и май най-голямата и заслуга е , че баща и е бил дългогодишен министър-председател на Долна Саксония.

  Или Магда Квандт, по-известна като Магда Гьобелс, същаЖа дето си изтрови децата в бункера. А синът и Харалд Квандт бе главен акционер в БМВ и сега фамилната им фондация е основен собственик както в БМВ така и в много други немски концерни.

  денацификация в Германия? че то в България декомунизацията е по-успешна

 57. 57 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Магда Квандт, ... дето си изтрови децата в бункера. А синът и Харалд Квандт...
  ????

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни,/пак "българи" ще се наричат,/но българи дали ще са? РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 58. 58 Профил на Консерватор
  Консерватор
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Смисълът на цялата статия е в безполезността на миналото: "единствената константа е промяната... Уроците от миналото са станали безполезни в настоящето. Това е безпрецедентна в историята на човечеството ситуация. Да мислим с категориите на миналото не е просто старомодно, а твърде, твърде опасно... Миналото е безполезно, бъдещето става все по-непрозрачно."
  ====
  Бъдещето е непрозрачно тогава, когато няма минало!

  Миналото ни учи, че всички "нови" идеи са довели до различни от очакванията резултати.
  ====
  Демокрация на "експертите" е толкова нереална, колкото е нереална демокрацията на "философите".

  Да оцелем ни предричат/и в бъдещето-чудеса!/Но тез,след нас,ще са различни,/пак "българи" ще се наричат,/но българи дали ще са? РОДОТСТЪПНИЧЕСТВОТО Е ПЪРВОТО УБЕЖИЩЕ НА НЕГОДНИКА.
 59. 59 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 921 Неутрално

  Вече 28 години изминаха от онази дата, а все още ченгета от ДС се подвизават на първа линия в медиите.
  Какво да се чете на този Фотев ? Има решение на Комисията по досиетата от 2014 г., в което се казва, че псевдонимът „Йолов“ е бил даден на проф. Георги Фотев през 1987 г., когато бил вербован за агент на ДС.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK