От Истанбулската конвенция до доносничеството (социални роли и морални норми)

От Истанбулската конвенция до доносничеството (социални роли и морални норми)

© Николай Дойчинов



Целта на Истанбулската конвенция, според нейния член първи, е "да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие." Добре е преди да се критикува, документът да се прочете, и то в оригинал, защото преводът може да е подвеждащ - на български няма две различни думи за sex и gender. Gender role, социалната роля на всеки от двата пола, е това, което в дадена култура се смята за позволено, или очаквано поведение на жените и мъжете.


Например жената трябва да забулва лицето си на улицата, нейното място е в кухнята. Мъжът трябва да има мустации господарски нрав. Той може да бие жена си, ако тя не го слуша. Ако мъжът няма мустаци, мие чинии и не наказва жена сиза непослушание, той не е истински мъж. В някои култури жената буквално се смята за собственост на мъжа, тя може да бъде купувана и продавана. Разбира се, хомосексуалното поведение е най-голямото табу, най-непозволеното разчупване на традиционните социални роли —gender roles —в патриархално общество.


Но в Истанбулската конвенцията изобщо не става дума за това. Става дума за насилието над жените и децата и домашното насилие в семейството.




Изопачаването на смисъла на текста на Истанбулската конвенция се прави
или целенасочено, с цел някакви политически дивиденти


или се прави от хора, които не са прочели добре самия текст, а се подвеждат от тенденциозни интерпретации.


Като говорим за стереотипи на поведение (gender roles) на двата пола в патриархалното общество, те могат да се обобщят и като два типа морални ценности. В "На предела" Цветан Тодоров очертава разликата между героичните морални ценности и добродетели и "всекидневните". Разликата между героично и "всекидневно" морално действие е в това кой е обектът на действието. При обикновения морален акт обектът на действието винаги е конкретен човек или група от хора. При героичния е някаква абстрактна идея: Родината, светлото комунистическо бъдеще, нашата (християнска, ислямска, Западна) цивилизация.


Героичната смърт е саможертва в името на някакъв идеал или отвлечено понятие. Майка може да се жертва за децата си, пожарникар или плувец - за да спаси живота на непознат човек или на непознати. Но това са истински живи хора. Има разлика между абстрактната възвишена идея за "народ" или "човечество" и обикновената морална грижа за съдбата на конкретни нуждаещи се, или дори на всички конкретни индивиди, които съставляват човечеството. Съдба на всички хора по света би могла да бъде застрашена, да кажем, от световна ядрена война или глобална екологическа катастрофа. При абстракции като Народ, Родина, Светлото комунистическо бъдеще, Християнската цивилизация, Човечество, живота на отделния човекобикновено се губи.


От гледна точка на героичните морални норми, животът на много българи може да се жертва в името на свещената идеята България, или животът на много конкретнихора от народа може да се жертва (като се пратят в концентрационен лагер или се разстрелят) "в името на Народа". Героичният морал включва не само това да си готов да жертваш собствения си живот в името на светъл идеал, но често да жертваш и живота на други хора за него.


"Всекидневните" морални норми и ценности традиционно са били свързвани с жената


Жената се грижи за децата, дома и семейството: това е стереотипът за женската социална роля. Жената може да изпитва състрадание. Тя може и да се жертва за децата си. Проявата на състрадание не се включва в традиционния стереотип за мъжественост. Дори се смята срамно мъжът да бъде прекалено нежен и грижовен. Това се приема за немъжествено в едно патриархално общество. Традиционната роля на мъжа е да бъде воин, смел, силен, непоколебим, страховит (това са класически героични добродетели). Героят е готов да жертва живота си за абстрактни идеали като "родината", "свободата", "светлото бъдеще на народа". И дори да жертва живота на други сънародници.


В наше време социалните полови роли (gender roles) се размиват


Не е срамно мъж да плаче от състрадание, или да облича за децата си, да им готви и да мие чиниите, не е табу жена да бъде работещият и водещ член на семейството, да бъде бизнес дама, военнослужещ, или политически лидер.


Като говорим за традиционния героичен мъжки морал, той беше силно експлоатиран от тоталитарните идеологии. Те изискваха жертвоготовност на всеки в името на колективния идеал. На практика това можеше да означава както да жертваш себе си в битка с врага, така и да жертваш приятелите и дори роднините си, като ги предадеш на тайните служби на партийната власт, ако са съгрешили. Политически съгрешилия (в помислите и думите си) приятел или роднина след товабеше обявяван за враг на Народа и наказван. Тайните служби в тоталитарните общества бяха нещо като средновековната Инквизиция - морален стожер, пазител на общодържавния Идеал.


В постмодерната епоха обаче се наложи обратното: пълен морален релативизъм. Все по-често казваме, че няма не само общ за всички хора идеал, но няма и обективна истина, нито обективно добро и зло. Което е истина е морално за едни е неморално за други. Терористът и престъпникът за нас, за други е национален герой. Това е изключително порочен начин на мислене. Този морален релативизъм е язва на постмодерната епоха, която доведе и до ответна реакция - избуяването на религиозните фундаментализми и националпопулизми.


Добро и зло, разбира се, са човешки категории, не природни, и имат смисъл само в междуличностните отношения в обществото. Но ако приемем, че доброто и злото са относителни, ако приемем, че не съществува общоприето понятие за добро и зло в обществото, отваряме кутията на Пандора. Всеки човек има, разбира се, право на лична истина, на лична интерпретация на фактите и на лична защита. Но има все пак обективни факти. И трябва да има обективно (т.е. общовалидно, прието от всички хора и общества) понятие за добро и зло. В никое човешко общество не сесмята за добро да убиваш ближния си, да крадеш от него, да лъжесвидетелстваш против него. Не е добро също така и да пишеш политически доноси срещу ближния си, които ще доведат до репресии срещу него.


В дискусия във "Фейсбук" се появиха съждения, отъждествяващи информирането на криминалната полицията за терористи с писането на политически доноси. Абсурдно е да се отъждествява доносничеството, информирането на политическата полиция на един режим за "неправилните" политически възгледи на даден човек, в следствие на което тоталитарната власт предприема репресивни мерки срещу него, с това да информираш криминалната полиция за терорист, за нечии застрашаващи живота на хората действия или намерения. Едно е да бъдеш обявен за враг на народа, защото си казал виц срещу Сталин, Брежнев или Живков и за това да те пратят в затвора, а съвсем друго е да си терорист, който иска давзриви невинни хора.


Информирането на полицията за терориста-убиец е морален акт, акт на "обикновения" морал, загриженост за живота на живи хора, а не загриженост за живота политическата власт и нейната идеология.


Думата "донос" в българския език няма позитивни конотации. Според речника "донос" е: "Тайни сведения за лице, съобщени на висшестоящ в служебно положение или на властта с цел то да бъде злепоставено политически или служебно."


Доносничеството не може да бъде морален акт
за разлика от информирането на полицията за нечии криминални намерения


Ако моралът е нещо относително, значи просто няма морал. Ако няма общовалиден морал, всеки може да прави каквото си иска — да убива, да краде, да лъжесвидетелства, да доносничи срещу ближния си, ако това му носи лична изгода. Ако доброто е относително, значи добро е само това, което е изгодно за мен.


Картината, разбира се, никога не е черно-бяла. Да убиеш човек не е същото като да го наклеветиш пред властите (освен ако от клеветата не последва убийство). А дори и убийството може да е оправдано, ако е при самозащита, или за да се спаси живота на невинна жертва. Но все пак, ако говорим за морал, ние трябва да можем да степенуваме "нечернобелите" моралниказуси в реалния живот по степента им на сивост.


Близо 30 години след падането на комунистическия режим у нас продължават да излизат нови и нови сведения за хора, понякога високо уважавани професионалисти в своята област, хора с добро име, които са били вербувани да донасят на комунистическата ДС. Картината не е черно-бяла, всеки случай е индивидуален, и за да съдим справедливо, трябва да знаем всички факти — при какви обстоятелства е бил вербуван даден човек, дали на практика той е донасял за някого и какво точное писал в своите донесения. Знаем, че Държавна сигурност е притискала хора с някаква уязвимост да стават агенти, защото те от една страна могат по-лесно да бъдат притискани. Но аз имам приятели, станали пълнолетни през 1970-те или 1980-те, които са били притискани и въпреки натиска са отказали да сътрудничат. Те са изтърпели последствията от този отказ.


Има различни случаи. Например на лагеристи в Белене, през 1950-те, е било казвано, че ако не подпишат няма да излязат от лагера. Трябва ли да ги съдим, че са подписали? Трябва ли да съдим хора станали информатори под някакъв натиск, ако реално не са донасяли? Можем ли да ги мерим със същия аршин, с който мерим истински доносници, чиито доноси са разбивала съдби на невинни хора?


Някои доброволно са ставали доносници. Едно е да си сътрудничил доброволно за лична изгода, или от жажда за власт, или поради "вяра в комунистическия идеал", или поради някаква смесица от тези неща, а друго - да си се съгласил под натиск без реално да си навредил на някого. (Впрочем, през 1970-те или 80-те този натиск не е бил животозастрашаващ, но може да е бил свързан с публично опозоряване, или с възможност за софийско жителство, за висше образование, за пътуване в чужбина.) Едно е да си се съгласил да напишеш доклад като се върнеш, за да те пуснат да пътуваш на Запад, друго — да донасяш на Шесто за приятели, които разказват политически вицове.


Важно е с какво са те притискали, ако не си станал сътрудник доброволно, но най-важно е, ако си донасял, какво точно си донасял и за кого. Всяка вина, или невинност, или драма, е различна и лична. Но това не значи, че по принцип трябва да приемем сътрудничеството на ДС (с писането на политически донесения срещу хора, а не с информиране за реални криминални престъпления или намерения) като нещо нормално, или нещо, което е било неизбежно.


Тъжно е, че българското общество, за разлика от полското, или чешкото, или унгарското, да кажем, вече повече от четвърт век не може да стигне до съгласие по отношение на моралната си оценка за онова време, да се "справи" с миналото си. Досиетата можеха да бъдат изгорени веднага след промените и забравени, или можеха веднага да бъдат изцяло и напълно разсекретени — още тогава, в началото на 1990-те. Но нито едното, нито другото се случи у нас. Или още по-лошо — и двете се случиха частично и избирателно. Някои досиета бяха изгорени, други дълги години са били използвани като тайно оръжие, с което да се шантажират или при нужда публично опозоряват тези, които са сътрудничили и не са си признали.


Сега, когато четем каквото е оставало, виждаме, че много наши връстници са били следени, "разработвани", или каквато там е думата, но досиетата им ( папките с доноси срещу тях) са били унищожени след промените. Такъв е например моят случай. Това което открих е че съм имал досие с доноси за мен събирано още от началото на 1980-те, много преди излизането на списание "Глас", и това досие е било унищожено през 1990-та. А аз бях син на член на ЦК на БКП. Какво остава за хора от некомунистически семейства? От една страна ми е любопитно кои от приятелите и познатите ми и какво точно са донасяли за мен. От друга страна понякога си казвам — по-добре да не знам, да не се ровя в тази гадост.


Но все пак, защо всички други бивши комунистически страни в Източна Европа много отдавна отвориха досиетата, прочетоха ги, дадоха своята морална оценка, по принцип, както и за конкретни случаи, справиха се с миналото си и продължиха напред, а у нас това не стана?


Черно-белите "морализаторски" представи за света могат да доведат до изопачаване на фактите и дори до репресии, както по комунистическо време. Трябва да има нюанси и степени в оценката. Повечето хора не се нито чудовища нито светци и всеки е имал някакъв по-голям или по-малък грях в живота си. Но моралният релативизъм, отказът от всякаква морална оценка, или замитането на грозните факти под килима е не по-малко зло от моралния максимализъм. Премълчаното или преглътнатото, морално замъгленото, ни тежи като камък на гърлото и ни пречи да вървим напред.


Ако няма зло, и доброто се обезсмисля


Социалните роли се променят, обществата се променят, през 19 век още е имало законно робство, нормално е било мъжете да бият и командват жените си, Оскар Усйлд е лежал в затвора за хомосексуализъм. Донеотдавна в Европа имаше смъртна присъда. Да не говорим за войните и за лагерите на тоталитарните режими на 20-ти век. Но ако приемем, че добро и зло са изцяло относителни категории, ако приемем, че няма общовалидни морални норми — не убивай, не кради, не отнемай свободата или правото на живот и щастие на ближния си— то тогава обществото ще се разпадне. Ще се върнем в джунглата, където единственият закон е правото на по-силния. И всеки е в постоянна война с всички останали. Има все пак обективно добро и зло.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (145)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6582 Любопитно

  Социалните роли се променят, в зависимост дали на власт е БКП или нейните производни!
  ------------------
  Не, Левчев социалната роля не се променя - променя се чорбаджията - а лакеят натегач пак е лакей -натегач, бил той баща или син !
  Не ви е вярна Стамбулската концепция за ''социалните роли ''!

  [email protected]
 2. 2 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3170 Любопитно

  "Но в Истанбулската конвенцията изобщо не става дума за това. Става дума за насилието над жените и децата и домашното насилие в семейството. "
  =======================
  Ами като не става дума за това, защо всички първо това обяснявате?
  То и в математиката не става дума за секс, ама учителката не приказва за него.

  Еретик
 3. 3 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  точно , джендъра ви все ще се чете

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  "Но в Истанбулската конвенцията изобщо не става дума за това. Става дума за насилието над жените и децата и домашното насилие в семейството. "=======================Ами като не става дума за това, защо всички първо това обяснявате?То и в математиката не става дума за секс, ама учителката не приказва за него.
  —цитат от коментар 2 на Костадин Иванов


  "Всички" не обясняват първо това.
  "Всички" ОПРОВЕРГАВАТ ОСНОВНАТА ХИБРИДНА ОПОРКА,
  която се тиражира от знайни и незнайни ТРОЛЬОВЕ.
  С многократното си тиражиране, тази ОПОРКА
  има недвусмислената цел
  ДА ЗАМЕНИ ИСТИНСКИЯ ТЕКСТ И СМИСЪЛ НА КОНВЕНЦИЯТА.
  Нещо ИЗМИСЛЕНО НЯКЪДЕ В ХИБРИДНИТЕ ИНСТИТУТИ
  НА ХИБРИДНО - ДЕЗИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА
  да замени истинския текст.
  ПРОЧЕТЕТЕ КОНВЕНЦИЯТА В ОРИГИНАЛ
  Това ви го казват "Всички"
  Това ви го казва и АВТОРА ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ

  Понял ?

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на dorko
  dorko
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Точно Ленин, болшевизмът, комунизмът упражняваха терор чрез "изкореняване".
  В текста на конвенцията има израз: "изкореняване на... обичаи, традиции, основани на идеята... за стереотипни роли..."
  Проблем е, когато някой се е прицелил в миналото. Комунизмът правеше това. Той също говореше и за новата роля на жената. И произведе пародията "8-ми март". Той създаде "героини" като Роза Люксембург и Вела Пеева - "боркини" за "Светлото бъдеще".
  Какво сега атакува тази конвенция? Къде са обичаите и традициите? Фолклорът - пълен със стереотипи, основани на пола. Песни, приказки, обичаи, "мъжки хора"... Християнството - пълно със стереотипи, основани на пола. Ще изкореняваме ли?
  И защо има непреведен термин като "бенчмаркинг" в българския текст? Какво изкоренява това?

 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  Не мога да приема каквито и да било морални съждения от наследник на близък до властта писател, който е ползвал всички благинки на тоталитаризма и който сега се изявява като стожер на правата на еди-кой си! Просто има огромно значение, кой какво казва, за разлика от едни "демократи", които постоянно натякват: "Не е важно кой го е написал, а какво е написал"! Важно е! Даже на първо място е, кой го е написал, дали е изстрадал написаното или е отворил "Наръчник на агитатора" и е преписвал!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Любопитно

  Терористът и престъпникът за нас, за други е национален герой. Това е изключително порочен начин на мислене. Този морален релативизъм е язва на постмодерната епоха, която доведе и до ответна реакция - избуяването на религиозните фундаментализми и националпопулизм.
  ========
  Сериозно ?
  Ако твоя национален герой , за мен е терорист , аз сега религиозен фундаменталист ли ставам ?
  Критериите за тероризъм са си "рафинирани" и ясни в международен и общочовешки аспект !
  Нека автора държи на думата си както в началото на статията ..... че конвенцията не е катализатор на политическа страст и авантюра !
  Ако неговия съвремемен представител на национален герой за мен е терорист , тогава има манипулативен начин на подход и мислене към самата конвенция !
  В БСП я има тази "епидемия" ....в момента. ....

  Bukalemun
 9. 9 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 707 Неутрално

  Дълга статия. И за съжаление, съдържаща само глупости и евтини манипулации.

  Цитат от статията: 'Като говорим за стереотипи на поведение (gender roles) на двата пола в патриархалното общество, те могат да се обобщят и като два типа морални ценности'.

  Именно. Стереотипите на поведение са просто вид морални ценности, и като такива, не могат, и не трябва да регулрирани чрез правни норми (т.е. санкционирани от държавата).

  Изучава се още в първи курс, първи семестър, първа лекция по "обща теория на правото', в почти всички хуманитарни и икономически специалности в страната.

  Всеки опит да се санкционират морални ценности (и, особено от Европейска директива, имаща примат спрямо националниото право), съставлява особено брутална форма на отклонение от демократичните ценности.

  По същество, това е опит за създаване на 'нравствена полиция'. Най-малкото, би било особено успешен начин, за социалното ликвидиране на политически противници, посредством отправянето на недоказани обвинения за безнравственост- особено човеконенавистен модел, вече успешно тестван в Холивуд. А и във висшата политика- някой да си спомня за ДСК?

 10. 10 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2102 Любопитно

  От комунистически кратуни акъл не искам.
  —цитат от коментар 5 на tnk14543188



  До коментар [#5] от "tnk14543188":

  От коментарите ви в Дненик съдя, че вие сте комунист, патрЕот и путинофил.
  Та защо не искаш акъл от др. Левчев - комуниста?

  Предполагам, че вашата представляващата ви политическа партия е против конвенцията, т.е. е за насилието срещу жени и деца?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 11. 11 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  аман бе, левчев, аман...

  за това което става се говори отдавна, ам щото е от рубриката "Разкритата Адженда" го турят замитат под килима - естествено че има "обективно зло и добро" - но се спори кое е... и обществото не се разпада, а се разделя...
  ние живеем не в разпаднато, а в разделено общество, има едни с глобалистка Адженда които са се самонабедили за "водачи на човечеството", които имат глобалните телевизии и медии и създават илюзията, че говорят от името на "човечеството", и локални обезверени общности, които не могат да приемат глобалната свищина, но нямат средствата и възможността да изразят и организират ... "мрежа"...

  това което го живеем е планирано отдавна, след провала на маркс - дойде маркузе; единият обърна с главата надолу маркс, другият хайдегер... живеем по маркузе

  http://e-vestnik.bg/7218

  Дали не става въпрос за хора, които натрапчиво карат целият свят да живее според техните идиотски идеи? Не - става въпрос за нещо много по-сложно. Имаше един философ – Херберт Маркузе от Франкфуртската школа. Неговите идеи сега се въплъщават в света. А те бяха много прости. Маркузе е ревизионист-марскист. Несъгласието му с Маркс е само в една точка – че Маркс смята за революционна класа пролетариата (това се видя, че не е вярно), а според Маркузе истинската революционна класа са различни малцинства. Изолираните случаи – това е истинският революционен елемент. Според Маркузе цялата патология трябва да бъде определена за норма, а цялата норма – за патология. „Едва тогава – пише Маркузе – най-после ще разрушим буржоазното общество“.


  та левчев, сори ама продължаваш делото на тейко си - рушши, рушиш, ама ще построиш толкоз колкото и тейко ти... единия по маркс с априлски плам, ти по маркузе по задокеански...

  Je suis дани кирилов
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  извинявам се, малка поправка горе - "единият обърна с главата надолу хегел"- демек маркс

  Je suis дани кирилов
 14. 14 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  извинявам се, малка поправка горе - "единият обърна с главата надолу хегел"- демек маркс

  Je suis дани кирилов
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  аман бе, левчев, аман...за това което става се говори отдавна, ам щото е от рубриката "Разкритата Адженда" го турят замитат под килима ......това което го живеем е планирано отдавна, след провала на маркс - дойде маркузе; единият обърна с главата надолу маркс, другият хайдегер... живеем по маркузе.....та левчев, сори ама продължаваш делото на тейко си - рушши, рушиш, ама ще построиш толкоз колкото и тейко ти... единия по маркс с априлски плам, ти по маркузе по задокеански...
  —цитат от коментар 11 на samarianin

  :)
  Има нещо такова.
  Марксизмът беше заложил да прави жените общи, ама не успя.
  Та сега неотроцкистчетата се пънат да направят мъжете общи.
  Така да се рече - пробват се от "обратната" страна ...

  Виж, за оценката на Левчев може да поспорим.
  Не мисля, че рушенето им е в косъма и им осмисля живота. Просто морално са явно лабави и не могат да устоят на мекото на баницата ...
  И бащата беше истински поет ...

 17. 17 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Интересно в кой точно закон или друг нормативен акт е записано, че мъжът има право да бие жена си ако не го слуша?
  Всички тия положения, които са отразени в тази Конвенция ги има в Конституцията и други закони и нормативни актове.
  Цялата работа е в това, че в тази Конвенция е записано, че трябва да се отпуснат пари от бюджета за НПО, които да следят за прилагането.И то в размер на десетки милиони.Затова толкова скачат в защита на тази конвенция. Каквото и да говорят-става дума за пари.

 18. 18 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#16] от "xm...":

  от поезия нищо не разбирам - на левчев не знам и един стих, и не се чувствам беден...
  робърд грейвс казва че "поетите се занимават с Истина, учените с факти"
  живеем във времена, в които и "истината" на поетите и "фактите" на учените са един дол дренки - всички ядат от една копаня

  Je suis дани кирилов
 19. 19 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  Ако няма зло, и доброто се обезсмисля
  =======
  Ако няма НАКАЗАНО зло , доброто се обезмисля и става жертва !
  А злоупотребата на "липсата на смъртно наказание" , е най официалното му легализиране !
  В момента има един заловен терорист , избил 39 жертви на деянието си.
  Но човека си живее.... !

  Bukalemun
 20. 20 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#11] от "samarianin":
  Съгласен съм с коментара ти с изключение на последните изречения.Ако си мислиш, че Левчеви баща и син се опитват да променят каквото и да е било, си в голяма грешка.Тях ги водят чисто материални подбуди-апартамент, вила, нова кола, звание при бащата, а при сина става въпрос единствино за финикийски знаци.

 21. 21 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  До коментар [#16] от "xm...":от поезия нищо не разбирам - на левчев не знам и един стих, и не се чувствам беден...робърд грейвс казва че "поетите се занимават с Истина, учените с факти" живеем във времена, в които и "истината" на поетите и "фактите" на учените са един дол дренки - всички ядат от една копаня
  —цитат от коментар 18 на samarianin

  Ъъъ ... това не е за хвалба.
  Че не знаеш нещо не те правело по-беден.

  И не, не ядат всички от една копаня.
  Сужукарският възглед нито е аргумент, нито е също за прокламиране и адмириране, т.е. за хвалба ...

 22. 22 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1603 Неутрално

  Ами като не става дума за това, защо всички първо това обяснявате?
  —цитат от коментар 2 на Костадин Иванов


  Като чета коментарите във форума, обяснението не е излишно.

 23. 23 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Целият проблем с Конвенцията се състои в простата манипулация със смесването на два съвсем различни по съдържание проблема. Отворете коя и да е книжка от типа " Как да водим успешно преговори " или "Как да се представим на интервю" и пред очите ви ще лъсне елементарния алгоритъм за подвеждане на събеседника. В момента ,в който се отдели проблема с домашното насилие от джендърпропагандата ще стане ясно ,че 90% от хората ще подкрепят приемането на конвенция за първото и ще пратят второто в т.нар. "кръгла папка" ,тоест кошчето за отпадъци. Проблема е елементарен и не е нужно човек да е чел Хегел ,Хънтингтън или Адам Смит за да вземе разумно решение.
  Но ,както е писал колегата по-горе :става дума за пари ! А един от близките синоними на пари е абревиатурата НПО.

  Не отговарям на хейтъри.
 24. 24 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1603 Разстроено

  Като чета коментарите във форума, обяснението не е излишно.
  —цитат от коментар 22 на plamen_b


  А дори да "става въпрос за това" - не разбирам защо реакцията дори във форума на Дневник е толкова отрицателна към конвенцията. На някого би ли му станало по-добре, ако хомосексуалистите ги бият и изнасилват?!

  То затова и политиците са такива :-(

 25. 25 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#21] от "xm...":

  хахахаха аз не се хваля - констатирам
  разликата между бедния и богатия не е в имането а в мярата за достатъчно
  не мога да си сложа на сърце липсата на стихове от левчев в съзнанието ми

  инак ... всички ядат от една копаня, щото "Аджендата" днес им е една , а извора й е един... /останалото е театро/
  за останалите с достойнството остава сянкта в "процепите на обществото" /по Давила/

  Je suis дани кирилов
 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  ... не разбирам защо реакцията дори във форума на Дневник е толкова отрицателна към конвенцията. На някого би ли му станало по-добре, ако хомосексуалистите ги бият и изнасилват?! ...
  —цитат от коментар 24 на plamen_b

  Е, как защо?

  Конвенцията нали е срещу насилието над жени?
  Пък дори и вие сте се фиксирал и виждате в нея нещо друго!

  Т.е. Конвенцията в този си вид не е това, за което се представя!
  Ерго - Конвенцията е манипулативна, най-меко казано.

  Е, как да подкрепяш нещо, въобще по принцип, което е манипулация?

 27. 27 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#24] от "plamen_b":

  Ако хомосексуалните ги бият и изнасилват си има компентни органи-полиция, прокуратура, съд.Даже има специален текст в Наказателният кодекс, който третира изнасилването на мъже.Така че си има достатъчно законови норми, които защитават правата им както на всички български граждани .

 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Неутрално

  До коментар [#9] от "klecho":

  това е опит за създаване на 'нравствена полиция
  ========
  Малко остана
  Като внедрят изкуствения интелект в ежедневието на хората , толерантност по тия въпроси няма да остане !

  Bukalemun
 29. 29 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 799 Любопитно

  До коментар [#23] от "deviant":

  Как може да се тълкува чл. 60, ал. 1: Член 60 — "Молби за убежище, основани на пола (1) Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да гарантират, че насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като форма на преследване по смисъла на член 1, А, параграф 2, от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на допълнителна/добавъчна закрила" (https://goo.gl/mPsvBS ) в светлината на доклада на ООН за заместващата миграция (https://goo.gl/PFGu8H ):

  "Прогнозите на ООН показват, че през следващите 50 години населението на почти всички европейски страни, както и на Япония, ще бъде изправено пред спад и застаряване. Новите предизвикателства на намаляването и застаряването на населението ще изискват цялостни преоценки на много установени политики и програми, включително тези, свързани с международната миграция. Като се съсредоточава върху тези две поразителни и критични демографски тенденции, докладът разглежда заместващата миграция на осем държави с ниско фертилно състояние (Франция, Германия, Италия, Япония, Република Корея, Руската федерация, Обединеното кралство и САЩ) и два региона (Европа и Европейски съюз). Заместващата миграция се отнася до международната миграция, от която дадена страна ще се нуждае, за да компенсира спада и застаряването на населението в резултат на ниската раждаемост и смъртност."

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 30. 30 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Аман бре! Не мирясахте! Няма да мине наглата конвенция, няма! Колкото повече ни я навирате, толкова по убедени сме, че има подмолна и користна цел. Отдавна се овратихме от пропагандата ви. Каквото и да ни пробутват е е ясно, че е користни и далеч от истината. Издълбахте дъното, надминахте комунистите... опа, то вие самите сте си леви болшевики, та не е чудно, до какви висоти достигате .. в дълбочина. :-(

 31. 31 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Не подписвам такива идиотизми, дори да не са точно преведени:

  ""Член 60 — Молби за убежище, основани на пола
  1 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да
  гарантират, че насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като
  форма на преследване по смисъла на член 1, А, параграф 2 от Конвенцията за статута
  на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на
  допълнителна/добавъчна закрила. "
  https://rm.coe.int/168046246f

  А сега ми кажете къде е грешката в превода:
  "Article 60 – Gender-based asylum claims

  1Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that gender-based violence against women may be recognised as a form of persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and as a form of serious harm giving rise to complementary/subsidiary protection."
  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

 32. 32 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално
 33. 33 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1618 Неутрално

  Туй ше е нещо от рубриката "Другарю Сорос, никой не може да ми забрани да Ви обичам!"

 34. 34 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Какжо стажа . Писах и коментара ми не излезе!!

 35. 35 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Не прочетох статията. Превода е отвратителен
  Един специалист ми разправя че джендър се превеждало род.
  Род , рода са ми майка ми баща ми , децата ми , ...
  Евродепутатите ни за какво получават пари???
  Всички дремят .
  По добре да си остане джендър и да се знае че в нашия език нема такава дума.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Весело

  До коментар [#29] от "baba_zozolana":
  Начи ... туй турболибертариата ми е мно'о смешен!

  От една страна - застарявало населението и се очертавала демографска катастрофа, та трЕбело масов внос на мат'рял.
  От друга страна тоя същиот турболибертариат, като носител на прогреса, разбира се, се подмокря и дудне в захлас, че прогресът на техниката и технологиите измества и замества в производство и куп още обслужващи дейности трудящата се мат'рялоединица. Т.е. трябват и занапред ще трябват все по-малко трудящи се сс пот на челото в производството, зад волана, в ослужването или зад бюрце като офисен планктон мат'рялци.

  Тази шизофренност, разбира се, е само повърхностна в главите на гурутата.
  Още от древни времена всички властници, а и по-едрите роботърговци са знаели, че мат'рялът е основното богатство и основата за богатство.
  За главатарите на мувмента прогресариатски това е ясно и разбираемо.
  На мен ми е чудна самосуицидната шизофренност на масовката, която подскача подир тях. НПО-та, НПО-та, ама не може всичко да е НПО-та, та да им осигури на всички по копанка ...

 38. 38 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Не е виновна конвенцията , а и тая дума конвенция няма ли превод???

 39. 39 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Подборката на едностранни мнения е сигурен белег за пропагандистика.
  Журналистиката е друга бира.

  "Достатъчно е да направим една ретроспекция на прилагането на европейските стандарти за интеграцията на ромите и ще видим какво ще се случи с борбата с насилието над жени. Ще се изпълнят изискванията на Конвенцията за създаване на огромна администрация и развиване на мощна неправителствена мрежа, чрез които ще се усвоят стотици милиони евро при почти нулева ефективност. ... Така политическият елит прехвърля отговорността си за неприлагането на закона върху самия закон. Управляващите партии у нас превърнаха законите в нещо като предизборни програми, в декларации за добри намерения, които никога не се изпълняват. Това води единствено и само до още по-масово неспазване на законите, което засилва законодателния разврат в обществото ни.
  ...
  „Като отбелязват, че насилието над жени е проява на исторически неравнопоставените властови отношения между жените и мъжете, които са довели до доминация над жените и дискриминация срещу тях от страна на мъжете, както и до възпрепятстване на пълния напредък на жените;
  Като отбелязват структурната природа на насилието над жени като насилие, основано на пола, както и че насилието над жени е един от основните социални механизми, чрез които жените са принудително поставени в подчинена позиция спрямо мъжете;“
  В тези абзаци от Конвенцията вменяването на склонност от страна на лицата от мъжки пол към насилие по отношение на лицата от женски пол е дискриминационно по отношение на мъжете ...."
  http://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/koy-byaga-ot-istinski-debat-za-istanbulskata-konventsiya

 40. 40 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Освен изгубени в превода, анти-конвенцията са и хора, отдавна изгубили човешката си интуиция. Едно време, на това му викаха "природно интелигентен". Защото са предубедени, кръгозорът им се простира до ниския таван на къщата на село и никакви доводи не могат да стигнат до бетоновите им мозъци.
  Комунисти+патрЕоти - от тях ли ще вземаме акъл, те ли ще са ни моралните водачи, те ли ще казват кое е правилно и кое -не, щото "има е жени, които бият мъжете си /шопар Каракачанов/.
  Убеден съм, че конвенцията ще бъде подписана и забравена. Поредната хибридка няма да успее. Жалко, че с толкова малка провокация лъсва мега-пристотията на бг-населението.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Весело

  До коментар [#40] от "victor_victim":

  хахахаха поздрави на "човешката ти интуиция"

  https://www.youtube.com/watch?v=bdCXxUxI-WE

  https://www.theblaze.com/news/2018/01/09/lgbt-designer-defends-marketing-9-year-old-drag-queen-maybe-the-future-isnt-for-you

  Je suis дани кирилов
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 45. 45 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Не, карабастунов, точно защото Левчев-младши няма нищо общо с Левчев-старши, затова комундерите го мразите. Той за теб е предател.

 46. 46 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Данните за сътрудниците на ДС излизаха на две вълни. Изводът, който аз си направих, когато прочетох списъците, е че в тях присъства огромен процент от акдемичната общност на България. Все още действащи, живи хора, хабилитирани лица, които обучават и в момента младите. Също така - почти всички по-изявени публични личности са били свързани с ДС - политици, общественици, писатели, журналисти и т.н.

  Опитах се да преценя дали държавата целенасочено е вплела в примка елита си или тези хора са станали "елит" точно заради лоялността си, иначе нямаше да са на тези позиции сега. Нямам отговор.

  Но най-важният извод за мен е, че картите бяха свалени, списъците публикувани, но от това не последва нищо. Тези хора не загубиха обществени позиции, не преживяха позор, не се "скриха". Те пак са на водещи обществени места, така сякаш истината няма значение за никого. Част от тях все още поучават от ТВ студиата.

  Ситуацията ми напомня постфашистка Германия от 50-те и 60-те години, когато ревизията на фашисткото минало показва ужасяващите размери на виновните и замесените. Практически няма институция, университет, общността структура, в която да не е имало националсоциалисти. Реваншистки уволняват голяма част от тях, но се оказва, че няма да има кой да работи в страната, ако просто поринат всички.

  Тревожното е че на никого вече не му пука за тези доносници, защото идва ново поколение и макар да е ясно, че ДС ще се затрие от обществения живот на България след има няма 20-30 години по биологичен път, това, че неговата роля не е морално обработена, отваря път на ново поколение мерзавци, които при съответните политически условия бодро биха писали доноси отново.

 47. 47 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  точно , джендъра ви все ще се чете
  —цитат от коментар 3 на дерибеев


  Комундерите от кой джендър сте?

 48. 48 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#4] от "Hawaii":

  Другарят разбира само църковно-съветски.

 49. 49 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#5] от "tnk14543188":

  Той ако беше комунист ти щеше да го харесваш, тавариш.

 50. 50 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Весело

  Най-смешното е, че ЕВРОДЕПУТАТИТЕ
  и на ГЕРБ
  и на БСП
  и на ДПС
  и на "патрЕотите".....

  ДО ЕДИН са гласували ЗА КОНВЕНЦИЯТА !!!!!!!!!!!!!

  За пред ЧОРБАДЖИИТЕ СИ В МОСКВЕ

  насъскват Форумните си трольове и минусчии
  да облайват Конвенцията
  ДВУЛИЧНИЦИ и ЛИЦЕМЕРИ
  ха-хааааааа

 51. 51 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  До коментар [#7] от "lz2":

  Тогава защо приемаш казаното от ББ все едно Бог го е казал?

 52. 52 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2007 Гневно

  "се подвеждат от тенденциозни интерпретации."

  А защо вие драги автори не редактирахте редактирахте текстовете така, че да не позволяват тенденциозни интерпретации. Има хиляди начини, един текст стриктно да се описва основната си идея и да направи невъзможни тези погрешни интерпретации. Нали всеки автор на учебник дори за средното училище прави точно това - създава текстове, които водят право към целта.
  Може ли да заключим, че съставителите на конвенцията са мърлячи, които по този начин крадат публични средства.

  подпис
 53. 53 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#40] от "victor_victim":

  Не може така неграмотно да е преведено това.
  Бачо Варели е прав. Тия преводачи превеждат дословно и става манджа с грозде.
  Не може в тоя документ да има такова нещо като да се откажеш от традициите си.
  Смеят се на Баце че не знае езици а тия са направили такива грешки че са готови за "бой"

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 55. 55 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Весело

  Комундерите от кой джендър сте?
  —цитат от коментар 47 на Alarmstufe: Rot


  От един джендър са всичките - СЪВЕТСКИЯ ДЖЕНДЪР

  И си го предават СЪВЕТИЗМА ПО ПОЛОВ ПЪТ както се изцепи

  неотдавна Гуруго им - Антон Кутев......

 56. 56 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Весело

  До коментар [#47] от "Alarmstufe: Rot":

  ние сме елементарни като пол .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 57. 57 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  Баси конвенцията...! Пишело едно, ама трябвало да се разбира нещо друго. След време ще кажат, че следвало да се разбира нещо трето или четвърто. Защо? Какво им пречи да напишат нещата точно и ясно?
  Разясняват ни, кой каква роля имал... Под благовиден предлог за домашното насилие, се мъчат да пробутат, че обратните можели да бъдат нещо друго, тоест каквото си искали и останалите следва да ги признават. Тоест не просто следва да ги признават, ами са задължени да го правят. Значи, обратните дето искат да си осиновяват деца и се чудиш, кой е майка и кой е татко, трябва да им признаваш ролята, дето искат да я играят...?! Съжалявам, ама мъж да ми обяснява, че е майката..., нещо не ми се побира в главата! Или някоя лелка, детето да и казва татко...?! Стига бе! За това и конвенция имало...!!!

  Бивш tww09306483.
 58. 58 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#33] от "dosetliv":

  Както на теб никой не може да ти забрани да обичаш Путин.

 59. 59 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  До коментар [#36] от "Hawaii":

  Те другарчетата открай време осъзнават, че да си комунист е обидно и затова обиждат останалите на "комунист". Представяш ли си колко се срамуват от себе си?

 60. 60 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Весело

  До коментар [#36] от "Hawaii":Те другарчетата открай време осъзнават, че да си комунист е обидно и затова обиждат останалите на "комунист". Представяш ли си колко се срамуват от себе си?
  —цитат от коментар 59 на Alarmstufe: Rot


  Едно към едно рефлекса на циганките джебчийки в градския транспорт.
  Като ги хванат, че крадат, на висок глас започват да се псуват
  и обиждат на "циганка" и на "джебчийка"
  Форумните руски тролове са същите.......
  Засега им е забранено да обиждат на "руснак",
  ама на "комунист" и "путинист" обиждат...

 61. 61 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Аман бре! Не мирясахте! Няма да мине наглата конвенция, няма! Колкото повече ни я навирате, толкова по убедени сме, че има подмолна и користна цел. Отдавна се овратихме от пропагандата ви. Каквото и да ни пробутват е е ясно, че е користни и далеч от истината. Издълбахте дъното, надминахте комунистите... опа, то вие самите сте си леви болшевики, та не е чудно, до какви висоти достигате .. в дълбочина. :-(
  —цитат от коментар 30 на xox55541929


  Защо да не мине ???
  Защото са дремали , даже и Вицепрезидентката ни.
  Това е нещо като Правилник направен по законите на България . Направено е за Турция . Там са така.

  Но никой няма право да ми променя традициите.
  Сега се хващате за неправилно преведен текст и дивеете.
  Не мислите господа.
  Искаме да сте като хората а вие начело с Корни се дърпате като магарета на мост . Не излагате България. Излагате вас си.
  Като ши изхвърлят от ПЕС , както каза Станишката ще се осъзнаете .
  А, и сте и умни и красиви , нали. Бадева ви дават заплати .
  Не ставате и за овчари.



 62. 62 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#50] от "Hawaii":

  "Най-смешното е, че ЕВРОДЕПУТАТИТЕ
  и на ГЕРБ
  и на БСП
  и на ДПС
  и на "патрЕотите".....

  ДО ЕДИН са гласували ЗА КОНВЕНЦИЯТА !!!!!!!!!!!!!

  За пред ЧОРБАДЖИИТЕ СИ В МОСКВЕ

  насъскват Форумните си трольове и минусчии
  да облайват Конвенцията
  ДВУЛИЧНИЦИ и ЛИЦЕМЕРИ
  ха-хааааааа"


  +++++++++++++

 63. 63 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#24] от "plamen_b":Ако хомосексуалните ги бият и изнасилват си има компентни органи-полиция, прокуратура, съд.Даже има специален текст в Наказателният кодекс, който третира изнасилването на мъже.Така че си има достатъчно законови норми, които защитават правата им както на всички български граждани .
  —цитат от коментар 27 на mushashi


  Бъркаш!! Помисли!!
  Как ще докажеш че си насилван??

  Конвенцията е правилник който те уведомява какво е насилие за да не го правиш.
  Правилникът допуска да се споразумееш. да не стигаш до съд , защото там че трябва да доказваш а не можеш.

 64. 64 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Статията за комунизма ли е, или за отвлечените човешки идеали, които Конвенцията така бойко бори(ла) ?

 65. 65 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално

  Мисля, че "дебатите" относно конвенцията, за пореден път доказва, че България е просто държава, населена предимно с глупави хора.
  —цитат от коментар 42 на Weekend Warrior

  Стюпи, ми не! Не са глупави.
  Географията е съдба и предопределя историческото развитие.
  За добро или за лошо - ние сме си тук, били сме тук. Поради това историческите революционни преломи са ни подминавали в пика си, а сме се приобщавали към тях след като им е отминал революционният, краен, трошащ наред и лошо, и читаво плам и нещата са се поуталожили в руслото на прогреса в рамките на разумното. Т.е. прогресът при нас революционно се е осъществявал в неговата постреволюционна, не толкова акутна трактовка.
  Така става и сега. По-близо до еволюционното, отколкото до революционното.
  А вие си революционерствайте, кой ви пречи? Само не забравяйте, че всяка Революция винаги и неизбежно има своя Термидор ...

 66. 66 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#46] от "osho":

  Мерзавци има и днес, просто нямат тоталитарна власт. Признаем ли, че всеки от нас е потрнциален мерзавец, отваряме , по думите на автора на статията, кутията на Пандора.

 67. 67 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#31] от "plebs":

  И какво лошо видяха, драги путинАсти и националЯги, в това да се защитават жените и децата ви от насилие? Страх ви е че вас ще ви бият жените ви и няма да сте защитени? Споко, Конвенцията и вас защитава от домашно насилие! Или поради латентен хомосексуализъм нявсякъде ви се привижда някакъв трети пол? Какъв ви е проблема, та опищяхте орталъка?

 68. 68 Профил на tnk14543188
  tnk14543188
  Рейтинг: 0 Неутрално

  После разбрах, че според концепцията на феминистките, жената е социална конструкция. Те са убедени, че ако всички мъже се държат с жените като с мъже, жените също няма да са жени, а мъже. Тоест, нашето поведение към тях ги прави жени. И колкото и да е странно, в този водещ университет на САЩ в края на 20-и век беше извършен следният експеримент (не знам кой им е позволил): взимали бебета от нулева възраст и ги отглеждали и възпитавали по еднакъв начин, независимо от пола им. Същата храна, игри, дрехи. Този опит, разбира се, не довел до позитивни резултати. На момченцата нищо не им паднало, а на момиченцата нищо не им пораснало. Както момчетата ги привличало оръжието, а момичетата – куклите, така си и останало.

  http://e-vestnik.bg/7218

 69. 69 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#29] от "baba_zozolana":


  , вследствие на насилието над жени, над мъже или на насилието над пола въобще като понятие?

 70. 70 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#63] от "rorikabc":

  Казваш, насилниците ще прочетат конвенцията и ще разберат, че повече не могат да правят така...?!

  Бивш tww09306483.
 71. 71 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#60] от "Hawaii":

  миличко, вземи накрая да си научиш историята - първата държава която декриминализира хомосексуализма в света е СССР

  https://www.ozon.ru/context/detail/id/3848401/

  анадъмо - цялото световно гей движение е ляво и преобладаващо комунистическо /до сталин, след това почва да се ... "разочарова"/, магнус хършфелд посещава СССР през 1926, съветски другари редовно посещават през 20-те години конгресите на World League for Sexual Reform, кеймбриджката петорка сътрудници на ссср са вербувани по гей-линия.
  апропо гуруто маркузе е първа дружка на другарката роза люксембург и участва активно в създаванета на баварската социалистическа република 1919.
  а сексуалното възпитание в училище за първи път в света се въвежда през същата година в унгарската съветска република от министъра на на образованието комуниста дьорд лукач...

  в тази светлинана на историята е спорно кой е по-голям последовател на комунистическите идеи и правоверен комунист между теб и някои насталгични социалистически пенсионери

  Je suis дани кирилов
 72. 72 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#60] от "Hawaii":

  миличко, вземи накрая да си научиш историята - първата държава която декриминализира хомосексуализма в света е СССР

  https://www.ozon.ru/context/detail/id/3848401/

  анадъмо - цялото световно гей движение е ляво и преобладаващо комунистическо /до сталин, след това почва да се ... "разочарова"/, магнус хършфелд посещава СССР през 1926, съветски другари редовно посещават през 20-те години конгресите на World League for Sexual Reform, кеймбриджката петорка сътрудници на ссср са вербувани по гей-линия.
  апропо гуруто маркузе е първа дружка на другарката роза люксембург и участва активно в създаванета на баварската социалистическа република 1919.
  а сексуалното възпитание в училище за първи път в света се въвежда през същата година в унгарската съветска република от министъра на на образованието комуниста дьорд лукач...

  в тази светлинана на историята е спорно кой е по-голям последовател на комунистическите идеи и правоверен комунист между теб и някои насталгични социалистически пенсионери

  Je suis дани кирилов
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#67] от "dedalus":

  Престанете с глупостта за латентният хомосексуализъм,че по такъв начин директно си казвате, че сте гейове.В този форум само от гейове съм чел подобни идиотщини.

 75. 75 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 799 Неутрално

  До коментар [#69] от "conservamus":

  Ето го целият чл. 60 м злополучния му превод на български:

  Член 60 — Молби за убежище, основани на пола
  1. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да
  гарантират, че насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като
  форма на преследване по смисъла на член 1, А, параграф 2 от Конвенцията за статута
  на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на
  допълнителна/добавъчна закрила.
  2. Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от
  основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да
  получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.
  3. Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за
  разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за
  подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и
  процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на
  статут на бежанец и заявление за международна закрила.

  В английския текст е "applicants shall be granted refugee status according to the applicable relevant instruments" и "services for asylum-seekers as well as gender guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination and application for international protection".

  И аз се чудя след като конвенцията е срещу насилието над жени, защо жените изведнъж стават "лицето" или "лицата". При това положение не би ли трябвало името на конвенцията да е: "Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба
  с насилието над лица и домашното насилие"?

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 76. 76 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3714 Неутрално

  Защо да не мине ???
  —цитат от коментар 61 на rorikabc

  Защото поне според заявките сметките за гласуването в Народното събрание не излизат.

  Патриотите са против.
  БСП са против.
  Марешки са против.

  ГЕРБ не са излезли с позиция, но не са единни. Виж гласуването в Министерски съвет.
  Някои дупетати от гражданската им квота също се опънаха. Герги Марков със сигурност, имаше и други със сигурност.
  ДПС също си траят.

  Та сметките на дупетатските гласове "за" не излизат.
  Единственият начин да мине е през фатката да ги фане липсата един куп "противници" и при малък кворум "за" да имат повече гласове.
  Но това ще е огромен имиджов скандал за БСП и Патриоти, та не вярвам да го допуснат.

 77. 77 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#74] от "mushashi":

  Ми не, не съм гей. Женен съм, баща съм и съм на възраст. Но ми е смешен този панически страх от някакъв трети пол, за какъвто няма и намек в Конвенцията. Кой ги пуска тези глупости и с каква цел?

 78. 78 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#72] от "samarianin":

  Левотолерастите са съвременните комунисти.И те като тях забраняват свободата на словото и даже измислиха специален термин "реч на омраза".Лепят етикети - ксенофоби.Те, расист,хомофоб както и добре познатите фашист и нацист.Дават привилегии основани на раса или етнос както комунистите даваха привилегии на "хора от работническата класа".Прокарват идеите за налагане на хомосексуализма като нормално човешко поведение.Пропагандата им не се различава от тази на Гьобелс.

 79. 79 Профил на m.konstantinov
  m.konstantinov
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Историята с конвенцията е ясна, някой беше решил, че вече всички сме станали дебили в духа на казаното от проф. Иво Христов. Е, оказа се, че още не сме. Или поне не всичките. И сега, в състояние на пълна истерия, се твърди, че който е против промиването на мозъците на децата, бил за насилието над жени!? И що само над жени, бе? Няма ли и насилвани мъже?

  Но, джендъри, сър. Прочие, доскоро бяха 52 вида. Джендърите, имам предвид. Но май са се увеличили. Мъка, щото ресурсите са ограничени.

  А великият Оскар Уайлд лежи не толкова за хомосексуализъм, колкото за педофилия. Щото ги е комбинирал. Ма то, колеги, трябва да се чете, а не само да се дращи. Виж, още по-великия Алън Тюринг вече наистина го съдят за хомосексуализъм и после го самоубиват. Демократи, сър. По-точно, изроди, сър, щото Тюринг малко преди това им беше спечелил войната. ВСВ.

  И бъдете здрави!

 80. 80 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#60] от "Hawaii":миличко, вземи накрая да си научиш историята - първата държава която декриминализира хомосексуализма в света е СССРhttps://www.ozon.ru/context/detail/id/3848401/ анадъмо - цялото световно гей движение е ляво и преобладаващо комунистическо /до сталин, след това почва да се ... "разочарова"/, магнус хършфелд посещава СССР през 1926, съветски другари редовно посещават през 20-те години конгресите на World League for Sexual Reform, кеймбриджката петорка сътрудници на ссср са вербувани по гей-линия.апропо гуруто маркузе е първа дружка на другарката роза люксембург и участва активно в създаванета на баварската социалистическа република 1919.а сексуалното възпитание в училище за първи път в света се въвежда през същата година в унгарската съветска република от министъра на на образованието комуниста дьорд лукач...в тази светлинана на историята е спорно кой е по-голям последовател на комунистическите идеи и правоверен комунист между теб и някои насталгични социалистически пенсионери
  —цитат от коментар 72 на samarianin


  Другарке,
  Извиняйтесь, ама ме бъркате с някого.
  Никъде и никога не съм обсъждал проблемите
  на гей-общността и гей-ориентацията
  във връзка с Конвенцията.
  По простата причина,че връзка между
  едното и другото НЯМА !!!!

 81. 81 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#77] от "dedalus":
  В конвенцията пише,че не се допуска дискриминация въз основа на пол,социален пол и идентичност,основана на пола . Както виждаш се прави изрична разлика между пол и социален пол и идентичност, основана на пола.Като се ратифицира конвенцията тези два термина стават част от законодателството.И тогава ЛБГТ ще кажат че са дискриминирани въз основа на социален пол и идентичност, основана на пола.И формално ще са прави.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#81] от "mushashi":

  Проблемът наистина е в превода. Gender role е ролята на пола (мъжки и женски) в обшеството. Ако на английски се каже Sex role, това звучи като роля при правене на секс. Затова е gender role. Но какъв е проблема и гейовете, както и всички хора, да бъдат зашитени ит насилие? Но при тях ше е не на базата на gender, a на sexual orientation. Конвенцията не говори за зашита на хората от насилие на основата на сексуална ориентация.

 84. 84 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 680 Неутрално

  До коментар [#80] от "Hawaii":

  хахахахаха, миличко, би ли ми обяснило като какви в обсъждането на конвенцията в МвнР са отишли /и то предимно те/

  Фондация "Ресурсен център - Билитис",
  Младежка ЛГБТ организация "Действие".
  Фондация "Български център за джендър изследвания",
  Фондация "Джендър алтернативи"

  какви женски права защитават, доколкото ми е известно други права защитават

  туй вече съм го пускал ама може да не си го забелязало /и аз отначало го мислих за фейк/
  LGGBDTTTIQQAAPP
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5123013/Teachers-federation-conducts-LGGBDTTTIQQAAPP-training.html

  прави ли ти впечатление, мило, че там-с-последния да затвори-вратата-след-цялата азбукав-абривиатурата-буквичката "W" я няма, та за какви жени и от какво насилие горните пазят и какво ги касае тези с многото буквички тази конвенция - та са най-гласовити и ентусиазирани

  Je suis дани кирилов
 85. 85 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  "Не е срамно мъж да плаче от състрадание, или да облича за децата си, да им готви и да мие чиниите, не е табу жена да бъде работещият и водещ член на семейството, да бъде бизнес дама, военнослужещ, или политически лидер".
  Срамно не е, но е значително отклонение от социално-биологичните роли на мъжа и жената етаблирани през вековете. Рано или късно, една жена на изредените в цитата позиции занемарява ролята си на майка/неумишлено/. От това страдат децата. И се проявява в по-нататъшното им развитие. Психосоциално.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 86. 86 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1423 Любопитно



  Notably Lactatia opined at the time, “If you want to be a drag queen and your parents don’t let you, you need new parents.”

  Гнус. Яка мозъчна промивка, щом едно 9 годишно дете разсъждава по този начин.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 87. 87 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#40] от "victor_victim":

  " Жалко, че с толкова малка провокация лъсва мега-пристотията на бг-населението."

  Затова никога няма да помиришете власт. Българският народ е природно мъдър. И слава Богу!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 88. 88 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Уважаеми сънародници, които сте против тази и всяка друга форма на защита на малцинствата. Не се притеснявайте, децата ни няма да станат гейове заради една конвенция. Никой няма да им преподава в училище, че да си гей е нормално, никой няма да ги агитира да стават, каквито и да били. В крайна сметка, с или без агитация и промиване на мозъци, ако един човек е хетеро няма да стане гей и обратното. Приемате ги или не, тези хора са част от нас, около нас са и имат същите права, като нас. Съвсем отделен въпрос е, че тази конвенция изобщо не третира подобни проблеми.

 89. 89 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Това със защитата на жените и децата нещо не го разбирам. У нас, пън и не само у нас, затова си има наказателни закони. Кому е нужна подобна конвенция???

 90. 90 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#87] от "Kami":

  Ками, ако българския народ беше мъдър нямаше да се докара до положение да избира между ГЕРБ и БСП, а алтернатива да им е меко казано недоказания " експерт " Ичко Иванов. Толкова за мъдростта българска.

 91. 91 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#87] от "Kami":Ками, ако българския народ беше мъдър нямаше да се докара до положение да избира между ГЕРБ и БСП, а алтернатива да им е меко казано недоказания " експерт " Ичко Иванов. Толкова за мъдростта българска.
  —цитат от коментар 90 на zle_platen_trol


  Народът в едно достатъчно мнозинство избра някой, който няма да краде парите на европейците за собствени нужди/като бездънна яма/. Народът, в достатъчно мнозинство избра някой и то за трети път, който слиза при него и се запознава отблизо с проблемите му.
  Защото високомерието и арогантното отношение се усещат от тази част от народа и се наказват с игнориране.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 92. 92 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#83] от "dedalus":
  Сегашните закони достатъчно добре защитават насилието както над жени, така и над хомосексуални, които не са дискриминирани законово.Имаме си достатъчно обхватен Закон за защита срещу домашното насилие, Наказателен кодекс и Семеен кодекс.Тази конвенция по никакъв начин няма да подобри защитата на жени срещу насилие.
  Има и един друг момент-тя е приета май месец 2011г.Шест години никой не се сеща за нея и през 2017г НПО организации дават зор да се приема.Защо мълчаха 6 години, ако беше толково важна? Но в тази конвенция пише, че правителството трябва да отпуска пари на НПО за прилагането на конвенцията.Та цялата е за пари, които да се усвоят от НПО.

 93. 93 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  Няколко пъти съм писал ,че потомците на бившата средна/висша номенклатура и придворните и шутове ,днес са най яростни атлантици, социални войни и тям подобна сволач .

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 94. 94 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 871 Неутрално

  "Ами като не става дума за това, защо всички първо това обяснявате?То и в математиката не става дума за секс, ама учителката не приказва за него.
  —цитат от коментар 2 на Костадин Иванов

  Ами задай си въпроса и защо Джамбазки е гласувал ЗА Истанбулската конвенция, а тук по медиите орева колко страшно щяло е да стане за страната ни.
  Както и защо БСП евродепутатите са гласували ЗА в Брюксел, а тук на място плещят врели-некипели пред матрЯла.

  За мен отговорът е, че там се правят на европейци, а у нас не скриват русофилщината си (еврофобията).

 95. 95 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Това със защитата на жените и децата нещо не го разбирам. У нас, пън и не само у нас, затова си има наказателни закони. Кому е нужна подобна конвенция???
  —цитат от коментар 89 на von_seeckt


  в последните няколко години у нас има 3 убити съпруги от съпрузите си, и наказани май няма.
  У нас уж има закони, но те са все врати в полето. И с какво тази конвенция плаши полителита у нас? Че пак ще им набиват канчетата ли?

 96. 96 Профил на Georgi
  Georgi
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#4] от "Hawaii":

  Бас ловя, че ако не беше паднала системата сега с аФтора Левчев пак щяхте да сте на един фронт-да громите гадния Запад :))))

 97. 97 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3743 Весело

  До коментар [#96] от "Georgi":

  Как си личи , нали ..... ;)
  Някои неща са наистина неразрушими !

  Bukalemun
 98. 98 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Тази сутрин вицепрезидентът Маргарита Попова по Канал 1 при Г.Любенов направи добър юридически анализ на конвенцията, показа слабите и страни и не я подкрепи!

  Зад гърба ми върви пресконференцията на ГЕРБ и говори Цачева. Небето и земята е разликата в нивото.

  Попова каза, че конвенцията включва създаване на нов орган с много служители и големи заплати в ЕС. Освен това преди да се подписва трябва да се заяви, какво смятаме да променим в законите, за да я изпълним.

  И подчерта, че ако си против тази конвенция, не означава че си за насилието.

  Госпожа Попова ни пожела, да не се налага с насилие конвенцията за борба с насилието.

  А администрацията и НПО-та се и радва - ще има пари.



 99. 99 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#77] от "dedalus":

  КОЙ ги пуска ли?? Все тая - по-важното КОЙ им се лови. На форумните отворковци, повечето Раданови хора, поне една лампа да им беше светнала - комунистически пленум, който е против!!!!!!! Значи конвенцията е нещо хубаво. Комунистическиян мозък е болен, генетично прецакан. Комунистът винаги е ПРОТИВ, никога ЗА. Единственото изключение е когато става дума за собствения му лаком г-з!

 100. 100 Профил на Kald Mann
  Kald Mann
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Моралът, г-н Левчев, не се облича нито в закони, нито в канони. Защото тук става дума именно за морал. Морал, който се изгражда и възпитава от най-ранна детска възраст. Изгража се в домашната среда и се възпитава в семейството. Същото това семейство, което църквата все по-вяло защитава, а модерния свят все по-ожесточено напада. Защото светът се нуждае от послушни, лесно управляеми единАци. Без пол, без раса, без мозък. Защото семейството също така означава и сила. Сила от която боклуците в европейския (щатския)парламент се страхуват.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK