Конвенцията и теориите за "идеологическия вирус"

Демонстрация с искане за ратифициране на Истанбулската конвенция пред Народното събрание в деня на официалното откриване на българското европредседателство

© Николай Дойчинов

Демонстрация с искане за ратифициране на Истанбулската конвенция пред Народното събрание в деня на официалното откриване на българското европредседателствоВ предишния свой текст се опитах да възразя на развихрилите се у нас страхове от "световна конспирация на либералите", подхвърлили ни – в най-последни дни – една Конвенция (уж) за "превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие".


Подозрението за конспиративни цели на Конвенцията (инак с пределно ясно заглавие и формулирани задачи) събуди отначало съдържащата се в нея дефиниция за "пол" като за "социално изградени роли, поведения и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете". Как така – сепнаха се "конспиролозите"? Та нали полът е "биологично детерминирана характеристика на индивида (фабрично така сме направени)"! Не ни ли казва следователно Конвенцията, че "полът" всъщност е "социално изградена роля", която макар "дадено общество" да е сметнало за "подходяща" за определени индивиди (до ден-днешен "мъже" или "жени"), друго "общество" – напр. утрешното – би могло да престане вече да смята за "подходяща" за тях и да я предостави на свободата на тези индивиди? С други думи, ако полът е "социално изградена роля" на индивида, то днешният индивид би могъл да си избере утре онази "роля", която си поиска. "Игралият" до днес "ролята" на мъж индивид може от днес нататък да заиграе другата "роля" и щом "полът" е "роля", той може да стане "жена", както пък жената – "мъж" и т.н.


След като на паникьосалите се от "лукавата" дефиниция в Конвенцията бе посочено, че в оригиналните езици на документа въпросното определение въобще не е определение за "пол" (на англ. думата в цитирания документ щеше да е тогава sex), а за "gender", която дума отдавна е терминологизирана в социалната наука и означава съвсем не биологическите различия на мъжа и жената, а техните характеристики, които дадено общество или култура свързва с присъщото и подобаващото за мъжкия и за женския пол (и които могат наистина да бъдат доста различни в различните общества и култури, включително противоречащи на европейско-християнското общество и култура и затова следва да се инкриминират в Европа), нещата трябваше да се успокоят. Те обаче не се успокоиха. Защото сега се оказа пък, че с термина gender на Запад отколе си служели и различни леви (феминистки) и ЛГБТ движения, които, да – тълкувайки gender като "роли", които обществото свързва с подобаващото за мъжкия и женския пол, все пак настояват, че индивидът би трябвало свободно да избира тези роли. Конвенцията специално уговаря (в цитирания миналия път от мен "Пояснителен доклад"), че понятието gender, с което тя си служи, "няма за цел да измести термини като жени и мъже", но нали вече е ясно, че други подразбират под gender друго. Ами ако утре тяхното "разбиране" надделее? Ами ако утре някой каже, че под gender в тази конвенция трябва да се подразбира и ЛГБТ разбирането (защото то вече е едно от разбиранията на този термин)?
Да, страховете от корспиративен "заговор" не се успокоиха. Те се фиксираха сега върху тази непозната (за повечето от "конспиролозите" до днес) "чуждица", с която, чувано е, си служели също и ЛГБТ дейците. А нали те са дейци, които целят да извоюват "нормализация" за "извратените" си идеи, и значи не могат, просто не могат да не се опитат да се възползват (ако вече не са се и възползвали) от "подпъхването" на "техния" термин в документа.


Понеже съм далеч по-запознат с живота на Църквата (ни), ще прибягна тук до една аналогия на ситуацията, която разискваме, със ситуация имала (до неотдавна) място именно в нейния живот.
И тъй, в началото на 20-те години на ХХ век един Константинополски патриарх на име Мелетий (Метаксакис) решава да реформира богослужебния календар на Православната църква, като се съобрази (най-сетне – след повече от три века) с астрономическото преизчисление на датите, извършено в края на XVI век на Запад по поръка на тогавашния Римски епископ. Патриархът се решава да направи това, защото и държавите в Европа са започнали да съобразяват това преизчисление в гражданските си календари. И ето – патр. Мелетий (Метаксакис) – свиква в Константинопол събор (на който да – не се отзовават всички) и чрез него се опитва да наложи т.нар. нов (богослужебен) стил (календар), компенсиращ астрономичното изоставане с 13 дни, установено по-рано на Запад. Особеността на т.нар. "нов стил" в Православието – трябва особено да го подчертаем – се състои в това, че той касае само празниците от т.нар. неподвижен цикъл, т.е. празниците – на светците, Христовите и Богородичните празници – които се честват на фиксирана дата през годината, но не и т.нар. Пасхалия, тоест датата на празнуване на Пасхата, която се изчислява по комбинация от лунния и слънчевия календар и затова всяка година е различна (в рамките на определен период). В "новия" православен църковен календар Пасхалията остава непроменена – остава си "старата" (за разлика от католическата), именно защото единствена е свързана с определени канонични изисквания, които в рамките на аналогията не е нужно да бъдат разяснявани.


С две думи – реформата на Мелетий е напълно резонна и внимателно извършена. Само че изведнъж тя среща остра реакция от неподозирани дотогава крайно консервативни среди в Православието като цяло и макар в следващите десетилетия "новият стил" да се възприема от повечето негови поместни църкви (БПЦ например го приема през 1968 г.), тази тяхна реакция не изчезва. Напротив, води до отделянето на цели групи в тези поместни православни църкви, неприемащи промяната и обособяващи се по-късно в т.нар. "старостилски" (разколнически) общности.


От какво е мотивирана реакцията? В последна сметка от това, че реформата на календара за първи път е изработена на Запад, в средите на Католическата църква, която – известно е – е "отпаднала от Православието" и вече е чужда нему. На възражението, че чисто астрономическият въпрос, по който тази църква се е произнесла в края на XVI век, е все пак абсолютно ирелевантен към догматическите различия между нея и Православието и следователно в извършената реформа няма нищо собствено католическо (т.е. не-православно), старостилната реакция отговаря с твърдото си убеждение, че "няма как това да е така", след като реформата изхожда оттам, където "няма благодат".


Добре, в какво собствено е подлият "анти-православен" ход, извършен от католиците с календарната реформа, при това цели три века и половина преди (чрез Константинополския патриарх) той да пробие крепостта на Православието? Това питат не-виждащите нищо страшно (и неправославно) в "новия стил". И ето: тук "старостилните" ревнители наистина изпадат в затруднение, защото трябва да обяснят какви по-конкретно раз-православящи Православието следствия, приетият "от Запад" нов стил произвежда. А това никак не е лесно, защото такива практически няма. Невярно е (твърдяното понякога от старостилците), че старият стил бил канонизиран още на Първия Вселенски събор в 325 г. (решения за неподвижния календар на този събор въобще не са взимани). Невярно е също, че "новият стил" прави възможно християнската Пасха в определени години да се празнува в един и същи ден с (или преди) иудейската Пасха (което наистина е забранено с канон). И то е невярно, именно защото новият стил в Православието (за разлика от католицизма), както бе казано, не пипа Пасхалията. Какво остава? В някои години постът преди Петровден (който зависи и от датата на "подвижната" Петдесетница) можел да стане пределно кратък – само ден или дори да го няма; двата празника Пасха и Благовещение (празнувано по нов стил вече на 25 март) не можели никога да съвпаднат. Добре, но за нито едно от тези две неща няма канонично изискване – т.е. Петровият пост да не е кратък, а Благовещение и Пасха непременно да трябва понякога да съвпадат. Ако следователно в това се състоят всички "поражения" за Православието, плод на приетия "от Запад" нов стил, то те не са никакви поражения и реакцията на "старостилците" е безпочвена.


И ето тук идва техният последен "аргумент". Да – казват – въвеждането на новия стил не нарушава с нищо догматическия и каноническия строй на Православието, но доколкото той е изработен в Католическата църква, която a priori воюва за душите на православните, то неговото приемане от нас не може да не представлява начало на едно отстъпление от крепостта, в която сме се утвърдили срещу католицизма; не може да не представлява стартиране на едно отстъпничество (апостасия), която оттук нататък ще продължи да "пълзи" в душите на православните – стартиране на една "пълзяща апостасия", като която оттук нататък ще се стилизират (и осъждат) всички последващи реформи в църковния живот, колкото и оправдани и ирелевантни към "календара" да са те.


Чрез въвеждането на "новия стил" Католическата църква – казват старостилците – (с помощта на "фанариотите" от Константинопол) стартира един процес на "постепенно" раз-православяване на Православието. "Новият стил" следователно представлява по същество конспиративно-произведен на Запад "вирус" (нека да води сам по себе си единствено до "флуктуации" в богослужението), но който стартира необратима "пълзяща апостасия" в поместните православни църкви, която на финала ще доведе до "апостасия" от православността изобщо.


Мисля, че вече е ясно каква е аналогията, която правя тук. Когато един светоглед е поразен (или изманипулиран) от катастрофично-конспиративни страхове, когато е скован (спонтанно или съзнателно) от реактивен консерватизъм, той много лесно може да "препарира" съвсем невинни реалии, идващи "отвън" като "вирус", подобен на "новостилството". Днес – внушават ни определени среди – нашият източен, посткомунистически, православен свят е "окупиран" (Дугин ще каже дори – "епистемологически окупиран") от идеологията на триумфиращия на Запад нео-либерализъм (днешния аналог на "католицизма" тогава), който поначало (и като него тогава) желае световно господство. Във фундамента на нео-либерализма обаче стои идеята за "абсолютно автономната личност", която, щом е така автономна, може да не се съобразява повече с никакви "традиционни" ограничения за свободата си (с никакви "традиционни ценности") и следователно може да реши дори да раз-човечи самата себе си, да се превърне в пост-(или свръх-)човешка, в хибрид, в киборг.


Всичко следователно, което идва днес от този "либерален свят", може и трябва да бъде a priori заподозирано, че цели реализирането тъкмо на тази абсолютно автономна личност и в света на "традиционното". Да, последното битува все още и на Запад, но основното му "убежище" все пак е тук, при нас, на Изток и следователно "либералната идеология" има за обект на своето "облъчване" най-вече и преди всичко "нас". Днес, следователно, на мястото на едновремешния "съблазняващ" католицизъм и неговия "наместник" на Изток (Константинополския патриарх), е застанал целокупният "западен свят". Респективно, неговият обект вече е не (просто) Православието, а "светът на традицията" (на "традиционните ценности") изобщо. А поради това всеки "вирус", конспиративно произведен там, в света на "либерализма", по битие цели да порази днес вече не просто "православния човек", а – въобще човека.


Та ето – казват ни – отначало, след падането на Берлинската стена, "раз-човечаването" на традиционния човек "либералната идеология" извършваше чрез подкопаването на "традиционните ценности" като цяло. Днес обаче тя вече е решила да се прицели направо в най-дълбоката, фундаментална "традиционна ценност", поразяването на която ще доведе до загиването и на всички други. Прицелила се е в "половата идентичност" на човека – ценност, буквално на границата на етиката с антропологията. В този смисъл понятието gender ("социален пол") днес се разчита като аналог на "новия стил" от началото на ХХ век. И точно както с "новия стил" тук започват и спекулациите на съвременните – вече глобалистични – "старостилци". Щом – казват ни те – понятието gender е произведено там, в "либералния Запад", където идеал е абсолютно автономната личност, то няма как да не е произведено именно като "вирус", който, след като бъде приет в тялото на "традиционния ни свят", ще започне процесът на неговото разлагане. Ето – алармират ни – днес ни предлагат да го приемем в текста на една, наглед безобидна "конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие". Но нали знаете как се разбира още днес това понятие в средите на войнстващия феминизъм, на ЛГБТ движенията? Приемем ли го веднъж с "подлата" Истанбулска конвенция, същите тези движения тутакси ще започнат раз-човечаването ни.


Но, възразява им се, понятието gender – просто понятието, само по себе си все още не извършва никаква релативизация на биологичния пол. Тя би се извършила само ако изрично се възприеме именно ЛГБТ значението на gender. По принцип (а и в тази специално Конвенция обаче) gender означава просто онези "социално изградени роли, поведения и характеристики", които "определено общество" свързва с "подобаващото за мъжкия и женския пол" – т.е. с подобаващите "мъжествености" на мъжа и с подобаващите "женствености" на жената, и значи е аналогично на реформата в богослужебния календар само в нейната астрономическа част.
Така е, преглъщат съвременните аналози на старите "старостилци", но щом това понятие ни предлага да възприемем "либералният Запад", то няма как да няма в обществото ни функцията на "вирус", който, макар и сам по себе си миниатюрен като всеки вирус, неминуемо ще предизвика оттук нататък "пълзяща апостасия" от човешкото и – на финала ще доведе до раз-човечаването на човека, до "тоталния ЛГБТ човек". Та помислете – нали утре "нестереотипната" от традиционна, патриархална гледна точка "роля" на жената да е равноправна участничка в сексуалната брачна игра, може да доведе до отказа ѝ от "брачен секс" и тогава мъжът ѝ, който ("с право", пак от традиционна гледна точка) ще я "шамароса" за отказа ѝ, ще може да бъде наказателно преследван (както вече ни предупреди един нашенски "традиционалист"). Вдругиден всичко това може да доведе пък до такова "нетрадиционно" овластяване на жените, което ще сведе вече мъжът до "дискриминиран пол" и т.н., и т.н. Изобщо ще започне една война на половете, която ще ги "изтощи" докрай и ще ги докара дотам сами да "капитулират" пред раз-човечителите. "Вирусът", щом е "вирус" – казват ни – действа с неминуемост. Ето защо, докато е време – нека да побързаме и да се отделим от поемащата по пътя на "пълзящата апостасия" общност, и ако това се окаже дори целокупната общност, към която до днес сме принадлежали – да си потърсим друга общност, все още "здрава".


Например евразийската.


"Дневник" препечатва текста от портала "Култура". Акцентите са на автора


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 3007 Неутрално

  Пак повтарям. Съставителите на конвенцията трябваше да я редактират по начин да не допуска тенденциозни интерпретации.
  Точно те, съставителите не си свършиха работата и сега други са им виновни.

  подпис
 2. 2 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 660 Разстроено
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2443 Неутрално

  А защо термина "джендър", слек като има различия за тълкуването му, не бъде заменен с описателен термин, например! Вместо "джендър" навсякъде да бъде заменено с "социалната роля на...мъжа /жената/"? Или нещо подобно. Толкова ли е сложно? Или има някакви други тайни помисли?

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2943 Весело

  Много дълъг текст, с подробности и обороти,понятни само на специалисти. Може би е много качествен, но за мен с ограниченто ми време за вникване в същността е от категорията "четене по диагонал". Което означава,че не мога да претендирам за меродавно мнение.
  Но се включих в дискусията по друг повод, пак свързан с православието. Вчера с огромна радост узнах, че мумията на Ленин в мавзолея е съпоставима с мощите на светците в православните храмове. Тази велика истина е генерирана от небезизвестния ВВ Путин. Но истинско блаженство изпитах, когато узнах, че Комунистическата партия на Русия поддържа това мнение, за което има официално заявление. Оказва се,че комунистическите идеали са на практика идеалите на православието (путинското). Очаквах при това да бъдат цитирани думите на Ленин, че религията е опиум за народите. Но са ги икономисали, не знам по каква причина...

 5. 5 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  В България жени работят в традиционно мъжки професии като полиция и армия от години,без да им трябва някаква конвенция.Има жени кранистки и миньорки.Дори вече има жени боркини/с една от тях цяла България се гордее/,жени щангистки и жени боксьорки.
  И пълни глупости са,че съпругът можел да извършва сексуално насилие над съпругата си безнаказано.В Наказателният кодекс никъде не се прави разграничение на сексуалните насилници в зависимост от съпружеските отношения с жертвата.
  Цялото крякане е за пари.Щото в Конвенцията пише,че трябвало да се дават пари от бюджета за финансиране на НПО.Става въпрос за много пари и не случайно цялата левичарска преса е хвърлена на амбразурата.

 6. 6 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1443 Весело

  Толкова много думи, за да не се каже нищо в крайна сметка... то и за това талант си требе...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 7. 7 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  Прекалено е дълга тази статия, та дори и правилен паралел да прави.

  Това с конвенцията е много , ама много шум за съвсем, ама съвсем нищо.

  България няма сериозен проблем с равенството на половете.

  Има много по-сериозни проблеми.

  Някой от ЕК ще пита ли къде са парите от КТБ?

  По възможност в една страница, не в 40000!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 8. 8 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Считам, че е изключително низко и подло да се опиташ да сравниш опита за календарна реформа с отричането на половете или речено по новговор - приемането на джендър ролите. Особено ако това се прави от човек, който смята себе си за практикуващ християнин. Предполагам е чел доста повече от мен, но ще си позволя да му изпратя през този форум два цитата, той ще си ги намери от къде са.
  „И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.“
  „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат.“

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 9. 9 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  Може ли някой да даде повече подробности (например учебна програма) за съдържанието на "джендър обучението на деца в предучилищна възраст", за което ще отговаря МОН в партньорство с НПО-та?

  http://glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-predotvratyava-dzhendyr-obucheniya-v-detskite-gradini

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 10. 10 Профил на block
  block
  Рейтинг: 854 Неутрално

  общо взето притесненията на противниците на истанбулската конвенция повтарят притесненията на дугин за мегахитра конспирация на "либералните расисти" които искат да заграбят планетата посредством "Постмодернизмът тържествува, материализмът, механизмът, атеизмът, политиката за равенство, унищожаваща институциите пол и семейство,..."
  и единствен путин е катехонът който ще удържи реда срещу попълзновенията на антихриста.
  браво на янакиев за аналогията със старостилците

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3978 Любопитно

  И ето: тук "старостилните" ревнители наистина изпадат в затруднение, защото трябва да обяснят какви по-конкретно раз-православящи Православието следствия, приетият "от Запад" нов стил произвежда. А това никак не е лесно, защото такива практически няма
  ========
  Много силно !!!
  Хайде сега обратното !
  Новите носители на"запада" , толерантни ли са към ревнителите на старозаветните разбирания ?
  Май взаимо разбирането липсва .....или поне интерес няма !

  Bukalemun
 13. 13 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 1726 Гневно

  Никога не съм се чувствала "неравна", никога не съм споделяла леви убеждения, християнка съм и не се интересувам от конспиративни теории!
  Намирам тази тирада за ненужно дълга и притеснително събираща вода "от девет кладенеца". Изглежда някой се е ангажирал с подписването на нещо, което не е прочел и то от мое име и сега настоява да го припозная.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 14. 14 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Другарю Янакиев, да разясните нещо неясно по още по-неясен начин, не е начинът да накарате хората да го харесат! От моето ниво не мога да споря с Вашето, но сърцето ми подсказва, че грешите. Конвенция, която ще предефинира пола не ни трябва. Конвенция, която ще обучава децата в училище, че транссексуализмът е нормален, не ни трябва. Няма да си жертвам нормалността, заради шепа хора, които не са наясно със себе си! А приказките, че всичко е против насилието, не са верни. Защо у нас има достатъчно нормативни документи, защитаващи равнопоставеността на мъжете и жените. Който си мисли, че не е мъж или жена, има проблем, не ние.

 15. 15 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Това дори не е сравняване на ябълки с круши, а на камиони с вибратори.

  Смешен плач.

  За да има смисъл въпобще да се дебатира конвенцията трябва:

  1. Да отпадне частта за социалната роля на джендъра;
  2. Да се въведе част за насилието над мъже от жени. И за насиалието над мъже от мъже (понастоящем, 90% от жертвите)/ Или не ни дреме за правата,а ми за нещо друго;
  3. Да отпадна категорично и завинаги частта в която някоя забулена нашественичка може да получава политическо убежище, заради непроверените и твърдение, че мъжът и я биел някъде из клоаките на света.

  В дебати от типа "Другарят Този е казал това, другарката Онази е казала онова, те са по-умни/по-образовани/по-известни/по-успели от теб и следователно са прави, така че заставайки зад тяхното мнение, аз също съм прав/а" НЕ участвам!
 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3978 Любопитно

  Та ето – казват ни – отначало, след падането на Берлинската стена, "раз-човечаването" на традиционния човек "либералната идеология" извършваше чрез подкопаването на "традиционните ценности" като цяло. Днес обаче тя вече е решила да се прицели направо в най-дълбоката, фундаментална "традиционна ценност", поразяването на която ще доведе до загиването и на всички други. Прицелила се е в "половата идентичност" на човека – ценност, буквално на границата на етиката с антропологията.
  =======
  Ееее.....щом автора е "заорал" толкова на дълбочина .....в статията му липсва третия религиозно идеологически актьор ....евангелизма !
  Защото падането на берлинската стена бе прокламирано като символ на свободата . Но дали само на нея ?......едва ли !
  Проблема бе и в тогавашното съзнание на хората .....
  Никой не мислеше тогава, че наивно и лесно дадената свобода ще доведе със себе си и своите последствия. .....

  Bukalemun
 17. 17 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#4] от "Дон Кихот":

  Още едно потвърждение на тезата, че православието има все по-малко общо с християнството. В каквато посока ни води не само ВВПутин, натам ни отпраща и текста на "православния философ" Янакиев. Позор.

 18. 18 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Друго си е да четеш нещо за Тръмп, за Пенев, за Пучдемон и т.н. Лесно смилаемо и възможност за писане на коментари.

 19. 19 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3053 Неутрално

  Уф,пак се налага да цитирам най-великият гении Ницше:

  "Сравнението убеждава,но не доказва."

  Това относно сравнението на съпротивата срещу Истанбулската конвенция с тази - срещу новият календарен стил.

 20. 20 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3053 Неутрално

  Пак повтарям. Съставителите на конвенцията трябваше да я редактират по начин да не допуска тенденциозни интерпретации.Точно те, съставителите не си свършиха работата и сега други са им виновни.
  —цитат от коментар 1 на Иван К  До коментар [#1] от "Иван К":

  Нищо подобно. Съставителите си СВЪРШИХА работата...

 21. 21 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  Много дълъг текст, за да се коментира точка по точка. Във всеки случай сравнението с календарната реформа е абсолютно неадекватно. Единственото очевидно е, че "реформата на извратеността" е с разнородна база, към която прилепват всякакви извратеняци. Включително и набедени православни идеолози. Много е полезно да се знае кой какъв е в действителност. "По делата ще ги познаете." Човек, който се защитава обучение на дечицата за нетипичните полови роли, е с ясно изразена девиация. Независимо какви цели прокламира. Толкова.

 22. 22 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Защо ни е нужно да въведем социопол, не може ли да се борим срещу насилието над хора по принцип? Или кой е човек също е социална конструкция? А ако джендъра е социална конструкция, то в нашето общество не сме си го построили като концепция. Кое не му е ясно на автора?

 23. 23 Профил на zippie
  zippie
  Рейтинг: 639 Неутрално

  И пълни глупости са,че съпругът можел да извършва сексуално насилие над съпругата си безнаказано.В Наказателният кодекс ...
  —цитат от коментар 5 на musashii


  Щастлив човек сте вие, че не знаете, че у нас има и домашно насилие, и не само домашно, и дискриминация на жените. Това, че във вашето обкръжение такова няма, е комплимент за вас и хората около вас. Ха дано и в цялата ни мила родина да е така. Ама, за съжаление - не е. А може би и около вас има, но изгражданите с години стереотипи на подчинение у жените все още си вършат добре работата, т.е. - мълчи се по темата и не само се мълчи, ами това е социалната норма сега (както и по времето на Гераците).

  Да, имаме законова и нормативна уредба, но докато моралната норма на обществото е да си трае за насилието - кел файда от законите и тяхното прилагане.

  Конвенцията не е закон. Тя е за превенция на насилието, опит за повишаване на морала на обществото у всички негови представители. По друг начин казано, докато свекървата дава акъл на снаха си да си трае, семейните ни ценности ще продължават да са все там - във времето на Гераците. А насилието и дискриминацията ги има и така като гледам коментиращите, още доста време ще ги има, че и над деца.

  Аз лично не разбирам, защо всички са се хванали за термина "социален пол", който термин в Конвенцията не фигурира в нито едно изречение самостоятелно като подлог. Да не говорим, че е употребен е само веднъж в целия текст от ок. 10 000 думи, редом с доста други термини, а цяла България тези две гледа ...

 24. 24 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 623 Неутрално

  До коментар [#9] от "baba_zozolana":

  Ужас, джендър обучения в детски градини! Че то няма съгладие по въпроса за измисленото джендър определение! Подмяната на понятия върви с пълна сила, бе вярвах че ще стигне у нас толкова скоро.

 25. 25 Профил на Димитър Димов
  Димитър Димов
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#11] от "42":

  Авторът е философ на високо ниво. И говори неща смислени. Явно неразбираеми за част от обществото. На изток винаги се боим, че нещо създадено на запад ще ни унищожи. Винаги подозираме някаква тайна ръка, която иска да ни унищожи. Няма добро. Навсякъде има заложено нещо лошо. Руснаците още са старостилци. И няма скоро да се откажат. Тази подозрителност и недоверчивост много ни пречат. Отричаме без да мислим. И сами спираме развитието си

  Димитър Димов
 26. 26 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 623 Неутрално

  До коментар [#14] от "Лео":

  Греши, разбира се. Спори, че джендър е социално измислен и може да бъде предефиниран, но го сравнява с обективното астрономично време и православното изоставане от него. Смесва две същностно различни неща.

 27. 27 Профил на Димитър Димов
  Димитър Димов
  Рейтинг: 485 Неутрално

  До коментар [#12] от "eti mehter":

  Интерес има. Папа Франциск говори за сближаване и евентуално обединяване на двете религии-католицизъм и православие. На остров Крит беше свикан православен събор. Там се обсъждаше точно този проблем. Руснаците отказаха да участва. БПЦ под тяхно давление също. Отново подозрение, че ще ни разбият

  Димитър Димов
 28. 28 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 1416 Любопитно

  До коментар [#23] от "zippie":

  Стана ми интересно. Казвате, че конвенцията ще повиши морала. Чий морал? Само насилието над жените ли е укорително и престъпно? А насилието срещу деца, срещу възрастни хора, срещу мъже, срещу хора с психични разстройства? Или за това насилие ще има отделни конвенции за всяка група? Сега ли разбираме, че насилието срещу когото и да било е престъпно поведение, което трябва да се наказва, но многократно по-добре - трябва изобщо да се предотвратява чрез възпитанието на децата?

  Ето и още едно мнение на юрист - г-жа Ваня Христова, взето от ФБ:

  Мъж в Хасково пребил спътницата си до смърт. Лека й пръст на женицата. Ама и тя го била изритала в главата, пък той я блъснал. И така заедно, за пореден път. Ясно е, че е укоримо, неморално, противоестествено, човеконенавистно и пр. лоши думички.
  Сега, преди да започнем да сочим с пръст така удобно възникналия примерен казус за наличие на домашно насилие, е редно да се опитаме да намерим неговата правна регулация.
  І-ви ВАРИАНТ:
  Това насилие ли е? Да. Противоправно е.
  Домашно ли е? Да. Гледаме Закона за домашното насилие.
  Има ли смърт? Да. Значи, по-висока квалификация – убийство (по непредпазливост) и отиваме на Наказателния кодекс.
  ІІ-ри ВАРИАНТ:
  Това насилие ли е? Да. Противоправно е.
  Домашно ли е? Да. Гледаме "Конвенцията".
  Има ли смърт? Да. Значи, по-висока квалификация - убийство (по непредпазливост) и отиваме на Наказателния кодекс.
  И сега започваме да разсъждаваме за целесъобразността на наличната цитирана по-горе нормативна база. Ще бъда кратка.
  От една страна, свидетелствата за наличие на домашно насилие до момента на смъртта на жертвата не са довели до приложение на Закона за домашното насилие – нито чрез сигнал/жалба от страна на жертвата, нито от страна на насилника/убиеца. Следователно, наличната в българското законодателство материалноправна уредба е слабоприложима. Стигнало се е до непоправимото и най-тежко престъпление: убийство.
  Конвенцията, от друга страна, въвежда т-нар. "механизъм за мониторинг" чрез експертна група - „GREVIO“. В материален план, ИК говори за "предприемане на подходящи защитни мерки", „мерки за закрила“, за правна взаимопомощ между държавите, за налагане на граждански или наказателни присъди, „наказателно преследване“ и пр. рефериращи към НАЦИОНАЛНОТО право възможности. Което всъщност е нормално за една международна конвенция. Следователно, чрез механизмите на ИК, жертвите на домашно насилие отново ще стигнат до, ще се цитирам: „слабоприложимата българска материалноправна уредба“.
  Ще оставя на вас да прецените каква би била ефективността на Истанбулската конвенция във всеки един случай на насилие. И още нещо, дори и компилация от талиона на Талмуда, Крумовите закони и 10-те божи заповеди да направите, нямате ли правоприлагащи органи, ще си останете само с третия социален пол, нестереотипните роли на пола и „официални учебни програми на всички образователни равнища“.
  Нека онези три каки, които вчера се опитваха да убеждават празната зала на пресконференцията, – г-жа Цачева, г-жа Захариева и г-жа Караянчева (тя може и да не вземе участие, но първите две са юристи, нека ни уведомят) – ни обяснят как точно с една международна конвенция ще направят работеща вътрешната правна уредба, ако няма кой да я прилага.
  За фейсбук – толкова. Извинявам се за дължината на текста и за главните букви, но се опитах да фокусирам вниманието ви върху думите поради липса на bold опция.

  До коментар [#24] от "nemeria":

  Очевидно има много vested interest (личен залог или участие в някакво начинание, особено когато има очакване за финансово облагодетелстване) в цялата работа, след като толкова често се подменя изобщо темата на дискусията с най-фрапантния безумен аргумент: "Който има някакви възражения срещу текста/превода на конвенцията, значи бие жена си".

  https://giphy.com/gifs/captain-facepalm-picard-XsUtdIeJ0MWMo

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 29. 29 Профил на block
  block
  Рейтинг: 854 Неутрално

  отново аргументите на противниците на конвенцията могат да се сведат до прочутия скеч на мирча кришан за краставицата:
  суецкия канал е пълен с вода по което си прилича с краставицата
  картофът е растение и също така растение е краставицата
  и тн
  противниците на конвенцията се опитват с мило усърдие да разнообразяват аргументите си но някак си не им се получава
  да, случва се мъжете да бият жените си, да те са от различен пол а между другото тая конвенция иска да ни добави или промени още един пол
  не е лоша конвенцията ама ще карат дечицата да учат че половете не били само два и не били баш така установени
  имаме си наказателен кодекс, с какво е по лош от конвенцията? даже в него не се споменава друг вид пол...
  тн
  нищо де, да се надяваме, че ще ви мине :)

 30. 30 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#23:"zippie"][/quote]

  Няма такава морална норма или традиция в българското общество мъжът да извършва насилие над жена си.И никога не е имало.Колкото и разни НПО-а да се опитват да ни внушат обратното.Има отделни случаи,които не са показател за цялото общество.

 31. 31 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Аз лично не разбирам, защо всички са се хванали за термина "социален пол", който термин в Конвенцията не фигурира в нито едно изречение самостоятелно като подлог.
  —цитат от коментар 23 на zippie


  Цитирам от оригинала да няма неразбрали:
  От брошурата: "It is the first international treaty to contain a definition of gender. This means that it is now recognised that women and men are not only biologically female or male, but that there is also a socially constructed category of gender that assigns women and men their particular roles and behaviours."
  От конвенцията: "For the purpose of this Convention... “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men... Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles..."

  Някой ще ми дефинира "джендър" като различно от пол, ще ми обяснява, че в обществото имало социални роли за мъже и жени, въпреки, че в нашата Конституция те са равни и ще кара децата ми да учат това в училище - твърдо НЕ!

 32. 32 Профил на Toroman
  Toroman
  Рейтинг: 580 Неутрално

  До коментар [#23] от "zippie":

  Защото хората обичат да се плашат. Това е първичен рефлекс, като страхът е основен мотиватор, предотвратяващ действия с възможни пагубни последици за рода. Един слух може да предотврати възможни неприятни последици, дори и да е само слух или измислен факт. Тогава човек не мисли с главата си и не оценява обективно информацията, а действа въз основа на първични рефлекси и предубеждения.

 33. 33 Профил на zippie
  zippie
  Рейтинг: 639 Любопитно

  До коментар [#31] от "Лео":

  Някой ще ми дефинира "джендър" като ...
  —цитат от коментар 31 на Лео


  Хубаво цитирате английската версия, но после твърдите, че някой ви дефинира "джендър". Хайде моля да цитирате от българската версия къде в текста на Конвенцията е употребена думата "джендър", че аз я откривам точно НУЛА пъти!

 34. 34 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#31] от "Лео":

  Много ясно е казано че gender e социалната роля на мужа и на женатата като биологически полове, а не на някакъв трети или пети пол. Нима мъжете и жените нямат роля в обшеството? Или децата не трябва да научават, че имат роля в обществото? какъв точно е проблема?

 35. 35 Профил на zippie
  zippie
  Рейтинг: 639 Любопитно

  До коментар [#28] от "baba_zozolana":

  А насилието срещу деца ...
  —цитат от коментар 28 на baba_zozolana


  С този си въпрос показвате, че не знаете, че Конвенцията касае и насилието срещу деца!

  В предишен пост [#9] се позовавате на Явор Дачков! Явор Дачков!!!??? В този си - на FaceBook. Вие сериозно ли?
 36. 36 Профил на zippie
  zippie
  Рейтинг: 639 Весело

  До коментар [#30] от "musashii":

  Точно така! Това най-железният възможен аргумент - няма такова животно и никога не е имало. :-) :-) :D

 37. 37 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Ще ви разкажа една истинска история, на последната част от която съм жив свидетел, а за предходните съм имал възможността да се убедя, от многобройни разкази на съграждани на главното действащо лице :

  Действието се развива в западноевропейска държава, през 2005-а. Той е добродушно момче (за яснота, да го наречем П., а нея Г.), от неголям град в Горнотракийската низина. Възпълен е, а и на лице не е особено привлекателен. За сметка на това, тя е истинска хубавица, макар и не особено интелигентна, от недалечно на неговия град село (радиус от 15 км). И двамата са етнически българи, християни, със средно образование. Към момента на описаните събития, са семейни от 7-8 години. Отскоро са в Западна Европа и нямат почти никакви средства. Той е принуден да работи на черно, дълги смени, за да плащат за жалката стая в която живеят, и за малко храна. Съдбата им е обърнала гръб, но това не винаги е било така. Конкретно, в края на 90-те той е имал особено успешен малък бизнес с търговия на обувки, макар и с цената на непосилен труд (всяка седмица предприема две дълги пъувания за зареждане на стока- съответно до Видин и до Русе, плюс други 2 по-кратки до Пловдив и Пещера. Отделно кара дълги смени в магазинчето). Жена му категорично отказва да помага, зер тя е красиво жвете, и не е създадена за работа, а за да бъде издържана/обгрижвана. За нещастие, няколко години по-късно Фортуна му обръща гръб, бизнесът фалира, и те са принудени да търсят щастието си в чужбина. Но ненаучената на какъвто и да било труд съпруга е недоволна от положението. Постоянно се оплаква и обвинява П. за неудачите им, до степен граничеща с психически тормоз. Много скоро живота им става непоносим. Някъде в този момент, в нея се прокрадва убеждението, че ако остави П., и се хване с местен западноевропеец, живота и би бил много по-удовлетворителен. За да съм съвършено честен, трябва да спомена, че в определен момент П. започна да проблеми с алкохола (конкретно, отдаде се на системно, ежедневно пиене, макар и никога до степен да прояви агресия, или да не помни какво е правил в пияно състояние). Горе-долу по същото време, Г. се сприятелява с група по-стари емигрантки. Под тяхно давление, тя разбира, че ако се представи на определена НПО като малтретирана от пияния си съпруг, може да получи статут на "защитена", и да получава известна сума всеки месец, под формата на помощи. Освен това, НПО-то ще и издаде рестриктивна заповед, което многократно би я облекчило в опитите и да създаде връзка със западноевропеец. Без много до му мисли, Г. решава да се възползва от съвета. За нейно огорчение, като предусловие за получаване на статута на "защитена", от НПО-то я настаняват временно в нещо като общежитие, естествено, без контакти с мъже. Но Г. е свикнала на мъжки ласки, и много скоро положението става непоносимо за нея. Тогава тя решава (въпреки рестриктивната заповед) да се свърже с П., и да го извика да се видят. П. е, както винаги е бил, лудо влюбен в нея, и въобще не се замисля. Виждат се два или три пъти, докато накрая (не без намесата на доброжелатели ) срещите и стават достояние на НПО-то. Изправена пред възможността да загуби помощите си, Г. обвинява П., че по своя инициатива е идвал да я тормози. Започва съдебен процес, обвинението иска от 2 до 5 години ефективна присъда за П. Нещата не се развиват по-най-добрия начин за П.-стига се дотам, че на поредната среща с адвоката си, му е обяснено, че няма как да се размине с по-малко от 2 години, но да не се огорчава прекалено, защото времето минава бързо и т.н.
  За щастие, историята завършва с (полу-)щастлив край- съвсем случайно П. установява, че е запазил един от онези SMS-и на Г., чрез който го кани на срещи.
  Така отървава затвора. Жената, ясно е, е загубил много преди това.

  В дебати от типа "Другарят Този е казал това, другарката Онази е казала онова, те са по-умни/по-образовани/по-известни/по-успели от теб и следователно са прави, така че заставайки зад тяхното мнение, аз също съм прав/а" НЕ участвам!
 38. 38 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3978 Неутрално

  До коментар [#27] от "Димитър Димов":

  Папа Франциск говори за сближаване
  ========
  Сближаване е общо понятие .....
  И не винаги води до едни добри начинания.
  Казал го е Папа Франциско .....но дали го е казал Папата на Ватикана ?
  Кардиналството е много силна инстанция !
  Тя почти не говори , но върши много !

  Bukalemun
 39. 39 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#35] от "zippie":

  Аз бях останала с впечатление, че не е укорително да се цитират мнения от ФБ: https://goo.gl/toScD9 , https://goo.gl/xLKBWZ , https://goo.gl/FEX6UL , https://goo.gl/xzNbbV , https://goo.gl/rDWPjP и т.н. Да не отваряме дума за многобройните статии и анализи на туитовете на Доналд Тръмп в Туитър. Цитатът поставя конкретен въпрос. В коментар 9 аз също имам конкретен въпрос: има ли информация за съдържанието на учебната програма по "джендър обучение за децата в предучилищна възраст", което - между другото - трябва да се консултира с детски психолози, детски психиатри, педиатри и други детски специалисти, за да мога да си съставя мнение по този въпрос. Имате ли отговор на тези конкретни въпроси, или до Второ пришествие ще караме единствено на argumentum ad hominem?

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 40. 40 Профил на block
  block
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#27] от "Димитър Димов":Папа Франциск говори за сближаване ========Сближаване е общо понятие ..... И не винаги води до едни добри начинания.Казал го е Папа Франциско .....но дали го е казал Папата на Ватикана ?Кардиналството е много силна инстанция ! Тя почти не говори , но върши много !
  —цитат от коментар 38 на eti mehter


  каква е тази титла "папата на Ватикана"? ети, гледай си дюнерите бе душа! като не разбираш не се бутай на терена

 41. 41 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2262 Неутрално

  Честно не разбирам, защо насилието трябва да се третира различно в зависимост от пола.
  Насилието си е насилие.
  Другото което не схващам е какво може да ни даде ИК, което не можем да постигнем с нашите си закони.

 42. 42 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Весело

  Честно не разбирам, защо насилието трябва да се третира различно в зависимост от пола.Насилието си е насилие.Другото което не схващам е какво може да ни даде ИК, което не можем да постигнем с нашите си закони.
  —цитат от коментар 41 на atmanpg


  Много неща дава. Точно там е зарито кучето. Например легализиране на всякакви видове психосексуални извращения. Очевидно. Той (тя/то) такъв избор на джедндъра си е направил. Свобода. Може да си размахва уя където поиска или да обяснява на дечицата в детската градина различните начини на употреба на двойно дилдо.
  Тук ще ми възразят, че това не е изрично казано. Мда. Не е. Но не е и отречено. Обхваща се целият куп нетрадиционни прояви на пола. Нищо конкретно. Нещо, което според мен е ТЪРСЕНОТО следствие. Много хитро. Това е така да се каже началото на "революцията на извратеняците". Която естествено може да се състои, како винаги, с подкрепата на глупаците...

 43. 43 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3993 Неутрално

  До коментар [#39] от "baba_zozolana":

  Единственото с което мога да се включа по въпроса е да дам линк за общите указания на професионалната асоциация в САЩ по работата за здравословно гендърно развитие на малките деца, източник с който Вие вороятно сте запозната, за образователната администрация не зная -
  https://depts.washington.edu/dbpeds/healthy-gender-development.pdf
  Интересна дискусия по гендърната идентичност имаше и на страниците на списанието им - https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/jul2016/gender-identity
  Добър обзор на литературата от 2004 насам има в тази статия, но основно в нея се третират въпросите свързани с гендърните разлики в ползата ор програмите в ранна детска възраст - https://www.southernearlychildhood.org/upload/pdf/Why_Does_Gender_Matter_Counteracting_Stereotypes_With_Young_Children_Olaiya_E_Aina_and_Petronella_A_Cameron.pdf
  Специално за подобни програми в детските градини - възраст от 4 до 6 за Европа интересен опит се споделя от Норвегия -http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2017.1302945 . Шведите работят по "гендърно-неутрални" детски градини и твърдят че децата възпитавани там са по-успешни - https://qz.com/1006928/swedens-gender-neutral-preschools-produce-kids-who-are-more-likely-to-succeed/
  За САЩ имаше доста сериозна дискусия по националното радио през 2015, която разбира се продължава базирана на публикуваните резултати от няколко университетски центъра - https://www.pbs.org/newshour/health/spring-fever

 44. 44 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#43] от "daskal1":

  Благодаря! Ще ги прегледам по-внимателно, когато имам време, но хвърлих един поглед. Попаднах на едно изречение в норвежката статия, което истински ме развесели: "Множество качествени изследвания показват връзка между половите различия и очакванията на обществото по отношение на момичетата и момчетата". Сякаш хората преди оформянето на психологията, социологията и т.н. като науки изобщо не са правили своите наблюдения, не са си задавали въпроси и не са стигали до някакви по-общи заключения. Като че ли и стереотипите абсолютно винаги са напълно, стопроцентово, генерално ирационално явление, което не почива на никакви реални данни (не, че не могат да бъдат и точно такива). 🙂

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 45. 45 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3993 Весело

  До коментар [#44] от "baba_zozolana":
  Е, та нали светът започва от нас? :-) По този повод една гендър неутрална шега:

  "След един по-наситен емоционално разговор съпруг каза на съпругата си:
  - Мила, ако ти си отидеш, за мен изчезва половината свят.
  Поласкана, тя казва:
  - О, благодаря, няма нужда...
  - Но разбери, ако аз си отида, то си отива ЦЕЛИЯТ свят - завършва той.
  ПП
  При необходимост "той" и "тя" да се замени със съответните гендър-неутрални по избор на клиента :-)

 46. 46 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Статията е смешна и жалка. Въпроси към нейният автор:
  1. Как ще коментира следното:
  https://rm.coe.int/1680464e71 “....■Конвенцията е първият международен договор, съдържащ дефиниция на пола. Така днес се признава, че жените и мъжете са не само биологично разграничени като жени и мъже, но че съществува и социално изградена категория „пол“, която отрежда на жените и на мъжете съответни специфични роли и поведения.“ Защо е нужно да се въвежда социопола, след като имаме автентично научно обяснение на това какво е биологичен пол? Напр. наличието на женски биологичен пол у един индивид е напълно достатъчно основание този женски индивид да попадне под приложното правно действие на ИК.
  2. Как ще коментира следното:
  http://www.cross.bg/pola-hormoni-razhda-1502127.html #.Wl4ttqiWZPY и
  http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children и по-точно:“ /КРОСС/ The American College of Pediatricians настоява преподаватели и законодателите да отхвърлят всички политики, които създават у децата впечатление, че съществуват повече от два биологични пола. Те са категорични, че фактите, а не идеологията определят реалността. Учените от американската асоциация изтъкват множество такива в защита на това, че съществуват само два пола.Научното определение за пол се базира върху двата типа хромозоми - ХХ или ХY. Няма нито едно доказателство, че при нормално разпределение на хромозомите съществува биологично определение за „трети пол", отбелязват те. Нека не смесваме науката с либералното говорене и да правим разлика между сексуална ориентация и пол, призовават педиатрите. Никой не се ражда с определена сексуална ориентация, но се ражда с ясно дефиниран пол, призовава ACP. Той се определя не от външните полови белези, а от наличието на определен тип хромозоми, допълват американските учени. Ако някой мисли, че е роден с различен от хромозомния му пол мъж в женско тяло или жена в мъжко - това сочи психологическо разстройство. Лъже ги умът, не тялото, категорични са учените. Това не важи за хермафродитите, които са родени със сгрешени хромозомни двойки. При тях става дума за изключения, уточняват те.Педиатрите подчертават, че пубертетът не е болест и зачестилото напоследък приемане на лекарства за хормонален блокаж по време на тийнейджърските години е изключително опасно. Твърди се, че ако минат през нормален и нетретиран с лекарства пубертет, 88% от сексуално обърканите деца в крайна сметка приемат своя естествен пол. Възрастните, които приемат хормони за промяна на пола, са двойно по-застрашени от самоубийство и тежка депресия, в сравнение с тези, които преодолеят психологическия си проблем, предупреждава ACP и настоява насърчаването на приема на хормони, променящи пола, да бъде криминализирано като насилие над деца

 47. 47 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-005912&language=EN в превод с гугъл:
  Парламентарни въпроси
  18 юли 2016 г.
  E-005912-16
  Въпрос с искане за писмен отговор
  на Комисията
  Правило 130
  Beatrix von Storch (EFDD)
  Предмет: Конвенция от Истанбул: проблем с определенията
  Отговори)
  Комисията предложи присъединяването на ЕС към Международната конвенция за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).
  Истанбулската конвенция поставя очевидно двоен стандарт, като заявява, че насилието срещу мъжете не е насилие, основано на пола. Освен това, той повдига много проблеми, и по-специално проблемът с определенията.
  Конвенцията предвижда в член 4.3, като основание за недискриминация "пол, пол, сексуална ориентация, полова идентичност ...". НЯМА такъв списък в нито един правно обвързващ договор в рамките на системата на ООН или в достиженията на правото на ЕС. Заедно със социалните конструктиви дефиниции за "пол", "сексуална ориентация" и "полова идентичност", такива слаби дефиниции биха втвърдили една по-голяма идеологическа платформа, която обявява субективните атракции за универсални човешки права, концепция, която не е приета от ООН Членки или в достиженията на правото на ЕС. Освен това термините "сексуална ориентация" и "полова идентичност" НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩ ДОКУМЕНТ НА ООН или в достиженията на правото на ЕС.“
  4. Как ще коментира тези текстове и знае ли какво значи РАТИФИКАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР ОТ НС НА Р. БЪЛГАРИЯ?
  Конституция на Р. България
  Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
  (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
  Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, ПОЛ,
  произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 48. 48 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Какво стана с правоприлагането на чл.3 във вр. с чл.5 ал.1 и ал.2 от КРБ? Езикът на всяка една държавата отразява степента на развитието на НЕЙНОТО общество, а не на обществото на ЧУЖДА държава.Следователно- на осн. чл.3 във вр. с чл.5 ал.1 и ал.2 от КРБ, е съвсем правомерно традиционното българско общество ДА НЕ ЖЕЛАЕ привнасянето на ЧУЖДИ на българското общество идеологеми, въплътени в чужди семантични и лексикални понятия на чужд език, отразяващи степента на развитие на общество или народ, различен от българския. Какво пречи да бъде възприето напр. българското разбиране за биологичен пол и социални роли на индивида в обществото, без да се обособяват социалните роли в отделна правна категория, която да замести изцяло биологичният пол? В крайна сметка- кое е първично-биологичния пол или социалната му роля в обществото? Може ли при липса на ФЛ с биологичен пол, да говорим за социална роля на това несъществуващо същество в което и да е общество? Или целта е различна- превръщането на девиациите в норма, а нормата- в девиация?Българското общество има РАЗЛИЧЕН ПЪТ НА РАЗВИТИЕ- у нас ОТДААВНА НЯМА нито религиозни женски осакатявания на женски полови органи, нито убийства на честта, дори престъпният социализма беше въвел РАВЕНСТВО в правата на жените и мъжете, жената беше и работничка, служителка, и майка, и можеше да носи панталони, и не беше длъжна да си стои само в къщи.Според мен, може би единствената положителна роля на социализма беше, че даде малко по-човешки вид на джендър течението. Тогава? Защо трябва да се връщаме към този изминал етап от развитието на българското общество? Ратификация на международен договор от нашето НС означава СВЕРКА дали текстовете на международния договор- конвенцията - не противоречат на конституцията ни. Щом противоречат, защото допускат официалното вмъкване на социалния пол , заместващ фундаменталното научно понятие за биологичен пол и чрез социалния пол се приравняват девиациите в обществото на лица, ползващи се от правната защита за лицата от женски биологичен пол, защо да се ратифицира? Защо името на конвенцията е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Защо не е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И НАД ГЛБТИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Второто заглавие отразява действителното правно съдържание на тази конвенция, а първото отразява невярно, непълно и манипулативно нейното действително съдържание.

 49. 49 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Искам да задам и последният си въпрос към автора, който е проф. дфн Калин Янакиев и е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”- не мислите ли, че съществува ДРУГА НАУКА, която е натоварена с нелеката задача да разкрива действителният смисъл и съдържание на всяка една клауза от какъвто и да е договор, още повече- международен договор и че тази друга наука се нарича ПРАВО, А НЕ ФИЛОСОФИЯ? Наясно ли сте, че част от основната дейност на всеки български адвокат се заключава в тълкуване на договори и правни норми? Защо се счита, че дискутираната материя е подвластна само на на социологията и философията и категорично се изключват от приложното й поле правото и медицината като науки? Нима един правоспособен философ е наясно за принципа на примат на българската конституция над приетитият, но нератифициран и необнародван в ДВ международен многостранен договор, какъвто се явява ИК по своята правна същност? Не е ли настъпило времето на тясната специализация на всеки специалист или се връщаме към варианта на социалистическия всичколог?

 50. 50 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  http://news.bnt.bg/bg/a/ot-nashite-pratenitsi-v-strasburg-razyasnyavat-istanbulskata-konventsiya Тоня Димитрова “От нашите пратеници в Страсбург: Разясняват Истанбулската конвенция Днес, 20:24 • от Тоня Димитрова Ще бъде направен нов превод на Истанбулската конвенция, която предизвика дебат у нас за третия пол, съобщиха от Съвета на Европа в Страсбург. Оттам обясниха, че неточност в превода е причина за разгорещените спорове....Бриджит О'Лъфлин, изпълнителен секретар на мониторинговия механизъм към Истанбулската конвенция: Наясно сме, че настоящият превод съдържа думата „джендър“, което води до определено объркване.“
  Вече стана ясно и на Съвета на Европа, че българите НЕ СМЕ нито прост, нито необразован народ и сме готови да браним общественият ред и традиционните си ценности като традиционното семейство мъж+ жена! Както и да я променят, ще се наложи ИЗЦЯЛО да я преработят, да премахнат от нея думите “полова идентичност“ и “социален пол“ и да ги заменят с думите “биологичен пол “! Нека това послужи за урок на всякакви професори, които размахват с укор и назидание пръст на българският народ и усилено коментират колко “прости“ сме били българите, понеже не сме владеели английският език на нивото, което ни дава значението на английската дума “джендър“, при положение, че единственият официален език в Р. България е БЪЛГАРСКИЯТ език...

 51. 51 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  Авторът е болен човек и най-добре да се лекува, а не да замърсява информационното пространство със словоблудството си.
  —цитат от коментар 11 на 42


  Авторът именно със словоблудствата си е изградил цялата си кариера. Съвременният "религиозен философ", който не се свени да опетни дори конфесията, на която принадлежи. Плосък и тъп. Навремето, преди много години, идваше в нашия поток едно момче с основна богословска специалност, което посещаваше и нашите лекции (физик съм по обаразование и доктор по информатика и компютърни науки). Задаваше въпроси, спореше. Опитваше се да стигне до разбиране. Този тук, никога не е излизал от собствената си вмирисана рамка, но си позволява да прави някакви неадекватни сравнения, които не са му по силите. Както и да е. Никога не е късно да станеш за резил. За мотивите му трудно мога да гадая, но не са от човеколюбие и още по-малко от рационално познание. За Вяра изобщо не говорим. Боклук.

 52. 52 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Разстроено

  До коментар [#50] от "kjo22548535":

  Не се впрягай, приятел. Поздравления за опита ти да обясниш очевидното, между впрочем. Ако имаш достатъчно опит, вече знаеш как действа в момента държавната машина. Освен че е скопена съдебната власт, медиите също са държанки. Там се пробутват казионните специалисти, които нямат срам от нищо (съвест никога не са имали). РАЗЧИТА СЕ НА НЕИФОРМИРАНОСТ. Уви, тук нещата не вървят твърде гладко. Има маса информирани българи ВСЕ ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ. За голямо съжаление на Простия, който на времето (още в кметския си период) заяви: Който не му харесва - да се маха. А ми да. Около 2 милиона вече го послушаха... Всъщност демографският проблем е и оценката на сегашното мутренско управление. Темата е дълга и тежка. В смисъл, è колкото повече се обезкървява обществото, толкова по лесно е на Мутрата.

 53. 53 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#52] от "zg":
  Стига се до много много интесно правно положение. Фактическата обстановка е следната: От България е подписан и приет официалният превод на ИК, който- по твърдение на самият съставител на документа - Съвета на Европа, е неверен и неавтентичен официален превод и би следвало да отпадне като нищожен текст. В такъв случай, до България трябва да достигне новият официален превод на ИК, за чието приемане отново трябва да бъде гласувано и чак след това да се повдига въпроса за или против ратификацията му от Р. България:) Народът на малка България защити достойнството и честта си на народ със свой собствен облик и показа, че осъзнава отлично какво означава държавен суверенитет на Р. България и как се пази той от суверена на държавната власт- българският народ! Хетерожена съм и няма как да не се впрягам, защото живея в България и на мен не ми е безразлично как ще се развива България.

 54. 54 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#53] от "kjo22548535":

  Завиждам ти за вътрешния плам. Наистина, не е ирония. Аз вече съм на границата на цинизма: да правят сънародниците ми каквото щат. Аз съм тук временно (всички сме временно, но някои не го осъзнават). Всичко което казваш е вярно, но то се свежда до едно. Какъвто и нов превод да се прави (прочетох и аз на други места, макар че в Дневник не обявяват тази новина), той не променя оригинала. А той (поне по мое мнение) вече съдържа НАРОЧНИ двусмислия. Та на въпроса. За да се отгори на очевидни въпроси недвусмислено, трябва да се промени самият документ (оригинален). Това е невъзможно, очевидно. Иначе се оказва, че ние ще подпишем РАЗЛИЧЕН документ. А не това е целта на занятието.... Целта е да се подпишат двусмислиците. А после вече, интерпретацията ще е нещо извън юрисдикцията на българската държава. Същите тези л@йнари, които те обвиняват теб, мен и пр. в конспиративни теории, ще ревнат: а ма как може да ми учат децата/внучетата на такива гнусотии.. Е, тогава ще е късно. Както казах, не ми пука вече. Аз, макар и още с доста години до пенсия имам своя хоризонт. Да си ядат л@йната тези, които са си ги изсрали.

 55. 55 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  До коментар [#34] от "dedalus":

  Да, точно това е проблемът - че децата ще учат, че НЯМАТ роля, защото ролята е избор. И след приемането на Конвенцията спокойно някоя жена може да ви осъди за тормоз, ако твърдите, че работа на жените е да раждат деца.

 56. 56 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#54] от "zg": “.... Какъвто и нов превод да се прави (прочетох и аз на други места, макар че в Дневник не обявяват тази новина), той не променя оригинала. А той (поне по мое мнение) вече съдържа НАРОЧНИ двусмислия. ...“ Изразявам пълно съгласие, Целият ДУХ на ИК е дуалистичен и навсякъде формулировките умишлено са оставени широко формулирани, неясни и обтекаеми, ха дано излъгалите се да я ратифицират, в едно недалечно бъдеще се осъзнаят като джендъри:) Обаче тук - в България, не им се получи - поне 1вия път. Целта е да се легализират девиациите и колкото да се опитват да ни заблуждават, твърде много българи разбраха това и ще си защитаваме докрай позициите. Нямам никакво намерение за в бъдеще да се сблъсквам с напр. подобен казус-
  която и да е транс жена, отхвърлена от съпруга ми като секс партньор, да заведе срещу него дело за насилие по ИК, понеже ще твърди, че с отказа си съпругът ми е предизвикал у нея психически тормоз. Считам, че целият дух на ИК е насочен към унищожаване, премахване, изместване на белия образован хетеросексуален мъж в семейството и поставяне на негово място на друго същество, което да играе неговата роля. Сори, но аз не желая това да се случи в България и ще пазя семейството си винаги, навсякъде и спрямо всички, независимо дали са глбт, извънземни или просто навлеци, които си врат носа в семейния ни живот....

 57. 57 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#34] от "dedalus":Да, точно това е проблемът - че децата ще учат, че НЯМАТ роля, защото ролята е избор. И след приемането на Конвенцията спокойно някоя жена може да ви осъди за тормоз, ако твърдите, че работа на жените е да раждат деца.
  —цитат от коментар 55 на Лео


  Лео, моите почитания за досега изказаните мнения и плюсче на последния пост. Все пак, дори аз смятам, че не е "работа" на жените да раждат деца. Това е нещо естествено, неподлежащо на регулации. Да се изясня. Те са също толкова умни, но с различни наклонности (отчасти само зададени от биологията). Едно от най-красивите постижения на човешката мисъл, оставили траен отпечатък в теоретичната физика и математиката са така наречените теореми на Ньотер (за Еми Ньотер става дума; тя има и огромни приноси в алгебрата - пръстени на Ньотер). Знам. По принцип сме различно устроени. Мъжете и жените. Но жените не са тъпи по-принцип. Независимо, че на тях им се налага да раждат. Ако трябва да съм честен, мъжете сме донякъде все още в дълг. Прекалено дълъг патриархат (включващ схоластиката на религиите). От тук нататък обаче, напълно отричам феминистките умонасторения. Дори теории не ги наричам. Щото също не струват. Половете са различни, но те формират òвека. Няма да правя библейски отпратки. Човекът е в два пола и това трябва да се прием е като даденост. Точка по въпроса.

 58. 58 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#56] от "kjo22548535":

  ------------
  Считам, че целият дух на ИК е насочен към унищожаване, премахване, изместване на белия образован хетеросексуален мъж в семейството и поставяне на негово място на друго същество, което да играе неговата роля
  ------------
  Не. Аз не смятам така. Унищожава се човешката идентичност - да. С приказките за белия образован хетеросексуален мъж (какъвто съм и аз) не трябва да се прекалява. На нещо друго бие. По-просто е всичко. Расата и пола не ме брига. Трябва да се спазват законите на обществото. А не да се измислят нови "агенти" в това общество. Тук съм абсолютно консервативен. Бели, черни, жълти мъже и жени - спазващи обществените норми. Това е достатъчно.

 59. 59 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#58] от "zg": “...На нещо друго бие...“ Ами- все още сред белите хетеромъже има високообразовани нормални хора, които имат семейства...Все пак- тази конвенция е предложена за ратификация на Р. България, а се знае , че в нашето население са екзотика хора с тъмен или жълт цвят на кожата....

 60. 60 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#59] от "kjo22548535":

  Не си прав. Опитваш се да го избиеш на нещо расово. Конвенцията не лоша с това, че е расово неутрална. Конвенцията е гнусна с друго. Опитват се да отворят вратата на ада с нови свободно определени социални полове. Без да го казват изрично, между впрочем. Но има маса двусмислени текстове в тази посока. А после всеки, който е ратифицирал, ще стане зависим от интерпретацията. В това е същностноста на проблема. Между впрочем, не съм убеден, че дори тези калинки, които скочиха да защитават тази тъпня, не са наясно. Просто те имат ЛИЧНА изгода да се сложат на някого. За Простия да не говорим. Той е сламен човек. Юздите му ги държи един още по-прост, едвам артикулиращ - Цв. Цв.

 61. 61 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#60] от "zg": “...Опитваш се да го избиеш на нещо расово. ...“ Имате грешка. Факт е, че в България не живеят масово африканци, афроеврпейци , мароканци, пакистанци, индианци и т.н. В това е и разликата между нашето население и населението на други ЕС държави. Няма нищо расистко в това, че 85% от населението на България сме българи и европейци, хора с бял цвят на кожата, руси, кестеняви или с тъмна коса, но обичайно- с бял цвят на кожата. България не е германия, не е и САЩ. С всичко останало съм съгласна.

 62. 62 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#60] от "zg": “...Опитваш се да го избиеш на нещо расово. ...“ Имате грешка. Факт е, че в България не живеят масово африканци, афроеврпейци , мароканци, пакистанци, индианци и т.н. В това е и разликата между нашето население и населението на други ЕС държави. Няма нищо расистко в това, че 85% от населението на България сме българи и европейци, хора с бял цвят на кожата, руси, кестеняви или с тъмна коса, но обичайно- с бял цвят на кожата. България не е германия, не е и САЩ. С всичко останало съм съгласна.
  —цитат от коментар 61 на kjo22548535


  Между впрочем, извинявай, че се обръщах към теб като мъж (предполагам, че "С всичко останало съм съгласна", говори за пола). Просто така си се регистрирала, а и картинката е за мъж. Няма значение. По същество. Да, в България нямаме расов проблем по принцип. Още една причина да не смятам, че расовият проблем е проблем. И да посоча къде е истинският проблем в конвенцията. Този, който наистина ще взриви обществото в един момент. ТОЙ НЕ Е РАСОВ. Той е много по-страшен.

 63. 63 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 284 Неутрално

  До коментар [#62] от "zg": Инцидентно се регистрирах отново във форума, въпреки, че бях решила да не пиша тук. Има доста какво да се желае по отношение на някои политики на сайта. Да- проблемът не е расов и няма нищо общо с това. Проблемът е създаване на бъдещи правни условия за цялостна деструкция на българското общество. Например- за мен като адвокат възникват следните проблеми след възможна ратификация на ик- законът ме задължава да положа разумни усилия да узная самоличността на клиента си. Казус- трансжена /мкж- мъж-към-жена/, решава да ползва адвокатските ми услуги - напр. процесуално представителство в съдебна делба на наследствен недвижим имот. В такъв случай се налага попълването на адвокатско пълномощно с личните данни на клиента. И започват трудностите- транс жената де юре е лице от мъжки биологичен пол и именно в това си качество е и кръга наследници по закон на наследствения недвижим имот. Всички български документи за самоличност са издадени на името на физическо лице от мъжки биологичен пол- лична карта, ЕГН, постоянен адрес и т.н. И тук стигаме до сложността. Лицето е транс жена- т.е. мъж, който е с женска полова идентичност, известна е в обществото с женско име, държи да ползва него, но няма лична карта, издадена с женското му име,няма документи за самоличност с женското си име. и в мисловната си парадигма на жена не се явява наследник на недвижимия имот. И така- кой е моят клиент- биологичният мъж- наследникът, или неговата женска полова идентичност? Този тип неща създават абсолютна правна несигурност!

 64. 64 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 1726 Неутрално

  Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK