Борислав Скочев: Дори в лагерния ад победата над човека не може да бъде пълна

Борислав Скочев, автор на книгата "Концлагерът "Белене" 1949-1987"

© Цветелина Белутова

Борислав Скочев, автор на книгата "Концлагерът "Белене" 1949-1987"На 22 януари от 18.30 ч. в конферентната зала "София" на грандхотел "София" ще бъде представено задълбоченото изследване "Концлагерът Белене - 1949 - 1987 г." на Борислав Скочев. Книгата е издадена от "Сиела". Авторът е проучил стотици документи и свидетелства на потърпевши и по мнението на историци и архивисти представя мащабен, задълбочен труд за емблематичния лагер Белене, в който са въдворявани хора без присъди.


Представянето на книгата ще бъде съпроводено от дискусия с участието на бивши лагеристи, представителя на културен център "Евгени Босилков" отец Паоло Кортези, исторически преглед на периода ще направи проф. Евелина Келбечева.


Колко време продължи работата по изследването и какви източници на информация ползвахте?
- Повече от 10 години продължи работата. Първите източници бяха спомените на лагеристи.
Оказа се, че има издадени много такива спомени, а през тези 10 години излязоха и немалко други, но много от тях са в малък тираж, издадени от собствените си автори или техни наследници и е трудно човек да ги намери дори в Народната библиотека.


Тези спомени препрочитах много пъти на различните етапи на изследването. Разбира се, разговарях и с бивши лагеристи, например с един от първите въдворени в "Белене", известния с достойното си поведение анархист Трифон Терзийски, или въдворените през 1985 г. Сабри Искендер, по-късно един от лидерите на борбата на турците за човешки права, и Димитър Пенчев, земеделец и политически затворник.


Следващата стъпка бяха документите, създавани от лагерната администрация, отделение "Въдворяване и изселване", отдел "Затвори" – МВР, Държавна сигурност, ръководството на МВР, Политбюро на ЦК на БКП, Министерския съвет и всякакви други държавни органи.
Също така профили на лагера, съставени от анализаторския отдел на Радио Свободна Европа въз основа разказите на бивши лагеристи, избягали на Запад, доклади на ЦРУ, доклади на западни дипломати


Винаги се казва, че лагерите са закрити през 1962 г., а заглавието говори за непрекъснато въдворяване в концлагера "Белене" до 1987 г.?


- Наложило се е убеждението, че лагерите са закрити през 1962 г. Това не е вярно. Тогава е закрит Ловешкият лагер. Но през януари 1964 г. на остров Белене отново са изпратени хора без присъда.


Никой официален орган ли не реагира в България?


- През 1966 г. министърът на правосъдието Светла Даскалова и председателят на Върховния съд
Ангел Велев дават становища, че съществуването на такова място за отнемане на свободата без
присъда е недопустимо по конституция и закон. Но концлагерът продължава да функционира поне до 1977 г., когато влиза в сила промененият заради Хелзинкските споразумения Закон за народната милиция, от който отпада административната мярка "принудително установяване на ново местожителство" и лагерът би трябвало да е бил закрит. Но има данни за хора без присъда и през 1978 г., и през 1981 г. Лагерът отново е открит в края на декември 1984 г., когато започва
насилственото преименуване на турците. Така че "Белене" съществува с малки прекъсвания от 1949 г. до 1987 г.


Какви са хората, изпращани в концлагера?


- Предвоенни държавници, офицери, лидери на опозицията след 1944 г. Но основната лагерна група в годините 1949-1953 е тази на селяните. Това е времето на насилствената колективизация и в лагера селските стопани са близо 50%. Тъй като те са били за по-кратки срокове, може да се направи оценка, че са над 60% от общия брой на преминалите през "Белене" в този период.


Въобще по това време картината на лагерния състав отразява етапите на съветизацията на България: унищожаване на държавните структури на Царство България, ликвидирането на българския национализъм и на антисталинските крайнолеви движения, ликвидирането на партийната политическа система, национализацията, идеологизирането на образованието, колективизацията, вътрешнопартийната чистка, превземането на православната църква и показните процеси срещу католическата и протестантската църква.


През 1956-1959 г. са въдворени някои от старите опозиционери, но сега главният обект на репресията са младежите. През януари-март 1958 г. в лагера са изпратени като "хулигани" близо 1700 младежи. Голяма част от тях са синове на "народни врагове" или са почитатели на джаза и рокендрола, на модерните западни танци, на "хулиганските" палта с дървени копчета, тесните панталони и прическата "конска опашка".


През 60-те и 70-те години политическите лагеристи са предимно българи мюсюлмани, които се съпротивляват на насилственото им преименуване в годините 1964-1965 и 1970-1973.


Останалите са въдворени за "вражеска агитация и пропаганда" (което обикновено
означава разказване на политически вицове и вицове за Тодор Живков, критични думи за властта,
коментиране на повишаването на цените и пр.). Други – за бягство или замисъл за бягство през
границата, трети за "контрареволюционна дейност".


В периода 1984-1987 г. огромната част от лагеристите са турци, които не приемат насилствено дадените им имена или са авторитетни личности, превантивно въдворени от Държавна сигурност, за да не се превърнат в лидери на съпротивата. Но също така има българи мюсюлмани, които са преименувани още през 70-те, но са спазвали религиозните си традиции. Както и 14 българи, въдворени по политически причини, но без пряка връзка с "възродителния процес".


Само политически противници ли – осъзнати или не – са въдворявани?


- Въдворени са и много случайни хора. Например през 1949 г. са 4000 души в две
акции, като при втората, след смъртта на Георги Димитров, това са хора, които не са демонстрирали скръб и покруса или са били заподозрени, че се радват, защото се усмихвали, били облечени в светли дрехи или са вдигнали сватба. Така че създаването на "Белене" в края на юни 1949 г. съвпада с тази демонстрация на напълно произволен избор на жертвата, който според Хана Аренд е най-същественият принцип на тоталитарния концлагер: така се унищожава човекът като субект на правото чрез ликвидирането на нормалната юридическа процедура, при която определено престъпление води до предвидимо наказание. В концлагера са изпратени и майки и бащи, съпруги, братя и сестри на бегълци.


Според допълнение в наказателния закон от началото на 1953 г., тези от
тях, които са знаели за готвеното бягство и не са ги издали, са осъждани от 5 до 10 години затвор, а другите, които не са знаели, са изпращани в концлагер или са изселвани.


Борислав Скочев: Дори в лагерния ад победата над човека не може да бъде пълна

Кога властта е прилагала изпращането в концлагер?


- Въдворяването е правено главно заради липса на каквото и да е провинение и дори скалъпването на съдебен процес е било трудно, Иначе режимът е предпочитал съдебното преследване. Затова и моментният брой на политическите затворници обикновено е два пъти по-висок от този на въдворените без присъда лагеристи.


При реализации на Държавна сигурност и задържания без предварителна разработка много повече са изпратените на съд, отколкото изпратените в концлагер. Изключения правят няколко по-големи акции, като двете през 1949 г., въдворяването на младежи в началото на 1958 г. и въдворяването по време на "възродителния процес". Но също когато се е налагала масова и спешна репресия или когато властта не е искала "да произвежда герои".


Може ли чрез историята на концлагера "Белене" да се види развитието на тоталитарната репресия в България?


- Да, "Белене" дава отлична възможност заради продължителното си съществуване. До 1953 г., когато след смъртта на Сталин лагерът е закрит, репресията е масова и демонстративна. Наред с
изолацията и пречупването на хората, които се съпротивляват на отделните етапи на съветизацията, тя трябва да всее страх и да пречупи съпротивата на цялото българско общество.


Интересен момент е периодът 1951-1953. Тогава по инструкциите на съветските съветници в МВР е направен опит за приравняване на съдебната и административната репресия и е създадена Специална комисия при МВР, която подобно на съветското Особое совещание може да произнася присъда без съдебен процес, без присъствието на обвиняемия и негова защита и без той да е осведомен за обвинението, и да изпраща в лагер за срок до 7 години.


От 1952 г. в "Белене" има и затворници с присъди, и лагеристи без присъди, като това е една и съща институция.


Лагерът е открит отново през ноември 1956 г. по време на Унгарската революция заради страха на комунистите от революция и в България. Съществува до есента на 1959 г., когато е закрит, а всъщност е преместен край Ловеч. В този период политическата репресия става по-прикрита, маскира се като репресия срещу криминално проявени лица, кампаниите на въдворяване и освобождаване се правят недемонстративно. Това е периодът, когато се обявява, че социализмът е победил и признанието, че има политическа съпротива, би компрометирало тази победа.


Заради този прикрит характер на репресията и заради трудностите, които режимът среща в контактите си със Запада, съществуването на лагерите е изведено извън закона и те стават тайни.


Докога в Указа на народната милиция фигурира текстът, който дава право на МВР да изпраща в ТВО /трудово-възпитателно общежитие/?


- През януари 1959 г. от Указа за народната милиция е премахнат текстът, който дава право на МВР да изпраща в ТВО. "Белене" функционира още девет месеца извън закона, а след това с мълчаливата благословия на Политбюро е създаден Ловешкият лагер, Това извънзаконово, тайно съществуване ражда произвол и извънредна жестокост и в лагера край Ловеч убийствата, садизмът, дехуманизацията достигат връхната си точка.


През кои години са въдворявани хора заради разказване на вицове?
-
През целия комунистически период вицовете са определяни като "вражеска пропаганда и агитация", а в концлагерите са изпратени най-много хора именно с такова обвинение. Смята се, че някои от въдворените в ТВО "Ловеч" (1959-1962 г.) са изпратени там от Мирчо Спасов заради вицове за Живков, например известния музикант Александър Николов (Сашо Сладура), който е убит в
лагера. Подновяването на административната репресия на МВР през 1963-1964 г. е заради разказвачите на вицове за Тодор Живков, както и заради комунистите, които не го приемат като първи секретар на БКП.


През 60-те и 70-те години, годините на застоя, политическата репресия си служи главно с изселването и осъждането. Концлагерът е оставен с малък състав, неговото съществуване остава незаконно, въпреки опитите на МВР да го узакони. През 80-те репресията също е предимно изселване и все така е маскирана. Например ръководители на ДС признават, че един от текстовете на Закона за народната милиция, позволяващ принудително установяване заради безделие, е използван срещу политически противници - като преводача Володя Наков /пребит до смърт от затворник през 1986 г. в Пазарджишкия затвор - бел. ред./.
Целта е да не се създават герои. Същата е причината по време на "възродителния процес"
повече турци да бъдат изпратени в "Белене", отколкото съдени.


Изследването промени ли някои предварителни убеждения?


- Да, в хода на изследването стигах до нови изводи.
Например отказах се да използвам термина "асимилация" по отношение на насилственото
преименуване на турците, след като проучих кампанията на въдворяване на турци и българи
мюсюлмани през 1958 г. Това е първото въдворяване на етнически или верски принцип.


Причината за него обаче не е някакъв изблик на комунистически национализъм, а завършващият етап на насилствената колективизация. В края на 1955 г. съветското ръководство нарежда на българското да завърши на 100% колективизацията. В много села, в които започва образуване на ТКЗС или масовизация на старите ТКЗС, избухват женски бунтове, селяните подават заявления за напускане на ТКЗС, разграбват инвентара и добитъка си.


ДС смята, че при българите това е спонтанно, но при турците е организирано от капиталистическия съсед. В последвалата репресивна кампания са изработени и някои от мерките, които в следващите десетилетия ще се прилагат спрямо турците.


Това са същите мерки, които по-рано са прилагани спрямо българите: унищожаване на
"национализма", превземане на вероизповеданието чрез агенти, чистка в образованието, създаване на послушна интелигенция и т.н.


Така че този процес по същество не е побългаряване на турците, циганите, каракачаните, а създаване на една "социалистическа нация", в която етносът, религията,
обичаите да не са опора на съпротива срещу заповедите, получавани от Москва. Терминът
"асимилация" внушава колективна вина на българското мнозинство, а то беше същата жертва на
този процес на създаване на "социалистическа нация".


Цитирате в книгата вездесъщия заместник-министър на вътрешните работи Григор Шопов, че лагерът трябва да се използва като "инкубатор за вербуване на агентурен апарат". Така ли е било?


- Още от прохождането на комунистическите лагери до самия край на режима на тях се гледа по този начин. В условията на непоносим труд, жестоки наказания, глад, болести, откъсване от
семейството и средата човекът трябва да бъде пречупен и вербуван.


От 1952 г. особено се залага на вербуването "с перспектива", тоест за живота след лагера. През 1956-1959 г. оперативните работници имат тримесечни планове за вербовка и те ги преизпълняват.


Реалността обаче е друга.
Успехите на Държавна сигурност не са толкова големи, агентурата им не е достатъчна, много от
опозиционните лидери в лагера "не са осигурени с агентура", в групите на анархистите и
легионерите ДС почти не успява да проникне със свои агенти. Много от принудените да бъдат
агенти не дават сведения, разкриват се пред другарите си, има случаи дори на писмени откази да се сътрудничи, а това е означавало тежко наказание. Самите лагеристи създават свое
"контраразузнаване", за да разкриват агентите, след което ги изолират.


Така че дори в лагерния ад победата на българския комунизъм над човека не е пълна.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Неутрално

  Дори само тези преразказани подробности са повече от това, което научих през детството си, докато слушах какво си говорят възрастните.

  подпис
 2. 2 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Разстроено

  Аз познавах лично само двама бивши затворници и един бивш милиционер от Белене.
  Ще ви разкажа за чичо Иван милиционера.
  То се разболя тежко и нощем през отворените прозорци се чуваше как стене от болка. След смъртта му неговата съпруга разказваше на майка ми и аз подслушвах. Докато страдал чичо Иван се разкайвал пред жена си за това, което е правил в лагера. Изпратил е жена си да запали свещ в Рилския манастир. Тога пътуването беше трудно и жена му се страхуваше да не научат къде е била. Въпреки страха си тя разкаваше.

  подпис
 3. 3 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Разстроено

  Да довърша за чичо Иван. Той беше добър човек. Аз го помня като ме учеше как да пека ореховки и да правя толумбички. За това винаги мисля, че няма изначало лоши хора. Лоши са само идеологиите.

  подпис
 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4211 Неутрално

  Да довърша за чичо Иван. Той беше добър човек. Аз го помня като ме учеше как да пека ореховки и да правя толумбички. За това винаги мисля, че няма изначало лоши хора. Лоши са само идеологиите.
  —цитат от коментар 3 на Иван К


  Тъй....тъй....
  И в немските концлагери е било пълно с добри хора.
  Извън лагера са били ангелски душици.
  Учели са съседските деца как се пекат ореховки,
  от време на време ги глождело съзнанието
  за това, което са правили в лагера...
  Недей, защото е гавра с паметта на тормозените
  и избитите в лагера невинни българи.
  Разкаянието на този или онзи милиционер
  НЕ ПОДМЕНЯ ВЪПРОСА
  ЗА ЛИПСАТА НА РАЗКАЯНИЕ
  ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
  И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ НИВА.
  Чиито ДЕЦА ВНУЦИ И ПРАВНУЦИ
  СЕГА УПРАВЛЯВАТ и МОРАЛИЗАТОРСТВАТ в България.

 5. 5 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4211 Неутрално

  Лоши са само идеологиите.
  —цитат от коментар 3 на Иван К


  Лоши са както идеологиите, така и хората.
  Всяка лоша идеология се нуждае от достатъчно много
  лоши хора, които да бият, тормозят, издевателстват и убиват
  в името на тази идеология.
  Хомофобията на битово ниво, например е едно.
  Хомофобията, която е намерила достатъчно садисти
  и боклуци на бият и убиват в нейно име вече е социален феномен,
  базиран на критичния брой ненормалници,
  вършещи мръсотии, под прикритието на "идеологията".....

 6. 6 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2847 Неутрално

  "....картината на лагерния състав отразява етапите на съветизацията на България: унищожаване на държавните структури на Царство България, ликвидирането на българския национализъм и на антисталинските крайнолеви движения, ликвидирането на партийната политическа система, национализацията, идеологизирането на образованието, колективизацията, вътрешнопартийната чистка, превземането на православната църква и показните процеси срещу католическата и протестантската църква."

  Това е извънредно важно да се знае.

  Оказва се, че всъщност няма нужда Министерството на просветата и разни Бански старци да се напъват, за да съчиняват учебници по най-нова история - тази книга е предостатъчна за 10 клас.

  А за деветокласниците - "Задочните репортажи" като по-забавни и лесно смилаеми.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 7. 7 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3975 Неутрално

  "Така че този процес по същество не е побългаряване на турците, циганите, каракачаните, а създаване на една "социалистическа нация", в която етносът, религията,
  обичаите да не са опора на съпротива срещу заповедите, получавани от Москва. Терминът
  "асимилация" внушава колективна вина на българското мнозинство, а то беше същата жертва на
  този процес на създаване на "социалистическа нация".

  Този текст като , че ли потвърждава мнението , че България е била използвана като опитно зайче да се експериментира замисъла на СССР за създаване на единна съветска нация. Опитът , както виждаме е неуспешен, но отрицателните последици са за сметка на българския народ. Малко след това СССР се разпадна.
  Опитът на Путин за създаване на "Единна Русия" не на демократични , а на деспотични принципи също ще се окаже неуспешен. Сепаратизмът в Русия набира сили. Разпадът на РФ е неминуем.

 8. 8 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3975 Неутрално

  До коментар [#2] от "Иван К":

  Георги Марков във своите "Задочни репортажи" описва подобен случай на разкаяние на грешник. Престъпната БКП е целяла да окървави ръцете на колкото се може повече хора, за да бъдат после зависими от нея цял живот. Но не всеки насилван да направи престъпление е можел да живее без угризение на съвестта , че е убил човек.

 9. 9 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Не си правете илюзии, че и сега няма хора, готови да станат, я Мирчо циганина, я Мирчо Спасов.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2847 Неутрално

  До коментар [#7] от "tacheaux":

  "Опитът на Путин за създаване на "Единна Русия" не на демократични , а на деспотични принципи също ще се окаже неуспешен."

  Много интересно в този контекст е ей това интервю:
  http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/leonid-reshetnikov-putin-mozhe-da-bade-izbran-za-tsar-na-rusiya

  То ясно показва каква алтернатива на либералната, хуманистична демокрация от западен тип предлагат кремълските стратези и техните спящи (и недотам спящи) клетки в лицето на 100-те русофилски НПО-та, разните Волгинци, А-Спекти, Митю Гестаповците с техните Дръмб общества и пр. айдуци.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3975 Неутрално

  До коментар [#2] от "Иван К":

  Аз също мога да разкажа за съдбата на подобен разкаял се грешник. Имахме съсед, който беше някакво партийно началство. По определено време всяка година изпадаше в депресия до степен да бъде неадекватен. Затварял се е в къщи и седмица или две е бил като луд. По късно от моите родители научих , че той е бил насилван да убие човек в годините на кървавата вакханалия , когато в първите месеци слез 9.9. 1944 са били избити десетки хиляди хора. Полудявал е около датата , когато е извършил престъплението. Този човек се пропи и рано си отиде от този свят.

 12. 12 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  Да довърша за чичо Иван. Той беше добър човек. Аз го помня като ме учеше как да пека ореховки и да правя толумбички. За това винаги мисля, че няма изначало лоши хора. Лоши са само идеологиите.
  —цитат от коментар 3 на Иван К


  Няма лоши хора е същото като "всички са маскари". Не, не всички са маскари и има лоши хора в различна градация. Има хора, които нямат никакви морални задръжки, готови са на всичко само и само да са отпред, готови са да газят и даже да убиват. Има хора със садистични наклонности, с криминални наклонности, има хора просто завистливи и злобни. Защо едно малко детенце чупи нарочно играчката на приятелчето си, а друго отива и с усмивка подава играчката си на друго.
  Има хора, които, ако никой не ги гледа, ще крадат и други, които се отвращават само от мисълта за това и няма да откраднат в никакъв случай. А идеологията, системата, обстоятелтвата ги подтикват, стимулират, помагат им или им пречат да проявят характера си. Една от причините да съществува държава, съдебна система и пр. е нуждата от превенция на престъпността, да държи в страх склонните към престъпление.

 13. 13 Профил на dasho
  dasho
  Рейтинг: 553 Неутрално

  Ще ме разплачете с вашите паднали ангели бе. А който не иска да сътрудничи си е живял живота в Белене и не е имало нужда да се разкайва, така ли искате да го извъртите? Темата не е за жалки душици-палачи, а за Човешкото, което не са успяли да изтребят.

 14. 14 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Хубавото на подобни книги е, че ще останат и след нас, живелите в комунистическата несвобода.
  В една или друга степен всички бяхме засегнати от мракобесната болшевишка идеология, от простолюдното натрапване на фалшиви ценности и съветизация.
  Трудно е в кратък коментар да се опише цялата гама от видими и скрити репресивни действия на човеконенавистната червена диктатура.

 15. 15 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Любопитно

  "през януари 1964 г. на остров Белене отново са изпратени хора без присъда.
  Никой официален орган ли не реагира в България?"

  Нали вчера писахте-закона е позволявал превантивно да става това?

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 16. 16 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Весело

  "Други – за бягство или замисъл за бягство през
  границата"

  Абе авторе, минаването на границата не по законния ред е състав на НК дори в момента!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 17. 17 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Весело

  "Според допълнение в наказателния закон от началото на 1953 г., тези от
  тях, които са знаели за готвеното бягство и не са ги издали, са осъждани от 5 до 10 години затвор, а другите, които не са знаели, са изпращани в концлагер или са изселвани."

  Абе авторе,несъобщаването за готвено престъпление и сега е престъпление и се наказва от НК!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 18. 18 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Любопитно

  И след два дена циврене и десет години "изслдвания ще отговорите ли:
  Колко точно са убитите в лагерите?

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 19. 19 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 447 Неутрално

  И след два дена циврене и десет години "изслдвания ще отговорите ли:Колко точно са убитите в лагерите?
  —цитат от коментар 18 на toyaga


  Колко точно са убийците? Защо не питш за тях?

 20. 20 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  И след два дена циврене и десет години "изслдвания ще отговорите ли:Колко точно са убитите в лагерите?
  —цитат от коментар 18 на toyaga


  Позитанец, този въпрос го задай на Митю Гестапото. Може да попиташ и Т. Томов, дали пази "счетоводните сметки" на баща си...

 21. 21 Профил на moloko
  moloko
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Този текст като , че ли потвърждава мнението , че България е била използвана като опитно зайче да се експериментира замисъла на СССР за създаване на единна съветска нация.
  —цитат от коментар 7 на tacheaux


  Глупости! Акцията по кръщаването на турците е изненадала Съветският съюз. На бай Тодор са му дърпали ушите в Москва, ама вече при свършен факт

  ​„Суичър ли искаш, или рокличка?“
 22. 22 Профил на moloko
  moloko
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До януари 1985 година целият този процес се пази в тайна - както в останалата част от България, така и пред външния свят. До началото на януари подробности не знае дори СССР, както се вижда от документите в архива на МВР.
  http://www.dw.com/bg/престъплението-наречено-възродителен-процес/a-18145623

  ​„Суичър ли искаш, или рокличка?“
 23. 23 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До коментар [#21] от "moloko":

  Силно се съмнявам, че руснаците не са знаели какво се подготвя. Така че е по-вероятно под тяхно ръководство да е била проведена акцията.
  Впрочем в НРБ поне на два пъти преди възродителния процес са били отваряни границите, за да се изселят турците. Единият път е бил може би в края на 50-те години, а другия го помня лично 78 или 79, но условието беше да нямаш висше образование. Иначе сигурно е трябвало да плащаш.

 24. 24 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Любопитно

  До коментар [#22] от "moloko":

  И какво му е на Възродителния процес?
  В Турция можеш ли да станеш турски гражданин и да имаш друго име освен тюрко-арабско!
  Държавата си е напълно в правото!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 25. 25 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 225 Весело

  но условието беше да нямаш висше образование. Иначе сигурно е трябвало да плащаш.
  —цитат от коментар 23 на Мондиана

  Аууу че лоша държава да си гледа интереса!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 26. 26 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4370 Неутрално

  "Повече от 10 години продължи работата."
  Човек, изпълнил мисия в живота си!
  Огромни благодарности!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 27. 27 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#21:"moloko"][/quote]

  Може и да ги е изненадала, ако са прекалили с водката предишната вечер...

 28. 28 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#22] от "moloko":И какво му е на Възродителния процес?В Турция можеш ли да станеш турски гражданин и да имаш друго име освен тюрко-арабско!Държавата си е напълно в правото!
  —цитат от коментар 24 на toyaga


  Трябва да си много тъп или садист за да задаваш подобни въпроси...

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#29:"moloko"][/quote]

  Кремльовчик, уреди ме и мен с някой и друг грант, толкова се старая...

 32. 32 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3975 Неутрално

  Глупости! Акцията по кръщаването на турците е изненадала Съветският съюз. На бай Тодор са му дърпали ушите в Москва, ама вече при свършен факт
  —цитат от коментар 21 на moloko


  Глупостите ги пишеш ти. Бай ти Тодор нищо не можеше да направи без нареждане или одобрение от Москва. Ние бяхме колония на СССР, без самостоятелна външна и вътрешна политика.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  До коментар [#18] от "toyaga":Такива циници като Вас не трябва да се наричат хора!Сякаш садиста Газдов ви е баща!
  —цитат от коментар 33 на Messerschmitt


  След като оправдава и Възродителния процес и избиването на мирни хора, какви може да са били баща му и дядо му?

 35. 35 Профил на moloko
  moloko
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Глупостите ги пишеш ти. Бай ти Тодор нищо не можеше да направи без нареждане или одобрение от Москва. Ние бяхме колония на СССР, без самостоятелна външна и вътрешна политика.
  —цитат от коментар 32 на tacheaux


  Цитирах ти Дойче Веле и доц Калинова. Какво искаш още? Или като си си го навил докрай ще твърдиш при вида на жираф, че такова животно няма?
  ---
  Иначе България имаше една голяма колония заемаща 1/6 от световната територия и от която черпехме суровини и продавахме на запад с голяма надценка.

  ​„Суичър ли искаш, или рокличка?“
 36. 36 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#35:"moloko"][/quote]

  Кремльовчик, както беше казал един известен русофил навремето, не ви щем меда, не ви щем и жилото...

 37. 37 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До коментар [#30] от "moloko":

  Да не би бай Тошо да е получавал заповеди директно от Брежнев, Андропов,Черненко, и пр.? Всичко са били разработки на КГБ и подобни структури, И бай Тошо си е имал водещи офицери и такива за свръзка, с които да обсъжда какво да прави. Ще прави той нещо на собствена глава. Изключено.

 38. 38 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Не си правете илюзии, че и сега няма хора, готови да станат, я Мирчо циганина, я Мирчо Спасов.
  —цитат от коментар 9 на Николай Колев

  Първите "кандидати" вече цъфнаха под статията.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 39. 39 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Любопитно

  До коментар [#37] от "Мондиана":
  "Да не би бай Тошо да е получавал заповеди директно от Брежнев, "

  Не само бай Тошо но и всички нива под него получаваха директно заповеди от СССР.
  Ето ти железни доказателства:
  Иди н националната библиотека и вземи два набора от вестниците "Работническо дело" и "Прадва" в една и съща година. След това ги сравни и ще забележиш ясно- Всички новини идващи от западните държави в Работническо дело се публикуват точно един ден след публикуването в Правда.
  Просто и ясно - по онова време нямаше добри средства за комуникация и нашите журналисти трябваше да препишат от Правда.
  Особено смешно беше, защото баща ми получаваше и двата вестника, но Правда идваше с един ден закъснение. Въпреки това Работническо дело и Правда пишеха едно и също като новини в различни дати.

  подпис
 40. 40 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  До коментар [#39] от "Иван К":

  Абе човече, чети кой какво пише и после "оборвай" тези. Да, директно от СССР, но не непременно от държавния глава.

 41. 41 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Любопитно

  До коментар [#37] от "Мондиана":
  "Да не би бай Тошо да е получавал заповеди директно от Брежнев, "

  Още едно доказателство.
  Провери гоя дата в комунистическата българска конституция е въведен Член 1 за ръководната роля на БКП и провери кога е въведен съответен текст в СССР. Ще видиш, че ние сме първенците. Остава да повярвам, че Тодор го е измислил.
  Просто България си беше полигон на комунизма. Тук пробваха всякакви глупости преди сами да ги направят. Дори тогава сред българите недоволни от комунизма се говореше, че възродителния процес е експеримент за да реши СССР как да се справи със своите мюсюлмани.

  подпис
 42. 42 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Неутрално

  До коментар [#40] от "Мондиана":
  "Да, директно от СССР, но не непременно от държавния глава."

  Оксиморон. В диктаторска държава нищо не се решава без волята на диктатора. Ако някой в СССР е наредил нещо на България, това е изцяло и напълно по правилата на самият СССР.

  подпис
 43. 43 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1623 Гневно

  До коментар [#21] от "moloko":
  "Акцията по кръщаването на турците е изненадала Съветският съюз. На бай Тодор са му дърпали ушите в Москва, ама вече при свършен факт"

  Те и нацистите на съда в Нюрнбег пробваха да се оправдаят така, но не им се получи - избесиха ги.

  подпис
 44. 44 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5484 Неутрално

  Истината за "социализмът с човешко лице" за хубавите години при бай Тошо и децата му, за партийните бонзи, ни чули, ни видели, за фашистката им същност. Това е! И да не забравяте, всичко е съществувало до 1987

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 45. 45 Профил на moloko
  moloko
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#30] от "moloko":Да не би бай Тошо да е получавал заповеди директно от Брежнев, Андропов,Черненко, и пр.? Всичко са били разработки на КГБ и подобни структури, И бай Тошо си е имал водещи офицери и такива за свръзка, с които да обсъжда какво да прави. Ще прави той нещо на собствена глава. Изключено.
  —цитат от коментар 37 на Мондиана

  Ами той направи доста работи на своя глава... Кореком, Булгаррено, Тексим. Работи, които хич не се харесаха на съветските другари. Също повдигна на своя глава за македонският въпрос още през 1968 г. без да го "съгласува"...

  ​„Суичър ли искаш, или рокличка?“
 46. 46 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#45:"moloko"][/quote]

  Брей, какъв дисиден бил Тошо Правешки! Как не оценихме този земен рай, предоставен ни от Живков и компания?!

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  "Така че дори в лагерния ад победата на българския комунизъм над човека не е пълна."

  За сметка на това, победата на капитализЪма над човека е пълна, при това непринудена победа. Днев властва (само)задоволяването и консуматорството, което си е чиста победа над човешкото в човека.

 49. 49 Профил на The Grimm Future
  The Grimm Future
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Няма лошо и добро.
  Говорейки за комунизма, нацизма и другите уроди е важно да се знае какво прави фанатичната вяра и оскотяването.
  Дори и да съм склонен да се съглася, че в "душите " на някои хора е било ад или хаос, това по никакъв начин не променя факта, че та са извършили безобразия.

  There will be only war
 50. 50 Профил на The Grimm Future
  The Grimm Future
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#44] от "penetrating":

  Именно затова винаги ще гледам с подозрение на утопиите и на теории на хора като Ноам Чомски или Джийн Роденбери.
  Социализмът, от френската революция насам, е направил само мизерии.
  И следва да бъде осъден и наказан.

  There will be only war
 51. 51 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5484 Неутрално

  До коментар [#50] от "The Grimm Future":

  Виновни са не идеолозите, а практиците :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 52. 52 Профил на The Grimm Future
  The Grimm Future
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#51] от "penetrating":

  Глупости, книги като библията или капиталът никога, ама никога няма как да бъдат осъществени на практика.
  Идеята е виновна, точно толкова колкото и изпълнението.

  There will be only war
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 827 Разстроено

  Борислав Скочев: Дори в лагерния ад победата над човека не може да бъде пълна!

  До коментар [#9] от "Николай Колев":
  Не си правете илюзии, че и сега няма хора, готови да станат, я Шако циганина, я Мирчо Спасов!

  Да ниски духом хора винаги се намират, за съжаление! Но знаейки историята можем да не допуснем тя да се повтори!

 55. 55 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6246 Неутрално

  Никога повече псевдо-комунизъм, никога повече лагери на смъртта и унижението над човека.

 56. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7378 Неутрално

  Унищожили интелигенцията, за да няма кой да протестира и която още не може да се възстанови напълно.Не само са ги убивали, унижавали са ги и са искали да убият човешкото им достойнство. Това не трябва да бъде забравено, за да не се повтори.

 57. 57 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  До коментар [#56] от "Роси":
  Сега се унищожава без лагери. Малко по-бавно става, но сигурно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK