Отбранителна политика или снишаване

Изложение на бойна техника

© Николай Дойчинов

Изложение на бойна техникаБългария е вероятно единствената страна в Европа, която не възприема сериозно необходимостта да има отбранителна политика.


След края на Косовската криза, гражданската война в Македония и приемането на страната ни в НАТО, България заживя в безгрижие за военната си сигурност. След 2001 г. нито едно редовно българско правителство не е проявявало задълбочен интерес към развитието на отбранителните способности. Известно изключение е периодът 2004-2005 г., но тогава интересът се изчерпва с усвояването на два милиарда лева, които, както е известно, допринесоха твърде малко за бойния потенциал на Българската армия.


Добилите популярност "нови заплахи" - икономически, социални, демографски, екологични и други невоенни кризи, ни накараха да забравим, че трябва да сме благодарни за мира и да не забравяме, че той не ни е даден по право. Той трябва да бъде съхраняван и да бъде използван за подготовка за "немирен" период.
На Българската армия се гледа предимно като на специализирана и тежковъоръжена полиция – използва се за охрана на границата, противодействие на тероризма и дори на организираната престъпност. Тези задачи безспорно са важни, но едва ли са основни за редовна въоръжена сила. Колкото и страшен да изглежда тероризмът, колкото и да се раздухва заплахата от "тълпите джихадисти, които напират да преминат границата", това са съпътстващи за армията задачи. Главното предназначение на всяка редовна армия по света е да се подготвя да се сражава срещу въоръжен противник – редовни или нередовни противникови въоръжени сили.


Днес Българската армия е със силно ограничени способности за това основно свое предназначение.


Публично известните факти


Като се изключат някои съвременни комуникационни системи, хеликоптерите Cougar и Panther, автомобилите с повишена проходимост Mercedes и транспортните самолети Spartan, армията е въоръжена с оборудване, произведено най-рано през 80-те години на ХХ век, в останалите в историята СССР и НРБ. Западното оборудване се поддържа със сериозни трудности и ограничения, поради недостатъчните финансови ресурси. "Социалистическото" оборудване е на практика на края или отвъд своя технологичен ресурс.


Налице е логична кадрова криза - въоръжените сили не са конкурентноспособни на пазара на труда.


С бойната подготовка се правят редица компромиси, отново поради вездесъщите финансови ограничения. Станалият известен случай от есента на 2017 г. с пилотите от изтребителната авиационна база е само крещящ пример.


Всички тези фактори неминуемо се отразяват на мотивацията и професионализма в армията. Нито една редовна армия в света няма открито да признае неспособност да изпълни задачите си. Това би било несъвместимо с професионалната етика. Затова беше направена "корекцията" в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. - беше използвано обтекаемото определение "със затруднения и повишен риск". Но едва ли при изредените факти остава съмнение, че Българска армия е далеч от представата за съвременна боеспособна въоръжена сила.


"НАТО ни пази"


Тогава може би България е активна в инициативите на съюзната отбрана и сътрудничеството с нашите съюзници и така гарантира своята отбрана?


Не. България е много далеч от "активен член" на НАТО. Водещи политически партии в България активно се противопоставят на военното сътрудничество със съюзни държави. Разполагането на съюзни сили на българска територия се посреща с открита враждебност от парламентарни сили. (А това е основният смисъл на съюзната отбрана – държавите от "вътрешността" на НАТО да са в готовност да разположат свои сили за отбраната на граничните съюзни държави (каквато е България).


Участието в многонационални формирования е символично, проекти за съвместно придобиване на военно оборудване на практика липсват, а съвместните учения със съюзници са ограничени. Налице е необяснима пасивност при изграждането на двустранни и многостранни партньорства с нашите европейски и американски съюзници.


Това изглежда се "компенсира" с активност в двустранни "специални" отношения с Русия и Турция. България не може да желае милитаризация на Черно море, но не трябва да се забравя, че тази милитаризация не беше започната от държавите от НАТО и ЕС, а от руските военни интервенции и превръщането на Крим във военна зона. България не може да желае нестабилен 80 милионен съсед, но стабилността на Турция се подкопава не от Европа или САЩ, а от хазартната вътрешна и външна политика на турския управляващ елит.


Освен това не трябва да се забравя, че и НАТО и ЕС са съюзи на суверенни държави. "НАТО ни пази!" е лъжа, пусната в обращение от мними привърженици на членството ни в пакта. По-късно тя беше охотно разпространена от тези, за които НАТО е все още противник и България по никакъв начин не трябва да допринася за военния му капацитет.


Нашите съюзници ще ни окажат помощ, но ние трябва да изградим собствени отбранителни способности. Трябва да сме в състояние да допринасяме за сигурността на останалите. Никой няма да помага на България въпреки нейното желание или при демонстриране на неангажираност към съюзните дела.


Като интеграция със съюзните армии и отбранителни индустрии България е много далеч дори от относително новите членове на НАТО. За разлика от Полша, Балтийските държави и дори Румъния, ние нямаме многонационални военни формирования на наша територия. По отношение на индустриалното сътрудничество са направени съвсем символични опити. Гърция често се дава за пример за самостоятелно национално решение в отбраната. Но там водещите германски индустриални концерни произвеждат танкове и подводници за гръцката армия в свои предприятия на гръцка територия. В Румъния са се установили такива компании като Lockheed-Martin, Eurocopter и General Dynamics, както и водещи холандски и британски корабостроители. Хърватия включи собствената си индустрия в производството на бойни бронирани машини заедно с Patria и едни от водещите производители на оръжейни системи за този клас машини в света – Kongsberg (доставчици за американската армия за бойните машини Stryker). Веднъж установили дългосрочни сътрудничества, всички тези държави получават изгодни позиции при придобиването на употребявано оборудване от водещите западни индустриални държави (основно САЩ и Германия).


На този фон, общественият и политически дебат в България е доминиран от незрял и манипулативен тон. България не може да превъоръжи армията чрез абсурдните идеи "да си произведем сами", не може и да се откаже от превъоръжаване. Подобно на останалите източно и южноевропейски държави, България може да предприеме разумен подход чрез който да установи сътрудничество с водещите западни компании. Това би позволило извършването на трансфер на технологии и установяването на производствени и поддържащи мощности на територията на България. И разбира се – когато е оправдано и изгодно – да придобива и употребявано оборудване.


Няма военни заплахи?


Ако България не подготвя въоръжените си сили и участва символично в съюзната отбрана, остава само едно логично обяснение за практическата липса на отбранителна политика – да се приема, че военни заплахи липсват.


Да оставим настрана това уникално българско прозрение, до което съюзниците и евентуалните ни противници явно не са достигнали. В противен случай нямаше да увеличават военните си бюджети и да инвестират в милиардни програми за ново въоръжение.


Фактите са: средата за сигурност в региона е не просто нестабилна. Тя се характеризира с открита враждебност, сдържана на първо място от баланса на силите.


Украйна се намира в състояние на необявена война, а крайните й източни райони и Крим са окупирани. Полуостровът, заедно с т.нар. Калининградски анклав (Източна Прусия), е превърнат във военна зона, наситена с оръжейни системи включващи в обсега си половин Европа.


НАТО даде допълнителни гаранции на Полша и Балтийските държави, но въпросът за бъдещи военни провокации остава открит в "буферни държави" като Молдова и Беларус.


Повече от очевидно е, че Русия ще използва всички средства (включително насилие), за да предотврати влизането на Западните Балкани в НАТО и ЕС. В Черна гора беше организиран неуспешен опит за преврат. В Босна се изпращат наемници за подготовка на радикални сръбски групи, които лесно могат да бъдат активирани за провокиране на насилие и завръщане към кошмарите от близкото минало. В Сърбия се действа с комбинация между подаръци и заплахи и се върви към увеличение на военното присъствие в "хуманитарния център" в Ниш.


Най-притеснително остава положението в особено близката ни Македония.Единственият шанс за просперитет на Македония е бързото влизане в НАТО и ЕС, съчетано със засилено сътрудничество по оста София-Скопие-Тирана. Но сме свидетели как бяха активирани радикални групи в Македония, Гърция и дори България, които да се противопоставят на членството на Македония. И тъй като присъединяването е процес, а не еднократен акт, можем сме сигурни, че в следващите 10 години Западните Балкани и Македония в частност ще бъдат използвани за инструмент за дестабилизация на Европа и НАТО.


И това не е всичко. Югоизтокът е източник на не просто потенциални, а реални заплахи. И тук не става въпрос за внушенията за "тълпите джихадисти", преминаващи незаконно българо-турската граница. Традиционно, за източник на потенциална заплаха се смята несъразмерно силната турска държава. Трябва да си даваме и сметка, че Турция се превръща в друг тип източник на несигурност. Тя се намира под сериозния натиск на събитията в Близкия Изток и е ангажирана във въоръжени конфликти с неясен времеви хоризонт по цялата си южна граница. Но най-сериозните предизвикателства пред Турция не са свързани с непосредствени външни военни заплахи, а с вътрешното й състояние и нееднозначните й отношения със съюзниците и от НАТО. България трябва да си дава сметка, че в обозримо бъдеще на границата си може да няма стабилен съсед, а държава с непреодолими вътрешни противоречия и непредвидима външна политика.


При тези обстоятелства е логично България да търси сигурност в укрепването на собствените си сили и сътрудничеството със съюзниците си от Европа и Северна Америка. Вместо това се демонстрира незаинтересованост и задълбочаване на отношенията с двата основни източника на нестабилност в региона – Русия и Турция.


Настоящият отговор на България


Все пак не можем да си представим, че тотално заслепение наистина е обхванало върховете на държавата. Тогава се налага изводът, че в най-голяма степен се разчита на българската дипломация. Тя уви, се състои в максимата "да не се набутваме между шамарите". Но ако кризата настъпи, т.е. някоя от заинтересованите страни не се съобрази с желанието на България "да се сниши", тогава ще можем да разчитаме единствено на собствените си сили и на помощта, която можем да получим от съюзниците ни. А те със сигурност няма да са особено ентусиазирани да помогнат на страна, която сама не желае да се погрижи за своята сигурност.


Наистина ли България не може да си позволи силна отбрана


България може да си позволи адекватна отбрана, без да затруднява нормалното функциониране на икономиката и обществото. "Адекватна отбрана" означава заделянето на 2-2,5% от БВП за отбрана и поддържането на до 30 хиляди военнослужещи на активна военна служба. Ако при БВП от 66 млрд. лева и публични разходи от 25 млрд. лева, България отделя над 1,5 млрд. лева за отбрана през 2008 г., то няма причина сега подобни суми да са "непосилни", при БВП от около 100 млрд. лева и публични разходи от около 35 млрд.


Очевидно не става въпрос за липса на възможности,
а за липса на политическа воля


Вярно е, че в дългосрочен план тези разходи може да са по-полезни, ако бъдат насочени в здравеопазване, образование, социална сфера или да позволят намаляване на данъчната тежест. Но ключовата дума е "дългосрочен". А ние сме изправени пред реални и непосредствени заплахи. Ако съумеем да изградим капацитет за реакция, ние можем да избираме дали и как да се намесим в условията на криза. Ако нямаме подобен капацитет – можем да стоим и да наблюдаваме как течението ни отнася. И да се надяваме на помощ "свише".


Авторът Георги Цветков е главен асистент във Военната академия "Г.С. Раковски", катедра "Мениджмънт на сигурността и отбраната",преподава национална сигурност. Член е на Управителния съвет на Атлантическия съвет на България. Статията отразява неговото лично мнение.

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8203 Любопитно

  Ма има ли нормално мислещ,който да разчита,че България със съсипаната си армия,може да води реална отбрана !?
  Виж ако е да се похарчат едни добри пари и да се лапне лакома комисионка - съвсем друго нещо........

  karabastun1@abv.bg
 2. 2 Профил на vtl53383951
  vtl53383951
  Рейтинг: 331 Неутрално

  Спестих си няколко часа като не прочетох цялата статия, НО, ние не сме много външна граница на Нато. Румъния, Гърция и Турция са членки на Нато и единствените които не са са Македония, която иска да е член, и Сърбия.

 3. 3 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 830 Любопитно

  Как беше - "Който не храни своята армия, ще храни чужда". Статията съвсем основателно твърди, че България има възможности да поддържа своите въоръжени сили, но българските политици нямат желание. Може би е добре да се проучи каква е причината за тази странна липса на мотивация. Дали е материална, политическа или комбинация на двете?

 4. 4 Профил на vkiril
  vkiril
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#2] от "vtl53383951":

  Ми прочети я - пък после коментирай. Авторът има друго виждане и го е обяснил надълго и нашироко.

 5. 5 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 4677 Неутрално

  Авторът, като специалист от Военната академия е направил един конкретен и верен анализ. Трябва да си стегнем армията.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 6. 6 Профил на pafaka22
  pafaka22
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Не мисля, че лошото състояние на армията се дължи само на безпаричие и безхаберие. Превъоръжаването и модернизацията на армията активно се саботират в последните 15 години. От кого и защо ... , всеки може да си направи изводи.

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3447 Неутрално

  Като се изключат някои съвременни комуникационни системи, хеликоптерите Cougar и Panther, автомобилите с повишена проходимост Mercedes и транспортните самолети Spartan, армията е въоръжена с оборудване, произведено най-рано през 80-те години на ХХ век, в останалите в историята СССР и НРБ. "
  като двата типа оборудване е еднакво подвижно . пропуснати са белгийски фрегати . примерно

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 628 Разстроено

  Явно сме доста тъпи, след като виждаме какво става покрай нас и въпреки това, не реагираме.

 9. 9 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1590 Неутрално

  Не е "снишаване", а нарочна политика, наложена ни отвън. И "безгрижие" не е думата, с която да се опише фактът, че даваме всяка година няколкостотин милиона на НАТО, уж да ни пази. Авторът можеше да разгледа истинските причини, а не да разглежда паралелнти маловажни факти.

 10. 10 Профил на Иван К
  Иван К
  Рейтинг: 2910 Неутрално

  Съвсем навреме идва тази статия.

  подпис
 11. 11 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 568 Неутрално

  20 години доктрината беше - Турция ни е съюзник, НАТО ще ни пази, за какво ни е армия? И понеже ситуацията се промени, сега същите глашатаи ни убеждават, че трябва да харчим 2,5% от БВП за превъоръжаване и подготовка на същата тази ненужна допреди няколко години армия. Къде ви е последователността?

 12. 12 Профил на Iordan Kolev
  Iordan Kolev
  Рейтинг: 224 Неутрално

  НАТО обеща преди 25 години да не се разширява на изток.
  Сега ще сърбаме попарата на собствената си политика да си завираме главата в гъза!
  Да не мислите, че белгийски, холандски и немски педали ще спрат Ердоган?!
  Единствено Русия може да ни защити или подари на башибозука.
  Зависи от нас да не последваме съдбата на Кипър. И България да остане само на север от Балкана!

 13. 13 Профил на borismt
  borismt
  Рейтинг: 282 Неутрално

  "България е вероятно единствената страна в Европа, която не възприема сериозно необходимостта да има отбранителна политика." Абссолютно невярно, вижте разходите за отбрана и броя на войниците в някой други държави. Например - Австрия, Унгария.....

 14. 14 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":

  И какво общо има Кипър с нас?

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 15. 15 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Адекватна самоотбрана е възможна само във вида териториална милиция (опълчение) по швейцарски образец.
  Но това предполага и швейцарски тип общество, с което мутрите не са съгласни.

  властта ражда паразити
 16. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8363 Неутрално

  България е единствената страна в Европа, в която управлява безхаберници и продажници.

 17. 17 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#3] от "stein":

  Разликата своя--чужда армия е минимална, защото командването изпълнява нарежданията на политиците, които са лобисти на големите мутри (бизнесмени им викат).
  Тоест колкото полицията пази гражданите, толкова и армията, особено професионалната.

  властта ражда паразити
 18. 18 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#5] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Специалистът показа нивото на тази академия - то е замръзнало в средата на миналия век.

  властта ражда паразити
 19. 19 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":
  НАТО обеща преди 25 години да не се разширява на изток.
  Да не мислите, че белгийски, холандски и немски педали ще спрат Ердоган?!
  Единствено Русия може да ни защити или подари на башибозука.

  НАТО не е лош ученик, та да трябва да обещава /на кого?/ каквото и да е!!!
  В България педали няма, а в Русия въобще не се раждат такива – само истински мъже?
  Виж това, дето Русия щяла да ни защити – ето това кърти!
  Искаш следващото, трето ОСВОБОЖДЕНИЕ, а?
  Направо я поканИ, нещастнико!

 20. 20 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#9] от "Лео":

  Напълно вярно.

  властта ражда паразити
 21. 21 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 467 Неутрално

  България е единствената страна, която има изцяло хибридно управление

  I shave with Occam's razor
 22. 22 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Не е "снишаване", а нарочна политика, наложена ни отвън. И "безгрижие" не е думата, с която да се опише фактът, че даваме всяка година няколкостотин милиона на НАТО, уж да ни пази. Авторът можеше да разгледа истинските причини, а не да разглежда паралелнти маловажни факти.
  —цитат от коментар 9 на Лео


  "НАТО, уж да ни пази. "
  Член ПЕТИ не е отменен!
  Не виждам нито един маловажен факт в статията. Изброй ги.
  Безхаберието е съвсем умишлено и се дължи на онзи, който управлява държавата – дедо цар, левите, и доста време вече по "случайност" пожарникарят!
  Кой избра тези хубавци, та сега се чудим от къде да се започне?
  Върхът на тортата е шкембе-войводата, който явно и безсрамно, под благия поглед на СЪГЛАСНИЯ Борисов ни залепи авиацията към вековния ни враг – Русия!

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10219 Неутрално

  България -"остров на стабилността" или щраус, заровил главата си в пясъка...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 900 Неутрално

  Да не мислите, че белгийски, холандски и немски педали ще спрат Ердоган?!Единствено Русия може да ни защити или подари на башибозука.
  —цитат от коментар 12 на Iordan Kolev


  Дрогарьо лъжец, германци и турци ни помогнаха да се защитим от руските пълчища нападнали България през Първата Световна война. Матушката ти е враг на Родината от 1885 година, в момента в който е разбрала, че от нас не става Заддунайска губерния, та до ден днешен.

 25. 25 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 916 Неутрално

  ... пак руския царь-гасударь щял да ни пази. Ние какво правим, какво можем, няма значение. Опомнете се бе. Срамота !

 26. 26 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 916 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":

  Статията е за такива като тебе. Вместо НАТО, да ни пази руския цар, а българската държава вдигнала ръце и се чуди накъде да се наведе.

 27. 27 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 900 Неутрално

  Българската армия се развива по модела на украинската, преди окупацията на Крим. Харчи се над милиард годишно за гласоподаватели на БСП със зелени чорапи, за поддръжка на ръждиви руски боклуци и съзнателно не се закупува съвременно оръжие. А бе толкоз години дори не купиха едни ракети Ексозе за фрегатите. Сакън матушката им да не ги разлюби.

 28. 28 Профил на komunistos bacilikus
  komunistos bacilikus
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Явно сме доста тъпи, след като виждаме какво става покрай нас и въпреки това, не реагираме.
  —цитат от коментар 8 на paf


  Не сме нито тъпи,нито безполезни.
  Не сме просто един народ,привикнал да живее под властта на владетели.
  И тъй като свободата ни е плод на някаква щастлива случайност,
  ние не сме в състояние да я оценим и съхраняваме.

 29. 29 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Не знам какъв е ресурса на конвенционалните оръжия, но едва ли е към края си, дори да са произведени 60-70-80-те години. Надявам се и патрулните корабите да си построим сами. Относно определяне най- подходящия самолет едва ли безхаберните ни политици би следвало да решават кой да е. Щом ще е за отбрана, то трябва да се избере най- подходящия за целта модел ... да не стане да си купим хладилен камион за превозна на насипни товари :)
  Турция има само една мирна граница ... нашата. Не вярвам и през ум да им минава в настоящия период нещо по- радикално спрямо нея... нека си показват старите карти, както и ние го правим :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 30. 30 Профил на dasvidaniya
  dasvidaniya
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Отбранителната ни политика е затрупана с луканки, иначе всичко е точно, имаме си я

  Руски трол. https://мвд.рф/
 31. 31 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1321 Весело

  ....Харчи се над милиард годишно за гласоподаватели на БСП със зелени чорапи, за поддръжка на ръждиви руски боклуци и съзнателно не се закупува съвременно оръжие. А бе толкоз години дори не купиха едни ракети Ексозе за фрегатите. Сакън матушката им да не ги разлюби.
  —цитат от коментар 27 на gianni


  Кво БСП кви 5 лева? Баце трети мандат управлява и още те ли са му виновни :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 32. 32 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  "превръщането на Крим във военна зона"

  Четох до тук.
  Тази опорка е смехотворна и няма нормален човек, който да й се върже.
  Очаквах повече от този специалист по "Мениджмънт на сигурността и отбраната".

 33. 33 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 582 Неутрално

  До коментар [#24] от "gianni":

  Хубаво припомняш, щото хората история не четат.
  Русия като разбира, че ще се опъваме да сме и коридор за Бяло море и изведнъж почва да ръчка Турция да ни ебава. Но Турция решава, че в нейн интерес е да има по-слаба България за съсед, отколкото Русия и така не правят нищо.

  До към 1923 година има български политици, които не се продават, а мислят за българския интерес. След това, до ден днешен се подлагат.

 34. 34 Профил на vtl53383951
  vtl53383951
  Рейтинг: 331 Неутрално

  До коментар [#2] от "vtl53383951":Ми прочети я - пък после коментирай. Авторът има друго виждане и го е обяснил надълго и нашироко.
  —цитат от коментар 4 на vkiril


  Цялата работа е да се приберат едни тлъсти комисионни от закупуването на оръжия за милиарди и после милиони на година за поддръжката им ...
  И за какво? За да спрем Турция, със втората по сила армия в Нато, за има няма 2 часа ли?

  Всичко е за да се изцеди каквото още е останало!

  Както казах единствените 2 не НАТОвски държави които граничат с нас са Македония и Сърбия, които не виждам каква точно заплаха за нас са ...

  Във времето в което живеем не самолетите и пехотата са опасни, а атомните бомби и химическите оръжия ...

 35. 35 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1122 Неутрално

  Един от малкото начини да се възроди армията е по швайцовски т.е. кратко обучение на населението да борави с оръжие, което след това у дома.

  Това гарантира на евентуалния окупатор дълга и кървава партизанска война срещу маса народ. Малък отряд от снайперист, картечар и минохвъргачка се разгръща за минути и прави маса поразии. Естествено по-тежкото въоръжение не може да бъде в къщи, но по един автомат си е ОК.

  Проблемът е че политици и мутри няма да са съгласни.

 36. 36 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#35] от "olimpipanov":

  +++

  По-категорично: това е единственият начин.
  Пък и към автомата може се добавят няколко дрона на боец, по-големи - на отряд.

  И, разбира се, инфраструктура за партизанска съпротива.

  Но пак важно условие: мотивацията на опълченците. Несправедливото обществено устройство не мотивира да се биеш, щом са те дресирали да се приспособяваш към чорбаджиите, ти е все едно дали са чужди (то "своите" по правило са по-свирепи даже).

  Естествено, че управляващата класа и лакеите й (включая автори на подобни статии) ще направят всичко, за да не се случи.
  Оттук следва, че те са главния враг, не толкова външните агресори.

  властта ражда паразити
 37. 37 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#34] от "vtl53383951":

  Химическите оръжия са ефективни само срещу цивилно население (пак аргумент в полза на швейцарска самоотбрана).
  Употреба на ядрени означава глобален конфликт и край на човечеството.

  Изгрява обаче, макар и невидимо за мнозина, друго оръжие - дронове, роботизирани системи, комплекси, рояци.
  https://chitanka.info/text/31327-voennite-sistemi-na-xxi-vek

  властта ражда паразити
 38. 38 Профил на deutschwagen
  deutschwagen
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":

  Такива обещания не е имало, нито преди 25 години, нито никога. Това е поредната крмемълска опорка. А попарата я сърбаме заради русофили продажници като теб.

  In reality the World Championship was won and lost in the first four races, all won by Ayrton Senna. Won, moreover by a car which should not have been winning
 39. 39 Профил на deutschwagen
  deutschwagen
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  До коментар [#32] от "мики маус":

  Всъщност е напълно прав. Това, че не се харесва на старата гвардия русофили родоотсъпници не променя реалността.

  In reality the World Championship was won and lost in the first four races, all won by Ayrton Senna. Won, moreover by a car which should not have been winning
 40. 40 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":

  Правилно отбелязваш, че Русия може да ни защити, може да ни подари.
  Ама и НАТО може същото.

  И кво праим?
  Надяваме се, че няма да ни подаряват? И нищо не правим друго?

  властта ражда паразити
 41. 41 Профил на tomyd
  tomyd
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Един от малкото начини да се възроди армията е по швайцовски т.е. кратко обучение на населението да борави с оръжие, което след това у дома.Това гарантира на евентуалния окупатор дълга и кървава партизанска война срещу маса народ. Малък отряд от снайперист, картечар и минохвъргачка се разгръща за минути и прави маса поразии. Естествено по-тежкото въоръжение не може да бъде в къщи, но по един автомат си е ОК.Проблемът е че политици и мутри няма да са съгласни.
  —цитат от коментар 35 на olimpipanov


  За съжаление не сме дорасли за това. За 2 месеца ще се избием взаимно. Справка, нооводипните "домашни салюти". Бил съм в Швейцария и на никой дори не му и хрумва да гърми по този начин.

 42. 42 Профил на rockfan
  rockfan
  Рейтинг: 221 Неутрално

  "България е вероятно единствената страна в Европа, която не възприема сериозно необходимостта да има отбранителна политика."

  Всъщност това важи за целия ЕС (с 1-2 изключения). А като се поразрових се оказа, че отнесена към населението, ние разполагаме с най-многобройната армия в ЕС. При съвременното технологично равнище, това не означава силна армия, но все пак е интересен факт за състоянието на отбраната.

 43. 43 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  До коментар [#2] от "vtl53383951":Ми прочети я - пък после коментирай. Авторът има друго виждане и го е обяснил надълго и нашироко.
  —цитат от коментар 4 на vkiril


  Много е дълго. Неам нерви да чета такъв ферман!

  В Русия съм! В Русия съм!
 44. 44 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 555 Гневно

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":И какво общо има Кипър с нас?
  —цитат от коментар 14 на ь


  Ама разбира се!!! Руските мекерета непрекъснато навират Кипър. Непрекъснато им се обяснява че Кипър никога не е бил и не е член на НАТО но те се правят на разсеяни и след малко пак същото. Явно е че причината армията ни да е на това дередже е политическа и се дължи на факта че всичките ни управляващи до сега са руски подлоги и изпълняват нарежданията на Кремъл. Всичко ще се оправи ако имаме служби и прокуратура на място и вкара руските петоколонници където им е мястото, но за целта е необходим лустрация и май че друг народ. Димитър Талев го е прозрял още 1942-а.

 45. 45 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  "НАТО, уж да ни пази. "
  Член ПЕТИ не е отменен!
  —цитат от коментар 22 на Alexander97


  Член ПЕТИ тряба да се чете! Там нищо не се казва за въоръжена помощ от останалите членове! Казва се -кой с каквото може. Може например да пратят палатки и одеала. Или походни бани.

  "Страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка ще се разглежда като нападение срещу всички тях и всяка страна се съгласява, че при такова нападение, в силата на правото за индивидуална или колективна самозащита, признато от чл. 51 на Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата страна или нападнатите страни, предприемайки незабавни действия, каквито смята за необходими, индивидуално или съвместно с други страни, включително използването на въоръжени сили, за възстановяване и поддържане на северноатлантическата област."

  В Русия съм! В Русия съм!
 46. 46 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#41] от "tomyd":

  Все едно да кажеш: докато не се научиш да плуваш, не припарвай до водата.

  властта ражда паразити
 47. 47 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 2406 Неутрално

  До коментар [#13] от "borismt":

  И с кой граничи Австрия? Да се пазят от нв оншлуз ли?

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 48. 48 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4225 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Това го кажи на твоя човек, македонеца от Русе Каракачанов.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 49. 49 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Един от малкото начини да се възроди армията е по швайцовски т.е. кратко обучение на населението да борави с оръжие, което след това у дома.Това гарантира на евентуалния окупатор дълга и кървава партизанска война срещу маса народ. Малък отряд от снайперист, картечар и минохвъргачка се разгръща за минути и прави маса поразии. Естествено по-тежкото въоръжение не може да бъде в къщи, но по един автомат си е ОК.Проблемът е че политици и мутри няма да са съгласни.
  —цитат от коментар 35 на olimpipanov


  Ти пък :)). Защо му е на някой да ни окупира, като може да организира българските продажници да вършат тая работа на 1/10 от цената. СССР не си спомням да е държал окупационни войски тук.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 50. 50 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1342 Неутрално

  не може пропутинското управление на Борисов да е свързано с подобряване на армията ни , която е натовска, така че от тия толкова и милионите заминаха пак за Русия за непонятен ремонт на самолети МИГ

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 51. 51 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  Ще има армия България когато се смени на политиците а и на самите военни чипа. Аз съм служил, с малки изключения всички офицери и старшинки бяха шкембелии и толупи. Когато пристигна комисия от КСВ и трябваше да покриват нормативи, само неколцина се справиха. Как очаквате от хора обръщащи толкова голямо внимание на хапката и пийката да мотивират войничетата да бягат, тренират и прочее? Щото мотивацията е различно от издаване на заповед.

  БСП - Българофобски Сурогатни Путинисти!
 52. 52 Профил на oziris7
  oziris7
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  Смятам, че подобна статия е крайно необходима. Българската отбрана е тотално пренебрегвана от управляващите вече доста години. Реалността е, че България трябва да се подготви за евентуална инвазия от юг, както и потренциални провокации от Черно море. Най-евтиния метод е закупуване на много ракети със среден обсег, които да могат да достигат до столиците на всички съседи, които се разполагат на много различни полигони, за да не могат да бъдат унищожени от противникова авиация наведнъж. След това трябва да се започнат преговори за нов изстребител. Едновременно с това трябва да се започне възстановяването на старите отбранителни линии по границата с Турция. Контраразузнаването трябва да се изчисти от всички доносници, тъй като те могат да служат на други господари. Недопустимо е още за министър на отбраната да се назначава бивш агент. Вижда се какви ги дроби с договора за ремонт на старите самолети.

 53. 53 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  Всичко е казано на място и точно но звучи като глас в пустиня. И се прави всичко възможно да се държат въоръжените сили/националната сигурност на "командно дишане". И вечното оправдание е "няма пари". Но, както казват, има Видов ден, който неумолимо наближава. И сигурно много доморасли политици от всички цветове ще се наложи да дават сметка за деянията си, по които ги познавате.

 54. 54 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3986 Неутрално

  Дори и от днес да се започне активна промяна в концепцията ни за въоръжените сили и да се търси модернизирането и превъоръжаването им с модерни технологии от последните години, ще са ни необходими поне едно десетилетие, преди този процес да се усети от обществото ни и нашите съседи ! При това при балансирана и обмислена концепция, в която не се говори просто за наливане на средства някъде ! Но най - големият проблем е в липсата на войнски дух във военнослужащите - този дух, който направи нашата армия еталон за непобедима военна сила пред балканските войни и двете световни ! Той не се гради нито с пари, нито с технологии, а единствено с преосмисляне на цялостната ни концепция като общество и нация с цел намиране смисъла да продължим напред изграждайки едно достойно общество от и за всеки един от нас !

 55. 55 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  UNITED EU UNION

  цитат:

  "При тези обстоятелства е логично България да търси сигурност в укрепването на собствените си сили и сътрудничеството със съюзниците си от Европа и Северна Америка.

  Вместо това се демонстрира незаинтересованост и задълбочаване на отношенията с двата основни източника на нестабилност в региона – Русия и Турция."

 56. 56 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Абе какво снишаване като ти посягат на най-милото,
  обичта към "няма втора" ;)

  http://www.mediapool.bg/bulgaria-sashto-shte-goni-ruski-diplomati-tvardyat-chuzhdi-medii-news277167.html

  "Отбранителна политика или снишаване"

 57. 57 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1135 Неутрално

  До коментар [#35] от "olimpipanov":
  До коментар [#36] от "Николай Теллалов":

  ++
  Особено проблемна обаче е идеата населението да се въоръжи. Башка, че ще се изпозастреляме удивително бързо. Няма начин правителството да позволи. Като започнаха протестите срещу кой, веднага се спря продажбата на оръжие на граждани и вноса. Правителството приема положението сериозно, но само по отношение на собственото си население.

  Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
 58. 58 Профил на xamctep
  xamctep
  Рейтинг: 467 Весело

  Ами с министри на отбраната предимно адвокати какво да се случи?! :)

 59. 59 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3308 Неутрално

  БГ се стопи от почти девет на около седем милиона. Това е голият факт, а изводите всеки сам да си ги прави!

  Мърфи е оптимист!
 60. 60 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  НАТО обеща преди 25 години да не се разширява на изток. Сега ще сърбаме попарата на собствената си политика да си завираме главата в гъза!Да не мислите, че белгийски, холандски и немски педали ще спрат Ердоган?!Единствено Русия може да ни защити или подари на башибозука. Зависи от нас да не последваме съдбата на Кипър. И България да остане само на север от Балкана!
  —цитат от коментар 12 на Iordan Kolev


  Ама нас ни карат активно да плюеме по Русия, която дори с едно вето в СБ на ООН може да промени нещата при една криза у нас. За нас сближаването на Ердоган с Путин е много по опасно за националната ни сигурност отколко даже липсата на нормална армия. И по принцип, войната е продьлжение на политиката, политиците са отговорни да имаме нормални / не васалски/ отношения с всички регионални и световни сили . Ние като плюем по руснаците си плюем в лицето, и не само с руснаците - например с гьрците, зашо не развиваме сьтрудничество с тях? Спокойно може да се интегрираме с тях за защита вьздушното ни пространство.

 61. 61 Профил на Conservative Future
  Conservative Future
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  "Разполагането на съюзни сили на българска територия се посреща с открита враждебност от парламентарни сили. (А това е основният смисъл на съюзната отбрана – държавите от "вътрешността" на НАТО да са в готовност да разположат свои сили за отбраната на граничните съюзни държави (каквато е България)."

  Това, което ми липсва в тази иначе безспорно вярна констатация, е, че враждебните реакции не се ограничават само до парламентарни сили като БСП и Атака. Самият президент на републиката и върховен главнокомандващ Румен Кренвирша сравни съвместните натовски патрули по охраната на въздушното ни пространство с Ньойския диктат. Щом до този пост се докопаха враговете ни, могат да са спокойни - съпротива срещу чужда интервенция няма да има, искане за активиране на чл. 5 от Северноатлантическия пакт и за помощ от съюзниците ни в НАТО - също.

  Формулата за спасение на Европа и на България: християнство, патриотизъм, капитализъм. Другото е от лукавия.
 62. 62 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#2] от "vtl53383951":

  Ей на вас руските подлоги (включая Шкембе войвода) хич не ви се иска България да има адекватна на 21-век, модерна армия.
  Защо ли?

  Морски
 63. 63 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#12] от "Iordan Kolev":

  Тя Русия достатъчно ни е "освобождавала".
  Още не можем да се оправим от последното и "освобождение". Така че мерси не ни трябва.
  По-добре да си подържаме макар и малка, но боеспособна професионална армия и да задълбочим партньорството със западните си съюзници.

  Морски
 64. 64 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#32] от "мики маус": "превръщането на Крим във военна зона"
  Четох до тук.
  Тази опорка е смехотворна и няма нормален човек, който да й се върже"

  Защо пък да е смехотворна след като Путин е заявявал че ще го превърне в непотопяем авионосец, което и е официалната Руска политика междувпрочем.

  Май смехотворен е само ника ти.

  Морски
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK