Досието "Юлия Кръстева", или "сивата памет" за комунизма

Юлия Кръстева

© Анелия Николова

Юлия КръстеваСтранно е колко се боим от паметта, а сме хипнотизирани от историята. Поредното доказателство е случаят "Юлия Кръстева", който от две седмици разбуни духовете у нас и зад граница. Уви, интерпретациите на досието "Сабина" са най-вече емоционални, злостни или чисто "негационистки". А става дума за един паралелен (скрит) разказ от времето на комунизма, отворил незараснали рани, сякаш за да покаже, че онова време още не е слязло в "архива", нито безпроблемно е "влязло в историята". Че още му се снема "анамнеза", а издирването на фактите и тълкуванията продължават. И би трябвало да продължат – отвъд "черното" и "бялото".
Ето защо може да се каже, че "досието Юлия Кръстева" изникна внезапно, но не дойде изневиделица. Доколкото то е брънка от цяла една верига от сложни обвързаности с бившия режим, от методите на вербовка и сътрудничество, налагани от Държавна сигурност, без чието проумяване историята на комунизма в България, както и на някогашния съветски блок, просто няма как да бъде разбрана.


А за да се случи това, то и фактите, обстоятелствата и документите, изникващи от архивите на тоталитарните служби за сигурност, би трябвало да бъдат положени в точния си исторически контекст. В случая на Юлия Кръстева затруднението е двойно, тъй като се налага това да става чрез кръстосването на българската и френската история от края на 60-те и средата на 70-години на ХХ в. Нещо, което липсва в българския дебат до момента и което ще се опитам донякъде да сторя в следващите редове.


Ала няма как, още в самото начало, да избегнем най-обсъждания въпрос: имало ли е реално сътрудничество между Юлия Кръстева и ДС? Отговорът се крие в досието над триста страници, носещо наименованието "Сабина". И той е: да, имало е вербовка през ноември 1970 г. в Париж, последвана от повече или по-малко регулярни срещи в периода 1970-1973 г. с резидента на ПГУ "Любомиров" (Лука Драганов). Означава ли това, че Юлия Кръстева е била "агент" на ДС? – факт, който тя категорично продължава да отрича. Дори в момента на нейния личен сайт откриваме следното комюнике, започващо с думите: "Никога не съм принадлежала към никаква тайна служба – нито българска, нито френска, нито руска, нито американска!". А вестник "Монд", в търсене на формулировка към статията на историчката Соня Комб, дори използва термина "кореспондент на режима". Терминологията, разбира се, е важно нещо. Но струва ми се, че никой, прочел досието "Сабина", не си представя Юлия Кръстева като някаква нова Мата Хари или агент от романите на Джон льо Каре.
Добре, да приемем, че това е била нейната "лична стратегия", която тя е провела в своя полза (да осигури връзка със семейството си, както и да поднови българския си паспорт).


Работата обаче е там, че и ДС е провела своята "лична стратегия" спрямо Юлия Кръстева (с по-голям или по-малък успех), която в момента дава горчиви плодове. Нещо, което също трябва да се проумее.


Защото, нека се замислим, каква е била ползата на ДС от Юлия Кръстева, тази изгряваща звезда на парижкия интелектуален хоризонт? Очевидно тя не е имала достъп до никакви френски "държавни тайни", интересни за службите на НРБ и техния Голям брат. Така изглеждат нещата от днешна перспектива. Логиката на комунистическия режим обаче е друга; тя е перверзно идеологическа. В нейната призма Западът е населен с "идеологически центрове", водещи "разложителна идеологическа борба срещу социалистическия лагер и особено срещу България" (цитат от оперативния документ за вербовка в досието, който очертава поставените задачи).
Оттук и набираните информации – за писателя Луи Арагон и членове на ЦК на Френската комунистическа партия като Льороа и други. На днешния млад читател на досието това може да изглежда като някаква "идейна боза", ала навремето е било приоритет на ДС. Освен главен редактор на "Летр Франсез" (издание на комунистическата партия), Арагон е бил и член на ръководството на ФКП. В очите на френската левица, както пише Бернар-Анри Леви в книгата си "Авантюрите на свободата (Субективна история на френските интелектуалци)", Арагон е Партията, както Малро е Министърът на културата, а Пол Клодел – Академията. А както гласи една максима на Жан Кокто, напълно приложима към онова време, Франция е страна, където повечето писатели са провалени политици, а повечето политици – несъстояли се писатели. Арагон е единственият голям френски писател, който докрай остава верен на СССР, независимо от лутанията си след Пражката пролет през 1968 г. Затова ДС проявява интерес към него, още повече че, както личи от други разсекретени документи в сборниците на Комисията по досиетата, БКП поддържа привилегировани връзки с ФКП (най-сталинистката компартия в Западна Европа) и дори отделя немалки средства за нейното подпомагане.


И още един важен щрих към френския контекст на "досието Кръстева". От кадровите справки става ясно, че тя е била активен сътрудник към международния отдел на ЦК на ДКМС (което предполага тъкмо посрещане на френски комунистически делегации и съответните контакти). И още едно обстоятелство: в спомените на нейния съпруг Филип Солерс се заявява, че между 1968-1971 г. той е "почти" член на компартията (макар и без партийна книжка). Лично Луи Арагон го насърчава към подобна стъпка. А френският изследовател на кръга "Тел Кел" и неговите политически обрати Франсоа Урман е повече от категоричен, че сближаването между този отначало независим от политиката литературен кръг и ФКП е толкова силно, че през 1968 г. се обмисля вливането на членове от "Тел Кел" в създадения от компартията по съветски образец Съюз на писателите. Тогава именно Солерс пише във в. "Монд", че "всяка революция може да бъде само марксистко-ленинска". А Юлия Кръстева е неотлъчно до него. Тя има само български паспорт и очевидно е принудена да поддържа връзки с посолството. От досието "Сабина" става ясно, че тъкмо тогава двама нейните колеги журналисти – Боян Трайков (Тибо) и Владимир Костов (Кръстев) препращат сигнали към Центъра, че тя е подходящ обект за вербуване. Което, както знаем, се случва през ноември 1971 г. И документите от архива на ДС го потвърждават категорично.


Вербовката става на два етапа. Първо, среща с "Петров" (Ст. Димитров), оперативен работник от VI управление на ДС, който е провел с нея беседа в София, повторена при срещата им в Париж. Следва среща с местния резидент "Любомиров" (лука Драганов), пред когото Юлия Кръстева поставя две условия. Първо, да не пише лично донесенията си (мотивът е очевиден – да не остават следи, не само с оглед на бъдещето, но и такива, които прихванати от френското контраразузнаване (DST), биха сложили край на кариерата ѝ). Впрочем такава е и практиката в българското външно разузнаване (ПГУ), където резидентът синтезира и препраща по сигурен канал информацията. И второто условие – да не ѝ се поставят несвойствени задачи – тоест да дава информация за кръговете, в които се движи. ДС приема и това. Така може би за първи път в архивите на службите на НРБ (а вероятно и в България) изникват имената на Ролан Барт и Мишел Фуко, на Луи Алтюсер и Жак Лакан – изписвани по най-различен начин от машинописките на службите в София.


Това "неписане на ръка" днес е основен аргумент в стратегията на Юлия Кръстева, че никога не е имала нищо общо с ДС. Нали "всяко писане, искаме или не, е политическо. Писането е продължаване на политиката с други средства" (Филип Солерс, романът "Числа", 1968 г.). А говоренето? То също ли може да бъде политическо и да навреди някому (освен на субекта на речевия акт)? Очевидно, че може. Най-притеснителни, от моя гледна точка, са "говоренията" за българите, с които тя работи в радио "Париж" (прототипът на Радио Франс Ентернасионал): Красимира Борозанова, Вълчо Вангелов, Никола Факиров, Невена Янкова. В "резюметата", дадени от "Сабина", се правят техни характеристики, съобщават се аспекти от личния им живот, които ги правят уязвими като емигранти пред ДС. Резолюцията под този документ в досието настоява за пълна проверка на споменатите лица. Въпросът е дали архивът на ДС пази такива досиета. И дали след проверката на споменатите лица и евентуално на техни близки в България са им заведени оперативни разработки. Трябва ли да припомняме, че една от основните задачи на ДС е да неутрализира всички, работили или работещи в чуждите радиостанции.


И накрая, няколко думи за "отдръпването" на Юлия Кръстева и прекратяването на сътрудничеството на "Сабина", което започва да личи от края на 1971 г. до средата на 1972 г. Обяснението отново следва да се търси във френски контекст. От юни 1971 г. кръгът "Тел Кел" и съпругът ѝ Филип Солерс яростно се "маоизират". "Лудостта Мао" ме обзе в продължение на три години", пише Солерс в последните си издадени мемоари. Кръстева отново е неотлъчно до него. Прочитът на "досието Сабина" показва, че шокът на резидента "Любомиров" е наистина силен. Той не знае как да съобщи в София този сериозен "идеологически грях" на своята "кореспондентка". Защото след опита за прокитайски преврат на Горуня и ген. Анев (1965 г.), както и политиката на СССР към Мао, на тези неща се гледа не на шега. В този период Солерс превежда книгата на Мао "За противоречието" и стиховете на Великия кормчия. През 1971 г. писателят Симон Леис вече е публикувал във Франция книгата "Новите одежди на президента Мао", която вдига шум, доколкото в нея се разкрива истината за милионите жертви на режима в "Лаогай" (китайския Гулаг), както и за насилията, съпътстващи културната революция. Никой в кръга "Тел Кел" (включително Кръстева и Солерс) не искат и да чуят за това. През същата година те съдействат за издаването в Париж на ръкописа на италианската философка Мария Антониета Макиоки (факт, грижливо отбелязан в срещите на "Любомиров" със "Сабина", пред когото тя възхвалява книгата "За Китай"). Така стигаме и до пролетта на 1974 г., когато по покана на ККП и лично на Великия вожд видни представители на "Тел Кел" (Ролан Барт, Филип Солерс и самата Юлия Кръстева) посещават поднебесната страна на "културната революция". Жак Лакан се въздържа. След завръщането си всеки от тях споделя впечатления пред жадната за новости френска, а и световна публика (Китай е затворена страна). В излязлата след това книга "Китайките" Кръстева заявява, че "Мао е освободил жените и е "решил вечния въпрос на половете(?)". А насилието? Тя е категорична, че "не е констатирала никакво насилие". Нищо, свързано с опита ѝ от комунистическа България.


От гледна точка на левите си убеждения Кръстева избира маоистки Китай пред Живкова България. А от гледната точка на "Любомиров" досието "Сабина" е сложено на трупчета, без да бъде свалено в архива. Поне това разбираме от наличните в него страници (Екатерина Бончева и Христо Христов обръщат внимание, че то е било "прочиствано", липсват страници от по-късните години. Ето един аргумент в подкрепа на тази теза (на който ми обърна внимание д-р Момчил Методиев) – в досието на Владимир Костов (от времето на неговото бягство на Запад през 1977 г.) има упоменаване за нов контакт с Юлия Кръстева. Новият резидент в Париж Димо Станков я търси, за да събере информация: знае ли къде са се укрили Костов и съпругата му, а тя заявява, че не знае (което е и самата истина). Владимир Костов е наясно със ситуацията около "Сабина" и очевидно не прави опит да я потърси.


Всичко това можеше да изглежда като съвременен авантюрен роман, както писа в. "Цайт", ако зад него нямаше реални страници от архивите на ДС и немалко горчиви изводи.
В резултат от което някои продължават да настояват, че блестящ учен със световна известност като Кръстева няма как да е агент на ДС. Нещо, емоционално обяснимо.
Други, с тон, нетърпящ възражения, както винаги "знаят истината": виновна е Комисията по досиетата, която трябва веднага да се разпусне, а законът да се хвърли в коша.


Какво до кажем тогава за хилядите отворени досиета по същия закон и по същата процедура? Нима следва да допуснем, че за всички осветени имена (включително и на изтъкнати български интелектуалци) трябва да важи един закон, а за Юлия Кръстева, която е "национална гордост" – друг?
Не виждам адекватно морално съждение в подобно твърдение.


Както не разбирам и яростните атаки срещу Комисията по досиетата, която си върши добре работата и стриктно изпълнява закона. И не само това. Преди време (през 2012 г.) членът на комисията Ваня Жекова подписа протокол, с който се оповестява името на собствения ѝ баща – човек, осъждан на смърт, репресиран земеделец, лежал дължи години по затворите. След което тя направи документалния филм "Прошка" – прочитът на една дъщеря на документите в архивите на ДС.


Досието "Сабина", тъкмо поради интелектуалната значимост на Юлия Кръстева, предполага тъкмо по-задълбочен прочит на времето на комунизма. Версия, която при всички случаи не бива да е само "в черно и бяло". Ала няма как и да е "сива памет" за това време, в която да се размиват всички факти и обстоятелства.


Едно подобно завръщане към "спомена за комунизма" на самата Юлия Кръстева очевидно е болезнено, но то е наложително. И не може да се изчерпва със сегашните ѝ гневни реакции в комюникетата на личния ѝ сайт.


Независимо от всичко. Включително и от заявеното някога, в изповедалния ѝ роман "Старецът и вълците" (1991 г.): "Беше ми дошло до гуша да бъда специалистката по онова окаяно кътче на света, за което никой не искаше да чуе и където властваше пълно своеволие".


"Дневник" препечатва текста от портала "Култура"


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1711 Неутрално
 2. 2 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  Защо толкова много пишат за тази жена, която до преди месец със сигурност е била неизвестна за 99% от българските граждани?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 3. 3 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1592 Весело

  До коментар [#2] от "DDR":
  "Защо толкова много пишат за тази жена, която до преди месец със сигурност е била неизвестна за 99% от българските граждани?"

  На тези 99% български граждани почти всички значими събития и събития не са им известни.

  подпис
 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4274 Неутрално

  По-полезно е някой разследващ журналист да се зарови в архивите, да изкара поне 50 имена на оперативни работници, подобни на Лука Драганов, Ст. Петров, живота им след 1989 год, имали ли са бизнес те, или техни близки, политически кариери и т.н.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1592 Весело

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници. Тази драма е продължила десетилетия. Сега да си представим всичко това в забързан кадър в рамките на месец и стигаме до класическа заложническа драма.
  Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници.
  Ето днес има хиляди свидетелства от граждани на Северна Корея избягали на запад и наказанието на техните роднини.

  подпис
 6. 6 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Лустрация.
  —цитат от коментар 1 на 4ort


  Пълно отваряне на всички досиета включително икономическите както и на починалите и на всички вербовчици придружено от тотална лустрация.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 7. 7 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  До коментар [#4] от "hamiltonf1":
  Наистина. Любопитно е да вземем списък от оперативни работници на ДС и да проучим как живеят техните наследници днес.

  подпис
 8. 8 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Ъ-ъъъ, Тонито затвори кръговрата на постструктуралистите с мъдростите на Добри Джуров. Но струва си да припомним какво казва по въпроса един истински колос.

  Такова беше времето -
  убивахме...

  Кой прави времето?
  Убийците...

  Ура!
  Да живее времето!

  Ура!
  Да живеят убийците!


  Константин Павлов
  1980 г.

 9. 9 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1056 Любопитно

  Всичкото турболиберал е мобилизирано да се мята на амбразурата и с оголена гръд да защитава някаква троцкистка (или маоистка, все тая), която "изненадващо" се оказала и сътрудник на ДС.
  То не било вярно, или съвсем мъничко вярно, обаче тя не искала, освен това знае ли човек, абе тия мръсници са си измисляли, "сива зона", досието не е прочиствано "защото така" и т.н. и пр. напоителни псевдоинтелектуални логорейни пристъпи от обичайните автори, които иначе са диамантено твърди антикомунисти и кристално чисти демократи.
  Като капак, всичко това на страниците на милото дневниче, което едно време се беше самообявило за "дясно". Хех.......

  Знанието е сила, информацията - власт
 10. 10 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1056 Любопитно

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници.
  —цитат от коментар 5 на Иван К


  Ахъм, "тя е в чужбина" - скочила е граничната ограда под град от куршуми? Прекарала е задължителните 3 месеца в лагер за нелегални кандидат-емигранти в Австрия?

  По ония времена минаваха 6 месеца в "проучвания" преди да ти дадат ИЗХОДНА виза за екскурзия до Унгария и беше абсолютно немислимо обикновен гражданин да си каже "абе аз що не стана един заложник на режима, ама да пратя детето да се изучи в Сорбоната? Ей на, продавам ведомствената квартира за 100 хил. франка, дипля ги в едно куфарче и готово!" ...........

  Верно ли сте ТОЛКОВА наивни или само се правите?

  Знанието е сила, информацията - власт
 11. 11 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 274 Неутрално

  В нова светлина виждам г-жа Кръстева или по-скоро нейния характер. Докато в модните парижки кръгове е шик да си комунист, защо да не сътрудничиш. Скоро модата отминава, все пак това е Париж - и госпожата минава към по-фешън дрешката на маоистка толстовка, вместо живковска червена връзка. И хлопва вратата на "онова окаяно кътче на света, за което никой не искаше да чуе", защото е демоде, без разлика за нея дали са комунисти, ченгета, дисиденти и пр.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 12. 12 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 274 Неутрално

  В тази светлина Комисията прави по-скоро услуга на г-жа Кръстева, защото я връща на модния подиум. Предполагам, че се вълнува отново да бъде в центъра на вниманието, та било то и в "онова окаяно кътче на света, за което никой не искаше да чуе". Макар че като цяло нишата за подобен тип дами е заета вече от Лили Иванова.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 13. 13 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2406 Неутрално

  ДС е свършила нещо полезно за бъдещите изследователи на Юлия Кръстева като е събрала на едно място писма и други документи. От друга страна това залитане по маоизма е пример колко лесно тоталитарните идеологии се възприемат от левите интелектуалци като алтернатива на статуквото.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 14. 14 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Защо толкова много пишат за тази жена, която до преди месец със сигурност е била неизвестна за 99% от българските граждани?
  —цитат от коментар 2 на DDR


  Защото не са и прочистили добре досието и сега замазват каквото успеят, че не се знае какво още може да излезе за защитниците ѝ.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "цяла една верига от сложни обвързаности с бившия режим, от методите на вербовка и сътрудничество, налагани от Държавна сигурност, без чието проумяване историята на комунизма в България, както и на някогашния съветски блок, просто няма как да бъде разбрана."

  - Глупости на търкалета. Не е интересна Сабина, интересна е мрежата на ДС. Не е интересна само за проумяване историята на комунизма, а е интересна за проумяване
  на историята на престъпния преход към олигархична държава. Интересен е афинитета на ДС към овладяване на всякакви недържавни структури, било като БТВ чрез щатния сътрудник Красимир Гергов, било като библиотекарския институт чрез Митьо Гистапото и Стоян Денчев, било като БЧК, ръководен и до сега от агент Еленов, било чрез медиите на агентите Карък и Завадски.

 16. 16 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1913 Неутрално

  Добър анализ на "казуса Сабина", от Тони Николов. Определено се закъсня много с отварянето на архивите с досиета на ДС!
  Лустрацията е много трудна, защото, сигурен съм, ще се използва за разправа на "силните на деня" с техните опоненти.
  Самата идея, че бяха " унищожени" , не знам колко голяма, част от досиетата, и преместен фокусът, от престъпленията извършени от "вербовчиците" и другата измет, вилнееща и сега из държавата ни, под "прикритието" на върли антикомунисти, като някои тук, добре информирани и вещи, форумници подсказва че ДС е жива и активно действаща, в интерес на господарите си!

 17. 17 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Завладяната държава от десарите, илюстрация на "Тема":
  "Интригата, че Петко Сертов е масон, тръгна от форума на столичен вестник още когато бившият експерт по сигурността към президентството, а после и секретар на Съвета по сигурността към премиера стана шеф на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Анонимният автор споменаваше един интересен факт от биографията на Сертов - участието му в управителния съвет на сдружение ложа "Братство и чест".
  Според АПИС и "Дакси" шефът на "българското ФБР" продължава да е в тази любопитна организация с идеална цел. Наименованието на сдружението определено е масонско по дух и води до кръг, който от години играе важна роля в държавата. Освен Сертов в управата на ложа "Братство и чест" например е Евгени Душков. Той е управляващ на още едно известно сдружение - КТ "Подкрепа", заедно с доктор Константин Тренчев, както и на фондация "Дом за ангели". А за да не остане съмнение, че става дума тъкмо за масонство, Душков се появява и в ръководството на сдружението на свободните зидари "Заря". Там си партнира с известни бизнесмени като Вилямс Иванов, който стои високо в йерархията на "Орел Инвест холдинг" и е един от участниците в българския съюз на частните предприемачи "Възраждане".
  Не по-малко внимание заслужава и третият управляващ на ложа "Братство и чест" - Константин Симеонов. Той също е участник в зидарската ложа "Заря", но освен това е и управляващ на фондация "Мемориален фонд Владимир Грашнов". Бизнесът на Симеонов е свързан с компанията "Глобал естейтс консултинг" ООД, където си партнира с руския гражданин Александр Жизневски.
  Четвъртият управляващ в сдружението заедно с Петко Сертов се казва Маргарит Ганев и очевидно е юридическият корифей на екипа. За това говори участието му в сдружение "Българска асоциация по международно право" и във фондация "Конференция на асоциацията по международно право - България". Счетоводството на "ложата" вероятно е в ресора на следващия управляващ - Новко Спасов, който е един от собствениците на счетоводната фирма Ей Пи Ен ООД, а грижата за здравето навярно е поверена на Стефан Сираков. Той е управляващ на Доброволна осигурителна мрежа "Здраве" АД заедно с Илко Семерджиев и е в управата на още две болници - "Царица Йоана"-София и "Света Ана"-Варна.
  Двете ложи - "Заря" и "Братство и чест", са съюзни и членуват във Великата ложа на старите свободни признати зидари на България, чийто Велик майстор е Румен Ралчев, твърдят запознати. 56-годишният Ралчев е президент на "Балкан Секюрити Груп" и е работил в УБО и НСО. В разнообразните му бизнес интереси са охранителна дейност, търговия с недвижими имоти, частни социални домове за настаняване, спорт, транспорт, строителни услуги и др. Друг любопитен факт е регистрацията му като управляващ на фондация "Акация", където е заедно с двама от "Братство и чест" - Константин Симеонов и Маргарит Ганев.
  Този съвсем кратък преглед на обществените и бизнес ангажиментите на хората в "Братство и чест", "Заря" и Великата ложа на старите свободни признати зидари на България показва, че подборът им едва ли е случаен. Всеки от тях държи различни лостове за властово и икономическо влияние, а цялата структура прилича на добре организирана и стегната машина. Въпросът е какви ангажименти се поемат с клетва към ложата и към останалите в братството и дали понякога те не доминират."

 18. 18 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  История на опитите за лустрация:
  Методи Андреев:
  "Имаше ли наистина политическа воля в онова мнозинство за лустрацията? -Не, категорично. Това, което каза президентът Стоянов, послужи за оправдание на хората, които решаваха каква да бъде законодателната програма. Много добре си спомням как Георги Панев прокара Закона за осъждане на комунизма – все едно, че бяхме в опозиция. Той ходеше от депутат на депутат, за да събере подписи за него. След това много пъти предлагаше на парламентарна група, проектът да влезе в пленарна зала. -Кой беше председател на групата? -Екатерина Михайлова. А председател на Народното събрание беше Йордан Соколов. Те решаваха законодателната програма и казваха, че проектът е много политизиран и има по-важни неща. Най-накрая законът мина, но беше един символ на... безсилието на българите да се отърсят от призрака на комунизма. ..." - http://glasove.com/categories/intervyuta/news/metodi-andreev-nie-v-sds-si-nyamame-hora-

  Евгени Михайлов: „4 февруари 1997 - победа или сделка с комунистите?“ - http://www.faktor.bg/bg/articles/ot-redaktora/4-fevruari-1997-pobeda-ili-sdelka-s-komunistite

 19. 19 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  До коментар [#3] от "Иван К":

  Въпроса в, що е то значимо събитие и за кого?.
  Значимо събитие е това, което оставя праен отпечатък върху битието и съзнанието на обществото (настъпва промяна), останалото е значимо в рамките на клубовете по интереси.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 20. 20 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници. Тази драма е продължила десетилетия. Сега да си представим всичко това в забързан кадър в рамките на месец и стигаме до класическа заложническа драма.Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници. Ето днес има хиляди свидетелства от граждани на Северна Корея избягали на запад и наказанието на техните роднини.
  —цитат от коментар 5 на Иван К


  Нищо подобно! Вербоването и е започнало още в София. Какви заложници, какви 5 лева. Много старателно си е работила за ДС, т.е. за КГБ, но след 1990 г. не са и прочистили старателно досието и сега разни, с добре почистени досиета, се притесняват да не излезе нещо за тях. Тия са и защитниците ѝ.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 21. 21 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":

  Драмата идва от това, че тя не излиза и не обяснява по човешки каква е ситуацията —малка бях, излъгах се, много исках да съм в Париж, шантажираха ме и т.н. Вместо това, тя е заела кръгова отбрана и отрича като комунист на разпит.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 22. 22 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  В нова светлина виждам г-жа Кръстева или по-скоро нейния характер. Докато в модните парижки кръгове е шик да си комунист, защо да не сътрудничиш. Скоро модата отминава, все пак това е Париж - и госпожата минава към по-фешън дрешката на маоистка толстовка, вместо живковска червена връзка. И хлопва вратата на "онова окаяно кътче на света, за което никой не искаше да чуе", защото е демоде, без разлика за нея дали са комунисти, ченгета, дисиденти и пр.
  —цитат от коментар 11 на espresso


  ++++++++++++++++++++++

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 23. 23 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4274 Неутрално

  До коментар [#18] от "plebs":

  Тъжна история.... Само да подчертая, че Евгени Михайлов не е от най-бедните граждани в републиката...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 24. 24 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":Драмата идва от това, че тя не излиза и не обяснява по човешки каква е ситуацията —малка бях, излъгах се, много исках да съм в Париж, шантажираха ме и т.н. Вместо това, тя е заела кръгова отбрана и отрича като комунист на разпит.
  —цитат от коментар 21 на DDR


  Нали е комунистка. Колко от тях се извиниха, че са работили за ДС?

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 25. 25 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#10] от "pag":
  ++++++++++++

 26. 26 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2140 Неутрално

  Защо продължавате да ни занимавате с ентелектуалката която се оказа обикновена доносничка? Значи ако някой дупетат от Дупница да речем се окаже че има досие, то той е доносник и презрян човек, а госпожата била нещо повече, била в сложната драма на комунизма, била жертва разбираш ли, защото трябвало да доносничи за да иде в Париж да интелектуалства вместо да седи в комунистическа България и да я мачкат, и да не може да избуи бурният и ентеУект.
  Ай сик.....

 27. 27 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  Половината Вишеградска четворка се тресе от протести, настъпват големи промени, тука всеки ден ни информират за разни нам неизвестни сътрудници ...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 28. 28 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2140 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":

  Само а те светна, че тия дето не бяха в чужбина, семействата им също бяха тук, сфанав? Не се опитвай да ми изкараш как тя била принудена щото комунистите щели да и направят нещо на семйството. И местните доносници имат семейства и те могар да кажат че не само семействата им а и те самите са били заложници.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1898 Неутрално

  Нали е комунистка. Колко от тях се извиниха, че са работили за ДС?
  —цитат от коментар 24 на quatro_4x3


  Да работиш за Родината си е гордост !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 31. 31 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници.
  ----------------------------------
  Да, така е.
  Не всекиму е дадена моралната сила да устои на ДС.
  Но когато ДНЕС казваш "Не съм била" вместо "ДА, слаба бях, съжалявам" не само показваш, че нямаш морална сила - показваш, че просто нямаш морал.
  Всъщност нищо ново за левундер- интелектуалците. още от дедо Марксово време са така.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 32. 32 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  По-полезно е някой разследващ журналист да се зарови в архивите, да изкара поне 50 имена на оперативни работници, подобни на Лука Драганов, Ст. Петров, живота им след 1989 год, имали ли са бизнес те, или техни близки, политически кариери и т.н.
  —цитат от коментар 4 на hamiltonf1


  До коментар [#4] от "hamiltonf1":

  Има примери. Ето един:

  "Красимир Каракачанов е агент на Шесто управление на Държавна сигурност по линия на „промакедонския национализъм“.[3]
  Красимир Каракачанов е роден на 29 март 1965 г. в град Русе. Баща му Дончо Каракачанов е политик от БЗНС (казионен), през 1986-90 г. се издига до Председател на Окръжното ръководство на БЗНС в Русе и Председател на Областното ръководство на БЗНС в Разград, както и народен представител в няколко народни събрания. През 1990 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност история. Доктор по право на Югозападния университет „Неофит Рилски“ с дисертация на тема „Външнополитическата дейност на ВМОРО (1893 – 1918 г.)“ (2014). Женен е, с едно дете. Дядо му е участник в т. нар. Народен съд.[4]..." - Уики

 33. 33 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":
  "Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници."

  О, много са направили опит! Само че са избягали нелегално по някакъв начин! И семействата им бял ден не са видели!
  Но сигурно няма нито един, /или поне аз не зная да има/,на който да е разрешено да замине легално, и да не е минал през Инквизицията. И после ей така, с тарикатски финт да се е измъкнал, а "горките" му роднини да му ходят на гости. А наблюдаващите го просто да останат с пръст в устата, жално гледащи изхлузилият им се "обект", абсолютно безсилни и безразлични!
  Много мило звучи, за да е вярно!
  Не намирате ли?
  Вие сте интелигентен участник във форумите, но моля, не подценявайте другите!

 34. 34 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници. Тази драма е продължила десетилетия. Сега да си представим всичко това в забързан кадър в рамките на месец и стигаме до класическа заложническа драма.Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници. Ето днес има хиляди свидетелства от граждани на Северна Корея избягали на запад и наказанието на техните роднини.
  —цитат от коментар 5 на Иван К


  Да бе, затова със съпруга и минават от едното на другото, от сталинизма към маоизма! Да си живял в комунистическа страна, да си във Франция - много е лесно да си ляв или комунист.
  Въпрос - кого пускаха легално да замине на Запад?! Боже, като знам, че в Сърбия не можеха да отидат хората, да видят семействата си! Като знам, че за Румъния беше сложно да отидеш, а те бяха в уникална бедност! Чаушеско им беше разказал играта! Да не говорим за Чехословакия, Унгария ...

  Не мисля! Напротив, според мен е приела. Сега и е тъпо, но ....
  И какво значи световно известна? Що не я бях увал? може би защото за мен наука е физиката?

 35. 35 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#16] от "batzdravo":

  Братче, лустрацията е супер лесна и сега! Хващаш ги последните 60 години, преди 89-та потомците на политбюро и ЦК и след 89-та сичкото сиган де е било на власт, заедно с потомците им до 3-то коляно и им забраняваш да припарват до държавна работа ТОЧКА:)

 36. 36 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#18] от "plebs":Тъжна история.... Само да подчертая, че Евгени Михайлов не е от най-бедните граждани в републиката...
  —цитат от коментар 23 на hamiltonf1


  До коментар [#23] от "hamiltonf1":

  Да. За отбелязване е и факта, че Методи Андреев вече не е от най-отявлените привърженици на лустрация. Което не значи че лустрацията е престанала да бъде разделителна линия сред симпатизантите на първото СДС. Което значи и че мрежата на ДС е жива и продължава да действа. От агитпропа на десарските медии примерно дойдоха атаките срещу Лукарски и днешното СДС. А атаките срещу Валери Симеонов се родиха основно заради паметника на Ген. Колев и отношението му към Гундяев-Михайлов. Естествено десарите ползват други теми за сриване на авторитета му - това е обичайната им практика.
  Отношението към лустрацията ще бъде и критерий за оценка на т.н. "Демократична България", макар че позицията им по въпроса може да бъде неясна само за дебилите на Иво Христов.
  Тъжна история....

 37. 37 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  [quote#30:"dark'star"][/quote]

  Да работиш за Родината си е гордост, но работейки за национални предатели и убийци е все едно ти си национален предател и убиец!

 38. 38 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Блестящ анализ на Тони Николов. Въпреки, че е роден 1966 и по онези времена е бил дете, направил си е труда да проучи тогавашните събития и сложните взаимоотношения мужду СССР и френските комунисти и т.н. "леви интелектуалци". Повечето статии за Кръстева досега бяха непълни и неясни, писани явно от български "интелектуалци", които сигурно ги е страх да не се разкрият и тяхните връзки с ДС.

  Все се чудех, как Кръстева е получила разрешение да замине на специализация в Париж през 1966, но това изречение от текста обяснявя всичко: "От кадровите справки става ясно, че тя е била активен сътрудник към международния отдел на ЦК на ДКМС (което предполага тъкмо посрещане на френски комунистически делегации и съответните контакти)". Което значи, че тя си е била вербувана за сътрудник на службите още преди да замине.

 39. 39 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Обяснението е много просто. Тя е в чужбина и е оставила семейството си като заложници. ...Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници. .
  —цитат от коментар 5 на Иван К


  Как пък се е страхувала за роднините си, докато живковизмът бил моден в Париж и сетне изведнъж е прекъснала връзките, щом на мода е дошъл Мао? Да не би режимът в България да е станал изведнъж по-човечен, та г-жа Кръстева да се е успокоила за тяхната съдба?

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 40. 40 Профил на dame
  dame
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Комунистите се интересуват от мръсни тайни. А психолозите са пазители на такива и е напълно ясна причината за тази вербовка. Направиха го със свещенници у нас и по този начин отбъснаха хората от вярата.

  dame
 41. 41 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5378 Неутрално

  В прочистено досие всеки има алиби. Само, че Юлия Кръстева определено не се държи адекватно. Затова и ерозира доверието към нейната позиция

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 42. 42 Профил на annonimus
  annonimus
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Отвратително. Със сигурност на съвестта и тежат няколко погубени живота, независимо колко сега се стараят да подчертаят, че участието и е било формално...

  И друго - винаги има избор и тя си е направила своя с ясно съзнание.

  А госпожата си е свикнала да си послъгва, според както и е изгодно. Нали историята се пише от победителите...

  Хубавото е, че някъде там има и достойни хора, но за тях обикнпвено не се пише - те са маргиналите на историята, неуспели но с чиста съвест.

 43. 43 Профил на Mатематик
  Mатематик
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Копирам коментара на Aлександър Соколов във Фейсбук, опровергаващ всяко едно от твърденията на Николов в тази статия:

  Интересна статия. Браво на Тони Николов, винаги съм го харесвал и го чета с интерес, не мислех, че с тази си статия ще се постави редом до делиорманският соц-милиционер Евтим Костадинов, цитираната комисарка Екатерина Бончева, и поддръжничката Юлияна Методиева (прекрасно излагане на опорни им точки) - каква хубава соц-компания, около седенкарския огън вперилa очи да обобщава френски ‘’леви’’ интелектуалци. Забелязвам, че Николов е способен да пише с лекота клевети на база преразказ на ченге от ДС, за някакви въображаеми „говорения“ (какви не се знае) за българите, с които „тя’’ работи в радио „Париж“, тъй като, ако съществува някакъв здрав разум едва ли човек с разсъдък би имал някакво доверие към доносите на лица като „Любомиров“, за разлика от автора който сляпо вярва на ченгетата от ДС, без дори да постави нещо под въпрос. Колкото до ‘’досието’’, дори и да не е искала Кръстева да оставя писмени следи, е трябвало да подпише поне един документ - съгласие за сътрудничество, а такъв документ не само, че няма(освен във въобръжението бончевско), но дори от прочита на документите става ясно, че Кръстева не е написала нито един документ, нито едно изречение, нито една дума, предназначена да бъде използвана от и в Държавна сигурност. В ДС отчетността е имала сериозно значение, вижте досието с какво глупави подробности е пълно - например, към папката е прикрепен „Опис на изразходваните суми от „Сабина“. Суми не са изразходвани, но документа, макар и празен е включен. Не е имало никакви доклади и беседи с нея. ДС-отрепките - като техните пазители днес - нариват тонове лъжи, за да отчитат дейност. Приказки от 1001 нощ!

  Просто е несериозно - няма една дума написана от Юлия Кръстева, едно подписано от нея донесение, и това се смята за досие на Юлия Кръстева, откъде накъде, някакъв полуграмотен офицер нещо си писал, това трябва да се смята за негово досие.
  Но тук прави впечатление и друго. Тони Николов е избрал да следва комунистическата гледна точка за досиетата, за историята, и най-забавното, дори за ‘’маоизма’’(тук използван с най-баналните журналистически клишета), може би защото си мисли, че няма друга такава. А има. Колкото до цитатите за Мао от Кръстева от нейната книга „Китайките’’, те са преписани от Уикипедия, но не и от книгата на Кръстева, от където те отсъстват, нещо което всеки може лесно да провери, и където пише съвсем различни неща от това което и’ приписва Николов. На всеки ред бликат неточности и фейк „факти’’ : Солерс превел книгата на Мао „За противоречието“! Хаха, с интерес бих прочел този превод, посочете изданието. Да не говорим пък, че т.нар, маоизъм на Тел Кел е нещо крайно различно от провинциалото мнение на преписващия статии от Уикипедия Тони Николов, непознаващ достатъчно френската интелектуална история, която е много по-интересна, или просто той видимо има проблеми с нея, като говори твърде общо, без назоваване на конкретния исторически въпрос. Друг пример: фразата на Солерс за Мао която цитира е иронична, достатъчно е да се погледне контекста в книгата, но трябва да се четат книги, а не небрежно да се преписват твърдения от Уикипедия, всичко това е пределно ясно за малкото хора познаващи добре биографията и творчеството на Юлия Кръстева, но лесно заблуждаващи многолюдието, каквато е и целта тук.

  И както самият Тони Николов заявява : „уви, интерпретациите на досието „Сабина“ са най-вече емоционални, злостни или чисто „негационистки“’’, - да, досущ като в собствената му непрофесионална и манипулативна статия.


  "We should not have to choose between bigots of the left and bigots of the right."
 44. 44 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  [quote#30:"dark'star"][/quote]"Да работиш за Родината си е гордост !"

  А коя е родината??? ДС беше един от отделите на КГБ и работеше за Русия, не за България, а срещу България. Ако родината ѝ е Русия, нека се гордее. Но ако родината ѝ е България, тя е престъпник, защото е работила за друга държава срещу България и мястото ѝ е в затвора!!!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 45. 45 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1913 Неутрално

  До коментар [#35] от "rincewind":"Братче, лустрацията е супер лесна и сега! Хващаш ги последните 60 години, преди 89-та потомците на политбюро и ЦК и след 89-та сичкото сиган де е било на власт, заедно с потомците им до 3-то коляно и им забраняваш да припарват до държавна работа ТОЧКА:)"

  Не съм съгласен! Просто беше, но тогава!
  Кой, от днес и сега, управляващите наследници, самите те били членове на БКП, ще посегне да се самоизклати?!Борисов ли, Цачева ли, Цветан Цветанов ли, който е син на номенклатура от УБО, шофьорът на най-мракобесният зам. министър на МВР и шеф на ДС?! И ред други лица свързани по права и съребрена линия с майката, родила клонингите, менкащи се днес да ни управляват, разбирай да ни яхат, стрижат, доят и водят към "светлото бъдеще", наистина такова, но само за децата и внуците им!
  Те обичат да размахват "кирливите ризи" на тези, осмелили се да се позиционират като опозиция или да се съмняват в честността и почтеността им. ОПГ-та от "кучи синове, ама наши", както казваше един американски посланик в един доклад.
  Та така, въпросът е кой да я направи тази лустрация, кой?!

 46. 46 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Все пак, ще направя опит да си обясня поведението и!
  колкото и да не ми се вярва! Все пак всеки прави грешки на младини.

  По това време Франция е една от страните, в които се влага много. БКП, както и КПСС, влагат доста кинти във ФКП. Има някакъв резон даса я пуснали. Може би са я проверявали и са я вербували още преди това. Обяснява влечението и към лявото и комунистите. Не обяснява влечението към китайците и Мао. И що не са я линчували или поне близките и тук да бъдат низвергнати.

  И все пак, изглежда ми неземно някак си. Не в стила на БКП да постъпва по този начин - дай да я оставим, да оставим близките и. ДА АМА НЕ, както казваше Бочаров.
  Не ми звучи достоверно!

  Но да кажем, минало - заминало.
  После тя проглежда и ето ти легално заминал човек за Франция.
  И все пак, изглежда ми неземно! Не в

 47. 47 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  До коментар [#38] от "aralambi":
  "тя е била активен сътрудник към международния отдел на ЦК на ДКМС (което предполага тъкмо посрещане на френски комунистически делегации и съответните контакти)". Което значи, че тя си е била вербувана за сътрудник на службите още преди да замине"

  А как иначе?
  "Получих стипендия от Франция и заминах." :-) )))))))
  Това върши за французи чудесна работа, но и аз получих стипендия и ела да видиш! Дори нямаха разговори с мен, камо ли обяснения! Нямаш РАЗРЕШЕНИЕ и толкова. Това трудно мога да обясня дори на сина ми.
  Работила е на "идеологическия фронт"!?!, каквото и да значи това.
  Водила се е потна борба – Какво е настроението на "другарите"?
  Д-р Барбюс какво мисли по въпроса за чешките събития?
  Сега да си умреш от смях, но тогава отдели, отговорници, а не са сещат, че чешките събития събориха най-левите партии в Запада.
  И сега в столетната старица си говорят на "другарко", "другарю"...
  Пред хората се госпожисват!
  Смешници!!!

 48. 48 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#45] от "batzdravo":

  Тук си прав, за това няма шанс. На мен ми остава единствено да се надявам на шанс 1:1 000 000, Както казва Пратчет ..

  Но ние може да забравим! Лустрация никога няма да има. България ще съществува, но ще е населена не с българи, а с мургави питекантропи и няколко комунистически синчета, които ще владеят цялата територия.

  Може да съм лаик, но се сещам сега за Ран и Ът, които говорейки си с Луканов му казват - Приватизация, без да се месите вие. Отговорът е - Ама как така без нас!

  после плюем и обвиняваме американците, нооо истината е друга
  Бих казал, че лустрация тук никога не може да стане, дори както казаваш и 90-те години! Орисани сме на бавно и мъчително напускане на територията. Всичко е свързано:) Замисли се, всеки говори колко бързо се топи нацията, а на въпроса "Защо?" никой не отговаря! А отговора е прост - нямаш среда - като почнеш от най-елементарните условия - градска среда? Не, имаш кал и МПС в калта. Закон? Не, нямаш закон! Майки по улиците с колички, а не по тротарите. Всеки може да си купи бричка, всеки може да си вземе пес, кат теле. Всеки може да убие - това среда ли е?

  Според мен е умишлено!
  За това лустрацията е мираж! И Пратчет не е прав - мир на душата му!

 49. 49 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#46] от "rincewind":

  И казах, че е лесно, а не възможно.
  Иначе е лесно де

 50. 50 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 841 Неутрално

  [quote#6:"Танас"][/quote]

  Танасе, ще се получи „след дъжд качулка“. Не можем да наваксаме пропуснатото през 1990-те. Както казва народът „Битият бит, ...“
  ДС-рите и мутрите ние си ги знаем, но техните деца вече ще са потомствените богати и няма да бодат очите на нашите деца. Нещо като в Щатите - не питаме какво са правили през 19-ти век предшествениците на сегашните им „стари пари“.Според мен да хвърляме зад гърба си каквото е било, приемаме че светът е несправедлив и гледаме напред.

 51. 51 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1913 Неутрално

  До коментар [#46] от "rincewind":И казах, че е лесно, а не възможно.Иначе е лесно де
  —цитат от коментар 49 на rincewind


  :)

 52. 52 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 991 Неутрално

  [quote#30:"dark'star"]
  —цитат от коментар 37 на rincewind
  Да работиш за Родината си е гордост, но работейки за национални предатели и убийци е все едно ти си национален предател и убиец![/quote]

  Никой не знае кога работата за родината ще те накара да работиш с убийци или ще те направи убиец... Такива са били времената - моралът не се е задавал от човека и Бога, а от партията и държавата.

 53. 53 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#52] от "Лео":

  Според мен е доста ясно. Опитвам се да я разбера и не съм човека, който може да я съди - квото е решила - това е направила! Но, мислейки, да кажем, че е заминала, като убеден и промит мозък (което се опревергава в някои нейни интервюта и още тук почва да мирише) и там завързва познанстви с ФКП:)
  После се убеждава, че комунизма в този вид, сталинския, не върви и минава на Мао и чак накрая проглежда. Но как да си обясним, че роднините и тук не са гонени?! Пак не се връзва! Режима си беше доста отмъстителен!

 54. 54 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  До коментар [#17] от "plebs":

  ++++++++
  Ето това се казва даване на пълна и изчерпателна информация! И това е само за едно малко парченце от тресавището.

 55. 55 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  [quote#52:"Лео"][/quote]

  Глупости! Хората с морал ги избиваха в Беляне и други такива места. Тая отрепка е от хората, на които партията им е задавала морала.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 56. 56 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1532 Неутрално

  До коментар [#50] от "nigel":
  И като гледаме напред по начина, който описваш, ще виждаме все една и съща сцена: националните интереси са важни, но руският е най-важен. А това означава, че няма да можем да се откъснем от стандарта на руския мужик. Така че говориш елементарни позитански опорки уж от свое име.

 57. 57 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#54] от "Мондиана":

  Андреев го познавам лично, сваляше някога една моя позната и гледаше баща ми като бог!
  Направи ми впечатление - умен човек, ВИАЗ, това онова, имаше изглед да направи нещо в комисията но се оака, ама яко.

  Имаш възможност да говориш, не ти дават да работиш! Аз бих вдигнал скандале гранде!
  За мен, всичко е заметено под черджето! Както си го правят другарите.

  Бих дал сравнение с досието на Гоце и онзи журналя, как му беше името, от НОВА тогава, и досието на Инджев!

  Единия още 90-та си каза, че са го вербували и той се е съгласил, само и само да стане и да направи кариера - за награда - разследващ в Бейрут, другите мълчат!

  Всеки сам си прави извода!
  И като им ги изкарват - оиооо, ма мен много ме биха, ма мен това, ма мен онова...
  Н

 58. 58 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  До коментар [#43] от "Mатематик":
  "Получих стипендия и заминах за Франция."
  И аз получих стипендия, но заключиха вратата и изхвърлиха ключа!
  Толкоз! Край! Без обяснения, разговори и т.н.
  Математико, не схващаш ли, че много ти е олекнала защитата?
  Живял съм го това време!!! Не ми обяснявай как получаваш най-простичкото днес – вземаш си паспорта и и се качваш в колата, влака, самолета!!!
  Със зяпнали уста сме слушали как сутринта бащата на приятел решава,отива, сменя пари и в 12 часа се качва "на влака за Париж"! Да, но това е било до 9.9.1944, а сегашното е след 10.11.89! Трудно мога да обясня на сина ми, че е имало време, в което ти "РАЗРЕШАВАТ" да минеш границата към ЗАПАДА!
  Няколко пъти ме попарваха, без работа са ме оставали, само по подозрения. Е, и вероятно и помощ от "добри приятели".
  Сабинка трябваше да каже като "други работници на тихия фронт" – такова беше времето, и щяха да се заметат нещата.
  Кеворкян, Гарелов, Димитри Иванов – лошо ли им е?
  Дали не си и някой от тях, та така ревностно се опитваш да защитиш незащитимото? Това за тук стига. Проблемът е във Франция.
  Там има честна журналистика, която е много любопитна и не я интересува дали въпросът е неудобен. Нещата рано или късно се научават! Сабинка да е мислила навремето. Сега е късно за китки!

 59. 59 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Трудно мога да обясня на сина ми, че е имало време, в което ти "РАЗРЕШАВАТ" да минеш границата към ЗАПАДА! Няколко пъти ме попарваха, без работа са ме оставали, само по подозрения. Е, и вероятно и помощ от "добри приятели". С
  —цитат от коментар 58 на Alexander97


  И както казва Георги Марков, никой не си подава оставката в НРБ - подават му я:)
  Още по фрапатно е, когато Царят на вилите си подава оставката от МВР, но това е друга бира!

 60. 60 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Нали е комунистка. Колко от тях се извиниха, че са работили за ДС?

  —цитат от коментар 24 на quatro_4x3


  Да работиш за Родината си е гордост !
  —цитат от коментар 30 на dark'star

  Тъй де Те нали и СС-овците и ЧК-истите точно това казват

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 61. 61 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 604 Разстроено

  ! Боже, като знам, че в Сърбия не можеха да отидат хората, да видят семействата си! Като знам, че за Румъния беше сложно да отидеш, а те бяха в уникална бедност! Чаушеско им беше разказал играта! Да не говорим за Чехословакия, Унгария
  —цитат от коментар 34 на rincewind

  Каква Сърбия каква Унгария те гони бе приятел! То до Драгоман да отидеш се искаше Открит лист от милицията Щото КПП-то на входа на Драгоман беше по-голямо от това на Калотина

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 62. 62 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5723 Неутрално

  До коментар [#11] от "espresso": "госпожата минава към по-фешън дрешката на маоистка толстовка, вместо живковска червена връзка"
  Бшло е шик, защото не са знаели, че Мао много рядко се е къпел и никога не си е миел зъбите. Вонял е доста неприятно...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 63. 63 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  Г-н Николов ++++++++
  С такива, като г-жата, е изграден днешния либерализъм.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 64. 64 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  До коментар [#20] от "quatro_4x3":

  Вербоването и е започнало още в София. Какви заложници, какви 5 лева.
  —цитат от коментар 20 на quatro_4x3


  имаш ли изобщо понятие за какво говориш ?
  Вербоването ?
  що е то ?
  тогава (при СОЦА), това си беше стандатната процедура: за да пътуваш в Чужбина, ти трябваше разрешение (няма нищо общо със виза!). За капиталистиЧека Чужбина се правеха проуЧвания (до 9-то коляно). Накрая имаше разговор или по-скоро инструктаж, в който ти се правеше промивка на мозъка: задължение на гражданина на Народна Република България е да не установява лиЧни контакти със идеологиЧния враг, да не петни Честа на социалистиЧеска България, за която достойни синове на народа (разбирай комундери) са си дали живота и т.н и т.н.
  Минал със по-този път, заради 1-седмиЧна коммандировка в ФРГ.

  Сега ми идват някакви многознайковци като тебе със моралния кривак и самопризванието да раздават присъди !

  Аз допреди 2-3 седмици не знаех коя е Юлия Кръстева !
  но и свалям шапка, за това как е изиграла ДС !
  не и е дала никаква релевантна информация, не е продължила със една минута мизерното съществуване на НРБ, и не навредила на НИКОГО !
  Животът е вземане и даване !
  1:0 за Юлия !
  мога да кажа само: chapeau !


  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 65. 65 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#61] от "Родолюбец":

  Съгласен! Гиворехме за Запада иначе. То тук и жителството беше проблемно, ако се сетим кво беше.... А сега някои въздишат по него!

 66. 66 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#64] от "Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !":

  https://www.youtube.com/watch?v=JYU5aUTMNvM
  За инструкцията + за третия пол в едно

 67. 67 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  До коментар [#66] от "znaya":

  "Инструкция перед поездкой за рубеж. В.Высоцкий."

  Супер, благодаря за линка !
  (къде ли е българския Висоцки ?)

  спомням си, как ни инструираха, да не се опитваме да откраднем нещо в магазин, темата явно беше тогава (1984 год.) топ- актуална, били хванали български спортисти като крали Чорапи (!) след като ги наблЮдавали със видео- камера !


  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 68. 68 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2004 Неутрално

  КГБ е смятало да активира френските комунизи, като отговор на Чехословашките събития. Това най - вероятно щеше да предизвика същите репресии като в Чехословакия, с бити, таковани и убити. Щеше да е голям сеир.

 69. 69 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  гнуната твар - да се чупиш от живковска българия, за да се хванеш с френските комуняги и мао - гнусна твар. затова мълчаха и тя и цветан тодоров - дума не проронваха срещу правешката свиня и режима му. подли твари - за лично изгода. човек може да разбере вера мутафчиева, ама тази сливенска пача - не!

 70. 70 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#15] от "plebs":

  Точно така! право в десетката!

 71. 71 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#43] от "Mатематик":

  а кой е този александър соколов? с какво е известен?

 72. 72 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1443 Весело

  До коментар [#69] от "асен георгиев":

  гнуната твар - да се чупиш от живковска българия, за да се хванеш с френските комуняги и мао - гнусна твар.
  —цитат от коментар 69 на асен георгиев


  за злобен дебил като тебе е "гнусна твар" !
  в нормалния свят е тя е известна и призната интелектуалка, написала знаЧими науЧни произведения !
  освен пълен кенеФ, ТИ какво ще ни оставиш като наследство ?

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 73. 73 Профил на oii34567760
  oii34567760
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Може би все пак има смисъл от това преекспониране на случая „Ю.Кръстева”. Все по-ясно става, че тя съзнателно си е била сътрудник на службите, а сега отрича това. Колко наивно от нейна страна! Интелектуалец от нейния ранг би трябвало да разбира всеизвестната максима „признат грях не е грях”. Още повече, когато става въпрос за събития от преди 45-50 години. С подобна „давност” би трябвало да са наясно и нейните ерудирани обвинители, за които сътрудничеството към службите си остава непростително деяние.

  А всеки, който днес се гордее, че НЕ Е бил сътрудник на ДС, дали е изпитвал същата гордост и преди 30-40 години? Дали тогава гордостта не е била с обратен знак? Спомням си как в академичните среди, някои колеги недвусмислено подмятаха за свои лични връзки със службите, за свои възможности да се обадят „там където трябва” ако с тях постъпят по „несправедлив” начин, за необходимостта дори началниците да се събразяват с тях, защото въпросните колеги „не са кои да са” и прочее и прочее . . . Разбирате за какво говоря.

  Май вече забравяме, че то си беше друго време, друго общество, в което беше едва ли не чест и достойнство да бъдеш сътрудник на ДС. Някои колеги отивах долкова надалече в своето желание да обявят своята принадлежност към „службите”, че правеха всичко възможно, така наречения колектив да се досеща за тяхното едва ли не „завидно положение”. Така техният авторитет растеше (и тайно, и съвсем явно), кариерното израстване стръмно се издигаше, а мнението на колектива беше „Ашк олсун на тези подлеци! Уредиха се.”.

  Такова беше тоталитарното общество, в което тайната си беше и „обществена тайна”. В което лицемерието беше присъщо не само на отделни индивиди, но и на обществото като цяло. В което от същите тези „сътрудници” (уж тайни, но и явни), след идването на Горбачов, започнаха да славословят събитията в Полша, да възхваляват демокрацията, да подкрепят СДС и т.н., и т.н. . . . Но защо да ви преповтарям факти и събития, които много добре знаете?

  В крайна сметка, така нареченият „преход” се случи с дейното участие на „сътрудниците” както в състава на СДС, така и в БСП, така в разни други партии. Да се дамгосват с морална щампа тези хора, ми се вижда крайно неоснователно. Доколко е било морално тяхното политическо поведение си остава техен личен проблем. Но е наистина много жалко, когато същите тези сътрудници днес отричат, че са били такива. Както са жалки и техните „високо-морални” обвинители, че сътрудничеството на ДС си остава непростително деяние во веки веков. Глупости!

 74. 74 Профил на byrd
  byrd
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Комунистка и маоистка не се съчетава с висок интелект. Значи е или идиотка или подлец. Тъй като идва от комунистическа България няма начин да не е знаела истината- значи е по-скоро второто.Със съпругът са намерили начин да плюят левичарски по капитализма , хем да хвалят Китай на Мао, хем да са на хранилка на френския данъкоплатец.Не забравяйте,че подобните им френски "интелектуалци" са от най-горещите привърженици на Сталин, също и на Пол Пот. Само презрение за дъртата комунистическа пача. Видях,че една лоботомирана идиотка я сравнява с Умберто Еко- леле майко....

 75. 75 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  До коментар [#69] от "асен георгиев":
  —цитат от коментар 72 на Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !


  Значими наУчни постижения ,нЕма начин - все каманистически шутове "културтрегери" са значими наУчни боклуци.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 76. 76 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 611 Неутрално

  "А както гласи една максима на Жан Кокто, напълно приложима към онова време, Франция е страна, където повечето писатели са провалени политици, а повечето политици – несъстояли се писатели."

  Никога не съм бил фен на словоизлиянията на Т. Николов в сайт който претендира да се занимава с култура.. Горният цитат на Жан Кокто е единствено ценното в този текст, защото важи с пълна сила и за БГ ако заменим "писатели" с "професионалисти". Важи за всички времена, и особено за годините на прехода както неведнаж съм повтарял.


 77. 77 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Чудесна статия! Браво!
  Право в мутрата на дичуф.

  Мома, връщай 12 и 12А!
 78. 78 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Статията е задълбочена и добре аргументирана. Браво!

 79. 79 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#67] от "Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !":

  Ахаха, то и една наша видна дрОгарка я хванаха на едно летище скоро;) май с няква козметика:)

 80. 80 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Отличен анализ на добър познавач на Франция! За разлика от мрънкалото Дичев, което се хвърли да защитава позорището Сабина, Тони Николов като бивш кореспондент на Франс Ентер познава отлично Франция и френските медии, дава много балансирана и точна преценка за Юлка от ДС и мотивите, тази Юда да донася и прецаква съдбите на на много хора.Браво, Тони!

 81. 81 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6130 Неутрално

  Призракът на комунизма има още дълги години да броди по земите ни докато не го забранят със закон.

 82. 82 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3228 Неутрално

  Не е ясно по каква причина Тони Николов не споменава поставените задачи на ЮК във връзка с проникване в радикални леви мюсюлмански групировки - мароканци, палестинци, турци.
  Прочистването най-вероятно е било по тази линия. Задачите са поставяни системно и методично през определени периоди.
  Това е може би най-важната част от работата й, за която едва ли ще разберем подробности.

 83. 83 Профил на dimitar2007
  dimitar2007
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Маските падат рано или късно, французите не са като българите, те няма да простят - Юлия Кръстева е обречена на презрение!

 84. 84 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Защо толкова много пишат за тази жена, която до преди месец със сигурност е била неизвестна за 99% от българските граждани?
  —цитат от коментар 2 на DDR


  защото се пише за грамотните, а не за неграмотните

 85. 85 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#84] от "gavrilov":

  Да бе, а за Гошо тарабата колко е изписано? Може да го знаеш като Георги Димитров! И след като се пише за грамотните... Георги Марков къде е и що не се пише?

 86. 86 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#82] от "k_":

  По тази линия тезата ти издиша. По това време активно подпомагахме както ФКП и подобни партии, така и строяхме комунизъм в африканските арабдки държави! Направи си справка, плеасе! По първоти може да видиш как другаря Хол живееше в щатите с нашите кинти и обещаваше на другите избори да стане президент;)

 87. 87 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  "От гледна точка на левите си убеждения Кръстева избира маоистки Китай пред Живкова България. "
  Трябвало е да си напълно сляп за да не видиш репресиите срещу интелектуалците в Китай. Но... Кръстева си е променяла убежденията според парижката мода сред тамошните интелектуалци. Заради кариерата си.
  Всъщност и Пол Пот е френски възпитаник.

 88. 88 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7212 Неутрално

  Има си крушка опашка.
  "Страшно е, когато идеите, с които сме живели, се окажат погрешни, дори вредни. "

 89. 89 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  "Но... Кръстева си е променяла убежденията според парижката мода сред тамошните интелектуалци. Заради кариерата си.Всъщност и Пол Пот е френски възпитаник.
  —цитат от коментар 87 на pamela


  +++++++
  Това имах предвид! Най-гадното е, че където и да копнеш при нас попадаш на ченге!
  Преди няколко дни дадох на малкия да чете по трагикомичните репортажи на Марков, за Киро, Коледния разказ, за футбола, Левски и ЦСКА. Изуми се, смя се. Като му казах, че на хората не им е било смешно, но Марков ги осмива с тяхната неинтелигентност. За това изглежда смешно.

  По-тъпото е, че в училище даскала му ги карал да стават в чест на Русия и СССР, специално, Сталин имал твърда ръка - това е обяснението! И като не станал нашия - целия клас му казал - "Ти, ти не уважаваш това, което са направили за нас!"

  Няма надежда за мен за България!

 90. 90 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#82] от "k_":


  Не е ясно по каква причина Тони Николов не споменава поставените задачи на ЮК във връзка с проникване в радикални леви мюсюлмански групировки - мароканци, палестинци, турци.Прочистването най-вероятно е било по тази линия. Задачите са поставяни системно и методично през определени периоди.Това е може би най-важната част от работата й, за която едва ли ще разберем подробности.
  —цитат от коментар 82 на k_  Почнахме с обясненията и подготовката как е работила за България. Не мога да не те оборя. Това ми изглежда като - Левски - отбора на всички власти и ЦСКА - дисиденти.
  Чудна картинка!
  И както казах, хайде да не се опитваш да изопачаваш мозъци! Първи приятели бяхме с арабския свят!

 91. 91 Профил на danea
  danea
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#38] от "aralambi":

  ++++++++++++++++++++++++++++

 92. 92 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":''Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници.''

  Само студен амбициозен егоист като Кръстева.

 93. 93 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":''Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници.''

  Само студен амбициозен егоист като Кръстева.

 94. 94 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  До коментар [#5] от "Иван К":''Кой от нас би имал твърдостта да изостави роднините си заложници.''

  Само студен амбициозен егоист като Кръстева.

 95. 95 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Прочетете тук какво интервю е дала Кръстева през 2009. От една страна през 1966 тя била заминала за Франция със стипендия, а от друга, комунистите през 1989 не позволявали погребенията и затова се наложило баща и' да бъде кремиран!

  http://e-vestnik.bg/7737/yuliya-krasteva-esenta-na-1989-g-ubiystvoto-na-bashta-mi/

 96. 96 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Прочетете тук какво интервю е дала Кръстева през 2009. От една страна през 1966 тя била заминала за Франция със стипендия, а от друга, комунистите през 1989 не позволявали погребенията и затова се наложило баща и' да бъде кремиран!

  http://e-vestnik.bg/7737/yuliya-krasteva-esenta-na-1989-g-ubiystvoto-na-bashta-mi/

 97. 97 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Прочетете тук какво интервю е дала Кръстева през 2009. От една страна през 1966 тя била заминала за Франция със стипендия, а от друга, комунистите през 1989 не позволявали погребенията и затова се наложило баща и' да бъде кремиран!

  http://e-vestnik.bg/7737/yuliya-krasteva-esenta-na-1989-g-ubiystvoto-na-bashta-mi/

 98. 98 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#92] от "princess_x":

  Таратанци, близките и никога не са били гонени! Що не беше член на моето семейство да видиш кво е гонение и унизение!

 99. 99 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#97] от "princess_x":

  Уникално интервю е дала. Направо Пулицър и връчвам!
  И кво? Да попитам, за един приател питам, дядо ми почина тези години, погребахме си го човека. Даже, странно, на никой не му хрумна да предложи да го кремираме!
  Що ли?

  И пак да попитам, пак за един приятел, как така, легално сезаминава за Франция от комунистическа България и то в едни от най-мракобесните години?!

  ЛЕГАЛНО!

  Счупихте си пръстите да пишете и да я оправдавате!
  Ноооо, като говорим за Марков виете друга бира! Той бил агент, той бил пуснат, то англичаните го убили ... Нещо като сега Скрипал:)

  Уникални ватенки!

 100. 100 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  И понеже наспами темата - интервюто та интервюто!
  Ето ти един цитат - "Пазех спомени за страна, горда, че е изобретила славянската азбука, горда със своята култура и своите творци."

  За пръв път чувам за изобретяване!!!!! НА АЗБУКА!
  Съжелявам, не знам френски, да се надяваме, че го е дала това интервю на френски, а не на български, но това е безумие! И тази я смятате за светая светих?!

  Извинявам се, не мога!
  Нещо ме човърка, ще се въздържа от крайни оценки, но ....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK