Вазов под табу = русофил!?

Алекс Ангелов (15 г.), Детски представи за Вазов, 2016 г.

© Портал

Алекс Ангелов (15 г.), Детски представи за Вазов, 2016 г.Благодарение на големия Дмитрий Лихачов празникът на св. св. Кирил и Методий е празник и в Русия. Само че за да може този празник на конституирането на стария български език да работи политически за Империята, една част от празника в Русия е табу. Българската част. (Предстои ни да видим какво ще бъде табуирано от догодина в Сърбия, която току-що реши също да го направи официален празник).


Приносът на големия Вазов за конституирането на новия български език е неоспорим. Но за да може Вазов да работи политически за Империята като лоялен човек от колонията, и от него една част е табу. Антируската част. Само че в България.


През военната 1916 година Вазов пише стихотворението си Към руските воини. Ето финалните куплети:
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по-любим я ния.

За този кумир ний се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!

О, колко ви, братя, жалея!
О, как бих желал, братя клети,
свобода и вам – и за нея
кат нас да живейте и мрете!


Както и да свършат споровете по новите предложения на Министерството на образованието и науката, това стихотворение във всеки случай няма да влезе в гимназиалните читанки. Както при соца не влизаше в Събраните съчинения на Патриарха на българската литература. И ако някой би започнал да го разгласява, би си изпатил вероятно за "национално предателство" следствие от предателството му към нашите "двойни освободители".


Съвременният историк Марк Феро, водач на най-авторитетната френска школа "Анали", прави едно просто, но важно разграничение: когато премълчаваме части от миналото, ако мълчанието е наложено от държавата чрез нейния насилнически апарат, това е санкция; а ако обществото си трае без намесата на държавата – това е табу. Е, преди Десети тези Вазови стихове се премълчаваха поради санкциите, а днес – защото са под табу. За нещата под табу в обществото се знае, но не се говори. Те са неприлични.


Да видим с какво е неприличен горецитираният Патриарх.


1. Той твърди, че българският народ обичал руснаците, само че обичал свободата си "стократно повече", отколкото руснаците.


Табуиращ коментар: Както знаем, истината е обратна: българският народ обича руснаците стократно повече от свободата си, защото руснаците му дадоха свободата! Значи Патриархът не казва истината. Но ние все пак го уважаваме, затова няма да говорим за това негово faux pas.


2. Той твърди, че за тази си свобода българският народ се биел (водел война в момента) и с чужди, и с близки (разбирай руснаците), с цел да не настъпи ново иго (разбирай – наложено от руснаците).


Табуиращ коментар: Както знаем, храбрият български войник бе хвърлен срещу руските братя за фалшиви буржоазни идеали (като национален суверенитет и подобни). А имперските руснаци бяха прави да искат да нахлуят в България през Добруджа, защото те са наши освободители по условие, ерго те са прави по условие винаги. Патриархът в случая е пропуснал този момент, затова ние ще пропуснем пропуска му.


3. Той твърди, че руснаците нямали нашата свобода. Поради което: (а) ги жалеел и (б) им желаел да я отимат и по български пример – за нея да живеят и да мрат.


Табуиращ коментар: Недопустимо! (В този случай емоционалният изблик е неудържим и предскача логиката.) Патриархът е надминал дори генерал Иван Колев! Генералът беше против руснаците, но като патриот, а човекът, който написа "Българийо, за тебе те умряха!" в "Новото гробище на Сливница", сега твърди, че българският войник се бие с руския заради някаква си безродна свобода, наша днес и тяхна утре!? Патриархът се намесва във вътрешните работи на една суверенна държава! Налага на Русия български ценности, при това политически! Руснаците си знаят най-добре кога да убиват царете си и да възкачват нови, кога да убиват турци и кога – българи! Никой няма право да им диктува, особено освободеният от тях и т.н. (виж по-горе).


Обобщаващ табуиращ коментар: Наред с изложените основания, почeрпани от самото стихотворение, има и едно външно основание, и то е решаващо: както знаем, Вазов е русофил, а тук се проявява като русофоб. Патриархът е влязъл в противоречие със себе си. Случва се и на патриарсите, затова великодушно ще простим и премълчим.


И табуто готово.


В коментарите съзнателно използвам соцезик, защото смятам, че това табу и днес е ин-формирано от соц-(анти)мисловни конструкти. С лекота можем да си го преведем на съвременен тролски – примерно, че Вазов тук се явява брюкселски либераст и износител на цветни революции, който при това обидно си позволява да третира Вечновелика Русия с подбалканско снизхождение – но мисля, че и така е ясно. Схемите на табуто върху Вазов са от социалистическия агитпроп 70 години назад, само думичките ще са днешна направа, продукт на днешните агитпропчици.


По принцип аз оправдавам само едно табуиране – от човещина. Изразено е в думите на сакатия: "Предпочитам ония хора, които, като влизам в стаята, първо поглеждат здравия ми крак."


Табуирането на Вазов е от подло малодушие.


И все пак ще кажете при цялата абсурдност на коментарите фактът си е факт: това стихотворение е в противоречие с многото Вазови творби, в които той се проявява не като русофил, а като Патриарх на българското русофилство! Ето, като ще цитираме – вече в съгласие с читанките, – този детски спомен, писан в мерена реч подир потушаването на Априлското въстание:


Бях малък аз, но още помня:
във стаята ни бедна, скромна
висеше образ завехтел
до Божата света икона.
Над него имаше корона,
под него пък – двуглав орел.
И често майка ми тогази
ме вдигаше да видя ази
отблизо тоз лик свят и стар
и нежно думаше ми: "Чадо,
целуни тоя хубав дядо,
целуни българския цар!
"


Тук всичко е еднозначно ясно: Майката (за Вазов абсолютен морален авторитет: "Ти и човека в мен създаде") учи Детето на Традицията (образът е "завехтел"), че Царят с руската имперска атрибутика е: (а) богоравен (той е "до" Божия лик) и (б) български цар. Каква ти свобода, каква ти Европа – Задунайска губерния, 16 република, тути кванти.


Точно така. Вазов е противоречив в много неща, включително в отношението си към Русия. Ще дам още един пример, в който преклонението към Русия върви редом с критичност и дори недоизказана самокритичност за това преклонение.


Вазов вече е зрял мъж, който като успял писател е натоварен от премиера Константин Стоилов със сложна държавническа мисия да бъде член на митрополит Климентовата депутация, пратена да помирява България с Русия след епохата на Стамболов. И ето как пише за това:


"Ний знаехме, че заедно с нас и България цяла на тоз час чакаше с разтупано сърце да узнае как ще приемат нейните пратеници, които [...] носеха със себе си и разкаянието, и любовта, и сърцето на българский народ, да ги сложат пред великодушието на руския. [...] Изпитвахме тревогата на блудния [!] син от притчата, който след многогодишно блуждание се завръщал към бащиний си [!] дом. [...] От простия мужик до царя – ний намерихме сърца, готови само да простят, да забравят великодушно, да любят".


Цитирам от "Как минахме руската граница. Пътни впечатления", "писателския отчет" на Вазов, обнародван "за всички" след завръщането му в България. Но двайсет години по-късно Вазов добавя към тези "впечатления" и неща, "автотабуирани" навремето в материал, вече непредназначен "за всички", в автобиографията си, разказана на Шишманов: "В София дадохме отчет на Стоилов за своята сполучливо завършена мисия, след което Македонското въстание, по искането на Лобанова [руския имперски външен министър] беше спряно. [Нямам думи. Вие ако имате – кажете ги!] По-нататък: "Големи душевни терзания ми причини и настоятелното искание на руския представител Бахметьев да се уволни популярният между студентството професор Милюков. Кабинетът, който желаеше да заякнат току-що възстановените добри отношения с Русия, се видя принуден да отстъпи под натиска на руския пълномощен министър." Коментар отново нямам; само един акцент: тогава Вазов е министър на народното просвещение в този кабинет, значи лично той е подписал уволнението на Милюков, но в спомена си не казва, че и сам се е унизил заедно с кабинета, а не си е хвърлил оставката примерно. Във всеки случай, пишейки възторжено за блудния син и всеопрощаващия Отец, Вазов си е давал сметка за практическата политическа цена на подобрените отношения: ограничен суверенитет, ефективен веднага.


Изкусително е да подредим тези откъслеци, както би ги нарекъл Вазов, хронолигически и да предположим, че Вазов просто е евлюирал от безрезрвен про-русизъм през смесено отношение до отявлен анти-русизъм. Ще сбъркаме – и казвам това не като литературовед, зер не съм, но като читател на Вазов. За мен разковничето за разбиране на Вазов в цялото противоречие на политическите му позиции е една фраза, отронена от литературоведа Искра Панова: "Вазов и Коледа не може да посрещне, без да напъти обществото" (по повод разказчето Бъдни вечер в столицата). Вазов е ситуативен и във всяка ситуация иска да напътства. А ситуации много и все различни, поетическата му интуиция ги прави несводими една към друга, той пита не политическия разум или инерционните си пристрастия, а във всяка ситуация наново, неуморно пита сърцето си. И го следва. И разказва на всички. И е актуално верен на себе си, а не на някаква предварително избрана позиция. Непредвидим, объркващ? Сигурно. Но искрен. В стила на Дядо Вазовите напътствия, да пожелаем на днешните наши "русофили" – бъдете като Вазов ситуативни! Отворете очи, вижте какво прави Русия днес, пък реагирайте от душа. По делата ще се познаят душите.


Стига с тия табута!


Двадесет и четвърти май е денят на силата на българския език. И на свободата му!


"Дневник" препечатва статията от портала "Култура"


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (77)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  Прекрасен коментар !
  Тъжната истина за една вехта империя,
  връстница на Османската

 2. 2 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  Все се опитвам да обясня на русофилите един факт. Най-силно русофобията се проявява от съвременниците на освобождението на България. Защо???!! Сигурен, че има при комплекс от причини. Някои от тях са публикувани, други са следствие от редица имперски политики на балканите.
  Включете мозъчните гънки и погледнете не емоционално, а реално

 3. 3 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Факт:

  БЪлгария успява да върне своята държавност единствено с помощта на могъщата Руска Империя !

  Нито една друга велика сила по това време - средата и края на 19 век, не е искала да има българска държава, а даже са раборили против това българите да имат държава.

  Англия и Франция винаги са подкрепяли Османската ИМперия.
  Германия и Австрия - също.

  Русия е водила война с Османците под неприкритата враждебност на Запада . Руския национален интерес - Проливите, съвпадат с Българския национален интерес - да имаме държава, а да не сме втора категория хора в ислямската империя на турците.

  150 години по късно ситуацята е подобна - Запада пак е срещу Русия, и като следствие от това - и срещу България.
  В БЪлгария са инфилтрирани хиляди полит-агитатори за подмяна на историята, вкюитлено и на освобождението на БЪлгария от ослманско иго. Мощно фалщифицират всичко и всекидневно работят за промяна на история със задна дата:

  Оруел:
  Който владее миналото, той владее и бъдещето. Който владее настоящето, владее миналото.“.

 4. 4 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 1710 Неутрално


  ""Благодарение на големия Дмитрий Лихачов празникът на св. св. Кирил и Методий е празник и в Русия. Само че за да може този празник на конституирането на стария български език да работи политически за Империята, една част от празника в Русия е табу. Българската част.""

  ""Съвременният историк Марк Феро, водач на най-авторитетната френска школа "Анали", прави едно просто, но важно разграничение: когато премълчаваме части от миналото, ако мълчанието е наложено от държавата чрез нейния насилнически апарат, това е санкция; а ако обществото си трае без намесата на държавата – това е табу.""

  "За нещата под табу в обществото се знае, но не се говори. Те са неприлични.""

  Безпощадно точен и правдив материал посветен на Вазов!
  Биографични сведения за Кюранов не са никакъв аргумент срещу всичко от написаното.


 5. 5 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Какво казва Оруел:

  който държи властта сега, на момента, може да модифицира миналото, историята, и така да променя отношението на хората към сегашната дейститоелност. По този начин се променя и бъдещето.

  Кюранов владее настоящето, той е човек на властта, има ресурсите, има парите. По скоро му се дават ресурси с поставени задачи.
  Като такъв той има задачата да подмени историята, и промени отношението на българите към страната която им е подарила държавността през 1878 - Русия.
  По този начин трябва да подмени и бъдещето на БЪлгария, задължително към по лошо.

  Оттам и ровенето в творчествотоно на русофила Вазов , и ваденето на нещо което описва Първата Световна Война, когато Кобургите вкарват БЪлгария в войната на сгрешната страна - германската, и против РУсия.

 6. 6 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1410 Неутрално

  Факт: БЪлгария успява да върне своята държавност единствено с помощта на могъщата Руска Империя !Нито една друга велика сила по това време - средата и края на 19 век, не е искала да има българска държава, а даже са раборили против това българите да имат държава.Англия и Франция винаги са подкрепяли Османската ИМперия.Германия и Австрия - също.Русия е водила война с Османците под неприкритата враждебност на Запада . Руския национален интерес - Проливите, съвпадат с Българския национален интерес - да имаме държава, а да не сме втора категория хора в ислямската империя на турците.150 години по късно ситуацята е подобна - Запада пак е срещу Русия, и като следствие от това - и срещу България.В БЪлгария са инфилтрирани хиляди полит-агитатори за подмяна на историята, вкюитлено и на освобождението на БЪлгария от ослманско иго. Мощно фалщифицират всичко и всекидневно работят за промяна на история със задна дата:Оруел:Който владее миналото, той владее и бъдещето. Който владее настоящето, владее миналото.“.
  —цитат от коментар 3 на WWW


  А посмали малко. За другите империи си прав, но за целта на руската империя да има държава България хич не си прав. Прочети историята за Съединението и за Него на България. Руската империя всячески се е противопоставяла на създаването на географски субект България.

 7. 7 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#3] от "WWW":
  Хубаво е да прочетеш още нещо след учебника по история история от времето на соца. Ти мислиш с табута и вярваш, че няма друго.

 8. 8 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#6] от "stanislavdi":

  "А посмали малко.""

  Безумството не познава граници. Само това е достатъчно за да се разбере:

  ""В БЪлгария са инфилтрирани хиляди полит-агитатори за подмяна на историята, вкюитлено и на освобождението на БЪлгария от ослманско иго. Мощно фалщифицират всичко и всекидневно работят за промяна на история със задна дата:"

 9. 9 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#5] от "WWW":
  Свободното мислене, другаря, е преди всичко безплатно. А любовта към Русиия, пардон, Путин, е платена. Утре тя ще се подмени от люйбов към следващия вожд, ако и той издържа петата колона в България. Ако ли не - Сталин винаги може да се обича.:)

 10. 10 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#8] от "gmbh":
  Нещо повече, докато Русия има имперски геополитически интереси, част от документите от руско-османската война 1878-79 г. ще продължават да бъдат неразсекретени. По това можем да разберем кога Русия е станала нормална държава.

 11. 11 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 767 Неутрално

  "Сухо дупе риба не яде-избоботи поп Ставри..." Май така беше цитатът.

  Под игото.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#12] от "Mitko Rangelov":
  Почитателите на СССР и комунизма ликвидират наследниците и на ген. Владимир Вазов.

 14. 14 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  До коментар [#2] от "stanislavdi":

  ... Включете мозъчните гънки и погледнете не емоционално, а реално
  —цитат от коментар 2 на stanislavdi


  Невъзможно.
  Обяснявам: Русофилите днес са или рубладжии или исторически невежи.
  Ако са продажници, значи, че имат материален интерес, който ги прави невъзприемчиви за действителността.
  Ако са от невежите, за да погледнат реално трябва по-напред да научат истинската ни история. Главоболно и от какъв зор, след като така както са си им е дори по-удобно.  Аз не зареждам в Лукойл.
 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Стига с тия табута!

  Да!
  "Руският патриарх е второразрядно ченге от КГБ и милиардер от безакцизни цигари"!

 16. 16 Профил на Bojidar Vasilev
  Bojidar Vasilev
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Точно възрожденците са разбрали колко " безкористно " е било освобождението . В интернет е пълно с материали за четене на тая тема и само един тъп фен на Матушката ще продължи да защитава тезата за " безкористната освободителна война "

 17. 17 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#6:"stanislavdi"][/quote]

  Руската империя всячески се е противопоставяла на създаването на географски субект България.
  ----

  От Марс ли си?

  1877-78 се води руско-турск война.
  След победата на руското оръжие е създадена трета Българска държава - Санстефанска България.

  Армията на БЪлгария, администрацията, полиция ... се прави с помощта на Русия.
  Русия помага на България, иначе османците са можели спокоино да влезят пак.
  След 1885 руските офицери се изтеглят, никаква окупация не прави Русия на БЪлгария. А е можела ако е искала.

 18. 18 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  Страхотен текст на Деян Кюранов!
  Около нашите възрожденци и възрожденски писатели има много теми табута , които трябва да се разкриват , за да приемаме нашите национални герои и писатели класици като нормални човеци със своите слабости и човешки грехове, а не като икони.
  Понеже сме на тема Вазов, мога да посоча още някои от неговите грехове , освен уволнението на Милюков, един от малкото руски интелектуалци искрено обичащи България, който като противник на руския царизъм намира убежище у нас в края на деветнадесети век и става преподавател в току що откритото висше учебно заведение в София. Милюков бързо научава български език както гръцки и турски . Той е един от авторите на Карнегиевата анкета , която описва гръцките и сръбски жестокости над българското население в окупираната от гърци и сърби Македония след Балканските войни. Милюков става министър в правителството на Керенски след детронацията на руския цар. После болшевишкия преврат емигрира във Франция.
  Ето, такъв човек уволнява Вазов , когато е бил министър на просвещението под натиска на царска Русия. Преди да стане русофоб и да напише прословутото си русофобско стихотворение, Вазов е имал повод да се разочарова от много действия на антибългарската политика на Русия.

 19. 19 Профил на pifi
  pifi
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Много избирателно са представени вижданията на Вазов в пасквила:
  О, руси, о, братя славянски,
  защо сте вий тука? Защо сте
  дошли на полята балкански
  немили, неканени гости?
  Желали би вас възхитени
  да срещнем со сълзи и с китки…
  Но идете вий настървени,
  на грозни зовете ни битки!
  Желали би вас да прегърнем
  и тоз път сърдечно, горещо.
  Но взорът ви свети зловещо…
  Как ръце сега да разгърнем?
  Дошле сте да браните,клети,
  на хищник грабежа хайдушки,
  та вместо любов и привети
  вий срещате нашите пушки.
  ИВАН ВАЗОВ

 20. 20 Профил на pifi
  pifi
  Рейтинг: 541 Неутрално

  В Санстефантския Мирен Договор се говори за БЕЗСРОЧНО ОКУПИРАНА от Руската Сган Територия. Едва Берлинския мирен договор, който разпокъсва България постановява в СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА руските Колонизатори да напуснат ПРИЗНАТАТА вече държава БЪЛГАРИЯ.
  Руският шовинизъм ще роди и популяризира митът за добрия “дядо Иван”, ще се създават “ славянски” комитети , направление в науката “славистика”, ще се откриват “славянски” университети, малко по-късно ще се пропагандира и “безкористната Българо-Съветска дружба” и пр. За това колко Русия е “безкористна” освободителка говори дълбоко премълчавания факт, че българският народ е принуден да заплати “Освобождението” си. В брой № 2 на Държавен вестник от 10. 01. 1884 г. е публикуван следният Указ № 1144.
  “ Ний Александър І С Божията милост и народна воля княз на българите Провъзгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме следующата КОНВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Княжеството от Руските Импер. Войски, съгласно с определението на Берлинский договор”. В пълния тескт се описват размера и сроковете за заплащането, където “безкористната” помощ е определена на 10680250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато!!!!!!!!!!!!
  Както добре се вижда заплаща се окупацията а не освобождението, както впрочем си пише и в Манифеста на Николай І от 1877 г. за обявяване войната срещу Османската империя, който документ и до сега официозната ни историческа наука не смее да покаже защото от него става ясно, че на България се отрежда ролята на “Задунайская губерния”. Политиката на панславизма ще прави всичко само и само да докаже, че в съседните на България страни не живеят българи и на практика по зла ирония тази политика ще се продължи и от Комунистическия интернационал през 1934 г., и ще се води и до днес.

 21. 21 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2398 Весело

  До коментар [#17] от "WWW":
  "Армията на БЪлгария, администрацията, полиция ... се прави с помощта на Русия."

  Така беше и след 9.9.1944.
  Тогава отново СССР ни създаде администрация и полиция, дори избиха старата полиция, за да овакантят постовете.

  подпис
 22. 22 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  Бях малък аз, но още помня:
  във стаята ни бедна, скромна
  висеше образ завехтел
  до Божата света икона.
  Над него имаше корона,
  под него пък – двуглав орел.
  И често майка ми тогази
  ме вдигаше да видя ази
  отблизо тоз лик свят и стар
  и нежно думаше ми: "Чадо,
  целуни тоя хубав дядо,
  целуни българския цар!"

  Майката на Вазов , баба Съба Вазова е внушавала на своите деца, че българският цар не е турския султан , а руския самодържец. Така Иван Вазов , както и неговите братя и сестри от малки са закърмени във русофилство.

  Възниква въпросът как портретът на руския цар попада в къщата на бащата на Вазов. Имало е руски емисари , които са шетали в българските земи на Османската империя и са раздавали портрети на руския цар на по-заможни и влиятелни българи. Руската политика е била да се внушава на християнското население, че те трябва да стават поданици на руския цар. Това е още едно доказателство , че Русия не е имала никакво намерение да ни "освобождава" и да създава българска държава , а нейната истинска цел е да направи българските земи руска провинция.

 23. 23 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  До коментар [#18] от "tacheaux":
  "Понеже сме на тема Вазов, мога да посоча още някои от неговите грехове ,"

  Щях да ги посочвам , пък се увлякох да описвам кой е Милюков, който Вазов уволнява като преподавател в Софийския университет под натиска на царска Русия.

  В том 18 на събраните пълни съчинения на Вазов от 20 тома, издание от 50-те години на ХХ век са публикувани неговите писма. Томът е най-дебел, има над 1000 страници. Много писма е писал Вазов , но в епохата в която е живял, когато не е имало телефони, писмата са били главното комуникационно средство на грамотните хора. На пръв поглед този том е скучен за четене, но когато човек се поразрови в него намира интересни неща. Така например Вазов пише поне една дузина писма до министъра на просвещението проф. Шишманов, с когото са добри приятели. С тези писма той ходатайства за назначаване на негови роднини и близки на различни служби. Има писма в които той леко укорява Шишманов , че се бави или още не е назначил някой негов човек на който е ходатайствал. Вероятно на Шишманов му е писнало от ходатайствата на Вазов. Представям си когато самия Вазов е бил министър, каква шуробаджанащина е проявил в назначаването на своите роднини.
  Та така.. Има и други прелюбопитни писма, които представят Вазов в друга , непозната за нас светлина, но за тях друг път.

 24. 24 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5137 Неутрално

  Табутата в нашата история полека се завръщат за съжаление...
  Наложени от Русия и нейните марионетки в България...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 25 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  Тема табу в днешно време са всички писания на нашите възрожденци и революционери против Русия. Крият се , не се показват. Като например тези:

  Христо Ботев:
  “Россия, тая мнима защитница на славянството, тя употреблява още по-радикални средства, за да истрие от лицето на земята българските колонии. Тя отне земите на колонистите, подложи ни със сичката своя неясна строгост и подлост под законът на „общата повинност” и, когато ние пожелахме да оставим пепелищата на ногайските татаре, които трудолюбивата българска ръка преобърна на рай, и да са върнем в своето старо отечество, испроводи няколко черни български души за да ни отвърнат от това намерение.

  Но това, което не можиха да направат устата на продадените блюдолизци, направиха казаците със своите сулици и камшици и с копитата на своите коне, направи руското правителство със своите темници, със своят Сибир и със своите 25 по гърбът. Вие няма да повярвате, ако ви кажа, че в едно село казаците извързаха сичките старци, мъже и ергене и, като ги испроводиха „куда Макар телят не голял”, не оставиха не една жена необезчестена, ни една мома неразвалена и ни едно дете неизнасиловано. Тие испокрадоха имането и покъщнината на селяните, испоклаха им птиците и добитакът и сичкото това премина ненаказано от страната на руското правителство. На мяста даже и кръв са пролея!
  Първата рекрутация, която руското правителство прибърза да направи по колониите, има твърде печален исход. Правителството натовари 1,000 души български момци в един твърде веран вапор и ги испроводи на Кавказ в такова зло време, щото от бурите вапорат потъна в Черното море и нашите отидоха да защищават от рибите своето ново отечество."

  Захари Стоянов:
  “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”

  “С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите. Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.” Разгледана в по-широка перспектива, тази политика на Русия към България (а и не само към нея) е “дообогатяване” на панславизма, същността на който се изразява главно в непризнаването на отделни славянски нации и тяхното разглеждане като различни групи от един и същ народ, предопределен да се обедини под скиптъра на руските императори. Точно в този дух е прекроена и цялата история на българо-руските отношения.

  “Всяко тържество на България е смърт за Русия”, пишеше в един брой на “Русь” покойний екзалтиран славянофил Аксаков, за когото се проляха толкова сълзи в Софийското книжевно дружество. “Какви са тия Крумовци, Симеоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?”… пишеше същий тоя Аксаков на княжеската прокламация към българските солдати, в която се казваше: “Вие, синове и потомци на Крума и пр.” Виждате доколко е жесток бил горещий славянофил. Негова милост желаял, щото ние да се не обърщаме към нашето минало, да заместиме името на Крума, и Симеона с Иван Грозний и с Екатерина Вторая. "


  Георги Раковски:
  Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и свято наследие!

  Руското правителство с предателски начин е успяло да издействува ферман от Портата, в който му се допуща да преселва българите в своите омразни пустини. От него подкупени безчувствени някои си българе скитат се по бедна България и мамят простодушнаго народа да се пресели в Русия, като му правят много лъжовни и мечтани обещания!
  Длъжност свята към милото ни Отечество налага ни да открием простодушному народу какво нещо е тая Русия и нейното мъчителско монголско правителство, и какви вечни мъки ги чакат, ако са тия излъжат и идат да влязат в нейните железни нокти. Но преди да дойдем на този предмет, нужда е да покажем вкратце нашим братям какви неприятелски сношения е имала още от стари времена с наши праотци и как тя сякога старала да ги завладей, какви же злини им нанесла досега за награда и що са тия кръстили и първите начала образования й дали.

  Послушайте, братя Българе, а особено вие от Видинска област! Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част.

  Българите са ги най-напред покръстили, дали са им писменост, Свещеното писание и първото образование.Това е познато беки от целия свят и техните учени го признават. Но какво благодарение са отдали тия на българите за това благодеяние! Ето: Разорили и завладели Волжското им пространство и порусили досущ тамошните българи, като им наложили насила езика си.
  От тях времена, като почна да слабей Турция, Русите започнаха често да минуват Дунава и да разоряват бедното ни Отечечество. Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно Отечество. От една страна, необузданото тогавашно нередовно турско войнство е пленило, клало, грабило и робило Българите, а от друга страна, руските войски, още по-свирепи и по-немилостиви от Турците, опустошавали са лозя, ниви, грабили овце, говеда и горили Българските градове и села! А кога са се връщали, или победоносци или победени, карали и отвличали са насила по няколко хиляди български домородства и заселвали са ги в обширните си пустини! От тях времена се нахождат чак в Харковската губерния множество заробени Българи, които още не са си изгубили съвсем езика; тия са днес крепостни роби, които ги продават притежателите им (спахии) един другиму си като овци и говеда!
  В 1812 г., кога бяха минали руските войски в България и бяха достигли до Шумен, от една страна, Русия издаде прокламация на български език (печатана в Букурещ) и възбуждаше Българите да станат против Турчина, а от друга страна, гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си хиляди челяди през Дунава!… В тех времена са изгорени от Русите Разград, Арбанашко велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села, които развалини и разсипни още до днес се виждат!Много же старци помнят и проповядват с кървави сълзи тях времена.

  В 1828 г., когато Дибич премина Балкана и достигна до Одрин, пак същото последва. От една страна, подбудиха някои си Българи да вземат участие в боя и да се смразят с Турци, а от друга – немилостивите Руси си свършиха работата, опустошиха като скакалци тия места, отдето поминаха, отвлякоха пак няколко хиляди домородства Българи в пуста си Русия.! Множество от тях разорани села в Руманя* (Романя, Руманя – Тракия, Южна България, Румелия. Бел. ред.) и от тая страна на Стара планина се още и до днес се виждат в бурен и трънак обрасли!

  В 1854 г., пак щом минаха Силистра, не забравиха да издадат прокламация, подписана от Паскевича, и искаха да побуждат Българите да се дигнат против Турчина, а от друга страна, бяха приготвили и закони, по които да владеят Българя, ако черна съдбина бе я покорила тям. Но щом се видяха победени, не забравиха да се ползуват от обичайния си лов и тъй отвлякоха пак със себе си тринайсет хиляди домородства в Бесарабия.

  Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобства за това. Тя всякога е само своята политика гледала, а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги приложи в действие. На това тя, освен лукавщини, безбожно е употребявала за оръдие и православната вяра и ползвала се от по-набожните и простодушните Българи, които в тях времена са гледали на нея като на един спасител!* 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 293 Неутрално

  До коментар [#25] от "tacheaux":

  Знаят се тези неща, отдавна се знаят.

 28. 28 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 723 Неутрално

  Авторът научи ли най-сетне какво е фашизъм?
  Защото си позволява да го използва като определение крайно неуместно.

 29. 29 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 3620 Неутрално

  "Вазов е ситуативен и във всяка ситуация иска да напътства. А ситуации много и все различни, поетическата му интуиция ги прави несводими една към друга, той пита не политическия разум или инерционните си пристрастия, а във всяка ситуация наново, неуморно пита сърцето си. И го следва. И разказва на всички. И е актуално верен на себе си, а не на някаква предварително избрана позиция. "

  Боже, само какви глупости!

  I Want To Believe
 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7847 Неутрално

  Не си знаем историята, каквато е, а не каквато ни я разказваха с години. Затова сме на път да повторим стари грешки. Абсолютно прав е Деян Кюранов.

 31. 31 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  До коментар [#25] от "tacheaux":Знаят се тези неща, отдавна се знаят.
  —цитат от коментар 27 на von_seeckt


  Знаят се от много малко хора , защото са теми табу. Ти ако ги знаеш защо още си русофил? Няма как да се правиш на патриот и да си русофил.

 32. 32 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3072 Неутрално

  До коментар [#29] от "2.5":
  "Боже, само какви глупости!"

  Ако не разбираш някой текст , той не е глупав. Глупав си ти.

 33. 33 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#26] от "von_seeckt":
  Как можеш да отричаш табутата, като ти си едно самоходно, платено "табу"?!

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 36. 36 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2203 Неутрално

  Много добра публикация. Поздравления за Кюранов.

 37. 37 Профил на donald brawnight
  donald brawnight
  Рейтинг: 307 Неутрално
 38. 38 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 687 Неутрално

  До коментар [#34] от "von_seeckt":
  Направи разлика между истината за Русия (която изобщо не може да бъде една) и истината за режима на Путин. Без това не можеш да убедиш никого, че разсъждаваш безпристрастно.

 39. 39 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  В цялата си история руските управляващи са били вредни, активни врагове на Независима България. Благодарение на ЕС и НАТО днешна Русия с вечната ѝ враждебна на целия свят пропаганда се е превърнала в презряна и противна кочина на злото.

  Освен зомбираните отпадъци на мъчителната Студена война, никой не проявява безплатно русофилство днес.

  Navigare Necesse Est
 40. 40 Профил на id.bulgarian
  id.bulgarian
  Рейтинг: 227 Любопитно

  Как може събития, станали преди век и половина, да имат значение за ДНЕШНОТО ни отношение към Русия????

 41. 41 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6619 Неутрално

  Голяма доза истина в статията на г-н Кюранов.

 42. 42 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  Русофилството на Дядо Вазов е малко по-различно от днешното, посткомунистическо. На един приятел , дето на маса започва да говори за могъществото на Русия , му отговарям - "хорошо" . Той - "ъъъ.. какво значи това ?" : ))))

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 43. 43 Профил на azzzy
  azzzy
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Много добре написано. Поздравления!

 44. 44 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Така наречените "табуиращи"коментари са само в главата на автора. Явно комунистическото му образование си казва думата. Аз лично не познавам човек , който да споделя тези "табуиращи" идиотщини.
  Ама щом Кюранов казва, значи е така - щото къде е той - къде сме ний.

  Важното е да се натъртва - лоша Русия, лоша, лоша.

  А истината е , че Руската империя си е била точно като и другите империи . Гледала си е интересите. За наш късмет , в един момент и ние сме спечелили от руския интерес. Много повече , впрочем от английския или германския или френския интерес.
  Това е , всичко друго са инфантилни полюции. Точно като Кюрановата.

 45. 45 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1508 Неутрално

  Ако паднат табутата около Вазов, може би ще лъснат и други неща, които ще го смъкнат от пиедестала на който сам се е издигнал още приживе.
  Безспорно голям талант, дядо ти Вазов е и мощен номенклатурчик и бих казап - популист. Пише пламенни стихове каквито иска да чуе народа, често изкривявайки значително реалните исторически факти, с цел да подсили литературната .. как се казва.. фабула? Е няма лошо, само че когато тези неща ги пишеш за реални събития и ги продаваш на мат'ряла, някак миришИ на популизъм.

 46. 46 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  За първи път чета г-н Кюранов с наслада от написаното . Браво , внасяте лъч светла надежда , че не всичко е загубено в битката за България от руското нашествие г-н Кюранов .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 47. 47 Профил на nonsens2
  nonsens2
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#17] от "WWW":

  Що не вземеш да прочетеш спомените на граф Игнатиев. За такива като теб, той би трябвало да е авторитет. Ето например:
  https://www.fakel.bg/index.php?t=5738.
  Като прибавиш и обесването на Левски към "заслугите" му за България, ще ти стане ясно, че не свободата на българите е неговият, /техният/ стремеж, а присъединяването на нашите земи към руската империя.
  Не случайно за тях винаги сме били "Задунайская територия", а не България! Не случайно и през комунизма в СССР битуваше: "Курица не птица, а Болгария не заграница"
  Хайде, ти си!
  П.С. / Записките са издадени преди 10-ти ноември.

 48. 48 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Благодаря за статията!
  Тази еволюция при Вазов се случва чак през ПСВ...
  С хода на войната и започналото братоубийство. Защото Вазов, въпреки всичко, продължава да ни братосва с руснаците... видимо от стихотворението
  Аз по принцип отказвам да бъда сродяван с тези хора... и най-вече побратимяван! Единствените братя, които имаме... в момента ни мразят в червета, заради пропагандата и насилието наложено над тях именно от "братушките"
  Освен патриарх на българсата литература, Вазов е и български политик... част от Народната партия. Бил е съпартиец с хора като Гешов, Стоилов, Бобчеви... а това са хора с доста съмнителна репутация... Примерно Стефан Бобчев си поддържа приятелски връзки със сръбските Соколи, които са физическите убийци на българщината в Македония. Така че, да, има доста неизяснени неща и българската историография е меко казано длъжница в случая...
  И все пак ми се струва, че е "стоплил" малко по-късно, отколкото се предполага за един интелигентен човек

  I shave with Occam's razor
 49. 49 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Марксизмът се оказва нещо с което Маркс няма общо. Оценките на минали събития с такава агресивна пристрасност са психологически проблем на автора. Да коментираш умрели... Нека всеки потърси своя прочит...

 50. 50 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 280 Неутрално

  Червения храненик Кюранов знае с кое стихотворение на Вазов да се хване. Нали иначе кинтите ще секнат, нали така др. Кюранов ?! Що не кажеш нещо за това стихотворение на Вазов ?

  http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=898&elementID=1355528170§ionID=5

 51. 51 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 280 Неутрално
 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 54. 54 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 323 Неутрално

  До коментар [#3] от "WWW":

  Ние сме им благодарни за освобождението, но заради комунизма ще ги мразим докато съществуват!

 55. 55 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4299 Весело

  До коментар [#50] от "krf54523578":

  Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
  Помниш ли кагда пришол със танка?
  Беше млад, но се държеше мъжки.
  Зарази семейството ми с въшки…

  Взе на мама златните пендари
  и дори галошите ми стари.
  Помниш ли, как кушаше картошки?
  Наконец забърса три кокошки.

  klimentm
 56. 56 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  Ненавиждам тези, които се опитват да ни кажат какво е искал да каже авторът. Всеки тълкува поезията на Вазов в съответствие с опорните точки, спуснати от господарите си. Искат да запратят най-патриоти1но настроения поет и писател в забвение, да го изтрият от читанките и учебниците. Но няма да успеят, защото народът го обича, Вазов е народен поет.

 57. 57 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4299 Весело

  До коментар [#56] от "proza":

  Ами за онези които изтриха от съзнанието ни Симеон Радев,Стефан Стамболов или Захари Стоянов - за тях нищо,нали?!

  klimentm
 58. 58 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4245 Неутрално

  Деян Кюранов ни е поднесъл една хубава статия, но е пропуснал да добави, че всичко това се случва при управлението на ГЕРБ и Бойко М. Борисов.
  Това не е малка подробност. Нали г-н Кюранов?

 59. 59 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Вазов поне е бил автентичен русофил.

  А днешните "русофили" са просто европофоби, които търсят с какво да запълнят дупката.

 60. 60 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3298 Любопитно

  Един момент в статията , ме заинтересува:
  "Големи душевни терзания ми причини и настоятелното искание на руския представител Бахметьев да се уволни популярният между студентството професор Милюков..."
  "...Кой Бахметьев е имал предвид Вазов? Единственият , за който съм чувал до този момент е известният руски учен( физик и биолог-експериментатор) и професор в СУ
  Бахметьев Порфирий Иванович - русский физик и биолог-экспериментатор. .. С 1879 по 1885 гг. учился в Цюрихском университете.
  В период 1890-1907 гг. был профессором физики в Софийском университете (Болгария)...."
  http://www.famous-scientists.ru/great/116/
  Както гледам, Вазов е бил министър на просветата 2 години по времето когато Бахметьев е бил професор в СУ- 1897 – 1899 г.

 61. 61 Профил на Скакауец
  Скакауец
  Рейтинг: 700 Неутрално

  На г-н Деян Кюранов шапка му свалям за горния текст!
  Колкото до:

  И пак не ви мразим (не крия:
  обича ви още народа);
  но любим и свойта свобода,
  стократно по-любим я ния.

  Това дядо Вазов го е писал от името на тогавашния български народ, който няма нищо общо със сегашната оглупяла и оскотяла от 70г. съветска власт сган!

  Слушкаш Шорош, папкаш грантове! (Верую на Киселото, миризливо и кресливо, неолиберално-марксистко л@йно ...невник...)
 62. 62 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3298 Неутрално

  Тъй като на въпроса си за това, кой Бахметиев( и евентуално проф. Милюков) има предвид Вазов получих само минуси, реших да проверя сам.
  Ето какво намерих на http://www.sitebulgarizaedno.com :"...На 30 юни 1898 г. русофилското правителство на д-р Константин Стоилов под натиска на руския дипломатически агент Юрий Бахметиев уволнява от тогавашното Висше училище и изгонва от България един от най-сериозните историци, русин по произход и с утвърден международен авторитет..проф.Павел Милюков...."
  Така че знаменитият професор П. Бахметев е явно само адаш на известния руски дипломат Георгий (Юрий) Петрович Бахметев, посланик на Русия в България(18.02.1897 — 1905). Последният не е някакъв редови дипломат, което се доказва и от факта , че след България става посланик в Япония и после в САЩ( 1911 — 03.03.1917). Това, че е допринесъл за изгонването на Милюков от България май му се е отразило на кариерата, защото проф. Милюков не е някой друг , а основателя и лидера на кадетите в Руската дума и ... външен министър на Временното правителство в Русия 1917:)
  За да не става постинга ми много дълъг, в следващия ще пусна какво пише Милюков( участник в руско -турската война и Карнегиевата комисия, познаваш на балканската проблематика..) за различното виждане на Русия и нашата общественост за руско-турската война и получената независимост.

 63. 63 Профил на Скакауец
  Скакауец
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До коментар [#3] от "WWW":Ние сме им благодарни за освобождението, но заради комунизма ще ги мразим докато съществуват!
  —цитат от коментар 54 на Хахаха


  т.е. ще ги мразим още няколко години? Не, но докато има спомен за дивашката впиянчена северноазиатска орда!
  Как се забравя масовото и организирано избиване на цвета на българската нация веднага след обявяването на с нищо непредизвикана война от СССР на България и последвалата окупация и съветизация?

  Слушкаш Шорош, папкаш грантове! (Верую на Киселото, миризливо и кресливо, неолиберално-марксистко л@йно ...невник...)
 64. 64 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3298 Неутрално

  Павел Милюков,ЕВРОПЕЙСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
  София, 1899 г. Трябва при това да се вземе в съображение и туй, че българското освобождение се представлява тук съвсем не в такива черти, в каквито то нам се представлява. Ние си рисуваме, при тази дума, стихийно народно въстание, подир – цял ред безплодни опитвания на европейската дипломация да склони турците към доброволни отстъпки и, най-сетне, въоръжена руска намеса, която със сила изтръгва от Турция тия отстъпки. За българина (разбираме тук и македонеца) всичката история се рисува от друга страна, която нам е съвсем неизвестна. За него това е дълъг мартиролог на херои, погинали в напразни усилия да подигнат народа на собствена защита: подир, цял ред избухвания, значението на които той преувеличава, за това, че знае, колко те са му коствували; най-сетне, като един вид „deus ех machina", руската помощ, неочаквана и небезопасна, която увенчава хероическите усилия, в благополучния изход на които той и без това никак не се е съмнявал. Може човек колкото ще да се сърди на неблагодарността и да упреква непоследователността на тази народна психология, но, както и да е, тя си е именно такваз, каквато ние я представихме ей сега. И което за нас тук е особено важно, това е, че в македонското дело сега се повтаря изново всичко онова, което е било в българското, без да се гледа на това, че би трябвало да има много по-малко илюзии и от двете страни...."
  "...

 65. 65 Профил на anlazar
  anlazar
  Рейтинг: 513 Неутрално

  До коментар [#34] от "von_seeckt":

  Нито едно от трите не съществува,русофилче.

 66. 66 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 698 Неутрално

  До коментар [#58] от "historama":
  Деян Кюранов ни е поднесъл една хубава статия, но е пропуснал да добави, че всичко това се случва при управлението на ГЕРБ и Бойко М. Борисов.
  Това не е малка подробност. Нали г-н Кюранов?
  ..............
  Жалък

  както винаги

 67. 67 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 1561 Весело

  Трябва да си много откачен за да заявиш, че интересите на България и Русия съвпадат по онова време. Как точно Русия хем ще владее проливите, хем няма да владее България? Някой май не е поглеждал картата отдавна.
  В наш интерес е Русия да спечели войната за да бъде създадена българската държава. От една страна удовлетворява русите с възможността да влияят, а от друга останалите Велики сили, защото изграждат буфер. Не случайно и подкрепата на Великобритания за Съединението, както и икономическата експанзия на Авсро-Унгария в противовес на руската.
  Глупавото поведение на българските елити след Балканската война довеждат до десетилетия на провали...

 68. 68 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Глупости на търкалета.
  Русофилофоб е бил поетът!

  Излашен преследвал русофили немили
  и прочее чужди немили сили

  "Вазов под табу = русофил!?"

 69. 69 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  Интересно, дали в читанките още ги има стихотворенията "Кат Русия няма втора" и "Здравствуйте, братушки!"?

 70. 70 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#3] от "WWW":

  Съгласих се! Но ей такива ретрокомундета като Кюрановчето не искат да разберат, че: 1/ разсъждават за миналото от днешни позиции и от нивата на личната неприязън- приязън; 2/за кюраноовците са важни българските интереси, че даже и немските, но не и руските - ние искаме свобода, войска, оръжия, началници, чиновници и пари - другото не го щеме; 3/ сместа от блянове по несбъднатото и ядове от загубеното /често повтаряно в нашата история, като, например, АЕЦ или патокът/ Кюранов превръща в мътни съждения за Патриарха на българската литература, които приличат на Бай Ганювите "Па да се прегърнем с немците и руснаците..."! Защо не започне с "Не пей ми се, не смей ми се, от днес нататък ще да блея"?

 71. 71 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#69] от "evpetra":

  И да ги няма, по-възрастните ги помнят, щото някога се изучаваха. И тук поезията и литературата се торят с политиката на омразата или страха, но така са направени Кюрановите бузки - на времето с едните, после - с другите, а най-накрая - срещу всички и всичко!

 72. 72 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2500 Неутрално

  Аргументи за написаното колкото искаш !! Не е проблемът във или извън Русия. Това са проблеми в главата на хора , които не знам какво друго ... Кюранов малко помисли КОЙ ще ни освободи от МУТРИ и МАФИЯ , който са ти работодатели .......виждам !

 73. 73 Профил на stephanco
  stephanco
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Много хубав коментар,
  но определено много трудно смилаем
  и още повече трудно разбираем
  за повече от 80% от мат'ряла...
  Особено пък и със сърцето...

  Честността е най-добрата политика! Българите ставаме все по-прости, все по-бедни, все по-болни и все по-малко ...
 74. 74 Профил на sstefanov74
  sstefanov74
  Рейтинг: 224 Любопитно

  Да бе, как ли пък не, точно това стихотворение, единственото насочено по накакъв начин срещу Русия по един конкретен злощастен повод на русофила Вазов му се приискало да се изучава в училище на др. Кюранов! Толкова стойностни неща не се изучават, ама това точно трябва да е задължително според някои. Ами че това е един от най-плодовитите ни писатели, той е писал даже научна фантастика, макар разказът му да е по-скоро политическа фантастика. По случай новия 20-ти век пише един разказ в който българския цар посреща 21-и век в Солун и докато българската егейска флотилия маневрира в морето получава поздравления от всички краища на империята (добре де, на Царството), включително и от българския Цариград... Ето това произведение на мен пък би ми било по-интересно да се изучава в училище, би било много поучително... :)

 75. 75 Профил на sstefanov74
  sstefanov74
  Рейтинг: 224 Разстроено

  Иначе нямам практиката да оценявам хората според родителите им и винаги съм бил против това, но когато някой който кой знае за какъв комсомолец е бил подготвян и как щеше да ни язди сега ако системата не се беше сринала, се пъне яростно да се доказва като праволинеен пропагандатор според сегашната правилна линия, извинявайте, ама не мога да изпитвам към него нищо друго освен презрение...
  Мога да разкажа една случка от един нощен влак през Балкана от края на миналия век (всъщност точно ноща на 25.03.1999, когато почна въздушната операция на НАТО срещу Югославия заради Косово) как реагират хората на такива индивиди... Много точно ги оценяват.

 76. 76 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  До коментар [#71] от "ИванКар":

  "И да ги няма, по-възрастните ги помнят, щото някога се изучаваха."

  Помнят ги, защото ги учехме наизуст и затова сме на това дередже - руски подлоги.

 77. 77 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  До коментар [#61] от "Скакауец":

  '' Това дядо Вазов го е писал от името на тогавашния български народ, който няма нищо общо със сегашната оглупяла и оскотяла от 70г. съветска власт сган!''++++++++++++++++++++++++++++ Тъжна истина .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK