Непрочетените доклади за еврото

Непрочетените доклади за еврото

© ShutterstockАнализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


През тази седмица бяха публикувани докладите за конвергенцията, които най-общо казано оценяват напредъка на държавите, които са поели ангажимент да приемат еврото[1]. Докладите са два – единият на Европейската централна банка (виж тук), а другият e на Европейската комисия (виж тук) и се представят на всеки две години. Това представяне беше очаквано с повишено внимание, тъй като заявката на българското правителство е да изяви официално желание за влизане в чакалнята на еврозоната съвсем скоро и съответно написаното в тези доклади е основата за предстоящите разговори.


Много от реакциите в родните медии на представените заключения в докладите показват някаква комбинация от 1) непрочитане на докладите и 2) неразбиране на написаното в докладите. Затова говорят категорични заглавия от сорта на "ЕК и ЕЦБ не искат България в еврозоната" и "Европа отразя България за еврото". В допълнение, огромен фокус се поставя върху корупцията и бедността, които са "спирачки" за еврото. Детайлното прочитане на докладите обаче, както и поставянето им в контекста на предишни доклади и въобще на процеса по присъединяване към еврото, показва съвсем различна картина.
Разбира се, водещо място в цялата дискусия заема заключението и на двата доклада, че България не отговаря на критериите за еврото. Това общо заключение е безспорно най-безинтересната част от докладите, тъй като в текущата ситуация е абсолютно невъзможно да пише друго – нормално такава оценка получават абсолютно всички страни. Причината е проста – нито една държава не изпълнява критерия за валутния курс, тоест не са в чакалнята на еврото. Казано с други думи, за да изпълняваш всички критерии, трябва да си в чакалнята – разбирай валутния механизъм (ERM II), поне две години преди да приемеш еврото. Тъй като нито една от тези страни не е в чакалнята на еврото, съответно нито една не отговаря на критериите.


По-важното е, че България вече отговаря на всички други критерии – за ценова стабилност, публични финанси и дългосрочни лихвени проценти. Именно затова и Валдис Домбровскис, заместник-председателят на Комисията, които отговаря за еврото и социалния диалог, изрично поздрави българските органи в желанието им да се включат във валутния механизъм (тоест чакалнята на еврото), тъй като така "ще бъде изпълнен и критерият за стабилност на валутния курс". На практика, България беше поздравена, че ще предприеме най-голяма стъпка към членството в еврозоната – официалното желание да влезе в чакалнята на еврото.


За да влезем в повече детайли, нека да сравним какво пише по отделните критерии за България в докладите от 2018 г. и да сравним с докладите от 2016 г. В случая ползваме докладите на ЕЦБ, но същото упражнение е приложимо и към докладите на ЕК – общите оценки по критериите са съвсем сходни. Тук ще вървим по основните параграфи в доклада, които обхващат по-широка рамка от самите критерии:


Динамика на цените – България изпълнява този критерий. През март 2018 г. 12-месечният среден темп на ХИПЦ инфлация в България бе 1,4%, т.е. под референтната стойност от 1,9% по критерия за ценова стабилност. Важна е и оценката за дългосрочното развитие на инфлацията – средно за последните 10 години темпът на инфлация се променя от "висок" (доклад 2016 г.) на "умерен" (доклад 2018 г.);


В дългосрочен план остават опасенията за устойчивостта на конвергенцията при инфлацията – в новия доклад дори са "сериозни" опасения, но иначе коментарът е идентичен. Това обаче е напълно очаквано и отдавна коментирано като потенциален проблем, който да ни задържи по-дълго в чакалнята. Причината е, че в процеса на догонване на средноевропейските доходи, е много вероятно инфлацията у нас да изпреварва тази в еврозоната. Парадоксално, това е особено вярно в добрите години – когато тук растем по-бързо от еврозоната, цените също ще вървят нагоре. Този казус обаче, ще владее общественото пространство, когато сме в чакалнята, сега не е на дневен ред;


Макроикономическите дисбаланси – коментират се в частта с устойчивата конвергенция, стабилната икономическа политика и широкообхватните структурни реформи. Голямата разлика тук е, че през 2016 г. дисбаласните ни бяха "прекомерни", докато сега са само "дисбаланси". Извън това, без да има някакви критерии да изпълняваме, се казва, че трябва да се правят структурни реформи, което е абсолютно вярно. Тук се казва, идентично в стар и нов доклад, че трябва значително да се намали корупцията и да се осигури независима съдебна система. Наличието на този текст е положително, тъй като поддържа натиска върху родните политици да се борят с корупцията;


Финансов сектор – в доклада от 2016 г. се говори за фалита на КТБ, неефективен надзор и институционални проблеми. В новия доклад се отбелязва прегледа на качеството на активите и стрес теста. Резултатите показват възстановяване на банковата система от труса през 2014 г., както и адекватна капитализация и ликвидност на банковата система. Въпреки това, се посочват проблеми с кредитния риск и нуждата да се усъвършенства надзора върху банковия и небанковия сектор;


Публични финанси – България продължава да отговаря на критериите за дълг и дефицит. През референтната 2017 г. бюджетът на сектор "Държавно управление" отчете излишък в размер на 0,9% от БВП, постигайки с лекота референтната стойност за дефицита от 3%. В доклада от 2016 г. се отбелязва, че сме с бюджетен дефицит, докато в новия доклад имаме излишък. Дългът също леко се свива и очакването е да намалее още. И в двата доклада се отбелязва, че нямаме процедура по прекомерен дефицит. В доклада от 2016 г. има "риск от известно отклонение от изискванията на предпазния лост", докато през 2018 се "показва спазване на мерките по предпазния лост";


Фискална устойчивост – тук има важна промяна. През 2016 г. в дългосрочен план има "средно големи рискове за фискалната устойчивост", докато през 2018 г. има "малки рисове за фискалната устойчивост" в средно- и дългосрочен план през 2018 г. Това показва много по-положителна оценка не само за текущото състояние на публичните финанси, но и за дългосрочното им здраве. Въпреки това, и в двата доклада се казва, че въпреки ниския дълг, следва да се държи благоразумна фискална политика;


Динамика на валутния курс – валутният курс в България е фиксиран към еврото, така че по дефиниция тук отговаряме. Не сме обаче в чакалнята на еврозоната, което вече коментирахме;


Динамика на дългосрочния лихвен процент – България отговаря на този критерий и в двата доклада. През последния референтен период от април 2017 г. до март 2018 г. дългосрочните лихвени проценти в България бяха средно 1,4%, оставайки под референтната стойност от 3,2% по критерия за конвергенция на лихвените проценти. През 2018 г. се отбелязва, че диференциалът на дългосрочните лихвени проценти (по българските държавни облигации) спрямо средните за еврозоната се е затворил;


Национално законодателство – оценката и в двата доклада е, че законодателството в България не е в пълно съответствие с изискванията за еврозоната. На практика тук почти няма промени в текстовете: "по отношение на въпросите, посочени в Доклада на ЕЦБ за конвергенцията от юни 2016 г., не са настъпили големи промени и затова коментарите са повторени и в тазгодишната оценка." Въпреки, че общата оценка за законодателството звучи негативно, тя по-скоро касае някои детайли, които ще бъдат изчистени при приемането на еврото. В родното законодателство, например, не са разписани правомощията на ЕЦБ по отношение на управлението на международните валутни резерви на страната. Към момента е нормално да няма такива правомощия – това ще се уреди като влезем в еврозоната.


Общата картина показва, че това е един от най-положителните доклади за конвергенцията, които България е получавала. Въпреки всички критики в него, които са напълно основателни, фокусът попада върху формалните критерии за членство в еврозоната. Тях ги изпълняваме и това е ясно отбелязано. Това, което не изпълняваме е, че не сме в чакалнята. Именно за чакалнята ще кандидатстваме в идните седмици, както бе декларирано от правителството наскоро.


Факт е, че публикуването на докладите на ЕЦБ и ЕК разкри и появата на нов критерий за членство в еврозоната, който явно се подразбира и като такив за приемане в чакалнята. Това обаче не са нивата на доходите и корупцията. Те присъстват като предизвикателства пред конвергенцията и бизнес средата, но не се посочват като пречка пред влизането в чакалнята. Новият критерий, неразписан, но изговорен ясно от Валдис Домбровскис, е членството в банковия съюз. Очевидно, както стана ясно от последните няколко седмици, това е основният казус в преговорите. Въпросът обаче не е дали да влезем в банковия съюз, а по-скоро кога и как да стане това. Към момента, наблюдавайки развитието на тезите на двете страни по тази тема, не изглежда да има непреодолими прегради в нашата и европейската позиция. Залогът да влезем в чакалнята изглежда е по-голям от разминаването между двете страни, така че това по-скоро ще бъде решено като казус.


[1] Към момента това са България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  Любопитно четиво. Трябва да има повече такива статии.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 2. 2 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Емил Хърсев и Лъчезар Богданов:

  "България и Хърватия са изпълнили всички критерии за членство в еврозоната с изключение на критерия за валутния курс. Това се казва в Доклада на ЕК за напредъка на държавите членки към въвеждането на еврото.
  ...
  Според финансиста, двата доклада на ЕК и на ЕЦБ са най-доброто, което се е случвало на България по отношение на дебата за България в еврозоната, откакто се води този дебат досега. За първи път има ясно произнесено категорично потвърждение, че всички критерии па отношение на България са изпълнени.

  И двата доклада - на ЕК и на ЕЦБ - дават подробна картина за развитието на икономиката на разглежданите страни, конкретно за България - конкретно за инфлацията, за публичния дълг, за бюджетната политика и дефицита, за лихвените нива. За българските експерти няма изненади, тъй като тези показатели се следят всеки месец. Лъчезар Богданов изтъкна една неточност по отношение на Хърватия, която има държавен дълг над 60% от БВП. В този смисъл тя не е изпълнила този критерий, каза той. ..."
  https://www.bnt.bg/bg/a/po-ptya-km-evrozonata

 3. 3 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  От статията: " Тук се казва, идентично в стар и нов доклад, че трябва значително да се намали корупцията и да се осигури независима съдебна система."
  и
  " Въпреки това, се посочват проблеми с кредитния риск и нуждата да се усъвършенства надзора върху банковия и небанковия сектор;"

  Тия двете са повече от достатъчни България да не стане член на еврозоната. А точно те са тия, с които българските управници НИКАК не искат да се разделят. Независима съдебна система означава някои от тях, не малко, да отидат в затвора!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2161 Неутрално

  Залогът да влезем в чакалнята изглежда е по-голям от разминаването между двете страни, така че това по-скоро ще бъде решено като казус.
  __________________
  България от 20 години е във влаутен борд, практически да сме вързани за този съдран чувал-ЕYPO е от полза за всички "приятели" , но не за България и българите!
  Какво е ползата за 20 години стегнат колан, послушание на всичко каквото кажат ЕЦБ,СБ, и МВФ и полза никаква!?
  Да не говорим ,че ЕС и Великобритания е с много трилони заеми е на практика са фалирали - всичко е изкуствено дишане за нуждите на финансовите анархисти и финансовите патолози!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1104 Весело

  Тц, тц, тц, е бива ли така брутално да смачкате радостта на лилявата дружинка!
  Цели три дни квичаха от радост как "Европа била отрязала мераците на тиквата", "преЦедателството се провали" и тем подобни обичайни цветущи глупости.
  Пък то излиза точно обратното......

  Сега ще намразят върло ИПИ задето им разбива илюзиите.....

  И ще се спотайват като мишоци, няма да коментират, само ще цъкат минуси.

  Знанието е сила, информацията - власт
 6. 6 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1104 Весело

  Тия двете са повече от достатъчни България да не стане член на еврозоната.
  —цитат от коментар 3 на quatro_4x3


  Поредният умнокрасив албански реотан, който още не е загрял, че България не се кандидатира за еврозоната, а за ЕРМ2. Обаче пише ли, пише.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 7. 7 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 986 Весело

  " Именно за чакалнята ще кандидатстваме в идните седмици, както бе декларирано от правителството наскоро."
  Правилно!
  Намъкваме се в чакалнята по терлици, барабар със сичките БайГаньовски дисаги. Оглеждаме се , ослушваме се дали иде .....бронирания путински влак на девета глуха...
  Е-е-ех, ако дойдат "братушките", че и голямото междурелсие /пардон -комисионирование/ ни уйдиса, мятаме се за Евразия веднага....

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  [quote#6:"pag"][/quote] "Поредният умнокрасив албански реотан, който още не е загрял, че България не се кандидатира за еврозоната, а за ЕРМ2. Обаче пише ли, пише........."

  Умнико, какво е ЕРМ2??? Чакалннята за ЕВРО ЗОНАТА. Преходен етап от приемането на еврото и членство в евро зоната - крайната цел. Да не мислиш, че ЕРМ2 е някоя поляна, на която да си пасеш овцете?!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1104 Весело

  [quote#6:"pag"]
  —цитат от коментар 10 на quatro_4x3
  "Поредният умнокрасив албански реотан, който още не е загрял, че България не се кандидатира за еврозоната, а за ЕРМ2. Обаче пише ли, пише........." Умнико, какво е ЕРМ2??? Чакалннята за ЕВРО ЗОНАТА. Преходен етап от приемането на еврото и членство в евро зоната - крайната цел. Да не мислиш, че ЕРМ2 е някоя поляна, на която да си пасеш овцете?![/quote]

  България ще влезе в еврозоната максимум след 3-4 години напук на вас, умнокрасивците.
  Вие и тогава все така ще пасете под опашката на коня........

  Знанието е сила, информацията - власт
 14. 14 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":

  Цитирах причините България да не бъде приета, изтъкнати от ЕЦБ и ЕК, а ти ги "опровергаваш" със заклинания. Може да докараш и една циганка да кълне. Герберските тролове сте тъпи също като руските. Нали от едно място ви командват и на един гаспадарь служите! Паси си овцете и не се опитвай да врачуваш. Има си врачки за това.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3125 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":

  С гнилите банки , неработеща администрация , неефективна инвестиционна политика и най-ниски доходи ,ще влезе ,ама друг път.
  Казаха ви го директно- първо банковия съюз ,ама вие чувате избирателно

 16. 16 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":

  Предстои да видим. Аз съм за членството на България в ЕЗ. Алтернативата е поради увеличаваща се междуфирмена задлъжнялост, валутния борд да падне и БНБ да напечата левчета че да се изчистят фирмените авгиеви обори.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  Първо трябва да влезем в Банковия съюз. Интересно, след като всичко ни е наред и изпълняваме критериите, защо се страхуваме от по-голям контрол на БНБ и банките. Какво се мъчим да прикрием.

 18. 18 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  До коментар [#17] от "Роси":

  Ами явно нещата с банките не стоят така както ни се представят. При влизането ни в Банковия Съюз, надзорниците от ЕЦБ ще осъществяват контрол над системно важните банки. ЦКБ и ФИБанк, са сред тази категория. Явно че има нещо гнило.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 19. 19 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5827 Неутрално

  По моя груба и оптимистична оценка след 12 години левът ще е история :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 20. 20 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  До коментар [#19] от "penetrating"

  При все по-голяма междуфирмена задлъжнялост, бордът няма да издържи 12 годинки. А и да не забравяме че валутен борд е временно решение а не перманентно състояние. Колкото по-скоро приемем еврото, толкова по-добре.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 21. 21 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 974 Неутрално

  Обобщено, не изпълняваме условията за приемане в еврозоната, но изпълняваме тези за приемане на ЕРМ (чакалнята). Всичките уйдурми са измислица, тъй като точно чакалнята дава времето през което да се настрои законодателството за прием в еврозоната. Измененията в законите пък няма как да се направят предварително тъй като ЕЦБ по никаква линия не се занимава с левове, нито изкупува български ДЦК и въобще няма нищо общо с България. Банковия съюз пък е измислен за еврозоната като е създадено и вратичка да участват и други страни като ползите са изцяло за страните в еврозоната, а за останалите остават пасивите. Точно за това няма нито една страна, която не е приела еврото и членува в банковия съюз. Останалите дрънканици за конвергенция и инфлация са безпочвени - всички страни членки са приети с подобни доходи, а няма как доходите да растат без инфлация като двете създават противоречие - хем трябвало да растат доходите, хем цените да останат същите! Един вид - перпетуум мобиле! Разбира се, тук ще се появят някои разбирачи да ни обяснят за конкурентност и производителност - да тук един прозорец с поставянето на апартамент струва 500-600 лева, а там 500-600 евро и там производителността е 2 пъти по-висока, а заплащането 4 пъти. И това няма как да се промени без да нараснат цените или да има инфлация.
  Моето мнение, че трябва да се кандидатства задължително за ЕРМ пък нека видим как ще ни откажат.

 22. 22 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 568 Неутрално

  До коментар [#17] от "Роси":

  Истината е, че нищо не ни е наред. А най-много банкерите се страхуват ЕЦБ да не надникне под мръсните им чаршафи, защото ще се види, че повечето са като Цв. Василев. Предполагам, че има и играчи, които биха искали да се повтори 96-97г. и да откраднат спестяванията на стадото, които в момента гонят 75 млрд.

 23. 23 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 568 Неутрално

  До коментар [#20] от "tsyrvulan":

  Можеш ли да изясниш как бордът се влияе от междуфирмената задлъжнялост? Тя е такава от поне 20г. и много такива умници като тебе си мечтаят за финансови катастрофи, които все не се случват.

 24. 24 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1104 Весело

  До коментар [#13] от "pag": Цитирах причините България да не бъде приета, изтъкнати от ЕЦБ и ЕК, а ти ги "опровергаваш" със заклинания. Може да докараш и една циганка да кълне. Герберските тролове сте тъпи също като руските. Нали от едно място ви командват и на един гаспадарь служите! Паси си овцете и не се опитвай да врачуваш. Има си врачки за това.
  —цитат от коментар 14 на quatro_4x3


  Албанският реотан още не може да загрее. Ще тлее едва-едва дори и когато еврото стане официалната валута у нас и пак ще се чуди защо никой не ще да гласува за любимия му тюрлюгювеч от аФтентични, зелени и дъгоцветни левичари, потомци на шумкари и отговорни другари.
  Само между другото, пише се "quattro"........

  Знанието е сила, информацията - власт
 25. 25 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#11] от "quatro_4x3":
  За какво си ги натряскал тези плюсчета, пардон за подвъпроса? Що за злоба?

  Мърфи е оптимист!
 26. 26 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Нашият "напредък" е под въпрос при липсата на реформи

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 27. 27 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5827 Неутрално

  До коментар [#20] от "tsyrvulan":

  Ние сме го приели. Политиците трябва да го преглътнат, заедно отказът от суверинитет

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 28. 28 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1146 Неутрално

  До коментар [#23] от "Oggie Petkov":

  Ами не е такава от 20 годинки. Непрекъснато се увеличава през годините. Имаше на скоро статия в Дневник с данни. Вече гони 110% от БВП. А и всеки икономист ще ви каже че валутен борд е временно решение за стабилизация а не панацея за растеж.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 29. 29 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 703 Неутрално

  "ше бъде решено като казус"!
  ДА ,НО РЕШЕНИЕТО ШЕ БЪДЕ: ТВЪРДО НЕ НА БАНКОВИА СЪЮЗ.
  Щот ако вуезнеме там - край на отпускане на кредити от бнб за борисов с устна заповед. И не, банковите чиновници нема да му откажат. ще кажат: препрати молбата към ецб, ако разреши, ше ти дадеме 2-3-5 милиарда с един клик.
  Борисов си иска пъро 20-те мириарда от валутниа борд и евродалавераат, после банковиа съюз. Той, законотворец, самодържец и государ ли е или не, а?
  ВПРОЧЕМ, ЩО ТАКА ПРАВЕТЛСТВОТО Е ДОТАМ СТРАХЛИВО, ЧЕ НЕ ПОДАВА МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕРМ 2?
  АПА ИМЕ НЕКВО СИ ПРАВИТЕЛСТВО, НА КОВОСО, КОЕТО НАПРАВО ПРИЕ ЕВРОТО. БЕЗ АЛА-БАЛА. ДЕКРЕТ. ОТ УТРЕ НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА СТАВА ЕВРО И КРАЙ....
  колко сме далаче и колко в страни. че и некви статии ни залъчват с ала-бала, тва, онва.

 30. 30 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  Какво е ползата за 20 години стегнат колан, послушание на всичко каквото кажат ЕЦБ,СБ, и МВФ и полза никаква!
  —цитат от коментар 4 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи


  Ти да не си от комундариата, натрупал пачки от инфлацията на Виденов. Добре си поживяхте, обрахте не само банките, ами и спестяванията на бабите в бурканите. Днес живота стана труден, останаха няколко банки за одумкване и край.

 31. 31 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#8] от "kdc58564521":

  "Или пълноправно членство до 1-2 години или излизане от ЕС."

  Много си ербап бе,мурзилка.Не сме в позиция да рекетираме ЕС,както ти се иска на тебе.Да не се реформираме,и въпреки герб и цялата комунистическа пасмина в парламента,да ни приемат в ЕЗ,шенген,чакални и пр.Умре тая,няма го Костов. А като излеземе от ЕС,ще ни поникнат криле на зазника.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 33. 33 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Алтернативата е поради увеличаваща се междуфирмена задлъжнялост, валутния борд да падне и БНБ да напечата левчета че да се изчистят фирмените авгиеви обори.
  —цитат от коментар 16 на tsyrvulan


  Негатив. Междуфирмена задлъжнялост не се чисти с раздаване на пари от централната банка на калпак. Единствената разлика след приемане на еврото е, че задълженията вместо в лева ще станат в евро.
  Тея бондове, където в момента ецебето ги изкупува, треба да имат мин рейтинг BBB-/Baa3/BBBL и едва ли някой ще се класира. Плюс това изкупуването не значи, че се отписват, а че вместо на кредитора ше ги връщаш на ецебето.


  При влизането ни в Банковия Съюз, надзорниците от ЕЦБ ще осъществяват контрол над системно важните банки. ЦКБ и ФИБанк, са сред тази категория. Явно че има нещо гнило.
  —цитат от коментар 18 на tsyrvulan


  Пак негатив. Надзорът засяга само банки, които:
  1. Имат assets повече от 30 милярда евро
  2. Имат assets повече от 5 милярда евро, което пък е 20% от бевепето на страната
  3. Са в първата тройка по големина

  По т 1 и 2 не се класира никой, а по т 3 имаме Булбанк, десекаса и ПИБ Останалите 24 си остават как са си

 34. 34 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Залогът да влезем в чакалнята изглежда е по-голям от разминаването между двете страни, така че това по-скоро ще бъде решено като казус.__________________България от 20 години е във влаутен борд, практически да сме вързани за този съдран чувал-ЕYPO е от полза за всички "приятели" , но не за България и българите!Какво е ползата за 20 години стегнат колан, послушание на всичко каквото кажат ЕЦБ,СБ, и МВФ и полза никаква!?Да не говорим ,че ЕС и Великобритания е с много трилони заеми е на практика са фалирали - всичко е изкуствено дишане за нуждите на финансовите анархисти и финансовите патолози!
  —цитат от коментар 4 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи


  когато в главицата ти кънтят залповете на Аврора, те спохождат подобни параноични мисли ... трилиони , квадратрилиони мегахиперлиони... успокой се човече . Черната вода отдавна отече

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 35. 35 Профил на Josif Stanislavski
  Josif Stanislavski
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#33] от "dosetliv":

  ще се кръсти ли някой "Цървулан" , че и на шльокавица , ако има мисловна дейност в главата... Така че едва ли ще разбере каквото си написал.

  обичам Ви .... разбирам Ви ... искам да Ви помогна
 36. 36 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 969 Неутрално

  До коментар [#17] от "Роси":Истината е, че нищо не ни е наред. А най-много банкерите се страхуват ЕЦБ да не надникне под мръсните им чаршафи, защото ще се види, че повечето са като Цв. Василев. Предполагам, че има и играчи, които биха искали да се повтори 96-97г. и да откраднат спестяванията на стадото, които в момента гонят 75 млрд.
  —цитат от коментар 22 на Oggie Petkov


  Всички български банкери си мечтаят за времето преди валутния борд. Е тогава се правеха милиони ( но не от заплати)- като първия частен банкер дето сега си пие уискито край женевското езеро. А въведем ли еврото - край на мокрите сънища за събаряне на борда.

 37. 37 Профил на atreu
  atreu
  Рейтинг: 420 Неутрално

  [quote#33:"dosetliv"][/quote]

  Доколкото знам, след обединението на ОББ и Сибанк, вече ОББ е на трето място. Уникредит и ДСК си държат първите две места.

  Приказка без край
 38. 38 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Заглавия:"ЕК и ЕЦБ не искат България в еврозоната" и "Европа отразя България за еврото".
  Сега можем лесно да разберем кои СМИ са на руска хранилка!

 39. 39 Профил на gwa59354694
  gwa59354694
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  А за коя валута да сме вързани? За Руската рубла ли, която като кихне цената на нефта започва да играе казачок?

 40. 40 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1836 Неутрално

  Анализа на доклада е наистина много полезен, а тези медии които са писали и оценявали доклада като "отрязване" от еврото, както и силите които стоят зад тях стават все по-видими. И понеже имат много силни финансови възможности и са си напазарували маса медии, играят отлагателно-наплашвачески, защото това са хората, които директно печелят от ситуацията, че не сме в еврозоната. Помислете си за лихвите, които плащат хората и фирмите за всеки заем, помислете и за таксите и комисионните, които хората и фирмите плащат при всяка валутна операция дори в евро, където курса е твърд и си помислете как в момента в който все пак влезем, те няма да имат този железен източник на печалби.
  Ами не ще ни плашат, ами насила ще ни набутат в евразия, ще съборят борда и какво ли не, още само и само да си запазят доходите.
  Затова ще четем и слушаме, как "не е сега момента" за кандидатстване, още по-малко за приемане на еврото, как цените на всичко ще смочат двойно и тройно и т.н.
  Нищо, че в страните, където еврото беше въведено, се говореха същите дивотии и те въобще не се потвърдиха, важното е да се създава настроения срещу, па макар и сред хората, които са безкрайно лековерни и/или глупави и невежи.
  Но ще им стане достъа неудобно на нашите мошеници, няма да могат да фалират така лесно банки и фирми и на т.н. национална банка, може да и наложи малко да посъкрати щата и разходите и въобще значението си, на базата на което днес, вместо част от тях да са в затворите, те си разиграват коня и си харчат честно спечелионите парички.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK