Как Конституционният съд въведе трети пол

Шествие за правата на жените за 8 март

© Юлия Лазарова

Шествие за правата на жените за 8 март"Дневник" публикува няколко мнения за решението на Конституционния съд, който реши че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, противоречи на основния закон. Те са от блогове и "Фейсбук".


Светла Енчева, "Неуютен блог": Как Конституционният съд въведе трети пол


...В решението си конституционните съдии разсъждават надълго и нашироко какво е пол и как се дефинира той. Много от разсъжденията им будят искрена почуда у специалистите, работещи с подобна терминология. Без да правя анализ на цялото умотворение, ще се концентрирам върху един кратък пасаж:


Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол "жена" се свързва със социалната роля – "майка", с "раждане", с "акушерска помощ". Накратко, понятието "пол" се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.
Споменатата ал. 2 на чл. 47 от Конституцията гласи:


Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.


За конституционните съдии излиза, че единствената социална роля на биологичната жена е да бъде майка. Поради това социалната роля се явява един вид функция на биологията – едно същество не е нужно да е човек и да живее в общество, за да бъде майка. (От друга страна, една жена може да бъде майка, без да е биологическа майка – нещо, което също е убягнало от вниманието на Конституционния съд.) Те не предвиждат, че една жена може да има и други социални роли, които не са биологично детерминирани – например да е конституционна съдийка. Въпреки че в състава на Конституционния съд има точно пет жени, всички те очевидно смятат, че единствената им социална роля е да бъдат майки. Затова и са отсъдили, че Истанбулската конвенция е противоконституционна.


Възниква обаче въпросът – ако социалната роля на жената е да бъде майка, какво са жените, които не са майки? Ако дефинираме жената единствено чрез майчинството, излиза, че някои жени са не-жени, защото не са майки. Следователно те са от някакъв друг, трети, пол. Или са от по-ниска категория пол, което е същото.


А мъжете? Трябва ли един мъж да е баща, за да е мъж? По този въпрос Конституционният съд мълчи. Мълчи и Конституцията – в нея за майка и майчинство става въпрос два пъти – чл. 14 ("Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото") и споменатият чл. 47, ал. 2., в който се споменава и думата "жена". "Мъж" се споменава само в известния чл. 46, ал. 1 – "Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак."


Конституцията ни не е съвършена и има нужда от модернизиране. Тя е в някои отношения и сексистка – доколкото говори изрично за майчинство, но не и за бащинство. В началото на 90-те е логично дискурсът в България да е такъв, но две десетилетия след началото на 21 век да обявяваме борбата със сексизма за противоконституционна е малоумно. Макар Конституцията ни да има кусури, в нея едва ли се има предвид, че социалната роля на жената се свежда до биологичната ѝ роля на майка. Това е интерпретация на Конституционния съд.


(Цялото мнение на Светла Енчева може да прочетете в блога й)


Даниел Смилов: Какво е конституционализмът?


Това е блиц-коментар с ясното съзнание, че решението на КС за Истанбулската конвенция е от огромна важност и трябва да остане задълго в общественото внимание, както и да бъде анализирано в детайли.


Като начало, това решение противоречи на базовия принцип на плурализъм в българската конституция, както и на нейната забрана за въвеждане на държавна идеология:


Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.


С решението си КС въвежда идеология, според която полът е строго биологически определен и няма съществени социални измерения, които да имат самостойна тежест в изграждането на възприятието за допустимите полови роли. Няма да споря дали тази идеология е добра или лоша, дали е споделена от мнозинството от хората или не, дали е консервативна или либерална. Това е без значение.


От значение е само, че след решението на КС тази идеология става единствената конституционно-допустима - т.е. "обявява се и се утвърждава като държавна".

Как Конституционният съд въведе трети пол

© Юлия Лазарова


Преди решението тази идеология нямаше такъв статус. Текстът на конституцията - както всяка нормална конституция на демократична държава - може да бъде четен по различни начини и би могъл да допусне както социалния конструктивизъм на Симон де Бовоар, така и наивистичния есенциализъм на професор Даниел Вълчев или на редовия привърженик на Доналд Тръмп.


След решението на КС, който единствен може да интерпретира конституцията, всъщност бяха орязани другите възможни интерпретации и бяха сведени до една (Вълчев-Тръмп), която заляга на биологията в определението на социалните роли.


Конституцията ни не е ценностно неутрална и тя изключва определени екстремистки и антидемократични идеологии. Когато конституцията смята определени идеологии за противоконституционни, тя обаче има изрични текстове и предвижда строго определени забрани. Например:


(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.


Не мисля, че тези които следват конструктивизма по отношение на пола ала Симон де Бовоар, попадат в горната или някоя подобна изрично определена антиконституционна категория. А което не е изрично забранено на гражданите, е разрешено в демократичната държава - това е базов принцип. Ерго, не може да се обявява от осем съдии нещо за държавна идеология, само защото е в синхрон с техните предразсъдъци или волята на мнозинството.


Конституционализмът не е механизъм, чрез който мнозинството се разправя с малцинството. Всъщност е точно обратното.


Накратко, в страха си да не би в правната ни система да навлязат елементи на някаква "джендър идеология", конституционното мнозинство създаде и обяви за единствено конституционно допустима особена "антиджендър" идеология. С това то пряко наруши забраните на чл. 11 (1,2) на конституцията.


Поздравления на съдиите от малцинството в съда, които устояха на популисткия натиск и защитиха буквата и духа на българския основен закон в особените си мнения!


Елисавета Белобрадова: Жените изоставиха жените


Не че някога въобще сме имали шанс реално да променим законодателството, така че жените жертви на насилие в България да имат някакъв шанс. Но поне щеше да има една хартия, на която да пише, че сме се ангажирали да построим центрове, в които жените да могат да избягат с децата си.


Една хартия, на която щеше да пише, че побоят у дома е престъпление.


Едни листя, на които щяхме да се задължим да приемем такива мерки, че насилникът да може да бъде моментално изведен от дома и държан настрана, а не да убие клетницата от бой, докато не оттегли жалбата.
Такива неща.


И за да няма недоразбрали, ще кажа само едно. България е страна, в която жените не се харесват. Не държат на себе си. Не държат една на друга. Не излизат да се борят за правата си.


Защото никой на този свят не е длъжен никому. Всеки сам трябва да извоюва правата си. Правата на групата, към която принадлежи. Дали ще определена нация, дали ще са свободи за определена група - трябва да се бориш.


Жените изоставиха жените. Жените по върховете си плюха на съвестта.


Сега в този момент жените изоставят и майките на деца с увреждания. Дано майките издържат.
Това е ужасна драма за мен.

Как Конституционният съд въведе трети пол

© Юлия Лазарова


Как се изоставяме една друга, как нехаем, а утре може да са майките, дъщерите ни. 96 процента от битовите насилници са мъже. Това не е техен проблем, не тях ги боли. Боли ги жените и ако жените нищо не направят, за да се защитят, значи така и трябва да бъде.


Евгений Дайнов: КС реши да бъде морална Инквизиция на Републиката


След като Конституционният съд реши да бъде морална Инквизиция на Републиката, ще му трябва разгърнат апарат от доносници. Бързам да съм пръв и да донеса против себе си. А именно: лицето Евгений Дайнов не се подчинява на биологическия си пол, а ходи с коса, по-дълга от на конституционните съдийки, и носи шарени джендърски герданчета и освен това разправя наляво и надясно, че човеците били свободни и имали правото да избират (представяте ли си каква либерастия; утре ще казва, че хората имат правото да си избират религията и правителството...) Така лицето подкопава конституционната идентичност на Републиката, както и устоите на българщината и православието.


Юлиан Попов: Конституционният съд не може да чете


Решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция не е некомпетентно, а неграмотно. То ме убеждава в едно - съдебната реформа трябва да започне от базовата грамотност.


Освен, че Конституционният съд някак си е успял да се произнесе, че мъж не може да бъде акушерка, той е демонстрирал сериозна дислексия в изчитане на документа, за който трябва да се произнесе. Дали приемаш или не приемаш трети или пети пол или твърдо стоиш зад идеята, че половете са два и трябва да са два, конвенцията се занимава преди всичко със социалните очаквания от принадлежащите към един или друг пол.


Именно дискриминацията и насилието, основани на социални роли е един основните предмети на конвенцията, а и на всяко законодателство, свързано с насилие над жени. Никой не го бият защото има или няма някоя част по тялото си, а защото от него/нея се очаква да готви, да е на сексуално разположение или нещо друго. Това не са биологични атрибути. Независимо каква позиция в крайна сметка има КС, едно е сигурно - Конституционният съд не може да чете.

Другият проблем е, че КС би трябвало ясно да заяви, че се произнася по едно преводно двусмислие и независимо, че функцията му е тълкувателна, това тълкуване е редно да даде насока за решаването на проблема, защото подобно решение има и то е много просто. (За това след малко.) Тоест Конституционният съд не може да пише.


Що се отнася до решението - то е наистина много просто. Конвенцията може да се ратифицира с особено мнение или уточнение на тълкованията, в съответствие на Конституцията, така както смята Конституционния съд. Стига смятането му да е добре и грамотно формулирано, каквото то не е. Така са направили няколко страни. Това би било грамотно, цивилизовано и политически смислено решение, което щеше да е в пълно съответствие със страховете, традициите и конституцията на страната, в която най-голям дял деца в цяла Европа се раждат извън свещения брачен договор.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (229)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3202 Весело
 2. 2 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1167 Неутрално

  Мутропатриархализъм до дупка.
  Жената е да ражда.
  Мъжът е да бачка.

  Точка.

  п.п. Друго не ВИ е позволено!

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 3. 3 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  "Дневник" публикува няколко мнения за решението на Конституционния съд, който реши че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, противоречи на основния закон. Те са от блогове и "Фейсбук"."

  важното уточнение е , че няколкото "мнения" са от петима не прависти които тълкуват решение на КС , което само по себе си е ..... интересно. и през ФБ не се печелят избори

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  Това, което на български го превеждат като социален пол е всъщност социална роля на индивида в семейството и обществото, което значение е залегнало в ИК.
  Ако го разбират по този начин всички изписани глупости за джендъризация, трети пол, гейове и лесбийки щяха да бъдат напълно безпредметни.

 6. 6 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2880 Неутрално

  Няма смисъл да се обсъжда с юридически аргументи едно решение, което е политически предопределено. Все едно да обсъждаме как Делян Пеевски може да се върне като депутат след като е положил клетва като председател на ДАНС. Или как може Делян Добрев да остане депутат след като си е подал оставката. Не може да се очаква Конституционният съд да бъде нещо различно от всичко друго в държавата. Но все пак има лъч на надежда - според градската мълва догодина Сотир Цацаров, след изтичането на мандата му като главен прокурор ще стане конституционен съдия. Тогава вече нещата ще бъдат на шест!

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Управляващите този път много удобно си измиха ръцете с КС.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  Без да имам каквато и да е компетентност, от общи съображения, публикуваното ми изглежда много по–логично от радостните възгласи на подкрепилите решението на съда.

 11. 11 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3202 Весело

  Няма смисъл да се обсъжда с юридически аргументи едно решение, което е политически предопределено.
  —цитат от коментар 6 на Един препатил

  А какво е "политика"?
  И кой определя "юрисдикцията"?

  Простичък въпрос - когато Законът, включая Върховният, се определят и гласуват изцяло политически - как може да се тръшкате за решение, което е в синхрон с мнозинство от над 80% от гражданите?

  Ми това е повече от прословутите 2/3 за всякакви приемания и изменения на Конституции, а на вас ви било "неюридическо"!

  Прочее ... кой беше СуверенЪТ?
  Че май нещо сте забравИли в неотроцкисткото си рвение ...

 12. 12 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Чиста псевдологика. Още в древността един рекъл: "Човек, това е двуного без пера!"
  Тогава друг му донесъл оскубана кокошка и я нарекъл "човек" ;-)
  Всички много добре знаем кой е "мъж" и коя "жена".

 13. 13 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Ей, добре че е КС, след това решение няма да остане и един пе*ал в православната ни родина, ще сме досущ като Русия, нашия светъл пример. :)

 14. 14 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  Как четем евтини манипулации. Със смях.

  ИК не решава нищо, но вкарва нещо... сори, че прозвуча толкова сексистко, че и анти хомо... :)

 15. 15 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1208 Весело

  Ще рИват, ще рИват, па ще свикнат☺😃😍😅😊

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 16. 16 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Това, което на български го превеждат като социален пол е всъщност социална роля на индивида в семейството и обществото, което значение е залегнало в ИК. Ако го разбират по този начин всички изписани глупости за джендъризация, трети пол, гейове и лесбийки щяха да бъдат напълно безпредметни.
  —цитат от коментар 5 на pamela


  Я да видим какво пише в енциклопедия Британика:
  "Gender identity, an individual’s self-conception as being male or female, as distinguished from actual biological sex. "
  По въпроси ,свързани с английският език, вярвам повече на енциклопедия Британика,отколкото на горепишещите.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 781 Неутрално

  До коментар [#11] от "xm...":

  Братле, правото не е демокрация. Това, че нещо не се харесва на 80% от населението, не означава, че е извън закона. В случая КС постъпиха елементарно, глупаво и в угода на управляващите и това е престъпление срещу демокрацията! Тази хора трябва да бъдат съдени и осъдени за измяна на републиката!

  No Pain No Gain
 19. 19 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2449 Неутрално

  Без значение от подбудите за това действие, конституционните съдии станаха за смях на човечеството не по-малко от онзи наш футболен съдия, свирил 3 несъществуващи дузпи в един международен мач. Рядко се среща конституционен съдия да преписва в становището си разкритията на някакъв "швейцарски диспечер" (сякаш испанският ни беше малко) за някакъв таен заговор за световен джендър-преврат, заседаващ на необитаем индонезийски остров.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 20. 20 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 596 Неутрално

  Мутропатриархализъм до дупка.Жената е да ражда.Мъжът е да бачка.Точка.п.п. Друго не ВИ е позволено!
  —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров


  Единствената причина жената да има нужда от специална защита е възможността и да ражда деца. Ами няма друг начин за продължаване на вида.Затова я има и специалната защита по време на бременността, раждането и отглеждането на деца. Мъжете не могат да раждат, поради която причина не се нуждаят от такава специална защита, просто имат по-малка ценност в този аспект. Жената като майка, основно отглеждаща децата има нужда от защита от насилие вътре в семейството именно заради ролята си на майка. Защото все още основният процент деца се отглеждат именно в семействата и е важно майката да не е подлагана на насилие Звучат грубо тия неща, ама е така..

 21. 21 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2880 Любопитно

  До коментар [#11] от "xm...":

  ".....как може да се тръшкате за решение, което е в синхрон с мнозинство от над 80% от гражданите?...."

  Извинете, с Иво Христов от БСП едни и същи 80% ли имате пред вид?

 22. 22 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3202 Весело

  Чиста псевдологика....
  —цитат от коментар 12 на balgariez

  Що, логично си е!

  Такава огромна хранилка умрЕ', че на наточилите и се свЕт им се вие!

  Покрай кюсканията още в началото за тази прословута Стамбулска пушина една съфорумка пусна линк страницата на "надзорниците", където бяха публикували годишния си доклад за Австрия. Официалният, а не преразкази.
  И там за Австрия си бяха поставили изискванията, които неминуемо трябва да изпълнят, за да "спазят Конвенцията". Та там на ония насилници им беше представена сметка от 2,5 млрд. евро - да, точно така - два и половина милирда евро! - с които да захранят от бюджета всякаквито му там нпо-та, та да се "подобряло положението".

  Е, ние не сме Австрия, но дори по най-назадничави сметки пак излиза, че нашенските хрантутници са се наточили за твърде тлъста сума. И бяха немалко - по оная "подписка", ако някой си я спомня, в "защита" и като "обосновка", бяха над 200 - да, над двеста! - нпо-та и "фондации". А те са "ящнички" и "пробивнички", когато опре да докопат "финансиране по проект". Особено либераЗки ...

  Та за изпуснатата обилна и дълговременна хранилка е воят ...

 23. 23 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3202 Весело

  До коментар [#21] от "Един препатил":
  А има ли разлика при една демокрация?

 24. 24 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3202 Весело

  До коментар [#18] от "Putarak":
  Драги, объркАл си се.
  Защото не говоримз а ЗАВАРЕНО положение, когато се спазва закона.
  Въпреки, че може да бъде променен, макар и не със задна дата.

  Но ние говрим за ПРОМЯНА НА ЗАКОНИ. Даже мн. ч.!

  И точно тук и за това важи "мнозинството", което не желае да променя законите!

 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3702 Неутрално

  До коментар [#18] от "Putarak":

  "Братле, правото не е демокрация. Това, че нещо не се харесва на 80% от населението, не означава, че е извън закона."

  Правилно. Иначе съдебните дела щяха да се решават с референдуми.

  Представям си какви щяха да бъдат резултатите.

  Не че сега - конкретно за важните дела - са по-малко абсурдни или идиотски...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2933 Неутрално

  Конституционния съд е огледало на прогнилата държава. Кое действа добре ?? Без да навлизам в същината на проблема интересна е тази редовна тактика за компроментиране на личностите ( не че са нещо морално). Това се повтаряше непрекъснато в тези 30 години. Идеята чрез " заставки" да се откажат хората да задават логически въпроси.
  Ако има държавна собственост - заставката беше нещо лошо и кражби ( не казвам че няма).
  Частната собственост създава ред и всеки довод в друга посока да се облече в "комунистически дрехи" . От там има няколко изречения ., които се повтарят непрекъснато. В Русия живеят негодни хора , защото ....така . В България ако се наречеш ДЕМОКРАТ ( вече си жрец от последна инстанция) . Голяма част от народа също е негодна защото са комунисти ( друг е въпроса че там също има бандити). Защо сме бедини .........., ами комунистите и Русия . Защо имаме ОЛИГАРСИ , ами комунистите и Русия . Защо имаме кражби и мутри , ами комунистите + Доган и Русия .... Това се изчерпа и малкото привърженици на някаква европейска алтернатива е ОТВРАТЕНА от лицемерието и двойните стандарти. Досаттъчно е малко да се поразходиш ИЗВЪН Банкя , и ще се види че напрежението ще ИЗБИЕ. Вероятно няма да ни харесва ...но след ОЛИГАРХИЗАЦИЯ в България винаги е следвал социален взрив.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Голям рев, голямо нещо. Дневник дълго още няма да се успокои и ни залива с едностранчиви мнения

 29. 29 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 524 Неутрално

  УВАЖАВАЙ МЪЖЕТЕ

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 30. 30 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Имам само един прост върпрос - какво търсят думи като "травестити, трансвестити, трансджендъри, педерасти, лесбийки" в конвенция, която е уж за защита на жените?
  П.П. Неразделна част от конвенцията е 70 страници обяснителен доклад.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 31. 31 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2880 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":

  Големи джендър напани, голямо нещо!...Но ИК се отече окончателно, колкото и да вият като гладни вълци в мразовита нощ срещу Месечината! Точка. ИК е в кошчето за боклук, където и е мястото!
  —цитат от коментар 17 на lz2


  Не бързайте приятелю, не бързайте. Не е точно така. Конституционните съдии, които обявиха, че Конвенцията противоречи на Конституцията не са чак толкова глупави. Като са се посукали да разсъждават върху понятието "пол" те са си отворили една мъ-ъ-ничка вратичка. А тя е, че Министерският съвет им е представил известния Ви превод на Конвенцията, където в чл. 3 в. "gender" е преведен като "пол". Да, ама това не е така. На други славянски езици "gender" е преведен като "род". На полски е преведен като "социално-културен пол". На чехски не е преден, а е казано "под понятието "gender" се разбира....". Подобно е положението и в превода на руски "..."гендерный" означает...". Та ако задуха друг вятър и им бъде представен друг превод да могат да вземат съответното - отново - правилно решение. Няма да им е за първи път. Затова не бързаяте - Конвенцията ще бъде ратифицирана. И то навярно по-скоро отколкото дори и аз си мисля.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 286 Неутрално

  Сега всички взели грантаджии ще ни се изредят, да ни убеждават колко поръчково е действал КС и как те са по-умни от всички. :-) Разбира се, заради проекта, които америка за България изпълнява в Дневник, ще им бъде дадена трибуна по 3-4 пъти. Разбира се, на никой с различно мнение няма да бъде дадена трибуна. Напоследък нормална журналистическа практика и особено жалка картинка. :-)

 34. 34 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Мутропатриархализъм до дупка.Жената е да ражда.Мъжът е да бачка.Точка.п.п. Друго не ВИ е позволено!
  —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров


  ... що! тебе некой джендър ли те е родил? Много злост, много нещо... да не си инвалид по рождение или ранно детство...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 35. 35 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1630 Неутрално

  До коментар [#24] от "xm...":

  А нещо за правата на малцинствата ?

 36. 36 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#17] от "lz2":
  —цитат от коментар 31 на Един препатил


  Та колко пъти КС си е променял решението в историята на България, само да ни светнеш?

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 37. 37 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 581 Разстроено

  Това, което на български го превеждат като социален пол е всъщност социална роля на индивида в семейството и обществото, което значение е залегнало в ИК. Ако го разбират по този начин всички изписани глупости за джендъризация, трети пол, гейове и лесбийки щяха да бъдат напълно безпредметни.
  —цитат от коментар 5 на pamela


  Никой вече не се интересува какво пише в ИК. Важното е клетите идиоти да покажат на всички че са против еврогеювете и да ни отдалечат от ЕС. Мисията е изпълнена.

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 38. 38 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2880 Любопитно

  Абе, този казал, онзи казал... Предполагам, че на всички е направило впечатление, ама аз все пак да попитам: Къде е Бойко Борисов? Той е подписал Конвенцията, той я предложи за ратификация, той енергично я защити (приказката, че тези, които са против Конвенцията искат да си бият жените той я пусна), той я оттегли защото не искал да я налага силово (в смисъл с мнозинство в парламента - защо на това му казва силово не зная), че за да има време да се обясни на хората кое и какво е и да се постигне съгласие (те хората затова го избирали - защото винаги търсел съгласието), той изведнъж измисли да пита Конституционния съд (можеше да го пита още преди да предлага ратификацията). Няма ли и той сега да каже нещо по въпроса? Още повече, че на Корнелия Нинова не мож й затвори устата от два дни.

 39. 39 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  До коментар [#16] от "musashii":
  Това е едно от значенията. Ето друга дефиниция:
  the state of being male or female (typically used with reference to social and cultural differences rather than biological ones).
  и още една
  Gender is the state of being male or female in relation to the social and cultural roles that are considered appropriate for men and women
  Демек, "социална роля" е значението, което са имали предвид в ИК ако наистина се вникне в духа на конвенцията.

 40. 40 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  До коментар [#11] от "xm...":".....как може да се тръшкате за решение, което е в синхрон с мнозинство от над 80% от гражданите?...."

  Извинете, с Иво Христов от БСП едни и същи 80% ли имате пред вид?
  —цитат от коментар 21 на Един препатил


  Да.

  Мина времето, когато 2% определят битието на останалите.

  А 80%- хубави, лоши- са си 80%.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 41. 41 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  Не съм специалист по Конституционно право и само няколко семестъра съм учил право,
  но според мен във всички мнения в статията прозира опит за манипулация.

  Първо, анализаторите по презумция изхождат от възможността, авторите на Конституцията през 1991 година посочвайки "жена и мъж" да са имали и нещо друго предвид, освен биологични жена и мъж и затова тълкуването на КС да е неправилно. Това е толкова нелеп, аргумент, че няма смисъл да се коментира.

  Второ, текстовете в Конституцията на РБ са напълно ясни, че биологичните особености на жената, определят нейната роля на съпруга, родилка и майка, с произтичащата от това необходимост от грижа за особена защита, финансова помощ при раждане, отпуск и т.н.
  Колкото и да му се иска на някой космат задник да е жена и родилка, няма как да стане, биологията не позволява.
  Абсурдно е да се смята, че в случая авторите на Конституцията може да са имали нещо друго предвид в тия текстове, освен традиционните противоположни полове - мъж и жена. Биологичния пол на жената е неразривно свързан и определя социалната й роля, не нечие желание.
  Трето...

 42. 42 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Абе, този казал, онзи казал... Предполагам, че на всички е направило впечатление, ама аз все пак да попитам: Къде е Бойко Борисов? Той е подписал Конвенцията, той я предложи за ратификация, той енергично я защити (приказката, че тези, които са против Конвенцията искат да си бият жените той я пусна), той я оттегли защото не искал да я налага силово (в смисъл с мнозинство в парламента - защо на това му казва силово не зная), че за да има време да се обясни на хората кое и какво е и да се постигне съгласие (те хората затова го избирали - защото винаги търсел съгласието), той изведнъж измисли да пита Конституционния съд (можеше да го пита още преди да предлага ратификацията). Няма ли и той сега да каже нещо по въпроса? Още повече, че на Корнелия Нинова не мож й затвори устата от два дни.
  —цитат от коментар 38 на Един препатил


  Не бързай драги. Точно преди година и 3 месеца всички цоциалист на курнелия, които с пяна на уста сега подлаждат истрията срещу ИК се подписаха за приемането и :)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 43. 43 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#16] от "musashii":Това е едно от значенията. Ето друга дефиниция:the state of being male or female (typically used with reference to social and cultural differences rather than biological ones). и още еднаGender is the state of being male or female in relation to the social and cultural roles that are considered appropriate for men and women Демек, "социална роля" е значението, което са имали предвид в ИК ако наистина се вникне в духа на конвенцията.
  —цитат от коментар 39 на pamela


  Глас в пустиня ;) Не е като да не сте права, но какво от това ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 45. 45 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  Мутропатриархализъм до дупка.Жената е да ражда.Мъжът е да бачка.Точка.п.п. Друго не ВИ е позволено!
  —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров


  Ами пробвай ти да раждаш като не те устройва

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  "За конституционните съдии излиза, че единствената социална роля на биологичната жена е да бъде майка. Поради това социалната роля се явява един вид функция на биологията – едно същество не е нужно да е човек и да живее в общество, за да бъде майка. (От друга страна, една жена може да бъде майка, без да е биологическа майка – нещо, което също е убягнало от вниманието на Конституционния съд.) Те не предвиждат, че една жена може да има и други социални роли, които не са биологично детерминирани – например да е конституционна съдийка. Въпреки че в състава на Конституционния съд има точно пет жени, всички те очевидно смятат, че единствената им социална роля е да бъдат майки. Затова и са отсъдили, че Истанбулската конвенция е противоконституционна."Един интелигентен човек струва колкото 100 идиота.Не колкото 100 - колкото 1,000.Браво на тази жена, която с една проста логическа операция показа на "жените" в КС какви лицемерни и глупави патки са.Нация, която не цени интелигентните си хора, а смята, че ИДИОТИТЕ са винаги ПРАВИ, понеже са ПОВЕЧЕ, е загубена и обречена.
  —цитат от коментар 4 на Norman Granz


  Ти нали на предишната статия се предаде бе
  Сега що ме убеждаваш че си и умен

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 871 Неутрално

  😂😂😂

  Мома, връщай 12 и 12А!
 50. 50 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  "...едно същество не е нужно да е човек и да живее в общество, за да бъде майка. "...
  Браво на тази жена, която с една проста логическа операция показа на "жените" в КС какви лицемерни и глупави патки са.
  —цитат от коментар 4 на Norman Granz


  Наистина хитро, по логиката на тая умница, всеки мъж трябва да може да се ожени и за коза или овца, която да му бъде съпруга, виж за биологична майка на децата му малко ще е трудно и неудобно ще се получи някак си. :)
  Как това помага в борбата с домашното насилие, за мен остава загадка.
  Мълчат оглушително и защитниците на ИК как узаконяването на джендърите и еднополовите бракове е борба с насилието срещу жените. Но иначе са много умни де, нищо лошо не казвам... :)

 51. 51 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  С подобни абсолютни глупости, граничещи с безумие защитниците на ИК ще успеят да отблъснат от себе си и каузата си дори и хората без твърдо мнение за или против.

 52. 52 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  Без да имам каквато и да е компетентност, от общи съображения, публикуваното ми изглежда много по–логично от радостните възгласи на подкрепилите решението на съда.
  —цитат от коментар 10 на stedim


  Общите съображения вече в портмонето ли са

 53. 53 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  Ха-ха! Наистина КС е въвел трети пол, освен ако от тълкуването не следва, че жената, която не е биологична майка (по избор или поради проблеми с фертилността) всъщност е мъж. Аз го изтълкувах по втория начин, защото, пак според КС, полът е бинарен. Но това, което Юлиан Попов казва - че съдът е базово неграмотен - всъщност е основният проблем. Ето и тук един юрист от месеци повтаря една и съща дефиниция на джендър (само първото изречение), която (за хората, които са чели тази проблематика) е очевидно, че не разбира. Ами с такива хора - толкова. После, защо страната се обезлюдявала?Защото интелигентните българи не желаят такива като конституционните съдийки (не-жени според собственото им решение) да определят съдбата им и тази на децата им.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 54. 54 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Обаче е много смешно, как след всяка статия по върпосът, форумния рашибозук регира сякаш са го заплашили с кастрация ;) Браво, Дневник!
  —цитат от коментар 46 на danvan  До коментар [#46] от "danvan":

  Наистина е чудно, как успявате да се мобилизирате, толкова бързо.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 56. 56 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5627 Неутрално

  Съгласна съм с Елисавета Белобрадова, че "жените изоставиха жените".

 57. 57 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Когато оборваш решение на конституционни съдии, подписът “дневник” е не на място. Сложете становището на юрист с име и квалификация в материята. Ще сложите, ама друг път! Кой авторитетен спелиалист по КП ще сложи името си под такова становище! И кой даде право на госпожата белобрадова да говори от името на жените? Кои точно жени я упълномощиха? Като искате сериозно, финансирайте едно допитване до жените за позицията им спрямо стамбулската, сложете резултатите на масата и тогава да говорим. Ако искате разговор. Ако сте на вълна “пропаганда и агитация”, давайте в същия дух!

  Мърфи е оптимист!
 58. 58 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Весело

  Големи джендър напани, голямо нещо!...Но ИК се отече окончателно, колкото и да вият като гладни вълци в мразовита нощ срещу Месечината! Точка. ИК е в кошчето за боклук, където и е мястото!
  —цитат от коментар 17 на lz2


  "Напани"? Теб често ли те напАва? А конвенцията поду ли се или се отТече? Питам, защото в статията се говори за грамотността на отхвърлящите конвенцията.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 59. 59 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3702 Неутрално

  До коментар [#53] от "7777":

  "Но това, което Юлиан Попов казва - че съдът е базово неграмотен - всъщност е основният проблем."

  Когато държавата се управлява от неграмотни, недобросъвестни и - като цяло - долнопробни хора, формата на държавно управление се нарича какистокрация.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 60. 60 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  [quote#43:"danvan"][/quote]

  И ти се предаде лесно
  Къде ви намират такива
  Еми 2-3 гласа сте в пустиня
  Къде сте тръгнали тогава

 61. 61 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Любопитно

  [quote#11:"xm..."][/quote]

  Интересно, ако 80% от населението е съгласно да избием всички русокоси (или която и да е група по-малка от 80%), Вие ще се съгласите ли?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3702 Неутрално

  До коментар [#61] от "7777":

  "Интересно, ако 80% от населението е съгласно да избием всички русокоси (или която и да е група по-малка от 80%), Вие ще се съгласите ли?"

  Естественият лидер на лумпенпролетариата в България - Слави Трифонов (който освен чалгаджийските си занимания провеждал "кастинг" за читави политици, моля ви се!) - се беше произнесъл, че АКО НАРОДЪТ РЕШИ, ВСИЧКИ ЩЕ ХОДИМ СЪС ЗЕЛЕНИ ГАЩИ.

  Наистина е време да се въведе някакъв образователен ценз или психометричен изпит за участие в изборите и изобщо в демократичните процеси.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 788 Весело

  Е може ли само ДВЕ статии за ИК днес? Стегнете се, де! Трябва да пляскате най-малкото по 5 статии всеки ден, и по 10 на Коледа и Великден.

 64. 64 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1557 Весело

  Най-смешният аргумент от всички е, че джендърите били факт, който не можем да пренебрегнем (никой не твърди, че не съществуват, ама карай) и легализирането им ще помогне в борбата с домашното насилие срещу жените. Нерде Ямбол, нерде Стамбул, ама когато целите го налагат, може и да се правиш на опериран от логика и това те прави много цивилизован и модерен според някои хора...

 65. 65 Профил на Aldi Mitov
  Aldi Mitov
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#30] от "Мизийски ☦":

  Къде бе бай Х.? Къде в конвенцията пише за тия неща? Защо говориш глупости?

 66. 66 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2883 Весело

  Цитат от решението на КС:

  "В Конвенцията чрез дефинирането на пола като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола - мъж и жена като биологично детирминирани. Ако обществото обаче загуби способността да прави разлика между жена и мъж,борбата срещу насилието над жени остава само формален,но неизпълним ангажимент."

  Ха,и какво излиза,че Конвенцията улеснява насилието над жените!

 67. 67 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  [quote#11:"xm..."]
  —цитат от коментар 61 на 7777
  Интересно, ако 80% от населението е съгласно да избием всички русокоси (или която и да е група по-малка от 80%), Вие ще се съгласите ли?[/quote]

  А ако само 2 % от населението поиска същото ко праим тогава

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 69. 69 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Аз ако бях на тея хора, вместо да се мъча да дращя памфлети, щях в знак на протест да си сменя гендера.

 70. 70 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3912 Весело

  До коментар [#50] от "Котаракът на Шрьодингер":

  и за коза или овца, която да му бъде съпруга
  ========
  Какво ви сториха животните, че ги обиждате..... 🐐

  Bukalemun
 71. 71 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 543 Весело
  До коментар [#59] от "Norman Granz":
  Нещо "грамотните и умните " все морални победи жънете то от умност ще да е

  гошо
 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Весело

  До коментар [#61] от "7777":"Интересно, ако 80% от населението е съгласно да избием всички русокоси (или която и да е група по-малка от 80%), Вие ще се съгласите ли?"Естественият лидер на лумпенпролетариата в България - Слави Трифонов (който освен чалгаджийските си занимания провеждал "кастинг" за читави политици, моля ви се!) - се беше произнесъл, че АКО НАРОДЪТ РЕШИ, ВСИЧКИ ЩЕ ХОДИМ СЪС ЗЕЛЕНИ ГАЩИ.Наистина е време да се въведе някакъв образователен ценз или психометричен изпит за участие в изборите и изобщо в демократичните процеси.
  —цитат от коментар 62 на Norman Granz

  Хубаво, че и кандидат-диктаторчетата ни са с миролюбиво въображение.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 74. 74 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2093 Неутрално

  Каквито съдиите такова и тълкуването, като дявола евангелието, според настоящата политическа конюктура. Ден да мине самун да загине!

 75. 75 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Любопитно

  [quote#67:"Jesuit"][/quote]

  Ти какво би направил?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 76. 76 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Неутрално

  [quote#67:"Jesuit"]
  —цитат от коментар 75 на 7777
  Ти какво би направил?[/quote]

  Нема кво да си меткаме тия проценти
  Твоите са 2
  Моите са 80
  А народът не е глупав и това дето ти го предлагаш просто няма да му хрумне

 77. 77 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1851 Весело

  Хахахаха този господин-госпожа на снимката вдясно зад плаката "домашното насилие засяга всички" какви хубави ботушки има а?

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 78. 78 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1557 Весело

  До коментар [#30] от "Мизийски ☦":

  "Имам само един прост върпрос - какво търсят думи като "травестити, трансвестити, трансджендъри, педерасти, лесбийки" в конвенция, която е уж за защита на жените?
  П.П. Неразделна част от конвенцията е 70 страници обяснителен доклад."

  Няма смисъл да питаш защитниците на ИК, мълчанието ще е оглушително. Нямат нищо общо тия със защитата на жените, това е само параван, за да се легализират тия групи, както и браковете между тях и законово да ни отнемат правото да ги възприемаме такива каквито са биологично.
  Това е все едно да искат да подпишем Конвенция за правото на всеки човек да получи лекарска помощ, обаче да легализираме дрогата.

 79. 79 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 719 Любопитно

  До коментар [#41] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Ами с твоите съждения сам доказваш необходимостта от приемането на Истанбулската конвенция.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 80. 80 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2883 Неутрално

  Каквито съдиите такова и тълкуването, като дявола евангелието, според настоящата политическа конюктура. Ден да мине самун да загине!
  —цитат от коментар 74 на Таралеж  До коментар [#74] от "Таралеж":

  1. Всеки съдия тълкува различно закона. И няма как да е иначе.
  2. ВСИЧКО е политика.

 81. 81 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1851 Весело

  Мутропатриархализъм до дупка.Жената е да ражда.Мъжът е да бачка.Точка.п.п. Друго не ВИ е позволено!
  —цитат от коментар 2 на Боян Таксиров


  Напротив може и да се пляскате по дупетата и дупките. Никой не ви е забранил.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 82. 82 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  До коментар [#76] от "Jesuit":

  Действително няма какво да се занимаваме с процентите. Аз не бих се съгласила да избият никой, защото е малцинство, независимо дали 80% или 2% настоявата за това и независимо дали закон позволява да бъдат избити. Самият факт, че Вие се заигравате с проценти е показателен.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 83. 83 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2880 Неутрално

  До коментар [#32] от "Нагъл Визионер":

  Препоръчал съм Ви като си извадите главата дълбоко изпод опашката на коня да си изплаквате устата. Не ме слушате и това си е!

 84. 84 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 719 Разстроено

  До коментар [#59] от "Norman Granz":

  Всъщност това е азбучен пример на ефктът на Дънинг-Крюгер.
  Това е когнитивна склонност, при която неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 85. 85 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#41] от "Котаракът на Шрьодингер":Ами с твоите съждения сам доказваш необходимостта от приемането на Истанбулската конвенция.
  —цитат от коментар 79 на Rhapsody of Fire


  Я конкретизирай нещо че много общо си се изказал
  Като ти гледам ника и ти си парче революционер

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1851 Весело

  До коментар [#17] от "lz2":
  —цитат от коментар 31 на Един препатил


  "На полски е преведен като "социално-културен пол"
  Точно така такова понятие няма в КРБ ако ми покажеш къде е в КРБ веднага ставам джендър

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 88. 88 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#76] от "Jesuit":Действително няма какво да се занимаваме с процентите. Аз не бих се съгласила да избият никой, защото е малцинство, независимо дали 80% или 2% настоявата за това и независимо дали закон позволява да бъдат избити. Самият факт, че Вие се заигравате с проценти е показателен.
  —цитат от коментар 82 на 7777


  Ти така ли я разбираш демокрацията
  Твоите 2 и моите 80 тежат еднакво
  Е нагла си

 89. 89 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 306 Неутрално

  Поздравления за Светла Енчева относно мнението и за решението на КС! Много грамотен и смислен коментар въпреки, че не е юристка.

 90. 90 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Неутрално

  И тези празни червени тикви / 8-те / наричат себе си съдии и юристи. Жалкото е, че тяхното малоумно, поръчково решение лепва петно върху цялата държава и нация. Тези нищожества трябва да бъдат лишени от правото да упражняват тази достойна професия. И трябва да са доволни, ако не лежат в затвора за корупция и злоупотреба със служебно положение.
  —цитат от коментар 86 на валентин николов


  Като не ти е изгодно нещо викаш да ги пратим в затвора
  Да ги оплюем и лишим от препитание
  Тоталитарно та дрънка
  Я дрънни 2 валериана по добре

 91. 91 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 358 Неутрално

  Ако и някой да е гей, джендър или травестит това решение отхвърля един документ който да ги равнопостави. Те няма да изчезнат,просто се отхвърля конвенция за равни права.Това е нередно защото първо всички се хора. Преди пол, социална роля и прочие.
  Остава за сметка на няколко комунистически фатмака в борба за "морала' и т.нар.обществено мнение.
  Сакън тука на Балканите да не направи м една крачка напред.

 92. 92 Профил на sporta
  sporta
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#62] от "Norman Granz":

  И как става ? Слушаме мяцкането на всеки от КОТАРАЦИТЕ ? Правилно го казва Слави за гащите. Демокрацията е управление на мнозинството. Хубава традиция са имали древните гърци. Ако може да се разкара "някой олигарх без обяснения е много добре" за демокрацията - остракизъм (Клистен) . Обяснението е просто ...представлява опасност за демократичното устройство на полиса!

 93. 93 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Каквито съдиите такова и тълкуването, като дявола евангелието, според настоящата политическа конюктура. Ден да мине самун да загине!
  —цитат от коментар 74 на Таралеж


  Тя ИК всъщност е от дявола
  Съдиите просто са го казали

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 358 Неутрално

  До коментар [#92] от "sporta":

  За нищо я нямате тая демокрация.Изобщо не е никакво управление на мнозинството а управление даващо равни права според закона и гарантиращо свобода и равни права.и никой не може да се разкара без обяснение защото е насилие и незаконно.
  Що не си седите на село или в гимназията.

 97. 97 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 306 Неутрално

  Брех, брех..всичките писачи на евтини либералистични пасквили за миг станаха капацитети по конституционно право.
  —цитат от коментар 27 на von_seeckt


  Старши, ти знаеш ли какво означава констиеуционно право?

 98. 98
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 99. 99 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2297 Неутрално

  До коментар [#88] от "Jesuit":

  Либералната демокрация не позволява избиването на малцинства, дори мнозинството да го желае,

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 100. 100 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#62] от "Norman Granz":И как става ? Слушаме мяцкането на всеки от КОТАРАЦИТЕ ? Правилно го казва Слави за гащите. Демокрацията е управление на мнозинството. Хубава традиция са имали древните гърци. Ако може да се разкара "някой олигарх без обяснения е много добре" за демокрацията - остракизъм (Клистен) . Обяснението е просто ...представлява опасност за демократичното устройство на полиса!
  —цитат от коментар 92 на sporta


  Винаги ми е било забавно, как комсомолците като теб разбират демокрацията...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK