Българите имат недоизбистрена социално-полова идентичност

Кадърът е от инициативата "Извърви километър в нейните обувки", която поставя проблемите с домашното насилие над жени

© Юлия Лазарова

Кадърът е от инициативата "Извърви километър в нейните обувки", която поставя проблемите с домашното насилие над жениРазбира се, че позицията на Корнелия Нинова в подкрепа на "традиционните семейни ценности" е травестия. Защото според основателя на съвременната левица, Карл Маркс, точно традиционният модел на общество подлежи на унищожение, включително "буржоазното семейство", бидейки затвор за жените. Разбира се, че решението на Конституционния съд против Истанбулската конвенция е позорно, защото разпространява не юриспруденция, а реакционна идеология, имаща за цел обслужването на управляващата партия.


И, разбира се, е очевидно, че мнозинството българи са дотолкова разтревожени от целия спор покрай тази конвенция, че единствени в света префасонираха думата "джендър" ("род") така, че да обозначава традиционното "педераст". Вслушайте се в разговорите по улицата и в бакалиите: "Мани го тоя джендър... Глей го тоя джендър на к’во прилича...". Или, по Валерия Велева – след като защитихме българщината, отхвърляйки конвенцията, трябва да сме готови да се борим срещу "европейските джендъри", които скоро ще нахлуят тук да ни наказват...


Щом една дума може трайно да промени значението си за половин година, значи общественото мнение вече е заело страна. Произнесло се е. В случая – против "джендърите". Това е факт и той трябва да бъде анализиран, за да можем да разберем,
какво се случва в главите на обществото, в което сме избрали да живеем


Има лесни подходи. Например Манол Глишев: "Средният българин не е европейски консерватор; той е продукт на битовия османлък." Ако обаче средният българин беше само това, то страната, в която живеем, щеше да изглежда по съвършено различен начин. Ще рече: по-сложно е. Тук на помощ идват т.нар. ценностни изследвания, т.е. онези количествени и качествени "сондажи", които разкриват в какво вярва дадено общество, кое смята за добро и кое – за зло. И т.н.


На основата на подобни изследвания двамина известни анализатори, американецът Франсис Фукуяма и холандецът Хеерст Хофстеде, ни предлагат рамка, в която можем да се поставим – "ние, българите". За да видим, какво се случва по-конкретно вътре в тази рамка, можем да се опрем на наскоро излезлите данни от общоевропейско изследване на ценностите, провеждано в България от Нов български университет (НБУ) и "Алфа рисърч" (АР).


Според Фукуяма равнището на доверие към непознати е онзи главен фактор, който определя дали едно общество е модерно, развито, спокойно и доброжелателно към непознатото, или обществото е изостанало, неразвито, фрустрирано и уплашено от всичко непознато. Според неговата "карта" на Европа най-високи са нивата на доверие в северните и северозападните страни (т.нар. протестантски). Те са и най-развитите и модерните. Колкото повече се придвижваме в южна и източна посока, т.е. към България, толкова по-ниски стават равнищата на доверие; и толкова по-малко развити, по-старомодни и по-нещастни са обществата. И по-враждебни към всичко ново и непознато.


Данните от изследването на НБУ/АР недвусмислено подкрепят Фукуяма. Над


80 на сто от българите смятат, че не може да се има доверие на "повечето хора"


(процентът пада под 80 при поколенията 18 - 40). Такава мащабна липса на доверие веднага ни казва, че сме крайно подозрителни и не гледаме с добро око на нищо, което привиждаме като "ново" или "непознато". Оттук – отношението на масата българи към "джендърите".


Не можем обаче да спрем анализа тук, защото картината е все още прекалено едра, без подробности; а в тях, както е известно, се крие дяволът.


Повече подробности ни дава подходът на Хофстеде. Преди около четвърт век той става известен с "карта" на Европа, силно наподобяваща онази на Фукуяма. Само че Хофстеде мери друго – "локус на контрол". Ще рече: доколко отделните хора сами вземат решенията си и си налагат самодисциплина в поведението; и доколко тяхното поведение и дисциплина идва от място ("локус"), който е извън тях?


Според Хофстеде, колкото повече в Европа се придвижваме на север и на запад, толкова повече "локусът на контрол" е вътре в самите хора. Колкото по-близо сме до юга и изтока, толкова повече хората правят онова, която им казва някой друг – подчиняват се не на своята, а на чужда воля.


При Хофстеде, както и при Фукуяма, българите сме най-зле: в най-малка степен зависим от собствените си решения и в най-голяма степен очакваме някой друг да ни казва какво да правим. Това обстоятелство, разбира се, ни прави крайно уязвими на популизма. Склонни сме да дадем власт над своите мисли и действия на най-силно викащия, предлагащ най-лесни решения. Затова бяхме


сред първите в Европа, които си избрахме популист за "началник" в лицето на Бойко Борисов


Миналата година Хофстеде ни даде по-разгърната картина на нас си. Изводите подкрепят казаното дотук, в повече подробности:


*...хората приемат един патерналистичен йерархичен ред... Подчинените индивиди очакват да им бъде казано какво да вършат, а идеалният ръководител трябва да бъде благоразположен автократ.


Според данните на НБУ/АР около 60 на сто (т.е. с малки разлики според възрастовите групи) от българите са съгласни с твърдението: "Да има силен водач, който да не се занимава с парламент и избори."


*...високо предпочитание на избягване на несигурност. Страни с висок показател Избягване на несигурност поддържат твърди правила на вярванията и поведението и са нетолерантни към извън общоприетите поведение и идеи.


Според данните на НБУ/АР в последните десет години значително е намаляла онази група от населението, която възпитава в децата си качества като "независимост" и "въображение" – все качества, които разклащат споменатите от Хофстеде "твърди правила на вярванията и поведението". И така, разбира се, общественото мнение се затваря по отношение на нововъведения в правилата и вярванията.


*...силно въздържаща се култура... Хората с такава ориентация имат възприемане, че действията им са ограничени от социалните норми, и чувстват, че задоволяването на собствените нужди е нещо погрешно.


По тази линия би трябвало да сме послушни, скромни (не-натрапващи се) и не-егоистични (алтруистични); но нещата стоят по-сложно. Според НБУ/АР нямат и 20 на сто българите, които искат да внедрят в децата си качеството "послушание". А едва 14-16 на сто са склонни да възпитават децата си в дух на алтруизъм (не-егоизъм). Тук виждаме някакъв потенциал за изработване на собствено мнение.


В крайна сметка обаче в сравнение с по-стари страни - членки на ЕС, ние искаме твърди правила, налагани върху нас от някой друг (т.е. не от нас самите), и гледаме с подозрение на всичко непознато в нашата провинциална вселена. Затова масово повярвахме на обясненията на социалисти и националисти, че ако подкрепим Истанбулската конвенция, някаква зловеща тайна организация от джендъри на име "Гревио" ще плъзне из детските градини, за да направи децата ни "обратни".


Можем да спрем анализа и тук, както можехме още с Фукуяма, но възниква още един въпрос, който не е дискутиран подробно нито от него, нито от Хофстеде. А именно:


Кое прави половата идентичност на българина толкова крехка


та той наистина да вярва, че ако някой обясни на децата му, че по света бродят и хомосексуални хора, то децата мигом ще станат "джендъри"?


Хофстеде дава индикации, че българското общество е по-скоро "женствено", отколкото – "мъжествено": Едно женствено общество е това, в което качеството на живота е признак за успех и отделянето от тълпата не се почита. Фундаменталният въпрос тук е какво мотивира хората - да бъдат най-добрите (мъжествени) или да харесват това, което правят (женствени).


Това не ни казва обаче кой-знае какво по отношение на крехкостта на сексуалната идентичност при българите. Принудени сме да се заровим в данните на НБУ/АР, в които парадоксите се редят един след друг.


Според противниците на Истанбулската конвенция българите не приемат "джендърството", защото са религиозни. И наистина, според данните на НБУ/АР религията е "много/доста важна" за около 60 на сто от българите. Само че това не е вярно; тук българите послъгват. Не повече от 10 процента от тях (и по-малко сред по-младите) правят онова, което правят религиозните хора: да посещават църква поне веднъж седмично. Почти 60 на сто се черкуват само по празници или по-рядко.


Да не говорим за съдържанието на декларираната религиозност. Около 80 на сто твърдят, че вярват в Бог; но между 60 и 70 на сто не вярват в задгробния живот, който е носещата греда във всяка монотеистична религия. Двойно повече са мюсюлманите, които вярват в задгробния живот, отколкото са християните.


Излиза, че "православната идентичност" на българина е доста колеблива, да не кажем – бутафорна. И следователно православните носят вътрешен страх, че тази им идентичност сравнително лесно може да бъде преобърната от външен натиск (външен "локус на контрол"). Поставен в едно сравнително "женствено" общество, този факт разкрива колебливата основа на всяка идентичност, включително сексуалната.


Отговорите на българите на собствено "джендърски" въпроси (т.е. относно социалните роли на мъжете и жените) разкриват още и още парадокси и несъответствия.


От една страна, българите отговарят напълно модерно ("либерално") на въпроса дали споделянето на домакинската работа (т.е. и мъжът да мие чинии) прави брака успешен - съгласни са около 80 процента. Отново над 80 на сто отхвърлят твърдението, че "ако майката има платена работа, това не е добре за децата". В тези отговори не виждаме "традиционни ценности", насочени против "джендърската идеология". Българите изглеждат напълно модерни хора.


Само че, както при религията, и тук има скрита картинка, т.е. колеблива, несигурна идентификация. Между 65 и 70 на сто от българите (по-малко в по-младите групи) са съгласни с провокативното твърдение, че: "Да се работи е добре, но това, което повечето жени в действителност желаят, е дом и деца." Ще рече: всъщност дори работещите жени биха предпочели да си стоят в кухнята. Хем е добре да работят, хем за тях самите би било по-добре да си стоят покрай печката.


Около 60 на сто от мъжете и половината от жените са съгласни с още по-провокативното твърдение: "Задължението на мъжа е да печели пари, задължението на жената е да се грижи за дома и семейството."


Социалните роли на половете, присъщи на XIX век, са дълбоко закодирани в българина, но на декларативно ниво той все пак предпочита да отговаря така, че да не излезе "прост".


Джендър идентичността на българина се оказва точно толкова крехка – и лесна за застрашаване – колкото е религиозността му.


В крайна сметка


"българинът" се оказва хермафродитно, травестиращо обществено животно


Много иска да се подчинява на външна на себе си воля – на силния на деня, на "традицията", на ограниченията на приетите религиозни и социални норми. Върху това заложиха противниците на Истанбулската конвенция. Същевременно обаче "българинът" формира женствено общество, дълбоко в себе си не обича да се подчинява и се страхува, че ако заявява открито своя "битов османлък", ще изглежда провинциален и ще стане за смях.


Всичко това го кара да се чувства несигурен, раздвоен, колеблив в идентичностите си и парадоксален в заявките си. Страхът от непознатото се смесва със страха от себе си – с обоснованото подозрение, че не знаеш кой си, че не си устойчив в своите избори, че всеки момент някой външен може да те накара да станеш нещо друго.


А това пък на свой ред формира онази нестабилна психологическа смес, от която изскачат т.нар. социални паники – внезапно избухващи, ирационални фобии, насочвани към някакви външни "врагове", но всъщност симптоми за тежкия собствен страх, че не знаеш кой си. Всеки си произвежда чудовища според това коя от неговите идентичности е най- крехка. Англичаните родиха социална паника по повод "чужденците", тъй като имат проблем с националната си идентичност. Унгарците произвеждат истерия по повод мигрантите, тъй като имат проблем с идентичността си на "стари" европейци (т.е. за разлика от сравнително наскоро пристигнали маджари).


А българите произведоха паника по повод "джендърите", защото имат недоизбистрена социално-полова идентичност.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (395)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1797 Весело

  Удари келепира (гранта, както е модерно) рано рано Дайнов😂😃😄

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2179 Весело

  Е, колко да енедоизбистрена? Всичко е ясно —кьосето не е мъж, мъж с дълга коса е пед.ал, же а без ци.ци не е жена, мъжете не плачат а на жените трябва да се става в трамвая и да се плаща сметката в заведението. Какво тука не е ясно?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4217 Весело

  Каква объркана интелектуалност струи още във част от заглавието - "...недоизбистрена социално-полова идентичност"!? След това се продължава с "травестия", "реакционна идеология", и се достига до цитиране на Манол Глишев (кой пък е този)?!
  Дайнооф, Дайнооф....

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Не знам холандеца и японеца какво точно са изследвали, ама не съм съгласен. В Испания, Гърция и Южна Италия ще ви посрещнат на масата си като непознат и ще ви скъсат от ядене и пиене. Само трябва да умеете да се впишете. Докато в северните държави и 20 години да живеете винаги ще гледат на вас като другоземец. Те помежду си са студени, а към чужденци - съвсем.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2118 Неутрално

  ''...че единствени в света префасонираха думата "джендър" ("род") така, че да обозначава традиционното "педераст"...''


  муахахахаха

 9. 9 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1611 Неутрално

  Тук Генчо е прав - все още не сме си отговорили като народ и общество на фундаменталният въпрос :"Кой/кои сме аз/ние, българите!!!
  И докато не си отговорим ще се лутаме и ще ни лашкат....

 10. 10 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4217 Неутрално

  До коментар [#6] от "niakoi_si":

  Вярно е, че в Испания и Италия ще те нагостят като скъп гост, но това не значи, че ще те приемат като един от тях, оставаш си чужденец, дори и след 20 години...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 11. 12 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  "Има лесни подходи. Например, Манол Глишев: "Средният българин не е европейски консерватор; той е продукт на битовия османлък."Ако обаче средният българин беше само това, то страната, в която живеем, щеше да изглежда по съвършено различен начин. "

  Съвсем точно е твърдението че масовият българин е ориенталец по душа. И страната изглежда именно по съответния начин, със съответната социална и икономическа структура. И култура.
  Далеч от Европа, от европейските ценности и идеали.

  И точно тази ориенталска същност и усещания се опитва да яхне вълната популистки политици, нагодила се към битовистичната ориенталско - патриархална българска душа.
  На тази база се градят и опитите за изфабрикуване на идентичност, като контрапункт на обединението на база на принципи, ценности и идеали, което трябва да се забрави, защото ако се случи, това би създало гражданско общество, което от своя страна би поставило под въпрос статутквото.

  Затова вместо гражданско обществно, върхушката строи селско общество!
  Което общество да яде миризливите кебапчета на върхушката.

  Във всеки смисъл.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: www.unbrain.eu?bg
 12. 13 Профил на СърПичук
  СърПичук
  Рейтинг: 701 Гневно

  До коментар [#2] от "Stoyko Tsochev":

  Паричките не им миришат!

  Подпис - електронен ;)
 13. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 16 Профил на vloti
  vloti
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#8] от "pavur":

  "Джинджър" има по-широк смисъл, например футболен съдия, който е ощетил любимия ти отбор, футболист вкарал си левашки автогол, неприятен политик или ТВ водещ... Както циганин не е точно човек от ромски произход. Цигани са феновете на Локо ПД например.

 16. 17 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 685 Неутрално

  общо взето верен анализ според мен, но анализът по този въпрос спокойно може да се изчерпи, ако се каже просто с думи прости, че сме прости.
  най е вярно това за бутафорните виждания на българина били те религиозни или за отношенията между половете. много му била важна религията, но нито има идея за кво иде реч, нито стъпва в църква за да разбере. а ако кажеш, че не си религиозен, те гледат едно подозрително - я си откровен комунист, я не знаят какво да те правят.
  и за жените е така - поне 95 % са убедени във вечната правота на патриархата и са убедени не само, че жените трябва да готвят, чистят и раждат деца до второ пришествие, но и го искат...

 17. 18 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 685 Неутрално

  общо взето верен анализ според мен, но анализът по този въпрос спокойно може да се изчерпи, ако се каже просто с думи прости, че сме прости.
  най е вярно това за бутафорните виждания на българина били те религиозни или за отношенията между половете. много му била важна религията, но нито има идея за кво иде реч, нито стъпва в църква за да разбере. а ако кажеш, че не си религиозен, те гледат едно подозрително - я си откровен комунист, я не знаят какво да те правят.
  и за жените е така - поне 95 % са убедени във вечната правота на патриархата и са убедени не само, че жените трябва да готвят, чистят и раждат деца до второ пришествие, но и го искат...

 18. 19 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#2] от "Stoyko Tsochev":

  Разтърси се за резултатите от изследването по системата на Хофстеде. Лично съм ги виждал, достъпни са през интернет. Иначе ето ти данни за България.

  https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Balgarskata-kultura-spored-metoda-za-izmervane-na-Heert-Hofstede_75687.html

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 19. 20 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 640 Неутрално

  Българското национално съзнание е като всяко друго - има някакви установени разбирания. Проблемът идва от това, че страната ни е в период на достатъчно бърза трансформация - от селско към градско, от ориенталско към западно и т.н. Следователно, сблъсъка на традиционните ценности с новите разбирания е неизбежен.

  Например, у нас дълго време под "работа" се е разбирало само тежък физически труд. А всякакви интелектуални напъни ... Както е казал народа: "Учи, да не работиш!" Днес все по-забележимо става друго противоречие. Дълго време у нас на практика се е слагал знак равенство между понятията "умен" и "образован". Оттук, например, е преклонението пред различни научни титли, независимо какви и откъде.

  Едвам сега става все по-ясно че и сред образовани и дори интелигентно изглеждащи хора съвсем не липсват най-обикновенни глупаци. Най-силно това личи по отношение на политическата класа - лъскави отвън, кухи отвътре. Пример - фаворитизирания от "Дневник" Христо Иванов.

  Така че защо да се чудим на всякакви други "недоизбистрени" работи? Важното е всеки да си е наясно със самият себе си, нали?

 20. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 22 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#6] от "niakoi_si":

  Недей бърка нещата, говори се за готовността да приемеш нещо ново. Че северняците имат резервирано отношение/студенина в междуличностните взаимоотношения дори и помежду си е вярно, но това е фасада. Хора са като всички други, с чувствата си, проблемите си и прочее.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 22. 23 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 827 Неутрално

  В онези тъмни години, в часовете по марксизъм, не ни се вярваше, че за пари човек е готов на всичко. Но вече просветна и у нас.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 23. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 25 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#6] от "niakoi_si":

  И понеже преливате от топлота, затова ли домовете ви за изоставени деца са печално известни из цяла Европа със своята бруталност и изключителна нехуманност, а хората ви с увреждания спят по улиците в очакване да им подхвърлите коричка хляб? Затова ли "студените" народи от Скандинавия са първи в света по благотворителност спрямо БВП на глава от населението? За това ли "студените" са до такава степен солидарни, че дори издържат с данъците си такива крадливи тарикати като вас. Да ви имам топлотата. Ха ха ха

 25. 26 Профил на СърПичук
  СърПичук
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#16] от "vloti":

  Както и вписвачът на тази статия! :)

  Подпис - електронен ;)
 26. 27 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Важното е че сме крепост на православните семейни традиционни ценности, които рептилите искат да унищожат. И отвсякъде заобиколени от джендъри. Само братска расия може да ни асвабади от джендърите.

  The best way to predict the future is to invent it.
 27. 28 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  Тук Генчо е прав - все още не сме си отговорили като народ и общество на фундаменталният въпрос :"Кой/кои сме аз/ние, българите!!!И докато не си отговорим ще се лутаме и ще ни лашкат....
  —цитат от коментар 9 на selqnin


  Някои отдавна са се определили като братя на руснаците.

 28. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 30 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 848 Неутрално

  До коментар [#25] от "Западноевропейски Национал Популист":

  Това по метода хофстеде се измерва като обществена мъжественост или обществена женственост. Като зад тези термини не се влага традиционните концепции за думичките. Скандинавските общество наистина са най-женствените в Европа, като първенец е Швеция, мъжествените общества са главно на изток и юг, като първенец изненадващо е - Словакия.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 30. 31 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  "българинът" се оказва хермафродитно, травестиращо обществено животно"

  Женя, Женя.

  Себе си ли визираш?

  Или ти е много кофти ракията?

  Panta rhei....
 31. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 33 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2914 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":

  Ще ти задам един въпрос - според конституцията, тя е върховен закон - може ли да има, от конст. гл. т., закон по-голям или равен от нея?

 33. 34 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  "Защото според основателя на съвременната левица, Карл Маркс, точно традиционният модел на общество подлежи на унищожение, включително "буржоазното семейство", бидейки затвор за жените."

  Именно Другарю Автор.

  И истанбулската конвенция иска същото.
  Защото няма никаква разлика между идеологията на Маркс и съвременния либерализъм.
  Това отблъсква хората.

  Panta rhei....
 34. 35 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Не беше зле Генчо да ни припомни и алтернативата, предложена от Маркс на буржоазното семейство, той ги познава тези автори.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 35. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 37 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  В България комунистите станаха "консерватори", а "десните" станаха ултралеви либерали. Затова и Баце ще ги върти на малкия си пръст, защото идеологията на ГЕРБ е проста - слугуваш на тези, от които зависиш и крадеш колкото можеш от тези, които зависят от теб.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 37. 38 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  До коментар [#33] от "Deaddark":

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":Ще ти задам един въпрос - според конституцията, тя е върховен закон - може ли да има, от конст. гл. т., закон по-голям или равен от нея?
  —цитат от коментар 33 на Deaddark


  Не. Въпросът е дали Конституцията се тълкува, както дяволът чете евангелието.
  А постът ми беше по общ, не конкретно свързан с решението на КС.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: www.unbrain.eu?bg
 38. 39 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  До коментар [#35] от "zyb18561487":

  Познава, а и цитира с охота.
  Кръвта вода не става, казват хората.

  Panta rhei....
 39. 40 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  "...Щом една дума може трайно да промени значението си за половин година, значи общественото мнение вече е заело страна. ..."

  ДНЕВНИК, публичното пространство, доминирано от медии и простаци-русофили политици не е общественото мнение, но за съжаление може да го деформира!

  Защо бг журналята не казаха в лицето на неандерталците бг политици, че говорят глупости относно понятието "джендър"?

 40. 41 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3277 Неутрално

  До коментар [#27] от "EU defender":

  "Важното е че сме крепост на православните семейни традиционни ценности, които рептилите искат да унищожат. "

  И "църквата" ни се е разтопила от православна благотворителност. :)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 42 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#36] от "narodaeverekciq":

  https://topdocumentaryfilms.com/bulgaria-abandoned-children-revisited/

  In 2007 the BBC documentary film Bulgaria's Abandoned Children caused an international outcry because the images of neglect were so shocking to witness in a country that had just become a member of the European Union. Viewers were overwhelmed with emotion and anger when they saw Bulgarian children brutalized and dying before their eyes when in State care, having been abandoned by their parents because of some form of disability.

 42. 43 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5332 Весело

  Твърде сложно и претенциозно описано при положение, че ще го чете човек в основата си изградил мироглед тип "битов османлък"...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 43. 44 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2914 Неутрално

  До коментар [#24] от "Norman Granz":

  Именно - как да обясниш на простия Ганьо какво е Конституция, какво е противоконституционно; какво е закон и защо никъде в цивилизования свят няма дублиращи закони. Дай му на Ганьо да спори с Андрешко за или против джендеризма - иначе как се правят юридически издържани закони и промени в тях - Ганьо и Андрешко заедно ще оплюят всяка "писарушка" - зер акъл тям им не трябва, те имат по рождение целия вселенски разум.

 44. 45 Профил на gruntig
  gruntig
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Още една статия, която ни обяснява какви първобитни смрадливи османо-орангутани сме българите... Предлагам на г-н Дайнов да се разходи из тези вълшебни северозападни европейски държави и с очите си да види какво мисли редовият човек на улицата, вместо да им чете медиите или да им слуща политиците. Сигурно защото са толкова интелигентни и либерални, десният популизъм набира скорост навсякъде...

 45. 46 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Първо, фактът, че България е пълна с простаци, с нищо не доказва, че Сорос е прав. Второ, чудя се дали перманентната (и основателна) нервност на Генчо по отношение на българските власти и порядки се обяснява с равнището на доверие (по Фукуяма) или с локуса на контрол (по Хофстеде).

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 46. 47 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  До коментар [#45] от "gruntig":

  Такива сте.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: www.unbrain.eu?bg
 47. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 49. 50 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  " толкова по-ниски стават равнищата на доверие; и толкова по-малко развити, по-старомодни и по-нещастни са обществата. И по-враждебни към всичко ново и непознато."

  Авторът без да иска е прескочил една интересна темичка, касаеща враждебността и приемането на непознатия:

  Евреите .
  Само преди седемдесетина година, българите дадоха урок на всички "много по-развити народи" в Западна Европа как следва да се отнасят цивилизованите народи към техните сънародници.. Да и преди тези процеси и след тях е имало подмятания, вицове, определения и квалификации. Нооо. България е единствената скочила срещу ликвидирането на една цяла етно-религиозна част от обществото и. И да . Българската Православна Църква е заела водеща позиция срещу депортацията на евреите. Същата, която според Автора е екстремно мракобесна, човеконенавистническа и т.н.
  Може също така да се образова относно това какво се е случило и с циганите и със сааамите, конкретно в Щвеция.
  Така че лошо няма някой да отстоява собствените си виждания, но ако обича да не обижда народа от който произтича.
  Всъщност комунистичската идеология, освен заличаване на семейство, религия, най-паче е интернационална такава.

  Panta rhei....
 50. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 53 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2914 Неутрално

  До коментар [#38] от "Боян Таксиров":

  Това беше за тройка, сега въпрос за отличен - има ли у нас закони за защита на жените и ги сравни с ИК - и ако нашите закони са по-добри, защо трябва да правим даунгрейд с приемането на ИК?

 53. 54 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Толкова сме го ругали женята, та сега нямаме фасон да го пофалим.
  Това в началото.
  Като се заинатихме да го прочетем до края обаче, стана ясно че то не е имало и защо.

  С такива недоклатени доводи не ти трябва враг като Курнела.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 54. 55 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Българската Православна Църква е заела водеща позиция срещу депортацията на евреите. Същата, която според Автора е екстремно мракобесна, човеконенавистническа и т.н..
  —цитат от коментар 50 на Molossian


  С малката подробност че сегашната БПЦ няма нищо общо с тогавашната църква. БПЦ е клон на РПЦ, т.е. на КГБ.

  The best way to predict the future is to invent it.
 55. 56 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#45] от "gruntig":

  Пореден рейд на либерал-болшевиките. Който не е с тях, трябва да бъде смачкан на всяка цена и с всякакви средства. Очаквам поне още месец да се лее либерална п***я по повод отхвърлената от КС ИК, която издания като тези на "Икономедиа" и "КлубЗ" щедро да ни предлагат.

  Прави впечатление, че тук например редовно ни осведомяват колко и къде са пристигнали мигранти, а нито ред за съпротивата на немските и въобще на европейските жени срещу тази инвазия. Щото явно не е политкоректно и не се вписва в редакционната политика.

 56. 57 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Поредната гнусна атака срещу България и българите. Отдавна преминахте разумната граница.

 57. 58 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Понякога се питам дали г-н Таксиров не е двоен агент, изпратен да компрометира безвъзвратно соросоидното воинство.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 58. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 60 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  До коментар [#53] от "Deaddark":

  Ти да не си бил даскал по идеологическа подготовка, че рипаш да пишеш оценки?

  ИК е символичен акт, с който се опитва да се определят общи стандарти не толкова в законодателството, а в обществените нагласи. Да се даде сигнал и послание за никаква толерантност по отношение на домашното насилие, което да насочва развитието на обществото в този дух и насока, създавайки и утвърждавайки тези нагласи.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: www.unbrain.eu?bg
 60. 61 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  Женята Дайнов, нещо май е прекалил с домашни дестилати...!
  Както и повечето измислени проблеми и проблемите с т.нар. социален пол са преекспонирани и им се отделя излишно много време. Пък, като почнат и да намесват насилието над жени, почва да ми призлява, от подобни евтини постановки...!

  Бивш tww09306483.
 61. 62 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2145 Весело

  Миш-маш за закуска... Недоизбистрената ми идентичност се бунтува срещу такава агресия срещу моя "локус на контрол". Наложи се два пъти да посетя тоалетната.

  ПС. Българинът (без кавички) е като цяло безбожник, но уважава религиите и тези, които искрено ги изповядват, защото е толерантен. Българинът е груб и заклет прагматик и водещото за него е качеството на живота му, което надделява над всякакви духовни ценности и влияние на една или друга идеология, изсмукана от пръстите. Да не говорим за бля-бля пустословие, с което го заливат ялови пишман-политици.. Нежеланието да се подчинява и съпротивата срещу силово налагане на чужда воля са на повърхността, а не дълбоко в него-иначе нямаше да оцелее пет века под турците и да се налага изтребването на целия политически, военен и икономически елит на нацията от комунистите, за да лишат народа от водачи на съпротивата му.
  А що се отнася до социологията, то там всичко е с точност до това, как и какви въпроси се задават . Представям си например, как пенсията е коментирала джендърите.

 62. 63 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#37] от "Darcas":

  И едните, и другите обърнаха политическата си резба и въпреки това имат лоялни електорати. ГЕРБ са просто миш-маш, тюрлюгювеч, който няма ясна визия какво точно, кога и как да направи за благото на народа, а най-вече да крепи криминалното статукво на прехода и да изплозват ситуацията в лична изгода. Докато в същото време сме шампиони по самозатриване - втори в света по отрицателен прираст.

 63. 64 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#60] от "Боян Таксиров":

  Тези неща не стават с нормативни актове, а борбата срещу насилието - домашно или всякакво друго - трябва да е приоритет и въпрос на превенция от страна на всяка власт. Но тъй като тук имаме клептокрация, където е важно да се краде, а в същото време плебсът е оставен да духа супата, дори и при приета ИК нямаше да се променят съществено нещата. Дори напротив - по-вероятно е да има повече погроми в такава ситуация.

 64. 65 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#57] от "xox55541929":

  Така е. Това е поредна плювня срещу нас като народ, която щедро и обилно ни се предоставя от "Дневник", но и от "Капитал" и "КлубЗ" - флагманите на либерал-болшевиките, които са готови да смачкат всекиго, който е против тяхната идеология, вкл. с насаждане на национални комплекси.

 65. 66 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 347 Неутрално

  А туземните чатъри просто илюстрират мнението на Дайнов!

  Това е.

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 66. 67 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Гената пак е словоблудствал в нетрезво състояние.

  „Товарете портокалите в бурета. Братя Карамазови”
 67. 68 Профил на deviant
  deviant
  Рейтинг: 348 Неутрално

  Ако някой коментиращ беше напълнил текста си с подобни определения ,като тези от материала ,модератора щеше да го банне. Вместо това Дн. реши да демонстрира огромното си разочарование от КС с една безобразна нецензурна простотия. Всъщност това ,което четем е поредното доказателство за пълната липса на морал ,толерантност и елементарно възпитание на радетелите на културата на лявата резба.

  Не отговарям на хейтъри.
 68. 69 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1266 Неутрално

  Интересен текст, сигурно има много вярно в изводите, но на мене джендър истерията ми напомни нещо друго. По време на иракската война САЩ проведоха акция "Shock and awe". У нас това се преведе като "шок и ужас". Е awe не е ужас, в най-лошия случай е страхопочитание. Дали го преведоха така от незнание или нарочно, за да създадат негатовно отношение към американците, не знам. Но и в двата случая използваха незнанието на английски от огромното мнозинство, включително и тези, които го поназнайват. Използваха и любовта към кьор-фишеците у нашия народ, а и нуждата да се възмущаваме неистово и да мразим.
  Същата работа и с джендъра. Не съм чула някой да е протестирал, че при кандидатстване за виза са го питали кой джендър е, а не кой секс. Но сега, когато нашенецът е насъскван, той намира благодатен повод да се възмути, уплаши, реагира остро. Така получава и някакво самочувствие, че се е опънал на някого, разбира се без да има последствия и т.н.

 69. 70 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 274 Весело

  [quote#9:"selqnin"]Тук Генчо е прав - все още не сме си отговорили като народ и общество на фундаменталният въпрос :"Кой/кои сме аз/ние, българите!!!И докато не си отговорим ще се лутаме и ще ни лашкат....[/quot

  Може да се лутаме за други неща ама сме наясно че не сме джендъри
  Аз като се погледна в огледалото знам кой съм
  Дайнов като се погледне в окледалото кой вижда
  Азис или Сорос

 70. 71 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2463 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":
  "Затова вместо гражданско обществно, върхушката строи селско общество!"

  Върхушката е по състав селско общество с "вишу", знаем какво!
  Селското общество вижда себе си и продължава възпроизводството, защото се харесва.

 71. 72 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2463 Весело

  Бля бля бля даже не си направих труда да го прочета това недоносче, на българската "журналистика".
  —цитат от коментар 15 на narodaeverekciq


  Не си го прочел, не си разбрал за какво става дума, но имаш мнение!
  Гледам, и правописа ти :-)!

 72. 73 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 281 Любопитно

  „Според неговата "карта" на Европа най-високи са нивата на доверие в северните и северозападните страни (т.нар. протестантски). Те са и най-развитите и модерните“

  В същото време авторът упорито използва думата „модерен“.

  Точно тази дума е най-ярката илюстрация на това какво е да си българин, а авторът със своята статия доказва, че той принадлежи към същия манталитет, който така горещо заклеймява. Нищо учудващо за човек, учил в Оксфорд по времето на комунизма, пък днес яростен антикомунист :) Но да продължим нататък и да отговорим на другаря Дайнов по същество, защото той явно чете форума.

  „Модерен“, такава дума в другите езици, с точно същото значение като в българския, просто няма. В нашия език тя се използва да посочи всичките нови благини, които се стоварват върху главата на българина, току що събудил се от вековния сън на османско-ислямското безвремие. „Модерното“ е нещо, което впечатлява Ганьо, кара го да се плесне по челото и да каже „въъййй, тия немци и френци колко са напред“; но и го кара да осъзнае колко е назад той самия, колко много е пропуснал, и как не е част от семейството на френците и немците, които създават всички тези благини.

  „Модерен“ тогава е бил влакът, после „модерна“ става фотографията, днес „модерно“ е да имаме небостъргачи, защото са лъскави и придават някакъв статут. Карат ни да се чувстваме европейци и американци (нищо, че най-впечатляващите небостъргачи са всъщност в Азия). Лека-полека Ганьо прави опити и сам да възпроизведе модерното, но резултатът са жалки копия, побългарени, омаскарени, пълна гротеска.

  През всички тези години, думата „модерен“ ярко илюстрира как всичко ново и съвременно, пристигнало в България, е една украса, с която българинът се кичи и компенсира липси. Или ако сам реши да прави „модерно“, българинът създава един грозен мутант на оригиналната идея. Защото българинът пречупва оригинала през лещата на липсата - лична, стопанска, културна, обществена. „Модерното“, деца, с две думи, е завъртяно избиване на ориенталски комплекси за изостаналост и малоценност. Оттам и лозунгите „да бъдем европейци“ - европейското в случая бидейки външна, чужда категория поначало.

  Днес не са влаковете, а и на небостъргачите им мина времето. Сега „модерното“ е да сме загрижени за бежанците и безполовите. Маргинални групи, които в единия случай са открито вредни, по рационални критерии, а в другия - пренебрежимо малки. Швеция била модерна - дай да сме като нея, щото сме изостанали. Дай като маймунката да я огледаме и прерисуваме. А що я прерисуваме? Защото талантът ни, личният ни извор на социално-политически идеи и техните рационални обосновки, е пресъхнал като Аралско море. Фукуяма пък бил направил таблица, дай да я назубрим и приложим едно към едно.

  Критичната мисъл е в основната на демокрацията, другарю Дайнов! Критичната мисъл, а не догмата. Първосигналното отхвърляне е първата стъпка към обоснованата критика, а не сляпото следване на модерните за деня политически идеи - точно те водят към догмата. Демокрацията е самороден процес, запомнете го. Демократичните общности са като картинни галерии на самородни майстори, усъвършенствали се цял живот и намирали грешките си САМИ, и то точно с критика и на принципа проба-грешка.

  Такива с внесените псевдодемокрации като нас или като иракчаните са просто амбулантните търговци пред входа на галерията. Продаваме пощенски картички с репродукции за пет евро. А такива като вас, другарю Дайнов, които настояват да внасяме още и още идеи в готов формат, вместо сами да ги ковем тук, у нас, са вредни за демокрацията.

  Та в този ред на мисли, не се сърдете как българинът бил изостанал, докато със същия ганьовски трепет почитате „модерното“. Аз съм избирателно доверчив, защото не съм глупав. Шведите нека са доверчиви - ма толкова са доверчиви, че се отварят само след две шишета водка. Толкова защитават правата на жените, че не позволяват критика на исляма, най-женомразещата политическа идеология и въобще една от най-човеконенавистните. Така че радвайте се, че се кичите със значката на третата вълна феминизъм и приумиците на Карл Попър. Ама осъзнайте, че тази значка е закичена на скъсания ви ямурлук.

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
 73. 74 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3989 Любопитно

  "Да не говорим за съдържанието на декларираната религиозност. Около 80 на сто твърдят, че вярват в Бог; но между 60 и 70 на сто не вярват в задгробния живот, който е носещата греда във всяка монотеистична религия."

  Няма как да си вярващ християнин и да не вярваш в задгробния живот. Иначе, не знам от къде на Дайнов му хрумна, че не повече от 10% от българите са религиозни! Със сигурност са повече от това, като разбира се водещо е нашето Православно Християнство!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 74. 75 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 274 Весело

  американецът Франсис Фукуяма и холандецът Хеерст Хофстеде, ни предлагат рамка, в която можем да се поставим – "ние, българите".

  Ало Дайнов
  Защо некакви си искат да ни поставят в някаква рамка
  Нали си либерал Нещо за свободата да кажеш
  Аре ти си ходи в джендърската рамка
  Ние викам да караме без твойта рамка
  Тая рамка на затвор за душата ми прилича

 75. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 77 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 435 Любопитно

  Този път синчето на кореспондента на Работническо дело в Лондон е написало не лош анализ. Възниква обаче един въпрос. Защо бе Женя и твоя първа грижа е джендъра, след като ИК ( според вас самите ) изобщо не се занимава с проблемите джендърски? Нали уж ИК е свързана само и единствено с проблема насилие срещу жени? Защо тогава никой от защитниците ѝ не говори за това, а ни проглушига ушите с това, как не жените, а ЛГБТ страдат от това, че ИК бе отхвърлена в България?

 77. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 79 Профил на Noal
  Noal
  Рейтинг: 546 Неутрално

  До коментар [#50] от "Molossian":

  Не мисля ъ в момента бихме спасили евреи или който и да е.
  Доста по зле сме от тогава

 79. 80 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2914 Неутрално

  До коментар [#60] от "Боян Таксиров":

  Като е символичен акт, за къв чеп й трябва ратификация? Ратифицира се закон, негово допълнение и изменение.

  Юридически некомпетентни хораа не трябва да се месят е правото, все едно касап да дава акъл на хирург.

  Нашите закони са по-добри от ИК, но не се спазват. Даунгрейд с приемането на ИК ще развърже юридически ръцете на насилието над жени - защото в ИК жените са по-слабо защитени от в момента действащия закон у нас.

 80. 81 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  Тея работи се учеха едно време в училище:

  "Подобен на маловръстно дете, нововъзрождающий са народ има слабостта да са досягва повече до ония неща, които бият повече на очи. Тъй вънкашната лъскавина на работите прави му най-силни впечатления. Следствието е взето вместо самата причина, отражението — вместо самата същност. Повърхните впечатления оставят и повърхни познания: а от такива познания излизат криви разсъждения. От това — и криви убеждения, които представят смешни умове.
  Тъй имали европейците и тъй живеели, затова и ний, за да бъдем като тях хора цивилизовани, тъй тряба да имаме и тъй да живейме.
  Да, мнимоцивилизованият е нещо повече от простотата: той сичко умее, сичко знае; той ти говори за човеколюбие, за гражданска добродетел, за братска любов, за съгласие, за единство, но без да ги сеща той сам, без да ги има на сърцето си и без да ги върши. Сичко, що е вън от неговия собствен интерес, говори го само и само, за да препоръча себе си, че умее да разсъждава, да дава мнения, съвети, че знае, че е учен, образован. "

 81. 82 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Ех сега, тъкмо се бях притеснил за недоизбистрената социално полова идентичност на българина(какво е това животно аджаба), цяла нощ не спах и хоп, чу Бог молитвите ми и изпрати най големия експерт в областта да ме поучи и да ми посочи правия път.

 82. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 84 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3629 Весело

  Кое прави половата идентичност на българина толкова крехка
  ======
  И това ли доживяхме да чуем..... :)
  Крехка била....!
  Запознат съм с народно психологията на около 50 националности....
  Българина е сред първите пет по увереност в това отношение....
  Автора този път наистина е прекалил.

  Bukalemun
 84. 85 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 554 Неутрално

  xox55541929, zyb18561487, tww09306483 - по никовете ще ги познаете! Тролове, регистрирани преди месец или два, най-вероятно от руски пропаганден автоматизиран софтуер.

  Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
 85. 86 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 658 Неутрално

  За автора на статията след толкова словоблудство можем да кажем само едно: ДЖЕНДЪР

  И в морето ми е до колене .....................
 86. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 87. 88 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Категорично манипулативно използване на теорията на Хофстеде! По-добре прочетете книгата на Михаил Минков, негов сътрудник. Теорията за културните модели няма за цел да оценява коя култура е по-добра или по-развита, точно обратното, тя носи известен релативизъм, заради промяната на перспективата при съответната култура. Моделът има 6 оси и пресечните точки между различните култури са изненадващи. Целта на Хофстеде е да обогатява и да сближва хората, а не да се превръща в идеологическо оръжие. Срам, срам, Дневник!

 88. 89 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Всичко е много хубаво, но ако наистина беше толкова прогресивен, г-н Дайнов нямаше да пише за "мъжествени" и "женствени" общества...

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 89. 90 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1145 Неутрално

  До коментар [#53] от "Deaddark":Ти да не си бил даскал по идеологическа подготовка, че рипаш да пишеш оценки?ИК е символичен акт, с който се опитва да се определят общи стандарти не толкова в законодателството, а в обществените нагласи. Да се даде сигнал и послание за никаква толерантност по отношение на домашното насилие, което да насочва развитието на обществото в този дух и насока, създавайки и утвърждавайки тези нагласи.
  —цитат от коментар 60 на Боян Таксиров


  Домашното насилие е и психическо на-веч . Напр. жена ти иска деца ,защото живее с теб от 15 г. ,а мъжът не иска защото е егоцентричен и самовлюбен глупак,който я лишава от най-женствените и желания и човешки права.

 90. 91 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 274 Весело

  До коментар [#53] от "Deaddark":Ти да не си бил даскал по идеологическа подготовка, че рипаш да пишеш оценки?ИК е символичен акт, с който се опитва да се определят общи стандарти не толкова в законодателството, а в обществените нагласи. Да се даде сигнал и послание за никаква толерантност по отношение на домашното насилие, което да насочва развитието на обществото в този дух и насока, създавайки и утвърждавайки тези нагласи.
  —цитат от коментар 60 на Боян Таксиров


  ИК била символичен акт
  Ти за балъци ни взе
  Това е наднационално законодателство
  Верно ме убеди че си полово ориентиран

 91. 92 Профил на kancho
  kancho
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Преди Дайнов да почне да пише неща от рода на

  > "Разбира се, че решението на Конституционния съд против Истанбулската конвенция е позорно, защото разпространява не юриспруденция, а реакционна идеология, имаща за цел обслужването на управляващата партия."

  го съветвам да прочете решението на конституционния съд http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

  Тук не става въпрос дали аз съм против или не (в случая намирам конвенцията за добро предложение). Става въпрос за конституцията на държавата в която живееш, Дайнов. В сегашния си вид конвенцията няма как да бъде правно приета. На доста места превода на термините е неуточняващ и/или двусмислен. Но разбира се, Дайнов, по-лесно да е напишеш "Разбира се, че...", нали? Питам се дали го правиш съзнателно или не.

 92. 93 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Бля бля бля даже не си направих труда да го прочета това недоносче, на българската "журналистика".
  —цитат от коментар 15 на narodaeverekciq


  Ами как да разбереш нещо, когато дори не си даваш зор да го прочетеш. Да не говорим, че и след това има голям шанс пак да не го разбереш. Но най-голямото неразбирателство идва от това, че нещо, което не разбираш дори когато си го прочел, искаш да го отречеш и да наложиш своето неразбиране дори на тези, които го разбират. Знам, че малко сложно се получи и най-вероятно няма да ме разбереш...

  No Pain No Gain
 93. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 94. 95 Профил на Оливия
  Оливия
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "че сме крайно подозрителни и не гледаме с добро око на нищо, което привиждаме като "ново" или "непознато"." - затова в България много русофилите: руското е близко и познато. Скоро ще станат ватенки като тях!!!

 95. 96 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  Джендър=род, обаче в английския една дума има 40-50 значения, така че всичко може да значи. Един колега разправяше, че перфектно се оправял само с 50 думи. Проблемът на българите е, че държавата им не ги цени. Защото елитът е продажен и чуждопоклоннически. Другото е, че прекалено много вярвахме на егоистичния запад. Както много вярвахме на добрия цар. Сега вече не вярваме нито в запад, нито в цар. Връщаме се към традиционните ценности. На некои другаре това не им харесва, но ще трябва да свикват.

 96. 97 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2914 Весело

  До коментар [#68] от "deviant":

  Почна се - а преди ме баннаха само за цитат от подобна статия. Така е, по-равните журналисти могат да псуват и обиждат хората и форумците, но ако им отвърнеш с техните обиди - веднага идват модито и баннаджията с касапския нож, зер няма да си ритат хляба.

 97. 98 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 488 Разстроено

  Голяма гордост е за някои представители на т. нар. елит да демонстрират, не просто надменност, а откровенна погнуса спрямо тези които те възприемат като простолюдие. Молодцы, так держать!

  #killwhitey
 98. 99 Профил на Ivan Rachev
  Ivan Rachev
  Рейтинг: 283 Неутрално

  До коментар [#60] от "Боян Таксиров
  ей матроса на амбразурата,я прочети колко държави са я ратифицирали и приели и колко европейски държави,са я приели без изключване и възражения по членовете на ИК.яЩЕ МЕ СВЕТНИ КАТО ЕДИН ВОДЕШ АКАДЕМИК НА БАН-КАКВО Е ГРЕВИО И КОЙ СА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ,ЗА ЕДНА НРАВСТВЕНА ПОЛИЦИЯ,ОСТАНАЛА СКРИТА ЗА ОБЩЕСТВОТО НИ.къв ти е келепира да се правиш на голям кавалер,че си купих нов колан,да посягам на жена си?

 99. 100 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 639 Неутрално

  Всъщност статията изгуби правдоподобността си още при цитата от Карл Маркс, т.е. на втория ред, но въпреки това я прочетох (защото обичам простички неща да се представят със сложен жаргон). Не разбрах обаче защо традиционната българска "хермафродитно-неизбистрена" идентичност е толкова голям проблем? Само защото не е толкова склонна да приема джендърите ли?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK