Цар Борис III – монархът и човекът (75 години от смъртта му)

Цар Борис разглежда германски бомбардировач, вероятно пролетта на 1941 г.

© "Изгубената България"

Цар Борис разглежда германски бомбардировач, вероятно пролетта на 1941 г.Когато след обед на 28 август 1943 г. радиото разнася новината за царската смърт, българското общество се изправя пред неизвестността. Защото умира не само човек, който е бил монарх по наследство, а преди всичко забележителна личност. Вън от съмнение, с какъвто и критерий да се подходи – цар Борис III е един от най-бележитите политици, каквито България познава.


Приживе и посмъртно той е възхваляван. Превръща се в обект на култ. Животът и делото му се митологизират. Безспорно царят има също така и много противници, много критици и много отрицатели.


Мемоаристи с различна политическа окраска, историци с различни идейни подбуди изграждат едностранчиви образи, акцентират на такива качества не неговата личност, които отговарят на личните им нагласи и личните им цели. В резултат периодично се възобновяват полярните оценки или граничещите с легенди истории.
Седемдесет и пет години след неговата смърт и 100 години след възшествието му на престола животът, делото и смъртта на цар Борис III продължават да пораждат дебати.


Дистанцията на времето ни дава възможност да погледнем към личността и делото без предубеждения. Но това може да стане само, ако разположим биографията в контекста на времето. Защото то слага категорично отпечатъка си върху поведението на монарха.


Цар Борис поема престола на 24 години, в един унил есен ден на 1918 г. Страната току-що е подписала примирие, с което регистрира загубата си във войната. Преди броени часове е приключило войнишкото въстание. Шокът от събитията, недоволството от ситуацията, а и немалката неприязън към баща му – цар Фердинанд, поставят младия цар в неизгодна позиция. Той буквално трябва да оцелее сред политическа и стопанка криза, обществено недоволство, оформящи се алтернативни политически потоци – на земеделците и на комунистите.


Заел престола в условията на поражение и революционна ситуация, той никога няма да забрави това. Страшният спомен от есента на 1918 г. ще изниква отново и отново при всяка кризисна ситуация – а такива българската действителност му поднася много. Това, което той вижда в началото на своето царуване, ще затвърди у него качества като предпазливост, недоверие, дори мнителност. То ще породи и желание


да е с крачка напред пред ходовете на другите,
да има резервен вариант за действие


А всичко това налага той да бъде отлично информиран. От тук произтича и онази, смайваща неговите партньори и посетители - българи и чужденци, информираност, познания, аргументирани становища, с които той ги посреща.


Би могло да се допусне, че именно първите години на престола формират окончателно характера на царя.


Едни от непосредствените впечатления и мемоарни свидетелства го разкриват като мъдър политик, прецизен наблюдател. Други откриват в поведението му притвореност и хитрост. Обвиняват го в лицемерие, в режисиране на ситуациите. Според някои той е твърде чувствителен, за други – дори лабилен, трети изтъкват неговото бездушие.

От големият масив мемоарни сведения и дипломатически и журналистически свидетелства може да се изгради един сравнително цялостен образ на българския цар. Той обаче ще страна винаги от непълнота, поради една основна причина, пряко свързана с поведението на Борис III. А тя е – царят не оставя свидетелства за значителна част от своите действия. Това поражда неясноти за някои неговите мотиви на поведение, за ролята му при определени събития. Нещо повече, на отделни моменти тези неясноти пораждат съмнения, отблъскват обществени среди. Достатъчен е примерът с неизясненото му участие в преврата от 9 юни 1923 г., събитие, създало силно недоверие в членовете и привържениците на Земеделския съюз, но и в по-широки селски маси. Или пък ролята му при приемането на антисемитското законодателство и при отмяната, на 9 март 1943 г., на депортацията на евреите от старите предели на България.


Но и това, с което разполагаме позволява да се направи един нюансиран портрет.


Цар Борис III е работохолик


Стотици документи, които носят неговите инициали показват, че той чете дипломатическата преписка, пресата. Знае се също, че той приема множество лица – чужденци, български политици, общественици. Среща се с интелектуалци.


Цар Борис III е изключително контактен. Парадоксално, но този предпазлив и мнителен човек пътува из страната, среща се с различни хора,


посещава селски домове, войнишки постове,
взима в колата си случайни пътници


И това не са фолклорни разкази или пропагандни измислици, а документирани факти.


В общуването си – както с масите, така и с политиците, царят скъсява дистанцията, печели доверието. Той не изтъква аристократичния си произход, а се представя като човек. Това негово умение подчертават и хора, които изпитват явна неприязън към него. Това умение, бих казал талант, да слиза до народа, без видима поза и фалш подчертават редица съвременници.
Същевременно царят не обича публично да говори много. Неговите речи са къси, и може да се каже съвсем семпли. Съвсем друг е , когато е в неофициална обстановка, пред по-малък кръг хора.


Не знаем какво самосъзнание е имал, но в поведението си, както и в запазените свидетелства проличава, че той се възприема като българин, и което е много важно, проявява една съпричастност към съдбата на хората. Открити неотдавна документи от закрити заседания на Министерския съвет от 1936 и 1937 г. ясно показват неговата позиция. А тя е – против заимстване на политически форми отвън, против повишаване на данъците при кризисна икономика, ясен диалог с обществото, доверие към него."Върховен дълг ни е да пазим и пестим народната пара" - разпорежда той на свои министри.


Цар Борис III взима трудно решение. Той е колеблив, но и прецизен; оглежда всеки проблем от много страни.


Не обича да рискува


Не се вслушва еднозначно в съвети. Търси максимално безболезнено решение. Стреми се всяко негово действие да бъде максимално облечено в законова форма.


Царят не обича да поема отговорност. Легенди се разказват за начините, по които отбягва неприятните моменти, непопулярните решения. Формално, по конституция той не е отговорен, той - и пак по конституция - реално не управлява. Но в действителност е върховният управляващ страната фактор.


Цар Борис III не симпатизира на авторитарните личности, нито на тоталитарните режими.


За него фашизмът е бедствие,
от болшевизма се страхува


Той изповядва един умерен национализъм, който поставя като бариера пред проблематичен чужд опит: "Нито политическите режими, нито възпитанието в национален дух са артикули за внос и износ и всеки народ трябва, съобразявайки се със своето родно, да има своя собствена родна култура".


Участвал в Балканските войни и Първата световна война, той ненавижда войната и се страхува от нея. Това предопределя и неговите умерени ревизионистки позиции.


Завършил образованието си като частен ученик, той обаче има обширни познания и широка обща култура. За тях, както и за неговото умение да комуникира допринася факта, че той има гъвкав ум, памет с голям капацитет.


Проявява изключителни артистични умения при общуването си като с политици, така и с обикновени хора от народа. Нарицателни са случаите, когато успява да потуши кариеристични амбиции или да отклони колективен натиск на политици. Той подкупва с любезност, печели доверие, проявява отзивчивост и успява в повечето случаи да отбие претенции и протести.


Цар Борис III не е българският авторитарен диктатор или фюрер, но след пролетта на 1935 г. фактически управлява страната. Това е времето, когато той максимално разгръща своите умения на политик. Проявява се като прагматичен управник.


Царят установява режим на контролирана демокрация


Той е по същество авторитарен, безпартиен, със строга цензура. Би могло да се спекулира защо той се възползва от надигащите се в българското общество антидемократични и антилиберални тенденции. Те му позволяват да управлява без партии, без каквито и да е претенции към неговото положение в държавата и обществото, при пълен медиен комфорт. Дали така е търсел реванш за неспокойните първи петнадесет години от управлението си? Или е смятал че при задаващия се световен конфликт това е единственият начин за оцеляване?


Човекът, чието присъствие на историческата сцена и днес предизвиква подобни въпроси, идва на власт в трудно време и си отива в също такъв момент. Неговата смърт е свързана с десетилетни спорове за причините й. Днес науката е наясно, че не нацистите са го отровили, а че това твърдение е британска дезинформация. Разбира се, както и при други моменти от биографията му, и за неговата смърт остават все още открити множество въпроси.


Историческата съдба на цар Борис III е много трудна


Той управлява в бурно време. В условията на остри политически противоборства, на терор и гражданска война, на външни заплахи от страна на Велики сили и на враждебно настроени съседи. Комунисти, фашисти, македонстващи подкопават крехкото вътрешно равновесие на общество, ограбено от войната в прекия и преносния смисъл. Два преврата на 9 юни 1923 и на 19 май 1934 г., няколко хиляди жертви в гражданските войни от 1923-1925 и 1941-1943 са неотменима част от неговото управление. На негова сметка са и убийствата на политици като Стамболийски и Никола Генадиев.


Историята не е милостива към него.


Подписването на Тристранния пакт и
обявяването на война на Англия и САЩ
са жалони към поредната катастрофа


Можел ли е да избегне това? Първото – във всички случаи – не, второто вече е съдбоносна грешка.


Не може обаче да се отрече, че този човек се стреми да управлява без ексцесии. "Ако се работи достойно и почтено, шансовете за отиването към новото и полезното ще бъдат по-големи", отбелязва той през 1936 г.


Много се спори, какво би станало, ако цар Борис не беше умрял през август 1943 г. Негови съвременници поддържат тезата, че щял да извърши завой и да излезе от войната. Спекулациите със задна дата рядко са плодотворни. Но когато умира, всеобщо е убеждението за голямата, неоценима загуба, която страната изпитва.


Три четвърти век по-късно от него не е останало много – тленните му останки не са намерени. Речите и изказванията му не са популярни. Повечето изследвания върху живота му плащат данък на различни по цвят конюнктури. Остават обаче някои събития, които пораждат отново и отново интерес към неговата личност. Остават и такива твърдения, които говорят ясно за неговото прагматично, позитивно разбиране за управлението и живота: "Не забравяйте, че навреме даденото, навреме разпореденото и навреме изисканото е много по-ценно от забавянето или късно нареденото."


Авторът Николай Поппетров е от Института за исторически изследвания на БАН


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Речите му "не са популярни".
  Как да са популярни, след като 45 години беше забранен?
  А за генерал Вазов какво сме учили в училище?
  Мир на праха и на двамата, и на хиляди като тях.

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Неутрално

  "Приживе и посмъртно той е възхваляван. Превръща се в обект на култ. ..."

  - Такива грешки вече се осъзнават. Без значение дали е Борис, Вълко Червенков или някоя съвременна тяхна карикатура, правеща коремни...
  Вождизмът е скелет от гадероба, измъкван сега от структури като монархо-сталинистката фракция на Корни. Обвиват го в мантия от пропаганда. а, ама не, "Царят е гол"... :)

 3. 3 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#1] от "dogwoman":

  Това не беше ли преди 30 години? Които са учили тогава, сега имат внуци.

 4. 4 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1746 Неутрално

  Речите му "не са популярни".Как да са популярни, след като 45 години беше забранен?А за генерал Вазов какво сме учили в училище? Мир на праха и на двамата, и на хиляди като тях.
  —цитат от коментар 1 на dogwoman


  Какво да учим?
  Синът на генерал Вазов е осъден от народния съд!!!
  Сега наместникът на Решетников у нас ни назидава, че някой подменя историята!

 5. 5 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Весело

  "Приживе и посмъртно той е възхваляван. Превръща се в обект на култ. ..."- Такива грешки вече се осъзнават. Без значение дали е Борис, Вълко Червенков или някоя съвременна тяхна карикатура, правеща коремни...Вождизмът е скелет от гадероба, измъкван сега от структури като монархо-сталинистката фракция на Корни. Обвиват го в мантия от пропаганда. а, ама не, "Царят е гол"... :)
  —цитат от коментар 2 на plebs


  Сериозно!?
  Я да видим какво ще кажеш за Борисов тогава?
  До колко е преудолям вождизма при Боко?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 6. 6 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  A сега на сина му взеха покрива над главата.

  Мърфи е оптимист!
 7. 7 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Весело

  До коментар [#1] от "dogwoman": Това не беше ли преди 30 години? Които са учили тогава, сега имат внуци.
  —цитат от коментар 3 на usero


  Щото сега учат и за двамата нали?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 8. 8 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Трагична личност заради времето, в което живее. Не съм му симпатизант, защото смятам, че има премислена игра в публичното му поведение, защото е доста подигравателен зад гърба на обществените фигури, защото носи травмите от деспотичното поведение на баща си и не позволява да бъде отдадено дължимото признание на цар Фердинанд и защото е твърде мнителен и податлив на клеветите на съветниците си и така губи голям военачалник и модернизатор на войската като генерал Луков. Но безспорно цар Борис успешно превежда България през опасностите на войната, през заплахите на двата тоталитарни режима - нацисткия и комунистическия, и вярвам, че би успял да направи така, че България да избегне съветска окупация и участие във войната и черни забрадки и след 1944.

 9. 9 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3254 Неутрално

  няколко хиляди жертви в гражданските войни от 1923-1925 и 1941-1943 са неотменима част от неговото управление.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  По-скоро МИЛИОНИТЕ РУБЛИ, инвестирани от Сталин и СССР
  за ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОРУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ в България
  са причината за хилядите жертви
  И В ДВЕТЕ ГРАЖДАНСКИ ВОЙНИ
  Тази от 1923-1925 и тази от 1941-1943
  Неговото управление и съществуващия ред в България
  са само МИШЕНАТА на ПРОРУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ
  Другото са непочтени внушения.

 10. 10 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Негово величество Цар Борис III, Дневник!

 11. 11 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3254 Весело

  A сега на сина му взеха покрива над главата.
  —цитат от коментар 6 на султана глаушева


  Големи монархисти станахте това руските трольове.
  Кой от кой по-големи.
  Съберете пари на Позитано и Врабче и му купете и два покрива.
  Зер, РУСКО ГЛАДНО НЯМА......
  Като ви чете човек - кой от кой сте по-богати и преуспели.....

 12. 12 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Любопитно

  До коментар [#3] от "usero":

  Това какво общо има?

  Доброто е заразно
 13. 13 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  "неизясненото му участие в преврата от 9 юни 1923 г., "

  Не е почтено историк като Поппитров , който се стреми да бъде обективен , да внася елементи на съмнение за предполагаемо участие на цар Борис в този преврат.
  Всичко се знае в подробности особено след отпечатването мемоарите на Александър Цанков. Царят не само няма никакво участие в този преврат , но е бил неприятно изненадан от него и известно време е отказвал да подпише указа за назначаване на новото правителство. Криел се е и Цанков подробно описва това поведение на царя и своите тревоги как да действа , ако Борис трети не подпише указа. До края на живота си отношенията между Цар Борис и Александор Цанков остават хладни.

 14. 14 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#7] от "Храбър":

  Ми едва ли е щото не е имало време да ги включат в програмата.

 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Весело

  Негово величество Цар Борис III, Дневник!
  —цитат от коментар 10 на Ох леле


  Притурете и "Ели Христова: Политиците не могат да мерят ръст с царя, затова се опитват да скъсат връзката му с България" - 24 Часа

  Старата песен на нов глас:
  Февруари 2009г.
  Управителен съвет на „Съюза на издателите в България":
  Тошо Тошев – Председател на УС
  Венелина Гочева – Зам. председател на УС
  Светлана Шаренкова - Зам. председател на УС
  Иво Прокопиев - Зам. председател и Главен секретар на УС
  Валери Запрянов, главен редактор на списание „Тема”
  Сашо Дончев, издател на в. „Сега”
  Степан Ерамян, управител на Издателски къщи „Марица” и „Струма”
  Тодор Батков, издател на в. ”Стандарт”
  Петър Манджуков, управител на ПМ Прес ООД– издател на в. „Дума”
  Валентин Панайотов, издател на в. „Пари”.
  Николай Даковски, издател на в. "Новинар"
  Аксел Шиндлер, главен управител на Вестникарска група България“

  До коментар [#10] от "Ох леле":

 16. 16 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  "Историята не е милостива към него.
  Подписването на Тристранния пакт и
  обявяването на война на Англия и САЩ
  са жалони към поредната катастрофа
  Можел ли е да избегне това? Първото – във всички случаи – не, второто вече е съдбоносна грешка."

  Второто не е съдбоносна грешка , а един от най-умните и далновидни ходове на цар Борис. България е била съюзник на нацистка Германия без да участва във военни сражения. Имало е два изхода за войната: Германия да победи и Германия да загуби . Във втория случай , който цар Борис е считал за по-вероятен, при капитулация на Германия логично следва окупация на България от англо американски войски по простата причина , че сме във война с тези две държави. Така България избягва опасността от болшевизация.
  Цар Борис не е могъл да предвиди кретенизма и предателството на Чърчил и Рузвелт , които подаряват на Сталин не само България , но цяла централна и източна Европа. Не е могъл да предвиди безсмислените и абсолютно ненужни във военно отношение англо американски бомбардировки над София.

 17. 17 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Бог да го прости! Светла му памет! Не е забравен.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 18. 18 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Любопитно

  "Той е по същество авторитарен, безпартиен, със строга цензура. Би могло да се спекулира защо той се възползва от надигащите се в българското общество антидемократични и антилиберални тенденции. Те му позволяват да управлява без партии, без каквито и да е претенции към неговото положение в държавата и обществото, при пълен медиен комфорт. "

  Борис III наистина е авторитарен политик, налага свой режим в средата на 30-те години на миналия век и погазва конституцията на страната. Това е най-лошата част от неговата биография като цар на страната ни. Както разбира се приемането на срамния закон ЗЗН и вкарването на България в Оста на злото превръщайки страната ни съюзник на престъпните и кървави режими в Берлин, Рим и Токио.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 19. 19 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  "Неговата смърт е свързана с десетилетни спорове за причините й. Днес науката е наясно, че не нацистите са го отровили, а че това твърдение е британска дезинформация. Разбира се, както и при други моменти от биографията му, и за неговата смърт остават все още открити множество въпроси."

  Пускат се най-различни версии за смъртта на царя , но се премълчава документирания факт , че дни преди смъртта си цар Борис има неблагоразумието да посети съветското посолство , където го черпят с чай. Е, не е бил полониев , но от книгата "Отровите на Кремъл" научаваме какви отрови са били измислени още по сталиново време. С тях Сталин е отстранявал неудобни хора, които са умирали при странни и неизяснени обстоятелства.

 20. 20 Профил на touchthis
  touchthis
  Рейтинг: 306 Неутрално

  Точно нацистите го ликвидират. Не знам как го решихте, че не са? Така както Г.Димитров се "разболява" в Москва. Нацистите са имали и причини и повод и е узрял момента за такива действия (Германия почва да губи).

 21. 21 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Бог да прости Н.В. Царя!

  Мома, връщай 12 и 12А!
 22. 22 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3013 Неутрално

  До коментар [#6] от "султана глаушева":

  Някой му е взел в Испания жилището на Симо ли?!

 23. 23 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 685 Неутрално

  "Но това може да стане само, ако разположим биографията в контекста на времето. Защото то слага категорично отпечатъка си върху поведението на монарха."

  Много верна мисъл, която често пренебрегваме.
  Не може да оценяваш постъпките на човек от първата половина на миналия век с критериите на днешното време.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 24. 24 Профил на Dimitar Dimitrov
  Dimitar Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "На негова сметка са и убийствата на политици като Стамболийски..."

  Господи помилуй глупостта на автора и вашето редакторско безумие, че позволявате публикациите на такива клевети.

  Вечна памет на Цар Борис III Освободител!

 25. 25 Профил на shule
  shule
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Каквото и да се каже или напише фактите сами говорят. Нека някой да посочи по подготвен, по способен и кадърен политик от цар Борис в нашата нова история управлявал в най тежките години на българската държава. Въпросът какво би станало ако не беше починал през 1943 год. е риторичен и откровено казано доста глупав.
  Престъпниците - комунисти щяха да го разстрелят с брат му естествено. Те от трупът му са се страхували, та ще му мислят, ако беше жив, какво да правят?!

 26. 26 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3013 Неутрално

  До коментар [#20] от "touchthis":

  Не е логичо Германия да убие Борис,защото той е стбилизиращия фактор в българакта политика.А,Германия не иска хаоас в един от млкото си съюзници.Виц,чрез хаос действа деуга държава,при това противник във войнат.

 27. 27 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5357 Неутрално

  Впрочем, излиза че е нямал 50 години когато е починал...
  Как да не се мисли за атентат...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 28. 28 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  До коментар [#18] от "Иво":
  "Борис III наистина е авторитарен политик, налага свой режим в средата на 30-те години на миналия век и погазва конституцията на страната. Това е най-лошата част от неговата биография като цар на страната ни. Както разбира се приемането на срамния закон ЗЗН и вкарването на България в Оста на злото превръщайки страната ни съюзник на престъпните и кървави режими в Берлин, Рим и Токио."

  Не можеш да излежиш от левичарските клишета , с които ти е пълна главата.
  По ония времена България е била една от малкото страни в Европа с относително либерално управление. Около България са вилнеели военните диктатури на Антонеску в Румъния , на Метаксас в Гърция , на Ататюрк в Турция и на Караджорджиевич в Югославия, Хорти в Унгария. За тоталитарните режими на Сталин, Хитлер ,Мусолини и Франко да не говорим. Малко са били страните с демократичните и либерални режими в Европа и България е една от тях.

 29. 29 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  уточнение

  На 3.3.2018 г Царство България е "пиров" победител сред победители над Русия.
  Тогава в Брест-Литовск Русия подписва капитулация пред т.нар. Централни сили:
  вкл. Германия, Австрия и Турция.

  Коя Русия?
  Болшевишка Ленинистка Русия.
  СССР ще бъде учреден към 1921 г.

  През есента на 1918 г е болшевики избиват цялото руско царско семейство.
  Край на руската монархия...

  "Цар Борис поема престола на 24 години, в един унил есен ден на 1918 г.
  Страната току-що е подписала примирие, с което регистрира загубата си във войната.
  Преди броени часове е приключило войнишкото въстание.
  Шокът от събитията, недоволството от ситуацията, а и немалката неприязън към баща му – цар Фердинанд, поставят младия цар в неизгодна позиция.
  Той буквално трябва да оцелее сред политическа и стопанка криза, обществено недоволство, оформящи се алтернативни политически потоци – на земеделците и на комунистите.

  Заел престола в условията на поражение и революционна ситуация, той никога няма да забрави това. Страшният спомен от есента на 1918 г. ще изниква отново и отново..."

 30. 30 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Любопитно

  До коментар [#28] от "tacheaux":

  Явно истината от това което съм написал боли, но това е положението. Човек трябва да се научи да приема горчивата истина дори когато тя е неприятна за него. :-)

  Иначе, конкретно за коментара ти, това което съм написал НЕ са клишета, а исторически ФАКТИ за Борис III. Дори автора на статията, който има открити симпатии към този наш бивш цар признава за тях!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 31. 31 Профил на v.n.t.news
  v.n.t.news
  Рейтинг: 314 Неутрално

  В този ден българите осиротяха поне за сто години напред .

  Вечна му памет на Негово Величество Цар Борис III Обединител !!!

 32. 32 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Любопитно

  По ония времена България е била една от малкото страни в Европа с относително либерално управление. Около България са вилнеели военните диктатури на Антонеску в Румъния , на Метаксас в Гърция , на Ататюрк в Турция и на Караджорджиевич в Югославия, Хорти в Унгария. За тоталитарните режими на Сталин, Хитлер ,Мусолини и Франко да не говорим. Малко са били страните с демократичните и либерални режими в Европа и България е една от тях.
  —цитат от коментар 28 на tacheaux


  Относително либерална държава била България от средата на 30-те години до средата на 40-те години на миналия век!? ТИ сериозно ли!? Какво му е либералното на това да забраниш всички политически партии в страната!? Да суспендираш конституцията на страната! Да наложиш свои авторитарен режим! Да избираш и да контролираш сам правителството на държавата (включително МП и министрите)!?

  Ще се съглася с теб, че малко страни в Европа са били демократични и либерални във въпросния период от време, но за съжаление България НЕ е била една от тях! Били са Франция, Великобритания, Холандия, Белгия, и още няколко западно европейски държави...

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 33. 33 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  До коментар [#32] от "Иво":

  "Цар Борис III не е българският авторитарен диктатор или фюрер, но след пролетта на 1935 г. фактически управлява страната. Това е времето, когато той максимално разгръща своите умения на политик. Проявява се като прагматичен управник.
  Царят установява режим на контролирана демокрация
  Той е по същество авторитарен, безпартиен. Би могло да се спекулира защо той се възползва от надигащите се в българското общество антидемократични и антилиберални тенденции. Те му позволяват да управлява без партии, без каквито и да е претенции към неговото положение в държавата и обществото"


 34. 34 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Определено една от най-значимите личности в българската история на 20-ти век. Смятам, че е могъл още много да даде на Родината ни, ако бе останал жив в онези критични години. Жалко, че неговият син не се оказа на нужната висота и напразно излъга надеждите на хората.

  Все пак аз се прекланям пред личността на Н.В. Цар Борис Трети и се надявам отново някой ден да имаме мъдър и далновиден управник като него.

 35. 35 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 650 Неутрално

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил" - историята показва ,че е имал пълно основание за тези думи и все пак се е справил ,възродил икономически България през 30-те години и я е опазил ,доколкото е възможно от касапницата на ВСВ.
  Велик българин ,вечна му памет !

  Не отговарям на хейтъри.
 36. 36 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  "На негова сметка са и убийствата на политици като Стамболийски..."

  Авторът отново си служи с неистини.
  ВМРО издава смъртна присъда на Стамболийски година или две преди преврата и дейци на ВМРО изпълняват тази присъда веднага след преврата.
  Участниците в преврата , още по-малко пък цар Борис имат нещо общо с убийството на Стамболийски.

 37. 37 Профил на v.n.t.news
  v.n.t.news
  Рейтинг: 314 Неутрално

  [quote#30:"Иво"]До коментар [#28] от "tacheaux":Явно истината от това което съм написал боли, но това е положението.


  Изобщо не боли твоята истина Иво , защото тя е от алтернативните болшевишки истини .

 38. 38 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 664 Неутрално

  За Борис ако не друго може поне да се твърди със сигурност, че е управлявал както е смятал за добре и за интересите на народа си. Което автоматично го прави титан в сравнение с огромната част български политици от новата ни история - и най-вече баща му и сина му.

 39. 39 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#19] от "tacheaux":


  До коментар [#20] от "touchthis":

  Дали са го отровили нацистите или комунистите по заповед на Хитлер или Сталин не е сигурно, но е ясно, че с про-българската си политика е вбесил и е бил трън в петата и на двамата.

 40. 40 Профил на Ivailo Ivanov
  Ivailo Ivanov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Изумява ме масовостта на симпатиите към този наш... цар. Отделни хора да не познават историята е едно, а 9/10 е диагноза. Че и "цар Освободител" го нерекоха по-горе...
  Да припомним само два момента от автобиографията му, които и автора на малоумната статия не отрича, но обявява - "о, не е имало как да се избегне"
  1. Установяването на авторитарен режим. Само това стига за тази личност никога повече да не се говори с положителен тон.
  2. Въвлича България във войната и то на неправилната страната. Воплите в стил - "не е имало как да се избегне" са много евтини. Сърбия и Гърция намериха начин.
  И ако е било неизбежно влизането в тази война, то поне е трябвало да изчака още малко за да види двата колоса САЩ и СССР дали и на чия страна ще се включат. Но не, воювало му се е на царчето, така лекинко, по домашни чехли. Под шапката на Третия райх да си вземем Македония и Беломорието... Е, взехме си, държи ни топло и до днес.
  Някой казват - не е можел тогава да предвиди... А нима е негова работа да го прави? Нима той е най-умният, на предвидливият? О, забравих, НС и правителство фактически няма, най-умният и предвидлив ги е забранил...

 41. 41 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Г.Димитров се "разболява" в Москва години по-късно,
  след което е инсталиран в мавзолей по Ленинистки тертип в София.

  Защо се "разболял"?
  Теории бол, но една съществена е опасения на Сталин от евентуална
  Балканска Федерация начело със славния от ВСВ Югославски друже Тито и славния бивш Коминтерновски председател Димитров - независима от СССР.

  Колкото до смъртта на Цар Борис, починал е дни след "фаталната" визита до Берлин. Книгата "Корона от тръни" оставя съмнение за отрова, по-късно.

  След 1991 вестници публикваха такава история:
  Ден или два преди да пътува до Берлин, Цар Борис посетил Москва със самолет през Турция. Срещнал се със Сталин и Димитров.
  На приема попитал Сталин за следвоенно "царство" България. Сталин отговорил:
  Защо пък не... социалистическа монархия.
  Само че такава била "дървен камък".
  Големият комунистически диктатор готвел подопечни диктатори за страни от соцлагер. Димитров - за България.

  За СССР Цар Борис е бил несъвместима "пречка".
  За Германия Цар Борис е бил от малко... колеблив но все пак "съюзник".

  Преди и през цялата ВСВ СССР е дестабилизирал царство България.

  1923 г: Димитров и Коларов: опит за преврат болшевишки преврат.
  (след което Хитлер публикува Майн Кампф).
  1925 г: Атентат в църквата Света Неделя (Свети Крал).
  Совецки подводничари, земноходни, парашутисти...

  България е била болшевизирана още преди смъртта на цар Борис,
  а "царството" без цар - държано като "верен" съюзник на Германия
  до удобен за агресора СССР момент...

  Зад фасадна интернационална демагогия, СССР е бил нацистка империя.

  ВСВ започва с договор за агресия срещу ЕВропа между СССР и нацистка Германия,
  замислен в Москва в началото на август 1939 г, подготвен в Москва и Берлин, подписан в Москва на 23.8.

  На 5.9 Англия и Франция обявяват война на Германия, защото е нахлула в Полша
  и не е.ва техния ултиматум.
  На 15.9нахлува в Полша и СССР.
  На 23.9.1939 г сталинисти & хитлеристи играят в съвместен Парад победы
  над Полша, в Брест-Литовк.

  Това не бива да се забравя...

  До коментар [#20] от "touchthis":

  Точно нацистите го ликвидират. Не знам как го решихте, че не са? Така както Г.Димитров се "разболява" в Москва. Нацистите са имали и причини и повод и е узрял момента за такива действия (Германия почва да губи).

 42. 42 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Наистина трагична личност най-вече заради епохата, в която живее.

  При всички случаи му дължим огромна почит като държавник. Определено може да се каже че ни е спасил ВСВ.

  Може само да се гадае дали съдбата на България нямаше да е по-милостива ако беше доживял деня на разбойника през Септември 1944.


  Единият брат на баба ми е бил царски офицер-кавалерист. Он него и други близки знам, че народът го е обичал и уважавал.

  Жалко, че сега нямаме политици с неговия усет и харизма.

 43. 43 Профил на vkm02433713
  vkm02433713
  Рейтинг: 8 Неутрално

  За съжaление никъде не се споменава връщането на Южна Добруджа в пределите на България и то без военни действия! Само с дипломация! Това се случва точно по време на така нареченото авторитарното управление на Цар Борис III. Само това да беше споменал и останалото можеше да ни го спестят, за да знаем колко велик Държавник е бил Царят! Мир на душата му!

 44. 44 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 626 Неутрално

  Нито дума в статията за връщането на Южна Добруджа на България и как царят е повлиял за тази развръзка?!
  Уау.

 45. 45 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Да бе, горкото султан НВСВ.

  Галошева, немате срам.
  Как пък една сълза не намери се там (у вас)
  за бившата трижди столетна династия Романови...

  До коментар [#6] от "султана глаушева":

  A сега на сина му взеха покрива над главата.

 46. 46 Профил на hobbitbg
  hobbitbg
  Рейтинг: 583 Любопитно

  "Контролирана демокрация"- тези две понятия не се съчетават. Дневник, опитали сте се да напишете безпристрастен анализ, но няма как да изкарате едноличния режим на Борис демократичен при наличието на Закон за защита на държавата, антисемитски закони, забрана на партии, преследване на опозиция и душене на поети и интелектуалци по мазетата на полицейските служби. Контролираната демокрация е демокрация, колкото е тази на Германската демократична република или на НРБ в най-мракобесните и години. Съжалявам, но това са фактите. Не следва да виним царя за целия терор между 1923 и смърта му, но няма и как да да го оневиним. Ето защо той е и ще си остане противоречива личност.

 47. 47 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3099 Разстроено

  Бог да го прости и да почива в мир!Поклон....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 48. 48 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Правдоподобна про-царска апологетика за обявяване от неутрална държава на
  война срещу все пак далечни Америка и Англия е нещо много различно от болшевишка.

  Например: Царство България е било Конституционна Монархия с Парламент.
  Парламентът решава въпрос "за" война или "не".
  Царят не е "самодървец" и властта му е ограничена.

  Qui bono?
  Кой е бил в нужда така да сполучи?
  На кого е било изгодно фактически невоюваща България да бъде въвлечена официално във "формална" война срещу Америка и Англия?
  На агресора СССР, Dear Friends.
  Така скоро царство България щяло да бъде пратено в лагер за победени държави.
  А фашисткият съюзник на Германия от 1939 г - в лагер на победителите.

  Английски и американски парламентьори търсят контакт с правителството
  на царство без цар България през август 1944 г. Срещат се тук-там с Мушанов,
  в Турция... в Кайро. Но... страната е болшевизирана. Какво пък... не би било лошо
  комунистическа власт... След което "българският" парламентьор се скатава.

  А мурзилките едно си знаят...

  Антифашистът Чърчил стъпил на шията на Генералисимус Сталин и отсекал:
  Ето салфетка с проценти. Изпълнявай!

  Чети и помни:

  "Освободителните" мисии на Русия/СССР в и около България,
  от Иван Лилов (юрист)

  До коментар [#16] от "tacheaux":

  "Историята не е милостива към него.
  Подписването на Тристранния пакт и
  обявяването на война на Англия и САЩ
  са жалони към поредната катастрофа
  Можел ли е да избегне това? Първото – във всички случаи – не,
  второто вече е съдбоносна грешка."

  Второто не е съдбоносна грешка , а един от най-умните и далновидни ходове на цар Борис. България е била съюзник на нацистка Германия без да участва във военни сражения. Имало е два изхода за войната: Германия да победи и Германия да загуби . Във втория случай , който цар Борис е считал за по-вероятен, при капитулация на Германия логично следва окупация на България от англо американски войски по простата причина , че сме във война с тези две държави. Така България избягва опасността от болшевизация.

  Цар Борис не е могъл да предвиди кретенизма и предателството на Чърчил и Рузвелт , които подаряват на Сталин не само България , но цяла централна и източна Европа.

  Не е могъл да предвиди безсмислените и абсолютно ненужни във военно отношение англо американски бомбардировки над София.

 49. 49 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 703 Неутрално

  Единствения цар от Третото Българско Царство който беше истински обичан от народа... Опита се да направи нещо хубаво за България, но уви - не успя. За разлика от него Симе Крадливия единствено се опита да окраде България с частичен успех.

  Поклон пред Н.В. Цар Борис III.

  Позор за Крадливия!

 50. 50 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
  Рейтинг: 2642 Неутрално

  кой каза, че крушата не падала далече от дървото...

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 51. 51 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Как не ви е срам, протолюдие. Ако няма какво да напишете по-добре не влизайте да мърсите името на Царя ни!

 52. 52 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Всички са го обичали, освен онази крадлива, лъжлива болшевишка прослойка.

 53. 53 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  няколко хиляди жертви в гражданските войни от 1923-1925 и 1941-1943 са неотменима част от неговото управление. ------------------------------------------------------------------------------------------------------По-скоро МИЛИОНИТЕ РУБЛИ, инвестирани от Сталин и СССРза ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОРУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ в Българияса причината за хилядите жертви И В ДВЕТЕ ГРАЖДАНСКИ ВОЙНИТази от 1923-1925 и тази от 1941-1943 Неговото управление и съществуващия ред в Българияса само МИШЕНАТА на ПРОРУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМДругото са непочтени внушения.
  —цитат от коментар 9 на Hawaii


  За Димитров и Коларов ще си прав, но за Стамболийски какво ще кажеш? Доста уникално явление за страната ни е Стамболийски.

 54. 54 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Само хитрите му врътки и сувалки между Германия и СССР, както и използването на съюзното им положение за постигане на ефекта по мирен път да се присъедини отново Южна Добруджа към Царство България (територия населена с българи) и то от друга съюзна на Германия държава като Румъния, е достатъчно да споменем царя с добро.

 55. 55 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Петър Семерджиев пише:
  Антон Иванов е изпратен от Москва в България с ясни инструкции:
  Има една задача за прикритие- да вербува и създава минноподривната комисия към нелегалната БКП и за тази дейност при провал може да си признава пред полицията и гестапо. Което и прави при залавянето си и така пуска по пързалката Гешев и германците .
  Втората същинска задача - за която няма право да каза / признава на никого - е да вербува двама души от персонала на врана , който при сигнал да отровят царя.
  Интересна хипотеза ?!


 56. 56 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#41] от "dnevnikar":
  "ВСВ започва с договор за агресия срещу ЕВропа между СССР и нацистка Германия,
  замислен в Москва в началото на август 1939 г, подготвен в Москва и Берлин, подписан в Москва на 23.8.

  На 5.9 Англия и Франция обявяват война на Германия, защото е нахлула в Полша
  и не е.ва техния ултиматум.
  На 15.9нахлува в Полша и СССР.
  На 23.9.1939 г сталинисти & хитлеристи играят в съвместен Парад победы
  над Полша, в Брест-Литовк. "

  В интерес на обективната истина не трябва да се забравят и редица други факти от това време, като пасивните реакции на Англия и Франция (а и редица други, цялото ОН всъчност) на агресиите на Мусолини и политиката на Хитлер. Позицията на Полша, която няма нищо против да присъедини територии от Чехословакия, заедно с нацистка германия, съглашението между Полша ъ Германия за използване на територията на Полша за атака срещу СССР, под мълчаливото съгласие на ОН, с цел унищозаване на болшевизма и т.н. Голямо надиграване е било. Това черно-бяло мислене, което ни насаждаха и болшевиките, а и сега някои други, не води до нищо добро. Обективното мислене и здравия разум, базирани на истинска непредубедена фактология би следвало да ни доведат до изводите, че всяко заиграване с принципите на злото (без значение какво модерно име носят днес) се връща върху главите на играчите. Злото се побеждава само с добро иначе побеждаваш едно зло и издигаш друго на негово място. Компромиса с човешкия живот, права, стремежи и щастие, без значение за каква цел или идея ще корозира всяка цел или идея. Обратното ако самата идея е благоденствието на човека духовно и физически (всеки човек, без антагонизма на класата или расата или нещо по-модерно), много от идеологиите ще корозират отсамосебеси поради злото и насилието в тях.
  Това да го осмислят всички тирани и всички свободни.

 57. 57 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  За съжaление никъде не се споменава връщането на Южна Добруджа в пределите на България и то без военни действия! Само с дипломация! Това се случва точно по време на така нареченото авторитарното управление на Цар Борис III. Само това да беше споменал и останалото можеше да ни го спестят, за да знаем колко велик Държавник е бил Царят! Мир на душата му!
  —цитат от коментар 43 на vkm02433713


  Изпреварил си ме.

 58. 58 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#45] от "dnevnikar":
  Какво общо има едното с другото?

  Мърфи е оптимист!
 59. 59 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Любопитно

  До коментар [#36] от "tacheaux":

  Този въпрос е дискусионен. По това време главорезите на ВМРО редовно са били ползвани за наемни убийци, човек от ВМРО убива и твоя любим български политик Стамболов. Сигурно знаеш това.

  Иначе, едва ли е случаен факта, че Стамболийски е бил заловен от превратаджиите (подкрепяни от цар Борис III) и веднага след това е бил жестоко убит от главорезите на ВМРО. Със сигурност той е убит по тяхна заповед и използват наемници от ВМРО да им свършат мръсната работа (мократа им поръчка за убийството на Стамболийски).

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 60. 60 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Весело

  До коментар [#37] от "v.n.t.news":

  Хахахаа.... така ли!? Защото тези неща ги пише и в днешните учебници по история на България. Да не би още да учим по болшевишки учебници!? :-Д

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 61. 61 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4082 Любопитно

  До коментар [#40] от "Ivailo Ivanov":

  Точно така си е! +++

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 62. 62 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 825 Неутрално

  До коментар [#6] от "султана глаушева":

  покани го у вас.

 63. 63 Профил на .NET
  .NET
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Относно житието на Борис три има подходяща латинска сентенция, още от времето на Римската империя:

  Sic semper evello mortem Tyrannis или по-кратката форма Sic semper Tyrannis!

  П.П. Това, между другото, е девизът на щата Вирджиния, САЩ.

  Бъдещето е не просто пред богатите държави, а пред тези, които са най-напред с образованието. - в."Капитал", 22.12.2016г.
 64. 64 Профил на Sixpaths
  Sixpaths
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Това не може да бъде - както забелязаха някои читатели - наистина нито дума за връщането на Южна Добруджа през 1940г!!!

 65. 65 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  "Не забравяйте, че навреме даденото, навреме разпореденото и навреме изисканото е много по-ценно от забавянето или късно нареденото."
  Борисов, прочети това. От полза ще ти е.

 66. 66 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  "Не забравяйте, че навреме даденото, навреме разпореденото и навреме изисканото е много по-ценно от забавянето или късно нареденото."
  Борисов, прочети това. От полза ще ти е.

 67. 67 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1925 Неутрално

  Цар! Това казва всичко, и разбира се митологизиран. И до сега българската бедна душичка все й се иска някой да нъ упраи. И как няма да иска? Като поколения наред все някой ни е "оправял". Султани, царе, московски наместници, и всичките царедворци и гъзомийници покрай тях.

 68. 68 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  Връщането на Южна Добруджа в България по мирен път е най-големият политически успех на цар Борис Трети. Във вътрешнополитически план е икономическата стабилизация и възход през втората половина на 30-те години, за което време все още живите, макар и на преклонна възраст, съвременици си спомнят с носталгия.

 69. 69 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  Смъртта на цар Борис Трети се превръща символично в смъртта на независима България. Година по-късно българската държавност беше унищожена от съветската паплач и нейните комунистически слуги, които от тогава не са напускали властта.

 70. 70 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#18] от "Иво":

  Не Борис Трети погазва конституцията на страната, а превратаджиите от 19 май, които я суспендират и установяват безконтролен режим.

 71. 71 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#19] от "tacheaux":

  Не вярвам мнителен и предпазлив човек като Цар Борис Трети да постъпи толкова глупаво, че да пие чай в съветското посолство, а и няма нито едно доказателство, че е го е посещавал. А че СССР е имал най-голяма полза от смъртта му, а германците -никаква - в това спор няма.

 72. 72 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  "Два преврата на 9 юни 1923 и на 19 май 1934 г., няколко хиляди жертви в гражданските войни от 1923-1925 и 1941-1943 са неотменима част от неговото управление. На негова сметка са и убийствата на политици като Стамболийски и Никола Генадиев. "

  Г-н Поппетров, язък че сте на работа не къде , а в БАН. Как може да пишете откровени нелепици ? Първо превратите от 1923 и 1934 не са негово дело, а на военните и на свързани с тях политици. За подготовката на преврата от 1923 вероятно цар Борис Трети е бил информиран чрез адютанта си, но това не означава че е участвал в подготовката му. През 1923 царят практически не е разполагал нито с власт, нито с влияние да извърши подобен преврат, а лоялността му към Стамболийски е дразнела опозиционните водачи и участниците в преврата. През 1934 г. Борис Трети със сигурност е знаел за готвения преврат, но отново не е имал никакво участие в него, да не говорим че превратаджиите от Звено са били републиканци и са искали отстраняването му. Смъртта на Стамболийски е дело на шайките главорези от ВМРО , с негласното одобрение на военната лига около Иван Вълков и царят няма никакво отношение към убийството му. Убийството на д-р Генадиев, също е дело на терорист от ВМРО и вероятно отново е замислено от кръга около ген. Вълков.
  А това да наричате "граждански войни" комунистическия метеж от 1923 и терористичната атака от 1925, както и жалките актове след 1941 на платени от Москва шепа терористи е абсолютно произволно тълкуване на събитията в духа на комунистическата пропаганда.

 73. 73 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  цар Борис е изключителна личност. Да се чуди човек как това дребно човече, продало се на тези, които го прогониха от страната му и върнало се за да я съсипе, може да му бъде син.

 74. 74 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Далновидната политика е принципната и последователна политика. От днешна гледна точка политиката на царя е недалновидна - ходил при Сталин, пък после при Хитлер, шмекеруване и незаемането на принципна и последователна политика в края на краищата изиграва лоша шега на Бг и я оставя в лапите на Сталин, неслучайно съдбата на Гърция изправила се и срещу Мусолини и срещу Хитлер е различна, това няма как да бъде забравено от Запада. От друга страна мотивите за това царско шмекеруване са благородни - запазване на България от погрома на войната, но...последващия погром е не по-малко страшен

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 75. 75 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Далновидната политика е принципната и последователна политика. От днешна гледна точка политиката на царя е недалновидна - ходил при Сталин, пък после при Хитлер, шмекеруване и незаемането на принципна и последователна политика в края на краищата изиграва лоша шега на Бг и я оставя в лапите на Сталин, неслучайно съдбата на Гърция изправила се и срещу Мусолини и срещу Хитлер е различна, това няма как да бъде забравено от Запада. От друга страна мотивите за това царско шмекеруване са благородни - запазване на България от погрома на войната, но...последващия погром е не по-малко страшен

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 76. 76 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 583 Неутрално

  цар Борис е изключителна личност. .
  —цитат от коментар 73 на uq


  Има хора които мислят така?Странно.
  Никога няма да се оправим !

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 77. 77 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#9] от "Hawaii":

  Съгласен съм, но каква гражданска война е имало през периода 1941-43г.? Това че, шайка необразовани лумпени, крадци и престъпни елементи, подкокоросвани и платени от тайните комунистически служби на Кремъл, нападаха в селата мандри и магазини и се назоваваха народни борци, не означава, че е имало гражданска война. В коя държава полицията ще стои с кръстени ръце и няма да вземе жестоки мерки, ако се появят няколко такива криминални групи и вършат золуми и нападения, опити за убийства и убийства? Да не говорим за организираните от Москва групи за ликвидиране на цар Борис ІІІ и последният им неуспешен безумен атентат в църквата "Света Неделя" през април 1925г.. А какво да кажем за организираното от Кремъл и проведено през 1923г. т.н. "антифашистко" въстание. Всички тези събития бяха опити на една чужда тоталитарна държава за дестабилизиране на българската държава.

 78. 78 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#16] от "tacheaux":

  Вярно е, че не е могъл да предвиди споразумението на Голямата тройка за следвоенното разделение на територии, но в случая вината не е на Рузвелт, а по-скоро на алкохолика Чърчил, който отдавна имал зъб на българите, след като 20-на години преди това е ял пердах от тях.

 79. 79 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#23] от "simval":

  Да, истина е това, особено ако си представи човек, колко напрегната е била международната обстановка в Европа, особено след 1939г, когато съветския комунизъм и германския национализъм се побратимяват, на който факт тогавашните български комунисти ръкопляскат.

 80. 80 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 424 Неутрално

  До коментар [#52] от "Ох леле":

  Борис ІІІ е бил не само цар, той е бил просто Човек. Ето една истинска случка, разказана ми от жив свидетел през 70-те години, малко преди да се пенсионира като милиционер: През 30-те години като дете, заедно с едно свое другарче водят стадо кози на паша край с. Куманово Варненско. Някъде по обяд, по горската пътека се задава конник, който ги забелязва, отива при двете момчета и ги пита за прекия път до селото. Те му посочват пряката пътека и конникът преди да тръгне, се обръща към другото момче и го пита : "На теб каквото ти има, защо ти е надута бузата?" Момчето му казва, че го боли зъб. "Е тогава защо баща ти не те заведе на зъболекар?", а момчето отговаря, че баща му няма толкова пари. Конникът се замисля, бръква в джоба си и изважда 3 сребърника: "Ето вземи ги и довечера ги дай на баща си да те заведе във Варна на зъболекар", след което тръгва към селото. Вечерта хлапетата прибират стадото в селото и тогава едва разбират, че конникът е бил цар Борис.
  Като запитах този свидетел какво е станало с другото момче, дали го е завел баща му на другия ден на зъболекар, милиционерът ми отговори: "Ами, баща му взе сребърниците и с тях си купи после кон и каруца"
  Ето за това и заради десетки още подобни случаи Царят е бил на почит и уважение всред народа и затова на поклонение при погребението му са прииждали хора от цяла България !!!

 81. 81 Профил на nibelungs
  nibelungs
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Велик българин! Велик! Вечна му памет!

 82. 82 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Омаловеличаващ евфемизъм:
  прослойка.

  По-голямо е това нещо.
  В следващи години се самоопределяло като
  "на всеки километър до края на света".

  Което определение е омаловажение,
  понеже нещото не е линейно, а многомерно.

  Нещото било тоталитарно като СССР.

  В началото: разсреденотечно и силно децентрализирано.
  Наричали го шумкари и с какви ли не цветущи епитети.

  Нещата не са съвсем каквито изглеждат че са.

  още инфо:

  "Тоталитаризмът",
  "Фашизмът",
  "Тоталитарните близнаци" (Сталин и Хтилер),
  от д-р Желю Желев, бивш Първи демократично избран и изобщо
  Президент на Република България

  До коментар [#52] от "Ох леле":

  Всички са го обичали,
  освен онази крадлива, лъжлива болшевишка прослойка.

 83. 83 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3739 Неутрално

  UNITED EU UNION

  По-добре намери на нета что за анатема е публикувал ценителят на Българско вино Мелник ChurchHill (Църковен Хълм) на тема атеистически водколюбни алкоголики болшевики...

  През 1944 Чърчил от рано предупреждавал по радио Free Europe... пардон... по радио Лондон,
  добрия Български народ, че корумпирани управници водят страната към катастрофа.
  С пряко излъчване от Парламента на Великобританската империя.

  Уви, глас бил в пустиня.
  По-точно, здравите гласове били надвикани от нездрави.

  Още един здрав глас, на нета - от юрист Иван Лилов:
  "Освободителните" мисии на Русия/СССР в и около България.

  До коментар [#78] от "bek":
  До коментар [#16] от "tacheaux":

  Вярно е, че не е могъл да предвиди споразумението на Голямата тройка за следвоенното разделение на територии, но в случая вината не е на Рузвелт, а по-скоро на

  алкохолика Чърчил, който отдавна имал зъб на българите, след като 20-на години преди това е ял пердах от тях.

 84. 84 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1156 Неутрално

  До коментар [#24] от "Dimitar Dimitrov":

  И кого и от кого е осшободил?

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 85. 85 Профил на Ogiigo
  Ogiigo
  Рейтинг: 1156 Неутрално

  освободил извинявам се.

  Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.
 86. 86 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#76] от "ХАРИ":

  Ами това говорят фактите. Човекът, който възкреси АЕЦ Белене, с който ни доят вече толкова години.... ами да сАвецките другаре, човекът, който вкара в политиката Бойко Борисов, Емил Кошлуков, Меглена Кунева, човекът който управляваше в най-крадливата и безпринципна тройна коалиция, с .. ДА БСП - хората, които го прогониха , техните деца ( Съвсем буквално) и ДПС, човекът, който си възстанови горите и започа да ги сече какво повече да кажа?

 87. 87 Профил на Гербажийски тролове сложете си повече вазелин
  Гербажийски тролове сложете си повече вазелин
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Изобщо Чърчил е прецакал пейзажа.

  Какво са за мен 1 000 000 долара?
 88. 88 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Вече дори някои комунисти смятат, че монархията е по-добрият вариант за управление на България.

 89. 89 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#25] от "shule":

  Веднага ще ти посоча: Стефан Стамболов! Стамболов е човекът спасил българия! Без него България щеше да бъде унищожена от Русия!

 90. 90 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#83] от "dnevnikar":

  Алкохоликът Чърчил е прекият виновник за втората световна война!Той е главният виновник за съветското робство над източна Европа! Той заедно със сатрапа сталин избиват 3 милиона емигранти от СССР! Той бомбардира цивилни обекти! Той е мразел фанатично Германия и не е допуснал да се сключи мирен договор с нея още 1943 година. Тогава границите на империята на злото щяха даса поне на 1500 километра на изток!
  Цар Борис е бил почти перфектен, но е бил в известен смисъл русофил и някои от неговите "хитрости" са станали причини за тежкото съветско робство и загубата на поне 80 000 кв. км. територия!

 91. 91 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Имаше един голям български поет -Вапцаров. Изтезаван осъден на смърт за "саботаж". Майка му е правила опити да се срещне с Монарха, но Той е отказал да я приеме. Следва:разстрел и след разстрела червей ! И сега в София има булевард "Вапцаров" и булевард "Борис 3-ти" Абсурди български.

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 92. 92 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#91] от "ХАРИ":

  Има ли значение дали е поет или не, след като е виновен

 93. 93 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  "Подписването на Тристранния пакт и
  обявяването на война на Англия и САЩ
  са жалони към поредната катастрофа
  Можел ли е да избегне това? Първото – във всички случаи – не, второто вече е съдбоносна грешка."
  Ми то е едно и също. Влизането в тристранния пакт е заради войната. По-скоро въпросът е защо немците нападнаха Съветския съюз и неизбежно стигнаха до катастрофа? И повлякоха и нас в бездната? Защото ако бяха победили или поне задържали статуквото............, ех, ако, ако, ако......... Но Царят няма вина за това.

 94. 94 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#75] от "Stavrogin":

  Не е вряно. Това, че Чехословакия и Полша първи станаха жертви на нацистката агресия не ги спаси от попадането под съветска власт, докато Финландия, която бе съюзник на Хитлер бе оставена извън нея.
  Пападането на България под съветска власт е продукт на срамните ялтенски споразумения , в които главна роля играе дементния болник-левичар Рузвелт.

 95. 95 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#30] от "Иво":

  Иво, успокой топката!
  Трябваше да минат 19 години от промените, за да започнем едва сега да употребяваме нормални, европейски понятия в историята.
  Едва тази година старците от БАН дигнаха врява да престанем с тъпните "турско робство", и да въведем в учебниците понятието "османско владичество".
  Допреди няколко години Ст. Самболов бе диктатор и какъв ли още не, а днес ченгета-комунета кичат клубовете си с неговото име (Митьо Шестака и върлата русофилка Шаренкова)
  Оксиморона "монархо-фашистка диктатура" все още е в речника на децата на бившите АБПФК, а светът се чуди политическа с-ма е била по-ненавистна - нацизма на Хитлер, или комунистическата диктатура установена от Сталин в Източна и Централна Европа?

  И накрая ще излезе, че не нацистите, а болшевиките на Сталин са посегнали на цар Борис ІІІ. Какво има да се чудим? Ако в очите на всички европейски народи на запад от Сърбия личността на миропомазаните владетели е почти свещена, болшевиките вече са били разстреляли един цар със семейството му. Всъщност с цар Борис ІІІ те са посегнали на двама миропомазани владетели, все Сакс-Кобург и Гота. Те май са посягали и на други политически лидери - Г. Димитров, Станке Димитров, Морис Торез, който като Г. Димитров умира в СССР.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK