1968 г.: Българите и Пражката пролет

1968 г., Прага

© Associated Press

1968 г., ПрагаОбикновено представата отвън за България в годините на комунистическия режим се обобщава с метафората "най-тихата барака в социалистическия лагер". Тя изглежда вярна, но само от западна и централноевропейска гледна точка. Ако сменим перспективата и погледнем България отвътре навън или пък в контекста на останалите балкански автократични режими, ще видим много по-пъстра и сложна картина, в която отзвукът на Пражката пролет заема централно място.


Нещо повече – този феномен за целия източен блок и съпътстващите го събития до такава степен разтърсват и преобразяват българската интелигенция, пък и цялото общество, че те вече не са същите. Как се стига до това и какви са границите и проявленията на тази трансформация? За да отговорим на този въпрос, е нужно да бъдат очертани изходните позиции на основните социални актьори в страната при началото на Пражката пролет и преди всичко да бъде направен преглед на състоянието на Българската комунистическа партия към 1968 г.


По това време тя се управлява еднолично от
Тодор Живков, основателно смятан за един от най-приближените на Москва
комунистически ръководители в Източна Европа


Номинацията му за партиен шеф през 1954 г., а след това и за министър-председател през 1962 г., е изцяло заслуга на Хрушчов. Живков не е антисталинист, а просто конюнктурен апаратчик, който вижда в новите повеи от Москва, идващи след ХХ конгрес на КПСС, златен шанс за собственото си утвърждаване на върха. Все пак след Априлския пленум на ЦК на БКП през 1956 г. неговата реторика звучи относително реформистки и либерално. Това обаче продължава твърде кратко – до унгарското въстание от есента на същата година, когато самият той, а и групата около него ясно си дават сметка, че всяка по-нататъшна стъпка по посока на либерализацията би могла непоправимо да разклати устоите на системата. Следва обратен процес на стагнация и на пълзяща ресталинизация, без обаче репресиите да достигат мащабите и тоталността от първите години след идването на комунистическата партия на власт.


Свалянето на Хрушчов от власт през 1964 г. възкресява надеждите на позагубилите властови позиции партийни ветерани, че новият силен човек в Кремъл – Леонид Брежнев – ще подмени Живков със своя креатура. Впрочем подобни очаквания по отношение на собствените им лидери съществуват и в останалите източноевропейски комунистически партии. Факт е обаче, че Брежнев не бърза с рокадите.


Към 1968 г. Живков вече е спечелил доверието на Брежнев и е придобил репутацията на една от най-доверените му марионетки сред източноевропейските комунистически лидери. Въпреки това обаче до началото на Пражката пролет той се опитва да проведе някои реформи в икономическата сфера, насочени към известно доближаване на предприятията в страната до пазарните принципи. Може би това е и причината за известното забавяне в негативната му оценка за случващо се в Чехословкия след Януарския пленум на ЦК на ЧСКП и идването на Дубчек на власт. Поначало той посреща с тревога свалянето на Новотни, не само заради установените до този момент отлични контакти с него, а и заради неяснотата дали в последна сметка Брежнев не е пристъпил към поетапна подмяна на наследената от Хрушчов източноевропейска политическа гарнитура. Много скоро се оказва обаче, че със сигурност Дубчек не е търсеният от Брежнев човек, и Живков рязко и категорично заема позицията на един от хардлайнерите в Политическия консултативен комитет на Варшавския договор.


Първите публични изказвания на българския комунистически лидер


срещу Пражката пролет


са по време на срещата на върха на Варшавския договор в София на 6 и 7 март 1968 г. Преди самото заседание той провежда лична среща с Брежнев и Косигин, които го информират за съветската позиция по въпроса. От този момент тя става и негова позиция. В резолюцията от срещата все още се изразява формална подкрепа за новото чехословашко ръководство, но изрично се подчертава, че то следва да започне решителна борба с антисоциалистическите сили в страната.


Две седмици по-късно, на срещата в Дрезден на 23 и 34 март, изказаните в София критики се превръщат в масирана атака. Макар формално срещата да е обявена като неофициална и само на съседни на Чехословакия страни, на нея се появява и българска делегация, водена от втория човек в БКП по това време Станко Тодоров.


На тази среща се оформя античехословашката коалиция на 5-те страни, които започват да действат съгласувано под диктовката на Москва за смазването на Пражката пролет. Месец по-късно, на 23 април, Живков пристига в Прага начело на партийно-държавна делегация, за да подпише нов договор за дружба, сътрудничество и взаимна помощ за срок от 20 години. Мисията му има по-скоро разузнавателен характер. От стенограмата от срещата между двете ръководства става ясно, че макар да се разменят любезности, общ език между тях е невъзможен:
"Дубчек: Тази година за първи път беше проведено тайно гласуване в партията, имахме цензура.
Живков: У нас цензура няма, но има строг контрол и здраво държим."


Следва нова обща среща на оформилата се вече петорка в Москва през май. Тук Живков вече яростно атакува Пражката пролет и се очертава като един от най-непримиримите й противници наред с Валтер Улбрихт и Владислав Гомулка. Най-вероятно тук е взето и решението за влизане с войски в Чехословакия, все още като резервен вариант, ако не сработят останалите. Някои сочат именно Живков като човека, предложил официално военната операция. Впрочем пет години по-късно тази версия лансира българският външен министър Петър Младенов на един от пленумите. Това обаче е преувеличено и неточно, тъй като е ясно, че решението е взето от Брежнев, а останалите просто поддават. От друга страна, и полското, и източногерманското ръководство предлагат същото. Факт е обаче, че Живков се стреми да бъде възприеман като своеобразен говорител на Брежнев. Твърди се, че шегувайки се със себе си, сам е описал зависимостите в България по следния начин: "Там, където не е удобно да отиде др. Брежнев, обикновено ходя аз, а там, където не е удобно да отида аз, ходи др. Георги Трайков (лидер на присъдружната на комунистите земеделска партия в страната), а там, където не е удобно да отиде и той – ходи патриархът."


В изказванията си както в Москва, така и във Варшава на 14 и 15 юли 1968 г., Живков ясно заявява, че страховете му са не само за Чехословакия, но и за цялата социалистическа система. Впрочем подобни мисли вълнуват и останалите автори на Варшавското ултимативно писмо до чехословашкото ръководство. Затова и всички те започват да обсъждат интервенцията вече не като резервен, а като основен вариант за изход от ситуацията.


Българският комунистически лидер има всички основания да се притеснява за действително реалното раздвижване в обществото и за симпатиите, които все по-широки кръгове на интелигенцията и младежта започват да проявяват и публично да изразяват към Пражката пролет.


Тук следва да се отбележи, че още от края на XIX век


чехословашката общност в България, и особено чехите,
се ползват с изключителни симпатии


В много широк кръг обществени сфери, клонове на науката, изкуствата, в общата модернизация на българското общество в десетилетията след Освобождението те имат всепризната водеща роля. Това е причината многолюдната им колония в София, а и в другите по-големи градове на страната, да се ползва с безспорен авторитет и престиж. Симпатиите са двустранни, тъй като чехите също виждат в българите близък славянски народ, който се възражда за самостоятелен държавен живот след много столетия чужда власт. Чрез дейността им тук те проектират собствените си стремления към самостоятелност, национално признаване и утвърждаване. Този безспорен социален капитал, който чехословашката общност има в България, без съмнение акумулира допълнителна тежест и значимост на влиянията, идващи през 1968 г. от Прага. Това е и още една причина властта в София да е много по-притеснена от отзвука им в страната в сравнение с всички останали вътрешноблокови кризи преди и след това. Разбира се, не бива да се игнорира и фактът, че чехите и словаците са и най-многолюдните чужди туристи, които летуват на българското Черноморие, не на последно място и защото нямат особен избор за други дестинации.


По времето, в което Живков провежда всички тези дипломатически совалки, София активно се готви за


домакинството на световен фестивал на младежта и студентите


В контекста на случващото се в Чехословакия тази казионна проява, финансирана преди всичко от Съветския съюз и останалите източноевропейски страни чрез т.нар. Световна федерация на демократичната младеж като форма на поддържане на хлабава идеологическа мрежа между леви и прокомунистически младежки и студентски организации от целия свят, придобива съвсем неочаквани измерения. Все още обаче на софийските домакини в лицето на ЦК на Комсомола това не е ясно, поради което проявата е популяризирана шумно като поредното идеологическо и пропагандно мероприятие. Така чрез пускането на гълъби от Тодор Живков на софийския стадион "Васил Левски" на 28 юли 1968 г. започва и самият фестивал. Още от средата на юли в страната започват да пристигат фестивалните делегации. Общата численост на участниците достига 20 000 души. Никога преди това страната не е била посещавана от толкова млади хора от всички краища на света. Действително поне половината от тях са от източноевропейските страни, добре дисциплинирани и инструктирани комсомолци (с изключение на чехословашката делегация).


Немалка част от младежките организации на западноевропейските компартии също изпращат идеологически праволинейни свои представители. Въпреки това обаче остават 7–8 хиляди "неустойчиви, податливи на буржоазната мода и морал" млади хора, които е трудно да бъдат контролирани. Сред тях са битници и хипари, анархисти, наркомани, странстващи любители на нудизма и свободната любов и т.н. Накратко казано – износители на "идеологическа диверсия" сред българската младеж, на които трябва да се противодейства. Режимът и Държавна сигурност в частност вземат немалко превантивни мерки. На първо място, българската делегация, водена от първия секретар на ЦК на Комсомола Петър Младенов, е подбрана от изключително предани и праволинейни комсомолци. Прекратени са летните отпуски на всички служители в системата на Държавна сигурност. Мобилизират се допълнително 500 комсомолци в своеобразни доброволни отряди, които трябва да противодействат срещу евентуални провокации от чехословашки представители или други "нездрави сили", влизайки в словесни дебати, а където е необходимо – и във физически схватки с противника. От София и черноморските курорти, в които също са предвидени фестивални прояви, предварително са изселени около 6000 крадци, просяци, проститутки, психично болни и "вражески елементи". Полагат се специални усилия за разширяване на агентурния апарат с таксиметрови шофьори, преводачи, хотелски персонал, въобще всички, които предстои да имат директен контакт с участниците във фестивала. Свикани са допълнително и 450 офицери и сержанти от запаса на Комитета за държавна сигурност. Отделно от това още на границата са спирани и връщани "гости с неприличен външен вид". Под това се има предвид такива с дълги коси, бради, тесни или разпрани панталони, въобще носители на външни белези на всякаква субкултурност. Особено бдителни са българските власти по отношение на пристигащите от Чехословакия. Техният брой е огромен – 500 са официалните членове на делегацията, отделно 380, пристигащи като туристи, и 80 журналисти. Още на Калотина 25 чешки и словашки битници са върнати обратно заради неприличен външен вид. Въпреки това ДС отчита голямата идейна мотивация на цялата делегация, нейното желание да популяризира пред българското общество, а и пред целия фестивал, идеите на Пражката пролет, да бъде открито демонстриран "социализмът с човешко лице". На "органите" не убягват дълбоките симпатии, с които софиянци и особено младите хора гледат на публичните прояви на представителите на Прага и Братислава. Може да се каже, че фестивалът е планиран като дълбоко казионна проява, имаща за цел да популяризира режима навън, но той постига точно обратния ефект – отваря очите на хиляди българи и води до явното им дистанциране от режима. Тези тенденции особено ясно се проявяват в следващите седмици след агресията.


На 20 и 21 август войските на петорката, ръководени от Съветския съюз, пристъпват към реализацията на операция "Дунав" –


окупирането на цяла Чехословакия


В състава им участват и два български мотострелкови полка (12-и и 22-ри) с обща численост около 2200 души, базирани до този момент на турската граница. Става дума за изолиран район, в който друга информация освен официалната не прониква. Още през юли съставът им е прехвърлен на обучение в Съветския съюз. Това е и причината до самото влизане на тези части в страната те да са абсолютно убедени, че трябва да освободят народа, който ги чака, от опитващата се да го манипулира "империалистическа клика на Дубчек". Затова и фронталният сблъсък на тези съвсем млади хора с реалността в страната води до тежки психологически последици. Окупационният им район е централна Словакия и включва районите на Банска Бистрица, Зволен и Брезно, а освен това и пражкото летище Рузинье (заедно със съветските части).


Ето как писателят Георги Марков описва реакцията сред интелигенцията в София в своето есе "Когато часовниците са спрели: "В София хората бяха изненадани и попарени. В първите часове на всички ни се струваше, че става някакво недоразумение. Вестниците излязоха със закъснение, защото, както по-късно се разбра, е трябвало да променят напечатаното съобщение за нашествието. В първата редакция е било съобщено, че войските влизат по покана на новото правителство на Чехословашката народна република, а след това беше променено в смисъл, че влизането става по покана на работнически и партийни колективи. []
По-късно същия ден зазвъняха телефони по домовете на по-видните граждани, разтичаха се журналисти, репортери — било от радиото, било от вестниците, — за да намерят неизбежните "изказвания", които да подкрепят военната акция. За чест на българската интелигенция може да се каже, че не се намери нито едно уважавано име, което да откликне положително на българската намеса в Чехословакия."


Въпреки явните симпатии на българската интелигенция към Пражката пролет
и съчувствието й към чехите и словаците
единици са тези, които все пак решават да протестират


Сред тях важно място заема групата студенти историци от Софийския университет, която разпространява около 200 позива със съдържанието "Вън войските на марионетката Живков от ЧССР". Когато групата начело с Едуард Генов научава за протеста, организиран от неколцината съветски граждани на Червения площад, те подготвят 217 позива с текста "Петима съветски комунисти направиха демонстрация на Червения площад. Какво правиш ти?", както и "Петима съветски граждани изразиха солидарност с ЧССР, получиха тежки присъди. Хора, бдете!". Позивите са разпространени в София и Пловдив. В началото на 1969 г. групата е разкрита и трима от участниците в нея получават присъди с различни срокове затвор. Държавна сигурност разкрива и други малки групи, пишещи позиви или просто графити срещу инвазията в Чехословакия. Сред тях особено дръзка е русенската група, в която участва и по-късно известният писател Жерминал Чивиков. Трима от участниците също получават ефективни присъди.


Най-значимият резонанс на Пражката пролет в България обаче се изразява не толкова в смелите, но все пак самотни действия на тези малки групи доблестни млади хора, а в големия пробив сред мълчаливото мнозинство на българското общество. Другата ключова последица от случилото се е започналият постепенен и почти невидим, но


необратим процес на ерозия на постигнатия по това време негласен консенсус
около легитимността на самия режим


На трето място – това е започналият и бавен разлом между интелигенцията и партийната бюрокрация. Ще цитирам отново писателя Георги Марков: "В своето полувековно съществуване съветската система преживя не една и две конвулсии, но на 21 август 1968 година се случи нещо непоправимо страшно — идеологията отрече идеалите, в името на които съществуваше, или както вечерта на същия ден един български комунист каза отчаяно: "Днес погребаха Октомврийската революция." За всички ония, които бяха приели залпа на "Аврора" като рожден момент на идеали, надежди, илюзии, мечти за някакъв неясно красив, нов човешки живот, за ония, които фанатично бяха съхранили това чувство през толкова мъчителни години, датата 21 август беше краят."


"Дневник" публикува с малки съкращения доклада на доц. д-р Михаил Груев - председател на Държавната агенция "Архиви", на конференцията за 50 години от Пражката пролет в Братислава, организирана от университета "Ян Коменски" и Словашката академия на науките.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2690 Весело

  ""Там, където не е удобно да отиде др. Брежнев, обикновено ходя аз, а там, където не е удобно да отида аз, ходи др. Георги Трайков (лидер на присъдружната на комунистите земеделска партия в страната), а там, където не е удобно да отиде и той – ходи патриархът."

  Това сякаш го е казал Бате Борисов на мястото на Брежнев само трябва да е Меркел!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 2. 2 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3475 Неутрално

  България окупатор за пореден път !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 3. 3 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2690 Любопитно

  "Днес погребаха Октомврийската революция."

  Ами Октомврийската революция беше именно това! Насилственото завземане или удържане на властта от болшевиките които след това станаха комунисти!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 4. 4 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  "В първата редакция е било съобщено, че войските влизат по покана на новото правителство на Чехословашката народна република, а след това беше променено в смисъл, че влизането става по покана на работнически и партийни колективи."
  --------------------------;;-------
  То и за Сирия прогресистите твърдят същото.

 5. 5 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  ""Там, където не е удобно да отиде др. Брежнев, обикновено ходя аз, а там, където не е удобно да отида аз, ходи др. Георги Трайков (лидер на присъдружната на комунистите земеделска партия в страната), а там, където не е удобно да отиде и той – ходи патриархът."Това сякаш го е казал Бате Борисов на мястото на Брежнев само трябва да е Меркел!
  —цитат от коментар 1 на Julian Mall


  Фантазираш!

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 7. 7 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 2081 Неутрално

  Ебати простотйите реакцията е била нулева или пренебрежима.
  Единствената бурна реакция на завист човешка била че се е говорило за.
  Войниците били в Чехословакия са били приети във ВУЗ без конкурсен изпит.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 8. 8 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3475 Неутрално

  До коментар [#6] от "aleks ivan":


  До коментар [#2] от "'ΕΡΕΒΟΣ":В Чехословакия:да, в Македония - освободител!А и не бъркай НРБ с България.
  —цитат от коментар 6 на aleks ivan


  Приемственост пич......приемственост !
  А в Македония понеже я ''освобождавате'' ви ''обичат'' толко много !!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 9. 9 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3475 Неутрално

  До коментар [#7] от "dedoliben":


  Войниците били в Чехословакия са били приети във ВУЗ без конкурсен изпит.
  —цитат от коментар 7 на dedoliben


  Това е вярно.Вуйчо ми така става офицер след окупацията на Чехословакия !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5964 Неутрално

  Поредното погребение на идеалите. Комунистите знаят, че техните идеали са като зомбита, непрекъснато са в състояние на нито мъртви, нито живи, но бродят сред нормалните...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2703 Неутрално

  Едно време руснаците ходеха "на гости" с танкове- днес с флакони "парфюм"!!!
  Руската агресия е неизменна, както и арогантността им, просто напоследък е по-рафинирана!!!

 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 318 Неутрално

  ""най-тихата барака в социалистическия лагер". Тя изглежда вярна, но само от западна и централноевропейска гледна точка. Ако сменим перспективата"

  веждаме лустрацията, проведена от Хавел и липсата на такава у нас...

  Сотиров за "националното съгласие" от Луканов през Костов, та до днес... и за лустрацията:

  „Льотчикът Румен Радев е тръгнал по стъпките на танкиста Петър Младенов

  Дори от администрацията му няма защо да си губят времето – могат направо да преписват декларациите за национално съгласие на БКП и техния президент от 1990 година. Публикувани са във вестник „Работническо дело“. За улеснение на президентските съветници накрая прилагам и някои от тях, а като бонус предлагам на вниманието им и Декларацията за национално съгласие приета от 38 Народно събрание и обнародвана в Д.В. на 13 Май 1997г. И в нея въпросът за вината за икономическата катастрофа е подминат, но има консенсус по въпроса за мерките за излизане от нея. Изобщо мантрата който крал, крал, дайте да не се обръщаме назада, а да гледаме напред е най-консолидиращия фактор за партийните елити на прехода, тя е омертата на перестроечната мафия. …“
  https://www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/-natsionalno-edinenie-ili-omertata-na-perestroechnata-mafiya

 13. 13 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  Живков не беше толкова голям комунист, колкото се опитваше да изглежда само и само уж да видим 2лв нацяло. Сега не е по различно, трябва да целуваме хубаво отгоре до долу и да говорим по-малко, иначе проблеми и парици тц.

 14. 14 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 940 Неутрално

  За комунинзма беше характерно крещящото противоречие между марксистко ленинската диалектико- материалистическа философия и КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ с нейното ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКО поведение. На комунистите им се внушаваше най- вече да мразят. Докато максистко ленинската философия, комунистическите идеали се доближаваха най- вече до учението на нашия Бог Исус Христос, то на комунистическите партийци беше внушавано във всекиго да виждат враг и да са винаги верни на партията (НЕ НА ДЪРЖАВАТА, НИТО НА НАРОДА). Само дебнеха някой, някъде да надигне глава, да извиси глас и да му е- т маойката, на него и на цялото му семейство до десето коляно. По- жестока и гнусна от тоягата на комунистическата партия от онова време човешката история не познава. Словаците и чехите са възпитани в дух на Християнски морал и култура. Те не ни намразиха затова, че сме участвали в събитията в Прага по онова време. Сигурен съм в твърдението си, защото съм общувал с много граждани на Чехословакия тогава и по- късно. В България всъщност малко се говореше и почти нищо не се знаеше за това какво става там. Усещането, че някой иска да напусне нашето семейство на държавите от СИВ, нашата общност, не беше никак приятно. Дори да е лошо положението в семейството, да живееш в мизерия и нищета, когато някой си тръгне от къщата, всички изпитват болка. Така съм усещал и аз, когато чехите и поляците изкаха да ни изоставят.

 15. 15 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  Пражката пролет единственото кофти е че участваме, можело е според мен хем да сме лоялни на СССР, но да не участваме пряко. Това щеше да стане при Хрушчов, но лошото е че малко след Брежнев идва пражката пролет и Живков трябва да прави четки, иначе щеше да хвъркне.

 16. 16 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  Едно време руснаците ходеха "на гости" с танкове- днес с флакони "парфюм"!!!Руската агресия е неизменна, както и арогантността им, просто напоследък е по-рафинирана!!!
  —цитат от коментар 11 на selqnin


  Да бе, така е - руснаците са най-лоши, така пише по книгите. Във една друга книга обаче пише, че точно по време на Пражката пролет, във Виетнам загиват стотици хиляди без причина, а за мъртвия всеки режим е по-добър от това да го гръмнат, но в книгите пишело че по-добре да ги избием отколкото да се мъчат хахахаха

 17. 17 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3457 Неутрално

  Стига с тая пражка пролет бе? Сега на ход е Арабската пролет. Пишете за нея, тя още е актуална.

 18. 18 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Разликата между Чехословакия и България в ония години е точно същата каквато е и в момента.

  Чехия е населена с чехи, а България.... с българи :)

 19. 19 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 318 Неутрално

  На моята доста зряла възраст, помня добре 1968 година. Помня и Младежкия фестивал в София. Тъй като по това време, аз, и всички състезатели от олимпийските отбори, не можехме да вземем участие в него, но чувахме различни отзиви. Но това беше размирна година за целия свят. Това, което помня отчетливо, е отношението към българската делегация на Олимпиадата в Мексико. Чехи, словаци и сърби ни наричаха Окупатори, без ние да сме наясно какво точно се случи. Студентски вълнения имаше и в Париж, където ние престояхме по едно денонощие на отиване и връщане от Мексико. Но още по-ярки са спомените за студентските вълнения в Мексико. Предполагам, че и досега стоят стенописите за тези бунтове на Диего Ривера по стените на Университета в Мексико. Разликата е в това. Студентските вълнения дадоха много за развитието на останалия свят. Смачкването на Пражката пролет не даде нищо добро на Източна Европа. И сега си носим последиците от тоталитарното наследство в душите си.

  vesela
 20. 20 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#7] от "dedoliben":

  24г след 9.9 44г хората са били уплашени. Само тук има толкова избити и безследно изчезнали.

 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#7] от "dedoliben":

  24г след 9.9 44г хората са били уплашени. Само тук има толкова избити и безследно изчезнали.

 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#12] от "plebs":

  Законът за лустрацията беше даден на КС от П.Стоянов и КС го обяви за противо конституционен и кой гласува ЗА ? Видният гербер и орбанист Г.Марков. Токова за лустрацията!

 23. 23 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 362 Неутрално

  Аре стига сте с тая Пражка пролет, че пресолихте манджата вече! Трябва да се чувстваме виновни ли, или какво? Що не пишете за Унгарското въстание, за стачките на Солидарност ? Да не е защото там не са ходили български войници и няма как да се стигматизира целокупния български народ ? Чехите като народ са изпълнени с такова презрение към нас и това не е резултат само от участието на един полк български войници през 68, че се чудя какво е това неистово мазохистично желание на редакцията на сайта да го пълни само с това отдавна отминало събитие, за което и самите чехи вече са забравили. Грантаджии, сър.

 24. 24 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 885 Неутрално

  До коментар [#14] от "bobhunter":

  "Докато максистко ленинската философия, комунистическите идеали се доближаваха най- вече до учението на нашия Бог Исус Христос"

  Трябва да си много болен за да доближиш Ленин до Христос. Изобщо идеята за смесване на Марксизъм с Ленинизъм е пропаганда на болшевишкото чудовище и не бива да се взима за аршин за мерене на каквото и да било.

 25. 25 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  До коментар [#24] от "George Svinarov":

  точно се гласех да му го казвам.
  това неговото е на препиканите
  пишман демократични социалисти с
  мотото: системата беше лоша, не идеологията.
  пълни глупости.
  самата идеология още от манифеста е омраза и диктатура.

 26. 26 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  До коментар [#24] от "George Svinarov":

  точно се гласех да му го казвам.
  това неговото е на препиканите
  пишман демократични социалисти с
  мотото: системата беше лоша, не идеологията.
  пълни глупости.
  самата идеология още от манифеста е омраза и диктатура.

 27. 27 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  доста посредствен анализ на този чиляк – не разбрах, какво се опитва да докаже? че не сме били най-тихата барака ли?

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8160 Неутрално

  "Живков: У нас цензура няма, но има строг контрол и здраво държим."
  Ако заменим Живков с Борисов, ще звучи подобно.

 29. 29 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3457 Неутрално

  До коментар [#12] от "plebs":Законът за лустрацията беше даден на КС от П.Стоянов и КС го обяви за противо конституционен и кой гласува ЗА ? Видният гербер и орбанист Г.Марков. Токова за лустрацията!
  —цитат от коментар 22 на джендър дебне в храсталака


  А Петьо що го дал на КС?

 30. 30 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#23] от "oliverstone":

  Не знам с какви чехи си общувал, но аз бях миналата седмица в Прага и отношението към мен беше отлично. Дори говорих и с българин, който преподава в Карловския университет и каза, че няма никакви проблеми. Аз дори като запях Беж дому, Иване, чека те Наташа и чехите около мен ме обявиха за почетен чех и ме черпиха с бира.

  А, по темата, да, трябва да се говори за Пражката пролет, колкото и да не им се иска на някои червени тролчета като теб, защото това е важно историческо събитие и тази година има годишнина, 50 години, какво още не ти е ясно?

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 31. 31 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  В окупацията на Чехословакия участва и 13-та танкова бригада от Сливен.
  Това е всеизвестно.
  13 години след като бригадата е била в Чехословакия, но не е участвала практически в нищо аз служих там. Знаеше се.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Будител
  Будител
  Рейтинг: 239 Неутрално

  [quote#32:"oliverstone"][/quote]

  Трябва да те е срам, че си българин , потомък на продажни червени червеи.

  Lacoccaracha!
 34. 34 Профил на profesionalist
  profesionalist
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  Когато Брежнев пръднеше бай тошо бързаше да се на сере.Най робското и дивашко племе на балканите са българите.Целия народ само доносници и гадове.Бех 1968 година в Чехословакия.само там се продаваше легално оръжие за 20 крони ми дадоха позволително и купих револвер Грант 9 калибар с 6 патрона и ЧЗ 6.35 калибер за 1 ,450 крони= на една заплата.Така въоражен не се страхувах от граничари да избегам в Австрия през Мари Бор и след три месеца бех в Америка за техна сметка.Бех в лагера Траискирхен на 4км от Баден.Лагера беше претъпкан от чехи и унгарци.Българите бехме окло 60 човека в една стая.Зградата беше бивша казарма.Едва когато режима уш падна видех бг.кенеф през 1990 година дори по страшна мизерия и празни магазини.Ужас.Слава на всевишния ако има такъв,че се спасих от тоя кенеф.

 35. 35 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  По броя на участниците във форума под тази статия и подобните, става ясно, че тази тема вече е изчерпана.

 36. 36 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  До коментар [#32] от "oliverstone":

  Ти си бил в Чехия през 2005, а аз преди броени дни, правиш ли разлика, червен кхмер?

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 37. 37 Профил на profesionalist
  profesionalist
  Рейтинг: 1227 Весело

  Стар виц.Брежнев...тавариш Живков....а товариме товариме тавариш Брежнев.За това изказване му конфискуваха микрофона на телефона с Москва.Само слушалката му работеше.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK