Напредъкът на България (статия от 1938 г.)

Напредъкът на България (статия от 1938 г.)


20 години царуване. Поглед върху осъществения от България напредък през изтеклите две десетилетия - това е заглавието на статия, излязла на 1 октомври 1938 г. във в. "Мир". Поводът е бил навършващите се на 3 октомври същата година двадесет години от царуването на цар Борис III. Статията е анализ на икономическото развитие на България през това време – време на войни и световни кризи. А тази година стават 100 години от възкачването на цар Борис на трона.


Димитър Павлов

© Личен архив/Керачка Михаел

Димитър Павлов


Авторът е Димитър Павлов - главен редактор на в. "Демократически сговор". Той е роден на 10.X.1891 г. в София. Завършва математика в Софийския университет. Бил е учител. През Първата световна война е ротен командир, Кавалер на Орден за храброст. След 1918 г. е главен редактор на в. "България", орган на Прогресивно-либералната партия. От 1920 г. редактира в. "Ден", а от 1923 г. при създаването на Демократически сговор става главен редактор на печатния му орган до 1934 г., когато се закриват политическите партии. Оттогава до 9.1Х. 1944 г. е журналист на свободна практика. Пише в "Мир", "Утро", "Български търговски вестник" и др. на стопански и социални теми. Член е на Икономическото дружество. Т. нар. народен съд го осъжда по процеса на интелектуалците на десет години затвор за "скудоумие и шовинизъм". Излиза от затвора през 1947 г. Забранено му е да пише. Спират пенсията му. Последните години бе касиер и счетоводител на семинарската черква. Почина на 20.ІХ.1961 г.


20 години царуване. Поглед върху осъществения от България напредък...
Съдбата не бе отредила на цар Борис да царува в спокойно и нормално време. Започнал царуването си след една катастрофална война, той трябваше да го продължи при извънредно тежки за България условия. Вътрешно страната се тресеше от кипежа на страстите в низините, външно над нея тегнеха в първите години опасности, които често заплашваха дори и съществуването й. Положението стана непоносимо, когато чрез един колкото несправедлив, толкова и жесток мирен договор се извършиха болезнени ампутации от народната снага, а държавата се натовари с непоносими за нея и унизителни за достойнството й задължения от всякакъв вид.


Напредъкът на България (статия от 1938 г.)

Сега, когато правим равносметката на изминалите две десетилетия от царуването на Борис III, ние с радост констатираме, че въпреки безбройните несгоди, с които е имал да се бори българският народ в тежките следвоенни години, той е направил големи завоевания във всички области на живота, на духовната и материална култура. Ще се спрем само на някои по-характерни белези за високото равнище, което нашият народ е достигнал през това време, за да подчертаем още веднъж, че сега, когато народът ни е вече изкачил нанагорнището, счупвайки веригите, с които го бяха оковали 1918 г., няма вече място за съмнение, няма място за безверие: той ще развихри всичките си сили в стремежа да заеме онова място, на което неговата история, неговите борби и неговите качества му дават право.


Населението на България след ампутациите, които бидоха извършени над нашето отечество по силата на Ньойския диктат, наброяваше в средата на 1920 г. 4 825 400 души; към средата на 1938 г. при същата територия то е 6 369 468 души, или за 18 г. народът ни се е увеличил с 1 535 068 души.


Грамотността на населението на 31.XII.1920г. е 44,5%; при последното преброяване на 31.XII.1934 г. тя е 68,4%. За повишаване грамотността и общото културно ниво са работили през 1936/37 учебна година 8033 училища срещу 5974 училища през 1919/920 и с 1 076 127 ученици срещу 719 070 през 1919/920. От 4831 училища, колкото са били те в края на 1936 г., 2 724 сгради са построени в царуването на Борис III, а това е повече от половината от всички училища, строени от Освобождението до 1936 г.


Особено характерен за развитието на страната е осъщественият голям напредък в съобщенията. В края на 1918 г. ние имаме 2203 км нормални държавни ж. линии, в края на 1937 г. 2971 км. В строежа на шосета е постигнато удвояване на това, което сме имали в началото на царуването на Борис III. Общо пътищата 1937 г. са 31 045 км...


Да кажем няколко думи за електрификацията, водоснабдяването и отводняването. Докато в края на 1918 г. числото на електрифицираните населени места можеше да се изброи на пръсти, днес електропроводите кръстосват на длъж и на шир страната и освен повечето от градовете, осветлени са и стотици села, а електрическата енергия става важен двигател не само в индустрията и занаятите, но вече и в земеделието. Ако електрификацията на страната върви в същия темп и занапред, новото десетилетие ще даде изобилна електрическа светлина и енергия на всички населени места в България.


По водоснабдяването е извършена колосална работа, паметници за която ще останат водоснабдяването на Делиормана, чието население допреди това пиеше вода от локвите, и на престолния град. Други големи паметници на строителството са Карабоазката дига за отводняване на едноименната крайдунавска низина, отводняването на Стралджанското и др. блата. Прояви се интерес и към изкуственото напояване на обработваемата площ и колкото и да е малко направеното наспроти нуждите, то все пак е доста значително, ако го сравним времето преди 1918 г.


В строителство крупен факт е големият строеж на сгради, извършен между 1920 и 1934 г. - датите на двете общи преброявания. За този период от 14 г. от числото на сградите в България е пораснало от 1 384 895 на 2 043 201, или с 658 306 сгради повече. В това тежко време на стопанска криза и вътрешни неспокойства българският народ е можал да спести много милиарди и да ги вложи в постройки! Особено очебийно е напредването на София. През 1920 г. в столицата е имало 12 860 сгради само за живеене, през 1934 г. те са 29 799. Общо през 1920 г. сме имали 17 991 сгради, а през 1934 - 39 935 сгради, или с 21 944 сгради повече от 1920, или увеличение със 122%.


Според БНБ за 1937 г. са извършени 22 924 строежа за 1 014 300 000 лева, от които само на София се падат 642 постройки за 301 700 000 лева. А това е само за една година!...


Когато говорим за строежа на сгради, не можем да не упоменем за стремежа на държавните и общински учреждения да си построят собствени сгради, много от които по размерите си и по своя художествен външен и вътрешен вид ще останат като паметници за нашето време. Погледнете само София! Тя е неузнаваема за ония, които не са я видели от 20 години: с големите си сгради и палати, с паважите и чистотата на улиците, с парковете и градините си, които една веща ръка поддържа в изрядно състояние, с образцовата си пожарна команда, с кланицата и водопровода си, с великолепните си нови училища. Който иска да види творческия гений на свободния българин на какво е способен, да дойде да види София, израсла на мястото на едно кално и мръсно шопско-еврейско-турско-циганско градче, в което дори дипломатите са били принудени да ходят на бал с чизми из непроходимите улици.


И това чудо е станало само за 60 години, от които на последните двадесет София дължи най-много за своето разхубавяване!...


Като последица на нарасналата култура на българския народ и на стремежа му да преобрази своя живот и да го нагоди към нуждите и изискванията на новото време, станали са големи промени в българското стопанство. И тук отбелязаният напредък през последните две десетилетия въпреки кризата и вътрешните и външни смущения е много голяма. Кризата, дори с убийственото намаляване цените на земеделските произведения, а особено зърнените храни, подтикна по-бързото преобразуване на нашето земеделско стопанство към високодоходните индустриални култури и към животновъдството, а оттам дойдоха промените и бързото развитие и на останалите, свързани със земеделието клонове на стопанство. През 1920-21 г. обработваемата земя е била всичко 36 586 100 дка., което 35,56% от територията на царството. През 1936 г. обработваемата земя е вече 39,04%. Това увеличение от 3,48 на сто от цялата територия е още по-значително, като вземем предвид планинския характер на нашата земя.


Какво е станало в нашето земеделие между 1921 и 1936 година. През първата от тия години площта, засята със зърнени храни, достига 21 299 040 дка, а през 1936 г. е 25 157 070 дка, увеличение от 18%. Площта, засята с индустриални растения, нараства от 513 760 дка. на 2 762 540 дка. Ръст от 438 %! Това увеличение засяга главно тютюна, слънчогледа, памука, конопа, лена. Имайки още много да се желае, българският земеделец е направил големи крачки към по-модерно и рационално обработване на земята и към създаване на типизирана стока за нуждите на износа.


По отношение на скотовъдството в общия брой на отглеждания едър и дребен добитък сме останали малко назад поради намалението броя на едрия рогат добитък и козите...


Особено поучителни са в това отношение данните за нашия износ на земеделски произведения, защото те ни сочат посоката, в която и занапред с още по-големи усилия трябва да продължим да работим. Докато през 1936 година сме изнесли зърнени храни и произведения от тях само за 577 млн. лв., износът на индустриални растения надхвърля 1 милиард и 637 млн. лв., а износът на животни и главно на животински произведения е близо 1 млрд лв. Забележителен е и напредъкът в износа на зеленчуци - 30 060 000 лв., а на плодове 369 819 000 лв., пера, които почти не са съществували в нашата износна търговия, а сега всяка година стават все по-големи.


Българинът има качеството да е винаги недоволен от сегашното, което му се вижда малко - хубаво качество, което е причина за досегашните успехи и залог за бъдещите. На някои се вижда, че не е много голям напредъкът ни в земеделието, като го сравним със старите и с много голяма култура западни страни. Сравним ли го обаче с това, което беше у нас преди 20 г., като знаем, че преди 60 години пък сме били в робство, ще видим, че напредъкът и успехът ни по отношение модернизирането и рационализирането на земеделието са колосални за този кратък срок и са такива, че не само от Изток, но вече и от Запад ни сочат за образец и идват да се учат от нас...


Същият колосален напредък през последните 20 г. е постигнат и в индустрията.
Българската държава, схващайки голямото значение на индустрията, и като бранител на стопанската независимост на страната, положи много грижи за нейното насърчение, особено на онази индустрия, която е във връзка със земеделието и черпи суровини от него. Осъщественият напредък през царуването на Борис III е много голям; ще го илюстрирам с няколко цифри. Броят само на насърчаваните индустриални предприятия през 1921 г. е бил 323, а през 1938 г. е 979, а заедно с ненасърчаваните - електропроизводните централи и тютюневите фабрики - 1074. Инвестираният капитал само в насърчаваните предприятия е бил 4 883 млн. лв., а през 1936 г. – 7 247 млн. лв.; двигателите в 1921 г. са имали мощност 57 436 к. с., през 1936 г. -176 500 к. с.


Какво е значението на така развитата индустрия за стопанството показват цифрите: през 1936 г. само насърчаваната индустрия е дала годишно производство на стойност 6 300 000 000 лв. срещу 2 200 000 000 лева през 1921 г., употребила е материали от местен произход за 2 066 591 000 лв., употребила е гориво от местен произход за 149 340 000 лв., дала е препитание на средно 45 000 души работници, на които за заплати и надници е заплатила годишно 680 698 000 лв.


Производството на цялата българска индустрия се движи по годишна стойност от 8 -10 млрд. лв., ангажира през месеците на пълна работа 85 000 работници, чиито надници и заплати достигат 1 млн. лв. годишно и употребява местно гориво за повече от 200 млн. лв. годишно. Индустрията има голямото значение за развитието на земеделието и за намаляване на милиардите, които всяка година изнасяхме в чужбина за закупуване на стоки, които сами можем да произведем с наши местни материали, наш труд и наши капитали. До септември 1937 г. са регистрирани като индустриални 8 976 заведения. Делът на българската индустрия в приходите на държавата и общините е над 3 мил. лв. годишно. А стоките, които се преработват и се изнасят в чужбина, надминават по стойност 2 305 млн. лв. за 1937 г., което е повече от 50% от целия наш износ за тази година.


Мярка за голямото стопанско развитие на страната са данните за производство на каменни въглища, които движат нашите железници и индустрията ни. През 1918 г. производството на каменни въглища в цялата страна е било 663 372 т., срещу 1 852 544 т. през 1937 г. - почти тройно по-голямо. Като заговорихме за каменни въглища не можем да не споменем за мините Перник, където главно се произвеждат те. По две причини. Първо, за да посочим големите технически усъвършенствания, които са въведени в мината за рационализиране производството. И второ, за да посочим мината и като образец в нейните отношения към работничеството. В своето социално законодателство, следвайки препоръките на Международното бюро по труда, България е отишла по-далеч и от някои западни страни. Тия препоръки са осъществени напълно в мините Перник: хигиенични работнически жилища, бани, болници, театър, трапезарии, училище, добра надница.


По отношение на трудещите се бългл държавна власт, често подбуждана от речите и препоръките на Н. В. Царя за повече грижи към икономически слабите, е възприела една политика, която отслабва социалните различия и борби и спомага за обединението на народа около престола и държавата в името на обществената и народна солидарност. Ние имаме вече обществени осигуровки за работниците, а не отдавна се освети на името на любимата на българския народ Царица Йоана специална работническа болница, която по размерите си и уредба няма равна на Балканите.


Посоченото дотук е достатъчно, за да се види вихреният устрем на българския народ към напредък. Ръководен с търпение, любов и мъдрост от своя цар, българският народ успя да преодолее всичко и, развихряйки своите грамадни творчески сили, да създаде нови и големи ценности във всички области на живота...


Статията на Димитър Павлов е предадена със съществени съкращения. Запазен е стилът на епохата. За това време, най-градивното в новата българска история, или се мълчеше, или не се знаеше нищо вярно. Причината беше ясна - не гледай назад, за да не видиш своето сега, за да не опознаеш силата си и да не поискаш сам да създадеш своето утре.
Населението на България през 2011 г. е 7 364 570. От 1938 г. до сега то е успяло да нарасне само с 1 милион. Раждаемостта през 1934 г. е 30,1 ‰, а през 2017 г. е 9,0‰. През 1934 г. смъртността е 14,1‰, като голям дял се пада на детската смъртност. През 1946 г. е 13,7‰ (има се предвид и отминалата война), а през 2017 г. е 15,5‰, на фона на застаряваща нация, увеличена продължителност на живота и ниска детска смъртност. Естественият прираст през 1934 г. е 1,3‰, а през 2017 г. е - 6,5


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (136)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Неутрално

  Минутка за размисъл...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  След загубата на войните за национално обединение и краха на националните ни мечти през 1939-та година България е ШЕСТА икономика в Европа!!!!!!!!!

 3. 3 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Преди 20г мутри се стреляха с мутри.
  Сега е обратното.

 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  "....че не само от Изток, но вече и от Запад ни сочат за образец и идват да се учат от нас..."


  Пренебрежително е било още тогава отношението към онези "от Изток", лишени от всякаква частна собственост, умиращи от глад, живеещи като скотове.
  И една поправка, не става дума за "отводняването на Странджанското и др. блата", а за Стралджанското блато.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Авторът бил осъден за "скудоумие" ...
  Предвид какво сме преживели заради комунистите, истинско чудо е, че още ни има по тези земи и още се наричаме България.
  Благодаря за статията, чудесно, че я публикувате.

  Доброто е заразно
 6. 6 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 566 Неутрално

  20 години след тоталната разруха, оставена от комунизма и правителствата на Луканов, Беров и Виденов, БВП на България се е повишил около шест пъти. Страната е член на най-мощните политически и военни съюзи... и т.н.
  Това, че искаме да ни управляват по-добре и да ни крадат по-малко, не противоречи на факта, че и през последните 20 години постигнахме много.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 7. 7 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  Сега, близо 30 години след 10.11.1989 г., няма войни и национални катастрофи, но не се усеща подобен устрем, а униние и усещане за пълна безнадеждност. Говори се вече за самото оцеляване на народа и съответно на държавата. Пита се - защо сега не се развиваме по-динамично, отколкото по време на войни и национални катастрофи? И защо младите ни хора масово и трайно се евакуират? Хубаво е да помним и познаваме миналото, но е добре и да си задаваме точните въпроси за настоящето.

 8. 8 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  Нов цар ни трябва... видя се, че племето не може демократично да избира кадърни управници...

 9. 9 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1380 Неутрално

  Е, да не се забравя, че нашият е имал картина на Кръстикът на стената и ходи в Правец цветя да носи. Та оттам и разликата

 10. 10 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Любопитно

  До коментар [#2] от "selqnin":


  След загубата на войните за национално обединение и краха на националните ни мечти през 1939-та година България е ШЕСТА икономика в Европа!!!!!!!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Селянин, да ти кажа нещо за великия "прогрес" на България.
  Когато се създава държавата, през 1877 г. съотношението селско към градско население е 80/20. 80% селяни и 20% "гражданя", със силен селски манталитет, щото са продукт на градски агломерации от селски тип.
  През 1939 г. съотношението е същото. 80% селяни и 20% граждани, от които по необходимост 80% са със силен селски манталитет. За 60 години структурата на обществото не е мръднала, а манталитетът му - пак така.
  Селянин, как мислиш, дали може България, през 1939 г. да е шеста икономика в Европа с подобен демографски състав?

  Ecrasez l’infâme
 11. 11 Профил на radovel
  radovel
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Имаше един учебник по стопанска история на Жак Натан (евреин комунист), по който учехме в началото на 90-те. Та там под сурдинка се споменаваше икономическия напредък за периода 1919-1939г и каква е била икономиката на България през 1939 и че тогава сме били на първо !!! място на Балканския полуостров (преди Гърция, Турция, Румъния и тогавашна Югославия). Не си позволяваше обаче да прави сравнения с периода 1947-и по-нататък, за да не се види разликата.

 12. 12 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#6] от "Dexx":

  Толкова много постигаме, че вече младите хора (визирам основно българчетата) са кът в държавата. А от разрухата, оставена от комунизма, някои хора станаха милионери и милиардери. Все още има държавни фирми от онова време, които продължават да бъдат успешни в пазарни условия - като "Ел Би Булгарикум" например (една от малкото оцеляли компании покрай умишленото затриване на всичко, което е създадено в предходния период). Както виждате, дори Македония не се впечатлява от нашите успехи като страна-членка на ЕС и НАТО. А ЕС губи търпението си по отношение на Румъния. Интересно, че за нас нищо не споменават, явно сме идеални.

 13. 13 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1636 Неутрално

  Хубава статия, замислих се каква би трябвало да е оценката за периода 1989-2018 г., ако се направи същия преглед. Мисля, че напредъкът е по-малък от очакванато. Населението си е почти на ниво 1938 г., в голяма степен и заради миграцията на Запад. Дано през 2038 г. ситуацията е по-добра.

 14. 14 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#10] от "Graf":
  Напъните ти са плитки, другарю граф. Езикът ти е селяндурски и не ти прилича изобщо да говориш на тема "селянин", още повече, когато българското село е пред изчезване.

 15. 15 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Сега, близо 30 години след 10.11.1989 г., няма войни и национални катастрофи, но не се усеща подобен устрем, а униние и усещане за пълна безнадеждност. ...
  —цитат от коментар 7 на Читател


  Чак "усещане за пълна безнадеждност" е доста пресилено, но устрем няма и не може да има. Ние сме разделени тежко и това разделение идва още от 9.9.44, когато на една най-долна част от населението, съставена от криминални престъпници, паталогични садисти и глупаци, доминирани от злоба и завист, й е дадена властта и възможността да завладее мястото на елита. Сега наследниците на тази част все още заемат НЕполагащото й се място в обществото и есететсвено няма да се откажат доброволно от позициите си: "с кръв сме я взели, с кръв ще я дадем". Толкоз. При това положение какво единение, какъв устрем.

 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#10] от "Graf":

  80% селяни и 20% "гражданя", със силен селски манталитет, щото са продукт на градски агломерации от селски тип.
  =======
  Днес не е така.

  Bukalemun
 17. 17 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1537 Неутрално

  Впечетляващо
  Дневник моля пуснете статия за постиженията на България през времето когато министър председател е Стефан Стамболов.
  Резултатът е фантастичен.
  Нека това да послужи като контрапункт на приказките за тежкото наследство.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 18. 18 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#10] от "Graf":

  Тези пропорции са били валидни и за Западна Европа, например във Франция. Селското население не е проблемът, който се опитвате да посочите.

  До коментар [#8] от "Лео":

  Че Баце малък цар ли е? Учил се е от Живков и Сакскобургготски. Защо хората не го харесват 10 години по-късно? И защо Сакскобургготски се провали като премиер? Решението за България е директна демокрация по швейцарски модел. Всичко друго е изпробвано и доказано не работи в новите условия.

 19. 19 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  ...И защо младите ни хора масово и трайно се евакуират? Хубаво е да помним и познаваме миналото, но е добре и да си задаваме точните въпроси за настоящето.
  —цитат от коментар 7 на Читател

  Точният отговор е : Комунистите построиха кочина и когат спряха да стрелят по напускащите я хората решиха, че не им се живее в кочината.

 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Любопитно

  До коментар [#14] от "авторът":

  Напъните ти са плитки, другарю граф. Езикът ти е селяндурски
  =====
  Но е казал истината.
  Доколкото помня, той може да се изказва и като празападен интелигент..... но не е пожелал.

  Bukalemun
 21. 21 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#8] от "Лео":

  Айде няма нужда, като искаш да бъдеш поданик и някое царче/кралче да ти оправи живота заминавай за Великобритания, Белгия или някоя друга европейска монархия. Не, че там монарсите управляват де, защото отдавна в демократични свят те са безгласни букви с царемониални функции. ;-)

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 22. 22 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Весело

  До коментар [#14] от "авторът":

  До коментар [#10] от "Graf":Напъните ти са плитки, другарю граф. Езикът ти е селяндурски и не ти прилича изобщо да говориш на тема "селянин", още повече, когато българското село е пред изчезване.
  —цитат от коментар 14 на авторът


  Не мога да споделям страданията по детствата ви из оборите. Българското село е пред изчезване, щото другарите ви и съселяни по местоживеене ви направиха "граждани", а вие си страдате по родния ви бит.
  Езикът ми е в съответствие с четящите и пишещи тук "автори", "селяни" и други страдащи по родните си места обекти, та да ме разбират.. другарю. Дето сте от онези 80%, замъкнати по градовете от другарите ви. :)

  Ecrasez l’infâme
 23. 23 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  Дои 10
  Цитирам статистически данни.
  Колкото до демографията и ръста на икономиката през първата половина на 20-ти век икономическият ръст е свързан по-скоро със земеделието и преработващите отрасли, отколкото с "класическите" индустрии!!!

 24. 24 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#20] от "eti mehter":
  Тжой никога не се е изказвал като прозападен интелигент и дори изобщо като интелигент.

 25. 25 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Комунистите са нанесли почти толкова щети на България за 45 години, колкото османците за 482 г. Затова всеки българин трябва да знае, че вечните врагове на България са Турция и Русия.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 26. 26 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  Иначе, тази вестникарска статия от 1938 г. е интересна, има хвалебствен характер, това е очевидно. Но дали десет години по късно българските вестници са не са писали същото за тогавашните управляващи (маи Г. Димитров е бил на власт тогава) и за това как под вещото и мъдро ръководство на партийният комунистически вожд има огромно развитие на държавата, икономиката и стопанството на страната?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 27. 27 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#19] от "4ort":
  Преди малко под статията за икономическия прогрес написах, че там, където са управлявали комунисти,у трева не расте и самите комунисти напускат тези земи.

 28. 28 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#15] от "Мондиана":

  Ако се разходите из провинцията и поговорите с хората, сама ще се убедите в безнадеждността. Масовата емиграция на млади и кадърни хора е също добър индикатор за това.

  Колкото до това какви хора са взели властта след 9-ти септември - такива са били времената. Което не отговаря на въпроса защо нямаше присъди за престъпленията на комунизма, ако действително се беше случим преход след 10-ти ноември. Разделението в обществото е в разбирането за социалната държава, не толкова по политически признак. И най-вече защото нямаше възмездие за престъпленията на комунистите, както и за тези, които ги наследиха. Липсата на усещане за справедливост разяжда всяко едно общество.

 29. 29 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  И накрая, забележете, че вестникарските реклами преди 80 години са на български евреиски търговци и бизнесмени. Нека помислим какво се случва с българските евреи 3 години по късно.... кои и защо приема срамния антиевреиски закон ЗЗН?

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 30. 30 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1448 Неутрално

  Комунистите са нанесли почти толкова щети на България за 45 години, колкото османците за 482 г. Затова всеки българин трябва да знае, че вечните врагове на България са Турция и Русия.
  —цитат от коментар 25 на Мизийски ☦


  В Априлското въстание са загинали по-малко българи от колкото са убиттите от комунистите през 1944-45 г.
  Факт който "българските историци" вече 74 години удобно премълчават.

 31. 31 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  До коментар [#18] от "Читател":


  До коментар [#10] от "Graf":Тези пропорции са били валидни и за Западна Европа, например във Франция. Селското население не е проблемът, който се опитвате да посочите.
  —цитат от коментар 18 на Читател


  Били са валидни пропорциите за Франция, ама някъде в началото на ХІХ век. А не в средата на ХХ-ти.
  Селското население е белег за степен на развитост. Колкото повече, толкова по-изостанала е страната. Проблемът не е в това, къде живее населението, а какво прави и произвежда. А селото произвежда на първо място селяни, в големи размери и постоянно, а после другите му благини.
  Точно така, както днес махалите произвеждат ползватели на социални услуги и "благините" им. :)

  Ecrasez l’infâme
 32. 32 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#24] от "авторът":

  За което се радвам....!
  Като най обикновен човек е заговорил.....

  Bukalemun
 33. 33 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#26] от "Иво":

  Годините на Третото българско царство са били доста интересни и бурни. Вероятно, ако не бяха дошли руснаците и с тях комунистите на власт, днес щяхме да сме средноразвита държава. Интересно е например, че в Гърция не е имало комунизъм, но структурата на тяхната икономика и общество напомня на такова. Въпреки това стандартът им на живот е най-високият на Балканите.

  До коментар [#27] от "авторът":

  Има много бивши соц страни, които успешно се адаптират към новите условия - Чехия, Полша, Унгария, Естония, Хърватска. Проблемът не е в режима и в наследството, а в това какви хора и с какво въображение управляват съответните държави.

 34. 34 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Хубава статия, замислих се каква би трябвало да е оценката за периода 1989-2018 г., ако се направи същия преглед. Мисля, че напредъкът е по-малък от очакванато. Населението си е почти на ниво 1938 г., в голяма степен и заради миграцията на Запад. Дано през 2038 г. ситуацията е по-добра.
  —цитат от коментар 13 на НеКой


  Населението е намаляло горе-долу с толкова, с колкото се е увеличило през ония 20 години. Шосетата пак така и то, ако благосклонно приемем, че всичко, което е проходимо не само с трактор, е още шосе. Така и с жп линиите, училищата, грамотността, промишлените предприятия, изкуственото напояване и всичко останало, което е цитирано. Е, някои показатели са влошени с много повече, отколкото са подобрени през 1918-1938.

 35. 35 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#33] от "Читател":
  България има една основна спирачка: зависимостта от Русия. Тя спъва икономическото развитие като точи милиарди и с малка част от тези пари корумпира достатъчно много политици, за да бъде разединени и да стоим вечно на кръстопът.

 36. 36 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  До коментар [#23] от "selqnin":


  Цитирам статистически данни.
  —цитат от коментар 23 на selqnin


  Цитираш цитати на разни "политпросветници" от зората на третата българска република.
  Те сътвориха мита за шестото място на България през 1939 г.
  А такива като теб го повтарят без даже да се замислят, кои са пък тези пет държави в Европа преди нас, и тези, дето вече сме ги надминали през същата тази 39 година. За да осъзнаят цялата нелепост на твърдението.

  Ecrasez l’infâme
 37. 37 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#28] от "Читател":

  Ами аз на практика казвам почти същото. Как да има справедливост и присъди като онези същите държат властта. Понякога случайно някой не от техните се прошмугва във властта и ако се опита и нещо малко да направи против тяхната система (а тя основно се състои в това те да владеят цялата икономика + медиите), веднага го изритват, отварят му съдебни дела, демонизират го, пускат слухове за него, вероятно го и заплашват физически и пр. и пр.
  Сега в сутрешния блок на националната телевизия са нагласили онази т.пачка Ели Гигова. Даже и на такова дребно местенце от гледна точка на влияние са настанили тяхна издънка.

 38. 38 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#31] от "Graf":

  Напротив. Точно до средата на 20-ти век голяма част от населението на Франция е било селско. Гледах преди време документални филми за фотографа Алберт Кан, който отразява точно тази реалност. Не съм се интересувал подробно, но вероятно такава е била структурата и в другите страни в Европа и по света. Основната част от индустриализацията и урбанизацията се случва след втората половина на века, като тези процеси вече са били започнали в Щатите, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония.

 39. 39 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#35] от "авторът":

  И това е вярно, но не само тя е спирачката.

 40. 40 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#37] от "Мондиана":

  Така е.

 41. 41 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#10] от "Graf":Тези пропорции са били валидни и за Западна Европа, например във Франция. Селското население не е проблемът, който се опитвате да посочите. До коментар [#8] от "Лео":Че Баце малък цар ли е? Учил се е от Живков и Сакскобургготски. Защо хората не го харесват 10 години по-късно? И защо Сакскобургготски се провали като премиер? Решението за България е директна демокрация по швейцарски модел. Всичко друго е изпробвано и доказано не работи в новите условия.
  —цитат от коментар 18 на Читател


  Сакскобургготски беше първият премиер, останал във властта и през следващия мандат. Борисов пък печели всички парламентарни избори през въпросните 10 години, включително и ония, след които Станишев и Доган си направиха правителството на Орешарски. Не че са били перфектнви, ама виж как се подобряват нещата, първите правителства караха по няколко месеца, след това взеха да държат по година, по две, Костов цял мандат... сега Борисов няколко. Леко ме съмнява, че ако почнем отначало, като дадем власт на куцо и сакато, което даже не могло да си избере представител досега, ще е добре, щото не сме го пробвали.

 42. 42 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 413 Любопитно

  След загубата на войните за национално обединение и краха на националните ни мечти през 1939-та година България е ШЕСТА икономика в Европа!!!!!!!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  И кои са тези 5 пред нас?

 43. 43 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Ахахха
  Тая статия е пирон в ковчега на всички републиканци!
  Ма не ги дразнете толкова бе хора!
  :D

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 44. 44 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 413 Любопитно

  Цитирам статистически данни.
  —цитат от коментар 23 на selqnin


  Добре де, дай да ги видим и ние.
  Как сме били на 6-то място, само след ...?

 45. 45 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#33] от "Читател":

  Безспорно, съжалявам, ако коментара ми е изглеждал прокомунистически. Не това беше моята цел. Българските комунисти и техните господари в Москва извършиха много престъпления срещу нашия народ след 1944 г. това мисля, че е безспорно за всеки.

  Идеята на коментара ми беше да покажа, че в голямата си част вестниците в България и през царско и през комунистическо и чак до днешно време подкрепят и хвалят управляващите и провежданата от тях политика.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 46. 46 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  До 36
  Не участвам в "разговори", в които се правят не особено възпитани лични квалификации, които трябва да играят ролята "аргументи"!
  Опита за уязвяване не е аргумент!!!
  Хубав ден Ви желая!!!

 47. 47 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#43] от "traveler1":

  Защо да е пирон?
  Не четеш ли какво пише към края на статията?
  _____
  Статията на Димитър Павлов е предадена със съществени съкращения. Запазен е стилът на епохата. За това време, най-градивното в новата българска история, или се мълчеше, или не се знаеше нищо вярно. Причината беше ясна - не гледай назад, за да не видиш своето сега, за да не опознаеш силата си и да не поискаш сам да създадеш своето утре.
  ======
  А днешните брюкселски комисари, емисари и други чичковци с папки в ръце идват на Балканите и четат разни лекции от типа..... :
  "забравете миналото..... нека гледаме напред"......

  Bukalemun
 48. 48 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  До коментар [#38] от "Читател":

  Читател, нека го направим с четене, а не с гледане на филмчета.
  Хайде, да започнем като начало с един комикс: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-1c3f90a0decd5d4f99446b7109f6c506.webp

  Ecrasez l’infâme
 49. 49 Профил на mapuhcku
  mapuhcku
  Рейтинг: 386 Неутрално

  Сега адски много се коментира от промитите мозъци, че ако не е бил комунизмът сме щели да си останем бедна аграрна страна. Преди соца видиш ли България е била брутално изостанала и армията на СССР окупирала България едва ли не ни е спасила от зверска мизерия. Изградили се хиляди заводи с пушещи комини (пушещия комин е много важен за психиката на труженеца, видиш ли нещо се прави, нещо се произвежда, нещо можеш да краднеш), а земеделската отнета земя бълва продукция едно след друго. Тази статия едва ли ще ги отрезви, но е много важно в обществото да се натрапва и да се помни историята, за да има по-малко промити мозъци.

 50. 50 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#45] от "Иво":

  Така е.

  До коментар [#31] от "Graf":

  И по-конкретни данни за градско и селско население в Европа в началото на 20-ти век - "В редица европейски страни в началото на 20 век градското население става преобладаващо (в Белгия според преброяването от 1910 г. то е 54 %, във Великобритания (1911 г.) — 51,5 %). В Германия през 1907 г. то е 43,7 %, а във Франция през 1911 г. е 36,5 % от цялото население." (източник: "Уикипедия" в статията за индустриалната революция) Тоест и при тях е имало предоволно много селяни в онези години. Което не им е попречило да станат развити държави.

  До коментар [#41] от "usero":

  Такива са фактите, да, но като направим рекапитулация на периода на криминалния преход и отправим взор в бъдещето, можем ли да очакваме подобна стабилност и в бъдеще? Според мен твърде много се надявахме и давахме шанс за промени, които така и не се случиха. А са важни.

 51. 51 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  До коментар [#22] от "Graf":

  Графе, никак не си прав!
  Първо кооперираха селяните с бой, взеха му инвентара и добитъка. Отчуждиха го от земята и ТРУДА, защото хората видяха че опъват за стотинки и престанаха да "опъват"! После им "дадоха" жителство" и панелка за да дишат Кремиковци, заводи във Варна, Бургас, Радомир... За тези 45 г се промени структурата на обществото, но не естествено, а "планово". Лошата новина е че го планираха СЕЛЯНИТЕ ОТ ЦК!
  Техните деца се оказаха най-талантливи и ги разпратиха "на запад" да пишат за Тракийската гробница и каквото ти дойде на ум!!! СтанАха кОлтурни и "учени"!
  После пак се оказаха и най-крадливи и продължават да ни продават какво – ами петрол, газ, Фантастико и Метро...
  Наследниците на онези 30 000 комунисти, слезли "от Балкана" са представителната извадка на бизнеса в България!
  Е, вече на си изуват галошите на входната врата!

  И още нещо. Не толкова надменно към българския селянин! В никоя от бившите соц страни не е смазван с такова насилие от най-мързеливата и продажна част на обществото – българските комунисти!

 52. 52 Профил на avram_michael
  avram_michael
  Рейтинг: 5 Неутрално

  До коментар [#4] от "hamiltonf":

  Благодаря за корекцията! Има печатна грешка в статията на в. "Мир".

 53. 53 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1782 Неутрално

  До коментар [#48] от "Graf":

  Съжалявам, колега, но комиксът не ми се отваря като линк, а като файл, който иска да бъде запазен. Не ми трябва такъв. Може вкратце да ми разкажете колко урбанизирано е било френското общество до средата на 20-ти век с конкретни факти. В по-горния си коментар #50 посочвам точни пропорции на градско и селско население в няколко европейски страни в началото на века.

 54. 54 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Хубава статия, замислих се каква би трябвало да е оценката за периода 1989-2018 г., ако се направи същия преглед. Мисля, че напредъкът е по-малък от очакванато. Населението си е почти на ниво 1938 г., в голяма степен и заради миграцията на Запад. Дано през 2038 г. ситуацията е по-добра.
  —цитат от коментар 13 на НеКой


  Ситуацията в България можеше да е много по-различна, ако при приемането на последната ни Конституция имахме малко повече знания за политика, демокрация и правов ред. Нямаше да позволим на комунистите да прокарат текстовете за прокуратура по съвеЦки образец, която води до пълен техен контрол над обвинението и съответно пълна безнаказаност за тях самите, което позволи да се откраднат много милиарди през фалити на банки, в последствие с приватизация, а и ефекта го наблюдаваме и днес. Всичко това се случи и продължава да се случва под вещия поглед на кремълските друга, а тук на място стройна организация от ДС агенти, продажни комунисти и всякакви други предатели продължават да грабят. През 2038-ма може би положението ще е по-добро по ред причини. Една от които е, че се надявам до тогава ЕС и НАТО да решат проблемите с Русия. След това нещата ще тръгнат много по-добре. Няма да има платени руски подлоги по форумите, няма да има индивиди като Пеевски, Доган, Бойко, Таско, Р.Овч, Гоце и сие в обществения живот.

  No Pain No Gain
 55. 55 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 360 Неутрално

  Нов цар ни трябва... видя се, че племето не може демократично да избира кадърни управници...
  —цитат от коментар 8 на Лео


  Е, нали така лелеяният от теб цар, през 2001г, те оправи за 800 дни.И точно от него тръгна сегашната ГЕРБ и начина на управление - лъжи, кражби и популизъм.
  И въпреки това - още искаш!Келеш!

 56. 56 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#30] от "4ort":

  "В Априлското въстание са загинали по-малко българи от колкото са убиттите от комунистите през 1944-45 г.
  Факт който "българските историци" вече 74 години удобно премълчават."

  А ако се отчете качеството на убитите, ства страшно.

 57. 57 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5633 Неутрално

  Статистиката тогава и сега не е много весела за България...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 58. 58 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Любопитно

  До коментар [#53] от "Читател":

  Съжалявам, при мен се отваря в браузъра като линк.
  Пробваме по този начин: https://www.quora.com/What-was-the-urbanization-rate-of-England-and-France-at-the-start-of-the-First-World-War

  Ecrasez l’infâme
 59. 59 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#50] от "Читател":

  Да, кажа и нещо и аз за селското/градско население, но на Китай. Едва през 2012 г. градското население на Китай стана повече от селското. Това беше повратен момент в развитието на тази държава, урбанизацията там тече с огромна скорост и се стимулира от правитлеството, както и трансформацията на местната икономика, която има за цел вътрешното потребление и сектора на услугите да станат водещи в страната, нещо по тази тема:

  https://www.novinite.bg/articles/4352/Gradskoto-naselenie-v-Kitaj-veche-e-poveche-ot-tova-v-selata

  https://www.reuters.com/article/us-china-economy-services-idUSKBN19C1IB

  П.П.
  Между другото точно китайските селяни докара на власт ККП в Китай след края на ВСВ, благодарение на тяхната помощ и подкрепя НОАК побеждава Гоминдана, който е имал доста голяма подкрепя сред градското население на Китай по онова време (на Китайската гражданска война от края на 40-те години на миналия век).

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 60. 60 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  До коментар [#53] от "Читател":Съжалявам, при мен се отваря в браузъра като линк. Пробваме по този начин: https://www.quora.com/What-was-the-urbanization-rate-of-England-and-France-at-the-start-of-the-First-World-War
  —цитат от коментар 58 на Graf


  Отваря се като таблица.
  1910 – 38%, 1950 – 48 граждани :-)
  За Франция
  Франция си е аграрна, но на друго ниво!
  Развитието на България е прекъснато 44 година! Това вече е ясно!

 61. 61 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#46] от "selqnin":
  Не се обиждай от графа, той си е грубоват и недодялан, почти "сделан в СССР".

 62. 62 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  До коментар [#60] от "Alexander97":
  Фактите няма да спрат "графа" да те убеждава в модернизационния ефект от комунизма в селото. Бъди търпелив и ще видиш, че съм прав.:)

 63. 63 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Много пъти съм чувал от соцносталгици как, видите ли, през комунизма се е построило толкова много, и е постигнат такъв грандиозен напредък. Сякаш в страните, в които не е имало комунизъм, нищо не е построено или постигнато. Всъщност, на всеки с малко акъл в главата е ясно, че постигнатото там е несравнимо повече. Но това е друга тема. Искам да кажа, че и тази статия ми звучи така - за 20 години сме постигнали внушителни резултати, благодарение на Н.В. Царя. Да, от пълната разруха след войните, до съвсем приличната ситуация през 1938 г., е постигнато много, но то е благодарение на всеобщия прогрес, на свободната икономическа инициатива на населението, както и на някои правителствени заеми.

  Who Is John Galt?
 64. 64 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1311 Весело

  До коментар [#51] от "Alexander97":


  До коментар [#22] от "Graf":Графе, никак не си прав!Първо кооперираха селяните с бой, взеха му инвентара и добитъка. (Мъка б.м.)
  За тези 45 г се промени структурата на обществото, но не естествено, а "планово". Лошата новина е че го планираха СЕЛЯНИТЕ ОТ ЦК!Техните деца се оказаха най-талантливи и ги разпратиха "на запад" да пишат за Тракийската гробница и каквото ти дойде на ум!!!
  —цитат от коментар 51 на Alexander97


  Развитието на България е прекъснато 44 година! Това вече е ясно!
  —цитат от коментар 60 на Alexander97

  :)
  Явно, през 44-та са решили да не чакат още 60 години, та белким се цивилизова популацията "по естествен път" и са подкарали наред. Цивилизационно и прогресистки. :)
  Ефектът от тази планова операция е впечатляващ. :) Цървулите изуха цървулите на цървулите и ги направиха градски пролетариат, а той взе че се преквалифицира в тролетариат(с мъка по инвентара и нивите), че с бананите му връчиха и клавиатури с монитори, след победата на другарския капитализъм, във вече урбанизираната територия от цървулите.
  Не може да им се отрече ефективността на другарите.

  Ecrasez l’infâme
 65. 65 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  да ме извинявате, ама това е статия възхваляваща монарха и мъдрото му управление не много различна от тези в Работническо дело по време на комунизма. много е далеч от обективен анализ.

  Real GDP in Bulgaria, 1928–1942
  Year | Real GDP* | Growth Rate
  * in millions of international Geary-Khamis dollars
  1928 | 7 160 | -1.56%
  1929 | 7 023 | -1.91%
  1930 | 7 741 | 10.22%
  1931 | 8 876 | 14.66%
  1932 | 8 933 | 0.64%
  1933 | 9 084 | 1.69%
  1934 | 8 308 | -8.54%
  1935 | 7 928 | -4.57%
  1936 | 9 659 | 21.83%
  1937 | 10 204 | 5.64%
  1938 | 10 470 | 2.60%
  1939 | 10 599 | 1.23%
  1940 | 10 319 | -2.64%
  1941 | 10 520 | 1.94%
  1942 | 10 018 | -4.77%
  http://socialdemocracy21stcentury.blogspot.com/2013/07/the-great-depression-in-europe-real-gdp.html
  The recession in Bulgaria in 1929 may not actually have been caused by the Great Depression, but by Bulgaria’s deflationary return to the Gold Standard in 1928.

  per capita income figures for the rest of Eastern Europe (1938 година):

  Bulgaria: 99
  Hungary: 158
  Poland: 132
  Romania: 107
  Yugoslavia: 105

  тоест най-бедната страна в източна европа.

  за суспендирането на конституцията и загубените две световни войни да не говорим.

  Истината ни прави свободни.
 66. 66 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  След загубата на войните за национално обединение и краха на националните ни мечти през 1939-та година България е ШЕСТА икономика в Европа!!!!!!!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  този мит и 100 пъти да го повториш, няма да стане истина.
  докато не споделиш данни и техния източник.

  Истината ни прави свободни.
 67. 67 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  След загубата на войните за национално обединение и краха на националните ни мечти през 1939-та година България е ШЕСТА икономика в Европа!!!!!!!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regions_by_past_GDP_ (PPP)#Europe
  Country/Region 1938
  Germany 77,178
  Russia/USSR 75,964
  United Kingdom 56,103
  France 39,284
  Italy 23,701
  Poland 12,885
  Spain 8,511
  Belgium 8,501
  Czechoslovakia 8,050
  Netherlands 7,987
  Sweden 6,908
  Romania 6,780
  Yugoslavia 5,221
  Switzerland 5,063
  Austria 4,320
  Greece 4,200
  Hungary 4,137
  Norway 3,812
  Finland 3,339
  Denmark 2,893
  Baltic countries 2,760
  Portugal 2,634
  Bulgaria 2,628
  Ireland 1,907
  Austria-Hungary -
  Serbia -

  през 1938 българската икономика е на предпоследно място в Европа преди Ирландия (за Сърбия няма данни).

  Истината ни прави свободни.
 68. 68 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Весело

  Чудесна статия по повод 20-годишен юбилей!
  А сега очаквам Дневник да ни препечата статия от 9.9.1964 година от работническо дело за напредъка на България!

 69. 70 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Весело

  До коментар [#65] от "Forrest Gump":

  А, не е била най-бедната - просто не са дадени данни за Албания!

 70. 71 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Весело

  До коментар [#38] от "Читател":

  Е, точно по това време /преди ВСВ/ селското население на Франция не е 80%, а към 50%. Има известна разлика.

 71. 72 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Весело

  До коментар [#42] от "Panda":

  По-добре задайте въпроса кои са били тези няколко десетки след България?

 72. 73 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#67] от "Forrest Gump":

  Това беше интересно уточнение. Явно още един хубав и популярен мит свързан с нашата история беше развенчан.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 73. 74 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#63] от "heavymetal":

  Абсолютно се съгласявам с вашата оценка и извод. Този растеж се дължи преди всичко на обикновените българи от онова време (предприемачи, търговци, индустриалци, селскостопански работници и т.н.) и чак след това на цар Борис III.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 74. 75 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  До коментар [#64] от "Graf":

  Ха, Графе! Да не би да се именувате Дмитри Иванов? На гастрол от в-к Сега мигрирате към Дневник! В България не се гледа с добро око на мигрантите, Вие знаете.
  Никой не може така увивно да го каже, освен Дмитри, а сега и Вие :-).
  Мнението бледо прозира, но не съвсем убедително!
  Все пак трябва да се съгласите, че Франция е селска, пЪрдон, аграрна страна след столетия нормално зреене на обществото. Или пък сте се родил в копринени дрешки, като един прочут "седесар", сега много важен съдия, върховен даже?

  Г-н Генчев сподели нещо /в онези далечни вече времена/, което мен ме потресе!!!

  Българската интелигенция е избивана до крак 7 пъти в цялата история на България.
  Последния път – Деветосептемврийското народно въстание! е сторило това.
  За около тридесет хиляди се знае с положителност!
  Клише е станало, но това е цвета на нацията. Надявам се, съгласен сте с мен – това е и моделът за подражание!
  Каскетът обаче победи и десетилетия каскетлиите яхаха държавата!
  Сега децата им продължават!
  "Цървулите изуха цървулите на цървулите и ги направиха градски пролетариат"
  Каква да бъде страната? 75. 76 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Неутрално

  До коментар [#65] от "Forrest Gump":
  При една предходна дискусия по същия повод в дневник бяха изнесени данни в колко % от селските къщи няма през 1938 година нужници, юргани, шкафове, столове, маси, легла.... Как селското население през 1938-година живее по 6 души /1,2 домакинства, щото селското домакинство според преброяването е било от 5 души/ средно в къща от 2 стаи /вкл. кухнята/. Превръщайки тези проценти н хора намираме, че няколко милиона души в България тогава са спали на пода, завивайки се с черги, държали са съдовете си за готвене и вода по пода, поради липса на шсафове, ходели са по нужда из градината си... И са били изложени на опасността прасето да им изяде бебето, докато майката пере или мие съдове в корито, седнала на разкаляния под... /карикатура от Ст.Венев в "Книга за домакинята", 1946 година/.

 76. 77 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Весело

  До коментар [#56] от "tsvetko_51":

  Интересно пък защо преброяването на населението от 1946 година не показва недостиг на мъже нито в населението на България като цяло, нито във възрастовите групи в които би трябвало да бъдат тези уж избити от комунистите?

 77. 78 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  Тази статия за напредъка по времето на царя ми звучи точно в същия дух като за напредъка под мъдрото ръководство на Партията и др. Тодор Живков.
  И при царя, и при комунизма, и сега, сме си все на опашката в Европа. То се вижда и от реалната статистика. На Балканите тук-там си делим лидерството (отзад напред) с Албания, Сърбия и Румъния, но в Европа като цяло сме все в тройката, ама не челната тройка.

  Но напредък има, разбира се, той се вижда и не може да се отрече. Целият свят напредва заради развитието на технологиите, напредваме и ние по малко.
  Само не знам защо трябва да напредваме демографски. Ето например този редакционен коментар в жален дух:
  "Населението на България през 2011 г. е 7 364 570. От 1938 г. до сега то е успяло да нарасне само с 1 милион. "
  А колко трябва да станем - 10 милиона, 20? Или може би като Китай 1 милиард?
  Аз мисля, че по-комфортно ще ни е с 5-6, особено ако остане по-добрия материал, а един определен цвят замине на Запад да точи социални помощи.
  Честно казано, някои места - например София или Магистрала Тракия през уикендите - и сега ми се струват пренаселени. Не мисе мисли какво ще е, ако вземем да се плодим като по царско време и станем 10-20 милиона.

 78. 79 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Време за размисъл, но има коментари слабо казано неточни или направо лъжливи.

  Каква 6 икономика какви пет лева. Може 6и ама отпред назад и това пак е спорно. Интересно как сме преди Австрия , Маджарско, Полша, Румъния (първите пет са ясни) и т.н. Едва ли 1939 по БВП на калпак са много държавите след нас, не ми се рови но са най-много две или три.

  А прогресът е безспорен, но тогава са управлявали хора с образование, а не неграмотни цървъланковци слезнали от гората.

 79. 80 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Доколкото си спомням, има един друг период, в който България наистина е била много добре икономически и това е периодът 1910- 1911 г., точно преди войните. Но политиката на Фердинанд води до такъв крах, че няма равен в нашата история. Така че нека да не славословим тази династия, която донесе само беди на България.

 80. 81 Профил на TzZar
  TzZar
  Рейтинг: 1163 Любопитно

  До коментар [#67] от "Forrest Gump":
  как ще има данни за сърбия, като има за югославия

  Тиква под наем.
 81. 82 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  ''''''''''''''''''''................ Който иска да види творческия гений на свободния българин на какво е способен, да дойде да види София, израсла на мястото на едно кално и мръсно
  шопско-еврейско-турско-циганско градче,
  в което дори дипломатите са били принудени да ходят на бал с чизми из непроходимите улици. ..................'''''''''''''''''''''

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 82. 83 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Неутрално

  До коментар [#78] от "Камен":

  Е, хайде да си поговорим и за "демографския напредък" на България по време на цар Борис ІІІ. 1919-1922 година - тотален коефициент на плодовитост 5,5 деца на жена, 1938 година - 2,8. Ако се вземе предвид, че това се отнася за цялото население на България, вкл. мюсюлманите и циганите, при които през този период още няма намаление на раждаемостта, то при етническите бълтари намалението е бил до ТКП под 2,5. Което при продължителността на живота тогава - 50 години /1934-46/ и около 52 години през 1939/40 означава стеснено възпроизводство на населението ...
  Ама тия работи в подобни статии по случай юбилеи не се пишат - най-много да се пише, че продължителността на живота през 1919/22 година е била 40 години, та е нараснала!

 83. 84 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3892 Неутрално

  До коментар [#78] от "Камен":

  ако вземем да се плодим като по царско време
  Е, то тъкмо рязкото и бързото намаляване на раждаемостта в България "по царско време" е било наречено от тогавашните европейски демографи "българското демографско чудо"!

 84. 85 Профил на Ген. Колев
  Ген. Колев
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Прекрасна препечатка, изпълнена с много фактология за времената на Царство България преди Сталинската Окупация на страната. Разбива на пух и прах идеологемите на болшевишкия ни тежим, че всичко са ни го построили дрогатете, съветски лакеи. А какво те „построиха” и какво наследство ни оставиха е известно на всички Българи. Четивото е и прекрасна база за някои равносметки... за тези, които им се отдава разбира се.

 85. 86 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 998 Любопитно

  Из рекламите-Голдщайн(шапки),Розенбаум-копринеи платове,кожени манта,лисици,пелерини.Обличали са на достъпни цени и култивирали сънародниците, местното население и за отплата няколко години по-късно-ЗЗН,изселвания и пр.В резултат през 48 масова репатриация за Израел и после защо народът си остава прост.

 86. 87 Профил на bombov_saruyar
  bombov_saruyar
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#18] от "Читател":

  Всеки твой въпрос или твърдение са доста елементарни или неверни а последното за демокрация по швейцарски модел направо изби рибата. Няма прости решения на сложни въпроси.

  Ако по пътя напред, не помним как сме стигнали до тук, няма да стигнем там, за където сме тръгнали.
 87. 88 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#56] от "tsvetko_51":Интересно пък защо преброяването на населението от 1946 година не показва недостиг на мъже нито в населението на България като цяло, нито във възрастовите групи в които би трябвало да бъдат тези уж избити от комунистите?
  —цитат от коментар 77 на patsis


  И какъв е критерият за "недостиг на мъже"?

  Who Is John Galt?
 88. 89 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Доколкото си спомням, има един друг период, в който България наистина е била много добре икономически и това е периодът 1910- 1911 г., точно преди войните. Но политиката на Фердинанд води до такъв крах, че няма равен в нашата история. Така че нека да не славословим тази династия, която донесе само беди на България.
  —цитат от коментар 80 на proza


  Да не забравяме, че "политиката на Фердинанд" е пряко обусловена от "националния идеал", по който някои от нас още въздишат...

  Who Is John Galt?
 89. 90 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Държавата, която сме имали - съизмерима с европейските, усърдно крачеща напред, много повече социално ценяща труда, плодовете му и допринасящите за това.
  Тогава е имало истинско трудолюбие, създаващо и печелещо. До пагубния 9.9.1944г., когато войнстващата простотия, некадърност и партиен бандитизъм овладяват страна ни. Пленената държава - уви, и днес!

 90. 91 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#86] от "Sabbath":

  Именно, затова и аз написах коментар - [#29].

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 91. 92 Профил на kmichael
  kmichael
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#4] от "hamiltonf":

  Това е правописна грешка в статията още в "Мир". Благодаря!

 92. 93 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  След което онези неграмотните 35% взеха властта и наследниците им още я държат. Та затуй сме нумеро уно отзад напред.

 93. 94 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  До коментар [#68] от "patsis":


  Чудесна статия по повод 20-годишен юбилей!А сега очаквам Дневник да ни препечата статия от 9.9.1964 година от работническо дело за напредъка на България!
  —цитат от коментар 68 на patsis


  По-добре би станало , ако направо публикуват решенията на Декемврийския пленум на ЦК на БКП от 1972-ра или 73-та (карам по памет :-) ) за ПРОДЪЛЖАВАНЕ повишаване благосъстоянието на България . . . .

  В Е С Е Л О

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 94. 95 Профил на Radosveta Koleva
  Radosveta Koleva
  Рейтинг: 264 Неутрално

  "Сравним ли го обаче с това, което беше у нас преди 20 г., като знаем, че преди 60 години пък сме били в робство, ще видим, че напредъкът и успехът ни по отношение модернизирането и рационализирането на земеделието са колосални за този кратък срок и са такива, че не само от Изток, но вече и от Запад ни сочат за образец и идват да се учат от нас..."


  Аз предлагам да сравним 1944-1989г. с периода 1989-2018г.
  Къде е по-добре да си живял?

  Аз лично никога не бих предпочела първия период, предвид всичко, което съм чела, чувала и знам.

 95. 96 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 998 Любопитно

  До коментар [#91] от "Иво":Иво,като си прав,прав си.Не бях чел всички отзиви,сега го прочетох и те поздравявам!

 96. 97 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4008 Любопитно

  До коментар [#96] от "Sabbath":

  За нищо Сабате, ти знаеш, аз също винаги съм те поздравявал за твоята честност и откритост в коментарите си. Вярно в почти всички теми ние споделяме различни мнения и позиции, но за разлика от много други съфорумци, ти винаги си бил откровен и пишеш това което ти е на сърцето. И също така много рядко и даже почти никога няма да оклеветиш някой или да го обидиш (имам в предвид останалите съфорумци). Това много ми харесва в теб.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 97. 98 Профил на ynx53574781
  ynx53574781
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Всеки се хвали, но колко основателно е друг въпрос. Ако след 70г. се интересуват от управлението на Борисов, едва ли ще вярват на статия във вестник от този период. Не разбирам защо повечето тук сте толкова крайни. Толкова ли е трудно да приемете, че и по царско време, и по тоталитарно време са се случвали положителни неща? Колкото е могъл да направи Борис - толкова е направил. Правил е и грешки. Живков също. Като цяло развитието е естествен и желан процес от човека, така че икономиката обикновено се развива и без помощта на правителствата. По-важно е какво правим ние в настоящето и дали сме доволни от себе си.

 98. 99 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  Какво ли щеше да е България, какво икономическо чудо, ако не бяха ни "освободили" руснаците и върнали десетилетия назад. Абе , как един по - развит от нас един път не влезе тука, ами все по-прости и изостанали.

 99. 100 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  До коментар [#67] от "Forrest Gump":
  Дааа...Вашите данни убедително показват колко доверие може да се има на подобни юбилейни и вероподанически статии.Авторът може и да не е точно.."скудоумен шовинист", ама патрЕот определено е бил.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK