Два типа руска историография

Два типа руска историография


"...най-великият от Гръцките герои [Ахил] бил по произход Скит-Славянин, роден на бреговете на Азовско море, родината и на нашето доблестно Донско казачество". Славянският произход на Ахил пък го прави потомък на "на нашите древни предци Ариите", които "изпъквали сред всички останали обитатели на Земята от това време както със силата и ръста си, със стройността и красотата си, така и особено с благородството на душевните си свойства".


Тези сведения, напълно в стила на соцвица "Я Иван Иваныч, первый человек!", получаваме от "Сказания за Руската земя" - книга, излязла през 1909 г. Това е време довоенно и дореволюционно, когато по мнението на мнозина Русия (и Европа) са на върха на културното си развитие; по-специално в Русия вече има високопрофесионална историческа школа (да споменем само Соловьов и ученика му Ключевски) и още няма никакви комунистически привиквания към историческа неистина, подготвили посткомунистическите. От същата книга можем да научим и че руснаците произхождат от библейския Яфет; че гърците, като ги видели колко хубаво яздят, измислили мита за кентаврите; че варягите са славяни, а амазонките – славянки... И тези "Сказания" са получили личната благословия на императора, и са били препоръчани от Светия синод на Руската православна църква (РПЦ), от военните и военноморските власти, от Министерството на просвещението и пр., и пр. инстанции на всички възможни библиотеки за назидание на юношеството и целокупния народ. Така че тук не говорим за самозван историк маргинал, а за държавна политика.


Политика, в която измислиците негласно се приемат за оправдани,
ако обслужват величието на руската Държава
Но освен митотворческа историография в Русия има и професионална, макар и официозна. Първата "голяма" история на Русия е "История на Руската държава" от Николай Карамзин. Както заявява авторът й, той е писал с желание "никога да не се измени твърдата основа на нашето величие" – "мъдрото Самодържавие и Светата Вяра". Така стремежът на историка да разкрие истината за миналото е превърнат в стремеж да възхвали настоящето. Не случайно гимназистът волнодумец Саша Пушкин зашлевява мастития автор с една епиграма: този опус изящно и безпристрастно доказвал "необходимостта от самовластието и прелестите на бича". Но по-късно Пушкин прозира и ужаса на руския бунт - "безсмислен и безпощаден". И решава сам да стане историк: събира материали, прицелва се в ключова тема: сблъсъка народ-държава в бунта на Пугачов и начина на потушаването му. Но такива теми в Русия са табу: като разбира, що работи, самодържецът забранява на неудобния самоук достъп до архивите. Познато.


Историята не е място за факти!


Главният проблем обаче не е дори в съзнателния стремеж към изопачаване на истината с цел апологетика, а в самия подход към историята като история на Държавата. Ето какво разбиране за руската държава ни дава той – дори авторът да е най-обективният учен и да се стреми единствено към историческата истина:


Руската държавност възниква от свързването на два етноса: племената на славяните и русата, т.е. бойната дружина на скандинавците "варяги". Тези етноси са взаимно чужди исторически и културно, вследствие от което единствената връзка между тях може да стане чрез насилие на управляващите над управляваните. Това изначално положение определя руската история и до днес. Дилемата се повтаря пред всяко поколение: власт чрез насилие на елита над народа или безвластие. И изводът може да бъде само един: тъй като животът в безвластие означава още по-голямо насилие, разумно е ние, руснаците, да изберем Путин, да се примирим с Иван Грозни и да възвеличим Сталин. И т.п. И при това да сме благодарни, че избрахме Путин, а не например Жириновски.


Но англичаните например (за да не влизаме в споровете около славяните и "прабългарите") са могли да направят нация от норманския завоевателен елит и местните (главно саксонски) племена. Щом те са могли, защо руснаците не са успели? Идват и най-лесните отговори от расистки тип: "Защото са генетично увредени!", или тип "историческа предопределеност": "не е могло да бъде другояче". Или пък се гмуркаме в мистиката на "руската душа".
.
Но след разпадането на СССР започват да се появяват открито хора, които не гледат на руската история като на държавовъзвеличителен материал. Например Дмитрий Лихачов, чиято иновация е общокултурният поглед към руската история. Заветът му е да бъде написана руската история като "история на човешката личност".


Отговор на този призив дава Андрей Зубов, историк и религиовед, с фундаменталния труд История на Русия. ХХ век, излязъл под негова редакция през 2009 г. Той пише: "Когато принуждават човека – а не доброволно – заради колективизацията, заради геополитическото разширение да си дава живота, силите, благополучието, свободата и т.н. – това винаги е историческа несполука. Историята се определя не от това колко силна и велика е държавата, а колко щастлив, свободен и благополучен е човекът."


Двата тома – близо 2000 страници голям формат - са написани от над 40 души специалисти, след което са обединени в окончателен текст от Зубов, отговорния редактор на изданието. В момента, когато историкът смени оптиката и на фокус дойдат хората, които са правили държавата – и "горните", и "долните" - разказът става интересен, драматичен, понякога суров, но циничен никога. В този подход не става дума в центъра на вниманието да дойдат "обикновените хорица" и всекидневието, в което те се преживявали "големите исторически събития", а и "големите дейци" да бъдат видени като хора с присъщите им цели (често себични) и характерни действия (често погрешни). Отдава се почит на самопожертвувателните герои – но не се героизират властниците просто защото са били на власт. Нито пък народът, защото бил потиснат. Този "човешки" подход отваря вратата за морална оценка на човешките действия. Историкът на държавата (особено на собствената) предполага, че тя винаги е права; историкът на човеците знае, че те просто невинаги са прави.


Началото на една история е най-трудният момент за всеки историк


В преобладаващата руска традиция за това начало се пише благоговейно – просто защото е начало; варягите, славяните и фините, каквото и да се правили, са представени като герои - начинатели на велика държава: добрите, но безпорядъчни славяни поканили добрите скандинавци варяги да ги управляват, последните се съгласили и ето ти Русия! Но нали по същата схема ни преподават и за българската държава: има един "правилен" (и едва ли не "праведен") Аспарух, който преминал Дунава, за да си направи държава, но неправилните византийци почнали да му пречат, той не се дал и добрата България просъществувала векове, въпреки че лошата Византия й се бъркала постоянно, докато дошли още по-лошите османлии и поробили и двете...


А Зубов пише за Русия, основавайки се на летописи, известни на историците, но традиционно пренебрегвани и неосмисляни, и виждаме, че много преди "поканването" варягите са идвали да грабят славяни и фини, но последните "изгониха варягите оттатък морето и не им дадоха данък, и започнаха сами себе си да управляват". Образът на презморските рицари, поканени да въдворят ред, отстъпва пред образа на типични морски разбойници. Но защо ли местните жители изгонили разбойниците, а после ги повикали отново? Зубов заключава, че като се освободили, славяните и фините са влезли в безкрайна междуособица. За какво? Явно не за земя – тя била "голяма и обилна". "Най-вероятно жестокото братоубийство започнало заради робите. Всеки род, особено родовата върхушка, живеел от търговията с хора – с челядта (...) И в това взаимно ожесточение и грабеж те стигнали до такова разорение, че си спомнили за бившите си поробители и отново поискали да са под тяхната власт."


Сурово, на правдиво: "От патриотични съображения руските историци от ХІХ-ХХ век предпочитали да говорят, че славяните са призовали варягите за охрана от набезите на външни врагове, като наемни дружинници, а варягите вече след това, възползвайки се от силата си, коварно завладели държавната власт. Но нито един летопис не казва нищо подобно." Всички летописи обаче говорят за беззаконието и насилието сред местните племена.


Човешкият поглед към началото на държавата съзира и характеристики на руската държавност, които впоследствие се развиват и съпровождат Русия в историческия й път до днес:


Разцепление между управляващи и управлявани – което официално приключва с освобождаването на крепостните селяни през 1861 г., но е останало формиращ фактор в поведението и на днешните руснаци: "... [народът] нямал изгода от варяжката власт – а само безкрайни данъци, че и робство. Селяните били принуждавани да вземат под аренда бившата си собствена земя от княза и едрите земевладелци". При татарското господство се засилва разцеплението елит-народ и се подготвя крепостната система. Обеднелите князе започнали да заплащат на своите велможи със земя, която "вървяла" заедно с данъкоплатците селяни. Така се оформили "крепостни отношения на земеделците към княза и към поместените на княжеска земя, за да се изхранят, велможи – бъдещите помешчици". (цитатите са от Зубов А. (отг. ред.) История России. ХХ век.).


Агресивна външна политика: "Когато на викингите им се приисквало повече, те викали презморските си съплеменници, набирали войска сред славяните и фините и тръгвали на поход към Константинопол, грабейки без пощада всичко по пътя си. Патриарх Фотий е оставил свидетелство за безчинствата на руските ратници, предвождани от Асколд и Дир [героизирани от официозната историография] под константинополските стени през 866 г. Лаврентиевският летопис е запазил описание на варварските жестокости на Олег [също герой] и неговите варяжко-славянско-фински войскари през 907 г. Тук си спомняме, от една страна, че СССР винаги се бореше за мир и преди, и след Афганистан. А Русия винаги се бори за мир и преди, и след Крим, 2014. От друга страна, кървавите походи на варяга Святослав из Българско (967-972) стават по-разбираеми, щом ги включим в така трасираната грабителска линия.


Корупционни начала на административната система: "Главното задължение на всяка власт – опазването на правовия ред – било превърнато в постоянен извор на доходи." Властта налагала на престъпника компенсация в полза на ищеца, но и "сама взимала от престъпника голяма глоба – вира, по правило равна, но и по-голяма от компенсацията на пострадалия." Очевидно лисват данни дали ищецът е давал на властта, за да се задейства тя изобщо. В това отношение днес нещата са отишли далеч напред.


Система на управление, дисфункционална без употреба на насилие - резултат от опита да се управлява обширна земеделска земя, както се управлява разбойническа чета. Четата се рои, когато се окаже, че плячка има предоволно за добруването на всички. Но естествено "с всяко поколение князете ставали все-повече. Владимир [конунг Волдемар] имал 9 внуци, 14 правнуци и не по-малко от 30 праправнуци, които в началото на XII в. били достигнали пълнолетие. А към началото на XIII в. броят на Рюриковичите се утроил. Родовите линии се забъркали, наследствените земи се раздробили, споровете за старшинство все по-често добивали характер на военни сблъсъци."


"Човешкият поглед" на Зубов вижда и други руски характеристики, които се оформят в по-късни години:


"Комплексът на роба": "Жесток с нисшите, угодничещ пред ония, които определят живота и съдбата му" – възникнал по време на 250-годишното татарско господаруване. С него е свързан и един друг комплекс, който аз бих нарекъл


"Сталински комплекс": Възвеличаване на престъпника, за да прикриеш себе си като съучастник в неговото престъпление. "... за цар Иван Грозни двайсет години след смъртта му си спомняли със симпатия (...) като "цар народолюбец", укротител на алчните боляри. Народът, не пожелал да види собствената си вина за ужасите на опричнината, предпочитайки да забрави, че се е съгласявал със злото (...) скланял сърцето си на страната на Иван, а не на жертвите му."


Изолация от Европа: "При Василий ІІ Източна Рус започва да се затваря в оградената от цял свят Московия, а духовната й култура, така ярко разцъфтяла през ХІV – началото на ХV век – да деградира в самоизолацията си."


Църквата бива подчинена от държавата и прогласява руската уникалност: "При Иван ІІІ в Рус се въвежда онази държавна идеология, която в същината си се запазва в цялата й последвала история. Русия е обявена за обсадена крепост на истинната вяра, а руският властник – за единствен пазител на светинята на православието. На измяната спрямо Московския княз започват да гледат като на национално предателство и светотатство (което преди не е било никога) и затова да я наказват жестоко." За да няма "критика отвътре", духовенството отхвърля правото на лично мнение: "Мнението е майка на всички страсти. Мнение – второ падение" - пише влиятелният Волоколамски игумен Йосиф. Същевременно именно йосифлянските манастири "първи се обръщат към [Иван ІІІ] с прошения за пълно закрепостяване на селяните, обработващи техните земи". Зубов обобщава: "Те съзнателно превръщат Църквата в държавно учреждение с имуществени права и наказателни функции."


Идеология на имперската експанзия: "При Иван ІІІ тръгва поток от съчинения, убеждаващи, че Московската държава е единственият законен наследник на Рим и Константинопол, Третият Рим, както ще го нарече малко по-късно Елеазаровският старец Филотей. Авторите на съчиненията не се спират понякога и пред преки фалшификати и лъжи в своите доводи."

  Разказаното говори много на човек, който иска да разбере Русия. За нежелаещите да я разбират то е излишно. И това важи преди всичко за самите руснаци – наши съвременници.


  "Дневник" публикува съкратена от автора версия на текста, чийто оригинал е в Портала "Култура"


  Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

  Ключови думи към статията:

  Коментари (141)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на дерибеев
   дерибеев
   Рейтинг: 2917 Неутрално

   разбира се , че са два типа , но пък целта е една. баща и син

   всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  2. 2 Профил на espresso
   espresso
   Рейтинг: 269 Неутрално

   Честно казано не съм фен на такива дълбоки търсения на национален характер през вековете, чак до варягите и робски комплекси от татарско (турско) робство, защото някак те обричат на бездействие. Не можеш да промениш историята - следователно това е положението, дори да не ти харесва - това е подразбирането, макар че надали авторът го иска (уважавам Деян Кюранов като анализи и изглежда много свестен човек, макар да не го познавам лично).
   Руснаците сега са крайно неприятен народ, но като чета класиците им от 19ти век, сред тях е имало много крайно почтени и достойни хора. Нещата са се развалили, но както са се развалили, така могат да се оправят. Така си мисля и за българската история.
   Не знам дали този извод е правилен, но поне не те оставя с вързани ръце.

   ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
  3. 3 Профил на Nil satis nisi optimum
   Nil satis nisi optimum
   Рейтинг: 470 Неутрално

   В "Русия" наистина има два типа историография - едната която се придиржа към научната истина и е на световно ниво. Другата - официална и популярна, е на принципа "ако фактите противоречат на натата теория, толкова по-зле за фактите".
   Но така е във всичко - и в литературата, и в изобразителното изкуство, дори в музиката.

   Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
  4. 4 Профил на dedoliben
   dedoliben
   Рейтинг: 1586 Неутрално

   Ми така си е.
   Съчетано с рязане на всичко по високо с милиметьр от другите.

   "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  5. 5 Профил на penetrating
   penetrating
   Рейтинг: 5749 Неутрално

   От разказаното се вижда тежката фамилна обремененост през вековете на "руската душа". Тя сама себе си не може да осъзнае заради скритите и изопачени истини, но отвън погледната е твърде прозрачна...

   Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на bez_ime2
   bez_ime2
   Рейтинг: 299 Неутрално

   А, ние се подиграваме на македонците... Къде, къде по-големи дебили има по Земята.

  7. 7 Профил на 4ort
   4ort
   Рейтинг: 1470 Неутрално

   Руската история си е проблем на руснаците.
   Лошото е, че и българските комунисти стъпиха на тази плоскост и ни измислиха история угодна на тях.

  8. 8 Профил на Иван K
   Иван K
   Рейтинг: 2314 Неутрално

   В рамките на Европа от запад към изток има една градация на грубосст, насилие и жестокост. Русия не е изключение а само държи позицията на най-високата грубост.
   Ето един факт от новата история. Нацистите събират евреите от западните части на Европа и ги превозват в източните части на Европа сема за да ги изтребят. Питаме ли се защо френските и холандските евреи на се ги убили на място вместо да ги разкарват чак до Полша. Според мен нацистите са се съобразявали с културата на французи и холандци, къото по-трудно биха преглътнали газовите камери в на свъя земя. За това са организирали този цирк да превозваж жертвите на хиляди километри във време, когато вермахтът също е имал нужда от транспорт.

   подпис
  9. 9 Профил на Дон Кихот
   Дон Кихот
   Рейтинг: 1644 Неутрално

   "При Василий ІІ Източна Рус започва да се затваря в оградената от цял свят Московия, а духовната й култура, така ярко разцъфтяла през ХІV – началото на ХV век – да деградира в самоизолацията си."

   Да попитам тези, които изливат помия върху Украина-къде според тях е ЗАПАДНА РУС?
   А втората част на текста е точна характеристика на управляваната деградация на културата в маргинализираната путинова Русия.

  10. 10 Профил на grayeagle
   grayeagle
   Рейтинг: 1204 Неутрално

   То и ние трябва да учим за руското робство над България по времето на нашественика Светослав. Нищо, че е няколко години. Руско робство над българите. Как звучи,.....защото е вярно. Даже превзема столицата. След робството и руския грабеж държавата ни отслабва и пада малко по късно.
   http://samoistina.com/2/rusgenocid.htm

  11. 11 Профил на Norman Granz
   Norman Granz
   Рейтинг: 3439 Неутрално

   Обречена нация от несвободни хора; наклонена кула от насилие, слепено с лъжа.

   НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  12. 12 Профил на dejmos
   dejmos
   Рейтинг: 2655 Неутрално

   До коментар [#1] от "дерибеев":

   Не е така. Бащата беше логичен и с достойнство ! Този образ се разкарва по историята и си съставя "фантастични приказки". За разлика от ФАНТАЗИИТЕ на останалите по историята , тези се публикуват ! Идея нямам защо , както и липсата на елементарен замисъл (конструкция ) на написаното. Да ,генерално има , нещо против Русия. Там не е заровено кучето , нито българският интерес, нито европейската и световна интерпретация на историческите събития към днешна дата за ОНОВА ВРЕМЕ.
   Всяка страна има нужда от своите митове за подсилване на своята история : Троя - Рим ; 100 гръцки държави - митични основатели ; Втори Рим - права на Гърция ; Александър македонски - Македония . Да пропуснем българските ( Кюранов едва ли знае) Да не говорим за Европейските страни ; Защо Русия да няма своя митология ?
   Понеже смятам свободата на дискусии и свободата на словото в Русия за много по високо от Българското, много ми се иска Кюранов да участва в полемика с руски , гръцки и други в полемика . Руските телевизии демонстрират прекрасни предавания със застъпването на поне 5 различни точки , дори и такива срещо Русия . Дори нямат предаване ако няма събеседник който да говори срещу Русия и Путин. Трябва да се чете ,ама наистина трябва . Стига само с това - заплатата на Кюранов. Важни са 85% супер бедните на България ,а не Кюранов

  13. 13 Профил на espresso
   espresso
   Рейтинг: 269 Неутрално

   До коментар [#11] от "Norman Granz":

   Днес са много зле, така е. Но чак пък "обречена", че и цяла нация - и там хората се раждат като всички останали, два крака, две ръце, две очи...

   ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
  14. 14
   ****

   Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  15. 15 Профил на man_un
   man_un
   Рейтинг: 489 Неутрално

   За Ахил и амазонките са измислици, но те имат герой като Иля Муромец, род. до гр. Муром, който заедно с другите богатири Добриня и Альоша извършва много подвизи. Бие татарите при Чернигов, побеждава Чудо юдо и Соловей разбойник. Канонизиран за светец.

  16. 16 Профил на bez_ime2
   bez_ime2
   Рейтинг: 299 Неутрално

   Руската история си е проблем на руснаците.Лошото е, че и българските комунисти стъпиха на тази плоскост и ни измислиха история угодна на тях.
   —цитат от коментар 7 на 4ort


   За съжаление не е само техен проблем. Когато се опитват да вкарат и нас в Русиянския им свят, става и наш пролем...

  17. 17 Профил на bez_ime2
   bez_ime2
   Рейтинг: 299 Неутрално

   До коментар [#11] от "Norman Granz":Днес са много зле, така е. Но чак пък "обречена", че и цяла нация - и там хората се раждат като всички останали, два крака, две ръце, две очи...
   —цитат от коментар 13 на espresso


   Защо пият препарат за вани, тогава?

  18. 18 Профил на xefgo
   xefgo
   Рейтинг: 524 Неутрално

   Кюранов, Кюранов.... Неподготвен няма как да опишеш и обориш лъжите в руската историография! И това, което си надраскал е един буламач - нищо повече. Няма как да е друго след като не си прочел първоизточника, а са се набутал в блатото на "руските" измислици, чието начало е дадено от мошеникът Ломоносов, който по поръчение на Петър Първи смени всички викингски имена на основателите на Рус с измислени по негово време пославянчени. И така, за твое сведение: племената в днешната московия са поканили викинга Рюрик - син на датския крал Хеминг и Ифанди /дъщеря на норвежкия крал/, като му връчили послание, в което е записано: "Ела да князуваш и владей над нас"! След този невиждан позор Рюрик пристигнал с целия си род - "вся своя рос" и ето защо основаната от него общност и до ден днешен се нарича Росс - Россия! Преведено на български означава Родовùя! Потомците му управлявали новосъздадената държава повече от 700 години докато не се сродили с немците и евреите, които пък я управляват и до днес. ......И така, Кюранов, да беше прочел първоизточника - летописецът Нестор, чиито безценни сведения са всепризнати. Най-малкото, за да не си невеж и да получаваш възнагражденията си с чиста съвест, но и да не повтаряш руски лъжи, чиято единствена цел е да скрият истината за невъобразимия руски позор... Родовùя! Набий си го в главата, чети, учи и тогава пиши

  19. 19 Профил на 1gmbh1
   1gmbh1
   Рейтинг: 426 Неутрално

   До коментар [#11] от "Norman Granz":

   "Обречена нация от несвободни хора; наклонена кула от насилие, слепено с лъжа."

   Как да са свободни?
   Кашчей Безсмертний им пречи и неговите превъплащения като Чичо Сам и Сорос.
   Дело на Кашчеий са либерастията, глобализацията и мекокиткието. Враговете са много.
   Тези дни започна още една баталия, варягите срещу Вартоломей.
   Как да са свободни руснаците?

  20. 20 Профил на citoyen
   citoyen
   Рейтинг: 1111 Неутрално

   Историята е една лъжа, която никой не оспорва. Казал го е Наполеон Бонапарт. Просто безочливо я манипулират или жонглират с нея. Както ви харесва.

  21. 21 Профил на Norman Granz
   Norman Granz
   Рейтинг: 3439 Неутрално

   До коментар [#13] от "espresso":

   "Но чак пък "обречена", че и цяла нация..."

   Обречена на робство, изолация и безнадеждност. А иначе нека си имат ръце и очи и крака, то и пигмеите в Африка си имат.

   НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  22. 22 Профил на Norman Granz
   Norman Granz
   Рейтинг: 3439 Неутрално

   До коментар [#19] от "gmbh":

   "Тези дни започна още една баталия, варягите срещу Вартоломей."

   Путин свикал Съвета за национална сигурност, знам.

   Ще има раздаване на шишенца с френски парфюм на "иззпълнителския състав".

   НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  23. 23 Профил на Nil satis nisi optimum
   Nil satis nisi optimum
   Рейтинг: 470 Неутрално

   До коментар [#20] от "citoyen":

   Историята е една лъжа, която никой не оспорва. Казал го е Наполеон Бонапарт. Просто безочливо я манипулират или жонглират с нея. Както ви харесва.
   —цитат от коментар 20 на citoyen


   Позоваваното на авторитет - в конкретния случай Наполеон Бонапарт, не винаги е правилно. Ако сраваш дума за щикова атака от пехотата в помощ на кавалерията, щях да се съглася безусловно, но не съм сигурен, че мнението на императора за историята е меродавно! Ако мнението му е истина, значи и неговото съществуване (за което знаем от историята) е лъжа!

   Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
  24. 24 Профил на deaf
   deaf
   Рейтинг: 2499 Неутрално

   До коментар [#12] от "dejmos":

   Дори и да приемем,че в Русия свободата на словото стои много по-високо,отколкото в България,каква е ползата от нея,след като руснакът е податлив до безумие към всяка идея,стига носителят и да има съответната харизма с която да им я внуши?! Пример,комунистическата идея.

  25. 25 Профил на Десислав Георгиев
   Десислав Георгиев
   Рейтинг: 8 Неутрално

   Норманите и" местните" англо-сакси ?!

   Само от това изречение ми става ясно що за исторически познания има пишещият тази статия.
   Малко да уточня нито норманите , нито англо-саксите са местни. Местни са келтите брити изтикани на север и на запад по това време от немските завоеватели англо-сакси няколко стотин години по рано(550 г.) .
   Така Англия е отроче на два завоевателни похода и поради това целият им цивилизационен устрем след Хенри 8 е завоевателен и грабителен- виновни са за избиването на няколко десетки милиона души в Европа, Африка, Азия, Австралия, Индо- и Полинезия и Америка.
   Т.е. Англия и целият Англосаксонски цивилизационен модел(Америка и Австралия) е белязан с насилие и насилствено забогатяване , чрез ограбване на завоюваните народи и територии.
   Да напомня , че Каперството ( държавно покровителствено пиратство) е английско изобретение.

   Расате
  26. 26 Профил на DDR
   DDR
   Рейтинг: 2201 Любопитно

   Любопитен съм да прочета нещо подобно и за България.

   Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
  27. 27 Профил на deaf
   deaf
   Рейтинг: 2499 Неутрално

   До коментар [#23] от "Nil satis nisi optimum":

   Щиковете,пехотата и самият Наполеон са реалност,докато Историята е истина,тоест нещо виртуално,спекулативно и затова ЛЪЖЛИВО. Има два свята - на фактите и на истините.

  28. 28 Профил на Десислав Георгиев
   Десислав Георгиев
   Рейтинг: 8 Неутрално

   До коментар [#18] от "xefgo":

   Московия и Викинги- мой човек пишеш глупости.

   Московия няма нищо с Рюрик- наемна дружина на служба на потомците на Кии, извършила дворцов преврат.
   Московия е княжество , превърнато от Иван Грозни потомък на Комитопулите, чрез Комнимите и Драгашите от една страна и на Асеневци от друга в царство.
   Т.е. Иван Грозни е първо цар и то не на кои, а на българите, а чак след това се прогласява за първият цар на Россия.
   Има летописни изображения на баща му Василии 3 с невръстният Иван, където първият се титулува освен като велик княз на Москва и цар на България.

   Расате
  29. 29 Профил на Nil satis nisi optimum
   Nil satis nisi optimum
   Рейтинг: 470 Любопитно

   До коментар [#27] от "deaf":

   До коментар [#23] от "Nil satis nisi optimum":...Историята е истина,тоест нещо виртуално,спекулативно и затова ЛЪЖЛИВО. Има два свята - на фактите и на истините.
   —цитат от коментар 27 на deaf


   Моля, бихте ли ми обяснили как истината е нещо лъжливо и фактите не са истина?

   Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
  30. 30 Профил на simval
   simval
   Рейтинг: 686 Неутрално

   "Deeply rooted culture of cheating at all levels"

   "Дълбоко вкоренена на всички нива култура на лъжата и измамата".
   Това е Московията.
   Историята, настоящето, бъдещето - всичко им е лъжа.

   Аз не зареждам в Лукойл.
  31. 31 Профил на deaf
   deaf
   Рейтинг: 2499 Неутрално

   До коментар [#29] от "Nil satis nisi optimum":

   Библейското "Не кради" е Истина. Факт е обаче,че всички хора крадат.

  32. 32 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
   'ΕΡΕΒΟΣ
   Рейтинг: 2418 Весело

   До коментар [#26] от "DDR":

   Мани недей !
   Ще наскачат фанатични тракедонисти..........

   Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  33. 33 Профил на Nil satis nisi optimum
   Nil satis nisi optimum
   Рейтинг: 470 Неутрално

   До коментар [#31] от "deaf":

   До коментар [#29] от "Nil satis nisi optimum":Библейското "Не кради" е Истина. Факт е обаче,че всички хора крадат.
   —цитат от коментар 31 на deaf


   Библейското "Не кради" е заповед, ако се вярва на една мъдра книга. И е Факт и Истина, че има хора, които я спазват. Това, че всички хора крадът е хипотеза, неподкрепена с факти!

   Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
  34. 34 Профил на ejl15566519
   ejl15566519
   Рейтинг: 8 Неутрално

   Според римските летописци,(също и до 9/09/44г) се е приемало че Българите са наследници на Траките.Само че КГБ е решило че сме приселници от Моголия !? За унижение ! ДА ...има Българи в източна Азия,но те са емигрирали ОТ България и са се заселили на изток поради неспирните набези по нащите земи.И сега има емиграция в посока запад.И след 200 години ако пак сме окупирани от РУ.,ще сме пришълци от З.Европа ли?

  35. 35 Профил на ЙЕИ
   ЙЕИ
   Рейтинг: 434 Неутрално

   До коментар [#2] от "espresso":

   Русите и сърбите наричат татари - българите, точно както и гърците ни наричат - траки.
   Няма значение на кой край се намираме. Така че да не се бъркат татарите с турците(тюрките)

  36. 36 Профил на Yard
   Yard
   Рейтинг: 2431 Неутрално

   До коментар [#26] от "DDR":Мани недей !Ще наскачат фанатични тракедонисти..........
   —цитат от коментар 32 на 'ΕΡΕΒΟΣ


   Стига глупости. В масовото съзнание на българите траките са просто народ, които е живял по тия земи преди славяните и (пра)българите.

  37. 37 Профил на deaf
   deaf
   Рейтинг: 2499 Неутрално

   До коментар [#33] от "Nil satis nisi optimum":

   Тоест Вие ЗНАЕТЕ,че вашата заплата е напълно честно изработена от Вас и няма нито стотинка от нея открадната от чужд труд?! Например смятате,че компютърът от който пишете в момента струва точно толкова,колкото сте платил за него и не сте ограбил изобретателя/те на компютъра?! Риторично питам.

  38. 38 Профил на Мондиана
   Мондиана
   Рейтинг: 1345 Неутрално

   Интересно написан материал с интересни факти. Обаче те не могат да ме накарат да престана да мисля, че генът или кой знае какви други неизвестни причини, свързани с народната особеност, стоят зад историята на Русия.
   Наскоро прочетох "История на страните от Бенилюкс" от Пол Арбластър. Там са описани, ако не още по-големи, то поне подобни социални турболенции и междуплеменни и международни сблъсъци, продиктувани от аналогични подтици за власт и богатство, пак не по-малко кървави, безжалостни и безкомпромисни. Обаче знаем, че хората там са си направили най-уредените и цивилизовани държави и със спазване на закона.
   Също така, колкото и безжалостни разбойници да се били викингите, пак знаем, че сега държавите им са сред най-успешните, а народите сред най-цивилизованите.
   Та другаде е гнилото. Дали някой някога ще го познае и каже, кой знае.

  39. 39 Профил на balgariez
   balgariez
   Рейтинг: 269 Весело

   Некой си мужик, случайно научил да пише, зел, че публикувал (анонимно!) нек'во си сказание, че Ахил бил, видите ли, и той руснак.
   А историците пишат друго (цитат!):

   "византийският хронист Йоан Малала съобщава в хрониките си, че мирмидонците, чиято армия предвождал Ахил, са българи:
   “Пристигна Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, общо 3000 души”. Той написал това в VI век след Христа.
   Йоан Цеца също твърди, че Ахил е българин: “И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби. С тях бе Ахил - многославният син на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон”. Бе предводител на хуните - българите-мирмидонци". Неговите хроники са чак от ХII век."
   Михаил Ателиат, ромейски хронист от ХI век: “Българите са мирмидонците”. Флавий Ариан е най-достоверен, тъй като хрониките му са от I-II век след Христа: “Ахил Пелеев бил скит от градчето Мирмикион, което се намира на Меотидското езеро.
   Той бил изгонен от скитите заради своята жестокост, свирепост и надменния си дух и след това се поселил в Тесалия”. Скити често са наричани в хрониките и българските племена."

  40. 40 Профил на Сахаров
   Сахаров
   Рейтинг: 445 Неутрално

   Темата е благодатна, но мен ме вълнува единствено руската фалшификация на българската история, която започва ок. средата на 19. век и продължава до ден днешен. И зад нея не стои просто някакъв историк маргинал, а цялата държава, тоест държавна политика.

   I shave with Occam's razor
  41. 41 Профил на Мондиана
   Мондиана
   Рейтинг: 1345 Неутрално

   До коментар [#19] от "gmbh":"Тези дни започна още една баталия, варягите срещу Вартоломей."Путин свикал Съвета за национална сигурност, знам.Ще има раздаване на шишенца с френски парфюм на "иззпълнителския състав".
   —цитат от коментар 22 на Norman Granz


   :))))))))))))))))
   И чай в персонални чаши.

  42. 42 Профил на Yard
   Yard
   Рейтинг: 2431 Неутрално

   Темата е благодатна, но мен ме вълнува единствено руската фалшификация на българската история, която започва ок. средата на 19. век и продължава до ден днешен. И зад нея не стои просто някакъв историк маргинал, а цялата държава, тоест държавна политика.
   —цитат от коментар 40 на Сахаров


   То ако в училище ако се учеше истинската роля на Русия в българската история русофили нямаше да има.

  43. 43 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
   'ΕΡΕΒΟΣ
   Рейтинг: 2418 Весело

   До коментар [#36] от "Yard":

   Ти сериозно ли точно на мен казваш това ?!!!!

   Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  44. 44 Профил на simval
   simval
   Рейтинг: 686 Неутрално

   До коментар [#31] от "deaf":

   [quote#31: ... Факт е обаче,че всички хора крадат. [/quote]

   Нито е факт, нито е истина.
   Просто, защото НЕ всички хора крадат.   Аз не зареждам в Лукойл.
  45. 45 Профил на Norman Granz
   Norman Granz
   Рейтинг: 3439 Неутрално

   До коментар [#44] от "simval":

   "Просто, защото НЕ всички хора крадат."

   Крадците твърдят друго.

   Курвите път викат, че всички жени са курви.

   НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  46. 46 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Любопитно

   UNITED EU UNION

   Understanding Made Easy

   Непонятното - Понятно ;
   Необятното - Обятно

   в 3-4 страници.

   Браво на автора (Деян Кюранов).

   "За да няма "критика отвътре", духовенството отхвърля правото на лично мнение: "Мнението е майка на всички страсти. Мнение – второ падение" - пише влиятелният Волоколамски игумен Йосиф.

   Същевременно именно йосифлянските манастири "първи се обръщат към [Иван ІІІ] с прошения за пълно закрепостяване на селяните, обработващи техните земи".

   Зубов обобщава: "Те съзнателно превръщат Църквата в държавно учреждение с имуществени права и наказателни функции.""

  47. 47 Профил на Julian Mall
   Julian Mall
   Рейтинг: 2736 Любопитно

   "Агресивна външна политика: "Когато на викингите им се приисквало повече, те викали презморските си съплеменници, набирали войска сред славяните и фините и тръгвали на поход към Константинопол, грабейки без пощада всичко по пътя си. Патриарх Фотий е оставил свидетелство за безчинствата на руските ратници, предвождани от Асколд и Дир [героизирани от официозната историография] под константинополските стени през 866 г. Лаврентиевският летопис е запазил описание на варварските жестокости на Олег [също герой] и неговите варяжко-славянско-фински войскари през 907 г. Тук си спомняме, от една страна, че СССР винаги се бореше за мир и преди, и след Афганистан. А Русия винаги се бори за мир и преди, и след Крим, 2014. От друга страна, кървавите походи на варяга Святослав из Българско (967-972) стават по-разбираеми, щом ги включим в така трасираната грабителска линия."

   Ех, тази агресивна политика на матушката сякаш някога е имало и една империя която да е миролюбива? Деянчо защо пропускаш вероломното нападение през 1877г. над мирната Османска империя която от края на 17 век след поражението при Виена не напада никой, а само се защитава горката?

   По-добре миг свобода отколкото живот в робство
  48. 48 Профил на Митко
   Митко
   Рейтинг: 799 Неутрално

   "Комплексът на роба": "Жесток с нисшите, угодничещ пред ония, които определят живота и съдбата му"

   Колко ми напомня на Бойко Борисов

   "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
  49. 49 Профил на deaf
   deaf
   Рейтинг: 2499 Весело

   До коментар [#45] от "Norman Granz":

   Това за курвите го е каза Наполеон. Но кой е той в сравнение с Норман-а!

   До коментар [#44] от "simval":

   Дори и да има един-двама човека,които не крадат,то те са изключения,които не опровергават реалността. То има и отшелници в манастирите,но това не означава,че всички хора са се отрекли от външният свят.

  50. 50 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Весело

   секи 4ти км

   Мы четаем... мы си мыслим:
   "крайно" значит "прекалено".

   Златна орда зла, о, да.

   Златната среда (по гръчки)
   явно там не е родена?

   До коментар [#2] от "espresso":

   "сега са крайно неприятен народ, но като чета класиците им от 19ти век,
   сред тях е имало много крайно почтени и достойни хора."

  51. 51 Профил на palav_nik
   palav_nik
   Рейтинг: 1146 Неутрално

   Московците нямат нищо общо с Киевска Рус.
   Първоначално Московското княжество е с размерите на Белгия.

  52. 52 Профил на Norman Granz
   Norman Granz
   Рейтинг: 3439 Неутрално

   До коментар [#49] от "deaf":

   "Дори и да има един-двама човека,които не крадат,то те са изключения..."

   Сред моите познати НИКОЙ не краде.

   С подобни откровения само разкривай кой си и в какви среди се движиш.

   НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  53. 53 Профил на balgariez
   balgariez
   Рейтинг: 269 Неутрално

   ПАСЕ изисква от Рашата да предаде на Полша отломките от самолета на Качински (за разследването), което тя досега отказва гузно да стори (защо ли?!).
   Това според Гласът на Америка (руска версия]:
   https://www.golos-ameriki.ru/a/4610676.html

  54. 54 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   секи 4ти км

   Ясно: българи = мирмидонци = мирни македонци ;)
   Въдворители на мир в океан от неправди.

   Тракийци пък (Европейски, от Родопите) се притекли в помощ на роднините си в азийския града държава Троя, тормозен под 10 годишна обсада от данайски европирати. Уви, изморилии се от дългия път, заспали и т.н.

   До коментар [#39] от "balgariez":

   Некой си мужик, случайно научил да пише, зел, че публикувал (анонимно!) нек'во си сказание, че Ахил бил, видите ли, и той руснак.
   А историците пишат друго (цитат!):

   "византийският хронист Йоан Малала съобщава в хрониките си, че мирмидонците, чиято армия предвождал Ахил, са българи:
   “Пристигна Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, общо 3000 души”. Той написал това в VI век след Христа.
   Йоан Цеца също твърди, че Ахил е българин: “И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби. С тях бе Ахил - многославният син на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон”. Бе предводител на хуните - българите-мирмидонци". Неговите хроники са чак от ХII век."
   Михаил Ателиат, ромейски хронист от ХI век: “Българите са мирмидонците”.

  55. 55 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
   彼得。斯托亚诺夫
   Рейтинг: 447 Неутрално

   като прочетох статията (още в портал култура) ми стана интересна книгата за историята на русия на зубов - намерих я в нета - егааааа бозата и християнска правоверност - всичките проблеми на русия са заради загубата на християнския морал (точно така са описани). написано е на ниво 4 клас в християнско мисионерско училище.

   -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
  56. 56 Профил на balgariez
   balgariez
   Рейтинг: 269 Неутрално

   До коментар [#54] от "dnevnikar":

   Поне на теб самия смешно ли ти е ?
   Опитай пак с "мирните македонци" (де ли ги виде), може пък да се получи...

  57. 57 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   UNITED EU UNION

   Второто е глупост или лъжа.
   Общо взето гърците са достатъчно образовани, за да разбират, че е неадекватно...

   В гръцки туристически книги на английски можеш да видиш кое-що и по география история.

   От древността до наши дни, географски, Тракия са земите започващи веднага от подножието на планината Олимп, на север, чак до река Дунав.
   Извиващи покрай Бяло море (Егейско) и пр. на Изток.
   И донякъде на Запад.
   Това е гръцка историческа география.

   Македония винаги е била изцяло в (Европейска) Тракия.
   "Истинска" Гърция е била Олимп и на Юг (изток, запад).

   Преждеочертаната Тракия е населявана от множество етноси, вкл. гръцки,
   като границите на власт и пр. влияние са се менели през вековете,
   "под" различни наименования.

   Тракийци Български и прочее "разновидности" на тракийци са постоянна реалност.

   Отделно историческият, културен и географски факт, че Тракия не свършва в Европа, а "продължава" или е "започнала" в Мала Азия.

   Плюс: Рим е бил колонизирал земи и на север от Дунав,
   отвъд северната "граница" на Тракия, и нарекал провинцията Дакия.

   Тракия е по-трудно обятна, отколкото изглежда на пръв поглед...

   До коментар [#35] от "ЙЕИ":
   До коментар [#2] от "espresso":

   Русите и сърбите наричат татари - българите,
   точно както и гърците ни наричат - траки.

  58. 58 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   Х 0000 2018

   Истина е, че има Библейско наставление заповед "Не кради".

   Истина е, че не сте всечуващ и всезнаещ, таваришч аркадаш глухи.

   Истинна е презумпцията "Невинен до доказване на противното".

   Истина е, че сте маскара опитваща се да омаскари всички.

   Поради что, юроде неразумни?

   До коментар [#31] от "deaf":
   До коментар [#29] от "Nil satis nisi optimum":

   Библейското "Не кради" е Истина.
   Факт е обаче,че всички хора крадат.

  59. 59 Профил на Alarmstufe Rot
   Alarmstufe Rot
   Рейтинг: 4866 Неутрално

   Русите са прокълнат народ, също както циганите. Никога не са живяли добре, не живеят добре и няма да живеят добре. Затова основната цел на тяхната политика е да пречат на другите народи да живеят добре.

   Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
  60. 60 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
   'ΕΡΕΒΟΣ
   Рейтинг: 2418 Неутрално

   До коментар [#57] от "dnevnikar":

   Къде Гърците ви наричат Траки ???

   Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  61. 61 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   UNITED EU UNION

   Излишен патос.

   Кюранов е свършил добра работа на няколко страници.
   Кое не е вярно или накриво?
   Същевременно, няма как да е "пълно".

   За Святослав Киевски, например, може да се каже, че не е бил варяг,
   а син на варяг и българка*.
   С пиратски наклонности, подстрекавани от Византия.

   Изложението би могло да се подобри, но вашият "принос" е повече неконструктивен, отколкото нещо друго.

   ____________________________________________
   * "Освободителните" мисии нао Русия/СССР в и около България,
   от Иван Лилов

   До коментар [#18] от "xefgo":

   Кюранов, Кюранов.... Неподготвен няма как да опишеш и обориш лъжите в руската историография! И това, което си надраскал е един буламач - нищо повече. Няма как да е друго след като не си прочел първоизточника, а са се набутал в блатото на "руските" измислици, чието начало е дадено от мошеникът Ломоносов, който по поръчение на Петър Първи смени всички викингски имена на основателите на Рус с измислени по негово време пославянчени. И така, за твое сведение: племената в днешната московия са поканили викинга Рюрик - син на датския крал Хеминг и Ифанди /дъщеря на норвежкия крал/, като му връчили послание, в което е записано: "Ела да князуваш и владей над нас"! След този невиждан позор Рюрик пристигнал с целия си род - "вся своя рос" и ето защо основаната от него общност и до ден днешен се нарича Росс - Россия! Преведено на български означава Родовùя! Потомците му управлявали новосъздадената държава повече от 700 години докато не се сродили с немците и евреите, които пък я управляват и до днес. ......И така, Кюранов, да беше прочел първоизточника - летописецът Нестор, чиито безценни сведения са всепризнати. Най-малкото, за да не си невеж и да получаваш възнагражденията си с чиста съвест, но и да не повтаряш руски лъжи, чиято единствена цел е да скрият истината за невъобразимия руски позор... Родовùя! Набий си го в главата, чети, учи и тогава пиши

  62. 62 Профил на von_seeckt
   von_seeckt
   Рейтинг: 872 Неутрално

   Не разбрах смисъла на горното нещо. Повърхностен преразказ на някаква руска история? Ако е така, не е ли по добре да се прочете оригинала?

  63. 63 Профил на von_seeckt
   von_seeckt
   Рейтинг: 872 Неутрално

   като прочетох статията (още в портал култура) ми стана интересна книгата за историята на русия на зубов - намерих я в нета - егааааа бозата и християнска правоверност - всичките проблеми на русия са заради загубата на християнския морал (точно така са описани). написано е на ниво 4 клас в християнско мисионерско училище.
   —цитат от коментар 55 на 彼得。斯托亚诺夫


   4 клас? Ами това е нивото на умнокрасавската интелигентщина!

  64. 64 Профил на von_seeckt
   von_seeckt
   Рейтинг: 872 Неутрално

   [quote#36:"Yard"][/quote]

   Хайде говори за твоето самосъзнание! Откъде това умнокрасиво самочувствие, все да говорите от името на българите? Очевидно има някакаква закономерност между невзрачния ви брой и това елементарно пъчене.

  65. 65 Профил на blondofil
   blondofil
   Рейтинг: 2199 Неутрално

   Държава на победия бандитизъм.

  66. 66 Профил на Noal
   Noal
   Рейтинг: 559 Неутрално

   До коментар [#47] от "Julian Mall":

   Всяка империя е зла.
   Просто руснаците и турците са най-злото възможно зло. И най простите също.
   Такъв ни бил късмета със съседите

  67. 67 Профил на Noal
   Noal
   Рейтинг: 559 Неутрално

   До коментар [#58] от "dnevnikar":

   Говори за себе си.
   Аз не крада

  68. 68 Профил на Yard
   Yard
   Рейтинг: 2431 Неутрално

   [quote#36:"Yard"]
   —цитат от коментар 64 на von_seeckt
   Хайде говори за твоето самосъзнание! Откъде това умнокрасиво самочувствие, все да говорите от името на българите? Очевидно има някакаква закономерност между невзрачния ви брой и това елементарно пъчене.[/quote]

   Аз говоря от името на българите, ти говориш от името на руснаците, защото си руснак. И тъй като си руснак не можеш да приемеш, че всичките лъжи, с които са ти пълнили кратуната, са лъжи.

  69. 69 Профил на Practic
   Practic
   Рейтинг: 322 Неутрално

   При обществени катаклизми, белязани и от аксиологическа криза, руският етнос бързо и лесно захвърля източни кафтани, нателни кръстове, комунистически хоругви. Но пази като зеницата на окото си имперските фетиши. И възможността да се опива от господарските ласкателства за собствената си изключителност. Сегиз - тогиз сладостната мъгла се разсейва и скупчените потомствени неволници недоумяващо съзерцават потресаващото несъответствие на фикция и действителност. Грозното насилие вътре в страната и характерната външнополитическа агресивност са закономерно следствие на честото руско пропадане в когнитивен дисонанс. Непоправими империалисти, суеверните руси компенсират колективно изтласкания импулс за покаяние с пресилена ,,утилитарна сакралност”. Руската църква представлява съставна част от държавния апарат, която целенасочено използва инструментариума на религията за психолингвистично програмиране. Църковните служители приучават многомилионното паство към безпрекословно подчинение пред властимащите и способстват не само за правилната етническа самоидентификация, но и стимулират самоутвърждаването на всеки енориаш като държавен патриот. Как да преодолеят абстинентната криза слабокултурните зомби-ватници и да се откажат от илюзорното си превъзходство и въображаемо господаруване, щом Пушкин, Некрасов, Достоевски и Солженицин не са могли да си самопроизведат антидот ?

  70. 70 Профил на Günther
   Günther
   Рейтинг: 453 Весело

   Значи, прочетох само това и спрях:
   "ай-великият от Гръцките герои [Ахил] бил по произход Скит-Славянин, роден на бреговете на Азовско море, родината и на нашето доблестно Донско казачество". Славянският произход на Ахил пък го прави потомък на "на нашите древни предци Ариите", които "изпъквали сред всички останали обитатели на Земята от това време както със силата и ръста си, със стройността и красотата си, така и особено с благородството на душевните си свойства"

   Какви са тези глупости?!?!?! Всеки, който е чел трудовете на проф.д-р Ганчо Ценов знае, че Ахил е българин, а мирмидонците са прабългарите! Руснаците винаги са се опитвали да крадат българската история, повече от македонците :))

   Бог да благослови Америка за България!
  71. 71 Профил на objektivist96
   objektivist96
   Рейтинг: 483 Гневно

   До коментар [#29] от "Nil satis nisi optimum":
   Е,не може да Ви,обясни!!!Той,на себе си не може,та на Вас,ще обясни!:)))):))))))

   До коментар [#23] от "Nil satis nisi optimum"Историята е истина,тоест нещо виртуално,спекулативно и затова ЛЪЖЛИВО. Има два свята - на фактите и на истините.
   —цитат от коментар 27 на deaf

   Какво,по дяволите е това?!?!??Малоумие?!?
   Въпросът не е към Вас,извинете!

  72. 72 Профил на Иван К.
   Иван К.
   Рейтинг: 269 Неутрално

   До коментар [#25] от "Десислав Георгиев":

   Няколкостотин години са достатъчен период да наречем англосаксонците местни при инвазията норманите , а и самите келти не са много местни , защото и те са се настанили в Британия чрез инвазия, все едно да кажеш, че Тръмп не американец , защото дядо му е немец заселил се преди 100 години. По тази логика и ние българите не сме местни , защото сме изтикали , избили и претопили остатъците от траките.

  73. 73 Профил на dejmos
   dejmos
   Рейтинг: 2655 Неутрално

   До коментар [#35] от "ЙЕИ"
   Много плява в главата ! За никого в Русия не е срамно да си татарин ( да ти го обяснявам ... и защо са деца на ТАРА , коя е Тара и каква богиня е , сложно е , ама чети.
   Второ - република Татарстан се води дискусия дали да се нарекат българи или да са татари, съотношението е 50/50 ..!? Иначе лъв , цветове на знаме ....съвпадат ! Там са нашите братовчеди от време ОНО ( Котраг ) и Воложка България. За разлика от Аспарух , те приемат Исляма ...........и много дълго се бият срещу ЗЛАТНАТА ОРДА, влизат в съюзи с руски князе и тн. Столица е прекрасния град КАЗАН , гледахме част от мачовете за световното. Ние сме Българи , това е държаво творния елемет. Славяните приемат този факт и имат вид независимост ...нещо като федерация. В продължение на 200 години , славянският елемент става по голям. Тогава не е имало ти какъв си . В България има авари, ромеи ,траки и поне още 10 народности. На славянският се пада честа да бъде нещо като общо говорим . Това обстоятелство просто се констатира от Борис в държавен АКТ! Славяните са десетки племена и нито едно не се разбира с другото. Точно Българите въвеждат дисциплината ,редът и нормите !

  74. 74 Профил на Иван К.
   Иван К.
   Рейтинг: 269 Неутрално

   До коментар [#73] от "dejmos":

   Защо да е срамно в Русия , да си татарин , Татарстан е вероятно най уредената и спокойна република , с ниски нива на корупция и спазване на законите по руските стандарти.

  75. 75 Профил на klimentm
   klimentm
   Рейтинг: 3867 Весело

   етруски= ето руские
   такова беше заглавието на една руска книга написана от някой си Фомченко

   klimentm
  76. 76 Профил на von_seeckt
   von_seeckt
   Рейтинг: 872 Неутрално

   [quote#68:"Yard"][/quote]

   Сто пъти да повториш една и съща глупост, по умен няма да станеш и по лошото..3% няма да надхвърлите.

  77. 77 Профил на Таралеж
   Таралеж
   Рейтинг: 1812 Неутрално

   Бедното настояще го компенсират с "богато" минало.

  78. 78 Профил на 1001
   1001
   Рейтинг: 1806 Весело

   много елементарен анализ който е явно платен
   Проблема е по далеч от Владимир Мономах, който по същество е Княз смоленски
   и Княз черниговски - Който по принцип го водят украинец и от тук става пълна каша
   дъщеря му Ефимия е украинка кралица на Унгария, приемник е украинеца Мстислав пък другия му син Юрий Долгоруки който е руснак основава Москва

  79. 79 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   UNITED EU UNION

   Това е чужда теза, не разбра ли?
   Виж коментар [#2] от "espresso".

   До коментар [#60] от "'ΕΡΕΒΟΣ":
   До коментар [#57] от "dnevnikar":

   Къде Гърците ви наричат Траки ???

  80. 80 Профил на axd14700100
   axd14700100
   Рейтинг: 479 Неутрално

   До коментар [#76] от "von_seeckt":

   https://www.youtube.com/watch?v=NQPpxUNIclc

   много елементарен анализ който е явно платенПроблема е по далеч от Владимир Мономах, който по същество е Княз смоленскии Княз черниговски - Който по принцип го водят украинец и от тук става пълна кашадъщеря му Ефимия е украинка кралица на Унгария, приемник е украинеца Мстислав пък другия му син Юрий Долгоруки който е руснак основава Москва
   —цитат от коментар 78 на 1001


   ... сега разлистваме съседната книга от същият рафт и четеме:

   За царуването на волжко-българският эмир(цар) Ибрахим I, киевските князе Владимир и Ярослав и за историята на "Шапката на Мономах"


   След като станал цар Ибрахим(1006 - 1025 г.) още повече закрепил старото си приятелство с княз Владимир. През същата 1006 г. веднага сключил с Владимир договор, по който българските търговци се лишавали от предимствата на търговията си в селските райони на Русия и запазвали търговските си привилегии само с градовете. Освен това по времето на Ибрахим, България оказала на Русия управлявана от Владимир и сина му Ярослав колосална помощ в зърно, в периода на усвояването на горските райони на Джир от руснаците и през гладните години(1024 и др.).
   Владимир не останал в дълг и предал на България старото и владение на юг - провинция Азак(запазено е името и в днешния г.Азов). През 1010 г. той, по молба на Ибрахим, завзел от батишците, взетия от тях преди г.Муром и го върнал на България, а пленения в града Масгут го хвърлил в киевската тъмница. Потомците на Масгут ги нанаричали - Масгутовичи.

   През 1014 г. Ибрахим отново сякаш склонил Владимира да приеме исляма, с обещанието да го признае за цар и да се откаже от Джирския данък. Но сина на Владимир, Мстислав, узнавайки за това, убил баща си и избягал във Византия. Тя отново завладяла Азак и го предала на Мстислав, а той с нейна помощ започнал да води война с България с цел да възстанови Хазарската орда под протектората на Византия. Майката на Мстислав била от рода на един хазарски принц, който премествайки се в Киев, приел там юдаизма..
   Новият киевски княз Ярослав в тази война с Мстислав бил съюзник на България, заради което получил също подкрепа и помощ от Ибрахим.

   Когато през 1024 г. майстора на Ибрахим, Атрак бен Муса направил три български царски шапки, царят едната оставил за себе си, втората подарил на знаменития средноазиатски султан(император) - съюзник на България, Махмут Газневи, а третата подарил на княз Ярослав.

   В Русия тази българска царска шапка, получила името "шапката на Мономах", тъй като именно внука на Ярослав, Владимир Мономах първи я сложил при встъпването си на престола в качеството на руска корона.


   https://boianimen.blogspot.com/2017/07/blog-post_64.html

   "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  81. 81 Профил на dnevnikar
   dnevnikar
   Рейтинг: 4153 Неутрално

   Х 0000 2018

   Оплачи се на форумец див имени "deaf".
   Той, тя или то настоява, че всеки краде.

   До коментар [#67] от "Noal":
   До коментар [#58] от "dnevnikar":

   Говори за себе си.
   Аз не крада

  82. 82 Профил на Храбър
   Храбър
   Рейтинг: 3319 Неутрално

   ...Т.е. Англия и целият Англосаксонски цивилизационен модел(Америка и Австралия) е белязан с насилие и насилствено забогатяване , чрез ограбване на завоюваните народи и територии...
   —цитат от коментар 25 на Десислав Георгиев


   Едно е да завладяваш, но да носиш развитие и просперитет, а съвсем друго е да завладяваш и да убиваш развитието и просперитета, само защото ти си неспособен да го постигнеш!

   "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  83. 83 Профил на Дон Кихот
   Дон Кихот
   Рейтинг: 1644 Неутрално

   "При Василий ІІ Източна Рус започва да се затваря в оградената от цял свят Московия, а духовната й култура, така ярко разцъфтяла през ХІV – началото на ХV век – да деградира в самоизолацията си."

   Още едно доказателство, че Путин връща Русия в средните векове. При това преднамерено- структурата на държавата е изцяло феодална.

  84. 84 Профил на Дон Кихот
   Дон Кихот
   Рейтинг: 1644 Весело

   Когато Алексей Толстой започва да пише книга за Петър Първи, се добира до документи, доказващи, че царят е син на грузински княз и кримска принцеса. Объркан, Толстой отива при Сталин с тези документи. Сталин се подсмихва и му казва "Скрийте тези документи или направо ги унищожете. Нека смятат, че са имали поне един истински цар".

  85. 85 Профил на Дон Кихот
   Дон Кихот
   Рейтинг: 1644 Весело

   До коментар [#78] от "1001":

   "дъщеря му Ефимия е украинка кралица на Унгария, приемник е украинеца Мстислав пък другия му син Юрий Долгоруки който е руснак основава Москва"

   Руснаците отдавна са се изсмяли над произхода си. Толкова отдавна, че резултатът е неделима част от фолклора им:

   "МАМА ТУРКА, ПАПА ГРЕК, А Я РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК!"

  86. 86 Профил на Индиана
   Индиана
   Рейтинг: 1021 Неутрално

   Вроденото и неизлечимо черногледство, мнителност към ближния и склонност към природна злост на простолюдието е бедствието на тая държава. Достатъчно е да яхнеш тая необуздана примитивна сила - така разбират света гасударите на територията, а мужиците са напълно примирени с така спуснатата им нерадостна съдба. Тежко наказание за индивида е да гасне в тая страна.

  87. 87 Профил на Дон Кихот
   Дон Кихот
   Рейтинг: 1644 Неутрално

   До коментар [#74] от "Иван К.":

   "Защо да е срамно в Русия , да си татарин , Татарстан е вероятно най уредената и спокойна република , с ниски нива на корупция и спазване на законите по руските стандарти."

   Затова и Татарстан бе посочен от руски експерти (вече им запушиха устите), че радпадът на Русия ще започне от него, Чечня или Калининград-райони , където манталитетът на хората коренно се различава от този в останалата част на страната.
   ПС "Лоялността " на Чечня към Путин е само дотогава, докато той плаща по 10 млрд долара годишен данък на Кадиров, за да храни бандитите си, които осигуряват спокойствието.
   Като във всяка Севернокавказка република кръвното отмъщение е и сега действаща процедура и Путин напразно смята, че чеченци ще забравят избитите жени, старци и деца при безогледните му бомбени килими през войните.

  88. 88 Профил на historama
   historama
   Рейтинг: 700 Неутрално

   ...Какви са тези глупости?!?!?! Всеки, който е чел трудовете на проф.д-р Ганчо Ценов знае, че Ахил е българин, а мирмидонците са прабългарите! Руснаците винаги са се опитвали да крадат българската история, повече от македонците :))
   —цитат от коментар 70 на Günther


   Това са твърдения на Йоан Малала (6 в.), Йоан Цецас (12 в.), и Константин Хармонияк (13 в.), които смятат Ахил за предводител на 2 500 хуни - българи мирмидонците, с които той (Ахил) пристигнал в Авлида.

   Любопитна тема, но за съжаление и тримата византийци се позовават на някакви митични източници, да не говорим че е трудно да се търсят гени от тези антични народи. Това засяга нас българите, но и също съвременните гърци.

   Всъщност всички произхождаме от Адам и Ева, защо като балканци да нямаме някакъв хромозом и от мирмидонците?

  89. 89 Профил на historama
   historama
   Рейтинг: 700 Неутрално

   Най - интересното на руската история е КОГА ЗАПОЧВА РУСИЯ? Защото Рус не е Русия, а повече Украйна. Руснаците не се притесняват да си присвоят историята на Киевска Рус, Златната орда, Велика и Волжка България, посягат на миналото на Византия, Антична Гърция. Известно е, че по време на Балканската война от 1877-78г. (така е официалното й наименование в руските учебници) руската армия е задигнала огромно количество артефакти и документи от българските земи. Задигнали са страшно много артефакти от разкопките до Малко Търново (Бастет), Перперикон, и още много други. Дали след 20-30 години няма да прочетем за невероятни археологически находки в руски земи?

   Спор може да има кой е първият руски цар - Иван Грозни или Петър І А Димитър Донски и Александър Невски са руснаци, колкото аз съм провансалец.

  90. 90 Профил на Practic
   Practic
   Рейтинг: 322 Неутрално

   До коментар [#82] от "Храбър":

   Храбри приятелю, Вие не знаете ли, че през 16-ти век завоевателят на Сибир, казашкият атаман Ермак Тимофеевич, е возил в обоза си тонове семки, близалки и бонбонки ?

  91. 91 Профил на citoyen
   citoyen
   Рейтинг: 1111 Неутрално

   До коментар [#23] от "Nil satis nisi optimum":

   Родени сте да оборвате велики хора. И все пак не мога да не се съглася с Него.

  92. 92 Профил на Роси
   Роси
   Рейтинг: 7240 Неутрално

   Преди 3 години във в-к "24 часа" публикуваха статия за произхода на руснаците. Те нямат славянски произход, а много искат. Между другото там пише:
   1.До седемнадесети век никой по света не възприема езика на Московията като руски. Наричат го московитски.
   2.Руски език дотогава се е наричал единствено украинския.
   3,.Езикът на Московията не се е признавал от европейските учени за славянски а е бил отнасян към угро-финските говори.
   в-к " 24 часа" от 23 май, 2018 година.
   Статията е много интересна. Заслужава да се прочете.

  93. 93 Профил на Practic
   Practic
   Рейтинг: 322 Неутрално

   До коментар [#92] от "Роси":

   Драга Роси,
   Предлагам Ви да хвърлите едно око на коментара ми под номер 111 в статията

   ,,Путин е обсъдил със службите независимостта на православната църква на Украйна"

  94. 94 Профил на Николай Колев
   Николай Колев
   Рейтинг: 2043 Неутрално

   След този невиждан позор Рюрик пристигнал с целия си род - "вся своя рос" и ето защо основаната от него общност и до ден днешен се нарича Росс - Россия!
   —цитат от коментар 18 на xefgo

   Нещо не ми се връзнва това твърдение със средновековните извори. Това, което се нарича Рус е със столица Киев. Московците са друг народ. Справка-"История Словеноболгарская", Паисий говори за руси и московци като различни народи.

   * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
  95. 95 Профил на Николай Колев
   Николай Колев
   Рейтинг: 2043 Неутрално

   До коментар [#85] от "Дон Кихот":
   «Поскреби русского — найдёшь татарина»
   Счита се, че има френски произход, на база написаното от Astolphe-Louis-Léonor, Marquis de Custine:
   Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило медвежью шкуру — они лишь надели её мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится.
   "Русия през 1839"

   * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
  96. 96
   ****

   Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  97. 97 Профил на sbk
   sbk
   Рейтинг: 562 Неутрално

   До коментар [#82] от "Храбър":

   Всяко завладяване е съпроводено с насилие, това е гарантирано. Дали ще доведе до развитие и просперитет - виж това вече е субективно.
   Русия върши в Сибир това, което Великобритания прави в колониите си. С известни различия, разбира се. Виж, руските завоевания в Европа са доста по-спорни.

  98. 98 Профил на sbk
   sbk
   Рейтинг: 562 Неутрално

   До коментар [#82] от "Храбър":

   Всяко завладяване е съпроводено с насилие, това е гарантирано. Дали ще доведе до развитие и просперитет - виж това вече е субективно.
   Русия върши в Сибир това, което Великобритания прави в колониите си. С известни различия, разбира се. Виж, руските завоевания в Европа са доста по-спорни.

  99. 99 Профил на faraon
   faraon
   Рейтинг: 1003 Неутрално

   Не знам защо на тези пишман анализатори Русия е постоянно в устата? Сякаш ние сме руснаци, а не българи... Вероятно пишман-анализаторите имат някаква материална изгода от поплювковщината. Да им е сладко!

   Руснаците са се доказали във времето - въпреки постоянните опити на световната мафия да съсипе Русия, тази държава продължава да съществува. Мафията няма шанс и сега. Най-много отново да се стигне до голяма война със стотици милиони невинни жертви.

   Пишман анализаторите вместо постоянно да плюят по Русия и руския народ, да се концентрират върху родните проблеми - ниския стандарт, чалга културата, отрицателния прираст, високата смъртност, корупцията, байгаювщината и така нататък..

  100. 100 Профил на ahasver
   ahasver
   Рейтинг: 1329 Неутрално

   До коментар [#8] от "Иван К": Чети, чети! Чети за да не пишеш глупости! Чети за 30-годишната, за стогодишната войни. Чети за инквизицията, за робовладелчеството по колониите, за самите колонии, за завладяването на Америка, за Африка, Индия, за опиумните войни.

  За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
  С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK