Изяжда ли демокрацията децата си

Изяжда ли демокрацията децата си

© Георги КожухаровПрез 20 век първата вълна на антиглобализъм и недоверие в либералната демокрация в Западния свят идва с Първата световна война и разрухата след нея. Фашизмът в Италия, национал-социализмът в Германия и комунизмът в Русия, чиито общ враг е либералната демокрация, сe създават тогава и стават още по-"модни" по време на Голямата депресия през 1930-те. Тези социално-икономически процеси в крайна сметка завършват с втората, още по-ужасна война. Но на какво се дължи новият възход на антиглобализма и националпопулизма днес, когато няма голяма икономическа криза, напротив, либерално-демократичният свят като цяло е в почти постоянен икономически подем?


Една причина е самата информационна технология, довела до икономическия подем. Информационната технология улеснява миграцията — хората знаят какъв е животът в други далечни страни, могат да го сравнят с живота в собствената си страна, и то съвсем лесно и картинно, на лаптопа или телефона си. И пътуването става все по-евтино и бързо. Тази лесна възможност за сравняване с другите, по-богатите, дори вътре в най-развитите страни (електронните медии ни показват живота на най-богатите и успели личности) създава в хората усещането, че са по-бедни и онеправдани отвсякога. Което всъщност не е вярно. Просто днес осъзнаваме бедността си, защото виждаме ясно богатството, което е трудно в едно затворено общество. Хората днес обвиняват за своята относителна бедност либералната демокрация.


Освен това новите технологии, роботите отнемат работните места на работници със "сини якички". Те същевременно се чувстват все по-заплашени от мигрантите, от тази евтина работна ръка, която заплашва с безработица бедните в богати страни. Така растат и недоверието в либералната демокрация и изолационистките настроения - желанието да се върнем в затвореното родно общество.
Другата причина


за възхода на националпопулизма


е липсата на нови обединяващи идеи в света. Като че ли разчитаме вече само на новите технологии - чакаме машините да създават новите идеи, да ни сочат пътя, да мислят вместо нас. Какво наистина обединява отворения глобален свят днес?


Гръбнакът на средновековното общество е била религията. Тя е определяла общите за всички морални принципи, общата философия, обединявала е науката, изкуство и социалната структура на общество. Това не е било трудно в тогавашния свят на затворени общества. Населението на Европа е било предимно християнско. Но и християните в Османската империя, когато не са били преследвани, са живеели в отделни свои села, имали са своя черква и известно самоуправление. Евреите също, когато не са били преследвани и малтретирани, са имали свои общности на религиозна основа. А сефарадските евреи имигрират в по-толерантната към тях Османска империя поради гоненията в Испания през 15 век. Нещата започват да се променят в Европа след Кръстоносните походи, след превземането на Ерусалим и Константинопол, експанзията в новия свят, колонизацията, и същевременно кървавите религиозни войни между католици и протестанти през 17 век. Християнството вече не може да обединява обществото дори в Европа, а още по-малко в разширяващия се, все по-отворен свят.


Просвещението на практика създава една нова глобална религия. Просвещенският деизъм приема света като рационална структура, едно рационално мироздание, което има свой Архитект. Или като логична причинно-следствена верига, която има своята Първопричина. Деизмът не е атеизъм, но той включва и обединява аврамическите религии - юдаизъм, християнство и ислям, които почитат един Бог Творец на света, и новото експериментално-научно разбиране за материалния свят.


Глобалният капитализъм и либералната демокрация се развиват паралелно и общо взето триумфално от Просвещението насам. Парите нямат расова или религиозна принадлежност. Те са един общ знаменател за света. Но в парите няма морал. Моралният гръбнак на модерния свят е просвещенският хуманизъм и либералната демокрация. Либералната демокрация вижда народа като суверен в държавата, а хората -- като равноправни индивиди. "Всички човеци са създадени равни и техният Създател ги е надарил с определени неотменими права, сред които са животът, свободата и стремежът към щастие." – се казва в Декларацията за независимост на Съединените щати, написана от Томас Джеферсън и подписана през 1776.


Можем да свържем деизма на Просвещението с първата индустриална революция от края на XVIII и началото на XIX век. Втората научно-техническа революция, тази от самото начало на XX век, когато почти едновременно се появяват електричеството, телефонът, автомобилът, самолетът, радиото, киното и модерните масови оръжия води след себе си разрушителните световни войни. Но и по-голяма демокрация в Западния свят - след Първата световна война жените вече имат право да гласуват, установява се по-либерален начин на живот, започва деколонизация, а народите в Източна Европа се освобождават от трите големи империи - Руската, Австро-Унгария и Османската.


След Първата световна обаче се създават и укрепват и двете тоталитарни атеистични идеологии. Те са псевдорелигии, защото като религията претендират да обединяват етиката, естетиката, социалната структура и обяснението на човешката история. Но вярата сега не е в безсмъртието на човешкия дух, а в материалното благоденствие. За фашистите националната държава замества религията, както и борбата с другите нации, а за комунистите — държавата-партия, обединена за война с класовия враг. Но фашисти и комунисти имат един общ враг – либералната демокрация.


От края на Втората световна война насам светът е в почти непрестанен икономически подем, демократизация и либерализация. Това съвпада с третата вълна на индустриалната революция — информационната революция, която се смята, че започва още в края на 1950-те, когато "белите якички", работниците в сферата на услугите, стават повече от "сините якички", от индустриалните работници в САЩ. Но апогеят на тази трета вълна идва с масовото разпространение на персоналния компютър и Интернет в края на миналия век. Интернет е най-видимото лице на глобализацията.


Но още тогава, когато Интернет се появи, по време на "доткомовия" бум през 1990-те, когато САЩ след края Студената война се установиха като единствена свръхсила, се появи и ответната, антиглобалистка реакция. Започна един невиждан дотогава в модерния свят възход на религиозния фундаментализъм. Най-видим и заплашителен ни изглежда ислямският фундаментализъм и тероризъм, чиято кулминация бяха атаките върху сградите на Световния търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 година. Но подем претърпя и християнският, главно евангелистки фундаментализъм, и еврейският, и индуиският.


Изплашени от глобализацията


много хора се вкопчиха здраво в "традиционните религиозни ценности".


В последните две десетилетия обаче, особено след кратката икономическа криза от 2007-2008, се появи една нова крайнодясна антиглобалистка вълна, която не е религиозна, а чисто национал-популистка. И тази вълна се роди в самото сърце на либерално-демократичния свят. Новият националпопулизъм, представляван от Тръмп в САЩ, Орбан в Унгария, Льо Пен във Франция, Болсонаро в Бразилия, разклаща целия световен либерално-демократичен ред, довел до траен мир в света, и особено на Европа, след Втората световна война. Освен гореспоменатите антиглобалистки тенденции в Западния свят, имаме диктатурата на Путин в Русия, на Ердоган в Турция, комунистическа еднопартийна власт във втората световна икономическа сила — Китай, ислямските диктатури в Саудитска Арабия и Иран. Либералната демокрация изглежда все по-крехка, несигурна и застрашена от провал навсякъде по света.


Преди четвърт век Франсис Фукуяма, с книгата си "Краят на историята и последният човек", написа некролога на историята след световната победа на либералната демокрация. Днес той и други пишат за края на либералната демокрация. Надявам се, че и некрологът за "либералния световен ред" е толкова преждевременен, колкото беше преждевременен и некрологът за историята. Надявам се, че либералната демокрация не си отива безвъзвратно.


Но какво е либерална демокрация? Това е демокрация, т.е. народна власт, при която всички граждани, а не само управляващото мнозинство, имат равни права, независимо от своите политически убеждения, етнос или религия. Либералната демокрация е власт на закона - всички са равни пред закона и защитени от него, не само мнозинството, което управлява, а и малцинствата. Сега Виктор Орбан говори за "нелиберална демокрация". Но това е един оксиморон. Може ли да има демокрация, която не е за всички, не е власт на целия народ, а само на част от народа, дори и тази част да е етническото мнозинство? Ако има расова сегрегация или робство, ако има диктатура на мнозинството над малцинствата, това може ли да се нарече демокрация?


Новите националпопулисти


са против малцинствата и чужденците, те са ксенофоби, хомофоби и антифеминисти. Те са против всички аспекти на либералната демокрация. Хората се насъскват от политиците националпопулисти срещу либерално мислещите неправителствени организации и журналисти, срещу "другите" в етнически, религиозен и сексуален план, срещу чужденците.


Трябва човек да има известен вкус за красивото и грозното поведение, да се смущава, дори изчервява от грозни постъпки, свои или чужди (например подлагане на крак на сляп човек, или малтретиране на дете или просяк, или бежанец). А това не е възможно, ако човек не усеща, че тези постъпки са грозни.


Политиката като търговия без капка морал е чисто зло. Но именно до такава политика води националпопулизмът. Добро е това, което е добро за мен лично, или за нашите, за нашата партия, за нашето племе. Другите хора нямат значение. С другите хора може да се постъпва неморално, те са врагове. С другите хора и държави могат да се правят сделки. И добро в сделката е това, което е добро за нас, независимо дали е морално. Няма обективно, а само субективно добро. И тираните националпопулисти започват да се връщат на мода по света. А в света на тираните не се задават въпроси. На този, който задава неудобни въпроси, се отговаря с юмрук. Или той просто изчезва. Защото е враг на народа.


Според древната алегория, Хронос — Времето, по подобие на Кронос — Сатурн, изяжда децата си. "Революцията е като Сатурн, тя поглъща собствените си деца." - тази популярна фраза е от драмата "Смъртта на Дантон" на Георг Бюхнер. Но освен времето и революцията, изяжда ли и либералната демокрация децата си?


Идва ли краят на либералната демокрация, която за разлика от революцията, не търси "врагове на народа", а равноправие между хората и мир на Земята? И ако идва краят на либералната демокрация и на просвещенския хуманизъм, какво следва за един свят, в който няма обща религия или нови общовалидни духовни идеи, а само вулгарен материализъм и национализъм?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Просто махнете този паметник и братската могилка в парка на свободата.

 2. 2 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3178 Весело

  Изяжда ли демокрацията децата си?

  Ми децата на лейтенант Шмит - да, Левчев!

 3. 3 Профил на mck15574536
  mck15574536
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Знам, че „демократи“ набиха Любомир Собаджиев,
  както си беше с бастун, за да могат такива като
  Владимир Левчев (с баща Л. Левчев - членът на ЦК на БКП)
  да се пишат демократи.

 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Минчев доста сполучливо беше казал, че либерална демокрация не означава демокрация на либералите. И както не означава диктатура на мнозинството над малцинството, така и не означава диктатура на малцинството над мнозинството. Тъй че не мога да разбера този плач.

  Доброто е заразно
 5. 5 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Поредното комунистическо отроче, дето рИве за либералната демокрация.

 6. 6 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3178 Весело

  ... Тъй че не мога да разбера този плач.
  —цитат от коментар 4 на АзКлавдия

  Нима?

 7. 7 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1058 Неутрално

  Интересен исторически преглед на развитието на либералната демокрация. Виждаме как след много изпитания, войни и революции светът стига най-сетне до най-справедливият социален строй , а именно либералната демокрация. Всички хора трябва да бъдат равни пред закона и с равни права. Но дали е така, дали сме стигнали до това ниво на развитие на социалните взаимоотношения. У нас сме далеч от този идеал, всички сме равни, ама някои са по-равни. Съдебната система, която трябва да допринася за равенството пред закона, не си изпълнява задълженията. Равният старт за всеки в началото на прехода беше изцяло опорочен и се постави началото на един капитализъм, на който биха завидяли и чорбаджиите от домарксовата епоха. Поне в България не виждаме да има либерална демокрация, за която са ратували хора като Джеферсън. Дори човешкият живот, който е неизменно право на всеки човек, не е защитен. Ето защо хората отиват на запад, където правата им са защитени и където има по-голяма социална справедливост. Да не говорим за финансовите подбуди, които в много случаи са определящи. Какво ще се случи с либералната демокрация като цяло олттук нататък не е ясно. Дали ще продължи да се развива и усъвършенства, или ще премине постепенно в своята противоположност, няма никакви гаранции. Всичко ще зависи от западните демокрации, а не от нашата вяла псевдодемокрация, която не се различава особено от предходния тоталитаризъм.

 8. 8 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Нема такова животно либерална демокрация,както нема и много или малко бременна.Тва което ни се предлага като "Либерална демокрация" си е необолшевизъм маскиран като десен проект,за нуждите на Глобализма!

  Memento Mori
 9. 9 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#6] от "xm...":

  Ами не, не мога. Бих разбрала, ако господинът има някакви невероятни идеи, а демокрацията го гони да го яде и му пречи да ги сподели.
  А той просто си мрънкя.

  Доброто е заразно
 10. 10 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Просто махнете този паметник и братската могилка в парка на свободата.
  —цитат от коментар 1 на Ох леле


  Недей ве,стига с тея паметници!
  Веднага ше наскачат куманизите да драскат по паметника на българския родолюбец Роналд Рейгън.Отделно ще осквернят
  и делото на филантропа Манфред Вьорнер,на чието име Монката Паси цяла улица кръсти!

  Memento Mori
 11. 11 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Слабичък анализ на ниво второкурсничка. Почва да става досадно как непрекъснато ни навират в лицето "либералната демокрация" като най-висшето благо и барометърът за това кое е добро и зло докато в същото време тея като автора подменят значението и дотам, че нито Лок, нито Джон-Стюърд Мил, нито Адам Смит ще си го познаят. Новите псевдолиберали по цял ден пледират не за повече свобода за гражданите а за повече държавен контрол и повсеместна намеса в живота на индивида, като те са ония отгоре дето ще определят новите правила. А ако си говорим за демокрация - знаете ли каквъв процент от хората искат още мигранти от Бантустан или считат, че най-глоемите проблеми за обществото са местоименията на трансджендърите а заплаха #1 са климатичните промени?

 12. 12 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2145 Весело

  Като син на ЦК на БКП, Левчев няма как да знае какво е либерална демокрация и кои са нейните врагове. Аз не съм чул Тръмп или Орбан да обясняват, че тези, които не са гласували за тях са тъпи и прости селяндури и пенсионери, поради което гласът им не трябва да важи, и че само една група (самоопределили се за "умни и красиви") имат право да решават бъдещето. Това са приказки на техните противници (из целия ЕС и САЩ рефренът е един и същ). Нищо либералнодемократично няма в изявленията, че белите в САЩ не трябва да гласуват, щото там преди 150 години е имало робство - пак приказки на най-силно мразещите Орбан и Тръмп. Виж никой от тия "либерални демократи" и дума не обелва за престъпленията на комунизма, отговорни за които все още има живи. "Врагът" на либералната демокрация Болсонаро беше първият, който обяви на кубинските комуняги, че няма повече да позволи да използват хората си като роби - нещо с което всички "големи демократи" начело с Левчев баща и син нямат никакъв проблем. Всъщност за пореден път Дневник промотира налагането на новоговора. Това което се опитват всякакви пишман-интелектуалци на хранилка по света и у нас да направят в момента, е да променят значението на думите и да обозначат с "либерална демокрация" безконтролната власт на някакви елити, самоназначили се за такива (нали знаете - Кица била "най-подготвеният кандидат за президент в историята на САЩ", защо - щото беше най-некадърният държавен секретар в същата тая история може би), чиято единствена легитимация е, че са много прогресивни, за разлика от простите маси. С "расисти" и "нацисти" пък ще се обозначават всички, които не искат безконтролна имиграция на тълпи неграмотници, които кой знае защо смятат, че някой е длъжен да ги приеме, храни и да си промени страната както на тях им харесва. А всеки който спечели избори срещо умнокрасив кандидат (преди да са ги отменили) ще е "крайно десен популист".

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 13. 13 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6036 Неутрално

  За православния вожд Путин, нито думичка...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 14. 14 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 256 Неутрално

  Демокрацията няма нищо общо с "либералната" пишмандемокрация. Либералната пишмандекорация е прикрит болшевизъм. Болшевизъм обвит в красива опаковка!! Не ги слушайте какво говорят, а ги гледайте какво правят!!! Всичко при куловодите на либералните пишмандекократи се прави за власт и пари. Хората нямат значение. те са пионки, еднородна безлична маса, подлежаща на моделиране, така както е удобно!! Та либералната пишмандемокрация няма нищо общо нито с равенство, нито с върховенство на закона, нито с реалната демокрация!!

 15. 15 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1048 Неутрално

  От толкова много либерализъм (слободия), камък върху камък няма да остане.
  Равен по права не означава равен по дадености. Например, ако на един конкурс за красота се явят две девойки - едната крокозъбел, а другата красива като ангел - първата ще загуби не защото и са нарушени правата, а поради съвсем обективни причини, т.е. защото хората банално предпочитат красотата пред грозотата. Нарича се "естествен отбор".

  Сега за другата част. Основна функция на държавата е да защитава гражданите си чрез монопол върху насилието. Да, ама когато пускаш тълпи аборигени да ти се разхождат по улиците, да крадат имуществото ти, да ти се надсмиват и изнасилват дъщерите ти, няма значение колко пари имаш. Точно против това негодуват хората.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 16. 16 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1450 Неутрално

  Толерастки пасквил!

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 17. 17 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2387 Разстроено

  "разчитаме вече само на новите технологии - чакаме машините да създават новите идеи, да ни сочат пътя, да мислят вместо нас."

  Това веднага го илюстрирам с конкретен пример:
  Магазините и офисите по Графа затвориха, сломени от седем-месечна обсада, но не и този на ментел, пълен с некомпетентни и нахални продавачи, управлявани от елементарно същество с изкуствени мигли, като извадено от бигбрадърбгвип и последният да затвори вратата, ако може да я затръшне. Тези клети същества в хор заявиха, защото нямаха отговор на прост въпрос, че "всичко тук се управлява от този компютър и както им каже той, така ще постъпят". Не се шегувам. Но питам сънародниците и съгражданите ми, защо такива като тях оцеляват неизменно, защо го позволяваме, толкова ли сме некадърни, че една демокрация не можем да създадем и опазим?!
  Не, г-н Левчев, не, Владо, демокрацията не изяжда децата си, те чудесно се справят сами. А и нашата родна демокрация май ще излезе ялова.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5938 Неутрално

  Всяка крайност е вредна.
  Кои обаче са днешните лудити - националисти, либерали? Кои са становете? Компютрите и интернет?
  Твърде много крайности, твърде малко здрав смислът и ценности...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  За православния вожд Путин, нито думичка...
  —цитат от коментар 13 на Незнайко в Слънчевия град

  "Освен гореспоменатите антиглобалистки тенденции в Западния свят, имаме диктатурата на Путин в Русия, на Ердоган в Турция, комунистическа еднопартийна власт във втората световна икономическа сила — Китай, ислямските диктатури в Саудитска Арабия и Иран. Либералната демокрация изглежда все по-крехка, несигурна и застрашена от провал навсякъде по света."

 20. 20 Профил на кокошката
  кокошката
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Тоя Левчев съвсем олевял...

 21. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3322 Неутрално

  До коментар [#12] от "Тюфлекчия":

  "Като син на ЦК на БКП, Левчев ..."


  До коментар [#3] от "mck15574536":

  "Владимир Левчев (с баща Л. Левчев - членът на ЦК на БКП) ..."


  До коментар [#5] от "von_seeckt":

  "Поредното комунистическо отроче..."

  Характерно за истинския болшевик (хунвейбин, кафяворизец, червен кхмер) е, че съди за децата по родителите им.

  Колко бързо и колко първосигнално се издадоха трима под тази статия...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 22. 22 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3322 Неутрално

  А Левчев е написал нещо толкова очевидно, че само "новоодеснял" полуидиот може да го отрече:

  "Фашизмът в Италия, национал-социализмът в Германия и комунизмът в Русия, чиито общ враг е либералната демокрация..."

  Фашизмът, комунизмът и нацизмът са родствени идеологии и ЕСТЕСТВЕНИ СЪЮЗНИЦИ; противопоставянето на Сталин срещу Хитлер се дължи на вероломството на втория, а не на доктринерски различия между двамата.

  СССР и Нацистка Германия се бият рамо до рамо срещу Полша, а българските болшевики - дядовците на сегашните "новоодеснели" - призовават за "съюз с другаря Хитлер".

  Това са исторически истини, които трудно се преглъщат - нали, тавариши?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 23. 23 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1106 Разстроено

  Ще го кажа със съжаление, но либералната демокрация е в криза, защото започна да се превръща в обратното на себе си и въведе двойни стандарти. Вместо да защитава права се бори срещу тях. Например, ако кажа, че аборта е грях и убийство ще бъда подложен на остракизъм като враг на либерализма, не може да се каже, яденето на яйца е убийство на пилета. Когато може и е либерално един президент като Клинтън, да си назначава старжантки срещу ...(+18), а това, че един републиканец казал нещо си вече е сексист и насилник... Примери много.
  Ако иска да е силна либералната демокрация трябва да извади няколко речника и да си припомни значението на думите, да се върне към корените си и да спре толерирането на едни хора за сметка на други...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 24. 24 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#23] от "Nil satis nisi optimum":

  *нО може да се каже, ЧЕ яденето на яйца е убийство на пилета

  Моля за извинение...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 25. 25 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 515 Разстроено

  То бива нагаждане на факти и фриволно лепене на етикети, но "ислямските диктатури в Саудитска Арабия и Иран" ми дойде в повече и спрях да чета.

  #killwhitey
 26. 26 Профил на Ciaran
  Ciaran
  Рейтинг: 417 Неутрално

  "За фашистите националната държава замества религията, както и борбата с другите нации, а за комунистите — държавата-партия, обединена за война с класовия враг. Но фашисти и комунисти имат един общ враг – либералната демокрация."

  Хайде да сравним либералната демокрация от 20-30-те години на миналия век с днешната! Нито всички жени в Европа са имали правото да гласуват, нито държавите са раздавали щедри социални помощи на мигрантите. За гейовете да не говорим: в много държави хомосексуалните връзки са се наказвали със затвор.
  Редно ли е тогава да сравняваме днешните националисти с фашисти? Доколкото ми е известно, никой в Европа не иска концлагери, отнемане на имущество и граждански права на етническите малцинства.
  Бедата на либералната демокрация е, че издига правата в култ, без да споменава нищо за задълженията на гражданите. Ако искат - работят, ако не - живеят на социал. Така се стига до прарадокса в Германия 6 милиона да живеят на социал, докато икономиката търси работници. И това, което проповядват либералите меко казано не е истина: мигрантите предпочитат държавите с най-тлъст социал, а не такива, в които биха си намерили работа. Цели поколения мигранти живеят на социал без да си мръднат пръста. Харчат се милиарди за тяхната интеграция, естествено без резултат. Защото либералите залагат само на моркова, а си трябва и тояга.
  Направете социала временен и голяма част от нископлатените позиции ще се запълнят.
  Освен това не ми е ясно как либералите съвместяват правата на жените с религиозните свободи. Религиозна свобода значи някаква общност да може да живее според изискванията на религията, т.е. да си затворят жените вкъщи и да им наденат бурки. Да ги продават като стока с уредени бракове. И т.н. и т.н.
  Ясно е, че абсолютна свобода от която всички да са доволни не може да има. Обществото трябва да наложи норми, които да се спазват от всички и да няма привилегировани. Примерно: миграция - да, но само ако е полезна, т.е. да не е за сметка на данъкоплатците. Идват работници от чужбина и се хващат на работа.
  Друг подход просто е лишен от здрав разум.

 27. 27 Профил на Ciaran
  Ciaran
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Забравих да добавя: също така смъртното наказание е съществувало навсякъде в Европа в началото и средата на 20 в.
  Това за сравненията между тогавашната и сегашната либерална демокрация.

 28. 28 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2145 Весело

  До коментар [#21] от "Norman Granz":
  До коментар [#22] от "Norman Granz":

  Специалисте, само много семпъл човек може да си мисли, че дърт пр..ч като Левчев-син, отрасъл и формирал се под крилото на Партията-майка може да е "преживял катарзис" видиш ли. Я ми кажи от какво от абсолютно незаслужено (а често и незаконно - дори по тогавашните правила) полученото от режима се е отказал тоя, че да призная, че наистина е скъсал пъпната връв? Освен това нямаме особена нужда от лекции по история - повечето форумци са достатъчно грамотни. Ако си беше направил труда да вникнеш в написаното, щеше да разбереш, че всички които критикуват статията го правят не за да защитават тоталитарните идеологии (както на теб ти се иска, че да можеш лесно "да громиш"), а защото Левчев пише за "либералната демокрация и нейните врагове", а всъщност визира някакъв режим, който има толкова общо с либералната демокрация, колкото и тези на Путин и Ердоган. Няма нищо "либералнодемократично" в това на власт да са непрекъснато някакви олигархични режими (като този на Меркел в Германия - 13 години вече е на власт, нищо че за нея гласуват някакво малцинство от германците), които въобще не се интересуват от това какво искат хората, а да плюеш по Орбан и Тръмп, които съвсем законно и честно си печелят избори. Да напомням ли, че в Германия въоръжени полицаи влизат по къщите на хората заради постове във фейсбук - не в САЩ или Унгария? Това е другата част от либералната демокрация - индивидуалните права. В умнокрасивият рай те не съществуват, там права имат само обособени групови идентичности - "клети бежанци", "мюсюлмани", "ЛГБТИКЛМНОПРТСУФХ" и т.н. Та това е по темата пасквилът на Левчев.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 29. 29 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8742 Весело

  То па едни деца ...:)
  И за ядене не стават.....:)

  [email protected]
 30. 30 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  Слабичък анализ на ниво второкурсничка. Почва да става досадно как непрекъснато ни навират в лицето "либералната демокрация" като най-висшето благо и барометърът за това кое е добро и зло докато в същото време тея като автора подменят значението и дотам, че нито Лок, нито Джон-Стюърд Мил, нито Адам Смит ще си го познаят. Новите псевдолиберали по цял ден пледират не за повече свобода за гражданите а за повече държавен контрол и повсеместна намеса в живота на индивида, като те са ония отгоре дето ще определят новите правила. ...
  —цитат от коментар 11 на lustmord

  Пропуснал сте Кант.

  А най-смешното е, че това вече е било. На няколко пъти. Либералите, прокарвайки реформите, с времето като позахлебят власт и се сурват отвъд философската си база, на практика отричайки я и подменяйки я с управленски екстремизъм и утопични прискуняния. И тогава се пръкват и такива "конструкти" като "либералната демокрация", която етикетно употребяват като смокиново листенце. Прочее, те постоянно със затъването си "адапрират" и подменят понятията, опитвайки се да натъманят реалността към някакъв идеологически фундамент, който отдавна им е избягал и го заменят с изсмукани от пръстите чиста проба "схеми". При това - ефимерни, елементаристки повърхностни и плакатни. Пример за което е и цръцнатото тук от Левчев будоарно-ентелехентско пустословие.

 31. 31 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4212 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Като е "очевидно", защо ви е така нужно отново и отново
  разпространение на очевидни болшевишки оригни??

  Фашизъэм = Екстремиска Антидемократична Идеология и Практика
  в мащаб национален, "интер" и какъвто и да е.

  Марксисткият Комунистически Манифест от 1848 г е Рецепта за Фашизъм.

  Повече от половин век преди Ленин, Сталин, Мусолини, Хитлер...

  Рецепта, впоследствие разпространявана, "усъвършенствана", прилагана...

  Ограмотявайте се в частни болшевишки кружоци...

  Публично - додеяхте на всички.

  До коментар [#22] от "Norman Granz":

  А Левчев е написал нещо толкова очевидно, че само "новоодеснял" полуидиот може да го отрече:

  "Фашизмът в Италия, национал-социализмът в Германия и комунизмът в Русия, чиито общ враг е либералната демокрация..."

 32. 32 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Не демокрацията, а комунизмът изяжда децата ан демокрацията!

 33. 33 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 289 Неутрално

  А демокрацията, изплюва децата на комунизма... на по предни позиции.

  roo
 34. 34 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  До коментар [#33] от "babyroo":
  Това прави демокрацията, организирана от комунисти.

 35. 35 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Начи има две демокрации??? Или повече? Путин харесва това...

  roo
 36. 36 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#21] от "Norman Granz":До коментар [#22] от "Norman Granz":Специалисте, само много семпъл човек може да си мисли, че дърт пр..ч като Левчев-син, отрасъл и формирал се под крилото на Партията-майка може да е "преживял катарзис" видиш ли. Я ми кажи от какво от абсолютно незаслужено (а често и незаконно - дори по тогавашните правила) полученото от режима се е отказал тоя, че да призная, че наистина е скъсал пъпната връв? Освен това нямаме особена нужда от лекции по история - повечето форумци са достатъчно грамотни. Ако си беше направил труда да вникнеш в написаното, щеше да разбереш, че всички които критикуват статията го правят не за да защитават тоталитарните идеологии (както на теб ти се иска, че да можеш лесно "да громиш"), а защото Левчев пише за "либералната демокрация и нейните врагове", а всъщност визира някакъв режим, който има толкова общо с либералната демокрация, колкото и тези на Путин и Ердоган. Няма нищо "либералнодемократично" в това на власт да са непрекъснато някакви олигархични режими (като този на Меркел в Германия - 13 години вече е на власт, нищо че за нея гласуват някакво малцинство от германците), които въобще не се интересуват от това какво искат хората, а да плюеш по Орбан и Тръмп, които съвсем законно и честно си печелят избори. Да напомням ли, че в Германия въоръжени полицаи влизат по къщите на хората заради постове във фейсбук - не в САЩ или Унгария? Това е другата част от либералната демокрация - индивидуалните права. В умнокрасивият рай те не съществуват, там права имат само обособени групови идентичности - "клети бежанци", "мюсюлмани", "ЛГБТИКЛМНОПРТСУФХ" и т.н. Та това е по темата пасквилът на Левчев.
  —цитат от коментар 28 на Тюфлекчия


  Нема ти отговори.

  Memento Mori
 37. 37 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  До коментар [#35] от "babyroo":
  Едната демокрация е по същество, другата е про форма, за да се оплюе първата. Както казват носталгиците по живковото време: "откакто дойде демокрацията ..." Всъщност това е времето, когато комунистите започнаха да използват демокрацията като параван.

 38. 38 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 289 Неутрално

  И как наричате две различни неща с една дума? Поне ги номерирайте : Д 1, Д 2, Д 3... А иначе, помислете, преди да пускате гръмки фрази. Ако приемем, че не е за "едни пари". Тя, наща демокрация, затова е толкова нефелна, че има много баби... и дедета. Все бивши...

  roo
 39. 39 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1540 Неутрално

  Като гледам надписа (refugees welcome), явно си е излял душичката някой умен и красив либерален демократ.
  Нищо че драскането със спрей пада малко просташко и доста грозно........

  Знанието е сила, информацията - власт
 40. 40 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1540 Неутрално

  До коментар [#28] от "Тюфлекчия":

  Гранца е реститут и е много твърдо против отказването от каквото и да било материално наследство, но е много либерален по повод идеологическото такова, особено при бившите комунисти, преживели катарзис.
  Вероятно има някаква лична причина........

  Знанието е сила, информацията - власт
 41. 41 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Хубав материал, който обаче вика срещу симптома, а не срещу болестта. Тръмп, Болсонаро и подобни дойдоха заради обедняването на средната класа и вкарването в либералдемократичните общества на мигранти с ценности кой от средните векове, кой направо от доисторически времена на племенния строй. Няма как да се съчетаят в едно с модерните западни хора от ХХІ век - това първо. Второ се пропускат културните марксисти, които не вярват в това, че хората са равни по права, а смятат, че цели групи трябва да са с привилегии заради предполагаемо по-лошия си статус в миналото. За феминистките това са жените, за черната сила - хората от африкански произход, за джендър идеолозите - хората от ЛГБТ+ общността. Борбата за равни права на уязвимите хора е достойна за уважение, но когато това става чрез атаки над други хора - белите мъже, християните - вече е оскърбително и предизвиква наказателна реакция от страна на избирателите.
  Това е нормално. Либералната демокрация ще оцелее, ако се вслуша в това, което казват хората, прекрати приема на мигранти в цивилизования свят, постави ясни рамки, в които хората с нетрадиционна сексуалност живеят защитени, но без да подронват традиционните институции и най-вече спрат Богопротивната война между мъже и жени, започната от феминистките. Двата пола са различни и това ги кара да се привличат - поне в повечето случаи.
  Казано на майтап, ако феминистките направят жените глупави като мъжете, това ще е катастрофално за целия нежен пол :D

 42. 42 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 702 Неутрално

  "Но какво е либерална демокрация? Това е демокрация, т.е. народна власт, при която всички граждани, а не само управляващото мнозинство, имат равни права, независимо от своите политически убеждения, етнос или религия. Либералната демокрация е власт на закона - всички са равни пред закона и защитени от него, не само мнозинството, което управлява, а и малцинствата."

  Що е "либерална демокрация" според мен.....утопия г-н Левчев...утопия...
  Защото нищо от съдържанието на цитата не е постигнато и няма начин да бъде постигнато!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 43. 43 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1920 Неутрално

  Добър анализ. Либералната демокрация НЯМА алтернатива. Тя обединява на базата на общочовешките добродетели и идеали, тя е в тон с човешката природа.

  Какво представлава нейния съвременен враг - популизма?
  Ами инстинктите на тълпата и двойните стандарти. Но ако логиката там е "Моето племе ще смаже и пороби твоето", кое пречи тази логика да се прилага и вътре в племето - "Всеки да си знае мястото".
  А кой опредебя "мястото" и на база на какви критерии? Главатаря, силнияа на деня, който е виртуоз в наглостта и лицемерието да представя своите интереси и тези на своето обкръжение като общи за цялата общност, племе? Не е ли това произвол и прилагане на двойни стандарти? И кое звучи по логично - Държава на правото или държава на прищявката(на силния на деня)?

  Така че тези, които воюват за популизма и национализма, веднъж употребени, могат да се окажат прегазени и поробени от същия социален ред(респективно върхушка), за чието налагане са воювали.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 44. 44 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  А Левчев е написал нещо толкова очевидно, че само "новоодеснял" полуидиот може да го отрече:"Фашизмът в Италия, национал-социализмът в Германия и комунизмът в Русия, чиито общ враг е либералната демокрация..."Фашизмът, комунизмът и нацизмът са родствени идеологии и ЕСТЕСТВЕНИ СЪЮЗНИЦИ; противопоставянето на Сталин срещу Хитлер се дължи на вероломството на втория, а не на доктринерски различия между двамата.СССР и Нацистка Германия се бият рамо до рамо срещу Полша, а българските болшевики - дядовците на сегашните "новоодеснели" - призовават за "съюз с другаря Хитлер".Това са исторически истини, които трудно се преглъщат - нали, тавариши?
  —цитат от коментар 22 на Norman Granz


  Ми то, точно цитатът, на който се възхищаваш, е най-крещящата глупост в писанието. Врагът на фашизма и националсоциализма е интернационализма в всичките му изяви и предимно марксическата. Врагът на комунизма в болшевишката му форма , са всички , които още не са болшевишки васали. В ступването на Полша от двете страни няма и частица идеология.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 45. 45 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Либерална демокрация е такова устройство на обществото, в което всеки, който не харесва термините нелегална имиграция, мултикултурализъм, глобализъм, отворени граници, политическа коректност, позитивна дискриминация и джендър, е фашист, популист, националист и крайно-десен.

 46. 46 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  До коментар [#45] от "wtr02583391":
  Либералната демокрация е всъщност другото име напредставителната демокрация, но до това ново значение, което описваш се стигна след десетилетия извращения на тема "малцинства". В тази си разновидност, либералната демокрация е инструмент за разрушаване на западното общество.

 47. 47 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4038 Любопитно

  Нещата започват да се променят в Европа след Кръстоносните походи, след превземането на Ерусалим и Константинопол, експанзията в новия свят, колонизацията, и същевременно кървавите религиозни войни между католици и протестанти през 17 век. Християнството вече не може да обединява обществото дори в Европа, а още по-малко в разширяващия се, все по-отворен свят.
  =========
  Това е преломен момент човешката история.....
  Християнството най накрая намира резултатна формула да достигне Исляма, а по късно и да го задмине.....
  Макар и кървава, формулата на Орбан проработва.....
  Набелязана е цел..... Ерусалим.....
  Стотици хиляди безделни и безработни хора в Европа, научават, че въпросния град е осквернен от друговерците, обличат железните дрехи и тръгват да го спасяват......
  А до него момент в Ерусалим е имало хармония и мирно съжителство между трите религии.....
  Хармония имаше и до 1917 година.... но вече няма.....

  Поучителна статия..... разкриваща доста успешно илюзията наречена (демокрация)..... и нейния основен консуматор.....така нареченото съвременно модерно и развито западно общество.....

  Bukalemun
 48. 48 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4038 Любопитно

  Изплашени от глобализацията

  много хора се вкопчиха здраво в "традиционните религиозни ценности".
  ========
  Това е единствения изход.....
  Не си ли уверен къде ще вървиш напред, не ти остава нищо друго освен да се върнеш назад, да поспреш и да си помислиш...... къде е грешката.....

  Bukalemun
 49. 49 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4038 Любопитно

  До коментар [#30] от "xm...":

  либералната демокрация", която етикетно употребяват като смокиново листенце
  =======
  Ами да......
  Демокрацията е съществувала и в пещерите..... дори и по дърветата.
  Но тогава не е съществувал термина демокрация.....

  Bukalemun
 50. 50 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2145 Весело

  До коментар [#47] от "eti mehter":

  Пак лъжеш като дърт османист. Някакво сравнително разбирателство (доколкото може да се нарече така система, при която друговерците е трябвало да плащат джизие и са нямали ред права в сравнение с "правоверните") е имало докато арабите са владели града. После идват (няма да казвам кога - ти знаеш, преди Първия кръстоносен поход е) твоите предци огузите (южната вълна, минала под Каспийско море и приела исляма по пътя), които като всички новопокръстени (сори, ама не знам думата за вашата религия - може би "помохамеданчени"?) са крайни зилоти (друг такъв пример - Алмохадите, дето като уж "се притичат на помощ" на емирствата в ал-Андалус първото което правят е да им изчегъртват разни фрески и други творби на изкуството, понеже били "харам", нищо че са ги правили хора дето са в тая религия векове преди тях) и забраняват християнските поклонения на Божи гроб. Да не говорим, че започват тотална война с Източната римска империя и заплашват да нахлуят в Европа, както арабите преди тях. Кръстоносните походи са отговор на векове ислямска инвазия, а не някакво породено от религиозна нетърпимост злодейство. Не лъжи като дърт индо-европеец ако обичаш, щото поне се представяш за огуз.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 51. 51 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4038 Любопитно

  чакаме машините да създават новите идеи, да ни сочат пътя, да мислят вместо нас. Какво наистина обединява отворения глобален свят днес?
  ======
  И с позволение една бележка към автора.....

  Ако Робеспиер, Русо, Монтескьо и. т. н..... знаеха че ще се стигне до тук, никога не бяха дали зелена светлина на оная кървава драма през 1789 година, и продължила до ВСВ......

  Щяха да приснаят че по него време Париж е бил прекалено пренаселен и не е можел да се изхранва...... една от главните причини тогава

  Bukalemun
 52. 52 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 2292 Неутрално

  Психолозите казват, че само 6% от днешните хора вземат решения като резултат от логическо оценяване на фактите. Останалите 94% вземат решения интуитивно. Означава че могът да бъдат ‘насочвани’ чрез въздействие върху подсъзнанието им. За истинска демокрация втората група трябва да намалее за сметка на първата.

 53. 53 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Весело

  То бива нагаждане на факти и фриволно лепене на етикети, но "ислямските диктатури в Саудитска Арабия и Иран" ми дойде в повече и спрях да чета.
  —цитат от коментар 25 на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT


  Общото между СА и Иран е само това, че са ислямски държави. Явно за автора няма разлика дали е монархия, или демокрация(пък била и ислямска). 😏

  reductio ad absurdum...
 54. 54 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Любопитно

  До коментар [#7] от "proza":

  Дълъг и объркан коментар, според мен.

  "Виждаме как след много изпитания, войни и революции светът стига най-сетне до най-справедливият социален строй , а именно либералната демокрация"

  Дали?! Това което и авторът (срамежливо?) премълчава е, че повечето от сегашните социални достижения/придобивки, не са плод на така наречената либерална демокрация, а на революцията в Русия и създалата се соцсистема, след това.

  "Поне в България не виждаме да има либерална демокрация, за която са ратували хора като Джеферсън"

  Намери кого да даваш за пример!? Същия тоя Джеферсън, който е написал "всички хора са създадени равни", е бил РОБОВЛАДЕЛЕЦ(един от най- ярките примери).

  Общо, около 70% от "бащите основатели"(подписали декларацията за независимост), са били робовладелци!

  Изобщо, доста наивно разбиране, за сегашната система.

  reductio ad absurdum...
 55. 55 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Весело

  До коментар [#31] от "dnevnikar":

  "Марксисткият Комунистически Манифест от 1848 г е Рецепта за Фашизъм"

  За съжаление, нямало те е по време на Владичеството, да открехнеш нашите революционери!

  „Символ-верую на българската комуна“

  Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро.
  И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство.
  И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция.
  И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти.
  Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото.
  Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят.

  Галац, 20 април 1871 г. Хр. Ботйов

  reductio ad absurdum...
 56. 56 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Весело

  Как беше: Скъпи другарю Живков, не можете да ми забраните да Ви обичам!

  Така и на мен, никой не може да ми забрани, да обичам либералната демокрация! Амин!

  reductio ad absurdum...
 57. 57 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#2] от "xm...":

  А защо не децата на г-жа Меркел и г-н Макрон?

 58. 58 Профил на Ciaran
  Ciaran
  Рейтинг: 417 Неутрално

  До коментар [#54] от "fje35574291":

  Не е точно така. Хитлер също е предоставил доста социални придобивки на работещите германци, като например почивни станции, където семействата да прекарват отпуските си. Въвел е и трудово законодателство, гарантиращо основните права на работниците. Имало е и казионни профсъюзи, които да следят за спазването му. Осигурена била работа за изхранване на семействата.
  Затова и се е радвал на такава популярност, защото популярност се печели не само с пропаганда, но и с реални мерки.
  Това само за сведение, а не че съм му привърженик.

 59. 59 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#8] от "Кривата на Поасон":

  Ти си от ония тролове,които плясват опорните точки,набити в главата му,без никога да са чели статията,под която пишат.И повечето сте такива.

 60. 60 Профил на leslin
  leslin
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#56] от "fje35574291":

  Така ще е,като не пишеш цитатите в кавички. Писах ти минус без да искам.Брой го за плюс.

 61. 61 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 500 Неутрално

  До коментар [#56] от "fje35574291":

  Тролчев, прочети поне статията! Тази опорна тчка вече я знаем.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK