Какви ги виждаме

Български стереотипи за руснаците

Националните флагове

© Надежда Чипева, Капитал

Националните флаговеХубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност.


Да се отнасяме към народите "народопсихологически" – като към индивиди с постоянни характеристики – е ненаучно и много популярно, при това много по-популярно, отколкото ненаучно. Общо взето, народопсихологията се отнася към социалната психология, както алхимията към химията. Но тук ни интересува не теорията, а практиката – и тя е, че повечето от нас, да не кажа всички, имаме своите народопсихологически стереотипи и за другите народи, и за своя собствен. И ги използваме не само за разговорно мезе – като например Дядо Либен и Хаджи Генчо, а определяме според тях реалното си поведение. Ще започнем с една подредба на популярните у нас стереотипи за руснаците (подредба логическа, а не по доказана реална популярност: това е есеистична статия, не научно изследване).


1. Не са като нас;
2. Затова могат да правят неща, които ние (а и никой друг) не може, граничещи с чудеса:
– технически: огромни строежи, бойни машини, космоса за мирни и военни цели;
– поведенчески: пиене – много, без да се напият, но и пълен запой; храбри, саможертвени войници; колективисти; вярват до фанатизъм в идеи и каузи: сега в Бог и Родина, както преди – в атеизма и комунизма;


3. Към света се отнасят ту с чувство за свръхценност, ту с чувство за малоценност;


4. В ежедневието:
– съчетават противоположности: ум и наивност, знание (в една област) и незнание (в други); искреност и груба лъжа; нежност и жестокост; покорство и бунтарство;
– хора повече на чувствата, отколкото на разума; лесно се възторгват; могат да съжалят падналия враг;
– рускините са лесни жени, а руснаците се оставят жените да ги манипулират.


Какви ги виждаме

От гледище на стереотипите ни за самите нас (ние се имаме за практични, разсъдливи до сметкаджийство, сметкаджии до лицемерие, индивидуалисти),


към руснаците ние се отнасяме като възрастни към деца – но деца великанчета


(Макар с по-друго съдържание, подобно отношение имат западноевропейците към американците: докато европейците се имат за мъдри до бездействие, американците са действени до повърхностност.)


На фона на тези познати стереотипи ще откроя две характерни черти на руснаците, за които се говори по-рядко.


Първата е:


подчинение на властта


Звучи тривиално, но в руско изпълнение не е. Да речем: замръкнал съм зиме на улицата в руско градче, хотел няма, не познавам никого и никой не ме познава. Минава някакъв мъж, иска огън, разговаряме се. Не бих се учудил той да ме прибере в дома си, да ме нагости, да си постеле на земята, за да ми отстъпи леглото си – всичко без никакво заплащане, това би го обидило! Заспиваме първи приятели. През нощта звъни телефонът, обажда се властта и му казва: "Абе при тебе има един Деян, вземи сега от кухнята ножа и го заколи". Той взима ножа и ме заколва. След изпълнението може и нищо да му няма, може и болен да легне от угризения или да се самоубие от потрес. Но това е след. Самото изпълнение е безпрекословно. Когато властта го позове, той превключва от своята на нейната програма, изпълнява я и, освободен, включва отново на своята. И едва тогава може да се появи въпросът: "Какво направих аз?!" (а може и да не се появи, разбира се, но това да нямаш съвест е общочовешко, не специфично руско).


Но този въпрос е въпрос към личното поведение: "аз го направих", а не към властта, тук няма "властта ми каза, затова го направих". Властта е "невидима", а също и "строга", както казва поетът, но главното е, че остава невидима, вън от цялата схема на осъзнаване на поведението.


Така че ако човекът реши, че е извършил нещо лошо, той осъжда себе си, не властта; проблемът му е лично-морален, не обществено-политически. Ето ни едно обяснение защо толкова симпатични розовобузи полицаи, както се усмихват на розовоубзите симпатични демонстранти на Навални, така и започват да ги пребиват: нищо лично, просто са получили съответната заповед.


От това безогледно подчинение на властта следва интересен частен случай: безогледното подчинение на чиновника на началника му, когато началникът заповяда нещо незаконно. Малкото руски опозиционни медии скрупульозно събират всевъзможни примери за несъгласие с държавното беззаконие, но аз не съм срещал описание на случай, в който чиновник отказва да изпълни незаконна заповед. По-скоро, основаното на опит масово отношение е: "То си е ясно, ще изпълни, затова е чиновник". Както в общия случай не се появява властта, така в чиновническия случай не се появява законът: чиновникът не се законосъобразява, той чинопочитателства. Зер е чиновник, не е законник биля!


Втората важна за мен специфика е


кастовостта в руското общество


Тази типична за традиционните, домодерните общества схема на общоприето поведение по странен начин се съчетава с модернизационните и постмодернизационни тенденции в днешна Русия, но си остава неизменно присъстваща.


Причини за това можем да намерим всякакви, най-простото обяснение за мен е инерцията на снобизма. Снобизъм в оригиналния английски смисъл, като преклонение на човек от по-ниска социална категория пред хора, възприемани като "по-висши", влечащо всички проблеми на "криворазбраната цивилизация", най-вече папагалско повтаряне на неразбрани ценности и маймунско подражание на неусвоени жестове.


След 1861 г. освободените руски холопи искат да подражават на бившите си баре, на господарите си (и успяват в грубостта и жестокостта, но не и в културата, защото тя иска работа): подражават на господарите, защото е лесно, по-трудно е да измислиш какво е свободен фермер и как се държи той; замогналите се руски купци искат да се държат като руски дворяни – по-трудно е да си измислиш поведение на капиталист; след 1917 г. червените чиновници искаха да заживеят като аристократични буржоа (оксиморонът е нарочен и реалистичен) – и мнозина успяха; днешните Путинови чиновници искат да са западни богаташи.


През целия този руски преход, продължаващ вече над век и половина, възходящата социална мобилност търси идентификация с отживели, мъртви руски поведенчески схеми. Промяната, новото иска да се уеднакви със старото, прието за жизнен идеал, за знак на успеха. А който не успее, остава си "долен", крепостен, слугинаж, холоп. И днес, в най-рутинното, най-всекидневното всекидневие, руснакът при всяка среща с непознат руснак преди всичко трябва да определи: от господарите ли е тоя другия, или от слугите; а мен за къкъв ще ме припознае – за господар или за слуга? И чак след като тези основни роли са уточнени, протича общуването. Затова армейският живот е толкова лесен за руснака: офицерите са господари, войниците – слуги, вижда се от пръв поглед, че има пагони. Затова и българи, пътували по Съветския съюз, са се чудели: и в най-затънтеното местенце, там, дето се яде, има отделна стая или отделен кът, където се хранят началниците и където и храната, и обслужването са като за началници. И това се е приемало за нормално, приема се и днес.


Българското чиновничество е създадено след 1878 г. от руснаци по руски образец, така че като прибавим и българския правен нихилизъм, можем да си обясним защо и днешните ни чиновници, когато началникът поиска нещо от тях, последното нещо, за което се сещат, е законът. (Тук е мястото да напомним, че в днешна, Путинова Русия членовете на руския парламент – народните избраници! – са наричани от всички медии, официални и опозиционни, "чиновници"; а колчем стане дума за България, така наричат и българските министри например. Дали бъркат и в двата случая? Или съвсем не?)


Що се отнася до приказката за нощното заколение – тя във всеки случай не е българска. Българинът най-вероятно ще те остави навън в тъмното и студеното; но ако веднъж те е пуснал вкъщи, задействат се други схеми – балкански ("Балкански", защото не казваме "Старопланински полуостров", а би трябвало!) В крайната им форма ги виждаме из североалбанските долини: там, ако смъртния ти враг ти похлопа на портата, пускаш го, и ако се спасява от потеря, браниш го до смърт като най-свой; в къщата ти той няма право да яде свой хляб и да стъква огъня – във всичко друго е равен на домашните ти; когато реши да си тръгне, даваш му ден преднина, и чак след това тръгваш, за да го убиеш (длъжен си по същия дълг, който ти повелява да го приемеш в къщи). Моят дом е моя крепост, в нея аз съм властта, навън може да има друга власт – няма значение. Българинът очаквано си е по-умерен, ако му звънне телефонът, и той може да заколи неочаквания си гост, но една гола заповед няма да му стигне, от заколването на непознатия гостенин той трябва нещо да изкяри или да избегне някакъв зян.


А това за господарите и слугите – пред нас не минава изобщо. Най-вероятно не заради някакво си лично достойнство и чест – покрай аристокрацията си руснаците по-разбират от тия работи – колкото от егалитаризма на хора, имащи се за долни и нямащи. Но като гледаме живота в Русия, можем само да кажем: "Слава Богу!", и да не придиряме толкова дали тази мерзост ни е отминала по "правилните" или "неправилните" причини.


Хубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност. Но тук вече говорим с оценки: оценяват се реалности, а казахме, че стереотипите, макар да мотивират реални поведения, нямат собствена реалност. (Нали не бяха от химията, а от алхимията.) Следователно, те не подлежат и на оценка. Може би стереотипите са като митовете – лъжливи разкази, които ни разкриват истината (понякога)? А тяхната истина е, че никакъв народопсихологически стереотип не може да бъде основание да колим и да гледаме злобно другите – познати и непознати. Нито пък да ги обичаме. И особено не е основание да се унижаваме снобски пред когото и да било, оправдавайки унижението с "любов необяснима". Тя, тая, си е обяснима – само дето не е любов.


Текстът е публикуван в портала "Култура"


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (91)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2400 Разстроено

  народопсихологията се отнася към социалната психология, както алхимията към химията

  Тук ме загубихте.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 2. 2 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 822 Неутрално

  Този сайт има някаква обсесия с Русия и руснаци. На мен лично въобще не са ми интересни и хич не ме интересуват.

 3. 3 Профил на Гъска
  Гъска
  Рейтинг: 0 Неутрално
 4. 4 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  Защо трябва да бъдем сравнявани с степните племена от колхоза????Кому е нужно?Нямаме общо...и не трябва да имаме!Нито генетично,нито като цености нто като мироглед!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 5. 5 Профил на Hepo
  Hepo
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  Не можеш да се държиш с руснак , както той се държи с теб. Сърди се..

  SHADOWS of SOFIA
 6. 6 Профил на Дядо Йоцо
  Дядо Йоцо
  Рейтинг: 529 Неутрално

  "Хубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност."

  Самото начало на този "анализ" е сбъркано: Защо пък руснаците следва да си презират властта? Те си имат най-голямата по територия страна на света и тяхната власт се грижи със средствата на ядрената си мощ да запази тази територия. Имперската им мощ е отново фактор в света... и т.н. и т.н. Следователно ще ме извинява Кюранов но просто не ми се четат словоизлиянията му по-нататък ...

  "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society" E.Bernays/USA-1928
 7. 7 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1560 Неутрално

  Като първия пример на Кюранов за гостоприемния руснак, който като дълг към властта, без да се замисли ще те заколи, същият такъв случай е описан от Вазов в "Под игото", главата "Коматът на бялото гуне", само че там се отнася за грък, мисля че беше каракачанин в Стара планина и Бойчо Огнянов (или друг герой, бягащ от турците, не помня вече подробности) – овчарят го нахранва с хляб, но после го предава на турците. А гърците, поне според нашите виждания, не приличат много на руснаците. Но може би точно в това да си приличат – хем по човешки гостоприемни, хем по робски хитри и жестоки.

 8. 8 Профил на birnic
  birnic
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Хайде, Кюранов, давай нататък. Да разберем сега какви виждаме американците, гърците, турците, англичаните, немците, финландците ......
  А бе, кво толкова зяпате в тая Русия ? Няма ли други теми в живота. Само Русия, руснаците, Путин ? Добре, че я има тази Русия, та много народ си вади хляба с нея !

 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  Текстът на Кюранов е съвършен.

 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1963 Неутрално

  За болшевиките - Кат Русия втора няма или даже Матушка,за нормалните хора-кървав окупатор.

 11. 11 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Едно изречение е свръх идеята на русия.Каза го една мамаша в едно затънтено село,при посещение на Путин..Зад гърба и имаше една къща от периода на крепостничеството.Че имаше улица е силно казано.
  –Те трябва да се съобразяват с нас!
  Това е цялата идея на руския свят.

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 12. 12 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  Добре, че я има тази Русия, та много народ си вади хляба с нея !
  —цитат от коментар 8 на birnic


  Все още я има, а дали е добре е съвършено друга тема!

  Имало едно време ссср...
 13. 13 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Любопитно

  Човешката памет е къса и ограничена. Човешкото съзнание се променя и то невинаги в еволюционна посока (гледайте някой филм от 50-те, 60-те години и направете сравнение).
  Затова едни мъдри хора предвидливо са издигнали едни паметници в София и др. български градове - да напомнят за едни неща.
  Сигурен съм, че много от ония старите българи биха нашарили задниците на внуците и правнуците си, ако биха могли да видят тяхното отношение към Русия.
  Дано само е се наложи да повтаряме историята, след като не я помним.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 14. 14 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#1] от "etty1":

  "народопсихологията се отнася към социалната психология, както алхимията към химията

  Тук ме загубихте."

  Какво е алхимия?

  Псевдонаука.

  Щом народопсихологията към социалната психология е както алхимията към химията.

  То тогава народопсихологията е псевдонаука.

  Какво е псевдонаука? Неща като диалектичен материализъм, невидимата ръка, карти таро и хороскопите.

  Мислете малко с тия глави...

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 15. 15 Профил на Поручик Балканец
  Поручик Балканец
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Според автора ние мразим властта не понеже тя ни е натрапена, чужда, не наша власт, и не понеже крадат и се държат като разпасани помещици, а понеже ние по природа сме увредени да мразим властта.

  А при руснаците било обратното. Те, като им назначат някой началник се държат като крепостни холопы. И те увредени. Затова те правели чудеса. Например да обърнат Енисей с цената на 1-2 милиона жертви.

  А не му ли идва наум на автора, че ние вече не искаме да живеем "По Русски"? Попробовали и хватит! Един експеримент повече от 50 години. Гаден и гнусен! Убиващ ни, и физически и ментално!

  Не им искаме системата на натрапени казионни олигарси, самозабравилите се държавни служители с техния "беспредел" и казармената структура на обществото, което обикновения човек е сведен до колелце на подчинение на "висшестоящия", а "Справедливостта" е само литературна категория.

  А нема нужда, Кюранов!

 16. 16 Профил на Рабацанелла
  Рабацанелла
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#4] от "Willy Messerschmitt":

  Разбира се че имаме много общо. И културно и духовно и цивилизационно. Пишем на една и съща азбука. А православието? Руснаците всъщност говорят на църковен български. Дали сме им и кирилицата. Не е ли достатъчно?

 17. 17 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Какви ги виждам:
  Обременени, много обременени, великодържавници-имперци, мегаломани, невъзпитани, близко до грубост, неблагодарни, готови да си жертвуват собствения интерес пред възможността да се изфукат (мьи за ценой не постоим). Фукането им е компенсаторен механизъм за обременеността им за малоценност. Неспособни да уважават човешкото у човека, поставят държавата си над собственото благополучие.

  ПП. Разбира се, в горното, има известно обобщение, нямам предвид малкото руснаци, които не се вписват в тази рамка.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 18. 18 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Любопитно

  В продължение на тезата си за изменчивата и ограничена човешка природа...

  https://www.youtube.com/watch?v=ZMbMh9x0OKQ (поздрав за по-старите участници на форума ;) )

  Можете да сравните със сегашните поп бози и гангстерски музики, и ще разберете накъде се движим.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 19. 19 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#13] от "БМЗ":

  От 50-60те години някой съветски филм ли имаш предвид? За войната или колхоза?
  Сигурно си чувал лафа "Филмът хубав ли е, или съветски?", произлизащ от ония "щастливи" времена.

  А "старите българи" издигнали паметници на окупационната Червена Армия са били слугите на Сталин, дошли от нивите и паланките, избили и вкарали по лагери и затвори по старите българи, интелигенцията от преди 9ти.

  И да паметниците добре напомнят какво е било и какво би могло да стане. Би могло, ако нямаше ЕС и НАТО, защото пред тях руската сатрапия е вредно и зло джудже, с БВП колкото една Италия, да напомня.

  Така че историята няма да се повторие, колкото и да се иска на такива наследници на "старите българи" като теб.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 20. 20 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 905 Неутрално

  До коментар [#8] от "birnic":

  ...А бе, кво толкова зяпате в тая Русия ? Няма ли други теми в живота. Само Русия, руснаците, Путин ? Добре, че я има тази Русия, та много народ си вади хляба с нея !
  —цитат от коментар 8 на birnic


  Русия е била, е и навярно още дълго ще бъде нашият основен външен враг. Ако не внимаваш за опасността и не й обръщаш внимание, тя ще те застигне неподготвен, съответно силно уязвим.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 21. 21 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Любопитно

  До коментар [#19] от "Боян Таксиров":

  Не само съветски, тенденциите в света едни и същи. Български, френски, американски... гледай някой филм от онова време и ще разбереш много за нравите и ценностната система на "онези" хора. И може да ги сравниш със сегашните, за да разбереш как се променя съзнанието и манталитета.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 22. 22 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#21] от "БМЗ":

  Кой филм би ми препоръчал?

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 23. 24 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Весело

  До коментар [#22] от "Боян Таксиров":

  Любимец 13

  Апокалипсисът апокалиптичен
 24. 25 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#24] от "БМЗ":

  Това филмово недоразумение ли намери да дадеш за пример, колко по "еволюирали" били през 50те и 60те?
  Очаквах да споменеш например Фаренхайт 451 или поне Бъч Касиди и Сънданс Кид, но очевидно имаме различни критерии за "еволюция".

  Няма да го гледам,м мерси.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 25. 26 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Касти и негласно съобразяване с прослойки/класи има до ДНЕС в Германия и Британия, ама авторът или не е виждал нищо друго, освен Русия, или пише едно към кесим против Русия.

 26. 27 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Весело

  До коментар [#25] от "Боян Таксиров":

  Добре, включи тогава AMC и гледай някой стар американски филм.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 27. 28 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3776 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Пасквилът е от савецки матрял предназначен за себеподобни.
  Не си губете времето ;)


 28. 29 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#27] от "БМЗ":

  Старите американски филми са смешни и наивни. Повечето.
  Европейско кино е добро, както и някои съвременни американски филми.


  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 29. 30 Профил на Поручик Балканец
  Поручик Балканец
  Рейтинг: 225 Неутрално
 30. 31 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Весело

  До коментар [#29] от "Боян Таксиров":

  Ами нали това се опитвам да кажа - нелепо е да се съдят хората от дистанцията на времето. Преди 60 години нравите са били едни, преди 120 други и т.н. Ако прадядо ти след Освобождението можеше да види как плюеш по Русия, сигурно щеше да се обърне в гроба. Т.е. тогава "сме ги виждали" (руснаците) по един начин, сега ги виждаме по-друг. Кой е по-автентичен? Без съмнение този, който е по-близо до "автентичните събития".
  Американските дядки според мен също биха наритали своите правнуци, ако можеха да ги видят какви ги вършат 100 години по-късно. Така че много не се впрягай в "руската" талига.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 31. 32 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  До коментар [#31] от "БМЗ":

  По "автентична" е тази гледна точка, която е по информирана и по критична, не която е хронологично по близко до дадени събития.
  Нека да напомня в подкрепа на това твърдение, че малко след Освобождението, по време на наложената от Русия в България диктатура, наречена "Черезвичайна Комисия" българите така са пропищели от терора, че започнали да искат връщане към Османската империя.
  Скандирали "Искаме си Султана".

  Разбира се, духът на времето се променя, както и субектите. Тогавашната Русия и България са били едно, днес са друго. Тогавашният българин е много по далече от днешния българин, отколкото дненшния французин например е отдалечен от българина.

  Затова миналото си е минало. Но по отношение на настоящето и бъдещето трябва да подхождаме с принципите и ценностите на съвремието, а това са общочовешките такива,а не празните символи, били те национални, религиозни, расови и т.н.

  Твоят ник е нещо като пожелание, което обаче никога няма да се сбъдне, чрез измама, терор, лъжа и насилие, които са единствената алтернатива на общочовешките ценности.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 32. 33 Профил на gemeto
  gemeto
  Рейтинг: 634 Гневно

  народопсихологията се отнася към социалната психология, както алхимията към химиятаТук ме загубихте.
  —цитат от коментар 1 на etty1


  Мене ме загубиха още на втората част от първото изречение.
  Трябвало да вземем нещо от руснаците.
  Ай сиктер бе !
  Който има нерви да чете по натам.

  Социализма е най-висшата форма на канибализма .
 33. 34 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Русия е в 19ти век. Не искаме да имаме нищо общо с тях. България иска да е в ЕС.

 34. 35 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1285 Неутрално

  Не мога изобщо да разбера откъде-накъде трябвало да бъдем близо с руснаците, че даже и с рускините.
  Цивилизационно - извънредно далече сме.
  Давам пример само в това, че нашият народ е излъчил фигура като Император Юстиниан или Цар Управда. Нему светът дължи кодифицирането на Римското право - дотогава то е съществувало в насипно състояние, законите са действали закратко и за отделен случай и без обвръзка (симфония) помежду си.
  Императорът, с произход от “простия” български народ, прави така, че оттук насетне всяка една човешка дейност - и на Императора, и на последния човечец, подлежи на законово определение и закрила.
  Владетелят се подчинява само на Закона, поданикът също.
  ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА!
  Правовата държава е скелетът на Демокрацията. Без Правова държава имаме несъвършено и несправедливо управление.
  Ето това епохално явление в човешката цивилизация е поникнало от недрата на нашия народ.
  И народът го е записал в своята памет като “ ДОБРИЯТ ЦАР УПРАВДА”. Добър? Защото е направил да царува Правдата.
  Никакво такова нещо не можем да видим в кратката история на руснаците.
  За тях определението за “добър” управник е такъв, дето не ги бие много, а “велик” е такъв, дето насочва силата си върху други народи или поне ги кара да се страхуват от него.
  Епохалният разлом между българите и русите е обаче вътре в човешката душа.
  Освен, че българите са първият народ на континента Европа, приел християнството и то от ръцете и словото на Св.Апостол Павел, дали първите християнски мъченици, но и излъчили от недрата си един велик римски Император - Константин, родом от гр. Ниш, постановил с Миланския едикт толерантност към всички религии, включително към християнството.
  Българите са имали вътрешната сила да отстояват Христовите принципи и когато са преследвани за тях - богомилството е средство да пренесат Правдата и Истината, дарени им от ръцете и словото на Св.Ап.Павел през вековете и гонени, хулени и горени на клада из цяла Европа, да останат чисти Първохристияни.
  Христовото учение е вътрешна Свобода и Любов, вътрешна сила.
  Обратно - в Русия християнството е нагайката, с която владетелят държи в подчинение стадото. Тамошното схващане за християнството е вътрешна подчиненост. И единствен начин да не си подчинен е да не си християнин в душата си, а само показно, като ти нареди властта.
  Също така, Цивилизационният разлом минава и през бита.
  Хилядолетната уседналост на българския селянин дава своето отражение върху народопсихологията. Тя е коренно различна от народопсихологията на чергаря, на степния разбойник, на ловеца и събирача на плячка. Създаващият с труд и мъки не може да е същият като взимащия наготово от природата и враговете.
  И накрая - създаващият Цивилизация с артефакти от 6000години не е същият с държава от няколкостотин години - на втория му се губят няколко хиляди години цивилизовано живеене.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 35. 36 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1285 Неутрално

  Не мога изобщо да разбера откъде-накъде трябвало да бъдем близо с руснаците, че даже и с рускините.
  Цивилизационно - извънредно далече сме.
  Давам пример само в това, че нашият народ е излъчил фигура като Император Юстиниан или Цар Управда. Нему светът дължи кодифицирането на Римското право - дотогава то е съществувало в насипно състояние, законите са действали закратко и за отделен случай и без обвръзка (симфония) помежду си.
  Императорът, с произход от “простия” български народ, прави така, че оттук насетне всяка една човешка дейност - и на Императора, и на последния човечец, подлежи на законово определение и закрила.
  Владетелят се подчинява само на Закона, поданикът също.
  ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА!
  Правовата държава е скелетът на Демокрацията. Без Правова държава имаме несъвършено и несправедливо управление.
  Ето това епохално явление в човешката цивилизация е поникнало от недрата на нашия народ.
  И народът го е записал в своята памет като “ ДОБРИЯТ ЦАР УПРАВДА”. Добър? Защото е направил да царува Правдата.
  Никакво такова нещо не можем да видим в кратката история на руснаците.
  За тях определението за “добър” управник е такъв, дето не ги бие много, а “велик” е такъв, дето насочва силата си върху други народи или поне ги кара да се страхуват от него.
  Епохалният разлом между българите и русите е обаче вътре в човешката душа.
  Освен, че българите са първият народ на континента Европа, приел християнството и то от ръцете и словото на Св.Апостол Павел, дали първите християнски мъченици, но и излъчили от недрата си един велик римски Император - Константин, родом от гр. Ниш, постановил с Миланския едикт толерантност към всички религии, включително към християнството.
  Българите са имали вътрешната сила да отстояват Христовите принципи и когато са преследвани за тях - богомилството е средство да пренесат Правдата и Истината, дарени им от ръцете и словото на Св.Ап.Павел през вековете и гонени, хулени и горени на клада из цяла Европа, да останат чисти Първохристияни.
  Христовото учение е вътрешна Свобода и Любов, вътрешна сила.
  Обратно - в Русия християнството е нагайката, с която владетелят държи в подчинение стадото. Тамошното схващане за християнството е вътрешна подчиненост. И единствен начин да не си подчинен е да не си християнин в душата си, а само показно, като ти нареди властта.
  Също така, Цивилизационният разлом минава и през бита.
  Хилядолетната уседналост на българския селянин дава своето отражение върху народопсихологията. Тя е коренно различна от народопсихологията на чергаря, на степния разбойник, на ловеца и събирача на плячка. Създаващият с труд и мъки не може да е същият като взимащия наготово от природата и враговете.
  И накрая - създаващият Цивилизация с артефакти от 6000години не е същият с държава от няколкостотин години - на втория му се губят няколко хиляди години цивилизовано живеене.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 36. 37 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  кюранов,кюранов,нещо не си ги разбрал руснаците,*ама нейсе,запуши я!*

 37. 38 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1428 Неутрално

  До коментар [#33] от "gemeto":

  И мен. Всеки контакт с тази полуграмотна и недоразвита сбирщина е загуба на време и ресурси.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 38. 39 Профил на jazzi
  jazzi
  Рейтинг: 453 Весело

  Както казва Тони Филипов, д-р - където и да отиде казакът се държи като окупатор и пие като турист.

 39. 40 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5840 Весело

  Опитът за поведенчески, стереотипен портрет на душата е като потретите на улицата за 20 минути по картинка - прилича, но не съвсем :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 40. 41 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 970 Неутрално

  Не мога изобщо да разбера откъде-накъде трябвало да бъдем близо с руснаците, че даже и с рускините. Цивилизационно - извънредно далече сме. Давам пример само в това, че нашият народ е излъчил фигура като Император Юстиниан или Цар Управда. Нему светът дължи кодифицирането на Римското право - дотогава то е съществувало в насипно състояние, законите са действали закратко и за отделен случай и без обвръзка (симфония) помежду си. Императорът, с произход от “простия” български народ, прави така, че оттук насетне всяка една човешка дейност - и на Императора, и на последния човечец, подлежи на законово определение и закрила. Владетелят се подчинява само на Закона, поданикът също. ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА!Правовата държава е скелетът на Демокрацията. Без Правова държава имаме несъвършено и несправедливо управление.Ето това епохално явление в човешката цивилизация е поникнало от недрата на нашия народ. И народът го е записал в своята памет като “ ДОБРИЯТ ЦАР УПРАВДА”. Добър? Защото е направил да царува Правдата. Никакво такова нещо не можем да видим в кратката история на руснаците. За тях определението за “добър” управник е такъв, дето не ги бие много, а “велик” е такъв, дето насочва силата си върху други народи или поне ги кара да се страхуват от него.Епохалният разлом между българите и русите е обаче вътре в човешката душа.Освен, че българите са първият народ на континента Европа, приел християнството и то от ръцете и словото на Св.Апостол Павел, дали първите християнски мъченици, но и излъчили от недрата си един велик римски Император - Константин, родом от гр. Ниш, постановил с Миланския едикт толерантност към всички религии, включително към християнството.Българите са имали вътрешната сила да отстояват Христовите принципи и когато са преследвани за тях - богомилството е средство да пренесат Правдата и Истината, дарени им от ръцете и словото на Св.Ап.Павел през вековете и гонени, хулени и горени на клада из цяла Европа, да останат чисти Първохристияни.Христовото учение е вътрешна Свобода и Любов, вътрешна сила.Обратно - в Русия християнството е нагайката, с която владетелят държи в подчинение стадото. Тамошното схващане за християнството е вътрешна подчиненост. И единствен начин да не си подчинен е да не си християнин в душата си, а само показно, като ти нареди властта. Също така, Цивилизационният разлом минава и през бита.Хилядолетната уседналост на българския селянин дава своето отражение върху народопсихологията. Тя е коренно различна от народопсихологията на чергаря, на степния разбойник, на ловеца и събирача на плячка. Създаващият с труд и мъки не може да е същият като взимащия наготово от природата и враговете.И накрая - създаващият Цивилизация с артефакти от 6000години не е същият с държава от няколкостотин години - на втория му се губят няколко хиляди години цивилизовано живеене.
  —цитат от коментар 36 на Торбеш


  Благодаря за този текст. Не знаех че Юстиниан Велики е от Софийско, само че е тракиец/българин. Сега разбрах и защо е наречен Велики. Писменият Закон е от толкова фундаментално значение, че той буквално определя дали една държава е цивилизована или не.
  Наскоро се празнуваха 800 години от Магна Харта. Аз тогава си казах - къде са те, къде сме ние и кога ще наваксаме толкова голяма разлика. Но ние не сме руснаци, нито имаме общо с тях, въпреки опитите им да ни поробят. По нашите земи Законът и равенството са покълвали цели 700 години преди Магна Харта.

 41. 42 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1495 Неутрално

  Прекрасен текст!!!
  Рубладжиите вият от яд и злоба..

 42. 43 Профил на bojidar petkov
  bojidar petkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ако се изгубиш в руско градче през ноща и срешнеш някой руснак възможно е още там на улицата да те намушка с ножа си още преди да е получил инструкции от власта.

 43. 44 Профил на bojidar petkov
  bojidar petkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  " спонтанна човечност"Това със сигурност го няма при руснаците може би автора се е объркал с " спонтанна жестокост"

 44. 45 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1285 Неутрално

  [quote#41:"bobyb"][/quote]

  Наистина Великият! Император Юстиниан е роден в с.Тауризиум, днешното село Таор, близо до Скопие. Рожденото му име е било (У)Правда, наречен така на своя чичо (У)Правда (преведено на Юстин, също римски император).
  Заедно със своя приятел от детството Велизар отиват под крилото на чичо си Юстин -І в Константинопол. Велизар(ий) става военачалник, може би най-големият римски пълководец, а Управда става учен човек - книжник, с интереси в правото. По-късно Велизарий му помага да потуши избухналото от страна на гръцката аристокрация въстание Ника, целящо да помете "неблагородния" селянин от трона, но и благодарение на пълководческия гений на Велизарий Източната Римска Империя се разраства и върху земите на Западната. По това време Юстиниан се жени за Теодора, сираче и циркова играчка, красива, но и много умна жена, подпомагаща го през целия му път на Велик човек.
  Източната Римска Империя ни я преподаваха в училище като "врагът Византия", а нейните жители бяха определяни най-често като "подли видантийци" и някак естествено ги смятахме за "гърци".
  Може и да са били "подли", но не са били хомогенни гърци, това е сигурно - най-вече са били микс от Българи, Арменци, Сирийци, Гърци, Латини и много други, като по ония времена значението на произхода е била много малко или не се е осъзнавало с такава фаталност като днес. На Балканите миксът е бил предимно български, а 1/3 от Императорите са били Българи. Така че Източната Римска Империя е била И българска държава, а не както съзнателно или не ни заблуждаваха. Това, че е воювала с държавата на Българите на север, е било нещо съвсем нормално за Средните векове. Династията Комнини например са били Българи от Епир и Македония. Като споменахме Македония - известният Василий-Българоубиец също е бил от Български македонски род. Константин Велики с майка българката Елена е българин от Ниш, и т.н.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 45. 46 Профил на Tomo
  Tomo
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "zxp53317185":

  "Този сайт има някаква обсесия с Русия и руснаци. На мен лично въобще не са ми интересни и хич не ме интересуват."

  Ако поучаваш по 3 милиона на година и теб ще те заинтересуват Русия и руснаците. Който плаща, той поръчва музиката.

 46. 47 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3723 Весело

  Нито дума за първичния руски месианизъм?! За това че:
  Русия ще спаси света, специалната руска душевност, необяснимоста на руската душа,призванието на Русия, садомазохистичната любов към страданието, самото то като метод за катарзис.

  klimentm
 47. 48 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3723 Весело

  До коментар [#46] от "Tomo":

  Или ако Русия е станала токсична и опасна за здравето, може ли да се интересуваш?!

  klimentm
 48. 49 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3723 Весело

  До коментар [#41] от "bobyb":


  За съжаление друже мисля тъкмо обратното , по нашите земи закона, равенството и хуманизма са непознати и до ден днешен.

  klimentm
 49. 50 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  До коментар [#11] от "PETZL":

  +++! Едно момиче навренето учеше в Москва. Като се върна, мо каза за една възрастна жена в метрото. Момичето си чете български вестник и жената казва - а, вие ползвате нашата азбука? Момичето се усмихва и обяснява как стои всичко. На което жената, много обидено й казва - като не харесвате нашата азбука, не я ползвайте...
  Всичко това е следствие на разюзданата комунистическа пропаганда. Просто обикновения руснак няма друг избор. Примера в статията е показателен - след повече от 70 години комунизъм, руснака се подчинява на властта, иначе ще загуби живота си. Имаше едно изследване (руско!), дето научно доказа, че в Русия има много малко генетично интелигентни хора. Не говоря за мракобесието в царско време, то е нищо в сравнение с комунистичекото. Първо войната на белите срещу червените и масовата емиграция на интелигенцията след това. Над 40 милиона убити само от Сталин, с личния му подпис!! Предимно интелигенция. Какво да очакваш от нацията след всичко това? За да мислиш самостоятелно, трябва да си независим, да можеш да поемеш отговорност за всичко. Има доста такива руснаци. За съжаление, винаги са били низвергнати.
  Апропо, зет ми е руснак, прекрасно момче. Е, изключение е, живял е доста години в Чехия, докторант е и е преподавал в университета в Прага. Родителите му са професори по астрология в Петерсбург. Също прекрасни хора. Достатъчно независими за да мислят и действат свободно.

 50. 51 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1232 Неутрално
 51. 52 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Хайде, Кюранов, давай нататък. Да разберем сега какви виждаме американците, гърците, турците, англичаните, немците, финландците ......А бе, кво толкова зяпате в тая Русия ? Няма ли други теми в живота. Само Русия, руснаците, Путин ? Добре, че я има тази Русия, та много народ си вади хляба с нея !
  —цитат от коментар 8 на birnic


  А де?Като видиш "Русия" в статия и почваш веднага да се плюнчиш.Толкова сте смешни мурзиляците...

 52. 53 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Свобода или россия .....това е днес залога . А дали и ника ми е случайност ..... Кюранов поздрави за анализа .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 53. 54 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 897 Гневно

  Човешката памет е къса и ограничена. Човешкото съзнание се променя и то невинаги в еволюционна посока (гледайте някой филм от 50-те, 60-те години и направете сравнение).Затова едни мъдри хора предвидливо са издигнали едни паметници в София и др. български градове - да напомнят за едни неща. Сигурен съм, че много от ония старите българи биха нашарили задниците на внуците и правнуците си, ако биха могли да видят тяхното отношение към Русия. Дано само е се наложи да повтаряме историята, след като не я помним.
  —цитат от коментар 13 на БМЗ


  Старите българи като Захари Стоянов,Левски,Стамболов та дори и дядо ти Вазов,шяха на тебе да ти нашарят задника,ибрикчия долен...

 54. 55 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2577 Неутрално

  Не е лесно да си част от "велика" нация, ама не достатъчно велика.

 55. 56 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7014 Неутрално

  Ние сме си в Европата, а Русия и путиноидите си живеят в деветнадесети век.

 56. 57 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2922 Неутрално

  Стереотипите и прдубежденията са основни български черти.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 57. 58 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 897 Гневно

  Астрономия...
  —цитат от коментар 51 на charlesdegaulle


  Направо с тая астрология....щях да се попилея от смях.Всички бъркаме ...

 58. 59 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1285 Неутрално

  Стереотипите и прдубежденията са основни български черти.
  —цитат от коментар 57 на 'ΕΡΕΒΟΣ


  И гръцки, братко бивш българино!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 59. 60 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1046 Весело

  До коментар [#32] от "Боян Таксиров":

  Таксистов, ти си бил безнадежден либерал бе.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 60. 61 Профил на rwy50592100
  rwy50592100
  Рейтинг: 5 Неутрално
 61. 62 Профил на Джузепе Мацини
  Джузепе Мацини
  Рейтинг: 272 Неутрално

  -Хубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност.-
  Не мисля, че презрението към властта е нещо, с което да се хвалим, камо ли да изнасяме...
  Презрението ни към властта е израз на нашият комплекс за малоценност... от 1300 години, 650 сме нямали своя държавност. От тези 650 години 480 сме под враждебна нам власт.
  -"замяна да вземем от тяхната широта" - и ние като руснаците сме хора на крайностите, само че в по-малък мащаб.

  -"подчинение на властта"- това важи за всички. В Щатите има правен експеримент с подавани ел. импулси към нает актьор. Ест. не му е пускан ток, на обектите на изследване не го знаят. И докато изпълняват нарежданията на провеждащия експеримента (Авторитет), чуват на запис викове, които трябва да са от човека, на който е пускан ток. Една много малка част от хората, включили се в експеримента, проявява човечност и отказва да продължи. Изводът е, че когато прехвърлиш отговорността върху авторитет, сиреч изпълняваш заповеди, съвестта ти е чиста.

 62. 63 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  До коментар [#17] от "simval":

  Едно липсва - с изпрани мозъци. Сляпо вярват на официалната пропаганда.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 63. 64 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2400 Весело

  До коментар [#14] от "Kiril":

  Това клише е като извадено от учебник по някоя идеологическа "наука" от времената на Перестройката. Проблемът, че не правите асоциации или не различавате иронията, определено не е мой. Гледайте си Вашите глави, ако обичате!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 64. 65 Профил на vilian
  vilian
  Рейтинг: 408 Неутрално

  Руснаците? Най-мачкания и окончателно стъпкан бял народ. От собствените си управници. От които са страдали и десетки други невинни народи. Като поляа ци, украинци, грузинци, арменци. За съжаление и нас ни мачка руския ботуш и още не може да се оправим.

 65. 66 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  "Хубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност." -- точно така.

  Всъщност българско презрение към властта+руските широта, замах и спонтанна човечност=САЩ, просто по-лежерен вариант и с по-малко стрелби.
  Може някой ден тук на Балканите да си организираме ето такава лежерна група, като контра на Вишеградските комплексарчета.

 66. 67 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Не можеш да се държиш с руснак , както той се държи с теб. Сърди се..
  —цитат от коментар 5 на КА2


  Прекрасно казано! Поздравления за находката.

  Това е и коментар към статията на Деян Кюранов, много смислена статия впрочем - има ли смисъл да се уподобяваме на руснаците в нещо, ако те приемат за равни само американците, от време на време англичани и немци, но с леко снизхождение.
  И тази внезапна жалост, която г-н Кюранов описва, дали е човечност (да приемеш непознатия като равен и да му помогнеш, защото е човек), или жалостивост - както да приютиш болно коте и да го изхвърлиш на следващия ден, защото ти е омръзнало.
  Но какво съм тръгнал да философствам, КА2 го е казал по-добре само с две думи.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 67. 68 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#11] от "PETZL"/.../Имаше едно изследване (руско!), дето научно доказа, че в Русия има много малко генетично интелигентни хора. Не говоря за мракобесието в царско време, то е нищо в сравнение с комунистичекото. Първо войната на белите срещу червените и масовата емиграция на интелигенцията след това. Над 40 милиона убити само от Сталин, с личния му подпис!! Предимно интелигенция. Какво да очакваш от нацията след всичко това? За да мислиш самостоятелно, трябва да си независим, да можеш да поемеш отговорност за всичко. Има доста такива руснаци. За съжаление, винаги са били низвергнати. Апропо, зет ми е руснак, прекрасно момче. Е, изключение е, живял е доста години в Чехия, докторант е и е преподавал в университета в Прага. Родителите му са професори по астрология в Петерсбург. Също прекрасни хора. Достатъчно независими за да мислят и действат свободно.
  —цитат от коментар 50 на charlesdegaulle


  Е не е съвсем така с генетиката. Първо, двете световни войни по тази логика би трябвало да са смлели всички немци способни да бъдат дисциплинирани и да следват заповеди, и да останат само анархистите, слабаците, и умствено недостатъчните.
  Но и Германия (както впрочем и Япония) имат икономики по-големи от региони с по 1-2 милиарда души, значи това 'изтребване до крак' на определени характери важи за поколение. А в момента в който им дадеш едно-две поколения мир--доминантите гени си се връщат в играта.

  Както впрочем и със хомосексуалността--ако беше въпрос на едно поколение--то за едно поколение щеше да изчезне хомосексулания ген, поради банална липса на размножаване. По-сложно е това с генетиката. Както след пет поколения изведнъж някой почва да изглежда като своя пра-пра чичо примерно.

  Въобще науката казва че средния американец е интелигентен колкото средния унгарец, а средния руснак--колкото средния поляк.
  https://www.worlddata.info/iq-by-country.php
  Един монголец също е интелигентен колкото един един американец, а северно корейците са на 9-то място в света по ай-кю. България е на 49-то.

  Средата, средата е важна. Да вземеш руснак и да го сложиш да израстне в Белгия--ще е нормален човек. Да вземеш северно кореец и да го сложиш в САЩ--ще отвори магазинче или пералня или ресторант, и децата си в университет ще прати, и внуците му ще са я известни учени, я бизнес-лидери. Я наркомани травестити, хаха, но това е цената на свободата.

  Апропо, като странична тема, има един т.нар "Ефектът на Флин" https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect показващ как "средното Ай Кю" в развитите страни расте нагоре десетилетие по десетилетие.
  Ама после се оказа че стига таван, в случая на северна Европа, и дори почва да пада, в случая с Британия. https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect #Possible_end_of_progression
  Дали това е вроден лимит, или им падат показателите поради имиграция от арабски и африкански страни и Индия, или пък е комбинация от нездравословен начин на живот и общо затъпяване на културата--още не се знае.
  Е, или може да се знае, но да е политически некоректно да се каже:)
 68. 69 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2312 Любопитно

  "И особено не е основание да се унижаваме снобски пред когото и да било, оправдавайки унижението с "любов необяснима". Тя, тая, си е обяснима – само дето не е любов."

  Ами разбира се към освободителите трябва да се отнасяме с презрение защото сме горди с петвековното робство, което разбира се не било робство, а толерантно съжителство с представителите на високата ислямска цивилизация!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 69. 70 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3695 Весело

  До коментар [#69] от "Julian Mall":

  :)..... Усещаш ги нещата, но заглаждаш с подигравателна риторика.
  Докога, бе Mall?

  Bukalemun
 70. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3776 Неутрално

  ВИИ Маркс имени Лелина

  Ами Русия била империалистическая держава, монархическая, капиталистическа и теистически религиозна я. Воплощение (о) тричани нами "ценностей".

  Не случайно - леко разминавайки се с марксичестките ни ценностями,
  Апостол за Свобода се заканил да Освободи Русия от покварата.

  пп
  Врачки "сигурно" врачуващи - под възбрана, от Закон.
  Под Савецки вечнолетен, вечно прав, правдив канон!

  До коментар [#31] от "БМЗ":
  До коментар [#29] от "Боян Таксиров":
  Ами нали това се опитвам да кажа - нелепо е да се съдят хората от дистанцията на времето. Преди 60 години нравите са били едни, преди 120 други и т.н.

  Ако прадядо ти след Освобождението можеше да види
  как плюеш по Русия, сигурно щеше...

 71. 72 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3776 Неутрално

  ВИИ Маркс имени Лелина

  Дядя, мани територията... мани властта.

  Кюре Кюранов е посочило точно last but not least
  "спонтанна човечност".

  Спонтанна - с широта и замах.

  В интерес на истината, обаче, совецката църква се уедини и вгълби в самосхизма.
  Така позволи на Украинската широта и спонтанен кеф*

  __________________________________________________
  *казано (между) народным образом: да се разигравя коня

  До коментар [#6] от "Дядо Йоцо":

  Хубаво е да можеше да дадем на руснаците част от нашето презрение към властта, а в замяна да вземем от тяхната широта, замах и спонтанна човечност."

  Самото начало на този "анализ" е сбъркано: Защо пък руснаците следва да си презират властта? Те си имат най-голямата по територия...

 72. 73 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  До коментар [#69] от "Julian Mall":


  ...Ами разбира се към освободителите трябва да се отнасяме с презрение защото сме горди с петвековното робство, което разбира се не било робство, а толерантно съжителство с представителите на високата ислямска цивилизация!
  —цитат от коментар 69 на Julian Mall


  Кой де отнася с презрение към руснаците? Аз не ги презирам, но не виждам основание да ги обичам. Всъщност не смятам, че е редно човек да обича друг народ, освен собствения си.

  „Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним както всеки враг, който пречи за обединението на България!“

  Достойният генерал го е казал просто и ясно!

 73. 74 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  Юстиниан I Велики (на латински: Iustinianus I) (483 – 565) е император на Източната римска империя (Византия)
  До коментар [#35] от "Торбеш":

  Чел съм глупости, но такива като твоите рядко се срещат. Имаше един Божидар Димитров и ако си под негово влияние, Бог да ти е на помощ!
  През 483 не е имало никакви българи на Балканския полуостров и особенно в Скопие. така че да твърдиш, че Юстиниан е с български корени - това само Божидар Димитров го може, но то е опит за раздухване на шовинизъм.
  Понятието "Балкани"! Втора глупост! Балкан на турски значи "планина". цяла Югоизточна Европа е покрита с планини и затова турците са нарекли тази географска област без да имат предвид (само) Стара Планина, която е една от най-ниските планини поради ерозията.

  Не е верно, че българите са първият народ приел христианството в Европа. Точно обратното - в 865 година българският народ е последният народ приел христианството в Европа и последният народ сдобил се с писменност по нареждане на римският император Михаил, наредил на Светите Кирил и Методий да създадат нещо като азбука на този народец (чети Черноризец Храбър). Единственно след нас с христианство и писменност се сдобиват териториите на Украйна и Русия, но за мен не е ясно дали те могат да се причисляват към Европа.

  Четенето на Божидар Димитров е вредно. Не е за мандраджии!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 74. 75 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  Любов и омраза към други народи е порок на слабите нововъзникнали общества. Разберете най-сетне - ние обичаме България и уважаваме (но не обичаме) всички останали. И ги държим на един куршум разстояние от нас. Няма кой да ни обича! Преди две седмици беше 99 годишнината на Ньойския Договор от 1919, който съсипа България. Но през 1915 въпреки че Фердинанд и Радославов (почит към тях!) на колене молеха Русия, Франция и Англия за малко справедливост срещу това България да се присъедини към Антантата това им бе отказано! И така ще бъде винаги!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 75. 76 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2400 Неутрално

  До коментар [#49] от "klimentm":
  Възможна причина:
  "Народът дава кръвта и парите си, в замяна, на което го ръководят. Да иска сам да се управлява — каква странна мисъл! На него му е нужен водач. Понеже е невеж, народът е сляп. Нима слепците нямат куче? Само че вместо куче народите имат лъв, крал, който се съгласява да играе ролята на куче. Каква добрина! Но защо народът е невеж? Защото така трябва. Невежеството е пазител на добродетелта. Там, където няма перспективи, няма и амбиции. Невежият живее в полезен мрак, който ограничава погледа и същевременно ограничава въжделенията. Там е коренът на невежеството. Който чете — мисли, а който мисли — разсъждава. Да не разсъждаваш — това е твоят дълг; това е и щастието ти. Тези истини са безспорни. "


  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 76. 77 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 996 Неутрално

  До коментар [#24] от "БМЗ":

  Та то Любимец 13бе правен от хора,родени и получили възпитание по царско време.

 77. 78 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Руснаците когато са страхотни, са супер яки, масата обаче са гадни.
  Българите също сме така, но в по-малък мащаб.

 78. 79 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  До коментар [#8] от "birnic":

  "Няма ли други теми в живота"

  Има. Дори има и грантове по другите теми от живота. Но се иска компетентност каквато Кюранов няма. Затуй - Шорошка "Култура".

 79. 80 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2165 Весело

  До коментар [#36] от "Торбеш":

  "Хилядолетната уседналост на българския селянин дава своето отражение върху народопсихологията"

  Уседналост ... върху седлото на коня (хиляди паметници на Тракийския конник и ни един на "уседнал" селянин) ... като скитите/сарматите. Тия също са с "хилядолетна история" в Европа - първи отблъснали персите, първи приели юдаизма (в лицето на хазарите) ... и са ни най-добрите ученици (Григорий Цамблак е патриарх на Киевска Русь)

 80. 81 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Любопитно

  До коментар [#4] от "Willy Messerschmitt":

  Как не, руснаците са ни родственици, прабългари. Вижте езика, който са запазили повече от нас. ЦърковнослОвенският език, на който отслужват в църквите, е по-близък до прабългарския, отколкото нашия език е.
  При последното преброяване - "Заедно с народите, които имат български произход, тяхната численост се оценява на над 7 милиона души, основно волжки българи".[2]-цитат от Уикипедия. А тези, които не знаят за българските си корени? Ами че те общо са почти повече от нас. 600 знаменити руски фамилии са с български произход. Откриха българска връзка и в родословието на Путин.
  Вярно, че не са идеални, ама ние пък да не би да сме. Въпреки всичко трябва да им се отчетат много заслуги, за които сме из задължени: за запазването на езика, за развитието на културата, за поддържането на държавата като велика сила, за колективизма им. Девизът им "Ребята, давайте жить дружно!" върши чудеса при постигане на общи цели. Има какво да се поучим от тях.
  http://inspiro-bg.com/balgarskiyat-gen-sred-ruskiya-elit/ - Българският ген сред руския елит - "Най-общо, интересът ни към тази история се основава на общия ни произход от епохата на Късната античност и Ранното средновековие (Великото преселение на народите). "...

 81. 82 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Любопитно

  "Проф. Алфред Халиков задълбочено изследва тези връзки и доказва, че родовете на над 500 руски интелектуалци имат български произход... Културните, икономическите и брачните връзки между българи и руси са съществували, развивали са се и не са прекратявани дори в периодите на най-ожесточени борби между тях." Историческа истина, наскоро напомнена от Путин в пресконференция, че обединителен център на руските племена в началото и бил Киев... "Киевска Русия се развива от самото си начало чрез укрепване на духовните и политически връзки с Дунавска България." в руските аристократични дворове не секва непрекъснатият приток от български благородници от Волжка България, чийто държавнотворен и културен потенциал непрекъснато е използван от русите... Особено масови заселвания на казански феодали в руските княжества се наблюдава в началото на XIII в., когато цели български родове се изселват под натиска на монголското нашествие и стават основатели на руски родове в Русия и Литва...През цялото това време руските държавици заимстват редица административни практики от казанските българи. Копирана е дори и прочутата крепост Кремен (Кремлин) в Казан. Така се ражда московският Кремъл... голяма част от руското чиновничество е съставено от българи. Само в средата на XVI в. в Русия се заселват над 500 български князе и мурзи (подребни благородници, бел. авт.). Масово тези преселници са назначавани на високи дипломатически, военни, финансови и съдебни длъжности. Както посочва Татяна Ярулина Ал. Булгари, първите руски посланици в Персия, Османската империя, Полша, Италия, Дания, Англия и Холандия са били български велможи. С една дума – волжките българи се превърнали в катализатор за цивилизоването на съседните си народи... За разлика от простолюдието, дворянските родове имали фамилии. Процесът на формирането им вероятно е свързан в голяма степен със сливането на българската аристокрация с руската. Известно е, че през 1555 г. е съставен опис на руските аристократични фамилии... спокойно можем да твърдим, че представителите на руск ия интелектуален и политически елит от български произход далеч надхвърлят посочваната от изследователите цифра от над 500 фамилии. Техните представители заемали водещи позиции в руската наука, изкуство и управление на държавата. Тук ще приведем няколко примера за подобни фамилии от български произход. В областта на науката и литературата можем да започнем списъка с Александър Сергеевич Пушкин. Родът Пушкини се преселил от Волжска България в Московското княжество в началото на монголския натиск през XIII в. Интересен е случаят с великия Николай Гогол. Името Гогол произлиза от българското „гогул“, което значи „синя птица“. Всъщност родът му е от преселници в Новгород към ХV в., а по-късно – в Полша и Украйна. Официалната му фамилия е Яновски, но баща му Василий имал претенцията да е наследник на прочутия казашки атаман Остап Гогол, хетман на Деснобрежна Украйна през ХVII в. Фамилията Тургеневи, от която произхожда големия приятел на българския народ Иван Тургенев, идва от думата „турген“ – „бистър, смел“. Родоначалникът на рода мурза (княз) Арслан Турген се преселил в Русия към 1440 г., а през XVI в. наследниците му получават дворянска титла и имение. Писателят А. Н. Куприн в автобиографията си пише, че родът му произхожда от гр. Наровчат (през Средновековието – във Волжка България). Подобна е ситуацията и с Василий Шукшин, който произхожда от рода Шуклини-Шукшини, които стават дворяни в началото на XVII в., но са се преселили в Русия още в средата на XV в. Името им идва от термина „шукля“ – красиви мигли... Фамилията Ахматови, от която произхожда известната поетеса Анна Ахматова, се преселва от Казан и става известна като част от руското дворянство от 1582 г. Името ѝ произлиза от думата „ахмат“ означаваща „възхваляван“. Бердяеви, от „берди“ – „подарен“, са дедите дворяни от Смоленск на редица руски учени и философи начело с големия философ и публицист Сергей Бердяев. По-нататък можем да посочим и рода Булгакови (от „булгак“ – „горд човек“), дал на света великолепния писател Михаил Булгаков. От същия произход е и фамилията на философа Сергей Булгаков. Фамилията Бунини произхожда от Прокуда Бунин от Казан и дава на света носителя на Нобелова награда за литература Иван Бунин... сред руския духовен елит от български произход трябва да посочим композитори като Глинка, Римски-Корсаков, Мусоргски и Рахманинов. Така например името Корсаков произлиза от родоначалника на рода – Корсак, който се преселил в Литва през ХIV в., а името му означавало „степен кон“. Освен великия композитор, този род дава на Русия и множество пълководци. Името на Сергей Рахманинов идва от „рахман“, което значи „милостив“. Тази фамилия била изключително популярна в Казан. Сред знатните руски родове от български произход можем да посочим на първо място фамилията Годунови, която произлиза от думата „годун“ – „безразсъден човек“. Те дават на Русия първия цар – Борис Годунов, който не е от Рюриковата династия, на когото са посветени едноименните драма от Пушкин и опера от Модест Мусоргски. Родът Голицини е най-многобройният руски дворянски род, към който принадлежали едни от най-известните богати аристократи, сенатори, пълководци, дипломати и участници в управлението на Русия. Те произлизали от Казан, стават и първите управители на града след завоюването му от Русия. Дори княз Иван Патрикеев (от едно от разклоненията на рода) носи прозвището Булгак и дава началото на рода Булгакови.

  Българска е и фамилията Кочубей, най-известният от които е Василий Кочубей. Той бил виден съратник на Петър I Велики. Името идва от „коч“ и „бей“, което значава „скитнически бей (княз)“. Родът Тимирязеви (от „тимиряз“ – „железен воин“) се преселил в Московското княжесто в началото на XV в. и веднага преминал в служба на великия княз Василий Дмитриевич... От него произхожда големият учен-естествоизпитател Климент Тимирязев. Родът Шереметиеви, един от най-знатните руски родове, дава на Русия множество графове и князе. Според изследователите началото му е поставено от Андрей Кобъла, преселил се в Новгородското княжество през XIII в., по времето на Александър Невски. Името му произлиза от българо-чувашкия термин „шеремет“ – „пропаднал човек, клетник“. Името на известната фамилия Алабин, от която произхожда видният деец на Московския славянски комитет и първи губернатор на София след Освобождението Пьотр Алабин, най-вероятно идва от българската дума „алаба“, която значи „награден“....

 82. 83 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Родът Балакиреви, дал на Русия прочутия шут на Петър I Иван А. Балакирев, пълководеца Иван Н. Балакирев и големия съвременен композитор Милий Балакирев, се преселил в Литва още през ХIV в. Името на дворяните Баракови пък идва от думата „барак“, означаваща „рунтаво куче“. Те били дворяни от Литва и Твер. От български произход са и едни от най-забележителните и талантливи руски пълководци като Кутузов, Суворов, Ушаков, Тухачевски и др. Победителят на Наполеон при Бородино през 1812 г. Михаил Кутузов е потомък на род, чието име идва от „кутуз“ – „сприхав, луд“. Хората в рода Суворови на Александър Суворов са дворяни от Бежецк и Кушин, а името им идва от „сувор“ – „конник“. Фамилията на талантливия адмирал Фьодор Ушаков идва от „ушак“ – „дребен, нисък човек“. Името на главнокомандващия болшевишката армия маршал Тухачевски идва от „тухачи“ – „знаменосец“.

  Във връзка с Тухачевски е добре да изтъкнем любопитния факт, че редица от твор ците на болшевишката революция от 1917 г. и дейци на СССР също са с български произход. Такива са родовете Бухарини, Жданови, Елцини и др. Родът Жданови идва от думата „виждан“ – „религиозен фанатик“ и се заселили в Русия по времето на Димитър Донски. Родът Бачурини, трансформиран по-късно в Мичурини, произлиза от „бай чура“ – „богат богатир“. Тук трябва да припомним, че руската дума „богатир“ произхожда от българската „багатур“. Името на Борис Елцин идва от българското „елч“ – „глашатай“ и Елцини стават дворяни през XVI в. Предците на Никита Хрушчов се преселили в Тулския уезд и също имали свой фамилен герб. Сериозни са и твърденията, че самият Ленин притежавал четвърт волжско-българска кръв. Според изследователите едната му баба била с калмикски произход, а баща му Иля Улянов (от „улан“ – „юнак, левент“) бил потомък на покръстени българи от Симбирки и дори предпочитал да бъде наричан българин, понеже това повдигало обществения му авторитет. Също и легендарният болшевишки командир Василий Чапаев произхожда от чувашкия гр. Чебоксари, близо до Казан.

 83. 84 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Българите са били един от водещите народи през цялото Средновековие. Те били способни да организират държави, при това – могъщи и влиятелни, т.е. – водещи. Това се доказва и от множеството български родове в Русия, които укрепват руската администрация и армия, дават на руската и световната наука и култура едни от най-забележителните им представители.

  Всичко написано дотук за пореден път потвърждава, че българите, независимо дали са били от Дунавска или Волжко-Камска България, са били силно организиран, държавотворчески народ, надарен с изключително висок дух, любознателност, култура и творчески заряд – все качества, които въпреки всички перипетии, сполетели ни през вековете, мисля, че притежаваме и днес."

  Вярно, че имаме кармична обремененост на всички нива да сме един срещу друг, да кълнем, т.е. да пращаме лоша енергия и да предизвикваме още по-голяма кармична вреда на настоящите си и бъдещите си родственици. Това няма как да се променеи за ден-два, след като е било хилядолетия... Вижте СлОвенските народи колко са многобройни, всички са траки и прабългари, болг-ари /божи народ/, и почти с всички сме били през годините на нож! И това в никакъв случай не е било и няма да бъде в наша полза...

 84. 85 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Литература:

  1. Альфред Халиков, „500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения“ – електронен вариант

  2. Борис Цветанов, „Българският произход на част от руския елит“ – в. „Десант“, 30.11.2011г., електронно издание

  3. Татяна Яруллина Ал-Булгари „Волжските българи и Европа“, с. 2008

 85. 86 Профил на Даниела Динова
  Даниела Динова
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#74] от "vxa15365434": През 483 не е имало никакви българи на Балканския полуостров и особенно в Скопие. така че да твърдиш, че Юстиниан е с български корени - това само Божидар Димитров го може, но то е опит за раздухване на шовинизъм.
  --- Ама нещичко сте пропуснали. Местно тракийско население тук е имало още преди 10000 години. Били са племена - траки/Тракия, мизи/Мизия, македонци/Македония, миди/източна Македония и мн.други... - https://bg.wikipedia.org/wiki/Траки -
  Траки, от Уикипедия, свободната енциклопедия. - "Траките (на старогръцки: Θρᾷκες, на латински: Thraci) са етно-културна общност от индоевропейски племена, населявали в периода от средата на II хил. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. областта от Балканския полуостров между северноегейското крайбрежие (вкл. островите Тасос, Самотраки, Лемнос и Имброс) до Карпатите, от Черноморското крайбрежие до р. Морава, и земите в Северозападна Мала Азия (съвременните територии на България, Румъния, Молдавия, Беломорска Тракия в Гърция, включително и Анатолия в Турция, Поморавието и част от Македония)... Фол копира доказаната още от историка проф. Петър Детев хипотеза, че местната етно-културна общност се е оформяла от края на седмото хилядолетие преди Христа, когато са налични данни за най-старата европейска култура, създавана от палеобалканското население. Траките са просто по-младите му поколения... Траките живеят на отделни племена, всяко от които се стреми да запази своята самостоятелност и да образува отделна държава. Първото голямо тракийско държавно обединение е Одриското царство, създадено в началото на 5 век пр.н.е. от Терес I... Дори македоните били определяни като тракийско племе. Провинция Тракия е анексирана към римската империя през 46 г... --- ...Съвременните теории допускат, че тракийската общност се е формирала през бронзовата епоха в резултат на смесването на номадски преселници от север и завареното предтракийско население... Археологическите данни безапелационно доказват, че в Анатолия и Тракия се е установило небивало средоточие на могилна култура още от края осмото хилядолетие пр. Хр. (устието на река Марица) С ненаучни средства и при отсъствието на аргументация се отхвърлят забележителните резултати на модерните геологични изследвания, които доказаха, че проливите – Дарданели и Босфора, са се появили чрез катаклизъм, превърнал тогавашното сладководно езеро в днешното Черно и Азовско морета... През 1912 г. край село Езерово (област Пловдив) е намерен златен пръстен с надпис с гръцки букви на тракийски език." --- На други места четох, че гърците са ни откраднали азбуката. По тая причина цар Борис поръчва на СлОвенските братя създаването на глаголицата. Но впоследствие той не я използва, а възлага на Климент Охридски и неговите ученици създаването на кирилицата. Защо? Защото гърците започват да твърдят, че това/тракийската, е тяхната азбука. А писмеността запазва една нация от колонизиране и претопяване от друга...
  Бунтът на боилите е бунт на български боили срещу княз Борис I заради това, че налага християнската религия в България. Съществуват различни датировки за бунта (както и за самото покръстване): според някои историци той е през 865, а според други - 866 г. ...

  През V в. Херодот пише [9]:

  „ Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват. Тъй като това обаче е невъзможно и със сигурност никога няма да бъде постигнато от тях, те са слаби. Във всяка отделна племенна област те носят отделно име, но нравите и обичаите им са едни и същи. Изключение от това правило правят само гетите, травсите и племената, които живеят на север от крестоните. “
  Ливий (59 пр.н.е. – 17 г.) пише, че по време на Третата македонска война (171 – 168 пр.н.е.) „първоначално траките, подобно на диви зверове, държани дълго в клетка, нададоха такъв рев от десния римски фланг, че в италийската конница – хора смели по характер и с дълъг военен опит – настъпи смут.“

  Тракийски племена

  Покръстването

  В рамките на няколко месеца византийски свещеници, охранявани от военни отряди, покръстили насила целия български народ. Но ръководен от прабългарската аристокрация, българският народ въстанал. Обаче неизвестно как само с кръст в ръка цар Борис I укротил бунтовниците и ги пуснал да си ходят по къщите. Но само простият народ заслужил тази милост, прабългарските аристократи били избити заедно с родовете им. Така България се лишила от държавно-творческия и държавно-отговорен елемент, от първостроителите на българската държава. Старата българска аристокрация, изклана до девето коляно, била заменена със служебна аристокрация от славянски произход, на която липсвали организационните качества и онова високо чувство за отговорност пред народ и държава, която имала прабългарската родова аристокрация. Оттук нататък България тръгнала на погибел и последиците от този акт се чувствали до ден днешен... Проф. Георги Атанасов предположи неотдавна, че всички канове от династията Дуло (632–759 г.) са били християни, но не са предприели усилия да покръстят целия български народ, а са оставили въпросите за вярата всеки поданик на държавата да решава сам за себе си, както намери за добре... Половин Византия говори в тази епоха на славянски език, особено в европейската й част, заселена, както видяхме, до Пелопонес, включително със славяни...

  "Книга 3 от Тракийското Писмо Декодирано, доказва по безспорен и неопровержим начин, че:

  1. Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125 и др. от „Египетската Книга на Мъртвите”, предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет.

  2. Династиите Хиксос, управлявали Египет за повече от 1600 години (между 3100 г. пр.н.ера и 1500 г. пр.н.ера), се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ.

  3. Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на „Книгата на Мъртвите”, записан на Бохарския тракийски диалект.

  4. Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст-извадка от глава 58 на „Книгата на Мъртвите”, записана също на Бохарския тракийски диалект.

  5. Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки. Те също имат своите аналози в „Книгата на Мъртвите” (глава 77)"
  Днес за съжаление няма оцелели нито готски, нито тракийски богослужебни книги, но тогава сигурно все още оцелели в бурите на варварските нашествия екземпляри е имало по църкви и манастири. Кирил и Методий сами намерили в Херсон едно евангелие, написано с „рошки букви“. Специалисти смятат, че братята са открили именно евангелие, написано на готски език.

 86. 87 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2312 Любопитно

  Но през 1915 въпреки че Фердинанд и Радославов (почит към тях!) на колене молеха Русия, Франция и Англия за малко справедливост срещу това България да се присъедини към Антантата това им бе отказано! И така ще бъде винаги!
  —цитат от коментар 75 на vxa15365434


  И като се присъединихме към Централните сили на какво са разчитали, че Германия и Австроунгария които не са си мръднали пръста за нас по време на робството ще се бият за Обединението на България!??? Да бяха изчакали поне докато се види кой ще е победителят вместо да ни вкарват в месомелачката на ПСВ да се бием на два фронта!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 87. 88 Профил на Джузепе Мацини
  Джузепе Мацини
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#86] от "Даниела Динова":

  И коптите ли откраднаха азбуката от траките?! Защото гръцките букви дали са елински или коптски е спорно.
  А, че траките били българи, тръгва след създаването на Мегали идеята, сещайте се в чий интерес.

 88. 89 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2165 Весело

  До коментар [#84] от "Даниела Динова":

  " болг-ари /божи народ/, и почти с всички сме били през годините на нож! "

  Направо си излязохме евреи.

 89. 90 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2165 Весело

  До коментар [#86] от "Даниела Динова":

  "През V в. Херодот пише [9]:

  „ Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват"

  Четете с разбиране този преписвач на египетски папируси - "най-многобройни в света" означава, че Херодот нищо не знае за тях и не разбира как са "оставили отпечатък върху света". По-нататък потвърждава незнанието си - не знае какво е общото между тях, не знае структурата на управление (колко са и кои са владетелите, но знае за "най-продажните" - готските наемници). Подозира, че говорят на "един език", но не посочва писменост. А хипотезата му за могъществото им е или призив към елените "Кога ще ги настигнем богатите американци, опс траки", или това са му впечатления от стоките, които са доставяли в Египет и Атина. А може да е заради прост алкохолизъм (Деонисий си е тракийски виночерпец).
  За съжаление, оскъдните археологични артефакти и исторически данни, не говорят добре за траките. Били са повече продажни (на Персия, на Македония и на края на Рим) отколкото могъщи. Единствените, които са отстоявали на великите империи (Персия, Македония, Рим, Византия, Османска, Австро-унгарска, че дори и Руска) са били волните скити (сармати, казаци). Но за "волната си свобода" в богатите степи са платили скъпо …. с технологично изоставане.
  Освен това "могъщество" има различен контекст в историческите времена. В епохата на шести (Омир) -четвърти век преди Христа, в повечето случаи под могъщество са разбирали "безразсъден воин, търсещ смъртта в битка" и завършен образ на това разбиране дава Спарта, която изчезва от Историята главно поради това основно разбиране за могъщество.

 90. 91 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2165 Неутрално

  До коментар [#86] от "Даниела Динова":

  "Старата българска аристокрация, изклана до девето коляно, била заменена със служебна аристокрация от славянски произход, на която липсвали организационните качества и онова високо чувство за отговорност пред народ и държава, която имала прабългарската родова аристокрация. Оттук нататък България тръгнала на погибел и последиците от този акт се чувствали до ден днешен...
  Половин Византия говори в тази епоха на славянски език, особено в европейската й част, заселена, както видяхме, до Пелопонес, включително със славяни..."

  От къде ги съчинявате тия глупости!? Как след "клането до девето коляно" Първата българска държава достига до най-големия си разцвет (военен, устройствен, книжовен) и два пъти до портите на Константинопол?
  Цялата Източна Римска империя/ Византия пише на старогръцки в тази епоха, 629-1456 г., и се говорят различни езици, включително "тракийски" (готски) не само до Пелопонес, но и на Апенините.
  Някой май няма връзка между двата ганглия над раменете?

  Апропо, Пеирагастус (на лат. Peiragastus), тоз предводител на "славянско" (склавинско/робско) племе през 594 г. дали е кръщаван от бог Перун или е бил почитател на Деонисий? Да не говоря за кхан Баян, тоз аварски хан от това време, дето бил съюзник със "славяните"! На какъв език са си общували авари, славяни, гепиди (друг съюзник, ама "продаден" от аварите в полза на Византия)? Славянски, тракийски, ромейски (койне), латински, строгръцки, хунски, прабългарски?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK