Прекрасно, но що е отечество

Националистическо шествие в София

© Георги Кожухаров

Националистическо шествие в СофияТекстът на проф. Кьосев е встъплението към откриващия се утре във Велико Търново форум "Култура, ценности, съвременен патриотизъм и национализъм" на движението "Реформи в културата". "Дневник" публикува предоставения от автора текст със съкращения.


...Събитията в последните 20 години показаха, че слуховете за смъртта на нацията са твърде прибързани. Глобализационни процеси разбира се има, но има и съпротива срещу тях. Затова е и твърде рано да са говори за отпадане на националната идентичност като културна форма на модерното съзнание. Пред очите на неолиберални идеолози, лесни мултикултуралисти и глобализационни оптимисти вълната от националпопулизъм и радикален традиционализъм (включително радикална религиозност) заля почти целия свят. Вероятно новите национализми в дълбоката си същност са дискурс, новото несъгласие и протест срещу глобализацията, но те говорят на стар, традиционно-патриотичен език. Намират своята легитимация в това, че много мълчаливи мнозинства в различни точки по света се чувстват онеправдани от непризнаващия граници и подриващ национални институции и законодателства над-национален корпоративен капитализъм. Изчезват работни места, синдикални привилегии и доходи, губи се усещане за участие в политическите процеси и взимането на решения. Справедливо или не, като застрашени се преживяват не толкова правата на труда, а "изконните ценности" и значими културни символи, понякога – самото усещане за принадлежност и идентичност.


На езика на традиционния патриотизъм мълчаливи маси изразяват своето морално възмущение както към собствените си корумпирани държавни елити, "предали Родината", така и към международния короративен капитал, лишен от местни ангажименти и отговорности. Не без значение е и една друга несправедливост: смята се, че причината за огромната финансова криза от 2008 г. са тъкмо глобалните хибридни играчи и финансови спекуланти, докато загубите са поети отново от "уседналите" национални мнозинства. В допълнение те се се изживяват като онеправдани и от глобалните, публично агресивни политики на културни права, идентичност и признание към етнически, религиозни и сексуални малцинства.
Този нов национализъм е наистина популистки – в смисъл на това, че е базиран едновременно на митологична, ирационална омраза към елитите и на наивния копнеж за връщане към стари национални културни форми, извадени от нафталина на миналото, без спомен за огромните катастрофи, които са причинили. От което обаче не следва, че протестът, който този националпопулизъм носи, е несправедлив.


Неговата вълна обаче все повече бива яхвана от нови патриотични, десни и крайно десни партии (често пъти манипулативни и демагогски), които с удоволствие възпроизвеждат без последствие езика на омраза към елитите. За кратко те успяха в значителна степен да маргинализират традиционния представител на социалния протест и борбите за справедливост - европейската левица, представяйки се за естествени изразители на народните протестни настроения и "автентичните", "изконни ценности". Тази реторика на практика доведе до монополизиране на патриотизма и усещане за принадлежност, от крайно десните, които едновременно подпъхват в тези масови чувства и идентификационни модели расистки, ксенофобски, антилиберални, антиглобализационни и културно-консервативни послания.


Пред очите ни такива нови политически сили,
издигнати на популистката вълна,
влизат в националните парламенти


придобиват медии, министерства и институции и стават важен фактор не само в публичния дискурс и борбата за електорат, но и в институционалните политики, във вземането решения и в управлението на национални ресурси; все по-често те се опитват да определят в каква посока трябва да върви образованието и "истинската" национална култура.


В България вълната на неофициалния протестен национализъм беше яхната първоначално от цял рой малки смехотворни партии, които техните противници не взимаха сериозно. При всичките си противоречия и скандали, обаче, те все пак успяха да формират коалиция, която, макар и нестабилна, в момента участва правителството и му осигурява парламентарно мнозинство.


Кръстиха се "патриоти", с което на практика монополизираха не само това име, но и проблема за принадлежността – а техните медии, реторики и говорители все повече утвърждават като единствен вариант на националната принадлежност собствените си расистки и ксенофобски митологии.


Историческият разказ, който разпространяват,
е крайно елементарен,
изпълнени със старомодни героизации и авто-виктимизации


напълно имунизирани към историческа, изворова и фактологическа критика: дискурсът им е всъщност част от пост-истинната медийна среда, в която живеем.


Но напоследък той става все по-силен и в борбата за електорат и принуждава дори големите официални партии – ГЕРБ и особено БСП, към консервативен националистически завой. Специално за БСП направо може да се говори за популистки завой, угвърждаващ възможно най-плоския и митологичен националистически разказ. Но не само публичната среда и партиите, а и институциите са вече засегнати - този популистки мито-национализъм, който не се интересува от фактите, става все по-консенсуален, започва да се меси в образованието, в културните дискусии, в публичния език, превръща се в медийна и дори морална норма, започва да задава граница на позволеното и непозволеното говорене, ругае противниците си, дори прави опит да се превърне в цензура.


Новата публична среда дава основания на най-крайните и ирационални "защитници на българщината" да застанат в налудничави героически пози на "верни синове" и защитници на изконни ценности, да поемат нещата в своите частни ръце и дори да прибягнат към саморазправи: те вече започнаха да отправят ясни заплахи към всички инакомислещи,
наричани със заклеймяващи имена – толерасти, либерали, джендъри,
отродители и "национални предатели".


Няма да сбъркаме, ако определим това
като прото-фашистка ситуация


Ситуацията изглежда нелесна - патриотичните чувства биват изразявани от една опасна, крайно дясна реторика, която от една страна е школско-елементарна и наивна, от друга – мощно митогенна и имунизирана спрямо критика. Усещането за принадлежност на милиони българи се оказва лишено от интелигентен защитник. То вече не разполага със собствен исторически, културно и политически достоверен език, който да конкурира популистките пост-истини.


Забравено е дори това, че


по своя исторически произход
модерният български национализъм
е бил винаги либерален и про-европейски


а ръководната му утопия му е тази на Левски – да създаде държава, в която няма потисничество, която дава еднакви права на своите различни граждани.


Мисля, че е наложително да поговорим по тези проблеми, да предложим решения, ако сме в състояние – те ни чукат на вратата. Предлагам дълъг списък с въпроси - главно за ориентация и създаване на обща координатна система...


Теоретични въпроси


• Какво е отношението между свое, родно и национално, как се променят те исторически? Какви видове чувство за принадлежност и какви разнородни идентичности съществуват във съвременния свят и как се съотнасят към националната принадлежност?


• Какви са трудностите пред идеала за "гражданска нация", принципни ли са или практически, възможно ли е да бъдат преодолени, с какви политики? Как е възможно "националната идентичност" да включва и граждани, които не са от същия етнически произход или имат различна култура?


• Възможна ли е "хладна" спокойна и рационална национална идентичност, която не включва дълбоки емоционални пластове? А желана ли е?


• Може ли да се излезе от травматичната логика на признанието (малката нация, която иска да бъде забелязана на световната сцена и да докаже "че и ний сме дали нещо на света"). Желано ли е това?


• Какво е националното - автентично лично/колективно чувство за традиция и историческо траене или наличен "символен ресурс", с който се оперира политически и ситуационно? Ако е второто - какъв тип ресурс трябва да бъде днешният патриотизъм – индивидуален, граждански, партиен, държавен, образователен, всичко това едновременно?


• Често разграничават "патриотизъм" от "национализъм" с твърдението, че едното е любов към родното, а другото е омраза към чуждото, ксенофобия – съгласни ли сте с това?


• Какво означава "национална принадлежност" в началото на XXI век, времето на дигитални медии и глобални потоци от стоки, финанси, хора, образи и информация, на огромни миграционни движения, флуидни и хибридни идентичности? Как да се отнасяме към глобалната медийна комодификация на плоските, екзотични образи на националното, които и национал-популизмът употребява?


• Как да се противостои на упадъка на знанието за нацията, историята и националната култура и възхода на националистическите митологии?


Практически и политически въпроси


• Възможен ли е български патриотизъм днес, който не повтаря грешките на миналите национализми?


• Има ли примери и модели в днешна Европа и в съвременния свят, които могат да ни помогнат в това отношение, както и при изграждане на съвременно чувство за принадлежност?


• Възможно ли е патриотизмът да се разшири и да включва "патриотизъм към общото отечество Европа"? Желателно ли е това?


• Еднакъв ли е патриотизмът на уседналите, живеещите в България, и на различните видове емигранти; какви са националните чувства, на онези, които са извън територията, има ли публичен дискурс, който ефикасно да ги изразява?


• Възможно ли и редно ли е протестната, гражданска и неофициална енергия в съвременния граждански патриотизъм (от типа "Обичам родината, мразя държавата") да бъде използвана политически, но не манипулативно?


• Възможно ли е патриотизмът да бъде "демонополизиран", така че да не се схваща като задължително принадлежащ на крайно десните, ксенофобите, защитниците на "българщината"?


Проблемът за националпопулизма


• Защо възниква, срещу какво и за какво се бори съвременният националпопулизъм? Каква е неговата местна българска специфика?


• Кои са агентите и каналите, какви са реториките на националпопулизма?


• Как националпопулизмът се отнася към пост-истината и живота в митове в информационни балони?


• Как националпопулизмът се свързва с върналия се на мода дискурс на геополитиката?


Най-важни и спешни въпроси:


• Как е възможно да се пробие все по-монополната реторика на националпопулизма, която все повече се масовизира?


• Възможно ли е днес да бъде бъде създаден толерантен и гъвкав патриотизъм, който създава друго "отворено" усещане за солидарност и принадлежност и не произвежда непрекъснати противопоставяния с чуждото?


• Как да ориентираме нашето съвременно чувство за принадлежност към бъдещето, а не към миналото? Към вписване в Европа и света, а не към изолация и противопоставяния?


• Какъв трябва да бъде публичният език, на който това трябва да бъде изразено? Коя би била неговата централна метафора? Какъв патриотичен разказ би предложил той, различен от банализираните исторически травми и екстази, героизми и виктимизации на национал-популизма?


• Ще бъде ли въпросният нов език на патриотизма "конкурентно способен", т.е. реторически ефикасен сред агресивната и фрагментаризирана среда на брутални хули към публични личности и говорители на толерантността, сред "въздуха" от агресивен националпопулизъм и пост-истина?


И в по-далечна перспектива:


• Какъв тип нормотворчество би произтекло от едно ново схващане на патриотизма и принадлежността? Какви трябва да бъдат законодателни инициативи, както и произтичащите културни, образователни и институционални политики?


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (120)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1983 Неутрално

  Както се пее в една руска песничка—С чего начинается Родина?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1628 Неутрално

  Прекрасен текст!!!!
  Колко жалко, че семейството, училището, университетите и институциите напуснаха полето на Разума и оставиха познаването и любовта към Отечеството на крещящите и мразещите!!!
  Имаме необходимост от просветено и разумно Родолюбие, повече от всякога!!!!!!

 3. 3 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5028 Неутрално

  Интересни въпроси, но липсва още един важен. Как и кой пренави пружината за да се появи вълната популистки национал-патриотизъм? Къде сбърка?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3427 Неутрално

  До коментар [#1] от "DDR":

  Закъсняла и вече ненужна статия.....

  Bukalemun
 5. 5 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3537 Неутрално
  ... Как и кой пренави пружината за да се появи вълната популистки национал-патриотизъм?
  —цитат от коментар 3 на penetrating


  Може би числото 7.5 милиарда е отговорът тук.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 6. 6 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1821 Неутрално

  Авторът предлага конспект, по който патриотите да дадат становище.
  Все пак не може да се заявяваш за партиот, ако нямаш отговори на тези теми.

  подпис
 7. 7 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Любопитно

  Според пазарната икономка , отечеството е там, където дават мангизи, нали ?

  [email protected]
 8. 8 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Любопитно

  „Аз съм българче – свободно
  във чужбина днес живея.
  Всичко българско и родно
  плюя, харча и пилея...“

  [email protected]
 9. 9 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  "При всичките си противоречия и скандали, обаче, те все пак успяха да формират коалиция, която, макар и нестабилна, в момента участва правителството и му осигурява парламентарно мнозинство.
  Кръстиха се "патриоти", с което на практика монополизираха не само това име..."

  Платформа за дебати от ВМРО:

  "1. ПРОСВЕТЕН ПАТРИОТИЗЪМ

  Изповядваме идеите на просветения патриотизъм. Това е обединителна и човеколюбива идея. Възрожденският, европейски, патриотизъм е бъдещето на България.
  ...
  3. ХРИСТИЯНСКА, СОЛИДАРНА, РАЗУМНА ЕВРОПА

  Европа е носител на християнските ценности. Те са в основата на нашата цивилизация, с която трябва да се гордеем. Цивилизация на разума, християнската солидарност и религиозната търпимост, където няма място за социални утопии, религиозен фундаментализъм и каквито и да било политически крайности."

  Из "Друга Европа е възможна! Ние предлагаме конкретни ценности, около които да протече дебатът за евровота"

 10. 10 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3537 Неутрално

  Ubi bene ibi patria!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 11. 11 Профил на block
  block
  Рейтинг: 749 Неутрално

  много добър текст на кьосев.

 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Кьосев, съзнателни или не, пакетира патриотари и патриоти. Което не е достойно за претендент да бъде авторитет.

  За кои патриоти иде реч?
  За Костя Копейкин и "Възраждане" ли?
  Или за атакистите на Волен?
  Или за "патриотите" на Васил Василев?
  "БСП ще си сътрудничи с 15 патриотични организации за "защита на националния интерес"" - https://m.dnevnik.bg/bulgaria/2016/06/23/2782904_bsp_shte_si_sutrudnichi_s_15_patriotichni_organizacii/
  "Кандидатът на БСП за президент Румен Радев проведе първата си публична среща. В столичното читалище "Младост" пред представители на патриотични организации бившият командващ Военновъздушните сили каза, че в държавата липсва разделение на властите и достойна външна политика. " - https://www.bnr.bg/kardzhali/post/100730495/kandidatat-na-bsp-za-prezident-zapochna-predizbornata-si-kampania
  https://bgr.news-front.info/wp-content/uploads/2017/02/19309011-1024x682.jpg
  https://www.faktor.bg/media/article_gallery/uploads/Images_3/B/bsp_korni.jpg

 13. 13 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 654 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Да, ама кой да го финансира? И къде е границата между "просветено и разумно Родолюбие" и псевдопатриотично фашизоидно крещене?

  П.П Да, Сидеров е пример за последното, но има ли поне един политик който да отговаря на първото?

  Eddie lives... somewhere in time!
 14. 14 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1850 Неутрално

  Еврика! Данито Смислов вчера говореше за параноята и налудните слухове, а днес имаме почти физическо превъплъщение на този феномен. Толкова ли е трудно за един професор да разбере, че сега махалото се връща точно толкова в обратната посока, колкото улево го изтласкаха глобалните либерастки елити. Някаква бегла мисъл колко го прекалихте, а Кьосев? Ако не, още нищо не сте видели/

 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  За глобализацията, аналитично от Огнян Минчев:
  "Глобализацията няма да бъде върната назад, въпросът е кой и как ще я управлява
  ...
  Западът може да практикува два основни типа стратегия:

  Първо - взривно смесване на религии, ценности и култури, цената на което - терор, войни и обществен хаос - ще платят народите, докато техните елити ще наблюдават случващото се зад удобни заграждения и гаранции за сигурност.

  Второ - комплексна стратегия за глобално образование, респект към идентичността, постепенно включване на стотици милиони в цивилизационно общуване, което постепенно да изгради инфраструктура на относително безконфликтна демографска глобализация. За това са необходими много пари, много усилия и функционираща глобална международна система. Днешните глобални корпоративни елити не са готови да финансират това дългосрочно усилие. Затова тръгват на шокова демографска глобализация. Резултатите вече са видими с просто око. ..."

  https://www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/-globalizatsiyata-nyama-da-bade-varnata-nazad-vaprosat-e-koy-i-kak-shte-ya-upravlyava-78518

 16. 16 Профил на white rabbit
  white rabbit
  Рейтинг: 269 Неутрално

  „Аз съм българче – свободновъв чужбина днес живея.Всичко българско и родноплюя, харча и пилея...“
  —цитат от коментар 8 на karabastun


  По скоро това се отнася за българите които си живеят в родината. Не съм чул тези които живеят на вън да я "плюят" . А и това да се удряш в гърдите и да крещиш постоянно, че си патриот, не значи, че си.

 17. 17 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  "Усещането за принадлежност на милиони българи се оказва лишено от интелигентен защитник. То вече не разполага със собствен исторически, културно и политически достоверен език, който да конкурира популистките пост-истини. Забравено е дори това, че по своя исторически произход модерният български национализъм е бил винаги либерален и про-европейски а ръководната му утопия му е тази на Левски – да създаде държава, в която няма потисничество, която дава еднакви права на своите различни граждани."

  Е, най-после малко разум и самокритичност от български интелектуалец, защото 51% от вината за механджийското патриотарство и путлерофилство си е тяхно.

 18. 18 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3234 Неутрално

  Честита баба Марта. Най Българският месец. Месец който само ние Българите наричаме с женско име. Месец през който само ние Българите носим Мартеници

 19. 19 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1628 Неутрално

  До коментар [#13] от "tigervi":

  Дума да няма, че ще стане без финансиране, но същественият проблем не е точно във финикийските знаци.
  Според мен същественият ни проблем, като нация е, че на практика доброволно се отказахме от националните си ЧЕСТ, ГОРДОСТ И ДОСТОЙНСТВО!!!
  Позволихме да ни направят на парцал и нямаме грам самочувствие.
  Маргинални групи, като крещящите и бръснатите глави незнайно защо минават за "патриоти" и така компрометираха и отровиха думата!
  Родолюбието трябва да се култивира ВСЕКИ ДЕН в семейството, в училище, в университета и през всички държавни институции...друг път няма!

 20. 20 Профил на Ivan Vassilev
  Ivan Vassilev
  Рейтинг: 227 Неутрално

  Това не беше ли от Гео Милев?
  "...Отечеството е в опасност
  Прекрасно, но що е Отечество?..."

 21. 21 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 641 Весело

  До коментар [#17] от "spiegel":

  Така-аа, а "интелигентният защитник" е Кьосев? Ха-ха-ха-ха! Данайски дарове.

 22. 22 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 641 Весело

  До коментар [#17] от "spiegel":

  Така-аа, а "интелигентният защитник" е Кьосев? Ха-ха-ха-ха! Данайски дарове.

 23. 23 Профил на dlh48570945
  dlh48570945
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Ей лоши тия националисти, не обичат лапачи на грантове, даже за джендъра спряхме да правим реклами, че и там се сърдят

 24. 24 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Весело

  ... губи се усещане за участие в политическите процеси и взимането на решения...

  Мдам.
  Като усещането за корупция ...

  Пусти новоговор!

 25. 25 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 654 Неутрално

  ... същественият проблем не е точно във финикийските знаци.....
  —цитат от коментар 19 на selqnin


  Имаш в този момент когато започвам да пиша поста 6 минуса и само един плюс (моя), защо ли? Защото твоето мнение е опасно за всички платени тролове, и русофили, и русофоби. Такива призиви предизвикват силна негативна реакция на пишещите за пари. Та финикийските знаци са необходими, човек не се ражда патриот и родолюбец, а се възпитава.

  Eddie lives... somewhere in time!
 26. 26 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 621 Весело

  преди години се появи един сериал - положителен, прогресивен, оптимистичен - Новото нормално
  https://www.youtube.com/watch?v=pgS_7ZSHqE4

  май не излезе много успешен, но това е подробност - когато "нормалното" излезе от коловозите, всички участват в конструирането на ... "новото нормално"
  мисля си, че "новото нормално" днес е популистко, националистическо и традиционно, демек връщаме се към "старото нормално", сега едни дето са заложили на предното "ново" леко са изненадани, че новото им, вече е старо, но това са рисковете на историята... комунистите вярваха, че колелото на историята се върти за тяхната победа, и бъдещето е тяхно, а то взе че ги изпрати в миналото...

  това е разговор на двама умни евреи /единия виден кабалист/, може да е разговор и на кои да е двама интелектуалци от "новото нормално", разбира се това е преди 10 години, тогава още нашите интелектуалци вярваха че "новото нормално" е "вечното нормално", но решението е едно - да се дадат "едни пари" да се пропагандира "факта" на "глобализма"...
  https://www.youtube.com/watch?v=QqlAyGW7cRc

  резултата, уви , ще бъде същия като на "пролетарския интернационализъм", но не пречи да своят едни пари, които без съмнение ще им се дадат за да "спасяват"

  П.П. между другото кьосев е глупак

  Je suis дани кирилов
 27. 27 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Весело

  ... смята се, че причината за огромната финансова криза от 2008 г. са тъкмо глобалните хибридни играчи и финансови спекуланти, докато загубите са поети отново от "уседналите" национални мнозинства ...

  Айййй, ма то разкош, та разкош!
  "Смята се", ръйшли!

  Като че ли банковите дупки не бяха запълнени от мат'ряла, а статистиката на последвалото рязко разтваряне на ножицата на богатството между същите тези, в чиито каси "се появи" :) въпросната и масовото мат'рял, който плати за нея, е безпощадно ясна и красноречива.

 28. 28 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 484 Любопитно

  Честита баба Марта. Най Българският месец. Месец който само ние Българите наричаме с женско име. Месец през който само ние Българите носим Мартеници
  —цитат от коментар 18 на сидер

  "Днес, на първи март, и в съседна Румъния ще си разменят мартеници. Това, оказва се, не е само българска, а балканска традиция, с която народите посрещат пролетта.
  https://www.bnt.bg/bg/a/rchno-izraboteni-martenitsi-v-selo-zabrdo

 29. 29 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#1] от "DDR":Закъсняла и вече ненужна статия.....
  —цитат от коментар 4 на eti mehter


  + Голата истина!
  Когато трябваше да има мисъл, имаше емоция - резултаттите са налице.
  Професора явно никога не е чувал за природния принцип на махалото, както и за връзката между количество и качество!
  Язък му за титлата!

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 30. 30 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Неутрално

  А сега сериозно ...

  ... На езика на традиционния патриотизъм мълчаливи маси изразяват своето морално възмущение както към собствените си корумпирани държавни елити, "предали Родината", така и към международния короративен капитал, лишен от местни ангажименти и отговорности.

  Този нов национализъм е наистина популистки – в смисъл на това, че е базиран едновременно на митологична, ирационална омраза към елитите и на наивния копнеж за връщане към стари национални културни форми, извадени от нафталина на миналото, без спомен за огромните катастрофи, които са причинили. От което обаче не следва, че протестът, който този националпопулизъм носи, е несправедлив ...

  Та Кьосев сам констатира корумпираността на държавните елити и отхвърлянето от наднационалния капитал на ангажименти и отговорности.
  "Местни" ангажименти и отговорности го пропускам, защото са "местни" не само тук и там, а повсеместно. Та наднационалният капитал глобално отказва "своята част" ангажираност към социума. И неизбежно, за да реализира това, се стреми да "реформира" самият социум в удобен за него вид.
  И как?
  Ами като корумпира и/или превръща националните елити в компрадориат.

  Та къде Кьосев видя в съпротивата на мат'ряла срещу този процес "ирационалност" и "митологичност" на омразата? Реакцията е напълно рационална и обоснована! Колкото да се мазни, че "протестът не бил несправедлив" ...

  И накрая ...
  Кьосев, процесът и протестът не само не са несправедливи. Те са обективни!
  И когато елитите бяха формирани "ин витро" в Източна Европа, когато бяха смачкани, беше им запушена устата, бяха отвратени интелектуалците и бяха подменени с компрадорски и социопатски ентелехенти в публичното пространство - неминуемо е мат'рялът "да се сети" за интелетуалния си и политически елит от миналото.
  И вие и тези като вас неминуемо губите! Колкото и да го плашите мат'ряла с "огромните катастрофи", които уж бил забравил.
  Забравил! Дръжки! Помни!
  Но помни всичко! И точно тук вие увисвате!

 31. 31 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3598 Неутрално

  След, като родолюбието и патриотизма бяха обявени за нещо ретроградно, остаряло. След, като нормално мислещите за родина, народ, национална история, гордеещите се с нея, бяха очернени, демонизирани, прокълнати от глобалната либерална върхушка и слугите ѝ, хората започнаха да проглеждат и реагират. А това означава рухването на сегашното статукво и новите либерал болшевики на световната олигархия са в паника.

 32. 32 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 257 Неутрално

  ,,Историческият разказ, който разпространяват, е крайно елементарен, изпълнени със старомодни героизации и авто-виктимизации, напълно имунизирани към историческа, изворова и фактологическа критика: дискурсът им е всъщност част от пост-истинната медийна среда, в която живеем."

  Тоест днес умело се използва обжалване към емоция чрез измислени разкази и истории вкоренени в човешкото съзнание още през първите 12 години от идеологическото образование на българина. Въпреки, че българите отдавна водят индустриален живот, живеят в панелни блокове, внасят плодове и зеленчуци от всички съседки, правят бизнес с чужди компании, вече са свързани с интернет и консумират култура и стоки от целият свят, идилията на селския живот, бит и култура все още държи влага. Само един що годе мъжествен типаж да се появи по телевизията и да посочи с пръст - ромите, гейвоете, бежанците всички се втурват срещу не "виновниците" ами лесните жертви. Все едно депутатите не са тези, които носят Народната отговорност. Обаче да ги накараме да понесат отговорност е по-трудно отколкото да преследваме либерални духове по улицата. ,,Няма да сбъркаме, ако определим това като прото-фашистка ситуация".

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 33. 33 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  Причините за ориентацията и действията на индивида вървят от личното към общественото, не обратно.

  1. На първо място са индивида, най близкото му обкръжние - в т.ч. семейството, децата, родителите.

  2. После приятелите, социалната среда в която се движи, евентуално други роднини.

  3. Класова, културна и идейна принадлежност - да се чувства част от прослойка, без да се познава лично с всички нейни членове, поради сходствата на индивида с хората от тази прослойка, техния бекграунд и евентуално общите им интереси, манталитет и нагласи.

  4. Чак накрая идва ред на някаква национална идентичност, чувство за принадлежност към една голяма общност, където общия знаменател е най слаб, т.е. има най малко общи характеристики, които да пораждат чувство за общност.
  Може всички да говорим български, но този който нарича хората "материал", дали се идентифицира като част от същия материал?

  През последните години сме свидетели на това, как чувството за национална принадлежност, т.е. чувство за общност с най слаб приоритет сред изброените по горе, се използва от общности обединени от по силните връзки, стоящи по високо в йерархията на факторите, формиращи принадлежност. Точно това е популизма. Лицемерие тип "другари, дайте да дадем" продиктувано от групови интереси на по сплотени общности, често криминални.

  Затова патриотизмът и национализмът ще е толкова по силен, колкото по егалитарно о хомогенно е обществото, колкото по силно гражданско общество съществува, по ниска търпимост към факторите, ерозиращи свободата и върховенството на закона и по висока степен на социална солидарност.

  Не може да се дефинира съвременен национализъм като абстрактен идеал, когато реалностите не отговарят на този идеал.
  Когато реалностите започнат да се променят към по добро, този идеал сам ще изкристализира.

  Затова българите трябва да се концентрират не върху това какво е национализъм и патриотизъм, а какво е гражданско общество и демокрация.
  Когато тези качества започнат да се проявяват в българското общество, чувствното за идентичност и привързаност към българската общност само ще се появи.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 34. 34 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Неутрално

  ... Няма да сбъркаме, ако определим това
  като прото-фашистка ситуация ...

  Глупости, Кьосев.
  За фашизъм си трябва единение. Поне критична маса. Но я нЕма.
  Вие им прекопахте и наторихте нивата, вярно, но посяхте и бурените на социопатията. Която пречи на реалната фашистка реализация в необходимия мащаб.
  Пример: Луков марш.

  Макар че ... да видим. Вие толкова се стараете да я докарате до там ...

 35. 35 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Да се бориш против глобализма е странно... защото той отдавна е победил. Борбата беше приключила преди "борците" дори да успеят да се мобилизират.

  Грешката, която много хора допускат, е да мислят, че глобализмът произлиза от големите корпорации и правителства. Не, мили мои, глобализмът винаги е произлизал от нас, обикновените хора. Интернет превърна света в глобално село - ние направихме това, а не някаква мъглява организация.

 36. 36 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  До коментар [#28] от "objektivist96":

  Ми.. как да ти кажа, ние и унгарците сме едни от малкото страни, които граничат със себе си.

  Panta rhei....
 37. 37 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Но така или иначе, от историческа гледна точка, смъртта на нациите е предизвестена и неизбежна.

  Тоест въпросът не е "дали", а "кога".

 38. 38 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 484 Любопитно

  До коментар [#36] от "Molossian":
  :))) Те,и сърбите са така...И други има..

 39. 39 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 484 Неутрално

  "... идилията на селския живот, бит и култура все още държи влага. "
  =================================================================
  И то,каква влага!!!

 40. 40 Профил на Basil II
  Basil II
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Проблема, е че голяма част от забавленията станаха доста скъпи и панело-татарската пасмина си запълва времето с патриотарстване.


  Когато се въведе автоматизацията и няма нужда от работниците, панелите трябва да бъдат избити.

 41. 41 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  Кьосев,
  "Усещането за принадлежност на милиони българи се оказва лишено от интелигентен защитник."
  Тук си прав. Ама какво правиха последните тридесет години "интелигентните защитници".
  Продадоха се за няколко сребърника, Кьосев.
  Продадоха се и започнаха да ругаят всичко, свързано с българщината, традициите и това, което ни свързва.
  Започнаха да разкъсват тъканта на народа, да измислят несъществуващи етноси, да се стремят да слагат сол на стари рани, рани, които бяха зараснали. Започнаха да омаловожават вековната толерантност на българина с някакъв нов, уж модерен прочит на историята. Но това е логично развитие на нещата, защото много от "онези интелектуалци", да, тошовите си останаха пак комунисти, но сега вече либерал-комунисти.
  Всичко е въпрос на оцеляване, г-н Кьосев.

  Panta rhei....
 42. 42 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  До коментар [#37] от "Vorknkx":

  Смърт е силно казано, по скоро превръщането на нациите във "фолклор", както е в САЩ примерно. Всички са потомци на хора от различни нации и етноси, но са американци. Може да изучават и да споделят част от културата на предците си, но като фолклор, не като нещо което ги дефинира и определя.

  Защото не символът и митът свързват хората, а общочовешките качества, принципи, добродетели и интереси. Социалните процеси, науката, бизнеса, икономиката, информацията не признават национални граници и по тази причина българинът днес прилича много повече на днешния французин, отколкото на българина преди 100 години.

  Хора е имало и преди да има нации, ще има и след като изчезнат нациите.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 43. 43 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  Това не беше ли от Гео Милев? "...Отечеството е в опасностПрекрасно, но що е Отечество?..."
  —цитат от коментар 20 на Ivan Vassilev  До коментар [#20] от "Ivan Vassilev":

  "Нацията е единство на душата." - Шпенглер

  Отечеството,родината е просто факта,че си се родил еди-къде си...

 44. 44 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 484 Неутрално

  "Продадоха се и започнаха да ругаят всичко, свързано с българщината, традициите и това, което ни свързва."
  ========================================================================
  "...целият патриотизъм е заменен с кухи емблеми. С имена, с думи, които не значат нищо - като думата "българщинá". -А.Кьосев
  https://clubz.bg/80027-protestiram_pred_obezkulturqvaneto_na_bylgarskiq_patriotizym?fbclid=IwAR0lVLHGib5xpzsMVl8Eqghgdw3prUbgcJPX3C4YaYVDY54CGMPIREbN_bs

  "...Апелът да се запази “традицията” сама по себе си може да се
  понрави само на онези, които са се предали, или никога не са смятали да
  постигнат каквото и да било в живота си. Това е апел, който се обръща към
  най-лошото у човека и отхвърля най-доброто; той се обръща към страха,
  леността, малодушието, конформизма, неувереността – и отхвърля
  съзидателността, оригиналността, смелостта, независимостта, упованието в
  себе си.
  Аргументът, че трябва да уважаваме “традицията” като такава, да я
  уважаваме само защото е “традиция”, означава, че трябва да приемаме
  ценностите, които други са избрали, само защото други са ги избрали – с
  неизбежното подразбиране: кои сме ние, че да ги променяме? Обидата към
  самоуважението на човека в подобен аргумент, и дълбокото презрение към
  човешката природа са очевидни.
  Без съмнение ирационално е да се използва “новото” като мерило за
  ценност, да се смята, че дадени идея или политика са добри просто защото
  са нови. Но също толкова нелепо ирационално е да използваме “старото”
  като мерило за ценност, да твърдим, че една идея или политика са добри,
  просто защото са отколешни. "-„Консерватизмът: некролог”

 45. 45 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  До коментар [#44] от "objektivist96":

  Вярно.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 46. 46 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Весело

  Това не беше ли от Гео Милев? "...Отечеството е в опасностПрекрасно, но що е Отечество?..."
  —цитат от коментар 20 на Ivan Vassilev

  Септември.

  Шубе ги е ...

 47. 47 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 257 Неутрално

  ,,dlh48570945Рейтинг: 29309:11, 1 мар, '19 / Неутрално

  Ей лоши тия националисти, не обичат лапачи на грантове, даже за джендъра спряхме да правим реклами, че и там се сърдят"

  Достоен отговор от Тома Белев

  ,,“Благодарение на Соня Колтуклиева (Sonia Koltuklieva) полюбопитствах за какво отиват средствата за комуникация на ОПОС за 2018 г. Най-големият договор се оказа за издаване на две алманаха и една електронна карта – близо 700 хиляди лева. Тъй като съм любопитен по природа реших да видя кой се крие зад красивото име “Фокус арт груп”. Оказа се, че с тази нелека и свръхотговорна задача да опишеш и представиш успехите на ОПОС за 2018 година на два езика и в карта са се захванали по братски Васил Булянски (съсобственик в “Консерваторъ”) и Краси Узунов (“Фокус радио”).”

  Каква ирония само! Оказа се, че наистина имало NGO грантаджии, които се изхранват с европейски пари и искат да въведат нова форма на “социализъм”, като изхразходват парите на данъкоплатците за идеологията си. Но това били именно “консерваторите”, които използват именно горните епитети, за да обрисуват всеки враг на статуквото."

  https://terminal3.bg/konservatori-na-grantove/

  “КОНСЕРВАТОРИ” НА ГРАНТОВЕ от Екип на Терминал 3 - 21 февруари 2019 г
  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 48. 48 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Много хубав текст и дано форума назове и други проблеми с "патриотизма ' в Бг и как наистина да се работи българите да заобичат отечеството си.
  Признавам си, всяка тема за патриотизма вече ме отвращава, не се гордея, че съм българин, с удивление наблюдавам освирепяването и опростачването на хрисимия и добър някога народ.
  Не мога да позная Родината си, не виждам братя в крадливите политици, популистите от ОП, а откровено руските подлоги като Воля, Д 21, БСП, АБВ ме плашат. Не съм включил ДПС и Герб защото по-прикрито изпълняват волята на Кремъл, но безотказно завличат родината ми към Москва. За пРезидента трябва да отворим специална страничка - такова безхитростно, фатмашко, раболепно слагачество на чужда държава не се е виждало до сега. Срам ме е от него и от хората гласували за него и поддържащи битките му против ЕС и САЩ. Тези хора са много, кресливи и нахални и са окрилени от телевизии като Скат, Евроком , БСП.... пресата на лафкаджията, дори националнарта телевизия вече е смрадлива яма в която се вихрят слуги на КОЙ.
  Дано форума обясни ЗАЩО ДА СИ ПАТРИОТ В БЪЛГАРИЯ ОЗНАЧАВА ПЪРВО ДА ОБИЧАШ РУСИЯ И ПОСЛЕ РОДИНАТА СИ?
  Защо да си патриот в Бг означава да мразиш циганите, либералите, да наричаш еврогейове и джендъри една малка част от обществото, която иска да го дръпне отвъд омразата? В какво превърнаха толерантния българин всички партии и партийки заиграващи се с патриотизма? Ще Ви кажа - в навъсено, необразовано и не информирано за възможностите които му дава света същество, което мрази успелите , гъне се пред забогателите от далавери, псува ги в къщи, но не смее да го каже навън. Огледайте се на улицата, погледайте малко бг телевизиите и ще видите това,което пиша.
  Има и островчета на доброта и разумност, но са островчета.
  И след ден-два ще ги залее новата порция дезинформация за 3-ти март и отново ще се разделим, едните ще веят руското знаме, другите безпомощно ще показват документите в които името на България го няма. Патриотично ли ви е?

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 366 Неутрално

  Похвално, и крайно наложително е, че подобни въпроси излизат от академичните среди и се поставят за обсъждане в оществото като цяло. Най-важният въпрос обаче е - каква е разликата м/у народ (етнос) и нация (социално-политическа конструкция)? Изправени пред демографска катастрофа и промяна в етническия баланс, ние не трябва да залитаме по на пръв поглед "лесните решения" на националистите и понякога нашепвани от Москва.

  Трябва да започнем да мислим, при това на глас, какво е българска нация, какво означава да си българин - част от етнос или принадлежност към политическа общност, основана на споделени идеали, права, начин на живот. В света само САЩ са възникнали като политическа нация, докато Франция стана такава с цената на много кръв и загубени години. Всички останали страни се стремят към френско-американския модел.

  Левски също е искал да следва този модел и това, което е писал по въпроса трябва не само да се преподава в училище, но и да се обсъжда свободно и в детайли на подобни научни или найучно-популярни коференции. Защото е крайно време да решим в каква политическа нация искаме да живеем. Никога досега не сме имало подобна задача за решаване - първо трябваше да се освободим, после да се обединим, после отново да се освободим и вече 30 години по-късно все още се лутаме в екзистенциална криза, от която печелят само политичски шарлатани като русоробите и разни там ПатрЕоти.

  Формулирането на жалони за политическа нация, такава каквато най-накрая ще ни отвори за външния свят - без което просто няма как да сме пълноценни членове на ЕС - такава каквато приветства (нови) членове в българското семейство не на база етнос, религия, цвят на кожата и т.н., а на база споделни ценности, език, култура, начин на живо, формулирането на именно тези трябва да даде смисъл и възкреси автентичното, либерално дясно в България. Няма време за губене, защото това е проект, чийто първи резултати ще са видни след поне едно покление.. а дотогава не е ясно калко етнически българи ще са останали на нашата многострадална територия.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 51. 51 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1119 Неутрално

  До коментар [#12] от "plebs":

  Това е правилният подход. А патриотите, ако наистина ги има и са в час, трябва бързо и скоропостижно да се отцепят от патриотарите. Това е тяхна работа, а не на обществото, защото точно патриотарите най-много щети носат на патриотичните ценности.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 52. 52 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  "Прекрасно, но що е отечество"

  За професионалните патрЕоти, които днес са на власт, отечеството е Русия.

 53. 53 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 725 Неутрално

  Всичко убаво ама КОЙ направи кризата 2088, дали обикновените хора или архитектите на глобализма и либерсастията ?!

  Ще се възраждат и популисти и както се вижда доста десни движения, но кой тлаака и тласна хората към либерастия и загърбване на традиционни национални, културни, общочовешки ценности, натискани да се жертват за да уйдиса на шепа кресливи глашатаи на надционалния капитал...

  Ще си сърбата попарата и после да не се чудите ако има и запалени черги тук таме.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 846 Неутрално

  База на национализма е социално-икономическата маргинализация. Когато хората живеят добре, нямат нужда от емоционални стимуланти.

 56. 56 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2659 Любопитно

  Кьосев се изявява като някакъв последовател на Доган! Той също щеше да създава теория на модерният национализъм - виждаме че Косев се е заел с тази задача и даже е измислил нов термин - гражданска нация! Ние ще се отказваме от национализма но не и турците които се чувстват винаги застрашени от нов Възродителен процес, етническо прочистване и геноцид!!!!????

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 57. 57 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1201 Весело

  [quote#29:"traveler1"][/quote]

  Тези, които могат да разберат посланията на текста на Кьосев, няма да се впечатлят от него, нито ще променят мнението си. Другите нито ще го дочетат до края, нито ще го разберат, нито ще се впечатлят, нито пък ще си помръднат и малкия пръст, за да подпомогнат целите на автора. Опиянен от собствената си риторика и дълбокомислени изрази, въпросният автор премята като горещи картофи из устата си разни, абсолютно ненужни никому, „Теоретични въпроси“, чийто отговори, ако една глутница от такива като него успее да формулира след дълги часове на надприказване от типа „А ти знаеш ли какви формулировки пък знам аз?“, ще са също толкова абсолютно ненужни! Но няма лошо – нека си пише професорчето, щото има хора, които нищо не разбират, но изпадат в екстаз от подобни витиевати мисли, които им доказват колко са „гениално-прекрасни“! Настойчиво съветвам автора, ако наистина мисли това, което е надробил тук като една псевдо-интелектуална попара, да се бори поне неговите „Практически и политически въпроси“ да бъдат забелязани и дискутирани от по-широк кръг участници, защото неговите „Проблемът за националпопулизма“, „Най-важни и спешни въпроси“ и „И в по-далечна перспектива“ още отсега предизвикват широки прозявки – в най-добрия случай и тотално игнориране и насмешка – в най-лошия! Да не говорим, че и дума не се споменава за скритите причини на тези явления – безнадеждно тъпия „мултикултурализъм“ и призива „Добре дошли в Германия“! Нито пък че съществува Третият закон на Нютон и че човечеството никога не се е оставяло да го надвият паразитите, които се хранят от него! По-голяма обида за автора от това няма! А да, и споменатото в края на този коментар!

 58. 58 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 366 Неутрално

  нов термин - гражданска нация!
  —цитат от коментар 56 на Julian Mall


  Нов, нов - "само" на около 200 годинки.

  Я прочети нещо за политическа нация (creedal nation) и етническа нация (blood and soil nation).

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 59. 59 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  До коментар [#57] от "Santos":


  Но няма лошо – нека си пише професорчето,
  —цитат от коментар 57 на Santos


  По добре професорЧЕ, отколкото тролче и паразитче.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 60. 60 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3110 Весело

  Патриотизъм в България?! Не ме разсмивайте!
  Лумпените са готови от своя страна да се захванат за всичко - ЦСКА, сирийци, черни, куйрука на Аспарух и тнт!

  klimentm
 61. 61 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3110 Весело

  До коментар [#58] от "c.b.o.":


  Просто няма смисъл, некомпетентните са дълбоко убедени в правотата си!

  klimentm
 62. 62 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7155 Неутрално

  "п своя исторически произход
  модерният български национализъм
  е бил винаги либерален и про-европейски"
  А последните години се оказа крайно десен и проруски. Има нещо гнило в нашия патриотизъм.

 63. 63 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 214 Неутрално

  До коментар [#62] от "Роси":

  "п своя исторически произходмодерният български национализъме бил винаги либерален и про-европейски"А последните години се оказа крайно десен и проруски. Има нещо гнило в нашия патриотизъм.
  —цитат от коментар 62 на Роси

  Не в нашия , Роси , имам пред вид моя или твоя. Този патриотизъм си е съвсем наред. Искаме здрава, силна, богата , демократична и хуманна Европейска България. Но техния патриотизъм , на руските измекяри, той съвсем не е наред. Искат сякаш точно обратното на по-горе изреденото.

 64. 64 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#14] от "Lemmy":

  Метафората за махалото е приложима само при предпоставяне на един идеален център, застинал във времето и идеален, спрямо който всякакви отклонения в ляво и дясно се разглеждат като девиации.
  В действителност, обаче, дори онова, което на нас ни се струва като статукво и като център се мени във времето, което налага промяна на представите ни за крайности в отклоненията. Така, ако непременно трябва да си служим с метафората за магалото, следва да отчитаме, че и самият часовник променя положението си.
  Кьосев е безкрайно прав, че самият свят се мени твърде бързо и е изборил някои от промените: "глобални потоци от стоки, финанси, хора, образи и информация". Това са обективни процеси, които неминуемо променят нашата собствена координатна система, например дори национализмът се интернационализира, Националният фронт във Франция получава руски кредити през чешка банка, в България евангелистки проповедници по съвместителство във ВМРО проповядват за "връщане към исконните български ценности".
  Връщането към някакво въобразено идеално минало и неговите също така идеализирани и модерно въобразени ценности надали е най-удачно за така променения свят. По-скоро е необходим нов консенсус на базата на света, какъвто е.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 65. 65 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  Вчера казаха, че ще правят либерален патриотизъм, защото усетиха, че я губят битката, утре ще се събират да решават как да изглежда той.
  Отечеството Европа е невъзможно да бъде обичано с вождове като Юнкер и компания и Политбюро като Еврокомисията, които провалиха проекта, още преди да бъде създаден.
  Никой не може да ме накара да обичам нещо, което не съществува все още.
  А в утопии не вярвам отдавна, опарили сме се вече.

  Не виждам как ще стане

 66. 66 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  [quote#29:"traveler1"]
  —цитат от коментар 57 на Santos
  Тези, които могат да разберат посланията на текста на Кьосев, няма да се впечатлят от него, нито ще променят мнението си. Другите нито ще го дочетат до края, нито ще го разберат, нито ще се впечатлят, нито пък ще си помръднат и малкия пръст, за да подпомогнат целите на автора. Опиянен от собствената си риторика и дълбокомислени изрази, въпросният автор премята като горещи картофи из устата си разни, абсолютно ненужни никому, „Теоретични въпроси“, чийто отговори, ако една глутница от такива като него успее да формулира след дълги часове на надприказване от типа „А ти знаеш ли какви формулировки пък знам аз?“, ще са също толкова абсолютно ненужни! Но няма лошо – нека си пише професорчето, щото има хора, които нищо не разбират, но изпадат в екстаз от подобни витиевати мисли, които им доказват колко са „гениално-прекрасни“! Настойчиво съветвам автора, ако наистина мисли това, което е надробил тук като една псевдо-интелектуална попара, да се бори поне неговите „Практически и политически въпроси“ да бъдат забелязани и дискутирани от по-широк кръг участници, защото неговите „Проблемът за националпопулизма“, „Най-важни и спешни въпроси“ и „И в по-далечна перспектива“ още отсега предизвикват широки прозявки – в най-добрия случай и тотално игнориране и насмешка – в най-лошия! Да не говорим, че и дума не се споменава за скритите причини на тези явления – безнадеждно тъпия „мултикултурализъм“ и призива „Добре дошли в Германия“! Нито пък че съществува Третият закон на Нютон и че човечеството никога не се е оставяло да го надвият паразитите, които се хранят от него! По-голяма обида за автора от това няма! А да, и споменатото в края на този коментар![/quote]

  Благодаря ти!
  Ти и още доста хора тук ми спестявате доста писане и обяснения.
  Аз поемам един проект и вече ще пиша по-малко.

 67. 67 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Стихът е на талантлив комунистически поет, но авторът явно приема разрушителните и зловредви идеи на Гео Милев, без да може да се похвали с талант особен

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 68. 68 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2659 Весело

  Я прочети нещо за политическа нация (creedal nation) и етническа нация (blood and soil nation).
  —цитат от коментар 58 на c.b.o.


  Абе, ЦБО нацията това е общността оформила се в националната държава изповядваща общи ценности! Няма нужда от никакви допълнителни определения! Те комунистите навремето си измислиха социалистическата нация и ти си на тяхното пропагандно ниво!
  До коментар [#58] от "c.b.o.":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 69. 69 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  Ще може авторът да обясни идеите си на това бъдещо поколение?
  https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/03/01/poredna-gavra-v-uchilishte-loshotiiata-niama-etnos.403460

 70. 70 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Весело

  Стихът е на талантлив комунистически поет, но авторът явно приема разрушителните и зловредви идеи на Гео Милев, без да може да се похвали с талант особен
  —цитат от коментар 67 на hhhuuunnnn

  Нищо подобно.
  Авторът подсъзнателно се сеща за "Септември" на Гео Милев, докато описва страхотиите на ситуацията, в която и с тяхно най-активно съучастие се докарахме. И като някакъв Шура Балаганов казва на колегите си от Сухаревската им конвенция - "Ще ни бият! Дайте да направим нещо!".
  Лично той, авторът, е спретнал гениалния план да измислят и оглавят "нов", правилен" и най-вече "техен" пост-модерн "патриотизъм".

  Разбира се - усилието е трагикомично до фарс нЕкакъф.
  Колкото успяха и с предишния си "конструкт" за "новата градска средна класа".

 71. 71 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  Ще ви кажа какво е замислено още преди да е направено
  Партии или коалиции "Европейски патриоти", които да се явят на изборите
  и да объркат избирателите.
  Това ще измътят

 72. 72 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Весело

  До коментар [#71] от "Jesuit":
  Ми да са пробват.
  Колкото чрез "новата градска средна класа" влязоха в Парламента ...

 73. 73 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#71] от "Jesuit":Ми да са пробват.Колкото чрез "новата градска средна класа" влязоха в Парламента ...
  —цитат от коментар 72 на xm...


  Това ще е навсякъде из Евросъюза. Не само тук.
  И аз викам, да се пробват.
  Късно е вече.
  Ще гледат все пак да привлекат повече известни личности
  за лице, зад които да се скрият и
  ще вложат луди пари за реклама.
  Че до изборите не остана време.

 74. 74 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3313 Неутрално

  До коментар [#73] от "Jesuit":
  Не знам, на мен това вече ми прилича на някакво паническо мЕткане.
  Ще видимЕ ...

 75. 75 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Може още на тая сбирка, дето сега я промотират, интелектуалците да го решат.
  Ще сложат и някой професор по история за цвят в партиите
  За да кажат - те професорите по ги разбират историята и патриотизма
  Затова - вервайте ни

 76. 76 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#73] от "Jesuit":Не знам, на мен това вече ми прилича на някакво паническо мЕткане.Ще видимЕ ...
  —цитат от коментар 74 на xm...


  Залогът им е голям. Пробват всичко. Но ще струва пак доста парици.
  Партии-еднодневки поне за разпиляване на гласовете навсякъде се практикува.
  За толкова стига времето,

 77. 77 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1817 Неутрално

  Поредното алабала.Никакво обръщане към миналото няма,а хората се притесняват от съвсем реални проблеми-масова имиграция на азиатски и африкански орди,агресивна пропаганда на хомосексуализма и наркоманията сред децата,даване на привилегии на етнически малцинства-например всички цигани студенти получават стипендии,въпреки,че не всички са бедни,а по-бедни българчета не получават такива.

 78. 78 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  До коментар [#65] от "Jesuit":

  Патриотизмът като национализъм исторически е либерален - справка Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков. Малко образование по въпроса няма да е излишно.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 79. 79 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#65] от "Jesuit":Патриотизмът като национализъм исторически е либерален - справка Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков. Малко образование по въпроса няма да е излишно.
  —цитат от коментар 78 на Kephy


  Че какви либерали са днешните т.нар. либерали?
  Дръж очите отворени понякога.

 80. 80 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#65] от "Jesuit":Патриотизмът като национализъм исторически е либерален - справка Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков. Малко образование по въпроса няма да е излишно.
  —цитат от коментар 78 на Kephy


  Тебе да не са те подредили вече в листите?
  Няма аз да те тренирам, от другия отбор съм.,
  Пести сили за дебатите.

 81. 81 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  [quote#79:"Jesuit"][/quote]

  Изкарай ми цитат на посочените от теб българи
  за "eвропейски патриотизъм"
  като си ерудит

 82. 82 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2633 Неутрално

  Цели 24 въпроса към патриоти, патрЕоти или националисти!
  Множко ми се видят, ама пък що не, ако трябва да се изясняват нещата в дълбочина.
  Липсва обаче един много важен, според мен:
  Как стана така, че европейската администрация бе овладяна от малки групи с маоистка идеология и политическа практика на действие?
  Подсказка - същите за няколко десетилетия в края на 20ти век успяха да овладеят хуманитарно-политически катедрите във водещи европейски университети.
  Както разбрахме от случая Ю. Кръстева зад булото на красивите каламбури и визии всъщност се крие изцъкленото "момо" на комунистическата милиционерия барабар с палестинския тероризъм.
  По отношението към "корпоративния капитализъм" може да ги познаете.
  На преподавателят в СУ, професор Кьосев би трябвало да му се обясни бавно и внимателно в детайли, как точно този "корпоративен капитализъм" в края на второто десетилетие на 21ве век осигурява пенсиите на огромното мнозинство пенсионери от т.н. "златен милиард" на планетата.
  После задължително да положи кратък изпит и след като го издържи с "минал" може да изказва разсъждения по темата.
  Защото, ако оставим настрана "корпоративния капитализъм" нямаме много възможности:
  - едноличния капитализъм. Руски тип, където принадената стойност отива във виолончелистите, близки до най-Важния.
  - кооперативния капитализъм. Тип Венецуела (или ЦКС у нас) където принадената стойност отива в банковата сметка на щерката на Чавес и приятели (или ТИМ у нас).
  - държавния капитализъм. Тип Китай, където група сенилни старци в Политбюро решава кое как, вкл. колко деца да има китайското семейство на всеки 20г. в зависимост от каква визия ще им щукне в старческите глави.
  - европейски капитализъм. Тип Франция и Германия (основно, ама има и други), където стари аристократически родове и мрежи от Средновековието са се хванали за гушите къде да лашнат европейските капитали през назначените си "момо"-та в Брюксел. В земеделие, борба с климата или нещо друго от което може да се източат.

 83. 83 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#65] от "Jesuit":Патриотизмът като национализъм исторически е либерален - справка Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков. Малко образование по въпроса няма да е излишно.
  —цитат от коментар 78 на Kephy


  Гледам те, пишеш по-нагоре някакви сложни изречения.
  Това не работи на изборите, трябва бая да те обучават

 84. 84 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  [quote#83:"Jesuit"][/quote]

  Да не ти изкарат имидж-мейкърите някоя снимка,
  как гледаш с влажен поглед едновременно и
  българското и европейското знаме
  или само европейското
  под ръка с Юнкер - кой кого носи?
  Фотогеничен ли си?
  Викнете Кончита Вурст да я питат медиите
  дали е европатриот, ако ти не си фотогеничен.

 85. 85 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Неутрално

  [quote#83:"Jesuit"]
  —цитат от коментар 84 на Jesuit
  Да не ти изкарат имидж-мейкърите някоя снимка,как гледаш с влажен поглед едновременно ибългарското и европейското знамеили само европейскотопод ръка с Юнкер - кой кого носи?Фотогеничен ли си? Викнете Кончита Вурст да я питат медиите дали е европатриот, ако ти не си фотогеничен.[/quote]

  Стойката на махалото Кончита Вурст май я пренесе на друго място.
  Не е лошо на я върне там, където и беше мястото.
  Ние това ще и направим.

 86. 86 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3110 Весело

  До коментар [#85] от "Jesuit":

  Изписал си една камара глупости,типично за некомпетентните невежи които нямат други аргументи

  klimentm
 87. 87 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#20] от "Ivan Vassilev":

  “Това не беше ли от Гео Милев? ”
  ——
  Интересно, че невинният Ви въпрос дотука събра 5 минуса ... да си говорим за “вековната злоба на роба” ... боклука по- скоро ... да му се отнеме авторството и да се даде на някой по-достоен!

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 88. 88 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#42] от "Боян Таксиров":


  “Защото не символът и митът свързват хората, а общочовешките качества”
  ——
  Затуй открай време преди битка армиите хвърлят чоп коя армия под кое знаме ще се сражава... дали примерно по лъвче или под полумесец, тевтонски кръст или сърп и чук... на когото каквото се падне и сичките мрат заради “общочовешките качества” :))))

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 89. 89 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#50] от "c.b.o.":


  “Формулирането на жалони за политическа нация”
  ——
  И като свършите с политическите нации може да минете към проблемите на икономическите мравуняци, ароматичните съзвездия или емоционалните водоеми.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 90. 90 Профил на Стойка Петрова
  Стойка Петрова
  Рейтинг: 213 Неутрално

  До коментар [#82] от "k_":

  Много пишеш, а нищо смислено не казваш. По- добре не се мъчи, само търкаш клавиатурата.

 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 92. 92 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2633 Неутрално

  До коментар [#90] от "Стойка Петрова":
  Драскам тука за който има капацитет да разбира смисъла на прочетеното.
  Засега съвета ти не се приема.

 93. 93 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  До коментар [#88] от "Gretel":

  Забелязвам, че давате примери от Средновековието и ВСВ. За тези периоди ли си мечтаете? Но дори и те НЕ са еднозначни.
  Нека ви напомня, че тези, които са се биели под знамето на сърпа и чука са вървели напред под дулата на пушките на "своите" офицери.

  Историята е пълна с митове. В реалност обаче е била доста по прозаична.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 94. 94 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 747 Неутрално

  [quote#79:"Jesuit"]
  —цитат от коментар 81 на Jesuit
  Изкарай ми цитат на посочените от теб българиза "eвропейски патриотизъм"като си ерудит[/quote]

  Кое да ти цитирам , че Каравелов, Стамболов, Захари Стоянов, Димитър Петков са все из редиците на Либералната партия (сетне Народолибералната партия) ли? Но ако държиш на цитат, ето:
  Ний се опитахме да изложим в настоящата книга борбите между двете главни течения в новия български живот и въздействието, което те упражниха върху младата държава, както и върху делото на националното обединения. Имената на тия течения се измениха, но основната им характеристика остава същата: от една страна, вярата на националистите в силите и самостоятелността на българския народ, от друга страна, капитулацията на "старите" и на русофилите пред трудните проблеми на народното дело или пред угрозите на чуждия натиск.

  "Да се извлече една философия от тази бурна епоха на новата ни история би било много смело, тъй като тя е много близко до нас и за едно обобщение липсува нужната перспектива. Би могло обаче да се твърди, че там, гдето българската политика е оставала вярна на здравите народни традиции, там, гдето се е вдъхновявала от духа на Възраждането, там, гдето е била едновременно националистическа и либерална, предприемчива и самоуверена, смела и упорита, там тя се е завършвала с пълно тържество. В тая смисъл историята на тая епоха е една епопея на българската енергия."
  Симеон Радев, Строители на съвременна България, т.1, Въведение

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 95. 95 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  „Аз съм българче – свободновъв чужбина днес живея.Всичко българско и родноплюя, харча и пилея...“
  —цитат от коментар 8 на karabastun


  ТИ си циганче, което във България живее... лъжеш, краднеш без умора дорде храчиш и наглееш!

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 96. 96 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  ... тоз типигьоз, кьосев, бил профеЗор (чужда дума), и мноо бил запознат с проблемите (чужда дума) на патриотизма (чужда дума) и национализма (също чужда дума)... и как така се очаква да се намери колая, чрез "дефинициите" (чужда дума) на тоз тъп вестникаро-даскалски жаргон (чужда дума) и съоветен начин на размишление, на неволите на българския народ и в частност на неговите бит и душевност... м?

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 97. 97 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1568 Неутрално

  До коментар [#88] от "Gretel":

  До коментар [#42] от "Боян Таксиров":“Защото не символът и митът свързват хората, а общочовешките качества”——Затуй открай време преди битка армиите хвърлят чоп коя армия под кое знаме ще се сражава... дали примерно по лъвче или под полумесец, тевтонски кръст или сърп и чук... на когото каквото се падне и сичките мрат заради “общочовешките качества” :))))
  —цитат от коментар 88 на Gretel


  Вие, бидейки в САЩ пос кое знаме бихте се сражавали, ако избухне война между България и САЩ?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 98. 98 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#97] от "Боян Таксиров":

  “пос кое знаме бихте се сражавали, ако избухне война между България и САЩ?”
  ——
  Сериозен отговор на забавен въпрос: ако японците през ВСВ са индикация, то при сериозен конфликт биха ме затворили в концлагер, където е малко трудно да правиш избор.

  Хубава илюстрация за погрешността на разбиранията Ви... дори е странно как може да сте толкова често в грешка

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 99. 99 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  ОТЕЧЕСТВО е това, заради което са се случили двете национални катастрофи.
  Заради което хиляди българи са загинали, и дроги хиляди са напуснали домовете си като бежанци от македония и беломорска тракия.
  Ако нещастния помияр - авторът на тези бездарни словесни повърни не го разбира, едва ли някой нормален българин е против да му се тегли един хубав, отрезвяващ бой ;)

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 100. 100 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  “Забравено е дори това, че по своя исторически произход модерният български национализъм е бил винаги либерален и про-европейски а ръководната му утопия му е тази на Левски – да създаде държава, в която няма потисничество, която дава еднакви права на своите различни граждани.”
  ====
  Хахаха! Този окончателно изби рибата! Какво ли не го правеха Левски, кой ли не се упражнява в какви ли не словесни еквилибристики, без срам от паметта му! Хайде да о оставите на мира, става ли?

  Мърфи е оптимист!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK