За европейско обновление

Еманюел Макрон

© Reuters

Еманюел МакронПо-малко от три месеца преди изборите за Европейски парламент френският президент предложи своеобразна пътна карта за възраждане на Европа. В негова статия, публикувана във всяка от 28-те страни членки, той говори директно с избирателите и ги предупреждава, че ЕС е в опасност. "Дневник" представя пълния текст на статията, публикуван на сайта на Елисейския дворец.


Граждани на Европа,


Ако си давам свободата да се обърна пряко към вас, то не е само в името на историята и на ценностите, които ни обединяват. А защото е неотложно. След няколко седмици, европейските избори ще бъдат решаващи за бъдещето на нашия континент.
Никога от Втората световна война насам Европа не е била така необходима. И така застрашена.


Брекзит е символ на това. Символ на кризата на Европа, която не съумя да отговори на потребността от закрила на народите, изправени пред тежките трусове на съвременния свят. Но и символ на европейската клопка. И не принадлежността към Европейския съюз е клопката, а лъжата и безотговорността, които могат да го разрушат. Кой каза на британците истината за бъдещето им след Брекзит? Кой им спомена, че ще загубят достъпа до европейския пазар? Кой каза какви опасности за мира в Ирландия крие връщането към границата от миналото? Самоизолацията, която проповядват националистите, не предлага нищо; това е афект, но не и проект. Тази клопка застрашава цяла Европа: онези, които използват гнева за своя сметка, с подкрепата на невярна информация, обещават едно и точно обратното.


Пред подобни манипулации ние трябва да останем прави. Горди и трезвомислещи. Първо да кажем какво е Европа. Това е исторически успех: помирението на сринат до основи континент, в първи в историята проект за мир, благоденствие и свобода. Нека никога не забравяме това. Този проект ни закриля и днес: коя страна може да направи нещо сама срещу нападателните кроежи на могъщи държави? Кой може да твърди, че е суверенен, сам, срещу цифровите гиганти? Как бихме устояли на кризите на финансовия капитализъм без еврото, което е сила за целия съюз? Европа това са и онези хиляди проекти от ежедневието, които промениха облика на нашите територии, обновена гимназия, ремонтиран път, най-после - бърз достъп до интернет. Тази битка е ежедневно усилие, защото Европа, както и мирът, винаги могат да ни се отнемат. Във и от името на Франция аз оглавявам усилието неуморно, за да накарам Европа да върви напред и за да защитя нейния модел. Показахме, че онова, за което твърдяха, че е невъзможно, а именно създаването на европейска отбрана или защитата на социалните права, е възможно.


Но трябва да се направи повече и по-бързо. Защото има и друга клопка, клопката на статуквото и на примирението. И когато наблюдават тежките трусове, които люлеят света, гражданите много често ни казват: "Къде е Европа? Какво прави Европа?" В техните очи тя се е превърнала в бездушен пазар. А Европа не е само пазар, тя е проект. Пазарът е нещо полезно, но не бива да ни кара да забравяме, че са необходими граници, които пазят, и ценности, които обединяват. Националистите се заблуждават, когато твърдят, че защитават нашата идентичност, оттегляйки се от Европа; просто защото нас ни обединява, освобождава и защитава европейската цивилизация. Онези, които не желаят каквато и да било промяна, също се заблуждават, защото отказват да видят страховете, които народите ни изпитват, съмненията, които подронват устоите на демокрацията в страните ни. Намираме се в решителен момент за континента ни; момент когато заедно трябва да пресътворим и политически, и културно формите на нашата цивилизация в един променящ се свят. Това е моментът на европейското обновление. Ето защо, въставайки срещу затварянето в себе си и срещу разделенията, ви предлагам заедно да извършим това обновление около три цели на амбициите ни: свобода, защита и напредък.


За защитата на свободата


Европейският модел се основава на свободата на човека, разнообразието на мненията и на творчеството. Първата ни свобода е демократичната свобода, свободата да избираме правителствата си тогава, когато на всички избори чужди сили се опитват да наклонят везната на нашия вот. Предлагам създаването на Европейска агенция за защита на демокрацията, която да предоставя европейски експерти на всяка страна член, за да защити тя собствения си избирателен процес срещу кибератаки и манипулации. И в същия дух на независимост трябва да забраним финансирането на европейски политически партии от чужди сили. Трябва да прокудим от интернет чрез европейски правила всяко изразяване на омраза и насилие, защото уважението към индивида е темел на нашата цивилизация на достойнството.


За защитата на нашия континент


Основавайки се върху вътрешното помирение, Европейският съюз забравя да обърне поглед към действителността по света. А нито една общност не създава усещане за принадлежност, ако няма граници, които да защитава. Границата това е свобода с чувство за сигурност. Това ни налага да преосмислим изцяло шенгенското пространство: всички онези, които желаят да участват в него, трябва да изпълняват задължения за отговорност (строг граничен контрол) и за солидарност (една и съща политика за убежище, и еднакви правила за прием и за отказ). Една обща Гранична полиция и европейска служба за убежище, строги задължения за контрол, европейска солидарност, към която всяка страна допринася, подчинена на Европейски съвет за вътрешна сигурност: пред лицето на преселенията аз вярвам в една Европа, която защитава своите граници и отстоява своите ценности.


Същите изисквания трябва да се приложат и към отбраната. От две години насам се постигна значителен напредък, но ние трябва да посочим ясна посока: един договор за отбрана и сигурност трябва да определи нашите необходими задължения при връзка с НАТО и европейските ни съюзници: увеличение на военните разходи, клауза за взаимна защита, която да бъде оперативна, Европейски съвет за сигурност, към който да бъде асоциирано и Обединеното кралство с цел подготовка на колективните ни решения.


Границите ни трябва да подсигуряват и честна конкуренция. Коя световна сила допуска обменът да продължи с онези, които не спазват нито едно от нейните правила? Не можем да търпим и да мълчим. Трябва да направим реформа на политиката ни в областта на конкуренцията, да положим нови основи на търговската ни политика: да налагаме санкции или да забраним в Европа предприятия, които извършват посегателство спрямо нашите стратегически интереси и изконни ценности, като екологични стандарти, защита на данни или справедливо плащане на данъци; и да заявим при стратегическите производства и обществени поръчки европейска преференция, както правят нашите американски и китайски конкуренти.


Да си възвърнем духа на прогреса


Европа не е второразрядна сила. Цяла Европа е един авангард: тя винаги е могла да определи нормите на прогреса. За целта тя трябва да изведе на преден план проект за конвергенция, а не за конкуренция: Европа, където е създадено социалното осигуряване, трябва да постави за всеки работник - от Изтока до Запад, и от Севера до Юг, социален щит, който да му осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място и минимална европейска заплата, съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година.


Да подхванем отново нишката на прогреса, означава и да застанем начело на битката за природата. Ще гледаме ли децата си в очите, ако не изплатим и дълга си към климата? Европейският съюз трябва да си постави като амбиция 0 въглерод 2050 г., намаление наполовина на пестицидите 2025 г. – и да съобрази своята политика във всяка област с това изискване: Европейска банка за климата, за финансиране на екологичния преход; Европейска санитарна сила за засилване на контрола върху храните ни, срещу заплахата от лобитата; независима научна оценка на опасните за околната среда и за здравето вещества... Тази неотложна необходимост трябва да направлява всяко наше действие: от централната банка до Европейската комисия, от европейския бюджет до инвестиционния план за Европа, климатът трябва да бъде правомощие на всяка наша институция.


Напредък и свобода е да можеш да живееш от труда си: за да се създават работни места, Европа трябва да действа изпреварващо. За това тя трябва не само да регулира гигантите в цифровия свят, създавайки европейски надзор над големите платформи (ускорено санкциониране на нарушенията на конкуренцията, прозрачност на алгоритмите им...), но и като финансира новостите, предоставяйки на Новия европейски съвет за иновации бюджет, сравним с бюджета на Съединените щати, за да застане начело на всеки технологичен пробив като изкуствения интелект...


Европа, която вижда мястото си в света, трябва да бъде обърната към Африка, с която трябва да сключим пакт за бъдеще. Осигурявайки обща съдба, подкрепяйки нейното развитие с амбиция, а не в отбрана: инвестиции, партньорство между университети, образование за момичетата...


Свобода, защита, напредък. Върху тези стълбове трябва да изградим европейското обновление. Не можем да оставим националисти без решение да си служат с гнева на народите. Не можем да бъдем сомнамбулите на омърлушена Европа. Не можем да се оставим на рутината и да си опяваме все едно и също. Европейският хуманизъм е строго изискване за действие. Навсякъде гражданите настояват да участват в промяната. Нека създадем за целта до края на тази година с представители на европейските институции и на държавите Конференция за Европа и там да бъдат предложени всички необходими промени в политическия ни проект, без забранени теми, пък било то и темата за преразглеждане на договорите. Тя трябва да привлече групи от граждани, за изслушва представители на академичните среди, на духовните общности. Тя ще определи пътна карта за Европейския съюз, като преведе в конкретни действия тези основни приоритети. Между нас ще има разногласия, но по-добре ли е застинала, неподвижна Европа от Европа, която понякога напредва с различен ритъм, но остава отворена към всички?


В такава Европа народите отново, същински, ще поемат контрола върху съдбините си; в такава Европа, сигурен съм в това, Обединеното кралство ще намери своето подобаващо място.
Граждани на Европа, безизходицата на Брекзит е урок за всички. Да излезем от тази клопка, да дадем смисъла на наближаващите избори и на нашия проект. Вие сте тези, които ще решат дали Европа, ценностите на напредък, чийто носител е тя, трябва да бъде нещо повече от затворена в скоби част от историята. Това е изборът, който ви предлагам, за да очертаем заедно пътя към Европейско обновление.


Emmanuel Macron


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (112)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vsi28597208
  vsi28597208
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Силна реч. Браво.

  "Самоизолацията, която проповядват националистите, не предлага нищо; това е афект, но не и проект. Националистите се заблуждават, когато твърдят, че защитават нашата идентичност, оттегляйки се от Европа; просто защото нас ни обединява, освобождава и защитава европейската цивилизация."
  обща Гранична полиция - да.

 2. 2 Профил на lubomir1
  lubomir1
  Рейтинг: 515 Неутрално
  Французите, заедно с немците направиха прекалено много грешки, за да може тяхните предложения да се приемат, без сериозни поправки.  Да, българите сме велик народ !!!
 3. 3 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Макаронение тотално не знае къде се намира!! Тези левундерски болшевишки идотии ги слушахме до втръсване през последните 5 години и се отвратихме от неолиберланите "ценности". Никакви реални решения, само глупотевици!!

 4. 4 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Силно съм впечатлена в добрия смисъл на думата от обръщението на Макрон !

 5. 5 Профил на uje32596582
  uje32596582
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добро. Популистите нацита нищо не могат да кажат, защото нищо не могат да предложат.

 6. 6 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#4] от "Cara Mia":


  Силно съм впечатлена в добрия смисъл на думата от обръщението на Макрон !
  —цитат от коментар 4 на Cara Mia


  От какво се впечатлихте? :-) От министерството на истината или от банката за коимата? :-)

 7. 7 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2774 Разстроено

  "не съумя да отговори на потребността от закрила на народите..." - както винаги добре започват политиците от всички страни, но наясно ли са, че във всяка отделна държава от ЕС "стартовите" нива са различни, което е предпоставка и за различните очаквания на гражданите в тях. Потребностите на развития Запад и настъпилото вдъхновение, за подобен стандарт в Източна Европа, са толкова различни, че никой манифест, на никой държавен глава не може да ги приближи, колкото и да е продиктувано от добро желание. Та, за каква закрила иде реч, след като и средствата, и възможностите са различни. И най-вече МОРАЛНИТЕ основи, които колкото и да са светли и ценни, на много хора са чужди. Свободата е и творчество, а ако и средата беше благодатна, та да има и развитие, поне на ентусиазма.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 8. 8 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1089 Весело

  Браво, мосю Макарон!

  Закривай либералния, антиевропейски, ислямофилски, глобалистки ЕСССР!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 9. 9 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Очаквам да не остане единственият, изложил мислите си в този вид.
  Не одобрявам някои от основните мерки в предложенията му, но адмирации, че ги слага на обсъждане.
  Това е смело и честно.
  Агенции за защита на демокрацията и климатични банки, еднаква минимална заплата, налагане на обща миграционна политика (извън защита на територията), без мен.

  Доброто е заразно
 10. 10 Профил на nmn58592067
  nmn58592067
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Изключително силни думи на Макрон.
  Но дали са истина или пропаганда?
  Макрон е френския Бареков! Всичко казано от него трябва да се подлага на съмнение.
  Истината е, че Европа може да се спаси от Русия и може да загуби, ако тръгне срещу Русия. Със сегашните си санкции Европа е срещу Русия и затова са ѝ проблемите.

 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  Много добре структуриран текст, който не само констатира проблеми, но и търси и предлага решения!
  При всичките си кусури Макрон е сред малцината сегашни европейски политически лидери, които имат визия и не се страхуват да я направят обществено достояние и обект на дебати!!!

 12. 12 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  Макрон - Моят Президент!
  Съгласен съм с абсолютно всичко изнесено!
  Казал е всичко, за което съм писал през годините.
  За принципите на европейските общества, ценностите, обединяващи Европа, перспективите пред нея и насоките на развитие, рисковете и опасностите от големите олигархични държави(врагове!), изповядващи други ценности, корпорациите, особено IT.

  Всички други политици са по сдържани в изказа си, но Макрон назовава нещата ясно и точно!

  Пожелавам му сила и кураж да се бори за Европа!
  И някой ден да оглави ЕС!

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 13. 13 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Любопитно

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":

  Ти работодател ли си?

  Доброто е заразно
 14. 14 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 930 Неутрално

  брилянтно ,единственият път е този ,всичко останало ще доведе до сигурен разпад и болезнена агония. След два месеца Европа ще трябва да избира между Макрон и ...орбан

 15. 15 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 719 Неутрално

  За Европа на действието! ЗА!!!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 16. 16 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 490 Неутрално

  България е най-заинтересувана от силен ЕС. Извън ЕС ще се реем като сухо листо на ветровете и никой няма да ни зачита. Освен това в ЕС има правила, които слагат юзди на местните мошенници

 17. 17 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1857 Гневно

  Макарон да види огледалото и да предложи още нещо. Важно е.

 18. 18 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 293 Неутрално

  "Предлагам създаването на Европейска агенция за защита на демокрацията"
  - Други предлагаха ГРЕВИО...

  "Една обща Гранична полиция и европейска служба за убежище..."
  - Няма лошо, само дето понятието за убежище е много разтегливо е мигранти и бежанци са тотално объркани понятия още от Дъблинските споразумения.

  "всяка страна допринася, подчинена на Европейски съвет за вътрешна сигурност"
  - Това определено няма да стане. Щото е стъпка към федерализация на Европа. В национален мащаб, това е за президентска република. Призивът е левичарски, колкото и у нас да се припознава и от самоназвали се "десни".

  Аре.

 19. 19 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  До коментар [#13] от "АзКлавдия":

  Засега съм работодател на себе си, но това няма отношение по темата.
  Не вкарвай принципния дебат в канавката на издребняването и дребните манипулации.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 20. 20 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 293 Неутрално

  "За европейско обновление"

  Консервативната алтернатива:

  "Друга Европа е възможна! Ние предлагаме конкретни ценности, около които да протече дебатът за евровота

  1. ПРОСВЕТЕН ПАТРИОТИЗЪМ

  Изповядваме идеите на просветения патриотизъм. Това е обединителна и човеколюбива идея. Възрожденският, европейски, патриотизъм е бъдещето на България.

  2. ЕВРОПА НА ОТЕЧЕСТВАТА

  Европа може да бъде силна, когато е Европа на нациите. Само така тя все по-малко ще зависи от Изток или от Запад, а ще разчита на собствените си сили. Защото ще се осланя не на утопичен либерален проект, а на националните си истории и традиции. Европа трябва да се възползва от най-силното, което има - това, че е сбор от дълбоки, хилядолетни национални корени.

  3. ХРИСТИЯНСКА, СОЛИДАРНА, РАЗУМНА ЕВРОПА

  Европа е носител на християнските ценности. Те са в основата на нашата цивилизация, с която трябва да се гордеем. Цивилизация на разума, християнската солидарност и религиозната търпимост, където няма място за социални утопии, религиозен фундаментализъм и каквито и да било политически крайности.

  4. СИЛНА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА

  Принадлежността на страната ни към Европейския съюз и НАТО е ценност не само по себе си. Трябва да гледаме на тези съюзи като на цивилизационни, като на средство да отстояваме своята национална идентичност и да постигаме националните си интереси. Ние сме преден пост на модерния, правовия свят. В него няма място за страни избрали друг цивилизационен модел, като ислямистка Турция например.

  България трябва да поведе Балканите към една нова Европа. България и Македония имат не само общо минало, но и общо бъдеще.

  5. ЗАЩИТА НА МАЛКИТЕ СРЕЩУ ЕГОИЗМА НА ГОЛЕМИТЕ

  Европа трябва да покаже един стандарт в западната и източната си част – еднакво заплащане за еднакъв труд, еднакво качество на храните, еднакво отношение към всички без протекции за големите. Ние ще се противопоставим на западния колониален неолиберализъм към страните от Централна и Източна Европа, чието най-грозно лице е демографското ограбване на Изтока.

  6. КОНСЕРВАТИЗЪМ

  Консервативната вълна не е антиевропейска, тя е лекарството за Европа. Либералната утопия с претенциите си за глобално господство разрушава основни клетки на обществото, посяга на вечни ценности. Претенциите за трети, четвърти и прочие полове, еднополовите бракове са само върхът на айсберга. Под атака са националните държава, християнската ни вяра и семейството като институция. Ние знаем каква е алтернативата за България и алтернативата за Европа – това е патриотизмът.

  7. БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЕВРОПА ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

  Трябва да сложи ясна и непреодолима граница за хора и държави, които не спазват европейските ценности. Толерантността към нетолерантните е подчинение. Трябва да спрем безконтролната миграция, трябва да защитим страните си.

  Считаме, че това са тезите, около които трябва да се търси единение на всички, които искат да попречат на Брюксел в самоубийството на Европа. Трябва да чуем гласа на народите си, а не на чиновниците, трябва да реформираме Съюза, трябва да спрем разпространението на либералния фашизъм, трябва да спрем своеобразната война в Европа!

  ДРУГА ЕВРОПА Е ВЪЗМОЖНА!"

 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#19] от "Боян Таксиров":

  Никакво издребняване.
  Можеш ли да си осигуриш "европейска минимална заплата"? Върху която съответно да си платиш осигуровки и т.н.?
  Това е принципен дебат. Останалото са алибали.

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1620 Весело

  Този от вчера е почнал и още не може да спре да бълва небивалици!

 23. 23 Профил на nmn58592067
  nmn58592067
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#13] от "АзКлавдия":Засега съм работодател на себе си, ...
  —цитат от коментар 19 на Боян Таксиров


  Значи си пролетарий !
  А по-точно си лумпен пролетариат
  т.е. подкласа лишена от класово съзнание.

  До коментар [#19] от "Боян Таксиров":

 24. 24 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4158 Неутрално

  Това обръщение на президента на Френската Република е към всички 500 000 000 европейци, от 28-те страни членки на ЕС, включ. и Обединото кралство. За първи път държава на една от страните на Съюза прави подобно обръщение, и призив за дебат за бъдещето на целия Съюз.
  Поздравления!

 25. 25 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3661 Неутрално

  ... за всеки работник - от Изтока до Запад, и от Севера до Юг, социален щит, който да му осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място и минимална европейска заплата, съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година ...

  Моля?
  Колективно договаряне на минималната заплата за всяка страна?
  WTF?

  Не знам в някоя страна от ЕС минималната заплата да се определя еднолично с декрет.
  А ако има предвид и ние да участваме в договарянето на френската, например, минимална заплата, а те и останалите в ЕС - в българската - това е или глупост - или тежък, нагъл популизъм! Просто е безсмислено!

  Прочее - както е тежък популизъм и това за еднаквата заплата.
  По закон - би трябвало да е така. Отдавна. Но не е, разбира се. И затова вината е и на Макрон.
  Де факто - той вопие да се спазват законите. Които сам той отдавна е избран да пази ...

 26. 26 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  До коментар [#21] от "АзКлавдия":

  Не съм работодател, но смятам, че някои работодатели в България могат, но не го правят, а други наистина не могат.
  Предполагам това общо изравняване ще предвижда и създаването на някакви европейски фондове за целта, плюс съответните гъвкави законодателни инициативи.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 27. 27 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  До коментар [#21] от "АзКлавдия":

  И в крайна сметка изравняването на минималната база на живот е нещо, което ще се случи така или иначе, по един или друг начин, ако общия пазар на труда продължава да съществува.

  Дали чрез инициативи за минимална европейска заплата или пълен отлив на населението от тези държави, където заплатите не стигат за нищо е въпрос донякъде и на избор на държавите и на бизнеса.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 28. 28 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4037 Неутрално

  Отвлечени приказки за климатични промени и нито една дума за това , че в Европа има анексирани и окупирани територии, че има държави , на които териториалната цялост е нарушена от агресивната политика на една страна, която има реваншистки цели и която води хибридна война срещу Европа.

  Европейско обновление може да има тогава , когато начело на Европа няма политици като Макрон и Меркел, които приказват едно , а вършат друго, които говорят за европейско единение , а обслужват геополитическите реваншистки мераци на една агресивна държава против интересите на страни, членки на ЕС.

 29. 29 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Една обща Гранична полиция и европейска служба за убежище, строги задължения за контрол, европейска солидарност, към която всяка страна допринася, подчинена на Европейски съвет за вътрешна сигурност:

  ТЦ, аз не искам франсета и дойчета, които ще пускат мигранти на воля.
  Видяхме вече, че го могат ,но мерси.
  ЕС не може и не трябва да се превръща в нещо като САЩ.
  Ние сме отделни страни и такива ще си останем, с разбиране на общите си черти, но и съответно и със запазване на индивидуалностите си.
  Европа на националните държави - да.

 30. 30 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1620 Любопитно

  До коментар [#16] от "Мавродинов":


  България е най-заинтересувана от силен ЕС. Извън ЕС ще се реем като сухо листо на ветровете и никой няма да ни зачита. Освен това в ЕС има правила, които слагат юзди на местните мошенници
  —цитат от коментар 16 на Мавродинов


  А ми съгласен съм, че ЕС е що годе напредничава организация,
  ама и в нея никой пак не ни зачита. Достатъчно е да видите, как беше взето решението за покупката на изтребителите и е ясно колко ни зачитат!?!
  А що се отнася за "местните мошеници", няма по ясен знак, че те си виреят щастливо у нас в напълно безопасна среда и никакъв ЕС не им пречи да си мошеничестват на воля!

 31. 31 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  До коментар [#23] от "nmn58592067":

  Т.е. след като не съм работодател, според теб имам по малко права и моето мнение, независимо от аргументите тежи по малко?

  Иначе си прав, че работодателите, особено в БГ са по класово осъзнати от служителите.
  Смятат се за някаква висша каста "чорбаджийска олигархия" призвана да гърчи плебска и матрияла.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 32. 32 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  "Европа, която вижда мястото си в света, трябва да бъде обърната към Африка,"

  Ми по-скоро трябва да решим най-напред собствените си проблеми, после проблемите на целия свят.
  Да започнем с миграцията от Африка и Близкия Изток?

  Panta rhei....
 33. 33 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4158 Неутрално

  Идеята за МРЗ я виждам като задължителна за целия Съюз, което няма да пречи в някои страни тя да е по -виско от МРЗ в съседната. Това ще е нещо като минимална, базисна ставка (поне аз така го разбирам).

 34. 34 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1384 Весело

  Барон Ротшилд иска да обнови Европа )))

 35. 35 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3661 Весело

  "Европа, която вижда мястото си в света, трябва да бъде обърната към Африка,"Ми по-скоро трябва да решим най-напред собствените си проблеми, после проблемите на целия свят.Да започнем с миграцията от Африка и Близкия Изток?
  —цитат от коментар 32 на Molossian

  Е, не може да отречем, че Франция си е тясно свързана с Африка.

 36. 36 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 369 Неутрално

  "Но трябва да се направи повече и по-бързо. Защото има и друга клопка, клопката на статуквото и на примирението."

  Баце, слушаш ли? За тебе говори..

 37. 37 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  До коментар [#16] от "Мавродинов":

  "Освен това в ЕС има правила, които слагат юзди на местните мошенници"

  И какви точно юзди са сложили на Тиквата Меркел, която все го прегръща и Юнкер, който постоянно го гали по главичката?

 38. 38 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#33] от "historama":

  Един от музеите във Франция има по-голям бюджет от Министерството на културата на България. Несравними неща просто не се съпоставят, те са толкова богати, че ние изглеждаме даже по-бедни, отколкото сме...

 39. 39 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#37] от "moreee":

  За Германия и Франция е важно България да гласува за техния лагер, когато е необходимо и да не създава международни проблеми.
  Нашите вътрешни проблеми изобщо не ги вълнуват.
  Затова и Полша, Унгария, Румъния все са на топа на устата, защото се опитват да играят своя игра.

 40. 40 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4158 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":Ти работодател ли си?
  —цитат от коментар 13 на АзКлавдия


  Какво против имаш работодателите? При условие, че той спазва законите? Мен са ме глобявали, че банката била закъсняла с превода на осигуровките? И така е с повечето фирми. а тези фирми, които наистина злоупотребяват са фирми на "нашите" момчета, те са недосегаеми. Да не говорим, че в повечето фирми собствениците им работят като коне, особено в тези които не са от кръга на обществените поръчки.
  А има и фирмаджии, които нямат и един служител

 41. 41 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4158 Неутрално

  До коментар [#40] от "historama":

  Правилното е: "Какво имаш против работодателите? "

  съжалявам за лошия словоред!

 42. 42 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  ...............В такава Европа народите отново, същински, ще поемат контрола върху съдбините си................

  Е ти Макаронски един народ вече оправи. Германският. Подпря ги да правят втора връзка с империята на злото.
  Това не е контрол на народа за бъдещето му, а предателство към ЕС.

  Онези са окупатори бе.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 43. 43 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#33] от "historama":

  Не се говори за еднаква мрз навсякъде. Мъгляво е посочено че ще е съобразено с местните условия. Няма посочен механизъм нито компетентен орган. Личи си че просто пълнеж, завоалиран реверанс към левите.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 44. 44 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  До коментар [#39] от "НеКой":

  Нали европейски ценности, тва, онова ...

 45. 45 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  До коментар [#39] от "НеКой":

  Нали европейски ценности, тва, онова ...

 46. 46 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4158 Неутрално

  До коментар [#38] от "НеКой":

  При нас всичко е сбъркано. Дори и с бюджетите на музеите. В НИМ са ми вдигали скандали, ако групата е заявена за по-малко от час и половина преди края на работното им време, макар че обиколката е за около 40 мин. (вероятно 15 мин. преди края на работното време)
  Да не говорим за разни музейчета у нас, които нямат приходи да си платят и електричеството си, и почти никой не влиза в тях.

 47. 47 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#40] от "historama":

  Нищо против нямам, напротив.
  Просто исках да знам от каква гледна точка съфорумникът одобрява европейска минимална заплата.

  Доброто е заразно
 48. 48 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#31] от "Боян Таксиров":

  Бояне,
  опитваме се да оцелеем и не се смятаме за .........висша каста "чорбаджийска олигархия" призвана да гърчи плебска и матрияла.

  Не знаеш какво е последната ти мисъл преди да заспиш да е приходи-разходи-оцеляване.
  И първата мисъл като се събудиш сутрин.
  И това е за ситният бизнес, защото в България почти не остана среден бизнес.
  Добре го знам, защото съм "висша каста" от 30 години.
  Беше време, когато бях средна класа, но това време отмина. 90% от тия като мен отдавна работят на заплата. Кой за каквото учил. От тези хора вече не постъпват данъци, тоест бюджета гризе дръвцето също като нас, а от там и старците и болните.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 49. 49 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#33] от "historama":

  Тоест българската мрз да стане европейска? И какъв е точно смисълът?

  Доброто е заразно
 50. 50 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Весело

  До коментар [#33] от "historama":

  +

  Аха, така ще бъде. Тук 200 лева в повече стигат, а "там" ще са поне 1 000€.
  Ще си делим баничката не по равно, а по братски.

  Нали знаеш какво е по братски деленето?

  До коментар [#43] от "Jalis Ironhammer":

  Именно.


  Ще ни се ЕПМ.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 51. 51 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Весело

  До коментар [#31] от "Боян Таксиров":

  Имаш право на мнение, разбира се, и то има еднаква тежест с това на останалите. Нямаш пари за европейска минимална заплата.

  Доброто е заразно
 52. 52 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Весело

  До коментар [#49] от "АзКлавдия":

  Не, съобразно с местните условия.

  200 ЛЕВА ще са равни на 1 000€.

  И двеста лева при добър късмет. Може и по-малко, но хиляда евро в + си остават, но само за "там".


  Докато Кока колата и бензина са станали еднакви като цена за целите САЩ са минали....много десетилетия.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 53. 53 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 882 Весело

  "...но и като финансира новостите, предоставяйки на Новия европейски съвет за иновации бюджет, сравним с бюджета на Съединените щати, за да застане начело на всеки технологичен пробив като изкуствения интелект..."

  Как да увеличим тройно иновациите в България? Много просто - като увеличим тройно бюджета на БАН!

 54. 54 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  Брилянтен политик, очаквано охулен от червенушките - чели, недочели, започнаха пукотевицата, тъпите те.
  Дотук не прочетох нищо смислено против писмото на Макрон. Ни-що!
  En avant, monsieur Macron!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 55. 55 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#52] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Не виждам смисъл в това.
  И сега си има индекс на покупателна способност.

  Доброто е заразно
 56. 56 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 876 Весело

  Ще отрезвеете, ама защо трябваше да е по трудният начин... Само "отрезвяването" да не ви е като "справянето" на Танте - платихме с цяла Великобритания за 2 милиона мигранти и добри връзки на немския бизнес в Близкия изток...

 57. 57 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Весело

  Искаме, европски "Ню Дийл", и на по- малко няма да се съгласим!

  reductio ad absurdum...
 58. 58 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1335 Неутрално

  Как българската мин.раб.заплата ще стигне европейските?
  Много просто - намаляваш броя на заетите и останалите си изработват европейската заплата, работейки къртовски. А как иначе?
  И още нещо - намаляваш не с 10%, а поне с 80% "държавните служители".
  Реформи, за които на управляващите не им стига смелост, но и разбиране, че социализмът е мъртъв!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 59. 59 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Весело

  До коментар [#55] от "АзКлавдия":


  До коментар [#52] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":Не виждам смисъл в това. И сега си има индекс на покупателна способност.
  —цитат от коментар 55 на АзКлавдия


  Има, има.
  Чистачка в Берлин сигурно получава като заплата повече от мен като частник, а бебешкото пюре в Берлин струва наши пари 1,20 лева, а аз тук го плащам по 3,00 лева.
  За "сметка" на това, обаче пюрето за моите бебета е с 60% моркови, а това в Берлин "евтиното" е с повече сьомга.

  Ето това е четворен стандарт....игра на думи с "двоен стандарт".
  Хем плащам по-скъпо, хем децата ми не ядат храна качествена поне колкото същата в Берлин.

  Още примери имам, ако желаеш. И все такива нетълкуваеми.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 60. 60 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  До коментар [#59] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Не разбрах какво ще се промени с въвеждането на мрз?

  Доброто е заразно
 61. 61 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#54] от "Торбеш":

  Смислено няма? Въобще?
  А за подкрепата на Макрон за Сев. поток 2 руский какво е?
  Безсмилица червена?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 62. 62 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#60] от "АзКлавдия":


  До коментар [#59] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":Не разбрах какво ще се промени с въвеждането на мрз?
  —цитат от коментар 60 на АзКлавдия


  Нищо няма да промени. Това е.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 63. 63 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8459 Неутрално

  Макрон знае, какво говори и на кого го говори. Но дали ще има кой да чуе, това е въпроса.

 64. 64 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  До коментар [#63] от "Роси":

  Ами чухме го. Сев. поток 2 на руснаци-немци ще стане вероятно благодарение точно на Макрон.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 65. 65 Профил на nmn58592067
  nmn58592067
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Макрон знае, какво говори и на кого го говори. ...
  —цитат от коментар 63 на Роси


  То и Бареков знаеше какво говори и на кого го говори.
  Затова си го избрахте него „умните и красивите“.

  До коментар [#63] от "Роси":

 66. 66 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 834 Неутрално

  геронтофилът е болен от логорея. обновяването трябва да започне със закриването на парламента и безсмисленото хрантутене на 700 и плюс депутати, от които нищо не зависи. превръщането на ЕС отново в търговски съюз, а не в съединени щати, яхнати от ЕК, национални правителства и ква ли не паплач, която смуче.

 67. 67 Профил на Джузепе Мацини
  Джузепе Мацини
  Рейтинг: 282 Неутрално

  -Намираме се в решителен момент за континента ни; момент когато заедно трябва да пресътворим и политически, и културно формите на нашата цивилизация в един променящ се свят.-

  Интересен момент от статията му, даже бих го нарекъл основен. Общо-взето казва: досегашните политически и културни форми се изчерпаха, време е да измислим нещо ново.
  Явно има истинско желание за реформи, ще видим какво ще се случи в близко бъдеще. Едно е да искаш, друго е да имаш качествата да го направиш, трето е да си заобиколен от реформаторски екип, а четвърто- да промениш нещата без да влошиш положението (разпаднеш съюза).

 68. 68 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Най-после проговори истинският европейски дух, а не фалшиви пророци и импотентни администратори! Да живее Франция!

 69. 69 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4419 Любопитно

  Интересно, само може би е добре да се осветлят проблемите на Трюдо, толкова близък съидейник на Макрон. Става въпрос за намесата на Трюдо в юридически кълчища и пооплитане в тях...

 70. 70 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 490 Неутрално

  До коментар [#30] от "vagabond66":
  Спомни си и помисли, какво направиха нашите мошенници през периода след 1990 до влизането ни в ЕС! Съсипаха банките, окрадоха спестяванията, разграбиха националното богатство! Ако им падне - пак ще го направят! Но в ЕС вече не може. Вярно, че похапват еврофондове. Затова не мога да разбера мрънкането срещу санирането - единствените европари, допринесли нещо за обикновенния човек.

 71. 71 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 804 Неутрално

  До коментар [#29] от "НеКой":
  Европа на националните не зависими държави е обречена, защото противоречията , напреженията, споровете между отделните държави неизбежно ще се проявят и доминират.Необходим е общ фундамент, общи правила и принципи , за да функционира съюза.Европа на нациите е клопка.Тя е смокиновият лист, зад който се крият истинските разрушители на Европа.

 72. 72 Профил на Divi filius
  Divi filius
  Рейтинг: 282 Любопитно

  Най-после проговори истинският европейски дух, а не фалшиви пророци и импотентни администратори! Да живее Франция!
  —цитат от коментар 68 на dun


  Не може да не те гложди въпросът, ТАЙМИНГЪТ на това...прозрение? Дали щеше да е същото, ако ги нямаше жилетките? 😉

  reductio ad absurdum...
 73. 73 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 841 Неутрално

  "Европа, където е създадено социалното осигуряване, трябва да постави за всеки работник - от Изтока до Запад, и от Севера до Юг, социален щит, който да му осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място и минимална европейска заплата, съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година.
  Социалната политика е приоритет в Европа, а не някакъв каприз. Тук се е породил социализмът като понятие и тук е осъществен в някои скандинавски страни. Никъде другаде работниците нямат тези права, каквито имат в Европа. Те сами са постигнали тези цели с дългогодишни борби за правата си. Хубаво е социалните победи да се надграждат и да се мине към осигуряване на един жизнен минимум за всеки жител на европейския континент. Солидаризирам се с амбицията на Макрон да направи от ЕС една единна икономически силна и социално насочена страна, в която финансовите победи не са самоцел, а средство за постигане на едно по-справедливо и проспериращо общество.

 74. 74 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3379 Неутрално

  Да не би Еврооа да е забатачена та да и трябва "възраждане"? Ако да - кой я забатачи?

 75. 75 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3379 Неутрално

  Френска му работа. Почват със свобода равенство братство и свършват с гилотината за врага с партиен билет.

 76. 76 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Макарон е глупак, който е един от най-непопулярните френски президенти през последните 50 години. В къщи въобще не е долюбван и за това се опитва да бъде популярен в чужбина. Англетата си взеха шапките и напуснаха предстоящия хаос на време.

  Марс е изконна Американска територия!
 77. 77 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3831 Любопитно

  До коментар [#76] от "satanail13":

  Макарон е глупак,
  =======

  Никакъв глупак не е Макрон....!
  Това е човек с мисия, стараещ се да подготви европейското общество за настоящия му утрешен ден.... та да не се почувства то, като ударено от "гръм от ясно небе"......

  В статията има много сигнали които го потвърждават..... като погледа му към Африка, например.....

  Bukalemun
 78. 78 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 293 Неутрално

  С наглед добри мерки, предлага и такива, с които изобщо не съм съгласен.Някак източноевропейците са по-мнителни и подозрителни , когато започне да се говори за ограничаване на свободи, па макар и с имагинерно добра цел.На Запад не са преживели 45 години тотален контрол и гледат доста лековато на проблема.Адмирации за смелостта, но някои от мерките просто не трябва да бъдат прилагани."Властта корумпира.Абсолютната власт корумпира абсолютно.".

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 79. 79 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Че казаното е голата истина гарантират разнообразните мнения. Като, разбира се, не липсват изхождания и на тъпанари.

 80. 80 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 882 Неутрално

  [quote#70:Затова не мога да разбера мрънкането срещу санирането - единствените европари, допринесли нещо за обикновенния човек.[/quote]

  Санирането се извършва с БЮДЖЕТНИ средства, т.е. с нашите пари. Иначе не е лоша идея, ако не се използва за корупционно обогатяване.

 81. 81 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3831 Любопитно

  Ако си давам свободата да се обърна пряко към вас, то не е само в името на историята и на ценностите, които ни обединяват. А защото е неотложно.
  ========
  Само в неотложни времена ли си даваш зор да бъдеш в съприкосновение с обикновения французин, Емануел.....?

  Още от първите думи на обръщението си, французина номер 1 се е дешифрирал неусетно......

  Минута първа на мача.... и резултата е 1 : 0 за жилетките.....

  Bukalemun
 82. 82 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#70] от "Мавродинов":

  Санирането беше кражбата на века. откраднаха 4 милиарда съвсем законно. Първо санирането НЕ беше истинско саниране, защото НЕ включваше преглеждане на заварките на панелките и съответно НЕ им удължи живота с нито ден. Пак ще си паднат по план след 20-30 години!! Второ, ефекта от "санирането" ще е минамелен /защото на панелките им остава много малко експлоатационен срок/ и много трудно ще бъдат изплатени /спестени/ тези 4 милиарда. Трето, с тези пари можеха да построят една модерна електроцентрала, която щеше да дава много, ама МНОГО повече енергия, от колкото санирането ще спеси и щеше да е истинска инвестиция, а не чиста откровена кражба!!

 83. 83 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Още за "санирането"
  Четвърто: беше извършено с пари от бюджета, т. е. никакви евросредства не са харчени, а пари от данъци!! Пето, беше тотално НЕСПРАВЕДЛИВО направено. По никакви критерии и изисквания. Защо хората, кото нямат панелки са дискриминирани и не получват помощ, каквато получават някой, които имат панелки? Защо не всички с панелки получиха "саниране"?!? Общо взето беше направено некадърно, но за сметка на това скъпо и дискриминационно!!

 84. 84 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  Хубава реч, ама трябва да я продават със стикер "Препоръчано от Боян Таксирев". Да са предупредени хората...

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 85. 85 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  Френска му работа. Почват със свобода равенство братство и свършват с гилотината за врага с партиен билет.
  —цитат от коментар 75 на blondofil


  Еклектични проекти като този започват с обещание да вземат най-доброто от всички системи и завършват със съчетание от най-лошото.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 86. 86 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  До коментар [#19] от "Боян Таксиров":Никакво издребняване. Можеш ли да си осигуриш "европейска минимална заплата"? Върху която съответно да си платиш осигуровки и т.н.?Това е принципен дебат. Останалото са алибали.
  —цитат от коментар 21 на АзКлавдия


  По този план работещите ще получават високи заплати, само дето голяма част от населението в някои страни ще е безработно.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 87. 87 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  брилянтно ,единственият път е този ,всичко останало ще доведе до сигурен разпад и болезнена агония. След два месеца Европа ще трябва да избира между Макрон и ...орбан
  —цитат от коментар 14 на Stewie


  Отдавна съм избрал, и не е изборът на среднощния програмист.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 88. 88 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1253 Любопитно

  Поредният "борец срещу статуквото", който всъщност със зъби и нокти се мъчи да спре всякакви промени в ЕС.
  Говори за "гнева на народите", а тактично пропуска да спомене какво го е предизвикало.
  Говори за "безизходицата на Брекзит", а тактично пропуска да спомене какво го е предизвикало.
  Но пък надълго и нашироко ни плаши с ужасните "популисти" и "националисти", които ще преборим само и единствено с централизация до дупка и харчене на трилиони за затоплистки дивотии.
  Е това ако не е популизъм, не знам какво е.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 89. 89 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  Много добре структуриран текст, който не само констатира проблеми, но и търси и предлага решения!При всичките си кусури Макрон е сред малцината сегашни европейски политически лидери, които имат визия и не се страхуват да я направят обществено достояние и обект на дебати!!!
  —цитат от коментар 11 на selqnin


  И каква е визията? Ти конкретно какво хареса най-много в нея?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 90. 90 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3055 Неутрално

  Бидейки гаден българин, аз се заинтересувах защо визията на Макрон за Европа е рекламирана като прах за пране Савекс, докато визията на Орбан е скрита вдън гори тилилейски. Разрових, намерих, прочетох и установих, че вариантът на Орбан ми харесва повече и изглежда по-евтин и реалистичен за реализиране. Оттук нататък вие проверявайте дали е бил стипендиант на Сорос и дали една жена го е видяла да бяга с куфарче по Червения площад.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 91. 91 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Бидейки гаден българин, аз се заинтересувах защо визията на Макрон за Европа е рекламирана като прах за пране Савекс, докато визията на Орбан е скрита вдън гори тилилейски. Разрових, намерих, прочетох и установих, че вариантът на Орбан ми харесва повече и изглежда по-евтин и реалистичен за реализиране. Оттук нататък вие проверявайте дали е бил стипендиант на Сорос и дали една жена го е видяла да бяга с куфарче по Червения площад.
  —цитат от коментар 90 на zyb18561487


  Да живее Орбан, долу престъпника Макарон! Макарон е новата Мария-Антоанета и ще свърши като нея.

  Марс е изконна Американска територия!
 92. 92 Профил на futurika
  futurika
  Рейтинг: 460 Разстроено

  Трудно се възстановява изгубено доверие, или силно подронено такова, мосю Макрон.
  И не, противопоставянето с щатите е огромна грешка! Омръзна ми да се обяснявам защо, то е очевидно. Уморихме се от либерализъм и нео-марксизъм. Затова не се чудете, ако на изборите стане това: каквото повикахте, такова ще се обади. Или, на каквото си постелеш, на такова ще легнеш.
  Има и още, каквото посееш, такова ще пожънеш. Все мъдри, народни, от векове изпитани мъдрости, на различни народи, впрочем.
  Не е зле да се вслушвате в хората, (народите на Европа), все пак де! Малко по-често от до сега-само по избори.
  П.С. За Африка сте прав, но не я докарвайте в Европа, молим. Закарайте европейски бизнеси и технологии там и специалисти. Както прави Китай, например.

 93. 93 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6072 Неутрално

  Хубава, визионерска програмна статия. Лошото е, че България се преориентира, а Макрон иска тя да е в периферията.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 95. 95 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 694 Неутрално

  До коментар [#12] от "Боян Таксиров":Ти работодател ли си?
  —цитат от коментар 13 на АзКлавдия


  Нека позная, ти си от онези работодатели, които вярват, че наемните работници са отговорни за производителността на труда, че трябва да заделят от заплатата си за допълнителна квалификация , знания и умения, че иновациите трябва да са тяхно дело, а ти само да прибираш печалба. Също така предполагам, че при теб непрекъснато "стажуват" и "се учат" разни хора, на които не плащаш пълна заплата.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 96. 96 Профил на Raz Dva Tri
  Raz Dva Tri
  Рейтинг: 402 Неутрално

  1. Посланието на Макрон не е до 500млн. европейци, както пишат колеги по-горе. Посланието е за ГРАЖДАНИТЕ на ЕС!
  Каква е разликата няма да обяснявам подробно. Само ще кажа - на негражданите не им пука за ЕС нито в настоящето, нито в бъдещето, пука им само за техния интерес сега.
  Това, че Бай Ганьо Балкански е пътувал с трена по Европата не го прави европейски гражданин.
  2. Повечето, които коментират предложението за МРЗ. Или не искате да прочетете това, което човека е написал, или нямате капацитета да го разберете. Той предлага широка дискусия за това. Има начини да се изчисли адекватна МРЗ за всяка държава - просто "технически" въпрос.
  3. Онзи дето си мисли че Макрон прави такова обръщение заради "жълти жилетки" - явно не е чел нищо от Макрон преди "жилетките". Май му доставя удоволствие, че Макрон има проблем с "жилетките". Дребно мислене.
  4. Ако "братята Руснаци" разфасоваха Украйна (в сравнение с нас украинците са им наистина братя), представям си какво щеше да става с България, ако бе извън НАТО и Европейския Съюз и бе оставена на волята на "братята руснаци" и Ердоган.
  5. Ако Франция и Германия твърдят, че не са достатъчно силни, за да противостоят достатъчно добре на другите - доста агресивни световни сили, то колко силна щеше да е една "независима" България.

  Браво Макрон!
  За доброто на европейските народи - дано пребъде обединена Европа!

 97. 97 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Европейска минимална заплата + универсална социална защита означава поне 70% от бизнесите у нас да хлопнат кепенции, а безработицата да се изстреля в космоса.

  Отива му на Макрон популистката патетика, но с подобни епистоларни полюции само налива вода в мелницата на евроскептиците.

 98. 98 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Хубава, визионерска програмна статия. Лошото е, че България се преориентира, а Макрон иска тя да е в периферията.
  —цитат от коментар 93 на penetrating


  Макрон я иска в периферията на елитен клуб, а Рапондера я вкарва в руската кочина

 99. 99 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 894 Неутрално

  ....2. Повечето, които коментират предложението за МРЗ. Или не искате да прочетете това, което човека е написал, или нямате капацитета да го разберете. Той предлага широка дискусия за това....
  —цитат от коментар 96 на Raz Dva Tri

  Коментират Макрон, но не коментират глупаците си от парламента. Макрон е аристократ в сравнение с тиквата, и това не могат да му го простят

 100. 100 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Мосю ле президана можеше да премълчи филипиките си за брекзит от кумова срама към костите на десетките хиляди британци, загинали за свободата на Франция. Но не би. Жалък.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK