Лозан Панов: Ключови държавни институции са завладени от частни интереси

Лозан Панов: Ключови държавни институции са завладени от частни интереси

© Анелия НиколоваПредседателят на Върховния касационен съд държа реч на форума "Независим съд - свободна държава! За правото и справедливостта", организиран от инициативата "Правосъдие за всеки" и гражданското сдружение БОЕЦ по повод 140 години от приемането на Търновската конституция.


Уважаеми дами и господа,


Обикновено историческите чествания често са били обличани в клишета и красиви думи за случвалото се и за личностите, които са го създали. В този смисъл тържествата по случай 140 години от приемането на Търновската конституция не са изключение. Съвсем естествено е тези, които днес създават историята ни, да се стремят да открият в огледалото на миналото отговорите си за настоящето. Обичайно историята играе своя социална роля в съвремието ни и затова не случайно новите управленци често обичат да изваждат някои неща от нея, за да мотивират своята политическа теза, а други, които й противоречат, пък директно биват скривани.
Преди 140 години Търновската конституция се ражда като един от най-модерните основни закони в Европа, а ключовата дума в нейната концепция е думичката "свобода". Защо тогава на една България със своята изключително демократична за онова време конституция малко по-късно ще й се наложи да преживее множество нейни нарушения и няколко тежки държавни преврата?!


В "Борбата за право" на Рудолф фон Йеринг, блестящо преведена от Кристиан Таков, можем да открием един напълно адекватен отговор на този въпрос: "Безусилно полученото право е като децата, донесени от щъркела -


което щъркелът е донесъл, може да се отнесе от лисицата или от лешояда.


Майката обаче, която е родила дете, не дава да й го отнемат. Така и народ, който е трябвало да отвоюва права и институции с кървав труд, не ще позволи да му ги похитят. Затова може да се твърди: енергията и любовта, които един народ питае към правото си и с които го защитава, зависят от усилието и напрежението, което то му е струвало. Не простият обичай, а жертвата е, която кове най-здравата свръзка между народа и правото му. Бог, който народ обича, не му подарява нужното, нито облекчава труда да го добие, а му го утежнява. Затова не се колебая да кажа: борбата, която правото изисква, за да се роди, е не проклятие, а благодат."


Преди 140 години нито турските завоеватели, нито руските "освободители" са имали такъв основен закон. Защото Търновската конституция е заимствана от белгийската и в онзи исторически момент символизира ценностното и културно присъединяване към Европа, каквото е днес членството ни в ЕС.


Забележителни са приликите между историческите моменти, в които се случват приемането на Търновската конституция и приемането ни в ЕС.


В единия случай става дума за постосвобожденска България, която благодарение на чуждата помощ е свалила хомота на османското владичество и започва изграждането на основите на държавата. В съвременния вариант отново става дума за изграждане, този път на основите на демокрацията, но


случилото се за съжаление отново не е достижение на българските граждани,


а е следствие на падането на Берлинската стена на 9.11.1989 г.


Повдигането на желязната завеса откри пътя към демокрация за страните от Централна и Източна Европа, сред които бе и нашата страна. Обикновено уроците на историята се повтарят поне дотогава, докато не се извадят поуките от нея. Животът на Търновската конституция в изминалите 140 години преминава през редица политически сътресения и изпитания - неведнъж суспендирана, забранявана, променяна и заличавана - защото така се случва винаги, когато правата и свободата са донесени от щъркела, а не заслужено изстрадани и осъзнати. Даровете на щъркела рядко се ценят, защото така е устроена човешката природа.


Затова уроците на историята напълно закономерно се повториха и тогава, когато щъркелът донесе на България възможността да се присъедини към ЕС. Да се очаква, че страната ни автоматично ще припознае и реципира изстраданите и исторически заслужени ценности, върху които са изградени старите западни либерални демокрации, беше наивно от страна на европейските ни партньори. В крайна сметка се оказа, че


посткомунистическите държави бяха много по-готови за Европа, отколкото Европа за тях.


Лицемерието в отношенията ни с европейските партньори постепенно създаде условия у нас да се изродят основни принципи, върху които се изгражда демокрацията. Не бих могъл да изкажа по-добре от адв. Валентин Брайков случващото се и затова позволете ми да цитирам казаното от него преди време:


"В нивата на българското право навлязоха бесни глигани, които обръщат от корен отдавна посятото. През последните години сме свидетели на невиждан нормативен разврат, който посяга на хилядолетни европейски правни светини. С обратна сила брутално се отнемат права, придобити чрез класически правни институти по действащи закони. Гледката може да се сравни само със спасителните лодки на "Титаник", от които по-силните изритват слаби и безпомощни удавници, за да не се спасят. Режисьорите на този спектакъл чували ли са, че Законът е като библейски Завет/Обещание - една тържествена свещена клетва на държавата към нейния гражданин?


Милеещите чеда на Майка България първо трябва да спрат груповото й изнасилване от глутницата вълци.


Държавата започва и завършва със справедливостта. Да върнем Бога в Храма, да стане справедливостта полярна звезда на българското право и да освети пътя ни за изход от блатото.


Първата крачка е да пожелаем това. Вижте как го е казал Цицерон преди 2000 години: "А видовете несправедливост са два: единия проявяват причиняващите я, а другия - онези, които, макар и да могат, не спасяват пострадалите от нея. Защото... който не защити пострадалия и не се противопостави на неправдата, ако може, е толкова виновен, колкото ако бе изоставил родителите си, приятелите си или отечеството."


Върховенството на закона и разделението на властите у нас, уважаеми дами и господа, са силно компрометирани, а


ключови държавни институции са завладени от частни интереси.


Изпратили сме в парламента да ни представляват хора, които дори не искат да имат допир със съседите си и за тази цел си купуват отделен асансьор, макар формално тяхната функция е да бъдат изразители на народната воля, която да въплътяват в правни норми.


Ако кажа, че независимостта на съдебната власт и свободата на медиите у нас са под голям въпрос, ще трябва да добавя още нещо. Мракобесните времена в българското правораздаване тепърва предстоят, защото настоящият главен прокурор Сотир Цацаров вече се е прицелил в креслото на главния инспектор. Благодарение на правомощията, с които разполага тази институция, тя ще се превърне в поредното завоевание на олигархични интереси - така както работеше българската прокуратура през последните седем години. Но затова пък у нас


истинската корупция остава необезпокоявана и всепроникваща.


У нас всички независими от властта са под постоянна атака, списъци на "врагове" и "предатели" висят по вестниците, а ксенофобията и омразата се превърнаха в управленска политика.


За съжаление онзи европейски елит, който направи през 2007 г. политическия компромис с приема на България в ЕС, считаше, че страни като България могат лесно и с помощ отвън да преодолеят тежката наследственост от тоталитарния режим, васален на Съветския съюз и организирано-криминалния преход, и по тази причина не предвидиха реални санкции. Заради политическия компромис обаче, направен с приемането на България и Румъния, за двете страни бе предвиден механизъм за продължаващо наблюдение, в който не съществуват абсолютно никакви санкции.


В момента ставаме свидетели на


изключително ожесточена борба за пълното подчиняване на съда,


защото в системата все още има магистрати, които защитават достойнството и честта на тогата. Липсата на устойчива опозиционна група към настоящия момент в рамките на ВСС всъщност показва, че в кадровия орган този процес върви към приключване.


За съжаление никой не може да каже със сигурност кога загива една демокрация, кога една правова държава деградира и се превръща само в празна опаковка. Няма определена мярка, но събитията в България от последните години ми напомнят историческия контекст, в който се е развил националсоциализмът.


Какво може да стори в една такава ситуация председателят на върховната съдебна инстанция? Всичко, което му е останало, е словото. И все пак той не може да остане "аполитичен", тъй като спазването на конституцията се е превърнало в политически въпрос, par excellence.


Това, на което е разчитал нацисткият режим, са лоялни съдии,


които с готовност участват в трансформирането на либералния германски закон в инструмент за потисничество, дискриминация и геноцид. Тази цел е постигната без съществено вмешателство в дейността на съдилищата и без предприемането на дисциплинарни мерки срещу съдиите. Хитлер е ненавиждал съдиите.


Не всички съдии обаче са съучастнически настроени слуги на режима — някои от тях му дават отпор именно в качеството си на съдии. В тази връзка норвежкият колега проф. Петър Гравер разказва историята на Лотар Крайсиг - най-известният германски съдия с опозиционни възгледи от времето на фюрера. От публикуваните едва през 2011 г. биографични бележки на Крайсиг разбираме следното: "През пролетта на 1933 г. си написах оставката. Изброих множество случаи на допуснати от прокурори нарушения на най-елементарни процесуални правила - както чрез действие, така и чрез бездействие. След безсънна нощ осъзнах, че подобна стъпка би била твърде лесна. Тя би означавала противоречията да потънат в забрава и би отворила широко поле за действие на отклонилите се от правилния път."


Същият този съдия при поставянето на портрет на Адолф Хитлер в сградата на съда на 1 май 1933 г. напуска церемонията в съдебната зала в знак на протест. И е изключен от програмата за "продължаващо обучение" за това, че на официално събитие не отправя три пъти на висок глас поздрава "Хайл Хитлер!".


Няколко месеца по-късно съдия Крайсиг купува ферма извън града и подава молба за преместване в съд, който се намира в близост до нея. Министерството се възползва от тази възможност да се отърве от непокорния съдия и удовлетворява молбата му. В началото на 1940 г. Крайсиг разбира, че е в ход преместването и последващото умъртвяване на институционализирани лица с умствени увреждания под негов съдебен надзор. Съдията счита, че това е крещящо нарушение на закона, и пише писмо в този смисъл до председателя на съда. В това свое писмо той


отхвърля максимата, че "законът е това, което служи на народа", и описва доктрината като "всяваща ужас",


тъй като позволява бруталното навлизане - без да съществуват подходящи законови гаранции за защита - първо, на концентрационните лагери, а след това - на институциите за лица с умствени разстройства и психични заболявания в основни сфери в живота на личността и обществото.


Председателят на съда настоява Крайсиг да оттегли писмото, което той отказва да направи. Тогава му е наредено да проведе разговори в министерството на правосъдието. Според заключителните думи на министъра на правосъдието след тази среща "човек, който не може да приеме волята на фюрера като най-висш източник на правото, не може да заема съдийска длъжност". Според проф. Петър Гравер, от една страна, фактът, че по времето на нацисткия режим е имало такива съдии, буди надежда. От друга страна обаче, униние буди обстоятелството, че тези съдии са единици, особено предвид крещящата несправедливост на разбирането на закона и действията, които предприемат нацистите, и тяхната отдалеченост от всяко разумно тълкуване на принципа на демократичната държава в рамките на западната правна традиция.


С примера, с който си послужих, бих искал да провокирам размисъл и най-вече дебат за състоянието на правовата ни държава. В тази връзка бих искал да припомня и експеримента с жабата, която, ако бъде хвърлена в тенджера с гореща вода, веднага изскача, ако може. Но ако бъде поставена в студена вода, която постепенно се затопля, тя си остава спокойна, докато умре. От случващото, което ни заобикаля, едва ли би било преувеличено, ако кажа, че


водата, в която е потопена правовата ни държава, е малко преди точката на кипене.


Бедата е, че затоплянето й се случи с неумелото съдействие на ЕК, докато останалите държави членки стоят встрани и безпомощно наблюдават. Такава за съжаление е съдбата и на други постокомунистически членки като Унгария, Полша, Румъния. Затова предлагам, докато тръпнем в очакваме на поредното неумело съдействие, да си припомним приказката за неволята.


Уважаеми дами и господа, време е да спрем да се препъваме в един и същ камък, който историята мъдро ни препречва. Време е да заслужим свободата си, а не да чакаме отново наготово. Завоевателите на правата и институциите ни вече не са в състояние сами да се спрат, нужна им е помощ. Време е свободата ни да дойде на бял свят по естествен път, а не отново да чакаме щъркела.


Само тогава, когато си заслужим правата, те ще се превърнат за нас в истинска ценност. В тази връзка позволете ми да завърша с един цитат от Кристиан Таков, светла му памет:


"Да не си борец за право, значи да си негов убиец. Защото времето е разделно, границите са ясни и няма спор кои са лошите. Със сигурност измежду тях са безразличните. Оттук нататък има само два пътя - на борбата за право и на предателството към него. Ние не избираме дали да се впуснем в тази борба, избираме само на коя страна ще застанем. Времето решава дали да помни, или да замъти временните ни предателства към нея. Съдбата пък избира колко дълго ще ни позволи да я продължим. Спечелването й е немислимо, но спирането й - позорно."


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (117)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5928 Неутрално

  Пълзяща корупция и слугинаж.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 8268 Неутрално

  Завладяни от мафията

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  Този по- добре да обясни за апартамента на жена си....

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 867 Любопитно

  Ние не избираме дали да се впуснем в тази борба, избираме само на коя страна ще застанем. Времето решава, дали да помни или да замъти временните ни предателства към нея. Съдбата пък избира, колко дълго ще ни позволи да я продължим. Спечелването й е немислимо, но спирането й - позорно".

  На финала малко се е поизложил. Изгубил е логиката.

 6. 6 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1496 Неутрално

  До коментар [#3] от "С Стоянов":


  Този по- добре да обясни за апартамента на жена си....
  —цитат от коментар 3 на С Стоянов


  За Вас е по-добре да обяснява за апартаменти....щото написаното по-горе определено надхвърля възможностити Ви да го разберете.

 7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2484 Неутрално

  Пълзяща корупция и слугинаж.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА

  Нормално , либерастите наемници никога не казват ,че свободата е само за милиардерите.
  И за това от НПО-тата само им спускат такива драми! Ей сега всички ще си измият ръцете с Баце и първия ред тарикати с апартаментите и все едно нищо друго не се е случило в обрулената държава, нахапана като ябълка!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 8. 8 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 356 Неутрално

  Великолепна реч!

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 9. 9 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  "Лозан Панов: Ключови държавни институции са завладени от частни интереси"

  Например ВКС

  Няма шики-мики.
 10. 10 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 323 Любопитно

  Вика ли крадецът "дръжте крадеца"???

  "Иван Гешев, зам.-главен прокурор: За никого не е тайна каква е ситуацията да кажем във Върховния касационен съд и каква позиция заема председателят му. Значи, ако ти искаш да си адвокат, ставаш адвокат, търсиш си клиенти и ти плащат, но не седиш в магистратурата. Ако искаш да си политик, отиваш правиш си партия, ставаш член на партия, кандидатираш се, но пак не седиш в магистратурата. И за мен това, казвам го откровено и ясно, с ясното съзнание за всички последствия, които ще последват след това нещо, е навлизане на политиката в съдебната власт."
  http://news.bnt.bg/bg/a/ivan-geshev-pred-bnt-reshenie-za-ekstraditsiyata-na-arabadzhievi-se-ochakva-prez-may

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#3] от "С Стоянов":
  —цитат от коментар 6 на lz73


  +++++++++++

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5928 Весело

  До коментар [#3] от "С Стоянов":

  А ти на майка ти за апартамента ще обясниш ли ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Весело

  Великолепна реч!
  —цитат от коментар 8 на меншевик


  Първо, според мен не е великолепна. Доколкото риториката се родее с литературата, да речем, че имаме различни вкусове.
  Второ, неговата работа не е да изнася "великолепни" речи. Все едно на някой майстор да му се срути моста, на някой лекар всичките ум пациенти да умират, а той да тегли едно пламенно изказване и да се надява, че с това ще му се размине.
  Не съм го чула да каже в тези си великолепни речи нещо за някого извън (наистина корпулентната личност на) Цацаров. Да каже - този съдия е продажен, ето моето свидетелство, нека Инспекторатът да разследва.
  Само плямпа.

  Доброто е заразно
 15. 15 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1092 Неутрално

  Този по- добре да обясни за апартамента на жена си....
  —цитат от коментар 3 на С Стоянов


  И за вилата на морето.

  Няма шики-мики.
 16. 16 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Рейтинг: 2403 Неутрално

  До коментар [#3] от "С Стоянов":

  Що да обяснява?
  Не я е познавал тогава.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 17. 17 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Рейтинг: 2403 Неутрално

  До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Що не разкажеш как придоби жилището си ти?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  Какво става с Ченалова. Докога ще чакаме чужди посланици да ни спасяват от поръчкови съдии.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 20. 20 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Много точно. Но е глас в пустиня.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8337 Неутрално

  Мафията е във всички органи на държавната власт. Срастнали са се здраво .

 22. 22 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 951 Неутрално

  Значии, този господин не почете честванията на конституцията в Търново, обаче държи политически речи (този е съдия, ако някой не знае) пред гражданско сдружение БОЕЦ!? И обяснява как институциите били завладяни от частни интереси!?

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 23. 23 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 961 Любопитно

  няма как ,един самодоволен простак да разбере и думичка от словото на лозан

 24. 24 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  Кога ли Иван Гешев, Цацаров и Цветанов ще ги чуем да цитират някоя книга, която са прочели? Сигурно не го правят понеже не е редно, а не защото не са чели.

  Не ме търсете преди обяд
 25. 25 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 323 Неутрално

  ...Не съм го чула да каже в тези си великолепни речи нещо за някого извън (наистина корпулентната личност на) Цацаров. Да каже - този съдия е продажен, ето моето свидетелство, нека Инспекторатът да разследва.
  Само плямпа.
  —цитат от коментар 14 на АзКлавдия


  До коментар [#14] от "АзКлавдия":

  Тц, не плямпа само. Масларова не бе осъдена заради едно тълкувателно решение. А си заслужаваше.
  Държавата беше завладяна именно при Орешарски. Обвиниха Масларова за едни около 15 милиона. Но държавната инспекция на Орешарски я глоби с 500лв. Тожчно тази глоба стана причина Панов да не допусне "веднъж наказан" /Масларова/ да бъде повторно наказан...

 26. 26 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Предполагам, че под такъв текст въобще не е здравословно да се пише каквото и да е. Твърде много емоции и твърде много крайни и взаимоизключващи се тези се коментират.
  А и след дълъг текст, написан на ниво, което е над средното, тоест, няма да бъде прочетен/разбран от мнозинството от хората, коментарите стават още повече безмислени.

  И все пак, ако не искаме да участваме в т.нар. echo chamber, не е лошо да се огледаме около себе си.
  Имаше нещо в библията за безгрешните и камъните...

  В тази връзка, нека читателите на тази статия да се попитат, самите те, себе си, какви членове на обществото са, какво вършат, било открито или закрито, и съответно, да се запитат, вършат ли те самите неща, които са много по-различни от политиците?
  Много по-различни от прокурорите, съдиите, общинските съветници и прочие и прочие.

  Не говорим за това, какво пишете тук или във фейсбук или в бг мама. За това, от какво се оплаквате или какво ви дразни. Или там, какъв профил точно поддържате.

  Говорим за реалните неща, които вършите. Вие, вашите близки, семействата ви.

  Паркирате ли неправилно? Някога. Само за малко, нали, да оставите нещо, да вземете нещо.
  Давали ли сте пари под масата? За нещо си. Да се свърши по-бързо, или просто,в нещо да е във ваша полза.
  Преписвали ли сте на изпити?
  Бяга ли сте от задължения?
  Купували ли сте имот на данъчна оценка? Продавали ли сте имот на данъчна оценка?
  Дава ли сте пари на ръка, за какво и да е. На кого и да е. Било на майстори, ремонти и прочие.
  Пресичали ли сте на червен светофар?

  Тези въпроси могат да продължат до безкрайност.

  Хубаво е да има нетърпимост към неправдата в каквато и да е форма, към корупцията, към избягването на плащането на данъци.

  Но защо аршинът за съседът ви, съученикът ви, и там, който да е, нормален човек, издигнал се впоследствие някъде, да е по-различен.

  Все пак, тук, по тези ширини, няма голяма традиция все още в тази посока.
  Тоест, има социологически проблеми, но има и твърде къс период. Тоест, може би, след още 10-15 години, ще има много по-морални политици и чиновници. Може би. Искам ми се да вярвам, че ще е така.

  Но към момента не е така.

  Защото, тези политици, чиновници и лица, на държавни постове, не са се пръкнали от нищото. Повечето от тях, към 2019 година, не са бивши членове на ДС, не са били дълги години в управлението на соц. структури. Може да има определени фигури, дори и най-отгоре на пирамидите може да има спорни фигури, но това са отделни фигури. Другите, всички надолу, огромната основа на пирамидата, то са обикновени и нормални хора.
  Тоест, тези хора, са като вас, като мен.

  И тогава какво. Ами, гледаме политиците под лупа, а виждаме себе си.

  Политиците, чиновниците, съдии и прокурори, полиция, те са функция на обществото.

  Те са такива, защото обществото е такова.

  Това са някакви утопии, за кардинални промени ей така, изведнъж. Или, че със смяна на един човек, или двама, ще се промени нещо кардинално.
  Да кажем, Христо Иванов ще стане главен прокурор. Или Лозан Панов да стане главен прокурор.
  И какво ще се промени. Главен прокурор е просто един главен менджър на една голяма и тромава структура.
  Ще уволниш всички прокурор, така ли. Или, какво, ще внесеш от Румъния или от Германия други прокурори.

  Утопия и пожелателно мислене.

  Не, няма как да стане това. Защото, долу, основата е десетохилядократно по-голяма и тя нам как да бъде променена.

  Барон Мюнхаузен е измислен герой.

  Властта е една огромна машина. За да управляваш са необходими компромиси. Понякога те са твърде големи, вярно е това.

  Но сме част от ЕС, и нещата се подреждат. Вярно, бавно е, но е добре човек и да помни откъде е тръгнал.

  Крайни мнения в една или друго посока, те просто обслужват една или друга политическа сила.

  Правете така, че децата ви да имат у дома си добър пример. След време, някой ден, тези деца ще бъдат бъдещите политици.

  Ако висок морал не е нещо абстрактно за тях, а по-скоро всекидневие, има шанс!


  -----------------------
  echo chamber - an environment in which a person encounters only beliefs or opinions that coincide with their own, so that their existing views are reinforced and alternative ideas are not considered.

 27. 27 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Мафията властва в тази територия,но едни от най гнусните са в цацаратурата воглаве с дебелата цаца.За така наречената спец прокуратура може да се каже,че е просто бухалка на мафията.
  Мафията бързо придвижи делото Иванчева за година,но едва сега депутата Димитър Аврамов от ГЕРБ,а сега от ДПС ще става клиент на прокуратурата за поискан подкуп в размер на 220000 лв,от които 100000 получени на ръка,а не намерени в багажника.
  А за Цецо-асансьора,Паци-терасата,Тони-балкона,Цецка-изкопа,какво следва и за таткото на Гешев,който се дрищи по всички медии.
  А подарения студен резерв във Варна заедно с пристанището какво ще се изходят Гешев и Цацаров .
  Това е мафията,а прокуратурата и съда с изключително редки изключения са обслужващо звено.
  Материала,материала.

 28. 28 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1879 Неутрално

  [quote#15:"Натътрузен десебар, слуга на БСП"][/quote]

  Как се защитава кауза пердута с глава със въздух пренадута?

  SHADOWS of SOFIA
 29. 29 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  """"Държавата започва и завършва със справедливостта. Да върнем Бога в Храма, да стане справедливостта полярна звезда на българското право и да освети пътя ни за изход от блатото."""

  ПОвече какво да се коментира.

  А опорките ги знаем
  Дерзайте ГЕРБ,ДПС ,БСП и &

  Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
 30. 30 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Рейтинг: 2403 Неутрално

  До коментар [#27] от "anty":

  Внимателно изчетох поста ти.
  Знам новият ви начин на писане.

  Първо ПО вълната на "възмущение" и после се изсипват червените мръсотии.
  Не минава. Не сте достатъчно умни за да манипулирате този форум.

  Кутев, ти СИ ли бе?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 31. 31 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#23] от "Stewie":

  Затова изнася речите си пред сдружение Боец, което безспорно е съставено от интелектуалния елит на нацията, нали така?

  Барем да беше поканил вас умнокрасавците... Явно и вие не сте достатъчно интелектуално извисени за неговата ораторска дарба.

 32. 32 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1466 Любопитно  Този по- добре да обясни за апартамента на жена си....
  —цитат от коментар 3 на С Стоянов


  Понеже него нямате с какво да го притиснете ли?
  Много ниско,много пошло-стигате дъното ,когато опирате до семейството!!!!!!! в желанието си да вмените на Панов вина.  Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
 33. 33 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1879 Неутрално

  До коментар [#23] от "Stewie":Затова изнася речите си пред сдружение Боец, което безспорно е съставено от интелектуалния елит на нацията, нали така? Барем да беше поканил вас умнокрасавците... Явно и вие не сте достатъчно интелектуално извисени за неговата ораторска дарба.
  —цитат от коментар 31 на niakoi_si


  Беше поканил всички. Даже Дневник го предаваше на живо във фейса.Но глупаво грозните трудно смилат информация по обясними причини.

  SHADOWS of SOFIA
 34. 34 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Това трябва да е новия правосъден министър, а не Барни Тъпото!!!!
  ОСТАВКА БОЙКО

 35. 35 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 791 Неутрално

  Това трябва да е Министър Председателят на България.

  Stupid people make me sick
 36. 36 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4005 Неутрално

  " Ако кажа, че независимостта на съдебната власт и свободата на медиите у нас са под голям въпрос, ще трябва да добавя още нещо. Мракобесните времена в българското правораздаване тепърва предстоят, защото настоящият главен прокурор Сотир Цацаров вече се е прицелил в креслото на главния инспектор. Благодарение на правомощията, с които разполага тази институция, тя ще се превърне в поредното завоевание на олигархични интереси - така както работеше българската прокуратура през последните седем години. Но затова пък у нас

  истинската корупция остава необезпокоявана и всепроникваща. "

  Когато председателят на ВКС изговори подобни констатации, най - високопоставения юрист в съдебната ни система, определено думите му заслужават доста повече внимание, а и уважение, отколкото скорошния виц на премиера как щял да се бори с пълзящата...авторитарност !
  Уважение за куража и достойнството на Лозан Панов !

 37. 37 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 951 Весело


  Беше поканил всички. Даже Дневник го предаваше на живо във фейса.Но глупаво грозните трудно смилат информация по обясними причини.
  —цитат от коментар 33 на KA2


  Беше поканил всички, обаче присъстваха 40 - 50 човека :)
  Ма то е щото стотици хиляди са гледали предаването на дневник на живо.  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 38. 38 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1879 Неутрално

  До коментар [#36] от "samoedin":

  +

  SHADOWS of SOFIA
 39. 39 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  цялото видео

  https://www.pscp.tv/NaJivoTV/1mnxevqbLmRKX

  Лозан сравни ситуацията днес, в България с нацистка Германия

 40. 40 Профил на ages
  ages
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Изпълзяха троловете. Герберите полудяват, когато Цацаров и Пеевски са засегнати.

  Защо ако не да?!
 41. 41 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#17] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  ти кво лице имаш да се плюнчиш бе??? Иванчева тежи и на твоята съвест...

 42. 42 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  " Заради политическия компромис обаче, направен с приемането на България и Румъния, за двете страни бе предвиден механизъм за продължаващо наблюдение, в който не съществуват абсолютно никакви санкции"
  Каква е ползата от този мониторинг, като няма никакви санкции за неспазване на изискванията. Много се надявах, че с влизането ни в ЕС някои неща ще излезат на светло и ще станат прозрачни. Мониторингът години наред констатира слабостта и корупцията в съдебната ни система, но нищо не предприема да се поправят нещата. Така че надеждата, че ЕС ще ни помогне да оправим съдебната си система умря последна, но вече е покойник.

 43. 43 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1032 Разстроено

  Това трябва да е Министър Председателят на България.
  —цитат от коментар 35 на Хакуна Матата !


  Никакъв шанс. Лозан Панов е бяла лястовица...

 44. 44 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 564 Неутрално

  До коментар [#30] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Росенчо,и преди съм те уведомявал,че гербаджиите сте били обслужващ персонал на червените продажници,и сега ползвате техните похвати,но има още доста да учите от тях,но очевидно и това не ви се отдава поради липса на умствен капацитет,та именно по тази причина сте били слуги на партийните секретари,и номенклатурни кадри на БКП. Дори взехте Георги Евдокиев Марков познат с псевдоними „Николай“ и „Стефан“ от ДС да ви обучава,но очевидно,че не се получава,защото пълненето на кошница с вода е неизпълнима задача.
  А може и Кутев да дойде да ви помогне.
  Та така Росенчо натискай си парцалките,както всички чираци на кърпачите,,повече от това няма да станеш.

 45. 45 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1879 Неутрално

  цялото видеоhttps://www.pscp.tv/NaJivoTV/1mnxevqbLmRKX Лозан сравни ситуацията днес, в България с нацистка Германия
  —цитат от коментар 39 на Шихан Йордечка


  И да им пускаш линк , БУДАлите не се нуждаят от това те си знаят всичко.

  SHADOWS of SOFIA
 46. 46 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 4197 Неутрално

  "Държавата започва и завършва със справедливостта. Да върнем Бога в Храма, да стане справедливостта полярна звезда на българското право и да освети пътя ни за изход от блатото."


  адмирации.

  Любовта ще спаси света!!!
 47. 47 Профил на marianaivanova76
  marianaivanova76
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#26] от "rwn":

  Всъщност това е великолепна реч.

 48. 48 Профил на Kamss
  Kamss
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Вентилатора е включен на макс... На ден по една дузина статии от Лозето, Ицо рИформата, Рада, Бачо Иван и всичките вкупом като класически хейтъри плют ли плюят...

 49. 49 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Първо, според мен не е великолепна. Доколкото риториката се родее с литературата, да речем, че имаме различни вкусове.
  —цитат от коментар 14 на АзКлавдия


  е, друго са речите на Сланинестия Сенсей Барисаф

 50. 50 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Какво става с Ченалова. Докога ще чакаме чужди посланици да ни спасяват от поръчкови съдии.
  —цитат от коментар 19 на korc


  краят е прелюбопитен, интересни детайли за гробаро-депесарските друзя, туканка:


  https://www.pscp.tv/NaJivoTV/1mnxevqbLmRKX
  —цитат от коментар 39 на Шихан Йордечка


 51. 51 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това трябва да е Министър Председателят на България.
  —цитат от коментар 35 на Хакуна Матата !


  България има и други читави люде, но с опорките за "по-малкото" зло, което отдавна се е провърнало в най-голямото зло, само ще продължи да затъва в блатото на мутренско-комуноидната "стабилност"

 52. 52 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Другарю Панов. че това е така от 30 години бе, Вие туко-що открихте Америка! Браво за което!

 53. 53 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
  Рейтинг: 2403 Неутрално

  До коментар [#44] от "anty":

  Зарязваме Лозан Панов?
  Добре, аз от БАН не се плаша.
  Както казва г-н Казаков аз съм рецидивист. Беше ми дал и статистика, от която се виждаше, че половината време от една календарна година съм в БАН.


  Гласувам за СДС.

  .............Та така Росенчо натискай си парцалките.............

  Това го бях забравил като лаф. Направо ме върна в младостта ми.
  Не, че и тогава ги натисках моите "парцалки", но ЧЕСТО го чувах.

  Иначе разбирам мъката ви тролетарийна.
  Знаете предварително, че ще загубите с много.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 54. 54 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#4] от "АзКлавдия":

  Цацата те беше рисувала ено време

  https://id.capital.bg/avatars/z60_253432.jpg

  използвах го за аватар :D

 55. 55 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#53] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  За ДПС гласуваш ти, за ДПС. и много добре го знаеш

 56. 56 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4921 Неутрално

  До коментар [#10] от "plebs":

  Не се и съмнявах, че Гешев Ви е любимец!

 57. 57 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#47] от "marianaivanova76":

  Добра реч. Силна политическа реч. Изненадваща реч. Но не е великолепна.

  За човек като мен, който е чел Квинтилиан (Institutio oratoria) и Акира Куросава (Нещо като автобиография или потта на жабата), наред с разни други книги, не мога да покажа някаква форма на боготворене към този човек.

  Умен е, предполагам, че е добър професионалист. Но явно има силни политически амбиции.
  Това с националсоциализма и с нацисткия режим, това вече е пресоляване на манджата.

  Като гледам коментарите тук, явно, хората виждат около себе си нацисти и концлагери...

  Аз бих искала да видя от едни висш съдия конкретика по дела, по процеси, конкретика за геноцид...

  Това са много, много силни думи.

  То излезе тук, че сме Северна Корея...

  Защото, по-горе се борави много свобдно с някакви термини. А от висш съдия, такива думи, това е сериозно нещо. Неговата реч ще бъде чута. Това е ясно.
  И когато тази реч пристигне при адресата си (ЕС висши чинновници) и тази реч се види колко политически оцветена е, това ще изиграе лоша шега на този, който я е проезнесъл.

 58. 58 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  До коментар [#47] от "marianaivanova76":Добра реч. Силна политическа реч. Изненадваща реч. Но не е великолепна.За човек като мен, който е чел Квинтилиан (Institutio oratoria) и Акира Куросава (Нещо като автобиография или потта на жабата), наред с разни други книги, не мога да покажа някаква форма на боготворене към този човек. Умен е, предполагам, че е добър професионалист. Но явно има силни политически амбиции. Това с националсоциализма и с нацисткия режим, това вече е пресоляване на манджата. Като гледам коментарите тук, явно, хората виждат около себе си нацисти и концлагери...Аз бих искала да видя от едни висш съдия конкретика по дела, по процеси, конкретика за геноцид...Това са много, много силни думи. То излезе тук, че сме Северна Корея...Защото, по-горе се борави много свобдно с някакви термини. А от висш съдия, такива думи, това е сериозно нещо. Неговата реч ще бъде чута. Това е ясно. И когато тази реч пристигне при адресата си (ЕС висши чинновници) и тази реч се види колко политически оцветена е, това ще изиграе лоша шега на този, който я е проезнесъл.
  —цитат от коментар 57 на rwn


  Ами не,не съм съгласна.

  Лошо ще стане когато Панов осъди България в Европейският съд.
  Ако един висш представите на съдебната власт не получава нужното отношение от българския съд/прокуратура,какво остава за обикновения гражданин???

  Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
 59. 59 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 825 Весело

  До коментар [#23] от "Stewie":

  Я виж колко самодоволни и тебе не са разбрали!:)

 60. 60 Профил на Practic
  Practic
  Рейтинг: 347 Неутрално

  С президента Плевнелиев на Тримата шишковци им се получи, но Лозан Панов няма да оставим в олигархическата паст!
  От година на година си отиват по естествен път стари робски поколения и граждански възмъжават все повече млади хора с европейски манталитет.
  Долу Статуквото! "НЕ" на посткомунистическите ретрогради, присламчващи ни към евразийската кочина, "ДА" на европейското бъдеще на нашите деца и внуци!

 61. 61 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Празни приказки. Вече 4 г.

  Може би, защото и него сикаджията си го избра.

  "Лозан Панов бе издигнат официално от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев и четирима членове на ВСС от неговия кръг. (Ще припомня, че връщането на Панов в състезанието за председател на ВКС изненадващо беше обявено от Яне Янев - същият, когото премиерът Бойко Борисов назначи за свой съветник по проблемите на корупцията в деня на избора на Панов..." и т.н. https://www.dnevnik.bg/analizi/2015/02/03/2464007_koi_krug_vsushtnost_ovladiava_vks/

  Да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 62. 62 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  До коментар [#47] от "marianaivanova76":Добра реч. Силна политическа реч. Изненадваща реч. Но не е великолепна.За човек като мен, който е чел Квинтилиан (Institutio oratoria) и Акира Куросава (Нещо като автобиография или потта на жабата), наред с разни други книги, не мога да покажа някаква форма на боготворене към този човек. Умен е, предполагам, че е добър професионалист. Но явно има силни политически амбиции. Това с националсоциализма и с нацисткия режим, това вече е пресоляване на манджата. Като гледам коментарите тук, явно, хората виждат около себе си нацисти и концлагери...Аз бих искала да видя от едни висш съдия конкретика по дела, по процеси, конкретика за геноцид...Това са много, много силни думи. То излезе тук, че сме Северна Корея...Защото, по-горе се борави много свобдно с някакви термини. А от висш съдия, такива думи, това е сериозно нещо. Неговата реч ще бъде чута. Това е ясно. И когато тази реч пристигне при адресата си (ЕС висши чинновници) и тази реч се види колко политически оцветена е, това ще изиграе лоша шега на този, който я е проезнесъл.
  —цитат от коментар 57 на rwn


  @rwn, толкова си прав, че може даже и да не подозираш за това! А Лозанчо е пътник и то на принципа, че „Каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи“! той е човек, който се крие зад поста си като зад ограда, а не знае, че оградата е от градинска мрежа и всичко, повтарям БУКВАЛНО ВСИЧКО се вижда, а това, което се вижда, е много, ама много нелицеприятно! Чакам с нетърпение Лозанчо и благоверна да се фърлят в Страсбург, па да бълват срещу България и да я дават под съд! Е, тогава ще видят „кон боб яде ли и свинкя в джамия пърди ли“! ама какво да се прави, човек понякога се спъва в мотиката, но в повечето случаи намира сили да се изправи и да продължи по същия път! Честито, Лозанчо!

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2188 Неутрално

  Блестящо слово!
  Лозан Панов би бил достоен за уважение и респект председател на българския парламент!
  Сега се срамувам от нашето Народно събрание!

 65. 65 Профил на vesselin5
  vesselin5
  Рейтинг: 867 Неутрално

  До коментар [#22] от "clarkv622":

  За церемонията във В. Търново с всички напомадени, празноглави, гербаджйиски и ДС корумпета ли говорите? Ами, пропускът е силно разбираем и определено не случаен.

 66. 66 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#58] от "nessarox":

  Това си е вашо право. Да бъдете или да не бъдате съгласна.

  Не зная за какво отношение говорите.

  Та той е на една от най-висшите позиции в тази държава. Как се стига там, където е стигнал!!!

  Ако не знаете как се стига там, попитайте някой, който е вътре в съдебната система.

  Или Лозан е единствания, който е там, където е просто ей така, по някаква случайност!

  Това, че човекът е чакал да се издигне толкова нагоре и изведнъж е станал много разговорилив по разни теми си е негово право. Има тук и трибуна, няма лошо.
  Но аз не си спомням някакви речи от него да са публикувани тук, преди да е на сегашната позиция този господин.
  Тоест, проблемити и нацизма и концлагерите се появиха откакто се издигна до един от върховете на съдебната система, така ли...

  Разбирам, че тук пишещите всички са прокурори, съдии и адвокати и оправдават или дават присъди само на база на прочетено в една или друга медия, но все пак, ако искаме да сме малко по-сериозни, би трябвало да внимаваме с някакви крайности.
  Кой е виновен или кой не, това е просто несериозно да се пише за такива работи в някакъв форум или като коментар под статия.

  Ако знаете как се случват нещата в тази система, може би няма да си промените напълно мнението, или пък да застанете на противоположно такова, но поне бихте могли да бъдете доста по-умерена в оценките си.

  Няма как случаен човек, без много опит в апаратните игри, с правилното отшение и с правилното лавиране, да стигне на върха на която и да е система.
  Няма такъв вариант.

  Не казвам, че този човек не е добър професионалист, нито, че е умен. Предполагам, че е много добър юрист.

  Но неговите апартаментни дела, и тем подобни, на колко ги е купил имотите си, на колко ги изповядал, на колко ги е декларирал. Това ли е центалания му проблем на този човек. И затова си пише тази реч?! И това ги интересува хората, така ли? Неговите апартаменти, вили и имоти. Нещо, което е национален спорт в страната България, изведнъж не е позволено на този човек, или на съпругата му?

  Не, не мисля. Това пък е моето мнение. Тази реч преследва съвсем други цели. Но това е без особено значание за повечето читатели тук.
  Обясних по-горе какво е echo chamber...

  Въобще, тук сякаш е някаква секта. Но аз пиша рядко. Ще гледам да е още по-рядко, особено по такива теми...


 67. 67 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 585 Неутрално

  До коментар [#51] от "Шихан Йордечка":

  Дгугата готина опорка е- ми те тия Да България са много малки и само ше си фърлиш гласа на вЕтЪра

 68. 68 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 4197 Неутрално

  Столична община, начело с ботоксовата мумия Фандъкова, със сигурност е превзета от частни интереси.

  Любовта ще спаси света!!!
 69. 69 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  До коментар [#66] от "rwn":

  Жалко,че смятате,че всички или почти,които са стигнали до висока позиция в правораздавателната система на България са с опит в апаратните игри/Ваши думи/

  Може
  Може и да имат опит в тези игри Лозан Панов,но накрая нещата излизат от контрол и все някой трябва да се дистанцира

  Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
 70. 70 Профил на Мамуна
  Мамуна
  Рейтинг: 585 Неутрално

  До коментар [#66] от "rwn":

  И къде точно се крие притеснението Ви, че има политически амбиции?
  Може би предпочитате Австралопитеци с една прочетена книга да имат такива амбиции...
  Или може би Р.Овч с Корнелка.. да изпълзят от бърлогата и да стават пак енергитици...
  Или може би, псевдо патриотари Белата Златка, Шкембе ВОйвода и Валерката с Хотелчетата...

  Не Ви разбирам, наистина? Може ли някакво сбито обяснение за притесненията Ви, относно политическите амбиции на Г-н Панов?

 71. 71 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  До коментар [#66] от "rwn":

  О, не! Пишете по-често. Интересно мнение на четящ човек, който е далеч от правото, но пък е "напипал" основното в проблема на Лозан Панов.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 72. 72 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3268 Неутрално

  До коментар [#14] от "АзКлавдия":

  Пламенна защита на ужасяващото статукво, но много кухо с много думи. Както винаги!

 73. 73 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#63] от "сидер":

  "декларация на Бойко Борисов при встъпването му в длъжност - досега три пъти. Не тази за промяната на имуществото за предходната година - другата, с която се декларира с какво имущество лицето встъпва в длъжността"

  не аз не мога да търся а ти лъжеш като дърт гробар. такава ДЕКЛАРАЦИЯ на Бойко Борисов НЯМА в Регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности в сайта на КПКОНПИ:

  https://register.caciaf.bg/

  защо лъжеш вместо да ми я покажеш?

  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/04/17/3421016_lozan_panov_s_cacarov_kato_glaven_inspektor/

  https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/04/17/3421277_lozan_panov_kljuchovi_durjavni_institucii_sa/

  Vernam Cipher
 74. 74 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#63] от "сидер":

  42 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2652
  11:46, 01 апр 19
  Неутрално

  До коментар [#37] от "Vili Jambov":

  Ето линк към Регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности в сайта на КПКОНПИ:

  https://register.caciaf.bg/

  Много моля ако някой може да намери декларация на Бойко Борисов при встъпването му в длъжност - досега три пъти. Не тази за промяната на имуществото за предходната година - другата, с която се декларира с какво имущество лицето встъпва в длъжността. Тази, от която през 2009 г. станаха известни апартаментите на Цветанов:

  https://register.caciaf.bg/2009y/82D501D4-C121-458E-A382-304C019E88D325929.xml

  Морално ли е най-моралният между моралните толкова очевидно да погазва закона и да се ослушва като прасе в тикви? Законно и морално ли е преди Сметната палата, а сега КПКОНПИ да се правят на умрели лисици и да си затварят очите пред това въпиющо закононарушение?

  Vernam Cipher
 75. 75 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#63] от "сидер":

  не аз не мога да търся а ти лъжеш като дърт гробар. такава ДЕКЛАРАЦИЯ на Бойко Борисов НЯМА в Регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности в сайта на КПКОНПИ:

  https://register.caciaf.bg/

  защо лъжеш вместо да ми я покажеш?

  Vernam Cipher
 76. 76 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#26] от "rwn":

  Браво, един от най-смислените коментари, които съм чел във форума на "Дневник".

  Не знам, защо имаш толкова много минуси.

  Неприятната истина е, че България е такава, защото ние сме такива, но човек се променя.

 77. 77 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4070 Неутрално

  До 22:"clarkv622"...Значии, този господин не почете честванията на конституцията в Търново, обаче държи политически речи (този е съдия, ако някой не знае) пред гражданско сдружение БОЕЦ!? И обяснява как институциите били завладяни от частни интереси!?..."
  Да пич, някой трябва да го каже. Че няколко големи групировки - ТИМ, ДПС приватизират държавата, неизвестно в полза на кого. А народът тотално е изтрещял с пърцуцата, и джендърите скрити в храсталака

 78. 78 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4070 Неутрално

  .....Не знам, защо имаш толкова много минуси.Неприятната истина е, че България е такава, защото ние сме такива, но човек се променя.
  —цитат от коментар 76 на doxen


  Човек се променя, ама докато ние се променяме, другите тичат напред. През 1990г. поляците бяха гладни, а сега са с 2 пъти по-високи доходи от нас.

 79. 79 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  Нацисти, Хитлер, Пеко Таков - ясна е работата. Поредният номенклатурен клон се бори и той, милият, за място под слънцето.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 80. 80 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4094 Неутрално

  Другарю Панов. че това е така от 30 години бе, Вие туко-що открихте Америка! Браво за което!
  —цитат от коментар 52 на jeq19606355


  А преди тези 30 години как беше?

 81. 81 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#69] от "nessarox":

  Не, не е жалко какво аз смятам. Това едва ли има огромно значание за някого, освен за мен.
  Жалка е действителността. Защото, това е действителността.

  Разбира се, аз не познавам конкретния случай. Може и Лозан да е в стастическата грешка.
  Но във всяка една подобна система, особено такава сериозна система като съдебната, няма как да вървиш нагоре, без да си показал, че си надежден играч, че си отборен играч и, че можеш да изпълняваш поставените задачи.

  Сега, това звучи някак си доста обезпокоително отстрани погледнато, но всъщност, така работи системата. Ако човек приеме нещата, че са такива, каквито са, а не са измислени, ще може да има доста по-реалистични очаквания за много неща. Не само за съдебната система.

  То е малко като измислената реалност на социалните мрежи.

  Все другите пътуват, все са на хубави места, все са усмихнати, добре облечени, с хубави автомобили, кучета, гаджета..
  И започват едни депресии, едно търсене на неща, които няма как да бъдат намерини.
  Просто, измислени реалности.
  Защот, животът е радоста, и е има прекрасни моменти, но има сълзи, и тъга, и загуба, и скапани автомобили,и прекъснати връзки и разводи и смърт на близки хора... и и и и

  Е, всъщност, ситуацията е доста по-различна.
  Но, всеки вярво в това, в което иска да вярва.

  Хубаво е, че има още идеалисти. И аз съм бил там. При идеалистите. Знам какво е.
  Просто, годините минават, човек научава това онова.
  Вижда това онова. Сблъсква се с някакви неща.

  И се научава да е умерен. В очаквания, в коментари,в преценки, в изисквания..

  Успех ви пожелавам!

 82. 82 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  До коментар [#26] от "rwn":Браво, един от най-смислените коментари, които съм чел във форума на "Дневник".Не знам, защо имаш толкова много минуси.Неприятната истина е, че България е такава, защото ние сме такива, но човек се променя.
  —цитат от коментар 76 на doxen


  Смислен , ама посега на светинята, тукашна - г-на Панов.
  Я кажи , у някой маниашки опънсорс форум, че линуксът за десктоп е недоразумение. На бой ще скочат, нищо че е очевидна истина :)

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 83. 83 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4094 Неутрално

  Ние не избираме дали да се впуснем в тази борба, избираме само на коя страна ще застанем. Времето решава, дали да помни или да замъти временните ни предателства към нея. Съдбата пък избира, колко дълго ще ни позволи да я продължим. Спечелването й е немислимо, но спирането й - позорно".На финала малко се е поизложил. Изгубил е логиката.
  —цитат от коментар 5 на koko65bg


  Това е цитат от Кристиян Таков. Може да имаш претенции към него.

 84. 84 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#82] от "schwimmwagen":

  биесдиджиите що се подиграваха на линуксджиите?

  Vernam Cipher
 85. 85 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 965 Весело

  Падаме на колене!Бог Лозан казал нещо.Той е ! Никой друг!Само Лозан е праведен! Всички други са никой.Да живее Лозан!!!
  Хайде всички с наколенките!Започвайте!
  Настроение: Подигравателно

 86. 86 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#70] от "Позорно събрание":

  Като се замисля, май нямам особени притеснения.

  Да бяха му сложили едно каренце де, платено +политическа агитация. Така сигурно щеше да е по-добре :)

  А иначе, като общ несбит коментар, ще кажа следното:

  Прави лошо впечатление, че човека го играе, че сякаш е паднал от луната. Сякаш, не е бил в тази система досега и сякаш не е на върха на тази система, и сякаш вчера се е събудил и е преживял катарзис, а днес вече агитира за някакви неща.

  Плюс това, той съдия ли е, палач ли е, политик ли е, какъв е точно. Ако е съдия, да разкаже за всичко, което знае. Как, кога, защо, какво. Факти и факти и факти.

  Къде са концлагерите. Кои са архитектите на тези концлагери. Къде са ръководителити им. Да видим и влаковете с жертви къде са...

  та нали той е на върха на тази система, и има много информация. Нека да я видим.

  Това са много, много сериозни думи от негова страна и не бива да се хвърлят ей така, заради някакви си дребни полотически амбиции

  Ако е политик, да си търгва тогава от съдебната систима и да си прави партия и успех с елитарните речи да привлече маси от хора да гласуват за него...

  Той какво, нещо като Радев ли го играе. Но с по-изтънчени речи...

  Американските политици, тези, най-успешните, се появават на разни места в преизборните си обиколки със запретнати ръкави...

  Разбирай, аз не съм от елитът. Аз съм човекът, който може да свърши тази работа.

  Колкото нещо е по неразбираемо за средния избиритал, толкова по-малък шанс има човекът, който му го говори, да бъде сред избраните.

  Предпочитаните Австралопитеци (по ваши думи) са функция на обществото. В първият си коментар по темата съм го написал и съм обяснил по-добре.

  Партиите се роят и ще се роят още повече, особено в десния спектър, в търсене на някакви митични избиратели. И използват един език, и едни формулировки, почти неразбираеми за средния Джо.

  За вас това може да е ок, но това е загубена кауза. Просто, това е населението на страната. Няма как да бъде друго. Човек и да се вайка и да се оплоква, резултатите са такива, каквито са.

  Това, че вие ще гласувате за добре образован и добре облечен човек, които ви предлага някакви революционни неща, си е ваше право.

  Просто, системата не работи по този начин. Особено толкова сложна система, каквото е държавата. Това е огромен механизъм, който се нуждае по-скоро от опитен и интуитивен водач начело, а не от чист теоретик.
  Мисля, че в последните няколко десетилетия, България имаше няколко премиери и няколко министри на финанси и икиномика, които все бяха добри теоретици. Преподаветели дори, хора с титли и прочие.

  Е, резултатите са ясни какви са.

  Не е необходимо механизмът рязко да завива, защото тогава настъпва колапс.
  Просто, такава огромна маса не може да прави резки завивания в една или друго посока, без да стане огромна катастрофа.

  Не агитирам за нищо. Просто съм реалист.

  И аз бих някакви неща да са факт, и политиците да со разумни и по-умерени, и с много по-висок морал.

  Но ми е ясно, че това е по-скоро добро стечение на обстоятелства, ако се случи, а не някаква закономерност.

  И България не е изключение. Но това е друга тема.

  Успех !
 87. 87 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1862 Неутрално

  Ярък контраст между речта и коментарите...

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 88. 88 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#71] от "Грозде":


  Не зная дали ще пиша много често, но благодаря за оценката!

 89. 89 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#76] от "doxen":


  Благодаря ви. Сега и вие отнесохте минуси :)
  А иначе, просто, споделям житейски опит!

 90. 90 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1404 Весело

  До коментар [#88] от "rwn":

  мадам, ше вземат хората да си помислят некви кофти неща... кой си говори сам не знаеш ли

 91. 91 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1299 Весело

  Дръж се, Лозане!

  С теб сме- целия форум!

  Ти само се дръж!

  😂😂😂😂😂😂😂

  А- щях да забравя:

  ОСТАВКА!

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 92. 92 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 3268 Неутрално

  До коментар [#86] от "rwn":
  Не агитирам за нищо. Просто съм реалист.

  И аз бих някакви неща да са факт, и политиците да со разумни и по-умерени, и с много по-висок морал.

  Но ми е ясно, че това е по-скоро добро стечение на обстоятелства, ако се случи, а не някаква закономерност.


  Тук има доста реалисти, които обаче не са съгласни със продължаващата стагнация в областта на "открадатата държава".
  Това състояние започва и се крепи от "управляваното" право в интерес на задкулисието. По този въпрос (обществена тайна) се избягват разговори и коментари, защото следват "санкции" от всякакво естество, до най-сурови. Лозан Панов има смелостта да каже на глас в прав текст, каквото и да му струва това. Не за първи път, за Ваше сведение. В словото му има смели аналогии, които не Ви харесват, но тенденцията е абсолютно вярно уловена.
  Е, да продължаваме ли да мълчим, наблюдавайки продължаващото безобразие?

 93. 93 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  Великолепна реч!
  —цитат от коментар 8 на меншевик


  Точно!
  Не проумявам, защо двата комунистически клана "герб-бсп" не харесват Лозан Панов...?
  Е, има тук там по някой герберунгел или комунист, които срамежливо признават, че май този човек е прав...
  Това обаче не поправя нещата, а ги влошава още повече, защото радикалните антиевропейци в герб и бсп, заедно с техните политически "съюзници" в съдебната система начело с цацаров, виждайки че губят битката, се готвят да стават партизани! Защото по друг начин май не може да се справят с Лозан Панов.
  Вбесява ги и фактът че ще трябва да заемат страната на една тотално компрометирано име - цацаров! А това си е стопроцентов, чист автогол!
  Бих казал - браво Лозане! Добре е за всички нас че те има!
  Добре е също и за феновете на двата комунистически клана герб и бсп които те хулят, но те все още не са осъзнали тази проста истина. Както е казал Христос - прощаваме им, защото те не знаят какво вършат...
  Прошките обаче са до време... След това, рано или късно идва истината, а с нея и възмездието....

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 94. 94 Профил на Sunny Sunny
  Sunny Sunny
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#3] от "С Стоянов":

  О, я стига! Той е от малцината интелигентни хора, които се борят с граничещата на пладнешки обир и диктатура ситуация в България и имат ум в главата. И той , както целия български народ, е спестил някой лев от данъци и такси. Това няма нищо общо с факта, че гербаджиите си крият доходите от корупция или получават подаръци и затова сделките им са на данъчна оценка. Архитектите са им близки, щом са им кумове. Това ще е първия нормален човек, който си е купил що-годе качестевен имот. В карйна сметка е председател на ВКС .

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 96. 96 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#92] от "Alexander97":

  Звучите ми като млад човек. Може и да греша за възрастта, но ще се опитам да обясня няколко неща и да дам няколко примера.
  Може би не сте пътувал много, не сте живял в различни страни, нямал сте много колеги/приятели от различни страни, на различна възраст.
  Може и да греша за опитът ви, но ето нещо от моя опит.

  Ще дам пример с Япония. Няма да давам примери с някакви наши съседни страни. Няма да давам пример с Албания или с Русия. Тук, в тази общонст на Дневник, обичат примери с най-богатите страни. Хората си сравняват доходите с Лихтенщайн. Не ги сравняват с африкански страни. Нито със страни със сходна история, възможности и потенциал. А с Лихтенщайн.

  Затова и давам пример с Япония. Една от най-богатите и развити страни в света.
  Това, което има Япония е една от най-стройните и може би една от най-големите мафиотски структури в целия свят.

  Якудза. Това е една огромна и много, много сложна система от кланове. Над 500-600 клана. Да кажем, че е нещо като холдингова структура. С над 50 000 служителя...

  Харесват си някаква сграда. Стара сграда. Купуват един- два апратамента в нея.Ако купуят всички апартаменти, и я продадат за парцел, да се направи нова сграда на нейно място, ще реализират огромна печалба. Но има хора, които не искат да продават, или пък, ще искат много високи цени. Е, познай какво се случва... С едни или други средства, всички се изнасят и си продават апратаментите.

  Това морално ли е? Къде е държавата тук?

  Събрания на акционери на различни дружества.. Ами, за да не правят лудости и да не създават проблеми и да може да се провежда нормалано акционерното събрание, се плаща на Якудза.
  А това, това дали е морално?

  Отиваш за преговори на нещо. Покупка на парцела, или там, каквото. С теб е член на Якудза. Ти му плащаш за тази услуга, просто да присъства. Ясно е какво се случва с цената на това, което искаш да купиш. Нали и затова си довел човек от Якудза.
  И това май не е много морално...

  А за хазарта да не говорим, за секс услугите също.

  Но, но, това са дребните неща. Ако имаш спомен за мутренските години....ще разбереш за какво говорим.

  Но, големите босове са знайни на полицията, но полицията няма да отиде у тях, да ги арестува.

  Такива новини в японските медии не можеш да прочетеш. Криминалната им хроника е интересна. Забравени деца, загинали от задушаване в автомобила, докато майка им залага в хазарнта зала. И какво ли още не. Голяма население, всякакви индивиди.

  Полицията не може да се справи с Якудза. Просто, Якудза е по-голяма от тях. Те вече са инвестирали в компании, акционери са в корпорации, деверсифицирали са доходите си и са нещо като корпоративна структура. Много добре функционираща структура.
  Да не говорим за това, колко хора и структури са корумпирани от тях.

  Държавата не може да се справи с тях, затова, работи с тях...

  Ако се опита да ги събори или унищожи, най-вероятно няма да успее. Ще стане фиаско, ще влезе в новините по лош начин, патаклами по улиците, убийства, и т.н. и туристите ще се изплашат, и ...нищо няма да се промени, освен, че страната ще загуби имиджа си и ще загуби и много пари покрай това.

  Затова и умно...не се и опитва. Не се говори навън за това, не се оплакват някакви много известни фигури за това наляво и надясно, да обясняват, че държавата е открадната...
  Има арести, но те са на дребни риби.

  Това не са филми. Това е реалност. Понякога има голяма зло, понякога малко зло, понякога, необходимо зло.

  За съжалание. Но не съм аз или ти измислил светът такъв, какавто е.

  Криминални елементи има навсякъде. Понякога е добре да има кой да ги държи изкъсо, тези, най-отдолу и да не са разпасани съвсем, а ти да имаш възможност на някакъв, поне частитечен контрол, върху техните босове.

  Там, в тази работа, празно няма. Ако не е един бос,ще е друг.

  Само ня някой в сънищата тези неща липсват.

  Та такива високопарни, добре написани речи..... не водят доникъде. Е, водят до коментари в Дневник. Но това е точно доникъде.

  Добре, че нямаме много богат съсед тук,на балканите, защото, тук щеше сигурно да стане и по-зле и от Мексико.

  България не е много богата държава и тук все още няма чак толкова големи интереси. Понякога това не е чак толкова лошо.

  Има престъпници. Има и престъпления. Но това няма нищо общо с това, което например се случва в много по-богатите държави. Там просто хора изчезват и никога не ги намират.

  Управлението на една държава като България е много, много сложна работа. За да върви напред държавата е необходимо да балансираш огромно количество интереси. А това е изкуство.
  Особено, когато нямаш неизчерпаем източник от хора под себе си.

  Не е като да преподаваш в УНСС , например. Теория и практика тук, в България, сякаш водят да някакви коренно различни резултати.

  Разбира се, както и по-горе писах, хората могат да си искат различни неща, могат и да си мечтаят за различни неща. И все някой друг да им е виновен за това, че не могат да си организират живота по желан от тях начин. Това е нормално.

  Но в тази реч има аналогии с националсоциализъм, а това е много, много сериозно пресоляване на политическата манджа.

  Добра разделителна линия на хора, които са наясно с това, как се управлявав една държава като България е как се изразяват кандидати да я управляват.

  Но за това, друг път. Че стана късно. 97. 97 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 894 Неутрално

  До коментар [#77] от "historama":

  Фирмите на ДПС - БТ, БТК, офшорки, с масковски собственици

 98. 98 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  [quote#25:"plebs"][/quote]
  http://194.12.227.30/bcap/ac/webdata.nsf/f71324247a383d2fc22570f2002cd1cb/fa9552d542e861a7c225814f003e069e?OpenDocument
  В тезата на обвинителния акт, очевидно и в най - общ план, се съдържат факти за действия против наказателния закон. Съдържат се конкретни твърдения за нанесени вреди.
  Настоящата инстанция намира, че за тези вреди са налице годни и достоверни доказателства и такива реално са причинени. Като цяло обаче, тези твърдения са поставени в дълбоко противоречива система, в която се отричат едни други, до степен да не е ясно какво в крайна сметка твърди прокурорът. Описанието е такова, че твърденията за лица и факти са драстично несъвместими едни с други, взаимно се изключват, както като факти, така и като правна оценка. В много висока степен прокурорът не е изпълнил задължението си да представи на съда ясно, стройно, пълно, логично и състоятелно фактическо и правно изложение.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 99. 99 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#87] от "Боян Таксиров":

  Аз пък друго се чудя. Това лице политик ли е или съдия? Това което върши ако не противозаконно поне е неморално. Абе що не вземе да напусне поста си, да си отвори партия или пък да афишира открито предпочитанията си? Не му отърва нали?

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 100. 100 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2545 Весело

  Съвсем естествено стрданията на младия Вертер не могат да бъдат разбрани от тъпия, НЕИЗСТРАДАЛ свободата си народ. Пита се, как да избегнем съдбата на Гьотевия герой, който се самоубива заради невъзможната любов към Лоте. Има само един начин да избегнем саможертвата на мъжкия лебед. На оружие, таварисчи, на всенароден бунт и революция за великата паважна правда!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK