Адвокати: Търговският регистър само събира такси, за да си раздава бонуси

Адвокати: Търговският регистър само събира такси, за да си раздава бонуси

© Надежда Чипева, КапиталДо омбудсмана на Република България


Отворено писмо


От група адвокати от Фейсбук общност на българските адвокати (ФОБА)
Уважаема г-жо Манолова,


Обръщаме се към вас, тъй като нашият висш ръководен орган не предприема никакви адекватни мерки, не успява да следи събитията, а обикновено бяга след тях, както в случая със закона срещу мръсните пари, с което не защитава правата на гилдията ни, а от там индиректно и на гражданите, които ние по закон представляваме.


Не се обръщаме и към министъра на правосъдието, който е принципал на институцията, защото новият министър е бивш председател на правна комисия към Народното събрание (НС), на когото с колегите написахме писмо, в което директно му заявихме, че правото, което произвежда в НС не кореспондира с общоприетите правни принципи и норми и от там следва, че той самият не разбира или не желае да разбере нашите искания.


Г-жо омбудсман, от много време длъжностните лица по регистрация (ДЛР) в Търговския регистър използват практики на ръба на закона, от които у гилдията ни и у клиентите ни остава усещането, че в Търговския регистър се работи основно за събиране на такси и количество изработени преписки, защото на това е основано допълнителното материално стимулиране на длъжностните лица по регистрацията.


Докато регистрацията на фирми и промените по техните партиди бяха в окръжните съдилища, делото се разпределяше на един съдия и ако той намери пропуски в представените документи, разпорежда какво още е необходимо да се добави и след изпълнението на указанията му вписва по партидата на дружеството заявените промени.


С въвеждането на Търговския регистър това стана невъзможно, защото след като едно ДЛР е написало указания, друго ДЛР разглежда и се произнася по поисканите от предходното ДЛР документи и постановява отказ, без да се интересува, че указанията на колегата му са изпълнени.


Зачестиха абсурдите да се дават указания на указанията последователно по едно заявление, от две различни длъжностни лица по регистрацията.


Регистърното производство се е превърнало в машина за произвеждане на откази от вписване на заявените фирмени промени. Безконтролно и безнаказано се издават противоречиви откази и указания , невъзможни за изпълнение. Изисква се от заявителят задължително да представи учредителен акт със заличени лични данни, а в същото време на самия сайт на ТР пише, че заявявайки личните си данни публично, се счита, че заявителите са ги предоставили доброволно.


Налага ни се да доказваме публично известни факти - че Маршаловите острови имат агент в Пирея, където е поставен печат "Апостил".


Уважаема г-жо омбусдсман, от несъстоятелните и своеволни действия на ДЛР страдаме ние и нашите клиенти - граждани на РБългария.


За нас е невъзможно да работим и изпълняваме добросъвестно задълженията си на адвокати. В случай на отказ трябва да обжалваме действията на длъжностните лица по регистрацията, но това обжалване отнема време, което за търговецът е финансова загуба, която не може да бъде възмездена по никакъв начин. Той трябва да плати повторно държавна такса и подаде същите документи или да подаде жалба и чака разглеждането на отказа от окръжния съд по седалището на дружеството, което може да се проточи няколко месеца, а търговският оборот налага да се направи по-бързо заявената за вписване промяна .


Дори и при отменен отказ от съда НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ разноски.


ВАС също приема в последните си решения, че разноските, направени в тези производста, не могат да се търсят и по Закона за отговорността на държавата за вреди, т.е те по никакъв начин не могат да бъдат възмездени за загубеното време или финансови средства.


Ние, представляващите гражданите не сме в състояние с тази законова уредба и прилагането й от ДЛР да защитим правата и интересите .


Г-жо омбудсман, апелираме към Вас да предложите законодателни промени на вниманието на депутатите, които да налагат еднаква практика и да не дават възможност за своеволия на ДЛР в Търговския регистър.


Настояваме да бъдат приети и законодателни промени, които да дават възможност да се налагат наказания на ДЛР, които възпрепятстват регистърното производство умишлено, с користната цел за повече събиране на такси за Агенцията по вписванията.


Наложително е да бъде въведена дисциплинарна и административно-наказателна отговорност за ДЛР, която да ги възпира от действия, които представляват явна злоупотреба с правата на гражданите и представляващите ги от адвокатската гилдия.


Ние сме длъжни да защитим правата на клиентите си и достойството на правото, а Вие - правата на гражданите.


1. адв.Ивелин Димитров - АК Варна, личен №1000043590
2. адв. Явор Иванов Калчев, Л№ 1900114490
3. адв. Невена Николова Христова, лн 1800068890, АК-Варна
4. адв. Красимира Анастасова Костадинова, л.№ 1300052790, АК – Варна
5. адв. Даниела Михайлова, САК, л.номер: 1900226910
6. адв.Константин Евгениев Станимиров, РсАК, 1600036670
7. адв. Константин Константинов - АК Сливен, л.н. 1200019588
8. адв.Милена Николова Николова, АК Варна, личен номер 1000064490
9. адв. Веселка Генова, САК, л.н. 1800004010
10. адв. Стела Здравкова Караасенова-Дойкова, АК-Пловдив, л.н. 1000147340
11. адв. Елисавета Маринова Соколова, АК - София, л.н. 1000231810
12. адв. Адриана Александрова, АК - Пловдив, л. н. 1000126440
13. адв. Валя Разпопова, САК, л. № 1200199910.
14. адв. Андон Великов, АК Смолян, л.н. 1100015047
15. адв. Ваня Йорданова Пълова, АК- Кюстендил, л.н. 1800033825
16. адв. Росица Ангелова Кирова, л.н.1000024423, АК-Перник
17. адв. Петър Панайотов Киряков, л.н. 1800666510
18. адв. Станила Герасимова, Адв. Колегия - Стара Загора, л. номер : 1100046960
19. адв. Адриана Мамихина САК с л.н. 1200680910
20. адв.Даниела Недялкова, л.№1900024793, ДАК
21. адв. Пламен Олегов Петков - САК, л.н. 1600392310
22. адв. Десислава Георгиева-Славова, ВАК, л.н. 1900024890
23. адв. Никола Иванов АК Бургас, личен номер 1900032880
24. адв. Елка Петрова Кръстева, ВАК, л.н.1500035090
25. адв. Петър Атанасов, БАК, л.н. 1100034980
26. адв. Йонка Георгиева Цонева - Темелкова САК 1000342310
27. aдв.Деляна Валериева, АК-Варна, л.н. 1500146690
28. адв. Искра Янева Кишкова, САК, личен номер 1600361710
29. адв.Гънчо Койчев Гънчев АК Смолян 10000014947
30. адв. Габриела Николова, л.номер 1200008850, АК Велико Търново
31. адв.Боряна Божидарова Божкова - САК, ЛН 1500215810
32. адв.Ивалина Димитрова, ВАК, л.н.1300148090
33. адв.Стела Николова, л.№ 1400091990, ВАК
34. адв. Ана Босолова, САК, личен номер 1800448210
35. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н 1500605510
36. адв.Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010
37. адв.Николай Хаджигенов, САК, л.№ 1300013934/ не е член на ФОБА/
38. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен номер 1300430210
39. адв. Венелина Светлинова Фотева, л.н.1300005680, АК-Бургас
40. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, личен № 1000010180
41. адв.Галина Пеева Пенчева- АК-Добрич, лн 1200003793
42. адв.Мила Николова Попова, АК-Стара Загора, л.н. 1900020560
43. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, л. н. 1100040010
44. адв. Иван Георгиев Велов, САК, л.н. 1600450910
45. адв. Яна Атанасова Стоянова- Прекрутова, СтАК, ЛН 1600044660
46. адв. Радко Радев Моллов, САК , личен номер: 1500655110
47. адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, личен номер – 1100050027
48. адв.Ангелина Димома Димитрова, АК-Варна, Л№120001990
49. адв. Вихрен Николаев Бъчваров - АК-Варна, л.н. 1100126290
50. адв. Виолета Бориславова Антимова - Софийска адвокатска колегия, личен № 1000462410
51. адв.Теодор Артуров Божинов, л. н. 1000236010, САК
52. адв.Габриела Додова, АК - Пловдив, л.н. 1100119840
53. адв.Десислава Любенова Филипова, АПК-София, личен # 1200388410
54. адв. Калин Найденов, АК- Хасково, личен номер 1200044663
55. адв.Златка Господинова- АК - гр.Хасково, л.н. 1000037063
56. адв. Мариана Проданова Бакалова, АК Добрич, л. н. 1700022393
57. адв. Ивелина Владимирова Иванова Парушева,л.н.1200044190, ВАК.
58. адв. Виолина Христова Проданова, ДАК, л.н. 1600021193
59. адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, личен номер 1500 630 410
60. адв. Денис Моллов, САК, личен номер 1000577810
61. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н.: 1200344710
62.адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен номер 1700026480
63. адв. Снежана Сутулова, САК, ЛН 11000082910
64.адв.Биляна Петачка, АК- Благоевград, личен № 1700052327


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1625 Неутрално

  А междувременно българското правителство разгара на #Апартаментгейт и #КъщиЗаТъщи прави профилактика на Кадастър и Имотен Регистър!
  http://www.icadastre.bg/
  Или да питаме Данаил Кирилов - новият министър на правосъдието, да не стане като с имотния регистър и да не заработи до изборите?

 2. 3 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  Когато заставаш с името си, заслужаваш уважение. Не мога да коментирам статията по същество, защото материята не ми е ясна.

 3. 4 Профил на nickkal
  nickkal
  Рейтинг: 258 Неутрално

  Житейска истина - или бързо, или качествено, или евтино? Трите никога не са възможни едновременно, двете......евентуално! Тук се опитваме да превъртим живота! Имоти и фирми се продават като банани на пазара! Предлагам адвокатските хонорари да станат резултатни. Доста ще намалее оборота!

 4. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5708 Неутрално

  В основата на всичко е некадърност вследствие на лош подбор на служителите, занимаващи се с регистрацията в АВ и сбъркани цели за изпълнение.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 5. 6 Профил на Иван Арнаудов
  Иван Арнаудов
  Рейтинг: 577 Разстроено

  Не е директно свързано с темата на статията, обаче все пак да си кажа и аз мнението за безсмислието на ТР.

  Като собственик на фирма, всяка година съм длъжен да подавам годишен финансов отчет (ГФО), който подлежи на проверка и вписване от служител на регистъра. Какво може да провери освен дали е платена таксата за вписване, не ми е много ясно, но ето каква е ситуацията с моите ГФО към момента:

  ГФО за 2011 г. подаден на 20.06.2012 г., вписан на 21.09.2012 г. (3 месеца)
  ГФО за 2012 г. под. 03.06.2013 г., вписан 03.08.2013 г. (2 месеца)
  ГФО за 2013 г. под. 04.06.2014 г., вписан 15.07.2014 г. (месец и половина)
  ГФО за 2014 г. под. 09.06.2015 г., вписан 16.11.2015 г. (5 месеца)
  ГФО за 2015 г. под. 16.06.2016 г., вписан 02.10.2017 г. (1 година и 5 месеца)
  ГФО за 2016 г. под. 08.05.2017 г., не е вписан до момента
  ГФО за 2017 г. под. 11.06.2018 г., не е вписан до момента

  За всяка от тези услуги чинно съм си платил такса за вписване в размер на 25 лева или нещо подобно. Интересно, дали в АВ са си раздавали бонуси от моите такси заради успешно (не)свършената работа по вписване на моите документи?

  Някои хора поддържат линия, а пък аз... поддържам окръжност.
 6. 7 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Каманизтите се чудят какво да измислят срещу Дон БОРИСОВ , отврат ! БАЛГАРСКИА НАРОД отново ще ПОТКРЕПИ ГЕРБ !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 7. 8 Профил на marinbg
  marinbg
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Регистририах една фирма в Март 2019. В месец Април 2019 тръгнах да регистрирам друга със същият предмет на дейност и получих отказ с малоумна причина!!! На 100% е вярно това, което пишат адвокатите. Интересно е кой носи отговорност за подобно поведение? Оставки на тия безхаберници!!!

 8. 9 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 0 Неутрално

  А тези гнусни клевети видяхте ли:

  110 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2297
  14:55, 17 май 19
  Неутрално

  До коментар [#95] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  ти знаеш ли, че в момента тия свини отчуждават черни селски пътища, които си съществуват още от турско, преди изобщо да я е имало тая държава и съответно-никога не са били част от нечиии имоти... тва за да си образуват общински парцелчета за раздаване там, дето никога не е имало общинска земя... плащат ги по 60 кинта на декар, а процедурата в адм. съд излиза 2 бона/ дек. мин... готино, м

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 9. 10 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  Искали им да доказват публично известни факти, като този, че Маршаловите о-ви имали агент в Перея!? Не знам за каква публика си мислят тези хора, но ако не са доволни от решенията има съд и спокойно могат да ги обжалват, а не да занимават нас!

 10. 11 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 737 Любопитно

  Ако мислите,че в кадастъра е различно-лъжете се.

  Ваденето на скица от поз. комисия струваше 8 лв,
  и се получаваше веднага.
  В кадастъра вече е 10,а за получаване-най-рано след 3 дена.
  Административна реформа?
  Улеснение за гражданите?
  Не.
  Просто бягство от Е-управление и запълване на празни ведомства.

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 11. 12 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3973 Неутрално

  Търговския регистър, е поредната хранилка за мързеливи калинки.

 12. 13 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Голяма част от тия агенции и министрства, както и разни държавни фирми редовно на загуба, са просто част от социалната система.

 13. 14 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 904 Неутрално

  Агенцията по вписванията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация и още Н на брой такива комисии и агенции са напълно ненужни, безполезни и тунеядни структури.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 14. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7975 Неутрално

  Значи тези чиновници работят само за себе си.

 15. 16 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Производството пред Търговския регистър е изцяло уредено законодателно в полза на адвокатите и пак не са доволни.

 16. 17 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Какво ли е наред в тази държава, та и този проблем

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 17. 18 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  За каква услуга вземат на всяка фирма по 50 лв за отчет ,който е статистически и държавата може да си го вземе от данъчната ми декларация

 18. 19 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Крайно време е всеки един служител на бюджетна издръжка, бил той полицай, военен, лекар в държавна болница, журналист в БНТ, данъчен, общински служител и т.н., че те са СЛУЖИТЕЛИ и би трябвало да СЛУЖАТ на хората, които ги издържат - гражданите на България. Крайно време е да се осъзнаем, че не гражданите служим на държавата и пълним държавния бюджет за да има държавата, а държавата служи на гражданите и пълним държавния бюджет, за да получаваме качествени услуги!

  No Pain No Gain
 19. 20 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 859 Гневно

  Нека и аз да добавя нещо за таксите на АВ. Когато се вади някакво удостоверение на хартия, там събират такса 5 лв за първа страница + 2 лв за всяка следваща страница. Удостоверението за актуално състояние и удостоверението на наличие на процедура по несъстоятелност и/или ликвидация абсолютно безпроблемно могат да се съберат на 1 страница. Техните разпечатки от системата на ТР обаче така са разтеглени умишлено, че да не се събират на 1 страница и да отиват на 2-ра страница. Целта е АВ да вземе такса 7 лв вместо такса 5 лв. Това са абсолютно п*д*растки номерца на АВ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK