Прокурорите в действие: Ниска разкриваемост и дела, които не стигат до съд

Прокурорите в действие: Ниска разкриваемост и дела, които не стигат до съд

© Велко Ангелов



Тексът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Заглавието е на "Дневник".


През миналата седмица беше публикуван докладът за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. Той съдържа значително количество отчетна статистическа информация за дейността на прокурорите и следователите в България. Какви са впечатленията и основните изводи от него?


I. Престъпността през последните няколко години намалява, но разкриваемостта все още е на ниско ниво




Броят на престъпленията намалява във времето, но все още остава ниска разкриваемостта – едва 46% от регистрираните престъпления за 2018 г. са разкрити. И докато броят на регистрираните престъпления зависи както от нивото на престъпността, така и от активното сезиране на органите (полиция и прокуратура) от страна на гражданите, то данните за разкриваемостта са пряко отражение на дейността на прокуратурата.


Намаляване на броя регистрирани престъпления се наблюдава във всички групи, като най-голямо е понижението при престъпленията против собствеността (12,3% в сравнение с 2017 г.), въпреки че те остават с най-голям дял, и икономическите престъпления (намаление с 9,4%). Причините вероятно могат да се търсят в подобряване на индикаторите за социално неравенство и бедност.


II. В досъдебната фаза, с някои изключения, дейностите бележат спад за периода


Количеството преписки намалява с 42 хиляди през разглеждания период, а броят досъдебни производства – с около 9 хиляди. Това се дължи до известна степен на по-малкия брой регистрирани престъпления, въпреки че степента, с която преписките намаляват, е много по-висока от намалението на броя на регистрираните престъпления. Ръст бележат единствено участията на прокуратурата в съдебните заседания (с близо 10 хиляди за разглеждания период), като причината за това вероятно е разширяването и усложняването на съдебната практика.


Докладът на прокуратурата отбелязва и нещо интересно - "Констатира се спад на наблюдаваните преписки, започнали по сигнали на контролни органи – 2 499 (3 061; 2 062), като образуваните по тях дела съставляват едва 1.7% (2%; 1.1%) от всички образувани досъдебни производства". Това означава слаб резултат от работата на държавните институции с правомощия да сезират прокуратурата, независимо от разширяването на законовите им правомощия (например КПКОНПИ).


По данни на прокуратурата се наблюдава много нисък дял на внесените в съда актове (това е делът на внесените прокурорски актове спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства) – 30 499 бр. за 2018 г. или 18%, като той спада от 19,5% през 2017 г. Това означава, че


от всички наблюдавани актове по-малко от една пета стигат до съда.


Този дял се различава значително между окръжните и районните прокуратури – в окръжните средният дял на внесени в съда актове на един прокурор е 5,3 бр., докато в районните – 36,4 бр. И двете групи бележат спад в дела на внесени в съда актове. Разликите между броя внесени актове са отражение както на разликите в натовареността на окръжните и районните прокурори, така и на големите териториални различия между отделните прокуратури.


III. Съдебната фаза се характеризира с положителни тенденции, но все още има място за подобрение


За 2018 г. се наблюдава лека промяна в структурата на внесените в съда актове – намалява делът на обвинителните актове за сметка на споразуменията и постановленията с предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание съгласно чл. 78а от Наказателния кодекс. Това е положителна тенденция и бележи преминаването към по-ефективни начини за разрешаване на споровете. Остава да се види доколко е трайна.


Прокурорите в действие: Ниска разкриваемост и дела, които не стигат до съд


В доклада си главният прокурор отбелязва, че повечето показатели за съдебната фаза бележат подобряване – висок дял на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт, намаляващ брой върнати дела на прокурор и нисък дял оправдани лица. Въпреки това над една трета от върнатите дела (38,7% за 2018 г.) са върнати поради допуснато в досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните права, а още 32% от делата са върнати на прокурор поради констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт. Това говори за необходимост от по-сериозен качествен контрол над работата на прокуратурата.


Особен интерес представляват (както може да се съди и от наименованието им) делата по престъпления от особен обществен интерес – това са дела за организирана престъпност; корупция; престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС; изпиране на пари; данъчни и други финансови престъпления; незаконен трафик на хора и наркотици. От данните за тях се вижда, че нарасналият брой наблюдавани дела (увеличение с 10,7% за 2018 г.) не води до повече внесени в съда прокурорски актове (намаление с 1,5%), нито до повече осъдени лица (намаление с 4,1%). Следва да се има предвид, че прокуратурата дава разумни предложения за корекции в концепцията за корупционните престъпления, които вероятно биха довели до повишаване на резултатите от работата й.


IV. Разликите в натовареността на прокурорите и териториални различия остават значими


Подобно на съдилищата, прокурорската натовареност се различава сериозно в териториален аспект – от 6,65 прокурорски акта средно на ден в Районната прокуратура (РП) Харманли до 0,9 в РП Малко Търново. Средната натовареност за страната на един прокурор за 2018 г. е 3,27 акта на ден). В най-натоварените прокуратури – в Харманли, Несебър, Нови пазар и Оряхово, които са повече от два пъти по-натоварени от нисконатоварените прокуратури, са работили много малко на брой реално заети прокурори.


Средната натовареност на окръжните прокуратури е под тази на районните – 1,22 акта средно на ден за 2018 г. Въпреки лекото увеличение в сравнение с предходните години, тя остава на много ниско ниво.


Прави впечатление, че при преглед на повечето от показателите за натовареност, прокурорите и следователите в София са относително по-ниско натоварени от средното за страната – за разлика от софийските съдилища, които са по-натоварени в сравнение с техните колеги. Обяснението на главния прокурор е, че сложността на престъпленията и делата в София е много висока, в резултат на което има по-малък брой прокурорски актове на всеки прокурор. Дали това е така обаче, би могло да се прецени само при наличие на


адекватното изчисляване на натовареността на прокуратурата при отчитане на сложността на актовете.


За целта е необходима информационна система за прокуратурата, подобна на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите, която да предоставя публична информация, годна за сравнителни анализи.


Богатият на информация отчет на прокуратурата за дейността ѝ през 2018 г. дава много възможности за анализ и вземане на решение за прокурорската карта, както и за оптимизация на дейностите и ефективно намаляване на разликите в натовареността. Крайно необходима е действаща система за оценка на натовареността на прокурорите и следователите. От главния прокурор зависи по какъв начин може да се случат промените.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4083 Неутрално

  Хората не вярват на правосъдието и правоохранителните органи. Много от кражбите не се заявяват в МВР. Няма ефект - престъпника е неизвестен, а разкарват тъжителя и му губят времето за нищо. Сбъркани показания, неграмотно написани документи, некадърни прокурори, които не знаят за какво са там. Пародия.

 2. 2 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1765 Неутрално

  Няма никакъв шанс това сталинистко образувание да започне да върши работа и да изпълнява обществените си функции, докато не бъдат променени изцяло, както фундаментът, върху който е изградена прокуратурата, така и съставът ѝ.
  Прокуратурата вън от съдебната система, сегашните прокурори (начело с цаЦАРа) - вън от прокуратурата.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 3. 3 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  С приоритет са акциите с конфискация на пари с или без доказателства.

 4. 4 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Прокуратурата е такава, каквото ни е обществото, каквито сме си ние. Същото важи за съдиите, полицаите, контролните органи и политическата класа. Това сме си ние, недоволстваме от себе си.

 5. 5 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#1] от "Vlado Nikolov":

  "Хората не вярват на правосъдието и правоохранителните органи" - много хора не вярват на себе си и на близките си и не може да очакваме нещо различно с непознатите.
  Непознатите - припознаваме като некадърните, т. е. каквото даваме, това получаваме.
  В пародията сме участници, някои сценаристи, а малцина и главни герои. Общото - накрая всички ръкопляскаме за още от същото. Утре ни предстои едно такова ръкопляскане. Един от главните герои посещава Москва, друг се прибира от Дубай, трети си брои имотите и терасите, но го обединява желанието им да са главни герои в пародията.

 6. 6 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Когато съдебната система стане независима, тогава може да има ефект от нея. Сега си живурка, мазнейки се на политическата класа.

 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5775 Весело

  Споразумения :)
  Особено с делата под "особен надзор"

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1239 Весело

  Тоест, прокуратурата не работела?

  Следва откриването на топлата вода...

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7998 Неутрално

  Престъпленията не намаляват, просто хората спряха да се оплакват, защото нищо не следва от това.

 10. 10 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Ако няма качетвен материал от следствието, или улики и свидетели бъдат унищожени преди края на съдебния процес, как се очаква прокуратурата да печели дела. Само с теоретични постаовки ли. За да е успешна прокуратурата, трябва да работят адекватно и всички останали институции, свързани по веригата. Следствие, защита на свидетели, съдии и прочие.

  мурзилка
 11. 12 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Няма никакъв шанс това сталинистко образувание да започне да върши работа и да изпълнява обществените си функции, докато не бъдат променени изцяло, както фундаментът, върху който е изградена прокуратурата, така и съставът ѝ. Прокуратурата вън от съдебната система, сегашните прокурори (начело с цаЦАРа) - вън от прокуратурата.
  —цитат от коментар 2 на BG Territory

  Няма никакъв шанс. Причините сте ги посочили: "докато ... ".

 12. 13 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Прокуратурата е такава, каквото ни е обществото, каквито сме си ние. Същото важи за съдиите, полицаите, контролните органи и политическата класа. Това сме си ние, недоволстваме от себе си.
  —цитат от коментар 4 на hammurabi

  Какво е Вашето общество и какви сте Вие и вие? Вие може и да притежавате определени качества, да недоволствате от себе си и т.н. Защо обобщавате за всички, за цялото общество?

 13. 14 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1267 Неутрално

  Не е ниска разкриваемостта. Висока е събираемостта на .... Радан беше казал: "- Хоратат търсят адвокати, които могат да дадат сумата на съответния човек и знаят, че той ще приеме с благоприятен изход".

 14. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3944 Неутрално

  Нали това е целта с избирането на сегашния главен прокурор ? Еми, той си го избра ! А битовите пресъпления - тук разкриваемостта е по - висока само, когато са от изключителен обществен интерес !

 15. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 17 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1961 Неутрално

  99% не вярват на системата, останалите работят в нея!

 17. 18 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 763 Неутрално

  99% не вярват на системата, останалите работят в нея!
  —цитат от коментар 17 на lz73

  И поради законови и морални ограничения не я коментират.

 18. 19 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  I. Престъпността през последните няколко години намалява, но разкриваемостта все още е на ниско ниво
  _________________
  Тя престъпността намалява защото хората в отчаянието си в 80% от случаите не ходят да се обявяват за жертви на малки и средни престъпления!
  Другарката Цецка Цачева и Ц.Ц. за 10г. го бетонираха законодателно намаляването на престъпленията!
  Ако някой открадне на бабата портфейла с пенсията , като джебчия закона изобщо не го преследва защото това е малко! Обаче пробвайте да не дадете 100лв на телефонния оператор цялата съдебна система,адвокатската колегия и ЧСИ ще работят за него докато не си върне и последната стотинка с лихвите и съдебните разходи!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 19. 20 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 719 Неутрално

  ПОРЪКОРЪТУРАТА ЕДИНСТВЕННАТА И РАБОТА Е ДА РАЗЧИСТВАТ НА МУТРОМАФИОЗИТЕ НИ ТЕРЕНА ДРУГО НЕ ПРАВАТ , АБСОЛЮТНО БЕЗМИСЛЕНА ГНУСНА МУТРЕНСКА ФОРМАЦИЯ

 20. 21 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1599 Неутрално

  Няма никакъв шанс това сталинистко образувание да започне да върши работа и да изпълнява обществените си функции, докато не бъдат променени изцяло, както фундаментът, върху който е изградена прокуратурата, така и съставът ѝ.
  Прокуратурата вън от съдебната система, сегашните прокурори (начело с цаЦАРа) - вън от прокуратурата

  До коментар [#2] от "BG Territory":
  +++++++++++++++++++++++++++++

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 21. 22 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#13] от "zhivko6461":

  Вътре съм и плувам. Не се давя, но усещам водата и обстановката. Ако си на трибуните или на плажа, или на яхта на кея - сподели.
  Обобщавам като израз на собственото ми усещане за средата. Викат му лично мнение. Не се оплаквам, но не мога и да се похваля. Преживявам.

 22. 23 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5347 Неутрално

  И защо да ги разкриват като ще мине давност и който грабил се награбил и си трае на сянка.

 23. 24 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5347 Неутрално

  И защо да ги разкриват като ще мине давност и който грабил се награбил и си трае на сянка.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK