Вашата земя - това съм аз

Самият премиер в изказванията си трескаво представя собствеността като враг на прогреса и държавата.

Самият премиер в изказванията си трескаво представя собствеността като враг на прогреса и държавата.Текстът е препечатан от юридическия портал "Грамада" със съгласието на редакцията. В оригиналната публикация авторът не е посочен.


Промените в Закона за държавната собственост, предложени от кабинета "Борисов 3", натрапват аналогии с разказа "Няма вече римско право" на великия общественик и писател на ХХ век Луи Арагон. Герой на този разказ е немски майор, военен съдия, бивш професор по римско право, обсебен от възхищението си към фюрера, отменил в името на националния интерес безапелационно всички действащи закони в Германия. Един от знаменателните моменти в разказа е съжалението на бившия професор, че поради вътрешното им съвършенство мислите на фюрера не могат да бъдат кодифицирани, за да заменят съществуващия правен ред. Как прекрасно би звучало Хитлеров, а не Наполеонов кодекс! – си мисли професорът нацист.


Седемдесет години по-късно в малка България от мислите и проповедите на първия човек в държавата, в защита отново на националния интерес, се роди нов закон – Законът за държавна собственост, кодифициращ успешно 10 години (посредством всички изменения и допълнения, приети след 2009 г.) несъвършената мисъл на премиера. Мисълта, както всички знаят, е една: магистрала, а нейния пророк, естествено, се явява Законът за държавната собственост (ЗДС). Според самия вдъхновител на ЗДС пречка за просперитета на държавата са всички собственици на земи, имали
наглостта да наследят, купят, изобщо да притежават собственост там, където той вижда магистрала


Самият премиер в изказванията си трескаво представя собствеността като враг на прогреса и държавата, като така се отдава на най-тежкия политически грях – печелейки магистрала, противопоставя едни българи – собствениците на земя, срещу други българи – пътуващите. Две групи българи, едните са просто излишни, според Борисов, и за тези, вторите, парламентът приготви малка българска Вартоломеева нощ – с багери, асфалт и инвеститори, и познатите на всички изпълнители (строители).


Законът за държавната собственост е новата библия на кабинетите "Борисов 1,2,3". От инаугурацията на първия Борисов кабинет през 2009 г. този закон е променян 26 пъти, и то предимно в частта, с която трябва се кодифицира и укрепи идеята и пътя за отчуждаването. Знаменателно е, че дори Конституционният съд, все повече впечатляващ с правния си конформизъм, не успя принципно да приеме правния живот на чл. 34 от ЗДС, предвиждащ предварително изпълнение на решенето за отчуждаване, и го отмени през 2013 г. Сега с последните промени в закона парламентът, като обикновен спекулант, заобикаля решението на КС и отново предлага предварително изпълнение, но този път постановено от


съда, който следва да се яви като съучастник на администрацията и оръжие на мисълта на премиера.


Сред вносителите на законопроекта няма депутат с юридическо образование, освен един, представил се на сайта на парламента като инженер юрист.


Кое е възмутителното на тези 26 промени, включително последната, внесена от депутати патриоти и такива за европейското развитие на България, или както ги знаят – ГЕРБ? Завършеният вече вид на ЗДС е не просто ария на експроприацията, а на национализацията, ЗДС е просто ДС. Разбирайте го както искате. Обикновеното опростачване на закона за 10 години доведе до следните нетърпими положения:


- До 2010 г. ЗДС допускаше отчуждаване на имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, само при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. В съда Министерският съвет трябваше да доказва всички предпоставки, за да отчужди - включително, че нуждата е "голяма", и не може да се задоволи по друг начин. Съдът беше последователен и отменяше заповеди за отчуждаване, ако държавната администрация не можеше да докаже неотложна нужда.


От 2010 г. кабинетът "Борисов 1" се измъкна от това съдебно неудобство да доказва очевидното за него и невидимо за съда и страните. Наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, според измененията, публикувани в ДВ, бр. 87, 2010 г., се установява с влязъл в сила подробен устройствен план. Какъв съдебен аванс от парламента към тогавашния кабинет: устройственият план всъщност е административен акт, нищо повече, който може да е приет и преди 10 години. С тази промяна един административен акт служи като доказателство и фактическо основание на друг административен акт. Това не е обикновена законодателна необорима презумпция, това е процесуална магия, която се опитва да ни убеди, че както човек винаги има нужда от вода, така


жаждата за магистрали (колектори, селски стадиони и др.) е вечна и незадоволима и не се доказва


- Ако първата промяна има по-скоро "диуретичен" характер и облекчава МС в съдебна фаза, то втората промяна в §1 а, т. 2 от ЗДС от 2014 г. е ятаган за истинската Вартоломеева нощ на отчуждените собственици. В тази си част законът се занимава с най-важното – оценката на отчуждаемите недвижими имоти. Заблуждение е, че оценката трябва да е справедлива, такова изискване българският закон не поставя. Принципът е, че имотът, който се експроприира, следва да бъде оценен по пазарна стойност, като се вземат предвид сделки със сходни имоти.


Какво сътвори кабинетът "Борисов 2" веднага след като пое управлението през 2014 г.? От сделките, които служеха като аналог, отпаднаха 80% от банковите ипотеки и останаха само тези, обезпечаващи покупко-продажба на имот. Известно е, че банковото кредитиране в бизнеса рядко е за придобиване на имот, а е за инвестиционни дейности, оборотни средства. Кредитът се отпуска приблизително на 70% от стойността на имота, служещ за обезпечение, и по тази причина тези сделки, сравнително обективно, установяват стойността на един имот. От друга страна, ипотеки, обезпечаващи покупко-продажба на имот, са т. нар. ипотечни кредити, с които се купуват предимно апартаменти.


Някой да е чувал да се отчуждават апартаменти за магистрала?


Със същото изменение от аналозите отпаднаха и "другите възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец", и продажбите на идеални части от имоти, т.е. – значителна група пазарни сделки от 2014 г. не могат да служат при оценяването на частните имоти в случай на отчуждаване. При липса на аналози обезщетението се определя по цени в Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС). Ефектът и целта от тези промени е да няма пазарни аналози, т. е. да няма справедлива оценка, за да може обезщетението да бъде символично, като се определи в размер, посочен в ППЗДС или в Наредбата за определяне на цени на земеделски земи, която в основната си ценова част не е променяна от 2006 г., а в своя чл. 6, ал. 2 препраща към допълнителни, необнародвани инструкции на министъра на земеделието.


Отчуждаване с инструкция и окръжно - дори другарят Тодор Живков би се възхитил на тази находчивост.


С редакциите в ЗДС от 2014 г. една голяма група собственици не само бяха лишени от притежанията си почти безвъзмездно, но и от справедлив процес, доколкото цената на имотите им, дадена от МС, е неоспорима, определя се не от потенциала им, а от отчуждаващия – администрацията, по "държавни", "нормативно регулирани" цени. Един кръг на нормативна поквара, в който МС отчуждава, МС обезщетява по оскъдни цени, определени пак от МС, а не от пазара. В случая след 2014 г. част от съдебните решения бяха заместени от предварителните калкулации за размера на обезщетението, определени от Министерския съвет, приел ППЗДС. Тези промени имат едно послание – няма нужда от съд, а от калкулатор. Абсолютно идентичен беше отчуждителният процес през социализма, тогава вместо правилник за ДС имаше Наредба за държавните имоти – съвършеният нормативен изчислител за отчуждаване. Едно тихо завръщане в миналото, предложено от "Борисов 2".


Логичен завършек на подетото от 2010 г. са последните промени в ЗДС – ДВ, бр. 44 от 2019 г. С тях НС е успяло да прескочи, заобиколи, лиши от смисъл и действие решението на КС от 2013 г., с което се отрече принципно възможността за предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване. Сега вместо от административния орган – МС или областния управител, предварително изпълнение ще се допуска от съда по искане на МС. Според закона


съдът може да не допусне предварително изпълнение само ако се отчуждава единственото жилище


т.е. в 99,99% от случаите предварителното изпълнение ще бъде допуснато, съдът просто няма избор, законът (парламентът) е решил вместо него, като му е посочил какво и как да реши. По този начин, според парламентаристите, се защитават особено важни държавни или обществени интереси. Как и по какъв начин държавните интереси се различават от обществените е въпрос, който никой от вносителите не може да обясни. Производството на подобни законодателни "отпадъци", при които мисълта отсъства от нормативния текст, не е тревожно. Тревожна е законодателната вулгарност, с която НС се отнася към КС, тъй като, според НС, това, което КС прие като противоконституционно, невъзможно и неправилно през 2013 г., всъщност се явява за парламента една временна пречка, отстранима при малко повече парламентарна изобретателност. Така опитът да се създаде традиция и правна сигурност с принципни решения на КС е саботиран от законодателно конюнктурно бракониерство.


С открояваща се безочливост е и промяната, която предвижда, че при вече допуснато предварително изпълнение верни до доказване на противното са фактическите констатации на администрацията, отразени в протокол - опис за състоянието на имота преди завземането му, дори и описът да е извършен при отсъствие на собственика. Описанието на имота има значение за оценката на имота, преди да бъде завзет или разрушен, ако е постройка.


Тази норма ще бъде използвана за злоупотреби, защото е замислена с тази цел


След като вече отчуждаемият обект е унищожен, ако е постройка, възможността да се установява пред съда действителното състояние, респективно справедлива оценка, е невъзможно. Съдът ще реши тези въпроси от оценка, направена от администрацията и протокол - опис, съставен също от администрацията с презумпция за истинност. Подобни норми и презумпции са вече принцип в законодателството повече от 10 години. Това, което един държавен орган е констатирал, вече е безусловно, и следва да се приема за вярно от съда до доказване на противното, само че няма как да се докаже противното. Това е истинското лице на планирания саботаж срещу разделението на властите. Отнемаш на съда възможността да установява фактите и го задължаваш да приеме за факт само това, което се поднася от изпълнителната власт, гарантирано с презумпция за правилност от парламента. По този начин се отнема най важната гаранция за независимостта на съдебната власт – сама да прави извод за фактите и обстоятелствата. Това е истинският удар срещу съда и независимостта на съдията, който следва да решава въз основа на формално – обвързващи и задължаващи доказателства, и необорими презумпции – методи, характерни за средновековния, а не за съвременния процес.


Промяната, която предвижда отчуждаване да може да се извърши и за изграждане на индустриални зони или технологични паркове, ако последните са обявени за национални обекти с решение на МС, е


безпрецедентна форма на средновековен абсолютизъм, която казва: Вашата земя - това вече съм аз.


Значението на тази промяна е следното – държавата ще може да преразпределя собственост между гражданите и предприятията, и то само с едно решение на МС. Тази норма предполага имотен тероризъм. Само да си представим как би се развил проект, ако членът на работодателската организация Х реши да гради индустриална зона върху земя на член на друга работодателска организация, която си няма премиер за патрон. В ХХІ век биха започнали преговори, оферти, контра оферти, и др. Сега, след тези промени, инвеститорът просто трябва да се разходи до МС. Кабинетът бързо ще обяви бъдещия обект за национален – нов Димитровград, ще отчужди обекта по базисни държавни цени от работодателя У, и ще го сервира на Х. Защото важните и неотложни държавни интереси винаги налагат да се вземе от един, за да се даде на друг.


Законът вече сякаш е новата валута на корупцията.


Ако не вдъхновена, то тази промяна е сякаш преписана от нацистките закони от 30-те години на миналия век, според които собствеността е разглеждана само като предпоставка за увеличаване на националното богатство, като притежатели на собственост могат да бъда само онези, които служат на тази цел, а отклонилите се от тези ограничения и задължения, следва да бъдат лишени от нея. Критериите за това кое служи за увеличение на националното богатство и тогава, и сега, са неустановими, но сигурно е, че подобни пропагандни и плакатни законодателни съображения са основа на произвол. Убедени сме, че след многократното приложение на Закона за държавната собственост в последната му редакция, възклицанието L’etat, c’est moi ще звучи така: Вашата земя - това сме ние, защото я обичаме безплатно.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  и, слънце, въздух и вода и, ... тор. Какво му трябва повече на матряла !!!

 2. 2 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  "от мислите и проповедите на първия човек в държавата, в защита отново на националния интерес" - нацията заслужава, че ТОЙ кара влака, вчера например и джитка по села и паланки, за кеф на докосналите се до харизмата МУ. Какво "римско право", нали лично папата от Рим дойде, та да МУ се бъркат нЕкакви законност, ред, принципи?!? И каква собственост, че била наследствена или придобита, щом е заради интересите, на провиделите величието си. Само те де.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  Тия надминаха режима на Живков с този закон за отчужденията.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  Очаквам с голям интерес Решението на КС по това дело поради огромната му важност.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 595 Разстроено

  Пълзяща путинизация. За съжаление не се освободихме след Студената война. Пропуснахме шанса. Следващият влак ще е след няколко поколения.

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  Хайде милиционерските тролове - бързо на барикадата в защита на противоконституционните мераци на вожда !!!
  Ще ви дърпат ушаците . Откак го няма Цвъто много сте се отпуснали.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 239 Неутрално

  Сега на умнокрасините прекрасници ще им излезе ПЯНА на устата.
  Ами така е. Омразата на форумната аудитория трябва да се подгрявя.

 8. 8 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Очаквам с голям интерес Решението на КС по това дело поради огромната му важност.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Знаят, че ще падне, но докато се произнесе КС, работата ще е опечена.
  Не случайно Борисов заръча да действат веднага.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#7] от "Боби Бобев":

  Днес си първи на барикадата на милиционерщината и произвола.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#8] от "ironhorse":

  Така би трябвало да стане но в Мутростан всичко е възможно.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2964 Весело

  Кмете по бързо инвестирай заработката си от форума в някой и друг декар покрай некое и друго бъдещо трасе !

  Виж как го праят ваште пеканите другаре ! Така влагаш копейките после държавата гарантирано ще ти изкупи чукарите и ще имаш конвертеруем лев в джоба !!!

  ПП. А да не забравя - и ще имаш двоен стимул да ревеш с/у експроприацията ...

 12. 12 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2844 Неутрално

  Браво, Борисов!
  Конграчулейшън!

  Езуитски иронично настроение.

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#11] от "SS":

  Ти кажи нещо за закона. Мен ме мани, не съм интересен.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  Аз съм и вашата земя, и вашата майка, и майката на майка ви, и вашата храна, и вашата надежда.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1735 Неутрално
 16. 16 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Скоро очаквайте и аналог на затвора в Белене. Гледайте приятелят му Ердо...
  Да не се окаже, че комунистите са по-добра алтернатива от Геноцидника

 17. 17 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4172 Неутрално

  Аз съм и вашата земя, и вашата майка, и майката на майка ви, и вашата храна, и вашата надежда.
  —цитат от коментар 14 на Norman Granz


  Или както беше казал един БНА фатмак

  Аз съм Майката на ротата,вашта мама новобранска...

 18. 18 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3419 Неутрално

  Тъжни вести за българските собственици. Частната собственост - свещена и неприкосновена(пише го в конституцията), но някой друг път. Освен, ако не си много гъст с управляващите. АЗ ът на азовете, пожарникарят на републиката, строящият магистрали, четящият(може би) "Винету", не може да бъде спиран, от някаква си частна собственост. Особено, когато изгражда светлото бъдеще на народа си и развива капитализЪма. Само ТОЙ и никой друг. А Барни Ръбъл, с пламенен комсомолски устрем, спешно променя закони и алинея, та никой и нищо да не пречи на усилената работа на Вожда. А народа спи и оставя този вожд да мисли и заради него. 😴

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  До коментар [#17] от "Hawaii":

  "Или както беше казал един БНА фатмак

  Аз съм Майката на ротата,вашта мама новобранска..."

  Като стана дума за земя и за фатмаци - какъв ли е статусът на земята, която Коста Перчовският пълководец Перков закупи от своя съпартиец Миков, за да строи през нея Турски поток?

  Сделката на века ще я бъде ли?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  Страхотен материал.
  Не съм юрист, но мога да предположа и да се надявам, че Конституционният съд ще спре това безумие.
  пп. А ако не го спре, не трябва да се сърдим, че във всякакви икономически класации не можем да пробием в първата петдесеттица.

 21. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  Статията е брилянтно написана, с тънко чувство за хумор. Съмнявам се, че обектът на хумора ще разбере кой знае колко и какво от тънките подигравки на автора. Препратката към нацинстия офицер, прозрял съвършенството на Хитлеровата мисъл, е жестока гавра с Боковите кохорти, които вече 15 години не виждат проблем с постоянните му гърчове, извивки и измятания.

  Една от най-мъдрите и едновременно забавни статии, които съм чел в последно време тук.

  И доста плашеща.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 22. 22 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  Не се противете - вие бяхте грабени, грабени сте и ще бъдете грабени съвсем законно! Защо ли? Защото всички вие, българи, самите вие, сте алчни тъпанари.

 23. 23 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  Много полезен закон. Законът ще спре всякакви екологични индивиди с кухи черепи. А да искаш да не се отчуждава земя за направата на пътища си е направо идиотия някаква азиатска. И веднага типове дето имат някакви комплекси от Борисов си пеят дежурните реплики без да мислят неутрално и в полза на обществото.

 24. 24 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 691 Неутрално

  Много добра статия. Писана от юристи и то действащи. Дневник, имате нужда точно от такива материали.
  Направо е плашещо, как вече съд и изпълнителна власт, а и законодателна , са едно цяло. Имам подобно дело на роднини, в една вестност до Хладилника, която е с малки парцели и къщички към някои от тях. Предвидени са били за дребни лични градини. Реши се, че ще са за озеленяване. Което значи, че общината ге предвижда за озеленяване , но няма пари и не започва процедура за отчуждаване. Върх адм. съд действа като светкавица срещу стотиците собственици и обедини жалбите им. Явно след "за озеленяване", ще се окрие "стратегически няКОЙ

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#23] от "Да вярваме на истината":

  Един лош и противоконституционен закон НЯМА КАК да е полезен а е ВРЕДЕН за правовия ред и законността и уронва устоите на Държавата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Има една вратичка обаче - магистралата да минава , откъдето си ще, но собственикът на земята под нея да бъде частно лице. По този начин държавата ще трябва справедливо да му плаща част от тол таксите за дължината на ползваното трасе. Това е възможност, с която собствениците могат да атакуват закона. Законът, сам по себе си, може да бъде отхвърлен. Ето една възможност заследващите претенденти за властта да се провикнат : Ние ще отхвърлим всичко, което ГЕРБ узакони - да видиш ти, как ще се юрне населението да гласува. Има и трета възможност, той затова Борисов вече ходи с по десет души охрана. Но главата му е твърде едра. Запомнете това предвиждане, много дълбоко нагази - сам, с милиционерите си, срещу 7 000 000 българи...

  Дедо Крум
 27. 27 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#26] от "Дедо Крум":

  Бойко посяга на това на което и турците не са посмяли да посегнат по време на робството а българинът не прощава подобни грабежи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 28. 28 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 890 Неутрално

  Дамм... Само един адвокат може да те удави с приказки, без да каже нищо.

  Ето един пример с няколко думи:

  При строежа на Южната дъга на Околовръстния път на София, един собственик на автокъща, притежаващ парче земя има-няма един декар, искаше такова обезщетение, че излезе по-евтино да се вдигне естакада, за да се избегне навлизане в имота му...

  Авторе?...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 29. 29 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 511 Разстроено

  В пряка връзка с този материал:Вчера научих от достоверен източник ,че в България има 40 000 недвижими имоти със статут на паметници на културата,толкова,колкото и във.......Франция!Представяте ли си-богата по стандарт и култура Франция,срещу бедната България!?Както казва народът в такъв случай:Хем голо,хем напрано!Всичката ни работа е такава,грандоманска,но докато Франция има ресурс да поддържа такива имоти,то в БГ държавната администрация изнасилва собствениците им да ги поддържат на ползу роду,но без никакви дивиденти за тях от това.Та,така....

 30. 30 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Весело
 31. 31 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Просто си представям някой да се опита да дойде да ми вземе гората на Родопите. Слава на всевишните никва магистрала не може да мине оттам, ма знам ли Каква държавна нужда може да напъне някой мераклия за къща за гости.
  Лясковец ще им се види детска залъгалка.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 32. 32 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#28] от "ТНТ":

  Щовекът ти го е написал, ама явно трябва да четеш по-бавно, или да ти се напише по-просто -при оценка на даден имот трябва да се има предвид банкова оценка на имот в същия район при теглене на кредит за покупка.
  Нещо, което в сегашния закон удобно е премахнато.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 33. 33 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5400 Неутрално

  Кметчето на сянка - ударник на тролския труд. Половината коментари - негови.

 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#32] от "rapidfire":


  Бай Байно някой частник милиционер да не си го хареса.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#33] от "Alarmstufe: Rot":

  Нещо по темата имаш ли ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5405 Неутрално

  Държавата на Борисов е безогледна за постигане на целите си...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 37. 37 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5400 Неутрално

  До коментар [#35] от "КМЕТ В СЯНКА":

  А ти?

 38. 38 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1857 Неутрално

  До коментар [#25] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Как разбра, че е лош. Аз например като данъкоплатец не съм съгласен с това, че въпреки, че са им отчуждили земите за Хемус и да им ги платили те ги засели по Антешковски, че им платиха и реколтата. Не съм съгласен и с безкрайните обжалвания на важни за обществото проекти ако ще премиер да е Йоло Денев Или пък общините да не могат да отчуждават рушащи се грозни къщи, след като собствениците не им ги поддържат.

 39. 39 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1324 Разстроено

  До коментар [#34] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Бе има кой.
  Май е време да започвам да се въоръжавам....

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 637 Неутрално

  Борисов ви краде и убива. Кратко и ясно. Мутренската закваска на комуниста Борисов плюс нарцистично-личностното разстройство, от което страда, са най-голямата национална катастрофа, която е сполетявала България от двете световни войни и комунистическата сатрапия след това. Изградената от него и кукловодите от ДС организирана престъпна група ГЕРБ е хванала в мъртва хватка 7 милиона българи и от 10+ години подлага на целенасочен геноцид сънаридниците си без капка жал и състрадание. Инстуциите са в състояние на будна кома, съд и прокуратура са само химера в Борисова България. Здравеопазване, образование и култура са капитулирали пред нечовешкото лице на прстъпната шайка. Малкият и среден бизнес е умъртвен от мутренските методи на рекет и герберските методики на задушаване.
  Няма нормален народ по света, който да търпи подобна гавра с него и да не предприеме ответни действие.
  Какво не ни е наред на нас българите? Защо нямаме гражданско самосъзнание и гражданско общество, което да реагира на очевадните опити да бъде заличено от собствените си "управници". Какво е това латентно, амнезирало и мазохисично население, което не вижда очевидните сиптоми на раковото образувание, което го мори и не предприема лечение на метастазиралата си същност? Защо не мислим за бъдещето си и за бъдещето на децата си?

 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#41] от "SaveBG":

  +++

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3882 Неутрално

  До коментар [#26] от "Дедо Крум":Бойко посяга на това на което и турците не са посмяли да посегнат по време на робството а българинът не прощава подобни грабежи.
  —цитат от коментар 27 на КМЕТ В СЯНКА


  Не разбрах какво турците не са посмели да вземат на българина по време на "робството".

 44. 44 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#43] от "tacheaux":

  Земята и частната собственост.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 45. 45 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3062 Неутрално

  Човешките закони не са като божествените/физическите. Как например да моделираш параметрите на магистрала по начин да заобиколи частно парцелче, което собственикът да не дава или да го е оценил на 1 млн/кв.м. Очевидно е, че магистралата трябва да се предаде. С други думи да няма магистрала. Бе няма ли най-после да изчовъркате полза за 2 ст. от еврочленството? Вижте ги там как правят магистрали.

 46. 46 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#45] от "Judjuk":

  Въпросът е отчуждаването да става по ПАЗАРНИ цени и ПРЕДВАРИТЕЛНО. А не по 1-3 лева м. кв. както беше за АМ Люлин за УПИ в землището на Перник. Има и други фрапантни примери.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 47. 47 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 890 Весело

  Кметчето на сянка - ударник на тролския труд. Половината коментари - негови.
  —цитат от коментар 33 на Alarmstufe: Rot


  Ма верно кметчето заработва като за последно - зер като паднат субсидиите за партиите...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 48. 48 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3882 Неутрално

  Не разбрах какво турците не са посмели да вземат на българина по време на "робството".
  —цитат от коментар 43 на tacheaux  До коментар [#43] от "tacheaux":Земята и частната собственост.
  —цитат от коментар 44 на КМЕТ В СЯНКА


  Тогава какъв роб е бил българина , като е имал земя и частна собственост по време на "турското робство"?

 49. 49 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1400 Неутрално

  Оставка, некадърници!

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 50. 50 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4244 Неутрално

  До коментар [#48] от "tacheaux":

  Свободата байно, е по-ценна от хляба !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 51. 51 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3516 Весело

  Нищо чудно няма, във феодалните държави е така, ние сме такава!

  klimentm
 52. 52 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7406 Неутрално

  Борисов е закона.Вече е време всички да го разберат.

 53. 53 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  ГРОБ-аджийската шайка не се налапа. Колко ли обикновени хора още ще изгорят защото някой бизнесмен или калинка си харесали някое имотче, парцел, нивичка? Народеееее, продължавай да си ги избираш ама не забравяй, че някой ден и до твоята глава тази напаст може да дойде...

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 54. 54 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 830 Неутрално

  До коментар [#47] от "ТНТ":

  Не знам кметчето, ама вие гербаджиите сте царе на троленето. Кажи нещо по-същество garbage. Нещо, което да не е вярно в статията. Има една констатация, която плитките ви милиционерски мозъци даже не могат да я видат , камо ли да я осмислят.

  "Сред вносителите на законопроекта няма депутат с юридическо образование, освен един, представил се на сайта на парламента като инженер юрист."

  Ето, това е ! Какъв Кмет, какви пет лева. Кажи нещо за това, че закони в БГ се правят от хора нямащи нищо общо с правото, от вифаджии и дегенерати, които Главният сикаджия ги юрка да гласуват, каквото му мине през празната тиферица.

 55. 55 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3882 Неутрално

  До коментар [#48] от "tacheaux":Свободата байно, е по-ценна от хляба !
  —цитат от коментар 50 на КМЕТ В СЯНКА


  В какво се състои свободата? Какви свободи са били отнети на българите по време на "турското робство"?

 56. 56 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 239 Неутрално

  До коментар [#9] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Благодаря. А сянката на бай Ставри как ти се отразява?

 57. 57 Профил на xunap
  xunap
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Вижте как строят магистрали в Италия и ужаса и отчаянието в очите на селяните. https://www.youtube.com/watch?v=pISDZElE7AA

  http://xunap.wordpress.com/
 58. 58 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3062 Неутрално

  До коментар [#45] от "Judjuk":Въпросът е отчуждаването да става по ПАЗАРНИ цени и ПРЕДВАРИТЕЛНО. А не по 1-3 лева м. кв. както беше за АМ Люлин за УПИ в землището на Перник. Има и други фрапантни примери.
  —цитат от коментар 46 на КМЕТ В СЯНКА


  Ами толкова струва земеделската земя в България, 1 - 3 лв/кв.м. Каква му е заслугата на собственика на нивичката за магистралата, че цената да расте стотици и хиляди пъти?

 59. 59 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1473 Неутрално

  До коментар [#22] от "Мърмор":Защото всички вие, българи, самите вие, сте алчни тъпанари.

  А ти чие лайно си?

 60. 60 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 281 Неутрално

  До коментар [#55] от "tacheaux": "В какво се състои свободата?"
  Свобода няма. Обяснено е вече и ако те интересува, рови по форумите. Твоята свобода е да слушаш мъдростите на Бочко и като настъпи денят за избори, скромно и много внимателно пускаш бюлетинката, която ти е посочил Боко.

  "Какви свободи са били отнети на българите по време на "турското робство"?
  Никакви! Не може да се отнеме нещо, което го няма. Българите вероятно са знаели това и нарекли присъствието РОБСТВО. По каква причина, питай дядо си Мъдю.

 61. 61 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3062 Неутрално

  "Какви свободи са били отнети на българите по време на "турското робство"?
  Никакви! Не може да се отнеме нещо, което го няма.
  До коментар [#60] от "goro6":

  Бе може и прав да си. Изтрили са ни 500 години от историята, голяма работа! То на такива като тебе за кво им е история? Бледо петно на хоризонта.

 62. 62 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  [quote#59:"ahasver"]До коментар [#22] от "Мърмор":Защото всички вие, българи, самите вие, сте алчни тъпанари.А ти чие лайно си?[/quote
  Българско, тъпанар, българско, като теб, но доколкото мога да съдя по форумните ти купчинки, ти си много миризливо.

 63. 63 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Това задължително ще бъде (или вече е) отнесено и в Закона за общинската собственост.
  Впрочем самото съществуване на Закон за държавната и Закон за общинската собственост поставя собствеността на държавата и на общините в привилигировано положение спрамо "свещената и неприкосновена" (според конституцията) частна собственост...
  Какво тук значи някаква си личност???

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK