Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка

Общият ефект от очакваните по-ниски цени е минимален.

© Юлия Лазарова

Общият ефект от очакваните по-ниски цени е минимален.Текстът е от седмичния бюлетин на Интитута за пазарна икономика.


Народни представители от БСП предложиха намалени ставки за облагането с ДДС - 5% за избрани хранителни продукти и 9% за лекарства, заплащани от НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели. Вносителите предлагат и повишаване на прага за задължителна регистрация от 50 на 100 хил. лева. Макар проектът да е придружен с мотиви и оценка на въздействието, текстовете са кратки и по-скоро декларативни. Не са формулирани ясни цели и не е изготвен социално-икономически анализ, аргументиращ връзката между предложените изменения и постигането на целите.


Заявените мотиви, а и изказвания на политици, подкрепящи идеята, са насочени към повишаване на покупателната сила на домакинствата, предполагаемо – на тези с по-ниски доходи. Има очакване и за насърчаване на вътрешното потребление като цяло.
Мярката се представя като възможен и желан инструмент за социална политика


Допускането за намаление на крайните цени в резултат от промените в данъчните ставки е ключова хипотеза за реализирането на посочените цели.


При оценка на ефектите от конкретния законопроект, както и общо по философията на подобна посока на реформа на данъчната система, трябва да се имат предвид поне следните икономически закономерности:


Данъчната система трябва да се разглежда в цялост и да се отчита въздействието на структурата на облагане върху икономическото развитие. Решението за промяна на относителната тежест на един данък за сметка на друг въздейства върху стимулите на бизнеса и домакинствата, променя поведението, насърчава едни житейски и икономически избори и обезсърчава други. Данъчната система на една страна следва да е съобразена с дългосрочните предизвикателствата пред факторите за нарастване на производителността и качеството на човешкия капитал, спецификите и структурата на нейната икономика, както и данъчните политики на страни, които са регионален или международен конкурент за привличане на инвестиции. България и страните от Централна и Източна Европа се стремят към догонване на по-богатите икономики в съюза и затова се опитват да изградят и прилагат данъчна политика, която да насърчава спестявания, предприемачество, инвестиции, труд, и в по-малка степен – текущо потребление. Допълнително следва да се отчита, че подобна структура на данъчното облагане е по-адекватна за малки отворени икономики, в които международната размяна на стоки и услуги има значителна роля.


С увеличаването на сложността и въвеждането на разнообразни данъчни изключения и специални режими нараства и възможността за избягване на облагането, а политическата динамика


логично създава постоянен натиск за нови и нови преференции.


От друга страна, трябва да се имат предвид и разходите на самата приходна администрация по прилагане на закона и предотвратяване на измами. Не е учудващо, че десетилетия на изследвания и анализи от ОИСР и МВФ потвърждават, че ДДС е ефективен там, където основата е максимално широка и се прилага единна ставка.


Намаление на данъчната тежест винаги трябва да е в политическия дневен ред, но икономическата логика диктува то да започне от онези данъци, които въздействат в най-голяма степен на инвестиции, потребление, труд и изобщо, на стопанските решения. Идеите за преференциално третиране на потреблението на определени стоки трябва да се сравнят (поне) с намаление на осигурителните вноски, облагане на корпоративните печалби и дивиденти, а също и с намаляване на стандартната ставка на данъка върху добавената стойност.


За пореден път се дават откъслечни примери с други страни с намалени ставки, без анализ на ефектите и за публичните финанси в тези страни и дори без да се споменат ключови характеристики на данъчната тежест там. От страните в Централна и Източна Европа, които прилагат диференцирана ставка за някои храни и/или лекарства, само една има по-ниска стандартна ставка и една – същата като България. Всички останали облагат с по-висока тежест както невключените в групата за намалена ставка хранителни продукти, така и всички останали стоки и услуги.


Има като че ли


пълна увереност, че по-ниската ставка ще се пренесе автоматично в по-ниска цена


на стоките за потребителите. Очакваната промяна на цената на една стока при намаление на данъчната ставка зависи най-общо от два фактора: еластичността на търсенето, от една страна, и пазарната структура, наличието на конкуренция и еластичност на предлагането, от друга. Може да се твърди с голяма доза увереност, че ефектът ще бъде "споделен" между потребители, търговци и доставчици, като крайната цена няма да спадне с целия размер на намаления данък. Следва да се отбележи също, че в Словакия през 2016 г. и в Румъния (през 2013 и 2015 г.) са въведени по-ниски ставки за някои хранителни продукти. Задълбочен анализ на ефектите все още не е направен, но незабавните резултати, измерени през промяна в цените в месеците след данъчните промени, са показателни - цените спадат с между 25 и 50% от намалението в данъчната ставка.


Използването на мерки за въздействие върху цените, независимо дали става въпрос за административно контролиране или чрез промяна в ДДС, не може да постигне ефект само за определени социални групи. По-ниските цени са за всички потребители, независимо от размера на дохода - от подобни мерки се възползват както най-бедните, така и най-богатите. Хората с високи доходи потребяват повече в абсолютно изражение. Така например, в десетте процента домакинства с най-високи доходи разходите за потребление на хранителни продукти са 3,4 пъти по-високи от тези в десетте процента с най-ниски доходи; при лекарствата и здравните услуги разликата е 3,3 пъти, по данни на НСИ.


Ако разгледаме доходите и потреблението на двадесетте процента най-бедни, то общият ефект от очакваните по-ниски цени е минимален. Отчитайки потреблението на основните хранителни продукти средно на лице в тези подоходни групи,


мярката ще "спести" около 3 до 3,50 лева на човек на месец.


Това означава, че при значително по-нисък общ фискален ефект може да се насочват по-високи социални трансфери към конкретни уязвими групи. Така се прилага общия принцип във фискалната политика за провеждане на социално подпомагане през бюджетните разходи, а не през данъчната система.


По отношение на лекарствените продукти следва да се отбележи, че промяната има неутрален нетен ефект върху публичните финанси по отношение на разходите, финансирани от НЗОК. Доколкото и в момента ценообразуването за тези лекарства е регулирано и непазарно, няма причина да се счита, че различната данъчна ставка ще промени възможността на министерството или касата да влияят на цените.


В заключение, предложението ще промени данъчната система по начин, който не е благоприятства икономическия растеж, инвестициите и заетостта в дългосрочен план. Същевременно, потенциалният социален ефект за домакинствата с ниски доходи е минимален, като би могъл да се постигне много по-ефективно чрез насочени социални трансфери и други мерки за икономическо и социално включване.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3616 Неутрално

  Хайде тогава, да изравним ДДС навсякъде. Хазартът е без, а туризмът - само с 9% ДДС!

 2. 2 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 838 Любопитно

  При това положение възниква въпросът защо толкова много държави без Дания си правят труда да поддържат диференцирани ставки на ДДС за основни храни и лекарства (в повечето случаи).

  https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-rates.html

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 3. 3 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  При примерна цена на хляба от 1.20 лв. реализираната икономия от намаленото до 5% ДДС в края на месеца би била 4.50 лв.,
  Вместо да усложняваме излишно данъчната система и да въвеждаме изключения, от които се възползват както хората с 2000 лв. заплата, така и пенсионерите с 200 лв. пенсия и които биха отворили допълнитено вратички за източване и неплащане на ДДС, по-добре да увеличим всички пенсии и социални плащания еднократно с 10 лв. и да не се занимаваме с глупости. 🙄

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 4. 4 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Със заглавието авторът иска да ни убеди, че мнението му е равносилно на реалността. Но то остава едно голо твърдение и нищо в текста не го доказва убедително. Дали намаленията са ефективна мярка може да покаже само въвеждането им на практика и анализът на резултатите от това въвеждане. Другото са умозрителни построения, които са ни добре познати от този автор и другите с много сходни виждания - ясни са допусканията им, ясни са аргументите им, ясни са ефектите върху икономиката, които тези допускания произвеждат. Това сме го виждали и чували, и го виждаме и чуваме повторено отвсякъде. И резултатът е може би скромно насърчаване на икономическия растеж (защото данъчната система е само един от факторите) за сметка на изпадането на голяма част от обикновените участници в икономиката във все по-сериозно материално затруднение. Защото има и друго - социалните трансфери, които трябвало да се ползват вместо данъчни намаления, са просто реторична хватка в текста на автора, той много добре знае, че те не съществуват в момента. Защо не съществуват - ами защото сегашната данъчна система с плоския данък вкарва в държавния бюджет много по-ниски суми от необходимите за каквито и да било смислени трансфери. Така че, нещо трябва да се промени и икономистите по-добре да адресират желанията и нагласите за промени в обществото, вместо да бърчат нос и да ни обясняват как никой не разбирал нещата такава правилно както те самите.

 5. 5 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Със заглавието авторът иска да ни убеди, че мнението му е равносилно на реалността. Но то остава едно голо твърдение и нищо в текста не го доказва убедително. Дали намаленията са ефективна мярка може да покаже само въвеждането им на практика и анализът на резултатите от това въвеждане. Другото са умозрителни построения, които са ни добре познати от този автор и другите с много сходни виждания - ясни са допусканията им, ясни са аргументите им, ясни са ефектите върху икономиката, които тези допускания произвеждат. Това сме го виждали и чували, и го виждаме и чуваме повторено отвсякъде. И резултатът е може би скромно насърчаване на икономическия растеж (защото данъчната система е само един от факторите) за сметка на изпадането на голяма част от обикновените участници в икономиката във все по-сериозно материално затруднение. Защото има и друго - социалните трансфери, които трябвало да се ползват вместо данъчни намаления, са просто реторична хватка в текста на автора, той много добре знае, че те не съществуват в момента. Защо не съществуват - ами защото сегашната данъчна система с плоския данък вкарва в държавния бюджет много по-ниски суми от необходимите за каквито и да било смислени трансфери. Така че, нещо трябва да се промени и икономистите по-добре да адресират желанията и нагласите за промени в обществото, вместо да бърчат нос и да ни обясняват как никой не разбирал нещата такава правилно както те самите.

 6. 6 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 893 Неутрално

  ъхъ ,затова я има в цял свят ,само в най бедната европейска няма да е ефективна ,жалък тип ,поглога на власта

 7. 7 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 324 Неутрално

  Интитута за пазарна икономика.

  -----

  кои ги държи?
  какви финанси получават и от кого?

  какви цели им поставят да свършат за тези пари?

 8. 8 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  "....Така се прилага общия принцип във фискалната политика за провеждане на социално подпомагане през бюджетните разходи, а не през данъчната система....."

  Те, бюджетни разходи се финансират от луната щото. Придворните лакейни икономисти дават мило и драго да не се пипа дан. система - може да е дивашка, но им е в огромна угода.
  Авторчето-статистик що не каже из Европата колко от ДДС и преките данъци захранват бюджета и колко е в БГ.

  Кажи бе Мух.ьо??????????

 9. 9 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  "Това означава, че при значително по-нисък общ фискален ефект може да се насочват по-високи социални трансфери към конкретни уязвими групи"

  Ма това си е комунизъм бе, дрогаре.

 10. 10 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 578 Любопитно

  Пак ще попитам. Тук във форума всички сме десни, демократични капиталисти либертарианци и инвеститори, които се чудим къде да инвестираме парите си, защото пазарът на недвижими имоти прегрява. И стигаме до следния въпрос. Ако трябва да инвестираме във верига хлебозаводи къде да го направим? В България или в Румъния/Гърция? В коя от тези три балкански страни държавата по-малко ограбва от оборота?

  Бог да благослови Америка за България!
 11. 11 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1592 Весело

  Тези предложения за ДДС са като онези предложения за 1 лев субсидия на партиите.
  Нека популистите се бият един с друг както борци в кал.

  подпис
 12. 12 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 578 Весело

  Значи, това с намаляването на ДДС-то на някои стоки и услуги е популизъм, според ИПИ, защото от него се ВъзползУвали богатите. Например, ако намалим ДДС-то на хляба от 20% на 5% освен че ще се намали цената на хляба, това ще засили потреблението от богатите. Те вече няма да ядат по 1 хляб на ден, а ще започнат да злоупотребяват и да плюскат по три хляба, което е много вредно :)

  Бог да благослови Америка за България!
 13. 13 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1632 Неутрално

  До коментар [#2] от "baba_zozolana":

  Защото очевидно са много прости, а ние сме гениални и затова се топим с все по-ускорени темпове (за сметка на простите).

 14. 14 Профил на Black Hawk
  Black Hawk
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Категорично прав е Лъчезар Богданов. Ако ще се пипа ДДС, то най-добре да се намали основната ставка на 18% примерно.

 15. 15 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1676 Неутрално  Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка
  —цитат от коментар 0 на заглавие


  Достатъчно беше да прочета, че
  Текстът е от седмичния бюлетин на Интитута за пазарна икономика.
  —цитат от коментар 0 на статията

  и нямаше нужда статията да се чете!
  Тия "пазарнисти", родени в началото на прехода от структурите на
  БКП и ДС досега никога не са имали мнение, което да отразява някакви широко застъпени европейски практики!
  При тях е заложено да подкрепят "плана Ран -Ът", според който България трябва да стане 5 - 5,4 милиона жители!
  Засега плана се изпълнява и преизпълнява, а "Дневник" не спира да му прави реклама!

 16. 16 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Пак ще попитам. Тук във форума всички сме десни, демократични капиталисти либертарианци и инвеститори, които се чудим къде да инвестираме парите си, защото пазарът на недвижими имоти прегрява. И стигаме до следния въпрос. Ако трябва да инвестираме във верига хлебозаводи къде да го направим? В България или в Румъния/Гърция? В коя от тези три балкански страни държавата по-малко ограбва от оборота?
  —цитат от коментар 10 на Günther


  Ти популист ли си, че да задаваш такива въпроси?

  Не разбра ли, ИПИ го казаха в предния *анализ* против ДДС-то: „Конкуренцията е лява политика“ и по-добре данъци в държавата, отколкото оборот за бизнеса. :Д

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
 17. 17 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3243 Неутрално

  До коментар [#2] от "baba_zozolana":

  Това "без Дания" съдържа голяма част от отговора Но сериозно - у нас не. може да има предлаганите от БСП диферецирани ставки на ДДС поради две причини. Първата е, че няма нито културата на. бизнеса нито възможността на данъчната администрация да предотвратят производителите и търговците вместо да намалят цените да сложат икономията от ДДС в джоба си . И то съвсем законно. И втората, че съгласно директивите на ЕС не можем да имаме повече от три ставки. А. ние вече имаме три - 20 процента, 9 процента и нулева.

 18. 18 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1191 Неутрално

  Значи, това с намаляването на ДДС-то на някои стоки и услуги е популизъм, според ИПИ, защото от него се ВъзползУвали богатите. Например, ако намалим ДДС-то на хляба от 20% на 5% освен че ще се намали цената на хляба, това ще засили потреблението от богатите. Те вече няма да ядат по 1 хляб на ден, а ще започнат да злоупотребяват и да плюскат по три хляба, което е много вредно :)
  —цитат от коментар 12 на Günther


  Има и друг вариант. Ще купуват по 6 хляба, ще ядат по 3. Останалото ще изхвърлят.

  В САЩ се дотира бензина, за да може хората да работят, а при нас ... хляба.

 19. 19 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5378 Неутрално

  Социални проблеми не се решават с регулиране на данъци (те се палщат от всички) ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 20. 20 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  БСП предлага нещо заради популизма, но им е ясно, че предложенията няма да минат. Иначе нямаше да измислят 5% за еди кое си, 9% за еди кое, повишаване прага на задължителната данъчна регистрация....

  Коментарите на Л. Богданов ми харесват, но защо той пропуска, че в почти всички страни от ЕС данъчната ставка на храните, в цялата туристическа индустрия и ресторантьорството е по-ниска от нашата, което поставя в неравнопоставена позиция.

  И има нещо друго, с което непрекъснато се заблуждава читателите! 9% е данъчна ставка САМО в хотелиерството, но е и при туроператори, турагенти, ресторантьори.

 21. 21 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Хайде тогава, да изравним ДДС навсякъде. Хазартът е без, а туризмът - само с 9% ДДС!
  —цитат от коментар 1 на Vlado Nikolov


  Проверявай преди да пишеш . Направи ли си сметка с колко ще забогатеем ако вместо 1 лв . примелно хлябът стане 95 ст.???За туризма има логика , тъй като пълни бюджета , а за хазарта - просто не си проверил :


  за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500лв. на тримесечие;
  за рулетка в казино за игрална маса - 22 000лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  за друго игрално оборудване в казино - 5000лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;
  Ще пуста отново ДДС в различните страни от ЕС за сведение !

 22. 22 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До 14:"Black Hawk"....Категорично прав е Лъчезар Богданов. Ако ще се пипа ДДС, то най-добре да се намали основната ставка на 18% примерно...."

  Искам да ти припомня нещо. Мощните германски туроператорски концерни са със 7% ДДС, във Франция с 5,5%, Гърция 6, а в Румъния 5. В България само хотелиерите са на 9%, но тяхната тежест в пакета все пак е само част.

  А после се чудим защо за една и съща дестинация почивката на от българската агенция била по-скъпа от германската?

 23. 23 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 622 Неутрално

  При това положение възниква въпросът защо толкова много държави без Дания си правят труда да поддържат диференцирани ставки на ДДС за основни храни и лекарства (в повечето случаи).https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-rates.html
  —цитат от коментар 2 на baba_zozolana  Таблица на ДДС ставките в държавите членки

  Държава членка Стандартна ставка Намалени ставки
  Белгия 21% 0%, 6%, 12%
  Чехия 19% 5%
  Дания 25% 0%
  Германия 16% 7%
  Естония 18% 0%, 5%
  Гърция 19% 4.5%, 9%
  Испания 16% 4%, 7%
  Франция 19.60% 2.1%, 5.5%
  Ирландия 21% 0%, 4.4% 13.5%
  Италия 20% 4%, 10%
  Кипър 15% 0%, 5%, 8%
  Латвия 18% 0%, 5%
  Литва 18% 5%, 9%
  Люксембург 15% 3%, 6%, 12%
  Унгария 20% 5%, 15%
  Малта 18% 5%
  Холандия 19% 6%
  Австрия 20% 10%, 12%
  Полша 22% 0%, 3%, 7%
  Португалия 21% 5%, 12%
  Словения 20% 8.50%
  Словакия 19% -
  Финландия 22% 0%, 8%, 17%
  Швеция 25% 6%, 12%
  Румъния 19% 9%
  България 20% 7%
  Великобритания 17.50% 0%, 5%

 24. 24 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  Между другото в Дания стандартната ставка на ДДС е 25%, в Германия 17%, във Франция 19,6%.

 25. 25 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Нека не се пишем по- католици от папата ! Според мен държавата по отношение на финансите е стабилна и не следва да се пипа каквото и да е ! Другото си е чист ПОПУЛИЗЪМ и то на наш гръб !Особено щом др.Румен Гечев има "експертно мнение " по въпроса !

 26. 26 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До коментар [#23] от "doroteus":

  Има някаква грешка в таблицата, намалената ставка у нас е 9%, а не 7

 27. 27 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1676 Любопитно

  До коментар [#21] от "doroteus":


  роверявай преди да пишеш . Направи ли си сметка с колко ще забогатеем ако вместо 1 лв . примелно хлябът стане 95 ст.???За туризма има логика , тъй като пълни бюджета , а за хазарта - просто не си проверил :

  —цитат от коментар 21 на doroteus


  Разбирам, че пазарните принципи и лъжи са издигнати в култ у нас!
  Виждам, че всякакви неща се пишат, че нямало смисъл от въвеждането на различните проценти на ДДС.
  Давам елементарен пример!
  В "Лидл" Лондон една замразена пица "Deep pan -duble pepperoni" -"Trattoria Alfredo", -400 грама струва - 0,85 £.
  На промоция-0,79£.
  Същата пица в "Лидл" София, Пловдив, Варна и т.н. Според спомените ми струваше 3,59лв. или 3,69 лв.
  Всеки може да отиде и да провери, каква е цената и в момента и да калкулира колко е разликата при валутната смяна!
  Пиша това само да покажа, че въпросната пица, няма така нареченото VAT- ДДС наложено върху нея във Британия.
  У нас и без 20% ДДС пицата пак е по-скъпа!
  Това въобще не значи, че намаляването на ДДС у нас няма да свали цената.
  Иначе "пазарнистите" от института за пазарна икономика са ясни.
  За каквото са ги създали те това си вършат.
  Това им е работата!

 28. 28 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2169 Неутрално

  При това положение възниква въпросът защо толкова много държави без Дания си правят труда да поддържат диференцирани ставки на ДДС за основни храни и лекарства (в повечето случаи).https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-rates.html
  —цитат от коментар 2 на baba_zozolana


  Щото си пълнят бюджета от облагането на доходите, заради това. Отделно, че в "Дания и много държави" не си регистрират луксозните джипове като "баничарки" щото номера не минава за разлика от България... Схващаш ли, там може щото народа не е крадлив и тарикатлив.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#28] от "gost22":

  По Вашата логика излиза, че и в Дания регистрират джиповете като баничарки :)

  Не мисля, че човешката природа е толкова различна съобразно държавните граници. Различни са правилата, санкциите и налагането им. Хората не се раждат данъчно честни - научени са да са такива. Ако беше обратното, нямаше толкова много “западняци” толкова бързо и лесно да се побългаряват, когато сменят обществото - винаги е по-лесно да се върнеш към първичното, отколкото да правиш нещо, което е правилно, но неприятно. Управляващите просто не желаят или са нефелни да вършат работата, за която получават заплащане.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 31. 31 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Докога разни учили и недоучили от някакво си НПО нарекло се "Институт по пазарна икономика" толкова често коментират икономически теми ? Плюс, че си получават заплатите от чужбина.
  Къде се специалистите от Икономически институт на БАН ? Къде са преподавателите от УНСС или Икономическия университет - Варна ?

 32. 32 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Интитута за пазарна икономика.-----кои ги държи?какви финанси получават и от кого?какви цели им поставят да свършат за тези пари?
  —цитат от коментар 7 на WWW  https://ime.bg/var//ZDOI/2018-Annual-report-IME_-bg.pdf

  Виж стр. 10 и 11 - начело е "Америка за България".

 33. 33 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1556 Неутрално

  Цяла Европа има диференцирани ставки, само в България нямало да бъдат ефективни. Нашите пишман "икономисти" знаят повече от европейските. Затова дайте да не правим нищо, така мизерията си ни е супер, нищо че намаляваме с по п50-60 фхил човека на година, а икономическия ни ръст ще догони средноевропейския след 1200 години.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 34. 34 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  До 25:"doroteus"... Според мен държавата по отношение на финансите е стабилна и не следва да се пипа каквото и да е ! ...."

  Да, стабилна! Прекалено стабилна. На всеки 6-8 месеца обявяват 3 млрд лв излишък, и хукват я за АЕЦ да харчат, я за руски газопроводи, от които щели сме да печелим след 30 - 40 години!

 35. 35 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 893 Любопитно

  още един шмекер ,който се опитва да убеди клетият български народ ,че бялото е черно

 36. 36 Профил на Дразнител
  Дразнител
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#23] от "doroteus":

  Много стара е тази информация. ДДС в Германия не е 16% от доста години вече! Близо 10... И други данни са стари. Например 19.6 във Франция - в момента е 20% от няколко години.

  Жизнь или Life - избор има.
 37. 37 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#14] от "Black Hawk":

  +++++++++++++++++++++++++
  За което има ресурс!!!!!!!!

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 38. 38 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 578 Неутрално

  До коментар [#36] от "Дразнител":

  Абсолютно. Дори се чудя откъде я е намерил. Достатъчно е човек да види Гърция с основна ставка 24%
  Актуалната таблица е тук
  https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_bg.htm

  Бог да благослови Америка за България!
 39. 39 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2893 Неутрално

  Другарите комсомолци искат да прибират повече данъци! И да ги преразпределят, а докато ги преразпределят да преджобят едни 30%.

 40. 40 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 622 Неутрално

  До коментар [#21] от "doroteus":
  —цитат от коментар 27 на vagabond66


  Да са ти сладки ЗАМРАЗЕНИТЕ ПИЦИ "НА ПРОМОЦИЯ " ! Само не се разбра КЪДЕ Е ТУК ДДС ????

 41. 41 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  До коментар [#40] от "doroteus":


  Да са ти сладки ЗАМРАЗЕНИТЕ ПИЦИ "НА ПРОМОЦИЯ " ! Само не се разбра КЪДЕ Е ТУК ДДС ????
  —цитат от коментар 40 на doroteus


  Не се отнася само за пиците.
  За всички стоки се отнася.
  Давам пример с "Лидл", защото останалите разпространени вериги магазини във Британия ги няма във България.
  А пък на вас щом ви е токова хубаво да ви е скъпо,
  да ви е сладка скъпотията!
  Честито увеличение на тока и парното!

 42. 42 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 819 Неутрално

  До коментар [#22] от "historama":

  а може би е време за единна ставка в целия ЕС, едно и също ДДС

 43. 43 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 15 Неутрално

  За какво не е ефективна мярка, за да има повече обществени финанси за преразпределение/ кражба към частни ръце ???

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 44. 44 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#1] от "Vlado Nikolov":

  Хазарта е на наши хора, а туризмът се състои от хотели - перални за пари.
  Докато данъкоплатеца харчи поне 50% от доходите си за храна и енергия.
  Ако там не вземат от плебса, откъде ??

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK