"Подари ми бързо плаж", или "Назначете ме за милионер"

От избрани концесионери не се очаква нито лев инвестиция, но им се гарантират милиони левове приходи

© Юлия Лазарова

От избрани концесионери не се очаква нито лев инвестиция, но им се гарантират милиони левове приходиТома Белев е лесовъд, природозащитник, председател на управителния съвет на Асоциацията на парковете в България, бивш директор на природен парк "Витоша". Беше кандидат за евродепутат от коалиция "Демократична България", номиниран от "Зелено движение". Текстът е от профила му във фейсбук.


Ако смятате, че вълшебните времена от 90-те години на миналия век и началото на този, когато държавата назначаваше милионерите с една промяна в закона, са изчезнали, се лъжете. Вълшебните времена продължават, гарантирайки с една промяна на закона, че за три месеца ще получите част от сухоземната и морска част от България за 20 години, което ще ви осигури приходи за десетки или стотици (ако сте особено близък до властта) милиони левове.


Онзиденшната среща на лидерите на ЕС продължи дълго, включително с множество среднощни преговори, но не успя да излъчи водачите на структурите на ЕС през следващите пет години. Независимо от това в родния парламент бързат да приемат изменения в Законите за концесиите и за устройството на черноморското крайбрежие, защото е ясно едно – новата комисия, независимо от кого ще бъде ръководена, няма да си затваря очите както настоящата.
На 24 юни Министерският съвет внесе в Народното събрание


ново предложение за изменение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК),


макар последните промени, приети само 11 дена преди това, все още не са публикувани поради наложеното вето от президента. Новия законопроект успя да мине вече през правната комисия на 26 юни, където беше приет с 14 гласа "за" и само два гласа "против".


Законопроектът се представя под формата на закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, въпреки че включва само три параграфа от него и 25 страници допълнения в ЗУЧК. Законопроектът включва изваждане на концесионните процедури за плажове от обхвата на закона за концесиите и връщането им обратно в Закона за устройство на черноморското крайбрежие две години и половина след като бяха извадени от него.


Трябва да напомним, че новият Закон за концесиите беше приет на 1 декември 2017 г. след заплаха за наказателна процедура срещу България заради неотразяване на изискванията на Директивата за концесиите на ЕС от 2014, която трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства до 18 април 2016 г. Новите текстове, предложени от Министерството на туризма, предвиждат по-бързи и лесни процедури за концесиониране без спазване правилата на директивата за концесиите, защото според МС концесиите на плажовете не попадали в обхвата на директивата, както са мислили през 2017 г в Министерския съвет и Народното събрание.


Новите правила в ЗУЧК повтарят много близко отменените,


като позволяват една концесионна процедура да започне и завърши експресно в рамките на три месеца. "Необходимо е да се стъпи на нормативната уредба на отменената Глава втора "а", която е доказала своята ефективност през годините и по която са проведени множество процедури и възложени по тях концесии за услуги са ефективни и доходоносни за държавата", се казва в доклада за съответствие към проектозакона.


Какви са мотивите на вносителите за тази кардинална промяна, подкрепена от правните дирекции на всички министерства, на Министерския съвет и даже от правната комисия на парламента? На първо място посочват, че концесионирането на плажовете не представлява трансгранична концесия, каквито според тях били предмет на директивата за концесиите. Според вносителите "българският законодател неоснователно приравнява концесиите с без трансграничен интерес на концесиите с трансграничен интерес". Неясно защо тази теория е успяла да премине през всички институции, след като в директивата не се среща терминът трансгранична концесия, а терминът трансграничен интерес се споменава само на едно място, като е посочено, че единствено преминаването на един общ праг (5 186 000 евро), който представлява общия оборот на концесионера, може да отразява неговото наличие и


директивата е задължителна за всички концесии за строителство и услуги, които го надвишават.


В мотивите си Министерският съвет обяснява как едва 3% (2% на друго място) от потенциалните концесии на плажове у нас биха преминали прага от 5.186 млн. евро или 10 144 299 лева на директивата. Интересно е как са го изчислили, защото, разглеждайки отдадените концесии на плажове през 2017 и 2018 година, които са общо 31, едва 7 концесии, или 22%, са отдадени при прогноза на приходите от концесията за целия и период да са по малко от прага на директивата. В надвишаващите прага концесии попадат плажовете "Слънчев бряг централен" с 253 млн. лв. очаквани приходи за 20 години концесия, "Златни пясъци" с 214 млн. лв. за 20 г. , "Албена" – 184 млн. за 15 години, и т.н.


На второ място сред мотивите се откроява "гениалното" умозаключение, че държава като възложител на концесия на морски плажове не е посочена в приложение II на директивата. Посоченото приложение всъщност разглежда само част от възможните възложители по директивата, свързани със специфични дейности и организации. Министерствата, възлагащи концесии, попадат в друг член на директивата под термина възлагащ орган.


На трето място вносителят споделя, че в директивата макар и да има концесия за услуга, не е споменато изрично, че има концесия за услуга върху морски плаж и даже не е споменато изобщо за морски плажове. Което си е вярно, вярно е – директивата не изброява изрично всички възможни услуги, за които важи, а просто дава определение. Според нея "концесия за услуги" означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат предоставянето и управлението на услуги на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на използване на услугите, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение. Всъщност нашата родна концесия за услуги върху плажа си е просто


комбинация от услуги по отдаване под наем на плажни принадлежности и осигуряване на храна,


които си попадат категорично в обхвата на директивата.


След като всичките мотиви на вносителите издишат, идва и логическия въпрос - защо тогава се рискува с нова наказателна процедура за нарушаване на директивата за концесиите? Отговорът може би се крие в един параграф от преходните и заключителни разпоредби, даващ възможност обявените конкурси по реда на отменените през 2017 г текстове в ЗУЧК да се довършат по тогавашния ред – който си е осигурил тогава добра процедура, си е редно да я довърши. Дали е изгоден този ред – вероятно е много изгоден, ако погледнем общите данни на 31 сключени по него договори – концесионерите се очаква да получат приходи в размер на 1.637 млрд. лева срещу скромни инвестиции в размер на 31 млн. лева и концесионни плащания от 165 млн. лева.


А защо подозираме, че има специални условия за някои бъдещи концесионери? Защото точно тези 31 договора са изключително интересни. Концесионното плащане в тях е посочено като процент от приходите от дейностите на плажа (роялти) и варира между 1.1% за плаж "Дюни-юг", концесиониран от "ГБС турс" ЕАД, и 2% за плаж "Приморско-север", концесиониран от "БУЛ ПРИМ ГРУП", която фирма вестник "Банкеръ" свързва с ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК и Младен Михалев-Маджо. На другата страна са плажовете на курортен комплекс СВ. св. Константин и Елена, чийто едноименен концесионер ще плаща между 13.1 и 15.5 % от приходите си.


Различни са и очакваните приходи за държавата годишно от 1 кв. метър активна плажна ивица –


свързваният с Доган плаж "Росенец-север" се очаква да носи под 1 лев годишен приход от 1 кв.м,


както и плажовете "Приморско-север", "Къмпинг Оазис", "Дюни-юг" и "Обзор-юг", а над 10 лева на кв.м приходи се очакват от плажовете в Ривиера, Албена, Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена и Слънчев ден. Различни са и сроковете, за които се концесионират плажовете – от 10 години за концесионерите на "Китен-юг" и "Ахтопол-евер", през 15 години за централните плажове в Балчик и Приморско до 20 години за концесионерите в Иракли, Златни пясъци, Поморие и Св. Влас.


По същия начин стои въпросът и с очакваните инвестиции – осем концеционера не се очаква да инвестират и един лев в плажовете, а от концесионерите на "Слънчев бряг-север" и "Златни пясъци" се изискват по 12.5 и 6.8 милиона лева. При останалите концесии инвестициите за целия период на концесия рядко надхвърлят половин милион лева. Това може би е основното обяснение за това желание у законодателя да опрости закона, макар и в нарушение на европейската директива – тези концесии не изискват много инвестиции, нито плащания към държавата, но гарантират приличен доход за правилните фирми две десетилетия напред. Сред плажовете, които ще могат да се възползват от тези отменени преди две години разпоредби, са "Къмпинг Черноморие", "Каварна" и "Поморие-изток", "Лозенец", "Бургас-централен", "Черноморец-юг" и др. Отделен мотив в полза на новите-стари експресни концесии, по условия, различни от тези в директивата за концесиите, е списъкът на плажовете, които чакат нова концесия, като "Дюни", "Обзор-централен", "Варна-централен", "Поморие-юг" и "Елените 1".


Като цяло тази законодателна инициатива, може със сигурност да кажем,


ще доведе до назначаването на няколко нови милионери с грантирани от държавата приходи


и права както върху крайбрежната плажна ивица, така и върху част от Черно море.


Тези бързи концесии на плажове получиха в началото на годината подкрепа както от сдружението на концесионерите на български плажове, така и от Българската стопанска камара и КНСБ, а сега в началото на лятото постигнатите с тях високи такси между 20 и 30 лева за чадър и два шезлонга получиха червен картон от туристите, които задръстиха граничните пунктове към Гърция. Дали Народното събрание ще си позволи да прескочи европейските норми в полза на десетина бизнесмени тепърва ще разберем.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1185 Весело

  белев е зелен рекетьор както ногу топре се снае

 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Любопитно

  Варненските плажове са на концесия, чисти са, достъпни са и 24/7 има народ !

  [email protected]
 3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3249 Разстроено

  Стигна се дотам с тази безумия-българите да НЕ ходят на Черноморието!И аз съм едни такъв....За мое голямо съжаление това което се случва ,само отвращава нормалните хора.Няма природа,отношение,качество в сферата наречена български туризъм.Има безобразна простотия!И наглост.Затова...на спокойствие в Италия,островите на Гърция....даже Албания!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 4. 4 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2233 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  А на плажа на Траката можеш да стигнеш само ако си коза и се сурваш по баир подпирайки се с копита ,същото е и на Златните , на Кабакум заради интереси не се отваря пътя пред хотел Ной , което създава лудница и невъзможност да се влезе с коли през лятото ,на плажовете към Галата също е труден достъпа по необозначени пътечки по скалите ,така ,че не виждам за какво се ползват парите от концесиите и за какво отиват милионите .

 5. 5 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Стига ревахте бе, ето ви я Гърция на 200 км - опъвайте си палатките там по дивите плажове. Ако туризмът ни разчиташе на катунари като вас, нямаше да генерира 14% от БВП, а 0,01%.

 6. 6 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#1] от "bruno__dante":

  А ти си кафев трол и това също много добре се знае.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 7. 7 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Стигна се дотам с тази безумия-българите да НЕ ходят на Черноморието
  —цитат от коментар 3 на Willy Messerschmitt


  По официална статистика българите отсядат най-често в хотели с 2-3 звезди, докато чуждите туристи у нас в 4-5 звездни. Така че от гледна точка на икономиката е без особено значение къде ходят българите - най-бедните европейци, но все пак те избират най-често именно България за туризъм. Ако шепата форумни ненормалници си мислите, че мнозинството българи споделят идиотските ви теории и разбирания за туризма, силно се заблуждавате.

 8. 8 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "а сега в началото на лятото постигнатите с тях високи такси между 20 и 30 лева за чадър и два шезлонга получиха червен картон от туристите"

  Като е евтино ревете че България развивала евтин туризъм. Като е скъпо - било ви много скъпо. Като е пренаселено на плажа, ревете че било като на китайски плаж. Като не е пренаселено (със снимки от сутринта когато всичко живо спи) пак нещо квичите - немало било хора. Нема оправия за шепата дървени философи и аутсайдери.

 9. 9 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#7] от "xfh59608894":

  Мислиш ли че на някой му пука че ще има фалирали мутри по лайноморието? През оная работа им е на всички.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  Само за близки на властта.

 12. 12 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  на плажовете към Галата също е труден достъпа по необозначени пътечки по скалите ,така ,че не виждам за какво се ползват парите от концесиите
  —цитат от коментар 4 на edin drug


  Искате да кажете, че държавата трябва да подобрява инфраструктурата, за да гарантира по-големи печалби на концесионерите ли?

  Ако туризмът ни разчиташе на катунари като вас, нямаше да генерира 14% от БВП, а 0,01%.
  —цитат от коментар 5 на xfh59608894


  Миналата година може и 14% да е бил, тази ще видим...

 13. 13 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#9] от "Свинчуга":

  Мислиш ли че на некой му пука за мнението на кашкавал-туристи като тебе? Ти си никой, дали ходиш в България или Гърция е без значение. Единствен кяр от вас имат Лидъл.

 14. 14 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#13] от "xfh59608894":

  О а ти си някой който обяснява у нета как другите са никои. Доообре. Как е лайното, сладко ли е?

  Обичам да грухтя и плюскам.
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Умирам от кеф да гледам инициативните предприемчиви десничарчета дето серат върху закони и регулации сега как реват на държавата. Хахаха, шнорхела и се потапяйте.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 17. 17 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 884 Неутрално
 18. 18 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#15] от "xfh59608894":

  Това е защото огледалото и банята са ти лукс. Като в двузвезден хотел 15-та линия на слънчака.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 19. 19 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Властта прави дълбоко гърло на бъдещи слуги и олигарси. После си иска услугата. Класика за мутри.

 20. 20 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#7] от "xfh59608894":

  Не че нещо, ва на лайноморието нема никой. Ни българи, ни чужденци.
  Иначе интересна теория си извадил (щото статистика не е). Имайки предвид, че таргета на ронния морски туризъм е английски клошар или беден руски прошляк.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  Даже имаме плажове с по 4-5 лв. за чадър или шезлонг и такива с по 50лв. за шатра. И едните са пълни и другите са пълни с туристи.

 23. 23 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#21] от "xfh59608894":

  Мисля че е нормално това, все пак разговарям с копрофил.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 24. 24 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#21] от "xfh59608894":

  Мисля че е нормално това, все пак разговарям с копрофил.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 25. 25 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1609 Весело

  До коментар [#7] от "xfh59608894":Мислиш ли че на някой му пука че ще има фалирали мутри по лайноморието? През оная работа им е на всички.
  —цитат от коментар 9 на Свинчуга


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 26. 26 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Весело

  До коментар [#20] от "Darth Plagueis":

  Интересно как "нема никой", а летищата във Варна и Бургас чупят рекорди година след година и НСИ отчита все повече туристи. Па и да "нема никой" какво? Защо сте в истерия? Това си е техен проблем. Колкото до официалната статистика, ти ако искаш оспорвай и че Земята е кръгла, с форумни идиоти е безсмислено да се спори.

 27. 27 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1958 Неутрално

  Точно провалени политици като Белев да ни цитирате е меко казано странно!?

 28. 28 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Неутрално

  До коментар [#22] от "tosho_toto":

  Даже имаме и плажове, където цял ден можеш да лежиш на креслото, до масичката - на сянка и да платиш 3 лева за безалкохолно, а да си носиш ядене и пиене в торбичка - без забележки :)

  [email protected]
 29. 29 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Неутрално

  - че даже и на този плаж е по-празно, отколкото на по-скъпите :) !!!

  [email protected]
 30. 30 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Весело

  До коментар [#24] от "Свинчуга":

  Абе на теб животът ти май е само кал и лайна, не случайно си се кръстил свинчуга. Е те такива точно никой не ги иска никъде, мрий си в клозета и си трай най-добре.

 31. 31 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#26] от "xfh59608894":

  Странно, къде НСИ отчита повече туристи 😂

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 32. 32 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  " Като цяло тази законодателна инициатива, може със сигурност да кажем,


  ще доведе до назначаването на няколко нови милионери с грантирани от държавата приходи


  и права както върху крайбрежната плажна ивица, така и върху част от Черно море.


  Тези бързи концесии на плажове получиха в началото на годината подкрепа както от сдружението на концесионерите на български плажове, така и от Българската стопанска камара и КНСБ, а сега в началото на лятото постигнатите с тях високи такси между 20 и 30 лева за чадър и два шезлонга получиха червен картон от туристите, които задръстиха граничните пунктове към Гърция. Дали Народното събрание ще си позволи да прескочи европейските норми в полза на десетина бизнесмени тепърва ще разберем."

  Престъпна шайка ! Даже не го и крие !

 33. 33 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 517 Неутрално

  В продължение на години успешно се създава герберска каста (да не кажа класа) у нас

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 34. 34 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Варненските плажове са на концесия, чисти са, достъпни са и 24/7 има народ !
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  Като видя протестиращи , водени от Тома Белев или материял в медиите , подписан от същия ИНДИВИД се питам , кой все още МУ ПЛАЩА ????

 35. 35 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Пренощували лица в Слънчев Бряг

  Български граждани:

  2012 - 48 000
  2018 - 71 833

  Чужденци:

  2012 - 517 901
  2018 - 769 775

  Толкова за глупостите за отлив, бетономорие и пр.

 36. 36 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 919 Неутрално

  Ако туризмът ни разчиташе на катунари като вас, нямаше да генерира 14% от БВП, а 0,01%.
  —цитат от коментар 5 на xfh59608894

  Абе откога туризмът стана само с цел да прави БВП (и пачки за определени хора)?
  Туризмът не е ли за да си починат хората през уикенда и отпуската си, че да имат сила после да работят и да правят БВП? Или пък просто ей така - за удоволствие?
  Плажовете да не са на Маджо и на Вальо Златев, да ги ползват само те за да водят орди пияни англичани и руснаци и да правят БВП?
  Плажовете са на всички нас, да има къде да отидем да се попечем и да се окъпем в морето. И аз смятам да си продължа да си ходя, чадъра си го нося сам - да не съм луд да плащам на Маджо 30 лева? Шезлонг не ми трябва, меко си ми е на пясъка. Кифлите, които без шезлонг не могат, нека правят оборот на Маджо и БВП.

 37. 37 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1609 Весело

  ....много отдавна са спрели да ме ВЪЛНУВАТ проблемите на мутрите по нашето черноморие.......!!!!!......първо нищо не мога да ПРОМЕНЯ.....!!!!....Второ толкова БЕЗВЪЗВРАТНО е ОСАКАТЕНО и ОЦАПАНО , че всяко хабене на ЕНЕРГИЯ е БЕЗСМИСЛЕНО......!!!!.....Всичко ТАМ ееее със ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ........!!!!!......едно ,че СЕЗОНА е КРАТЪК , Второ ,че не могат../...НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ и НЯМАТ КАПАЦИТЕТ..../....да привлекът КРИТИЧНА МАСА ТУРИСТИ поне малко от МАЛКО да ОБЪРНАТ ТРЕНДА.......!!!!!......Турция се Очертава като СВРЪХ ТОП ДЕСТИНАЦИЯ от към ту ЦЕНА -КАЧЕСТВО - ЕКСТРИ.............ааааа........Гърция и Хърватия са като алтернатива на средно ниво ПОТРЕБИТЕЛ.........!!!!???!!!!...ааа...от към по ВИСОКИЯ КЛАС/СЕГМЕНТ....- ИТАЛИЯ , ИСПАНИЯ и ФРАНЦИЯ са без АНАЛОГ.......!!!!!......но това е за клиентела с длибоки ДЖЕБИИИ..........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 38. 38 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Пренощували лица в Златни пясъци

  Български граждани:

  2012 - 55 880
  2018 - 68 776

  Чужденци:

  2012 - 399 011
  2018 - 634 503

 39. 39 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#38] от "xfh59608894":

  Хахахахаххахах, велико! Значи всички сме доволни!

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 40. 40 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 699 Неутрално

  Пренощували лица в Слънчев БрягБългарски граждани:2012 - 48 0002018 - 71 833Чужденци:2012 - 517 9012018 - 769 775Толкова за глупостите за отлив, бетономорие и пр.
  —цитат от коментар 35 на xfh59608894


  Стига си драскал щуротии.

  Пусни си камерите в Слънчака на Кубан и Голден Ина, и гледай в реално време колко "много" са туристите на плажа.
  ..., и не само там. По цялото бетономорие е опасано с камери, които могат да се гледат в реално време.
  Аман от глупостите във всичките ти коментари под статията.

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 41. 41 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#36] от "Камен":

  Има къде да си постелиш на пясъка на нашето море, а и в Гърция, така че какво ревеш срещу високите цени? Явно не става въпрос за туризъм, а за психични отклонения - да се квичи по форумите заради самото квичене. Или си от групата психясали наркомани, дето иска цялата брегова ивица да е само за палаткаджии и каравани?

 42. 42 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Весело

  Значи всички сме доволни!
  —цитат от коментар 39 на Darth Plagueis


  Ами който има пари и е бил явно е останал доволен, щом се увеличават а не намаляват, а ти като си панелен гризач дето не е виждал море от 70-те години, можеш да квичиш колкото искаш.

 43. 43 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#36] от "Камен":Има къде да си постелиш на пясъка на нашето море, а и в Гърция, така че какво ревеш срещу високите цени? Явно не става въпрос за туризъм, а за психични отклонения - да се квичи по форумите заради самото квичене. Или си от групата психясали наркомани, дето иска цялата брегова ивица да е само за палаткаджии и каравани?
  —цитат от коментар 41 на xfh59608894


  Ти очевидно не можеш да разбереш че никой не реве срещу високите цени, а срещу катастрофално ниското качество.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 44. 44 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#36] от "Камен":Има къде да си постелиш на пясъка на нашето море, а и в Гърция, така че какво ревеш срещу високите цени? Явно не става въпрос за туризъм, а за психични отклонения - да се квичи по форумите заради самото квичене. Или си от групата психясали наркомани, дето иска цялата брегова ивица да е само за палаткаджии и каравани?
  —цитат от коментар 41 на xfh59608894


  Ти очевидно не можеш да разбереш че никой не реве срещу високите цени, а срещу катастрофално ниското качество.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 45. 45 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 778 Неутрално

  Аз тази година след последните новини за за отлив се замислих дали да не посетим нашето море за пръв път от няколко години. Та сравних цените за 4 и 5 звездните ол - инклузиви у нас и Гърция за юли - август. В България са с около 30% по - евтини /включил съм и престоя на плажа/. Транспортните разходи при мен са сходни. Въпросът е струва ли си тази разлика? В Гърция обикновено получаваш повече чистота /море и суша/, по - добро обслужване, по - качествени храни и напитки, повече зеленина. Но в крайна сметка мисля да дам шанс на Черноморието, просто за пробата.

 46. 46 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#43] от "Свинчуга":

  Странно как при "катастрофално ниско качество" морският ни туризъм успява да генерира стабилен ръст от години - и при българските, и при чуждите туристи. А ти форумен драскачо можеш да ревеш и недоволстваш колкото и от каквото искаш, важни са туристите и техния избор.

 47. 47 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  подари ми кариери и винпроми е още по милионерско назначение. как пък не се усещате ..

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 48. 48
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 49. 49 Профил на gkz02606633
  gkz02606633
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#7] от "xfh59608894":

  Вероятно, ако българите получаваха същите ценови предложения както западните туристи, ситуацията щеше да е различна!

 50. 50 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#49] от "gkz02606633":

  Ъхъ, по-евтина ешерихия коли с метанол и пластмасови палми.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 51. 51 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#42] от "xfh59608894":

  Разбира се. Статискитатя е прекрасна по темата с парите. 😁

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 52. 52 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#48] от "zle_platen_trol":

  Останалото ОК, ма това със сезона що така? Що е къс?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 53. 53 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#52] от "Darth Plagueis":

  Винаги е бил такъв. Тук май и октомври не става за къпане. Предполагам това е причината.

 54. 54 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Като не ти харесва там дето чадъра е 20 лева, отиваш там дето е 6.................

 55. 55 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2004 Неутрално

  Или има тотално сгрешено разбиране със стопанисването на плажовете, или комбинацията безхаберие-присвояване е толкова силна че побеждава всякакъв здрав разум? Как стопанисват плажовете в Америка? Ами повечето са градски или щатски паркове. Градът и/или щатът имат достатъчно приходи от туризъм и се грижат за туризма като поддържат плажовете и инфрастуктурата. Единствената платена услуга може да е паркинга в зависимост къде е плажът. Плажът се третира като парк, има си паркинг, тоалетни, алеи, душове. Подобен е и начинът на стопанисване в карибските страни. В България плажът се третира по-скоро като кръчма за жалост, музика, аларма, надупчени чадъд до чадър.

 56. 56 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1185 Весело

  До коментар [#1] от "bruno__dante":А ти си кафев трол и това също много добре се знае.
  —цитат от коментар 6 на Свинчуга


  сфинчуга

  от тебе по гоуем ТРОЛ мое да е само кмета

 57. 57 Профил на qmr16533793
  qmr16533793
  Рейтинг: 8 Неутрално

  За Бога, българи не пълнете гушите на мафиотите по фекаломорието!

 58. 58 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  "като позволяват една концесионна процедура да започне и завърши експресно в рамките на три месеца."

  Тея бъзикат ли се ве? Три месеца били експресно. :)

  За мен три месеца си сериозно мотане. Три дни е експресно. А нормално е 3 седмици.

 59. 59 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  До коментар [#55] от "Таралеж":

  Това е така, щото плажовете в САЩ не са изключително държавна собственост, а са на общините. А у нас държавата се опитва да печели като ги дава на концесия и определя някакви безумни правила.

  Т.е. целия проблем идва от централизацията и че всичко се решава в София.

  Ако плажовете минат към общините и те си решават какво да ги правят и как да ги стопанисват нещата ще се наместят. Но уви, никой не го иска това. Местните еколози, зелени, десни и други умно-красиви искат те да определят правилата, вместо сегашната министърка. :)

 60. 60 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2168 Неутрално

  Всяка година е така. Зоните с чадърите и шезлонгите - полупразни. В свободните места и покрай басейните - претъпкано. Защо не се ликвидира изобщо т.н. концесионерство на плажовете и общините да си ги поемат и плащат по някой лев за почистване в края на деня? Защото чиновниците, отдаващи концесиите, губят контрол върху важно перо допълнителни приходи, така да се каже.

 61. 61 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 434 Гневно


  Написах го и под другата статия, ще го повторя и тук. Положението си е съвсем нормално. Юни месец да очаква пълни курорти може само човек, който изобщо няма представа, колко е дълъг сезона и кога започва. Курортите са си нормално пълни, като за юни. Ще се напълнят след 10 юли и рязко ще се изпразнят след 31 август. Това е положението тук. Не сме нито Гърция, нито Турция ( не само, като продължителност на сезона ) . От година на година българите стават все по- малко, но ги компенсират чехи, словаци и поляци. За хотелиерите добре, защото базата им е заета. За останалите зле, защото са много лоу кост туристи. Българите няма и да се върнат. Няма, какво да се лъжем. Гърция и Турция са близо ( от някои части на страната дори по- близо ) , малко по- скъпо е, но много по- хубаво. А по островите е несравнимо. Тук ще става все по- помиярска дестинация, но ще си е пълно, с помияри, но все пак пълно.

  Този коментар от Дневник са го изтрили. Черпя каса бира човека, който ми даде логично обяснение защо.

 62. 62 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1609 Разстроено

  ......въпреки ,че е прекалено жълтясъл........от време на време се появяват и интересни ЕКСПЕРТНИ МНЕНИЯ.......!!!!!.......летния сезон на нашето ЧЕРНОМОРИЕ е НЕСПАСЯЕМ......!!!!!....ииии....за това ОГРОМНА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ носи менистер АНГЕЛКОВА.......!!!!!...... ааааа......ЗЕЛЕНИТЕ .....!!!!....НАБИРАТ ТАКАВА СКОРОСТ и МОЩ не само в ЕВРОПА , но и у НАС.......!!!!!.....ЧЕ.... съвсем СКОРО ше ви РАЗКОСТЯТЯ по СИЧКИ ШЕВОФЕ жалките ви "ПРАКТИКИ и МУЗУФЕРЛЪЦИ" на територията на Мутро-ВИЛАЕТААА........!!!!!....... https://pik.bg/само-в-пик-експертът-по-туризъм-бранимир-ботев-пред-медията-ни-летният-сезон-е-неспасяем-г-news853245.html

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 63. 63 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1029 Весело

  Всяка година е така. Зоните с чадърите и шезлонгите - полупразни. В свободните места и покрай басейните - претъпкано. Защо не се ликвидира изобщо т.н. концесионерство на плажовете и общините да си ги поемат и плащат по някой лев за почистване в края на деня? Защото чиновниците, отдаващи концесиите, губят контрол върху важно перо допълнителни приходи, така да се каже.
  —цитат от коментар 60 на nik_77.

  А за поминъка на мутрите рекетьори мислиш ли? На Бай Онуй кои са му приоритет?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 65. 65 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1282 Весело

  "Подари ми бързо плаж", или "Назначете ме за милионер", така ли? Ами, Белев, като си толкова голям отворко, що не се развъртиш да ти подарят плаж или да те назначат за милионер? Само не ми казвай, че нямаш пари! Или че не можеш да изнудваш държавни ведомства! Пфу, „лесовъд“!

 66. 66 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Едно време "умнокрасивците" обявиха КТБ за банката на мафията - зер, как да знаят, че баш тЕхната партия и нейните главатаре си държат парите там и са именно създателите и ползващите се от тази мафия? Сега "Дневник" си е официалният орган на на мафията - само на драгалевския клан, но по съвместителство подпомага и позитанския - а по страниците му се громи... мафията. Буха-ха-ха-ха... Абе хуморески всекакви, дорде не речеш. Ама от радикалните комунета - толкова.

 67. 67 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 781 Весело

  До коментар [#31] от "Darth Plagueis":


  До коментар [#26] от "xfh59608894":Странно, къде НСИ отчита повече туристи 😂
  —цитат от коментар 31 на Darth Plagueis


  То е ясно, че тази положителна информация не допада на твоята тъмна натура, но все пак:
  МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ
  ЯНУАРИ – МАЙ 2019 г.
  1. Чуждестранни туристи в България
  За периода януари – май 2019 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е 2 443 029. Ръстът спрямо периода януари – май 2018 г. е 0,3%.
  Фигура 1. Туристически посещения на чужденци в България през периода януари – май (брой)

  Източник: НСИ

  Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 1 305 772 посещения и ръст от 2,2%. Посещенията с цел гостуване са 157 173, като те намаляват с 14,8%. Посещенията с цел бизнес туризъм са 641 756, като те се увеличават с 3,2%. Посещенията с други туристически цели са 338 328.
  Посещенията с цел почивка и ваканция формират 53,4% от всички туристически посещения.
  Фигура 2. Структура на туристическите посещения на чужденци по цели през периода януари – май 2019 г. в %

  Източник: НСИ

  Таблица 1. Туристически посещения на чужденци януари – май 2019 г./ януари – май 2018 г.
  № Държава Брой Промяна
  (брой) Промяна
  (%)
  Общо 2 443 029 6 635 0,3
  1 РУМЪНИЯ 424 006 -3 532 -0,8
  2 ГЪРЦИЯ 389 207 1 477 0,4
  3 ТУРЦИЯ 240 079 -24 714 -9,3
  4 С.МАКЕДОНИЯ 231 501 -2 766 -1,2
  5 СЪРБИЯ 164 016 3 483 2,2
  6 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 128 659 31 538 32,5
  7 ГЕРМАНИЯ 119 256 -1 961 -1,6
  8 ИЗРАЕЛ 71 764 -1 268 -1,7
  9 РУСИЯ 69 028 4 700 7,3
  10 УКРАЙНА 66 444 9 497 16,7
  11 ИТАЛИЯ 52 857 -362 -0,7
  12 ПОЛША 52 783 7 284 16,0
  13 ФРАНЦИЯ 37 940 -2 027 -5,1
  14 МОЛДОВА 36 708 32 0,1
  15 САЩ 30 476 1 567 5,4
  16 АВСТРИЯ 28 043 -6 730 -19,4
  17 ИСПАНИЯ 22 059 -3 130 -12,4
  18 НИДЕРЛАНДИЯ 21 637 1 373 6,8
  19 БЕЛГИЯ 20 915 -759 -3,5
  20 АЛБАНИЯ 14 946 33 0,2
  21 УНГАРИЯ 11 400 311 2,8
  22 ЧЕХИЯ 11 342 -3 416 -23,1
  23 ХЪРВАТИЯ 10 757 2 011 23,0
  24 ИРЛАНДИЯ 10 686 1 292 13,8
  25 КИТАЙ 10 493 2 259 27,4
  26 ШВЕЦИЯ 9 041 -185 -2,0
  27 КИПЪР 8 277 918 12,5
  28 ШВЕЙЦАРИЯ 8 181 469 6,1
  29 ФИНЛАНДИЯ 7 030 -747 -9,6
  30 СЛОВАКИЯ 7 008 -2 485 -26,2
  31 ДАНИЯ 6 707 195 3,0
  32 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 6 517 -1 333 -17,0
  33 КАНАДА 5 416 310 6,1
  34 ПОРТУГАЛИЯ 5 154 91 1,8
  35 АВСТРАЛИЯ 5 139 692 15,6
  36 ФИЛИПИНИТЕ 5 069 920 22,2
  37 СЛОВЕНИЯ 4 992 -1 711 -25,5
  38 ИНДИЯ 4 812 -106 -2,2
  39 ЛИТВА 4 656 -2 999 -39,2

  Извинявай, че ти "убих" комсомолския ентусиазъм!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 68. 68 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Януари-май? От тея колко дадоха 30 левчета на шкембелията за шезлонг?

  Обичам да грухтя и плюскам.
 69. 69 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 358 Неутрално

  До коментар [#36] от "Камен":

  Виж, знаем, че не искате да се развива туризъм щото природата го отнася, но какво предлагате!? Заводи като едно време ли? Та вие сте чисти комунисти! Няма да стане вашата и лека полека и Пирин и морето ще се развият нормално,. България не е Исландия, където не е разрешено да се стъпва дори в страни от пътя и отнасяш глоба. Ние тук сме съвсем друга ширина климат и територия. Дори и да сме като Исландия замърсяването от съседните страни ще е достатъчно за да компрометира природата.

 70. 70 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  До коментар [#69] от "patrokalche":

  Сигурно някой ден ще се развият нормално. Засега не се развиват много нормално, идиотите съсипаха природата, но сега пазарът съсипва тях. Та вероятно нещата ще си дойдат на мястото. В процесът ще се премине през фалита на сума ти отворени тарикати, пардон инициативни предприемачи дето си мислят че нещата стават само с бутане на рушвети и приятелско-роднински връзки и оттам си капе всяко лято без да ги бърка нищо. Регулациите и законите за за идиоти, а те бидейки бона фиде капиталисти не може и не трябва да ги бъркат за нищо. Е да ама тези сега реват на държавата, на онази кобила министърката, все едно тя може да им помогне. Ще им помогне няма как - като няма природа, с безплатно посещение в природонаучния музей, хахаха.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 71. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4274 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Да, плажна мутра без клиенти.
  Свабада, прастор, рахат, благоденствие....

  Проблема глобальная.
  Вот как решают с тек хай или без хай тек:

  https://edition.cnn.com/travel/article/how-to-stop-overtourism/index.html

 72. 72 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4274 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Верно.

  Оттогава КТБ ааа... да се вдигне на крака, но не може.
  Ааа (пробва тя), но не може.

  На тебе расчита, трол #66.
  Вдигни я на крака!

  До коментар [#66] от "Reporter US":

  Едно време "умнокрасивците" обявиха КТБ за банката на мафията

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK