"Алфа Рисърч" е най-достоверната за последните 10 години

"Алфа Рисърч" е най-достоверната за последните 10 години

© Цветелина Белутова, Капитал"Дневник" препечатва анализа на Центъра за анализи и управление на рискове с автори доц. д-р Иван Костов и Полина Крайнева, докторант на свободна подготовка в НБУ, със съгласието им. Съкратени са единствено графиките към изследването.


Обявяваните от социологическите агенции (СА) проценти за нагласите на избирателите и прогнозите им преди изборите са важен фактор, който оказва въздействие на избирателите при вземане на решение за гласуване.


Оповестяваните данни карат избирателя:
1) да гласува "срещу", за да попречи на дадена партия или кандидат да спечели


2) да оттегли подкрепата си от дадена партия, защото тя няма изгледи да победи или да прескочи избирателната бариера; и/или


3) да възприеме една политическа формация (ПФ) по-позитивно, ако тя има шансове да спечели и обратно.


Във всички тези случаи той взема решение за гласуване, което не отговоря на първоначалните му намерения и на истинските му предпочитания относно участващите в изборите политически формации. Особено уязвими за въздействие от социологически агенции са колебаещите се избиратели. Въздействието се засилва от медиите, където техните сондажи стават водещи новини и от отсъствието на съдържателни политически дискусии.
Същевременно данните, които оповестяват агенциите, имат силно различаваща се достоверност, която медиите нямат инструменти да проверят. Тук правим повторен опит - след 2017, да запълним тази празнота.


Анкетните сондажи преди изборите за Европейски парламент 2019


На изборите за ЕП през 2019 г. участват 27 политически формации и независими кандидати. Девет социологически агенции се ангажираха с проценти за "моментните нагласи" на избирателите и прогнози (по-нататък общо "сондажи"). Направиха го: "Алфа Рисърч", "Галъп интернешънъл", "Медиана", "Сова Харис", "Екзакта", "Афис", "Барометър България", "Маркет Линкс" и "Тренд".


Социологическите агенции правят процентни сондажи и прогнози "успех-неуспех" основно за следните политически формации:


1) ПП ГЕРБ с необявен коалиционен партньор СДС


2) БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


3) Движение за права и свободи (ДПС)


4) ПП ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ВМРО)


5) ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА, България и ДСБ) (ДБ)


6) ВОЛЯ – Българските Родолюбци ("Воля")


7) ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) (ПВС)


8) АТАКА ("Атака")


9) КП Коалиция за България (КБ)


10) "Обединени патриоти" (ОП, преди да стане ясно, че трите партии от коалицията ще се явят самостоятелно на изборите)


11) Обявяват се резултати и за "Други"


Общо сондажите са 22 за 11 политически субекта. Критерият за тяхната точност са процентите от подадените в страната гласове за политическите формации, които ЦИК обявява.


Освен процентните сондажи социологическите агенции обявяват кои политически формации имат шанс да прескочат изборната бариера от 5.88%, от действителните гласове на избирателите. Тези прогнози съставляват вторият източник на първични данни. Наричаме тези данни прогнози "успех-неуспех".


Когато социологическа агенция обявява, че дадена формация със сигурност ще премине бариерата, тя получава вероятност за успех 1 и 0, когато агенцията обяви, че няма да го направи. Ако определи шансовете за успех и неуспех поравно - ПФ получава 0.5 или по-малко, ако СА е обявила шансовете ѝ за успех за по-малки. Когато СА не е обявила открито прогнозата си за "успех-неуспех" на дадена политическа формация, последната получава 1 или 0, в зависимост от това дали процентният ѝ сондаж надвишава прага от 5.88% или е по-малък от него.
Процентните сондажи и прогнозите "успех-неуспех" въздействат много силно на гласуването на избирателите. Критерият за оценка на тяхната точност е преминаването на изборната бариера от дадена политическа формация.


Оценка на точността на сондажите на изборите за ЕП 2019


Отклоненията на претеглените и усреднени сондажи от резултатите са изчислени в проценти. Положителните проценти свидетелстват за общо средно надценяване на резултата на съответната ПФ от всички СА, а отрицателните - показват подценяване на резултата.


Най-точни са процентните сондажи за ГЕРБ, а най-неточни и надценени - тези на "Атака". Сред останалите надценени прогнози са тези за резултата на БСП – с над 23.7%, следвани от "Воля" и "Патриоти за Валери Симеонов". Социологическите агенции най-силно са подценили резултата на "Демократична България" – с близо -36.8%, следван от този на ВМРО и ДПС.


При оценката на прогнозите "успех-неуспех" на всички социологически агенции достатъчно основание за оценка за точност на прогнозата на политическа формация е това, че тя е съответствала на резултата, постигнат от нея на изборите.


Посочените като най-точни и верни прогнози "успех-неуспех" – тези за ГЕРБ, БСП, ДПС и "Патриоти за Валери Симеонов", са тривиални. За тези политически формации всички социологически агенции са дали верни прогнози за успех или за неуспех, както е за "Патриоти за Валери Симеонов".


По-неточни са прогнозите за "Атака", "Воля", ДБ и ВМРО, но това е по различни причини. За първите три е имало единични агенции, които са прогнозирали успех, който не е постигнат. За ВМРО е имало социологически агенции, които са прогнозирали неуспех или са се колебаели в прогнозата си за успешния резултат и затова общата прогноза е по-неточна.


Особен случай е прогнозата за "Демократична България" (ДБ). За нея 7 от 9 агенции са посочвали, че няма да има депутат в ЕП и останалите две - "Маркет Линкс" и "Алфа Рисърч" са се колебаели, като са се съмнявали дали ДБ ще успее. Например в последната си прогноза преди изборите "Алфа Рисърч" сочи малък шанс за успех на ДБ. Претеглената и усреднена прогноза на тази агенция сочи 13% вероятност за успех за ДБ, а тази на "Маркет Линкс" – 40%, т.е. под средната вероятност за успех.


Гласовете за ДБ, подадени в страната, не са достатъчни за влизане. Почти 7000 гласа от чужбина са причината тази коалиция да преодолее изборната бариера. СА сондират само избирателите в България и не могат да бъдат упреквани, че не предвиждат гласовете, които са подадени отвън.


Като изключим тривиалните прогнози, общите изводи за точността на процентните сондажи и прогнозите "успех-неуспех" сочат: относително добра точност за прогнозите за ГЕРБ и "Патриоти за Валери Симеонов", и в рамките на статистическите очаквания за ДПС и ВМРО; надценяване на резултата на БСП, както и значително надценяване на резултата на "Атака" и "Воля"; подценяване на резултата на ДБ от всички социологически агенции.


Още тук може да се направи заключение, че преди изборите за ЕП 2019 със своите процентни сондажи и прогнози "успех-неуспех" социологическите агенции:


1. Със сигурност са повлияли за гласуване в полза на БСП и проруските партии "Атака" и "Воля"


2. Най-силно са внушавали на избирателите да оттеглят подкрепата си от ДБ, защото са сочели, че тази коалиция няма изгледи да прескочи избирателната бариера


3. Със своите прогнози са повлияли на избирателите в център-дясно да възприемат ГЕРБ по-позитивно и да гласуват за нея, защото нейните шансове да спечели вота са били несигурни в един период преди изборите и защото все пак със сигурност подадения за партията глас не се губи като подкрепа за Европейската народна партия


Анализът на обобщените данни показва, че изводите, които са направените за изборите за ЕП 2019 напълно се отнасят за целият последен 10-годишен период. Социологическите агенции, като общност, са надценявали и подценявали системно и последователно определени политически формации.


Обобщена оценка на точността на процентните сондажи за ПФ за периода 2009 – 2019


Средните отклонения, които всички СА са направили с процентните си сондажи, за участвалите в последните избори ПФ:


За ВМРО са взети отклонения на СА за коалицията Обединени патриоти и са усреднени с последните им процентни сондажи. За ПВС отклоненията са единствено от последните избори. За ДБ са взети предишните прогнозни сондажи за ДСБ и "Да, България" и са усреднени с последните сондажи за ДБ.


Ако приемем отклоненията (надценяване и подценяване) до 10% за допустими, то процентните сондажи на СА за ГЕРБ, ДПС и ПВС са такива. БСП Б е системно надценявана коалиция. Такива са и партиите "Атака" и "Воля". Подценени са прогнозите за ВМРО и ПВС, въпреки,че за самите партии не може да се направят сигурни изводи, доколкото в последните 6 години са се явявали в различни коалиционни формати.


Особено значително и системно е подценявана коалицията ДБ (и съставните й партии). За периода 2009-2019 средно са получавали процентни сондажи, които са били много по-ниски от техните резултати.


Анализът на обобщените данни показва, че изводите, които са направените за изборите за ЕП 2019 напълно се отнасят за целият последен 10-годишен период. СА, като общност, са надценявали и подценявали системно и последователно определени ПФ.


Оценка на достоверността на социологическите агенции на изборите за ЕП 2019


Съобразно методологията, общата оценка за достоверност на всяка социологическа агенция се състои от четири компонента:


1) Критерий за точност на процентните сондажи е средното квадратично отклонение на усреднените и претеглени процентни сондажи, съответно от процентните резултати на всички политически формации. Това е най-подходящият и същевременно сравним показател за разсейването на процентните сондажи на агенцията от резултатите


2) Критерий за точността на неочевидни прогнози "успех-неуспех". Тривиалните или очевидните прогнози за успех или неуспех са тези, които са се случили и са били прогнозирани точно от всички социологически агенции. Те не им носят оценка за точност. Верните неочевидни прогнози носят оценка, в зависимост от процентите на вероятност, който са посочени от агенцията за всички политически формации. Неверните прогнози носят същите проценти на агенцията, но с отрицателен знак


3) Критерий за безпристрастност. Ориентация "ляво-безпристрастно-дясно" на прогнозите се определя в зависимост от следното: ако прогнозата за ГЕРБ е по-малка от тази за БСП, а резултатът е обратен, социологическата агенция е с лява ориентация; ако прогнозата за ГЕРБ е по-голяма от тази за БСП или е по-малка и резултатът е същия, социологическата агенция е безпристрастна; ако прогнозата за ГЕРБ е по-голяма от тази за БСП, а резултатът е обратен, агенцията е с дясна ориентация.


4) Критерият за професионална коректност зависи от това дали социологическата агенция: изпълнява собствени сондажи и обявява задължителните им характеристики; обявява сондажите и прогнозите си през собствен сайт; поддържа архив от данни за своите предишни изследвания; има сайт, който актуализира редовно; провеждат социологически проучвания, различни от политическите сондажи; провежда редовни сондажи за доверието на ПФ или се включва епизодично по време на избори.


Най-достоверна агенция за избори за ЕП 2019 е била "Екзакта", следвана отблизо от "Тренд" и "Алфа Рисърч". Добра е била достоверността на "Маркет Линкс". Втората група агенции са "Галъп", "Медиана", "Барометър България", "Афис" и "Сова Харис", като последната е с по-малко от 41.5% от достоверността на "Алфа Рисърч".


Оценка на достоверността на СА за периода 2009 – 2019


Натрупването на данни за сондажите, прогнозите, пристрастността и професионалната коректност на социологическите агенции в периода 2009-2019 ни осигурява възможността за още по-обективна оценка на тяхната достоверност.


"Алфа Рисърч" стабилно присъства като най-достоверна социологическа агенция за последните 10 години. "Тренд" я следва с 94.4% от нейната точност, безпристрастност и коректност. С добра достоверност са "Екзакта" и "Маркет Линкс". "Галъп" отново води групата на по-недостоверните с 58,8%, следвана от "Медиана", "Афис" и "Сова Харис", която е с достоверност едва 16.6% от тази на "Алфа Рисърч", или е 6 пъти по-недостоверна.


В предишния си доклад установихме, че тези четири агенции са с категорично лява ориентация. Ако "Алфа Рисърч" и в седемте избора е била политически безпристрастна, "Галъп" и "Медиана са били 6 пъти леви и само 1 път безпристрастни, "Сова Харис" - 5 от 7 пъти, и "Афис" - 5 от 6 пъти, "Барометър България", бившата "Барометър Инфо", е с 2 леви пристрастия и 2 пъти е била безпристрастна.


Най-достоверни досега са били анкетните сондажи на "Алфа Рисърч". Въпреки това и за нея се отнасят част от направените изводи. В периода 2009-2019 е надценявала БСП, макар и само с 3%, както и "Воля", и е подценявала, с -21%, резултатите на коалиция ДБ (основно на ДСБ и на предпоследните избори - на "Да, България").


Заключения


1. За периода 2009-2019 четири социологически агенции имат преобладаваща политическа безпристрастност и четири са се проявили като ляво пристрастни. Няма агенция с дясна ориентация, защото БСП Б не е печелела парламентарни избори срещу ГЕРБ. Каква политическа ориентация има дадена агенция, е право на нейните собственици и състав; важно е медиите и обществеността да са добре информирани за нея.


2. Всичките безпристрастни агенции са професионално коректни. Сред ляво ориентираните "Сова Харис" не е, а "Афис" е частично коректна. Според нас това е втората важна характеристика на социологическите агенции, която медиите и обществеността следва да имат предвид.


3. Социологическите агенции се различават два до 9 пъти по точността на своите сондажи и прогнози "успех-неуспех". Толкова големи разлики не могат да бъдат обяснени със стохастичен процес.


4. Синтезираната в периода 2009-2019 оценка за достоверността на агенциите е само ориентир за миналото. Тя не е гаранция за бъдеща надеждност на сондажите и прогнозите, не отрича тяхна възможна бъдеща точност, безпристрастност и коректност.


5. За целия последен 10-годишен период, социологическите агенции като общност, са надценявали и подценявали системно и последователно определени политически формации. Със сигурност са влияли за гласуване в полза на БСП, "Атака" и "Воля"; най-силно са внушавали на избирателите да оттеглят подкрепата си от ДБ, защото са сочели, че тази коалиция няма изгледи да прескочи избирателната бариера; въздействали са на избирателите в център-дясно да възприемат ГЕРБ по-позитивно и да гласуват за нея, заради шанса да спечели вота и защото все пак подадения за партията глас е "срещу" БСП.


Препоръки


Изводите от анализа на сондажите и прогнозите преди изборите за ЕП 2019 дават всички основания да се повторят две наши препоръки:


1. Българската социологическа асоциация да въведе и контролира спазването на професионални стандарти за коректност и точност, и да се разграничава навреме от тези, които не ги спазват и се занимават с манипулация на избирателите в полза на определени политически формации.


2. Активните участници в обществения и политическия дебат – политици, медии и общности следва да се съобразяват с достоверността на социологическите агенции.

Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 1156 Любопитно

  Тоя Иван Костов,оня Иван Костов ли е!?
  Да не е некое менте?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 2. 2 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3995 Неутрално

  Оповестяваните данни карат избирателя:
  1)....
  2)....
  3)....
  4).... да спре да мисли обективно преди идващите избори. ...

  Bukalemun
 3. 3 Профил на Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  ""Алфа рисърч" стабилно присъства като най-достоверна социологическа агенция за последните 10 години. Тренд я следва с 94.4% от нейната точност, безпристрастност и коректност. С добра достоверност са Екзакта и Маркет Линкс. Галъп отново води групата на по-недостоверните с 58,8%, следвана от Медиана, Афис и Сова Харис, която е с достоверност едва 16.6% от тази на Алфа рисърч, или е 6 пъти по-недостоверна.

  В предишния си доклад установихме, че тези четири агенции са с категорично лява ориентация. Ако Алфа рисърч и в седемте избора е била политически безпристрастна, Галъп и Медиана са били 6 пъти леви и само 1 път безпристрастни, Сова Харис - 5 от 7 пъти и Афис - 5 от 6 пъти, Барометър България, бившата Барометър Инфо, е с 2 леви пристрастия и 2 пъти е била безпристрастна."

 4. 4 Профил на Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Тоя Иван Костов,оня Иван Костов ли е!?Да не е некое менте?
  —цитат от коментар 1 на Баро Вкаров


  Другарю, даже не си чел статията от бързане да си първи. Кутев нали се махна, сега кой дава кинтите?

 5. 5 Профил на evkalipt
  evkalipt
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Това беше ясно още преди 10 години...

 6. 6 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 1525 Неутрално

  Алфа Рисърч беше единствената, която прогнозира навремето загубата на Костов от царя, всички други даваха победа, като при Цачева.

 7. 7 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1087 Неутрално

  Голям анализ, голямо чудо!!! Командиря взе да изкуфява здраво.

 8. 8 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 1156 Любопитно

  [quote#4:"Jumbo Jet"][/quote]

  Директно от пасоля ми плащат!В шекели!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 9. 9 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 1087 Неутрално

  Тоя Иван Костов,оня Иван Костов ли е!?Да не е некое менте?
  —цитат от коментар 1 на Баро Вкаров


  Оня е, оня - който те измъкна от Виденовата зима с хиперинфлацията и те вкара в ЕС и НАТО!!!
  Ако не беше той, можеше и да си умрял вече, което щеше да е положително за всички ни обаче.
  И е същят Костов, който е виновен за всичко - за демографската криза, за мръсния въздух и за твоята тъпотия!

 10. 10 Профил на Miguel Del Angel Sosa
  Miguel Del Angel Sosa
  Рейтинг: 234 Неутрално

  Брех, че наскачаха всички фуражки само при името на Иван Костов. След толкова години и още ви пълни памперсите, а ? Спете спокойно..и не се събуждайте

 11. 11 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2803 Неутрално

  Иване,

  Вземи го накажи тоя Радан, пак не ти е измил епруветките и пишеш наизуст!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 12. 12 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  [quote#9:"Капабланка"][/quote]

  Да, ама не :) В НАТО ни вкара Царя, а в ЕС ни вкара Станишеф. Леко си се объркал.

 13. 13 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2627 Неутрално

  "въздействали са на избирателите в център-дясно да възприемат ГЕРБ по-позитивно и да гласуват за нея, заради шанса да спечели вота и защото все пак подадения за партията глас е "срещу" БСП."
  Това е най-важното БСП да е далеч от властта.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 14. 14 Профил на оКоМаНапрай
  оКоМаНапрай
  Рейтинг: 1898 Неутрално

  Командето откри америка.

  А Трая президент достоверно ли е?

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 15. 15 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  Не можах да го науча как се анализират такива данни. Показвах му едно-друго, но него си го теглеше към кънчовците. И после те му забиха ножа заедно със Софиянски. Това май беше още преди да докарат неговото величество.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 16. 16 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 930 Неутрално

  До коментар [#12] от "nema_labavo":

  Гербев , да ти опресня ли паметта, кой и кога подаде молба за членство в ЕС и НАТО.
  Соломон Паси през 1990 година, тогава член на СДС, пуска невероятната за това време идея БГ да стане член на НАТО, а формална молба за членство в ЕС, колкото и да е невероятно идва от кабинате на Виденов.
  Макар, че след това трябва да се актуализира молбата и да се изпълнят особените критерии на ЕС, което на практика го прави правителството на Костов. По негово време са и първите преговарящи, по негово време падат и визите за ЕС.
  Ако не беше Костов щяхме да гледаме ЕС през крив макарон. Това, че формално по времето на комунистическите формации - ДПС, БКП и НДСВ се подписва договора е без значение . Стартът е даден много преди това.

 17. 17 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 2150 Неутрално

  Голям анализ, голямо чудо!!! Командиря взе да изкуфява здраво.
  —цитат от коментар 7 на von_seeckt


  Инсект, чети анализите на Кмета!

 18. 18 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2527 Неутрално

  Аналитична публикация за тези, които могат да мислят.

 19. 19 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  До коментар [#16] от "SSS":

  Ще се въздържа от обръщения към теб. Само си прочети пак поста. Нито старта е при Костов, нито финала. Никой, не отрича заслугите му, но и не му преписвайте всички на него. Всъщност си промених мнението. Щом те има, значи имаш и баща. Него наричай Гербев.

 20. 20 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  Едно време като покажеш пръст на някои и той се засмее.
  Брояхме го за луд.
  Сега само като прочетът Костов и кучетата на Павлов скачат.
  Ако го няна него и Сорос как ли ще оправдаете несретният си живот?

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  Тоя номер с гласувай за герп, та да не дойде бсп вече няма да минава, каквото и да уйдурдисват СА. Всеки глас за герп,дпс и бсп си е бекапе вот.
  ДБ остава единствения адекватен на 21 век избор.
  И нека плюенето на двойните тролове да започне сега!

 23. 23 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 484 Весело

  Кой Иван Костов, тоя същия "анализатор" дето се изложи тотално преди 2-3 години със сбъркани сметки за цената на горивата от Лукойл ли?

 24. 24 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  До коментар [#23] от "izt21595181":

  Не.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 25. 25 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  Борянка е най-добрата определено. Зятова Баце я е стиснал зя топките и я превърна в личната му агензия. Реално, тя е основнатя причина да седи на власт толкова години.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8849 Неутрално

  И Борисов, като напише такъв анализ, тогава ще си говорим, гербави.

 27. 27 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2496 Весело

  "Гласовете за ДБ, подадени в страната, не са достатъчни за влизане. Почти 7000 гласа от чужбина са причината тази коалиция да преодолее изборната бариера. СА сондират само избирателите в България и не могат да бъдат упреквани, че не предвиждат гласовете, които са подадени отвън."

  Демек по адрес на ДБ всички агенции са 100% коректни?
  Нямам представа какво ще промени фактът че една агенция посочва ориентацията си. За сметка на това, от време на време агенциите посочват кой поръчва проучването. Костов също може да опитада го прави за т.нар. лаборатория...
  :-)

  I Want To Believe
 28. 28 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 3178 Неутрално

  Борянка е най-добрата определено. Зятова Баце я е стиснал зя топките и я превърна в личната му агензия. Реално, тя е основнатя причина да седи на власт толкова години.
  —цитат от коментар 25 на Darth Plagueis


  Те и на Боряна топките са като на Баце акъла

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 29. 29 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 2139 Неутрално

  Академия за Обществени Науки и Социално Управление

  АОНСУ

  Ако искате да сте управлявани, четете социолози и медии на повикване. Ако не искате да четете "Не!Новините", ще прочетете анализа им в Дневник - https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/07/09/3936091_10_sreshti_koito_provede_tazi_sedmica_boiko_borisov_za/

  Ако искате да управлявате чрез вота си - мислете преди да гласувате.

  "Нефтохим преработва само руски нефт" ...

 30. 30 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1430 Неутрално

  [quote#4:"Jumbo Jet"][/quote]

  Пак Кремъл, но през някое друго тукашно прокси.

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 31. 31 Профил на skomina
  skomina
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Борянка е най-добрата определено. Зятова Баце я е стиснал зя топките и я превърна в личната му агензия. Реално, тя е основнатя причина да седи на власт толкова години.
  —цитат от коментар 25 на Darth Plagueis


  Костов е суек, казано по шопски....

 32. 32 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2006 Неутрално

  Центъра на Командира? Колко милиона има по сметките му? А на Фондацийката?

 33. 33 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 1045 Неутрално

  До коментар [#16] от "SSS":Ще се въздържа от обръщения към теб. Само си прочети пак поста. Нито старта е при Костов, нито финала. Никой, не отрича заслугите му, но и не му преписвайте всички на него. Всъщност си промених мнението. Щом те има, значи имаш и баща. Него наричай Гербев.
  —цитат от коментар 19 на nema_labavo


  Ама ти как мислип без Костов, ако идваше НДСВ на власт след Виденов щяха да оправят нещо? С онези двамцата Велчев и джуджето с очилцата.

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Неутрално

  Голям анализ, голямо чудо!!! Командиря взе да изкуфява здраво.
  —цитат от коментар 7 на von_seeckt


  За сметка на това ти по начало си изкуфял!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1860 Любопитно

  Боряна с какъв кофефициент смята купените гласове?

 36. 36 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 512 Неутрално

  само като прочетът Костов и кучетата на Павлов скачат.Ако го няна него и Сорос как ли ще оправдаете несретният си живот?
  —цитат от коментар 20 на dedoliben


  Ами ние нямаме "несретен" живот, за разлика от лилявите мурзилки като вас, които от мързел, некадърност и мерак да краднат, си останахте с пръст в устата и още чекате някой да ви спасява… от самите вас.

 37. 37 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 512 Неутрално

  И Борисов, като напише такъв анализ, тогава ще си говорим, гербави.
  —цитат от коментар 26 на Роси


  Пази Боже, дето се вика! Ама нали сте все БКП-привърженици, впечатлявате се от партийни документи в стил тезисите на БКП-то.
  "Анализът" на този отявлен некадърник е толкова "професионален", че ча' мяза на махленски брътвеж, какъвто всъщност си е!

  "Особен случай е прогнозата за "Демократична България" (ДБ). За нея 7 от 9 агенции са посочвали, че няма да има депутат в ЕП и останалите две - "Маркет Линкс" и "Алфа Рисърч" са се колебаели, като са се съмнявали дали ДБ ще успее. Например в последната си прогноза преди изборите "Алфа Рисърч" сочи малък шанс за успех на ДБ."

  Некоя лилява мурзилка да отърчи и да обясни на Светиня Му, че тъдява не става дума за врачуване или хвърляне на боб, а за обективни резултати от социологическо проучване. И ако такива са били отговорите на анкетираните, такъв ще бъде и резултатът от социологията. Като му разясни този сложен въпрос, да му напомни и за теглото на петрола и водата, да не хукне пак да смята как ни лъжат от "Лукойл" (които самият той вкара в рафинерията ни).

  изобщо, дръгалефския специалист по всичкология направо кърти миффки напоследък с неадекватните си изяви. Види се, като спряха милиончетата от мафиотски схеми, КТБ и т.н., бИджетът на фамилията е сериозно орязан и се рипечелва от нескопосни "анализи", които все пак вървят сред необразованите фенове на дръгалефската радикална компартия. Но само пред тях!

 38. 38 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#12] от "nema_labavo":

  Не е лесно.

  Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
 39. 39 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 978 Неутрално

  На това не му ли викаха МЕЧЕШКА УСЛУГА? Да те хвали ОНЗИ? Самият СПАСИТЕЛ?
  Боряна се е жлътнала отвсякъде.

  roo
 40. 40 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 1580 Неутрално

  Абе, предвид прогнозите им за предпоследните парламентарни избори... бих попитал, кога ще правим помен на ромката?

 41. 41 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4257 Неутрално

  Коментарът на Костов е сравнително точен и обективен, а изборните резултати от миналите дотук избори са напълно достатъчно мерило, за да се направи правилна и адекватна оценка доколко една социологическа агенция е пристрастна и до колко не, и евентуално към кого ! Много от констатациите са общоизвестни в последните поне 10 години назад във времето......

 42. 42 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 59 Неутрално

  ""Алфа Рисърч" е най-достоверната за последните 10 години"

  верно е. по някакъв начин успяват да преброят и покупките на гласове на мафията на Главанак Борисов, ГЕРБ

  дали защото нямат топла връзка с тази мафия?

 43. 43 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 59 Неутрално

  Боряна с какъв кофефициент смята купените гласове?
  —цитат от коментар 35 на Ще върнем България в Европа


  към една шеста от гласовете на ГЕРБ са купени. пита се в задачката тя откъде ги знае, предварително?

  и, не би ли трябвало да сезира прокуратурата за тва престъпление вместо да го укрива?

 44. 44 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 59 Неутрално

  мен ма накефи как б(р)аячката на Боже Барисаф, Дева Боряна най-нагло лъготеше, че за ГЕРБ гласували големите градове. Протоколите показват съвсем друга картинка.

  Специални преференции към ГЕРБ имат циганските села и балхарските махали. също ясно се вижда, кой район към кой точно кандидат от листата на ГЕРБ има ного топли чувства ...и към никой друг

  севсем малка извадка:
  https://github.com/elector-bg-org/EP-2019-Data/tree/master/etc

 45. 45 Профил на mekarshalev
  mekarshalev
  Рейтинг: 355 Весело

  абе къде е кмета, да не се е маанал нещо?

 46. 46 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2958 Неутрално

  До коментар [#22] от "Лелка":

  Това "НЯМА да минава", от колко време го пророкуваш? Пък то все минава :)

  Че някога това ще спре е ясно, ама, че ти няма да познае кога е още по-ясно. Защото го караш на голи идеологии.

  А политиката е проста и смърдяща игра. Има си правила, дето вие хич не ги разбирате и после се чудите кой е виновен - простия матриал, озоновата дупка или евреите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK