България – Македония: ще останем ли в плен на "политиката на идентичността" (първа част)

България – Македония: ще останем ли в плен на "политиката на идентичността" (първа част)

© Reuters"Дневник" препечатва анализа от блога на Огнян Минчев с разрешението на автора.


От гледна точка на здравия разум България следва да води своята политика спрямо Македония на две нива – на две "скорости". Бързата скорост в българко-македонските отношения е призвана да компенсира дългото забавяне и пропуснатите възможности за двустранно сътрудничество през последните три десетилетия. България първа призна независимостта на Република Македония през 1992 г., през 1999 г. двамата премиери Костов и Георгиевски подписаха двустранна декларация за отношенията, но сътрудничеството и партньорството между двете страни остана на незадоволително равнище – особено след смяната на двата кабинета в София и Скопие през 2001 г. Няма нито един реализиран икономически проект, значима инвестиция или съвместна инициатива, които да отбелязват развитие на двустранните отношения през този период. Общите приказки за дострояване на железница между София и Скопие, реализацията на магистрален път като част от полузабравения коридор № 8, списъкът с добри намерения и нереализирани проекти може да бъде продължен.


Причините за това са малко на брой и са доста очевидни. През 90-те години и през първото десетилетие на новия век България затъна в собствения си преход, и преживя съществен срив на своя институционален потенциал като държава, и драматична обществена трансформация, които оставиха страната в процес на разпад преди да осъществим частична мобилизация на ресурсите си за кандидатстване в НАТО и ЕС.
Македония бе в аналогична, но и още по-трудна ситуация. Ако България през целия този период оставаше до голяма степен привързана към контрола на руския постимперски проект в криза, Македония правеше първи несигурни стъпки извън хегемонията на Белград върху малката република. С покорство и немалко късмет, Скопие успя да остане почти извън драматичното кръвопролитие на пост-Югославия, съхранявайки почти изцяло структурите на всеобхватния сръбски контрол – върху институции, специални служби, медии и стопанство. Там където разоряващата се сръбска държава не успяваше да съхрани контрола си върху Скопие – ръка за помощ на Белград подаваше Атина. Въпреки ембаргото, което Гърция наложи на Македония заради името й, гръцките инвестиции и като цяло – икономическата експанзия на гръцкия капитал на практика в голяма степен поставиха македонската икономика под стратегически гръцки контрол.


България просто отсъстваше


Отсъстваше и останалият свят – кой ще тръгне да инвестира в разгара на постюгославското кръвопролитие и международно ембарго.


Втора причина от съществено значение за слабата динамика на българско-македонските отношения бе развитието на междуетническите отношения в самата Република Македония. През 2001 г. избухна криза между македонските държавни институции и въоръжения бунт на албански групировки, свързани с АОК в Косово, и реализирали се впоследствие чрез албанската политическа партия Демократичен съюз за интеграция в Македония. Под международно посредничество бе подписан Охридският договор, който доведе до разширяване на албанската властова автономност, особено на общинско ниво. Моделът на управление на Македония бе ориентиран към т.нар. "консенсуална демокрация", предполагаща и изискваща сътрудничество между голяма албанска партия и победилата в поредните избори македонска политическа сила (на практика – СДСМ или ВМРО-ДПМНЕ). България подпомогна правителството на Л. Георгиевски за справяне с кризата от 2001 г., но усилията на София се оказаха периферни спрямо общия процес на умиротворяване на междуетническите отношения в югозападната ни съседка.


Най-значимият фактор – причина за слабата динамика на двустранните отношения между София и Скопие обаче бе систематично провежданата "политика на идентичността" и от двете страни, която водеше в продължение на десетилетия до блокада на опитите за партньорство в различни области – включително на икономиката и развитието на инфраструктурата.


От югославската федерация
Република Македония наследи своята национална утопия


Изградена върху отрицанието на общото минало с България и върху представянето й единствено като агресор. Славянската версия на македонската национална история почива върху презумпцията, че хората, населявали териториите на географска Македония са били с изключително славянски произход и идентичност, за разлика от българите, които са преимуществено "татари" или пришълци от далечния изток на Азия. Тази етно-антропологична разделителна линия играе роля на базисна легитимация за съществуване на македонска идентичност поне от Средновековието насам. Оттук – претенциите за македонска идентичност на цар Самуил, оттук – претенцията за "македонски идентитет" на авторите и разпространителите на славянската писменост и култура и т.н. В доказването на небългарски произход и идентичност на македонската нация са включени и мероприятията по преименуване и дори фалшифициране на литературни, исторически и документални свидетелства, факти и процеси от близкото и по-далечното минало.


Наследили от бивша Югославия политическото високомерие и натиск върху България по т.нар. "македонски въпрос", лидерите на нова – независима Македония внесоха в нейната конституция и известния член, задължаващ македонската държава "да се грижи" за македоските малцинства извън територията на републиката. Този текст изигра значима роля в радикализирането на гръцката позиция по проблемите на независимостта и името на Република Македония.


Българската държава и обществено мнение също реагираха враждебно и неколкократно на опитите на специалните служби в Скопие (със запазено силно участие на Белград) да поддържат претенцията за "македонско малцинство" в Пиринска Македония, включително и чрез политически организации като "Илинден". Подписването на декларацията между двете страни от 1999 г. сне в значителна степен напрежението по този въпрос, без да го разреши окончателно.


Ескалацията на националистическите емоции е изпитано средство за съхраняване и заздравяване на политическата власт – лична, партийна или котерийна. Това бе добре известно на лидера на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, който дойде на власт с изборна победа през 2006 г. Митологията за "античния произход" на македонската нация съществува от времената на югославизма и ентусиазирано се споделя и от определени лидери на македоската диаспора през последния половин век.


Груевски превърна "антиквизацията" в мощен ресурс – перпетуум мобиле на своята власт, която с времето придобиваше все по-ясно очертан кланово-авторитарен характер. С "античкия" националистически мит Груевски обслужваше властовия си статут далеч извън простата пропаганда, ентусиазираща младите македонци, че са наследници на Александър Велики. "Антиквизацията" като политика даваше твърди гаранции, че официалните отношения с Гърция не могат да бъдат регулирани, а това от своя страна ефективно блокираше процеса на европейска и антлантическа интеграция на Македония. Груевски нямаше интерес от интеграция в тази посока. Неговият бизнес и неговата власт бяха доста по-облагодетелствани от специалните му отношения и с Анкара, и с Москва, и с Белград, а и с Атина – на неформално ниво.


Така с "антиквизацията" македонската "политика на идентичността"
достигна предела на политическо самокапсулиране


поддържащо устойчивост и безнаказаност на кланово-авторитарния режим на Груевски.


Отношенията с България бяха хладни и неангажиращи – Скопие нямаше стимул да прави компромиси или да върви по пътя на регионално сътрудничество – двустранно или многостранно. Още повече, че перспективата за европейска интеграция през този период доста помръкна И двете версии на македонската национална утопия – средновековно-славянската и античната – бяха изградени върху отчетливи антибългарски идеологически предпоставки. Този факт има своето значение при формирането и развитието на "политиката на идентичността" спрямо Македония от българската страна на разделителната линия.


За българската национална идентичност Македония е травма


– рана, която е била открита твърде дълго, за да може бързо да зарасне или да се трансформира.


Травмата е нанесена с решенията на Берлинския конгрес, които ревизират утопията Сан Стефано, приета като даденост от новоосвободеното българско общество. Травмата се задълбочава в процеса на национално-освободителното движение в Македония, в което българската идентичност влиза в нелеки метаморфози в контекста на променящите се визии и стратегии на основните участници и съперници в движението. Парадоксално, но факт – поддръжниците на централизираната "върховистка" визия за обединение на свободна България с "многострадална Македония" са родени и израснали в самата Македония. Обратно, придошлите на вълната на национално-освободителния романтизъм към Македония дейци от всички други български краища, формират гръбнака на автономистката визия за бъдещето на Македония. Причините за автономизма са различни – идейни, стратегически и конюнктурни, но те се формират в контекста на нарастващото съперничество между София, Белград и Атина за подчиняване на македонското движение за еманципация от османска власт на собствените държавно-политически цели.


Както е известно, България губи това състезание – и през 1913, и през 1919, и след 1944 г., когато Сталиновата прислуга в София не просто легитимира югославистката визия за Македония, но провежда кампания за насилствена денационализация в българската част на Македония – Пиринско. Тази денационализация и до ден днешен се явява аргумент в подкрепа на основната иредентистка теза на македонизма – че македонците обитават всички дялове на географската област Македония. Пораженията на България, жертвите, дадени за българската кауза в Македония, предателството на българската кауза от страна на комунистическата колониална администрация след 1944 г. – това са жалоните на българската горчивина и трудна примиримост с наследеното статукво на поражението.


Признаването на независимата македонска държава през януари 1992 г. от България – първа в света – полага основите на една възможна промяна в отношенията между институциите и между обикновените хора от двете страни на границата. От българска страна съществуваше очакването, че югославистката доктрина на македонизма като антибългарска държавна идеология на Скопие ще изтлее в процеса на припомняне – от страна на самите македонци – на тяхната истинска идентичност.


Очакванията на българите се оказаха в значителна степен нереалистични


защото представата ни за самата македонска идентичност се оказа повърхностна и едностранчива. Разговарял съм с десетки македонци от всички поколения и убеждения – от истински изповядващи българска идентичност до яростни поддръжници на македонизма в неговите югославистки и "антички" версии (които между впрочем също са добре информирани за българската идентичност на предците си), и имам доста подробна представа за израстването на това, което е днешната македонска идентичност.


"Македонци се почувствахме през 20-те години", говореше ми в началото на 90-те македонският българин проф. Александър Димитров. "Българската армия бе дошла победоносно и след няколко години бе изтласкана обратно зад Деве баир. За нас настанаха времена на терор. Ако в училище кажеш една българска дума, учителят сърбин те бие с пръчка по ръцете и налагат глоба на родителите ти. Имай късмет да кажеш, че си българин – правилният отговор беше "прави сърбин". Дете съм бил и съм се оплакал на майка ми, че искат да се казвам сърбин. Тя ме успокояваше – е, кажи, че си македонче. А иди ти му кажи, пак се вълнувах аз. Отвън на ъгъла на къщата бе обущарската работилничка на баща ми – служил войник в българската армия. "Шуми Марица" припяваше той под ударите на обущарския чук, но с ъгълчето на окото си виждаше приближаващия се сръбски джандарин. "Шуми Марица" млъкваше и под ударите на чука се чуваше демонстративно друга песен – "Дунье ранке, дунье ранке, круше караманке" От гръцката страна на междата не е било много различно. След Втората световна война "Хабсбургът на Балканите" – Йосип Тито проявява геополитическо творчество, което носи на втория югославски проект впечатляващ успех. (Тук не забравяме ролята на Москва и подчинения й Коминтерн, но конкретната реализация на македонизма се случва в Белград и в Скопие.)


Македонската идентичност е легитимирана и – по-важно – приета. Защото тя спестява на македонските българи изпитанията да бъдат систематично виктимизирани от поредните победители – след поредното оттегляне на българската армия зад Деве баир. Ако тази мотивация съществува в историческия опит и колективното съзнание на македонските българи – да се обособят като македонци, има ли голямо значение каква точно идеологическа доктрина ще създаде и легитимира тяхната нова национална утопия?


Втората част четете утре


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 943 Неутрално

  Понеже все пак сме на българска тема , нека да припомня на уважаемите потребители на форума на Дневник , че с решение на Берлинския конгрес от 1878 година днес, на 13 юли се навършват 141 години от учредяване на княжество България. След 500 години чуждо владичество се възстановява българската държавност.Тази бележита дата трябва да бъде националният празник на България.
  Честит празник!

 2. 2 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 774 Неутрално

  Понеже все пак сме на българска тема , нека да припомня на уважаемите потребители на форума на Дневник , че с решение на Берлинския конгрес от 1878 година днес, на 13 юли се навършват 141 години от учредяване на княжество България. След 500 години чуждо владичество се възстановява българската държавност.Тази бележита дата трябва да бъде националният празник на България.Честит празник!
  —цитат от коментар 1 на tacheaux

  такива работи в дневник не се толерират
  Честит празник!

 3. 3 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 774 Неутрално

  минчев обикновено е рязък, категоричен и окончателен. В случая - думи, думи, думи, първа и петнайста част. Разбирам го, така и трябва.
  Мен лично макетата отдавна ми писнаха. Гоуема работа го дават, ма като погледнеш - мрънкачи и крънкачи. Откъде могат да чопнат - античка история, па по-нова история, па бугарски паспорт от татарите, па у еуропска уния, па у нато, ма с русия, па луно, луно, земйо македонска...
  Ние сме държава на /поне/ 14 века. След 14 години ес и евроатлантическите ценности я ги има, я ги нема, поне в тоя им вид. Ама в техно име вече предадохме историята си /щото само тя ни беше останала неограбена/. Следва и територията

 4. 4 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 755 Неутрално

  България ще постигне успех в Македония, когато разобличи и остракира сръбската агентура там и когато явно заяви на Белград, че с влиянието им по Вардарот е свършено и нещо повече - те ще влязат в ЕС само след Македония и заедно с Косово.

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 5. 5 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#3] от "stokn":

  Македонската история е като посещение в Метро - каквото чопнат по рафтовете, го пишат техно.

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 6. 6 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 774 Неутрално

  До коментар [#3] от "stokn":Македонската история е като посещение в Метро - каквото чопнат по рафтовете, го пишат техно.
  —цитат от коментар 5 на Пипера е много лют


  По-лошо е, брате.
  Влизат в Метро и викат: "Вън от магазинот ни!!!"

 7. 7 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2591 Неутрално

  Весело Е преподавател по КОМУНИЗЪМ , да преподава ДЕМОКРАЦИЯ. Класовият враг е сменен, Но ВРАГ има , и това дебело .......нещо не може да напише два реда , ако няма ВРАГОВЕ. След като такива ИДЕОЛОЗИ ,накара народа да мрази СССР . Сега успешно се справят със задачата народа да намрази САЩ , и да не вижда нищо демократично в техните действия. Грешките на България са много след 1878 , за мен водещата е изборът на СОФИЯ за столица. Няма никакво позитивно действие взето в ЦЕНТЪР СОФИЯ за България.

 8. 8 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  България призна първа Македония за да спре Сърбия. Защото знаем при разпада на Югославия как сърбите тръгваха на война с всеки, който поискаше независимост, и се лееха реки от кръв. България по този начин показа, че е гръб на Македония и ако Сърбия беше нападнала Македония, сърбите знаеха, че България ще се намеси за да подкрепи македонците. И Сърбия нищо не направи срещу Македония.
  Относно отношенията между съвременните българи и макдеонци, то българите считат македонците за братя и ги обичат. А македонците се считат за наследници на Александър Велики, подиграват се зад гърба на българите, присмиват им се, но иначе взимат български лични карти, учат и работят в България, и когато се налага говорят прекрасен български без грам македонски ацент.

 9. 9 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  България ще страда много с Македония. Защото македонците за толкова години са се посръбчили, а сърбите са лукави, лъжат, подиграват се зад гърба на хората и въобще сърбите са олицетворение на недостатъците на хората в днешно време.

 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5337 Неутрално

  Тъжно - романтична история на разделяне и обединение, на кражби и споделяне, на дребнавост и раздаване...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  Северна Македония, скоро ще стане федерална, а след това- част от велика Албания. Макетата са се вторачили в България, а в това време, албанците не дреме.

 12. 12 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#11] от "Vlado Nikolov":

  Най-вероятно няма да е точно така, а ще се откъсне едно парче от Македония в някаква независима държава населена с албанци, както стана със Сърбия.

 13. 13 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 953 Неутрално

  Македонските глави освен дървени са и глупави, ако бяха поне малко гърци
  (хитри) щяха да си трайкат докато ги одобрим за НАТО и ЕС, но народа е
  казал ,,шило във торба не стои,, !!!

 14. 14 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#8] от "anonim440":

  Факт, Милошевич е предлагал на Желю Желев да си поделим Македония, воден от принципа, че в югославската бъркотия трябва да се намесят повече балкански страни и да се оцапат в нова касапница. За щастие, Желев е отказал. Един сърбин даже ми разправяше, че Желю е натролил Слобо, като му казал - ако ще делиме нещо с вас, първо си искаме Западните покрайнини, хаха. Не знам дали е вярно, но е добре, че не забъркахме в тая каша тогава.

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 15. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4255 Неутрално

  " От югославската федерация
  Република Македония наследи своята национална утопия


  Изградена върху отрицанието на общото минало с България и върху представянето й единствено като агресор. Славянската версия на македонската национална история почива върху презумпцията, че хората, населявали териториите на географска Македония са били с изключително славянски произход и идентичност, за разлика от българите, които са преимуществено "татари" или пришълци от далечния изток на Азия. Тази етно-антропологична разделителна линия играе роля на базисна легитимация за съществуване на македонска идентичност поне от Средновековието насам. Оттук – претенциите за македонска идентичност на цар Самуил, оттук – претенцията за "македонски идентитет" на авторите и разпространителите на славянската писменост и култура и т.н. В доказването на небългарски произход и идентичност на македонската нация са включени и мероприятията по преименуване и дори фалшифициране на литературни, исторически и документални свидетелства, факти и процеси от близкото и по-далечното минало."

  Доста, доста по - рано от Югославската федерация е създадена в Сърбия идеята, че Македония като не може да бъде изцяло сръбска, няма да бъде и българска, а ще се превърне в своебразен хибрид , който не е ничий и така пак ще се прилапа от сърбите ! Тази концепция, че Македония трябва да стане част от Сърбия съществува още преди освобождението на сърбите от Османско робство, а след това се възприема за национална доктрина и се знае винаги от всеки сръбски владетел и патриарха - късай земи от България и ги присъединявай към " здравия сръбски темел" ! Идеята за Македония се променя както казах - от желание да бъде изцяло сръбска, през хибрида - нито българска да е, нито сръбска, ами нещо друго и после пак да си го прибереме ние ( както става след втората балканска война !), та и до днеска ! И понеже повече от век Българщината се подлага на геноцид, то днес в тази държава сърбоманите са точно в същото положение, както комунистите у нас ! Трябват много усилия и търпение, за да може да се усети някаква промяна в тази йезуитска сръбска концепция спрямо сънародниците ни оттатък Вардар, но рано или късно, тя е обречена на изчезване. Също както комунизма !

 16. 16 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  Най-добре казуса Македония е обяснена от банкера и държавника Атанас Буров (българският Доналд Тръмп). Той е казал - "за какво пожертвахме толкова кръв и средства в Македония. Тази планинска, със суров климат, непригодна за нищо страна. Истинските интереси на България са Добруджа - равнините й са житницата на България, морето служи за логистика, Дунава ни свързва със Западна Европа". Това са свободно преразказани от мен думи на Атанас Буров.
  И когато Царят бе премиер, той въобще не се занимаваше с Македония. И бе единственият трезв политик. Македония е торба със змии и е най-добре да си стои завързана.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 18. 18 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2780 Неутрално

  Отсъствието на цялостна и последователна българска външна политика спрямо вардарските земи е очевидна. Липсват всякакви опити за икономическо и културно влияние. В крайна сметка резултатът е налице.

 19. 19 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Македония е регион в 3 държави - България, Гърция и Северна Македония.
  Държавата с която спорим се казва Северна Македония.

 20. 20 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  Българската катастрофа не е загубата на Повардарието, което никога не сме притежавали (с изключение на периода 1941-1944), ами загубата на Беломорието, спечелено през Балканската война.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 21. 21 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Много добра публикация.

 22. 22 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3332 Неутрално

  До коментар [#12] от "anonim440":

  Може би. Но раждаемостта на албанците е голяма, а македонците с български паспорти, вече се изнесоха на запад. Тоест, населението намалява, но албанската част се увеличава. Въпрос на време е, да стане като в Косово.

 23. 23 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  България няма никакво влияние в Северна Македония.

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 24. 24 Профил на Tsvetelin Tsvetanski
  Tsvetelin Tsvetanski
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Най тежък е периодът след 1944 г. На практика много малко решения се вземат от българи между 1944 и 1991 г. Пряко в този период София се управлява от Москва, а Скопие от Белград. Влезте в архивите и четете. Македонците знаят, че са бугари, но знаят също, че във всеки момент могат да загубят работата си. Петата колона и медиите там са все още югословенски. Обединението може да дойде през единението на двете църкви - Българска патриаршия и Охридска архиепископия.

 25. 25 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Северна Македония, дебил комуниститчески! Македония е в Гърция!

 26. 26 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Спокойно,дами и господа,со кротце,со благо и без кьотек!:)))
  Историческите процеси са бавни.За,къде сте се разбързали?Вие,какво очаквате?Ей сега ще ни се хвърлят на вратовете братята от Македония и всички ще си признаят ,че са българи?Е,как точно ще стане това? От 1912 година там се разпореждат едни гадове,които са причинили толкова злини на българите по тези земи,че е трудно да си го представите!Как ви,се струва това:"...За нас настанаха времена на терор. Ако в училище кажеш една българска дума, учителят сърбин те бие с пръчка по ръцете и налагат глоба на родителите ти. Имай късмет да кажеш, че си българин – правилният отговор беше "прави сърбин". Дете съм бил и съм се оплакал на майка ми, че искат да се казвам сърбин. Тя ме успокояваше – е, кажи, че си македонче."? Е,това е лекият вариант...За унищожените църкви,прогонените и убити свещеници,замяната им със сръбски,смяната на българските учители със сръбски,гоненията и преследванията,на които са били подложени българите от Македония има достатъчно писмени свидетелства и спомени,и разкази,и всичко, което би могло да даде на онзи,който наистина се интересува от истината за там ,да я разбере!
  http://www.strumski.com/books/Сръбските жестокости в Македония.pdf
  Забележете,това е само от 1912 до 1915 година! А, после? След 1945 година? А,всичките малоумщини свързани с помакедончването на българите по волята на комунистите?
  А,непрекъснатото облъчване със сръбски медийни източници след ,90-та година?
  Прощавайте,но имате ли представа на какъв нечовешки натиск и обработка са подложени хората там?В продължение на много години. И,когато някакви юнаци ми запеят,как "макетата" да вървели по дяволите,как там били змии и въобще не си струвало труда да се занимаваме с тях,и пр. подобни дивотии,... това е някакво безумие...

 27. 27 Профил на niki7
  niki7
  Рейтинг: 413 Неутрално

  До коментар [#16] от "Сатана Ликующий":
  Има едно стратегическо нещо в Македония - най-прекият, бърз и удобен път от Бяло море до Дунав е по долините на Вардар и Морава.
  Неслучайно този път е 100 % магистрала, нищо че минава през страни извън ЕС - Северна Македония и Сърбия. Нашият път към Бяло море - по Струма минава през труднодостъпни проломи, неслучайно едва ли ще доживеем да минем от София до Солун изцяло по магистрала.

 28. 28 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Истинска национално отговорна политика ще започне, когато България открито заяви, че т. нар. Република Северна Македония е другата българска държаба на полуострова и защитата на държавността й е част от защитата на българската държава. Това значи засилване на съвместните действия срещу албанския екстремизъм и, след това, ликвидиране на остатъците от сръбската инвазия и неутрализиране на лица и организации, прокарващи идеята за Велика Албания. Това значи въоръжаване и подготовка на българската армия и жандармерия, отчитащо евентуален сблъсък с албански паравоенни формирования; това значи и готовност за сътрудничество със Сърбия срещу албанския екстремизъм.
  Висока топка, нали. Мутрата от СИК няма и да се направи, че я вижда. Де ги Кочо Стоянов и Трета секция сега...

 29. 29 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#28] от "ivangabrovo":

  Сътрудничество със Сърбия е смърт за нас, не си ли го разбрал?

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 30. 30 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 484 Неутрално

  До коментар [#9] от "anonim440":

  Сърбите са в патова ситуация. За да влязат в ЕС, трябва да са в НАТО и да нямат териториални спорове със съседите си. Скоро не ги виждам в ЕС, а като дойде време да ги приемат, ще са се кротнали и примирили до неузнаваемост.

 31. 31 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 484 Неутрално

  До коментар [#12] от "anonim440":

  Ако влязат в НАТО и ЕС, тези процеси ще са кротки, а вероятни и безсмислени.

 32. 32 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  Добр анализ на т.н. македонски въпрос. Очаквам с интерес втората част, където най-вероятно ще прочетем и някои препоръки за българската политика по отношение на братчедите. Пиша "братчеди", защото като много българи имам наистина такива там.

  п.п. Добре би било и Д.Бечев да напише нещо по темата, като специалист в областта и политолог от по-новата генерация.

 33. 33 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  Идентичността на съседите е слузеста като змийорка - вчера българи, днес македонци, утре илирийци.

 34. 34 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  Колко хубаво, че под тази важна тема има малко коментари! Освен сериозното мнение на objektivist96, преобладават свободни упражнения и откровени глупости за надвиснала Велика Албания, за "регион в три държави", за влияния...та даже и че София не трябвало да е столица. София, която се е казвала Сердика, Средец...и много ясно е обозначавала с името си средищната позиция на града сред българското землище.
  Та ще повторя - добре е, че коментарите тук са малко.

 35. 35 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1657 Неутрално

  Процесът на "антиквизация" на Северна Македония е в синхрон с тиквизацията на България.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 36. 36 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 597 Весело

  До коментар [#23] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  Ех, мечти, мечти ...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK