Когато гръм удари машините, как ехото заглъхва из празния парламент

Машина за гласуване

© Надежда Чипева, Капитал

Машина за гласуванеУважаеми читателю, това е третият текст по темата за машинния вот. Този изпреварва малко гласуването по принцип в парламента, другите бяха преди него. Може би сте чели тая статийка - "Пак за машинното гласуване...", а ако не сте, прочетете я. Ще ви е полезно.


Основният патос на автора беше високата цена на машинното гласуване и предложение за по-добра селекция на местата за него, за да се осигури максимален брой "санирани" гласове от машините. Със сълзи на очи авторът молеше ЦИК да прати машини по големи населени места или да направи центрове за машинно гласуване.


Първият въпрос, който изниква сега, е цената на наема
Да си спомним – на предишните машини наемът беше 1860 лева без ДДС. Цената на един глас излезе около 17 лева. Коментарите бяха, че цената е висока, щото машините са малко. Изведнъж се оказа, че с 6 пъти повече машини (3000) наемът скочи с 38% и стана 3000 лева на машина. Някои хора твърдят, че това е 70% от цената на машината. Пита се в задачката, ако това е 70% от цената, що не са купени? Значи, ако се дадат само два пъти под наем, цената се избива и има 40% печалба.


Възниква въпросът какви са компонентите на наемната цена. Колко от тези 3000 лева са наем на хардуера (на желязото) и колко са на софтуера (програмно осигуряване, одит, поддръжка в изборния ден, складиране и др.), които не са наем за "желязото". В този бизнес "желязото" без другото не става за нищо. Даже да си затиснете киселото зеле не става. Поради мъглата и мълчанието по тези детайли е много трудно да се анализира какво да се прави с машинното гласуване откъм технологичната му цена. Дали изобщо си струва упражнението.


ЦИК обаче мълчи за тази разбивка. Може би е обвързан с търговска тайна. Аз обаче не искам машинно гласуване в условията на търговска тайна. Съжалявам. Каква е гаранцията, че ако купим "желязото", то всеки път няма плащаме големи пари за адаптиране на софтуера за конкретния избор?


Вторият въпрос е, че воплите и сълзите на анализаторите не трогват ЦИК


Помните ли филма "ЦИК не вярва на сълзи". Е не беше за ЦИК, за Москва беше. ЦИК работи по нАучната метода, както са казвали възрожденците. Наема учени хора и те казват как да се разпределят машините по градове, села и паланки. Ако не се лъжа, казва се разпределение на случаен принцип и се праща машина във всяка четвърта секция, независимо дали е с много избиратели в центъра на София или вдън гори тилилейски и др. екзотични локации като с. Опълченци, Полско Косово, Капитановци, Трънак и др.


После ЦИК развълнувано обяснява, че много хора, виждате ли, се сърдели, че не могат да гласуват на машина. Много, много, колко да са много? Само 27% от тия, дето са гласували в секции с машини. Къса ми се сърцето, както казваше Антон Радичев.


Добре е все пак, че няма самоубийства. Например 40 девойки да си сплетат косите и да се метнат от високо в с. Кобиляне (0 (нула) машиногласа), щото не могат да гласуват на машина. Там няма 40 девойки, но това е друга тема. Или да се удавят в Дунава от с. Капитановци (3 (три) машиногласа). И на двете места в същност е имало машина. Както казва един притежател на български документи за самоличност: "Исках, бате, да гласувам, ама нЕмах желание."


Т.нар. нАучен подход е докарал работата дотам, че в над 150 секции с машини има 0 (нула) машинни гласа и в още толкова има по-малко от 10 (десет) машинни гласа. И това е при прилагане на нАучен подход. Ако се бяха отучили и бяха сложили машини в най-големите секции, щяха да санират 1 милион гласа. Ама не – с научен подход са само 160 000. И цената щеше да е 9–10 лева на глас.


Може ли да запитаме ЦИК защо не е наситил приоритетно с машини секциите,
в които са отчетени най-голям брой недействителни гласове, например от 2014 г.


Има публикуван такъв списък за парламентарните от същата година, когато бяха отчетени 6.29% недействителни гласове в страната. В Разлог има една секция с над 70%. Има разбивка и по 11-те избирателни района, в които недействителните гласове са над средните за страната (Пловдив-област – 10.8%). Защо не са наситени приоритетно с машини и да се направи анализ за ефекта от машината по отношение на недействителните гласове? Няма отговор. А спокойно можеше да се използва списъкът от 167 секции, с който се искаше теренно проучване от Обществения съвет към ЦИК от 20 февруари 2015 г.


За съжаление обаче случайното разпределение на ЦИК е пратило машини само в 31 секции от проблемните 167. Няма анализ какви са резултатите от машините в тях. Има ли намаляване на броя недействителни гласове и дали машините имат принос в това. Аз твърдя, че няма такава тенденция. Има намаляване на недействителните гласове даже и да има (нула) машинни гласа.
Сега да видим родната община Бяла, Русенско, описана като пример в предишния текст.
Там са изпратени цели 6 (шест) машини, уважаеми читатели. Четири са в общинския център и две са в селата – 1 в Копривец и 1 в Полско Косово.
Да видим числата.


На тези 6 машини са подадени общо 346 машинни гласа. Не се занасям. На хартия са подадени 751 гласа – всичко 1097. Или 31.54% са машинните гласове – по-високо от средното за страната. Съответна цената за един машинен глас в общината е малко по-ниска – 52.02 лева (калкулирано само върху наема средното за страната е 56.60 лева).
Много или малко е това.


В предишна публикация изчислихме, че ако 50% (това са 1158 души) от всички селски гласоподаватели в община Бяла, Русенско, решат да гласуват на машина, то по-евтино е да ги закараме в общинския център и да сложим там 2 (две) машини и после да ги върнем по селата. И то, забележете, по цените на предишния наем, който беше 1860 лева с ДДС. Някои можехме даже да ги возим с таксита. Били сме големи оптимисти, уважаеми читатели. И конкретно аз. Действителността се оказа много по-тъжна. Сега всички тези 346 машинни избиратели можехме да ги заведем да гласуват в общинския център с дълги лимузини за цената от 18 000 лева наем на 6 машини.


Цената на един селски машинен глас в община Бяла е 88.24 лева! Пак повтарям - всеки технологичен избирател е могъл да си вземе отделно такси и да отиде да гласува на машина в общинския център и да му останат пари за хапване, пийване за здравето на ЦИК. Особено машинните избиратели от Полско Косово – техният глас е струвал 375 лева. С 85 стотинки повече от сегашната годишна помощ за отопление, която се дава на бедните семейства. Годишната! В Трънско това са 8 – 9 кубика дърва за огрев на цената на един глас! Детската градина, която се хвалеше, че е осъдила ЦИК, как би коментирала това число?


Може ли да бъде по-разумно? Може ли да бъде по-евтино?
Може ли да се преодолее контролът на гласовете от местни брокери?


Да, може. Нарича се броене в преброителни центрове и се практикува. Практикува се и в държави с над 78% избирателна активност при същата избирателна система и даже с множествена преференция (3 преференции). Има и опит в България.


Вече сме посочвали, че в селските секции на община Бяла няма секция с над 300 гласували. Нека да повишим броя до 400. Този брой избиратели може да гласува в рамките на по-къс срок за гласуване в изборния ден. Осем часа (от 08:00 до 16:00) биха били напълно достатъчни. Те ще са достатъчни и за всички секции в страната.


Разстоянието от най-отдалеченото село Лом Черковна до общинския център град Бяла е 26 километра, което се изминава за 30 минути. Другите села са още по-близо. Хайде сега да си представим, че от 16:00 до 16:15 урната се облепи с ленти, печати, восъчни печати, GPS чипове за проследяване (който иска да си купи) и се изготви едно просто протоколче – секция номер, избиратели по списък, получени бюлетини от номер до номер, използвани бюлетини в урната от номер до номер (по корените на кочана).


В 17:00 ч. тази запечатана урна ще бъде в общински център приета от входящ контрол в присъствието на партийни застъпници, медии. Всеки, който е залепил нещо на урната, ще може да види дали неговата лепенка е здрава. Секционната избирателна комисия (СИК) отива да си почива и да пийне по едно за разпускане.


След като ЦИК обяви края на изборния ден, специален екип преброители излиза на сцената. Подбират се само на професионален принцип, без партийни номинации. Нито ЦИК, нито другите изборни комисии са длъжни да огласяват състава на преброителната. Кой може да е в нея? Всеки, който подпише клетвена декларация, че не членува в политическа партия и е независим в своите преценки. Препоръчително е с тази работа да се занимават например банкови служители, адвокати, нотариуси, служители в съдебната система и др. професии, които вдъхват доверие и имат минимум средно образование и по-добре висше.


Къде са партиите? Там са. Застъпниците им седят на близко разстояние, наблюдават работата на преброителната комисия. Показват им се недействителните гласове, обяснява им се причината за недействителност на гласа. След като приключи определянето на действителността, действителните гласове се смесват и се броят гласовете от всички секции заедно. Или от група секции. Разбира се, гласовете за селски кмет (ако има такъв избор) се броят село по село отделно. Но гласовете за общински кметове и съветници се броят заедно.


В случая с община Бяла един преброителен център би бил достатъчен за всички селски секции – около 2000 – 2500 гласа. И още един за градските секции. Разбира се, могат и трябва да бъдат смесвани градските и селските секции.


Колко души трябват? Не повече от 10 души в един преброителен център. Значи 20 за цялата община Бяла, Русенско.


Колко ще струва? По 200 лева за една нощ работа. Или по 300. Значи 6000 лева. А не 18 000 за 346 машинни гласа плюс разходите за сегашното традиционно хартиено гласуване и мъките с пътуването по тъмни доби, висенето по нощите на недоспали и недохранени председатели и секретари на СИК.


Какъв ще е ефектът от подобен подход?


У избирателите ще намалее страхът, че някой контролира вота им. В малките населени места това е голям проблем. Брокерите и партиите няма да са сигурни в инвестициите си. Преброителите ще са лоялни към изборната администрация, а не към номиниралата ги партия. ЦИК ще може да налага глоби на преброителите и да въведе система за последващ одит. Председатели на преброителните центрове могат да бъдат съдии, в т.ч и от други населени места. Обработката на резултатите ще става от малък брой протоколи, а не от близо 12 400, както е сега.


Може ли да стане?


Да. Партиите трябва да разберат, че изборите не са партийна социология, за да си преброят симпатизантите по места, по села и паланки. И да оправят счетоводството на партийните си брокери по места. Изборите са само процедура за прехвърляне на индивидуалната воля на отделен избирател в групова власт на представителните органи.


Ще стане ли? Няма. Защо ли?


Партиите не искат да изпуснат контрола на своите активисти в СИК. Те са там, за да правят фокусите, а не да отразят вярно волята на избирателите.


Ще помогнат ли машините?
Може и да помогнат, ама ако са на Луната или на полюсите, ако има друг Изборен кодекс и ако с тях работи друга изборна администрация.


Къде са предложенията на ЦИК за подобряване на обучението на СИК? Къде са предложенията за забрана за участие в СИК на хора, които не са минали обучение? Къде са предложенията за забрана за замяна на членовете на СИК в последния момент? Иска ли ЦИК образователен ценз за членовете на СИК? Къде са идеите за създаване на база от подготвени хора за СИК, които да се обучават и да бъдат на разположение на ЦИК и РИК, а не на партиите, за работа в СИК?


Основателни ли са притесненията, че на местните избори ще има проблеми с настройката на машините за многото различни бюлетини и пренастройката за втория тур?


Да. Тези притеснения имат много големи основания. Все пак, ако някой много иска да рискува и само ако може да договори ниска цена, може да се опита машинно гласуване и на местни избори. Само че единствено в София, Пловдив, Варна и Бургас с не повече от 500 до 1000 машини. И минимален наем (не повече от 500 лева на машина). И само в най-големите секции по действително гласували избиратели (не по списък). Още по-добре да се направят изцяло машинни секции. Може и да са само за половината машини. Колкото да се събере опит дали в такива "парникови" условия на най-големите градове и концентрация на машини на близко разстояние сме в състояние да го направим. Няма нужда СИК да събират числата от двата протокола. Може да брои само хартиените разписки. И да огласи резултата за нуждите на партиите и застъпниците/наблюдателите и пресата Данните от машината. Машинните гласове могат да се обобщят от ОбИК направо от флашките, като се формира един виртуален преброителен център само с машинните гласове.


Ако това не стане, по-добре машините да заминат в "льо кош за боклук". И да се премине към преброителни центрове с два–три пъти по-малко пари, които да се дадат на преброителите и на председателите на СИК.


Тъжно ли ви стана? И на мен ми е тъжно.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (20)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Не ви се е получило заглавието. В Капитал са по-добри.

 2. 2 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 442 Разстроено

  Целта е пълен контрол над процеса, за да може ГЕРБ да е във властта "стабилно" още години наред, иначе идват комунистите

 3. 3 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 526 Неутрално

  Всеизвестно е, че машинното гласуване не позволява да се манипулира. Твърдението, че не се използгва в Европа е подвеждащо. Да се признае в ЕС, че се въвежда машинно гласуване с цел избягване на манипулации е абсурд. Първо, това ще е огромна обида за обществеността и буквално ще предизвика такава олелия, че ще предизвика масова оставка на цялото правителство. Второ, там изобщо отпада въпроса за манипулация на избори без значение дали е машинно или не. Съдейки от случващото се в България по темата машинното гласуване и глупавите изказвания на управниците се налага извода, че е налице добре управляем хаос. Глупавите тълкувания на отговорни лица са глупави, защото целят скриване на истината. А казването на истината, подкрепена с факти, звучи по съвсем друг начин (не глупав). Какво пропускат така наречените експерти от администрацията?
  Всеки производител на системи за машинно гласуване, преди да ги обяви за продажба ги тества за доказване на качествата на продукцията си относно недопускане на неправомерна субективна намеса (манипулация), разработката на структурата на програмното осигуряване е такава, че системата 100% гарантира защита от грешки при обработка на данните и съхранява данните едновременно най-малко на две места в различни географски точки. Това е основен принцип при случай, когато по някаква причина физически се унищожи едната точка на съхранение и недопуска една и съща неправомерна намеса едновременно във всички точки на съхранение на данните. Опресняването се извършва в реално време а данните се кодират с достатъчно сложен код за защита от хакерска намеса. Първи гаф на властта - частично използване на машините. Обезсмисля цялото мероприятие поради следното: финансовите и политически измерения на ползите при пълното им внедряване във всички секции са такива, че практически се получава ефект, характерен за вложения с гарантиране на бързата им инвестиционна възвръщаемост. Частичното използване са пари, хвърлени на вятъра. От търговска гледна точка, важи едно правило, че цената пада при нарастване на количеството продажби. Това го скриха. От политическа гледна точка масовото използване на машинното гласуване мотивира гласоподавателя, което означава висок процент гласуващи. Когато властта няма интерес от висок процент, това говори , че властта защитава някакви други интереси за сметка на обществените. Очертава се доказателство за провеждане на политика за насочване на изборния процес, което е равносилно на измама. Другия политически ефект е следствие на гореказаното. Той се дължи на противодействието на обществото, доверявайки се на безпристрастността на машините, срещу пристрастията на властта да насочва изборния процес в своя полза, което в крайна сметка формира друг процес - наказване на виновните, които доведоха до първенство на държавата в корупцията и най-нисък жизнен стандарт в Европа и шанс за по-добро държавно управление в полза на обществото с огромен икономически ефект. Защо все пак управляващите въвеждат частично машинно гласуване? Като се има предвид, че властта не предлага икономически и политически анализ на база добри практики по света, значи защитава властови интерес, а не обществен. Това предполага, че частичното прилагане на машинно гласуване е да се отговори на обществения натиск за промяна, хвърляйки прах в очите на хората и тестване на ползата/вредата от машините спрямо установеното статукво, превзело всички сфери на властта в своя полза. Очевидно експеримента не е в тяхна полза, което си личи от нескопосаните, лишени от всякакви обективни доказателства мотиви за отпадане на машинното гласуване, което говори за овладяна техника за контрол върху изборите без машинно гласуване. В подкрепа на това, че машините са използвани като тестов експеримент, е фактът, че окончателната обработка на резултатите е образно казано сума от резултатите от машините и резултатите от хартиеното гласуване. Процентното съотношение е значително в полза на хартиеното. Образно казано "сумирането" на резултатите от машинното и немашинното гласуване вече се извършва с участието на хора, които въвеждат данните, така да се каже на разбираем език, през компютър в общото гърне (памет). Това се случва в държавната фирма "Информационно обслужване", където се извършва броенето със софтуер, разработен специално за целта от Информационно обслужване (все тя печели обществените поръчки за разработка на софтуера, който може да се направи така, че в процеса на броенето, да натамани броенето и като свърши, да се промени така, че да няма следи), което практически обезсмисля сложността и качествата на другия софтуер на доставчика на машинното гласуване. Възникват естествено съмнения, които провокират желание да се докажат или отхвърлят. Като се има предвид, че в България трудно може да се скрие нещо, от изтеклата информация от Информационно обслужване става ясно, че резултатите от експеримента с машините са доста неочаквани и не са в полза на установеното властово статукво. Като се има предвид, че фирмата "Информационно обслужване" не подлежи на никакъв контрол от нито една институция в държавата, според нейни служители и, че ключовите фигури във фирмата, занимаващи се с тези софтуери и шефове, са кадри на Спас Русев, важна фигура от статуквото, предлагането на районите за разполагане на машините от говорителя на властта, великия стъкмистичен анализатор професор, на фона на неадекватно лъготене на отговорните лица от властта по темата, какво да си мисли човек?
  А за да не пипат човешки ръчички хартийките, не трябва да има междинен допълнително разработени софтуер от "наши" момчета, а трябва изцяло да се внедри професионална система от коректен производител от чист произход обхващащ всички избирателни секции и достатъчно на брой за българите в чужбина (под чужбина да не се разбира основно Турция), да се създаде организация за контрол за изключване на невидим междинен слой, казано на софтуерен език а да се разчита само на резултатите от фирменото решение за показването им. Предварително да се извършат необходимите популяризации ни дейности. ДПС няма интерес от това. Нещо са намислили.

 4. 4 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Целта е пълен контрол над процеса, за да може ГЕРБ да е във властта "стабилно" още години наред, иначе идват комунистите
  —цитат от коментар 2 на arcanum


  Другарю, нема ви са получи. Като гледаш как хакват каквото си искат (НАП, ТР и т.н.), с машинното гласуване ще нагласят каквито си искат резултати. И няма как да се провери. Докато с хартиените протоколи даже и да има писане и брисане от няколко неграмотни изборни комисии, не може да се повлияе на реалния резултат. Едно е да развяваш два протокола по които е драскано, друго е да си нагласиш общия резултат.

 5. 5 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Всеизвестно е, че машинното гласуване не позволява да се манипулира.
  —цитат от коментар 3 на Анти Шишковци

  Още в началото започвате с грандиозна лъжа, около която градите после ферман сто страници.

 6. 6 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1219 Весело

  До коментар [#3] от "Анти Шишковци":

  "Всеизвестно е, че машинното гласуване не позволява да се манипулира"

  Пълна глупост, нищо такова не е 'всеизвестно'.

  "Твърдението, че не се използгва в Европа е подвеждащо"

  Кое е 'подвеждащо'?

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Машинното гласуване не решава реално нито един от съществените проблеми, които имаме с изборният процес!!!!!

 8. 8 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Липсата на машинно гласуване ли е поредната причина защо никой не гласува за ДБ джуджетата?

 9. 9 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":

  Прав си,наистина си прав!
  Особено изборните проблеми в селата и гетата...

 10. 10 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 96 Неутрално

  До коментар [#4] от "Jumbo Jet":

  Искам да разсея някои заблуди, че съм фен на машинното гласуване - аз съм против него още от началото, от 2014та, когато лобистите налазиха парламента с рекламни демонстрации.

  Всичко, което съм писал за машинното гласуване е в условията на взето решение да ги има. Затова съм давал предложения как да се употребят по-разумно, къде да се сложат, да има само машинни секции и др. Ако не искаме човешки ръчички да броят, то по-разумно е да се купят скенери за броене (като на тотото). Но и тогава се брои на ръка поне 30% от гласовете, за да се потвърди резултата от скенерите (машинно броене).

  Не забравяйте, че предлаганите от партиите членове на СИК и застъпнице са форма на легално купуване на гласове и са тези хора са лоялни на партията си, а не за закона или ЦИК.

 11. 11 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  .Не забравяйте, че предлаганите от партиите членове на СИК и застъпнице са форма на легално купуване на гласове и са тези хора са лоялни на партията си, а не за закона или ЦИК.
  —цитат от коментар 10 на stoil_stoilov


  Момент.Членовете на СИК са от няколко различни партии и се контролират един друг.После,всяка партия има право да прати застъпници и наблюдатели,които да следят изборите и броенето.Отделно са журналисти ,представители на разни НПО и тн.Пита се,как на практика може да стане фалшифицирането?

 12. 12 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3857 Неутрално

  Цялата дунанма е заради парите. На следващите избори, цената на един глас ще е още по-високо. Защото и наема ще е по-голям. А ако се купят машини, далаверата е само един път.

 13. 13 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Защо, защо, защо... пита авторът. И всяко защо е много смислено. Но на всички защо-та отговорът е един — защото ЦИК и тези които дърпат конците на комисията, не искат да има машинно гласуване и правят всичко възможно да се провалят тези опити за въвеждането му.
  В нашата секция за първи път имаше машина на евроизборите. Като влязох, веднага ми връчиха хартиена бюлетина. Тръгвайки към тъмната стаичка, видях машината и подскочих от радост. Питам ги може ли да гласувам на машината, а те ми отговарят с въпрос: „Искате с машината ли да гласувате?” Ами, искам, разбира се! На екрана броячът показа, че съм петнадесетата, която ползва машината. Беше към 10 часа сутринта. След мен и съпругът ми гласува машинно. Държа да отбележа, че секцията ни е селска с около 700 избиратели по списък. До вечерта сигурно е имало още доста хора, гласували с машината. А ако и от комисията предлагаха, а не чакаха сам да си поискаш, можело е да са много повече. А колко са отчетени вечерта и вписани в протокола, това вече е друг въпрос.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Целта на ГЕРБ е ясна, да контролират преброяването, да фалшифицират протоколи.

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  Няма панацея срещу корупция, освен прозрачност и контрол.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2507 Неутрално

  До коментар [#14] от "Роси":

  А когато навремето нямаше ГЕРБ и печелеше Костов, тогава фалшифицираха ли се протоколите ?.

 17. 17 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 96 Неутрално

  До коментар [#13] от "Fiji":

  Дайте номера на секцията да проверим какво са написали в протокола.

 18. 18 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#17] от "stoil_stoilov":

  Не го помня номера на секцията, но извадих от файла тези кодове, не знам дали ще Ви свършат работа: 03-01-003-04426

 19. 19 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 96 Неутрално

  До коментар [#18] от "Fiji":

  Този номер не върши работа. От първите цифри изглежда, че това е варненска област, община Аврен. Логиката на номера на секцияте: - първите две цифри са номера на областта по азбучен ред, вторите две цифри са номерът на общината в съответниата област, после има няколко нули и една или две, три цифри, които са поредният номер на секцията в съответната община.

 20. 20 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#19] от "stoil_stoilov":

  Нищо не мога да открия. Мислех, че 4426 (последният код) е номерът на секцията. Много ми се искаше да знам колко машинни гласове са включени в протокола, а също и колко са гласовете за ДБ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK