Новият здравен модел - по-ниско качество, по-скъпи услуги

Предложеният нов модел на Министерството на здравеопазването пренебрегва много от съществуващите в западните страни принципи за организация на здравеопазването. На снимката - здравният министър Кирил Ананиев

© Анелия Николова

Предложеният нов модел на Министерството на здравеопазването пренебрегва много от съществуващите в западните страни принципи за организация на здравеопазването. На снимката - здравният министър Кирил АнаниевХристина Вучева е по доктор по икономика и професор по финанси. Тя е регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител. Беше министър на финансите в първото служебно правителство (1994-1995 г.) на Ренета Инджова. Текстът е препечатан от агенция БГНЕС със съгласието на редакцията. Заглавието е на "Дневник".


Предложенията за реформи в здравеопазването започнаха още през 2010 г. Тогава бяха заявени намерения и планове за следните изменения:


- Оптимизиране на болничната инфраструктура
- Въвеждане на нов вид здравна карта и до края на 2014 г. всеки да има електронно здравно досие


- Премахване на клиничните пътеки и замяната им с диагностично свързани групи като метод за определяне стойността на медицинските услуги.


Тези бъдещи промени бяха записани и в Националния план за реформи за 2011 г., който беше представен в ЕК. Нито едно от тези предложения не се осъществи до сега. Няма и обяснение защо управляващите се отказаха от тях.


По предложение на Симеон Дянков – тогава министър на финансите и вицепремиер – през 2010 и 2011 г. правителството осъществи две съществени изменения в законовите разпоредби, които имат важна роля и до днес при организацията на здравеопазването.


- Първо, промени се редът за избиране на ръководител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Дотогава той се избира от Надзорния съвет на касата. След поправката на Закона за НЗОК изборът се осъществява от Народното събрание и отпада изискващият се дотогава конкурс за длъжността. Така през 2010 г. с лека ръка, без каквато и да е аргументация се зачерта принципът на общественото начало за управление на НЗОК.


- Второ, премахва се отделното организиране и финансиране на всичко, свързано с общественото здраве. Около 300 млн. лв. разходи за тази цел, плащани до идването на Дянков пряко от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, се прехвърлят за финансиране от НЗОК. Отново се пренебрегва важен принцип на здравеопазването, валиден за всички развити и цивилизовани страни – че държавата е длъжна да се грижи за общественото здраве, включващо осигуряване на ваксини, хемодиализа, борба с туберкулозата, СПИН и други заразни заболявания, предотвратяване на епидемии, тежки и рядко срещани заболявания, психически заболявания и др. от подобен характер.


Във всички развити страни пари за общественото здраве се осигуряват, ако трябва, и чрез увеличаване на бюджетния дефицит и държавния дълг. Точно обратното бе направено у нас през 2010 и 2011 г. – закриха се административните структурни звена – районните инспекции за обществено здраве, и всички дейности се прехвърлиха за финансиране от здравната каса вместо от държавния бюджет.


Предложеният нов модел на Министерството на здравеопазването също пренебрегва много от съществуващите в западните страни принципи за организацията на здравеопазването. Известно е, че в цивилизованите страни правото на живот се признава на всеки и на никого не трябва да се отказва здравна помощ и здравна грижа. Това означава, че при здравеопазването не може да се разчита на невидимата ръка на пазара, на конкуренцията и на пазарните сили.


Както и досега, реформирането и представянето на новите модели се прави без ясен анализ кои са недостатъците, които съществуват и за чието отстраняване се създава новият модел. От поддръжниците на този модел сме чули единствено, че те считат за основен проблем отсъствието на конкуренция и монополното - според тях, положение на НЗОК.


Известно е, че според повечето потребители на здравни услуги и според работещите за тяхното предоставяне недостатъците, които притесняват всички, са следните:


- Първо, по общо убеждение обществото отделя все повече средства за здравеопазване, а то не става по-добро. Има постоянни съмнения, изказвани дори от настоящия министър на финансите, че от общия ресурс се краде, и то много. Има го и противоположното твърдение – парите са недостатъчни, и вноската от 8% трябва да се увеличи.Това виждане има значително по-малко привърженици.


- Второ, все повече болнични заведения, които са общински или областни и не са в няколкото големи града с работеща икономика, са изправени пред сериозен недостиг на средства и трагично ниско заплащане на персонала, който непрекъснато намалява. В същото време не спират интересът и натискът за откриване на нови частни болници, които се рекламират открито като луксозни и скъпоплатени места за правене на пари, въпреки че държат да са свързани с касата.


- Трето, постоянни оплаквания и недоволство от състоянието на системата, която не осигурява лечението на хора с тежки и редки заболявания, особено за деца с такива заболявания, и особено след като и Фондът за лечение на деца в чужбина беше прехвърлен към НЗОК.


- Четвърто, нарастващ натиск спрямо хората, които са потърсили лечение, и за да го получат, трябва да плащат допълнително независимо от сумите, които превежда касата по т.нар. клинични пътеки.


- Пето, значителен брой от хората от малките градове и села реално са лишени от достъп до медицинско обслужване.


Да помислим кои от тези недостатъци ще изчезнат, ако наред с НЗОК има и други с подобна дейност – в каква насока можем да очакваме ролята на конкуренцията между НЗОК и новите здравни каси, които биха възникнали?


Известно е, че конкуренцията е способ, който поражда стимули, защото участниците се стремят да максимизират очакваните печалби. В случая с многото каси конкуренцията между тях няма да породи нищо подобно, защото приходите са определени от общата за всички осигурителна вноска, а разходите на въпросните каси зависят от субекти, които са в друга орбита и под друго въздействие. Дори да приемем, че невъзможното се случи и се появи стремеж към по-високи печалби и към по-ниски разходи, при многото каси това би било пагубно за тези, които очакват да бъдат лекувани. Може да се очаква намаляване качеството на оказаните услуги от медицинските заведения, както и фалиране на общински и дори и на областни болници.


Както е известно, хората не търсят здравни услуги по същия начин, по който им хрумва да си купят сладолед, автомобил, телевизор или нещо друго. Това означава, че


конкуренцията между касите няма да реши нито един от изброените проблеми на здравеопазването.


Най-вероятно ще създаде други, особено след като се предвижда освобождаване на цените на предлаганите медицински услуги. Свободните договорни цени на услугите отговарят на пазарна среда и конкуренция, но не и на установеното разбиране по целия цивилизован свят за това как трябва да се предоставят медицински грижи в нормалните държави, където на никого не се отказва грижа за здравето.


В новия модел се разчита на частни фондове и застрахователни дружества, които ще привлекат част от вноската на хората, които имат доходи. Техният брой не е повече от 2 милиона души. Би трябвало авторите на реформата да обяснят как това само по себе си ще породи нови стимули за ефективност в НЗОК, в болниците или дори в самите нови участници. По-вероятно е да настъпят нови и още по-тежки проблеми за обществото.


Ще възникне веднага проблемът с размера на осигуровките, плащани от държавата за останалите около 4 милиона души. Важно е кой ще поеме техните осигуровки – ако и този контингент ще се разпределя между състезаващите се каси, то може да се очакват контрапродуктивни и неефективни действия.


Очакванията за положително влияние от т.нар. разбиване на монопола на здравната каса не само са нереалистични, но и не е направена никаква сметка за разрушителните сили на подобна организация. Ако беше възможно чрез създаване на многобройни каси да се решават проблемите на ефективността на парите, които държавата дава за здравни услуги, то в САЩ, когато възниква проблемът за изтичането на бюджетни средства по техните три бюджетни програми ("Меди кеър", "Меди кейт" и програмата за военните), той щеше да бъде решаван по този начин, а не чрез многото работа по създаването на т.нар. диагностично свързани групи като оценъчен механизъм за заплащане на медицинските услуги от страна на споменатите програми.


Ще припомня, че в повечето страни се прилагат последователно и следните други елементи при организацията на здравеопазването:


- Болниците и други медицински заведения в САЩ и в Европа в масовия случай са организации, които се определят като non profit


- Счита се за доказано, че конкуренцията и пазарът са механизми, които са несъвместими с действията на цивилизованите държави по отношение на организацията на здравните услуги


- Разходите за общественото здраве във всички развити страни се финансират от държавния бюджет, а не чрез осигурителни каси, застрахователни фондове или други възможни финансови инструменти.


Много по-резултатно би било реформата от началото на следващата година да започне със следните стъпки:


- Първо, да се обяви чрез законови промени, че договор с касата ще сключват само non profit дружества – без значение дали са държавни, общински или частни – достатъчно е да са юридически лица с нестопанска цел от обществена полза.


- Второ, да се започне работа по обещаните през 2010 г. и 2011 г. законови промени и здравна карта.


- Трето, да се върне първоначалната законова конструкция за избор на управител на НЗОК от Надзорния съвет на касата.


- Четвърто, да се възстанови фондът за лечение на деца в чужбина.


От посочените промени повече време изисква разработването на оценките за диагностично свързаните групи и до тяхното създаване трябва да се подобрят използваните досега оценки (т.нар. здравни пътеки).


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 416 Неутрално

  Групировките ( ДС, КГБ, мафията или там, който е ) в последните години превземат държавата чрез завладяване на монополи, изтикване на държавата и чужди инвеститори от сектори , и т.н.. РОБИ , сега ще Ви приватизират и здравеопазването. Това, че държавната каса не се управлява добре, не означава, че трябва да тръгнем в съвсем грешна посока.

 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2143 Неутрално

  постоянни оплаквания и недоволство от състоянието на системата, която не осигурява лечението на хора с тежки и редки заболявания, особено за деца с такива заболявания
  ____________________
  Когато здравеопазването е бизнес в бизнес дружества е съвсем нормално на редките болести да се гледа с маркетингов подход като към уникални стоки и услуги без конкуренция с високи цени, за редките лекарства да не говорим каква лапаница е!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 611 Весело

  Чудесен пример за поразиите, които нанасят герберастията и вярата във вожда на обществената тъкан. Аз мисля, че и на финансите, но това ще се прояви в следващите няколко години. Куманизите умеят да декапитализират държавите...

 4. 4 Профил на Damian Damianov
  Damian Damianov
  Рейтинг: 252 Неутрално

  В сегашният политическо-социален формат България върви надолу по всички показатели - от демография, през реална икономика ( без "усвояване " на обществени фондове или алюш вериш )., здравеопазване, образование, та чак до футбола - всичко заринато в мега корупция, некомпетентност и безумия. Трябват бесилки, другото е продължаване на сегашната агония.

 5. 5 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Първото и най - неотложно нещо е да се въведе лична здравна карта на всеки пациент. Не може в 21 век да разнасяме някакви картончета в които се попълват някакви данни на абослютно доверие и добра воля!

  Не може в 21 век да няма надлежна информация какви ваксини има даден индивид! Не може да не се знае кръвната му група! Какви инфекциозни заболявания е имал през живота си!

  Пълна дебилщина! Мама стара ако толкова няма кадърен програмист да ви напише една база данни, връчете на всеки по една флашка и да си носи заедно с личната карта!

  А когато лъсне историята на лечението на всеки пациент, ще лъснат и множество злоупотреби и неефективно използване на средства!

 6. 6 Профил на драган
  драган
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Това, което предлагат за реформа има една цел- ДА СЕ УСВОИ ФИНАНСОВ РЕСУРС!
  Няма много места вече от където може да се открадне, а в Здравната каса има няколко милиарда и спокойно може да се приберат 10- 20 процента без да се разбере. Фондовете ще ги направят правилните хора /наши хора/.
  Овцете - наричани народ ще бъдат поостригани малко. Те вече са свикнали.

 7. 7 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 497 Разстроено

  Лошото на тези 100 годишни професори е , че ще напишат всичко за което им се плати !!!!!!!

 8. 8 Профил на Chegobara
  Chegobara
  Рейтинг: 385 Неутрално

  Ситуацията е такава, че пари има. Проблемът е, че се крадат и то не от лекарите. В болниците (някои) крадат висшите администратори. По принцип далавераджиите в лекарската професия си личат, изглеждат като всички други лапачи, атрофирала мускулатура, излишни сланини, тежка стойка на стола с изкривена шия, представете си Цацаров - е така изглеждат, "нови" доценти и прочее, от такива бягайте - видите ли таква физиономия - кръгом, марш, аз съм патил като пациент. Освен такива типажи, лекари само са ми помагали, и не да четеш в нета, щото ако можеше да разбереш кво четеш, щеше да стигнеш до същите изводи.

  Огромната част умират от глад, батко, това е истината, да не говорим за средните кадри. Лекарите са принудени да пишат по-тежки диагнози (административно нарушение, заради което трябва да бъдат заличени от регистъра, доколкото помня закона) за да оправдаят хоспитализации, понеже така наречените "пътеки" и "пакети" са абсолютна подигравка и болните щяха да МРАТ КАТО МУХИ, а нали се сещате, че всеки лкар, дори и да се е изкривил с годините, поначало се е захванал с професията за да ПОМАГА НА БОЛНИТЕ БЪЛГАРИ ДА ОЗДРАВЕЯТ. Не за пари. Надявам се да ме разберете.

  След това излиза статистика "първи по болести на сърдечно-съдова система" - сетете се защо. Жокер - не е защото сме първи по сърдечни болести.

  "Ония отгоре" много добре знаят за лекарската отговорност, затова и заплатите са мизерни, а някои хора - милиардери. Не от бачкане, не, от крадене. И аз съм ходил по кривите пътеки, но човек има морал в крайна сметка... да злоупотребиш с болен човек... щом психиката им понася това лапане, значи НЕ СА ХОРА, какво са, не знам...

  По възрастни колежки ми казват - "Абе ти как ше храниш семейство с тая професия?". Разбирате ли колко е унизително? Имате ли идея? Нали жената в крайна сметка гледа кола, имоти и да не пиеш много, на гол тумбак и любов не става - доказано от опит.

  Еми не искам да рекетирам хората, искам да си вадя мангизите с честен труд, не искам да стоя на компютър по цял ден или да плавам, не искам и да съм в среда на простаци, понеже не принадлежа там, колкото и да си артист, не става, не съм възпитан така. Та какво да правя???? С четири въпросителни.

  Адмирации за всички здравни работници, които се борят за здравето на пациентите си в тези условия.

  Все пак, на всички млади специалисти препоръчвам да учат немския. Сещате се. Мен ми е жал за болните българи, особено старите хора, оставени на произвола. И хората ги псуват, щото сме им били плащали пенсии и здраве, гадните мръсни лами насяват това мислене за да отклонят вниманието - е добре ве, колеги, а осигуровките дето те са внасяли цял живот къде се??? А????

  Според мен това с частните фондове ще доведе до много смъртни случаи, ако лекарите не измислят начин да замазват неадекватността...

  На ма*ка ви в "пътеката", лапачи!

  всичко е суета, Боку ни обра
 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2939 Неутрално

  И накрая към четирите точки добавям пета= бай Х и Дянков да върнат резерва на касата. Ненаяли се...

 10. 10 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Лошо, Ананиев, лошо. Хайде, лекарите не те разбират. Но ето че и финансистите те разбиха по всяка една точка от т.нар. реформа.

  over the under
 11. 11 Профил на Marinov
  Marinov
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Абсолютно много ниско качество е новият здравен модел, но напълно отговаря на качеството на министъра на здравеопазването и на повечето в МЗ...

  Marinov
 12. 12 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3582 Неутрално

  Е, Дянков нали прибра близо 2 млрд лева от НЗОК (резерв), в бюджета. Понеже беше издънка и нямаше пари. И щеше да ги върне обратно на касата. Да, ама не. Тиквоний и сегашния финансов министър(?!егати недоразумението), и дума не обелват по въпроса.

 13. 13 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5396 Неутрално

  На държавната хранилка/бюджета на ЗК/ са хвърлили око много играчи в бранша. Затова ще се децентрализира, не за по-добро здравеопазване.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7738 Неутрално

  ГЕРБ толкова могат. Не им се сърдете и не ги избирайте. Толкова е просто.

 15. 15 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  За съжаление ситуацията в системата на здравеопазване не отиват на добре!И от всичко това ще страдат редовите граждани!

 16. 16 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#4] от "jobssboj":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Това е горчивата истина за сегашната ситуация у нас!

 17. 17 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4384 Неутрално

  До коментар [#6] от "драган":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Точно така се получава!Държавата иска пак да претараши джоба на редовите си граждани!

 18. 18 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  До коментар [#12] от "Vlado Nikolov":

  "Е, Дянков нали прибра близо 2 млрд лева от НЗОК (резерв), в бюджета. Понеже беше издънка и нямаше пари. И щеше да ги върне обратно на касата. "

  Тази мантра я развяват финансово неграмотни, но алчни "бели престилки" и "салфетни" депутати (Данчо Салфетката беше един от вносителите на закона, с който здравната осигуровка се увеличи с 33% и който лъжеше, че щели били да постъпят над 500 млн. лв. повече в НЗОК. Нищо общо с реалността от едва 318 млн. лв. в едно с инфлацията).
  Не че Симеон Дянков не притури едни 230 млн. лв. (излишък от НЗОК) във фискалния резерв през 2011 г. Но шест месеца по-късно, август 2012 г. беше актуализиран държавния бюджет с допълнителен трансфер към бюджета на НЗОК от 300 млн. лв.

  Поне мислете с главите си! Няма как да краднеш два милиарда лева, когато целият бюджет на НЗОК е под два милиарда лева. Едва през 2016 г. приходите на НЗОК от събраните от НАП здравни осигуровки надхвърлят два млрд. лв.
  Още един въпрос за размисъл - кое е кражба:
  - трансфериран излишък от 200 -500 млн. лв. във фискалния резерв;
  - или да определиш 1.4 млрд. лв. държавно осигуряване за 4 млн. души (осигуряване върху 338 лв., когато средната пенсия е почти 400 лв., а по закон трябва да е върху МРЗ от 560 лв.) и да "спестиш"/краднеш 500 млн. лв. (вместо трансфер от 2.15 млрд. лв. Владиславчо го редуцира на 1.4 млрд. лв.)
  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp ;jsessionid=11959ED0E393C506B365ECB0F0E2561F?idMat=132509

 19. 19 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 600 Разстроено

  По всичко личи, че тези /разработващите новия модел/ не са за тази работа. Разходите за здравеопазване при равни други условия ще нарастват защото:
  1. Средната възраст на населението се покачва, оттам естествено се покачва и заболеваемостта.
  2. Модерното здравеопазване и терапии са ефективни в значителен брой от случаите,но са много по-скъпи (примерно терапията за хепатит С , имунната терапия за рак).
  3. Съществува голям недостиг на медицински персонал (не само лекари ) в ЕС. Ако при социализма границите бяха затворени и на квалифицираните кадри (лекари, инжинери) можеха да им плащат жълти стотинки, днес не е така. За разлика от нас, богатите общества на Запад са готови да плащат за здраве. В една Великобритания до края на годината ще добавят към бюджета на тяхното НЗОК( IHS) към 2 милиарда лева и основната част от тези пари са за заплати, защото и там имат проблем с персонала.
  4. В момента много дейности в здравеопазването се предполага, че трябва да бъдат извършвани от лекари (висше образование), докато преди са били извършвани от хора с полувисши (фелдшери). Но подготовката на един лекар, особено специалист е скъпо и времеемко удоволствие. Не знам каква е била логиката зад ликвидирането на фелдшерските училища през 90-те, но тепърва ще и берем плодовете. В момента значителна част от хората работещи в Бърза помощ са фелдшери, особено в по-малките населени места, ако утре напуснат просто няма да има такава в част от държавата.
  3. Намалението на населението в някой региони, води не просто до невъзможност на болниците да формират печалба, но и до избор между това да имаме някакво население при формирани от държавата здравни услуги и това да имаме обезлюдени региони, с последващото им отцепване.
  Най-лесният начин за забавяне на негативните демографски процеси е подобряването на здравеопазването и продължителността на живот. Дотациите от стана на бюджета (подобно на НОИ) са неизбежни.

 20. 20 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 600 Разстроено

  Решенията, както бе посочено по-горе са няколко:
  1.

 21. 21 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 600 Неутрално

  Спиране на финансирането на голяма част от частните болници от бюджета на НЗОК.
  2. Възстановяване на фелдшерските училища и допускане част от ГП-тата да бъдат фелдшери.
  3. Премахване на формирането на печалба от болниците.
  4. Обособяване на група здравни заведения или отделения във всяка болница, които се фокусирани върху грижи за здравно-неосигурените.
  5. Създаване на работеща информационна система за пациентите.
  6. Заплащане от страна на държавата на вноските на осигуряваните от нея пациенти в пълен размер.
  ПС. Предлаганите от здравния министър задължителни разпределения на млади лекари няма да имат особен ефект - тези лекари са без опит и не са специалисти, в общия случай няма да имат интерес да работят и просто ще гледат да "отбият" службата си там. Или просто ще емигрират по-рано от нормалното (няколко години специализация и работа в болниците ) ще изтеглят кредит и ще си платят. Болшевишките меки няма да работят, трябва да се мисли как да се плащат нормални заплати на всички в системата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK