За учебниците и пристрастията

Протест срещу конференция за Людмила Живкова, архив

© Георги Кожухаров

Протест срещу конференция за Людмила Живкова, архивПрез 2010 година направихме изследването "Топоси на историческата памет", в което се опитахме да разберем какво помнят хората от историята, в кои периоди е съсредоточена най-много памет и кои са основните източници за генериране на тази памет.


Като основни източници – противно на очакванията ни – бяха посочени училището и учебниците (почти 60%). На съвсем заден план останаха литературата, медиите и дори интернет. Училището се оказа най-важният генератор на памет.


Затова пък резултатите от периодизацията на паметта бяха съвсем очаквани: най-много топоси (половината) се струпаха в т.нар. комитетско десетилетие (1867-1878) от националноосвободителните борби. Сравнително добре бяха "запомнени" Средновековието и Античността. Съвсем бегло бяха представени периодите на комунизма и посткомунизма, а османският период (в който влизаше всичко до 1867, т.е. и Паисий, и Софроний, и Раковски) събра под 1%.
По време на изследването ни въпросните периоди – макар донякъде представени в учебниците – масово се прескачаха при преподаването, защото не влизаха в кандидатстудентските конспекти.


За прескачането им вероятно имаха значение и обществените нагласи: систематично вменяваната травматична памет за "турското робство", все още нестихналите политически пристрастия по интерпретациите на комунизма и все по-засилващите се носталгични настроения по "евтиното и сигурно време" на "бай Тошо".


Затова реших да анализирам представянето именно на тези периоди в новите учебници по история и цивилизации за 10-и клас, станали обект на ожесточена медийна полемика.


Формално погледнато, повечето учебници са изпълнили изискванията на програмата, одобрена от МОН през 2018 г. Изискуемите понятия са прилежно подчертани, за да се засвидетелства употребата им. Често пъти обаче тази употреба остава именно на формално ниво. Ще дам само един пример – с понятието "танзимат" (реформите в Османската империя – 1839-1876): в два от учебниците ("Анубис" и "Домино") то изобщо липсва, а в останалите (с изключение на "Просвета":117-119) заема между два и шест реда.


Повечето учебници (в този случай изключението е "Рива") продължават да повтарят клишираните романтични интепретации на


Османския период


Наистина само в "Домино" той е обозначен като "робство", макар именно там да е показано, че робският статут засяга един не много голям сегмент от османското общество ("Домино":99, 107-108). В инерцията да следват клишираните представи за "тежкото положение на българския народ" повечето автори пропускат да изяснят османската социална структура. Така се стига до озадачаващото твърдение ("Просвета":102), че селяните имали наследствена земя, но пък трябвало да плащат данък за нея...


Приемането на исляма е представено като преди всичко принудително, наложено с насилие. В "стратегически важни райони като Родопите" ислямизацията била "масова и насилствена, а доброволна – само в градовете". ("Просвета":108, "Булвест 2000":152, "Анубис":99) Това са твърдения, които противоречат на всички документи с изключение на т.нар. домашни извори – късни (от 19. и 20. в.), фалшификации на "летописи от епохата". Затова като основен източник е представен т.нар. "Летопис на поп Методи Драгинов" ("Анубис":107, "Булвест 2000":159, 163, "Домино":109), изфабрикуван от пазарджишкия възрожденец Стефан Захариев във втората половина на 19. в. В "Анубис" поп Методи дори е подреден заедно с житията на новомъчениците... ("Анубис":113)


Липсата на познание за османската социална структура е "запълнена" с богата информация за съпротивата на българите – от хайдутите, чийто образ криволичи между "борци за свобода" и "разбойници" - до мащабните въстания, които били обхванали цялата българска територия.


Както и в досегашните (независимо при каква политическа конюнктура са създадени) разкази за османския период най-важното се оказва героичната съпротива на българския народ – съпротива срещу нещо с не съвсем изяснена структура...


Нещото с несъвсем изяснена структура наричаме "робство" и до ден днешен оправдаваме с него всичките си неблагополучия.


С тези оправдания съм свикнала. Не очаквах обаче "робството" да излезе виновно и за появата на различни диалекти, облекла и поминъци... ("Домино":106, 120).


Предполагам, че написаното дотук ще предизвика възраженията на 90% от четящата публика. Много се надявам срещу следващите редове – за времето на


комунизма


да възразят поне само 50%.


Трудно ми е да преценя дали възраженията ще бъдат предизвикани от академични несъгласия, от политически пристрастия или от подозрения, че се опитвам да налагам цензура. Затова още в началото на тази тема бих искала да уточня, че личното ми мнение няма как да представлява цензура, а политическите пристрастия не ме интересуват. При това не съм осведомена дали и към кое политическо направление са пристрастени авторите на повечето от учебниците. (Познавам ориентациите само на двама от тях, за които ще стане дума по-нататък.) Академични несъгласия ще приема с благодарност.


Във всички учебници периодът 1944-1956 е представен по аналогичен начин: с налагането на "диктатурата на пролетариата" чрез множество репресии и с "култа към личността". Разминаванията настъпват по отношение на следващите периоди и особено – при интерпретациите на "късния комунизъм" – 70-те и 80-те години на 20. в.


В началото на почти всеки урок е представена хронология на най-важните събития, бележещи съответния период. Още по избора на тези събития могат да се проследят акцентите, които всеки от авторите иска да внуши на учениците. Ще дам само няколко примера, според които най-важно за съответната година се оказва:


1945: Легализирането на опозиционните партии. ("Булвест 2000":304) Липсва Народният съд.
1962. Премахването на лагерите. ("Анубис":214) Липсва решението за преименуване на помаците, татарите и циганите, което, впрочем, липсва във всички учебници.
1982: Процесът срещу Сергей Антонов. ("Булвест 2000":322) Липсва забраната на книги.
В хронологията на икономическите процеси, избрана от "Рива", липсват каквито и да било събития между 1952 и 1987. ("Рива":235)


Внушения се правят и чрез избора на публикуваните документи. Например:


Още първите снимки в "Анубис" показват как софиянци посрещат съветската армия и правят митинг в подкрепа на Народния съд. ("Анубис:208-209)
Изтъкнатият като най-голяма жертва на режима Трайчо Костов изнася реч за демократичния характер на властта след 9 септември 1944. ("Булвест 2000":306, 311).


Може би най-голямата спекулация с документи засяга асимилацията на мюсюлманите, наречена и в учебниците "възродителен процес". В два от тях са цитирани преди всичко донесения на Държавна сигурност и МВР, речи на Живков или извадки от спомени на активни "възродители". Ако изобщо става дума за насилие, то е извършено от невъоръжената "тълпа" протестиращи турци срещу въоръжените "сили на МВР и части на Гранични войски". ("Домино":267-269, "Анубис":221)


При такъв подбор на документи на човек чак му се иска да въздъхне заедно с "Анубис", че "устната история за по-нови времена може да бъде по-полезна от документите!" ("Анубис":225).


Въпросът е – чия устна история? Чии документи? И редно ли е – както предлага "Домино" ("Домино":267) – да оставим учениците сами да преценят дали един акт на насилие е престъпление или самозащита?


"Домино" предлага още един "свободен избор" (отново основан върху документи): дали Живков през 1963 – с израза "най-тясно сближение" - е целял присъединявяне към СССР, или е имал неясно каква друга цел. ("Домино":262) "Булвест 2000" например настоява, че той всъщност искал да реши "икономическите проблеми на страната" ("Булвест 2000:316). Не разбирам върху какво се очаква да разсъждават учениците, след като изречението за "сближението" завършва така: "...обединението със Съветския съюз е нашата крайна цел"... ("Домино":262) "Анубис" пък въобще не споменава за въпросната идея, но изтъква икономическата полза от сближаването. ("Анубис":215)


Неясно дали като следствие от "сближението", повечето учебници разказват за повишаването на жизненото равнище и грандиозните успехи във външната политика на режима през 70-те ("Булвест 2000:317, 320-321, "Анубис":214, 220). Макар да признава, че и през този период гражданските права били нарушени, "Домино" съобщава, че "българите са имали социална стабилност", защото имали право (к.м. – Е.И.) на "продължителен отпуск, социални осигуровки и пенсии". Кризата през 80-те се случила заради перестройката в СССР. ("Домино":265) "Булвест 2000" пък обвинява за кризата Рейгън ("Булвест 2000":322). Три учебника цитират откровението на офицера от Държавна сигурност Костадин Чакъров, че "икономическия крах се криел не само от народа, но и от Живков" ("Булвест 2000":328, "Просвета":251, "Рива":245). И никой от тях (с изключение на "Рива") не споменава за трите фалита на държавата, два от тях - случили се десетилетия преди Горбачов и Рейгън. Единият е именно през 70-те, по времето на "повишеното благосъстояние"...


И така: България се превърнала в модерна индустриализирана държава ("Анубис":222, "Домино":271). Производството на електроенергия през 1957 надхвърлило 10 пъти това от 1939. Населението – за 40 години – също нараснало благодарение на социалната политика ("Булвест 2000":329, 335). Интересно би било авторите да отговорят дали – ако не бяхме преживели комунизъм – щяхме да стоим на тъмно и да си точим вода от кладенци...


Разцветът от 70-те и 80-те засягал също образованието и културата. Образованието се освободило от прекалената идеологизация ("Булвест 2000:338, "Домино":270). Може би затова – във всички университети - в I курс се изучаваше история на БКП, във II – политикономия, в III – диалектически материализъм, а в IV – научен комунизъм. Вярно, не учехме история на КПСС, както било в предишни години...


При управлението на Живков държавата отделяла огромни средства за култура. Резултатите не закъснели: станали известни имената на голям брой творци... Благодарение Людмила Живкова България била прославена на световните оперни сцени от Борис Христов ("Анубис":228-229). Мисля си, че изтъкнатите ни творци сигурно щяха да станат известни и без семейство Живкови... Колкото до Борис Христов - благодарение именно на комунизма - той "прославяше България на световните сцени", но никога не пя на българската...


Дадох само няколко примера за внушенията на поне три от учебниците ("Домино", "Булвест 2000" и "Анубис"), че Живковият комунизъм бил едно "нормално" време. С резултатите от подобни внушения се срещам непрекъснато и сега, в университета. Студентите, родени след 1989 и възпитани от носталгията на бабите си по отминалата им младост, заявяват:


"Колко хора са се интересували от човешки права? Важното е, че всяко лято е имало почти безплатно море..."


Обяснявам им, че именно безплатното море и напъните за тежка индустрия, в която доставянето на суровината е по-скъпо от продукцията, са довели до икономическата имплозия на режима. Някои го разбират. Други – не, повлияни от мъчителните усилия на перманентния


преход


също представени изобилно в учебниците. Описана е "дълбоката социално-политическа, икономическа и духовна криза", настъпила след 1989 и "катализирала процеса на депопулация". Отварянето на границите предизвикало "нахлуване на култура, която налага други (спрямо какво? – Е.И.) ценности". Духовността била в агония. А решението от 29.12.1989 за връщането на мюсюлманските имена било компромис... ("Домино":274, 280, 284)


Толерантността, хуманизмът и патриотизмът били декларирани като основни ценности от всички управления, но тяхното проектиране в реалността се оказало нелека задача. По-нагоре в същия учебник четем, че Конституцията от 1947 е в демократичен дух и гарантира свободите на гражданите. Там обаче не се казва дали спазването на такава Конституция се е оказало лека задача... ("Анубис":209, 237).


Най-важното от управлението на Жан Виденов – според учебника на "Булвест 2000" – е подаването на молбата за членство в ЕС. Малко по-нататък – вече в раздела за икономиката – е съобщено, че човекът щял да направи подходящите реформи, ако масовите протести (заради какво? – Е.И.) не го били свалили от власт... И - за да сме сигурни, че не Виденов, а целият преход ни е докарал до хиперинфлация - по повод банковата криза, предизвикана от неговото управление (1996), e зададен въпрос: "Каква е социалната цена на прехода?" ("Булвест 2000:354, 363, 365).


От "Рива" пък научаваме, че молбата за членство в ЕС я подал Иван Костов... ("Рива":262).
Вярно е, че правителството на Костов направи много за процеса на присъединяване, но молбата все пак е подадена по времето на Виденов. Той пък не направи нищо друго за присъединяването, а само за поредния срив на икономиката...


Дали заради това Виденов е изтъкнат от "Булвест 2000" като "личност на епохата", а Костов не е? ("Булвест 2000":364).


Бих могла да дам още много примери за внушения, продиктувани от политическите пристрастия на авторите. Мисля все пак, че последният – със своята драстичност - е достатъчен да покаже вредата от такива пристрастия.


Мисля също, че учебниците трябва преди всичко да образоват, значи – да предлагат знания, а след това – да възпитават в ценности. За пристрастия не виждам никакво място.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (80)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1824 Неутрално

  "Който владе миналото владее бъдещето,, който владее настоящето владее миналото"

 2. 2 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Много добра статия. Ще ми се някой път да се повдигне и въпросът каква част от съвременната ни история бива предопределена от решението на великите сили да ни харижат в съветската сфера на влияние след края на ВСВ.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1600 Неутрално

  Комуноидите направиха пореден нагъл опит да реабилитират безчовечният комунистически режим!!!
  УВАЖЕНИЕ за Христо Христов и проф Келбечева че не позволиха повторна гавра с паметта на загиналите от комунистическите репресии!!!

 4. 4 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  Манипулацята е залегнала като правило...доста от рецензентите и отговорните чиновници са именно кадри на късният соц.Идеологически свързани с БКП и АОНСУ....Хора зависими от сталинисти като И.Баева и М.Гестапото....Историческият и философският факултет на СУ е пълен с такива....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 5. 5 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Неутрално

  Интересен анализ.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 6. 6 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#1] от "4ort":

  Много добре казано, настоящето се владее от комунисти, нарекли се десни! А пък защо не се правят анализи по отношение на това какво и как се учи по чужди езици, математика, химия! Не е ли това, по важно за бъдещето!?

 7. 7 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Добре, че не съм дете да уча от тези учебници. То не че и нашите учебници по времето на комунизма струваха. Най-добре е децата да учат някакъв чужд език и да се образоват сами. Ако опстане на български "историци" ментета...
  Интересно как така не се казва, че "възродителният процес" е смяна на имената на турците в България.
  Не на мохамеданите, а на турците. И до днес в България не се говори за турци, а за мохамедани.

  ДБ=БКП върли фенове на Резидента и Галева
 8. 8 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#4] от "Willy Messerschmitt":

  Прав си, манипулацията, или премълчаването, са начин на действие и в дневник. Вчера беше годишнина от бомбардировката над Хирошима, например!

 9. 9 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 473 Неутрално

  За съжаление над 90% от българите нямат никаква представа от история, но имат самочувствието на корифеи... Историята дори на Европа практически не се учи. Да не говорим за Азия и америките... Тъмна Индия, вятър и мъгла.

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 10. 10 Профил на osuald
  osuald
  Рейтинг: 281 Неутрално


  “Мисля също, че учебниците трябва преди всичко да образоват, значи – да предлагат знания, а след това – да възпитават в ценности. За пристрастия не виждам никакво място.”

  Реален прочит на историята има когато пристрастията останат на заден план.
  Авторката не е изключила своите пристрастия, за съжаление!
  А относно учебниците, каквото и да пише в тях, важно е учителите в каква посока ще насочат учениците, другото е само пожелания.

 11. 11 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1823 Гневно

  Манипулацята е залегнала като правило...доста от рецензентите и отговорните чиновници са именно кадри на късният соц.Идеологически свързани с БКП и АОНСУ....Хора зависими от сталинисти като И.Баева и М.Гестапото....Историческият и философският факултет на СУ е пълен с такива....
  —цитат от коментар 4 на Willy Messerschmitt


  .......една ЦВЕТУЩА ДЪРЖАВА беше ЗВЕРСКИ ПРОБИТА.......!!!!!.....За СЪЖАЛЕНИЕ БЕЗВЪЗВРАТНО......вече и ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО ВЪРВИ на МАКС.........аааа......ФАРИСЕЙТЕ .....!!!!.......КАТО тебе и подобни на тебе какво ше кажете е БЕЗ НИКАКВА СТОЙНОСТ.......!!!!!..иии ЗНАЧЕНИЕЕЕ......!!!!!........Върви ПРОЦЕС по ОБЕЗЛИЧАВАНЕ на ДЪРЖАВАТА и НАЦИЯТА......!!!!.......като ТАКИВА.........единственото което ви СПЪВА е ТАКИВА """АНТИКИ"""" като МЕНЕ ПРОДУКТ на КЪСНИЯ СОЦ , които ВИ СПЪВАТ и ВИ """МЪТАТ""""" ВОДАТА........!!!!!!?????!!!!!........ДОДЕТО ДИШАМЕ ше е ТАКА ВИЛЕ.......!!!!!......ииии.......ДЕЦАТА и ВНУЦИТЕ ГИ ВЪЗПИТАВАМ ТАКА ЩОТО и от ДРУГИЯ СВЕТ ДА ВИ МЪТЯ ВОДАТАААА........!!!!!.......ВИЛЕЕЕ....!!!!!....аааа.......ЛЕГЕНДАТА от ПРАВЕЦ.......!!!!!.......""""ДИКТАТОРА"""""........ЩЕ ОСТАНЕ в ИСТОРИЯТА.....!!!!.....ТОЙ е ИСТОРИЯ.....!!!!!.....иииии.......ЩЕ БЪДЕ ВО ВЕКОВЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ви КОШМАРРР.......!!!!!......предвид БЛАГОДЕНСТВИЕТО на НАРОДА ПРЕЗ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕЕЕ..........КЪСНИЯ СОЦ.......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 12. 12 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1604 Весело

  Българските учебници по история като македонските учебници по история.

  подпис
 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5383 Неутрално

  С такива "учебници" мога единствено да се моля децата ни да са двойкаджии по история.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1604 Неутрално

  Нека сравним какво пишат съседите за своята история. Сърби, гърци, албанци....
  Ако нашите съседи нямаха различен прочит на историята нямаше да се колят взаимно като говеда

  подпис
 15. 15 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1964 Любопитно

  Кога най-после в 10-ти клас ще се изучават "Задочни репортажи за България"?

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 16. 16 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Неутрално

  До коментар [#11] от "kesh":

  Ето малко от твоето благоденствие по време на соца—роднина магистър фармацевт принуден да работи в село до София като помощник фармацевт за 160 лева и да няма право да живее в София въпреки наследственото му жилище в централната чадт на столицат, където пък са настанени срещу регулиран наем от 3 лв месечно ”ценни кадри”...
  За заварчици, монтажници, строители сигурно е било рсй — по 1000 лева заплати по националните обекти, за хората извън професиите на ръчният труд — вегетиране, вкл и за работниците в ТКЗС...
  Имайте малко...срам...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 17. 17 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1964 Весело

  До коментар [#11] от "kesh":

  Колко беше "..една ЦВЕТУЩА ДЪРЖАВА" я видяхме в доклада на другаря Петър Младенов. Хайде прочети си го целия и след това пиши комунистически глупости:

  "...Ниe oбaчe нямa дa ce oкaжeм нa виcoтaтa нa cвoятa oтгoвoрнocт прeд нaрoдa кaтo уп­рaвлявaщa пaртия и кaтo Цeнтрaлeн кoми­тeт, aкo нe видим, чe прeз пocлeднитe гoди­ни cтрaнaтa нaвлeзe в пeриoд

  нa ceриoзнa кризa, нa нaрacтвaщo coциaлнo нaпрeжeниe и cтaгнaция в cвoeтo цялocтнo рaзвитиe.

  Кoгaтo гoвoрим зa ceриoзнa кризиcнa cи­туaция ниe имaмe прeдвид cлeднитe явлeния и тeндeнции, oкaзвaщи cилнo coциaлнo, икoнoмичecкo, пoлитичecкo и мoрaлнo влияниe върху oбщoтo cъcтoяниe нa нaшeтo oбщecтвo:

  – дълбoки дeфoрмaции в oбщecтвoтo и cиcтeмaтa нa упрaвлeниe,

  – cтaгнaция в икoнoмичecкoтo ни рaзвитиe, зacтрaшитeлнo изocтaвaнe в cтруктурнo­тo и тeхнoлoгичнoтo oбнoвявaнe нa икoнoмикaтa вcлeдcтвиe нa груби грeшки в cтoпaн­cкaтa и инвecтициoннaтa пoлитикa, зacтрaшитeлнo нaрacтвaнe нa външния дълг,

  – увeличaвaнe нa инфлaциятa, тeжки труднocти нa вътрeшния пaзaр и в крaйнa cмeткa влoшaвaнe нa жизнeнoтo рaвнищe, нaличиe нa ширoкo рaзпрocтрaнeнa кoрупция,

  – ceриoзни пoрaжeния в духoвния и интeлeктуaлния живoт нa нaциятa и упaдък нa ocнoвни мoрaлни принципи и цeннocти,

  – дocтигaнe нa урoдливa cтeнeн в рaзвитиeтo нa рeжимa нa личнa влacт нa Тoдoр Живкoв – и кaтo рeзултaт oт вcичкo тoвa ceриoзнo нaмaлявaнe нa дoвeриeтo към пaр­тиятa.

  Зaтoвa първият глaвeн въпрoc, нa кoйтo трябвa дa oтгoвoрим, e:

  кaк ce cтигнa дo тo­вa пoлoжeниe и кoй e винoвeн?

  И тaкa глaвнaтa причинa зa cъздaлoтo ce пoлoжeниe бe нeизживянaтa cтaлинcкa aдминиcтрaтивнo-кoмaнднa cиcтeмa, мoнoпoлът нa влacттa, фaктичecкият тoтaлeн кoнтрoл вър­ху прoизвoдcтвoтo и рaзпрeдeлeниeтo, нaми­рaщ ce в ръцeтe нa бюрoкрaтичнaтa вър­хушкa. A нeйнa ocнoвнa грижa бe нe прeoдo­лявaнeтo нa кризиcнитe явлeния, a зaпaзвa­нeтo нa гocпoдcтвувaщитe пoзиции във вceки ceктoр нa oбщecтвeния живoт.

  В cфeрaтa нa държaвнoтo и oбщecтвeнoтo уcтрoйcтвo бe cъздaдeнa oбcтaнoвкa, cхoднa c фeoдaлнoтo упрaвлeниe. Oфoрми ce мaлкa групa нaчeлo c Тoдoр Живкoв, кoятo узур­пирa влacттa. Oкoлo тaзи групa, кoятo мнoгo бързo придoби ceмeйнo-зeмлячecки хaрaктeр, ce нacлoихa влacтoлюбци и кaриeриcти oт рaзличeн кaлибър. Тe пoлучaвaхa oт върхoв­ния ръкoвoдитeл ключoви пocтoвe и oблaги, кoитo им пoзвoлявaхa oт нeгoвo имe и oт имeтo нa пaртиятa и държaвaтa дa вършaт прoизвoл, дa мaнипулирaт ocнoвни oбщecтвe­ни инcтитуции.

  Тoвa бe дълбoкo oбиднo зa нaшия нaрoд, кoйтo cъc caмooтвeржeн труд пoлoжи ocнo­витe нa eдин oбщecтвeн cтрoй, cвoбoдeн oт eкcплoaтaциятa нa чoвeк oт чoвeкa. Върху бaзaтa нa cъгрaдeнoтo oт нeгo рeжимът дeгeнeрирa в диктaтурa нa клaн, при кoятo рeaлнo дeйcтвувaщитe лицa бяхa личният кръг нa гeнeрaлния ceкрeтaр и нeгoвият прo­пaгaндeн и рeпрecивeн aнтурaж.

  "Нaучнитe кaдри" нa прeдишнoтo ръкoвoд­cтвo ce oпитвaхa дa oпрaвдaят прoблeмитe c "грeшкитe" нa клacицитe нa мaркcизмa-лeнинизмa, c изocтaнaлocттa нa бългaрcкoтo oб­щecтвo, кoeтo нe билo дoрacлo зa coциaли­cтичecкa рeвoлюция, c интригитe нa импeриaлизмa или c дeфeктитe нa cубeктивния фaк­тoр. Тoвa ce прaвeшe c явнaтa цeл дa ce oпрaвдae Тoдoр Живкoв и нeгoвaтa кaмaрилa. Нo тук e и гвoздeят нa въпрoca. Cрeд ръкo­вoдcтвoтo, пo чиeтo врeмe ce дoпуcкaхa рaз­личнитe нeуcпeхи, a aкo трябвa дa бъдeм чecтни, нeкa ги нaрeчeм прoвaли, бяхмe и ниe, ceгa тук приcъcтвувaщитe, или пo-гoлямa чacт oт нac. Тoвa ръкoвoдcтвo бe eдинo­душнo избирaнo нa рeдицa пaртийни кoнгрecи, пoлучaвaшe oт тях oдoбрeниe зa cвoятa пoлитикa. Нaшeтo чиcтилищe мoжe дa бъдe caмo oпoвecтявaнeтo нa иcтинaтa, нa цялaтa иcтинa...."
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Целият доклад:
  https://fakti.bg/mnenia/344978-petar-mladenov-opisva-predi-29-godini-kraha-na-socialisticheska-balgaria-video

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 18. 18 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1964 Разстроено

  До коментар [#16] от "DDR":

  При тези няма срам...Те отново се готвят да канят СССР-2 да ни управлява....

  Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
 19. 19 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  Аз отдавна съм поел обучението по история на децата ми на ръчно управление.

 20. 20 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  Авторът на този исторически анализ преувеличава. Първо, българите по време на османското владичество (както повечето български историци аз го наричам така, а не робство) са живели много зле. Точно заради това те самите определят живота си под контрола на османската империя като гнет. Пак заради това българите през тези пет века чужда власт вдигат десетки въстания и бунтове срещу османската власт. Второ, автора е прав, че мнозинството българи (а техният процент от цялото население като цяло е малък), които сменят християнската си вяра в ислямска по време на османската власт правят това не насилствено, а доброволно заради редица социални и икономически облаги, които получават бидейки мюсюлмани. Това е исторически доказано. И има примери, като помаците в България или бошняците в Босна.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 21. 21 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1823 Весело

  До коментар [#11] от "kesh":Ето малко от твоето благоденствие по време на соца—роднина магистър фармацевт принуден да работи в село до София като помощник фармацевт за 160 лева и да няма право да живее в София въпреки наследственото му жилище в централната чадт на столицат, където пък са настанени срещу регулиран наем от 3 лв месечно ”ценни кадри”...За заварчици, монтажници, строители сигурно е било рсй — по 1000 лева заплати по националните обекти, за хората извън професиите на ръчният труд — вегетиране, вкл и за работниците в ТКЗС...Имайте малко...срам...
  —цитат от коментар 16 на DDR


  .......нема как МАГ.ФАРМАЦЕФТ......!!!!....да работи като ПОМОЩНИК освен ако не е БИЛ по ТРИ ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ след ДИПЛОМИРАНЕ тоест на ПРАКТИКА.-СТАЖАНТ.........!!!!......160 лева си БЯХА ПАРИ предвид , че БЕНЗИНА БЕШЕ 0.20 /двадесет СТОТИНКИ../.., а БИЛЕТЧЕТО за ТРАНСПОРТ БЕШЕ 0.06 стотинки ......ОВЧЕТО СИРЕНЕ- Б Д С беше 1.20 стотинки......!!!!....../...Ценя ти МНЕНИЕТО......!!!!.....но не дей ЧИТИ ЕВАНГЕЛИЕТО като дяволааа......./......БЪДИ ОБЕКТИВЕН иии по възможност МАКСИМАЛНО БЕЗПРИСТРАСТЕН.......!!!!???!!!.....

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 22. 22 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  До коментар [#9] от "Nil satis nisi optimum":

  И по-лошото е, че вярват в някакви български митове и легенди изфабрикувани от разни родни псевдоисторици.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 23. 23 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3853 Неутрално

  Българската история е фалшива още от представянето на османското време като робство. Периодът от близо 5 века в който е нямало българска държавност не се изучава , а би следвало българите да сме запознати с историята на държавата на която сме били поданици. Нищо не знаем за Османската империя, каква вътрешна и външна политика е водила, какъв социален статус е имал българина по това време, как е бил уреден живота на различните етноси и какви са били взаимоотношенията между тях. Нашата историография подминава този период от време с думата "робство", без проучвания как е бил уреден животът в Османската империя, как са живеели българите тогава , какви права са имали и така нататък. Единствено за сега по тези въпроси ни осветляват трудовете на видната наша османистка Вера Мутафчиева. Тези трудове опровергават по категоричен начин мита за "турското робство".

 24. 24 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1838 Весело

  Не е учудващо, че младежите на въпроса какво е ГУЛАГ, отговарят - това е Интернет търсачката Гугъл!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 25. 25 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1823 Неутрално

  До коментар [#16] от "DDR":При тези няма срам...Те отново се готвят да канят СССР-2 да ни управлява....
  —цитат от коментар 18 на mitko11


  .......""""ДОКЛАДА""""".......!!!!????!!!!....на ПРЕДАТЕЛИТЕ дето СПРЕТНАХА ПУЧА срещу БАЩИЦАТА .......!!!!......ПОЛУ ИСТИНИ и ОТКРОВЕННИ ЛЪЖИИИ.......!!!!.....Целенасочено и МЕТОДИЧНО БЕШЕ УНИЩОЖЕНА ЕДНА ЦВЕТУЩА ДЪРЖАВА.......!!!!!.......НАРЯЗАНА на СКРАП......!!!!!......ииии......ХАРИЗАНА за СТАРО ЖЕЛЕЗООО.......!!!!.......по некакви " причини" беше СЪХРАНЕН В П КОМПЛЕКС........иии.......АЛБЕНА.......!!!!!.....ВИЖ КАКВИ ЧУДЕСА ПРАВЯТ В МОМЕНТА В П К ++++АЛБЕНА.......!!!!!.......ЖИВКОВ ДЪРЖЕШЕ да ВЪРВИМЕ по КИТАЙСКИЯ МОДЕЛ......!!!!!.......затова и го ОТСТРАНИХА.......!!!!!......неговите......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 26. 26 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Любопитно

  До коментар [#21] от "kesh":

  Твоето благоденствие ори социализма е от топа ”Сиромашко —невидело”
  Истинското благоденствие е тогава, когато човек може да упражнява професия каквато си иска, където си иска и за условия ксквито си договори. Да живее където си иска и в каквото си иска според разбиранията си. Да си купи каквото си поиска, в количество каквото прецени и от където орецени. И не на последно място —да чете и слуша каквото прецени и на какъвто език иска.
  Та при соц ”благоденствието” с жителството, всички гореизброени неща бяха мечта. Човек си ковеше сам щастието, ама държавата държеше чука.
  А относно магистър фармацевта —ами като не са му дали жителство, а останалата чадт от семейството му е в София, но заради липсата на жителство не може да работи там, в строителството ли да иде?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 27. 27 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Неутрално

  До коментар [#25] от "kesh":

  Стига си разводнявал темата. Срам малко трябва...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 28. 28 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1838 Весело

  Времето на Османското владичество е всъщност Средновековието. В Средновековието всички народи са живеели зле. Но българите са могли да пътуват където си искат / от Египет до Западна Европа , някой са имали право на огнестрелно оръжие. Прослувата песен Балканджи Йово не е народна песен, а е написана от Пенчо Славейков и е част от неговото творчество. Освен това българите са били в дълбоката провинция на Отоманската Империя и не са били засегнати от войните на Средновековието / сравнето Тридесетгодишната война и Стогодишната войни в Западна Европа. Обаче изостаналостта на Османската Империя рефлектират силно и бърху българския народ и се отразявт тежко на развитието му. С получаването на независимост България взима несполучливо участие в няколко войни, който водят до няколко исторически катастрофи.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 29. 29 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3853 Неутрално

  Що се касае за периода 1944-1989 година трябва ясно да се каже , че България става васал на СССР и практически губи своя суверенитет. Българите попадат във фактическо робство , защото основните им човешки права, правото да пътуваш свободно , да се заселваш където си искаш, да изповядваш своята религия , да се занимаваш с бизнес, са отнети. Българинът може да бъде само наемен работник на единствения работодател, тоталитарната държава. Всякакви приказки за развитие на промишлеността и за подобряване "жизненото равнище" на хората са нищо друго освен комунистическа пропаганда , а не история. Фактът , че се правят опити учебниците по история да се превърнат в пропагандни материали , обслужващи и поддържащи митовете в българската история показва , че у нас нищо не се е променило, че всичко е фалшиво , че ни управляват тези , които ни управляваха през комунистическото робство, облекли дрехите и сложили маските на демократи.

 30. 30 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 473 Неутрално

  До коментар [#22] от "Иво":

  Митовете и лигендите се фабрикуват лесно, защото българскста история се изучава сама за себе си, а не в контекста на световната. Например когато се говори за прословутата Боянска църква никой не казва какви църкви се строят в Европа по това време. Друг пример са Санстефанският и Берлинският договори. Без да се познава историята на Европа и Русия е лесно да се пишат митове и легенди. Същото е и с най-новата история. Говори се за някакви "успехи" при социализма, без да се показва какво се случва около нас по това време...
  За това смятам, че познанията по световна, или поне европейска история са необходими за разбирането на българската.

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 31. 31 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2200 Неутрално

  За периода на социализма трябва много добре да обяснят на учениците що е то планова икономика и уравновиловка. И да им обяснят, колко време трябва да чакат за един телефон и за едни маратонки...и дали и как можеш да си купиш кола...и каква марка...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 32. 32 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1366 Гневно

  Абе много чудно, като са си живеели толкова добре българите под турско, що са правили толкова въстания и как са успяли след 5 века все пак да се освободят и да направят своя държава?
  Всички възрожденци се въртят като пумпали в гробовете си като ви слушат.
  Родоотсъпници нещастни.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 33. 33 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 501 Любопитно

  До коментар [#17] от "mitko11":
  Мислите ли,че дори и самият Петър Младенов, лично да информира господина за това,което пише в този доклад, той ще се съгласи с него? Аз не съм сигурен.
  Че,той,Тодор Живков, открито им го каза това за "недоносчето" и какво от това?Нищо...Продължават да си плямпат едни и същи глупости.Причините за това,както казваха през същият,този любим им соц. са "много и комплексни".:)) Жалба за младост,тъга по изгубените привилегии,липсата на властта,която са имали(каквато ѝ да е била тя,колкото и малка да е била )...Има и още,но ще стане дълго...Спомняте ли си "Мазда"-та на др. Станчев от филма (книжката) "Дами канят"?Всички карат "Москвич"-и,"Жигули" и разни други соц. возила (получени след години чакане и всякакви перипетии,а др.Станчев е с "Мазда"!Е-хе-е,че как ще се забрави това?! Ами,продавачите във филма "Самодивско хоро"? Ами,някой технически ръководител,или бригадир,или склададжия на строителна фирма на които къщите(или вилите) са им "излезли" без пари? Навярно се досещате по какъв начин...Наричаха го "втория начин"..:)))Е,как няма да жалят за онова време?
  Един възрастен познат(над 80) с тъга казваше "Е-е-е,какво хубаво време беше - всички крадяхме и пак имаше,а сега...":)))И,никакви аргументи не можеха да го убедят,че не всички са крали,и че тези кражби са лошо нещо,което заедно с некомпетентното водене на работите,лошата продукция(като резултат) неминуемо водят срив,фалит и пропадане- никакви.Беше си много хубаво и това е.:)))

 34. 34 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  До коментар [#29] от "tacheaux":

  Прав си, и от целия "социалистически" лагер от държави България става най-верния васал от всички. В другите източни европейски комунистически държави е имало въстания срещу Москва, достатъчно е да споменем първо унгарското въстание, след това в Чехия и бунтовете в Полша. Дори Румъния е изразила протест срещу намесата на СССР в смазването на Пражката пролет, а вместо това България участва в нейното смазване. Комунистическа Албания също не търпи наглата намеса на съветските комунисти във вътрешните работи на страната, затова за доста години прекъсва отношенията си с СССР. В България нищо подобно за съжаление не е имало, нашите родни комунисти почти през цялото време са се подчинявали безропотно на заповедите идващи от Москва.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 35. 35 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  До коментар [#30] от "Nil satis nisi optimum":

  Абсолютно, съгласен съм с теб. Както пише в статията България по време на комунистическото си управление три пъти е фалирала. Редовно е имало дефицит на редица основни стоки и продукти. Това показва колко "цветущо" всъщност е било положението в страната по време на комунизма тук.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 530 Неутрално

  До коментар [#28] от "Сатана Ликующий":

  Напълно съм съгласен и ето какво ще добавя.

  Въпреки петте века, в които нямаме държава, а сме част от Османската империя, сега пишем на български и основната религия в страната е християнството. Политиката на Високата порта никога не е включвала насилствено ислямизиране на подчинените народи, а то е било дело само местни фанатизирани феодали.

  Можем да сравним процесите със заличаването на езика, религията и писмените паметници на маите от конкистадорите само за една десета от това време. Оправданието на испанците за това е "суеверието" на местните народи. Католицизмът е бил далеч по-агресивен в културно и цивилизационно отношение.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 38. 38 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3853 Неутрално

  До коментар [#20] от "Иво":

  Животът на българите под османско владичество, а те са били над 90% селско население, не е бил по-тежък от живота на селяните в държавите на средновековна Европа.
  Руснаците , които през 1877 година идват уж да ни "освобождават" виждат , че българинът живее много по-добре от руския мужик.

 39. 39 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 473 Неутрално

  До коментар [#35] от "Иво":

  За мен лично, най-показателно за несъстоятелността на социализЪма е да се сравни икономическото състояние на Българи и Гърция през 1939 и 1989 г. Ще се види, че България тръгва като една от най-развитите държави на континента, а гърците почти от глад. После ролите се разменят...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 406 Неутрално

  До коментар [#37] от "Petko Boukov": често забравяме, че голяма част от българо-мохамеданите приемат исляма за да не плащат данъците, които били налагани на християните. А да се твърди през 21-век че сме били роби на турците е абсолютно первезна комунистическа лигня! В Сърбия или Гърция ако кажеш на някого, че са били и те роби на турците може и да си изкараш един кютек! Когато в САЩ е имало истинско робство и хората са живеели в Чичо-Томовите колиби заможните българи са вдигали писани къщи за чудо и приказ и са търгували с цял свят. Свободно са ходели да учат и в Париж, и в Женева, и в Санкт Петербург! Какво робство, какви пет лева? точно, защото са се замогнали са се вдигнали за независимост не заради глад, а заради порасналото и подкрепено с помощта на империята финансово благополучие на възрожденските ни градове!

 42. 42 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Пак манипуолативна статия. Това ли е новатра директива да се поджценява злината османско владичество. Само пример, толкова са ни дръпнали назад, че когато Берон издава рибния буквар с математика до деление, Максуел си е написал уравненията.
  Толкоз от мен , който разбрал разбрал.

 43. 43 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3853 Неутрално

  До коментар [#34] от "Иво":

  Не е вярно , че в България не е имало съпротива срещу комунистическата власт. Горянското движение се заражда още в първите години на комунистическата диктатура и продължава повече от 10 години. Хиляди горяни са станали жертва на тази съпротива, която е единствена и уникална за европейските комунистически страни.
  Що се отнася за българските комунисти , те също са уникални със своето продажничество към съветския окупатор. Те са единствените, чието безродие стигна до там, да предлагат затриването на Българската държавност, като станем официално 16-та република на СССР.

 44. 44 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 230 Весело

  "Съвсем бегло бяха представени периодите на комунизма и посткомунизма..."

  Как може, някой който претендира да е анализатор, да ползва термини/понятия, от които и хал- хабер си няма?! Не съм злонамерен, ама чак пък толкоз...

  Какъв период на "комунизъм" видя, Женичка? Де го? Вземи първо отвори някой речник, или Уикипедия, и прочети: Що е то "комунизъм", що е то "социализъм", що е то "идеология", що е то обществен "строй"..., и тъй нататък.

  Все прости неща, няма нужда от ПиЕйчДи, да се знаят!

  П.П. Ето, можеш да почнеш от тука: https://t.ly/3x1d

  (не се чете)
 45. 45 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 473 Любопитно

  До коментар [#44] от "Бойчо Огнянов":

  Май и Вие не си четете линковете, които давате.

  "В частност „комунизъм“ се нарича и обществено-политическата, икономическа и идеологическа система, изградена от тоталитарните режими в Съветския съюз и страните от неговата сфера."

  Това или сте го пропуснали, или сте смятали, че никой няма да го прочете:

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 46. 46 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 501 Неутрално

  [quote]:Животът на българите под османско владичество, а те са били над 90% селско население, не е бил по-тежък от живота на селяните в държавите на средновековна Европа..[/quote]

  "...В навечерието на 3 март предаването "История.bg" на БНТ посвети поредното си издание на темата за българите в Османската империя. Някои от най-добрите съвременни познавачи на тази проблематика изразиха експертното си мнение по този въпрос, който е един от най-вълнуващите за нашата съвременност.
  Ето накратко някои от основните изводи на учените:
  - На 3 март, освен че празнуваме българското Освобождение, отдаваме почит на 20 генерации българи, които са живели в Османската империя. Тези хора, са били носители на една стара аграрна цивилизация, която им е позволила не да влачат жалко съществувание, а да натрупат потенциал. И са ни оставили доказателства през всички тези векове, че не са забравили своето българско царство и не са загубили мечтата да го възстановят.
  - Периодът не е достатъчно добре познат, а задълбоченото му изучаване няма да нарани нашето национално самочувствие. Не може да се говори за идилия, но но няма как да се твърди, че българите са подложени на ежедневни репресии.
  - По нашите земи е имало роби, но те не са били българи. Голяма част от данъците са наследени от римско-византийската система и тези данъци са познати на българите и от преди установяването на османската власт.
  - Веднага след завоеванието на българските земи в края на XIV в. е имало "голяма мъка и запустение". От средата на XV в. обаче, след падането на Константинопол и окончателното създаване на Османската империя ситуацията се успокоява.
  - Българинът е бил безусловен собственик на къщата си и прилежащата към нея овощна градина, лозе, двор, добитък. Орната му земя е била собственост на държавата, но той е имал владелчески права над нея. Тя му се е отнемала, ако не я обработва в продължение на три години. Мнозина българи са обработвали голяма площ орна земя и са били със сравнително добро имуществено и финансово състояние.

  Доц. д-р Светлана Иванова:
  Разполагаме с огромен изворов материал. Като мине епохата на завоеванието, когато наистина българи са били отвличани в робство и разпородавани по, за съжаление, европейските робски пазари на европейските християнски държави, след това българите се превръщат в поданици на османската империя, известната рая.Българите, турците, арменците, евреите, ромите, сърбите и всички останали. Рая е стадо, поданиците на османската империя, лично свободни мюсюлмани и християни, които работят непрестижно и плащат данъци. С престижните работи се занимава османската върхушка. Тя служи на султана, получава от хазната, мре за султана, моли се за султана и не плаща данъци.

  Имало е роби по нашите земи, но те не са били българи. Това са хора, чужди на нашата земя, християни, представители на съседните християнски народи, там където османската империя воюва, но не само. В османската държава съществува огромен бизнес с роби. Това не би трябвало да са хора от раята, данъкоплатци. Заробването на един раетски селянин означава унищожението на един платец.
  Българинът е собственик на дворното си място - един приличен имот. Но там, където са му нивите това е държавната земя. Той я владее с един документ - тапия. С тази тапия той си гарантира правовладелческите права върху тази земя. Единствено по незаконен път може да бъде изместен от тази земя, ако редовно я обработва и си плаща данъците. Тук няма никаква идилия. Работиш заради децата си, плащаш данъци и тези данъци постоянно растат. Това означава, че ти все повече работиш и все повече добиваш. Но същевременно връзката на българския селянин с неговата земя не се прекъсва. Дори турчинът, агата, който иска да се сдобие със земя, той започва да я владее с тапия като обикновен раетски селянин, защото това е, което може да остави реално на сина си . Това са т.нар. чифлици. Това е едно от интересните доказателства колко ценна е тази правоспособност на селянина върху земята.
  Да, много хора са приемали исляма. Но също така е ясно, че достатъчно много са останали християни. Домашни роби, които приемат исляма, после отделно, след време биват освобождавани. Това не са българи, техният етнос е изрично посочен в съдебните документи.
  Проф. Христо Матанов:
  В Босна прословутият кръвен данък е разпространен и върху мюсюлманското население. Ситуацията е разностранна. Има случаи, когато българите от едно село казват "ако ни увеличавате данъците ще се разбягаме", има други, които се съдят за неплатени данъци. В действителността има всичко. Животът е разнообразен. Едно е XV в., едно е XVI в. Българските книжовници - Владислав Граматик и Димитър Кантакузин - говорят за голяма мъка и запустение веднага след завоеванието - края на XIV и началото на XV в. След това говорят за известно успокоение по времето на Мехмед II. Тогава започва да съществува империята, след като е завладяла истинската имперска столица.
  Османската империя не променя характера на данъчната система. Тя си остава такава, каквато е още в римско-византийската империя. Джизието е поголовен данък, който българите познават под названието димнина или капникон. Това е поголовен данък, с който те са запознати. Идилия не можем да търсим, нито някаква ежедневна репресия. Ние трябва да намерим някакво средно положение.
  В Османската империя има робство по принцип в определени райони - в Северна Африка, Кримските татари, руско-украинските степи. Има сексуално робство - кавказки жени, африкански жени. Американският посланик споменава за продажба на роби в Цариград по време на Първата световна война. В последните десетилетия преди Освобождението, особено с идването на татарочеркези от Крим и от Кавказ тези случаи в българските земи много се увеличават. Иван Хаджийски пише, интервюирайки последните участници в Априлското въстание. Те казват - една от основните причини за вдигането на въстанието беше идването на черкезите и татарите, защото те поробваха, отвличаха и т.н.

  Да не бъркаме класическия османски период с последните векове на османската власт в българските земи. XVIII и XIX в. е повсеместно разпадане имперските структури, повсеместно беззаконие, кърджалийски времена, опити за реформи - неуспешни. Едното е различно от другото, това са две различни държави. Това дори турските колеги го признават - че империята през XVIII и XIX в. се разпада, управлява лошо своите поданици и те имат пълното основание да са недоволни от нея.
  Има ограничение върху храмовото строителство в рамките на населените места. Извън рамките на населените места, където са манастирите, ограничение няма.
  Доц. д-р Олга Тодорова:
  Нещастието на българите е, че са именно първите на Балканите, които попадат изцяло под османска власт. Това може би предопределя и по-особената съдба на България. Тези кервани роби, за които говорят всички пътешественици, които са преминали през нашите земи XVI и XVII в. не са българи. Това са военнопленици или хора, отвлечени от граничните територии или хора, които са закупени по робските средиземноморски пазари. След средата на XV в. българите престават да бъдат роби и стават поданици, данъкоплатци. Имало е случаи на заробване. Но това са криминални случаи, те се преследват от закона. Жертви на подобни отвличания и заробвания стават не само християни, а и мюсюлмани.Шериатът допуска, позволява, насърчава като наказателна мярка заробването на поданици само, когато те се разбунтуват срещу султана. Имаме примери за такива заробвания след въстанията или когато българското население оказва помощ на чужди войски по време на войни. Тогава следва репресията.
  Българите, в огромното си болшинство, не са били роби, а поданици. Робството е просто една метафора.
  Доц. д-р Стефка Първева:
  Българите са оцеляли в Османската империя с много труд, с обич и стремеж към натрупване и обработване на повече земя и получаване на повече излишъци, които биват инвестирани отново в стопанството. Но през цялото време българинът се е трудил и се е трудил на собствената си земя.

  Проблемът за собственоста на българите в Османската империя най-добре отговаря на въпроса роб ли е бил българинът или поданик на чуждата държава. Както според османския закон, така и посред практиката всички българи, както и всички мюсюлмани от категорията на раята, са били абсолютни собственици на къщата си, на добитъка си, на лозето, на овощната и зеленчуковата градина, разположени в близост до неговата къща или в землището на селото. Не така стоял въпроса с орните му земи, които били наричани бащина. Тяхната върховна собственост била на държавата, а селянинът имал само владелчески права върху тази земя. Но те му давали правото да обработва, да плодоползва и да я предава в наследство безусловно на собствения си син. Той нямал право да я купува и продава, нямал право да я залага за дългове, нямал право да я дарява. Но ако я остави необработена повече от три години държавата му я отнемала и я давала на друг собственик. Селянинът имал право да си купува правото за владение на земя. Изворите от XVII в. показват един много изявен интерес към трупане на повече земя от българския селянин. В Одринските села от средата на XVII в. 30% от селското население обработва между 2 и 12 бащини, това е площ от 200 до 1200 декара. И това е било в способностите на българския селянин да го направи.
  Да представя образа на един селянин от софийските села - Цоно, син на на Тодор, който живее в с. Доброславци и който починал през 1617 г. Роднините на този човек решили да отидат в кадийския съд и да опишат наследството му и след това да го разделят помежду си. Благодарение на този опис знаем, че в двора на къщата си този човек отглеждал два чифта волове, три коня, с малки жребчета, три крави и две биволици, още 30 глави овце. Този селянин от с. Доброславци работел и бил собственик на 5 дка лозе, реколтата от които му позволила да напълни 60 делви и други две бъчви с вино. Но най-важният имот били двете му бащини с орни земи, от които той събрал зърно в количество повече от 5 тона. Тези 5 тона оставали за прехраната на неговото семейство и за продажбата на зърното на пазара, за да си осигури заплащането на паричните данъци. Това зърно е останало, след като той вече е платил данъците. Това е един от не най-богатите селяни българи, за които четем в документите.
  Робите са една маргинална група в османското общество, на фона на поданиците от всички народности в Османската империя. Българинът е поданик, който е градил и натрупвал във всички сфери на своя живот в условията на чуждо владичество."


 47. 47 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 473 Неутрално

  До коментар [#44] от "Бойчо Огнянов":

  И една благодарност. Гогато някой като вас каже, че не е имало комунизъм ще му пускам вашия линк. Улеснява ми живота...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  До коментар [#29] от "tacheaux":

  Всичко което си описл не покрива определението за робство, но 100% отговаря на това което се нарича феодализъм.

 50. 50 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3853 Неутрално

  Кога най-после в 10-ти клас ще се изучават "Задочни репортажи за България"?
  —цитат от коментар 15 на mitko11


  В Русия се изучава "Архипелагът ГУЛАГ" на Солженицин, а у нас все още Георги Марков не се споменава в учебниците по литература. "Задочни репортажи за България" трябва да стане задължително четиво за българските ученици. Достатъчно е да се прочете тази книга , за да добият децата престава какво е представлявал комунизма по нашите земи.

 51. 51 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 279 Неутрално

  За комунизма съм съгласен с автора, но за турското робство - не.
  "Робство" е дума като всяка друга и щом хората, живели по това време, така са наричали състоянието си - значи трябва да го приемем.
  Това, че авторът два века по-късно е решил да вложи ново значение в термина, си е негов проблем. По неговата логика може да се твърди, че преди два века не е имало българи, понеже не са имали ЕГН, нито лични карти, нито са били регистрирани в НАП - т.е. по никой съвременен критерий не отговарят на изискванията за българско гражданство.
  Г-жа Иванова например настоява да нарича циганите "роми", защото те сами се наричат така. Нямам нищо против. Но същевременно оспорва на българите от 19ти век правото сами да дефинират състоянието си. Трябва да си избере - или едното, или другото.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 52. 52 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 230 Весело

  Не е учудващо, че младежите на въпроса какво е ГУЛАГ, отговарят - това е Интернет търсачката Гугъл!
  —цитат от коментар 24 на Сатана Ликующий


  А какво пък остава за по- сложни неща, като идеология, движения, икономическа система, обществен строй... 🤪

  И аз се учудвам, на някои от анализаторите ни... 🙄

  П.П. Ама спокойно де, поне вече няма нужда да се тръшкаме: "Как ще ги стигнем...?": https://youtu.be/kKAoA6la5nk

  Явно сме ги стигнали, че и минали: https://t.ly/1yGA

  (не се чете)
 53. 53 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 501 Любопитно

  До коментар [#40] от "Nikolai Tsekov":
  До коментар [#41] от "Nikolai Tsekov":
  +++++++
  В едно предаване на БНТ - История.бг-проф. Баева заяви,че в България не е имало окупационни съветски войски,а те само преминавали оттук...:)))
  Има един двутомник- "Советский фактор в Восточной Европе: 1944–1953 гг.: Документы: в 2-х тт. М., 1999–2002.(Документы. М., РОССПЭН, 1999. Т. 1: 1944–1948 гг;Документы. М., РОССПЭН, 2002. Т. 2: 1949–1953 гг. ) и там има много любопитни неща...:
  "......Отсъствието на "складове с оръжие",не е попречило на българските комунисти, да обвинят лидера на селската партия на България-Никола Петков в "...организиране на въоръжен преврат"и през септември 1947 година да го екзекутират.Най-новите изследвания установяват,че "арсеналът" на "превратаджиите" е съставен от 12 ловни пушки,8 карабини,половината от които нямат затвори,8 револвера,калибър 6,35 и няколко ножа.За да си представите абсурдността на обвиненията срещу Никола Петков,само ще допълним,че това "въоръжено изпълнение"се е готвело в страна,в която до декември 1947 година се разполага 37-ма Отделна съветска армия."
  ..."...Окупационната 37-а армия от Трети украински фронт е преобразувана в отделна армия (от 1946 - 10-а механизирана). Бойният състав на армията към 1 януари 1945: 34-и стрелкови корпус (259, 353, 394 стрелкови дивизии), 66-и стрелкови корпус (195, 244, 333 стрелкови дивизии), 82-и стрелкови корпус (28 и 92 гвардейски стрелкови дивизии, 188-а стрелкова дивизия), 255-а бригада морска пехота; 46-а гвардейска оръдейна артилерийска бригада, 113-а гаубична бригада с голяма мощност (9-а артилерийска пробивна дивизия), 10-а изтребително-противотанкова артилерийска бригада, 324-и изтребително-противотанков артилерийски полк, 562-и минометен полк, 301 и 315 гвардейски минометни полкове - реактивна артилерия, 35-а зенитна артилерийска дивизия (772, 1390, 1396, 1398 зенитни артилерийски полкове), 586-и зенитен артилерийски полк; 96-а танкова бригада, 5-и гвардейски отделен танков полк, 398-и гвардейски тежък самоходно-артилерийски полк; 8-а инженерно-сапьорна бригада; 24-и отделен огнеметен батальон. Командващ армията - ген.-полковник Сергей Семьонович Бирюзов, член на Военния съвет - генерал-майор Василий Дмитриевич Шабанов, началник щаб - ген.-майор Арефа Константинович Блажей. Армията е разположена на гарнизон в района на Казанлък, Нова Загора, Сливен, Ямбол и Елхово. На 15 юни 1946 е създадена Южната група войски на територията на Югославия, България и Румъния, в която влизат 1 дивизия в Югославия и окупационните 37-а армия и 26-а в Румъния. Южната група войски престава да съществува с подписването на мирния договор с България и Румъния."
  https://inslav.ru/publication/sovetskiy-faktor-v-vostochnoy-evrope-1944-1953-gg-dokumenty-v-2-h-tt-m-1999-2002

 54. 54 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 789 Разстроено

  За учебниците и пристрастията?!

  До коментар [#13] от "penetrating":
  С такива "учебници" мога единствено да се моля децата ни да са "двойкаджии" по история?!
  (ако си мислиш, че големите ученици си купуват учебници и носят тежки раници в голямо заблуждение си повечето от тях въобще нямат и не четат учебници - мунчовците вече ги отучиха от това!!!!

 55. 55 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 230 Весело

  До коментар [#44] от "Бойчо Огнянов":Май и Вие не си четете линковете, които давате. "В частност „комунизъм“ се нарича и обществено-политическата, икономическа и идеологическа система, изградена от тоталитарните режими в Съветския съюз и страните от неговата сфера."Това или сте го пропуснали, или сте смятали, че никой няма да го прочете:
  —цитат от коментар 45 на Nil satis nisi optimum


  В "частност"(да поясним: БЪЛГАРСКАТА част/страница на Уикито)- да! Обикновено избягвам да я давам, щото е доста "побългарена", но понеже знам, че много не разбират инглиш, понякога решавам да я дам, като (може би погрешно) си правя илюзията, че който чете все пак има някакъв опит, да отсява плявата(елементарните манипулации). Както и да е... признавам си! 😳🤷‍♂️

  Сега, би ли си направил труда, да намериш същото пояснение, и в английската ЧАСТ: https://en.wikipedia.org/wiki/Communism

  Ето ти и за комунистическото общество: https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_society ( "изненадващо", тая част я няма в българското Уики) 🙄😏

  (не се чете)
 56. 56 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2992 Любопитно

  До коментар [#25] от "kesh":

  Като говорим за манипулатори и откровени лъжи та да кажа:През 1986 като започнах да уча в университета "работната заплата" беше 120лв.(за млад специалист).бензина вече беше 1 лев,сиренето (краве 2,60),месото 5.40лев.олиото 1.60....Та да ви питам при средна заплата от 240 лв.тогава или сега се живееше по еФтино?А др.шапкар?

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 57. 57 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 230 Весело

  До коментар [#44] от "Бойчо Огнянов":И една благодарност. Гогато някой като вас каже, че не е имало комунизъм ще му пускам вашия линк. Улеснява ми живота...
  —цитат от коментар 47 на Nil satis nisi optimum


  Е, човек не може да се бори с някои неща(посредствеността, например). Затова аз се отказвам, да се боря с вятърни мелници... Приеми го за победа... 🏆 За останалите:

  "...комунизмът (от латински communis, „общ, универсален“) [1] [2] е философска, социална, политическа и икономическа идеология и движение, чиято КРАЙНА ЦЕЛ е установяване на комунистическото общество, което е социално- икономически ред, структуриран върху общата собственост върху средствата за производство и липсата на социални класи, пари, и държава." (от английската версия)

  П.П. Май си спомням, че и преди се бях отказвал, да споря с теб, ако не се бъркам?... Няма значение- аз бях дотук! 🤷‍♂️

  (не се чете)
 58. 58 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  До коментар [#43] от "tacheaux":

  Да, горянското движение действително се е опитало да се противопостави на престъпната комунистическата власт в страната. Обаче (според мен поне) неговите мащаби и резултати от техните действия не могат да се сравняват с тези на антикомунистическите движения в Унгария, Чехословакия и Полша.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 59. 59 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4109 Любопитно

  До коментар [#46] от "objektivist96":

  Това предаване на История.бг го гледах и беше доста добро и интересно. Който го е пропуснал може да го намери тук:

  https://www.bnt.bg/bg/s/issue/istoriya-bg?page=1

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 60. 60 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5383 Неутрално

  До коментар [#54] от "Emil Dimov":

  :)
  Прав сте тестовете ПИСА го доказват

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 61. 61 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1823 Разстроено

  До коментар [#25] от "kesh":Като говорим за манипулатори и откровени лъжи та да кажа:През 1986 като започнах да уча в университета "работната заплата" беше 120лв.(за млад специалист).бензина вече беше 1 лев,сиренето (краве 2,60),месото 5.40лев.олиото 1.60....Та да ви питам при средна заплата от 240 лв.тогава или сега се живееше по еФтино?А др.шапкар?
  —цитат от коментар 56 на Willy Messerschmitt


  .......ПАК ЛЪЖЕШШШ........БЕЗОГЛЕДНО.......!!!!!......1997 година започнах ВИСШЕ и ПОЛУЧАВАХ СТИПЕНДИЯ....към един от СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТАНТСКИ МАСТОДОНТИ.....!!!!.....СТИПЕНДИЯТА ми БЕШЕ 120 лв........!!!!......След ЗАВЪРШВАНЕТО ТРЯБВАШЕ да РАБОТЯ ПЕТ ГОДИНИ по НАПРАВЛЕНИЕ.......!!!!......така ,че спри с МАНИПУЛАЦИИТЕ и поне малко от МАЛКО ОПИТАЙ да БЪДЕШ КОРЕКТЕН.......!!!!????!!!!.....Заплата под 180 лв по онова ВРЕМЕ НЯМАШЕ......!!!!!.....По ПОДРЕДЕНА и УРЕДЕНА ДЪРЖАВА с МНОГО - МНОГО МИСЪЛ за МАЛКИЯ ЧОВЕК ..... не знам дали някога ще ИМАМЕ.........!!!!!?????!!!!......аааа това го имахме .....!!!!......НАЛИЧНО .....!!!!..... при ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ...../...ПЪРВИЯ ДЪРЖАВЕН
  И ПАРТИЕН РЪКОВОДИТЕЛ....../.......!!!!!........Вечна МУ ПАМЕТ.......!!!!......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 62. 62 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 1604 Гневно

  [quote#61:"kesh"][/quote]

  С чиста съвест мога да те наричам лъжец.

 63. 63 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  До коментар [#61] от "kesh":

  Вие наистина ли го мислите това или манипулирате младите хора, както го правят учебниците по история. Да не мислите , че само вие сте живели при комунизма. Не искам да ви разказвам какво сме преживели аз и семейството ми, няма да разберете.

 64. 64 Профил на Imeto mi
  Imeto mi
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#46] от "objektivist96":

  +++++++++++
  Много полезно четиво. Благодаря

 65. 65 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2992 Гневно

  До коментар [#61] от "kesh":

  Абсолютен манипулатор сте...Майка ми (лека и пръст) през 1986 в Бившия завод "Средец" с 22 години трудов стаж вземаше 186 лева бе!!!!!!!Чичо ми като юристконсулт на "Рудметал" вземаще 205 лв.основна заплата.......

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 66. 66 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Присъствам в Дневничето от самото начало и се научих да НЕ ЧЕТА произведения с прекалено много главни букви и препинателни знаци. Адски примитивно, но този тип пропаганда причинява психотравми. Най тъжно е, че младите са напълно беззащитни. И тук съм шокиран от явен пропуск в началото на повествованието, а именно:
  Най основният източник на историческата памет е СЕМЕЙСТВОТО! След него никакви училища и учебници не могат да пречупят духа. Отлично си спомням как малка група деца от "бивши" семейства, тайно се подигравахме на лозунгите, прокламациите и овациите. Е, имаше и предателство, ама къде българска групичка без уше? Личният ми опит е от центъра на София и не смея да го разпространявам върху цяла България. Само едно моля - общувайте повече с децата си!!!

  roo
 67. 67 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 501 Неутрално

  До коментар [#64] от "Imeto mi":
  Радвам се,че Ви,е харесало!Но,работата е там,че независимо от това,колкото и специалисти да обясняват още много,много пъти ,тази историческа истина,а и не само нея,това не оказва почти никакво въздействие върху определени хора,които са достатъчно много на брой.За съжаление.
  Спомнете си само за прословутите "съжителство","робство" и "присъствие",които биват хвърляни наляво и надясно от всякакви "патриотични"юнаци...А истината е съвършено различна:
  ""От десетилетия насам в българската историческа наука се е наложило становището, че терминът, който най-адекватно описва статута на българите и взаимоотношенията им с властта през епохата, когато те са били поданици на Османската империя, е "османско владичество". В рамките на този термин най-добре
  могат да бъдат обяснени както съдбата на българите през първите векове след османското завоевание, така и последвалите промени в положението им и опитите им за политическо самоопределение в периода на реформите в османската държава и по време на Българското възраждане.
  Това се посочва в отворено писмо на колектив историци от БАН и Софийския университет до Министерството на образованието и науката и до депутатите в образователната комисия в Народното събрание.
  Експертите изтъкват, че "османско владичество" има почти равностойни синоними - "османска власт/управление/господство" и всички те са международно утвърдени научни термини за обозначаване на режима, при който са живели всички подвластни на Османската империя народи.
  Поводът за уточнението е спорът, който се разпали тази седмица, след като Министерството на образованието и науката представи новата учебна програма по история за шести клас. Думата в програмата, за която беше атакуван министъра Тодор Танев и заради която в последствие загуби поста си, е "съжителство", използвана в изречението: "ученикът трябва да може да дава примери за съжителство между традициите на християни и мюсюлмани във всекидневието:празници и обичаи, жилище, облекло, храна."
  За съжителството като термин историците поясняват, че се използва от изследователите и също от МОН като "само един аспект от социалната и културна история на различните конфесионални и етнически групи, населявали нашите земи през различните исторически епохи". През периода на османското владичество българи и турци, евреи, роми и арменци, християни и мюсюлмани, православни и католици, сунити и алевити и пр. нерядко са живеели редом и във всекидневния си живот те често е трябвало да споделят общи отговорности и грижи.
  "Съжителството" - и с позитивните, и с негативните си измерения - е неразривна част от нашата обща история и тя няма как да бъде заобиколена и премълчана.
  "Съжителството" е емпиричен факт, а не оценъчно понятие.
  То обаче представлява само един елемент от пъстрата мозайка на живота по време на османското владичество. Следователно, терминът "съжителство" не може да замени термина "владичество" и на никой сериозен изследовател досега не е хрумвало да го налага като алтернатива", посочват историците в анализа си.
  Колкото до "робството":
  Съвременната наука предпочита да не използва този термин, когато говори за положението на българите в рамките на османската социална и политическа система. "Като се изключи вълната от заробвания по време на османското завоевание, българското население в империята никога не е имало робски статут. Българите били данъкоплатци и се ползвали от право на собственост, наследяване, придвижване и пр. – все права, от които робът по презумпция бил лишен", пишат историците. Отбелязват и че част от еничарите, със статус на лични роби на султана, действително са били с български произход, но с тях не може да се отъждестви огромната маса от подвластното население на империята, включително и българите.
  Изразът "турско робство"е бил наложен с политически цели от българското национално движение през 19 век. Той бил "част от инструментариума за мобилизиране на българите в борбата им за политическо самоопределение и еманципация от османска власт".
  Подробното обяснение е, че: Поради значимостта и ключовото място, което заема Възраждането в националния разказ, това емоционално определение се подема веднага след Освобождението от литературата, използва се като определящ за османския период термин в много от първите български исторически публикации и се запазва в учебниците по българска история чак до края на 70-те години на 20 век. Като всяка наука обаче, и историята е претъпяла развитие от средата на 19 век до сега. Задълбочавайки познанията си, тя е прецезирала категорийния си апарат и е достигнала до извода, че изразът "турско робство" е терминологично непригоден да опише положението на българите в Османската империя.
  "Фактът, че този израз се е вкоренил в паметта на няколко поколения българи, няма как да бъде пренебрегнат", признават учените. Те виждат в него възможност за дебат и провокиране на аналитичност у учениците в контекста на съвременното му разбиране, но не и като основен исторически термин.
  И накрая, широкообсъжданият през последните 25 години термин-"османско присъствие",никога не е бил използван нито от български историк, нито в учебниците по българска история за различните учебни степени - с изключение на случаите, в които се е налагало да се обяснява защо чрез този изфабрикуван незнайно от кого и с каква цел термин не може да бъде обозначен османският режим на Балканите, заявават историците.
  В писмото си историците, които са специалисти за периода 15-19 век от националната и балканска история, изтъкват, че науката им в днешно време "се изисква по-скоро да бъде слугиня на политиката, а не и равноправна научна дисциплина и учебен предмет, който култивира способности за аналитично мислене".
  "Използването на историята по манипулативен начин, на което за жалост ставаме свидетели не за първи път, възмущава. И то не само защото така се неглижират достиженията на академичното знание, но и защото историята се превръща в инструмент за прокарване на изкуствени разделения в българското общество, които с нищо не допринасят нито за националното самочувстие, нито за изграждането на модерната българска идентичност," завъшват те.
  Подписите отдолу са на:
  Проф. дин. Надя Данова - Институт по Балканистика и център по тракология, БАН
  Проф. дфн Николай Аретов – Институт за литература, БАН
  Доц. д-р Светлана Иванова - Исторически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Доц. д-р Олга Тодорова - Институт за исторически изследвания, БАН
  Доц. д-р Стефка Първева - Институт за исторически изследвания, БАН
  Доц. д-р Росица Градева - Институт по Балканистика и център по тракология, БАН и АУБ
  Доц. д-р Пламен Божинов - Институт за исторически изследвания, БАН
  Кета Мирчева - историк на свободна практика"
  Предполага се,че тези хора сериозно се занимават с наука и не би,трябвало да си слагат подписите под някакво недоказуемо нещо...Но,...
  Хубава вечер!

 68. 68 Профил на kcq33617839
  kcq33617839
  Рейтинг: 69 Неутрално

  А тази дама от позицията на каква се изказва? Нямало робство, имало комунизъм. Ай гиди...

 69. 69 Профил на kcq33617839
  kcq33617839
  Рейтинг: 69 Неутрално

  До коментар [#50] от "tacheaux":

  Не трябва, и няма да бъде. Трябва да научите децата да мразят предателството.

 70. 70 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  За периода на социализма трябва много добре да обяснят на учениците що е то планова икономика и уравновиловка. И да им обяснят, колко време трябва да чакат за един телефон и за едни маратонки...и дали и как можеш да си купиш кола...и каква марка...
  —цитат от коментар 31 на DDR


  Колкото и сега. Среден клас автомобил се изплаща с около 44 средни заплати и тогава и сега. А какво беше по време на прехода, и защо избегаха хората?

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 71. 71 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#21] от "kesh":Твоето благоденствие ори социализма е от топа ”Сиромашко —невидело”Истинското благоденствие е тогава, когато човек може да упражнява професия каквато си иска, където си иска и за условия ксквито си договори. Да живее където си иска и в каквото си иска според разбиранията си. Да си купи каквото си поиска, в количество каквото прецени и от където орецени. И не на последно място —да чете и слуша каквото прецени и на какъвто език иска.Та при соц ”благоденствието” с жителството, всички гореизброени неща бяха мечта. Човек си ковеше сам щастието, ама държавата държеше чука.А относно магистър фармацевта —ами като не са му дали жителство, а останалата чадт от семейството му е в София, но заради липсата на жителство не може да работи там, в строителството ли да иде?
  —цитат от коментар 26 на DDR


  Каквото си искате? Става, ако не пречите на другите. Как ще се чувствате, ако се засели катун до жилището Ви и си прави каквото си иска?

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 72. 72 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#61] от "kesh":Абсолютен манипулатор сте...Майка ми (лека и пръст) през 1986 в Бившия завод "Средец" с 22 години трудов стаж вземаше 186 лева бе!!!!!!!Чичо ми като юристконсулт на "Рудметал" вземаще 205 лв.основна заплата.......
  —цитат от коментар 65 на Willy Messerschmitt


  Дядо ми взимаше 22 лири преди инфлацията във Великобритания! Сравнете си покупателната способност.

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 73. 73 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#61] от "kesh":Вие наистина ли го мислите това или манипулирате младите хора, както го правят учебниците по история. Да не мислите , че само вие сте живели при комунизма. Не искам да ви разказвам какво сме преживели аз и семейството ми, няма да разберете.
  —цитат от коментар 63 на Роси


  Вярвам Ви, тези режими бяха жестоки с неудобните , но имаше и хора, които живееха относително нормалн. Годините след войната са били жестоки за почти всички, след това е имало и по-добри времена за някои, затова и не сме изчезнали като народ.

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 74. 74 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  Поне някой от учебниците споменава ли Горянското движение?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 75. 75 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 4916 Неутрално

  Ще трябва и родителите да се намесват в помощ на децата по история.

 76. 76 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  [quote#70:"Trolling Stones"][/quote]

  Аз съм от заминалите по време на безкрайния преход. Избягахме, аз и много други, защото ни стана ясно, че децата на комунделите и внуците им няма да изпуснат властта и че за способните, работливи и почтени българи на Запад има по-добри условия за развитие.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 77. 77 Профил на iqn40581398
  iqn40581398
  Рейтинг: 230 Неутрално

  До коментар [#33] от "objektivist96":

  "Аз не съм сигурен.
  Че,той,Тодор Живков, открито им го каза това за "недоносчето"".......
  Аз пък съм сигурен!
  https://youtu.be/zIHVSCcXolw

 78. 78 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 501 Весело

  До коментар [#77] от "iqn40581398":
  +:))))
  Ами,и аз съм сигурен за това.:)))
  Не съм сигурен,че "... дори и самият Петър Младенов, лично да информира господина за това,което пише в този доклад, той ще се съгласи с него? "
  Това е.

 79. 79 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  Да са живи и здрави свестните учители по история, които биха препоръчали на децата да използват подобни учебници само в тоалетната, ако е свършила тоалетната хартия.
  МОН трябва да сезакрие!

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 80. 80 Профил на Божидар Здравков
  Божидар Здравков
  Рейтинг: 231 Неутрално

  "учебниците трябва преди всичко да образоват, значи – да предлагат знания, а след това – да възпитават в ценности"
  Почти всичко ми харесва в материала. С цитираното изречение не съм съгласен. Учебните предмети дават знания в някоя област, но материалът по история, особено за млади хора, има макар неявно оцънъчна основа. Подборът и обемът на извадките са
  на тази база. Затова е спорът - недостатъчно застъпени периоди, факти. Учебникът по история в никакъв случай не е специализиран труд, справочник за специалисти. Историята е пречупена през ценностната система и е нормално да се преподава различно в европейски държави (замислете се колко е различна в съседни държави) и мюсюлмански държави например.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK