Има такава държава

Историко-политически фрагменти

Има такава държава

© Associated PressСтатията е от портала "Култура"

I
Тя съществува такава, каквато е, разпъната между географията и историята. Така е възникнала, така е и оцелявала, в превратности и възмогвания. Често извън "голямото време" на континента, вписана в него чрез собствената си микроистория: в постоянното настояще на самооцеляването, душа в душа и тяло в тяло, извън което – пет века в Османската империя – не се случва "нищо" (отвъд епидемиите или безчинствата на кърджалии и черкези). Но "мрачините започват да редеят и в тях затрептяват зарите на бъдния ден" (Петър Мутафчиев, "Книга за българите"). С крехката надежда за възземане на България, което все пак идва, но и с тревожното предчувствие за някакво зло, сякаш просмукало се в колективното тяло, дето все я тегли към бездната. Усещане, дало основание на проницателен мислител като Цветан Стоянов да стигне до заключението, че "каквото е положението ни в географията, такова е и в духа" – мост между два свята, който за жалост не съчетава, а разединява: ту в едната, ту в другата посока, даже самия себе си. Как тогава да мислим или опишем тази си разделеност, а и кой би дръзнал? И какъв би бил резултатът от един такъв опит? Не ще ли е пагубен и за нас самите?


II


"Българинът, в черните очила на нашето самоподценяване, е онова двукрако без перушина, което населява сивите пространства от двете страни на Балкана и което заради парче хляб е способно на всичко", пише с болка на сърце Иван Хаджийски. И то, забележете, цитатът е тъкмо от неговата "Оптимистична теория на българския народ", поставяща си за цел да разобличи пагубния ни "песимистичен комплекс", радикалното ни неверие в самите нас като общност. С тюхканията и вайканията ни, че от времето на Йов не е имало по-нещастен човек от българина, вовеки изритан на бунището на историята. Вярно, в дневниците на немногото пътешественици, избродили тези земи през XVII или XVIII в., картината не е никак радостна: Руджер Бошкович или Ханс Дерншвам описват пасивност на духа, материална несрета и липса на каквато и да е социална деятелност, които доста обезсърчават. И все пак общността я има, дори задрямала дълбок сън, един ден тя ще се пробуди. Възраждането е пример за тази "пробуда", в която всеки участва кой с каквото може и колкото му стигат силите.
Има такава общност, но няма такава държава. Тя само мержелее в надеждите и очакванията. Англичанинът Робърт Джаспър Мор дошъл "под Балкана" (заглавието на едноименната му книга) през 1876 г., за да анкетира за зверствата след Априлското въстание, се чуди и диви как в много селища, които в Англия спокойно биха били наречени градове, има смайващо бърз напредък в образованието: "от възхитителното начално образование на безплатните селски училища до обучението на синовете на земевладелците и търговските съсловия в Роберт колеж, което идва да покаже, че няма да липсват основи за местно самоуправление само ако се допусне свободно развитие на материалните и нравствените ресурси на страната". Как днес бихме се зарадвали на една подобна оценка, когато образоваността на българчетата постоянно пада в класациите.


III


И отново стигаме до социалната организация по нашите земи и превръщането ѝ в "такава държава". Нова България извършва революционен скок. Иван Хаджийски го определя като "буржоазна революция без буржоазия". При това Русия, държавата, подтикнала тези промени у нас, сама не е извършила подобна промяна у дома си.


Експериментът е бил дързък. Освобождението премахва закостенялата политическа обвивка на Османската империя, но пък отрязва българите от пазарите на империята. Днес не сме свикнали да разглеждаме нещата в тази перспектива, ала тези факти изискват размисъл: "Освобождението трябваше да бъде крачка напред не само в политическата област, но и в стопанската но беше дълга крачка назад в стопанското ни развитие, макар че установи капиталистически организирана държава със съответно нов, политически, правен и културен живот. То ни отне богатия турски пазар, почти съсипа старите ни натрупани капитали, унищожи едрото земевладение и превърна България в дребна, еднособственическа страна" ("Бит и душевност на нашия народ", том 2, дял 3). Който иска, може да проследи и анализира таблиците с икономически данни, потвърждаващи тази теза.


Проблемът на българите тогава е, че започват трудно да припознават политическата си свобода. И много от процесите в първите две-три десетилетия след Освобождението са сякаш "копие под индиго" на добре познати ни събития от прехода след 1989 г. В държава, гъмжаща от дребни собственици, където липсват големи капитали, интересите са силно разнопосочни. Такава държава често бива подлагана и на безпощадни външни въздействия (купуват се на едро и дребно политически и какви ли не съвести). За медийните – да не говорим. Около Първата световна война почти цялата преса в България е в ръцете на чужди собственици (немски или руски), които не жалят фондовете, отпускани от техните правителства, за да привлекат страната ни в своя лагер.


Ала още преди това са народните бунтове в Шабла и Дуранкулак (декември 1899 – юли 1900 г.), когато селяните в нова България отказват да плащат натуралния десятък в княжеството (тогавашния "плосък данък"), по-висок в сравнение с Османската империя. Антон Страшимиров подробно е описал тези размирици, където се пролива кръв и селяните попържат с най-лоши думи не друг, а султана в Цариград, "дето си бил затрил царщината и сега те трябвало да плащат на тази изедническа държава". А пък въпросната "изедническа държава" е тъкмо новоосвободена България. Свобода или лично благоденствие? И една неприпозната държава, "най-черна мащеха", както я наричат из разказите на Елин Пелин.


IV


Голяма и извечна е тази българска драма – между отделната личност и държавния ред. Особено при наличието на ограничен стопански и финансов ресурс. Дилемата е описана добре и подробно пак от Хаджийски: избира се власт, която създава ред, но изникват проблеми, а и трябва да се плащат данъци. Става непоносимо за всички. И отново: "няма такава държава".


Властта трябва да обещава на всекиго всичко, а не може да му го даде. А управление трябва да има, при това да е проява на народната воля. Затова то се "осигурява" – къде с дребни облаги, къде с "морално въздействие", къде с раздаването на служби (описаните от Вазов "службогонци"), къде с тояги, къде с гасене на лампите и подмяна на бюлетините. Избори по български.


Ако властта не "даде", тогава опозицията ще обещае. А там периметърът на популизма винаги е неизмеримо по-широк.


"Какво иска опозицията – пита Константин Иречек, друг проницателен наблюдател на нашенските нрави – естествен отпор на полуобразования срещу европейския административен ред: неограничена свобода без данъци, без монополи, без мита, без набори."


Чудно ли е тогава защо "реформаторските правителства" в България се броят на пръсти? Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Константин Стоилов, а сетне почти ги няма. Че кой ще гласува за "такива"? А и те често са идвали на власт не по "най-надлежния ред". А после – сещам се само за Андрей Ляпчев и Георги Кьосеиванов, и комай няма други. Пропускам Стамболийски умишлено – той прави реформи, но създава огромен хаос в държавата, замислена да бъде погълната от една оранжева партия. Съдбата на най-новите "български реформатори" – правителствата на Филип Димитров и Иван Костов – е още по-незавидна. В интернет ще прочетете, че те са просто "ликвидатори" на българската държава. Да не би тъкмо затова – според някои – да "няма такава държава"?


Ала да не пропускаме периода 1944 - 1989 г., където пък "имаше такава партия", която само се правеше на "държава". Ама тогава никой не можеше, а и не смееше, да обели нито дума. Тази партия можеше да мимикрира като държава – вече наричана НРБ – можеше и да я влее в друга гигантска държава. Можеше да сваля и качва цените, да арестува когото си иска и да освобождава, можеше въобще да управлява със съзнанието, че е могла да прави каквото си иска. "Над нас е само Бог", обичал да повтаря др. Тодор Живков пред сътрудниците си (Костадин Чакъров, "Вторият етаж"). И го е казвал не защото е бил вярващ, а за да покаже, че може всичко. Че то има и "има такава партия".


И накрая "тази държава" свърши така, както и можеше да се очаква. Вече я няма НРБ.


V


Ако перифразираме Пол Валери, държавите също са смъртни, но наследените от тях манталитети или ментални структури – не. Те са устойчиви и оцеляват, дори когато огромните им монументи (особено тези на тоталитарната държава) отдавна тънат в разруха или над тях е избуяла трева. Нали този манталитет се е утаил в бита и психологията на един народ. Върху такъв бит – такава култура.


Вълните от "службогонци" и "партизани" нахлуват в публичното ни пространство, както и в по-предишни времена. Резултатът: общо недоволство. Рефренът е също добре познат: "няма такава държава". Има, разбира се, че има.


"Всяка власт в опозиция обещава на всекиго, каквото иска. Критиката е безогледна, партизанска. Тя има за задача не да обясни и осветли общественото мнение, а да го настрои срещу правителството. Тази критика с ревящо гърло се простира и върху деяния, които критикуващата опозиционна партия сама е вършила, когато е била на власт" (Иван Хаджийски, "Бит и душевност на нашия народ", том 2, дял 3).


Да ви звучи познато? Повече от познато. Има или няма такава държава?


Има, разбира се.


Има около нея и една групичка от лошо гледащи тв хъшове, добре паразитиращи в ситуацията, които напоследък също решиха да влязат "в играта".


Което пък напомня за друга една диагноза на Иван Хаджийски:


"Не може да се откаже, че общественият ни и културен живот е в значителна мяра под знака на посредствеността и полуинтелигенцията, чиито токсикации са едни от най-гадните явления у нас. Посредствеността, поради особените стопански условия, в които живеем, е принудена да прави кариера на всяка цена, с всички средства, при което бездарността и хищничеството, тъпотата и нахалството, подлостта и низостта преливат в една хармония на истинско безсрамие."


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (85)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 285 Весело

  Дълъг текст, а не очаквам мъдрост от Тони. Вероятно пак повтаря смисъла на едно и също изречение по 12 пъти като променя само думите.

  Ще пропусна.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1832 Неутрално

  УВАЖЕНИЕ за добрият смислен точен текст на Тони Николов!
  Хубаво е че в цялата смрад суматоха и пушилка на така наречената постистина и на така наречените алтернативни факти
  има И гласове на РАЗУМА!!!
  И слава Богу!!!

 3. 3 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  Браво Тони, браво Николов. Дано от фондацията ти платиха добре за тази помия, че иначе е срамно и гнусно.

 4. 4 Профил на Julius
  Julius
  Рейтинг: 758 Неутрално

  Актуален, актуален... Ив. Хаджийски.

 5. 5 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4338 Весело

  Ох да речеш че България е единствената държава със сложна история или кофти географско положение може би е било добро оправдание в 19/20 век. Но днес да се оправдаваме със същите причини е вече малко смешно, ако българите наистина искахме съвременна и модерна държава отдавна трябваше да я имаме, за мен е очевидно че ние просто на желаем такава!

  klimentm
 6. 6 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2485 Любопитно

  " Антон Страшимиров подробно е описал тези размирици, където се пролива кръв и селяните попържат с най-лоши думи не друг, а султана в Цариград, "дето си бил затрил царщината и сега те трябвало да плащат на тази изедническа държава". А пък въпросната "изедническа държава" е тъкмо новоосвободена България. Свобода или лично благоденствие? И една неприпозната държава, "най-черна мащеха", както я наричат из разказите на Елин Пелин.

  Това е проблема на подарената свобода! Сигурно Русия е трябвало освен свободата да ни осигури и издръжката на държавата!? Всеки случай не знам някой да е плакал за връщането на мъдрото управление на султана освен политическите игри на Стамболов с Османската империя!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 7. 7 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4338 Весело

  До коментар [#3] от "moreee":

  Кое е срамно и гнусно?! Цитатите от Хаджийски, Мутафчиев и Тодоров ли?! Еми няма от Живков или други корифеи на мисълта!

  klimentm
 8. 8 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 328 Неутрално

  И пътя към ада е постлан с добри намерения

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 9. 9 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  До коментар [#1] от "Срам ме е че чета Дневник":

  Чéти Пик, оди у лево!
  Като те е срам, че четеш Дневник, какво се вреш във форума му?

 10. 10 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4966 Любопитно

  Браво ..абсолютно смислен текст!Показващ корените и ирационалното у българина....Анархизма и отричането са вкоренени у нас....като ината и любопитството.Българинът е оцелял защото е странен ундивидуалист....И ще оцелее...ако има правилните водачи!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 11. 11 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3441 Неутрално

  До коментар [#6] от "Julian Mall":

  Аман от руски подлоги и слуги!
  Точно заради Русия сме на това положение!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 12. 12 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  До коментар [#10] от "Willy Messerschmitt":

  Ще оцелее, но извън България. Докато е на територията, превърната в кочина и управлявана от нефелни прасета, няма шанс. (Освен ако не "сготви" прасетата.)

 13. 13 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 2300 Неутрално

  Вероятно е мъчително да се припознаеш в написаното от Тони Николов и съпровождащите цитати.
  По злорадството ще се разбере, кой се е припознал.

 14. 14 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 304 Неутрално

  Ала да не пропускаме периода 1944 - 1989 г., където пък "имаше такава партия", която само се правеше на "държава". Ама тогава никой не можеше, а и не смееше, да обели нито дума. Тази партия можеше да мимикрира като държава – вече наричана НРБ – можеше и да я влее в друга гигантска държава. Можеше да сваля и качва цените, да арестува когото си иска и да освобождава, можеше въобще да управлява със съзнанието, че е могла да прави каквото си иска.

 15. 15 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 304 Неутрално

  А това го кажете на ДСБ, БСП и прочие ревльовци, които освен да плюят друго не правят.

  "Всяка власт в опозиция обещава на всекиго, каквото иска. Критиката е безогледна, партизанска. Тя има за задача не да обясни и осветли общественото мнение, а да го настрои срещу правителството. Тази критика с ревящо гърло се простира и върху деяния, които критикуващата опозиционна партия сама е вършила, когато е била на власт" (Иван Хаджийски, "Бит и душевност на нашия народ", том 2, дял 3)."

 16. 16 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#10] от "Willy Messerschmitt":Ще оцелее, но извън България. Докато е на територията, превърната в кочина и управлявана от нефелни прасета, няма шанс. (Освен ако не "сготви" прасетата.)
  —цитат от коментар 12 на vhv


  Типичната безогледна партизанска критика описана от И.Хаджийски.

 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3470 Неутрално

  има разбира се, само, че няма как от типично Вазов герой да се превърнеш във Вазов...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  Г-н Николов Тони и съпругата му отдавна са на хранилка към дедо Шори. Те мразят България служебно, такава им е работата. Дедо милиардер затова им плаща. Така че не обръщайте много внимание на писанията на г-н Тони и на глупостите които бълва жена му по БНР. Те с тази помоя се хранят.

 19. 19 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4338 Весело

  До коментар [#18] от "moreee":

  Помията на Пригожин и сие е по вкусна викаш?!

  klimentm
 20. 20 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Чак държава? По-скоро опит за държава в много интересни времена, след още по-интересни времена, през които е изгубена интелигенция, приемственост, армия и отбранителни способности....................... .

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 21. 21 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Дълъг текст, а не очаквам мъдрост от Тони. Вероятно пак повтаря смисъла на едно и също изречение по 12 пъти като променя само думите.Ще пропусна.
  —цитат от коментар 1 на Срам ме е че чета Дневник


  Ами да беше пропуснал и да си пишеш ненужния коментар тогава.

 22. 22 Профил на mute: words are very unnecessary they can only do harm
  mute: words are very unnecessary they can only do harm
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Г-н Николов Тони и съпругата му отдавна са на хранилка към дедо Шори. Те мразят България служебно, такава им е работата. Дедо милиардер затова им плаща. Така че не обръщайте много внимание на писанията на г-н Тони и на глупостите които бълва жена му по БНР. Те с тази помоя се хранят.
  —цитат от коментар 18 на moreee


  Õбъркано и неискрено звучи този текст.

  "I don't know how someone controlled you They bought and sold you"
 23. 23 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  До коментар [#19] от "klimentm":

  От помията на дедо ти Шори всичко е по-вкусно. Предполагам не си забравил, че дедо ти милиардер е обявен за персона нон грата дори в Израел.

 24. 24 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4966 Любопитно

  До коментар [#12] от "vhv":

  Позволете да не съглася с вас....след Освобождението българите са били 4.6 милиона!Преживяват разделение,Балканските войни,ПСВ....И през 1938 стигат до 16 място(по развитие на производство,селско стопанство и обрзование) в тогавашна Европа.Изпреварвайки Гърция и Сърбия.....Напук на всички лъжи написани от комунистическата "историческа мисъл".........

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 25. 25 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1670 Неутрално

  Дълъг текст, а не очаквам мъдрост от Тони. Вероятно пак повтаря смисъла на едно и също изречение по 12 пъти като променя само думите.Ще пропусна.
  —цитат от коментар 1 на Срам ме е че чета Дневник


  Къс текст и не очаквам мъдрости от теб. Вероятно пак некоя тъпирщина възхваляваща маркуча на вожда. Ще пропусна.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 26. 26 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2485 Любопитно

  До коментар [#6] от "Julian Mall":Аман от руски подлоги и слуги!Точно заради Русия сме на това положение!
  —цитат от коментар 11 на Храбър


  Друго щеше да си бяхме останали в проспериращата Османска империя?! То тази червена нишка все лъсва в писаният на Дневник напоследък я Красен Станчев ще изпусна случайно колко скъпо ни струвала независимостта я Тонито така между другото ще цитира бунтуващите се селяни от Дуранкулак които с носталгия си спомняли богатите времена на Османската империя?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 27. 27 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Има такава държава: няма пътища, но ни пазят Ф-16 ки...

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 28. 28 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 522 Неутрално

  До коментар [#3] от "moreee":

  Браво Тони, браво Николов. Дано от фондацията ти платиха добре за тази помия, че иначе е срамно и гнусно.
  —цитат от коментар 3 на moreee

  Нищо не си прочел и плюеш по автора? То и да го прочетеш няма да го разбереш , не че е на особенно висок научен стил написано, напротив, ама има термини , имена , период - сигурен съм теб - терра инкогнита.

  Но всъщност си прав . Ето какво е написал Тони Николов, ето къде те стяга чепика и теб, и Боко, и Корни и цялата патриотска сволоч , включително и учиндолския босоглавец.
  "Тази партия можеше да мимикрира като държава – вече наричана НРБ – можеше и да я влее в друга гигантска държава"
  Не обичате да ви приомнят слагачеството, сервилността , петоколонничеството , безродието и липсата на национално чувство, да знам не е приятно, но си е е обективна истина. И трябва да се прави.

 29. 29 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 862 Неутрално

  До коментар [#1] от "Срам ме е че чета Дневник":

  Прочел си ги и лично си се видял в него, най-малкото в последното изречение, затова се правиш на "пропуснал".

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 30. 30 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4966 Любопитно

  До коментар [#26] от "Julian Mall":

  Лошото че изопачавате конкретните факти сякаш сте Петър Волгин!!!!И отказвате да помислите върху същноста на статията...Което е типично за хора с "комсомолски плам"...в главите!Какъвто е примерът с пиколото от moreeee...И ставате типичен пример за нашенската нородопсихология.........

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 31. 31 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  [quote#26:"Julian Mall"][/quote]

  С Руско-турската война от 1978г. сме хванали буквално последния влак .
  Армията на Наполеон пък ,ако беше успяла да пробие през Сирия, щеше да е още по -чудесно , ама за малко не се е получило :(

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 32. 32 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1103 Неутрално

  Нефелит народец сме... Това е положението. Такава е и остатъчната ни интелигенция. Оцеляваме, щото се съгласяваме... Впрочем, автономно успешно развитие България има само при Кобургите. След това - според каквото трябва на СЭВ! А сега - каквото не трябва на ЕК.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Не съм го чел.

  Но да пробвам да позная - Тони Николов за 100-и път оръква Бълагария и българите в поредна българофобска статия?

 35. 35 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  До коментар [#28] от "zaki":

  "Нищо не си прочел и плюеш по автора"

  Прочетох статията. Обичайните глупости на хранените списвачи на дедо Шори и Амбасадата. Дежурните сълзи за раздялата ни с Османската империя, плюене по България и българите, нищо интересно.

 36. 36 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  До коментар [#30] от "Willy Messerschmitt":

  "ставате типичен пример за нашенската нородопсихология........."

  И какво и е на нашенската народопсихология? Щом постоянно ви отреждат място под опашката на коня, значи хората разсъждават трезво и мъдро. Те знаят, че ако докопате властта ще сте по-зле и от Герберастите. Те крадат, но поне правят нещо и за хората а вашият лиляв Командир само крадеше.

 37. 37 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2485 Весело

  [quote#26:"Julian Mall"]
  —цитат от коментар 31 на schwimmwagen
  С Руско-турската война от 1978г. сме хванали буквално последния влак . Армията на Наполеон пък ,ако беше успяла да пробие през Сирия, щеше да е още по -чудесно , ама за малко не се е получило :([/quote]

  Английският флот също е можел да свърши работата на руснаците. Трябвало е само да дойдат и да си поискат не Кипър ами цяла СанСтефанска България и султанът щеше да им я даде и тогава генерал-губернатор нямаше да е Корсаков а някой лорд Солзбъри и това щеше да е истинското Освобождение а не руската окупация!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 38. 38 Профил на Джонджо
  Джонджо
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#34] от "WWW":

  Не съм съвсем сигурен какво значи "за стои път да оръкваш Бълагария", но мисля, че Тони не прави това.

 39. 39 Профил на Saint of Me
  Saint of Me
  Рейтинг: 1773 Весело

  Кратко резюме за който иска направо да фане есенцията:

  Умнокрасивците сме велики обаче пустия му бай Българ ич не ни кльопа

  Use your Illusion
 40. 40 Профил на Kingpin
  Kingpin
  Рейтинг: 998 Неутрално


  След речта на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пред Европейския парламент в края на 2017 година, че България и Румъния тррябва да бъдат приети в Шенген Марк Рюте заяви:

  „Юнкер е романтик. Мисля, че когато някой има видения, трябва да се консултира с лекар".

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 41. 41 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Грантаджийски глупости и внушения.

 42. 42 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 238 Весело

  До коментар [#9] от "vhv":

  Докарва те до неконтролируема истерия и бяс и ти скъсява жалкия тролски животец - пак не е малко.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 364 Разстроено

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Едно мучене, съпроводено от преживяне. Прочетох веднъж, после още половин път, но така и не разбрах заради що е написано. Тук един мъдър подсказа - "за пари"!

  Малинчо
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2926 Неутрално

  бЪЛГАРИН И СЛАВЯНКА
  До коментар [#24] от "Willy Messerschmitt":

  Чети повече българска литература от периода 1890-1930 !!
  Имаш да учиш много !!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на Джонджо
  Джонджо
  Рейтинг: 430 Неутрално

  Те крадат, но поне правят нещо и за хората а вашият лиляв Командир само крадеше.
  —цитат от коментар 36 на moreee


  Това, че ви "оправят" постоянно, не значи, че правят нещо.
  Възходът на държавата и държавността по времето на Командира са безспорни.

 50. 50 Профил на Джонджо
  Джонджо
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#44] от "Малинчо Паков":

  Някои текстове не са за всеки. Предлагам да започнеш от букварчето, Малинчо.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 52. 52 Профил на Джонджо
  Джонджо
  Рейтинг: 430 Неутрално

  До коментар [#39] от "Saint of Me":

  Именно. И не само бай Българ. И Путя. И Тръмпи. И Торбан. И Борето Джей. И т.н.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 364 Весело

  До коментар [#35] от "moreee":

  Как нищо интересно!? Има две очевидни ясноти! Първата е, че "Дневник" хрантути запенени противобългари, които месят "национална погача" от къкъл и плява. Втората очевидност блясва с цялото си "величие" след като разберем, че част от българската аха-интелигенция е готова да отхвърли наличието на народ, държава, държавност и, едва ли не, нация, по нашите земи. Да, бре, Тончо, мнозина, в това число и такива като тебе, са се напъвали да отхвърлят, ама не са успели, щото има и народ, че даже и държава (огербавена) и история, която въздава...

  Малинчо
 55. 55 Профил на Saint of Me
  Saint of Me
  Рейтинг: 1773 Весело

  До коментар [#52] от "Джонджо":

  И Фатким е от наще. Ще го назнача лично за отговорник по строевата подготовка на умнокрасивците

  Use your Illusion
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 58. 58 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2320 Неутрално

  До коментар [#42] от "izt21595181":

  Кое нещо ме е докарало "до бяс"?!?
  Май те е напекло слънцето (всъщност, не знам какво е времето в България). Или си се подкарал отрано с евтина ракия...

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 60. 60 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5175 Неутрално

  Иван Хаджийски е бил много проницателен човек.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 61. 61 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  В една държава при опит за регистрация на партия "Няма такава държава", отговора трябва да бъде "Няма такава партия".

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 62. 62 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8197 Неутрално

  " Посредствеността, поради особените стопански условия, в които живеем, е принудена да прави кариера на всяка цена, с всички средства, при което бездарността и хищничеството, тъпотата и нахалството, подлостта и низостта преливат в една хармония на истинско безсрамие."
  Няма какво появече да се добави.

 63. 63 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Би трябвало да се напише статия : "Има такива тролове". Мерзавците, назначени да тровят полето на разума и демократичните идеи, назначени от милиционерско комунистическата просташка партия ГЕРб, са накацали като гроздове кърлежи и се провикват с обидни коментари под всяко смислено слово. И тук долнопробни плебеи се опитват да обиждат, да хулят, да оплюват написаното от Тони Николов. Човекът много хубаво е казал нещата, но простаците четат между редовете и се разпознават . Затова ги сърби и грачат . Към статията една апликация.: Дважды акохолик Советского союза ( и академик в Москва) Рашид Простака веднъж се изказа така : "В изкуството е много важно да отнемеш духовното пространство от другите". Това е чудесна илюстрация към статията, ГЕРБ си го избра за министър и депутат, затискащ със смрадливите си чорапи културните институции. Точно него си го избраха, има наистина такава държава- държавата на ГЕРБ.

  Дедо Крум
 64. 64 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Аморфен и манипулативен текст. Тенденциозно приведените примери за селяните, които си искали обратно в Османската Империя, щото там данъците били по ниски, алармират критичното мислене, а по нататък съжденията относно противопоставянето между Личност и Държава направо оставят едно неприятно усещане за нещо гадно и мазно, което се пробутва тихо и подмолно.

  Защото наистина е гадно конфликтите в държавата да се представят като борба на всеки поотделно за парче от баницата. Опитите за принизяване на хората до стадо алчни, безотговорни и лакоми твари, негласно пропагандира някаква "твърда ръка"(разбирай безправие и репресии) и делегитимира Демокрацията, която уж е хубаво нещо, ама не за въпросните твари от цитата на Иван Хаджийски, с който авторът завършва неслучайно, с цел ако не друго, поне това да запомним от писанието.

  Гадост. Вероятно поръчкова.

  Защото постепенно се променя фокуса от същината на проблемите, до измислените оправдания за безправието, което е причина за всеки разпад. Разпадът настъпва не защото парите са недостатъчно или защото всеки искал кариера от държавата, а защото НЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ. Липсата на справедливост НЕ е предпоставка за прогрес, а за разпад, просто такава е човешката природа.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 65. 65 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3145 Неутрално

  ,,...Всяка власт в опозиция обещава на всекиго, каквото иска. Критиката е безогледна, партизанска. Тя има за задача не да обясни и осветли общественото мнение, а да го настрои срещу правителството....,,

  Много верни думи

 66. 66 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#65] от "сидер":

  ,,...Всяка власт в опозиция обещава на всекиго, каквото иска. Критиката е безогледна, партизанска. Тя има за задача не да обясни и осветли общественото мнение, а да го настрои срещу правителството....,,Много верни думи
  —цитат от коментар 65 на сидер


  Хитлер и Сталин също мислят така. И не само те...

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 67. 67 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1412 Неутрално

  До коментар [#64] от "Боян Таксиров":

  “Опитите за принизяване на хората до стадо алчни, безотговорни и лакоми твари, негласно пропагандира някаква "твърда ръка"”
  ——
  "твърда ръка" Tакси? Какво искате да покажете с тоя коментар — комунистическото си “нутро” или идейно развитие отпреди 1776? Изровете си сам цитата за ръката

  “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner...”

  и се опитайте да го осмислите преди да се нахвърлите върху клавиатурата

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 68. 68 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1412 Неутрално

  “Има или няма такава държава?”
  ——
  Ей това е то the bottom line на сичкото писание ( ного свястно, между впрочем) — острене на перото з срещу предизвестената поява на новия “популист” в политиката.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 69. 69 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Чудесно четиво, което добре синтезира доста истини...

 70. 70 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 471 Любопитно

  Има такава държава?!

  До коментар [#5] от "klimentm":
  ДА ...ако българите наистина искахме съвременна и модерна държава отдавна трябваше да я имаме! (да ама има една подробност и тя е, че ние искаме няКОЙ друг да ни я "поднесе" на поднос - "хубава, такава като Швейцария на Балканите!" и да ни я "създаде", а ние да му ръкопляскаме?!!!) за мен е очевидно, че ние просто НЕ желаем такава "държава"! (защото нямаме ВЪОБРАЖАНИЕ може би или хората, които биха могли да го напртавят са обезверени и всичко им е безразлично или са вече далече от тук?!)

 71. 71 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 276 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Само в България долнопробния паразит, известен единствено с това, че е на държавна хранилка, може да оплюе без грам мисъл човекът, който 20 години е номер 1 в областта си... И да се усмихва доволен, все едно е извършил подвиг...
  Гнусен сте, Николов...

 72. 72 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#71] от "Джони Глупавия":

  Кой е номер едно бе, олигофрен чалгаджийски. Простакът Трифонов ли е номер едно? Не е , Рашидов го бие по точки.

  Дедо Крум
 73. 73 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Текста на автора е точен и доста труден за смилане, особено от хора, които търсят и намират за какво да оплюват всичко, което не съвпада с тяхното ( дали тяхно или вкарано им от всякакви "патриоти" и петоколонници друг въпрос) мнение.
  Ако все пак прочетем внимателно текста, ще видим че тезите в него са на уважавани хора, които не можеш да обвиниш по най-просташкия начин - да речем че Вазов, Хаджийски или Иречек са "соросоиди" е очевидни глупаво. Просто автора много добре е синтезирал и съотнесъл към наши дни техните виждания за нашия народ и държава.
  Има едно обстоятелство, което не трябва да пропускаме - такива проблеми и явления се случват във всички държави и много от казаното е валидно за почти всяка държава - изключвам само 100% авторитарните или такива, които не са достигнали и първите нива на държавност. Къде няма службогонци, къде опозицията не обещава планини от злато - погледнете само днешна Великобритания, ако там се направи на базата на миналото имперско величие сравнение с днешния ден, британците би трябвало да реват като магарета, ама няма как, животец, Както описва Захари Стоянов за нашите хора от времето на неговите "Записки....", въстания и свобода са хубаво нещо, ама всеки трябва все пак да храни челяд - гечинмекът е пръв приоритет, не случайно Бенковски пали селата след първоначалния порив за въстание, за да няма път назад,
  В този смисъл, без да казвам че сме цъфнали и вързали, смело може да се каже, че не сме толкова зле и другото не по малко важно за нас е вместо гневни фрази за прасета и прасешко управление, малко повечко да мислим преди избори, а не да се жалим след тях.

 74. 74 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3510 Неутрално

  "Българинът, в черните очила на нашето самоподценяване, е онова двукрако без перушина, което населява сивите пространства от двете страни на Балкана и което заради парче хляб е способно на всичко"

  Браво Тони! Почвам да те харесвам. И българския социализъм и посткомунизма и капитализма, че даже и демокрацията се характеризират най-вече с липса на достойнство, чест и съвест у "матряла". Ма що пък толкоз евтино се продава нашего брата!!? Ми то ясно, щото толкоз струва. И кво прайм сега?

 75. 75 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  До коментар [#17] от "дерибеев":

  Хе, хе . . . чел ли си "Селкор"? Сигурно си го чел, 'щото иначе няма как да не сложиш напосоки няколко запетайки. Чул си, че тук - там се слагат, ама за какво . . . труден въпрос, а?

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 77. 77 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#67] от "Gretel":

  Осмислил съм го отдавна. Затова и съм либерал-комунист, разбира се :))

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 78. 78 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 427 Неутрално

  До коментар [#3] от "moreee":

  мореее - ти да не си Слави Трифонов? Кое е страмно и гнусно? Възмушава те мисълта на Иван Хаджийски: "Не може да се откаже, че общественият ни и културен живот е в значителна мяра под знака на посредствеността и полуинтелигенцията, чиито токсикации са едни от най-гадните явления у нас. " Чувал ли си за Иван Хаджийски? Но слваи-троновщината се е познатата ни от соца милиционеро-полуинтелигентщина.

 79. 79 Профил на dedalus
  dedalus
  Рейтинг: 427 Неутрално

  До коментар [#35] от "moreee":


  До коментар [#73] от "tsvetko_51":


  До коментар [#66] от "Боян Таксиров":

  Ти Иван Хаджийски ли сравняваш със Сталин и Хитлер? Щото той е мислил така. Ама ти едва ли си чувал за него."Всяка власт в опозиция обещава на всекиго, каквото иска. Критиката е безогледна, партизанска. Тя има за задача не да обясни и осветли общественото мнение, а да го настрои срещу правителството. Тази критика с ревящо гърло се простира и върху деяния, които критикуващата опозиционна партия сама е вършила, когато е била на власт" (Иван Хаджийски, "Бит и душевност на нашия народ", том 2, дял 3). Славитрифоновщината е все съшата милиционеро-полуинтелигентщина, която знаем от не толкова далечното минало миналото.

 80. 80 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#79] от "dedalus":

  Означава ли това, че всяка критика спрямо властта, кото идва от опозицията е несъстоятелна?
  И ако да, то тогава кой има право да критикува властта?

  Разбираш ли, тук не става въпрос за това, дали опозицията е безупречна, а за коректива, който тя, поради липса на някаква идеална алтернатива, представлява. А ако пък имаше идеална алтернатива, не би имало нужда от опозиция, точно както при Сталин и Хитлер.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 81. 81 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4338 Неутрално

  Справедливоста не е ли и тя дело на самото общество? Либералната идея беше успешна защото раздаде колкото може справедливост на големи социални групи под различни форми, очевидно е също че либерализма не може да бъде налаган там където обществото не желае подобни отношения, същото се отнася и за България ,уви.
  Не е приятно да се чете но е вярно, най новата ни история е само продължение на по старата чак до Освобождението че и преди него.

  klimentm
 82. 82 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#81] от "klimentm":

  Можеш ли да твърдиш, първо, че в България има хомогенно по отношение на ценности общество, и второ, че това общество не желае либерални отношения, т.е. справедливост, според твоя пост?

  Ако либерализмът е раздал справедливост, както пишеш, то има ли хора, които не желаят справедливост ЗА СЕБЕ СИ? Защото е пълно с хора, които желаят справедливост за себе си, но НЕ И ЗА ДРУГИТЕ. От тук, отхвърлянето на либерализма означава ли, че българското общество се състои от индивиди, които желаят справедливост само за себе си, но не и за другите? И в такъв случай можем ли изобщо да говорим за общество, а оттам и за държава? Излиза, че България е държава на силните на деня, които са извоювали или наследили някакви привилегировани позиции за себе си, и искат да ги запазят и разширят чрез отнемането на елементарните човешки права на останалите? И затова либерализмът им пречи?

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 83. 83 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4338 Неутрално

  До коментар [#82] от "Боян Таксиров":

  Да в България липсва тази спасителна спойка на обществото която наричаме с най различни имена - доверие, общи цели, единомислие по различните важни въпроси. Българинът е индивидуалист и нихилист в най лошия смисъл на тези думи. И за съжаление оправданията ни са все извън нас, историята, географското положение и прочие дивотии( които не са маловажни но не и основни).

  klimentm
 84. 84 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#83] от "klimentm":

  Някак си пропусна във формулата на спойката да споменеш СПРАВЕДЛИВОСТ, но със сигурност, това е случайно :)

  Иначе без справедливост нещата са "Другари, дайте да дадем".
  И какви могат да бъдат общите цели, ако няма справедливост? Да направим България Велика, ама едни ще я правят велика, а други ще се ползват от това "величие"?
  И всяко несъгласие с подобно статуткво да се определя като нихилизъм и дори национално предателство?

  Е, не става. Това е лицемерие.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 85. 85 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1412 Неутрално

  До коментар [#77] от "Боян Таксиров":

  “Затова и съм либерал-комунист,”
  ——
  Както и ярко-безцветен и оглушително-беззвучен ... що пък не

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK