Преди 51 години Живков въвлича България в окупацията на Чехословакия от СССР

Кадър от изложбата с фотографии на Ладислав Биелик по повод събитията в Чехословакия от 1968 г., показана у нас през октомври 2018 г.

© Анелия Николова

Кадър от изложбата с фотографии на Ладислав Биелик по повод събитията в Чехословакия от 1968 г., показана у нас през октомври 2018 г.Текстът е препечатан от "Държавна сигурност.com". Той е от книгата на разследващия журналист Христо Христов "Тодор Живков. Биография" (2009). На 21 август се навършват 51 години от нападението над Чехословакия от войските на Варшавския договор (без Румъния), водени от СССР. С организираната и проведена от Кремъл въоръжена интервенция се слага край на започналите през 60-те години на ХХ век реформи в Чехословакия за смяна на тоталитарната комунистическа система със "социализъм с човешко лице". България също е въвлечена в срамната военна интервенция, благодарение на първия секретар на БКП Тодор Живков, който по това време е и министър-председател.


Просъветският Живков


Участието на България във войските на Варшавския договор, нахлули в Чехословакия през 1968 г., е израз на просъветската политика на Тодор Живков, която той неотклонно следва. Генералният секретар на ЦК на БКП никога не внася яснота за ситуацията, при която България участва в окупацията на Чехословакия. В своите "Мемоари" бившият първи партиен и държавен ръководител е отделил повече редове за пристрастието на Брежнев към евтиния тютюн, отколкото на конкретното българско участие във военната интервенция.
Той се спира само на една от срещите си в Москва, предизвикана от чешките събития. С това обяснение Живков прехвърля отговорността за решението на СССР, като в същото време описаният от него момент достатъчно красноречиво показва подчиненото положение, в което той е поставен заедно с партийните и държавни ръководители от останалите социалистически страни:


"Участието на страните-членки на Варшавския договор в окупацията на Чехословакия беше предварително съгласувано в Москва. Инициативата за тази окупация беше на съветското ръководство. Брежнев бе категоричен, че в Чехословакия е подготвен контрареволюционен заговор. Това беше единствената информация. Първите ръководители от социалистическите страни, в това число и аз, стояхме в Москва около една седмица за обсъждане на обстановката в Чехословакия. Понеже имах традиционна среща със студентите, помолих да ме освободят след обяд на 7 декември и се върнах със самолет в София, проведох срещата и през нощта излетях обратно за Москва".


Решението на комунистическото правителство за изпращане на български военни части


Отговорността за включването на България в този срамен акт е лично на Живков, като поддръжник на политиката на Брежнев. В качеството си на министър-председател той подписва строго секретното постановление №39 на Министерския съвет от 20 август 1968 г. за "оказване на военна помощ на Чехословашката комунистическа партия и на чехословашкия народ".


Под него се подписват още 33 министри и председатели на комитети в тогавашното правителство. Сред тях са Пенчо Кубадински – зам.-председател на Министерски съвет, Дико Диков – министър на вътрешните работи, армейски генерал Добри Джуров – министър на народната отбрана, Светла Даскалова – министър на правосъдието, Павел Матев – председател на Комитета за изкуство и култура, Ангел Солаков – председател на КДС. В документа българското участие във военната интервенция получава следната формулировка:


"Отзовавайки се на молбата, отправена от партийни и държавни деятели на ЧССР към СССР и другите съюзни държави за оказване военна помощ на чехословашкия народ за ликвидиране на заплахата за съществуващия в Чехословакия социалистически строй, създадена от контрареволюционните сили в страната, встъпили в сговор с враждебни на социализма външни сили и изхождайки от съществуващите договорни задължения, Министерски съвет постанови:


НРБ да участва с въоръжени сили съвместно със Съветския съюз и другите страни от Варшавския договор в оказване на помощ на чехословашкия народ в борбата му срещу контрареволюцията.


Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на народната отбрана."


Българските комунисти не разбират стремежа на чешкия народ


За това как властта в България тогава е възприемала случващото се в Прага говорят думите на председателя на КДС ген. Ангел Солаков:


"Дълбокия смисъл на "Чехословашката пролет" ние тогава не разбрахме. Сметнахме, че вълната на остра критика и разголване на недъзите, която растеше всеки ден, е подготовка за настъпване на контрареволюцията. Трябваше да минат много години, за да проумеем нейния дълбок замисъл".


Ген. Атанас Семерджиев, тогава началник-щаб на Българската народна армия, разказва в мемоарите си за конкретното българско участие във военната интервенция:


"Нашите части, определени да участват в акцията (12-и и 22-ри мотострелкови полк), още през юли се намираха на територията на Съветския съюз, където бяха поставени в оперативно подчинение на създадения специален щаб, ръководен от армейски генерал Павловски. По силата на този факт – националното ни командване – бяхме освободени от отговорност за планирането, организацията и ръководството на предстоящите действия... Това беше времето на най-остро противоборство между Изтока и Запада... Силни бяха опасенията, че започналите в Чехословакия промени може да доведат до излизането й от коалицията ни и по силата на "доминото" не само да я отслабят, но и да я взривят.


Нахлуването на определените за операцията войски започна точно в полунощ на 20 срещу 21 август. В подготвеното за незабавно разпространяване от телеграфните агенции съобщение това действие се оправдаваше с писмо на група чехословашки ръководители, адресирано до ЦК на КПСС и предварително изпратено до него, съдържащо призива за оказване на помощ на "здравите сили" в ЧКП и чехословашкия народ, за да защитят социализма и свободата, но в последния момент този аргумент отпадна от съобщението...


По-голямата част от населението на Чехословакия възприе тези действия не като "братска помощ", оказана му, за да се "справи с контрареволюцията" и да "защити социализма", а като унижаваща достойнството му окупация. То се опитваше с автобуси, трамвайни коли, самосвали и други средства да прегради пътя на танковете и бронетранспортьорите. Замерваше ги с камъни, тухли, бутилки със запалителна смес, железа и други предмети. Така посрещна и нашите части


Решението за въвеждането на войските ни на територията на Чехословакия беше взето на най-високо политическо равнище (войските бяха само изпълнители), но това съвсем не оправдава нас – висшите военни ръководители от съюзните страни, един от които съм и аз."


Живков – актьор в съветска пиеса


Още през 70-те години писателят Георги Марков описва истинското лице и роля на първия партиен и държавен ръководител:


"Моите разочарования от дейността на Тодор Живков бяха започнали доста време преди август 1968 г., но нашествието на войските на Варшавския договор беше пределната точка, моментът, който смъкна всички маски. Тогава видях, че всичките действия на първия секретар, цялото му обществено поведение бяха най-логично придържане до отредената му актьорска роля в съветската пиеса, наречена "Народна република България".


За разлика от ген. Семерджиев и ген. Солаков Тодор Живков и в този случай не намира за нужно да поиска извинение или отрито да говори за своята лична отговорност. Неговата теза е демагогски оправдателна – в България не са се случили подобни неща заради личната му загриженост към нацията:


"Народът ни не бе въвлечен в предварително обречена, безнадеждна по същество авантюра. Нямахме нищо от рода на "Пражка пролет" – 1968 г., Унгария – 1956 г., Полша – 70-те и 80-те години. И то не защото отричах порива им, а защото си давах сметка за реалностите. И се съобразявах с тях в името на България. Всяка подобна авантюра през 60-те и 70-те години щеше да бъде смляна в зародиш, а през 80-те години - обречена на половинчати решения. И едното и другото – във вреда на България".


Първият секретар на БКП обяснява защо българите няма да се надигнат


Тази удобна за Живков теза, застъпена от него след падането му от власт, обаче се опровергава категорично от съдържанието на някои архиви, които са запазили неговата автентична гледна точна за събитията в Унгария и Чехословакия. Един такъв документ е стенограмата с изказването му по време на вечеря с интелектуалци през 1974 г. след конференция, посветена на хумора и сатирата, където обстановката е предразположила към по-голяма искреност от негова страна:


"След Априлският пленум на ЦК на нашата партия, нейният Централен комитет, Политбюро, в това число позволявам си да зачисля и себе си, всички ние сме се отнасяли с внимание към творците. По-възрастните другарки и другари помнят какво беше у нас след Априлския пленум. Тогава се създаде обстановка, която сега не ни се ще да си спомняме. Какво направихме? Казахме: другарки и другари, трябва да се живее по закон божи и никакво отстъпление от закона божи! (Оживление). Кой излезе прав? Партията или тези, които тогава се бяха надигнали? Партията излезе права. Това исторически се потвърди. Днес и децата го знаят.


Или да вземем контрареволюцията в Унгария. Тогава също имаше едно надигане, включително и във вашите среди. Ние казахме: спокойствие, другарки и другари, дайте да живеем по закон божи! И партийната линия се потвърди. Контрареволюцията в Унгария бе разгромена. С наша, а също и с ваша помощ.


Така бе и при чехословашката контрареволюция. Пак казахме: другарки и другари, дайте да живеем по закон божи! И кой излезе прав? Чехословашките контрареволюционери или ние? Ние излязохме прави. Вие разбирате, че като казвам "закон божи", имам предвид единствено верния марксистко-ленински път, по който вървим."


Българското извинение към чехите след края на комунизма


Унизителната политика на Живков е осъдена не само от времето, което показа, че "авантюристи" като Чехия, Унгария и Полша намират естественото си място в обединена Европа много по-бързо от "реалистичната" България на Живков, затънала в дълговете на неговото управление.


На 23 август 1990 г., 22 години след събитията в Чехословакия, Седмото Велико народно събрание приема специална декларация, с която определя българското участие в окупацията "като недопустим акт на намеса във вътрешните работи на една суверенна държава" и поднася "своето дълбоко съжаление за участие в тази акция на български войски".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (91)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Гневно

  Добре, че не ни въвлече и като савецка республика.

 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  И тогава значи сме участвали в ''коалиция на желаещите '' ?!

  [email protected]
 3. 3 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 451 Весело

  "България също е въвлечена в срамната военна интервенция, благодарение на първия секретар на БКП Тодор Живков"

  Да, бе. Само заради Живков е, шъ знайте :)

  over the under
 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Еха, ама направо сложете заглавие Бай Тошо окупира Чехия щото врекат за "демокрация"!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 53 Любопитно

  Въвлича?Или изпълнява заповедите на СССР по линия на Варшавския договор!?Щото ся ако ни заповядат, Боко и Радев няма да изпълнят заповед на НАТО!?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Добре, че не ни въвлече и като савецка республика.
  —цитат от коментар 1 на 4ort


  Добре ,че от 30г. сме нещатен щат на САЩ, та ни е някак демократично на душите с мириканските марионетки инсталирани в ресорните министерства! Вярно ли ,че днес за Чехия даже самолетите са по-евтинитини?


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  Така му е било наредено

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 53 Любопитно

  Добре, че не ни въвлече и като савецка республика.
  —цитат от коментар 1 на 4ort


  Не се гневи!
  Ако руснаците искаха да сме съвецка република,ся щеше да пееш Калинка и да танцуваш казачок!Никой е немало да пита бай Тошо.

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 10. 10 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  Не правешкият селяндур ни въвлича, ашитавите рашъни.

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 11. 11 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  [quote#6:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"][/quote]

  Лекувай се!!! Здравеопазването не ни е толкова лошо, колкото ви казват от Позитано.

 12. 12 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1271 Неутрално

  Насилието всъщност е признак за безсилие - Махатма Ганди.
  Като нямат силата да направят по-привлекателно общество, комунистите винаги прибягват до насилие. Безсилие, пречупващо съдбите на цели народи.
  Защо не направиха соц-лагера по-привлекателен и да кажат на "сгрешилите" чехи и словаци: "Ето къде е по-хубаво, защо се лъжете натам?" - не, кочината иска навсякъде да е кочина.
  Позор!
  Има и нещо друго - Чехословакия и преди, и тогава, и днес Чехия и Словакия са мощни индустриални икономики - ето това му трябваше на се-се-се-ре-то.
  Например реакторите на АЕЦ Козлодуй са построени в Шкода, Пилзен, но населението смята централата за "сАвеЦка".

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#1] от "4ort":

  "Добре, че не ни въвлече и като савецка республика."

  Не че не се опита... 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  Мурзилките днес са придобили невероятна смелост!!! Пишат за лошия савецки саюз!!!
  И за невинния Първи Партиен и Държавен Ръководител!!!

 15. 15 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  "България също е въвлечена в срамната военна интервенция, благодарение на първия секретар на БКП Тодор Живков"Да, бе. Само заради Живков е, шъ знайте :)
  —цитат от коментар 3 на Отец Сисой


  Румъния участва ли?

 16. 16 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  И КОЛко чехи са загинали ? ? ?освен АЛКОХОЛИКА , който се наливал с ВОДКА и не си улучил УСТАТА и се облял ! ! !като решил ДА ЗАПАЛИ цигара ИЗГОРЯЛ , АХАХАХАХАХ
  —цитат от коментар 8 на Шопов


  Истината която либертофонските вувузели към ЦК на Либерстите прикриват е ,че през 1968г. младите хора на цяла Европа и САЩ са искали мир и открито са излизали на протести против войната във Виетнам! На всякъде се е виждало отрицанието на неолиберастията като начин на живот от битниците, хипитата , вижда се революция на появилата се сексуалната свобода и апелите:
  -Правете любов а не война!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 17. 17 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 822 Неутрално

  Рев от колхоза, но нали и досега правешкия каскет има паметник, вероятно за недостижимите си заслуги към БГ.
  Българите са малък, но за сметка на това прост народ, дето не помни как е бил наведен преди няколко десетки години, не помни бай Тодор как му се лендзеше от екрана на телевизора, без да може да върже две нормални изречения, а сега му прави евала и поднася цветя на бюста му...
  Затова си избира и за премиер човек от неговата черга

 18. 18 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1511 Гневно

  ......много.......МНОГО......ВРЕМЕ ТРЯБВА да МИНЕ........за да ЗАЛИЧИТЕ ЛЕГЕНДАТА ТОДОР ЖИВКОВ.........!!!!!!.........не мое да го БОЯДИШЕТЕ това което остави в НАСЛЕДСТВО ЛЕГЕНДАРНИЯ ДЪРЖАВНИК........!!!!!!.......30 -ет години ПРОБИВАТЕ ДЪРЖАВАТА.......!!!!!?????!!!!......иии...сте до НИКЪДЕ........!!!!!.......ааа......най- големия ви ПРОБЛЕМ......!!!!!????!!!!!.....еее...не само ,че никой не ви СЛУША.......!!!!!.....аааа ,че НЕМА И КОЙ ДА ВИ РАБОТИ.......!!!!!.........ииии.......МАААЛАТА се ИЗНЕСЕЕЕ.........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 19. 19 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 798 Неутрално

  Сега да пробва некой да откаже на америкосите.

 20. 20 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Рев от колхоза, но нали и досега правешкия каскет има паметник, вероятно за недостижимите си заслуги към БГ.Българите са малък, но за сметка на това прост народ, дето не помни как е бил наведен преди няколко десетки години, не помни бай Тодор как му се лендзеше от екрана на телевизора, без да може да върже две нормални изречения, а сега му прави евала и поднася цветя на бюста му...Затова си избира и за премиер човек от неговата черга
  —цитат от коментар 17 на SSS


  Ай са през 1968г. само мириканския президент Линдън Джонсън е гледал умно и говорил с отлична дикция, като успокоявал нацията за масовитите доставки от виетнам на войнишки тела в черни чували!
  А Бай Тошо (който днес Баце се опитва да имитира) го е било срам защото сме с нулеви нива на неграмотност или как?!  Libertarianism is just anarchy for rich people
 21. 21 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  Във всяка друга бивша соц страна щеше да има под такава статия нормални коментари. А тук виждате какво става.
  Пълно е с червени тролове.

  ДБ=БКП
 22. 22 Профил на Фат Ким
  Фат Ким
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Ми то като сега, другарите, пардон господата от САЩ поискаха помощ за справяне с нечистите недемократични сили в Афганистан и Ирак, където пратихме войска в името на свободата и демокрацията, рамо до рамо с нашия евроатлантически брат. Е местното население не ни се радва много и от време на време ни замярва с тухли и камъни, а понякога между тях и гранати, но жертвите са малки.

 23. 22 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Докога ще ми дъвчете тази тричава комунистическа дъвка?
  През това време новите демократи три пъти окрадоха
  до шушка де що има да се краде.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 24. 24 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално


  Сега да пробва некой да откаже на америкосите.
  —цитат от коментар 19 на hasmokar


  Ми за годините на демократура имаме доста официални жертви на български войници в американски войни!
  Аз не си спомням Тодор Живков да е пращал наши войници да умират във войни на СССР!?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Тогава съветски подлоги, сега руски.

 26. 26 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 619 Неутрално

  Не правешкият селяндур ни въвлича, ашитавите рашъни.
  —цитат от коментар 10 на Viva la Evolution


  Да, бе - Живков за нищо не е виновен, нали?!КомунизЪма също ни е натресен от руснаците и ние сме просто изпълнители, а?!
  Удобно ви е така, на простите и неуките.Повтаряте лъжи и днес, както и тогава, все някой друг ви е виновен за всичко, само не и вие самите.
  Така и за Луканов, за Виденов, за кой ли не говорите и сега, но знаете, че за всичко ви е виновен Костов!Борисов ви каза, че сте тъпи, но това ви хареса и не спирате да го избирате, защото и той е като вас - комунист и лъжец, неук и тъп.

 27. 27 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Ход за укрепването на Живков на върха на властта

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  До коментар [#12] от "Торбеш":

  "Защо не направиха соц-лагера по-привлекателен и да кажат на "сгрешилите" чехи и словаци: "Ето къде е по-хубаво, защо се лъжете натам?" - не, кочината иска навсякъде да е кочина."

  Сегашните "социалисти" и голяма част от гербавите се водят "русофили". Интересно, каква ли част от тях живеят в Русия, искат децата им да учат/живеят в Русия, ходят в Русия на почивка, потребяват руски стоки/ услуги или пък се стремят да обзаведат жилищата си по руски образец?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  Чехите сами са си виновни. Първо , за да ограбят безплатно жилищата на германските си сънародници, мощно пристанаха на Сталин и СССР. Още преди войната беше ясно, че СССР е разбойническа организация , която поробва народи и държави. Но , за да ограбят немците, които бяха най -богатите граджани на държавата им, се съюзиха с дявола. После си имаха референдуми, избори и т.н. и си избраха чешки комунисти. После чак съветчиците почнаха да си мачкат в Чехословакия и накрая дойде тоя бунт. Бунта си беше правилен, Живков си е боклук, но чехите демократично си избраха съветския комунизъм и сами са си виновни.

 30. 30 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5749 Неутрално

  Срамно петно за нас.
  Фалшиви опити на виновните да се скрията зад отоговрността си за отзи срамен акт от типа "..бяхме освободени от отговорност за планирането, организацията и ръководството на предстоящите действия..." но са пратили войниците там.
  А марксистко-ленинския "закон божи" на Живков е върхът на цинизма...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 31. 31 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  Във всяка друга бивша соц страна щеше да има под такава статия нормални коментари. А тук виждате какво става.Пълно е с червени тролове.
  —цитат от коментар 21 на anonim440


  Нали това е идеята на червените тролеЙ!

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  Много добра статия на Христо Христов, която ясно показва какъв селски подлец е имало дълги години начело на България. Разбира се, Живков е само една съветска марионетка, разбира се, виновни са всички ръководни комунисти, изпълнявали безропотно съветските заповеди. Но има разлики. Дори преданите на СССР Кадар, Хусак или Герек, които дойдоха да смачкат свободата на унгарците, чехите и поляците, пак извоюваха собствен път от руснаците. Само бай Тошо се стараеше да изпълни желанията им преди да са ги изказали.

 34. 34 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2201 Весело

  ......много.......МНОГО......ВРЕМЕ ТРЯБВА да МИНЕ........за да ЗАЛИЧИТЕ ЛЕГЕНДАТА ТОДОР ЖИВКОВ.........!!!!!!.........не мое да го БОЯДИШЕТЕ това което остави в НАСЛЕДСТВО ЛЕГЕНДАРНИЯ ДЪРЖАВНИК........!!!!!!.......30 -ет години ПРОБИВАТЕ ДЪРЖАВАТА.......!!!!!?????!!!!......иии...сте до НИКЪДЕ........!!!!!.......ааа......най- големия ви ПРОБЛЕМ......!!!!!????!!!!!.....еее...не само ,че никой не ви СЛУША.......!!!!!.....аааа ,че НЕМА И КОЙ ДА ВИ РАБОТИ.......!!!!!.........ииии.......МАААЛАТА се ИЗНЕСЕЕЕ.........
  —цитат от коментар 18 на kesh


  Явно чехите са били мнооого зле при комунизма. След 30 години няма и спомен от старите заводи и система - явно нищо не са им построили при комунизма та им се наложи за последните 30 години не само да наваксат ами и да ни изпреварят до степен до която между 10 000 и 30 000 българи да си вадят хляба там. Добре, че не е имало какво да боядисват от старо време...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 35. 35 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Георги Марков чак тогава ли е станал антикомунист?

 36. 36 Профил на uej03527584
  uej03527584
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#34] от "DDR":

  бегай ве нема кой българин да ти работи вече у чехия тва беше преди 6 7 години.нема луди вече да работат без пари

 37. 37 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Операцията на Варшавския договор в Чехословакия през 1968г е грешка, но чак пък „окупация“ и „нападение“ са глупости на търкалета от които припечелва Хр. Христов.

 38. 38 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1422 Весело

  Вие разбирате, че като казвам "закон божи", имам предвид единствено верния марксистко-ленински път, по който вървим."
  —цитат от коментар 0 на Дневник


  див религиозен фанатик, тоя прост селянин Тошо !
  излиза, Че Исус май ще е пЪрвия истински комунист !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 39. 39 Профил на Рабацанелла
  Рабацанелла
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Добре, че не ни въвлече и като савецка республика.
  —цитат от коментар 1 на 4ort


  Той е предлагал това на Хрушчов. Но "специалиста по царевицата" отказал.

 40. 40 Профил на Владислав Димитров
  Владислав Димитров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Закона божи". Боже, комунисти и Бог.

 41. 41 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5895 Неутрално

  До коментар [#5] от "Платон Зурлеф":

  Войските на натовските държави нямат право да нападат други съюзници от Алианса.
  Член първи от Северноатлантическия договор.
  Твърдението ви е силно невярно и тежко манипулативно.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 42. 42 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  И КОЛко чехи са загинали ? ? ?освен АЛКОХОЛИКА , който се наливал с ВОДКА и не си улучил УСТАТА и се облял ! ! !като решил ДА ЗАПАЛИ цигара ИЗГОРЯЛ , АХАХАХАХАХ
  —цитат от коментар 8 на Шопов  До коментар [#8] от "Шопов":

  Около сто чехи са убити от червеноармейците...

 43. 43 Профил на bua50633401
  bua50633401
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#2] от "karabastun":

  бай дъ вей, има доказателства, че нахлуването в Чехословакия е иницииран най-вече от Живков. ГДР са отказали, поради съвсем пресни спомени от всв, СССР също са били доста несигурни в това решение, поради международния негативен отклик, който ще се получи. пак сте били по-комунисти от комунистите.

  Ганя, знаеш какая у меня самая любимая книга болгарская? Бай Ганя - етот Константинов сумел только на 100 страниц описать всю вашу еволюция на всю вашу историю. Шикарный человек. Он жив?
 44. 44 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#12] от "Торбеш":"Защо не направиха соц-лагера по-привлекателен и да кажат на "сгрешилите" чехи и словаци: "Ето къде е по-хубаво, защо се лъжете натам?" - не, кочината иска навсякъде да е кочина."Сегашните "социалисти" и голяма част от гербавите се водят "русофили". Интересно, каква ли част от тях живеят в Русия, искат децата им да учат/живеят в Русия, ходят в Русия на почивка, потребяват руски стоки/ услуги или пък се стремят да обзаведат жилищата си по руски образец?
  —цитат от коментар 28 на Norman Granz  До коментар [#28] от "Norman Granz":

  Тези деца на сегашните социалисти които живеят на Запад са невъзвращенци,дисиденти и анти-социалисти. Така излиза. Говоря напълно сериозно. И дъщерята на Сталин Светлана,и дъщерята на Путин,и на Борисов които ИЗБЯГАХА на Запад са дисиденти...

 45. 45 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1744 Неутрално

  [quote#9:"Платон Зурлеф"][/quote]

  Гл@п@к, не разбираш ли че нашето спасение да не станем част от територията на Русия ( макар че мислещите като тебе винаги са били прекаленно много )се дължи не на добрата и воля, а на това че между нас и нея винаги е имало големи залъци които дори баба Меца не може да преглътне - От север Румъния, а от юг Турция.

 46. 46 Профил на bua50633401
  bua50633401
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#39] от "Трансмач":

  има защо. за какво са им били хора, с дълбоко вкоренени робска психика и селски манталитет.

  Ганя, знаеш какая у меня самая любимая книга болгарская? Бай Ганя - етот Константинов сумел только на 100 страниц описать всю вашу еволюция на всю вашу историю. Шикарный человек. Он жив?
 47. 47 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#5] от "Платон Зурлеф":Войските на натовските държави нямат право да нападат други съюзници от Алианса.Член първи от Северноатлантическия договор.Твърдението ви е силно невярно и тежко манипулативно.
  —цитат от коментар 41 на Незнайко в Слънчевия град  До коментар [#41] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Е не е баш така и няма как законово да се формулира такъв член! Гърция и Турция често се стрелят през границата включително и със изтребители,но са заедно в НАТО.
  Има следното правило - ако възникне въоръжен конфликт между две натовски държави,всички останали членки на алианса се събират и всяка казва коя от воюващите държави ще подкрепи. С дипломация на първо време.

 48. 48 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  В нощта на 20 срещу 21 август 1968 година войските на Варшавския договор потушават "Пражката пролет" по заповед на КПСС. В потушаването участват половин милион войници, предвождани от танкове на съветската армия. Така приключва мечтата за един демократичен социализъм с човешко лице, базиран на свободата и преди всичко на свободата на мненията

  Прочети още на: https://www.dnes.bg/eu/2018/08/18/avgust-1968-godina-praga-vidiah-kak-tankovete-pregaziha-mechtite.385423

 49. 49 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#39] от "Трансмач":

  И на Брежнев е предлагал през 1974г...

 50. 50 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2499 Неутрално

  До коментар [#43] от "haq53617395":

  ГДР е участвала в смазването на Пражката пролет...

 51. 51 Профил на krokodil5
  krokodil5
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Айде пак плюене по българите и хвалене на полските прошляци, какъв е тоя фетиш на българския евроатлантик към тия? Не мога да разбера, как може човешко същество с поне капка самоуважение да плюе по себе си, издигайки полския прошляк на пиедестал, не ви разбирам, честно, толкова ли сте смачкани от живота, че ония мизерници, от които е пропищял целия свят са ви кумир и идола за подражание?

 52. 52 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 663 Неутрално

  Ирония на съдбата. Елитните ни тогава 12 и 22 мсп, днес вече не съществуват. Само едни прокъсани огради на пречупени бетонни стълбове ограждат районите с пустите и полуразрушени сгради. Като. едно послание към поколенията - липсата на морал и ценностна система водят след себе си разрухата, която виждате. Тези, които не са ходили в Елхово или в Харманли си заслужава да отидат, да видят и да премислят.

 53. 53 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 483 Неутрално

  [quote"]И КОЛко чехи са загинали ? ? ?[/quote]

  " Сегодня жертвами операции Дунай считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500. Большинство чехов, до полусотни человек, погибли 21 августа в Праге у здания Чешского радио, где население пыталось с помощью баррикад отстоять вещание независимого СМИ, в то время как вся остальная Прага уже была захвачена. Люди гибли от пуль советских солдат, под гусеницами танков и колесами техники, в огне подожженных боевых машин, горящего топлива и боеприпасов.
  Сообщалось также, что советские солдаты открывали стрельбу по толпе пражан на Вацлавской площади. Кроме того, захватчики открывали смертельный огонь в Либерце, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии.
  Боевые потери же советских войск с 21 августа по 20 сентября 1968 года составили 12 человек, небоевые — 84 погибших и умерших."
  https://www.svoboda.org/a/30121426.html

 54. 54 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  [quote"]И КОЛко чехи са загинали ? ? ?
  —цитат от коментар 53 на objektivist96
  " Сегодня жертвами операции Дунай считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500. Большинство чехов, до полусотни человек, погибли 21 августа в Праге у здания Чешского радио, где население пыталось с помощью баррикад отстоять вещание независимого СМИ, в то время как вся остальная Прага уже была захвачена. Люди гибли от пуль советских солдат, под гусеницами танков и колесами техники, в огне подожженных боевых машин, горящего топлива и боеприпасов.Сообщалось также, что советские солдаты открывали стрельбу по толпе пражан на Вацлавской площади. Кроме того, захватчики открывали смертельный огонь в Либерце, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии.Боевые потери же советских войск с 21 августа по 20 сентября 1968 года составили 12 человек, небоевые — 84 погибших и умерших."https://www.svoboda.org/a/30121426.html [/quote]

  За загиналите чехословаци-респект, и лека им пръст.

  Интересно ми е к'ви са "небоеви загуби"? Препили и кататрофирали руснаци? Заклани от местните виджилантес?

  П.С. Звучи като хвалба, ама ПАК да го напиша: Бях по 2-3 дена в Прага два пъти през 68-веднъж пролетта, и после юли. Беше трудно за вЕрване че подобни неща се случват в соц'реСпублика. И си казах-тая нЕма да я бъде за дълго, ще се свърши с лошо, бай Мойше-БЕЖ ДА ТЕ НЕМА!!! Е, имаше и една друга доминантна причина че реших да изчезна баш тогава, но тя беше свързана с мен лично. ИЗЧЕЗНАХ, на 4/8/68. Оказа се че прогнозата ми беше вЕрна.
  До коментар [#53] от "objektivist96":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 55. 55 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 483 Неутрално

  "Живков: Да приложим крайни мерки!"

  Из доклад на на съветския посланик в София Александър Пузанов за негов разговор с Тодор Живков, 1 авугст 1968
  Ние сме убедени, че независимо от резултати от двустранните преговори в Черна над Тиса, ситуацията в Чехословакия и цялостният ход на събитията не дават основание да се запази сегашното ръководство, поради неговата неспособност да промени положението там. Политбюро на БКП потвърждава по-рано потвърдената позиция: тъй като ситуацията в Чехословакия трябва да бъде променена и комунистическата партия и социалистическите завоевания следва да бъдат запазени, ние сме длъжни да употребим всички възможни и необходими мерки, включително въоръжените сили на Варшавския договор, ако ситуацията го изисква.
  А.Дубчек, О.Черник и И. Смръковски не дадоха никакви гаранции, че желаят да променят ситуацията. Те са националисти и ревизионисти, които не обичат Съветския съюз.
  Ако не успеем да променим хода на събитията, ще бъде катастрофално: това ще бъде блам за Съветския съюз, за всички социалистически страни, за цялото международно комунистическо движение, за развитието на нашите социалистически страни.
  Накъде отиваме? Китай скъса с нас, същото се случи и с Албания. Положението е само на йота по-добро с Куба, Румъния и Югославия.
  Ние не можем и не трябва да отстъпим нито педя земя повече!
  Ние напълно съзнаваме трудностите, които ще възникнат в международното комунистическо движение в резултат на извънредни мерки, които ще трябва да предприемем по отношение на Чехословакия. Но какво можем друго да направим?
  Ние трябва ясно да признаем колко опасно развитие има вече ревизионизмът в международното комунистическо движение. Вземете за пример Италианската комунистическа партия. Тя не е вече същото, което беше преди 10 години: социалдемократичните възгледи са я изцяло завладели. Само поради обстоятелството, че това е масова партия, не можем да твърдим, че тя е марксистко-ленинска партия.
  Или вземете Френската комунистическа партия, която е попаднала изцяло под влияние на ционизма.
  Ние вярваме, че враждебни последици в международното комунистическо движение и врявата, която ще се вдигне от международните реакционни сили ще ни поставят само ефимерни трудности. Ако възстановим Чехословакия като част от социализма, ние ще заздравим силите на Варшавския договор и силата на социализма като цяло.
  Но ако, противно на това, Чехословакия напусне Варшавския договор или остане в него по начина на Румъния или други ревизионистически държави, силите на Варшавския договор ще бъдат значително отслабени и това ще постави пред голямо изпитание ГДР, Полша и Унгария. В случай на война, съветската армия ще трябва да се бие не на чехословашко-германската граница, но на съветско-чехословашката.
  Ако събитията в Чехословакия не се променят бързо и решително, това ще доведе освен всичко друго и до пълна реабилитация на Тито. Хрушчов вече го реабилитира веднъж, и ние ще направим това втори път. Ще изглежда, като че ли Тито е най-големият световен политик.
  Делегация на БКП ще бъде в Братислава. Ние гледаме на предстоящото съвещание на 6-те комунистически партии само като на тактически ход. Що се отнася до събитията в Чехословакия, най-вероятно нищо няма да произлезе от тази среща. „Дано Господ да помага да се лъжем.” Срещата ще бъде успешна, само ако убедим чехословашкото ръководство да подпише декларация или комюнике в духа на писмото на Варшавския договор за овладяване на положението в Чехословакия, съгласно предложените в писмото мерки.
  Нашето мнение е просто: Да ги принудим да капитулират. Ако откажат, трябва да приложим други, крайни мерки“.

 56. 56 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#54] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":
  Хубаво сте направили,че сте се махнали преди започването на "братската помощ" във вид на операция "Дунав"!Независимо от причините,повода и подбудите,защото в края на краищата всичко е лично.
  Колкото до небоевите загуби,те могат да са причинени от всякакви обстоятелства и за тях може да има всякакви причини,които не са свързани с бойни действия,и могат да са най-разнообразни,включително и такива,които Вие,сте посочил.Болести,нещастни случаи,инциденти с техника,оборудване,въоръжение без това да се е случило в бойни условия.

 57. 57 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  Една от срамните страници на НРБ. Но, от Живков друго е може да се очаква. Той освен тъп и полуграмотен е бил и кукла на конци за ушанките. Като му кажат скачай и просто е питал колко високо.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 58. 58 Профил на Кана Ювиги
  Кана Ювиги
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Във всяка друга бивша соц страна щеше да има под такава статия нормални коментари. А тук виждате какво става.Пълно е с червени тролове.
  —цитат от коментар 21 на anonim440


  Предполагам червени тролове има в повечето страни. Включително и западноевропейски.
  Нали не мислите, че се финансират с пари на госпожа ВАРЕЛия Дебелинова!?
  Парите идат централно.
  Червени тролове има и в Германия и във Франция.
  Даже не са само в медиите ... (малко черен хумор :) )

 59. 59 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Да, ушанке.
  И тогава сте лъгали.

  Показателен е Оруелският новговор в пост соц изповед на Семерджиев
  за Московско "Варшавски" сговорено (без Румъния) варварско нахлуване в Чехословакия '68.

  Вместо държави държани в "социалистически лагер",
  тотална соцлагерна чуждица: "коалиция" от държави.

  Заради интернацисткия комунистически фашизъм 1968,
  бъдещият първи демократично избран президент на България Желю Желев
  не успял да публикува в Прага класическия си труд "Тоталитаризмът".
  Разпространявал книгата на свои разноски и риск.

  След 1989 са публикувани няколко редакции.

  "Тоталитаризмът", "Фашизмът" и (2012 г)
  "Тоталитарните близнаци" (Сталин и Хитлер).

  До коментар [#2] от "karabastun":

  И тогава значи сме участвали в ''коалиция на желаещите '' ?!

 60. 60 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Не излиза така, а е така според миро(в)зор на лоялен роб.
  Длъжен да облайва стриктно папагалски, следвайки спусната флашка.

  Обективно, хората бягат от несвобода.
  За да са свободни. За да са себе си.

  До коментар [#44] от "deaf":
  До коментар [#28] от "Norman Granz":

  Тези деца на сегашните социалисти които живеят на Запад са невъзвращенци,дисиденти и анти-социалисти. Така излиза. Говоря напълно сериозно. И дъщерята на Сталин Светлана,и дъщерята на Путин,и на Борисов които ИЗБЯГАХА на Запад са дисиденти...

 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Крокодиле, що се терзаеш?
  Тебе кат плюят се едно дъжд ръми.
  Нали?

  Публикацията е за юбилейна годишнина от Пражка пролет
  и Чехословакия '68.

  Не е за Полска Солидарност и Полски Папа дето
  вкараха ссср в небитието.

  До коментар [#51] от "krokodil5":

  Айде пак плюене по българите и хвалене на полските прошляци,
  какъв е тоя фетиш на българския евроатлантик към тия?
  Не мога да разбера..

 62. 62 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Любопитно

  До коментар [#12] от "Торбеш":Например реакторите на АЕЦ Козлодуй са построени в Шкода, Пилзен, но населението смята централата за "сАвеЦка".
  >>. Хмм...Това не ми беше известно. Поне за АЕЦ Козлодуй трябва да сме спокойни.
  п.п. Не беше хубаво да го казвате този факт, че колко форумни авторитети би трябвало да ги причислим към "населението".

 63. 63 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  До коментар [#39] от "Трансмач":Той е предлагал това на Хрушчов. Но "специалиста по царевицата" отказал
  >>> Неотдавна във форума на медията имаше обсъждане на това и колега постна линк към материалите на пленума на ЦК на БКП( на сайт на Христо Христов) , където Живков е говорел доста общо за различните варианти на постепенна, по-нататъшна интеграция на социалистическите държави( в далечна перспектива .. "федерация или нещо друго") Няма подобни директни призиви за незабавно .."обединение", както и за присъединения на България като съветска република.
  А царевицата не е лошо нещо..Я как се спаси руския самолет в царевичака :)
  А и надгробния паметника на Хрущчов от Ернст Неизвестни подчертава факта за противоречивата натура на автора на реформите след Сталин( контраст на черно и бяло, диалектиката на ...злото начало и доброто:)).
  Неизвестни( много даже известен), би трябвало да е смъртно обиден на Никита, който гневно го навикал преди години: «Запретить, всё запретить! Такое искусство не нужно Советскому народу!!! Что вы все пидарасы, что ли?» :)

 64. 64 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  За любопитните, ето и паметника на Новодевичье кладбище (гробище ) в Москва:
  https://bit.ly/2KLvwR1

 65. 65 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  “Преди 51 години Живков въвлича България в окупацията на Чехословакия”
  ——
  Кръгла годишнина, значи. Парад със самобичуване с камшици ще има ли?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 66. 66 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#13] от "Norman Granz":


  До коментар [#1] от "4ort":

  "Добре, че не ни въвлече и като савецка республика."

  Не че не се опита... 😈
  ——
  Само геройската съпротива на Грънчо осуети пъклените му планове

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 67. 67 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#25] от "Роси":


  “Тогава съветски подлоги, сега руски.”
  ——
  Май завист се усеща тука... Непрелъстена и изоставена?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 68. 68 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Ама това е преди колко десетилетия? А за днес що не пишеш? Чий го търсят бг. мисии в Афганистан и Ирак? Детски градини ли строят, или помагат в прибиране на реколтата? И кой се кланяше по-дълбоко - тато или сегашните? При такава чупка в кръста заемането на позиции по въпроси за достойнство е абсолютно нелепо!

  Мърфи е оптимист!
 69. 69 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#46] от "haq53617395":

  “за какво са им били хора, с дълбоко вкоренени робска психика и селски манталитет.”
  ——
  А бе хора, стига сте плюли по руснаците! ... какво да кажем за японците тогава?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 70. 70 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#48] от "doroteus":


  “Така приключва мечтата за един демократичен социализъм с човешко лице”
  ——
  Туй не е по мое време. Аз си спомням как приключи “мечтата за един демократичен капитализъм с човешко лице”

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 71. 71 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  До коментар [#70] от "Gretel":
  Ето и тук споменават за края на мечтата за демокрация ..но в Русия:
  https://www.wsj.com/articles/when-russian-democracy-died-1537480984
  When Russian Democracy Died. Boris Yeltsin abolished the Parliament 25 years ago. That helped pave the way for Putin’s dictatorship.
  By David Satter, Sept. 20, 2018
  Dramatically violating the constitution he swore to uphold, President Boris Yeltsin signed a decree abolishing the Russian Parliament, the Supreme Soviet, on Sept. 21, 1993. That set the stage for a two-day civil war in October, which cost at least 123 lives, and led to the rise of a dictatorship. By December a new constitution had come into force creating a super presidency and a pocket Parliament, the State Duma, which does not have the ability to contest executive power.
  Yeltsin, with U.S. support, defended his actions by accusing the Supreme Soviet of sabotaging economic reform. But many Russians saw an illegal power grab, organized to return Russia to one-man rule.

 72. 72 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Весело

  До коментар [#69] от "Gretel":какво да кажем за японците тогава?
  >>> Ааа, сакън ! Те са ни братчеди самураи.:) Нали я знаете тази, за.. българския самурай?:):
  "Ние сме страна на самураи.
  Самураите на Балканите.
  Най-напред бяхме белгийците на Балканите, след това прусаците на Балканите, а сега сме самураите.
  Може би един ден ще бъдем българите на Балканите.
  Като истински самураи и ние не работим нищо.
  Предпочитаме през цялото време да се бием.
  Българският самурай се бие само в гърдите.
  И се размножава чрез делене.
  И противопоставяне.
  Той дава не обет, а обед за служба.
  Българският самурай е верен не на дадената дума, а на този, който дава думата.
  Той е винаги от страната на изгряващото слънце.
  И никога от страната на залязващото.:)
  Конят на българския самурай е троянски, любимото му оръжие е чадър, а ветрилото му прави априлски вятър..."
  https://chitanka.info/text/7434-bylgarskijat-samuraj

 73. 73 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Любопитно

  До коментар [#29] от "grayeagle":Още преди войната беше ясно, че СССР е разбойническа организация , която поробва народи и държави. Но , за да ограбят немците, които бяха най -богатите граджани на държавата им, се съюзиха с дявола.
  >>> Кои са дяволите? Аз пък съм чел за някакво Мюнхенско съглашение 1938, координирано действия на поляците с Германия срещу Чехия( Тешинска област) и накрая един протекторат Чехия и Моравия.
  Ако ще говорим за малко по далечна история -по-време на метежа на т.н. белочехи е имало бая много жертви и сред мирните жители на руски села. А пък автора на Храбрия войник Швейк и той бил болшевишки комендант по онова време за малко( "Комендант на град Бугулма". ) Така е разбирал човека ...умерения прогрес в рамките на закона.:)
  Може да интересно на съфорумците и да прочетат за разговора на Дубчек и Горбачов през 1990:
  ".......А. ДУБЧЕК. [...] Несколько слов о выводе советских войск. Достигнутая договоренность об этом воспринята в целом с пониманием. Я, как могу, помогаю разумному решению связанных с этим проблем, Но в обществе высказывается опасение: не задержится ли вывод войск из Чехословакии так, как это происходит в ГДР?
  М.С. ГОРБАЧЕВ. Корни и природа пребывания советских войск в Чехословакии и ГДР различные. Можете всем сказать, что вывод наших войск из Чехословакии будет осуществляться в точном соответствии с договоренностями и тормозиться не будет.
  А. ДУБЧЕК. Поднимаются и вопросы об ущербе, нанесенном пребыванием советских войск. Но думаю, по этим вопросам мы договоримся. И в этом отношении нам приходится сейчас поправлять то, что испортили другие. Думаю, что вопрос о выводе войск имеет широкое общеевропейское значение. И неслучайно с Запада постоянно будируют этот вопрос.
  М.С. ГОРБАЧЕВ. В связи с нынешними процессами объединения Германии мы и перед ФРГ, и перед США поставили ряд вопросов, над которыми им придется поразмышлять серьезно. Мы ведь не можем не видеть стремление некоторых политических сил Запада «погреть руки» на трудностях, связанных с перестройкой в СССР, на сложностях преобразований в Восточной Европе. Игра идет крупная. Конечно, в нее будут втягивать и вас, и венгров, и поляков.
  А. ДУБЧЕК. Поляки, имея в виду неопределенность позиции Коля по вопросу о восточной границе объединенной Германии, ведут себя довольно настороженно. Ведь они-то особенно хорошо помнят, как из Германии пришли две мировые войны.
  М.С. ГОРБАЧЕВ. По вопросу объединения Германии, ее вхождения в НАТО мне пришлось недавно подробно беседовать с Бейкером. Я прямо сказал ему, что если не будет в полной мере обеспечена безопасность Советского Союза, то не будет обеспечена и международная безопасность в самом широком смысле. Мы будем вынуждены вообще по-иному взглянуть на всю стратегическую ситуацию. Нужно ли нам продолжать переговоры по СНВ, по обычным вооружениям?...и.т.н.
  http://www.rodon.org/other/mgigv/1990_4.htm

 74. 74 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#71] от "тулса":

  “тук споменават за края на мечтата за демокрация ..но в Русия:”
  ——
  Нямам достъп до wsj от айпада, прочетох само началото. Много ми хареса това:
  “two-day civil war in October”
  По тая мярка, когато в предучищна възраст се замеряхме с камъни Долната улица срещу Горната, то аз съм участничка в 100 годишна война.

  В интерес на истината wsj е много по-приличен от икономиста когато става въпрос за Русия ... ония там се превръщат в бесни мъстийки само при споменаването й ... бях слушател на аудио версията им всяка седмица от кора до кора повече от 10 години и знам ... отдавна съм на CNBC live ... и дневник за entertainment от по-миналата година

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 75. 75 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  До коментар [#74] от "Gretel":По тая мярка, когато в предучищна възраст се замеряхме с камъни Долната улица срещу Горната, то аз съм участничка в 100 годишна война.
  >>> И вие сигурно бяхте ..Жана де Арк? :) Добре, че сте се оттървали:) За два дни, ама поне 123 жертви имало..Пишат и за доста повече тук там. Помня, че тогава с радост следяхме възхода на Елцин към властта. Купуваме си прогресивната преса в една будка( в Подмосковието..) един път с моя тогавашен шеф на лаборатория( по изчислителна техника се водеше лаборатоприята, макар и аз с математика се занимавах...) и си говорихме.
  Приближи ни една жена на средна възраст с интелигентна външност и се развика доста истерично: "Какво му се радвате на Елцин? Аз съм от Свердловск. Той е страшен човек..." Замълчахме тактично и ..скептично тогава.

 76. 76 Профил на nikola velinov
  nikola velinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#18] от "kesh":

  Браво Реди! Отново получаваш минус. Голям кеф е когато лъсне червения ти задник. Абе сетих се да питам. акво става с твоята любимка - Машенка З.? Нещо напоследък много взе да пелтечи. Що така?

  ЛДВ
 77. 77 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#75] от "тулса":

  “И вие сигурно бяхте ..Жана де Арк?”
  ——
  Ни най- малко, аз от малка съм с книгите повече отколкото с камъните. Имахме си лидерите ... и двамата после станаха известни мутри. Денят се познава по сутринта...

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 78. 78 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#72] от "тулса":


  “Нали я знаете тази, за.. българския самурай?:)”
  ——
  Не, не я бях чела, и тъй като ми липсва контекста ми се стори просто израз на лошо настроение... случайни многопосочни плювки. И самия автор ми е известен само като име ... дори след гугълването не го свързвам с нищо

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 79. 79 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#37] от "trj09592697":

  Смешник прост, ако чехската армия не беше оглавена от предатели по него време, щеше да има голям бой.

 80. 80 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#68] от "султана глаушева":

  Стой си при печката, жено и поне не лъжи и залъгвай младите с "чупките в кръста". През 45 години комунистическо робство, България беше колония на СССР във всяко едно отношение. Във всяко наше министерство имаше кабинет на съветски гаулайтер. Нито едно по-важно решение в която и да е била област не е било вземано без одобрението на съветския началник. Нашето ДС беше подразделение на КГБ. Вземи прочети малко спомени на бивши наши комунистически "величия" как са се отнасяли руснаците към тях.

 81. 81 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 583 Неутрално

  На всички тролчета, които се подиграват с темата, пожелавам да са били на мястото на стотиците български момчета, изпратени с танкове в пълна секретност в една мирна страна за да помагат на руските агресори.
  И да бяха видели как "братският" чешки народ ги посреща.
  И тогава чак да си чешат крастата с невинните компютърни клавиатури.

 82. 82 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Като български наблюдател на чехословашката "пролет" (доколкото това беше възможно от заглушаваните "вражески станции), мога да кажа, че нашите комуняги бяха се нас*рали от страх и не знаеха накъде ще задуха вятъра. Дори по едно време взеха да се прокрадват положителни статийки за братските чехски комунисти и "социализма " с човешко лице". След като им свирнаха от Москва и партийната линия беше начертана, се започна ожесточена пропаганда против чехословашките комунисти-реформатори. Няма по-големи лъжци от комунистите и по-умели манипулатори при очерняне на "врага". Тази шайка от крадци и разбойници, ще убие и майка си, за да се добере до властта и да се обогатява, най-вече от чуждия труд. Те властта "с кръв са я вземали и с кръв ще я дадат". Така се и оказа на практика.

 83. 83 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 523 Гневно

  До коментар [#5] от "Платон Зурлеф":

  Подобна статия в полски или унгарски вестник има ли Защото Полша е "въвлечене " с най -голяма армия след тази на СССР Унгария и ГДР пък чак това е България с 2000 души За сравнени Полша навлиза с 170000 ГДР с 15000 Унгария с 13000

  гошо
 84. 84 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Чехия вчера от БТА:

  "Прага, 22 август /БТА/ Близо 5000 души участваха вчера в Прага в протестна демонстрация срещу чешкия президент Милош Земан, обвиняван в симпатии към Русия и Китай, и срещу премиера популист Андрей Бабиш, обвиняван в сътрудничество с бившата тайна полиция преди 1989 г. и чието правителство на малцинството дойде на власт благодарение на подкрепата..." /заключена/

  За подробности - https://www.24chasa.bg/novini/article/7617469

 85. 85 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 523 Гневно

  До коментар [#26] от "Капабланка":

  Теб пък за какво ти е виновен Живков Сигурно за това че не са те пратили за дребно хулиганство няколко дена в Александър ВойковоТа днес да разправяш как си лежал по затворите на комунистическия режим заради дисидентство Нищо не ти пречи, пак да си ги приказваш тия неща

  гошо
 86. 86 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Правешкият дървен шоп за една бройка да ни вкара и като 16та република.

  катои започнат да се прехласват пред национални предатели като жоро тарабата и бай тодат лошо ми става.

 87. 87 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 951 Неутрално

  .Например реакторите на АЕЦ Козлодуй са построени в Шкода, Пилзен, но населението смята централата за "сАвеЦка".
  —цитат от коментар 12 на Торбеш


  ?????
  В Шкода беше построен реакторът който доставиха за "Белене" и който после продадохме за без пари на руснаците.

 88. 88 Профил на През прокуракура ми е
  През прокуракура ми е
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Другаря ви Тоша само се е снишил и се е съгласил. Това обаче не го оневинява! Сега и баця ви Буда се снишава, когато някой съсед пръдне по-силно. Но и на двамата наши управници политиката им води до бедност, тъпоумие на народа и нищета. Да си ги обичате и да си сложите по един техен портрет, редом до Цацаров, Пеевски и Путин!

 89. 89 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2396 Неутрално

  И преди и сега българските комунисти са имали и имат едно и също отношение към заобикалящият ги свят! Нищо не се е променило!
  И преди и сега, комунистът е потенциален престъпник!
  За това Иван Костов, правителството и мнозинството на ОДС през 2000 г. приеха Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен!
  Това е действащ закон на Република България, приет от 38-то народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г. Той се отнася и за днешната "партия" бсп, като приемник на престъпната каста бкп.
  За това, абсолютно недопустимо е тази каста да бъде допускана под каквато и да е форма до властта.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 90. 90 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#80] от "Oggie Petkov":
  Е, и? Едното не изчерпва другото. За Стоянчо прасето не е оправдание, че и Иванчо е прасе. А ти кой си, че ще ме командироваш до печката и ще ми нареждаш какво и как да пиша? Мериш мишци с тези, за които разказваш ли? Как реши, че можеш да си позволяваш такъв тон с мен? Е, аз НЕ ти го позволявам! Капито?

  Мърфи е оптимист!
 91. 91 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  До коментар [#88] от "През прокуракура ми е": Да си ги обичате и да си сложите по един техен портрет, редом до Цацаров, Пеевски и Путин!
  >>> Не знам до кого точно се адресирате, ама аз само един път си бях сложил портрет на политик или изобщо на някоя ..известна личност. Това беше един голям постер с лицето на ухиления президент Никсън. Лепнах го на вратата на стаята, в която спяхме с брат ми.
  Баща ми търпя известно време ( макар и беше комунист и доста високопоставен военен тогава) , ама накрая взе и го махна ...без възможност за обжалване в по-горна инстанция.:)
  п.п. Между другото и досега смятам, че Никсън е един от най-добрите американски президенти след войната и е несправедливо охулен и демонизиран.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK