"Бойците против фашизма" - власт и привилегии

Тодор Живков като човек от народа

© Личен архив на Калин Тодоров

Тодор Живков като човек от народаКогато в края на Втората световна война комунистическите партии идват на власт с помощта на съветското оръжие в Източна Европа, заявеното им намерение е да създадат общество на равенство. Но между новите елити и "масите" много скоро се очертават сериозни различия. В българския случай това се подсилва и заради безпрецедентната жестокост в разправата с представителите на предишния политически режим и светкавичното въвеждане на системата от привилегии на новите управляващи. Утвърждаването на комунистическия режим променя биографиите на "бойците срещу фашизма", станали по-късно "активни борци срещу фашизма и капитализма" – превърнали се в привилегирована класа.


Бившите партизани и системата на привилегии


Формирането на партийно-бюрократична прослойка от средите на бившите партизани започва веднага след преврата на 9 септември. Партизанското движение 1941-44 г. е инспирирано, а и в голяма степен ръководено от съветски функционери. Част от партизанските акции имат характер на лични и политически отмъщения, други са свързани със снабдяване с храна и оръжие, има и няколко саботажни акции.
Дискусиите за броя на партизаните продължават. Затрудненията идват и от факта, че голяма част от тях се включват в движението малко преди преврата на 9 септември. Например сред 103 партизани от гр. Якоруда в нелегалност от 1943 г. са само 7, 13 души се включват в отряда на 20 април 1944 г., 13 - през май, 12 – през юли, и още 23 – през август 1944 г. Седмица преди преврата към отряда се присъединяват още 36. Всички тези хора и техните семейства след това се ползват от привилегиите, произтичащи от статута "боец срещу фашизма" и "активен борец срещу фашизма". На обсъжданията по време на учредителната конференция на Съюза на народните партизани на 8 юли 1945 г. ген. Благой Иванов посочва: "Съпротивителното движение в България: партизани, военни групи, ятаци, до 9 септември са били 21 700, от които живи партизани са 5-6000 души, а всички партизани са били около 7000 души.".


Междувременно веднага след преврата започва чистка в армията. Според доклад на полк. Георги Дамянов до Георги Димитров от ноември 1944 г. арестувани са 746 офицери, а офицерски чин са получили 720 партизани, повечето без военна подготовка и дори без средно образование.


Сред стотиците "народни партизани", които получават високи военни чинове, е и Тодор Живков, удостоен с чин полковник още през септември 1944 г. На 10 септември органите на полицията са закрити, създадена е "Народна милиция", чийто състав също се формира най-вече от партизани или заявили се като близки към партизанското движение.


Механизмите на привилегироването се задействат почти веднага след установяването на новата власт. Само месец след преврата (12.10.1944 г.) влиза в сила Наредбата-закон за подпомагане на жертвите в борбата против фашизма и капитализма, който предвижда финансова помощ, възстановяване и ремонт на жилищата на пострадалите. Това е само началото на поредица от подобни мерки...


Пенсионната система също много бързо става част от организиращата се система за привилегии. Народна пенсия понякога се отпуска с обикновена бележка, написана от по-известен партизанин – а в архива на Съюза на бойците се съхраняват стотици, подписвани 1945–1949 от хора като Славчо Трънски, Митка Гръбчева, Добри Джуров, Тодор Живков. Такава бележка е достатъчно доказателство за признаване на статут на "пострадал", а малко по-късно – и на статут на "боец срещу фашизма" с произтичащите от това възможности.


"Подписаният Владимир, Хр. Калайджиев (Коцето), бивш полит. комисар на чета Бачо Киро‘ на отряда ‚Чавдар‘, впоследствие на III батальон при бригадата ‚Чавдар‘ и на IV Народноосвободителна бригада, удостоверявам, че другарят Владимир Георгиев Цойков беше партизанин в отряд ‚Чавдар‘ от 04.04 до 25.04.1944 г., когато биде освободен от ръководството на отряда поради недобро здравословно състояние. София, 25.08.1947 г. " /ЦДА, ф.359Б, оп.1, а.е.141, л.179./


Съюзът на народните партизани и Съюзът на бойците против фашизма
– организиране на привилегиите


На 8 юли 1945 г. в София се провежда Първата национална конференция на бившите партизани. Водещ на заседанията е полковник Тодор Живков.


Една от основните теми е за "партизанския стаж". Варненският делегат Демир Борачев предлага да бъдат признавани за партизани присъединилите се към движението до 15 август 1944 г. "В нашия край – посочва той – след 1 септември който е влязъл в партизанското движение, не го признаваме, защото след 1 септември дойдоха много". Предлага се и датата 5 септември (Благой Иванов), а ген. Борис Копчев иска "да се приеме 7 септември, когато Съветската армия влиза и при съмнения, да се правят проверки." Интересна е и аргументацията на полк. Тодор Живков: "8–10 септември да бъде, защото след обявяване война на България от страна на СССР ставаше ясно, че при това положение повече няма да устоим и другарите, които се колебаеха преди това да излязат, тогава можеха много по-лесно да се притекат на помощ на партизанските отряди". Малко след това Живков прекратява разискванията и предлага за гласуване датата 07.09.1944 г., да влезе в устава на Съюза на народните партизани.


Важна част от обсъжданията е въпросът за подпомагането и за подобряване на материалното положение на членовете на съюза. Според изложението на ген. Бл. Иванов вече са отпуснати пари на семейства на убити партизани – първоначално по 30 000 лв. на семейство, а малко по късно "извоюват" по 50–80 000 лв. Той продължава: "Отпочнахме борба за подпомагане живите партизани, които понесоха най-големи щети в борбата срещу фашизма – на ергените по 10 000, на женените – по 20 000 лв". Истинският натиск за финансиране на подпомагането на "народните партизани" по приетото вече законодателство продължава след формалното организиране на съюза.


Започва и изграждането на околийските и местните дружества с цел да "да се грижат за материалното и морално задоволяване на бойците". Само за втората половина на 1946 г. са учредени 3 472 дружества с 162 592 членове. Стряскащото число (при 5–6 000 партизани) идва от там, че междувременно, без да е свикан конгрес за промяна на устава на Съюза, започва приемането на "всички участници в нелегалната дейност комунистическата партия през 1923-­1944 г., включително и на ятаци, и на участници в "Отечествената война". Това става по инструкции на Георги Димитров, за да се покаже по-широка "социална база на революцията и да се превърне съюзът в "мощна антифашистка организация – опора на народната власт".


През есента на 1947 г. Централен инициативен комитет от Съюза на българските народни партизани подготвя официалната му реорганизация. На 26–28 октомври 1947 г. се провежда учредителен конгрес на Съюза на бойците против фашизма (СБПФ) – като приемна институция на съюза на партизаните.


Още във встъпителния доклад, представен от ген. Боян Българанов, се посочва, че по Наредбата-закон за подпомагане на бойците от ноември 1944 г. до август 1947 г. са изплатени 751 659 000 лв. От създаването на Съюза на народните партизани до доклада на Българанов "съюзът е съдействал за отпускането на 1 000 пенсии, за възстановяването на 560 опожарени жилища и жилищни сгради, за отпускане на помощи на 5 781 пострадали семейства, за изпращането на 500 сираци на загинали другари в пансиони и общежития, за изпращането на около 800 другари на лечение в санаториуми и болници и около 4 500 в почивни домове и за настаняването на работа на над 500 бойци". Според докладчика обаче: "Все още няма достатъчно грижа. За в бъдеще важна задача ... подпомагане на пострадалите бойци и техните семейства и да може всеки активен борец против фашизма да бъде издигнат и направен годен да заеме туй място в нашия живот, което той напълно е заслужил със своята минала борба."


Тук трябва да се спомене, че докато съществува парламентарна опозиция, гласуването в Народното събрание на сумите за подпомагане на бойците среща остра съпротива. Емблематичен е случаят с депутата от БЗНС в 26 ОНС и в 6 ВНС Елисавета поп Антонова (подигравателно наричана "Зелената попадия") при обсъждането на държавния бюджет за 1947 г. Тя подлага на критика заложените над 900 000 000 лв. за подпомагане на "пострадалите от фашизма". След критичната й реч, буквално е смъкната от трибуната и бита от депутатките–комунистки. Няколко месеца по-късно, в навечерието на Великден на 1947 г. Елисавета поп Антонова е нападната от организирана група комунистически активисти в църквата "Св. Богородица" в Габрово и е пребита почти до смърт. След разтурянето на опозицията е въдворена в лагера "Босна".


На учредителния конгрес на Съюза на бойците се прокарва и втората важна линия, по която ще се работи организирано - увековечаването на паметта на загиналите герои и събирането на възпоменания ("да се събере суров материал, необходим за написването на нашата героическа борческа история").


Според устава на Съюза на бойците против фашизма, се дефинират изискванията за членство на различните категории "бойци": партизани през периода 1923–1944 г; бойци срещу Деветоюнския преврат от 1923 г.; въстаници от Септемврийското въстание от 1923 г.; интербригадисти; участници в бойни групи в периода 1941–1944 г.; въстаници и военнослужещи, взели участие в "Деветосептемврийското въстание" от 1944 г.; бойци от "отечествената война" от 1944–1945 г.; ятаци и помагачи на партизаните; затворници и концлагеристи, политемигранти и нелегални дейци, пострадали в борбата против фашизма и др.


Към месец август 1949 г. СБПФ има 3707 дружества в градове и селата с 158 032 членове. В сравнение с 1947 г. са с 20 000 по-малко – след проверки и чистки на "врагове с партиен билет".


"Народният полковник" Тодор Живков и Съюзът на бойците против фашизма


Представяният след преврата на 9 септември 1944 г. като сътрудник на Първа Софийска въстаническа оперативна зона и пълномощник на Окръжния комитет на БРП(к) и произведен в чин полковник, Тодор Живков играе ключова роля в Съюза българските народни партизани и в Съюза на бойците против фашизма. Подобно и на други партийни функционери, именно там той успява да очертае контурите на борческата си биография и да катализира партийно-политическата си кариера.


Показателна е ситуацията на Учредителния конгрес на съюза от есента на 1947 г., когато отново той ръководи заседанията. Възторжено-патетично се представят кандидатите: "верния и последователен ученик на Димитров и секретар на славната БРП /к/ другаря Вълко Червенков; героинята и ръководителката на нашата съпротива, гордостта на нашия народ и българските жени, главния секретар на НК на ОФ другарката Цола Драгойчева; славния народен генерал Добри Терпешев; славния партизански командир Денчо Знеполски" и пр. Сред по-семпло представените е и "народният полковник Тодор Живков". В началото на втория ден на конгреса Живков е въведен в протокола като "участника в съпротивата в Софийска област", а само няколко часа по-късно, когато се представят предложенията за членове на ЦК на СБПФ, той вече е "председателствуващият нашия конгрес, стар известен партизанин от ‚Чавдар‘ – Тодор Живков".


Макар да е и организационен секретар на областния комитет на БРП(к) в София, Т. Живков, е много активен и в съюза и особено като председател на т.нар. партизанска комисия – той е избран за "отговорник за уреждане материалните нужди на бойците партизани, членове на бойни групи, ятаци и помагачи". В архивния фонд на съюза стотици документи за ходатайство за признаване на "звание" партизанин или ятак носят неговия подпис.


Т. Живков е този, който предлага още през 1945 г. "борците за свободата да напишат свои спомени и впечатления от партизанския си живот, с което ще се подготвят материали за написване история на партизанското движение у нас; от отделните отряди, бригади и зони да се съберат партизанските песни, легенди; да се организират музеи или отделни при съществуващите музеи, в които да се съхраняват партизански вещи и документи, а творческите работници – произведения (разкази, драми, маршове, песни) с партизански сюжети".


През януари 1948 г. Тодор Живков вече е първи секретар на Градския комитет на БРП (к) в София, а от март – и председател и на ГК на ОФ в София. Делегат е на Петия конгрес на БКП и е избран за член на ЦК на БКП. Постепенно и подобно на други от ръководството на съюза, "намаляват възможностите му за пълноценно участие в съюзния живот и най-вече като член на партизанската комисия". Към 1950 г., когато Живков става секретар на Политбюро на ЦК на БКП, той вече е слабо ангажиран в съюза.


Краят на "бойците" и перспективата на "борците"


След 1947–1948 г. голяма част от функциите на СБПФ се поемат директно от БКП, от министерства и "обществени организации". Съюзът все повече се ангажира с мемориални функции (изграждане на партизански паметници, събиране на партизански спомени, подготовката на "Изложбата на съпротивата" и др.) и с мобилизиране на членовете му по линия на "комунистическата бдителност".


През юни 1949 г. Политбюро на ЦК на БКП излиза с решение за преустройството на някои масови организации. Според това решение СБПФ запазва характера на "боева организация на Отечествения фронт". Дейността му се насочва към "изграждането и укрепването на групите за съдействие на органите на властта, за поддържане на бдителност сред населението към народните врагове и за увековечаване на паметта на загиналите в борбата срещу фашизма".


През 1959 г. ЦК на БКП създава Комитет на активните борци против фашизма и капитализма (КАБПФК). Целта е възраждането на системата за обществени привилегии за признатите за активни борци и техните наследници, които се превръщат във важна опора за позицията на диктатора Тодор Живков начело на тоталитарния режим.


Този тип социално инженерство на тоталитарния режим, започнало веднага след преврата на 9 септември 1944 г., съживява и легитимира предмодерни родово-землячески лоялности и партийно-клиентелистки манталитет. С течение на времето групата на "активните борци" непрекъснато се разширява, а привилегиите се умножават, като заедно с това мемоарната литература преувеличава и митологизира партизанската антифашистка съпротива.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (329)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Тия па бяха най - гадните!
  Събраха ги от кол и въже да живеят в национализирани чужди домове!
  Пфу!

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1507 Неутрално

  "Бойците против фашизма" - власт и привилегии"
  .........
  Най-голямата им привилегия е, че станАха капиталисти!!!

 3. 3 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1707 Неутрално

  Проблемът не е толкова в създаването на една привилегирована и затова послушна на СССР, а газеща собствения си народ каста. А в обръщането на историята с хастара, при което хора, които са извършвали терористични действия срещу собствената си държава в услуга на чужда държава, при това тоталитарна и престъпна, са героизирани. Преобърнати са въобще представите за държавност, за почтеност, за национален дълг. И това продължава до ден днешен. А президентът Радев им изпраща поздравителни писма.

 4. 4 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Тия па бяха най - гадните!Събраха ги от кол и въже да живеят в национализирани чужди домове! Пфу!
  —цитат от коментар 1 на АзКлавдия


  Така е. Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове. Гледката е прекрасна.

  SHADOWS of SOFIA
 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  Тази статия се посвещава на всички Пеко Таковци, Мако Даковци, Тано Цоловци, Цоли Драгойчеви, Въли Горанови (какви имена само ... крем дьо ла крема на чернозема!), които в продължение на 45 години тъпкаха и унижаваха българския народ, живяха в КРАДЕНИ жилища, завиваха немитите си крака с КРАДЕНИ юргани и учеха недоубитата буржУазия на социалистически морал.

  Днес техните деца и внуци със звучни имена като Сергей, Альоша, Володя, Владлен, Бойко (едно от най-разпространените имена в шумкарските фамилии, за които боят е модус операнди) са индустриалци, банкери, дипломати, собственици и издатели на обслужващи властта медии.

  От Алея Първа долита приглушено познатият гърлен смях на правешкия просветител...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#4] от "К2":

  Прекрасна, прекрасна, но половин век по-късно!
  Колцина от оригиналните собственици доживяха? Единици...

  Доброто е заразно
 7. 7 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  "Бойците против фашизма" - власт и привилегии".........Най-голямата им привилегия е, че станАха капиталисти!!!
  —цитат от коментар 2 на 4ort


  Баш! +++++

  Доброто е заразно
 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#4] от "К2":

  “Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове.”

  Аз го наричам справедливост. Няма да забравя уплашената физиономия на наглата партизанска внучка, която изхвърлих от апартамента на дядо ми на ул. Достоевски, когато питаше мъжа си милиционер: Ами сега КЪДЕ ще живеем?! 👿👿

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Разстроено

  Тази статия се посвещава на всички Пеко Таковци, Мако Даковци, Тано Цоловци, Цоли Драгойчеви, Въли Горанови (какви имена само ... крем дьо ла крема на чернозема!), които в продължение на 45 години тъпкаха и унижаваха българския народ, живяха в КРАДЕНИ жилища, завиваха немитите си крака с КРАДЕНИ юргани и учеха недоубитата буржУазия на социалистически морал.Днес техните деца и внуци със звучни имена като Сергей, Альоша, Володя, Владлен, Бойко (едно от най-разпространените имена в шумкарските фамилии, за които боят е модус операнди) са индустриалци, банкери, дипломати, собственици и издатели на обслужващи властта медии.От Алея Първа долита приглушено познатият гърлен смях на правешкия просветител...
  —цитат от коментар 5 на Norman Granz


  ++++
  Требе си признаем Нормандия, беха скучни времена!
  Верно сиренето беше евтино,ама немаше вибратори!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 10. 10 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#4] от "К2":Прекрасна, прекрасна, но половин век по-късно!Колцина от оригиналните собственици доживяха? Единици...
  —цитат от коментар 6 на АзКлавдия


  Даа, съсипаха живота на цяло поколение качествени хора.

  SHADOWS of SOFIA
 11. 11 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Любопитно

  До коментар [#4] от "К2":“Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове.”Аз го наричам справедливост. Няма да забравя уплашената физиономия на наглата партизанска внучка, която изхвърлих от апартамента на дядо ми на ул. Достоевски, когато питаше мъжа си милиционер: Ами сега КЪДЕ ще живеем?! 👿👿
  —цитат от коментар 8 на Norman Granz


  ++++
  Дедо ти на улица"Достоевски",тва савецко комунде!?
  Колко символично!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2962 Весело

  До коментар [#5] от "Norman Granz":Пеко Таковци...

  И внуците им споменаваш .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#3] от "spiegel":

  “Преобърнати са въобще представите за държавност, за почтеност, за национален дълг.”

  И все още си остават в преобърнато състояние, въпреки спорадичните опити от редки български държавници да бъдат изправени ...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Тия па бяха най - гадните!Събраха ги от кол и въже да живеят в национализирани чужди домове! Пфу!
  —цитат от коментар 1 на АзКлавдия


  Не ги "събираха от кол и въже " ! Те се мъчеха , чрез подмазване , ласкателство , присъединяване към "бойни групи " за "възмездие" , сиреч "убийства " да се наредят , да ЗАСЛУЖАТ членството си в "клуба на привилигированите "!
  Ярък пример за УСПЯЛА , благодарение на ПРИВИЛЕГИИТЕ за "наши другари " беше другарката ИРИНА БОКОВА , дъщеря на ПАЛАЧА ГЕОРГИ БОКОВ ! Знаете за нея , нейния "удържим възход " в българските /кандидат вицепрезидент / и международните институции /ЮНЕСКО , ООН / ! Явно не е глупачка , но като нея , но "без привилегията да бъдат деца на комунистически ГЕРОИ ,бяха безброй "обикновени " български момичета !

 15. 15 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Разстроено

  До коментар [#3] от "spiegel":“Преобърнати са въобще представите за държавност, за почтеност, за национален дълг.”И все още си остават в преобърнато състояние, въпреки спорадичните опити от редки български държавници да бъдат изправени ...
  —цитат от коментар 13 на Norman Granz


  +++
  Единствено великия български държавникъ Росенъ Плевнелиев, направи рядък опит да опраи нещата,но остана неразбран!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 16. 16 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 496 Неутрално

  Стрнното е, че най-дрезнещи бяха дребните привилегии - високи пенсии, право на телефон, прием на деца и внуци без класиране в университет... Големите някак минаваха незабелязано.

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 17. 17 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#4] от "К2":“Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове.”Аз го наричам справедливост. Няма да забравя уплашената физиономия на наглата партизанска внучка, която изхвърлих от апартамента на дядо ми на ул. Достоевски, когато питаше мъжа си милиционер: Ами сега КЪДЕ ще живеем?! 👿👿
  —цитат от коментар 8 на Norman Granz


  Улицата ни е малка , но за партизаните се е оказала любима.

  SHADOWS of SOFIA
 18. 18 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  До коментар [#3] от "spiegel":

  Комунистите (включително и руските) нямат родина,затова и не могат да разберат какво значи "национален дълг".
  А държавата при комунистическият режим беше придобила смазващи чудовищни размери и сила.

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#17] от "К2":

  “Улицата ни е малка , но за партизаните се е оказала любима.”

  Ами оттам си гледат братушката-мародер с шмайзера, на когото дължат късмета си в живота... 😎

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  И аз ги ненавиждах и осмивах. Сега обаче, се нароиха борци срещу комунизма, с не по-малко привилегии и власт. Копирайте си коментарите, че скоро може да ви потрябват за "новите борци"

 21. 21 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1536 Весело

  ........ааааа.........!!!!!?????!!!!!....абе още много ще ви СТРЕСКА...../....ииии......деня и НОЩЯ...../.....Първия ДЪРЖАВЕН и ПАРТИЕН РЪКОВОДИТЕЛ........!!!!!.......Как се УПРАВЛЯВА Държава цели 33 /...тридисет и ТРИ..../...ГОДИНИ......!!!!!......иии.... как ЦЪФТИ и ВРЪЗВА СЪЩАТА ТАЗИ ДЪРЖАВА.......!!!!!.....С МОЩНА АРМИЯ , Народна МИЛИЦИЯ , ЩАСТЛИВИ ПОДАНИЦИ и ИНДУСТРИЯ и А П КОМПЛЕКС даващ ПОМИНЪК на ДЕСЕТ МИЛИОНА БЪЛГАРИ.......!!!!!.......ЗеМайте ТОМОВЕТЕ на БАЩИЦАТА и ЧЕТЕТЕ......!!!!......не БОЛИ......!!!!.......накрая преди да си ТРЪГНЕ ви ЗАКЛЕВАШЕ да не БЪРЗАТЕ и да се расодите до К И Т А Й......!!!!!......да видите как го правят КИТАЙСКИТЕ ДРУГАРЕЕЕ..........!!!!!????!!!!!......ама кой да СЛУША.......!!!!????!!!!.....от наследници на ниско чели и АЛЧНИ и НЕНАСИТНИ ШУМКАРИ.......!!!!!......ТОЛКОВА.......!!!!!.......Много.....МНОГО .....ше ви СТРЕСКА ОЩЕ ЛЕГЕНДАТА от ПРАВЕЦ.......!!!!!!.......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 22. 22 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Любопитно

  Стрнното е, че най-дрезнещи бяха дребните привилегии - високи пенсии, право на телефон, прием на деца и внуци без класиране в университет... Големите някак минаваха незабелязано.
  —цитат от коментар 16 на Nil satis nisi optimum


  +++
  Щото сме малък, но храбър народ!Българина винаги се е дразнил и мечтал за дребния геджимечец.Дано бай Ердо да прати час по- скоро присъстващия бей!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 23. 23 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#17] от "К2":“Улицата ни е малка , но за партизаните се е оказала любима.”Ами оттам си гледат братушката-мародер с шмайзера, на когото дължат късмета си в живота... 😎
  —цитат от коментар 19 на Norman Granz


  Събуждаш се и в носа ти наврян шмайзер.

  SHADOWS of SOFIA
 24. 24 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 434 Неутрално

  "Започва и изграждането на околийските и местните дружества с цел да "да се грижат за материалното и морално задоволяване на бойците". Само за втората половина на 1946 г. са учредени 3 472 дружества с 162 592 членове. Стряскащото число (при 5–6 000 партизани) идва от там, че междувременно, без да е свикан конгрес за промяна на устава на Съюза, започва приемането на "всички участници в нелегалната дейност комунистическата партия през 1923-­1944 г., включително и на ятаци, и на участници в "Отечествената война". Това става по инструкции на Георги Димитров, за да се покаже по-широка "социална база на революцията и да се превърне съюзът в "мощна антифашистка организация – опора на народната власт".

  Как се създава легендата за масовото съпротивително, комунистическо и антифашистко движение в България. Колко книги бяха издадени за титаничната антифашистка борба не е истина. Вероятно само Искра Баева ги е прочела всичките. Е, как такива заслужили хора няма да се ползват с привилегии.

 25. 25 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 417 Неутрално

  След 9 септември 1944: Един комунистически главорез разказва.
  Откровения разказ на един от помощниците на Лев Главинчев, може би най-големия комунистически сатрап, за случващото се през първите седмици след 9 септември. Неговите думи са достатъчно красноречиви и не изискват допълнителен коментар.

  … В началото арестувахме само офицери, министри, бивши управници, търговци – изобщо богати хора. Министър на МВР беше Антон Югов, партизаните станаха началници, политзатворниците – също, а криминалните станахме обикновени „гвардейци“. Главният щаб на „гвардията“ бе хотел „Славянска беседа“ – бивш щаб на германските войски. Аз бях пряко подчинен на Лев Главинчев, един от най-жестоките убийци по онова време. Отделът, ръководен от него, беше от 29 души, които се разделяха на групи от двама или трима, като при акция за арестуване вземаха и войници от дадените за охрана на военното министерство. Освен със „Славянска беседа“ „гвардията“ разполагаше и с „Дома на слепите“, затвора, ареста на Съдебната палата, сградата на „Московска“ № 5, както и някои други сгради, една от които на улица „Княз Александър I“ – по-късно тя стана банка.

  Още на 9 септември към обяд докараха двама от регентите – принц Кирил и генерал Михов. Докараха ги лека кола, а ги откараха към затвора с жандармерийски черен автобус с дълги седалки от стена до стена. Пак в „Славянска беседа“ доведоха генерал Петър Цанков, началник на Школата за запасни офицери (ШЗО). Наши „гвардейци“ го убиха с чук в главата и хвърлиха трупа му от петия етаж – уж се е самоубил. Бяха убити и други хора, имената не им помня, а и никой не ми ги е казвал. „Гвардейците“ ходехме на различни адреси, арестувахме хора, ала имаше случаи, ако в къщата, дето извършвах¬ме ареста, нямаше други и ако беше вечер, да убиваме арестуваните още там. Убиването ставаше с чук или заколване с права лопата.

  Още на втория ден се отвратих от себе си. Като се върнехме в „Славянска беседа“, където спяхме, пиехме ракия, вино, коняк и се напивахме; но страшните картини от убийствата, извършени от нас, не изчезваха. Не зная дотогава колко души съм убил – аз или общо нашата „ударна група“, ръководена от Лев Главинчев. Освен нашата имаше още десетина „ударни групи. Когато отивахме да арестуваме, правехме обиск намерехме ли ценни неща – злато, диаманти, украшения, пари, пълнехме първо джобовете; след това се правеше протокол за останалото, което не беше в нашите джобове. Арестуваният обикновено не протестираше. Но ако протестира, го убиваме. Имаше такъв случай – човекът беше много богат, живееше на площад „Славейков“ и улица „Солунска“. От касата извадихме над 20 килограма злато, диаманти, златни часовници, пръстени, пари. Жена му започна да вика: „Грабители, разбойници!“. Главинчев я застреля, а след като видя, че човекът мълчи, свалил глава над гърдите, написа протокол, в който отбеляза, че е намерил 10 милиона лева, е те бяха много повече, и не вписа нищо друго, накара човека да го подпише и го застреля. После си напълнихме джобовете – кой колкото може да вземе. Главинчев сложи останалото в едно куфарче, а пък 10-те милиона отброи и постави в пакет, който даде на Коце Испанеца да ги предаде в Дирекцията на милицията. След това заключихме апартамента и си излязохме. Едва късно вечерта са изнесли труповете. Арестувахме хора навсякъде – в София, в Банкя, в Бояна, в провинцията. Може би от всеки 10 души убивахме по 6 или 7. Някъде през ноември 1944 г. ни пратиха на фронта да арестуваме офицери …

  Източник: „История на БКП 1919-1989“, Никола Алтънков, издателство „Факел“.

 26. 26 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2379 Неутрално

  Това казват в руската Уикипедия за това време. Изненадан от последния параграф):

  "...Интересно е, че имаше 2500-3000 партизани, а след преврата изведнъж стана 60 000.
  На територията на България не са провеждали военни операции и нито един войник от Червената армия не е загинал от немски куршум.
  До 5 септември 1944 г. всички оръжия за партизаните са местни, трофейни или английски, получени от югославските партизани. Съветското оръжие нямаше, за да не доведе до скъсване на дипломатическите отношения..."©️

  "Чуждестранен агент"
 27. 27 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#25] от "SaveBG":

  Хубав цитат, показателен. Нека се знае какво ще ПРАЗНУВАТ утре синовете и внуците на Главинчевци с правите лопати...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 28. 28 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1536 Весело

  До коментар [#4] от "К2":“Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове.”Аз го наричам справедливост. Няма да забравя уплашената физиономия на наглата партизанска внучка, която изхвърлих от апартамента на дядо ми на ул. Достоевски, когато питаше мъжа си милиционер: Ами сега КЪДЕ ще живеем?! 👿👿
  —цитат от коментар 8 на Norman Granz


  ......аааааа.......!!!!!????!!!!!.....после ЛОШИ били КАМУНИСТИТЕ.......????!!!!!????......аааа....ЗАЩО са ОСТАВИЛИ НАСЛЕДНИЦИ.......?????!!!!!????......като са толкова ЛОШИ......????!!!!!????.......един хубав ден да си """ТЪРСЯТ ПРАВАТА"""".......!!!!!?????!!!!!!.........другаря Лаврентии БЕРИЯ не би ПОСТЪПИЛ ТАКААА..........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 29. 29
  tos_buratino
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 30. 30 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Разстроено

  До коментар [#25] от "SaveBG":

  Тоя Лев Главинчев сигур е бил с голема главичка, и е преследвал фенове на Джон Лок?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 31. 31 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Били са прости, лъжливи, нагли, но при тяхното управление се изгради инфраструктурата на България, а българите от 4 станаха 8 милиона.Сегашните управници са техните внуци и слуги, точно копие на предишните, но те какво са построили, българите колко останахме?
  —цитат от коментар 29 на tos_buratino


  А представяш ли си ако изобщо не бяха идвали , каква инфраструктора щяхме да имаме?
  Сравни съвременна Гърция с това което имаме в момента.

  SHADOWS of SOFIA
 32. 32 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  Тия па бяха най - гадните!Събраха ги от кол и въже да живеят в национализирани чужди домове! Пфу!
  —цитат от коментар 1 на АзКлавдия
  Така е. Но не знаеш какво удоволствие е да ги гледаш когато се разделяха с чуждите домове. Гледката е прекрасна.
  —цитат от коментар 4 на К2


  До коментар [#4] от "К2":
  За съжаление не се разделиха с домовете, поне не всички. Имам позната, която все още живее в такъв дом. Не са им го взели, защото били добросъвестни купувачи, макар че старите собственици са водили дела за реституция. Държавата е национализирала апартамента, изгонила е старите собственици и го е продала на родителите на моята позната. Преполагам, че има доста такива случаи.

 33. 33 Профил на Шопов
  Шопов
  Рейтинг: 454 Неутрално

  До коментар [#31] от "К2":

  И какво има в ГЪРЦИЯ бе пъпеш ?
  ТЪП УКРАИНСКИ МЕЛЕЗ пишещ с 10 НИКНЕЙМА ! ! !
  гърция ,
  АХАХАХАХАХАХ

  Every little helps
 34. 34 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Снимката с Тодор Живков е потресаваща.
  Мандраджийски обировач в костюм и каскет на среща с чобани.
  Още е няма меката шапка от времето на Брежнев.

 35. 35 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#31] от "К2":И какво има в ГЪРЦИЯ бе пъпеш ?ТЪП УКРАИНСКИ МЕЛЕЗ пишещ с 10 НИКНЕЙМА ! ! !гърция , АХАХАХАХАХАХ
  —цитат от коментар 33 на Шопов


  Пак ли си изпаднал в депресия?

  SHADOWS of SOFIA
 36. 36 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1536 Весело

  До коментар [#3] от "spiegel":“Преобърнати са въобще представите за държавност, за почтеност, за национален дълг.”И все още си остават в преобърнато състояние, въпреки спорадичните опити от редки български държавници да бъдат изправени ...
  —цитат от коментар 13 на Norman Granz


  .......аааааа........!!!!!?????!!!!!....сигур .....визираш ЛАБОРАНТА.......иии.....мъжлето на СИНОПТИЧКАТА..........!!!!!!.........ама """ПЛЕБЕСА"""" еее толкоз ПРОСТТТ......,че не разбира от """УБАВООО"........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 37. 37 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#29] от "tos_buratino":

  Цървул недоучил, за това, кой какво построил и "ако не беше комунистическата партия", къде щяхме да бъдем, чети статистика за Германия преди войната и развитието на източните и западните провинции след това. Прочети и за Япония.

 38. 38 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Още личи, че в продължение на десетилетия България е управлявана от тъпи, прости, мързеливи и отмъстителни хора, които наричаха себе си "борци против фашизма". Никой преди Девети септември не ги е вземал насериозно, за хората те са били някакви хаймани, които не искат да работят. Това е голямата грешка на Гешев, че го е позволил да се случи.

 39. 39 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  [quote#32:"Мондиана"][/quote]

  +

  SHADOWS of SOFIA
 40. 40 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  До коментар [#25] от "SaveBG":

  Това свидетелство разкрива същността на установения режим. Просто и ясно, няма нужда от повече. Ако можеше този цитат да влезе в учебниците по история...

 41. 41 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Любопитно

  До коментар [#29] от "tos_buratino":Цървул недоучил, за това, кой какво построил и "ако не беше комунистическата партия", къде щяхме да бъдем, чети статистика за Германия преди войната и развитието на източните и западните провинции след това. Прочети и за Япония.
  —цитат от коментар 37 на vhv


  +++
  А мое ли да попрочетем нещо и за плана "Маршал"?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 42. 42 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Дневник не пропусна да напомни за рожденния ден на Тодор Живков!
  Сигурен съм ,че дежурния екип вече е духнал свещичките и е разрязал тортата за повода...

  Страхливи ботове,наказани да работят по празниците заради ниска активност през седмицата ,ще трябва цял ден да громят виртуално партизаните и СССР!
  Същите в реалността са комплексирани лузъри ,които се подмазват на всеки срещнат селянин гербаджия,защото ГЕРБ сега е Партията,а Бойко Борисов,бивш бодигард на Първия,вече е Човека от Народа,който управлява България еднолично и определя съдби...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 43. 43 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  Гледам, внуците на шумкарите реват като карпатски вълци във форума. Тежко се живее без привилегии...

 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#40] от "Мондиана":

  "Ако можеше този цитат да влезе в учебниците по история..."

  ... и да предизвика поредни спазми и конвулсии в нежната православна душа на Маша Захарова?

  Ти нямаш сърце...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на Max91
  Max91
  Рейтинг: 370 Любопитно

  Руските клакьори пак изпълзяха.Дневник постоянно ги захранва със статии и те плюят ли плюят,ама модераторчето явно е на друга стаФка та си мълчи,като пукал си мълчи.

 46. 46 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1536 Гневно

  [quote#31:"К2"][/quote]

  ......говориш ГЛУПОСТИ......!!!!....и много ДОБРЕ го ЗНАЕШ......!!!!.....Електрическите СТЪЛБОВЕ в ГЪРЦИЯ са от ДЪРВЕНИ ТАЛПИ.......!!!!!......а Пътищата им ги СПРЕТНАХА докато ние ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ се ЛУТАХМЕ в БЕЗПЪТИЦА.......!!!!!......под """ВЕЩОТО"""управление на ЛАБОРАНТИ и ЗАВЪРШЕНИ АЙДУЦИИИ.....

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 47. 47 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2379 Неутрално

  До коментар [#35] от "К2":

  Той никога не го оставя)
  Ще бъда по-изненадан от здравомислящ коментар))

  "Чуждестранен агент"
 48. 48 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#43] от "bez_ime2":

  Внуците на шумкарите са на власт пак,а ти бачкаш за 1500 лева на месец!

  Няма справедливост и това е !
  Защо скачахме по площадите и викахме :Кой не скача е червен!

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 49. 49 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2203 Неутрално


  В БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ПАРТИЗАНИ !!!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 50. 50 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  [quote#31:"К2"]
  —цитат от коментар 46 на kesh
  ......говориш ГЛУПОСТИ......!!!!....и много ДОБРЕ го ЗНАЕШ......!!!!.....Електрическите СТЪЛБОВЕ в ГЪРЦИЯ са от ДЪРВЕНИ ТАЛПИ.......!!!!!......а Пътищата им ги СПРЕТНАХА докато ние ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ се ЛУТАХМЕ в БЕЗПЪТИЦА.......!!!!!......под """ВЕЩОТО"""управление на ЛАБОРАНТИ и ЗАВЪРШЕНИ АЙДУЦИИИ.....[/quote]

  Кръпката е виновен! Пя спете спокойно...

  SHADOWS of SOFIA
 51. 51 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 244 Неутрално

  До коментар [#31] от "К2":
  Бъркаш се, бате! Представи си, какво щяхме да имаме ние, ако ни бяха дали 300 млрд € заем. Защо са им дали толкова пари е друг въпрос. Ако се помъчиш, ще се сетиш.
  А внуците на партизаните и техните лакеи какво щяха да имат, ехей!

 52. 52 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#31] от "К2":

  Като гледам за 30 години преход колко магистрали построиха сини,зелени и морави нямаше да имаме нищо!
  За сведение Тодор Живков е бил на власт 35 години!
  Неговите пътища сегашните некадърни управляващи не могат да им запълнят дупките и да и оправят маркировките и това след години в ЕС,винетки,данъци,фондове,акцизи на горивата...

  Демократите се оказаха по-крадливия нагли от шумкари обиращи мандра и комунисти,пазени от Червената армия...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 53. 53 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  И аз ги ненавиждах и осмивах. Сега обаче, се нароиха борци срещу комунизма, с не по-малко привилегии и власт. Копирайте си коментарите, че скоро може да ви потрябват за "новите борци"
  —цитат от коментар 20 на dedo pepo


  Пепо , помня , че беше манипулатор. Сега отново се опитваш да внушаваш - и едните и другите са маскари ! мисля , че колегите няма да се хванат този път !

 54. 54 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#49] от "niksan1":

  Имало е и пак ще има ,както вървят нещата!

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 55. 55 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#42] от "Sredan":

  "Страхливи ботове,наказани да работят по празниците заради ниска активност през седмицата ,ще трябва цял ден да громят ....""

  Вместо да се занимаваш със страхливи бонове, я напиши как от 5-6000 шумкари са станали 162592 активни борци против фашизъмът и капитализъмът. Активни! Не какви да е.

 56. 56 Профил на Шопов
  Шопов
  Рейтинг: 454 Неутрално

  До коментар [#35] от "К2":

  САМО това ли измисли ОТРЕПКО ?
  кажи за гърция камене ,
  ТИ ТАМ НЕ СИ БИЛ ! ! !

  Every little helps
 57. 57 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  До коментар [#31] от "К2":Като гледам за 30 години преход колко магистрали построиха сини,зелени и морави нямаше да имаме нищо!За сведение Тодор Живков е бил на власт 35 години!Неговите пътища сегашните некадърни управляващи не могат да им запълнят дупките и да и оправят маркировките и това след години в ЕС,винетки,данъци,фондове,акцизи на горивата...Демократите се оказаха по-крадливия нагли от шумкари обиращи мандра и комунисти,пазени от Червената армия...
  —цитат от коментар 52 на Sredan


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 58. 58 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#43] от "bez_ime2":Внуците на шумкарите са на власт пак,а ти бачкаш за 1500 лева на месец!Няма справедливост и това е !Защо скачахме по площадите и викахме :Кой не скача е червен!
  —цитат от коментар 48 на Sredan


  Освен в кошарата между овцете, не виждам къде другаде си скачал...

 59. 59 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Весело

  До коментар [#24] от "gmbh":

  Сега е долу-горе същото.
  Легендата за златния медал, 7/8 дан по карате, генералския чин на др борисович от БанкИ (по-известен в "нелегалните среди" от времето на първоначално натрупване на капитала, чрез кражба на автомобили в Унгария, производство и пласиране на фалшиви цигари, силово "застраховане", като "Рапона", "Тиквата", "праните гащи"...)
  По-късно, за същото се ползва прокуратурата и целия административен апарат за отнемане на бизнеси (споменавам само Дунарит...).
  А за щастливите новодомци, закупили жилища на цени като за "Активни борци" - да не отваряме дума. Семпли хорица като аецка, все още щяха да си живеят в панелните апартаменти, някъде по тъча на големия град...

 60. 60 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2239 Неутрално

  Сега поне разбирате ли защо имаме толкова много русофили. Много повече от другите бивши соц страни.

 61. 61 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#35] от "К2":САМО това ли измисли ОТРЕПКО ?кажи за гърция камене , ТИ ТАМ НЕ СИ БИЛ ! ! !
  —цитат от коментар 56 на Шопов


  Шопаров, нещо май си ядосан? Няма привилегии, няма живот..., мъка, мъка...

 62. 62 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 54 Весело

  Гледам, внуците на шумкарите реват като карпатски вълци във форума. Тежко се живее без привилегии...
  —цитат от коментар 43 на bez_ime2


  Бедна ти е фантазията колко хубаво се живее,в епохата на масовото незнание!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 63. 63 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#40] от "Мондиана":

  Този цитат ТРЯБВА да влезе в учебниците по история!

 64. 64 Профил на LudLustrator
  LudLustrator
  Рейтинг: 291 Неутрално

  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  Като си рекъл "А" кажи и "Б", баба му(майка му, щото Пеко Таков го е осиновил, та да ползва привилегиите) е убила с чук, собствениците на апартамента та да му го гепят .....за Кристиан Таков става на въпрос, ама цялото еврейско войнство искахте аула на негово има да кръстите ...щото видите ли могъл да чете и пише, акселериран шумкар!!!!

 65. 65 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Били са прости, лъжливи, нагли, но при тяхното управление се изгради инфраструктурата на България, а българите от 4 станаха 8 милиона.Сегашните управници са техните внуци и слуги, точно копие на предишните, но те какво са построили, българите колко останахме?
  —цитат от коментар 29 на tos_buratino


  Не коментирам първата част на поста ти ! Има кой да го направи ! Това , че сме били 8 милиона се дължи на ЗАБРАНАТА "обикновени " хора да пътуват или да търсят препитение и кариера в чужбина ! Чувал ли си за "открит лист " , "изходна виза "за смели ГРАНИЧАРИ които за един прострелян, убит или заловен НАРУШИТЕЛ НА ГРАНИЦИТЕ бяха "поощрявани " и НАГРАЖДАВАНИ ! Тези , които успяваха да се "измъкнат " отвъд "желязната завеса " към КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ СВЯТ от СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ "ЛАГЕР " биваха осъждани подобаващо , роднините , останали в България биваха РЕПРЕСИРАНИ !

 66. 66 Профил на Халдип Исйолов
  Халдип Исйолов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Показателен текст, който трябва да бъде включен в състава на учебниците по история!
  Терористи завземат властта чрез кървав преврат, подпомагани от Русия. После измислят събития и заграбват капитала с цел лично облага. В България никога не е имало фашизъм и окупация.
  Най-долните, неграмотни и неспособни землянкаджии навлизат в управленският живот. Резултат - унищожена България.

  Не си заслужава да се напрягаш безплатно.
 67. 67 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#41] от "Платон Фъшкиев":

  За също става въпрос, др "интересен"

 68. 68 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#35] от "К2":САМО това ли измисли ОТРЕПКО ?кажи за гърция камене , ТИ ТАМ НЕ СИ БИЛ ! ! !
  —цитат от коментар 56 на Шопов


  Аз всеки ден съм някъде. Свързано е с професията ми. А депресията ти ще премине , но бавно .Присъщо е за първо поколение с обувки.

  SHADOWS of SOFIA
 69. 69 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#55] от "gmbh":

  Какво се правиш на бременна гугутка!
  Бай Ганьо в главата му е само келепиреца!
  Не може само Вуте да е бил партизанин ,докато си е пасял козите у гората,жената на Нане го ръга по цяла нощ в ребрата и му нарежда:Иди и ти в съвета,намери бележка,нали и ти ходеше в гората да крадеш дърва,кажи ,че си бил и ти шумкар и си бил против властта и ти!
  Как няма да се уредят стотици хиляди байганьовци,това им е в кръвта!
  Даже се учудвам ,че са толкова малко...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 70. 70 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Уикипедия: Лиляна Павлова е Внучка на партизанина и член на ЦК на БКП Георги Павлов.
  Май продължават да ни управляват същите шумкари.

 71. 71 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2239 Неутрално

  Каква е разликата между антифашист номер едно - Тодор Живков и антикомунист номер едно - Иван Костов?

 72. 72 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#42] от "Sredan":

  И къде слагаш себе си? От написаното, излиза, че си някакъв лузър и страхлив бот...

 73. 73 Профил на LudLustrator
  LudLustrator
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Тиквите, виждате ли родителите и прародителите си горе на снимката, а вие къде се барате да се наричате човеци!!!!

 74. 74 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3226 Весело


  Партизаните, както и педераните се деляха на

  АКТИВНИ и ПАСИВНИ.....

  Според широчината на привилегиите.....

 75. 75 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Другари,за 75 минути откакто е пусната статията има само 70 коментара!
  Това е несериозно,по-малко от коментар на минута!
  Другари,дайте да дадем всичко от себе си и скоро да имаме 100 коментара!
  Цял свят сега нази гледа...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 76. 76 Профил на Шопов
  Шопов
  Рейтинг: 454 Неутрално

  До коментар [#68] от "К2":

  ти ВСЕКИ ДЕН си ТУК БЕ ТУРБОЛАЙНАР ! ! !
  регистрирал се на 31.12 и ВДИГАЛ НАЗДРАВИЦИ на нова година по ФОРУМИТЕ ! ! !
  ТИ ОТРЕПКО СЕМЕЙСТВО НЯМАШ ,
  СИГУРЕН СЪМ ! ! !
  с дедо ли си ЖИВЕЕШ ОЩЕ ? ? ?

  Every little helps
 77. 77 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Уикипедия: Лиляна Павлова е Внучка на партизанина и член на ЦК на БКП Георги Павлов.Май продължават да ни управляват същите шумкари.
  —цитат от коментар 70 на tos_buratino


  Ето тук си прав. Има такава улица срещу зала Универсиада. Бивша ул Постоянство.Там е и една не без известна тераса.

  SHADOWS of SOFIA
 78. 78 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  [quote#62:"Платон Фъшкиев"][/quote]

  Виждам, Фъшкиев, виждам... цял ден драскаш глупости за копейки... Живот ли бе да го опишеш, както е казал поетът!

 79. 79 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#72] от "vhv":

  Напротив ,аз съм успешен и смел,както се вижда от коментарите ми!
  Продължавай да ме четеш,няма да скучаеш...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 80. 80 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Така е, всяка власт, по всяко време, използва едни и същи методи да нареди свои хора и да направи мръсно на опонентите. Ал. Дюма е написал "Граф Монте Кристо" почти по действителен случай, а действието става по времето на Наполеон. При римляните същото. Златю се уреди със 100 кв. апартамент в блока на АБФ-та, щото уж дядо му занесъл некви позиви в София. Бай Кольо се писа ремсист, щото на 9-ти е бил ученик и се намърда до живот митничар. Също и бай Рачо. Никой от тях не прокопса със семейство, децата им се пръснаха емигранти. Майната им. След падането на бай Тошо имаше едно пряко излъчване от народното събрание есента, помня колко се караха и какви кирливи ризи си вадиха Славчо Трънски и Левчев.

 81. 81 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Весело

  До коментар [#58] от "bez_ime2":

  Еее..., ти го върна към спомените за първата му любовница...

 82. 82 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#68] от "К2":ти ВСЕКИ ДЕН си ТУК БЕ ТУРБОЛАЙНАР ! ! !регистрирал се на 31.12 и ВДИГАЛ НАЗДРАВИЦИ на нова година по ФОРУМИТЕ ! ! !ТИ ОТРЕПКО СЕМЕЙСТВО НЯМАШ , СИГУРЕН СЪМ ! ! !с дедо ли си ЖИВЕЕШ ОЩЕ ? ? ?
  —цитат от коментар 76 на Шопов


  Тук съм и ще бъда ТУК бе маргинал. Имам си таблетка , що ти нямаш ли?

  SHADOWS of SOFIA
 83. 83 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#78] от "bez_ime2":

  Ти бачкаш по цяла седмица,а преди и следработа заработваш копейки във форума и се присмиваш на другите?
  Не ставай смешен...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 84. 84 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  Уикипедия: Лиляна Павлова е Внучка на партизанина и член на ЦК на БКП Георги Павлов.Май продължават да ни управляват същите шумкари.
  —цитат от коментар 70 на tos_buratino


  Че тя и сега си е в БКП бе, дървена главо, какво се пениш?

 85. 85 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  Другари,за 75 минути откакто е пусната статията има само 70 коментара!Това е несериозно,по-малко от коментар на минута!Другари,дайте да дадем всичко от себе си и скоро да имаме 100 коментара!Цял свят сега нази гледа...
  —цитат от коментар 75 на Sredan


  Не се трудите достатъчно, комсомолец, ще има наказания...

 86. 86 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#58] от "bez_ime2":Еее..., ти го върна към спомените за първата му любовница...
  —цитат от коментар 81 на vhv


  Малко да го разведря... :)

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. А днес какво е?
  Не е ли същото?
  Имунитет, тотален лобизъм срещу определени облаги, апартаменти, офшорки, фирми, хотели....
  Безплатни лимузини, охрана от НСО....банкети, яденье и пиенье на корем.....
  Прословутите депутатски кюфтета за без пари, резиденциите на същите тия от БКП, в които днес почиват новите “партийци”
  Шуробаджанащината, назначенията с оглед на верността към партията, а не на ценза и образованието......
  Какво се е променило питам аз.....
  И разбира се за всички тия благинки плащаме ние!

  Очите ти могат да те излъжат, не им вярвай!
 89. 89 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#58] от "bez_ime2":

  За овцете се разбери със selqnin ,кой е по-добър!
  Чух ,че него го търсели повече...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 90. 90 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#78] от "bez_ime2":Ти бачкаш по цяла седмица,а преди и следработа заработваш копейки във форума и се присмиваш на другите?Не ставай смешен...
  —цитат от коментар 83 на Sredan


  Работя, забавлявам се... и най-важмото, не се оплаквам от демокрацията...

 91. 91 Профил на LudLustrator
  LudLustrator
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Нещата трябва да бъдат изричани на висок глас, другото е тинтири - минтири.
  --------------------
  Преврата в Русия е извършен с помощта на Германия и САЩ, където на власт идват хазаро/ юдеите....тази проказа се пръква по целият свят....Втората Световна Война, не е война между Хитлер и Сталин, а между сефарадите ( римските роби в Испания) и "руските" хазаро/юдеи, отначало поделили Европа а после се хванали гуша за гуша!!!

 92. 92 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 434 Весело

  До коментар [#79] от "Sredan":

  Виждам и че си"активен"(това по наследство). Пишеш и се премираш с плюсче...

  Дори не можеш да си направиш, какви сте палячовци.

 93. 93 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#58] от "bez_ime2":За овцете се разбери със selqnin ,кой е по-добър!Чух ,че него го търсели повече...
  —цитат от коментар 89 на Sredan


  Що, гледам, че ти добре се разбираш с овцете...?

 94. 94 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#86] от "bez_ime2":


  По цял ден работиш,преди да отидеш ставаш няколко часа по-рано за да напишеш набързо няколко коментара,след работа ,явно нямаш личен живот си пак постоянно във форума!
  Наистина трябва да се разведриш като излезеш да подишаш чист въздух и спреш да се бориш с вятърните мелници...
  Обсебен си!

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 95. 95 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 244 Неутрално

  Бойко Борисов: Протеже на кръговете Монтерей и Олимп и охранител на партизанина Тодор.
  Май продължават да ни управляват същите партизани. Обаче, вие заблудените, твърдите, че сега внуците и лакеите ни управляват добре, а преди партизаните са ни управлявали лошо. А то е точно обратното.

 96. 96 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#93] от "bez_ime2":

  Не,казаха ми го едни бабички !
  Ако искаш да ти кажа в кое село ,за да отидеш и ти там.

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 97. 97 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  [quote#65:"doroteus"][/quote]

  Петър Младенов сам "коментира " първата част на поста ти за ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ на България при СОЦА !И то на официален пленум на 11 . 12 . 1989 г:
  "През последните години страната навлезе в период на сериозна криза, на нарастващо социално напрежение и стагнация в своето цялостно развитие. Имаме пред вид следните явления в обществото:

  – стагнация в икономическото ни развитие, застрашително изоставяне на икономиката, застрашително нарастване на външния дълг;

  – увеличаване на инфлацията, тежки трудности на вътрешния пазар и в крайна сметка влошаване на жизненото равнище, наличие на широко разпространена корупция;

  – сериозни поражения в духовния и интелектуалния живот на нацията и упадък на основни морални принципи и ценности.

  За всички нас тук влошаването на положението в страната не бе гръм от ясно небе. Това се виждаше много преди да стигнем до сегашния кризисен етап. Бившето ръководство формираше екипи, създаваше „концепции”. В сферата на държавното и общественото устройство бе създадена обстановка, сходна с феодалното управление. Оформи се малка група начело с Тодор Живков, която узурпира властта. Около тази група, която много бързо придоби семейно-землячески характер, се наслоиха властолюбци и кариеристи от различен калибър. Те получаваха от върховния ръководител ключови постове и облаги, които им позволяваха от негово име и от името на партията и държавата да вършат произвол, да манипулират основни обществени институции. Това бе дълбоко обидно за нашия народ "

 98. 98 Профил на Sredan
  Sredan
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#92] от "vhv":


  Цял живот съм бил превилегировани,докато вие живеехте мизерно!
  Хубаво е да си от семейство на активен борец...

  В Дневник около 9септ2019 започна същата бясна цензура ,както едно време! Так держать!
 99. 99 Профил на LudLustrator
  LudLustrator
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Докато има нискочели козари, хазаро/юдеите ще царуват в Русия и България, защото винаги ще има тъпаци които могат да бъдат купени с пари и лампази (вижте всички постове в Русия са генерали, същото е в България, като се почне от ГЕНЕРАЛ другаря Тиква, та се стигне до разгардският прокурор, пигмей Атанасов)!

 100. 100 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#69] от "Sredan":

  "Бай Ганьо в главата му е само келепиреца!""

  Ахаааа, значи т.нар. комунизъм/социализъм е построен по Бай Ганьовси тертип.
  Диктатура на пролетариата, нали така? И кой я докара тук? Не са ли болшевиките от СССР и армията им? Кой унищожи пазарната икономика в България под прикритето, антифашистка борба? Кой убиваше, преследваше и дискриминираше интелектуалци, учени, свещеници, преподаватели, хора на изкуството, търговци и предприемачи? Бай ти Ганя комунист-болшевик.


За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK