В "кухнята" на СЕМ: Махленска разправия и неколегиалност

Розита Еленова, София Владимирова, Бетина Жотева (от ляво надясно).

© Юлия Лазарова

Розита Еленова, София Владимирова, Бетина Жотева (от ляво надясно).От няколко дни стенограмата от заседанието на Съвета за електронни медии (СЕМ), състояло се на 7 август, предизвиква любопитството в интернет. "Дневник" публикува част от нея (пълната й версия можете да видите тук). Как и в каква атмосфера работи медийният регулатор е важно, защото на него му предстои идната седмица да вземе важно решение - дали ще уволни генералния директор на Българското национално радио Светослав Костов след скандала за оказания му политически натиск за сваляне от ефир на водещата Силвия Великова и за безпрецедентното спиране на излъчването на програма "Хоризонт" за 5 часа.


На заседанието на 7 август присъстват Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова и председателят София Владимирова. Дневният ред включва избор на юриста Христо Томов за член на Управителния съвет на БНТ по предложение на генералния й директор Емил Кошлуков, доклад на дирекция "Обща администрация" относно издаване на актове за установяване на публични вземания и точка "Разни". По последната точка се обсъждат командировките в чужбина.


София Владимирова: Колеги, остана да вземем решение за трите последващи командировки. Първата, която предстои, е подгрупата на ЕРГА за 26 и 27 септември. Както г-жа Жотева уточни и миналия път, те са на експертно ниво.
Бетина Жотева: Първата командировка, която приехме, беше за 3-5 септември, която вече е гласувана. Следващата командировка, която трябва да се гласува, е на 26 и 27 септември. Това е подгрупа 3 за директивата, където предлагам да отиде г-жа Белчева.


София Владимирова: Има ли други предложения за тази командировка?


Розита Еленова: Аз ще гласувам категорично "против" толерирането на г-жа Белчева, за която вече няколко пъти съм се изказвала. Тя не е била на работа около два-три месеца, не подпомага работата на съветниците в международната дейност, отказва да работи пряко със съветниците освен с председател и главен секретар и намирам изпращането за изключително неуместно и недалновидно. Моите уважения към г-жа Жотева, ние сме й делегирали тази отговорност да обмисля какво да се посещава. Но г-жа Белчева току-що се е върнала от неплатен отпуск, който си взема редовно всяка година, няма отношение към медийните въпроси. И отново да бъде изпратена в командировка, без да знаем каква визия тя ще представи ... не смятам, че е уместно. Нека да гласуваме да отиде някой, но за г-жа Белчева можем да обмислим малко повече какво ще се случи.


Бетина Жотева: Уважаема г-жо Еленова...


Розита Еленова: Може ли да довърша, така...


Бетина Жотева: Не, не може да довършите, защото говорите откровени глупости, абсолютно сте неподготвена и абсолютно забранявам човекът, който върши изключително толкова много работа за международната част, за която Вие "поема нямате", викат сърбите, да се изказвате по този начин редовно на заседания. Просто няма да стане. Направих си труда, защото Вие минахте всякаква граница, да извадя всички активности на г-жа Белчева за всяко едно нещо. Сега ще прочета, има документи и след като Вие не разбирате от нещо, абсолютно не Ви съветвам да се изказвате, защото не си спомням кой беше на г-жа Еленова ресора, за какво отговаря Еленова...


София Владимирова: Г-жа Еленова отговаря за лицензиране.


Розита Еленова: Г-жо председател, това ниско ниво ще продължи ли...


Бетина Жотева: Не ми обяснявай какво ниско ниво да продължава или няма да продължава. Вие просто на всяко заседание намирате повод да критикувате международната дейност. Нещо, от което нямате абсолютно никаква представа и никаква експертиза, и Ви съветвам да не го правите, защото изглеждате нелепо...


София Владимирова: Моля Ви да поддържаме нормален тон.


Бетина Жотева: Няма нормален тон тук. Писна ми заседание след заседание моите хора да се критикуват и моят ресор да се критикува. Не си спомням някой от нас да е говорил за вашия лицензионен ресор по какъвто и да било повод, за да обяснявате вие какво работи Белчева и какво не работи Белчева. Вие нямате представа какво работи Белчева, защото не разбирате нищо. Разбирате ли ме, нищо от международна дейност, просто защото нямате подобна квалификация. Сега ще Ви обясня едно по едно....


София Владимирова: Нека не използваме нападки помежду си.


Розита Еленова: Няма да слушам под тази форма...


Бетина Жотева: Ама каквото искате правете, просто Ви казвам, че когато не сте подготвена...


Розита Еленова: Ще си изтриете ли думите, както обикновено?


Бетина Жотева: Не, няма да ги изтрия, ще ги оставя такива, каквито са, абсолютно съм сигурна, защото аз говоря за промяна на този протокол, откакто съм член на СЕМ.


Розита Еленова: ...за да не се публикуват грубите думи, които Вие казвате на съветниците!


Бетина Жотева: Вие искате всичко да присъства. Вие не може да си позволявате на всяко заседание да критикувате международния отдел, а аз да нямам право да се защитя. Ще се защитя. Има написано всичко каквото г-жа Белчева е свършила. Благодаря, че г-жа Кирковска се включи. Международната дейност си върви много добре, а това, че Вие сте некомпетентна, изобщо не означава, че международна дейност няма, и затова Ви съветвам да престанете да говорите за това кой каква работа върши в международната част.


Съветвам Ви не говорете, защото се излагате. Нямате квалификация, никога не сте се занимавали с международна дейност, нямате представа за какво става въпрос...


Розита Еленова: Г-жо Владимирова, колко трябва да бъда обиждана, за да бъде г-жа Жотева спряна...


София Владимирова: Апелирах да няма лични нападки...


Бетина Жотева: Няма лични нападки...


Розита Еленова: Как да няма лични нападки?


Бетина Жотева: Г-жа Еленова трябва да престане с личните нападки към хората, към единствения човек, който досега се занимава с международна дейност, сега вече има двама. Когато г-жа Еленова престане с личните нападки към г-жа Белчева, базирани Господ знае на какви комплекси, не знам, тогава няма да имаме разправии.


София Владимирова: Молбата ми е да няма лични нападки към когото и да било от администрацията.


Розита Еленова: ...към мен имаше около пет минути.


Бетина Жотева: Това е положението. Мога да изчета какво е направила г-жа Белчева. Така че гласувайте каквото искате, каквото не искате, г-жо Еленова, просто не се изказвайте за международната част, защото всеки път ще бъде така. Всеки път, когато си отворите устата за нещо, от което наистина нямате никаква представа, ще бъде така.


София Владимирова: Има право да каже това, което мисли.


Бетина Жотева: Тя го казва на всяко заседание и аз на всяко заседание мълча. Този път не мълча. Нали искате протоколи, вижте протоколите колко пъти съм Ви опонирала за международната част, нула. Сега Ви опонирам за първи път и Ви казвам, че така ще бъде всеки път щом си отворите устата да критикувате международната част. Всеки път.


София Владимирова: Моля ви, колеги, да сложим край на това. Предлагам да се гласува командировката на г-жа Белчева за 26 и 27 септември.


Розита Еленова: Г-жо Владимирова, трябва да ми дадете думата.


София Владимирова: Искате ли думата, г-жо Еленова?


Розита Еленова: Да, разбира се.


София Владимирова: Добре, заповядайте.


Бетина Жотева: Като свърши, ми се обадете.


(Бетина Жотева напуска залата)


Розита Еленова: ...нека да продължим.


София Владимирова: Добре, колеги, така или иначе на дневен ред е командировката, която коментираме за 26 и 27 септември. Предложението е за г-жа Белчева. Моля, който е "за" да пътува г-жа Белчева, да гласува.


(Бетина Жотева влиза в залата)


Решение:


СЕМ реши с 4 (четири) гласа "за" и 1 (един) глас "против" (Розита Еленова): командирова Мария Белчева в Брюксел на 26 и 27.09.2019 г. за участие в заседание на ЕРГА.


******************************


Любопитно е и как протича изборът на член на Управителния съвет на БНТ. Христо Томов беше предложен от Кошлуков заради влошеното финансово състояние на телевизията. "Имаме необходимост да предоговаряме поредица от договори, вече получаваме покани, нотариални дела са заведени", аргументира се генералният директор. Ето тази част от стенограмата:


София Владимирова: Колеги, предлагам, по аналогия на избора на управителния съвет на БНР ще дам думата на г-н Кошлуков да представи кандидата за член на управителния съвет, след това на него, ако желае да допълни представянето, ако има въпроси от членовете на съвета, и гласуване на утвърждаването.


Г-н Кошлуков, имате думата.


Емил Кошлуков: Благодаря Ви, г-жо председател. Запознати сте с биографията на Христо, тя е пред Вас. Причината да го избера за член на УС на БНТ е, от една страна, състоянието на телевизията, в която ни трябва повече правна експертиза, имаме необходимост да предоговаряме поредица от договори, предполагам, че ще има нужда от правна помощ, вече получаваме нотариални покани, дела са заведени, ще имаме доста нужда от специалисти, от юристи, които да ни помогнат в тази ситуация. Това, което наблюдавам от практиката досега, ние продължаваме да допускаме доста грешки, за които вие ни санкционирате по редица теми, и се надявам да дадем малко по-добро правно оглеждане на всички наши решения, действия и на работата ни като телевизия. Тук ще ни трябва също такава експертиза, за да може да спазваме закона по-добре. Трето, той е участвал в работата на БНТ преди години като външен експерт, има доста голям опит с преструктурирането на телевизията. Подозирам, процеси, които ще се изправят пред нас, също ще ни трябва тази експертиза с оглед оптимизирането на дейността ни, така че това бяха моите аргументи да предложа пред вас неговата кандидатура.


София Владимирова: Благодаря Ви, г-н Кошлуков. Г-н Томов, искате ли да допълните нещо?


Христо Томов: Здравейте на всички. Г-н Кошлуков беше изчерпателен. Това, което бих могъл да допълня, е, че виждам своето място там с оглед законосъобразното спазване на дейността на управителния съвет и на генералния директор. Виждам, че управителният съвет се отнася доста сериозно към спектъра от въпроси, които са днес на дневен ред. Във всички тези неща къде повече, къде по-малко винаги има правни елементи и все пак като юрист, който има двадесет години практика, мисля, че мога да бъда полезен в тази си част на управителния съвет и, разбира се, на генералния директор, за да може да вървим, както се казва, по закон.


София Владимирова: Благодаря Ви, г-н Томов. Г-жо Жотева, имате ли въпроси?


Бетина Жотева: Не. Оправяйте се. Само това мога да ви кажа. Знаете много добре историята, през която минава БНТ и хората в нея, и е хубаво, че има юрист в управителния съвет. Аз лично винаги намирам присъствието на юристите за ужасно досадно, но крайно необходимо, защото те винаги намират нещо да кажат, нещо наопаки, но пък без тях не е възможно. Така че добре дошли в тази каша и успех Ви желая.


Христо Томов: Благодаря, ще се постараем да помогнем с каквото имаме като знания и опит.


София Владимирова: Г-жо Димитрова.


Ивелина Димитрова: Г-н Томов отговаря на изискванията, формалните изисквания но закона, такова е становището на нашата администрация. Въпросът ми е имате ли все пак по-конкретен опит в качеството Ви на юрист, свързан с електронни медии, с тази сфера, аз мисля, че това е важно. Телевизията, особено обществената, е нещо много специфично и ми се струва, че наличието на такъв опит е важно.


Христо Томов: Конкретен опит с доставчици на такива услуги аз съм имал преди време с Българска национална телевизия, оттам съм потърсен като консултант, като съветник, като правен помощник относно организацията и оптимизирането на организацията и структурните промени, които на тогавашния етап се считаше, че трябва да бъдат направени. Иначе нямам някакви допълнителни чисто медийни връзки и с консултации в тази област, но намирам, че ситуацията, в която се намира Българската национална телевизия, може би в много случаи се повтаря и в частните корпорации, частния сектор и в това отношение имам опит като човек, който е полагал необходимите усилия и консултация да ръководи и да подпомага дейността на мениджърите на частните подобни структури юридически лица с оглед вземането на някакво правилно решение, търсене на някакъв вариант за теоретическото решаване на даден проблем и неговото практическо приложение, защото все пак на теория е едно, но когато човек трябва да го приложи на практика, се сблъсква с редица трудности, някой път видими, някой път не, и в този смисъл мога да кажа, че да, донякъде в тази част, без значение дали е специално оператор, самото организиране на процесите и начина на предоговаряне на отношения са неща, които съм работил и съм се занимавал.


Ивелина Димитрова: Защото ресорите в управителния съвет все пак са условни, цялата дейност на телевизията минава през управителния съвет.


Христо Томов: Така е.


Ивелина Димитрова: Няма как да се произнасяте само по чисто правни въпроси.


Христо Томов: Разбира се.


Ивелина Димитрова: Казахте, че сте били давали съвети, в кой период?


Христо Томов: През 2011 – 2013 година.


Ивелина Димитрова: Направи ми впечатление в писменото изложение на генералния директор, че вие най-вече заедно с него и естествено с другите звена ще работите по мерки за преодоляване на финансовия дефицит. Чувствате ли се подготвен в тази посока, имате ли някаква визия макар и първоначална?


Христо Томов: Да, нямам детайлна представа какво се случва в националната телевизия, това ще бъде предмет на запознаване с нещата. Имам увереността, все пак 11 години работих в Министерството на финансите и по стечение на длъжността, която съм заемал там, са обсъждани такива въпроси, които са чисто финансови, бюджетните взаимоотношения, финансовата дисциплина. Мисля, че в тази посока също бих могъл да бъда полезен в дейността на управителния съвет.


Ивелина Димитрова: Благодаря Ви за отговорите.


София Владимирова: Г-жо Георгиева.


Галина Георгиева: Благодаря. При всички изчерпателни отговори нямам въпроси. Пожелавам успех.


Христо Томов: Благодаря Ви. Ще е необходим.


София Владимирова: Г-жо Еленова.


Розита Еленова: Г-н Томов, между нас няма разделителна линия, ние сме партньори и бихме искали Вашето място да е в борда на Българската национална телевизия, да откриете своето място, да разгърнете професионалните си възможности. Аз съм убедена, че щом г-н Кошлуков предлага, има визия за вашето място. За мен е важно да зная отношението ви към обществената медия, каква трябва да бъде визията, мястото на обществената медия в обществото? В тази посока, ако имате своите мисли, които бихте споделили със съвета, за мен ще бъде приятно да ги обменим?


Христо Томов: За мен визията на обществената телевизия трябва да продължи да се развива в границите, в които законът е маркирал. Аз смятам, че точно Българската национална телевизия, това междинно звено, което съществува между корпоративните телевизии, които излъчват предавания, и интересите на обществото. Всъщност това е телевизията, която трябва да отговори на всички национални потребности, на всички социални теми, които се задават от обществото, да толерира етническата търпимост, да толерира изказванията, обсъжданията по различни дебати – икономически, културни, образователни, политически, социални, тъй като това е част от живота на нашето общество. В него има проблеми най-различни, всекидневни и те трябва да бъдат предмет на чуваемост и на гледаемост на тези отношения, да бъде насочена към една образователна, ако щете, инициатива. Подпомагане на български творци в тази насока, защитаване на национални културни ценности, които имаме като народ, да ги покажем на хората и не на последно място ми се струва засилване на ролята на малките населени места. Като че ли там хората също си имат проблеми, имат си своите трудности, тези неща трябва да бъдат... според мен да им бъде дадена инициатива и кауза на показ да се изложат.


Розита Еленова: Благодаря на г-н Томов за отговора. За мен е важно хората, които работят в обществената медия, да имат отношение към цялостната мисия, за която носят отговорност всички. Това е от мен, благодаря.


Христо Томов: И аз благодаря.


София Владимирова: Г-н Томов, Вашата биография е красноречива. Тя е пред нас. Тя е свързана с правото и финансите, които, както подчерта и генералният директор, са от особена значимост в настоящия момент, без, разбира се, да подценяваме мястото на програмата, заради която именно съществува Българската национална телевизия. Аз нямам въпроси, пожелавам Ви успешна работа, да бъдете справедлив коректив на генералния
директор и да бъдете в негова помощ и в помощ всъщност на Българската национална телевизия. Присъединявам се към думите на колегите – за нас е важно управителното тяло на обществения доставчик с цялата си отговорност да подхожда към задачите и за съжаление тежките проблеми, които в момента стоят пред БНТ. Надявам се, че при следващата ни среща на отчета ситуацията ще е малко по-ведра. Колеги, знаете, че
членовете на управителния съвет се гласуват с квалифицирано мнозинство, моля, който е за утвърждаването на г-н Томов като член на управителния съвет на Българската национална телевизия да гласува.


Решение:


СЕМ реши с 4 (четири) гласа "за" и 1 (един) глас "въздържал се" (Ивелина Димитрова): Утвърждава като член на Управителния съвет на БНТ Христо Томов, считано от 08.08.2019 г. Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията обжалването на решението на СЕМ за избор на членовете на управителния съвет на БНТ не спира изпълнението му.


София Владимирова: Г-н Томов, честито.


Христо Томов: Благодаря.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  Няма такъв излишен, безмислен контролен орган като СЕМ! Че и не ни излиза много евтино...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  Това е капацитетът на ГЕРБ. Тези калимки са избрани от Веждю мултака ,а те избират главанаците. Негативен подбор.

 3. 3 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2153 Неутрално
 4. 4 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1110 Весело

  Ха ха
  Направо си представям аграрната дама с какво ще допринесе в и без това цветущата атмосфера. Пък ако и нея я тресе климактериума ще е велико! 😁✨

 5. 5 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Нов сезон на сериала "Двете Каки".
  Продуцент и кастинг директор - ПП Герб.

  over the under
 6. 6 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5768 Неутрално

  Толкова жени на едно място, не е безопасно!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 7. 7 Профил на Hepo
  Hepo
  Рейтинг: 1791 Неутрално

  И тия клявки са призвани да следят функционирането на медиите!

  SHADOWS of SOFIA
 8. 8 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2357 Разстроено

  Какъв срам! Бетина е за лечение. А обществото издържа този смешен и жалък орган. За ампутация. И без това дейността му е забележима само с безумия.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 9. 9 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1354 Весело

  Какво е това осило ?! Крясъци за 2 дена в Брюсел... Пратете я жената за поне 2 седмици.

 10. 10 Профил на vxx57592865
  vxx57592865
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Какъв срам! Бетина е за лечение. А обществото издържа този смешен и жалък орган. За ампутация. И без това дейността му е забележима само с безумия.
  —цитат от коментар 8 на etty1


  СЕМ е необходим и не трябва да се закрива.
  Проблем са хората които са в СЕМ.
  Както отбелязваш Бетина Жотева е за лечение. Тя е там защото е от хората на Плевнелиев и да защитава интересите на бившата му
  (по-точно интересите на приятелите на бившата му).

  До коментар [#8] от "etty1":

 11. 11 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 931 Весело

  Толкова жени на едно място, не е безопасно!
  —цитат от коментар 6 на Незнайко в Слънчевия град


  C тези характери, и с тези ми ти нервности- съжалявам, че не са мъже.

  Не бе- не за друго, ми барем един търкал да погледаме... После Бойко може с медицински хеликоптер да ги вози по командировките... 😂😂😂😂😂😂😂

  Пък от друга страна- ся каките- като се върнат от командировките- такива знания и умения ще имплементират в радиата и телевизиите, че от чУшмите ше пада цаца, а от душа- бира.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 12. 12 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1272 Весело

  горе долу като заседание на кварталната организацийка на ОФ...всичко спуснато 'отгоре' се гласува и председаделя просто предлага и утвърждава...а уж комунизъна си бил отишъл...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 13. 13 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 931 Весело

  Какъв срам! Бетина е за лечение.
  —цитат от коментар 8 на etty1


  Бе не знам- май наистина много съска. Преди време- няква Копринка ли беше, Копринкова ли- беше записала как Жотева я плашондри.

  Мале! Мале като се показа после Жотева- само де не пердаши Копринката!

  Много нервна го дава- не знам дали са временни състояния, или по принцип си е такава.

  Ма да не забравяме старата истина- жените полудяват един ден месечно- за 30 дни... 😂😂😂😂😂😂😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 14. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  " Бетина Жотева: Не, не може да довършите, защото говорите откровени глупости, абсолютно сте неподготвена и абсолютно забранявам човекът, който върши изключително толкова много работа за международната част, за която Вие "поема нямате", викат сърбите, да се изказвате по този начин редовно на заседания. Просто няма да стане. Направих си труда, защото Вие минахте всякаква граница, да извадя всички активности на г-жа Белчева за всяко едно нещо. Сега ще прочета, има документи и след като Вие не разбирате от нещо, абсолютно не Ви съветвам да се изказвате, защото не си спомням кой беше на г-жа Еленова ресора, за какво отговаря Еленова..."

  Толкова жалки същества са се намърдали в тоя орган, който никаква работа не върши - люпилня на бездарници и безкрайни интриги и скандали ! Това го виждаме черно на бяло, от протокола на заседанието !

 15. 15 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 881 Весело

  Кокошарник, пълен с малоумни клявки. :)
  Какво очаквате, освен безсмислено кудкудякане?

 16. 16 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  " Толкова жалки същества са се намърдали в тоя орган, който никаква работа не върши - люпилня на бездарници и безкрайни интриги и скандали ! Това го виждаме черно на бяло, от протокола на заседанието !
  —цитат от коментар 14 на samoedin


  Не само в тоя, а всички подобни регулатори са налазени от подобни калинки с основен приоритет командировките в чужбина, големите бонуси за празниците, личните служебни шофьори, .. и пр. дуги дребни благинки. Задължението е от време на време да гласуват "правилно" (затова са пратени там).


 17. 17 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 881 Весело

  Няма такъв излишен, безмислен контролен орган като СЕМ!
  —цитат от коментар 1 на hamiltonf

  Органът е необходим, но трябва да е конституиран по съвсем различен начин, а не само чрез политически квоти. Сега е вмирисан кокошарник, пълен с калинки.

 18. 18 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Направо да му се догади на човек ... ама да беше само е СЕМ тази простотия и самозабравяне, с мед да ги намажеш ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 19. 19 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1723 Неутрално

  Срам.
  Все едно чистачките от фирмата се дърлят.
  А госпожа Жотева е с доста така да се каже каруцарски речник.

  Panta rhei....
 20. 20 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Теа кифли освен да мият чинии за друго не стават...

 21. 21 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3673 Весело

  "Бетина Жотева: Не ми обяснявай какво ниско ниво да продължава или няма да продължава"

  Тука вижздаме полодотворното влияние на махленското възпитание! Какъв размах,какъв дух само?!
  Ама и аз коклко съм смешен! Че то от премиера през министри и по надолу всички имат подобен език,какво се чудя! Ах да забраих и министъра Рашидов!

  klimentm
 22. 22 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3673 Неутрално

  До коментар [#8] от "etty1":

  Абсолютно и безспорно!

  klimentm
 23. 23 Профил на alehandro77
  alehandro77
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Много добри жени... Опит, ерудиция, бърза реакция, добри въпроси... Който ги е избирал "браво"

  Корупцията е новия социализъм! Нямаш връзки, нямаш пари.
 24. 24 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Преди време- няква Копринка ли беше, Копринкова ли- беше записала как Жотева я плашондри.
  Мале! Мале като се показа после Жотева- само де не пердаши Копринката!
  —цитат от коментар 13 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Къдринка Къдринова. Бъркаш я с Копринка Червенкова - тя е друга.

 25. 25 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 931 Весело


  Преди време- няква Копринка ли беше, Копринкова ли- беше записала как Жотева я плашондри.
  Мале! Мале като се показа после Жотева- само де не пердаши Копринката!
  —цитат от коментар 13 на Дедов'та Колюуа Унукя!


  Къдринка Къдринова. Бъркаш я с Копринка Червенкова - тя е друга
  —цитат от коментар 24 на tamada


  А- вярно, че Къдринка беше...

  Професорът изпитва студентка, тя не знае нищо. Професорът:

  -Уткееее, Утке- нищо не знаеш...

  -Не съм Утка, Ичка съм.

  -Бе помня, че нещо с "П" беше... 😂😂😂😂

  Та- Копринка, Къдринка- лекинко съм объркал двата щата...

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 26. 26 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Тази Бетина е ужасно злобна и комплексирана женица.

 27. 27 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  Събрали само жени и какво очакват да се случи, махленски разговори, разговори на шопски диалект, културно поправен на повечето места от редакцията.
  Срам и позор!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 28. 28 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Бетина Жотева открай време си беше тъпо и невъзпитано същество. Още от времето, когато беше говорител в телевизията и не беше Жотева, а Чампоева. Тогава не можеше и да говори свястно пред микрофона. Освен това при всяко започнато изречение само гълташе въздух като риба на сухо. Беше досадно и дразнещо да я гледа човек. Назначена с говорен дефект за говорител в телевизията - заради връзките на мъжа си.

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  Гнездото на осите. Не предполагах, че Жотева е, да ме прощава, но голяма простачка. Явно има здрав гръб , за да се държи по този начин.

 30. 30 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  Любопитно е наистина как, измежду всички тези женици, старателно избрани да не свършат никаква смислена работа, набедената за журналистка Жотева се откроява ярко като кремълска звезда. А г-н директорът и неговият юрист говорят като рецидивисти, да са живи и здрави.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 31. 31 Профил на vxx57592865
  vxx57592865
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#27] от "hamiltonf":

  Снимките с кандидат кметишата показаха,
  че ако ги оставиш сами започват да си играят с вибратори.

  ПП: Коментарът ми е в отговор на злобата ти към жените

 32. 32 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Неутрално

  До коментар [#31] от "vxx57592865":

  Коментара ти е неадекватен и просташки, типично за някоя с три малки букви и осем цифри...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2875 Неутрално

  "Бетина Жотева: Не ми обяснявай какво ниско ниво да продължава или няма да продължава"Тука вижздаме полодотворното влияние на махленското възпитание! Какъв размах,какъв дух само?!Ама и аз коклко съм смешен! Че то от премиера през министри и по надолу всички имат подобен език,какво се чудя! Ах да забраих и министъра Рашидов!
  —цитат от коментар 21 на klimentm


  Колкото ниско да кажеш, Бетинчето може още по-ниско. Нема граници.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 35. 35 Профил на vxx57592865
  vxx57592865
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#8] от "etty1":« Бетина Жотева е за лечение . «Бетина Чампоева/Жотева е една абсолютно арогантна и невъзпитана крава със самочувствие на Клеопатра и Катерина Медичи везти заедино ( да ме прости историята ), а това не се лекува . На такова животно, шут в задните части и точка !
  —цитат от коментар 33 на niksan1


  Бетина Жотева е близка до Дем.България – ДСБ и ДаБГ.
  А също е протеже на Росен Плевнелиев.

 36. 36 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 1909 Неутрално

  Ако някой се пита защо толкова малко успешни фирми могат да се похвалят със 100% дамски мениджмънт - моля, нека се запознаят с нивото на този "дебат". Той обяснява всичко.
  Това е положението....

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 37. 37 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  В този СЕМ само един мъж ли има? Или той е от ..... та Бойко го е сложил там?

 38. 38 Профил на nikolay_mihaylov
  nikolay_mihaylov
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Единственият нормален човек е Ивелина Димитрова, посочена от Радев. Това е положението.

 39. 39 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1348 Весело

  До коментар [#19] от "Molossian":"А госпожа Жотева е с доста така да се каже каруцарски речник"

  Тя и на вид го докарва за каруцарка.

 40. 40 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  Хубава работа ама гербава, като на майнатаунската принцеса клавдия. Фъш-фъш и телеса.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 41. 41 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#2] от "hodounski":

  Не е точно така. Бетина Жотева е от квотата на президента Плевнелиев. И е най-голямата селянка в СЕМ, видно и по държанието и. Председателката на СЕМ София Владимирова е от парламентарната квота на ГЕРБ.

 42. 42 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#35] от "vxx57592865":

  Бетина Жотева е близка до Дем.България – ДСБ и ДаБГ.
  А също е протеже на Росен Плевнелиев.
  ==============================================

  Плевнелиев назначи Жотева, ама не е сигурно дали е точно негово протеже. Може просто Баце да е казАл на Росен кой трябва да се назначи. Иначе Жотева е близка до всеки, който ще и помогне в кариерата. И прави свирки всекакви, ама най-вече пеунишки(тя е от Пеуник, ама нема Гоуф)....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK