Ред и чистота - 136 идеи за София

Ред и чистота - 136 идеи за София

© Иво Петров"Дневник" публикува в три части - идеи за София, обобщени от Юлиан Попов.


Тези засега 136 мерки са родени в разговори във фейсбук групата "Идеите за София", но те не са нито напълно представителни за позициите на участниците в тази група, нито са изчерпателна картина за всичко онова, което може да се направи в София. Идеите включват и неща, обсъждани извън групата на различни други форуми.


Това е част от представянето на идеите в текста към първа част от тях. "Дневник" ги публикува в три части, обобщени от Юлиан Попов. Първа и втора, а това е трета част:За парковете: Зеленина, вода и въздух
1. Витоша в София, не София върху Витоша. Засега софийските квартали лазят по Витоша като плесен. Крайно време е тази експанзия да спре и да започнем да пренасяме витошката зеленина в София. София има няколко алпинеума. Доста странна идея да се пресъздават Алпите, а не Витоша в София.


2. Никакво строителство в парковете. Южен парк, Западен парк, Борисова градина и другите паркове - никакво строителство. Тоалетни, дървени будки за кифли и лимонада може, но дотук.


3. Главен градинар. Ще назначим главен градинар на София. Ранг заместник-кмет. Ако трябва, ще го внесем от чужбина. Имало е навремето, ще има пак.


4. Китайски градинари. Ще внесем екип китайски градинари, които да превърнат междублоковите пространства в ботанически градини. Те знаят как става това, работят бързо и ефективно.


5. Зелени покриви. Зелен покрив е покрив, който е затревен, покрит със соларни панели или соларни колектори. Или комбинация от две неща или от трите. Всички нови сгради ще са със зелени покриви. Ще насърчим съществуващите сгради да си позеленят покривите. Овощни градини на покрива са също възможност.


6. Градско земеделие. Активно ще го подкрепим. В паркове, междублокови пространства, зарязани площи. Ще насърчим хората да си гледат неща на терасите и покривите. Нека не забравяме, че София има и 34 села, предостатъчно, за да си доставя здраве, занимание и половината от храната.


7. Опитни полета. Ще възстановим опитните полета във всички училища и детски градини. Децата да садят неща. И да ги гледат как растат. И да се грижат за тях. И да стоят повече навън.


8. Междублокови съседски градини. Специално ще насърчим създаването на градини - цветни и зеленчукови - в междублоковите пространства. Важна задача за китайските градинари.


9. Ще инсталираме кранове за питейна вода. Всъщност ще накараме Софийска вода да свърши тази работа. Там хората ще могат да си пълнят шишетата с прясна, чиста и студена софийска вода. Абсурдно е да си купувате вода в пластмасови шишета и после да ги хвърляте насам-натам.


10. Водни площи. Значително ще ги увеличим, в парковете и извън тях.


Климатични промени: Приносът на града, адаптацията на града


1. Климатът се променя и градът има както роля в промяната, така е и силно засегнат от нея. Ще разработим сериозна климатична стратегия до 2050.


2. Виж неща из цялата програма. Мерките, свързани с климата, засягат много сфери. Затова много от тези мерки са представени в другите части от програмата.


3. София ще стане климатично неутрален град до 2050 година по начин, който ще облагодетелства здравословната среда и икономиката на града. София ще печели, няма да губи от климатичните мерки.


4. Горещници. София и сега страда през лятото от тежки горещи вълни. Градът не е адаптиран към тях, ще се адаптира.


5. Зеленина, вода. Зелените покриви, градското земеделие, залесяването, увеличаването на водните площи са все мерки, които имат адаптационен ефект.


6. Вятър. Допълнително ще направим план за подпомагане на въздушните коридори в града. Ще използваме моделите на Imperial College за градските въздушни течения.


7. Естествена вентилация. Ще въведем строителни стандарти за естествена вентилация и за топлоотразителни покрития на градски площи, които не са залесени или затревени.


8. Информация. Ще поддържаме ясни информационни линии за високите температури и рисковете от тях с препоръки към различните групи граждани.


Енергията на града: Чиста, евтина, сигурна


1. Енергийна стратегия 2050. Ще развием енергийна стратегия на София до 2050-а, когато София ще бъде изцяло осигурена с чиста енергия.


2. Геотермална енергия. София май е геотермален рай. Ще изследваме потенциала и ако докажем икономическата ѝ изгодност в София, ще я превърнем в основа на отоплението на сградите.


3. Индустриални соларни инсталации. Ще подкрепим изграждането на районни соларни индустриални отоплителни инсталации.


4. 200МW PV. В рамките на един мандат ще изградим фотоволтаични паркове с 200 мВт пикова мощност върху общинска земя, която не може да се използва за друго. Има я. Това ще е приход, не разход.


5. Соларни покриви. Вече ги споменахме. Да го кажем пак - соларната инсталация ще стане интегрална част от сградата.


6. Енергийна ефективност. Енергийна ефективност ще е основна и първа стъпка във всяко енергийно решение и план.


7. "Топлофикация София". Ще я дадем на стратегически инвеститор, който да я сложи в ред и да я развие с комбинирани източници на енергия, които ще включват соларни и геотермални инсталации. Стратегически инвеститор означава инвеститор, който знае какво прави, не краде, развива и постоянно внедрява нови технологии. Това няма как да е българска фирма, малко вероятно е и да е фирма от Източна Европа. Ще направим списък на конкретни фирми, които да бъдат допуснати до търг и договаряне. Ако настъпим чувствителността на европейските органи за защита на конкуренцията, ще се преборим.


8. Институт за градска енергетика. Ще създадем Институт за градска енергетика.


Социална София: Човечност


1. Енергийната бедност. Енергийната бедност е основен проблем на София, ще се заемем сериозно с нея. Ще я проучим в детайли и ще започнем последователна борба с нея. Софиянци трябва да живеят в комфортни и здравословни жилища, независимо от приходите си. Основен подход за решаването е енергийната ефективност и интелигентното финансиране на обновяването на сградния фонд.


2. Жилищна политика. София има нужда от разгърната и широка жилищна политика. Това е много тежка и комплексна тема. Неясно защо много хора смятат, че жилищната политика не е работа на общината. Е, София може да се развива като съвременен град само ако жилищата в града са адекватни, ако има покрив за всеки, ако всеки може да се отоплява през зимата, ако не живее в мухлясало жилище, ако може да излезе до парка в инвалидна количка. Ще развием дългосрочна жилищна политика, за да може до 2030 година всеки жител на София да живее в адекватно жилище.


3. Бездомните. Бездомните на София са сериозен и нелек проблем. Не е въпрос само на пари, но и на разбиране и милосърдие. Ще призовем църквата, която сега необяснимо бездейства, да се включи в решаването му. Ще призовем другите религиозни и благотворителни институции да се включат и ще ги подпомогнем. Ще построим съвременни временни приюти със съответстващите социални и медицински услуги в тях.


4. Милосърдие. То не е нещо, за което се гласува на избори, но без милосърдие не можем да решим социалната криза на София. Как ще върнем милосърдието сред хората не знаем, но ще се мъчим и ще успеем.


5. Духовните институции. Ще направим тяхната ангажираност или пълно нехайство към социалните проблеми на града видими, много ясно видими. Нека се гордеят или срамят с онова, което правят или не правят. Засега най-вече не правят.


6. Благотворителност. Ще насърчим благотворителността и дарителството с активни кампании и съфинансиране и ще привлечем компаниите, богатите и не толкова богатите в постоянна дарителска дейност.


7. Административна и юридическа помощ за бедните и уязвимите. Ще създадем мрежа от бюра за съвети на гражданите (CAB) и ще призовем юристи и администратори, работещи и пенсионирани, да участват с доброволен труд.


8. Старостта не е порок. Ще направим София удобна и благодарна към възрастния човек. Старостта трябва да е видима и достойна.


9. Изоставените деца. Има много. Ще създадем специална служба за предотвратяване на изоставените деца, грижа за семействата им, грижа и наблюдение.


10. Ресторантите. Ще дават всичката останала храна на нуждаещи се. Лицензът им ще зависи от този ангажимент.


Живеем заедно: От враждебна сбирщина към солидарна общност


1. Инвалиди. Ще направим София достъпна за инвалиди навсякъде. Тротоари, паркове, магазини, улици, градски транспорт, барове и нощни клубове, спортни площадки, басейни, фитнес центрове и т.н.


2. Радио София. Не софийска версия на някоя съществуваща станция, а отделно радио на София. Без музика и без реклами. Да, точно така. Който иска да слуша Братя Аргирови или "Бяла роза", да превключи. Радиото ще дебатира проблемите на София, ще представя събитията на София, ще бъде един постоянен софийски разговор, но също и образователна институция.


3. Доброволчество. Ще го насърчаваме активно. Истинско доброволчество, не европейски проекти. На всички равнища във всички формати.


4. Дигитализация. Много неща вече са дигитализирани - паркиране, билети, мерене на качеството на въздуха, маршрутите на градския транспорт. Ще продължим в тази посока, ще интегрираме дигиталните решения където е възможно, ще направим дигиталния свят достъпен за недигиталния човек. Разбира се, ще дигитализираме и общинските услуги, но нека не въвеждаме китайски модел на дигитализацията на управлението.


5. Споделени пространства. София има много споделени пространства. Ще ги увеличим, ще ги наситим с веселие и ще поканим всички. Софиянецът трябва винаги да се чувства част от забавленията на града. Всеки софиянец. Никой не бива да чувства града като чужд. Ще покрием няколко площада, за да могат хората да се събират навън в студ, сняг и дъжд.


6. Културни центрове. В София има много. Театри, сцени, кина, читалища и разни други неочаквани и спонтанни неща. Не са достатъчни, не са достатъчно отворени и не са достатъчно наситени с изкуство и образование. Ще увеличим броя им и ще ги наситим. За да не звучи като напразно обещание - ще отворим големите пространства на НДК и ще поканим ученици и студенти от училищата по изкуствата да се изявяват там. Ще поискаме от Мария Ландова да разшири детската академия и да обхване хиляди деца и възрастни, и не само през лятото. Ще се договорим с големите магазини като ИКЕА и моловете да поканят Милена Нейова и "Прегърни ме" да провеждат художествени сесии в почивните дни.


7. Студентски град. Тук ще действаме брутално. Ще махнем всяка форма на хазарт, ще затворим половината нощни клубове, ще ограничим лицензите им и ще ги заменим с културни центрове, библиотеки и концертни зали. Ще ликвидираме проституцията и търговията с наркотици. Ще разкажем на цяла България какво представлява Студентски град и ще призовем всеки родител в страната, който праща детето си да учи в София, да ни подкрепи. Включително с дарения.


8. Ще отвоюваме тротоарите. Кола на тротоар ще плаща 50 лева глоба или 100, ако е преместена. Поне.


9. Пешеходна София. Ще направим София хубава и удобна за ходене. Тя и сега е. Пешеходецът обаче не е в центъра на движението. Ще стане. Ще изградим и 200 километра пешеходни маршрути. Това не е трудно, защото те съществуват, но трябва да се прочистят и обозначат.


10. Молове. Ще забраним новите молове. Молът убива града. София вече има повече от необходимото. Много повече и много по-големи. Ще очовечим съществуващите молове.


11. Без нови квартали. София няма нужда от нови квартали, а от възраждане на съществуващите градски пространства. София е най-рядко населената европейска столица (зависи как я мерим), ако остане под 1.5 милиона жители, те могат лесно да се поберат в сегашните жилищни и строителни граници. Нали знаете, че 25% от жилищата в София са празни? Искате нови квартали и 50% празни жилища в сегашна София? Няма да стане.


12. Тишина. София не е много шумна, но може да бъде по-тиха. Ще създадем шумова полиция. Ще инсталираме монитори за шум. Ще ограничим шума от чалгаджийници и флексове. Ще забраним шумните превозни средства. Ще насърчим електрическия транспорт. Ще санкционираме всякакви клаксони, дори за сватби, войнишки изпращания и абитуриентски балове. Ще глобяваме за шумни уредби в колите и за шумни климатици по сградите.


13. Обществени консултации. Ще въведем тримесечни обществени консултации за ново строителство. Сегашните две седмици са подигравка с хората. Всеки значителен проект ще бъде задължително представян с макет, компютърен модел и множество публични обяснения. Ако ще живеем заедно, трябва да обсъждаме достатъчно дълго как да го правим.


14. Не на пушенето. Законът е закон. Категорично ще наложим забраната за пушенето в затворени обществени пространства и ще започнем да въвеждаме забрана на открито, където се струпват много хора. Истинска забрана. Всяко затворено пространство е затворено пространство, не тераса или двор.


15. Ромски квартали. Има ги и са част от София. Ромите имат точно толкова право да са в София, колкото и членовете на общинския съвет. Те са и работна ръка и имат значителен икономически потенциал. Ще отделим специално внимание, ресурс и грижа за тях и ще развием специална стратегия за интеграция на ромските общности в града. Този път стратегията ще е успешна.


16. Фермерски пазари. Ще ги продължим и развием. Те са важни и за фермерите, и за гражданите, и за устойчивото развитие, и за разнообразието на града.


17. Пешеходни зони. Много нови пешеходни зони, не само в центъра. Всеки квартал трябва да има своята пешеходна зона. Пешеходната зона е и социална зона.


18. Ще направим два нови пазара. Хубави пазари, със сергии с хубави сирена, хляб, зеленчуци и много щандове с улична храна. Единият ще е под моста до Интерпред. На другия ще му търсим място под друг мост.


19. Стикери за заведения. Ще напечатаме стикери "Заведение без техно музика", "Без чалга", "Без музика" и ще насърчим заведения да се включат и в инициативата.


Първа част - четете тук
Втора част - четете тук


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 2164 Неутрално

  Дневник, проглушихте ни ушите с тая София. Днеска ще броя колко статии за Столицата ще изтипосате. До сега са две.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2115 Неутрално

  Идеите от нас, парите от ВАС!!!!!!!!!!

 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1198 Любопитно

  София трябва да се разруши и построи наново.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 4. 4 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5815 Весело

  Този списък ми хареса :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 5. 5 Профил на baby shark
  baby shark
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Като за начало прилагайте съществуващите правила. Използвайте кошчетата. Не изтърбушвайте веднага катализаторите и дизеловите филтри за фини частици на колите . Малко по малко ше стане, стига да има воля от всички.

 6. 6 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 907 Неутрално

  Юлиан Попов живее в Лондон от 20 години май.

  Каква ме работата да дава акъл за СОфия?
  Ще живее ли в София?
  Пари ще вкара ли в бизнес в София - фабрика или услуги?
  С какво се занимава в Лондон , какво работи?

  ПЛевненлиев го взе за министър без никои да го знае кой е този субект лондонски ...

 7. 7 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1571 Весело

  Стига вече безумия и див (не, дивашки!) популизъм.
  Китайски градинари? Стикери зао заведенията? Градско ЗЕМЕДЕЛИЕ по балконите? Айде вече стига глупости. А градско животновъдство що да няма?
  Ако тия "предложения" не са направине заради майтапа нещата отиват към лека форма на ментална... недостатъчност.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 8. 8 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 30 Неутрално

  До коментар [#6] от "WWW":

  Кучета и котки може! А прасета не може!

 9. 9 Профил на ixn09390851
  ixn09390851
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Хубави предложения.
  Ако имаше и кой да се захване с осъществяването на най-реалистичните от тях поне.

 10. 10 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1571 Весело

  Много ми се ще тези идеи да се реализират. Ей така за майтапа.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 11. 11 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1441 Весело

  Гениално!
  Най-много ме кефи ей това:

  9. Ще инсталираме кранове за питейна вода. Всъщност ще накараме Софийска вода да свърши тази работа. Там хората ще могат да си пълнят шишетата с прясна, чиста и студена софийска вода.

  Понеже там водата ще е съвсем, ама съвсем различна от тази, която тече от чешмите в домовете на същите хора. Тя не е софийска........

  Знанието е сила, информацията - власт
 12. 12 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1441 Весело

  Има и други безценни камъчета:

  Софиянци трябва да живеят в комфортни и здравословни жилища, независимо от приходите си.
  Ще развием дългосрочна жилищна политика, за да може до 2030 година всеки жител на София да живее в адекватно жилище.
  Студентски град...Ще махнем всяка форма на хазарт, ще затворим половината нощни клубове, ще ограничим лицензите им и ще ги заменим с културни центрове, библиотеки и концертни зали. Ще ликвидираме проституцията и търговията с наркотици.
  Ще покрием няколко площада, за да могат хората да се събират навън в студ, сняг и дъжд
  Ще направим София хубава и удобна за ходене. Тя и сега е.
  Ще изградим и 200 километра пешеходни маршрути. Това не е трудно, защото те съществуват

  И така нататък, кой каквото се сетил.....

  Знанието е сила, информацията - власт
 13. 13 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1816 Весело

  Ще ви направим мост... и едно училище до него. ... хем насила, хем за ваша сметка и на вашето дупе, а накрая онези от вица фалираха и се сринаха. То виц това, ама поуката е важна.

  Алоу, промените най-лесно се случват ако пълнят джоба на тези, дето се променят. Като чета "ще"-тата, всичко ще бърка в джоба на софиянци, та няма да се получат промените. Когато променящите си променят мисленето, едва тогава променяните ще им се вържат на промените (ще променят своето си мислене).

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 14. 14 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1802 Неутрално

  Може и е нормално някой да харесва човека/групата която прави тези предложения, но не видях конкретни забележки, а ей така, за заяждане.
  Със сигурност няма как всичко това да стане с магическа пръчка, но защо не си спомним че идват избори и тези, за които се каним да гласуваме не виждам защо да не се ангажират с някои от тези мерки и да поемат конкретни задължения, а не да слушаме и гледаме някакви казионни приказки и алабализми в предизборните студия.
  И разбира се, в тези предложения има неща които не са за общината а за всеки от нас поотделно - ами 10% от нас, да свършат 10% от предложеното, ведмага ще се усети.
  Но разбира се много по-лесни е да подлайваш и критикуваш, а в личен план да си изхвърляш пепелника и чашата от кафето през прозореца на колата и дори апартамента.

 15. 15 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2266 Неутрално

  Покрай интересните и полезни предложения има и такива като:

  2. Никакво строителство в парковете. Южен парк, Западен парк, Борисова градина и другите паркове - никакво строителство. Тоалетни, дървени будки за кифли и лимонада може, но дотук.

  Без бира в парковете, само на кифли и лимонада!
  Мерси! Това не е моята визия за София.
  Дори всички останали да се реализират, без бира в парка София би била непоносимо място за живеене.

  Иначе това за "войнишките изпращания" е умилително-трогателно. Предложил го е някой дето от десетилетия не е живял в България.

 16. 16 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  От известно време е по-важно как изпълняваш идеите си. Идеи има, но няма инфраструктурата, която да ги изпълнява - от първия път и навреме и в бюджет

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK