Повече кредит с ниски лихви: ефектите за реалния сектор

Повече кредит с ниски лихви: ефектите за реалния сектор

© Надежда Чипева, КапиталТекстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Кредитната експанзия продължава, както се потвърждава от публикуваните през тази седмица данни на Българската народна банка. Вземанията на банките от нефинансови предприятия нарастват с 4,8% на годишна база към края на септември, значително по-бавно от кредита за домакинствата, който за същия период се увеличава с 9,1%. След отчитане на ефекта от тенденцията за намаляване на лошите и преструктурираните кредити, действителното състояние на банковата активност изглежда малко по-различно. Редовните кредити за бизнеса са с ръст от 11,6% спрямо нивото от септември 2018 г., или номинално увеличение на общия размер на задълженията към банки с 2 млрд. лева за 12 месеца. Видима е и промяната в матуритетната структура, като кредитите със срок на погасяване над 5 години се увеличават с 16% и вече надхвърлят 43% от общите вземания от нефинансовите предприятия. Редовните потребителски кредити за домакинствата ускоряват темпа на годишен растеж от 12,4% към края на август до 13,7% към края на септември, а жилищните – от 16,6% до 17,4%. Нарастването на салдата по редовните жилищни кредити е 1 424 млн. лева , а при потребителските заеми – 1 234 млн. лева.


Тези темпове на растеж изглеждат значително по-ниски
от отчетените в периода на предишната експанзия от 2005-2008 г. На първо място трябва да се отчита изключително ниската стартова база на бързия ръст в предходното десетилетие. Към края на 2004 г. например общият размер на жилищните кредити е под 1 млрд. лева, а вземанията от фирми – около 9 млрд. лева. Ако до 2004 г. можехме да наречем ипотечното финансиране прохождаща индустрия с минимално въздействие върху имотния пазар, през 2016 г. "рестартът" започва от близо 9 млрд. натрупани задължения на домакинствата. Заедно с това, случващото се в последните две години представлява рязка и бърза промяна след своеобразното "замръзване" на кредитирането за целия период от 2009 до 2016 г. Така например общите вземания на банките от нефинансови предприятия и домакинства към началото на 2016 г. са равни на нивото от към края на 2008 г. Годишният темп на ръст при редовните жилищни и потребителски кредити надхвърля 10% едва от октомври 2017 г. насетне, като до февруари 2017 г. той е под 5%, а за целия период от септември 2009 г. до юни 2016 г. се отчита или спад, или увеличение от под 2% на годишна основа.


Заедно с банките, специализираните в кредитиране дружества и лизинговите компании също разширяват балансите си. Лизингът за фирми нараства с 230 млн. лева (7,1%), а за домакинства – със 100 млн. (21%) за периода от юли 2018 до юни 2019 г. За същия период небанковите кредити се увеличават с над 310 млн. лева, или над 17% на годишна база.


Улесненият достъп до кредит започва да придобива все по-голямо макроикономическо значение.


Доскоро фокусът на дискусиите се концентрира върху факторите, които са водещи до експанзията. Ключовите сред тях са изключително разхлабената монетарна политика в еврозоната и благоприятната конюнктура в реалния сектор в страната, изразена в бърз ръст на заетостта, на практика изчезване на безработицата и нарастване на доходите с високи темпове след 2014-2015 г. Заедно с това обаче трябва да се разглежда и въздействието на кредитирането върху поведението на стопанските агенти, структурата на икономиката и натрупването на риск.


Политиката на Европейската централна банка на отрицателни лихви и (нови) количествени улеснения без никакво съмнение се отразяват пряко и на българския финансов сектор. Ниските номинални (а вече в големи периоди – отрицателни реални) лихви по кредитите за бизнес и домакинства променят стимулите, като насърчават както инвестиции в дългосрочни проекти, така и потребление, а в същото време наказват спестяванията. Това е възможно – но само за определен период от време – благодарение на намаляването на разходите за обслужване на поетия дълг. Задлъжнявайки все повече, заемополучателите реално плащат все по-малко – при 26% по-висок общ дълг на домакинствата към септември 2019 г. спрямо края на 2008 г. например, годишните разходи за лихви на домакинствата в номинално изражение са приблизително 12% по-ниски. Същевременно отношението между разходите за лихви и компенсацията на наетите в икономиката (като обобщен макро индикатор за динамиката на доходите от труд) спада от 6,5% през 2008 г. до 2,9% през 2018 г., което означава, че тежестта на обслужване спада дори повече в относително изражение.


Засега последиците са в много по-голяма степен върху пазара на имоти,


отколкото при формирането на капитал в реалния сектор и потреблението на домакинствата. Като отражение, ефектът е отчетлив при цените на активите и в по-малка степен – в потребителските цени. Средните цени на жилищата в шестте най-големи града през второто тримесечие на 2019 г. са с от 30 до 40% по-високи от нивата през 2015 г., а бърз преглед на данните за сключените сделки показва, че ролята на ипотечното финансиране при покупка на имот е нараснала отчетливо през този период. Очакването за по-високи цени и разширяване на кръга на платежоспособните купувачи, което в значителна степен е следствие от ниските лихви и по-благоприятните условия на банките, неизбежно се отразява на проектите за изграждане на нови жилища. Площта на издадените разрешения за строеж на жилищни сгради за последните 12 месеца е 2,3 пъти по-голяма от тази през 2014 г., при административните ръстът е 3,2 пъти, а при другите стопански сгради (производствени, складове и др. под.) – около 40%. Заетите лица в строителството се увеличават с около 40 хил. за последните пет години обаче все още са под нивата от 2008 г. Реално започнатото строителство също не обхваща целия обем издадени разрешения, като вероятно за част от обектите се търси финансиране, за други се изчакват договори с потенциални купувачи и наематели.


Засега


данните за потреблението на домакинствата са противоречиви.


От една страна, в реално изражение ръстът през 2018 г. е най-високият от кризата насам, но пък темпът от 4,3% не изглежда твърде бърз. Общият внос на потребителски стоки се увеличава с 6,6% през 2018 г. на годишна база, а за първите седем месеца на 2019 г. е 8,2% спрямо същия период на предходната година. Относително по-бързо обаче нараства вносът на мебели и домакинско обзавеждане – над 12% на годишна основа за периода януари-юли 2019 г. В годините след 2015 г. салдото по текущата сметка се повишава и достига 5,4% от БВП през 2018 г., а търговският дефицит е относително нисък – около 3,4%. За сравнение, през 2007 г. текущата сметка отчита дефицит, надхвърлящ 20% от БВП.


Макар въздействията на ниските лихви и улеснения достъп до кредит да са различни от преживяното в периода 2003-2008 г., поне две са сериозните основания за безпокойство. От една страна, натрупва се риск от нарастващата задлъжнялост. При минимална безработица, растящи заплати и ниски лихви обслужването на заемите изглежда почти безпроблемно, но както промяна в стопанската конюнктура, за каквато вече има сериозни индикации, така и повишаване на лихвените нива могат много бързо да променят кредитоспособността на длъжниците. Продължава и натрупването на дълг за финансиране на все по-мащабни дългосрочни проекти в бизнеса, което прави балансите на компаниите все по-чувствителни към лихвен риск и промяна в условията за рефинансиране. От друга страна,


увеличеното търсене – както на потребителски стоки, така и на активи и инвестиционни стоки – променя структурата на икономиката.


Стоките и дейностите, съпътстващи процеса на вливане на новия кредит в стопанския оборот, изглеждат относително по-печеливши и привлекателни. Част от потреблението се финансира със заемни средства, но за участниците на пазара то може да е сигнал за увеличение на разполагаемия доход. В средносрочен и дългосрочен план това стимулира, при равни други условия, инвестиции именно в тези отрасли за сметка на други. Насочват се труд и капитал, както и предприемаческа енергия, в дейности, които все повече зависят от нарастване на кредита и са основани на очаквания за запазване на сегашната динамика. Както бизнес сектора, така и домакинствата обаче са ограничени от фундаментални фактори в капацитета си да задлъжняват – дългът не може да се увеличава отвъд способността на длъжниците да го възстановят с бъдещ доход. Промяна в паричната политика – макар такава да не изглежда вероятна в най-близко бъдеще – променя и условията за достъп до кредит. Колкото по-дълго продължава периодът на кредитна експанзия, толкова по-големи ще са структурните изменения в икономиката и дълбочината на неизбежната последващата корекция.

Ключови думи към статията:

Коментари (12)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1469 Неутрално

  Как беше !!! Банкера ти дава чадър при сухо време, а когато завали, ти го взима.

 2. 2 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3163 Неутрално

  Балонът май е прекалено надут.

 3. 3 Профил на Дългия
  Дългия
  Рейтинг: 1669 Весело

  Карам я без никакви кредити, спя спокойно и бъдещи кризи изобщо не ме плашат...

 4. 4 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  Как беше !!! Банкера ти дава чадър при сухо време, а когато завали, ти го взима.
  —цитат от коментар 1 на 442  До коментар [#1] от "442":

  Ама то е факт! Банката никога няма да даде заем на човек за когото знае че не може да го върне. Изключвам разбира се случаите когато става дума за далавери като КТБ...

 5. 5 Профил на Puck Futin
  Puck Futin
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Купивайте смело тухли в държава катастрофирала демографски. Деуги трупаме ликвидни активи и чакаме следващата рецесия.

 6. 6 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10807 Неутрално

  Позитивни за бизнеса сигнали Само да си пожелаем да са повече и по-високи.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 7. 7 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5020 Любопитно

  До коментар [#4] от "deaf":

  "Банката никога няма да даде кредит на човек, който не може да го върне."

  Намирате горното за ненормално?

 8. 8 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Този, който е писал това директно требва да намаже въжето!
  СЕГА ШЕ ВИ КАЖЕМ КАК СЕ ОТРАЗЕВА КРЕДИТЪТ В РЕАЛНИЯ СЕКТОР!!!!
  Да кажем, че взимате 10 лева при 0% лихва.Връщате без проблем, всичко живо ви убеждава, че ДА СЕ ЖИВЕЕ НА КРЕДИТ Е НАЙ-БОГОУГОДНАТА РАБОТА. Помагате на икономиката,у правителството и за да има неква полза от жалкия ви живот, се пак, требва да земете ОЩЕ КРЕДИТ. Правите това пак и пак. При 100,1000, 10 000 и са ВИ БЛАГОДИРНИ, ЧЕ СТЕ ПОЛЕЗЕН ИВ ТЕХНИА КАПАН!
  КВО СЛЕДВА ЗА РЕАЛНИЯ СЕКТОР? Земали сте 100 хилки дълг, купили сте имот и си викате - нема начин да загубим. Точно тогава СВЪРШВА СИРЕНЕТО! Банката спира да Ви дундурка и ви дига лихвата по кредитъ на 5%. Не е се едно дали получаваш 1000 лева и си зел 1000 лева на 5%, или си зел 100 хилки, получаваш 1000 лева и ти дигат лихвата от нула на 5%. Едновременно с това - цените на жилищата ПАДАТ! Щот капана е щракнал, този цикъл вече е източен и играчите ОЧЕКВАТ да има много жилища придопити от банки чрез фалит на "собствениците" им. ДВОЙНА КОМБИНА И КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЪ Е СМАЗАН. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ТОВА НЕ Е СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, А ДЪЛГО И ВНИМАТЕЛНО ОБМИСЛЕН ПЛАН НА КУКЛОВОДА. Ше ви убие и одере: пак.
  Кво да парвите? НЕ ЗИМАЙ НИКВИ КРЛЕДИТИ,БЪЛЪК! Когат си поднесен за вечеря, единствениа ти шанс е да не ставаш за ядене....
  А, ДА, НЕ МИ ВЕРВАТЕ?!?!?!?!? МИ ПОНЕ ПОСЛУШАЙТЕ ГРЕТА, ДЕТ ТИ КАЗВА: СТОП НА ЖИВОТА НА КРЕДИТ ОТ ПРИРОДАТА. НЕЯ ПОНЕ Я ПУСКАТ И ОТ ЧЕШМАТА. И ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО ВЕРНО НЕЩО, КОЕТО ВИ КАЗВА.

 9. 9 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  До коментар [#6] от "penetrating":

  Аха...! В държава със стремително намаляващо и застаряващо население, бизнесът е все по-оптимистично настроен.

  Бивш tww09306483.
 10. 10 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3861 Неутрално

  До коментар [#4] от "deaf":

  Напротив. Банките имат съвсем друга политика и начин на разсъждение.

  Бивш tww09306483.
 11. 11 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10807 Весело

  До коментар [#9] от "Petleshev":

  Този проблем е решим :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  До коментар [#4] от "deaf":Напротив. Банките имат съвсем друга политика и начин на разсъждение.
  —цитат от коментар 10 на Petleshev  До коментар [#10] от "Petleshev":

  Каква друга политика? Да дават заеми на просяците? Да вземем например Гърция. Над 90% от гърците имаха собствени домове,(къщи,апартаменти и т.н.). Западните банки коварно подлъгаха гърците да вземат заеми от тях като заложат домовете си. В резултат днес маса гърци останаха без имотите си... Но банките нямаше да им отпуснат кредити ако те нямаха нещо ценно да заложат...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK