Съм ли аз господарят на света? Властта на независимия съд

Днес съдът също е заплашен в някаква степен и от новия суверен.

© Анелия Николова

Днес съдът също е заплашен в някаква степен и от новия суверен.Българският съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев изнесе лекция в първото издание на Форума за справедливост, организиран в памет на доц. Кристиан Таков. Организатори на проявата са Софийският университет "Св. Климент Охридски", близки и приятели на доц. Таков. "Дневник" препечатва лекцията му от Mediapool.


Основната роля при постигането на справедливостта има гарантирането на върховенството на закона. За това отговаря съдът. Не можем да си представим една система, която почива върху правото, без съдията. Темата за това как съдията успява да постигне идеала да бъде безпристрастен и независим вълнуваше Кристиан. За да може съдът да прилага закона без пристрастие, той трябва да бъде независим от страните и независим от властта.


Днес аз ще се опитам да прегледам историята за това как съдът отстоява своята независимост от властта. Ще започна от Средновековието и ще стигна до наши дни – до демокрацията, защото днес съдът също е заплашен в някаква степен и от новия суверен.
Заглавието на презентацията е цитат от Хамилтън, политическият деятел от времето на създаването на американската конституция, който описва идеите си за демократичното управление по следния начин: Съдът е институция, която няма нито воля, нито сила или мощ.


Предпочетох думата "мощ", защото тя изразява по-ясно идеята за собствен властови ресурс. Ще се опитам да тръгна оттук, за да отговоря на въпроса как една институция, която няма собствен властови ресурс, нито собствена политическа воля, да постигне това, че да бъде равноправна на останалите политически власти. Как съдът може да поддържа своята независимост и безпристрастност, когато трябва да прилага законите?


Историята е един изключително силен източник и помага да оценим как правоприлагаме в днешно време. Да отсеем важното от маловажното и да подредим приоритетите си.


Съм ли аз господарят на света?


Ще започна с една притча от Средновековието, която много пъти е била описвана от юристите. Историята започва през 12 век, когато трябва да се реши каква е властта на императора на Свещената Римска империя Фридрих Барбароса върху градовете и владетелите в границите на Свещената Римска империя, включително върху завзетите градове-държави. В ролята на съдията в случая са четирима юристи от Болоня, където се намира водещото юридическо училище по това време. Тези юристи потвърждават това, което до голяма степен владетелят иска, а именно, че той е владетел на всички останали властници на територията на империята. Този резултат е исканият от Фридрих Барбароса. Той туко-що е превзел Милано, който се е съпротивлявал на неговата власт. Императорът е целял да сложи край на претенцията за независимост на различните градове държави и по-малки кралства.


Притчата е за двама от тези четирима юристи, които са излезли на разходка заедно с него. Императорът им е задал въпроса: "Съм ли господарят на света?" Единият от тях му е отговорил: "Да. Вие сте господар на света". Другият му е отговорил: "Вие сте господар на света, но не и на частната собственост". Фридрих Барбароса слязъл от коня си и го подарил на първия юрист. Вторият се оплакал: "Загубих кон, защото защитих справедливостта, което не е справедливо".


Не знаем дали тази притча е вярна. Тя е записана по-късно в редица средновековни издания, където се разказват интересни истории, както и в коментари на средновековни юристи. Но защо толкова кратка история е успяла да привлече вниманието на средновековните юристи? Защото тя съдържа това основно противоречие, което цялата последваща история на правото се опитва да разреши. Ние имаме две парадигми за това как се упражнява властта. Едната е, че властта е единна и поражда всички останали власти. През XII век властта произтича от Бога, днес произтича от демоса. Другата парадигма е парадигмата на правото. Тя казва – всички са равни пред закона, законът е един за всички.


Сблъсъкът между тези две парадигми е очевиден. Как решаваме конфликта между претенцията на властта на силата, която твърди, че тя е основна и поражда всичко останало, и парадигмата, че всички са равни пред закона и всички са подчинени на закона. Това е историята на правото от Средновековието до днешния ден.


Кой е съдията?


Съдебната власт в Англия през Средновековието възниква, както навсякъде другаде, като прерогатив на краля. Този, който правораздава, е кралят. Той лично правораздава. Този прерогатив на краля постепенно бива отделен, защото физически това става невъзможно.


Първоначално кралят правораздава посредством съветници, които му помагат. Впоследствие тези съветници започват да стават самостоятелни съдии. Първият документ, който изисква съдиите да бъдат самостоятелни, е Магна Харта. Този документ защитава много основни права, а сред тях е изискването съдът на краля да бъде постоянен. Това съвместяване на права и юрисдикция е нещо, което наблюдаваме непрекъснато през последващата история на правото.


През 1387 година възниква политическа криза поради претенции към властта. Крал Ричард II е малолетен и от негово име управляват регенти. Това създава алтернативни претенции за властта. Кралят прави искане към Върховния съд, който към онзи момент вече съществува, за да се дефинира какви са правомощията на краля и какви са правомощията на парламента. Спорът е за това е как кралят може да събира данъци и такси. Върховният съд потвърждава, че кралят има правомощия, които парламентът не може да отнеме, че само той може да назначава министри, че само той може да ги освобождава и че само той може да решава въпросите, свързани с управлението на Англия. Това решение на съда се възприема лошо от противниците на Ричард II.


Спорът е решен с военен конфликт, който Ричард губи и парламентът поема цялата власт. Съдиите, които са взели решението в името на краля, биват обвинени в измяна. Председателят на съда бива осъден, удавен и обесен. В тази последователност.


През следващите 200 години съдилищата избягват да решават строго политически въпроси. Около 150 години по-късно при спор за това кой е легитимният престолонаследник подобен въпрос бива отправен към съда. Съдът отговаря, че това не е правен въпрос и няма юрисдикция да отговори.


Въпросът какви са правомощията на съда се изостря по времето на Реформацията, защото в Англия все повече се налага идеята, че правото е универсално, че законът е приложим по отношение на всеки и че никой не бива да бъде над закона. Един от английските средновековни юристи – Брактън, посочва, че кралят не бива да бъде подчинен на никого, освен на Бога и закона, защото законът прави краля. Когато този принцип се превръща в универсален, тогава конфликтът с властта става неизбежен.


Този конфликт по времето на Реформацията се изостря поради идеологически противоречия. Английските крале през този период са католици, докато англичаните не са. Споровете отново се възпроизвеждат по въпроса какви данъци и такси може да събира Короната и кога кралят може да разпуска парламента. През този период съдът на няколко пъти успява да дефинира основни ограничения във властта на монарха. По делото "Фулър" съдът приема, че кралят няма правомощията да оттегли едно дело, което е висящо пред съда. След като делото вече е в съда, единствено съдът е този, който може да реши. По "Делото за прокламациите" съдът отрича, че кралят може да промени правото и да заобиколи парламента при налагането на такси върху стоките, които корабите внасят в Англия. През онзи момент това е сериозен източник на средства за Короната. Това решение е ключово за развитието на правото. Днес учим, че парламентът приема законите, а изпълнителната власт не може да ги отменя. Този принцип идва от това съдебно решение, прието в началото на XVII век.


Продължаващият конфликт между монарха и парламента в Англия през този период довежда до все по-често упражняване от монарха на правомощието му да освобождава съдиите. Към този момент съдиите са производни на властта на монарха. Те са назначавани и освобождавани по преценка на монарха. Крал Чарлз I, който е имал по-силни възгледи са своя суверенитет, много по-често е използвал правомощието си да освобождава съдии, когато не е бил съгласен с техните решения.


Конфликтът достига своя пароксизъм между 1625 и 1649 година. Кралят суспендира парламента за твърде дълго време и претендира възможностите си да определя сам данъците и таксите, които да събира от населението. В крайна сметка конфликтът се решава по начин, по който са се решавали политическите конфликти към онзи момент – с война. Армиите, събрани от парламента на Англия и Шотландия, побеждават армиите на Чарлз I. Кралят е принуден да направи отстъпки. Една от тях е изключително важна. От този момент монархът приема, че няма право да освобождава съдиите. Съдията може да бъде махнат само за извършено нарушение.


Чарлз I, въпреки че временно е загубил властта, отказва да се подчини на парламента. След нова серия от конфликти, в които армията на Оливър Кромуел побеждава. Чарлз I е осъден за измяна и екзекутиран през 1649 година. Към този момент английският парламент приема основен принцип, че съдиите се назначават от краля, но не могат да бъдат освободени от краля. Техните заплати са повишени от 200 на 1000 паунда годишно. Съдиите вече не могат да бъдат въвлечени в политическите спорове. Те трябва да бъдат изцяло независими от администрацията на краля.


Така по един много практичен начин са дефинирани основните гаранции за независимостта на съда, които са валидни и до днес. Съдът е независим от изпълнителната и законодателната власт, защото не се включва в политическото противоборство. Съдиите не могат да бъдат част от администрацията на монарха, но те не могат да бъдат и отстранявани, освен за нарушение.


Съдът, който решава сам


Новото развитие е, че съдиите имат и имунитет да бъдат съдени и преследвани за своите решения. Това не е парламентарно решение, за разлика от останалите. Този елемент е част от юриспруденцията на самите съдилища. Те приемат, че съдът не отговаря за решенията, които взима. Съдията вече има ограничен имунитет.


В средата на XVII век тези принципи за независимост на съда в Англия са установени и като практика. Кога те са описани като нещо важно за историята на правото и независимостта на съда? Те са се случили за първи път през 1642 година, като решение на английския парламент. Приети са като закон през 1701 година. Описани са за първи път чак през 1765 година от английския юрист Уилям Блекстоун. Междувременно друг политически мислител – Монтескьо, през 1748 година в "Духа на законите" описва колко е важно разграничението между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Описвайки защо е важна съдебната власт, той пише за английския опит. Неговото описание обаче не е емпирично вярно. Той поставя ударението върху участието на жури в съдебните производства. Това не е чак толкова важно, както разбираме по-късно. Този, който вижда реално къде е истинската гаранция за независимостта на съда, е английският юрист Блекстоун. В своите "Коментари на законите на Англия" той казва, че отделното съществуване на съдебната власт от короната, съществуването на съдии, които не могат да бъдат отстранени по волята на короната, е една от основните гаранции за свободата на обществото. Той твърди, че свободата на обществото не може да съществува в никоя държава, ако правосъдието не е достатъчно отделено от законодателната и изпълнителната власт.


Възможността да се гарантира на съдията, че няма да бъде махнат, гаранцията за това, че той ще получава постоянно възнаграждание, са нещата, което Блекстоун е забелязал, за разлика от Монтескьо, като истинската гаранция за независимостта на съда.


Съдът по времето на революцията


Опитът на Англия изкристализира по време на революциите от XVIII век. Френската революция наследява от монархическия режим съдебна система, която е сходна с тази от средните векове. Там работят назначени от краля съдии, които не получават собствено възнаграждение, но имат право да генерират доходи на база на съдебната си дейност. Това е нещо като франчайз, който получавате, и на това основание правораздавате. Без да е особено изненадващо, този модел генерира високи нива на корупция, безкрайни съдебни спорове и недоволно население.


Трябва да дойде взривът на Френската революция, за да се преосмисли конструкцията на френската съдебна система. Основни елементи в нейното реконструиране са познати - гарантиране на постоянен мандат за съдиите (тогава е установен на шест години) със закон, приет веднага след революцията. Към този момент Луи XVI все още не е обезглавен, приема се, че кралят може да назначава съдии, но за определен срок и в този срок не може да ги уволнява.


Дадени са и гаранции за заплащането на съдиите. И във Франция съдийството вече не е мандат за правораздаване, а е заплатена дейност, която се гарантира от държавата. Тези принципи продължаваме да ги развиваме и днес. В основата си те са инструментите, през които гарантираме независимостта на съда.


Развитието на независимостта на съда върви ръка за ръка с правото, гарантиращо основните права на човека. Например, човек не може да бъде затварян без съдебно решение; не може собственост да бъде отнемана без съдебно основание. Това са принципи, които са се развивали в съдебната практика. Успоредно с това се е развила и необходимостта от независим съд.


Съдебният контрол върху самия закон


Следващата крачка е направена от съда, който казва, че може да контролира и закона. Това се случва през 1803 година в САЩ. Ние вече сме в епохата, в която единната власт не идва от Бога и чрез краля, а суверен е народът. Този суверен е създал един друг документ – конституцията. Той отразява друго политическо разделение, не между монарх и парламент, а между народ и неговите представители във властта. В този нов политически конфликт пак има нужда от арбитър.


Делото е "Марбъри срещу Медисън". Спорът е между напускащия президент Джон Адамс и новоизбрания президент Томас Джеферсън. Те имат различни идеи за това как трябва да изглежда страната. Единият работи за въвеждане на централизирано управление, другият е поддръжник на федералната идея, че отделните щати трябва да имат по-голяма самостоятелност. Това е политическият контекст на спора. Конкретният спор, може би неслучайно, е спор за съдебната власт. Преди да напусне своята позиция като президент, Джон Адамс назначава огромен брой съдии. За много от тях Адамс успява да подпише мандат за назначение, но не успява да го връчи на всички. Спорът е дали самото връчване на мандата поражда правото на мандат и дали отказът на Джеферсън да им го връчи е противозаконен. Джеферсън не желае да връчва тези мандати, защото става дума за съдии, назначени от политическия му съперник.


Върховният съд на САЩ приема три неща. Първо, връчването на мандата е фактическо действие. Мандатът вече е подписан от президента и самото връчване не може да бъде отказано. Отказът да се връчи мандата е незаконен. Второ, дали съдът може да задължи президентът да връчи мандата. Съдът отговаря с "Не". Съдът не може да задължи президента, независимо от това, че самият отказ е незаконен. И тук е истинската гениалност на решението, което е описвано многократно от коментаторите.


Компетентността на Върховния съд зависи от законодателно решение на Конгреса, който постановява, че при такива спорове за назначаване на служители, включително на съдии, компетентен е Върховният съд, а не по-долустоящите съдилища. За да приеме това, Конгресът обаче сам не се е съобразил с конституцията, която казва, че Върховният съд може да бъде първоинстанционен съд само по строго определени решения, свързани с назначаване на посланици и други държавни служители. Съдиите не са сред тях. На тази основа Върховният съд решава, че законът, който е приел Конгресът, който дава възможност на Върховния съд да реши този спор, е противоконституционен.


И тук идва третият елемент. Може ли съдът да отмени закон, който е противоконституционен? Най-важен е отговорът, че съдът може. Именно за това решението по "Марбъри срещу Медисън" е толкова важно.


Върховният съд не задължава президента Джеферсън да връчи мандата, защото политическата ситуация е прекалено конфликтна. Залогът е голям и едно такова решение на съда би го изправила в пряка конфронтация с друга власт. Съдът отказва да влезе в такава пряка конфронтация, но все пак успява да каже две важни неща. Едното за моментната ситуация. Решението да не се връчи мандатът е незаконно, независимо от това, че съдът няма правомощия да задължи връчването. И другото нещо, което е много по-дългосрочно – съдът може да преценява конституционността на законите. Демокрацията се е родила, политическият конфликт вече е между демоса и другите две власти – законодателна и изпълнителна. И съдът е застанал на мястото, в което трябва да бъде. Той е арбитирът между тях.


И така до днес


Как решението, с което обещах да приключа, се вписва в историята на съдебната власт. През септември тази година министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън решава да прекрати за 5 седмици мандата на парламента. Първоначалното имаме решение на две съдилища – английски и шотландски съд, които разглеждат като първа инстанция жалбите срещу това решение. Английският съд приема, че въпросът не е от компетентността на съда. Той казва, че това не е в неговата юрисдикция, че това е политически въпрос и ситуацията може да се реши само с политически контрол.. Шотландският съд приема, че съдът има юрисдикция и че решението на министър-председателя е незаконно.


Делото стига до британския Върховен съд, който заседава в пълния си състав от 11 съдии. Въпросът пред съда е подлежи ли това решение на премиера на съдебен контрол и имат ли съдилищата юрисдикция по него. Отговорът е единодушен, което за английските съдилища е истинско изключение. Решението е кратко, ясно и категорично: Въпросът е в компетентността на съдилищата. През 2019 година Върховният съд се позовава на решението от 1638 година, когато е решен спорът между монарха и парламента за това дали монархът може да отмени законодателно решение.


Върховният съд посочва, че тази компетентност на съдилищата да определят какви са прерогативите на изпълнителната власт, е компетентност, която е определена още тогава.


Въпросът за това какъв е обемът на тази власт е правен въпрос. Кога и как тази власт бива използвана, не подлежи на съдебен контрол. Това е въпрос на политическа целесъобразност. Но какви са правните граници на тази власт е въпрос, който се дефинира от съдилищата.


Съдът приема, че има нарушение, защото министър-председателят трябва да посочи разумни основания, за да разпусне парламента законно. Разумни основания обаче липсват. Съдът внимателно разглежда всички документи за суспендирането на парламента и установява, че въпросите са свързани с друг дневен ред. Например, кога ще бъде заседанието на Съвета на ЕС. Дали ще има време да се реагира на него. Но ключовият въпрос за необичайно дългата продължителност на временното прекратяване на дейността на парламента няма отговор. Поради това съдът приема, че изпълнителната власт не дава разумни основания и след като няма такива, решението е незаконно. Отново има политически конфликт, в който има нужда от арбитър. И арбитърът заема своето място, когато има нужда от него.


Тези решения демонстрират самостоятелната легитимност на съда. Тя се упражнява, когато има нужда от арбитър при разрешаване на политически конфликт. Съдът няма нужда от собствена политическа воля. Той има нужда от разумността на своите решения. А част от разумността на Върховния съд на Великобритания по това дело е да започне с декларацията: "Това решение не е решение за това кога Великобритания ще напусне ЕС или дали трябва да напусне ЕС".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6930 Неутрално

  "всички са равни пред закона, законът е един за всички."
  Това е нещото, което тези, дето предлагат Гешев, а преди него и Цацаров, никога не искат да стане в България. Затова ще си кретаме на опашката и никой няма да ни уважава.

 2. 2 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 732 Неутрално

  В държава, в която има дори 1 човек над закона, не може да се нарича правова. В този ред на мисли, Българи никога не е била правова държава, а от това следва, че никога не е била демократична държава в истинския смисъл на думата💡

  No Pain No Gain
 3. 3 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1406 Разстроено

  Кристиан Таков не доживя ГЕШтапото, но го усещаше и ни предупреждаваше.

 4. 4 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Абе аз съм прост човек и не разбирам следното:

  Ако съда е независим и съдията не носи никакви последствия за решенията си, кое ми гарантира, че съдията ще отсъжда справедливо? Да, имам три инстанции, но кое гарантира, че висшата правораздава качествено, ако тя самата не подлежи на контрол?

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  Твърде дълго, твърде поучително, малко скучно. Кристиян заслужаваше повече

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Браво на Йонко ! ! !
  Потомствен юрист !
  Баща му Миладин Грозев бе също съдия и зам.председател на СГС и като се пенсионира бе адвокат.
  Бе някъде около 1989-90-та , - много скоро бе след 10 ноември- бях при баща му в личния му кабинет - едно много готино мазе !-когато разбрах от Йонко, че заминава за Англия на специализация и то по защита правата на гражданите !
  Все още свикнал със соц бита останах учуден за "права на гражданите" ! - и го попитах , какъв е смисъла ?
  Отговора му бе много кратък и ясен:
  - Това е бъдещето на правото ! ! !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 7. 7 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3348 Неутрално

  До коментар [#6] от "Чардо":

  Умен човек, разказвал си ми за него.

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 8. 8 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Абе аз съм прост човек и не разбирам следното:Ако съда е независим и съдията не носи никакви последствия за решенията си, кое ми гарантира, че съдията ще отсъжда справедливо? Да, имам три инстанции, но кое гарантира, че висшата правораздава качествено, ако тя самата не подлежи на контрол?
  —цитат от коментар 4 на niakoi_si


  Разделението на властите, което позволява взаимен контрил помежду им. Ако имахме и действаща независима 4-та власт - медии, щеше да подобри още повече процеса, но при нас липсва като цяло разделение на властите.

  No Pain No Gain
 9. 9 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#4] от "niakoi_si":

  Качеството на правораздаването, зависи от качеството на правораздаващия.

 10. 10 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Едно н мога да разбера: как Ченалова се вмества в тези дефиниции.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 11. 11 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1406 Неутрално

  До коментар [#9] от "vhv":

  А също и от средата, в която правораздава.

 12. 12 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1406 Неутрално

  Това ми звучи толкова познато: загубих, защото защитавах справедливостта, което не е справедливо.

 13. 13 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2516 Неутрално

  До коментар [#4] от "niakoi_si":

  Наистина си прост

 14. 14 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  Дълга, но чудесно написана статия.
  За съжаление, все още поради некои радости, само частично приложима.

 15. 15 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Проблемът с практическата безконтролност и всевластие на българския главен прокурор е идентифициран от европейските институции преди повече от десет години. Той се дължи на факта, че главният прокурор стои начело на една силно йерархизирана структура, която има монопол върху разследването. Той има власт върху всеки прокурор, както и силно влияние във Висшия съдебен съвет (ВСС), но върху него практически няма контрол и той не дължи отчетност никому, освен на оторизирания от паралелната власт, която го назначава - за момента: маминото шишане.

 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2737 Неутрално

  До коментар [#8] от "Умнокрасив":

  Медиите НЕ СА четвъртата власт. Всички ВАЖНИ събития и решения на политиците,стават без нейното участия.

 17. 17 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#8] от "Умнокрасив":

  И като как разделението на властите упражнява контрол върху съда?

  Реално в момента контрол има, ама тоя контрол всички пищят, че поражда зависимост и било нещо лошо.

  Т.е. всичкото съдии се борят за независимост, което върти-сучи физически и математически е равно на безконтролност отвън. Т.е. разчитаме, че съдебната власт сама ще контролира себе си, което неминуемо води до провал.

 18. 18 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#13] от "hodounski":

  Добре бе, ти си умен, давай да те видим. Кой и как трябва да контролира съда, така че, да се гарантира, че съда няма да изкривява правораздаването?

  Очевидно не трябва да е изпълнителната власт. Парламента във момента контролира част от ВСС, ама това било лошо според вас. Т.е. и тоя метод отпада.

  Питам простичко - кой и как трябва да контролира съда?

 19. 19 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#15] от "Анти Шишковци":

  Не, че нещо, ама колкото е безконтролен гл. прокурор, точно толкова безконтролен е и шефа на ВАС. Чисто практически погледнато. Ама при единия това е проблем, а при другия се води независимост.

 20. 20 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#9] от "vhv":

  Сиреч търсим поредния спасител, само че облечен в тога? А не мерси, ако една система разчита на личности, а не на правила - пиши я бегала в дългосрочен план.

 21. 21 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3225 Неутрално

  До коментар [#11] от "Fiji":

  "А също и от средата, в която правораздава."
  В интервю за сайта „Правосъдие за всеки“ през 2016 г. Кристиан Таков казва "Изборът между ляво и дясно е, условно казано, избор между капитализъм и социализъм. А ние имаме проблем с феодализма."
  "Радост"-та на управляващите само доказва думите му.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 22. 22 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Съдът е безконтролен орган във всяка държава. Разбира се, той се контролира чрез други добре отработени механизми, които нямат нищо общо с официално обявените. Такива са например политическото влияние, корупцията и пр. Проблемът е много остър, поради което днес се говори за абдикиране на избраните институции от властта и за управление на съдиите (gouvernement des juges).

 23. 23 Профил на www
  www
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Интересна историческа лекция. Въпреки това мене ме интересува имунитета на съдиите, който доста често се превръща в истинско безаконие. Когато в едно дело съдията не се съобразява с обективните факти и обстоятелства, толерира определени събития/свидетели/факти за сметка на други се получават изкривени и напълно пристрастни крайни решения. Ако искате да ги наречем съдебни грешки. Кой носи отговорността в случая. Не се ли явява имунитета на съдиите твърде удобен инструмент за погребване на корупцията, пристрастията и некадърността в съдебната система. Решенията на съда образец ли са за справедливост? - разбира се ако се абстрахираме от качеството на закона.

 24. 24 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Този трактат е пример за безразборно и безкритично ползване на общодостъпни матрялчета, като Уики, от невежи потребители. Не мишмаш, не тюрлюгювеч, направо fuga idearum... Горкото мунче...

  roo
 25. 25 Профил на betona
  betona
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  До коментар [#24] от "babyroo":

  просто но оправно мумче. герои на сички времина.

 26. 26 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 718 Любопитно

  Чета форума под тази лекция. Тя е сравнително правна и исторически хронологична, могат да я разберат малко стеснен кръг от хора, поради нейната енциклопедичност. Стеснен кръг обаче на означава "трол", който сам по себе си е ограничен в съзнанието си. Независимостта на съда е сериозно достижение на съвременната демокрация, нещо което още не сме постигнали. Обаче си имаме прокуратура тип "Вишински" отречена от демократичните държави.
  Чайка, Гешев и Ко, почвайте минусите и троловете Ви.

 27. 27 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#20] от "niakoi_si":

  Системата и сега действа по правила. И гешеф и тиквата са избрани по правила. Друг е въпроса, че са функционално неграмотни.
  (Вчерашната изцепка на тиквата е само един щрих)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK