Адвокати: Незабавни оставки на Кирилов и Гешев и сезиране на КС

При избора на Гешев бяха достигнати дълбочини на цинизма, които нямат аналог в най-новата ни демократична история, твърдят адвокатите.

© Георги Кожухаров

При избора на Гешев бяха достигнати дълбочини на цинизма, които нямат аналог в най-новата ни демократична история, твърдят адвокатите.Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изпрати отворено писмо във връзка с избора на Иван Гешев за главен прокурор до президента Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието, Висшия адвокатски съвет и медиите.


Като адвокати, упражняващи свободна професия, отстояваща законните права и интереси на българските граждани, няма как да не реагираме, бидейки наблюдатели на едно срамно заседание на висшия кадрови и административен орган на съдебната власт (ВСС) за избор на главен прокурор, което според нас на практика унищожи авторитета и доверието в този орган и тежко урони престижа на съдебната система!


В този грозен и посредствен спектакъл имаше главни и поддържащи роли, като 20 от членовете на ВСС оставиха имената си като свидетелство за несъстоятелността и порочността на една абсурдна и поръчкова процедура по политическо назначаване на нов главен прокурор в лицето на единствения кандидат Иван Стоименов Гешев. Достойни и водещи истинска битка за правото в този мрачен ден бяха само четирима от ВСС – поздравления за смелостта и доблестта да отстояват истината за членовете на съдийската колегия, които се държаха като истински магистрати – Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова!
Но има едни дълбочини на цинизма, които бяха достигнати и които нямат аналог в най-новата ни демократична история на уж правова държава!


Обидното, невъзпитано и направо махленско държане на министър Данаил Кирилов,


който отдавна следваше да е депозирал своята оставка поради пълната си непригодност за заемане на високия пост, няма да коментираме, защото ние, адвокатите от ФОБА, отдавна се обявихме срещу неговото назначение. Този човек, който си позволява да се държи като в квартална кръчма и да употребява подобен цинично нагъл тон към висши съдии, доказали за разлика от него своите професионални и нравствени качества, е срам за една правова държава! Представляващият ВСС, съдия Магдалинчев – е образ и реминисценция на едно минало, което отдавна уж трябваше да забравим, но то упорито се възражда и застрашава върховенството на правото и правата ни.


Главният прокурор заслужава особено внимание! Г-н Цацаров, когато някой виден магистрат и мъж на място изрече тежки думи, трябва да има силата на честта и достойнството да стои зад тях! Ние всички разбрахме какво ни казахте с онези "две други сгради", в които са се правели и решавали всички избори за тримата големи в съдебната власт досега. Знаем и онова, което съдия с достойнство, г-н Константин Пенчев, преди години разкри –


"за белите покривки", на които се правят сделките за съдебната власт,


и онова, което друг съдия – Методи Лалов, преди месеци каза за срещите в една сграда с един виден политик и медиен олигарх. Разбрахме, че и вашият избор не е бил по-различен, както и че сегашният "избор" е по същата схема. Не беше достойно да извъртате своите думи, замесвайки сградата на президентството и едно болнично заведение – знаем за какво става въпрос. Но изказването на главния прокурор бе най-яркото доказателство, че и сегашният избор е решен на друго място, а не във ВСС, и беше срамна, недостойна и тъжна сценката членове на съвета да се кълнат, че не им е оказвано въздействие и политически натиск!


След такова признание следват само две неща – прекратяване на порочната и противозаконна процедура


за избор на главен прокурор, изслушване на главния прокурор в Народното събрание и оставка на заместника му, който той лично посочи за негов наследник. Обидите, които бяха отправени към председателя на Върховния касационен съд и две дами – върховни съдии, са само крещящ израз на безсилието на аргументите да защитите една незащитима позиция – тази на дирижираното "състезание с един кандидат" за най-важния пост в съдебната власт и може би най- влиятелния в цялата държава. А заплахите, които кандидатът Гешев чрез черен хумор и намеци си е позволил в коридора спрямо свой опонент в лицето на съдия Атанаска Дишева само доказват, че този кандидат е опасен за правосъдието и демокрацията с реципрочността на своите атаки спрямо несъгласните с него, или иначе казано, със своята първична агресивна реакция на критики. Такъв човек не може да бъде главен прокурор на европейска демократична държава и затова се обръщаме към ВСС, президента, парламента и Висшия адвокатски съвет със следните искания:


• незабавна оставка на заместник-главния прокурор Иван Гешев и оттегляне на кандидатурата му заради непристойно поведение, съчетано с отправяне на публични заплахи към магистрати, членове на ВСС, адвокати, граждански организации, политически партии и бизнесмени


• сезиране от президента на Конституционния съд за тълкуване на процедурата по чл. 129, ал.2 от конституцията относно смисъла на думите "повторно направено предложение" в хипотезата на осъществен избор с един кандидат на две гласувания, преди подписване на указа за назначаване на главен прокурор


• начало на конституционен дебат за намаляване на парламентарната квота във ВСС, правомощията и начина на избор на главния прокурор


• незабавна оставка на правосъдния министър Данаил Кирилов поради професионална и етична непригодност за заемане на този пост


• изслушване на главния прокурор в Народното събрание по въпроса какво е имал предвид с изказването си за решенията на ВСС по избора на висши административни ръководители, които се взимат "в други две сгради", и гласуване на решение за приемане на конкретни мерки за недопускане на външно влияние при изборите за висши магистрати и в решенията на ВСС


• Висшият адвокатски съвет да подаде конституционна жалба за нарушаване на чл.129 от КРБ при така проведената процедура по избора на нов главен прокурор.


Списък на адвокатите, подкрепили отвореното писмо:


1. адв. Диана Харалампиева Драгиева, САК, л. н.№ 100053981
2. адв. Полина Стоянова Велчева, САК, л.н № 130067701
3. адв. Ася Олегова Манджукова-Стоянова, АК Видин, л. н.№ 1100014837
4. адв. Маринела Иванова Петрова-Ашикова, САК ,л.н.№ 1600619810
5. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК Варна, л.н. № 1100068790
6. адв. Александрина Тотева Танева, АК Перник, л. н. № 1600000523.
7. адв. София Димитрова Пенева, АК Бургас, л.н.№ 1500041180
8. адв.Стела Николова, ВнАК, л.н.№ 1400091990,
9. адв. Камен Добринов Добрев, САК, л.н. № 1100581210
10. адв. Милена Златкова, САК, л.н. № 1300471610
11. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, л.н.№ 1200084090
12. адв. Ани Стефанова Петкова, САК, л.н. № 1500014547
13. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Благоевград, л.н. № 1500056727
14. адв. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив, л. н. № 4400036340
15. адв. Пламен Кирилов Киров, САК, л. н. № 1000355710
16. адв. Юлияна Бениаминова Боглева - САК, л. н. № 1300525110
17. адв. Маргарита Славова Калайджиева, САК, л.н. № 1200112910.
18. адв. Александър Кърлин , ВТАК , л.н. № 1300021850
19. адв. Йонка Георгиева Цонева-Темелкова, САК , л.н. № 1000342310
20. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, л. н. № 1300430210
21. адв. Теодор Любенов Георгиев, САК, л.н. № 1000705510
22. адв. Милена Драганова Спасова, БАК, л.н. № 1700069780
23. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград , л.н. № 1100050027
24. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК- Хасково, л.н.№ 1700006263,
25. адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, л.н. № 1700026480
26. адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, л. н. №1200088840
27. адв. Цветанка Иванова Иванова, САК, л.н. № 1500624510
28. адв. Венцислав Людмилов Петров, САК, л. н. № 1700559010
29. адв. Мариета Георгиева Пешева, САК, л.н. № 1700474910
30. адв. Десислава Любенова Филипова, САК, л. н. № 1200388410
31. адв. Кремена Иванова Крумова, САК, л.н. № 1600566710
32. адв. Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова, СтАК, л.н. № 1700007860
33. адв. Николай Петров Генчев, САК, л.н. № 1900274610
34. адв. Станислав Любомиров Рачовски, АК - Варна, л.н. № 1300091190.
35. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н. № 1200344710
36. адв. Светлана Людмилова Георгиева, САК, л.н. № 1900192810
37. адв Слави Котаров, АК -Стара Загора, л. н. № 1400038260
38. адв. Пламен Олегов Петков, САК, л.н. № 1600392310
39. адв. Петър Анатолиев Първанов, САК, л.н. № 1600593510
40. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, л.н. № 1600005690.
41. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, л.н. № 1000623710
42. адв. Росица Кирова, АК-Перник, л.н. № 1000024423
43. адв. Адриана Петкова Балева, САК, л. н. № 1200245810.
44. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив, л. н. № 1000113340
45. адв. Тодор Монов Янкулов, АК-Перник, л.н. № 1500018123
46. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, л.н . № 1300002510
47. адв. Мария Милкова Соколова, САК, л.н. № 1900534810
48. адв. Стела Цветкова Христоскова, САК, л.н. № 1900498610.
49. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, л.н. № 1800026560
50. адв. Гергана Иванова Николова, АК - Бургас, л.н. № 1000010180
51. адв. Теодор Артуров Божинов, САК, л. н. № 1000236010
52. адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л.н. № 1600117540
53. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н. № 1500605510
54. адв. Деница Венциславова Колева - Корновска, АК Варна, л. н.№ 1300123390
55. адв. Валя Георгиева Разпопова, САК, л.н. № 1200199910.
56. адв. Петя Лилова - Георгиева, САК, л.н. № 1000497910
57. адв. Боряна Божидарова Божкова - САК, л.н. № 1500215810
58. адв. Кирил Владиславов Янев, САК, л.н. № 1100559710
59. адв. Екатерина Димитрова, АК Сливен, л.н. № 1200027388
60. адв. Ивелин Димитров, АК Варна, л.н. № 1000043590
61. адв. Марияна Калчева, САК, л.н. № 1400447910
62. адв. Детелина Василева Костадинова - САК, л.н. № 1000143010
63. адв. Искра Немчева, АК Благоевград, л. н. № 1500014927
64. адв. Даниел Иванов САК , л.н. № 1500717510
65. адв. Ясен Кръстев , АК Варна, л.н. № 1200155790
66. адв. Петя Нойчева, САК, л. н. № 1600113210
67. адв. Тодор Божков, АК Пловдив, л.н. № 1900094840
68. адв. Венета Захариева, САК, л.н. № 1900012610
69. адв. Гълъбина Карамитрева, АК Пазарджик, л.н. № 1800031944
70. адв. Георги Константинов Димитров, САК, л.н. № 1200501110
71. адв. Елена Даскалова-Радева, АК Смолян, л.н. № 1200003147
72. адв. Ивета Николова, САК, л.н. № 1100670410
73. адв. Калин Александров Найденов, АК Хасково, с л.н. № 1200044663
74. адв. Костан Тончев, БАК, л. н. № 1300024680
75. адв. Валентина Николова Стоянова , БАК, л.н. № 1600004380
76. адв. Евелина Миткова Моловска, АК Смолян, л.н. № 4000003647
77. адв. Румяна Нехризова, САК, л.н. № 1800355210
78. адв. Елена Асенова- Василева, АК Пазарджик, л.н.№ 1000008344
79. адв. Анатолий Гинев Леков - ХАК , л.н. № 1600012463
80. адв. Радослав Малинов Миков - САК, л. н. № 1100683510
81. адв. Росен Пенчев Рашков - САК, л.н. № 1000718310
82. адв. Ивелина Владимирова Иванова-Парушева, АК Варна, л. н. №1200044190
83. адв. Изабела Атанасова Иванова, САК, л.н. № 1700052010
84. адв. Ани Стефанова Петкова, АК Смолян, л.н. № 150001454


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5025 Неутрално

  Става много неприятно за Шайката.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на soundform
  soundform
  Рейтинг: 315 Весело

  #Спаси Атанаска от Радост Гешева
  Ако съдия стане общински съветник каква ще е съдбата на репресирания адвокат?

  lost & profound
 4. 4 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1715 Неутрално

  Хахаха. Адвокати от Фейсбук.
  Мале, мале, мале
  Днес наистина май е ден за хумор и забава.

 5. 5 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2338 Неутрално

  Аз пък искам незабавна оставка на всички адвокати.
  С какво техните искания са различни от моите?

 6. 6 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 8 Весело

  Хахаха. Адвокати от Фейсбук.Мале, мале, мале Днес наистина май е ден за хумор и забава.
  —цитат от коментар 4 на Да вярваме на истината


  Е нема как!Туитъря е зает от бай Дончо!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 7. 7 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Ад хок...леле малее....нетипичен за мен коментар, но наистина милите адвокати са избили с това творение рибата!

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 8. 8 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1279 Весело

  "Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА)"

  Не, няма другаде такъв цирк, Карлуково гледа с неприкрита завист, просто ще ме уморите от смях.


  Знанието е сила, информацията - власт
 9. 9 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 867 Неутрално

  За жалост - и това няма да е достатъчно дебелите да се откажат!Само сопи и камъни ще ги оправят, но ние българите чакаме до последно, та ще минат още много години, докато ведно излезем да ги бием.Ама има пък и такива дебили сред нас, за които Боко е истинско слънце и ако не е той - живи не би били.Сакат си Тато и го преоткриха в него.А ГЕРБ нанесоха повече щети дори и от БСП за последните години.Не е за вярване, но е тъй!

 10. 10 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Става много неприятно за Шайката.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете, не ме разсмивай и ти, молим те....майчице мила. За пръв път ме оставят почти безмълвна...
  Днес Смилов ма започна с неговите политтрилъри и кървави баланси и пр. Но тези адвокати достигнаха едно ниво отвъд политическото кресчендо!

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 11. 11 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1715 Неутрално

  Реално погледнато Адвокатите и Прокурорите са от противоположните страни на Съдебният процес. Имах си аз Прокурорите и Адвокатите да се заобичат. Камо ли пък да се нещат един друг в гилдиите си. Нали ако се сдушат тежко на обеиненият.

 12. 12 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 985 Весело

  Става много неприятно за Шайката.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Аслъ.

  Ся и филателистите от фейсбук като излязат с една декларация, и БСП идвате на власт!

  Ха честито, кмете- може и ти да видиш малко слънце!

  😂😂😂😂😂

  Бъзикам се, бе. У нас- феЙсбук не може да бие ФесБук. 😂😂😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 13. 13 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 985 Весело

  Аз пък искам незабавна оставка на всички адвокати.С какво техните искания са различни от моите?
  —цитат от коментар 5 на atmanpg


  А- с нищо не са по- различни.

  По-еднакви обаче са в това, че нито ти, нито те- ще видите оставки.

  И- ако ти се бъзикаш- те май се вземат насериозно. И как няма- 84 адвоката, от Фейсбук- баси хАлата...

  😂😂😂😂😂😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 14. 14 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2998 Любопитно

  До коментар [#4] от "Да вярваме на истината":

  Хахаха. Адвокати от Фейсбук.Мале, мале, мале Днес наистина май е ден за хумор и забава.
  —цитат от коментар 4 на Да вярваме на истината


  Че защо да няма адвокати след като си имаме и министър-председател от Фейсбук? За хумор и забава не само днес, а ката ден.

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6103 Неутрално

  Наистина смело искане! Не съм адвокат, но позицията им изцяло съвпада с моето разбиране за позорната ситуация, в която са ВСС, политиците и главния прокурор с този смешен "избор".
  Жалко, че няма повече мъже в списъка. Шапка свалям на жените в него.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Пак погледнах някои доста колоритни искания и сериозно ми замириса на рАволюция.
  Опитвам се да си представя физиономиите на Гешев и Цацаров, като се запознаят с....това произведение на хумора и сатирата. Притеснявам се за кръвното на Цацаров. Съвет: да не се смее твърде много. Но Данито Кирилов е по така спортна натура...той може и по пода да се потъркаля от смях. Явно ще се ходи на БАНя...Дневник, мерси. Намерете си чувството за хумор.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 17. 17 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 1012 Весело

  Дайте нещо и от 'демократския' цирк с 'импийчмънта, така и така неска явно е некъв празник на веселбата и гротескните смешки

  Facing Worlds
 18. 18 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1971 Весело

  Става много неприятно за Шайката.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Бая са се притеснили. Преди малко търсеха във Фейсбук къде да ходят да им леят куршум :)

 19. 19 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  Някой имали справка тези честни съдии по кои дела работят

 20. 20 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  Някой имали справка тези честни съдии по кои дела работят

 21. 21 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4767 Любопитно

  До коментар [#8] от "pag":

  "Карлуково гледа с неприкрита завист."

  Ти в Карлуково ли си? Завиждаш неприкрито?

 22. 22 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4767 Неутрално

  До коментар [#20] от "bora bora":

  Кои "честни съдии"? Адвокатите ли? Вие четете ли преди да пишете? Или сте обикновен гербер!?

 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8551 Неутрално

  Подредени, като Народния съд. Гьонсурати.

 24. 24 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1240 Весело
 25. 25 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 369 Неутрално

  Късно е !
  Мандалото лопна..

 26. 26 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 765 Весело

  "Адвокати: Незабавни оставки на Кирилов и Гешев и сезиране на КС"

  Дневник започва да влиза в час. Преди седмица щяха да напишат:
  "Адвокатите искат незабавни оставки на Кирилов и Гешев и сезиране на КС" , но след серията заглавия: "гражданиТЕ се....", "съдииТЕ настояват....".... и многократните напомняния да броят, разбраха че това са малки крани множества.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 27. 27 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 765 Весело

  До коментар [#26] от "zz_s":

  крани -> крайни

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 28. 28 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1317 Неутрално

  И съдиите, и адвокатите реагират с достойнство на безобразията на Трисвиниума. Само прокурорите, подчинени на главния, и милиционерите от МВР, които нямат представа какво правят, са в защита на мафията.

 29. 29 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3719 Неутрално

  Браво.

  Любовта ще спаси света!!!
 30. 30 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 2782 Неутрално

  "едно срамно заседание на висшия кадрови и административен орган на съдебната власт (ВСС)"

  Де да беше само едно ...

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 31. 31 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 900 Весело

  Барни кретена още ли не се е гръм...ъъъ подал оставката ?...(pardon my french)

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 32. 32 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Много точно са описани всички безобразия и свинщини, в основата на които са дебелите, но и които се случиха с участието на надпреварващите се в сервилност пред тях жалки членове на ВСС!
  Поздравявам адвокатите за позицията им и изцяло подкрепям исканията!

 33. 33 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1544 Неутрално

  Поздравявам адвокатите за смелостта, защото както е видно наглеците на висши постове не обичат критиката и са доста отмъстителни.
  За мен президентът трябва да блокира и двете назначения - на Гешев и на Цацата като използва всички възможни средства. Дори може да се назначи комисия от чуждестранни експерти в областта на съд и прокуратура да съдейства за избора на нормален главен прокурор и шеф на КОНПИ.

 34. 34 Профил на sargus
  sargus
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Въпреки че нямам нищо общо с тяхната колегия се добавям в списъка на подкрепящите искането :
  Александър Панчев Славчев

 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2998 Любопитно

  До коментар [#23] от "Роси":

  Интересно как Бойко Борисов е прозрял същността на използваните от него определения "галаванаци" и "шепа олигофрени" преди да е видял тази снимка?

 36. 36 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Прасчовците са доказани гьонсурати, от нищо не им пука. Само една подранила Коледа ще го стресне.

 37. 37 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#26] от "zz_s":

  То Левски, Раковски и Ботев от дистанцията на времето са били едно направо микроскопично множество, пък какво се е появило накрая - цяла една държава. Но със сигурност не си и представяли, че ще я управляват боклуци като изброените по-горе.

 38. 38 Профил на iq146
  iq146
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Перифраза на един американски виц:
  Въпрос: Какво са 84 български фейсбук адвоката на дъното на Черно Море?
  Отговор: Едно добро начало! ;) :)

 39. 39 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Весело

  Е,щом Фейсбук Общността иска...

 40. 40 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Весело

  До коментар [#4] от "Да вярваме на истината":

  Очквам вече "Дружеството на адвокати с клиенти с тежки престъпления" да иска оставка на Цацаров и Гешев.

 41. 41 Профил на sokrat41
  sokrat41
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Адвокатски списък - МЕЧТА!
  Този списък е най-полезното и практично УКАЗАНИЕ как никога да НЕ си наемаш адвокат от тази фейсбукска гилдия.
  Браво, Гуноьвци!

 42. 42 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1050 Весело

  До коментар [#19] от "bora bora":

  Е,по дела на Баневи,Цв.Василев,кмета на Несебър.Такива честни хорица..

 43. 43 Профил на 06210311
  06210311
  Рейтинг: 337 Неутрално

  Фейсбук адвокатите (дано истинските адвокати са различни?) следва да си направят дипломите на салата, тъй като от изказването им по нищо не личи осъзнаване на това що е то ЗАКОН и РАЗДЕЛЕНИЕ на властите.

 44. 44 Профил на 06210311
  06210311
  Рейтинг: 337 Неутрално

  ...но пък списъкът с имената на тези фейсбук адвокати е полезен за обществеността!? Ако не дай Боже на човек му се наложи адвокатска услуга, вече си имаме списък на адвокатите, които признават безсилие, или поне силно притеснение, от прокуратурата.

 45. 45 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 331 Неутрално

  Може да ви изглежда смешно,но с този списък Президента може да разсече Гордиевия възел .

 46. 46 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 331 Неутрално

  Не се "бъзикаите" с адвокатите ,защото освен правната материя те много добре владеят и реториката и са "майстори " в рекурса,за разлика от симионовските прависти,завършили право в Школата на МВР.

 47. 47 Профил на xmw39515830
  xmw39515830
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Гешев е пуснал онлайн троловете тука. Браво на адвокатите!!! Никакво отстъпление пред мафията и техните мазни тролове във фейсбук, във ВСС, под статии и в предавания по ТВ. В тая държава останаха малцина честни и борбени хора. Останалите са на хранилката и чакат на опашката за нея, но верни на своя тиранин!

 48. 48 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  Браво на съдии и адвокати , но трудно ще се пробие статуквото , комунистите не дават доброволно властта , а само с кръв и бой ,а за мнението на обществото за съдебната система и ВСС , няма защо да се коментира ,положението няма да се промени още дълго , докато окончателно затънем в блатото на комунизъма .

 49. 49 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Достойна позиция. Но мафията е влязла в силно отбранителен режим, и ще се бие до кръв.
  Скоро БОЕЦ отиват да подадат сигнал лично до Лаура. Положенито е много зле. Дъното.

 50. 50 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5393 Любопитно

  КОЙ е изискал подписката на недоволните ?!

 51. 51 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 331 Неутрално

  Днес е 22.11.(петък).Ден на адвоката.

 52. 52 Профил на ivanomn
  ivanomn
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Браво! Имаме нужда от повече достойни и съвестни хора днес. Напълно се присъединявам към позицията на тези адвокати и се надявам Висшия Адвокатския Съвет също да заеме подобна позиция. Нелепи са коментарите на някои тук, които се опитват да омаловажат една достойна позиция, подкрепена със солидни правни, морални и етични аргументи, като се присмиват, че била на фейсбук групичка. Няма значение на кого е, няма значение дали е на фб група на адвокати, може и да е на геймъри или на кравари. Важното тук е смелостта някои хора да застанат с имената и професионалните си качества зад една справедлива кауза, да покажат, че не искат да търпят наглостта, своеволията и потъпкването на правовата държава именно от власт имащите.

 53. 53 Профил на sbogom
  sbogom
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#4] от "Да вярваме на истината":
  —цитат от коментар 14 на Един препатил


  Само фюрерът липсва във фейсбук ;)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK