След Ньойския мир: Българската армия - по вкуса и гнева на победителите

В Първата световна война се ражда бойната авиация, включително българската. На снимката български военни пилоти - 1915 г., които вече се обучават не само в Германия и Италия, но и в България.

© lostbulgaria.com

В Първата световна война се ражда бойната авиация, включително българската. На снимката български военни пилоти - 1915 г., които вече се обучават не само в Германия и Италия, но и в България.На 27 ноември се навършват 100 години от налагането на България на Ньйоския мирен договор, наричан тогава още диктат, който слага край на надеждите за решаване със собствени сили на националния въпрос, създаден с оставянето на 1,5 млн. българи след Освобождението извън пределите на учредяващата се Трета българска държава. Освен последиците за икономиката и орязването на Беломорска Тракия, Западните покрайнини и оставането на Южна Добруджа под румънска власт, най-тежък удар понася Българската армия. Волята на победителите над победените в Първата световна война изцяло игнорира справедливостта, което залага бъдещи конфликти и погубва илюзиите на цели поколения в мъдростта на елитите, които управляват света.


Към края на 20-те и най-вече през 30-те години на XX век българските правителства и цар Борис III лека-полека, внимателно, без конфронтация с победителите, с дипломация, но последователно и упорито, започват възстановяване на армията. За да се стигне през 1937 г. до първото след ПСВ тактическо учение на Българската армия.


Със статията на проф. Веселин Янчев, д-р на историческите науки и преподавател по нова българска история в СУ "Св. Климент Охридски", която той предостави на медията ни, "Дневник" отбелязва печалната годишнина. Заглавието и акцентите са на редакцията.
Създаването на модерната Българска армия е резултат от възстановяването на българската държавност през 1878 г. Тя се появява като корпус, съставен от българи на принципа на задължителната военна служба, но контролиран от Русия и служещ за гарантиране на руските
интереси както вътре в Княжеството, така и на Балканите.


Армията се утвърждава като символ на българската независимост и гарант на националните интереси през 1885 г., когато по бляскав начин успява да защити Съединението. През следващите години тя се превръща в


"любимо дете" не само на политиците, но и на цялото общество


убедени, че само една многочислена и добре устроена армия е способна успешно да реши проблема с окончателното освобождение и обединение на българския народ.


Към 1911 г. редовната Българската армия се състои от 2952 офицери и 46 000 подофицери и войници. Въоръжена е с 248 тежки картечници, 343 650 пушки, 1109 оръдия. Нейните качества проличават по един безспорен начин в трите войни, водени от 1912 до 1918 г. и целящи "достигане и разрешаване на историческите задачи и идеали" на нацията. През военните години са мобилизирани над 600 000 войници и офицери, които през 1918 г. достигат 877 000, от които 708 000 в действащата армия.


Усилията за военно решаване на националния въпрос претърпяват крах през 1918 г. На 29 септември 1918 г. в Солун Съглашението продиктува на българските представители условията за прекратяване на военните действия. Те предвиждат "незабавно изпразване" на заетите
земи в Сърбия и Гърция и "незабавна демобилизация" на цялата Българската армия, както и окупирането на "известно число стратегически пунктове във вътрешността на българската територия" от съюзните сили. Практически съглашенските войски окупират цяла България, а тяхното командване активно се намесва във вътрешните дела на страната и политическите борби. Под негов натиск на 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд е принуден да абдикира и престолът е зает от сина му Борис. Първият указ, издаден от цар Борис ІІІ, е за "обща демобилизация на въоръжените сили в царството".


През ноември 1918 г., за първи път в новата история на страната за военен министър се назначава гражданско лице - Андрей Ляпчев. Усилията на военното и политическо ръководство на страната се насочват към запазване на мирновременния състав на армията отпреди войната и дори към неговото завишаване, но под натиска на победителите той постепенно е намален. В навечерието на подписването на мирния договор армията се състои от 3 420 офицери и 46 825 войници или почти толкова, колкото и през 1911 г.


Битката за запазването на българската армия от гнева на победителите започва още през пролетта на 1919 г. През май 1919 г. управляващите изпращат една "Про мемория" до генерал Кретиен, командващ съглашенските войски в България, в която настояват да се запази досегашната численост и система на комплектуване на армията, защото в противен случай може да има непоправими последствия за опазването на вътрешния ред и за финансите на страната.


Надеждите тези искания да бъдат удовлетворени буквално са попарени от генерала и от получения на 19 септември 1919 г. проектодоговор за мир. По отношение на армията той предвижда тя да бъде доброволческа, с численост от 20 000. Допуска се и 10 000 жандармерия, митническа, акцизна и горска стража. България няма да има право на флот и авиация.


Очевидното намерение на победителите е страната да притежава армия, способна да решава вътрешнополитически, но не и външнополитически задачи.


Тези решения не са изненада, тъй като на 28 юни 1919 г. вече е подписан договорът на Съглашението с Германия, който свежда армията й до 100 000 доброволци с 4000 офицери и я лишава от тежко въоръжение.


На 24 октомври 1919 г.


българската делегация връчва в Париж своите възражения


Четвъртата им част се отнася именно до предвидените в проектодоговора военни клаузи. Основният български контрааргумент е, че с ограничената доброволческа армия няма да може да се осигури дори вътрешният ред и сигурността в страната.
Първо, защото поради финансови и социални причини е невъзможно въобще създаването на доброволческа армия.
Второ, защото дори и да се набере такава армия, като доброволци ще постъпят декласирани елементи, авантюристи, привърженици на крайните политически идеи и "вместо да бди за реда и спокойствието в страната, тя (армията) ще представлява за нея една постоянна опасност".
Трето - във времена на "политическа несигурност и на всеобщо недоволство" запазването на задължителната служба е "една абсолютна необходимост, без която страната ще стане жертва на размирните елементи".
Четвърто - исканото уволнение на 1800 офицери, които не ще могат да бъдат обезщетени и трудно биха си намерили работа, е предпоставка за въвличането им в политическия живот, и то на страната на противниците на управляващите партии. Според българската страна за запазването на реда и спокойствието и за охраната на държавните граници е необходима 25 000 наборна армия и 5000 погранична стража, както и по-голямо от предвиденото число офицери.


Настоява се и за оставането на една малка ескадрила от няколко самолета в София и Варна, които, освен за военни цели, да се използват и за потушаване на вътрешни бунтове и борба с контрабандата.


Възраженията на българската страна не са приети от победителите


Единствената отстъпка, която те правят, е за създаване на погранична стража от 3000
доброволци.


Договорът за мир между съюзените и сдружените сили и България е подписан в парижкото предградие Ньойи на 27 ноември 1919 г. Той определя премахването на задължителната военна служба и въвеждането на доброволна. Според чл. 66, общото число на военнослужещите,
включително офицерите и чиновниците от допълващите части, "не трябва да надминава 20 000 души". От тях офицерите ще бъдат 1/20 (1000), а подофицерите 1/15 (1 334). Недвусмислено и императивно е записано: "Българската войска ще служи изключително за поддържане на реда
вътре в територията на България и за погранична полиция". Забраняват се всички мерки за мобилизация или имащи връзка с мобилизацията.


Числото на жандармерията - стражарите, митничарите, горските стражари, местните и общински полицейски агенти, според чл. 69, "не трябва в никой случай да надминава цифрата 10 000 души". Допуска се и образуването на погранична стража, рекрутирана на доброволен принцип и ненадминаваща 3000 души.


Строго е регламентирано и въоръжението на армията. То трябва да включва 23 376 пушки или карабини, 305 картечници, 61 оръдия или гаубици и 40 минохвъргачки. Забранява се внос и производство на отровни газове, огнепръскачки, бронирани коли и танкове. България се лишава от военни кораби и подводници. Тя има право да поддържа по Дунава и по своите черноморски брегове "за полиция и надзора на риболовството" само четири миноносци и шест моторни лодки с цивилни екипажи, както и леко въоръжени патрулни кораби, които нямат военен характер. Страната се лишава от военна или морска авиация, както и от балони. Изпълнението на клаузите ще се извършва под надзора на междусъюзнически комисии, назначени от Главните съюзени и сдружени сили.


Войници и офицери от 34-ти пехотен троянски полк с трофеи от пленено британско оръжие, Южния фронт, лятото на 1917,

Войници и офицери от 34-ти пехотен троянски полк с трофеи от пленено британско оръжие, Южния фронт, лятото на 1917,


Трансформацията на българската армия се оказва изключително трудна, поради различни обстоятелства. За разлика от предишния период


единството между факторите, определящи военната политика на държавата, е вече разбито


След войните царят, който продължава по Конституция да е върховен главнокомандващ, практически е лишен от възможността да определя съдбата на армията и неговата функция е сведена до формалното одобрение на вече взети от изпълнителната власт решения. Налице е и дисхармония между професионалното военно и политическото ръководство на армията.


Преустройството на армията е в ръцете на БЗНС


чийто лидер Александър Стамболийски е начело на военното министерство, както в коалиционното, така и продължително време в самостоятелното земеделско правителство. Единомислие липсва и в средите на самите управляващи. Те се оказват в много трудна ситуация, тъй като освен изключителната сложност и дори непосилност на задачата, техните действия се оспорват и контролират от два фактора.


Единият фактор е вътрешен и се представлява от създадения след края на войната таен
Военен съюз, поставящ си за цел да контролира властващите по отношение на преустройството на армията.


Другият фактор е външен - в лицето на победителите от Съглашението и установената в страната през август 1920 г. Междусъюзническа военноконтролна комисия, оглавявана от генерал Де Фурту. Именно тя трябва да следи точното и неотклонно изпълнение на мирния договор.


Промените в армията практически започват с разчистване на сметките с
офицерската организация


След като се възползва от подкрепата й за омаломощаването на политическите си противница от ляво (смазването на транспортната и политическа стачка в края на 1919 - началото на 1920 г.), Стамболийски променя курса. При започналите съкращения, първи в списъците се оказват именно членовете на Военния съюз.


Офицерството е обвинено, че се готви да извърши държавен преврат и да обяви нова война. През септември 1920 г. достойният началник-щаб на армията ген. Стефан Нерезов е уволнен, а Военният съюз - забранен. В следващите месеци ръководителите и най-активните дейци на съюза са уволнени в запаса, преназначени в отдалечени гарнизони или сами напускат армията.


Така земеделската власт си спечелва сериозен противник, който й обявява открита война и се съюзява с опозицията. На 3 декември 1920 г. за началник-щаб е назначен близкият до земеделците и противник на Военния съюз полк. Никола Топалджиков. От началото на декември 1920 г. започва и масовото уволнение на офицери и подофицери, за да се изпълнят изискванията на мирния договор.


Първата стъпка в реорганизацията на въоръжените сили


в съгласие с постановленията на мирния договор е създаването на жандармерия


В приетия закон на 22 октомври 1920 г. тя е определена като въоръжена сила с военна организация и дисциплина, предназначена "да пази вътрешния ред, спокойствието и безопасността и изобщо да бди за изпълнение законите и наредбите на страната". Отвъд формалната причина, свързана с изпълнението на мирния договор, в бързането за създаване на жандармерия могат да се прозрат и други мотиви.


Чрез жандармерията българската страна вижда възможност да запази военни части и командири, които трябва да бъдат съкратени, и да създаде, както се изразява министър Коста Томов, "същата войска под друго име". На второ място, жандармерията трябва да освободи войската от нетипичните ѝ задачи, свързани с намесата във вътрешнополитически проблеми. Не на последно място, жандармерията се създава като военна сила, командвана от верни на земеделското правителство офицери, за да бъде опора на земеделската власт и за да бъде неутрализиран Военният съюз.
Към декември 1921 г. жандармерията има численост от 12 465 души, от които 441 офицери, 486 подофицери, 670 доброволци и 10 877 наборници, прехвърлени от армията.


Ако има единство в позициите и действията на военното и политическото ръководство, то е по отношение на защитата и връщането на наборната армия. Непоклатимостта на победителите в това направление пренасочва българските усилия към запазване на ядката и дислокацията на
съществуващата войскова организация, като дивизиите се трансформират в полкове, а полковете - в дружини. Така, макар и останала с минимален състав, армията запазва възможността за разгръщане и провеждане на мобилизация.


Започналото преустройство не е одобрено от съглашенците, които настояват да се изработи нов закон за организацията на армията, напълно съответстващ на изискванията на мирния договор. Такъв закон е приет през април 1921 г., но и той не е по вкуса на победителите и е преработен в началото на 1923 г.


Така, след десетилетия на постоянно възходящо в числено и материално отношение развитие, след края на Първата световна война българските въоръжени сили навлизат в етап на драстични ограничения, което естествено поражда


недоволство и противопоставяне - както сред военните,
така и сред гражданите


То е не само срещу предизвикалите ги външни фактори, но и срещу вътрешните, които по неизбежност трябва да ги прокарат. Българската държава фактически губи суверенитета над армията си. Нейният състав, организация и цели се определят от победителите по начин, който не трябва да допусне тя да бъде заплаха за съседите.


Наложените от мирния договор ограничения практически правят невъзможно армията да гарантира териториалната неприкосновеност на страната, а още повече - да преследва национални цели. Задачите ѝ са концентрирани във вътрешен план, а това създава обективна опасност да се превърне в политически фактор. Позицията на българските власти е, че предвидената организация и състав са недостатъчни дори за изпълнението на тази задача, но не успяват да убедят в правотата си французи и англичани.


След като не могат да променят условията, управляващите се заемат с тяхното изпълнение, като подготвят и приемат съответните закони, но под стриктното и педантично наблюдение на победителите, които не оставят поле за импровизации. Така българската държава се
сдобива с две силови военизирани институции за опазване на вътрешния ред и сигурността - армия и жандармерия, които трябва да опровергаят или потвърдят народната
мъдрост "Много баби - хилаво дете".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5117 Неутрално

  Тогава 20 000 - позор и национална катастрофа !
  СЕГА КОЛКО Е И КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА !?!?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 2190 Неутрално

  Ньойския договор е грабителски - това е най-малкото което прави, като почти ликвидира българската армия.

 3. 3 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Като гледам снимката се сещам за констатацията "Където свършват уставите, почва ВВС".

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 4. 4 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4179 Разстроено

  Много тъжна за нашата родина годишнина.... :-(
  Тя довежда страната ни до още една национална катастрофа.... и то само 5 години след друга национална катастрофа (с края на Междусъюзническата война през 1913 г.).

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 5. 5 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#2] от "Voiko":

  Така е , обаче сравнено с Трианонския договор за Унгария (2/3 отрязана територия) е като пошляпване по главата.

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 6. 6 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3699 Неутрално

  Ньой и подписването на ньойския мирен договор е една от най - тежките исторически дати в нашата история ! Няма българин, който да остава безразличен пред тържеството на противниците ни над армия, която никога не успяха да победят или сломят на бойното поле !

 7. 7 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 3824 Любопитно

  От кого да вземем пример , че натам вървят нещата отново.....ами , защо ли ….ами , 30 години имаме нещо като учения , та паралелът се натрапва ?!

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2969 Неутрално

  Който ни освободи той.... Не виждам цитати

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на Грую Груев
  Грую Груев
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Тъжна годишнина, много тъжна. 1918 всъщност уби мечтите ни за велика сила и вземането на това, що си е наше. Непобедени, освен в няколко тактически битки около Битоля и при завоя на Черна, издържали 3 години на студ, глад, мизерия и далеч от роден дом, практическите цялото ни пълнолетно мъжко население тогава е в окопите - и печелят - и срещу руснаци, и срещу сърби, и срещу англичани, и срещу французи. Печелят, защото обичат България и се борят за бъдещето на децата си! Оттогава има само нихилисти и умници с хаштагове клетамайкабалгариа, които дори не знаят какво е това любов към Родината и родители, които тихо шепнат - бегай, мама, махай се от кочината, за да проливат после сълзи по скайпа, невидели неродените си внучета и едновременно с това мрънкащи за пенсии.... А да, то и любовта към Родината е узурпирана от Шкембе войвода, Бялата Златка и Татарсимеонов, та реално нищо не остана от нея.

  П.С. И един сал Мунчо протестира, ма нейсе, него ще го обесят. Важното е да сме интарнационалисти, интербригадири, глобалисти или просто глисти, забравили род и Родина. Бог да пази България от чедата ѝ, от чуждите и сами ще се опазим!

 10. 10 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  Много са причините за загубата на войната. Този договор все още е рана в националната памет, сто години след него. Заради него губим дори и беломорска Тракия и западните покрайнини.

  *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
 11. 11 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Ньой не е единсвената несправедливост след ПСВ. Целият Парижки мирен договор е една голяма подигравка и страшна гавра със загубилите държави. Ако не беше договорът от Версай, Хитлер никога нямаше да се появи историята. Победителите Англия и Франция решиха да изкарат големия нож и да започнат да режат живо месо от всички загубили. Орязани бяха Австро-Унгария, Германия, България, Османската империя. И ако последствията от тези мирни договори са по-малко видими днес в Европа, то "нарязаната торта" в Близкия изток беше пълна катастрофа, която ни тормози и днес. Сирийската и кюрдската кризи са преки последствия от абсурдните решения на Лондон и Париж.

  Ако погледнем картата на Европа, и до днес има странни и абсурдни факти. Например цяла северна Италия говори немски, вместо италиански. На север от Милано не можеш жив италиянец да срещнеш - всичко е с немски фамилии. За Елзас и Лотарингия какво да кажем - германско население с френски паспорт. На Балканите цели региони с българи бяха подарени на сърби и гърци. А Османската империя беше разрязана не според религията, а според големината парчето от тортата. В едни и същи държави се смесиха шиити, сунити и кюрди. Те и до днес воюват помежду си, но не са виновни. виновни са онези алчни колонизатори, които ги нарязаха по този начин.

  Също както Ньой предизвика катастрофа в България, така и Париж предизвика катастрофи в Австрия и Германия. Резултатите ги видяхме само 20 години след договорите. След 6 милиона избити през ПСВ, се стигна до 45-50 млн. избити военни и цивилни по бойните полета и концлагерите. Но, ако попитате официалните власти в Лондон и Париж дали си признават вината - отговор няма да получите.

  "Виж, приятелю, на този свят има два типа хора - тези със заредените пистолети и тези, които копаят. Ти копаеш!"
 12. 12 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5364 Неутрално

  Надмеността не е добър съветник, но великите сили си позволяват такива несправедливости. От това великите сили стават джуджета.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 13. 13 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1733 Неутрално

  Чудесно е, че се публикува тази статия. Отмъстителните условия на победителите в голяма степен създават среда, в която проникват болшевишките терористи и предрешават съдбата на България. В анотацията на Дневник обаче има неточности. Бойната авиация се ражда в Балканската война точно от българските летци. Българите за първи път използват почти всички бойни възможности на самолета година след като италианците са го използвали само за разузнаване. Първият български летец Симеон Петров, който е и първият летец, бомбардирал вражеска столица, създава и авиационната бомба, използвана масово в ПСВ. Тук би трябвало да се отбележи с почит и историческата роля на генерал Христо Луков, който всъщност преодолява последствията на Ньой, като изгонва от войската политиканстващите и заговорничещи офицери и като въоръжава и модернизира войската, нарушавайки договора.

 14. 14 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2402 Разстроено

  "... който слага край на надеждите за решаване по военен път на националния въпрос, създаден с оставянето на 1,5 млн. българи след Освобождението извън пределите на учредяващата се Трета българска държава..." - сега е политкоректно да се сещаме само за Западните покрайнини, а това, че България граничи със свои територии не искат и да го знаят - и ОПравниците ни, и "братята" по интереси.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 15. 15 Профил на miltaka
  miltaka
  Рейтинг: 223 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Има голяма разлика от "тогава" и сега!! Само истински русофил не може да я забележи!! А тя е в много аспекти, от които най-важният е, че сега Великите сили са ни съюзник-т.е. не е нужно да имаме голяма армия, която да смуче милиарди на година за издръжка на наборната войска. НАТО е съвременният еквивалент на любимия на поколения чукундури "варшавски договор"-затова не мънкайте и ронете фалшиви сълзи и зелени сополи!

 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5117 Неутрално

  До коментар [#15] от "miltaka":

  Верно ли ? А какво ни пази точно от съюзниците ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на DedoLib4o
  DedoLib4o
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Не случаѝно Ал. Стамболиѝски, подписваѝки се под условията на Ньоѝския договор, счупва перото на писалката си! Дано днес Боко НЕ ПОДПИШЕ ВЪВ ВАШИНГТОН ПОДОБЕН ЗАРОБВАЩ ДОГОВОР С ТРЪМП!

  БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ, ЩОТО НИЕ САМИ НЕ МОЖЕМ!!!!

 18. 18 Профил на Вели
  Вели
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#16] от "КМЕТ В СЯНКА":

  от такива като теб?!

 19. 19 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  До коментар [#11] от "Lou":

  Макар и в обратен смисъл, думите на маршал Фош са пророчески. "Това не е мир. Това е примирие за 20 години".

  *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
 20. 20 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#2] от "Voiko":
  Не можем да очакваме победените да бъдат изцяло опростени от победителите. Каквото сме търсили - намерили, е техният отговор.
  Ошамарени са и Австрия, и Германия. Така че, договорът е "грабителски" както го наричате, но само за нас.
  В ПСВ най-голям процент от населението си губи Сърбия, макар накрая да е на страната на победителите, знаете как.

  На не пиша още един пост като заработващ, добавям:
  "слага край на надеждите за решаване по военен път на националния въпрос, създаден с оставянето на 1,5 млн. българи след Освобождението извън пределите на учредяващата се Трета българска държава. Освен икономиката и орязването на Беломорска Тракия, Западните покрайнини, оставането на Южна Добруджа под румънска власт"
  ===========
  Е, хайде да си спомним кой оряза Санстефенска България и написа Ньойския договор!

  Еретик
 21. 21 Профил на gorodetski
  gorodetski
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Ньойския договор си е напълно справедлив. Все пак ние обявяваме война и те ни набиват шамарите.
  Не разбирам какво толкова мрънкате, ми прости сме били, глупости сме правили и за това са ни наказали и то справедливо.

 22. 22 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Това, което русофилската пропагаДна нарича "асвабаждение", извършено от "братушките", поражда всички по-нататъшни беди на България.
  "Асвабаждение", при което:
  - е отнета от българите и придадена на Румъния 2/3 от Добруджа;
  - е заграбена от сърбите и дадена им населените с БЪЛГАРИ Моравско, Нишко и Пиротско, Косово и Метохия;
  - македонските земи до Епир и Солунско;
  - Беломорието;
  - Одринска Тракия.
  "Асвабаждението" усилва до нетърпимост, а не решава националния въпрос на българите.
  Санстефанският и Берлински договори са по същество предговор на Ньойския диктат.
  Без да оправдавам отвратително несправедливия Ньойски договор, обръщам внимание, че България изобщо не би участвала в Първата Световна Война на ничия страна, ако не бе така нагло "асвабадена" от повече от половината си територия и население в опита на руската империя да заграби Босфора и Дарданелите при взети решения на Цариградската Конференция за автономия на българите в границата на Екзархията, т.е. почти пълно етническо покриване, 95% от населението в собствена автономна общност, която стъпка по стъпка да стане първо на васално, след това в самостоятелно държавно обединение.
  Но не! На руските и австроунгарски империалисти не им е изгодна една силна България на Балканите - бариера пред грабежа и кост в гърлото.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 23. 23 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 963 Неутрално

  През 21 век много от несправедливостите на Ньой могат да бъдат поправени, дори и без война. Връщането на Южна Добруджа през 1940 г. и разпадането на Югославия през 90-те са събития, които не са изключени (с други участници) и през 21 век.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 24. 24 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 963 Неутрално

  Просто махалото се връща в естественото си положение, а то е, че на Балканите България е най-важният фактор. Вражеските сили (Турция, Русия и руското прокси Сърбия) в момента са неутрализиране.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 25. 25 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2762 Весело

  Не вярвам на очите си! Гадната матушка дето искала да ни прави Задунайска империя създава армията ни пък Добрият Запад който е гарант за нашата свобода и независимост я свежда до численост годна само да опазва вътрешният ред!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7484 Неутрално

  До коментар [#17] от "DedoLib4o":

  А с Русия може, нали?

 27. 27 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Интересна и полезна публикация! Достойна за уважение и възхищение българска войска!

 28. 28 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2762 Любопитно

  До коментар [#22] от "Торбеш":

  Затова пък Освабажденито от Западняците уголеми териториите ни като ни раздели на три с Берлинският конгрес а след ПСВ ни остави без армия и 1,5 милиона българи в чужбина!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 29. 29 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2762 Любопитно

  "Без да оправдавам отвратително несправедливия Ньойски договор, обръщам внимание, че България изобщо не би участвала в Първата Световна Война на ничия страна, ако не бе така нагло "асвабадена" от повече от половината си територия и население в опита на руската империя да заграби Босфора и Дарданелите при взети решения на Цариградската Конференция за автономия на българите в границата на Екзархията, т.е. почти пълно етническо покриване, 95% от населението в собствена автономна общност, която стъпка по стъпка да стане първо на васално, след това в самостоятелно държавно обединение."

  Какво е СанСтефанска България и кой я разпокъса на Княжество България, автономна Източна Румелия и останала под Турско робство Македония???!!!!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 30. 30 Профил на sstefanov74
  sstefanov74
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#22] от "Торбеш":

  Ха сега направи си справка Сърбия и Гърция в какви територии са освободени първоначално, в какъв процент от сегашните им размери и после пак имай наглостта да пишеш че Освобождението било нагло! То и тролската наглост трябва да има граници, че иначе се получава обратен ефект, не си мислете че хората не ви гледат и не ви преценяват колко ви е акъла, а от там и на патроните ви...

 31. 31 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Не вярвам на очите си! Гадната матушка дето искала да ни прави Задунайска империя създава армията ни пък Добрият Запад който е гарант за нашата свобода и независимост я свежда до численост годна само да опазва вътрешният ред!
  —цитат от коментар 25 на Julian Mall


  Ватенка, ти знаеш ли с кои държави воюваме през ПСВ?

 32. 32 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3855 Весело

  До коментар [#11] от "Lou":

  Правилно забелязваш, в Европа няма държава която да не е приживяла национална катастрофа, няма и такива с лесна история, дори и привидните победители се оказват в руини и пепел!
  Само нашата нац катастрофа е специална разбира се!

  klimentm
 33. 33 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 994 Неутрално

  По повод снимката от вътрешната част на статията:
  С цевите на голяма част от това оръжие е направена оградата на Военна академия... Ей тъй, за спомен вовеки...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 34. 34 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2177 Неутрално

  "Наказанията" за страните загубили война винаги са водили до реваншизъм и до нови войни. Грешка която човечеството повтаря отново и отново. Урок който не можем да научум.

 35. 35 Профил на Baizuo
  Baizuo
  Рейтинг: 1220 Неутрално

  Черна и срамна дата в нашата история.
  И да си спомним за президент Удроу Уилсън - положил неимоверни усилия страната ни да бъде третирана достойно при изготвянето на договора, но за съжаление не успял да се пребори с Франция и Великобритания.

  Този човек заслужава паметник, не някакви посрани летци.

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 36. 36 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3092 Неутрално

  До коментар [#15] от "miltaka":

  Да,САЩ ще защитят България ако тя бъде нападната,(Германия на Меркел се съмнявам да го направи!),но въпреки това ние трябва да имаме наборна армия. Както е в Гърция.
  Лъже е че наборната армия щяла да ни струва скъпо. Ако щете вярвайте,но за обучението на един войник е достатъчен един месец. Даже и три седмици стигат.

 37. 37 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1754 Неутрално

  ...И ако последствията от тези мирни договори са по-малко видими днес в Европа, то "нарязаната торта" в Близкия изток беше пълна катастрофа, която ни тормози и днес. Сирийската и кюрдската кризи са преки последствия от абсурдните решения на Лондон и Париж. ...
  —цитат от коментар 11 на Lou


  Там принципът е бил: един народ поне в три различни държави и в една държава поне три различни народа.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 38. 38 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Да кажем прекрасни слова за тогавашната ни армия с думите на чужденци:
  Когато започва първата световна война (да не забравяме, че България иска неутралитет, но от една страна руснаците ни заплашват, от друга австро-унгария) ние се включваме едва една година и три месеца по-късно. Та, когато френският военен министър научава кои са съюзниците на Франция той просто казва "дайте ми за съюзник 200 000 българска армия и аз ще ви спечеля войната". Българската армия е воювала само на територии които България е смятала за свои.
  Победени армии от българската в различна степен са:
  - Френската (на южния фронт)
  - Армията на негово кралско величество Джордж V
  - Руската армия
  - Гръцката
  - Сръбската
  - Румънската
  - Турската (през балканската война).
  Велика армия, мнозина поставят химна "Шуми Марица" като една от основните причини за мощта на армията ни

 39. 39 Профил на Климент Горанов
  Климент Горанов
  Рейтинг: 516 Неутрално

  За да остави все пак някакво военно обучение Стамболийски създава така наречечената трудова повинност , по късно известни като трудови войски(трудоваци). Запазени и при соц-а където служат тези на които не смеят дадат оръжие.

 40. 40 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  При сегашната демографска картина и съществуващото насаждано отношение към армията мисля, че числеността и в рамките на 27-30 000 е напълно достатъчна. Въпросът е за качеството на състава и.
  А че Ньойският договор посади семената за Втората Световна, а впоследствие и за разделението на Европа от "желязната завеса" е тъжен факт.

 41. 41 Профил на bnc59488372
  bnc59488372
  Рейтинг: 892 Неутрално

  До коментар [#36] от "deaf":

  при положение,че 50% от наборниците са индиици,за каква наборна армия може да говорим.това би били безумие,въоръжени нагли индиици с тяхното ùвство за дисзиплина,не ми се мисли.

 42. 42 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  Сега армията ни е по-жалка от времето на Ньоския мирен договор!

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3561 Неутрално

  До коментар [#43] от "Торбеш":

  140 години руска пропаганда е промило мозъците на много българи. Повярвали са , че вълкът е влезнал в кошарата да освобождава овцете от робството на овчаря, който ги стриже , дои и накрая им съдира кожите.

 45. 45 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3561 Неутрално

  "Създаването на модерната Българска армия е резултат от възстановяването на българската държавност през 1878 г. "

  Този израз е най-правилен , когато говорим за възникването на българската държава през 1878 година , а не за "освобождение" от "турско робство" , защото нито е имало освобождение , нито е имало турско робство. Имало е поредната завоевателна война на Руската империя в резултат на която , благодарение намесата на европейските велики сили, се възстановява българската държавност в част от българските земи.

 46. 46 Профил на BULEXIT
  BULEXIT
  Рейтинг: 280 Неутрално

  "Обезглавяване" е точната дума.
  Армията ни практически е лишена от способността да изпълнява защитните функции.
  Жестока участ на победения, а победителите - без милост.
  Държава без армия е като вързана гола жена. Всеки може да мине през нея, да я насили.
  Слава Богу, че събитията в съседните не им оставят много време да се възползват.

 47. 47 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#34] от "Таралеж":
  "Наказанията" за страните загубили война винаги са водили до реваншизъм и до нови войни. Грешка която човечеството повтаря отново и отново. Урок който не можем да научм."
  ^^^^^^^^^^^^^
  Абе, за научаване не знам, ама някои, като притеснени ученици го зубрят.
  Хитлеровият Вермахт вероятно е можел да се разправи със сегашния с няколкото самолетчета и десетте перфектни нови танка. Реваншизмът май е убит, въпреки унижението.
  Аман от войни, ако може да си гледаме работата и кефа.

  Еретик
 48. 48 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#35] от "dgd":

  Защо летците са ти виновни?

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 49. 49 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 963 Неутрално

  Целият Парижки мирен договор е една голяма подигравка и страшна гавра със загубилите държави. Ако не беше договорът от Версай, Хитлер никога нямаше да се появи историята.
  —цитат от коментар 11 на Lou


  Много вярно ! Ако искат продължителен и стабилен мир победителите не трябва да унижават победените. Нещо подобно стана и през 1990-те с Русия и това доведе до сегашната ситуация там.

 50. 50 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 963 Неутрално

  До коментар [#15] от "miltaka":Да,САЩ ще защитят България ако тя бъде нападната,(Германия на Меркел се съмнявам да го направи!),но въпреки това ние трябва да имаме наборна армия. Както е в Гърция. Лъже е че наборната армия щяла да ни струва скъпо. Ако щете вярвайте,но за обучението на един войник е достатъчен един месец. Даже и три седмици стигат.
  —цитат от коментар 36 на deaf


  Един месец е достатъчен да се научи как се разглобява, чисти и сглобява пушката. За да стане новобранецът войник в съзнанието си не е. Всички които сме служили имаме неприятни спомени от военните тъпотии, но ако погледнете който и да е например американски филм за обучението на морската пехота ще видите че основната част от службата е промиването на съзнанието до ниво войникът да изпълнява автоматично заповедите. Това не става за месец.

 51. 51 Профил на Климент Горанов
  Климент Горанов
  Рейтинг: 516 Неутрално


  До коментар [#50] от "nigel":
  Това с промиването на мозъка действа до време, след няколко години вече го няма.
  Знаеш ли как изглеждаха запасняците през соц-а . Като преди това са имаи 2-3 години служба
  Армията сега има нужда от професионалисти, а не от пушечно месо, още мислиш с понянтия от ПСВ

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK