Книгите за оплаквания, или за дефицитите през социализма

Книга за оплаквания

© Авторът

Книга за оплакванияКнигите за предложения, похвали и оплаквания са източник за опознаване на всекидневието при социализма. Те са въведени в България по съветски модел от началото на 50-те години. Появяват се и в други социалистически страни, например Полша, в магазини, заведения и обществени места със същите им възлагани задачи като в СССР.


По идея на Ленин


Макар и изолирано, например на железопътни гари, книги за жалби са съществували още в досъветска Русия. Нормативното им и повсеместно въвеждане във всички сектори на търговията на дребно и услугите е акт на съветската власт по идея на Ленин и се осъществява постепенно от 1926 г. нататък, отначало в магазините, после в заведенията за обществено хранене, хотелите, лечебните заведения (болници, родилни домове, санаториуми), ателиета и други места за услуги (бръснарски и фризьорски салони) или за поръчка и поправка на различни вещи, гарите и автогарите и на редица други места, където потребителите на стоки и услуги влизат в контакт с обслужващ персонал. Там книгата е трябвало да бъде поставена на видно и достъпно за клиентите място. На книгите са били възложени функциите да служат за връзка с потребителите и бърза реакция при констатирани нередности в обслужването, а оттук – и като инструмент за контрол на работата в споменатите сфери и сектори.
Кой и защо се оплаква?


В книгите за оплаквания у нас пишат най-различни хора. Стилът, почеркът и правописът на едни подсказва, че клиентът не се отличава с добра езикова и писмена култура. В други случаи, обратно, те свидетелстват за висока езикова компетентност, за обиграност в административното писане.


В книги от Габрово няколко от оплакващите се граждани се позовават на държавни или местни нормативни актове (постановления, инструкции, заповеди), които в дадените случаи смятат за неизпълнени или нарушени; препращат и към критични публикации по съответния проблем в пресата. Тези позовавания биха могли да се разглеждат като свидетелство за проявяван интерес, поне от част от гражданите, към актуални проблеми в икономиката и в частност в търговията.


Клиентите най-често се оплакват от невежливо, понякога грубо отношение на продавачи и други обслужващи, неспазване на работното време, липса или недостиг на стоки – било то шлифери, ученически чанти, бира или малки хлебчета; от проблеми при покупка или невъзможност за купуване на стоки, изложени във витрините, или при връщането на стъклени бутилки и буркани. При изработка на артикули по поръчка и при поправка на вещи – от неспазен срок за изпълнение, използване на нискокачествени материали, дефекти в изработката и промени в поръчания дизайн. И не на последно място – от връзкарство при покупка на стоки, понякога дори съвсем елементарни като кибрит.


За какво говори всичко това?


Какво е социалистическото тук? Проблеми с връщането на стъклен амбалаж човек може да има и в днешна Германия. В нашия случай водеща е връзката на тези проблеми със "системата". На пръв поглед клиентите на магазина-ателие за кожени изделия пишат буквално за дреболии – кожи, ципове, копчета. Но от звучащите като оправдания отговори на управителя на магазина и председателя на предприятието разбираме, че малките проблеми се дължат на по-големи проблеми в плановата икономика: хроничен недостиг или липса на суровини и/или неправилно планиране, липса на или недобра координация между отделни предприятия, в частност тези, които доставят суровини на кожарското предприятие. Същото впечатление оставят книгите в останалите три обекта, особено в сладкарницата. В крайна сметка на тези места клиентите се сблъскват не просто с липса на ципове или кибрит, а с несъвършенства и дефицити на плановата икономика.


Примерите са от София, 1956-1958 г. – Показен магазин на ТПК "Кожиздел" за собствено и поръчково производство на чанти и други кожени изделия, както и за поправка, централно разположен, ул. "Алабин"; София, 1957-1958 г., 1960-1964 г. – Магазин №43 на "Нармаг" за облекло, централно разположен, ул. "Г. Кирков"; Габрово, 1971-1976 г. – Сладкарница №27, на оживено място (срещу жп гарата); Габрово, 1971-1975 г. – Ресторант "Могильов", нов, луксозен, в центъра на града).

Оплакванията от отказа да се изкупува стъклен амбалаж без подмяна, макар той да е бил платен от клиента; от практиката да не се предлагат по-евтини продукти преди изчерпването на по-скъпите от същия вид (например "Обикновена" бира, преди да е продадена онази с марката "Оригинал"); от нежеланието на сервитьорите да обслужват клиенти с малки поръчки или, както се жалва една група в габровския ресторант, от "насилственото сервиране" на повече и по-скъпи ястия и напитки Оплакванията от този вид отвеждат към преплитането на партийната и държавна повеля за изпълнение на плана и личния интерес на търговците да постигнат по-голям оборот, а с това – и премии. Оттук техните всекидневни практики влизат в конфликт с всекидневните практики на потребителите.


Книгите за оплаквания като източник за социалистическото всекидневие


Макар да използвам книги от различни места и времена и макар оплакванията да са писани от най-различни хора, те, както и отговорите на тях могат да се разглеждат като източник за създаването на картина на всекидневния живот през социализма. Поради актуалността на оплакванията спрямо момента на конкретните случки и поради – в повечето случаи – реалистичността и фактологичността на оплакванията книгите са огледало, отразяващо неща от реалния живот.


За разлика от биографичните разкази при интервю само с един човек, в което той разказва за живота, тук множество хора пишат за единични неща от живота, които понякога са локализирани съвсем точно във времето – с час и минута. Именно поради тази единичност и конкретика те позволяват прозрения например за това как дефицитите в икономика определят някои всекидневни действия и планирането на времето, т.е. те са един от факторите, структуриращи всекидневния живот.


Стратегии и тактики на купувача и продавача


За да получи най-сетне артикула, чиято изработка или поправка се бави, човек трябва понякога за втори или даже трети път да напусне работното си място или да се отклони от някаква друга дейност и да отиде до магазина в определен час – масови са оплакванията от "загубено време". За да си купи бира през лятото, трябва да знае, че не трябва да разчита на кварталния магазин, а да отиде до централната част на града, където магазините се зареждат приоритетно. За да върне стъкления амбалаж, трябва да планира обиколен маршрут, през няколко магазина. Тоест трябва да усвои и умело да ползва знания, стратегии и тактики за разрешаване на всекидневните проблеми в реално преживявания социализъм.


Повечето оплаквания са фактологични, но не липсват и такива с ирония, реторични фигури, субективни оценки или критики, които са насочени не само към дребния всекидневен проблем, с който някой се сблъсква, а към проблеми на "системата". В оплаквания от този тип могат да бъдат разчетени представи на хората за правилност и неправилност на света, в който те живеят. От тях разбираме и нещо за оценките, които те дават, за пропастта между желанията, очакванията им и реалността.


Оплакванията за нередности, които управите на предприятията за търговия и услуги са оценявали като основателни, са водили до наказания по Кодекса на труда или административни санкции, вариращи от забележка и мъмрене до преместване на друга работа. Клиентите са знаели за последствията, до които може доведе едно оплакване, и при възникнал проблем съвсем целенасочено са искали книгата и, ако това все още не е помагало, започвали са да пишат оплакване. Интересен пример идва от книгата на магазина за кожени изделия, в която клиент се оплаква, че, първо, поправката на двете му чанти не била изпълнена в уречения срок, второ, това налагало да си губи времето за повторно идване в магазина и, трето, магазинерката проявявала незаинтересованост към проблема. След това е задраскал оплакването си и под него е написал похвала. Очевидно написаното оплакване е променило поведението на продавачката в желаната от клиента посока и той е получил чантите си.


От оплакване

© Авторът

От оплакване

От своя страна магазинерите също изработват и прилагат стратегии – за избягване на санкции. Търсят начини как при поискване да откажат предоставянето на книгата, която обикновено държат на скрито вместо на видимо място. Всъщност в част от оплакванията освен по ключовия проблем клиентите се оплакват и от първоначалния отказ да им бъде дадена книгата. "С голям зор ми се даде книгата", пише клиентка на габровската сладкарница. Друга тактика е набавянето на свидетел, който под оплакването да напише опровержение или да представи друга версия за случката. В едно оплакване магазинерът си е намерил доста авторитетен свидетел, добавил пред името си "доцент" и след него – "съветник към Столичния градски народен съвет", и отбелязал в текста: "Оплакването на гражданина по мое дълбоко убеждение не е основателно."


Прочетено в книгите
(запазен е автентичният правопис):


Нареждаме Ви да държите на видно място в магазина книгата за похвали и оплаквания, както и да я представяте на председателя на кооперацията, най-късно на следващия ден след всяко вписване в нея. За неспазване на горното ще Ви държим отговорна.
София, 23 септември 1958 г.


Влезнах да си купя шлифер и един гражданин ми направи лошо впечатление. Закани се на продавачката че ще изхвърчи от магазина и то нямаше никакви особени причини от страна на продавачката.
София, 21 октомври 1961 г.


Табакова се държи вулгарно, което не подобява на един продавач при социалистическото общество.
София, 22 юни 1961 г.


Нема питки на сладкарницата тук е централен пунт или червените книжки ви са в жоба и не мислите понататак БУКЛУК ръководители
Габрово, 15 юли 1971 г.


Господа ръководители II ра сутрин немала питки вие сте некадърници.
Габрово, 16 юли 1971


всека сутрин баници нема. поиска(м) халва – неме. въобще закуските от 6:30 като идем, нема. тук 11 влака пристигат и заминават. крайно време е държавните органи да прочистат тая организация, защото тя гнила и некадърна. томозят хората и развалят настроението за работа. молим градски и окръжен комитет да обърнат внимание. въпроса че отнесеме до ЦК НаБКП. нема време да кажа повече, отивам на работа, Без закуска. (с добавени препинателни знаци)
Габрово, 1971 г.


Аз съм ученичка. Почти редовна клиентка на тази сладкарница. Нахално ми беше отнета пастата и бозата от които бях изяла много малко и бях наругана с много обидни думи, тъй като времето е минало и трябвало да си ходи. А защо тогава ми продава, като няма време.
Габрово, 16 февруари 1973 г.


Система е в магазина да не се приема амбалажа. Налага се възрастни хора и деца да разнасят празни стъкла от магазин на магазин. Моля стопанското ръководство да вземе необходимите мерки за подсигуряване на касети и др. мероприятия за отстраняване на констатираното.
Габрово, 23 ноември 1973 г.


Авторът е етнолог, представи темата на международната конференция "(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало" /7-9 ноември 2019 г./


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Социализма е една голяма измама за уж управление на народа! Народа никой не го бръснеше за слива, ама зад него се криеха всички решения на овчарите от БКП!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 3424 Неутрално

  СоциализЪма е едно недоноШче дрогаре!!!

 3. 3 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1864 Неутрално

  Сега има книга за рекламация. И, ако я нямат, в търг. обект може и да им се стъжни от защитниците на потребителите

  Изкарайте си главите от задни.а
  До коментар [#1] от "lz2":
  До коментар [#2] от "4ort":

 4. 4 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3178 Весело

  Един истински случай от такава книга за похвали и оплаквания:

  "На 3.6.1969г. вашият сервитьор Петър Ангелов ни каза,че ще му пръдна на еди какво си и че ни сервира своя член (изразявам се меко),ако продължавам да му искам сирене с червен пипер. Псува ме на майка,за което моля наистина да му се потърси отговорност. В нашата търговия не трябва да работят хулигани. Моля да му бъде обърнато внимание и то сериозно. Нема отношение към клиентите,предлага им най-ценични менюта.

  От Райко Киров,ул."Бяло море",№8,София."

  П.П.

  Правописът на оплакването е оригиналният.

 5. 5 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 925 Любопитно

  Социализма беше лош!Сега има много либерали, протестъри и банани (24 часа в денонощието, 365 дни в годината,а догодина 366)!
  Ние сме мноо щастлифи!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 6. 6 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1286 Весело

  Спомням си една песничка от това време

  "Телешкото свърши.
  Маслинете не стигат.
  Няма друга мърша -
  опашки се надигат.

  Ехееей съседе, тя стана много зле..."

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 7. 7 Профил на liz31552545
  liz31552545
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Вчера гледах документален филм за последните месеци и седмици на системата в ГДР. Другарите там/както и навсякъде междувпрочем/ бяха докарали нещата до колапс и вече нито можеха да управляват по новому, нито народът искаше по старому. Но го даваха диалогични и отворени за промени. Помня кадрите , как един мазен ръководител с изпотено чело от напрежение обясняваше как те са за перестройка, реформи и пр. и пр. Но моментът за тези брътвежи беше безвъзвратно отминал и хората искаха тези мазници просто да изчезнат и да дойдат нови лидери . Не е лошо и днешните ни управници да понаучат нещо от изминалия опит за да не се повтаря историята.

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3582 Неутрално

  Действително е тъжно, че 20 годишните не посещават платформата та да се докоснат до що е било това Раб. дело

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2916 Неутрално

  я какъв трол обижда другарите на "господа":
  "Господа ръководители II ра сутрин немала питки вие сте некадърници.
  Габрово, 16 юли 1971"

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 10. 10 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 3424 Неутрално

  Социализма беше лош!Сега има много либерали, протестъри и банани (24 часа в денонощието, 365 дни в годината,а догодина 366)!Ние сме мноо щастлифи!
  —цитат от коментар 5 на Платон Фъшкиев


  Щастието ти идва от това, че бананът го използваш за удовлетворяване на некои страсти.

 11. 11 Профил на Brasil
  Brasil
  Рейтинг: 346 Весело

  Доста "грамотно" написани коментари, а дрОгарите ни убеждаваха как по соца всички можели да четат, пишат, смятат, пък сега колко било зле...

 12. 12 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 4032 Неутрално

  Много як правописа и изразяването. И преди и сега явно проблемите в образователната система и крайните резултати са си все същите. Само дето преди никой даскал не е смеел да каже, че са му малко парите 😉

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 13. 13 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 4032 Весело

  До коментар [#6] от "Nil satis nisi optimum":

  ... май при Султана си бяхме най—добре...😂

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 14. 14 Профил на asdas200
  asdas200
  Рейтинг: 270 Неутрално

  Тотално лицемерно и събркано общество беше социалъзЪмът... Един голям, мизерен концлагер, пълен с роби по тяло и дух. Последиците от това извратено общество, които сме принудени на търпим и сега, още дълги години няма да могат да бъдат преодолени...

 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3582 Неутрално

  До коментар [#11] от "Brasil":

  Вчера в банка попаднах на три женски екземпляра от онази онеправдана общност , които под копия на лични карти служителката помоли да напишат "вярно с оригинала" и се оказа,че само единия екземпляр го може. След намеса по висш служител се стигна до "ми тая дето може, да напише и на другите". Дори не посмях да попитам за кредит ли кандидатстват. Та да всички можеха да четат макар и сричайки и всички пишеха макар и полуграмотно

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на Johnny.B.Goode
  Johnny.B.Goode
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Всичките тези коментари в Габрово са си яко тролене. Никой в региона не говори така. "Е" вместо "я" и т.н. са типични за западните диалекти (шоплука, напр.). Така че някой просто си е правел гаргара с книгата за оплаквания. Явно можем да оприличим въпросните книги на, примерно, тази висока трибуна, наречана "форум."

  Джони Би Гуд
 17. 17 Профил на Johnny.B.Goode
  Johnny.B.Goode
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#13] от "DDR":

  Давай по назад, при този.., при онзи... докато не стигнем до Урко.
  Както е известно от учебниците по история "положението на народа продължава да се влошава."

  Джони Би Гуд
 18. 18 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1286 Весело

  До коментар [#13] от "DDR":

  За съжаление не я помня цялата - все пак около полвин век е монало от тогава. Имаше и "при султана", и "като траки". Завършваше с нещо като:

  "Ехееей съседе, тя стана много зле..
  Май като маймуми живяхме най-добре..."

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 19. 19 Профил на Johnny.B.Goode
  Johnny.B.Goode
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#18] от "Nil satis nisi optimum":

  Зарежи го братче,
  изтървах бизона,
  а пък жената глътна я питона.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  Май из пещерите живяхме по-добре.

  Гръцкият търговец вчера пак ни мина,
  златото прибра ни,
  пробута груба глина.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  Май през неолита живяхме по-добре.

  Вчера византийци, днеска пък татари
  нивицата взе ми
  старият болярин.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  Май че като траки живяхме по-добре.

  Къпят се селата в море от ален пламък,
  с ятаган агата
  събира кръвен данък.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  По-добре живяхме при нашите царе.

  В Сливница победа, Одрин е превзет,
  а наш`те територии
  грабят ги отвред.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  Май под турско робство живяхме по-добре.

  Агнешко от трици, доматите от слама,
  а като погледнеш
  фукнята ни голяма.
  Ехей, съседе, тя стана много зле!
  Май като маймуни си бяхме най-добре.

  Джони Би Гуд
 20. 20 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4182 Любопитно

  "Златното"време на незрелият социализъм!!С недоучилите селяци,дефицита икнигите за оплаквания!!!А тк във форума едни неподострени дрОгаре въздишат,циврят и скачат за "соца" и домараслата простотия!!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
 21. 21 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4182 Любопитно

  Искрено се забавлявах със съкращенията на соца-"Кожиздел,Рабфак,Парторг "....и други тъпи русизми...

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
 22. 22 Профил на touchthis
  touchthis
  Рейтинг: 361 Весело

  "Пиши К*Р и да си ходиме!" :D

 23. 23 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  Гледайте българските филми от 80-те на ХХ век и ще видите цялата грозота на социализЪма ...
  Това беше епохата на “соц реализма” в киното.
  Почти всичко е на показ.
  И после Фъшкии и Дерибеевци ми реват, че по “онова време” било хубаво...

 24. 24 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Я да видим какво пише в действащия Закон за защита на потребителите,
  Чл. 127, ал. 2 Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.

  Чл. 222. За неизпълнение на разпоредбите на чл. 123, ал. 2 и чл. 127 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв.


  Днес всеки търговец (особено дребен) знае, че дойде ли му КЗП на проверка, работата отива на мор. Любимата тема на испекторите е книгата (регистър) а рекламациите и липсата му означава 500 лв. назад. Нищо, че може да се касае за фризьорски салон, при което рекламацията на подстригване или боядисване си е бая виртуално изпълнение, но пък 500-те кинта не ви мърдат. Те, санкциониращите инспектори от КЗП много добре си знаят, че изпълнението с регистъра е тотално безсмислено, обаче с какво удоволствие режат главите на дребни търговци...

  Та, простотиите на социализма бяха в едната крайност на махалото, побългарената форма на капитализма е другата му крайност...

 25. 25 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 3952 Неутрално

  До коментар [#21] от "Willy Messerschmitt":

  За да иронизира недомислия от типа на споменаваните от Вас, Радой Ралин измисля ИНПРОСТАК - Институт за проучване на стопанските активи. :)

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10989 Весело

  И сега така, но във форумите или ЕърБиендБи, трипадвайзор или букинг :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  "...не мислите понататак БУКЛУК ръководители.."
  А какво ли би написал за сегашните?

 28. 28 Профил на Bramasole
  Bramasole
  Рейтинг: 3952 Неутрално

  До коментар [#24] от "inn":

  Да не бъркаме Регистъра на рекламациите с изискваната пак по ЗЗП Книга за мнения и препоръки.
  В Регистъра се вписват рекламации, приети с Протокол за предявени рекламации.
  От проверяващите се приемат единствено тези книги/формуляри на хартиен носител. Точно сте определили каква е осн. функция на споменатата документация - възможност за глоба, ако друго нарушение не е констатирано от "лемурите" /както Тони Филипов нарича държ./общ. служители/. Фин. изгода има и за печатарите, които изработват въпр. материали.
  Трябва да се знае и че законодателят ни е вменил да имаме в наличност от тези книги, но не е уточнил тяхното съдържание. В този смисъл всеки може да си купи тетрадки голям формат и просто ги надпише/залепи етикет, вместо да купува безсмислените книги.

  "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
 29. 29 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 2197 Неутрално

  Книгата беше за похвали и оплаквания, а вътре само оплаквания. Добре сме били ;))

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 30. 30 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 2197 Неутрално

  До коментар [#29] от "Алф":

  Забравих да добавя, че похвалите са третирани като режисирани.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 31. 31 Профил на г-н Саранди Говедаров
  г-н Саранди Говедаров
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  Социализма е една голяма измама за уж управление на народа! Народа никой не го бръснеше за слива, ама зад него се криеха всички решения на овчарите от БКП!

  До коментар [#1] от "lz2":

  Алооуууу,
  Да си невежа е кофти.
  Да го показваш е срамно.

  Тези "недомислици" си съществуват и сега бе, сладък.
  Сега се нарича "Книга за Рекламации и Оплаквания"
  ВСЕКИ търговски обект трябва да я постави на видно място. Иначе - големи глоби.
  Как мислиш си изкарват рушветите тези боклуци от Комисията на Потребителите.

  Големият ми син с тайфата редовно се гъбаркат с тази простотия. Обикалят обектите в които работят състудентите им и редовно пишат хвалебствия в тези книги, с препоръки да се вдигне заплатата на техния приятел, щото бил върха на сладоледа......

  За да се изхвърляш така за едно недомислие от соца, очевидно хал-хабер си нямаш колко такива недомислия съществуват сега....

  Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
 32. 32 Профил на г-н Саранди Говедаров
  г-н Саранди Говедаров
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  Сега има книга за рекламация. И, ако я нямат, в търг. обект може и да им се стъжни от защитниците на потребителите

  До коментар [#3] от "Хи-хи":

  Сега има не една, а ДВЕ книги.
  И са задължителни.
  Освен Регистъра за Рекламации трябва да си имаш и баш Книга за Похвали и Оплаквания

  Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
 33. 33 Профил на bambim
  bambim
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Всичките тези коментари в Габрово са си яко тролене. Никой в региона не говори така. "Е" вместо "я" и т.н. са типични за западните диалекти (шоплука, напр.). Така че някой просто си е правел гаргара с книгата за оплаквания. Явно можем да оприличим въпросните книги на, примерно, тази висока трибуна, наречана "форум."
  —цитат от коментар 16 на rhsquared

  Родителите ми говореха така, както и десетки хиляди други в Габрово - немноголюден град до началото на 50-те, но после с 3-кратно нараснало население поради форсираната индустриализация и притока на работници от всички диалектни райони на България.

 34. 34 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7715 Неутрално

  Във времето на интернет и социалните мрежи тези книги изглеждат смешни и демодирани

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK