За "лошите" и "добрите" централи в електроенергетиката

Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" потъват някъде без видим резултат.

© Анелия Николова

Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" потъват някъде без видим резултат.Проф. д-р Георги Касчиев е атомен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, работил в Института за изследване на риска към Виенския университет, научен ръководител за пуска на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Анализът му е препубликуван от "Фактор".


В българското общество целенасочено е насадено мнението, че т. нар. американски централи – "Ей и Ес" Гълъбово (ТEЦ Марица-Изток-1) и "КонтурГлобал" (ТЕЦ Марица-Изток-3) са "лошите". Те били направени от жадния за огромни печалби частен капитал, за да изсмукват българския бизнес. Затова си били осигурили дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията на високи цени. Няма значение, че тези договори са подписани от НЕК, както и това, че централите трябва да изплащат началните разходи (особено ТМИ-1). Това, че ТМИ-1 е


най-модерната централа в Югоизточна Европа
и практически отговаря на всички съвременни екологични изисквания, очевидно също няма никакво значение. Както и това, че само тя може ефективно да участва в първичното и вторичното регулиране на енергосистемата. Очевидно няма особено значение и това, че НЕК притежава 30% от ТМИ-3 и следователно също има интерес от големите печалби на дружеството.


Да видим какви са печалбите на "лошите".


За 2018 год. общите приходи на ТМИ-1 са 656,762 млн лв, а нетната печалба - 94,239 млн лв (14,3% от приходите). За 2018 год. общите приходи на ТМИ-3 са 634,9 млн лв, а нетната печалба – 96,5 млн лв (15,2% от приходите).


Тези проценти обаче не са толкова фрапиращи - от Топ 20-те компании в сектора с близки резултати през 2018 г. са "Електроразпределение север" – 13,7 % и "Овергаз мрежи" – 12,1%. АЕЦ "Козлодуй" е с нетна печалба от 10,6%.


Отвсякъде се сипят внушения, че и през тази година "лошите" американски централи ще са начело по печалби, тъй като те са гарантирани от договорите им.


Фактите обаче показват съвсем друга картина.


Съгласно междинния консолидиран финансов отчет на АЕЦ "Козлодуй" за първото полугодие на т. г. произведената електроенергия е нараснала с 2% в сравнение със същия период на 2017 г. (основно поради повишената мощност). Оперативните приходи от дейността на централата за шестмесечието са 636,8 млн. лв., а нетната печалба – 160,8 млн лв (25,2% от приходите). Сиреч "лошите" са останали далеч назад по печалби от държавната АЕЦ.


На какво се дължи огромният ръст на печалбата на АЕЦ "Козлодуй"? Може би централата рязко е намалила разходите си. Някои пера (разходи за материали, за външни услуги, за амортизации) действително са намалени. Други обаче са нараснали значително – например разходите за персонал (3690 души) - с 40,9 млн лв (36%), достигайки 154,6 млн лв. Възнагражденията на директорския състав пък са се увеличили с 95 хил. лв (24%), достигайки 494 хил. лв.


Общо разходите са нараснали с 29,2 млн лв (7,06%) спрямо същия период на 2018 г.


На пръв поглед истински парадокс – при нарастване на разходите с над 7%, печалбите силно нарастват, вместо да спадат. Обяснението обаче е много просто. Продажбите на регулирания пазар (по утвърдена от КЕВР фиксирана цена 54 лв/МВтч) са намалели с 31% и са били 1,039 млрд кВтч (13,4% от общите).


Продажбите на свободния пазар (на борсата) нарастват до 6,693 млрд кВтч (растеж от 10,3%). Същевременно продажната цена нараства много повече. Двата фактора (главно вторият) водят до рязко увеличение на приходите и на печалбите.


Продажбите, приходите и постигнатата цена на МВтч на АЕЦ "Козлодуй" на свободния пазар за първото полугодие на 2018 и 2019 г. са следните:


– 2018 г.: продадени 6 067 400 МВтч, получени 400 552 000 лв (66,02 лв/МВтч);


– 2019 г.: продадени 6 693 260 МВтч, получени 571 775 000 лв (85,42 лв/МВтч).


Когато един производител има много по-високи приходи, това винаги е за сметка на купувачите. Ако приемем, че купучачите са едни и същи, през първото полугодие на 2019 г. за същото количество ядрена електроенергия, закупено на борсата, както през 2018 г., те са платили 117,7 млн. лв. повече. Както е известно, основният купувач на ток на борсата е българският бизнес и рязко увеличената цена, на която АЕЦ "Козлодуй" е продавала, е довела до много по-големи разходи за него. Без съмнение това резултира в увеличение на цените на произвежданите стоки и услуги, намаляване или загуба на конкурентност и други негативни процеси.


В тази връзка наскоро един приятел, който има супермаркети в Североизточна България, ми каза – в началото на 2018 г. имах оферти за 80-85 лв/МВтч, а сега най-ниската е над 117 лв/МВтч. Изчерпал съм всички резерви и трябва да вдигам цените. Много колеги, включително и аз, преди години предупреждавахме, че при тази корумпирана администрация създаването на свободен пазар може


да се изроди в борсови игри, тайни договорки и манипулации,


които да доведат до скок в цените на тока. Така и стана. Сега предстои постепенно премахване на регулирания пазар и излизане на домакинствата и малките фирми на борсата. Само си представете как 2 млн. пенсионери се ориентират прекрасно в борсовите секрети, свободно сърфират в интернет и си осигуряват изгодна оферта за ток! Е, не е нужно много ум да се разбере, че след няколко години ще констатираме рязко покачване на цените на тока за бита по същите причини.


От много краткия отчет (5 таблици) на АЕЦ "Козлодуй" за 9-те месеца на 2019 г. става ясно, че приходите от продажба на ток са 996,9 млн лв (ръст над 185 млн лв в сравнение със същия период на 2018 г.). В отчета няма данни за продажбите на електроенергия, но може да се оцени, че средната цена, на която централата е продавала на борсата за деветмесечието, е около и над 91 лв/МВтч, а през последното тримесечие –
около и над 100 лв/МВтч. Нетната печалба е достигнала 307,9 млн лв (30,9%). Струва ми се, че


такава огромна печалба и най-алчните капиталисти не са сънували.


А "лошите" американски централи – ряпа да ядат с техните двукратно по-ниски печалби.


Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" обаче потъват някъде без видим резултат, а централата отново (вече пета поредна година) не е изпълнила задължението си, при "благоприятни финансово икономически резултати ежегодно да изпраща минимум 50 т отработено гориво за преработка". Така е записано в съответната стратегия, осъвременена от министър Теменужка Петкова и приета от Министерския съвет на 02.09.2015 г.


Наглото неизпълнение на този документ очевидно не е никакъв проблем за нея и другите министри, вицепремиери, премиер, ядрен регулатор, прокуратура, "опозиция" и т.н. Тази година оправданието е "продължителния характер на подготвителните работи". В предишни години причините бяха "неблагоприятни метеорологични условия, необходимост от нови анализи, технологични проблеми, климатични промени" и всичко, което може да ви щукне в главата. Вероятно неблагоприятните условия ще продължат и през 2020 г. По неизвестни за науката причини тези проблеми възникват след 2014 г., когато г-жа Теменужка Петкова става министър на енергетиката. Дотогава от централата без проблеми са транспортирани за преработка около 1252 т отработено гориво.


От 2015 г. площадката се превръща в ядрено бунище, на което вече се съхраняват около 1000 тона отработено гориво. Между другото то съдържа около 11 тона плутоний, или около 11 милиона грама плутоний. Една десета от грам плутоний да попадне в тялото ви, сте мъртви. Междувременно министър Петкова не престава да отправя призиви към българските граждани да бъдат спокойни.


Тези финансови резултати на АЕЦ "Козлодуй" бяха шумно оповестени с фанфари в средствата за масова информация. Никой обаче не попита откъде идват нарасналите печалби, кой плаща за тях? Никой не обърна внимание на ясната връзка между рязкото увеличаване цената на тока от държавната АЕЦ "Козлодуй" (даваща 34% от електроенергията) и нарастването на цените на свободния пазар. В един репортаж по БНТ централата дори бе похвалена, че е спестила пари, като не е изпратила отработено гориво за преработка?!? Изумително, какво спестяване, какви шест-пет!?! Тези разходи не са спестени, те просто се отлагат във времето и ще трябва да се поемат от нашите деца, внуци и правнуци. Управляващите ги отнемат без ничие знание и съгласие, което означава че ги


крадат от нашите деца, внуци и правнуци.


Да добавя, че тихомълком на тяхна сметка се трупат и огромните разходи (7-8 млрд лв) за погребване на отработеното гориво и/или високоактивните отпадъци от неговата преработка. Някак си вече привикнахме, че е почти нормално да се краде по всевъзможни начини от нас данъкоплатците, но да се възхваляват милиардни кражби от нашите деца, внуци и правнуци ми изглежда... скандално е много меко казано.


Как управляващите работят за бизнеса и бъдещите поколения?


Моят отговор е – в електроенергетиката резултататите са стотици милиони загуби за бизнеса и трупането на милиардни задължения за бъдещите поколения.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK