За "лошите" и "добрите" централи в електроенергетиката

Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" потъват някъде без видим резултат.

© Анелия Николова

Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" потъват някъде без видим резултат.Проф. д-р Георги Касчиев е атомен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, работил в Института за изследване на риска към Виенския университет, научен ръководител за пуска на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Анализът му е препубликуван от "Фактор".


В българското общество целенасочено е насадено мнението, че т. нар. американски централи – "Ей и Ес" Гълъбово (ТEЦ Марица-Изток-1) и "КонтурГлобал" (ТЕЦ Марица-Изток-3) са "лошите". Те били направени от жадния за огромни печалби частен капитал, за да изсмукват българския бизнес. Затова си били осигурили дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията на високи цени. Няма значение, че тези договори са подписани от НЕК, както и това, че централите трябва да изплащат началните разходи (особено ТМИ-1). Това, че ТМИ-1 е


най-модерната централа в Югоизточна Европа
и практически отговаря на всички съвременни екологични изисквания, очевидно също няма никакво значение. Както и това, че само тя може ефективно да участва в първичното и вторичното регулиране на енергосистемата. Очевидно няма особено значение и това, че НЕК притежава 30% от ТМИ-3 и следователно също има интерес от големите печалби на дружеството.


Да видим какви са печалбите на "лошите".


За 2018 год. общите приходи на ТМИ-1 са 656,762 млн лв, а нетната печалба - 94,239 млн лв (14,3% от приходите). За 2018 год. общите приходи на ТМИ-3 са 634,9 млн лв, а нетната печалба – 96,5 млн лв (15,2% от приходите).


Тези проценти обаче не са толкова фрапиращи - от Топ 20-те компании в сектора с близки резултати през 2018 г. са "Електроразпределение север" – 13,7 % и "Овергаз мрежи" – 12,1%. АЕЦ "Козлодуй" е с нетна печалба от 10,6%.


Отвсякъде се сипят внушения, че и през тази година "лошите" американски централи ще са начело по печалби, тъй като те са гарантирани от договорите им.


Фактите обаче показват съвсем друга картина.


Съгласно междинния консолидиран финансов отчет на АЕЦ "Козлодуй" за първото полугодие на т. г. произведената електроенергия е нараснала с 2% в сравнение със същия период на 2017 г. (основно поради повишената мощност). Оперативните приходи от дейността на централата за шестмесечието са 636,8 млн. лв., а нетната печалба – 160,8 млн лв (25,2% от приходите). Сиреч "лошите" са останали далеч назад по печалби от държавната АЕЦ.


На какво се дължи огромният ръст на печалбата на АЕЦ "Козлодуй"? Може би централата рязко е намалила разходите си. Някои пера (разходи за материали, за външни услуги, за амортизации) действително са намалени. Други обаче са нараснали значително – например разходите за персонал (3690 души) - с 40,9 млн лв (36%), достигайки 154,6 млн лв. Възнагражденията на директорския състав пък са се увеличили с 95 хил. лв (24%), достигайки 494 хил. лв.


Общо разходите са нараснали с 29,2 млн лв (7,06%) спрямо същия период на 2018 г.


На пръв поглед истински парадокс – при нарастване на разходите с над 7%, печалбите силно нарастват, вместо да спадат. Обяснението обаче е много просто. Продажбите на регулирания пазар (по утвърдена от КЕВР фиксирана цена 54 лв/МВтч) са намалели с 31% и са били 1,039 млрд кВтч (13,4% от общите).


Продажбите на свободния пазар (на борсата) нарастват до 6,693 млрд кВтч (растеж от 10,3%). Същевременно продажната цена нараства много повече. Двата фактора (главно вторият) водят до рязко увеличение на приходите и на печалбите.


Продажбите, приходите и постигнатата цена на МВтч на АЕЦ "Козлодуй" на свободния пазар за първото полугодие на 2018 и 2019 г. са следните:


– 2018 г.: продадени 6 067 400 МВтч, получени 400 552 000 лв (66,02 лв/МВтч);


– 2019 г.: продадени 6 693 260 МВтч, получени 571 775 000 лв (85,42 лв/МВтч).


Когато един производител има много по-високи приходи, това винаги е за сметка на купувачите. Ако приемем, че купучачите са едни и същи, през първото полугодие на 2019 г. за същото количество ядрена електроенергия, закупено на борсата, както през 2018 г., те са платили 117,7 млн. лв. повече. Както е известно, основният купувач на ток на борсата е българският бизнес и рязко увеличената цена, на която АЕЦ "Козлодуй" е продавала, е довела до много по-големи разходи за него. Без съмнение това резултира в увеличение на цените на произвежданите стоки и услуги, намаляване или загуба на конкурентност и други негативни процеси.


В тази връзка наскоро един приятел, който има супермаркети в Североизточна България, ми каза – в началото на 2018 г. имах оферти за 80-85 лв/МВтч, а сега най-ниската е над 117 лв/МВтч. Изчерпал съм всички резерви и трябва да вдигам цените. Много колеги, включително и аз, преди години предупреждавахме, че при тази корумпирана администрация създаването на свободен пазар може


да се изроди в борсови игри, тайни договорки и манипулации,


които да доведат до скок в цените на тока. Така и стана. Сега предстои постепенно премахване на регулирания пазар и излизане на домакинствата и малките фирми на борсата. Само си представете как 2 млн. пенсионери се ориентират прекрасно в борсовите секрети, свободно сърфират в интернет и си осигуряват изгодна оферта за ток! Е, не е нужно много ум да се разбере, че след няколко години ще констатираме рязко покачване на цените на тока за бита по същите причини.


От много краткия отчет (5 таблици) на АЕЦ "Козлодуй" за 9-те месеца на 2019 г. става ясно, че приходите от продажба на ток са 996,9 млн лв (ръст над 185 млн лв в сравнение със същия период на 2018 г.). В отчета няма данни за продажбите на електроенергия, но може да се оцени, че средната цена, на която централата е продавала на борсата за деветмесечието, е около и над 91 лв/МВтч, а през последното тримесечие –
около и над 100 лв/МВтч. Нетната печалба е достигнала 307,9 млн лв (30,9%). Струва ми се, че


такава огромна печалба и най-алчните капиталисти не са сънували.


А "лошите" американски централи – ряпа да ядат с техните двукратно по-ниски печалби.


Постигнатите огромни печалби на АЕЦ "Козлодуй" обаче потъват някъде без видим резултат, а централата отново (вече пета поредна година) не е изпълнила задължението си, при "благоприятни финансово икономически резултати ежегодно да изпраща минимум 50 т отработено гориво за преработка". Така е записано в съответната стратегия, осъвременена от министър Теменужка Петкова и приета от Министерския съвет на 02.09.2015 г.


Наглото неизпълнение на този документ очевидно не е никакъв проблем за нея и другите министри, вицепремиери, премиер, ядрен регулатор, прокуратура, "опозиция" и т.н. Тази година оправданието е "продължителния характер на подготвителните работи". В предишни години причините бяха "неблагоприятни метеорологични условия, необходимост от нови анализи, технологични проблеми, климатични промени" и всичко, което може да ви щукне в главата. Вероятно неблагоприятните условия ще продължат и през 2020 г. По неизвестни за науката причини тези проблеми възникват след 2014 г., когато г-жа Теменужка Петкова става министър на енергетиката. Дотогава от централата без проблеми са транспортирани за преработка около 1252 т отработено гориво.


От 2015 г. площадката се превръща в ядрено бунище, на което вече се съхраняват около 1000 тона отработено гориво. Между другото то съдържа около 11 тона плутоний, или около 11 милиона грама плутоний. Една десета от грам плутоний да попадне в тялото ви, сте мъртви. Междувременно министър Петкова не престава да отправя призиви към българските граждани да бъдат спокойни.


Тези финансови резултати на АЕЦ "Козлодуй" бяха шумно оповестени с фанфари в средствата за масова информация. Никой обаче не попита откъде идват нарасналите печалби, кой плаща за тях? Никой не обърна внимание на ясната връзка между рязкото увеличаване цената на тока от държавната АЕЦ "Козлодуй" (даваща 34% от електроенергията) и нарастването на цените на свободния пазар. В един репортаж по БНТ централата дори бе похвалена, че е спестила пари, като не е изпратила отработено гориво за преработка?!? Изумително, какво спестяване, какви шест-пет!?! Тези разходи не са спестени, те просто се отлагат във времето и ще трябва да се поемат от нашите деца, внуци и правнуци. Управляващите ги отнемат без ничие знание и съгласие, което означава че ги


крадат от нашите деца, внуци и правнуци.


Да добавя, че тихомълком на тяхна сметка се трупат и огромните разходи (7-8 млрд лв) за погребване на отработеното гориво и/или високоактивните отпадъци от неговата преработка. Някак си вече привикнахме, че е почти нормално да се краде по всевъзможни начини от нас данъкоплатците, но да се възхваляват милиардни кражби от нашите деца, внуци и правнуци ми изглежда... скандално е много меко казано.


Как управляващите работят за бизнеса и бъдещите поколения?


Моят отговор е – в електроенергетиката резултататите са стотици милиони загуби за бизнеса и трупането на милиардни задължения за бъдещите поколения.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3352 Неутрално

  Обяснено просто и ясно, коментарите са излишни.

 2. 2 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3273 Весело

  Защо не е спомената най добрата централа ?

  На Доган , дет пичели без да работи , от студения резерв ???

 3. 3 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 367 Неутрално

  154 милиона на 3600 души?!?!?
  Та това са по над 3500лв. средна заплата (без да се броят директорите).
  Не съм специалист, но тази бройка работници не е ли прекалено голяма, а за заплата в държавно предприятия няма да коментирам.

 4. 4 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 324 Неутрално

  Поздравления за автора на статията! До момента не съм попадал на статия, отразяваща конкретните технически аспекти около централата на "Ей и Ес" Гълъбово (ТEЦ Марица-Изток-1), а също и реализираните от нея печалби. За съжаление обаче, тези факти не се коментират в медийното пространство, откъдето тръгват съответно и манипулациите...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 5. 5 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 44 Любопитно

  Скоро ше минем изцяло на ветър и солнце!Гарантирано от Гретето!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 6. 6 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 44 Любопитно

  До коментар [#4] от "Kamenarski":

  За какво поздравяваш автора!?
  За тва че от "едни от най-модерните" централи в Европа в Старозагорско въздуха е прекрасен?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 7. 7 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  "Нетната печалба е достигнала 307,9 млн лв (30,9%). Струва ми се, че такава огромна печалба и най-алчните капиталисти не са сънували"

  Я да видим колко процента е това от стойността на Белене, която би имала същата мощност?
  307,9/20 000 x 100 = 1,54%

  Това е при условие, че не се вземат предвид разходите за безкрайни повишавания на сигурността, мощността, живота и какви ли не измишльотини. Този процент дори не може да плати лихвите за една нова ядрена мощност. АЕЦ Белене ще се изплати на куково лято.

 8. 8 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Поръчкова "помийка" неприкрито отразяваща чужди интереси. Съвсем друго дишаме ние, живеешите на 6 км от екоцентралите им.

 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3797 Неутрално

  Закривай. АЕЦ разбира се. Поне заради претенцията "независима" медия някога алтернативна страна ще покажете ли?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на Неделчо
  Неделчо
  Рейтинг: 289 Неутрално

  "Между другото то съдържа около 11 тона плутоний"


  "Професоре"от механото на Белене,за 11 тона плутоний в Козлодуй,трябва да работят 11000 години,От 11 тона плутоний може да направиш 222 ядрени бомби.11 тона плутоний струват 111 трилиона долара.

 11. 11 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  До коментар [#9] от "дерибеев":

  И какво е алтернативното ви мнение?

 12. 12 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  Всеки в България е енергетиката, газопреносител и специалист по футбола:)
  А това плутоният го нямаме за нищо. Проста работа. Направо си го произвеждаме в изобилие.
  Най-добре е според ДБ програмата да живеем в пещери, да берем горски плодове и зимният туризъм да се свежда до ходене със снегоходки.
  А пък естествено, че Мариците да най-честите централи в света. А гадният мръсен смотан АЕЦ си е направо голям замърсител.
  Някой хора наречени професори са за някой специализирани места.

 13. 13 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 324 Неутрално

  До коментар [#4] от "Kamenarski":За какво поздравяваш автора!?За тва че от "едни от най-модерните" централи в Европа в Старозагорско въздуха е прекрасен?
  —цитат от коментар 6 на Платон Фъшкиев


  Замърсяването в гр. Гълъбово не е от вчера. Причинява се основно от ТЕЦ Брикел - на дрогара Ковачки, брикетната фабрика и черното езеро на същия. Хамериканската централа е построена от Алстом и пусната в експлоатация през 2011г., по най- съвременните екологични стандарти след доказване на ефективност. Показателите и се следят денонощно от няколко независими измервателни точки, като се публикуват и онлайн в реално време.
  Апелирам да престанете да изопачавате фактите.

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 14. 14 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  До коментар [#13] от "Kamenarski":

  Няма да престанат...

 15. 15 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  Дори всичките пари на ядреното лоби няма как да оборят Фактите и Разума!!!!!

 16. 16 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  Гьолът ,наречен АЕЦ "БЕЛЕНЕ" е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!!!!!!!!

 17. 17 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#3] от "Аз":"но тази бройка работници не е ли прекалено голяма"
  Не ясно, но аналогични централи в Канада и Франция персонала е 3-4 пъти по-малко. Тук вероятно държат горещ резерв персонал.

 18. 18 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#3] от "Аз":

  Колега 3500 лева средна заплата е 1800 евро месечно за специалисти в ядрена централа.
  не само, че не е много а е малко. Нека не се заблуждаваме че тези специалисти не могат да го работят това в една британска ядрена центракла например. Давам Великобритания за пример понеже те имат недостиг на подобни кадри.

  Ако установиш, че ти липсват подобни специалисти какво си мислиш, че ще трябва да направиш?
  Ще затвориш централата, да не си въобразяваш, че ще си нарисуваш подобни хора или ще си ги вкараш отнякъде?

  Модератора е неадекватен!
 19. 19 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#8] от "hasmokar":

  Е, това е ТЕЦ приятелю, какво искаш да дишаш?

  Дори и да е най-модерният на вселената това е физика, няма как да имаш чист планински въздух около него.

  какво правиш да живееш на 6 киломеътра от него?
  махай се от там.

  Модератора е неадекватен!
 20. 20 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Весело

  До коментар [#10] от "Неделчо":

  най - вероятно журналистите са се пообъркали...

  Модератора е неадекватен!
 21. 21 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#17] от "telqk":

  Няма аналогични на Козлодуй централи във Канада и Франция.

  Модератора е неадекватен!
 22. 22 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#21] от "Ivan_":

  Имах предвид като мощност бе професоре. То е ясно че сме най,най и т.н затова сме на това дередже!

 23. 23 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#22] от "telqk":

  Ясно е какво имаш предвид.
  Проблемът е, че нямаш идея за какво пишеш.

  Канада оперира 6 АЕЦ, Франция оперира 19 действащи АЕЦ има и 3 затворени.
  Франция е вторият по количество производител на енергия от АЕЦ в света, Канада е 6 тият...

  Я дай пак за сравнението по мощност нещо да напишеш...

  Хайде сега си помисли ако на Канада и трябва например екип, който да работи за доставката на ядрено гориво хипотетично и този екип е от 6 човека дали е възможно той да се използва за 6 те АЕЦ в Канада, като по този начин на АЕЦ се пада 1 човек. Сега ако екипът е от 6 човека и във България имаш само една АЕЦ колко се човекая се падат на този АЕЦ от този 6 членен екип?

  Стига сте се упражнявали да се изказвате по теми от които и идея си нямате, но държите да си дадете "компетентното" мнение.

  Модератора е неадекватен!
 24. 24 Профил на Индианец
  Индианец
  Рейтинг: 0 Весело

  От тази статия разбрах че ТЕЦовете са добри централи, защото печелят, а АЕЦа е лоша централа защато печели повече от ТЕЦовете.

  Правителството трябва да падне заради Наредба 18. Горанов в затвора за саботаж на БВП и чуждите инвестиции.
 25. 25 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 234 Неутрално

  До коментар [#21] от "Ivan_":

  Аналогични централи има във Чехия, Унгария, Финландия, но дори и да не са ВВЕР1000 то аналогични по мощност има в цял свят. И никоя от тях не е с такъв раздут щат. От тези 4000човека в Козлодуй, техническия персонал е може би не повече от 30-40%, останалото е администрация. Създават се изкуствено работни места, защото тази централа на практика храни целия регион - от Оряхово, до Борован и Лом, дори и Враца се включва. А в този регион друго няма... Та това с персонала е и начин да се решават социалните проблеми в този регион.

 26. 26 Профил на kalon_vasilev
  kalon_vasilev
  Рейтинг: 5 Гневно

  А за печалбата на "добрата" ТЕЦ Варна? Защо не опишете нейната печалба? Може би защото е извън графата проценти, защото там печалбата е в пъти? Без нито един час работа и с "персонал" колкото са ви пръстте на ръцете парави десетки милиони печалба годишно.

 27. 27 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#23] от "Ivan_":
  Мисля, че и вие разбирате за какво става въпрос и колегата ee3Si по-долу ви го обяснява. Сигурно сте голям специалист, но едва ли е нужно да имате лиценз за пилот за да разберете кога самолета пада!

 28. 28 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Весело

  До коментар [#25] от "ee3Si":

  Благодаря ти за анализът.
  Бях се объркал да си помисля, че една АЕЦ във държава като Франция не е добър работодател и населението в районът, в който е въпросната централа се чуди коя оферта за работа да си избере измежду всякаквите варианти предоставени му от огромните мегапололиси, технологични и индустриални зони и туристически обекти във районът...

  Да има и раздуване на щат във Козлодуй не е като да няма, но това не е някакво изолирано явление. проблемът във България е че много от дейностите са във самата централа под шапката й, а във другите държави са изнесени във външни дружества, които имат договори с централата. Хайде да не откриваме топлата вода.

  Модератора е неадекватен!
 29. 29 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1844 Неутрално

  До коментар [#18] от "Ivan_":

  Аз дори се чудя как тези хора се навиватна такава заплата.
  Със сигурност биха могли да си намерят многократно по-високи възнаграждения в чужбина.
  Да не коментираме какво образование и подготовка са необходими за изпълняването на трудовите им задачи.

  Panta rhei....
 30. 30 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  Г-н Касчиев и той деца храни а в момента е и безработен, нека му простим за глупостите.

 31. 31 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1844 Неутрално

  До коментар [#10] от "Неделчо":

  По принцип в Дневник числата са нещо много абстрактно, но както и да е.
  Аз съм сигурен че и количеството отработено гориво не е в такива размери.

  Panta rhei....
 32. 32 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Весело

  До коментар [#27] от "telqk":

  Прав си... за пилота, но без лиценз може ли да направиш разлика между планирано снижаване и падане, да ти използвам примерът...

  Вижте, никъде по света ядена централа не може да оперира без необходимият щат. дали този щат е структуриран като минимален брой пряко заети плюс външни изпълнители на договор или е висок брой прявко заети и много по-малко външни изпълнители разлика има но не е огромна.

  И да има раздуване на щат във Козлодуй, но това въобще не е проблем, целият фонд за работна заплата на допълнително раздутите щатни бройки не оказва влияние на никакви финансови резултати на дружество опериращо АЕЦ.

  Ако ще търсите оптимизация на разходите на Козлодуй, дръгите копайте, не е при щата заровено кучето...

  та затова пиша, не се упражнявайте по теми от които си нямате реално понятие...

  Модератора е неадекватен!
 33. 33 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#29] от "Molossian":

  Има си подобен проблем, ключовите хора не се разсписват под подобни пари, но си има подобен проблем.

  Тези за оперативната работа предполагам си ги къткат, но за по рядко извършвани дейности си е мъка предполагам, Един заварчик например с необходимият разряд и квалификация, или трябва да го хрантутиш дори и в момента да няма работа или ще си дигне чуковете и след това ще се чешеш по главата от къде да намериш подобни хора...

  Модератора е неадекватен!
 34. 34 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 234 Неутрално

  До коментар [#33] от "Ivan_":

  Има и друго нещо - повечето хора, особено високо квалифицираният технически персонал на АЕЦ-а не говори друг език освен български и руски. Това доста ги ограничава откъм текучество извън България. Но е голям проблем че от долу почти никакви нови попълнения не идват. Образователната система в БГ за технически кадри вече почти нищо свястно не произвежда, пък и за да почнеш работа там се изисква релокация към Козлодуй. А младите завършили в София, Варна или друг голям град нямат желание да се забиват на село - търсят или още по голям град или чужбина.
  А иначе в АЕЦ Козлодуй има и много външни фирми които си изпълняват всякакви договори по поддръжка, модернизация , доставки, специализирани услуги,но при тях персоналът е добре оптимизиран и няма нищо излишно - тези хора въобще не влизат в сметката за брой персонал и фонд заплати, те влизат в другите разходи на централата.

 35. 35 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Хахаха! Ето го, появи се! Нали точно този обикаляше телевизиите и разказваше колко е земетръсно около Белене! Какво стана, ометоха ли се земетресенията? Сега друга опорка ли подхвана?

  Мърфи е оптимист!
 36. 36 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#34] от "ee3Si":

  Съгласен съм.

  Модератора е неадекватен!
 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  То в България няма нещо, дето не се е изродило.

 38. 38 Профил на raytcho
  raytcho
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#8] от "hasmokar":

  МИ 2 ви е проблем и въгледобива в Маришкия басейн - а те са ? ... ами държавни... и министър/ принципал / е?...

 39. 39 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  "Моят отговор е – в електроенергетиката резултатите са стотици милиони загуби за бизнеса и трупането на милиардни задължения за бъдещите поколения."

  Просто и ясно - ГЕРБЕРСКА МАФИЯ

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 40. 40 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1076 Неутрално

  Както винаги, професор Касчиев е брутално прав и говори ИСТИНАТА!

 41. 41 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 234 Неутрално

  До коментар [#39] от "neut":

  Реално не е точно така - частните фирми и бизнесът който обслужва енергетиката с доставки и услуги изхранва доста народ. Това че някои спекуланти (предимно с БКП и ДС произход) с помощта на удобно законодателство и нормативна уредба източват огромни средства от енергетиката през борси и други подобни инструменти на свободния пазар не значи че, енергетиката е лошата. По скоро полит. партии и техните протежета правят това възможно и се облагодетелстват за наша сметка. Така че въпросът е политически - продължавайте да избирате герб и бсп и други подобни издънки от бкп и ситуацията ще става още по лоша.... А ако се затворят българските централи и минем на внос - тогава воят ще е съвсем оглушителен, но ще е мнооого мнооого късно.

 42. 42 Профил на ee3Si
  ee3Si
  Рейтинг: 234 Неутрално

  Реално ако АЕЦ имаше правото и възможността да продава без посредници ел. енергия печалбите щяха да са доста по големи при много по ниски цени.... за тецовете не знам дали е същата ситуацията.

 43. 43 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5716 Неутрално

  Анализът е ясен, платецът - също.
  Държавата е без политика в този сектор, който се хвърля от крайност в друга, а те са дефинирани от енергийните лобита и корумпираните служители...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 44. 44 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 805 Неутрално

  До коментар [#35] от "султана глаушева":
  Като не разбирате за какво става въпрос, защо се обаждате?На всяка манджа меродия, както казва народът.

 45. 45 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#44] от "dlagnikov":
  “На всяка манджа меродия, както казва народът.”
  Абе то и народът, и речникът казват мерУдия, ама кой да вземе да отвори букварчето!

  Мърфи е оптимист!
 46. 46 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 775 Неутрално

  До коментар [#18] от "Ivan_":

  Явно се правиш, че НЕ разбираш за какво иде реч:
  около такива държавни 'златни кокошки' винаги има безброй шуробаджанашки назначения на калинки, балдъзи, любовници и т.н. Изобщо НЕ става въпрос за техническия персонал, а затова че АЕЦ-а е превърнат в хранилка за гореизброените търтеи.
  Техническият персонал и особено операторите взимат много над тези средни 3500 лв.

 47. 47 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 503 Любопитно

  До коментар [#46] от "ali_ibn_isa":

  Защо си въобразяваш, че във другите държави няма подобно нещо?

  Модератора е неадекватен!
 48. 48 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 775 Любопитно

  До коментар [#46] от "ali_ibn_isa":Защо си въобразяваш, че във другите държави няма подобно нещо?
  —цитат от коментар 47 на Ivan_

  В 'други държави' може да пият бояршник или да 'бият негрите' - трябва ли дъм съм доволен, ако се случва и в Бг?!

 49. 49 Профил на nikolak
  nikolak
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Поздравления за автора. Позволявам си да допълня, че ни Обещаха строителството на АЕЦ Белене. Към момента има обосновани твърдения че проектът е нерентабилен. Ами как се прави рентабилен бе другари - като се вдигне цената на произвеждания ток в действащите централи. Според мен това е целта на сегашните машинации. Няма значение че това ще направи нерентабилни много други производства. Важното е да направим Белене знаете защо.

 50. 50 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  АЕЦ според тоя трябва да е дойна крава и да се източва от разни прекупвачи и крадливи "производители" на ВЕИ. Явно заработва с такива приказки, АЕЦ един път продали по 85лв мвтч. Не ще по 20-30лв като по рано.
  А тец Гълабово получава по 134лв мвтч...Големите ВЕИ по 700-800 лв...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK