Ньойският договор – крушението на вярата в собствените сили

Бежански лагер в Хасково за деца от изгубените територии след Парижкия /Ньойски/ мирен договор, началото на 20-те години на XX век.

© Изгубената България

Бежански лагер в Хасково за деца от изгубените територии след Парижкия /Ньойски/ мирен договор, началото на 20-те години на XX век.По повод 100 години от Ньойския договор "Дневник" публикува със съкращения откъс от новата двутомна история на България на проф. Иван Илчев - "Розата на Балканите", предоставен ни от издателство "Колибри", издател на книгата.


Днес споменаването на Ньойския договор звучи като един от многото далечни факти от историята, а за мнозина не говори нищо. Но тогава е всенародна покруса, край на надеждите за обединяване на българите със собствени сили. Земетръсен удар, който поставя в опасност дори самото съществуване на България. И не е било утеха, че Германия и Австро-Унгария са наказани още по-тежко. Следват страшни години - от едната страна победителите, които бдят за спазване на Ньойския диктат, от другата - .Коминтерна, който набира сили и влияние. И е цяло чудо, казват наблюдатели от онова време, че в такава драматична ситуация България оцелява и успява да се изправя на крака.


Един детайл. В българската делегация в Париж има политици и експерти и от опозицията, сред тях д-р Никола Сакаров, депутат от Комунистическата партия. Когато става ясна присъдата, плачат всички. Опровергавайки, макар и за миг, тезата, че само победите обединяват.
------------------------
През 1919–1920 г. победителките подписват мирни договори с победените. Година по-рано американският президент Удроу Уилсън е обещал справедлив мир, право на самоопределение; реални граници, които да отговарят на етническите... Договорите
обаче са паметници на отмъстителността и зложелателството.


Очите на българите са вперени в Ньойи, където ще бъде произнесена присъдата ни


В малкото градче, богато предградие на Париж, вършителите на бъдещето на народа ни ще произнесат присъдата си.


Идеалистите вярват в прословутите "14 точки" на американския президент Уилсън.
В тях България не се и споменава, но поне се настоява границите да отговарят на
желанията на хората. Македонските студенти в Швейцария пращат до големия идеалист пламенни апели. Настояват за свободна Македония, в която братски ще живеят всички македонци: българите, мюсюлманите, албанците и куцовласите, които представляват 90% от цялото население.


Студентите прокарват същите идеи и в апел до британския парламент, до Лойд Джордж
и до най-големите англоезични вестници. В него призовават да бъде премахнато терористичното сръбско управление:
... осъдени сме на управление, което цели нашето пълно заличаване. Всички наши
църкви, училища и национални институции са затворени или присвоени от сръбските и
гръцки власти. Всичките наши свещеници, учители и по-изтъкнати съотечественици
бяха принудени или да емигрират, или са затваряни и избивани. Под страх от сурово
наказание ни е забранено да говорим на родния се език, а нашите книги се забраняват
или унищожават.


Изготвянето на мирния договор с България: интересите на държавите победителки пред самоопределението на народите


Още през войната противниците ни са подготвили предварителните условия за
договора с България. Съседките ни разработват аргументи, с които да оправдаят
орязването на българските земи. Големите държави пък обмислят проекти, които да
осигурят влиянието им и в бъдеще на полуострова.


В Съединените щати т.нар. комисия за проучвания още през 1917 г. е определила, че
Южна Добруджа, Източна Тракия до линията Мидия – Енос и крайбрежието на Егейско
море, включително устието на Струма, трябва да бъдат върнати на България.
Що се отнася до Македония, комисията намира, че е твърде трудно да се даде
окончателна препоръка. Справедливостта изисквала голяма част от нея да е българска,
но изискванията на реалната политика налагали да не се обижда Сърбия, която храбро
се била сражавала в продължение на четири години.


В общи линии това е багажът, с който заминава американската делегация за Париж. За
нас първоначалната американска позиция е доста изгодна.


/.../


За съжаление обаче, изправени пред натиска на съюзниците си на конференцията, в
крайна сметка американците отстъпват от повечето си постановки. Един от експертите
на САЩ, докаран до отчаяние от твърдоглавието на Гърция и Сърбия, открито заявява,
че политиката на Антантата, която облагодетелства балканските си съюзници за сметка
на България, всъщност повече ги отслабва, отколкото да ги засилва.


На заседанията Франция подкрепя безусловно всички искания на Сърбо-хърватско-
словенското кралство към нас. Франция и Англия подпират с етнически аргументи
исканията на Гърция да присъедини цяла Тракия


макар дори и техните експерти да признават


че решението им се опира на статистики, подготвени – да не речем подправени – от самите гърци.


Останали сами срещу всички, и американците дават заден ход, още повече че защитата им на България не се дължи на някакви особени интереси, в името на които да се проявява упоритост, а по-скоро на зачитане правата на народите, които пак остават на последно място. Така България изгубва Тракия. Реверансът да се обяви, че Западна Тракия няма да бъде окупирана веднага от гръцки войски, а от войските на големите държави на Антантата, не може да излъже никого. За българските дипломати е ясно, че поражението е пълно.


Трябва да се отбележи, че през месеците, когато от всички страни срещу България се
сипят хули и клевети, американските мисионери, работили в България и Добруджа,
възприемат като наложена им свише мисията да разясняват пред европейското и
американското обществено мнение истината за балканските събития. Д-р Едуард
Хаскел, чието семейство е прекарало десетилетия у нас, публикува редица статии в
американски списания, в които споделя за Македония:


В продължение на двайсетина години аз се катерех по нейните планински пътеки,
общувах с нейните жители, загребвах от общата паница на техните софри, спях
върху земления под на техните колиби.
Аз открих, че с изключение на крайбрежието всички се смятат и наричат българи и
говорят диалект, който се различава от езика, говорен в София и Пловдив, не повече
от различията между Мейн, Охайо и Кентъки.


/.../
Навсякъде в статиите си Хаскел посочва успехите на българите в образованието, наблягайки на неоспоримия факт, че те са очевидни в сравнение с тези на съседните балкански народи, които имат далеч по-дълга самостоятелна история. Трима от мисионерите в Самоков се обръщат направо към президента Уилсън:


Американските мисионери свидетелстват за правото на България над Македония,
Егейското крайбрежие, Добруджа, линията Енос – Мидия. Изобщо границите на
българското племе в миналото и сега са достатъчно очертани.


За съжаление, гласът на справедливостта и този път остава нечут


Безкористните усилия на мисионерите предизвикват само непрестореното учудване на новоназначения у нас американски представител. Незапознат с условията на Балканите, той се диви, че... всички американски мисионери в страната са настроени силно пробългарски и са
големи партизани на българските териториални амбиции.


След шестмесечно обсъждане, до което български представители не са и допуснати, на
27 ноември 1919 г. в Ньойи сюр Сен е подписан договорът с България – договор жесток
и несправедлив, в който са погазени и национални, и исторически права, и
икономически интереси. Той нанася съкрушителен удар върху надеждите на
българския народ за национално обединение.


Ньойският договор е подписан само от Стамболийски и министъра на външните работи М. Маджаров


Другите членове на делегацията отказват в знак на протест. Не че някой му обръща внимание.
/.../


Стамболийски влиза в залата, съпровождан от неколцина членове на българската
делегация и неизменните френски офицери. Министър-председателят – "Тигъра"
Клемансо, проявил се като българоядец, който преди това е питал презрително: "Има
ли такава държава?", сега след още няколко думи подканва българския си колега да
приближи масата.


Сръбските, румънските и гръцките делегати гледат със злорадство. Тук е ред на
легендата – българският министър-председател, който е прекарал две години в
затвора заради съпротивата си срещу политиката на Фердинанд и либералите, бил
счупил писалката, с която подписал договора. Нищо подобно – оставя я внимателно
встрани, покланя се на присъстващите и напуска залата на кметството. Колата се е
обърнала и нему сега се пада да подлепва счупените грънци.


/.../


Представители на френска мисия на посещение в бежанско селище на преселници от изгубените територии, Харманли, 1927 г.

© Изгубената България

Представители на френска мисия на посещение в бежанско селище на преселници от изгубените територии, Харманли, 1927 г.


Докато Букурещкият договор се възприема от съвременниците като вопиюща, но поправима в близкото бъдеще несправедливост, Ньойският договор прекършва окончателно всички надежди.
Но човек се надява до последно.


Когато вестта долита, крахът е пълен. Условията:
загуба на Босилеградско, Царибродско, Струмишко и малка територия в Кулско. В
Царибродско – от 21 000 души – 79 са сърби, в Босилеградско от 22 000 – 12.


Дори и сръбската делегация я досрамява


дотам, че не издига етнографски, а само стратегически основания за исканията си. Според нея България два пъти ги била атакувала непредизвикано през последните пет години и затова трябвало да бъде наказана.


В резултат от това наказание 25 села остават разцепени наполовина. В с.
Стрезимировци училището, църквата и гробището преминават в Сърбия. В с. Банкя
една къща е разделена на две от границата – кухнята преминава в Сърбия – спалнята
остава в България.
В друг от парадоксалните случаи къща се оказва от едната страна на границата,
тоалетната – от другата.


Прекомерните сръбски претенции срещат отпор дори във Франция, която е най-
антибългарски настроена. Общо към 70 000 българи се оказват под сръбска власт. В
тези райони има 106 първоначални училища, шест прогимназии и една гимназия.
Много от училищата веднага са затворени, а учениците биват насилвани да учат
сръбски.


Граждански комитет на трънчани изпраща емоционален протест до мирната
конференция срещу откъсването на чисто български села от териториите на страната и
даването им на Сърбия. Войници от тези краища са се сражавали храбро в последните
войни само за да видят, че родните им огнища преминават под чуждо управление.


Никой не се затрогва от мнението на населението, прехвърляно равнодушно от една
държава в друга.


Вестта за подписване на мирния договор става повод за емоционални демонстрации


В София на площада при църквата "Св. Александър Невски" недоволни се събират на многохиляден протестен митинг. Никой от ораторите не е в състояние да успокои народната душа. Българите са загубили доверие в своите водители. Хилядното множество потича надолу по "Раковски" и когато стига до Земеделската банка, някой извиква: Вазов, Вазов!. Възгласът е подет от стотици гърла. След минута един от прозорците на "Юнион клуб", където поетът често се храни, се открехва. Самият той. С ръка дава знак, че иска да говори. С няколко изречения заклеймява миротворците в Париж и изразява увереността си в бъдещето на българския народ. После възрастният вече патриарх на словото, откликвал и на народните надежди, и на народните страдания, се опира на перваза и прохлипва. Множеството коленичи пред него на улицата и подема песента му "Покойници, вий в други полк минахте, де няма отпуск, ни зов за борба..."


Договорът е несправедлив от етническа гледна точка, защото отломява обширни
територии, населени с българи, от държавата им; от стратегическа – защото откъсва
България от Егейското крайбрежие; от гледна точка на бъдещите балкански
взаимоотношения – оставя България готова жертва на всеки агресор с реваншистки
тежнения; от икономическа гледна точка – спъва перспективите за развитието на
страната и я обременява с грижата за десетки хиляди бежанци; от международноправна
гледна точка – не предоставя никакви права на българите в Македония, завладяна от
Гърция и Сърбия през Балканските войни. Той е фатален от психологическа гледна
точка, защото вселява съмнения в душата на българския народ, каквито до момента не е
имало.


След 1919 г. България се превръща в най-малката балканска държава след Албания –
територията є е по-малко от половината на Югославия или на Румъния. Страните
победителки я наблюдават с подозрение като потенциален фактор за конфликт.
Държана е в международна изолация. Армията на дело остава разоръжена в
продължение на две десетилетия.


Най- тъжното е, че народът и особено интелигенцията са обезверени


Напусто са отишли стремежите, усилията, трудът, надеждите от близо половин век.
Трябва да се начене наново.


Но би могло да е и по-зле. Гърците искат Родопите. Сърбите искат и Петрич, Кюстендил, Радомир, Брезник, Белоградчик, Кула и Видин с районите им.


А и българите не са безгрешни. Когато са очаквали, че ще победят, във Външното министерство най-сериозно обсъждат подялба на Сърбия между Австрия и България. Да изчезне съвсем от географската карта.


Каква безпросветност – нито в Белград, нито в София си дават сметка, че двата народа
вечно ще си останат съседи


Близо година експерти от страните победителки дълбокомъдрено съветват държавниците. Всъщност всички признават, че без да бъдат удовлетворени поне част от справедливите искания на България, мирът на полуострова винаги ще бъде застрашен. Дочува се, че още при обсъждането на условията за примирието в Лондон британският военен министър и високопоставени служители на Форин офис настоявали на България да бъдат дадени Източна Тракия и безспорната зона в Македония, както и да й бъде оставена Южна Добруджа. Експертите не се заблуждават, че може да се очаква спокойствие с подготвения мир.


Да се настоява България да изостави законните си национални аспирации – заявява
един от дипломатите от Форин офис, – означава никога да не се постигне балканско
единство.


Всуе остават тези вопли. Политиците не се интересуват какво ще стане след 30 или 40
години. За тях най-важното е да ги изберат при следвaщия вот. Най-сигурният път към
изборната победа е да се даде удовлетворение на чувството за мъст, накипяло в
страните от Антантата.
/.../


Историята помни и по-несправедливи, и по-тежки договори.


Страшното е, че в Ньойи отнемат на българите надеждата в бъдещето


А един народ не може да живее без надежда. През идните десетилетия водеща мисъл на политиката ни е не мечтата, не полетът, а страхът. Страхът да не ни бият наново, сиромашкият стремеж да опазиш все още незагубеното, плахата надеждица да се сместиш някъде сред другите – не на първи план, боже опази!, но да не те държат настрани като чужденец. Целите ни от максималистични стават минималистични. Да задържим каквото имаме, пък каквото е писано.


Философия на примирението, на обезверението, която не ни е чужда и до наши дни.


Ето защо казваме, че Ньойският договор закопава България, закопава не същността й, а вярата й в собствените сили, упованието й в едно светло и просветено бъдеще.


* Акцентите са на редакцията

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2283 Неутрално  В следващата война България обаче за кратко ще си върне тез територии. Завръщането на Джедаите.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6191 Неутрално

  Типичен случай когато един "мир" залага основите на война.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 735 Разстроено

  В "14 точки" на американския президент Уилсън се настоява границите да отговарят на желанията на хората.В Съединените щати т.нар. комисия за проучвания още през 1917 г. е определила, че Южна Добруджа, Източна Тракия до линията Мидия – Енос и крайбрежието на Егейско море, включително устието на Струма, трябва да бъдат върнати на България. Що се отнася до Македония, справедливостта изисквала голяма част от нея да е българска,

  Интересна позиция, но според нея излиза, че България, страна загубила войната, ще разшири териториите си за сметка на Сърбия и Гърция, които са от печелившите страни. И без човек да е наясно с дипломация и военно дело може да си представи, че това няма как да стане...

 4. 4 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  Срокът на шибания договор обаче вече изтече. Сиреч- невалиден е.
  Ама нема кой да подхване темата...

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6191 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":

  Светът вече не е същия. Трудно ще подпалиш война а и точно ние вече нямаме армия. Има един малък шанс но хич не е сигурен.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3868 Неутрално

  Делата на нашите нови европейски братя са мръсни, долни и гадни. Затова ги обичаме.

 7. 7 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  "Страхът да не ни бият наново, сиромашкият стремеж да опазиш все още незагубеното, плахата надеждица да се сместиш някъде сред другите"

  Статията е хубава и, слава Богу, не разказва историята ни от чужда гледна точка. Но с горното не мога да се съглася. Да, във ВСВ политиката ни е да избегнем участие във войната, да не дадем пак стотици хиляди жертви, да не влезем в конфликт, който не е наш, в който пак ще бъдем жертва на великите сили и на двете нови тоталитарни чудовища - болшевишка Русия и нацистка Германия. Обаче не са страхливци хората, които след Ньой за 20 години правят България първа икономика на Балканите, възстановяват и модернизират войската, създават полиция годна да се справи с руския тероризъм и конспирации, въвеждат ред в Беломорието и Македония, какъвто няма и в германските окупационни зони, опират се на Хитлер за участие на Източния фронт и за депортацията на евреите, не позволяват на Сталин да си направи бази на българското Черноморие. И си връщат Добруджа.

 8. 8 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3600 Неутрално

  До коментар [#7] от "spiegel":

  +++

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 9. 9 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2079 Неутрално

  "Политиците не се интересуват какво ще стане след 30 или 40
  години. За тях най-важното е да ги изберат при следвaщия вот."
  За съжаление нищо не се е променило и до ден днешен.
  И не само нашите, но и европейските.

  Panta rhei....
 10. 10 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 3289 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":

  Че той този договор отдавна е изтекъл. Сега сме по Парижкият договор след ВСВ.

 11. 11 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3600 Неутрално

  "Политиците не се интересуват какво ще стане след 30 или 40
  години. За тях най-важното е да ги изберат при следвaщия вот."
  И за да не се мисли от мандат до мандат и понеже е видно, че българските граждани имат нужда от ”батька” който да има тежката дума и да е предвидим, най добре за Бг е да се въведе някаква форма или на парламентарна монархия или президента да играе ролята на монарх с мандат 10—20 години.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 12. 12 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3944 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":Че той този договор отдавна е изтекъл. Сега сме по Парижкият договор след ВСВ.
  —цитат от коментар 10 на Да вярваме на истината


  Така е, но за Ньоския се тръби и вика, а за Парижкия от 15.09.1947г. се мълчи. Защото точно Парижкия е подписан от едни безродници-комунисти, с шумкарско образование.

 13. 13 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2593 Разстроено

  "Ето защо казваме, че Ньойският договор закопава България, закопава не същността й, а вярата й в собствените сили, упованието й в едно светло и просветено бъдеще."

  Ние сами се закопаваме с необмислените си действия при втората балканска война. А след това разчитаме на съюзници като Германия и Турция да се бият за нашите интереси което няма как да стане и не става, а ние се бием реално за техните! Добре че поне във ВСВ действаме по-разумно и не пращаме войски на Източният фронт и спосяваме от гибел толкова колкото сме загубили в ПСВ!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 14. 14 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1643 Неутрално

  Тъжен край на адна достойна епопея на българската армия! Всичко е в общи линии добре описано но не видях нито дума за ролята на Жорж Клемансо, който е бил водещия изразител на позицията България да бъде сурово наказана за нейното участие във войната на страната на Тройния съюз. На Шан з'Елизе има негов паметник, който посетих само веднъж за да видя "убиеца" на българските надежди. И до ден днешен имам задръжки за ролята на Франция в конфликтите на 20 век. Може би закваската е от дядо ми.

 15. 15 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 1794 Неутрално

  Тъжен край на адна достойна епопея на българската армия! Всичко е в общи линии добре описано но не видях нито дума за ролята на Жорж Клемансо, който е бил водещия изразител на позицията България да бъде сурово наказана за нейното участие във войната на страната на Тройния съюз. На Шан з'Елизе има негов паметник, който посетих само веднъж за да видя "убиеца" на българските надежди. И до ден днешен имам задръжки за ролята на Франция в конфликтите на 20 век. Може би закваската е от дядо ми.
  —цитат от коментар 14 на citoyen


  Ньойският договор е тъжния край на една глупава външна политика, водена от края на 19-ти век. А, поведението на армията ни не през цялото време е било достойно.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на ilkoiliev123
  ilkoiliev123
  Рейтинг: 336 Неутрално

  Защо никой никога не казва, че за повечето сполетяли ни беди е виновен онзи дърт долен амбреаж Фердинанд. Народа ни винаги е бил играчка в ръцете на "великите".

 18. 18 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3547 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Статията е интересна и "патриотична", но и едностранчиво пропагандна.

  Можело е да има няколко реда зе историческия контекст.
  Ньойският диктат 1919 г не се е появил от нищото, а е бил част от "довършителни отмъстителни работи" на ПСВ,
  която война започнала с повод сръбски атентат в Сараево против австрийски престолонаследник.

  Само три години преди 1919 Русия е агресор в България,
  отблъснат през Румъния до Молдова.

  В ПСВ царство България се нарежда с Австроунгарската империя, Германия и османска Турция, като страни победителки срещу Русия.
  На 3.3.1918 Русия вече няма цар и в Полша капитулира, представлявана от Коминтерна (комисари на Ленин).

  Статията просто споменава "Коминтерна"... за да спомене, че и комунистически депутат от царство България плакал редом с всички при подписването на Ньойския договор...

  А точно Коминтернът е бил сред победителите в ПСВ.
  И през ВСВ, макар че ту се надигал, ту се снишавал.

  Пактът 1939 г в Москва наблягал на вечен интернаци социализъм с Хитлер.
  След 1941 пък на Москва се наложило да дири стари/нови руски съюзници:
  Британия, Франция, САЩ.

  Но през ПСВ Коминтернът набирал сили с терор и с лозунги:
  против монархиите, против буржоазиите, против религиите, против капитализма
  ... "за мир".
  На 3.3.1918 подписва в Брест-Литовск капитулация от името на Руската империя.
  Кой в 1919 в Ньой е подписал от името на "победителката" Русия?
  Коминтернът.
  След още 2-3 години Коминтернът има СССР...

  Ньойският диктат и "дива политическа атмосфера" 1919 г
  не са били продукти само на френски министър Клемансо... на сърби или гърци...

  До коментар [#7] от "spiegel":

  "Страхът да не ни бият наново, сиромашкият стремеж да опазиш все още незагубеното, плахата надеждица да се сместиш някъде сред другите"

  Статията е хубава и, слава Богу, не разказва историята ни от чужда гледна точка.

  Но с горното не мога да се съглася.

  Да, във ВСВ политиката ни е да избегнем участие във войната, да не дадем пак стотици хиляди жертви, да не влезем в конфликт, който не е наш, в който пак ще бъдем жертва на великите сили и на двете нови тоталитарни чудовища - болшевишка Русия и нацистка Германия.

  Обаче не са страхливци хората, които след Ньой за 20 години правят България първа икономика на Балканите, възстановяват и модернизират войската, създават полиция годна да се справи с руския тероризъм и конспирации, въвеждат ред в Беломорието и Македония, какъвто няма и в германските окупационни зони, опират се на Хитлер за участие на Източния фронт и за депортацията на евреите, не позволяват на Сталин да си направи бази на българското Черноморие. И си връщат Добруджа.

 19. 19 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  Фактически на фронтовете в Добруджа и Македония България печели войната, тъй щото българските войници са си свършили работата. Войната е загубена от германците на Западния фронт и то едва след като американците влизат в нея...

 20. 20 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2593 Любопитно

  [quote#16:"bez_ime2"][/quote]

  Ти ли са грамотния? Я ме ограмоти какво грешка сме допуснали в Първата балканска война? Сигурно не е трябвало да я започваме и да чакаме Турция сама да даде автономия на Македония и да ни отстъпи Родопите и Тракия???!!!!
  До коментар [#16] от "bez_ime2":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 21. 21 Профил на Йосиф Давыдович
  Йосиф Давыдович
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Дядо ми се бил на Брегалница, попада в плен и три години след края на войната блъска камъни на остров Крит... Семейството му го мислели за умрял, когато се дошъл дори баба ми не могла да го познае... Тази война е донесла такива страдания на стотици хиляди семейства и всичко това , за да може чекиджията Фердинанд да може да удари едно рамо на фамилията по време на войната. Исторически факт е че България е последната страна в света, която се е присъединила към Центъралните сили, след 1915 нито една страна не прави такава стратегическа грешка, а цели 41 страни отиват на страната на Антантата, а дори Италия която в началото на войната е съюзник на Австро-Унгария и Германия се отметва и воюва на другата страна. Като се погледне картата на света и се види, че срещу централните сили стоят Британската, Френската,Руската и американската империя, които контролират над 80% от сушата и насселението на света и срещу тях са болните империи на Турция и Австрия +Германия. При тези обстоятелства да се присъединиш към губещата страна е било чиста проба лудост. А неутралитетът е бил напълно възможен, така например Испания и португалия остават неутрални и не страдат от последствията от войната...
  Ама и фердинанд и той не видя хаир, успя да надживее и двамата си сина, единия отровен от германците , а другия най-малко виновния убит от народния съд...
  Загубата на Беломорието е най-тежка от териториална гледна точка, сега нямаше как да ни заобикалят потоците от газ имагистралите, а и търговията по море щеше да бъде много по лесна....

  I'm not a real political man I watch CNN But I'm not sure I can tell you The difference in Iraq and Iran
 22. 22 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1682 Любопитно

  До коментар [#4] от "balgariez":

  Този договор отдавна не е актуален. Съвременните граници на България са определени от парижкия мирен договор от 1947- ма, в който не са упоменати срокове.

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 23. 23 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1682 Разстроено

  ,,
  В продължение на двайсетина години аз се катерех по нейните планински пътеки,
  общувах с нейните жители, загребвах от общата паница на техните софри, спях
  върху земления под на техните колиби.
  Аз открих, че с изключение на крайбрежието всички се смятат и наричат българи и
  говорят диалект, който се различава от езика, говорен в София и Пловдив, не повече
  от различията между Мейн, Охайо и Кентъки.”

  А днес, за благодарност, мнозинството българи обвинява САЩ за личните си неуспехи и почти никой не знае, че само те са ни защитавали! СРАМ!

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 24. 24 Профил на slon
  slon
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Влизаме във война и я губим.
  Естествено, че ще си плащаме за глупостите.

 25. 25 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#4] от "balgariez":Светът вече не е същия. Трудно ще подпалиш война а и точно ние вече нямаме армия. Има един малък шанс но хич не е сигурен.
  —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА


  Преди сто години са ни забранили да имаме армия. Сега без забрани, благодарение на корумпирани и некадърни родни политици пак нямаме. Това което е останоло от нея не става и за парад ако вали.

 26. 26 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 601 Неутрално

  [quote#16:"bez_ime2"]
  —цитат от коментар 20 на Julian Mall
  Ти ли са грамотния? Я ме ограмоти какво грешка сме допуснали в Първата балканска война? Сигурно не е трябвало да я започваме и да чакаме Турция сама да даде автономия на Македония и да ни отстъпи Родопите и Тракия???!!!!До коментар [#16] от "bez_ime2":[/quote]

  Грешки много! Неизясняването, как ще се дели точно Македония, концентрирането върху турския фронт и т.н.

 27. 27 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Фактически на фронтовете в Добруджа и Македония България печели войната, тъй щото българските войници са си свършили работата. Войната е загубена от германците на Западния фронт и то едва след като американците влизат в нея...
  —цитат от коментар 19 на palav_nik


  Глупости! Западният фронт никога не идвал на немска територия, т.е. във военно отношение германците нищо не са загубили.

 28. 28 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 601 Неутрално

  До коментар [#21] от "Йосиф Давыдович":

  Прадядо му разказвал, когато гърците ги пленили са ги държали в морето, оградено с бодлива тел.

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9082 Неутрално

  До коментар [#7] от "spiegel":

  ++++++++++++++

 30. 30 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":

  С влизането ни в ЕС сме признали границите си за ненарушими и това, че нямаме териториални претенции към съседите! Това е от жизнено значение за съюза.
  Като пример: сега трябва просто да натиснем македонците да признаят, че говорят български диалект, че са етничеки българи и историята ни е неделима. Ако искат да са в ЕС!! А като искат да си имят отделна държава - да са живи и здрави и да си я гледат добре.

 31. 31 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  Глупости! Западният фронт никога не идвал на немска територия, т.е. във военно отношение германците нищо не са загубили."

  Е как да не са загубили след като още след битката при Амиен 8-11 август 1918 германците са разбити, а след офанзивата при Мьоза-Аргон на 11 ноември войските на Съглашението пробиват германският фронт...

 32. 32 Профил на ckn29372393
  ckn29372393
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":

  Това си е легеда... Този договор няма срок, вземи го прочети. Просто отдавна не съществува, но сегашните граници на България са установени от Парижкия мирендоговор от 1947 г. А той казва - границите от 1 март 1940. Абе стига си вярвахте на легенди, научете се да търсите фактите!

 33. 33 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Глупости! Западният фронт никога не идвал на немска територия, т.е. във военно отношение германците нищо не са загубили."Е как да не са загубили след като още след битката при Амиен 8-11 август 1918 германците са разбити, а след офанзивата при Мьоза-Аргон на 11 ноември войските на Съглашението пробиват германският фронт...
  —цитат от коментар 31 на palav_nik


  Не си схванал, какво ти казвам. Германският фронт не означава, че фронтът е преминавал на германска територия. Ето ти една карта, щото иначе ти е трудно.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Western_front_1918_allied.jpg

 34. 34 Профил на kostadincho
  kostadincho
  Рейтинг: 247 Неутрално

  Браво на проф. Илчев. Анализа му много ми харесва. Цялостно двутомната история е много добре направена. С много илюстрации допълващи разумен анализ на българската история. В момента съм в средата на втория том. Чете се много леко

 35. 35 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  "Не си схванал, какво ти казвам. Германският фронт не означава, че фронтът е преминавал на германска територия. Ето ти една карта, щото иначе ти е трудно.4

  Ми те германците капитулират преди войските на Съглашението да навлязат на тяхна територия

 36. 36 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Най-жестока е загубата на Западна Тракия /Беломорието/.
  Американската делегация в Париж препоръчва да се потвърди притежанието от Б-ия на частта от Егейското крайбрежие, която й е дадена от Бокурещкия мирен договор 1913г.Лойд Джордж и Клемансо се противо поставят на това искане.Накрая се постига компромис.Чрез Ньоския договор Б-ия отстъпваше Западна Тракия на Великите сили /съюзници/, като последните се задължават да й осигурят стопански излаз на Егейско море т.е. през една Зап.Тракия поставена под международен режим.Българското правителство подписало договора става жертва на измамлива манерва.И наистина след катоСАЩ се оттеглят от изпълнението на договорите Лойд Джордж и Клемансо под натиска на злия гений на Венизелос /гръцкия министър-председател/ дават Западна Тракия на Гърция.

 37. 37 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Западният фронт никога не идвал на немска територия, т.е. във военно отношение германците нищо не са загубили.
  —цитат от коментар 27 на von_seeckt


  Е, ама причината все пак е, че Лудендорф се е отказал и е поискал примирие, последвано от Версайския мир, даващ на Германия статут на нещо като колониалните държави в Африка, примерно. Колкото до Източния фронт, там Германия преди това е сключила с Русия в Брест-Литовск и с Румъния в Букурещ мир от позицията на победител, който се е обезсмислил след загубата на запад, разбира се.

 38. 38 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 7584 Неутрално

  Наистина "...страшното е, че в Ньой отнемат на българите надеждите в бъдещето..."
  Силните на деня обаче се опетняват и инсталират Хитлер и втората световна война.
  Малко утешение за нас...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 39. 39 Профил на morf
  morf
  Рейтинг: 1337 Любопитно

  Срокът на шибания договор обаче вече изтече. Сиреч- невалиден е. Ама нема кой да подхване темата...
  —цитат от коментар 4 на balgariez


  Би ли разяснил, понеже не съм чувал този договор да има срок, след който съседите ни да ни връщат територии и пари. Освен това, след този договор сме подписвали още десетки договори, което прави някаква хипотетична ревизия немислима и невъзможна.

 40. 40 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3547 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Пак забрави любимия си Коминтерн...
  Забрави и че първо монархистка Русия направила "стратегическа грешка".

  След атентата в Сараево Русия се пуска в гибелна война срещу Автроунгария и Германия в защита на Сърбия... с агресия и в България 1916... отблъсната.

  Цар руски абдикирал... а марксистът Ленин германски това и чакал, 1917.

  В 1918 Ленин освободил руските колонии от дългове,
  на 3.3.1918 официално капитулирал Русия,
  а в края на годината напълно "освободил" територията
  от руска царска династия.
  В 1922 Ленин заменил бившата тюрма за народи с чисто нова (СССР),
  която надживяла Ленин цели 70 години.
  Мавзолеят на Ленин... жив е и здрав в настоящето.

  Мислиш ли, че тронясването на Фердинанд в България
  не е било съгласувано с цар Руски (случил се последен)?

  И че Фединанд не се е съревновавал с цар Руски (еднакво полууспешно)
  в посока Константинопол?

  Излиза, че последните напъни на руския цар в посока Константинопол
  са били през 1878 (стигнал до Сан Стефано) и през 1916
  (нахлул в България и бил изгонен).
  Това по-рано.

  През ПСВ и Британия гледала "с едното око" нататък.
  Фактически, воювала по суша и по море да влезе в Константинопол.
  За целта вкарала във войната и африканци... и австралици...
  Но закъсала на Балканите... и при Галиполи.

  До коментар [#21] от "Йосиф Давыдович":

  Тази война е донесла такива страдания на стотици хиляди семейства и всичко това , за да може чекиджията Фердинанд да може да удари едно рамо на фамилията по време на войната.
  Исторически факт е че България е последната страна в света, която се е присъединила към Центъралните сили, след 1915 нито една страна не прави такава стратегическа грешка...

 41. 41 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3547 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Сигурно.
  Има много историческо ноу хау значи как да се научи
  за поука на обществото.
  Да не повтаря исторически грешки и да се справя.

  Как комунистически депутати в Царство България плачели
  по случай Ньойския диктат, а в Републиката (том трети)
  протестират с факелни шествия...

  До коментар [#34] от "kostadincho":

  Браво на проф. Илчев. Анализа му много ми харесва.
  Цялостно двутомната история е много добре направена.
  С много илюстрации допълващи разумен анализ на българската история.
  В момента съм в средата на втория том. Чете се много леко

 42. 42 Профил на Йосиф Давыдович
  Йосиф Давыдович
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#40] от "dnevnikar":

  На вас явно все Русия ви е виновна за всичко, както едно време США и лично роналд рейгън бяха първи врагове на Тутраканската селищна система, за вашите родители и дядовци... Все пак България започва първа военни действия против сърбия и чак месеци по-късно Русия и Румъния ни нападат от север. Никакви военни действия не са водени срещу нас от никой, преди страната сам да ис реши към коя от двете враждуващи коалици да се насочим...
  Виновни за влизането на България в тази пагубна за странат война са най-вече Фердинанд и близкото му обкръжение, преди да се вземе решение за присъединяване към Централните сили, опозицията е разбита, социалистическата партия е разгромена и забранена-нейни депутати са буквално изтрепвани, Стамболийски и той е вкаран в затвора, заради опозицията която оказва против влизането на страната в ПСВ.
  А любимата ви Коминтерна още не е създадена...

  I'm not a real political man I watch CNN But I'm not sure I can tell you The difference in Iraq and Iran
 43. 43 Профил на nmq25555650
  nmq25555650
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Тоя долен амбриаж Фердинанд е виновен за много неща но влизането ни на страната на Централните Сили е било правилното решение и единственото което ни е давало някакъв шанс да останем независима държава а не Задунайская Губерния! “ “If Russia had remained an organized state in 1918, all the Danube countries would today be little more that Russian governorates. Not just Prague but also Budapest, Bucharest, Belgrade and Sofia would be following the whims of Russian rulers. Russian military pennants would have flown over Constantinople on the Bosporus and over Catarro [Kotor] on the Adriatic”, said Hungarian Chancellor Count István Bethlen in 1934.”
  http://www.unz.com/akarlin/russia-and-great-war/

 44. 44 Профил на nmq25555650
  nmq25555650
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Тоя долен амбриаж Фердинанд е виновен за много неща но влизането ни на страната на Централните Сили е било правилното решение и единственото което ни е давало някакъв шанс да останем независима държава а не Задунайская Губерния! “ “If Russia had remained an organized state in 1918, all the Danube countries would today be little more that Russian governorates. Not just Prague but also Budapest, Bucharest, Belgrade and Sofia would be following the whims of Russian rulers. Russian military pennants would have flown over Constantinople on the Bosporus and over Catarro [Kotor] on the Adriatic”, said Hungarian Chancellor Count István Bethlen in 1934.”
  http://www.unz.com/akarlin/russia-and-great-war/

 45. 45 Профил на nmq25555650
  nmq25555650
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Тоя долен амбриаж Фердинанд е виновен за много неща но влизането ни на страната на Централните Сили е било правилното решение и единственото което ни е давало някакъв шанс да останем независима държава а не Задунайская Губерния! “ “If Russia had remained an organized state in 1918, all the Danube countries would today be little more that Russian governorates. Not just Prague but also Budapest, Bucharest, Belgrade and Sofia would be following the whims of Russian rulers. Russian military pennants would have flown over Constantinople on the Bosporus and over Catarro [Kotor] on the Adriatic”, said Hungarian Chancellor Count István Bethlen in 1934.”
  http://www.unz.com/akarlin/russia-and-great-war/

 46. 46 Профил на nmq25555650
  nmq25555650
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Тоя долен амбриаж Фердинанд е виновен за много неща но влизането ни на страната на Централните Сили е било правилното решение и единственото което ни е давало някакъв шанс да останем независима държава а не Задунайская Губерния! “ “If Russia had remained an organized state in 1918, all the Danube countries would today be little more that Russian governorates. Not just Prague but also Budapest, Bucharest, Belgrade and Sofia would be following the whims of Russian rulers. Russian military pennants would have flown over Constantinople on the Bosporus and over Catarro [Kotor] on the Adriatic”, said Hungarian Chancellor Count István Bethlen in 1934.”
  http://www.unz.com/akarlin/russia-and-great-war/

 47. 47 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Тъжна дата в историята на България, направо черна, предопределила съдбините ни на държава от периферията. Сами сме си виновни, заради недоглеждане и луда амбиция на монарха, започнала още от ПБВ, продължила с междусъюзническата и после с участите в идиотската ПСВ.

  Участието ни е толкова нелепо, само като се погледне картата, но не трябва да се забравя фиаското на ингилизите и фенците при Галиполи, което дава отражение. Самият УЧ, пише, че България по-скоро е гравитирала към Антантата....ех ако бяхме ударили ние с гърците Турция, я вадехме от войната още през 15а.

  Както и да е , можело е да бъде и по-лошо. Гледал съм в руски исторически филм, как не се е предвиждало съществуването ни като държава след ПСВ. Николай 2 е бил силно огорчен и дори този мек, нерешителен и добър човек е искал да ни накаже. Пак добре ни има и сме се съвзели, за съжаление сега не съм оптимист, че ще продъолжим да съществуваме като държава, след 75г. кАмунизъм.

 48. 48 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3584 Неутрално

  До коментар [#42] от "Йосиф Давыдович":Стамболийски и той е вкаран в затвора
  >>>Съдбата на другия подписал Ньойския договор- М.Маджаров , е също пълна с обрати:
  През 1922 г. Михаил Маджаров е изпратен в затвора от следващото правителство на Александър Стамболийски....Михаил Маджаров е тежко ранен по време на бомбардировката на София на 10 януари 1944 г. и умира на 23 януари 1944

 49. 49 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 1497 Неутрално

  Най-важно е да си възвърнем националното чуство на гордост и да направим така че да сме пак първа сила в югоизточна Европа по икономически показатели! Изведнъж ще си спомнят хората от покрайнините, повардарието и северногърците че дедовците им били българи!
  ИМА ТАКАВА ДЪРЖВА! Бог да пази България!

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 50. 50 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6191 Разстроено

  До коментар [#25] от "koko65bg":

  То и ако не вали пак е голяма мъка.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 51. 51 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 2398 Неутрално

  До коментар [#4] от "balgariez":

  Той е изтекъл и е невалиден още 47г и съвременните ни територии се определят от Парижкия

  гошо
 52. 52 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2429 Весело

  До коментар [#10] от "Да вярваме на истината":

  "Че той този договор отдавна е изтекъл. Сега сме по Парижкият договор след ВСВ."

  Не е изтекъл - ни земите, ни репарациите са върнати. Но е нарушен (за нас, с Крайовската спогодба и последващото включване на ВСВ) и "заобикалян" (напр. Конвенция от Монтрьо).
  Парижкият мирен договор преповтаря задълженията от мирните договори (Версайския) след ПСВ (Германия изплаща окончателно репарациите от Версайския мирен договор през 2018 г.)… с "гласуване с отвращение" и страх заради "врагът-съюзник", СССР.
  И Добруджа щеше да си остане румънска, ако не беше "надиграването" между Чърчил и Сталин. Факт е, че британската дипломация, изготвяйки Парижкия проектодоговор, поставя наравно Унгария, България (въпреки участието ѝ на страната на Съюзниците), Румъния и Финландия (по 300 млн. долара репарации в полза на СССР срещу независимостта на Полша). Факт е, че СССР е искал специално разглеждане за България (репарациите се свиват до 47 млн. долара в полза на Югославия и Гърция и територията не се променя след Крайовската спогодба). САЩ са искали специално разглеждане за Италия, докато наглосаксите са подкокоросвали "победителите" (Гърция, Югославия, Франция, ) за по-големи претенции (Франция става членка с право на вето в Съвета за сигурност).

 53. 53 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2429 Любопитно

  До коментар [#42] от "Йосиф Давыдович":

  "Виновни за влизането на България в тази пагубна за странат война са най-вече Фердинанд и близкото му обкръжение"

  Това да не са дедовците на днешните реститутки!? Били много предприемчиви - видели шанс за забогатеят от една война … за има какво да реституират внуците им след 70 години.

 54. 54 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2429 Весело

  До коментар [#12] от "historama":

  "Така е, но за Ньоския се тръби и вика, а за Парижкия от 15.09.1947г. се мълчи. Защото точно Парижкия е подписан от едни безродници-комунисти, с шумкарско образование."

  Не се мълчи, но още не е дошъл 10 февруари 2047 г. Чества се подписването, а не влизането в сила. А е подписан с "безродници-комунисти", защото са победители и за да се избегне управлението на Европа от Европейски съвет, съветски за онова време вместо корпоративния днес.

 55. 55 Профил на oii34567760
  oii34567760
  Рейтинг: 261 Неутрално

  Ха така професоре Илчев! Като не си учен-историк, можеш да бъдеш поне професионален патриот. Разпалвай тъпите етно-национални страсти! Ругай гърци, сърби и румънци! Ако трябва и лошите англо-френци наругай хубавичко!

  И да не се изпуснеш да признаеш, че хиляди български войници са били спасени от гладна смърт от лошите англо-френци, които са ги хранели всекидневно с месо, за да оцелеят след опосканите чорби, с които а ги хранели техните български чорбаджии. Че тогава, ще трябва да признаеш и истинската причина за войнишкото въстание - гладът, а не само "пропагандата" на лошите комунисти, които просто са им отворили очите за истинските им врагове. Ама тези истории ги знаеше баща ти професор Илчо Димитров, който също беше "патриот", но не съвсем без акъл и все пак казваше и по нещо на място, а не само да се пеняви като теб с патриотично бръщолевене.

 56. 56 Профил на Грую Груев
  Грую Груев
  Рейтинг: 96 Неутрално

  Ха така професоре Илчев! Като не си учен-историк, можеш да бъдеш поне професионален патриот. Разпалвай тъпите етно-национални страсти! Ругай гърци, сърби и румънци! Ако трябва и лошите англо-френци наругай хубавичко! И да не се изпуснеш да признаеш, че хиляди български войници са били спасени от гладна смърт от лошите англо-френци, които са ги хранели всекидневно с месо, за да оцелеят след опосканите чорби, с които а ги хранели техните български чорбаджии. Че тогава, ще трябва да признаеш и истинската причина за войнишкото въстание - гладът, а не само "пропагандата" на лошите комунисти, които просто са им отворили очите за истинските им врагове. Ама тези истории ги знаеше баща ти професор Илчо Димитров, който също беше "патриот", но не съвсем без акъл и все пак казваше и по нещо на място, а не само да се пеняви като теб с патриотично бръщолевене.
  —цитат от коментар 55 на oii34567760


  Не те знам кой си, но си безроден боклук, най-вероятно емигрант! Историята се пише от победителите, а дьонметата като теб я четат като дявола Евангелието - би следвало да четеш повече книги на историческа тематика, преди да плещиш простотии. Хайде набързо за домашно - знаеш ли защо бул. "Фритьоф Нансен" е кръстен така? А "Бъкстон"? А знаеш ли защо бул. "Дондуков" се е наричал "Карл Шведски"? Ей тези неща прочети, пък пак да говорим! Апропо, има две книги, много тъжни и трагични сами по себе си - на Владимир Сус за първият концентрационен лагер в Европа на остров Трикери в Гърция, където са избити от глад 5000 души от българската интелигенция след 1913 година, и на Анри Пози "войната се завръща" - за сръбските зверства в Македония. Ако успееш да ги прочетеш, без да избухнеш в сълзи...
  П.С. И като се замисля, че сега една огромна маса булгаропитеци си пече задниците точно там, където са умирали от глад и жажда дедите им в Гърция, и ми идва да тегля една мнооооого дълга

 57. 57 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 1738 Неутрално

  ''НО.....би могло да е и по-зле. Гърците искат Родопите. Сърбите искат и Петрич, Кюстендил, Радомир, Брезник, Белоградчик, Кула и Видин с районите им.
  А и българите не са безгрешни. Когато са очаквали, че ще победят, във Външното министерство най-сериозно обсъждат подялба на Сърбия между Австрия и България. Да изчезне съвсем от географската карта.'' !!!!!!!!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK