Хронология на предизвестения провал на идеята за "специален" прокурор

Видно от многобройните свидетелства, назначенията на ключови постове в съдебната система не се извършват в предвиденото за това място – Висшия съдебен съвет.

© Юлия Лазарова

Видно от многобройните свидетелства, назначенията на ключови постове в съдебната система не се извършват в предвиденото за това място – Висшия съдебен съвет.Текстът е в съавторство с Екатерина Баксанова и е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).


През тази седмица министър-председателят заяви, че е необходим "абсолютно независим прокурор" (явно за премиера един магистрат не е зависим или независим, а съществуват степени на не/зависимостта), който да разследва главния прокурор при съмнения за извършено престъпление. Според премиера, това щяло да отговори на препоръките на Венецианската комисия и да се изпълни в бързи срокове.


Защо това бързане?
Проблемът за ефективното разследване на главния прокурор при съмнения, че той е замесен в извършването на престъпление, съществува от десетилетия. Преди 10 години обаче този проблем получава своеобразна легитимация от Европейския съд по правата на човека чрез решението по делото "Колеви срещу България". Именно през тези 10 години (с малки изключения) България се управлява от ГЕРБ и Бойко Борисов. През това време обаче правителствата му предприеха фиктивни мерки за изпълненията на препоръките на съдебното решение като осуетиха реформата на прокуратурата и статута на главния прокурор при конституционните промени от 2015 г. И изведнъж, четири години по-късно, на премиера уж му се прищя да разреши проблема за няколко дни.


Моментът, в който това се случва е същият, в който президентът на Република България обяви, че ще проведе консултациите за конституционни промени на "цялостния модел на българската прокуратура, нейното устройство и функции, мястото й в съдебната система и връзките с други институции". Подобен смел ход от страна на президента, съчетан с това, че се ползва с едно от най-високите нива на доверие сред българските институции[1], вероятно е подсетило министър-председателя, че парламентарните избори през 2021 г. всъщност не са далеч. Създаването на подобен нов модел (ad hoc прокурор или орган) от правителството може до голяма степен всъщност да саботира или поне да обезсили усилията на президента да проведе широк, публичен и задълбочен дебат относно ролята, функциите и структурата на прокуратурата, както и отчетността и търсенето на наказателна отговорност на главния прокурор.


Защо подобен орган ще е поредната метастаза?


Независимо дали ще бъде предложен нарочен орган или само нарочен прокурор отново стигаме до въпроса – кой ще го избира и няма ли това да бъде поредният "чистач" на обезпокоителни факти и обстоятелства около главния прокурор. Само няколко конкретни аргумента обаче са повече от достатъчни, за да разкрият, че това ще е поредното увреждане в българския демократичен организъм:


– През 2013 г. в медиите "изтече" запис на разговор между Бойко Борисов, бившия министър на земеделието и храните Мирослав Найденов и бившия градски прокурор Николай Кокинов, в който последния, обсъждайки новоизбрания тогава главен прокурор Сотир Цацаров, се обръща към министър председателя с думите "Не ми се подсмихвай, ти си го избра".


– През април 2019 г. бившият председател на Софийския районен съд Методи Лалов сподели как всъщност се е стигнало до избора му за председател. За целта той се е срещнал с Георги Колев (тогава председател на Върховни административен съд) и Владимира Янева (тогава председател на Софийски градски съд), за да обсъдят назначението му. По време на разговора им, в заведението "влезе един корпулентен политик". След 5 минути се е присъединил към тях и: "Попита – какво става тук? Те му обясниха – ами тук сме се видели, за да обясни това момче, каза Георги Колев, за своята концепция и евентуално да получи подкрепа и от мен. Аз знаех, че избор без подкрепа от лошите, няма да има, невъзможно е. В този момент този корпулентен политик, твърде известен, знаете, каза – ама да не стане така, и сега цитирам – да се отметне тоя човек, както се отметна Пенгезов, който аз водих при Ахмед Доган".


– На 23 октомври 2019 г., ден преди първия избор на Иван Гешев за главен прокурор от Висшия съдебен съвет (ВСС), премиерът заяви в телевизионен ефир: "този път реших – каквото си изберат, това е. Изобщо не съм се месил. Грам."


– По време на заседанието на Пленума на ВСС за избор на нов главен прокурор на 24 октомври 2019 г. Сотир Цацаров откровено заяви: "Слушайки го, аз си мисля, че г-н Панов говори като човек, чиято процедура е протекла кристално чисто, при пълна информираност и при пълна състезателност. () Аз бих задал въпроса – по какво тази процедура се отличава от процедурата, по която бе избран председателят на ВКС? По какво тази процедура се отличава от предните процедури? Разбира се, тук по никакъв начин не изключвам и тази, по която съм избран аз. () Ще минат още два месеца () от тази зала ще си изляза и аз. И тогава никой няма да знае какво точно се е случило тук вътре – и което е по-важно – в една друга сграда, не, в две други сгради."


– На 4 декември 2019 г. отново в телевизионен ефир Бойко Борисов, обсъждайки председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, заяви: "Най-много го подкрепих. Той нямаше да стане съдия, ако аз не го бях подкрепил".


Нито един задължен орган не се сезира по който и да е от посочените случаи – нито прокуратурата, нито ВСС, нито КПКОНПИ, която проверява конфликта на интереси.


Видно от многобройните свидетелства, назначенията на ключови постове в съдебната система не се извършват в предвиденото за това място – Висшия съдебен съвет. Не е налице нито един аргумент, който да убеди българското общество, че към избора на този "абсолютно независим прокурор" подходът ще е различен, напротив. В този смисъл, въвеждането на подобна фигура е предизвестен провал. Това обаче ще е провал за българското общество. За управляващите ще е успех. Хем ще отговорят на очакванията за действия на Съвета на Европа и Европейския съюз за създаване на механизъм за наказателно преследване на главния прокурор при съмнение за извършено престъпление, хем контролът над това кой ще бъде този аd hoc прокурор пак ще е в техните ръце. На практика, нищо няма да се промени, освен още един орган, за който данъкоплатците трябва да се погрижат.


Идеята за това главният прокурор да бъде разследван от нарочен прокурор заживява собствен живот още при убийството на върховния прокурор Николай Колев. Неговата съпруга отправя това искане в хода на разследването. Възможността нарочен прокурор или нарочен орган да разследват главния е разгледана и в Структурния и функционален анализ на прокуратурата от 2016 г. Нека разгледаме потенциалните рискове и недостатъци на едно такова решение.


Специална процедура – нарочен прокурор


При настоящия конституционен порядък главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи като издава писмени инструкции и указания относно дейността на прокуратурата. Накратко – може всичко спрямо всички прокурори в системата, включително да възпрепятства предприети срещу него действия, въпреки измененията на ЗСВ от 2016 г. Тоест, за да бъде разследван главният прокурор, трябва разследващият да бъде някой външен за системата. Но кой да бъде той?


Както отбелязахме, това е модел, предложен и в Структурния и функционален анализ на прокуратурата, а именно в работата по казуса да участва независим и уважаван висш служител от системата на наказателното правосъдие. Предложението е отговорността за упражняването на надзор върху разследването на твърдения за тежки престъпни деяния, извършени от главния прокурор, да се възлага на независимо лице, заемащо висша длъжност в съдебната система извън системата на прокуратурата. Това лице следва да се подпомага от служители на Националната следствена служба (НСлС) (предоставени от ръководещия НСлС заместник-главен прокурор) или от старши полицейски служители от МВР. За тези цели разследващите служители, независимо дали са от НСлС или МВР, следва да отговарят пред горепосоченото независимо лице, натоварено с провеждането на разследването. Решението дали да се започне наказателно преследване обаче не се взема от лицето, упражняващо надзор, а от този заместник на главния прокурор. Той самият ще носи отговорност за това решение пред парламента и обществеността.


Тази теза за проведено независимо разследване по делото от страна на Националната следствена служба се застъпва в самото дело Колеви (§98 от делото). Но от тогава до днес, в резултат на конституционни и законодателни промени от 2006 г., 2007 г. и 2009 г., следствените служби бяха интегрирани в прокуратурата, и към момента са административно подчинени на главния прокурор, тоест зависими от него.


Нещо повече - нито един орган, извън прокуратурата, няма правомощието да прави преценка дали да обвинява или не разследвания? Тогава това следва да се направи от прокурор, който обаче да остане извън "методическото ръководство" на главния, тоест да разполага с привременен статут на независим от главния прокурор. Този статут следва да се явява имунитет срещу дисциплинарни посегателства, кариерни препятствания и наказателни атаки на разследвания спрямо разследващия. Но и тук се натъкваме на практически и законови пречки:


– След като от имунитет (освен функционалния) са лишени всички магистрати с предишни конституционни промени, даването на привилегия на един е мярка в разрез с принципа на основния закон;


– Кой да бъде този еднократно независим за случая и при множество поводи за разследвания дали няма множество прокурори да променят статута си;


Възникват и редица спомагателни въпроси, които да изключат такова решение. Критично може да се гледа на предложението най-старшият заместник-главен прокурор да взема решение за разследване. Като положително може да се отчете единствено въвличането на парламента.


Специален орган, извън системата на прокуратурата


Концепцията зад този вариант е функцията на независим разследващ главния прокурор и повдигащ обвинение, при основание за това, да бъде изпълнявана от нарочен за целта орган. Тази хипотеза изглежда примамлива, тъй като би дала възможност на широк кръг експерти, включително и външни за прокуратурата лица, да участват. Такъв орган би могъл да се учреди ad hoc или дейността му да бъде изпълнявана от Конституционния съд, по подобие на други държави като Словакия и Грузия. И този вариант обаче изглежда непостижим поради факта, че държавното обвинение има монопол над дейността си. Тоест и тук стигаме до задънена улица, която води до въпроса за иницииране на конституционен дебат. Прехвърлянето на делото на външен за системата на прокуратурата субект е невъзможно на този етап без изменение на Конституцията.


Очевидно, приемането на мярка нарочен органи или прокурор да разследват главния прокурор е само елемент от един по-дълбок кръг промени, които ще изискват изменения на конституцията. Тематичният обхват следва да засегне структурата на прокурорската колегия на ВСС, инициативата кой да иска разследване и отстраняване на главния прокурор, намаляване влиянието на главния прокурор над членовете прокурори във ВСС – теми, които надхвърлят предложеното от Борисов решение.


Вместо това


Далеч по-удачен е вариантът, обсъждан и подкрепен и в Структурния и функционален анализ на прокуратурата, е създаването на възможност главният прокурор да бъде временно отстраняван от длъжност или другояче задължен по закон да отстъпи от функциите си на главен прокурор, докато трае разследването срещу него. Конкретно предложение в тази насока и мотивите за него може да откриете в посветения на тази тема анализ на ИПИ.


И ако Борисов обещава изпълнение на всички препоръки на Венецианската комисия, ще даде ли най-сетне този статут на съдилищата, така че да излязат от политическата опека и контрол на политиката. А ако Венецианската комисия отхвърли и разкритикува предложенията на министъра Данаил Кирилов, този експертен шамар не поставя ли въпроса не е ли време да се потърси адекватен министър на правосъдието?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  #КОЙ е собственика на т. нар. Институт за пазарна икономика и защо ни занимавате с интересите му!?

 3. 3 Профил на Росен съм аз и голем капут
  Росен съм аз и голем капут
  Рейтинг: 262 Неутрално

  .Много добър и съдържателен анализ. Следствието беше самостоятелна част в Съдебната система и институциално независимо от Прокуратурата до 200б и това даваше възможност Гл. прокурор да бъде раследван. Но при Тройната коалиция, чрез промяна на Конституцията и пришиването на Следствието към Прокуратурата, бе отнета тази възможност. И архитект на промяната бе именно Ахмед Доган- тогава той започна фактически да овладява съдебната система с тези конститиционни поправки и да концентрира огромна власт в прокуратурата.
  Формирането във ВСС на две колегии, прокурорска и съдийска, щеше да бъде удачно само ако гл. прокурор бе оставен извън прокурорската колегия, а председателите на ВАС и ВКС- извън съдийската колегия. Това би лишило Гл. прокурор например от силното влияние върху работата на прокурорската колегия, както е в момента.
  Т.е. трябваше ВСС да се състои например от прокурорска колегия (11 човека), съдийска колегия ( 11 човека) и "тримата големи" - общо 25 човека. Двете колегии сами можеха да си избират формални председатели ( така както това прави КС). Така прокурорската колегия сама, без намесата на гл. прокурор, щеше да номинира нов гл.прокурор, и щеше да упражнява някакъв контрол върху настоящия гл.прокурор. При необходимост да се разследва гл. прокурор можеше да се въведе в Конституцията текст, даващ правото на председателя на прокурорската колегия да разследва гл.прокурор, след като е упълномощен от състава на ВСС.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1228 Неутрално

  Определено искаха да стане по-иначе, ама им се получи както винаги. Тези са достатъчно оправни така да замОтАт нещата, че на финала пак нищо. СОРИ, тука е така.

 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2155 Неутрално

  Не ме интересува мнението на ИПИ, защото се финансира от Сорос и защитава неговите виждания за света. А те са меко казано-странни!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#2] от "svoboden":

  Спокойно. Не е пеефски (шефа над тиквата).

 7. 7 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Цветан Цветанов - министър...
  Цецка Цачева - министър, председател на НС...
  Данаил Кирилов - министър...
  Владислав Горанов - министър...
  Ангелкова - министър...
  Каракачанов - министър...
  Нено Димов - министър...
  Вежди Рашидов - министър...
  Председателя на ПГ на ГЕ.П (не му помня името) - русофил...
  ........
  Борисов - министър-председател (трети мандат - незавършен и два непълни мандата като кмет...)
  Гешеф - главен прокурор...
  Пеефски - лицето на държавата (ако и да ми прилича на друго...)...
  Доган - най - големия политик!?!?!?!...

  Е, с такъв"интелектуален" потенциал и това, което е постигнато в последните 10 години е много.

 8. 8 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  Десет години Бойко циментираше непоклатимата власт на главния прокурор, а сега изведнъж "извънредно заседание" на кабинета за решаване на проблеми, които до вчера не съзнаваха, че са проблем, и отричаха, че има проблем, докато Венецианската комисия не им го каза директно и с недипломатичен тон. Отново ще приемат някакво недоносче, както обикновено правят. Независим прокурор в една недостатъчно демократична и достатъчно авторитарна среда може да бъде само човек, издигнат от доказали се опозиционни на статуквото среди или внесен отвън – което няма как да стане, затова е напълно безсмислено това упражнение. И къде в йерархичната стълбица ще стои този "независим от главния прокурор"? Под главния или наравно с главния прокурор?

 9. 9 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#7] от "vhv":

  Много е ама с отрицателен знак отпред. Много колко да е много или ако мине?!
  Ако не знаеш за къде си тръгнал всички ветрове са неблагоприятни!

 10. 10 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#2] от "svoboden":

  Баба ти е "собственик"! Ясно?

 11. 11 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#5] от "lz2":

  Когато нещо не те интересува, не е ли най-логично да не го четеш? А още по-нелогично е да коментираш нещо, което не те интересува!

  Чети Винету и бъди щастлив!

 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7176 Неутрално

  "абсолютно независим прокурор"
  Всички останали са в различна степен зависими, така излиза. А този "абсолютно независим прокурор" ще се избира от същите тези зависими от гл. прокурор и от някои други фактори прокурори.

 13. 13 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  Положението с прокуратурата у нас е толкова изтървано, че трябват радикални мерки поне временно - за около 20 години! Радикалта мярка е като в САЩ - министърът на правосъдието е главен прокурор, но НЯМА власт над областните (за България 3-4 прокурора). Областните (окръжните) прокурори могат да разследват престъпления, извършени на територията на цялата страна, но само престъпления, извършени от висши държавни служители и политици.

 14. 14 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#12] от "Роси":

  Точно! По закон и Конституция и сегашният главен прокурор е "абсолютно независим"! Но е зависим от този, който "си го избра"!

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 824 Весело

  Герперските м@стии първи скачат да лаят...що ли не съм учуден...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Весело

  "А ако Венецианската комисия отхвърли и разкритикува предложенията на министъра Данаил Кирилов, този експертен шамар не поставя ли въпроса не е ли време да се потърси адекватен министър на правосъдието?"

  Бойко каза, че Дани Ръбъл е най-добрият юрист в България, как да се лиши от него? Освен това всички други са мързеливи, а Данито кипи от енергия, джурка се в работа денонщно и е извор на идеи и предложения, на които Бойко не може да устои.

 19. 19 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  В Полша, Румъния и в Унгария се извършиха много оформени със закони нарушения на принципите на демокрацията. Те са далеч от буквално ограничаване на демокрацията, но са нарушения. ЕС изтърва момента за да въздейства на Полша и Унгария като май Румъни сама се справя.
  Но България все още е силно зависима от еврофондовете и ако Бойко Борисов не престане да се прави на неразбрал ще трябва да се изправи срещу милиони разгневени българи, лишени от европеската солидарност.

  подпис
 20. 20 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1174 Весело

  До коментар [#19] от "Иван К":

  "като май Румъни сама се справя"

  Заради което остава ЕДИНСТВЕНАТА с мониторинг.

  В умнокрасивата вселена на заблудите има ли ЕДНО нещо дето да е като в наща а не точно наопъки?

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1615 Весело

  Ако нашата специализирана прокуратура беше наистина такава, за каквато се представя – независима от властимащите, за да може да разследва корупцията по високите етажи – то на тази спец-прокуратура можеше да се даде мандат и за разследване на главния прокурор, вместо да се формира нов подобен орган. Но специализираната ни прокуратура е така замислена и сформирана, че да бъде бухалка на главния прокурор и силните на деня.

 23. 23 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Рейтинг: 525 Гневно

  До коментар [#22] от "Fiji":

  ВСИЧКИТЕ, ама БЕЗ ИЗКЛЮЧНИЯ, "реформи" на ГЕРБавите са писани под диктовката на Д(п)С ( П-то може да го пропуснем).
  ГЕРБавите са една проста (ама мнго проста) маша на ДП, с която сараите управляват България.

  ГЕРБава отвтрат!

  От проста СИКаджийска МУТРА , през "Вие сте прости и аз съм прост " до Има Такива Наглеци - открийте разликите?
 24. До коментар [#19] от "Иван К":"като май Румъни сама се справя"Заради което остава ЕДИНСТВЕНАТА с мониторинг.В умнокрасивата вселена на заблудите има ли ЕДНО нещо дето да е като в наща а не точно наопъки?
  —цитат от коментар 20 на Saint of Me


  Грандиозното гербаво "постижение" - ЕК да препоръча на ЕП да премахне мониторинга за Булгаристаня.

  Ма още не е махнат, Волгампи, колкото и да послъгваш тъдява.

  А на твоите хора нещо много взеха да им дърпат ушите за медиите и за прокуратурата. Скоро да няма разяснителна кампания и за "джендърската" конвенция.

  Рано или късно, ако искате да останете в Европа, ще трябва да се държите като европейци, а това включва обръщане на 180 градуса от сегашните опорни точки. Голямо гербаджийско мятане ще пада.

 25. 25 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1174 Весело

  До коментар [#24] от "Само тийнейджър а вече съм кошмарът на псевдо мачовците":

  ИК оттече. Свиквай :)

  Иначе на мен реално не ми пука за джендъри мендъри понеже ЗА РАЗЛИКА от теб съм МНОГО либерален. Но умнокрасивия неомарксизъм требе да се пресича и държи под контрол, навремето хитлеровите умнокрасивци и умнокрасивите комунисти са били изпуснати и са гепили власт и всички знаем кво се е случило

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1174 Весело

  До коментар [#26] от "Само тийнейджър а вече съм кошмарът на псевдо мачовците":

  Винаги съм бил либералче, само че тука осъзнах че точно разни дето ако имахте власт бихте наложили брутален терор над всеки инакомислещ ползвате маската на либералните идеи за да се домогнете до власт.

  Дневник ми е най-ценният университет, опасността от умнокрасивистията тука я разбрах точно от вас умнокрасивците :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 28. До коментар [#26] от "Само тийнейджър а вече съм кошмарът на псевдо мачовците":Винаги съм бил либералче, само че тука осъзнах че точно разни дето ако имахте власт бихте наложили брутален терор над всеки инакомислещ ползвате маската на либералните идеи за да се домогнете до власт.
  —цитат от коментар 27 на Saint of Me


  Вай вай - как ли пък достигна до тоя извод точно? А, сетих се: чрез добре известната
  форумна методология "твърдението е напълно лишено от основания, но ми харесва и обижда хората, с които споря, затова ще го направя, за да заместя липсата на реална аргументация".

 29. Дневник ми е най-ценният университет,
  —цитат от коментар 27 на Saint of Me


  Пак бива. На твоя водач университет му е сам Тодор Живков.

 30. 30 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2203 Любопитно

  Следващата малка , но голяма за ГЕРБ стъпка и народонаселението е да кажат , че на последното изобщо не му трябва Основен закон , може и без ТАКЪВ , защото е НЕДОРАСЛО да разбира , КОЙ му прави добро , КОЙ му мисли как да.....а бе , я по-сериозно ; НЕ СТАВА ТАКА !!!

 31. 31 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5540 Неутрално

  За адекватен министър и премиер винаги е време, доти сме закъснели.
  Що се отнася до идеята на Борисов за "абсолютно независим прокурор" той предполагам има предвид прокурор-пенсионер с останал живот 3 месеца, точно толкова колкото са му нужни за да приключи делото и да напусне този свят, т.е. прокурор-еднодневка ...
  (Няма такова чудо)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 32. 32 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2226 Весело

  До коментар [#5] от "lz2":Когато нещо не те интересува, не е ли най-логично да не го четеш? А още по-нелогично е да коментираш нещо, което не те интересува!Чети Винету и бъди щастлив!
  —цитат от коментар 11 на vassilun  До коментар [#11] от "vassilun":

  Не го "храни" с внимание! ;)

 33. 33 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Поредна щуротия в държавното управление

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 34. 34 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 1345 Гневно

  До коментар [#3] от "Росен съм аз и голем капут":

  Най-вероятно ще се наложат изменения в Конституцията, но не вярвам някой да се навие да остави Следствието извън похлупака на Прокуратурата. А щом нещата си останат така - ясно е кой-кого...

  Малинчо
 35. 35 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 1345 Гневно

  До коментар [#31] от "penetrating":

  Не вярвам да допуснат такова очевидно окъкване, но като шегичка бива!

  Малинчо
 36. 36 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 1345 Весело

  До коментар [#28] от "Само тийнейджър а вече съм кошмарът на псевдо мачовците":

  Ами че тук две трети от писачите разчитат на тая фатка. Ей сега ще видя как стоят нещата с изказването на Президента, щото за Главния прокурор и неговия куратор вече не ща да се сещам!

  Малинчо
 37. 37 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 315 Весело

  Винаги съм бил либералче, само че тука осъзнах че точно разни дето ако имахте власт, бихте наложили брутален терор над всеки инакомислещ, ползвате маската на либералните идеи за да се домогнете до власт. Дневник ми е най-ценният университет, опасността от умнокрасивистията тука я разбрах точно от вас, умнокрасивците :)
  —цитат от коментар 27 на Saint of Me


  Вай вай - как ли пък достигна до тоя извод точно?
  —цитат от коментар 28 на Само тийнейджър...


  Че то да не е голяма философия? Или си мислите, че като врещите "десни сме, демократи сме, европейци сме", а в същото време зовете за ревалюции, радикализъм, убийства, рушене на всичко, което не ви изнася, репресии, нелегитимно вземане на решения от неизбирани от никого и неносещи отговорност пред никого субекти, като си гоните зам. председателя на партията (Москов) като сущи сталинови войни, хората не ви разпознават? Само вие си мислите, че сте умнокрасифци. За всеки средно интелигентен човек сте си пар екселанс радикални комунистически друзья с по една гънка на мозъка - да врещите поредния лозунг, който ви спуснат. "А-а-а, свата го бия-я-ят..."

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5540 Неутрално

  До коментар [#35] от "Малинчо Паков":

  Не ми изглеждаха да се шегуват :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 40. 40 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2389 Весело

  От всичките тези приказки, Брегов, разбираме:
  1. Че президентът ви е "смел";
  2. Лалов е избран от Пеевски (тогава какво се прави на демократ-дисидент?);
  3. "Двете сгради" на Цацаров напразно се изтъкват като намеса на изпълнителната власт, защото се знае, че главният прокурор лично е ходатайствал за назначаването на Панов, след като се беше парализирал от страх;
  4. Борисов се съобразява с решението на съда в Страсбург по делото "Колеви срещу България", което е свързано с конкретно съмнение, че избраният от Костов главен прокурор "има пръст" в убийството на Николай Колев (кой и защо пречи до ден днешен това убийство да се разследва, след като Филчев отдавна не е на поста, за който се говори в статията?);
  5. Че няма никакво значение, кой и как ще бъде назначен за "специален" прокурор, тъй като възможността главният прокурор да извърши престъпление клони към нулата. Същото важи за изменението на КРБ. Дали ще има или не такова, никому не му пука.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 41. 41 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 696 Неутрално

  това с 2-ри ''независим'' прокурор е тъпотия както и да го гледаш естествено - гешевта главен, ще му сложат сарафов да го ''разследва''......

 42. 42 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2389 Неутрално

  "А ако Венецианската комисия отхвърли и разкритикува предложенията на министъра Данаил Кирилов, този експертен шамар не поставя ли въпроса не е ли време да се потърси адекватен министър на правосъдието?"

  Забелязвам, че другариатът е ошашавен тотално. Бъркат се основни понятия като това за т.н. "независим" прокурор, който да разследва главния при наличие на данни за извършено престъпление от една страна, а от друга - възможността, която се дава с проекта за изменение на ЗСВ тримата "големи" да бъдат предсрочно освобождавани от заеманата длъжност.
  Първото е предложение за изменение на НПК, а второто - на ЗСВ. Първото е в изпълнение на решение на ЕСПЧ, а второто - препоръка на Венецианската комисия, свързана с безпроблемното функциониране на една от властите. И в двата случая е възможно да се наложи изменение на КРБ, което нито ЕСПЧ, нито ВК могат да изискват с препоръка от какъвто и да било вид и форма. Последното, разбира се, не доближава двете начинания на правителството, защото са свързани с различни и по важност хипотези. Както писах по-горе, вероятността главният прокурор да извърши тежко престъпление от общ характер е почти нулева и можем да минем без всякакъв прокурор, който да го разследва. Другата хипотеза е от изключителна важност, защото болест, включително психическа, може да направи някой от тримата големи опасни за съдебната власт и особено - за обществото. Същото е с неприкритата политическа или икономическа зависимост или свързаност, каквато вече наблюдаваме както при Цацаров, така и при Панов.
  По всички тези причини приказките за "шамари" и "адекватност" на министъра или на когото и да било друг от изпълнителната власт са само доказателство за неадекватността и игнорантщината на коментатори като този горе. Много, ама много им се ще да се възползват от всяка ситуация, за да наложат собствените си авери тук или там, хаха... Ако не е за главен, то ще е за зам. главен. Ако не е за зам. главен, то ще да е за министър. Ако пък не стане и за това, със сигурност Борисов ще им е виновен.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK