Отказът от Закона за социалните услуги ще доведе системата до срив

Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората.

© Юлия Лазарова

Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората.Петдесет и шест граждански организации, ангажирани от години с подкрепата на уязвимите групи – деца в риск и техните семейства, възрастни хора, хора с увреждания, хора с психични разстройства, хора, преживели кризисни ситуации, жертви на насилие и др., изпратиха отворено писмо до управляващите с категорично настояване Законът за социалните услуги да влезе в сила и да се пристъпи към разработване на подзаконовата му нормативна база. Поводът е намерението на правителството да отложи влизането в сила на закона с половин година заради дезинформацията, че с него се целяло да се отнемат деца от семействата им. Публикуваме пълния текст на писмото.


През последните три месеца сме свидетели на целенасочена кампания срещу Закона за социалните услуги, който беше приет през февруари 2019 г. след повече от 5 години дебати и обсъждане на различни концепции за реформа в социалната сфера.


Законът все още не е влязъл в сила, а в Народното събрание са депозирани три законопроекта: единият е за неговата отмяна, а другият – за съществени изменения, а третият – за отлагане.
Дебатите и наличието на различни гледни точки щяха да са нормална част от демократичния плуралистичен процес, ако не бяха злонамерените атаки, насаждането на внушения, които са далеч от истината, както и тенденцията да се използват манипулативно страховете и притесненията на хората.


Социалната система в страната е в застой, налице са редица нерешени проблеми –


съществуват цели райони, в които услугите са недостатъчни или напълно липсват, при голяма част от услугите подкрепата е частична, недостатъчна, хаотична и е често твърде закъсняла. За съжаление, в голяма част от случаите социалните услуги се предоставят само на хора, които имат вече сериозен проблем. Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ.


Напълно съгласни сме с гласовете в общественото пространство, които твърдят, че семейството не е достатъчно подкрепено, че липсва интегриране на социалните услуги и социалните плащания в секторите здравеопазване, образование, полиция, което би осигурило съвместна и съгласувана работа на отделните системи в подкрепа на семейството, детето или възрастния човек.


Виждаме и алармираме за сериозни проблеми в структурите на Агенцията за социално помагане –


ниско заплащане и текучество, липса на подкрепящи мерки и обучителни програми


за повишаване на квалификацията и мотивацията на социалните служители, бюрократичен подход към нуждаещите се, което води и до многото случаи, към които обществото е критично. Настояваме това да се промени.


Необходима е нормативна промяна, която да постави основите за предоставяне на достъпна, навременна, индивидуализирана, компетентна и качествена подкрепа на нуждаещите се. Такава промяна е заложена в Закона за социалните услуги.


Това е причината да настояваме Законът за социалните услуги да влезе в действие и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база. Отказът от него ще доведе системата до срив,


това ще е отказ от реформа в сферата на социалната политика.


Реформа, която всички ние очакваме от години!


Законът за социалните услуги въвежда за първи път изисквания към работната сила в социалната система що се отнася до заплащане, образование, обучение на работното място, превенция на професионалното прегаряне и др.


За първи път се поставя и изискването за лицензиране на всички частни доставчици. Досега единствено доставчиците на услуги за деца и семейства бяха лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето. Увеличават се изискванията за отчетност и ефективност на социалната работа, прецизират се дефинициите, въвежда се изискване за стандарти и се създава Агенция за качеството, която да осъществява контрола върху качеството.


Многократно през годините сме поставяли от различни трибуни


въпроса за липсата на услуги за превенция,


услуги, които да се предоставят, преди проблемът да се е изявил, или да спомагат за неговото ранно разпознаване и за оказването на навременна подкрепа. Това са услугите, благодарение на които всеки човек – родител, осиновител, човек с увреждане, възрастен човек, може да получи информация, да бъде консултиран по въпросите, които го интересуват, да бъде включен в обучения за развиване на необходимите му умения и пр. Подобни услуги са курсовете за грижа за възрастни в тежко състояние, превенцията на зависимости, общностната работа и др.


През последното десетилетие често се оплакваме, че хората, семействата, децата биват изоставяни от системите, а институциите не си вършат работата. За първи път законът дава възможност нуждаещите се да получат интегрирана подкрепа в рамките на няколко вида социални услуги или от различни системи социалната, образователната, здравната и др., като посочва


начините, по които те да работят заедно в интерес на човека.


Става дума вече за задължение, а не за пожелателна функция на държавните институции.


Разпространяват се заблуди, че едва с новия Закон за социалните услуги се дава право на частни доставчици от страната и от страни членки на ЕС да предоставят услуги. През последните 13 години социалните услуги в България се предоставят от общини и частни доставчици, на които общините са възложили тази работа. Това са както стопански, така и нестопански организации. Някои от тези нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа. От 2007 г., с членството на България в Европейския съюз, всички регистрирани доставчици в страни членки на съюза и на Европейското икономическо пространство имат правото да предоставят услуги в нашата страна. Дали има опашка от желаещи? Не, няма нито един.


Прокарва се заблуждението, че Законът за социалните услуги ще позволи на някакви злонамерени към българското дете и семейство организации да влязат в страната и да създадат затруднения и проблеми на хората. Законът за социалните услуги регламентира, че социалните услуги, независимо дали се предоставят от община или от доставчик, се предоставят при


ясни правила, като се изискват прозрачност и отчетност на дейността.


Ако Законът за социалните услуги не влезе в сила, това ще бъде знак за отказ от реформи: уязвимите групи, които зависят от помощи, ще станат още по-зависими и безпомощни; услугите ще бъдат все така неравномерно разпределени; с оглед на демографските проблеми на страната все повече ще се задълбочават социалните различния и ще се увеличава бюджетът за социални плащания. Законът за социалните услуги трябва да влезе в сила и да се пристъпи към разработване на подзаконовата нормативна база.


ПОДКРЕПЕНО ОТ:


НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ


СДРУЖЕНИЕ ОБЩНОСТ МОСТОВЕ


ФОНДАЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ"


БЪЛГАРСКИ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ


КАРИН ДОМ


КАРИТАС БЪЛГАРИЯ


АУТИЗЪМ ДНЕС


ФОНДАЦИЯ "ЛУМОС"


ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ"


БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО


СНЦ "ЕКВИЛИБРИУМ"


ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ"


СДРУЖЕНИЕ "ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"


ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА


ФОНДАЦИЯ "СВЕТЪТ НА МАРИЯ"


СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ АУТИЗЪМ"


ФОНДАЦИЯ "ЛАЛЕ"


СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЛЕВЕН


НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА - КЛОН БЪЛГАРИЯ


ФОНДАЦИЯ "СИЙДЪР"


ФОНДАЦИЯ "МИСИЯ КРИЛЕ",


ФОНДАЦИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА


НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА


ФОНДАЦИЯ "АСОЦИАЦИЯ АНИМУС"


СДРУЖЕНИЕ "ДРУЖЕСТВО ЗА УМСТВЕНО И ПСИХИЧЕСКИ УВРЕДЕНИ ЛИЦА" - ГР.ДРЯНОВО


СДРУЖЕНИЕ ЕГИДА ГР. ПАЗАРДЖИК


СНЦ "НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ"


АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ


СДРУЖЕНИЕ "САМАРЯНИ"


SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ


РУСЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - БАЛИЗ


СНЦ "ИНОВАЦИЯ"


ФОНДАЦИЯ "ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ"


ФОНДАЦИЯ "ЖИВО СЕЛО"


СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ ИНОВАЦИЯ ГРАЖДАНСТВО"


СДРУЖЕНИЕ "МИСИЯ. ИНОВАЦИИ.ГРАЖДАНСТВО - МИГ" - ЛОВЕЧ


ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ"


"ХУМАННОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ" ООД


ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"


СДРУЖЕНИЕ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ", ШУМЕН


СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ"


ФОНДАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА В РИСК ПО СВЕТА


ФОНДАЦИЯ "СИМВОЛ НА ЛЮБОВТА"


СДРУЖЕНИЕ БАЛИЗ-ПЕТРИЧ


ФОНДАЦИЯ "ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"


БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ


ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ


СДРУЖЕНИЕ"РАВЕН СТАРТ- 2008" - ГР. ГАБРОВО


СДРУЖЕНИЕ "ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО"


СДРУЖЕНИЕ "СЕМЕЕН ЦЕНТЪР МАРИЯ"


СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ


ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА"


СДРУЖЕНИЕ " БЪДЕЩЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" ГР. ГАБРОВО


ФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ


НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР КЪМ НБУ


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Бря, че интересно......
  Някой нещо овъртоли...

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5152 Неутрално

  "Виждаме и алармираме за сериозни проблеми в структурите на Агенцията за социално помагане ..."

  От години държавата не прави нищо за собствените си служители. Сега гласува едни 5% повече за ФРЗ и счита че си е свършила работата

 4. 4 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  Че на другарят Путин к’во му пука?

 5. 5 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 997 Неутрално

  Норвежците ли са най-новия враг на тутраканската селищна система ? Те дали знаят ?

 6. 6 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Аааааа, и се създава Агенция за качеството.... бравос....

 7. 7 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Важното е да се подклажда напрежение

 8. 8 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Единствената полза от тази статия е списъкът на част от НПО ТАТА!

  Има и други!

  Правете си сметка за какво става дума!

 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  Май ДС няма да се задържи.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Социалната пенсия услуга ли е?

 11. 11 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  Сачева днес заяви , че срив няма да има!

  Защо ли е този рев от към НПО ТАТА тогава?

 12. 12 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1316 Разстроено

  Изчетох ДВА пъти поредицата от имена на организации, сдружения и комитети
  НО
  никъде не прочетох някоя от тях да има в името си нещо за инвалидите и още повече за възрастноте инвалиди . . .

  Защо всички пропускат , че и те ще остареят
  и няма да са вечно млади и можещи ! ! !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 13. 13 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2614 Неутрално

  Щом системата е зависима от НПО-та - да върви на майната си такава система!

 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  До коментар [#12] от "Чардо":

  Мога да ти кажа истината но няма да ти го причиня от уважение и възпитание.
  Мисля, че и ти я знаеш отлично.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3321 Весело

  услуги, които да се предоставят, преди проблемът да се е изявил, или да спомагат за неговото ранно разпознаване и за оказването на навременна подкрепа.
  =======
  Олеееей.....силите за ранно реагиране.....са на линия.....!!!
  И най малкия детски рев ....да бъде регистриран....

  Bukalemun
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  НПО-тата показват зъби
  А вие още ходете за гъби !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на bzd45626642
  bzd45626642
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Закрийте и Червения кръст тогава. Че сигурно и те искат до вземат децата и да ги пратят на норвежките джендъри. Еб@си глупаците.

 18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  До коментар [#17] от "bzd45626642":

  Пропусна Червения полумесец. Защо е тази дискриминация ? Нарочно или от невежество ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 19 Профил на dax49623910
  dax49623910
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Тези 56 организации защо просто не помагат а драпат за държавна хранилка? Спонсорите им са милиардери, пари ли нямт?

 20. 20 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Това не го ли четохме преди 2 дни? Пак ли ни информитарате за "загрижеността" на НПО-тата за предоставвните "услуги".

 21. 21 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Изчетох ДВА пъти поредицата от имена на организации, сдружения и комитети НО никъде не прочетох някоя от тях да има в името си нещо за инвалидите и още повече за възрастноте инвалиди . . .Защо всички пропускат , че и те ще остареяти няма да са вечно млади и можещи ! ! !
  —цитат от коментар 12 на Чардо


  Тази тема не е интересна за спонсорите.

 22. 22 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1661 Неутрално

  Масираната и брутална алкашка пропаганда за съжаление доведе доста сънародници до масово и доброволно напускане на Разума!
  ЖАЛКО!!!

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  ФОНДАЦИЯ "СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕКИ"
  —цитат от коментар 0 на статията


  Тия, за какво се борят?
  За правата на слънчогледите ли?!?
  Мама мия,
  що паразити са се наредили на опашката!!!!

 25. 25 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  Възможно ли е собствениците на 56 граждански организаци, загрижени за..., да са много по-малко от 56 :)?

 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5111 Неутрално

  И разбира се БПЦ няма такава организация. Тя чака да остане само душата, тялото кучета го яли.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Гневно

  До коментар [#10] от "Велков":

  Услуга е. Вместо да ти дадат 100 евро за хляб, колкото да не умреш, ще ти дадат 80.
  20 отиват за агенцията по качеството и всички паразити от НПО, които искат да са на бюджетна хранилка.
  А като почнат да отчитат дейност и да точат системата, както става със здравната каса, тогава ще цъфнем и ще вържем.

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 28. 28 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  с този соцплакат дето го размахват, веднага може да се разбере колко им е багажа

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 29. 29 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Гневно

  До коментар [#21] от "Virgin":

  Всичките тези пари, вместо за натрапени паразитни услуги, трябва да се дават по програми за подпомагане на млади семейства, да имат деца.
  Разбира се, трябва да има образователен ценз, за да се узключи голяма част от циганите, които за нищо не стават.
  Да се подпомагат семейства, за придобиване на жилище
  Не да ги обричат на капиталистическо робство цял живот в заеми, а да плащат на цигани и паразити от НПО !!!!

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 30. 30 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1912 Неутрално

  Защо сме били бедни ли? Ако правилно съм изброил 55 НПО-та с неизвестен брой социални иждивенци в тях. Скромно, но от сърце.

 31. 31 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  До коментар [#10] от "Велков":

  "Социалната пенсия услуга ли е?"

  Не е - услугата не се предоставя от "частен доставчик". Затова "социалната пенсия" е подаяние. Нещо като подкана/превенция сам да хванеш пътя към Орландовци.

 32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  До коментар [#29] от "hli32616303":

  Едва ли е случайно.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 33. 33 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  До коментар [#11] от "Phaeton.":

  "Защо ли е този рев от към НПО ТАТА тогава?"

  Има законодателно предложение за отмяна на закона (от Атака, без солидна мотивация https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-76.pdf )
  Но е много вероятно да бъде отменен поради противоречие със "свободната пазарна икономика" - "услугите" както и стоките са обект на "свободно договаряне", при което договаряне априори е забранена държавната помощ (да не се увреди свободната конкуренция). Сиреч, "Закон за социалните услуги" звучи толкова абсурдно колкото "Закон за социалните стоки" или "Закон за социалните кредити".
  Държавната помощ трябва да бъде насочена директно към нуждаещи се и то без посредници. Ей на, един посредник като ТЕЛК какви ги надобри - самите ТЕЛК-ове (в Пазарджик) станаха "яко здрави" инвалиди (с 82% инвалидност да се управлява болница и да се извършват хирургични манипулация ще трябва да е извънредна превантивна социална услуга).
  А въпросните организация, сдружения на граждани с идеална цел, ака фондации, могат и без закон (разпоредби на държавата) да оказват помощ (все за нещо требе да похарчат даренията) в зависимост от волята на дарителя. Но те искат да имат правата на "държавна агенция" без да носят отговорност и отчетност за постигнатите резултати и похарчените средства.

 34. 34 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2582 Весело

  "Някои от тези нестопански организации създадоха първите социални услуги в страната още през 1993 г., те спомогнаха за извеждането на първите хора с увреждания от специализираните институции, като същевременно развиват и пилотират най-новите и добри модели за подкрепа. "

  Ех, колко съм проЗД. Мислех, че първенството по смъртност в Европа го държим заради търговците в бели престилки, ама то било "извеждане" по пътя към Орландовци (там вече не остана място).
  Тези "изведени" от специализираните институции сега какво "пилотират" - изтребители или само "ангелски пера"?

 35. 35 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  До коментар [#33] от "wanderer":


  До коментар [#34] от "wanderer":

  +++

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 36. 36 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 795 Неутрално

  А БРЕ ХОРА,

  толкова ли не вдявате?
  Става въпрос за пари. Всичките тези НПО-та се хранеха и смятат да продължават да се хранят на държавната трапеза. Ако сте чели закона, знаете какво е НПО - Сдружение с нестопанска цел. Не формира печалби, а само финансира собствената си дейност - заплати, осигуровки, транспорт, офиси, комунални разходи и т.н. И няма отговорностите на една частна фипма, не може да фалира...Финансира се от държавни средства от страната и чужбина и от частни спонсори и развива "общественополезна дейност".
  Разбрахте ли сега, защо реват?

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Сачева днес заяви , че срив няма да има!Защо ли е този рев от към НПО ТАТА тогава?
  —цитат от коментар 11 на Phaeton.


  Защото ще отърват и келепира и получаването на някаква власт!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 39. 39 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 299 Неутрално

  "все повече ще се задълбочават социалните различния и ще се увеличава бюджетът за социални плащания."
  И някои искат да папкат от тези паричкиии.
  Нали така уважаеми 56 граждански организации.?

  Common sense !
 40. 40 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#20] от "wnl03619584":

  Ще го четем много пъти.
  Така се надяват на обществена поддръжка.
  Но се получава ефектен обрат.
  Мен ме накараха да прочета закона.
  И разбрах защо врескат НПО-тата толкова.
  Искат да вземат наготово едни парички, събрани от данъкоплатците.

  Common sense !
 41. 41 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#34] от "wanderer":

  Страхотен коментар.+++

  Common sense !
 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4588 Неутрално

  До коментар [#41] от "stalker":

  Недей ме мале строго ти кори
  Че ламтя да папкам чуждите пари !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Тези фондации,искат да вземат парите които трябва да се дават на социално слабите.
  То е нещо като това,както сега се дават пари на приемни родители,но не и ма бедните,за да си гледат децата.

  sdg
 44. 44 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  Първо Истанбулската конвенция, после стратегията за детето, сега закона за социалните услуги се атакуват в коментарите на едни и същи хора, които представят псевдоаргументи по теми, които изобщо не разбират. Тези псевдоаргументи са толкова абсурдни, че обезмислят всеки опит с разумни доводи да бъде обяснено, каквото и да било. Тези хора разчитат на чувствата, а не на разума и от там лишават всички от възможността трезво да говорят за иначе сериозни теми. Те не са против конвенцията, стратегията или законът. Тяхната жертва е разумът и нищо по-малко. А без разум, хората стават лесно манипулируеми и вярват на всякакви безумици, като тази за влакът, натоварен с деца за Норвегия, примерно.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 45. 45 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#27] от "hli32616303":

  Питах, щото не я дава социалното министерство, а НОИ. Нали не бъркам?

 46. 46 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  До коментар [#44] от "russian78":

  Колко удобно е да се правят внушения, а. Хората, които са против, много добре разбират за какво става дума и непрекъснато ти цитират закони и наредби, които ги притесняват (някои направо ужасяват), а вие непрекъснато повтаряте "ама вие искате да си биете децата и вие е страх, че норвежците ще ви ги вземат". Та кой викаш е непросветен и не влага мисъл... Тези които ти цитират законите, или вие дето повтаряте "ама вие си биете децата" без никаква разумна аргументация? Тази вашата опорка за простият Ганьо отдавна олекна. Хич не е толкова прост Ганьо. А НПО-тата парите да си ги изкарат, да не разчитат на държавната софра ако обичат.

 47. 47 Профил на nehaen
  nehaen
  Рейтинг: 419 Неутрално

  неякой може ли да ме светне как фондациите посредници при международно осиновяване ще допринесат за решаването на тези проблеми - цитирам
  "Почти липсват превенция, ранна интервенция и прилагане на принципа за навременна помощ."

 48. 48 Профил на qtl36551020
  qtl36551020
  Рейтинг: 285 Неутрално

  Аууу край ,без НПО където трошаъ стотици милиони на година всичко ще се срути айде стига.

 49. 49 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#33] от "wanderer":

  Главният аргумент за отмяна на ЗСУ са ПРОТИВОНАРОДНИТЕ соросоидни текстове в него!

  НПО та получават правомощия, които противоречат на конституцията!
  Адв. Шейтанов има подробно описание на проблема!

  След това следват нещата, за които пишеш и ти и които са напълно валидни!

  Лозунгът " Долу ръцете от нашите деца! " напълно изразява всичко!

  Не случайно казвам, че този лозунг сваля правителства!

 50. 50 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#44] от "russian78":

  Лакърдии, без капка фактология!

  Приличаш на форумистката 7777- общи лафове!

  Хората се скъсаха да ви цитират източници!

 51. 51 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#8] от "Phaeton.":

  И за какво става дума?
  Може ли да разясниш?

 52. 52 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#49] от "Phaeton.":

  Коментарите са ви типичен пример за популизъм.

  А, мотивът да се спре даден закон заради "соросоидни текстове", дори няма да коментирам.

  Ако в закона има "путинистки текстове" дали няма да е по-добър?
  Ако има "ердогански текстове", дали ще е по-добъър закона?
  Може би, ако има "сталинистки текстове", закона ще е супер??

  Пишете, пишете...празни приказки, другарю/другарке.

 53. 53 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#52] от "foreverman77":

  Влизаш в профила ми, има архив, четеш и коментираш! Четеш коментари на другите колеги.

  Не мога да обяснявам на всеки поотделно !

 54. 54 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#46] от "Smile":

  Грешите, много е прост Ганьо. И при Алеко и сега е прост. Казвате, че цитирал текстове от закона и задавал въпроси. Вярно е, но въпросите му издават неразбиране на цитираното. Нима не се е завайкал Ганьо, че НПО-та ще започнат да предоставят социални услуги? Вайка се. Громи НПО-тата в словоблудство, а не знае, че предоставянето на социални услуги от НПО-та - български и чужди, е престар факт. Това се случва от много години и не е нещо ново, което ще се въведе с новия закон... Нима Ганьо не се е затръшкал за наличието на приемна грижа? Затръшкал се е и задава въпрос, как можело да има платени родители? Еми не може, но и няма платени родители. Има платена приемна грижа. Това е труд и се заплаща и то се зплаща твърде символично. Обаче Ганьо е не само прост, но и дебилен и не прави разлика между приемна грижа, осиновяване и биологичен родител... Писнало ми е да отговарям на всеки дебилен въпрос на Ганьо един по един. Опитах, но Ганьо не иска отговори на въпросите си. Той си знае. Ганьо не се вълнува, дали има логическа връзка между притесненията му и цитатите, които прилага от законите. А връзка няма. И понеже ми писна да отговарям разумно на неразумни въпроси, Ви го казвам в прав текст - който иска да не му отговорям като на дебил, да спре да се държи като дебил. Остарявам и търпимостта ми към хорската глупост намаля.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 55. 55 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  ...Хората се скъсаха да ви цитират източници!
  —цитат от коментар 50 на Phaeton.

  До коментар [#50] от "Phaeton.":

  Супер! Ще ми припомните ли, на кой източник се базира твърдението, че български деца се изнасят с влакове за Норвегия? Или пък да ми кажете, на базата на кой източник предоставянето на социални услуги от български и чуждестранни НПО-та е нещо ново?... Дори и в RT няма такива абсурди, а те не са никак "висока топка".

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 56. 56 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Защо Сдружение "Джендър Алтернативи" не са подписали това писмо? Нима са против реформите?

  Бог да благослови Америка за България!
 57. 57 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#54] от "russian78":

  Как смяташ да решиш демографската криза, при положение че:
  - приемната грижа била труд, и то ... нископлатен
  - грижата на родителите към децата им е БЕЗПЛАТНА, никой не плаща за нея и трябва да се самофинансира...

  Ето ти проблема, който е в основата на недоволството.

  Иначе, хрантутници, били то НПО или всякакви, които искат да си осигурят бюджетна хранилка - КОЛКОТО ИСКАШ !

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 58. 58 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#44] от "russian78":

  ТОВА,

  с влака за Норвегия, го измисхте вие, левичарите, за да можете после да го оборите и да докажете, колко сме прости нормалните хора.

 59. 59 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 795 Неутрално

  До коментар [#55] от "russian78":

  БАЗИРА СЕ,

  виж по-горе. (на вашите левичарски инсинуации)

 60. 60 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#58] от "ogp03622986":

  Левичарството ми е чуждо, етатизмът ми е чужд, всяка форма на колективизъм ми е чужда. Затова знам, че частната инициатива предлага по-добри решения от държавата... А що се отнася до влакът с деца за Норвегия, използвайте търсачките и ще намерите снимков материал, на какъв протест е издигнат транспарант с това съдържание.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 61. 61 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#57] от "hli32616303":

  Решаването на някаква имагинерна демографска криза не е предмет на Закона за социалните услуги... Изобщо, как Ви хрумна да сравнявате приемната грижа с биологичното семейство? Никой и никога не е твърдял, че има по-добра форма на отглеждане на едно дете от неговото биологично семейство, стига това семейство да иска да се грижи за детето си. Приемната грижа е алтернатива на варварските домове за деца от времето на социализма и на домовете от семеен тип. Нито една от тези форми на защита не касае демографията и не е алтернатива на семейството. Тези мерки за защита се прилагат, след като е направено всичко възможно семейството да продължи да се грижи за детето си и преди да бъдат намерени подходящи осиновители, щом родителите отказват да се грижат за своето дете.
  Пишете несвързани неща и се обиждате, когато Ви изтъкнат този факт. Това беше смисълът на първия ми коментар под тази статия и написаното от Вас е поредно потвърждение на написаното от мен.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 62. 62 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#61] от "russian78":

  Ами хората не остават с такова впечатление.

  Остват с впечатление, че НЕ Е ЯСНО ТОЧНО КАКВО Е ДЕТЕ В РИСК.
  Някой може да определя какво е дете в риск, и ние, като общество, трябва сега да му делегираме права, задължително !!!!
  Еми няма да стане ;)

  Остават с впечатление, че приемните родители получават повече, отколкото е бюджета на болшинството биологични ;)

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 63. 63 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#62] от "hli32616303":

  Впечатленията и фактите са различни неща.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 64. 64 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 1010 Неутрално

  До коментар [#63] от "russian78":

  Много добре. Тогава очаквам от теб точна дефиниция какво е дете в риск (и ако може, защо аджеба я няма в закона?)

 65. 65 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#62] от "hli32616303":

  До коментар [#61] от "russian78":...Остват с впечатление, че НЕ Е ЯСНО ТОЧНО КАКВО Е ДЕТЕ В РИСК...
  —цитат от коментар 62 на hli32616303


  Ето Ви пример за разликите между впечатленията и фактите.

  Закон за закрила на детето, допълнителни разпоредби, § 1:
  11. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) "Дете в риск" е дете:
  а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
  б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
  в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
  г) (отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
  д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 66. 66 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 503 Неутрално

  До коментар [#64] от "Smile":

  До коментар [#63] от "russian78":Много добре. Тогава очаквам от теб точна дефиниция какво е дете в риск (и ако може, защо аджеба я няма в закона?)
  —цитат от коментар 64 на Smile


  Дефиницията е в Закона за закрила на детето и е цитирана в предходното мнение. И за да отговоря на въпросът в скоби: "Има я, ама няма кой да чете, аджеба."

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 67. 67 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2582 Неутрално

  До коментар [#65] от "russian78":

  "б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;"

  Злоупотреба - изведено от клас за да се шматка по улиците за "климактеричния петък" на Грета Тунберг;
  Насилие - дадена е домашна работа, за която се иска мисъл, различна от пропагандата на НПО-шките;
  Експлоатация - мие посудата след като я е ползвало да се нахрани;
  "Нехуманно отношение" - детето е заведено с автомобил до училището вместо "хуманно" да завие в тая "обществена" мъгла към кварталната кръчма;
  Наказания - не са му дадени/прибрани са му джобните пари за едно "хуманно" Ферари с цвят червен.
  Въпросът е: Съдът какви доказателства ще допусне и приеме за да разгледа "обвинението", че детето на някой (омразния съсед, стиснатия меринджей) е в риск? Или ще е по свидетелски показания на НПОшки от женския пазар или защитен свидетел като дядо ви Сорос (него ЦРУ го пази)?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK