Защо Климатичната криза е благословия

Защо Климатичната криза е благословия

© NASAЧесто ми се случва да говоря пред повече хора и много често след това ми казват, че говоря неразбираемо. Съжалявам - не е приятно.


От известно време в София се събира Групата за Климата. След като споделих, че виждам Климатичната криза като благословия, няколко души поискаха да обясня по-добре какво искам да кажа, а "Дневник" дори предложи да публикува обяснението.


Много обичам непреводимата българска дума "благо". Има над 40 думи с корен "благо". А, "в началото бе Словото" е важна сентенция за всеки, който знае, че не знае. Без словото божие или човешко не бихме имали разговор и не бихме били това, което сме. А споменаването на благославяне само по себе си изисква вяра в свръхестественото. Всъщност, представяте ли си света без свръхестественото, без непознаваемото, без това, което колкото повече търсим да разберем или научим, толкова повече се отдалечава от нас? Ако да, то не четете повече.
Османската империя и нейните 95% неграмотност в края на ХIХв., ни е спестила Просвещението, което можем също да приемем за благословия, ако ни направи по-адаптивни в днешната следпросвещенска епоха.
Ако приемем, че съм обяснил какво разбирам под благославяне, става ясно защо Климатичната криза е невероятно ценна. Най-сетне нещо екзогенно принуждава самоуверената ни, самозабравила се, високомерна цивилизация


да си зададе наново някои основни въпроси за съществуването


Как реагирате, когато кажа, че къде отиваме е по-важно от пристигането? А на противоречащото - пътят е по-важен от целта?


Всъщност, задаването на въпроси е значително по-важно от намирането на отговори, а и всеки искрен отговор създава много съвсем нови въпроси. Отново и отново, въпросите, които задаваме нямат отговор, но ни правят хора, естествени хора, истински хора.


Климатичната криза, погледната искрено, успя да провокира хиляди въпроси и ни прави хора. Ето само някои въпроси, всеки един от които крие положителен заряд за бъдещето ни.


Бихме ли могли да имаме Общи интереси и кой и как би ги определил?


Благодарение и на Климатичната криза, Организацията на обединените нации успя да обобщи като общочовешка цел намаляването на температурите на биосферата. Науката, в лицето на членовете на Междуправителствената група за изследване на климата, бе разбрана от милиони хора, а авторитетът й е уникално постижение, основано на познавателен процес и достоверност.


От срещата на върха за Земята на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. последвана от 24 конференции на страните до Френската гражданска конвенция, случваща се в момента имаме многобройни примери за съвсем нови политически институции, произвеждащи "решения". Тепърва ще видим как света ни като цяло реагира на тези решения.


Някой би попитал, не разпали ли Климатичната криза страхове и национализми по цял свят, но тя също и ги обезсмисля. Никоя армия няма да се справи с потоците мигранти, но и вече знаем, че сравнително много малко хора искат да напуснат мястото, на което са родени и прекарали първите години от живота си. Всички разбират, че е нужно съвместно усилие от всички хора на света.


Възможна ли е промяна на институциите и поведението при толкова много разнообразни хора?


Комплексността на живота или на разбирането ни за него расте всеки ден, расте също разнородността на хората и като характеристики и като възможности и като разбирания.


Не е ли забележително, че милиони хора, независимо от огромното им разнообразие, имат обща цел. Надали някой би могъл да определи добрите условия за живот за разнородните хора на Земята и да стандартизира универсално добро качество на средата извън това да не разрушава съществуващото равновесие на конкретното място и домовете, водата и въздуха. И въпреки това, навсякъде Климатичната криза е водеща политическа тема. Тя има ключово значение за увеличеното влияние на зелените партии в Европа. Тя има ключова роля за промяна на китайските енергийни и транспортни политики и за това Китай да е днес най-големият производител на фотоволтаични панели и на електромобили.


Как се преодоляват менталните "коловози" създадени от Историята ни, а и можем ли да осъзнаем ролята на Историята?


Може би е невъзможно да се променим нито в превъплъщението ни в "мравки" или прости граждани и консуматори, нито в превъплъщението ни в "динозаври" или управители на фирми и министерства. Зависи и от мащаба на времето. За осъзнаването на Климатичната криза бяха нужни 60-на години, за всемирна дискусия – още 30 и още 20 за началото на по-значими действия.


Очевидно са нужни още време и усилия за споделено разбиране на причините за Климатичната криза, за споделено осъзнаване на инертността на публичните и частни институции, поддържани от наскоро - едно, две поколения - придобитите навици за пътуване, уютна температура, ядене на много месо, разюздана консумация.


Управляема ли е живата Природа?


Биха ли някога, милиони хора потънали във всекидневието си, осъзнали взаимозависимостта си и обвързаността ни с околния свят и неговата жива природа? Без осъзнаването на Климатичната криза бихме продължили безскрупулно да инструментализираме растенията и животните и да пренебрегваме ценността на разнообразието. Бихме продължили да копаем, взривяваме и убиваме необезпокоявани от тревожни мисли. Бихме продължили да цифровизираме живота и да опредметяваме и третираме хората като ресурс. Ресурс за какво, не е съвсем ясно, но бихме продължили да сме убедени в правотата си, ясно водени от прогресивен устрем.


Постижимо ли е Познанието за света и живота?


Най-голямото ни знание винаги е било, че не знаем. Никога не сме имали знанието, което имаме днес, но създавайки знание, създаваме нужда от още повече знание. Безкрайността на живота и на познанието са трудни за разбиране и приемане. Дефинирани от сетивата, разума и тленността ни не можем добре да осъзнаем комплексността на обвързаността на живата природа и нашата обвързаност с нея.


Климатичната криза е мощен стимул за това да осъзнаем комплексността и противоречивостта на науката без да загубим доверие в нея.


Представете си, че поведението ни не зависи толккова от страха, от морала, от отговорността, а от същинското ни разбиране за съществуването, от разбирането ни за принципите на живота. Представете си, че цялото ни знание е крехко и, че зависи не само от разума и науката, а и от посоката на погледа и от самите ни сетива. Не би ли било благословия самото разбиране за това.


Дали ще се замислим за Човека?


Кой е той и къде отива и четящият това как се съотнася към него от ментална, емоционална и морална гледна точка. Аз не се тревожа за Човека, тревожа се за човечността. Ако сега се замислите, дължите го на Климатичната криза. Групата за Климата и многото подобни групи по света не биха съществували без Климатичната криза.


Харесваме този климат и тази храна с които сме живели като деца, но сме доказано адаптивни към екстремни промени в средата и влиянието ни върху природата и климата очевидно променя и самите нас. Може би затова, повечето хора ангажирани с днешната ни тема говорят предимно за мерки за адаптация на хората. На пръв поглед, това изглежда като грижа за хората. Но е вече ясно, че няма да имаме добро бъдеще не само без адаптация на растенията, животните и цялата биосфера, но и на всички хора независимо от тяхната "раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение". Тази формулировка от 1948 г. е резултат от 3 годишни усилия на новосъздадената ООН. Краят на "войната" ни с Климата може само да обогати фразата независимо от това кой подкрепя или не цариградската конвенция на Съвета на Европа.


Не е ли "прекрасна" реакцията на огромен брой възрастни мъже на предизвикателството на също толкова големия брой деца, много добре представени от Грета Тунберг. Децата очевидно успяват да се замислят за човечеството и неразривната му връзка с планетата ни. Много възрастни, не само не успяват, но и минават всяка разумна граница, упреквайки Тунберг в "ненормалност".Каква е и каква би следвало да бъде ролята на Технологиите?


Никога не съм разбирал войната и не всеки се замисля за ролята на войните за развитие на технологиите, но от войната винаги е имало и ползи. Например - цитираната Всеобща декларация за правата на човека. Войната е създала или най-малкото провокирала създаването на повечето индустрии и институции като държавите, данъците, голям брой големи компании, металургията, индустриалната химия, транспортните системи, компютрите и мрежите, които често хвалим и до скоро гордо наричахме прогрес.


Обичайните войни са все по-невъзможни, но Климатичната криза направи видима традиционната ни война с природата, което ще провокира нова вълна от прогрес и нови технологии, които от своя страна, както винаги, ще провокират осъзнаването на многобройни нови рискове и съответно въпроси.


Какво е Растежът?


Ами ако човешките експедиции и пътешествия са не само в търсене на злато или от любопитство, а и в търсене на Рая. Климатичната криза провокира разбирането, че сме открили Рая и не е нужно да продължаваме да го търсим, а е нужно да го пазим. Тя помага да разберем, че не винаги е нужно да се състезаваме и да се катерим, но е ценно да се научим да съзерцаваме и да се наслаждаваме. Би могла да ни помогне да разберем по-добре, че не всичко е измеримо, че има многобройни видове ценност, че времето, както и парите са ментални конструкти независимо, че съществуват, така както гравитационните вълни, за разлика от живота и гравитацията.


Завършвам казвайки, че благословията, както печалбата от хазарт, е крайно недостатъчна ако не знаем какво да правим с нея. Всеки българин осъзнал горната благословия е съответно отговорен за своето бъдеще, за бъдещето на децата си и на българите като цяло.


Много хора ще се раздразнят, други ще се зачудят, трети ще се изсмеят, има и такива, които ще поискат да си общуваме. Горното няма да има продължение извън Групата за Климата, но сърдечни поздрави на всички дочели дотук.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (155)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "сърдечни поздрави на всички дочели дотук."

  Беше доста мъчително !

 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2754 Весело

  Това е като да твърдиш,че страхът от Страшният съд е невероятно ценен защото провокира въпроси и размисли у хората!

 3. 3 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 777 Неутрално

  Това, което разбрах е, че г-н Мартин Заимов декларира решителното си присъединяване към групата клакьори на курса на новата Европейска комисия. Понеже не съм толкова извисен като него, предполагам, че причината е да хване и той нещо от планираните за харчилък европари. Фамилията "Заимов" казва много неща ...

 4. 4 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Не можах да изчета... Някак си се получава така, че едни определени хора явно им е дадено да пишат (не говоря за талант, а по-скоро за връзки, познати и т. н.) а на други им е дадено (нямат връзки, познати и т. н.) само да четат.
  Това е поредната статия от някой който го мързи да пише, и мрази да мисли, но му е дадено (обясних вече понятието) да пише и той пише. Може и кинти да получава, отделно е чешенето на егото и "славата", че са те публикували в сайт.

  ДБ=БКП
 5. 5 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#2] от "deaf":

  Страхът от Страшният Съд е ценен и сам сте си отговорили донякъде защо.
  А иначе като те е страх от Страшният Съд ще грешиш по-малко.
  Или ако обърнем малко разсъждението ще цитирам Достоевски "Без Бог всичко е позволено".

  ДБ=БКП
 6. 6 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 0 Неутрално

  На Заимов наистина са му спестили Просвещението... и образованието, като чета....

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Заимов правилно се е насочил към Бог, словото, първородният грях, молитвата, разкаянието, Рая и т.н. - Климатичните промени наистина са в сферата на религиите.

 9. 9 Профил на georgibg44
  georgibg44
  Рейтинг: 14 Неутрално

  С голям зор успях да прочета тази словесна боза.

 10. 10 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2004 Неутрално

  В Османската империя не е било 95% неграмотност.

 11. 11 Профил на white rabbit
  white rabbit
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Ж
  Статията е доста дългичка, тези неща може да се кажат в два реда.
  Даа истината я знаят всички. Купонът свърши. Само, че повечето хора не искат да го приемат . Но усещат че катастрофата идва. Точно за "Апокалипсис' трудно може да се каже. Само Бог знае. Според мен по добре е всички да престанем да се държим така сякаш няма климатични промени предизвикани от човешките амбиции.

 12. 12 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  До коментар [#10] от "Simo Petkov":

  И колко е била?

 13. 13 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  .Според мен по добре е всички да престанем да се държим така сякаш няма климатични промени предизвикани от човешките амбиции.
  —цитат от коментар 11 на white rabbit


  Доообре. Ще може ли за мене една Тесла и една яхта като на Гретето, че да пътувам без емисии?

 14. 14 Профил на VT
  VT
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Мисля, че благословията, с две думи е следната – неблагоприятните фактори обединяват. Т.е. тази криза създава усещане за съпричастност, което липсва на човечеството като цяло, а същевременно е необходимо за решаване на глобални проблеми.

 15. 15 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1819 Неутрално

  Тезата на г-н Заимов нито е нова (Ювал Харари пише подобни неща), нито е чак толкова парадоксална. Ядрените оръжия и свързаните с тях кризи (да речем кубинската) водят до механизми за сдържане, които променят поведенията и на отделни държави и на света като цяло.
  Едно ограничение може да се схваща като проблем, но може и да е подтик за развитие. Два примера:
  След ВСВ Маккарти е губернатор на Япония (толкова могъщ, че дори лично е решил дали да се остави жив Императора). По негово нареждане компаниите предоставят супер закрила на работниците - на практика е невъзможно да уволниш някого. За да компенсират това "неудобство," големите японски компании развиват прословутата система за качество, която им позволява да са рентабилни и да станат световни лидери в редица области.
  В Норвегия (и други скандинавски държави) заплатите са толкова високи, че някои "професии" намаляват. Там има магазини без продавачи. Не се изплаща да имаш касиер даже. Затова са минали на система - всичко е опаковано и с цена, клиентът пазарува, маркира си ги на касата и плаща с карта. По тази причина в Швейцария няма и миячи на коли - всичко е на автоматика. Така се стимулират иновациите и високите технологии.
  Всеки, който се оплаква от "пречките за бизнеса" - да погледне в по-широк план. Има милиарди потребители, които при благоприятни обстоятества ще продължават да живеят дълго, мирно и с нарастващо потребление. Просто потреблението ще се измести от едни стоки (дизелови автомобили) и услуги (масов туризъм) към други стоки (електрически автомобили, скутери и велосипеди) и услуги (природосъобразен туризъм).
  Намаляването консумацията на месо (особено телешко, пренесено на хиляди километри - в Метро има месо от Аржентина) и добавянето на повече (отгледани в радиус 50-100 км) плодове, зеленчуци и бобови храни за повечето хора в Европа, Северна Америка и Австралия всъщност ще е полезно за здравето.
  А развитието на биологичното земеделие не само ще подобри качеството на храната, но и ще се отрази благоприятно на околната среда, заетостта на малки и средни бизнеси и дори на социалните връзки (в момента все повече хора се запознават покрай пазаруването на биопродукти пряко от производителите).
  Общественото мнение (и най-вече "обикновените" милионери - тези с по 1-2 млн от труд) в развитите държави отдавна са на мнението на г-н Заимов.
  Въпросът е как бързо да ги "настигнем" - не непременно по числата в банковите си сметки, а с по-балансирано разбиране за смисъла и качеството на живота.

  Никола Йорданов
 16. 16 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1819 Неутрално

  Тезата на г-н Заимов нито е нова (Ювал Харари пише подобни неща), нито е чак толкова парадоксална. Ядрените оръжия и свързаните с тях кризи (да речем кубинската) водят до механизми за сдържане, които променят поведенията и на отделни държави и на света като цяло.
  Едно ограничение може да се схваща като проблем, но може и да е подтик за развитие. Два примера:
  След ВСВ Маккарти е губернатор на Япония (толкова могъщ, че дори лично е решил дали да се остави жив Императора). По негово нареждане компаниите предоставят супер закрила на работниците - на практика е невъзможно да уволниш някого. За да компенсират това "неудобство," големите японски компании развиват прословутата система за качество, която им позволява да са рентабилни и да станат световни лидери в редица области.
  В Норвегия (и други скандинавски държави) заплатите са толкова високи, че някои "професии" намаляват. Там има магазини без продавачи. Не се изплаща да имаш касиер даже. Затова са минали на система - всичко е опаковано и с цена, клиентът пазарува, маркира си ги на касата и плаща с карта. По тази причина в Швейцария няма и миячи на коли - всичко е на автоматика. Така се стимулират иновациите и високите технологии.
  Всеки, който се оплаква от "пречките за бизнеса" - да погледне в по-широк план. Има милиарди потребители, които при благоприятни обстоятества ще продължават да живеят дълго, мирно и с нарастващо потребление. Просто потреблението ще се измести от едни стоки (дизелови автомобили) и услуги (масов туризъм) към други стоки (електрически автомобили, скутери и велосипеди) и услуги (природосъобразен туризъм).
  Намаляването консумацията на месо (особено телешко, пренесено на хиляди километри - в Метро има месо от Аржентина) и добавянето на повече (отгледани в радиус 50-100 км) плодове, зеленчуци и бобови храни за повечето хора в Европа, Северна Америка и Австралия всъщност ще е полезно за здравето.
  А развитието на биологичното земеделие не само ще подобри качеството на храната, но и ще се отрази благоприятно на околната среда, заетостта на малки и средни бизнеси и дори на социалните връзки (в момента все повече хора се запознават покрай пазаруването на биопродукти пряко от производителите).
  Общественото мнение (и най-вече "обикновените" милионери - тези с по 1-2 млн от труд) в развитите държави отдавна са на мнението на г-н Заимов.
  Въпросът е как бързо да ги "настигнем" - не непременно по числата в банковите си сметки, а с по-балансирано разбиране за смисъла и качеството на живота.

  Никола Йорданов
 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  След като писането на мейли генерирало повече емисии от самолети , колко ли емисии генерират подобни статии и коментари? А отпечатването на парите необходими за борба с климатичните промени колко ли емисии генерира?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1000 Весело

  [quote#13:"Jazzdevil"][/quote]

  Аааа, не!
  Тия работи се полагат само на Апостолите на Климата!
  За нас - ходене пеш, ядене на "био"-зеленчуци и "месо" от бактерии (на петорна цена, разбира се, Климатът иска жертви) и никакви деца, щото цапат природата.

  Знанието е сила, информацията - власт
 19. 19 Профил на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Когато не можеш да кажеш нещо с 3 думи, не можеш да го кажеш и с 3000.

  Жалка история.

  Не четете тези глупости.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 20. 20 Профил на georgibg44
  georgibg44
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#19] от "Wornoxmaniak":

  ++++++++++++++++++++++

 21. 21 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1300 Весело

  До коментар [#13] от "Jazzdevil":

  Може, разбира се, как да не може. Само трябва да си ги платиш.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 22. 22 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1000 Весело

  Всъщност текстът е доста добър, само е маааааалко дълъг.
  Ще си позволя да го обобщя с три думи: "Климатичната промяна" е религия".
  Всичко останало произтича естествено за всяка религия и е написано от теолози още преди хилядолетия.

  Знанието е сила, информацията - власт
 23. 23 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Толкова много изхабена интелектуална енергия, за да се наплещят толкова глупости!
  ООН-то решило да контролира климата!!! Хайде,пътувай надолу по тръбите!

 24. 24 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Какви невероятни глупости! Човечеството било обединено с една цел - спасяване на климата?! Ще подкрепяме градусите и ледниците... 😂
  Щото ръиш ли, температурата за последните 100 години се покачила с 0.7 градуса... Без майтап, точно 0.7 градуса, ама затоплистите го усещали,направо страдали от жегата.
  И всичко, ръииш ли, таз невероятна трагедия, била резултат от човешката дейност, а не и от слънчевата активност и някой протуберанс в повече... Вервайте им, гретенизмът е радост, гретенизмът е живот. Ей го на гербавата министърка вчера мъдро заключи, че кризата за водата в Перник се дължи на промените в климата... нищо, че според данните и изследванията на СУ, периода след 2000 година е рекорден по количество валежи откакто се водят измерванията и количеството са далеч над нормата.
  😂😂 Следваща цел - спасяване на космическия вакум и гравитацията за 2 трилиона евро и спасяване на Слънцето за 20 трилиона евро. Другари, дайте да дадем, па ако трябва и до просешка тояга да стигнем. 😂😂

 25. 25 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Толкова много изхабена интелектуална енергия, за да се наплещят толкова глупости! ООН-то решило да контролира климата!!! Хайде,пътувай надолу по тръбите!
  —цитат от коментар 23 на gozambo


  ООН-то и интересите зад него искат да контролират икономиките на страните и свободите на гражданите им. Климата е просто претекст.

 26. 26 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  ЖСтатията е доста дългичка, тези неща може да се кажат в два реда. Даа истината я знаят всички. Купонът свърши. Само, че повечето хора не искат да го приемат . Но усещат че катастрофата идва. Точно за "Апокалипсис' трудно може да се каже. Само Бог знае. Според мен по добре е всички да престанем да се държим така сякаш няма климатични промени предизвикани от човешките амбиции.
  —цитат от коментар 11 на white rabbit  До коментар [#11] от "white rabbit":

  Апокалипсис не означава катастрофа. Апокалипсиса е момента когато Бог идва на Земята и откровено обяснява смисъла на всичко... Той е един вид божие откровение. Но много властни хора спекулират с Апокалипсиса...

 27. 27 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 377 Неутрално

  ООН да се занимава с въпроса с ограничаването на раждаемостта в бедните държави, където се унищожават гори заради обработваеми почви и се променя локалния климат, след това да се оправим и със замърсяването на природата, т.е. да се повлияе на процесите, които могат да се повлияят от човешката дейност.
  Ето интересна статия от български учен, живеещ в САЩ за т.нар. климатични промени:
  https://trud.bg/д-р-йонко-мермерски-учен-преподавател/
  Човекът е казал всичко точно и ясно.

 28. 28 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 930 Неутрално

  "Благодарение и на Климатичната криза..."

  И какво възкликнал Хенри Форд при прочитане на "Изтория на Америка"???
  ...ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ...
  На сегашния етап никой не може да заяви твърдо: "За сегашните климатични ПРОМЕНИ е виновен САМО човека!"

  Да! Трябва да пазим Природата!
  Да! Трябва да не замърсяваме Природата

 29. 29 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Когато не можеш да кажеш нещо с 3 думи, не можеш да го кажеш и с 3000.Жалка история.Не четете тези глупости.
  —цитат от коментар 19 на Wornoxmaniak


  Нищо не си разбрал, затова съветваш и останалите да не четат.
  Останалите "коментатори" без Йорданов са разбрали колкото теб – нищо!

 30. 30 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1000 Весело

  Абе може ли някой от Свидетелите на Климата да ми обясни как ще ям месо, направено от бактерии? Че те не са ли живи същества, права нямат ли???
  Ами растенията? Ами вирусите, живеещи в нас - как тъй ще ги геноцидим с химически вещества???
  Само моментална евтаназия за цялото човечество в името на любовта към природата, какви са тия половинчати мерки!

  Или усмирителни ризки за затоплистите.....

  Знанието е сила, информацията - власт
 31. 31 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Гневно

  Айде Дневник е частна медия и може да си публикува разни волни съчинения на този и онзи ама в момента слушам Хоризонт - божке такава пропаганда и такива откровени лъжи отностно Зелената сделка на УФЛ и климатичните промени леят от националния ефир, че ми се струва, че някой следва да им потърси отговорност.

 32. 32 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  " Много обичам непреводимата българска дума "благо". Има над 40 думи с корен "благо". А, "в началото бе Словото" е важна сентенция за всеки, който знае, че не знае. Без словото божие или човешко не бихме имали разговор и не бихме били това, което сме. "


  Това е най - важната отправна точка в живота и на отделната личност, и на обществото като цяло ! Не случайно с нея започва Евангелието на апостол Йоан ! Без Словото няма как да постигнем нищо дотук. Нещо повече - и творението не може да съществува, защото самото то е изречено и изпълнено Слово ! Всеки с малко повече познание за древните писмености е чувал, че думата " сътвори" в началото на първата книга в Библията, буквално значи " благослови" ( бара на древен Иврит !), а самата тази дума е свързана на свой тред и идва да означава именно действието изговарям т.е сътворението е резултат от изговорено Слово и тук ще се опитам с това разяснение да обясня думата " благо", която авторът приема за трудна за обяснение.
  Дали кризата, свързана с климатичните промени ще ни обедини и дали е такова благо не знам. И да ни обедини, ще е много за кратко.....

 33. 33 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Тя климатичната "криза" е блаогсловия, но за грантаджиите и онези, които я създадоха и са се наредили да папат много милиарди. За всички останали е поредният нагъл данък пробутван ни уж за добро. Така все за наше добро ни ограбват все повече и повече.

 34. 34 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Не ми се вдява много Климатичната Криза като "благословия" (пожелание/позволение) но "благодат" (изобилие от блага) несъмнено е.
  Климатичната Криза несъмнено е благодат за стотици хиляди, милиони дори изкарващи си прехраната покрай КК.
  Без КК тези хора биха мизерствали или би трябвало да полагат усилия, опъват мишци с някаква друга дейност в живия живот на обществото, където възнаграждението за каквото и да е се получава в жестока конкурентна борба.
  Колко ще трябва да се изпотяват и под лъжичката десетки хиляди участници от "климатичния катун" обикалящ света всяка година за сметка на борбата с КК?
  Колко връстници на Грета по Света биха имали късмета да зарежат задълженията си по усвояване на знанията и обиколят света като награда?
  Ами благодат си е!

 35. 35 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ООН да се занимава с въпроса с ограничаването на раждаемостта в бедните държави, където се унищожават гори заради обработваеми почви и се променя локалния климат, след това да се оправим и със замърсяването на природата, т.е. да се повлияе на процесите, които могат да се повлияят от човешката дейност. Ето интересна статия от български учен, живеещ в САЩ за т.нар. климатични промени:https://trud.bg/д-р-йонко-мермерски-учен-преподавател/ Човекът е казал всичко точно и ясно.
  —цитат от коментар 27 на ckn29372393


  И защо трябва да приемаме мнението на един химик за последна инстанция? Какво ти разбира един учен-химик от екология? Той реално повтаря нещата говорени от разни като Путин и Тръмп. т.е. какво зло било видиш ли екоактивистите. Мда, екоактивистите са зло, а Путин и Тръмп са добро. ТАКА, ТАКА.

 36. 36 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Няма човек, който реално да иска да прецака природата и да застраши своя живот, а и този на поколението си. Ако има, са единици. Не разбирам защо разни марксисти пак си търсят враг, след като няма такъв. Замисляйки се, единствената причина са парите, които ще бъдат усвоени в тази "борба" за климата. А единственото решение е просто - покачването на благосъстоянието на все повече хора, за да може да се излезе от мисленето само за оцеляване и започнат да се ценят други потребности като духовен и екологичен начин на живот. Но това не става с лозунги, а с много, много работа. Нека всички си подредим собствената къщичка и тогава да говорим "гретенизми".

 37. 37 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  До коментар [#2] от "deaf":

  "Това е като да твърдиш,че страхът от Страшният съд е невероятно ценен защото провокира въпроси и размисли у хората! "
  =================
  Най-малкото се използва по същия начин - като религия.
  Досега спасявахме душата си, сега планетата.
  Ходим по улиците, носим хоругви и който не е с нас, е против нас.
  Винаги ще се намери кой да застане отпред и да се пише голямата работа.
  Може и някоя пара да прибере.

  Еретик
 38. 38 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Проблемите стимулират решения и развитие. Древният Египет и изменчивата река Нил. Израел и пустинята.

 39. 39 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  И защо трябва да приемаме мнението на един химик за последна инстанция? Какво ти разбира един учен-химик от екология? Той реално повтаря нещата говорени от разни като Путин и Тръмп. т.е. какво зло било видиш ли екоактивистите. Мда, екоактивистите са зло, а Путин и Тръмп са добро. ТАКА, ТАКА.
  —цитат от коментар 35 на yde40619288


  Човека цитира статистика и данни на ООН, Световната банка и др. Я кажи Ал Гор, Принц Хари или Леонардо ди Каприо по какво са специалисти? Или Гретето и АОС кого точно цитират с тия прогнози, че до 10г всички ще умрем?

 40. 40 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В човешката природа е да се мразят тези, които развяват неприятни и лоши неща пред носа на "примерните" граждани. Такива, които са против статуквото и искат да нарушат спокоиния животец на "примерните". Затова сега всички "примерни" граждани мразят екоактивистите. В човешката природа е да си завреш главата в з****ка, да не виждаш видните проблеми и само да чакаш успокоителна "новина" подхвърлена от разни платени медии, че ти си прав и твоето спокоиствие и навици няма да бъде нарушени. Ето такъв е и модерния свят. В този наш свят Грета е зла, а Путин и Тръмп - добри. Корпорациите и лобитата са богове и те са прави за всичко, всеки активист, които е срещу тях е терорист. Може да ви звучи крайно, но се замислете. Това е поголовно. Промиването на мозъците е поголовно и в наше време. По същия начин демонизират антиваксарите, защото те са слабото звено в атниБИГ фарма борбата. Защото ваксините не са напълно ненужни и вредни, но никой не пише за злото БИГ фарма, защото веднага ще го изкарат антиваксър. Нищо, че БИГфарма убива милиони всяка година, важното е, че някой е умрял, защото не се е ваксинирал. Това отвличане на вниманието се прилага и при веган активизма, при екоактивизма също. Всеки с малко ум в главата може да провери, кои държат големите пари. А това са няколко лобита. Фармацевтика - те си имат злото антиваксъри. Фермери - те си имат злите вегани, Въглеводородната индустрия си има лошите екоактивисти.

 41. 41 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Весело

  Човека цитира статистика и данни на ООН, Световната банка и др. Я кажи Ал Гор, Принц Хари или Леонардо ди Каприо по какво са специалисти? Или Гретето и АОС кого точно цитират с тия прогнози, че до 10г всички ще умрем?
  —цитат от коментар 39 на Jazzdevil


  Цитира статистика без препратка за източници. Това не е наука. Това не е цитиране, а лично мнение, защото не показва конкретни изследвания. Това не отговаря на въпроса защо екоактивисите се смятат за нещо лошо? В случая в моя предишен коментар добре съм го написал как се манипулира човешкото мнение, Ал Гор не го знам какъв е, по интересното е, защо учения слага един съмнителен политик наравно с Грета и дригите ИСТИНСКИ екоактивисти. Грета е ИСТИНСКИ активист, тя се опитва да намали емисиите с личен пример, тя е веган, тя показва с личен пример, как трябва да се живее. Честно казано, само като видя някой да пише злобно за Грета и ми става ясен. Просто трябва да се чете между редовете. 42. 42 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Климатичните промени наистина са в сферата на религиите.
  —цитат от коментар 8 на Jazzdevil


  Затоплизъма е конструиран като култ с цел да се събира от матряла църковен данък (кесаревото - кесарю, божието - богу). С него обаче се нарушава основен принцип в култовете - пари се прибират само от верващите (в отделни случаи обратното : в Отоманската империя данъци са плащали само неверниците)
  Глобален култов данък, който да прибира пари от всички е фундаментално нарушение. Иначе никой няма нищо против да го плащат само верващите в бог Затопъл.

 43. 43 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  [quote#29:"Alexander97"][/quote]

  А ти какво разбра? Че трябва да сме обединени да спрем климата? 😂
  Понеже явно си бягал от часовете по география и физика, нека ти разсея малко затоплистките илюзии, при това накратко и безплатно.
  Да започнем с фактите. За последните 100 години глобалната температура се е повишила с 0.7 градуса и дори това да се дължи изцяло на човешката дейност, то приносът на Европа за парниковите газове е 1/5 или 0.14 ℃.
  Сега за ледовете. Това, с което ви плашат е топенето на паковия лед (1-5 метра) около Антарктика, който се топи през лятото (януари) и образува през дългата полярна зима. Така е от хиляди години и няма как да бъде другояче, при положение, че този соленоводен лед се топи при температура от около минус 2 градуса, а максималните температури по крайбрежието достигат плюс 5 до плюс 15 градуса. Пропускат само да ви кажат, че над 90 процента от леда на Земята е съвсем друго нещо - шелфовия сладководен лед над сушата в Антарктида, със средна дебелина 2 километра на площ от 48 милиона кв. км., който пък се топи много слабо единствено, защото се разширява и надвисва над океана, където през лятото температурата е положителна. Иначе във вътрешността на континента си е ледена пустиня с наскоро измерен рекорд от МИНУС 98.6 ℃ !!! А сега, ако не си бягал и от часовете по математика, сметни как ще се отразят европейските плюс 0.14 ℃ на нетопящия се шелфов лед на Антарктида, ако успеем да занулим Европа откъм парникови емисии, дори направо да изчезнем? 😂😂
  Бай дъ уей, преди 14 000 години глобалната температура е била с 3 градуса по-висока от сегашната, нивото на океана с десетки метри по-високо, по нашите земи се е разхождал европейския и пещерния лъв... и кой мислиш е дал стотици милиарди евро да обърне климата? 😂 Кое ли Грете е уплашило Слънцето да намали активността си, това не се ли чудиш? 😂😂

 44. 44 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Или Гретето и АОС кого точно цитират с тия прогнози, че до 10г всички ще умрем?
  —цитат от коментар 39 на Jazzdevil


  "Гретето" е на 16 години. Тя има още 70 години живот на тази Планета за разлика от тебе. Децата са прави да са загрижени за Бъдещето си. Каква ще е Земята след 50 години? Хайде кажи ми твоето мнение. Кажи честно, каква ще е нашата Планета след няколко десетилетия според тебе?

 45. 45 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Да сме наясно - борците срещу КК имат място в обществото.
  Както всяка друга организация с подобни цели - спасяването на човечеството в от различни опасности и злини и неблагополучия, които могат да се случат в далечното бъдеще. С подобни неща в момента се занимават купища организации с милиарди последователи на планетата.
  И в това не виждам нищо притеснително, напротив.
  Само обаче, организацията на борбата с КК е успяла да проникне идеологически и овладее политическата власт - тая която разпределя значителна част от благата в обществото. Бюджети - трилиони.
  И това се случва не в някаква отделна държава, ангажиран е цял континента (с претенции за най-просветения), глобална организация като ООН и множество много по-малки климатични клетки пръснати по света подобни на ония - сещате се.
  Тая истерия тепърва ще им да се развива със предвидимите последствия и не мога да видя лесен разумен изход.

 46. 46 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 833 Неутрално

  До коментар [#41] от "yde40619288":

  Просто е. Защото в мнозинството си по-скоро излъчват агресия и приличат на хора, които по-скоро искат да са на гребена на вълната, да бъдат харесвани и модерни, отколкото да вдъхват разум или да имат някакви доказани решения.

 47. 47 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#40] от "yde40619288":

  Виж - всичко това може да се избегне ако вие затоплистите вместо да искате нашите пари и да ни налагате вашите ограничения не си вдигнете чукалата и си отидете на някой остров и там да си живеете по вегански и въглеродно неутрално, без ваксини, ГМО и каквото още си решите.

 48. 48 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Какво лошо има в бюджет срещу климатичните промени? Има огромни субсидии за въглеводородния сектор. Има ТРИЛИОНЕН годишен бюджет за замърсител номер 1 на Земята животновъдството, защо да няма милиардни бюджети и за зелена енергия? Аз не съм видял никой тук да протестира, че ЕС например е дал 20 000 000 000 евро на някакви животновъди. Каква е ползата от тях след като всички нормални изследвания показват, че месото и млякото са токсични за човешкия организъм?

 49. 49 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#41] от "yde40619288":Просто е. Защото в мнозинството си по-скоро излъчват агресия и приличат на хора, които по-скоро искат да са на гребена на вълната, да бъдат харесвани и модерни, отколкото да вдъхват разум или да имат някакви доказани решения.
  —цитат от коментар 46 на 4okuto


  Колко забавно. Току що описа любимците на народа: Путин, Борис Джей и Тръмп. Пореднен признак на елементарното човешко мислене.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Забравих да допълня и това, че почти всички подобни организации настояват за допълнителни финансирания от данъците на обществото без да имат това право. Някак си е трудно да им се довериш...

 52. 52 Профил на ggg41308177
  ggg41308177
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#15] от "Никола Йорданов":да нямаш предвид генерал Маккартър

 53. 53 Профил на ggg41308177
  ggg41308177
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#41] от "yde40619288":


  Грета стимулира " злобно" писане.Тя затова е и конструирана.

 54. 54 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#15] от "Никола Йорданов":

  СТИГА ВЕЧЕ ЛЕВИЧАРСКИ СИМПЛИЗМИ

  до гуша ни дойде от Гретенизми и ламтеж за "зелени" парички.
  Вижте си идолав сл. пост

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Забравих да допълня и това, че почти всички подобни организации настояват за допълнителни финансирания от данъците на обществото без да имат това право. Някак си е трудно да им се довериш...
  —цитат от коментар 51 на 4okuto


  Ще ти отговоря така. Не те знам как си с английския, но има Гугъл преводач:

  According to recent data from Metonomics, the American government spends $38 billion each year to subsidize the meat and dairy industries, but only 0.04 percent of that (i.e., $17 million) each year to subsidize fruits and vegetables.

  https://www.bbc.com/news/science-environment-49238749

 57. 57 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Това не отговаря на въпроса защо екоактивисите се смятат за нещо лошо?
  —цитат от коментар 41 на yde40619288


  Ами защото в болшинството си са едни арогантни рекетьори, без грам познания по проблемите, които настояват да се решават само и единствено по техните рецепти без да се гледат цени и ефективности. А освен това са си присвоили титлата "единствените дето ги било грижа за природата" и обрисуват всеки, който не желае новите им данъци, ограничения и регулации като мерзавец и свиня дето си хвърляла боклука през терасата и измъчвала малки пухкави животинчета за удоволствие.

 58. 58 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Весело

  ИКОНАТА НА ЗАТОПЛИСТИТЕ - МАЛКАТА ГРЕТА,както е известно, е психично нередовна.
  —цитат от коментар 55 на ogp03622986


  Добре, че ти си психично здрав, както и аутиста В.Путин, твоя любимец. Той също е с доказано психично здраве. Да не говорим и как изглежда. За психично здравите консерви Тръмп и Борис Джей също са изписани хиляди редове. Ха Ха Ха

 59. 59 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  Благословия е за всички наредили се на опашката да цоцат държавни пари /т.е. на данъкоплатците/ с измислени еко-проекти. Една огромна измама, реално единствения проблем на човечеството тук и сега е замърсяването - въздуха който дишаме и боклука който изхвърляме, които имат пряко отражение върху голяма част от заболяванията. Но климатичната мафия предпочита да говори абстрактно и глобално, не конкретно срещу пластмасовите опаковки на Кока Кола, Пепси, всички перилни препарати...

  -voxy
 60. 60 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 295 Неутрално

  До коментар [#19] от "Wornoxmaniak":

  Да де, ама го прочетох.
  За което съжалявам наистина.

  Common sense !
 61. 61 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Последният абзац, "Какво е Растежът" илюстрира кристално вярата и нагласата на автора, Мартин Заимов.
  С думи прости: "Забравете за жестоката конкуренция в този живот, съзерцавайте и се наслаждавайте на това с което разполагате."
  Подразбира се от само себе си, че трябва да си изпълнявате задълженията.
  За другите не знам, ама това аз лично съм го живял през половината от живота си -мерси!
  Годишният план и нулевата безработица ми гарантираше спокоен от конкуренция живот. Съзерцавахме разни красиви гледки в разходки с децата из драките около малкото подпланинско градче, като накрая на онова време искрено се радвахме когато имаше електричество и няколко цвъртящи парчета мек салам с картофи.
  Други по същото време съзерцаваха други неща и се наслаждаваха на други блюда, ама това е част от живота.
  Имал съм погрешно мнение досега за възгледите на Мартин Заимов и този текст ми помогна да се коригирам.

 62. 62 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#48] от "yde40619288":

  😂😂 От самолет си личи, че сте необразован веган, затоплист-гретенист. 😂
  Обаче, другарю, туй за токсичното месо и животновъдството като основен затоплител си е направо за психиатрично лечение. 😁
  Тук възниква резонният въпрос, какво правим със стотиците милиони тревопасни в дивата природа? Гретенистко екологично ли е да ги изтрепем да не затоплят?😂
  Или дивите тревопасни не отделят метан, понеже не ак.т?😂😂

 63. 63 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5476 Весело

  "Климатичната криза" ми изглежда представена като прримамливата стока за продан от един брокер, следящ индексите на Уолстрийт за да предскаже трендовете в развитието, междувременно, печелещ от всяка трансзакция ("важен е пътят") с акции и намиращ себе си :)
  Дали тези брокер не е следващия Гордън Геко на климатичните промени?
  А деца като Грета Тунберг играят ролята на рекламните листовки "купувайте акции за да живеете сит живот на старини"
  Дали "климатичната криза" няма да завърши с Голямата депресия (временно) ?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 64. 64 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Между другото в текста се прокрадва и идеята за миграцията, как е много хубаво ако може хората да се смесват колкото се може повече, как по-добре устроените общества следва да споделят техните блага и т. Т.
  Пропагандата част е ясна, но защо при всичките тези терабайти писана информация, която щедро се изсипва върху главата на нищо не подозиращия читател, не се задава един малък, нищожен въпрос:
  Защо Европа и развитие страни, чието население, ако не намалява, то поне не се увеличава съществено, трябва да носи отговорност за страни, където се раждат по 4-5-10 деца на семейство?

  Common sense !
 65. 65 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2004 Неутрално

  [quote#26:"deaf"][/quote]
  Много ясно, че Апокалипсис не означава Катастрофа.
  Преводът от гръцки е - Съобщение или Послание.

 66. 66 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Б;агословия е за тези, които очакват да гушнат големите пари за справяне с кризата

 67. 67 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#66] от "proza":

  Като известния наследствен продажник Мартинчо З

 68. 68 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Хайде малко статистика за тия дето им се чете...
  Сегашното ниво на въглеродния диоксид, дето Гретето и ЕС ще го борят, през 2016 г. за първи път надхвърли 400 ppm, тоест милилитри на кубичен метър.
  Никой гретенист не ще да каже как е било преди...

  Перм-900 ppm(3 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +16 °C(2 °C над съвр. ниво)
  Триас- 1750 ppm(6 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +17 °C(3 °C над съвр. ниво)
  Юра-1950 ppm(7 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +16.5 °C(3 °C над съвр. ниво)
  Креда-1700 ppm(6 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +18 °C(4 °C над съвр. ниво)
  Палеоген- 500 ppm(2 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +18 °C(4 °C над съвр. ниво)
  Неоген- 280 ppm(1 пъти прединдустриалното ниво) средна температура +14 °C(0 °C над съвр. ниво)
  Квартернер-между 300 ppm и 600 ppm, , средна температура +14 °C

  http://www.dandebat.dk/images/1365p.jpg

  При това, няма съвсем пряка връзка между изменението на нивото на водородния диоксид и глобалната температура, по простата причина, че температурата се влияе от слънчевата активност най вече, а основния парников газ са водните пари.

  https://larouchepub.com/special_report/2019/co2_reduction_is_mass_murder/Images/25.jpg

  Иначе, представете си бреговете на днешен Видин - тиранозавър реве на брега на Великия Тетис (щото на север е бил океан) , при 18 °C (сегашна глобална 14 °C) и чака с надежда затоплистите, начело с Гретето и с милиардите на ЕС да спасят климата, щото средното атмосферно съдържание на CO2 през периода е било 1700 ppm, тоест 4 пъти над сегашното, без да задълбочаваме с пиковете, когато CO2 е бил 25 ПЪТИ НАД СЕГАШНОТО НИВО.😁 Требе велосирапторите да са били виновни за климата😂, с велосирапторската си дейност, няма начин да е слънчевата, геоложката активност и сложни, естествени климатични процеси. 😂😂

 69. 69 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  всички нормални изследвания показват, че месото и млякото са токсични за човешкия организъм?
  —цитат от коментар 48 на yde40619288


  То туй всичките нормални изследвания го показват още от 30- тях години на миналия век
  "Едно яйце съдържа мазнини колкото 200 гр месо. МЕСОТО Е ВРЕДНО"
  https://chitanka.info/text/15681/9


  "Климатичната криза" ми изглежда представена като прримамливата стока за продан от един брокер, следящ индексите на Уолстрийт за да предскаже трендовете в развитието, междувременно, печелещ от всяка трансзакция ("важен е пътят") с акции и намиращ себе си :)
  —цитат от коментар 63 на penetrating


  Афърматив
  Това е балон номер 6 и е бил подготвен още преди 10 години
  "the next bubble, is in carbon credits — a booming trillion dollar market that barely even exists yet, but will if the Democratic Party that it gave $4,452,585 to in the last election manages to push into existence a groundbreaking new commodities bubble, disguised as an “environmental plan,” called cap-and-trade."
  Обаче не се е получило тогава, щото е требало много средства за кърпене на изгърмелия преди него имотен. Затуй е сега това напиняне за втори опит
  https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/the-great-american-bubble-machine-195229/

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  За хуманитаристите като Заимов, затоплянето на времето време след последната голяма ледникова епоха (Висла-Валдай) е "криза". Няма да споря с него, защото са ме образовали преподаватели от поколение с друга ценностна и философска система. При все това, напълно одобрявам и споделям неговия повик към задаване на въпроси. В търсенето на отговори преди милион години са поумнали два-три вида маймуни и резултатите са налице. Същевременно не мога да не кажа: "Горко на това общество от възрастни, което си избира за лидери невръстни дечурлига".

 72. 72 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#68] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Не знам дали нещо не си се объркал в текста с температурите, понеже графиката показва доста по-топъл климат в миналото - средната температура през Триаса и Кредата е +25С спрямо днешните 12С - това са 13С отгоре - не 3-4С.

 73. 73 Профил на АК
  АК
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Защо въображаемата криза е въображаема благословия?

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1675 Весело

  Важното е вече да умреш със затворени очи - доволен , че си ги изтърпял.....

 77. 77 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Бюджети, данъци, и регулации ще има. Електричките ще изместят ДВГ-то в развитите държави. ВЕИ ще се разпространяват още. Така че свиквайте - или се адпатирате, или духате супата...

 78. 78 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 617 Неутрално

  До коментар [#72] от "Jazzdevil":

  А че СО2 през този период е бил по-голям процент в атмосферата прочете ли, или удобно го пропусна?

 79. 79 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 617 Весело

  До коментар [#68] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Виж какво, моето момче, ако се огледаш наоколо, ще забележиш, че динозаври няма. Май не са издържали на застудяването, а?

  Мислиш ли, че крехкото ти котешко тяло ще се адаптира към средни температури с 2 градуса по-високи, и с амплитуди с 50% по-големи? Най-вероятно не, а и храната, която мааш ежедневно, се създава при настоящите средни температури. Или ще помпаш още петрол да охлаждаш оранжериите и панелката?

 80. 80 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#78] от "peaspiring":

  Какво да съм пропуснал - стойностите на СО2 за онези епохи дето колегата цитира са коректни - тези за температурата бяха занижени. Но генералния извод от всичкото това е, че живота на Земята е процъфтявал и във времена с много по-високи температури и стойности на СО2.

 81. 81 Профил на 8th_ball
  8th_ball
  Рейтинг: 860 Неутрално

  Изключително рядко Дневник публикува толкова качествен текст. Мерси, и го правете по-често.

 82. 82 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#79] от "peaspiring":

  Големи простотии си написал. 2 градуса средно годишно повишаване на температурите отговоря на това да се преместиш от София в Париж или Милано.

 83. 83 Профил на peaspiring
  peaspiring
  Рейтинг: 617 Весело

  До коментар [#80] от "Jazzdevil":

  Естествено, че е процъфтял. Ама смяташ ли, че ти ще продължиш да процъфтяваш при 4 пъти по-висок СО2 в атмосферата, и 5 градуса по-висока средна температура. Или че храната, с която се изхранваш, ще продължи да вирее при тези условия?

 84. 84 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Весело

  До коментар [#70] от "yde40619288":


  "припомни как си твърдял, че месото е било полезно. ;-)"


  Разбира се че е полезно,всичко което ми харесва е полезно а което не е вредно!

  klimentm
 85. 85 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4256 Весело

  До коментар [#84] от "klimentm":

  Съгласен напълно. Яденето на месо, сиреч протеини, е помогнало да се формира мозъкът у хомо сапиенс с потребността от около 2000 калории на ден. А които искат да изяждат храната на тревопасните - техен избор :-)

 86. 86 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Весело

  Големи профани пишат тук. Тотално непросветени хора. 3 градуса повишение на ср. температура и градове като Лондон, Амстердам, Ню Йорк, Петербург, Хамбург, Барселона, Лос Анджелес, Маями и Токио отиват под вода:

  https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming

 87. 87 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Весело

  До коментар [#79] от "peaspiring":

  Например Дейвид Дойч твърди в The Beginning of Infinity че е мит това че планетата Земя е едно гостоприемно място и че всъщност хомо сапиенс е живял и живее във враждебна нему среда и само способноста му да адаптира тази среда към собствените му нужди го е спасила. Нима трябва да последваме съдбата на динозаврите и другите измрели видове?

  klimentm
 88. 88 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#83] от "peaspiring":

  Оххх - поредният разпенен затоплистки кръстоносец, дето не знае А и Б ама дава наставления но другите. Нивата на СО2 в спалнята, в която спиш на сутринта са 5 до 8 пъти над атмосферните. Нивата в подводниците или на орбиталната космическа станция - 25 пъти по-високи и хората си работят нормално.
  Относно разстенията - СО2 - това им е храната на тях - те си мечтаят за стойности 2000-2500гр/т - питай кой да е оранжерист. А това ако почнем в България да гледаме ананаси и портокали а в Сибир и Канада да сеят пшеница и царевица - наистина невъобразима трагедия ще бъде - кажи къде да ти превеждам половината си заплата, че да ни спасиш от тоя ужас.

 89. 89 Профил на dlh48570945
  dlh48570945
  Рейтинг: 318 Неутрално

  Благословия е да - всички грантаджийски боклуци ще лапат пари покрай климатичните промени, а големите господари ще облагат матриала с данък въздух.

 90. 90 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#84] от "klimentm":Съгласен напълно. Яденето на месо, сиреч протеини, е помогнало да се формира мозъкът у хомо сапиенс с потребността от около 2000 калории на ден. А които искат да изяждат храната на тревопасните - техен избор :-)
  —цитат от коментар 85 на daskal1


  Боже какъв виц. Защо тогава мозъка при лъвовете и тигрите не е еволюирал, след като ядат толкова месо. Хе Хе Хе

 91. 91 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Сега ми стана ясен и новия уклон в политическия светоглед на Радан Кънев....

 92. 92 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Големи профани пишат тук. Тотално непросветени хора. 3 градуса повишение на ср. температура и градове като Лондон, Амстердам, Ню Йорк, Петербург, Хамбург, Барселона, Лос Анджелес, Маями и Токио отиват под вода:https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
  —цитат от коментар 86 на yde40619288


  Абе тя и 1/4 от Холандия е под водата още от 16век и хората са се оправили с кирки и лопати - не с молитви и индулгенции от затоплистките шамани.

 93. 93 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Весело

  До коментар [#90] от "yde40619288":

  Еволюирал е и още как! Лъвът спи по двадесетина часа на денонощието,става яде на готово,изревава няколко пъти и пак ляга да спи,съгласен съм да се сменя с него!

  klimentm
 94. 94 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#72] от "Jazzdevil":

  Ако разгледаш графиката, ще видиш, че в Креда и Юра има едно застудяване с 10 градуса, под този дълъг период с 25 градуса, та средната е по малко. Толкова пише и в Уикипедия в темата Перм.
  Това е златния период за флората и фауната на Земята. Ледници няма, освен някакво мизерно парче в Гренландия и Хималаите, в сегашния фризер Антарктида щъкат динозаври, защото и там е субтропичен климат. В Сибир е джунгла, гъмжи от живот. Ню Йорк граничи със Западна Сахара. Температурата е 3-4 храдуса над сегашната, но много по топло по полюсите и почти същата по екватора. Видин. Русе и Добрич са на брега на океана Тетис, както и Бургас-Варна. Нивото на океаните е стотина метра над сехашното. Четирикратно по-високото съдържание на въглероден диоксид от сега, благоприятства фотосинтезата за бум на растителността, фитопланктона, водораслите... оттам и на цялата хранителна верига. Биомасата е пъти над сегашната. Нямало я само Гретето да каже на планетата, че така не бива и трябва да се дадат трилиони евро да се оправи климата. 😂😂

 95. 95 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "Котаракът на Шрьодингер":

  "И всичко, ръииш ли, таз невероятна трагедия, била резултат от човешката дейност, а не и от слънчевата активност и някой протуберанс в повече... "

  За разлика от теб, учените следят протуберансите. И знаят дали затоплянето се дължи от тях. Нямам идея защо коментираш теми, от които си нямаш никаква представа.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 96. 96 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 955 Неутрално

  До коментар [#16] от "Никола Йорданов":

  СЪЗНАВАШ ЛИ ИЗОБЩО КАКВО СИ НАПИСАЛ?

  Не задръстват форума, със съждения, нито едно от които не е научен факт, а е левичарски етикет или пропаганда...
  Верига от несъпоставими факти и безумни изводи:
  какъв Макарти, какви японски компании, какви 5лева...Остава да се цитира Тайпинското въстание и връзката му с Източния въпрос...
  Пълно словоблудство и графомания!
  Преди да станеш писател, требва да си бил дългогодишен Читател, другарю!
  Хора, не цитирайте от чичо Гугъл текстове, които не разбирате. Да изкореним функционалната неграмотност!
  Не следвайте лошия пример на Мартинчо З., той просто дава заявка за дял от Зелената баница...

 97. 97 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#68] от "Котаракът на Шрьодингер":

  "При това, няма съвсем пряка връзка между изменението на нивото на водородния диоксид и глобалната температура, по простата причина, че температурата се влияе от слънчевата активност най вече, а основния парников газ са водните пари."

  Я, котарака пак се опитва да спечели Нобелова награда откривайки че водата е мокра. :)

  Бързо публикувай в Нейчър преди някой да те изпревари! Изпреварили са те преди десетки и стотици години? Ех, почти я спечели тая награда...

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 98. 98 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#92] от "Jazzdevil":


  "Абе тя и 1/4 от Холандия е под водата още от 16век и хората са се оправили с кирки и лопати - не с молитви и индулгенции от затоплистките шамани."

  Ами това искат "затоплистите", докато андрешковци като теб квичите "каква вода, няма никаква вода" докато са до колене в нея..

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 99. 99 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 955 Неутрално

  ПАК СЕ БУТА НАПРЕД

  Червен зъбчатко. Зер да не го забравим и да не го отчитат в Левичарския щаб

 100. 100 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Изв. се, явна ф. грешка, да се чете:

  ... да не го отчетат...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK